DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983"

Transkript

1 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

2 Ha ATLAS-QUICK A-S KBH S:

3 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnsvn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe under side 19 Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Ved "handelsskib" forstås i det følgende ethvert dansk skib på 20 og derover, der ikke er et fiskeskib eller et af søværnets skibe. Skibe, hvis i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistekken opført med største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne På side 47 er givet en mere udførlig beskrivelse af en enkelt søulykke, hvor hændelsesforløbet kan tænkes at have interesse for en større kreds. 3

4 FORKORTELSER: Bpl. = boreplatform D. = dampskib M. = motorskib S. = sejlskib SM. Lgt. Bgs. Bj. Bjkr. Bjlgt. Ff. Fg. Fry. = sejlskib med hjælpemotor = lægter = bugserskib = bjærgningsskib = bjærgningskran = bjærgningslægter = fiskefartøj = færge = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Fy. = fyrskib Hvalf. = hvalfanger Is. = isbryder Kr. = kran Lf. = lystfartøj Lst. = lastskib Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Patr. = patruljefartøj Pont. = ponton Sdp. = sandpumper Tk. = tankskib Ud. = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe under 500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 5

6 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 og derover (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved Skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i Kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 6

7 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 7

8 HANDELSSKIBE UNDER 500 I 43 tilfælde er handelsskibe på 20 og derover, men under 500, blevet ramt af en søulykke. I 3 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. En af ulykkerne opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag" skyldes dårligt vejr med høj sø. I 5 tilfælde skyldes ulykken sejlads i is. 8 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag". er henført under denne årsag skyldes fejl begået i det andet skib. Af de 10 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering og dårlig udkig. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 20 og derover, men under 500, ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

9 HANDELSSKIBE UNDER 500 SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet, påsejling Kæntring Sprunget læk 2 1 Maskinhavari 1 Andet havari 3, eksplosion Forsvundet Ialt:

10 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER I 31 tilfælde er handelsskibe på 500 og derover blevet ramt af en søulykke. I ingen af tilfældene har ulykken ført til forlis. I 11 tilfælde er ulykken rubriceret under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag", såsom havarier ved sejlads i is, ved slæbning i dårligt vejr og grundstødning i snævert farvand under dårlige vejrforhold. De 7 søulykker under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes henholdsvis kollisioner, hvor fejlen er begået i det andet skib, og maskinsvigt. De 3 under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes mangelfuld navigering. At 4 kollisioner er opført under "Uopklaret" skyldes, at de skete med et udenlandsk skib, hvorfra ikke foreligger. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 500 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

11 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet , påsejling Kæntring Sprunget læk 1 Maskinhavari 1 Andet havari 1 1, eksplosion 1 1 Forsvundet Ialt:

12 FISKESKIBE I 70 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I 15 tilfælde er skibet forlist. Ulykkerne opført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes i mange tilfælde diverse motorhavarier samt kollisioner, hvor fejlen ligger hos det andet skib. Af de 19 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 12 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Følgende oversigt angiver antallet af fiskeskibe på 20 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrust- Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari , eksplosion Forsvundet Ialt:

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1982 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe under Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Ialt: 19(32) 16 (45) 7 (8) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE UNDER 500 Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 1 Arbejde med laste- og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 1 Kæntring 3 6 Skibet forlist eller forsvundet 1 2, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 1 1 I alt

18

19 HANDELSSKIBE UNDER

20 skibet Navn AGERSØFÆRGEN Agersø M.-Pa Agersø Stigsnæs Passagerer, biler Storebælt 29.juni Kosør 8.juli Manglende agtpågivenhed. Kollideret med tysk pram. ALLAN JUUL S Dråby Vig 18.august Berørte bunden. Ifølge søkort skulle skibet have haft mindst 0,20 m vand under kølen. ALRØ Horsens Korsør Korsør havn 10.januar Korsør 19.januar Kollideret med KRONPRINS FREDERIK af Korsør ved indsejling til Korsør. ANDERS OLSEN Godthåb Julianehåb Ekalugarssuit Vestgrønlands skærgård 26.april Julianehåb 3.maj Storis. Grundstødt. ANH0LT Anholt M.-Pa Påsejlet mole Grenå havn 7.oktober Påsejlet mole i kraftig vind og sø. COLUMBUS Kulhuse M.-Fg Kulhuse Isefjord 3.september Funktionssvigt af styremaskinen.. 20

21 Navn skibet DORCA Marstal Gotland Stege Kalksten Ulvsund 6.september Uopklaret.. EJNAR MIKKELSEN Angmagssalik Grønlands vestkyst 13. august Angmagssalik 16.august Manglende agtpågivenhed. Påsejlet isfod; kom fri ved egen hjælp. EMMA TRYNSKOV Frederikshavn SM Sprunget læk Frederikshavn 5.september Frederikshavn 6.januar Uopklaret. Sprunget læk under bugsering. Sunket. FINLITH Ærøskøbing Goole 6.december Uopklaret apteringsbrand. FYLKE Næstved Jeddah Kymassi Ballast Det røde Hav 21.juli Rotterdam 2.september Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på koralrev. GEA SANDER Ærøskøbing Fredericia Seaham Kunstgødning Kielerkanalen 3.marts Århus 23.marts Uopklaret. Kollideret med engelsk BALTIC PROGRESS. Søforklaring fra B.P. foreligger ikke. Ha

22 skibet Navn GOLIATH GØL Ålborg M.-Bgs Ålborg Göteborg Kattegat 27.maj Ålborg 3.juni Fejlmanøvre fra det andet skib. Kollideret med svensk lodsbåd, som kæntrede. HANNÆS Nykøbing M M.-Pa Mors Thy Passagerer Maskinhavari Feggesund 26.oktober Ulinearitet mellem krumtapaksel og skrueaksel. Brud på mellemskrueaksel. HENNY KAZ Godthåb M.-Tk Stigsnæs Læsø Ovenbords skader Kattegat 10.januar Ovenbords skader som følge af isskruninger. JANTO Odense Drammen Frederiksværk Skagerrak 3.marts Brændselsolie og haloninstallation ikke i orden. Uopklaret brand i maskinrum. JOHANNA KRI- STINA Godthåb T6rshavn 22.april Olierester antændt ved svejsning. i maskinrum. KORSHAGE Rørvig M.-Pa.-Fg Hundested Rørvig Mistet ror Isefjord 29.januar Mistet ror og beskadiget propel under sejlads i is. 22

23 skibet Navn LYN Odense Stralsund København Vejsalt Påsejling Københavns havn 30.november Svigt i gear/koblingssystemet. Påsejlet bro. MARINA Ballen M.-Pa Helsingborg Snekkersten Passagerer Øresund 18.marts Helsingør 15.april Kollideret i tåge med Ff. CATANIA af Kalundborg.Mangelfuld udkig i C. MITO Rønne Århus Rønne Stykgods Sundet 18.september Gråsten 22.september Uopklaret. Kollideret med græsk skib JADE. Søforklaring fra J. foreligger ikke. NARHVALEN Godthåb Fiskenæsset Godthåb Stykgods og passagerer Grønlands vestkyst 30.april Godthåb 4.maj Manglende omhu ved navigeringen. Skibet bragt flot ved næste højvande. NORDVIKINGUR Glyvrar Arsuk Stykgods Sprunget læk Grønlands østkyst 4.juni Godthåb 15.juni Kollideret med isskosse. Grundsat, midlertidigt repareret, taget af grunden og pumpet læns. OCEAN TRADER Klaksvik Ålborg Stavanger Stykgods Kattegat 9.november Frederikshavn 12.november Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på Læsø NV-rev. Ha

24 skibet Navn PETRUS Næstved SM.-Sdp september Antændt olietåge fra revne i hydraulikrør i pumperum. QAQORTOQ-JULIA- NEHÅB Qaqortoq M.-Pa Julianehåb Narssarssuaq Passagerer Sprunget læk Grønlands vestkyst 2.juli Julianehåb 8.juli Sprunget læk under sejlads i storis. Skibet grundsat for midlertidig reparation. SALLINGSUND Nykøbing M M.-Pa Thy Mors Biler, passagerer Limfjorden 15.juni Nykøbing M 25.juni Vanskelige besejlingsforhold. Bragt flot ved hjælp af kranbil. SANARA TRADER Ålborg Århus Whitby Stålprodukter Århus Bugt 24.juli Århus 10.august Mangelfuld navigering. Grundstødt. SANDSUGEREN Rødbyhavn M.-Sdp Rødbyhavn havn 4.april opstået i lukaf på grund af fejl i el-samledåse. SANO R Odense M.-Sdp Køge Bugt Avedøre Holme Sand Kalvebod-løbet 16.august Svendborg 24.august Uopklaret.. 24

25 skibet Navn SKUVANES Tórshavn M.-Sdp Holsteinsborg Jakobshavn Skærver Langesund 27.juni Egedesminde 28.juni Sagen ikke afsluttet. STAR RIVER Saltangará Bacalao Island Salt Kæntring Nordatlanten 28.oktober Tórshavn 29.oktober SULISSOK Godthåb M. -Værkstedsskib Paamiut Paamiut Vestgrønlands skærgård 18.september Frederikshåb 7.oktober Navigerede uden brug af søkort i ukendt rute. Grundstødt. SUSANNA Leirvik M.-Tk Benzene Brunsbüttel 28.januar Uopklaret. opstået i skibets kedelanlæg. TATERAK Godthåb M.-Pa Nanortalik Julianehåb Passagerer Quvermiut 7.juli Julianehåb 8.juli Grundstødt i et ringe opmålt område under forsøg på at undgå storisen. TATERAK Godthåb M.-Pa Kagssimiut Passagerer Nordlysets løb 20.december Julianehåb 21.december Manglende omhu ved navigeringen. Ramt et skær, men kunne fortsætte sejladsen. TERNAN Klaksvík M.-Fg I havn Tørnet kaj Klaksvík 7.marts Tórshavn 9.marts Tørnet kaj under bakmanøvre. Skibet slået læk af bolte, der stak ud fra kajen. 25

26 skibet Navn TOORNAQ Godthåb Godthåb Nipisatsund Passagerer Godthåbsfjorden 8.juli Godthåb 15.juli Tæt tåge og strøm. Grundstødt ved højvande og krænget over ved lavvande. TORA LUPE Årøsund M.-Tk Kalundborg Ålborg Benzin Samsø 24.juli Vagthavende faldet i søvn. TÄRNÖ Rønne Simrishamn Påsejling Simrishamn 15.november Uopklaret. Påsejlet kaj under havnemanøvre. ULLA Frederikssund S I havn Påsejling Gilleleje 10.juli Helsinge 5.august Fejlbetjening af omstyring. Påsejlet og sænket fortøjet lystbåd. VALKYRIEN Nakskov M.-Bgs Campos-feltet Kæntring Sydlige Atlanterhav 21.november Rio de Janeiro 25.november Manglende koordination mellem samarbejdende slæbebåde. Kæntrede og sank under bugseringsarbejde. VILLA Nyborg Bremen Odense Majs Odense Fjord 4. oktober Taget fejl af ledefyr. 26

27 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R O V E R 27

28 skibet Navn ANNA MÆRSK Dragør D.-Lst Tokyo Long Beach Containere U.S.A.s vestkyst 24.april Los Angeles 26.april Tæt tåge. Kollideret med GOLDEN GATE BRIDGE. ARGUS København M.-Fyrinspektionsskib Svendborg Svendborgsund 19.januar Korsør 8.februar Vejrforholdene. Grundstødt under slæbning af F/S nr. 1. ASA-THOR Korsør M.-Fg Korsør Nyborg Godsvogne storebælt 15.marts Nyborg 22.marts Strømsvigt. Mistede styreevnen. AXEL MÆRSK København D.-Lst Long Beach Port Elisabeth Containere Long Beach 28.februar New York 13.marts Mangelfuld navigering, idet vagthavende tog fejl af molefyr og grundstødte ved vestlige molehoved. CANADIAN REE- FER Ved Antwerpen 10.december Grundstødte på flodbrinken under vigemanøvre i kraftig blæst. CHASTINE MÆRSK København Bahrain Jeddah Ballast Det røde Hav 6.marts Genua 15.marts Kollideret med græsk THA- NASSIS M. Søforklaring med T.M. foreligger ikke. 28

29 skibet Navn CHRIS ISA København Runcorn Tripoli Stykgods Middelhavet 3.marts Malaga 8.marts Uopklaret. Kollideret i tåge med rumænsk Ff. TIRNAVA. Søforklaring fra T. foreligger ikke. DANA FUTURA Harwich Stykgods Nordsøen 19.januar 26.januar Vejrforholdene. Kollideret med Ff. ULLA BONDE. DJURSLAND Grenå M.-Fg Grenå Hundested Passagerer Hundested 15.december Frederiksværk 14.januar 1983 Vejrforholdene. EDITH NIELSEN København København Ålborg Stykgods Kattegat 28. september Passage af Hals Barre generet af uddybningsfartøj. Skibet fri ved egen hjælp. ESSO BALTICA Kalundborg M.-Tk Århus Ålborg Bjarkesgrund 14.februar Kalundborg 17.februar Mangelfuld navigering. FALSTRIA København M.-Containerskib Le Havre Cristobal Den engelske Kanal 31.juli Le Havre 9.august Uopklaret. Kollideret med sovjetisk marineskib, hvorfra ikke foreligger. Ha

30 skibet Navn FIONIA København Monrovia Dakar Containere Ud for Dakar 29.juni Rotterdam 7.juli Uopklaret. Kollideret med Ff. MOUNTAGIA-TALL af Dakar. Søforklaring fra M-T. foreligger ikke. HÄLSINGBORG Helsingør M.-Pa.-Pg Helsingborg Helsingør Sundet 8.juli Helsingør 15.juli Kollideret med M/T MARGARETA af Karlstad. ICE FLOWER København Holsteinsborg Ålborg Fisk Maskinhavari Atlanterhavet 9.august Stempelstang gik gennem siden på hovedmotoren med omfattende havari til følge. Skibet slæbt til Ålborg. JOHAN PETERSEN Ålborg Kobberminebugt Sirmilik Stykgods Sprunget læk Grønland 5.juni Kollideret med isskosse. KALLE III Juelsminde M.-Fg Juelsminde Kalundborg Kalundborg havn 18.november Kalundborg 2.december Funktionssvigt i styresystemet. Grundstødt. KRONPRINS FRE- DERIK Korsør M.-Pa.-Fg Nyborg Korsør Korsør havn 10. januar Korsør 19.januar Kollideret med M/S ALRØ af Horsens ved indsejling til Korsør. 30

31 skibet Navn KÄRNAN Helsingør M.-Pa.-Fg Helsingør Helsingborg Ud for Helsingør havn 18.august Påsejlet af svensk Ff., der efter passage af KÄRNAN foretog manøvre med direkte påsejling af færgen til følge. LEIF STÆRKE København Wageningen Paramaribo Stykgods og bulk Sydamerika 23.maj Rotterdam 22.juni Manglende fyrafmærkning og stærk strøm. L.S. havde lods om bord ved grundstødningen. Skibet bragt flot efter delvis lægtring af ladningen. MAREN MOLS Odden Færgehavn M.-Fg Ebeltoft Odden Færgehavn Ebeltoft havn 8.januar Grundstødt ved havnemanøvrer i tæt pakis. MERCANDIAN TRADER II København Antwerpen 7.januar Antwerpen 8.januar Formentlig tobaksrygning. opstået i lukaf. NESTINDUR Tórshavn Skagerrak 2.april Tórshavn 6.april Uopklaret. Kollideret i tåge med ATLAS af Haugesund. Søforklaring fra A. foreligger ikke. Ha

32 skibet Navn PEP ANTARES Kastrup Antwerpen Lagos Dåsemælk Atlanterhavet 6.oktober Smøreolie antændt ved demontering af filter under tryk. Maskinrumsbrand. PEP COMET Kastrup Antwerpen Fredericia Store-Bælt 17.februar Fredericia 22. marts Mangelfuld navigering. Grundstødt. PRINS HENRIK Rødbyhavn M.-Pa.-Fg Puttgarden Rødbyhavn Påsejling Rødbyhavn havn 28.februar Maribo 3.marts Tæt tåge. Påsejlet færgeleje ved anduvning. PRINS HENRIK Rødbyhavn M.-Pa.-Fg Frederikshavn Rødbyhavn Havari Kattegat 3.april Træthedsbrud. Havari på forroret, som løb utilsigtet i borde under fuld kraft frem. SIENA København Yokohama Vancouver B.C. Containere Mistet dækslast Nordlige Stillehav 16.marts Vancouver 25.marts I hårdt vejr mistet 14 containere af dækslasten. SIGGA SIF København Dublin Antwerpen Stykgods Shelde-floden 17.november Hindret i rettidig manøvre af overhalende skib. Kollideret med russisk M/S KHRUSTKL. 32

33 skibet Navn SPROGØ Korsør M.-Pa Nyborg Korsør Nyborg Fjord 16.marts Nyborg 22.marts Vejrforholdene. Forsøgte at trække grundstødt færge ASA- THOR fri. SVENGULF MÆRSK København M.-Tk Rotterdam Bordeaux Den engelske Kanal 12.februar Rotterdam 16.februar Manglende omhu ved navigering. Kollideret med spansk PLAYA DE FINISTERE. 33

34 34 F I S K E S K I B E

35

36 skibet Navn A.K.OLSEN Akunaq Pf. 14 Sunket Egedesminde 26.november Egedesminde 30.november Manglende bundprop. Sunket under værftsophold. ANNA T Tvøroyri Trangisvåg 19.december Tvøroyri 21.december Fortøjninger sprængt som følge af storm. Grundstødt. ANN MARK Vesterø Østerby Kattegat 1.september Frederikshavn 30. september Manglende omhu ved navigeringen. Kollideret med finsk coaster PIMGARD. BENLI Hanstholm Ff Hanstholm Kæntret Nordsøen 7.juni Thisted 10.juni Vejrforholdene. Forlist. BIMMER Grenå Ff Grenå Piskeplads Sprunget læk Kattegat 23.februar Grenå 10.marts Sejlads i isfyldt farvand. BOBBY TIM Hundested Ff Vedbæk Påsejling Øresund 24.februar Påsejlet knækket bundgarnspæl. Skibet grundsat for at undgå forlis. BULLER Hirtshals Sunket 10 sm NV af Hirtshals 19.maj Forlist. 2 omkommet. 36

37 skbet Navn CASSIOPEIA Lemvig Thyborøn Nordsøen 15.april Lemvig 23.april Mangelfuld udkig i begge skibe. Kollideret med græsk fragtskib ALEXANDREAS ISMIEN. CATANIA Kalundborg Kalundborg Bornholm Øresund 18.marts Helsingør 15.april Mangelfuld udkig. Kollideret med M/S MARINA af Ballen. DANAFJORD Aså I havn Aså havn 15.juli i lukaf opstået under svejsearbejde. DEFENCOR Hvide Sande Hvide Sande Kæntring Nordsøen 6.januar Ringkøbing 11.januar Overisning. Forlist. 1 omkommet. DENEBOLA Thyborøn Hanstholm Nordsøen 25.juni Thisted 5.juli Kollideret med SANDY BAY af Hanstholm. DITTE HANSEN Neksø Neksø Østersøen 19.april Rønne 22.april Uopklaret. i maskinrum. Forlist. DORTHE Sukkertoppen Ff Kangamiut Sukkertoppen Grønlands vestkyst 4.maj Sukkertoppen 25.november Manglende kendskab til farvandet. Ha

38 skibet Navn ELISABETH Fiskeri Nordsøen 24.februar 8.marts Uopklaret. opstået i styrehuset. EMMA VÅEN Strandby Strandby Kattegat 20.februar Frederikshavn 24.februar Kollideret med TIMO af Panama, hvorfra ikke foreligger. GERDA KLAUS Hanstholm Gråsten Hanstholm Store-Bælt 18.februar Thisted 2.marts Mangelfuld navigering. Grundstødt. GITTE DORTE Hirtshals Køge Østersøen 2.april Hirtshals 20.april Manglende omhu ved navigeringen. Kom fri af grunden ved egen hjælp. GRY Tejn Tejn Sprunget læk Østersøen 12.maj Rønne 17.maj Skibet sprunget læk i maskinrummet. Sank efter forgæves pumpning. Forlist. GUNLAN Hanstholm Hanstholm Nordsøen 20.maj Thisted 26.maj Mangelfuld udkig. Påsejlet opankret Ff. MERCATOR af Thyborøn. HANS OLE Ausiait Påsejling Egedesminde havn 2.december Aasiaat 5.december Påsejlet PAJUTTAAT, der var fortøjet i havn. Reversering til motor svigtede. 38

39 skibet Navn HEIDI Hanstholm 19 Hanstholm Fiskeri Nordsøen 18.november Motorstop. Grundstødt. HELLE BETINA Skagen Skagen Skagen havn 8.august Skagen 19.august Manglende agtpågivenhed. Kollideret med et svensk lystfartøj. HOLMSLAND Ff Fiskeri Grådyb 27.november 10.januar 1983 Fiskenet i skruen. Grundstødt. INGER MARIE Grenå Ff Grenå Kæntring Kattegat 4.januar Uopklaret, men muligvis høj, medløbende sø samt evt. tung last. Besætningen på 2 omkommet. Forlist, men senere hævet. IVAN FUGLEBERG I havn 11.september en antændt af sodpartikler fra udstødsrør. Ingen nævneværdig skade på skibet. JATNAKLETTUR Midvåg I havn Midvåg 2.januar Afskydning i pyroteknik i apteringen. Ha

40 skibet Navn JEGENS Østerby Havn Østerby Havn Kattegat 23.september Frederikshavn 15.oktober Misfortolkning af skibslys. Påsejlet opankret pram. JYDEN Frederikshavn Ff Sprunget læk Hirtshals 6.januar Lækage opstået ved stævnrøret. Sunket i havn. KANGEQ Nanortalik Vestgrønland 6.juni Uopklaret. i skorstensrum. KAREN NORDFISK Skagen Køge havn 12.januar Formentlig defekt ved generator eller akkumulatorbatteri. KAREN NORDFISK Skagen Skagen Kattegat 13.februar Frederikshavn 24.februar Motoren satte ud. Skibet drev ind på læmolen til Skagen havn. KARMOR Strandby I havn Strandby 25.december Antændt ved brand i nabokutter. Styrehus udbrændt. KIRBIT Strandby Sprunget læk Kattegat 12.januar Påsejlet isskosse. 40

41 skibet Navn KIRSTEN ØRTS Lemvig M.-Pf Thyborøn Fiskeri Sprunget læk Nordsøen 10.marts Lemvig 17.marts Kuling med kraftig sø. Klædningsplanke slået ud. Forlist. LEDA Kolding Ff. Lillebælt 18.september Undladt at holde behørig udkig. Kollideret med M/S BYRDING af Georgetown. Forlist. 1 omkommet. LINDA-MARIE Thyborøn Thyborøn havn 6.marts Kortslutning ved akkumulatorbatterier. i maskinrum. LIS SUSANNE Sprunget læk Nordsøen 28.februar 9.marts Uopklaret. Sprunget læk. Forlist. LOMURIN III Tvøroyri Thorshavn 9.november Manglende forsigtighed ved betjening af gasinstallation. i lukaf. LONE-CHRISTINE Strand by I havn Strandby 25.december Frederikshavn 12.januar 1983 Overgang i el-stik til strøm fra land. Agterskibet udbrændt. 41

42 skibet Navn LUCIA Hirtshals Ff Hanstholm Fiskeri Skagerrak 27.marts Thisted 29. marts Uopklaret. Kollideret med vesttysk coaster KAHLENBERG. Søforklaring fra K. foreligger ikke. LYDIA Svendborg 1966 Påsejling Ud for Agger 2.april Lemvig 23.april Påsejlet af hollandsk trawler LAMY, hvorfra ikke foreligger. MAJNBORG Stornoway Hebriderne 10.november Vejrforholdene. Grundstødt ved anløb af Stornoway. MALEN Struer I havn Struer 18.april Antændelse af udstrømmende gas. en begrænset til lukaf. MERCATOR Thyborøn Til ankers Nordsøen 20.maj Lemvig 25.maj Påsejlet af Ff. GUNLAN af Hanstholm. Mangelfuld udkig i G. MONA LISA Skagen Hanstholm Tørnet mole Hanstholm havn 27.marts Frederikshavn 5.april Fejl ved selvstyrer. Tørnet mole under havnemanøvre. MONICA JENSEN Skagen Skagen Skagerrak 23.februar Frederikshavn 16.marts Defekt i el-system. Maskinrumsbrand. 42

43 skibet Navn N.P.JENSEN Sprunget læk Nordsøen 5.oktober 11.oktober Sagen ikke afsluttet. OLE A. Pamiut Godthåb Pamiut Grønlands vestkyst 8.april Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på et skær under indenskærssejlads. PENTLAND Hirtshals M.-Pf Grenå Østersøen Kattegat 24.marts Hjørring 13.maj Vagthavende faldet i søvn. PETER BAK Thyborøn Hanstholm havn 28.januar Kortslutning i kabel til el-ovn. i lukaf. PETER MICHAEL Hirtshals I havn Påsejling Ålborg havn 12.september Svigtende manøvreevne på lavt vand. Påsejlet fritidsfartøjer og fortøjningspæle. PETRA Fanø Ved Fanø 21.juni Kutteren stjålet og føreren beruset. PUSSI Hvide Sande Ff Hvide Sande Kæntring Nordsøen 10.august Ringkøbing 13.august Vejrforholdene. Forlist under udsejling fra Hvide Sande havn. 3 omkommet. Ha

44 skibet Navn SALLY SM.-Pf Fiskeri Grådyb 2.marts 15.marts Spiritussejlads. Grundstødt. SANDY BAY Hanstholm SM.-Pf Hanstholm Nordsøen 25.juni Thisted 5.juli Mangel på behørig udkig i S.B. Kollideret med DENE- BOLA af Thyborøn. SARADINA Tejn Tejn Kæntring Østersøen 14.juni Rønne 21.juni Sagen ikke afsluttet. SIGURFARI Klaksvfk Klaksvfk 7.juni Uopklaret. opstået i aptering under skibets ophold ved kaj. SILARANGUAQ Jakobshavn Vestgrønlands skærgård 26.september Uopklaret. opstået i maskinrum. SILDBERIN T6rshavn Ff Toftir T6rshavn Færøerne 19.august Manglende omhu ved navigeringen. SILVERFJORD I havn 22.september Maskinrumsbrand. Hjælpemotor løbet varm. 44

45 skibet Navn SINE SAND Hirtshals Neksø Østersøen 8.februar Hjørring 13.maj Mangelfuld navigering. Grundstødt. SKANSATANGI Tórshavn TISTLARNA Hvide Sande Tórshavn Den Helder Det nordlige Atlanterhav 7.december Nordsøen 30.april Tórshavn 8.december Ringkøbing 5.maj Havari på hjælpemotors kobling. en slukket ved at lukke tæt. TJALDHAMAR Vestmanna I havn Vestmanna 3.november Olieovnsregulator svigtede. Mindre brand i forlukaf. TJØRNUNES Gøtueidi Nolsø Runavík Atlanterhavet 10.april Fuglefjord 19.april Vagthavende faldet i søvn. TOMMY Frederikshavn Hirtshals Frederikshavn Skagerrak 20.maj Frederikshavn l.juni Roret satte sig fast. Skibet grundstødt, men senere bragt flot. ULLA BONDE Nordsøen 19.januar 26.januar Vejrforholdene. Kollideret med M/S DANA FUTURA. Ha

46 skibet Navn VÁGSBUGVIN Klaksvík Søen Klaksvík Haraldsund 21.juni Klaksvík 30.juni Mangelfuld udkig. VIKINGDUR Klaksvík Klaksvík Maskinhavari Færøerne 22.november Klaksvík 2.december Vand eller snavs i brændselsolien. Bugseret i havn af DRAGASUND. 46

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1950 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1951 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1950 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1960 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1946 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1948 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBKNHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1956 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1957 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Thyborøn lodseri Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Redningskrans fra Thyborøn Lodsbåd. Foto: Mette Lund Andersen Formålet med denne undersøgelse

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1935 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART MAJ 1936 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere