DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983"

Transkript

1 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

2 Ha ATLAS-QUICK A-S KBH S:

3 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnsvn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe under side 19 Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Ved "handelsskib" forstås i det følgende ethvert dansk skib på 20 og derover, der ikke er et fiskeskib eller et af søværnets skibe. Skibe, hvis i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistekken opført med største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne På side 47 er givet en mere udførlig beskrivelse af en enkelt søulykke, hvor hændelsesforløbet kan tænkes at have interesse for en større kreds. 3

4 FORKORTELSER: Bpl. = boreplatform D. = dampskib M. = motorskib S. = sejlskib SM. Lgt. Bgs. Bj. Bjkr. Bjlgt. Ff. Fg. Fry. = sejlskib med hjælpemotor = lægter = bugserskib = bjærgningsskib = bjærgningskran = bjærgningslægter = fiskefartøj = færge = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Fy. = fyrskib Hvalf. = hvalfanger Is. = isbryder Kr. = kran Lf. = lystfartøj Lst. = lastskib Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Patr. = patruljefartøj Pont. = ponton Sdp. = sandpumper Tk. = tankskib Ud. = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe under 500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 5

6 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 og derover (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved Skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i Kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 6

7 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 7

8 HANDELSSKIBE UNDER 500 I 43 tilfælde er handelsskibe på 20 og derover, men under 500, blevet ramt af en søulykke. I 3 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. En af ulykkerne opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag" skyldes dårligt vejr med høj sø. I 5 tilfælde skyldes ulykken sejlads i is. 8 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag". er henført under denne årsag skyldes fejl begået i det andet skib. Af de 10 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering og dårlig udkig. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 20 og derover, men under 500, ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

9 HANDELSSKIBE UNDER 500 SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet, påsejling Kæntring Sprunget læk 2 1 Maskinhavari 1 Andet havari 3, eksplosion Forsvundet Ialt:

10 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER I 31 tilfælde er handelsskibe på 500 og derover blevet ramt af en søulykke. I ingen af tilfældene har ulykken ført til forlis. I 11 tilfælde er ulykken rubriceret under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag", såsom havarier ved sejlads i is, ved slæbning i dårligt vejr og grundstødning i snævert farvand under dårlige vejrforhold. De 7 søulykker under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes henholdsvis kollisioner, hvor fejlen er begået i det andet skib, og maskinsvigt. De 3 under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes mangelfuld navigering. At 4 kollisioner er opført under "Uopklaret" skyldes, at de skete med et udenlandsk skib, hvorfra ikke foreligger. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 500 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

11 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet , påsejling Kæntring Sprunget læk 1 Maskinhavari 1 Andet havari 1 1, eksplosion 1 1 Forsvundet Ialt:

12 FISKESKIBE I 70 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I 15 tilfælde er skibet forlist. Ulykkerne opført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes i mange tilfælde diverse motorhavarier samt kollisioner, hvor fejlen ligger hos det andet skib. Af de 19 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 12 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Følgende oversigt angiver antallet af fiskeskibe på 20 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrust- Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari , eksplosion Forsvundet Ialt:

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1982 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe under Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Ialt: 19(32) 16 (45) 7 (8) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE UNDER 500 Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 1 Arbejde med laste- og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 1 Kæntring 3 6 Skibet forlist eller forsvundet 1 2, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 1 1 I alt

18

19 HANDELSSKIBE UNDER

20 skibet Navn AGERSØFÆRGEN Agersø M.-Pa Agersø Stigsnæs Passagerer, biler Storebælt 29.juni Kosør 8.juli Manglende agtpågivenhed. Kollideret med tysk pram. ALLAN JUUL S Dråby Vig 18.august Berørte bunden. Ifølge søkort skulle skibet have haft mindst 0,20 m vand under kølen. ALRØ Horsens Korsør Korsør havn 10.januar Korsør 19.januar Kollideret med KRONPRINS FREDERIK af Korsør ved indsejling til Korsør. ANDERS OLSEN Godthåb Julianehåb Ekalugarssuit Vestgrønlands skærgård 26.april Julianehåb 3.maj Storis. Grundstødt. ANH0LT Anholt M.-Pa Påsejlet mole Grenå havn 7.oktober Påsejlet mole i kraftig vind og sø. COLUMBUS Kulhuse M.-Fg Kulhuse Isefjord 3.september Funktionssvigt af styremaskinen.. 20

21 Navn skibet DORCA Marstal Gotland Stege Kalksten Ulvsund 6.september Uopklaret.. EJNAR MIKKELSEN Angmagssalik Grønlands vestkyst 13. august Angmagssalik 16.august Manglende agtpågivenhed. Påsejlet isfod; kom fri ved egen hjælp. EMMA TRYNSKOV Frederikshavn SM Sprunget læk Frederikshavn 5.september Frederikshavn 6.januar Uopklaret. Sprunget læk under bugsering. Sunket. FINLITH Ærøskøbing Goole 6.december Uopklaret apteringsbrand. FYLKE Næstved Jeddah Kymassi Ballast Det røde Hav 21.juli Rotterdam 2.september Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på koralrev. GEA SANDER Ærøskøbing Fredericia Seaham Kunstgødning Kielerkanalen 3.marts Århus 23.marts Uopklaret. Kollideret med engelsk BALTIC PROGRESS. Søforklaring fra B.P. foreligger ikke. Ha

22 skibet Navn GOLIATH GØL Ålborg M.-Bgs Ålborg Göteborg Kattegat 27.maj Ålborg 3.juni Fejlmanøvre fra det andet skib. Kollideret med svensk lodsbåd, som kæntrede. HANNÆS Nykøbing M M.-Pa Mors Thy Passagerer Maskinhavari Feggesund 26.oktober Ulinearitet mellem krumtapaksel og skrueaksel. Brud på mellemskrueaksel. HENNY KAZ Godthåb M.-Tk Stigsnæs Læsø Ovenbords skader Kattegat 10.januar Ovenbords skader som følge af isskruninger. JANTO Odense Drammen Frederiksværk Skagerrak 3.marts Brændselsolie og haloninstallation ikke i orden. Uopklaret brand i maskinrum. JOHANNA KRI- STINA Godthåb T6rshavn 22.april Olierester antændt ved svejsning. i maskinrum. KORSHAGE Rørvig M.-Pa.-Fg Hundested Rørvig Mistet ror Isefjord 29.januar Mistet ror og beskadiget propel under sejlads i is. 22

23 skibet Navn LYN Odense Stralsund København Vejsalt Påsejling Københavns havn 30.november Svigt i gear/koblingssystemet. Påsejlet bro. MARINA Ballen M.-Pa Helsingborg Snekkersten Passagerer Øresund 18.marts Helsingør 15.april Kollideret i tåge med Ff. CATANIA af Kalundborg.Mangelfuld udkig i C. MITO Rønne Århus Rønne Stykgods Sundet 18.september Gråsten 22.september Uopklaret. Kollideret med græsk skib JADE. Søforklaring fra J. foreligger ikke. NARHVALEN Godthåb Fiskenæsset Godthåb Stykgods og passagerer Grønlands vestkyst 30.april Godthåb 4.maj Manglende omhu ved navigeringen. Skibet bragt flot ved næste højvande. NORDVIKINGUR Glyvrar Arsuk Stykgods Sprunget læk Grønlands østkyst 4.juni Godthåb 15.juni Kollideret med isskosse. Grundsat, midlertidigt repareret, taget af grunden og pumpet læns. OCEAN TRADER Klaksvik Ålborg Stavanger Stykgods Kattegat 9.november Frederikshavn 12.november Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på Læsø NV-rev. Ha

24 skibet Navn PETRUS Næstved SM.-Sdp september Antændt olietåge fra revne i hydraulikrør i pumperum. QAQORTOQ-JULIA- NEHÅB Qaqortoq M.-Pa Julianehåb Narssarssuaq Passagerer Sprunget læk Grønlands vestkyst 2.juli Julianehåb 8.juli Sprunget læk under sejlads i storis. Skibet grundsat for midlertidig reparation. SALLINGSUND Nykøbing M M.-Pa Thy Mors Biler, passagerer Limfjorden 15.juni Nykøbing M 25.juni Vanskelige besejlingsforhold. Bragt flot ved hjælp af kranbil. SANARA TRADER Ålborg Århus Whitby Stålprodukter Århus Bugt 24.juli Århus 10.august Mangelfuld navigering. Grundstødt. SANDSUGEREN Rødbyhavn M.-Sdp Rødbyhavn havn 4.april opstået i lukaf på grund af fejl i el-samledåse. SANO R Odense M.-Sdp Køge Bugt Avedøre Holme Sand Kalvebod-løbet 16.august Svendborg 24.august Uopklaret.. 24

25 skibet Navn SKUVANES Tórshavn M.-Sdp Holsteinsborg Jakobshavn Skærver Langesund 27.juni Egedesminde 28.juni Sagen ikke afsluttet. STAR RIVER Saltangará Bacalao Island Salt Kæntring Nordatlanten 28.oktober Tórshavn 29.oktober SULISSOK Godthåb M. -Værkstedsskib Paamiut Paamiut Vestgrønlands skærgård 18.september Frederikshåb 7.oktober Navigerede uden brug af søkort i ukendt rute. Grundstødt. SUSANNA Leirvik M.-Tk Benzene Brunsbüttel 28.januar Uopklaret. opstået i skibets kedelanlæg. TATERAK Godthåb M.-Pa Nanortalik Julianehåb Passagerer Quvermiut 7.juli Julianehåb 8.juli Grundstødt i et ringe opmålt område under forsøg på at undgå storisen. TATERAK Godthåb M.-Pa Kagssimiut Passagerer Nordlysets løb 20.december Julianehåb 21.december Manglende omhu ved navigeringen. Ramt et skær, men kunne fortsætte sejladsen. TERNAN Klaksvík M.-Fg I havn Tørnet kaj Klaksvík 7.marts Tórshavn 9.marts Tørnet kaj under bakmanøvre. Skibet slået læk af bolte, der stak ud fra kajen. 25

26 skibet Navn TOORNAQ Godthåb Godthåb Nipisatsund Passagerer Godthåbsfjorden 8.juli Godthåb 15.juli Tæt tåge og strøm. Grundstødt ved højvande og krænget over ved lavvande. TORA LUPE Årøsund M.-Tk Kalundborg Ålborg Benzin Samsø 24.juli Vagthavende faldet i søvn. TÄRNÖ Rønne Simrishamn Påsejling Simrishamn 15.november Uopklaret. Påsejlet kaj under havnemanøvre. ULLA Frederikssund S I havn Påsejling Gilleleje 10.juli Helsinge 5.august Fejlbetjening af omstyring. Påsejlet og sænket fortøjet lystbåd. VALKYRIEN Nakskov M.-Bgs Campos-feltet Kæntring Sydlige Atlanterhav 21.november Rio de Janeiro 25.november Manglende koordination mellem samarbejdende slæbebåde. Kæntrede og sank under bugseringsarbejde. VILLA Nyborg Bremen Odense Majs Odense Fjord 4. oktober Taget fejl af ledefyr. 26

27 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R O V E R 27

28 skibet Navn ANNA MÆRSK Dragør D.-Lst Tokyo Long Beach Containere U.S.A.s vestkyst 24.april Los Angeles 26.april Tæt tåge. Kollideret med GOLDEN GATE BRIDGE. ARGUS København M.-Fyrinspektionsskib Svendborg Svendborgsund 19.januar Korsør 8.februar Vejrforholdene. Grundstødt under slæbning af F/S nr. 1. ASA-THOR Korsør M.-Fg Korsør Nyborg Godsvogne storebælt 15.marts Nyborg 22.marts Strømsvigt. Mistede styreevnen. AXEL MÆRSK København D.-Lst Long Beach Port Elisabeth Containere Long Beach 28.februar New York 13.marts Mangelfuld navigering, idet vagthavende tog fejl af molefyr og grundstødte ved vestlige molehoved. CANADIAN REE- FER Ved Antwerpen 10.december Grundstødte på flodbrinken under vigemanøvre i kraftig blæst. CHASTINE MÆRSK København Bahrain Jeddah Ballast Det røde Hav 6.marts Genua 15.marts Kollideret med græsk THA- NASSIS M. Søforklaring med T.M. foreligger ikke. 28

29 skibet Navn CHRIS ISA København Runcorn Tripoli Stykgods Middelhavet 3.marts Malaga 8.marts Uopklaret. Kollideret i tåge med rumænsk Ff. TIRNAVA. Søforklaring fra T. foreligger ikke. DANA FUTURA Harwich Stykgods Nordsøen 19.januar 26.januar Vejrforholdene. Kollideret med Ff. ULLA BONDE. DJURSLAND Grenå M.-Fg Grenå Hundested Passagerer Hundested 15.december Frederiksværk 14.januar 1983 Vejrforholdene. EDITH NIELSEN København København Ålborg Stykgods Kattegat 28. september Passage af Hals Barre generet af uddybningsfartøj. Skibet fri ved egen hjælp. ESSO BALTICA Kalundborg M.-Tk Århus Ålborg Bjarkesgrund 14.februar Kalundborg 17.februar Mangelfuld navigering. FALSTRIA København M.-Containerskib Le Havre Cristobal Den engelske Kanal 31.juli Le Havre 9.august Uopklaret. Kollideret med sovjetisk marineskib, hvorfra ikke foreligger. Ha

30 skibet Navn FIONIA København Monrovia Dakar Containere Ud for Dakar 29.juni Rotterdam 7.juli Uopklaret. Kollideret med Ff. MOUNTAGIA-TALL af Dakar. Søforklaring fra M-T. foreligger ikke. HÄLSINGBORG Helsingør M.-Pa.-Pg Helsingborg Helsingør Sundet 8.juli Helsingør 15.juli Kollideret med M/T MARGARETA af Karlstad. ICE FLOWER København Holsteinsborg Ålborg Fisk Maskinhavari Atlanterhavet 9.august Stempelstang gik gennem siden på hovedmotoren med omfattende havari til følge. Skibet slæbt til Ålborg. JOHAN PETERSEN Ålborg Kobberminebugt Sirmilik Stykgods Sprunget læk Grønland 5.juni Kollideret med isskosse. KALLE III Juelsminde M.-Fg Juelsminde Kalundborg Kalundborg havn 18.november Kalundborg 2.december Funktionssvigt i styresystemet. Grundstødt. KRONPRINS FRE- DERIK Korsør M.-Pa.-Fg Nyborg Korsør Korsør havn 10. januar Korsør 19.januar Kollideret med M/S ALRØ af Horsens ved indsejling til Korsør. 30

31 skibet Navn KÄRNAN Helsingør M.-Pa.-Fg Helsingør Helsingborg Ud for Helsingør havn 18.august Påsejlet af svensk Ff., der efter passage af KÄRNAN foretog manøvre med direkte påsejling af færgen til følge. LEIF STÆRKE København Wageningen Paramaribo Stykgods og bulk Sydamerika 23.maj Rotterdam 22.juni Manglende fyrafmærkning og stærk strøm. L.S. havde lods om bord ved grundstødningen. Skibet bragt flot efter delvis lægtring af ladningen. MAREN MOLS Odden Færgehavn M.-Fg Ebeltoft Odden Færgehavn Ebeltoft havn 8.januar Grundstødt ved havnemanøvrer i tæt pakis. MERCANDIAN TRADER II København Antwerpen 7.januar Antwerpen 8.januar Formentlig tobaksrygning. opstået i lukaf. NESTINDUR Tórshavn Skagerrak 2.april Tórshavn 6.april Uopklaret. Kollideret i tåge med ATLAS af Haugesund. Søforklaring fra A. foreligger ikke. Ha

32 skibet Navn PEP ANTARES Kastrup Antwerpen Lagos Dåsemælk Atlanterhavet 6.oktober Smøreolie antændt ved demontering af filter under tryk. Maskinrumsbrand. PEP COMET Kastrup Antwerpen Fredericia Store-Bælt 17.februar Fredericia 22. marts Mangelfuld navigering. Grundstødt. PRINS HENRIK Rødbyhavn M.-Pa.-Fg Puttgarden Rødbyhavn Påsejling Rødbyhavn havn 28.februar Maribo 3.marts Tæt tåge. Påsejlet færgeleje ved anduvning. PRINS HENRIK Rødbyhavn M.-Pa.-Fg Frederikshavn Rødbyhavn Havari Kattegat 3.april Træthedsbrud. Havari på forroret, som løb utilsigtet i borde under fuld kraft frem. SIENA København Yokohama Vancouver B.C. Containere Mistet dækslast Nordlige Stillehav 16.marts Vancouver 25.marts I hårdt vejr mistet 14 containere af dækslasten. SIGGA SIF København Dublin Antwerpen Stykgods Shelde-floden 17.november Hindret i rettidig manøvre af overhalende skib. Kollideret med russisk M/S KHRUSTKL. 32

33 skibet Navn SPROGØ Korsør M.-Pa Nyborg Korsør Nyborg Fjord 16.marts Nyborg 22.marts Vejrforholdene. Forsøgte at trække grundstødt færge ASA- THOR fri. SVENGULF MÆRSK København M.-Tk Rotterdam Bordeaux Den engelske Kanal 12.februar Rotterdam 16.februar Manglende omhu ved navigering. Kollideret med spansk PLAYA DE FINISTERE. 33

34 34 F I S K E S K I B E

35

36 skibet Navn A.K.OLSEN Akunaq Pf. 14 Sunket Egedesminde 26.november Egedesminde 30.november Manglende bundprop. Sunket under værftsophold. ANNA T Tvøroyri Trangisvåg 19.december Tvøroyri 21.december Fortøjninger sprængt som følge af storm. Grundstødt. ANN MARK Vesterø Østerby Kattegat 1.september Frederikshavn 30. september Manglende omhu ved navigeringen. Kollideret med finsk coaster PIMGARD. BENLI Hanstholm Ff Hanstholm Kæntret Nordsøen 7.juni Thisted 10.juni Vejrforholdene. Forlist. BIMMER Grenå Ff Grenå Piskeplads Sprunget læk Kattegat 23.februar Grenå 10.marts Sejlads i isfyldt farvand. BOBBY TIM Hundested Ff Vedbæk Påsejling Øresund 24.februar Påsejlet knækket bundgarnspæl. Skibet grundsat for at undgå forlis. BULLER Hirtshals Sunket 10 sm NV af Hirtshals 19.maj Forlist. 2 omkommet. 36

37 skbet Navn CASSIOPEIA Lemvig Thyborøn Nordsøen 15.april Lemvig 23.april Mangelfuld udkig i begge skibe. Kollideret med græsk fragtskib ALEXANDREAS ISMIEN. CATANIA Kalundborg Kalundborg Bornholm Øresund 18.marts Helsingør 15.april Mangelfuld udkig. Kollideret med M/S MARINA af Ballen. DANAFJORD Aså I havn Aså havn 15.juli i lukaf opstået under svejsearbejde. DEFENCOR Hvide Sande Hvide Sande Kæntring Nordsøen 6.januar Ringkøbing 11.januar Overisning. Forlist. 1 omkommet. DENEBOLA Thyborøn Hanstholm Nordsøen 25.juni Thisted 5.juli Kollideret med SANDY BAY af Hanstholm. DITTE HANSEN Neksø Neksø Østersøen 19.april Rønne 22.april Uopklaret. i maskinrum. Forlist. DORTHE Sukkertoppen Ff Kangamiut Sukkertoppen Grønlands vestkyst 4.maj Sukkertoppen 25.november Manglende kendskab til farvandet. Ha

38 skibet Navn ELISABETH Fiskeri Nordsøen 24.februar 8.marts Uopklaret. opstået i styrehuset. EMMA VÅEN Strandby Strandby Kattegat 20.februar Frederikshavn 24.februar Kollideret med TIMO af Panama, hvorfra ikke foreligger. GERDA KLAUS Hanstholm Gråsten Hanstholm Store-Bælt 18.februar Thisted 2.marts Mangelfuld navigering. Grundstødt. GITTE DORTE Hirtshals Køge Østersøen 2.april Hirtshals 20.april Manglende omhu ved navigeringen. Kom fri af grunden ved egen hjælp. GRY Tejn Tejn Sprunget læk Østersøen 12.maj Rønne 17.maj Skibet sprunget læk i maskinrummet. Sank efter forgæves pumpning. Forlist. GUNLAN Hanstholm Hanstholm Nordsøen 20.maj Thisted 26.maj Mangelfuld udkig. Påsejlet opankret Ff. MERCATOR af Thyborøn. HANS OLE Ausiait Påsejling Egedesminde havn 2.december Aasiaat 5.december Påsejlet PAJUTTAAT, der var fortøjet i havn. Reversering til motor svigtede. 38

39 skibet Navn HEIDI Hanstholm 19 Hanstholm Fiskeri Nordsøen 18.november Motorstop. Grundstødt. HELLE BETINA Skagen Skagen Skagen havn 8.august Skagen 19.august Manglende agtpågivenhed. Kollideret med et svensk lystfartøj. HOLMSLAND Ff Fiskeri Grådyb 27.november 10.januar 1983 Fiskenet i skruen. Grundstødt. INGER MARIE Grenå Ff Grenå Kæntring Kattegat 4.januar Uopklaret, men muligvis høj, medløbende sø samt evt. tung last. Besætningen på 2 omkommet. Forlist, men senere hævet. IVAN FUGLEBERG I havn 11.september en antændt af sodpartikler fra udstødsrør. Ingen nævneværdig skade på skibet. JATNAKLETTUR Midvåg I havn Midvåg 2.januar Afskydning i pyroteknik i apteringen. Ha

40 skibet Navn JEGENS Østerby Havn Østerby Havn Kattegat 23.september Frederikshavn 15.oktober Misfortolkning af skibslys. Påsejlet opankret pram. JYDEN Frederikshavn Ff Sprunget læk Hirtshals 6.januar Lækage opstået ved stævnrøret. Sunket i havn. KANGEQ Nanortalik Vestgrønland 6.juni Uopklaret. i skorstensrum. KAREN NORDFISK Skagen Køge havn 12.januar Formentlig defekt ved generator eller akkumulatorbatteri. KAREN NORDFISK Skagen Skagen Kattegat 13.februar Frederikshavn 24.februar Motoren satte ud. Skibet drev ind på læmolen til Skagen havn. KARMOR Strandby I havn Strandby 25.december Antændt ved brand i nabokutter. Styrehus udbrændt. KIRBIT Strandby Sprunget læk Kattegat 12.januar Påsejlet isskosse. 40

41 skibet Navn KIRSTEN ØRTS Lemvig M.-Pf Thyborøn Fiskeri Sprunget læk Nordsøen 10.marts Lemvig 17.marts Kuling med kraftig sø. Klædningsplanke slået ud. Forlist. LEDA Kolding Ff. Lillebælt 18.september Undladt at holde behørig udkig. Kollideret med M/S BYRDING af Georgetown. Forlist. 1 omkommet. LINDA-MARIE Thyborøn Thyborøn havn 6.marts Kortslutning ved akkumulatorbatterier. i maskinrum. LIS SUSANNE Sprunget læk Nordsøen 28.februar 9.marts Uopklaret. Sprunget læk. Forlist. LOMURIN III Tvøroyri Thorshavn 9.november Manglende forsigtighed ved betjening af gasinstallation. i lukaf. LONE-CHRISTINE Strand by I havn Strandby 25.december Frederikshavn 12.januar 1983 Overgang i el-stik til strøm fra land. Agterskibet udbrændt. 41

42 skibet Navn LUCIA Hirtshals Ff Hanstholm Fiskeri Skagerrak 27.marts Thisted 29. marts Uopklaret. Kollideret med vesttysk coaster KAHLENBERG. Søforklaring fra K. foreligger ikke. LYDIA Svendborg 1966 Påsejling Ud for Agger 2.april Lemvig 23.april Påsejlet af hollandsk trawler LAMY, hvorfra ikke foreligger. MAJNBORG Stornoway Hebriderne 10.november Vejrforholdene. Grundstødt ved anløb af Stornoway. MALEN Struer I havn Struer 18.april Antændelse af udstrømmende gas. en begrænset til lukaf. MERCATOR Thyborøn Til ankers Nordsøen 20.maj Lemvig 25.maj Påsejlet af Ff. GUNLAN af Hanstholm. Mangelfuld udkig i G. MONA LISA Skagen Hanstholm Tørnet mole Hanstholm havn 27.marts Frederikshavn 5.april Fejl ved selvstyrer. Tørnet mole under havnemanøvre. MONICA JENSEN Skagen Skagen Skagerrak 23.februar Frederikshavn 16.marts Defekt i el-system. Maskinrumsbrand. 42

43 skibet Navn N.P.JENSEN Sprunget læk Nordsøen 5.oktober 11.oktober Sagen ikke afsluttet. OLE A. Pamiut Godthåb Pamiut Grønlands vestkyst 8.april Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på et skær under indenskærssejlads. PENTLAND Hirtshals M.-Pf Grenå Østersøen Kattegat 24.marts Hjørring 13.maj Vagthavende faldet i søvn. PETER BAK Thyborøn Hanstholm havn 28.januar Kortslutning i kabel til el-ovn. i lukaf. PETER MICHAEL Hirtshals I havn Påsejling Ålborg havn 12.september Svigtende manøvreevne på lavt vand. Påsejlet fritidsfartøjer og fortøjningspæle. PETRA Fanø Ved Fanø 21.juni Kutteren stjålet og føreren beruset. PUSSI Hvide Sande Ff Hvide Sande Kæntring Nordsøen 10.august Ringkøbing 13.august Vejrforholdene. Forlist under udsejling fra Hvide Sande havn. 3 omkommet. Ha

44 skibet Navn SALLY SM.-Pf Fiskeri Grådyb 2.marts 15.marts Spiritussejlads. Grundstødt. SANDY BAY Hanstholm SM.-Pf Hanstholm Nordsøen 25.juni Thisted 5.juli Mangel på behørig udkig i S.B. Kollideret med DENE- BOLA af Thyborøn. SARADINA Tejn Tejn Kæntring Østersøen 14.juni Rønne 21.juni Sagen ikke afsluttet. SIGURFARI Klaksvfk Klaksvfk 7.juni Uopklaret. opstået i aptering under skibets ophold ved kaj. SILARANGUAQ Jakobshavn Vestgrønlands skærgård 26.september Uopklaret. opstået i maskinrum. SILDBERIN T6rshavn Ff Toftir T6rshavn Færøerne 19.august Manglende omhu ved navigeringen. SILVERFJORD I havn 22.september Maskinrumsbrand. Hjælpemotor løbet varm. 44

45 skibet Navn SINE SAND Hirtshals Neksø Østersøen 8.februar Hjørring 13.maj Mangelfuld navigering. Grundstødt. SKANSATANGI Tórshavn TISTLARNA Hvide Sande Tórshavn Den Helder Det nordlige Atlanterhav 7.december Nordsøen 30.april Tórshavn 8.december Ringkøbing 5.maj Havari på hjælpemotors kobling. en slukket ved at lukke tæt. TJALDHAMAR Vestmanna I havn Vestmanna 3.november Olieovnsregulator svigtede. Mindre brand i forlukaf. TJØRNUNES Gøtueidi Nolsø Runavík Atlanterhavet 10.april Fuglefjord 19.april Vagthavende faldet i søvn. TOMMY Frederikshavn Hirtshals Frederikshavn Skagerrak 20.maj Frederikshavn l.juni Roret satte sig fast. Skibet grundstødt, men senere bragt flot. ULLA BONDE Nordsøen 19.januar 26.januar Vejrforholdene. Kollideret med M/S DANA FUTURA. Ha

46 skibet Navn VÁGSBUGVIN Klaksvík Søen Klaksvík Haraldsund 21.juni Klaksvík 30.juni Mangelfuld udkig. VIKINGDUR Klaksvík Klaksvík Maskinhavari Færøerne 22.november Klaksvík 2.december Vand eller snavs i brændselsolien. Bugseret i havn af DRAGASUND. 46

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Dansk Søulykkesstatistik for 1989

Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Udgivet november 1990 af Søfartsstyrelsen Opklarings og Kontrolenheden S1039 ISBN 8774541919 4 Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 5 Udvikling 1980 1989... 7 Søulykkernes

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

Ulykker til søs 1995

Ulykker til søs 1995 Ulykker til søs 1995 Dansk Søulykkesstatistik Nordisk Søulykkesstatistik Arbejdsskader til søs Danske Erhvervsdykkerulykker Else Terkol grundstødte ved faldende vand i Bristolkanlen den 28, januar 1995,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1951 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1952 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 21-12-2016 Randers Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-5-2015 - Plan 1: 26-6-2013 Beliggenhed Kattegat, Randers Fjord 56 27,7'N 10 03,7'E - kort 111 Havnen er selvejende

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen Lovtidende A Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

ULYKKER TIL SØS 1997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER

ULYKKER TIL SØS 1997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER ULYKKER TIL SØS 997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER SØFARTSSTYRELSEN - ULYKKER TIL SØS 997 - INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... ULYKKER TIL SØS 997...3

Læs mere

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK 17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK Mange mindre trawlere har ikke haft problemer med at sænke tyskertrækkets trækpunkt ned til lønningen, sådan som nye regler foreskriver.

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1952 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1953 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

M/S Frida Dan, 1969 part I

M/S Frida Dan, 1969 part I M/S Frida Dan, 1969 part I I de gamle KGH Besejlingsjournaler kan man læse, at M/S Frida Dan afgik København den 16. august 1969 på rejse til Sdr. Strømfjord og Jakobshavn via Holsteinsborg hvortil skibet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1965 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1966 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1)

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Ansøgninger modtaget i forbindelse med udbud på lokalradioområdet forår/sommer 2012

Ansøgninger modtaget i forbindelse med udbud på lokalradioområdet forår/sommer 2012 New Radio ApS Radio Klassisk 87,6 København 12 Torben Busekist 87,6 København 24 Globus Guld 88,0 Sønderborg 35 Radio Als 88,0 Sønderborg 35 Mediehuset Herning Folkeblad A/S Radio M 88,4 Aulum-Haderup

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere