DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983"

Transkript

1 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

2 Ha ATLAS-QUICK A-S KBH S:

3 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnsvn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe under side 19 Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Ved "handelsskib" forstås i det følgende ethvert dansk skib på 20 og derover, der ikke er et fiskeskib eller et af søværnets skibe. Skibe, hvis i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistekken opført med største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne På side 47 er givet en mere udførlig beskrivelse af en enkelt søulykke, hvor hændelsesforløbet kan tænkes at have interesse for en større kreds. 3

4 FORKORTELSER: Bpl. = boreplatform D. = dampskib M. = motorskib S. = sejlskib SM. Lgt. Bgs. Bj. Bjkr. Bjlgt. Ff. Fg. Fry. = sejlskib med hjælpemotor = lægter = bugserskib = bjærgningsskib = bjærgningskran = bjærgningslægter = fiskefartøj = færge = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Fy. = fyrskib Hvalf. = hvalfanger Is. = isbryder Kr. = kran Lf. = lystfartøj Lst. = lastskib Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Patr. = patruljefartøj Pont. = ponton Sdp. = sandpumper Tk. = tankskib Ud. = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe under 500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 5

6 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 og derover (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved Skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i Kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 6

7 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-8 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 7

8 HANDELSSKIBE UNDER 500 I 43 tilfælde er handelsskibe på 20 og derover, men under 500, blevet ramt af en søulykke. I 3 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. En af ulykkerne opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag" skyldes dårligt vejr med høj sø. I 5 tilfælde skyldes ulykken sejlads i is. 8 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag". er henført under denne årsag skyldes fejl begået i det andet skib. Af de 10 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering og dårlig udkig. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 20 og derover, men under 500, ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

9 HANDELSSKIBE UNDER 500 SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet, påsejling Kæntring Sprunget læk 2 1 Maskinhavari 1 Andet havari 3, eksplosion Forsvundet Ialt:

10 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER I 31 tilfælde er handelsskibe på 500 og derover blevet ramt af en søulykke. I ingen af tilfældene har ulykken ført til forlis. I 11 tilfælde er ulykken rubriceret under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag", såsom havarier ved sejlads i is, ved slæbning i dårligt vejr og grundstødning i snævert farvand under dårlige vejrforhold. De 7 søulykker under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes henholdsvis kollisioner, hvor fejlen er begået i det andet skib, og maskinsvigt. De 3 under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes mangelfuld navigering. At 4 kollisioner er opført under "Uopklaret" skyldes, at de skete med et udenlandsk skib, hvorfra ikke foreligger. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 500 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

11 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet , påsejling Kæntring Sprunget læk 1 Maskinhavari 1 Andet havari 1 1, eksplosion 1 1 Forsvundet Ialt:

12 FISKESKIBE I 70 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I 15 tilfælde er skibet forlist. Ulykkerne opført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes i mange tilfælde diverse motorhavarier samt kollisioner, hvor fejlen ligger hos det andet skib. Af de 19 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 12 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Følgende oversigt angiver antallet af fiskeskibe på 20 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrust- Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari , eksplosion Forsvundet Ialt:

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1982 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe under Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Ialt: 19(32) 16 (45) 7 (8) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE UNDER 500 Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 1 Arbejde med laste- og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 1 Kæntring 3 6 Skibet forlist eller forsvundet 1 2, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 1 1 I alt

18

19 HANDELSSKIBE UNDER

20 skibet Navn AGERSØFÆRGEN Agersø M.-Pa Agersø Stigsnæs Passagerer, biler Storebælt 29.juni Kosør 8.juli Manglende agtpågivenhed. Kollideret med tysk pram. ALLAN JUUL S Dråby Vig 18.august Berørte bunden. Ifølge søkort skulle skibet have haft mindst 0,20 m vand under kølen. ALRØ Horsens Korsør Korsør havn 10.januar Korsør 19.januar Kollideret med KRONPRINS FREDERIK af Korsør ved indsejling til Korsør. ANDERS OLSEN Godthåb Julianehåb Ekalugarssuit Vestgrønlands skærgård 26.april Julianehåb 3.maj Storis. Grundstødt. ANH0LT Anholt M.-Pa Påsejlet mole Grenå havn 7.oktober Påsejlet mole i kraftig vind og sø. COLUMBUS Kulhuse M.-Fg Kulhuse Isefjord 3.september Funktionssvigt af styremaskinen.. 20

21 Navn skibet DORCA Marstal Gotland Stege Kalksten Ulvsund 6.september Uopklaret.. EJNAR MIKKELSEN Angmagssalik Grønlands vestkyst 13. august Angmagssalik 16.august Manglende agtpågivenhed. Påsejlet isfod; kom fri ved egen hjælp. EMMA TRYNSKOV Frederikshavn SM Sprunget læk Frederikshavn 5.september Frederikshavn 6.januar Uopklaret. Sprunget læk under bugsering. Sunket. FINLITH Ærøskøbing Goole 6.december Uopklaret apteringsbrand. FYLKE Næstved Jeddah Kymassi Ballast Det røde Hav 21.juli Rotterdam 2.september Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på koralrev. GEA SANDER Ærøskøbing Fredericia Seaham Kunstgødning Kielerkanalen 3.marts Århus 23.marts Uopklaret. Kollideret med engelsk BALTIC PROGRESS. Søforklaring fra B.P. foreligger ikke. Ha

22 skibet Navn GOLIATH GØL Ålborg M.-Bgs Ålborg Göteborg Kattegat 27.maj Ålborg 3.juni Fejlmanøvre fra det andet skib. Kollideret med svensk lodsbåd, som kæntrede. HANNÆS Nykøbing M M.-Pa Mors Thy Passagerer Maskinhavari Feggesund 26.oktober Ulinearitet mellem krumtapaksel og skrueaksel. Brud på mellemskrueaksel. HENNY KAZ Godthåb M.-Tk Stigsnæs Læsø Ovenbords skader Kattegat 10.januar Ovenbords skader som følge af isskruninger. JANTO Odense Drammen Frederiksværk Skagerrak 3.marts Brændselsolie og haloninstallation ikke i orden. Uopklaret brand i maskinrum. JOHANNA KRI- STINA Godthåb T6rshavn 22.april Olierester antændt ved svejsning. i maskinrum. KORSHAGE Rørvig M.-Pa.-Fg Hundested Rørvig Mistet ror Isefjord 29.januar Mistet ror og beskadiget propel under sejlads i is. 22

23 skibet Navn LYN Odense Stralsund København Vejsalt Påsejling Københavns havn 30.november Svigt i gear/koblingssystemet. Påsejlet bro. MARINA Ballen M.-Pa Helsingborg Snekkersten Passagerer Øresund 18.marts Helsingør 15.april Kollideret i tåge med Ff. CATANIA af Kalundborg.Mangelfuld udkig i C. MITO Rønne Århus Rønne Stykgods Sundet 18.september Gråsten 22.september Uopklaret. Kollideret med græsk skib JADE. Søforklaring fra J. foreligger ikke. NARHVALEN Godthåb Fiskenæsset Godthåb Stykgods og passagerer Grønlands vestkyst 30.april Godthåb 4.maj Manglende omhu ved navigeringen. Skibet bragt flot ved næste højvande. NORDVIKINGUR Glyvrar Arsuk Stykgods Sprunget læk Grønlands østkyst 4.juni Godthåb 15.juni Kollideret med isskosse. Grundsat, midlertidigt repareret, taget af grunden og pumpet læns. OCEAN TRADER Klaksvik Ålborg Stavanger Stykgods Kattegat 9.november Frederikshavn 12.november Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på Læsø NV-rev. Ha

24 skibet Navn PETRUS Næstved SM.-Sdp september Antændt olietåge fra revne i hydraulikrør i pumperum. QAQORTOQ-JULIA- NEHÅB Qaqortoq M.-Pa Julianehåb Narssarssuaq Passagerer Sprunget læk Grønlands vestkyst 2.juli Julianehåb 8.juli Sprunget læk under sejlads i storis. Skibet grundsat for midlertidig reparation. SALLINGSUND Nykøbing M M.-Pa Thy Mors Biler, passagerer Limfjorden 15.juni Nykøbing M 25.juni Vanskelige besejlingsforhold. Bragt flot ved hjælp af kranbil. SANARA TRADER Ålborg Århus Whitby Stålprodukter Århus Bugt 24.juli Århus 10.august Mangelfuld navigering. Grundstødt. SANDSUGEREN Rødbyhavn M.-Sdp Rødbyhavn havn 4.april opstået i lukaf på grund af fejl i el-samledåse. SANO R Odense M.-Sdp Køge Bugt Avedøre Holme Sand Kalvebod-løbet 16.august Svendborg 24.august Uopklaret.. 24

25 skibet Navn SKUVANES Tórshavn M.-Sdp Holsteinsborg Jakobshavn Skærver Langesund 27.juni Egedesminde 28.juni Sagen ikke afsluttet. STAR RIVER Saltangará Bacalao Island Salt Kæntring Nordatlanten 28.oktober Tórshavn 29.oktober SULISSOK Godthåb M. -Værkstedsskib Paamiut Paamiut Vestgrønlands skærgård 18.september Frederikshåb 7.oktober Navigerede uden brug af søkort i ukendt rute. Grundstødt. SUSANNA Leirvik M.-Tk Benzene Brunsbüttel 28.januar Uopklaret. opstået i skibets kedelanlæg. TATERAK Godthåb M.-Pa Nanortalik Julianehåb Passagerer Quvermiut 7.juli Julianehåb 8.juli Grundstødt i et ringe opmålt område under forsøg på at undgå storisen. TATERAK Godthåb M.-Pa Kagssimiut Passagerer Nordlysets løb 20.december Julianehåb 21.december Manglende omhu ved navigeringen. Ramt et skær, men kunne fortsætte sejladsen. TERNAN Klaksvík M.-Fg I havn Tørnet kaj Klaksvík 7.marts Tórshavn 9.marts Tørnet kaj under bakmanøvre. Skibet slået læk af bolte, der stak ud fra kajen. 25

26 skibet Navn TOORNAQ Godthåb Godthåb Nipisatsund Passagerer Godthåbsfjorden 8.juli Godthåb 15.juli Tæt tåge og strøm. Grundstødt ved højvande og krænget over ved lavvande. TORA LUPE Årøsund M.-Tk Kalundborg Ålborg Benzin Samsø 24.juli Vagthavende faldet i søvn. TÄRNÖ Rønne Simrishamn Påsejling Simrishamn 15.november Uopklaret. Påsejlet kaj under havnemanøvre. ULLA Frederikssund S I havn Påsejling Gilleleje 10.juli Helsinge 5.august Fejlbetjening af omstyring. Påsejlet og sænket fortøjet lystbåd. VALKYRIEN Nakskov M.-Bgs Campos-feltet Kæntring Sydlige Atlanterhav 21.november Rio de Janeiro 25.november Manglende koordination mellem samarbejdende slæbebåde. Kæntrede og sank under bugseringsarbejde. VILLA Nyborg Bremen Odense Majs Odense Fjord 4. oktober Taget fejl af ledefyr. 26

27 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R O V E R 27

28 skibet Navn ANNA MÆRSK Dragør D.-Lst Tokyo Long Beach Containere U.S.A.s vestkyst 24.april Los Angeles 26.april Tæt tåge. Kollideret med GOLDEN GATE BRIDGE. ARGUS København M.-Fyrinspektionsskib Svendborg Svendborgsund 19.januar Korsør 8.februar Vejrforholdene. Grundstødt under slæbning af F/S nr. 1. ASA-THOR Korsør M.-Fg Korsør Nyborg Godsvogne storebælt 15.marts Nyborg 22.marts Strømsvigt. Mistede styreevnen. AXEL MÆRSK København D.-Lst Long Beach Port Elisabeth Containere Long Beach 28.februar New York 13.marts Mangelfuld navigering, idet vagthavende tog fejl af molefyr og grundstødte ved vestlige molehoved. CANADIAN REE- FER Ved Antwerpen 10.december Grundstødte på flodbrinken under vigemanøvre i kraftig blæst. CHASTINE MÆRSK København Bahrain Jeddah Ballast Det røde Hav 6.marts Genua 15.marts Kollideret med græsk THA- NASSIS M. Søforklaring med T.M. foreligger ikke. 28

29 skibet Navn CHRIS ISA København Runcorn Tripoli Stykgods Middelhavet 3.marts Malaga 8.marts Uopklaret. Kollideret i tåge med rumænsk Ff. TIRNAVA. Søforklaring fra T. foreligger ikke. DANA FUTURA Harwich Stykgods Nordsøen 19.januar 26.januar Vejrforholdene. Kollideret med Ff. ULLA BONDE. DJURSLAND Grenå M.-Fg Grenå Hundested Passagerer Hundested 15.december Frederiksværk 14.januar 1983 Vejrforholdene. EDITH NIELSEN København København Ålborg Stykgods Kattegat 28. september Passage af Hals Barre generet af uddybningsfartøj. Skibet fri ved egen hjælp. ESSO BALTICA Kalundborg M.-Tk Århus Ålborg Bjarkesgrund 14.februar Kalundborg 17.februar Mangelfuld navigering. FALSTRIA København M.-Containerskib Le Havre Cristobal Den engelske Kanal 31.juli Le Havre 9.august Uopklaret. Kollideret med sovjetisk marineskib, hvorfra ikke foreligger. Ha

30 skibet Navn FIONIA København Monrovia Dakar Containere Ud for Dakar 29.juni Rotterdam 7.juli Uopklaret. Kollideret med Ff. MOUNTAGIA-TALL af Dakar. Søforklaring fra M-T. foreligger ikke. HÄLSINGBORG Helsingør M.-Pa.-Pg Helsingborg Helsingør Sundet 8.juli Helsingør 15.juli Kollideret med M/T MARGARETA af Karlstad. ICE FLOWER København Holsteinsborg Ålborg Fisk Maskinhavari Atlanterhavet 9.august Stempelstang gik gennem siden på hovedmotoren med omfattende havari til følge. Skibet slæbt til Ålborg. JOHAN PETERSEN Ålborg Kobberminebugt Sirmilik Stykgods Sprunget læk Grønland 5.juni Kollideret med isskosse. KALLE III Juelsminde M.-Fg Juelsminde Kalundborg Kalundborg havn 18.november Kalundborg 2.december Funktionssvigt i styresystemet. Grundstødt. KRONPRINS FRE- DERIK Korsør M.-Pa.-Fg Nyborg Korsør Korsør havn 10. januar Korsør 19.januar Kollideret med M/S ALRØ af Horsens ved indsejling til Korsør. 30

31 skibet Navn KÄRNAN Helsingør M.-Pa.-Fg Helsingør Helsingborg Ud for Helsingør havn 18.august Påsejlet af svensk Ff., der efter passage af KÄRNAN foretog manøvre med direkte påsejling af færgen til følge. LEIF STÆRKE København Wageningen Paramaribo Stykgods og bulk Sydamerika 23.maj Rotterdam 22.juni Manglende fyrafmærkning og stærk strøm. L.S. havde lods om bord ved grundstødningen. Skibet bragt flot efter delvis lægtring af ladningen. MAREN MOLS Odden Færgehavn M.-Fg Ebeltoft Odden Færgehavn Ebeltoft havn 8.januar Grundstødt ved havnemanøvrer i tæt pakis. MERCANDIAN TRADER II København Antwerpen 7.januar Antwerpen 8.januar Formentlig tobaksrygning. opstået i lukaf. NESTINDUR Tórshavn Skagerrak 2.april Tórshavn 6.april Uopklaret. Kollideret i tåge med ATLAS af Haugesund. Søforklaring fra A. foreligger ikke. Ha

32 skibet Navn PEP ANTARES Kastrup Antwerpen Lagos Dåsemælk Atlanterhavet 6.oktober Smøreolie antændt ved demontering af filter under tryk. Maskinrumsbrand. PEP COMET Kastrup Antwerpen Fredericia Store-Bælt 17.februar Fredericia 22. marts Mangelfuld navigering. Grundstødt. PRINS HENRIK Rødbyhavn M.-Pa.-Fg Puttgarden Rødbyhavn Påsejling Rødbyhavn havn 28.februar Maribo 3.marts Tæt tåge. Påsejlet færgeleje ved anduvning. PRINS HENRIK Rødbyhavn M.-Pa.-Fg Frederikshavn Rødbyhavn Havari Kattegat 3.april Træthedsbrud. Havari på forroret, som løb utilsigtet i borde under fuld kraft frem. SIENA København Yokohama Vancouver B.C. Containere Mistet dækslast Nordlige Stillehav 16.marts Vancouver 25.marts I hårdt vejr mistet 14 containere af dækslasten. SIGGA SIF København Dublin Antwerpen Stykgods Shelde-floden 17.november Hindret i rettidig manøvre af overhalende skib. Kollideret med russisk M/S KHRUSTKL. 32

33 skibet Navn SPROGØ Korsør M.-Pa Nyborg Korsør Nyborg Fjord 16.marts Nyborg 22.marts Vejrforholdene. Forsøgte at trække grundstødt færge ASA- THOR fri. SVENGULF MÆRSK København M.-Tk Rotterdam Bordeaux Den engelske Kanal 12.februar Rotterdam 16.februar Manglende omhu ved navigering. Kollideret med spansk PLAYA DE FINISTERE. 33

34 34 F I S K E S K I B E

35

36 skibet Navn A.K.OLSEN Akunaq Pf. 14 Sunket Egedesminde 26.november Egedesminde 30.november Manglende bundprop. Sunket under værftsophold. ANNA T Tvøroyri Trangisvåg 19.december Tvøroyri 21.december Fortøjninger sprængt som følge af storm. Grundstødt. ANN MARK Vesterø Østerby Kattegat 1.september Frederikshavn 30. september Manglende omhu ved navigeringen. Kollideret med finsk coaster PIMGARD. BENLI Hanstholm Ff Hanstholm Kæntret Nordsøen 7.juni Thisted 10.juni Vejrforholdene. Forlist. BIMMER Grenå Ff Grenå Piskeplads Sprunget læk Kattegat 23.februar Grenå 10.marts Sejlads i isfyldt farvand. BOBBY TIM Hundested Ff Vedbæk Påsejling Øresund 24.februar Påsejlet knækket bundgarnspæl. Skibet grundsat for at undgå forlis. BULLER Hirtshals Sunket 10 sm NV af Hirtshals 19.maj Forlist. 2 omkommet. 36

37 skbet Navn CASSIOPEIA Lemvig Thyborøn Nordsøen 15.april Lemvig 23.april Mangelfuld udkig i begge skibe. Kollideret med græsk fragtskib ALEXANDREAS ISMIEN. CATANIA Kalundborg Kalundborg Bornholm Øresund 18.marts Helsingør 15.april Mangelfuld udkig. Kollideret med M/S MARINA af Ballen. DANAFJORD Aså I havn Aså havn 15.juli i lukaf opstået under svejsearbejde. DEFENCOR Hvide Sande Hvide Sande Kæntring Nordsøen 6.januar Ringkøbing 11.januar Overisning. Forlist. 1 omkommet. DENEBOLA Thyborøn Hanstholm Nordsøen 25.juni Thisted 5.juli Kollideret med SANDY BAY af Hanstholm. DITTE HANSEN Neksø Neksø Østersøen 19.april Rønne 22.april Uopklaret. i maskinrum. Forlist. DORTHE Sukkertoppen Ff Kangamiut Sukkertoppen Grønlands vestkyst 4.maj Sukkertoppen 25.november Manglende kendskab til farvandet. Ha

38 skibet Navn ELISABETH Fiskeri Nordsøen 24.februar 8.marts Uopklaret. opstået i styrehuset. EMMA VÅEN Strandby Strandby Kattegat 20.februar Frederikshavn 24.februar Kollideret med TIMO af Panama, hvorfra ikke foreligger. GERDA KLAUS Hanstholm Gråsten Hanstholm Store-Bælt 18.februar Thisted 2.marts Mangelfuld navigering. Grundstødt. GITTE DORTE Hirtshals Køge Østersøen 2.april Hirtshals 20.april Manglende omhu ved navigeringen. Kom fri af grunden ved egen hjælp. GRY Tejn Tejn Sprunget læk Østersøen 12.maj Rønne 17.maj Skibet sprunget læk i maskinrummet. Sank efter forgæves pumpning. Forlist. GUNLAN Hanstholm Hanstholm Nordsøen 20.maj Thisted 26.maj Mangelfuld udkig. Påsejlet opankret Ff. MERCATOR af Thyborøn. HANS OLE Ausiait Påsejling Egedesminde havn 2.december Aasiaat 5.december Påsejlet PAJUTTAAT, der var fortøjet i havn. Reversering til motor svigtede. 38

39 skibet Navn HEIDI Hanstholm 19 Hanstholm Fiskeri Nordsøen 18.november Motorstop. Grundstødt. HELLE BETINA Skagen Skagen Skagen havn 8.august Skagen 19.august Manglende agtpågivenhed. Kollideret med et svensk lystfartøj. HOLMSLAND Ff Fiskeri Grådyb 27.november 10.januar 1983 Fiskenet i skruen. Grundstødt. INGER MARIE Grenå Ff Grenå Kæntring Kattegat 4.januar Uopklaret, men muligvis høj, medløbende sø samt evt. tung last. Besætningen på 2 omkommet. Forlist, men senere hævet. IVAN FUGLEBERG I havn 11.september en antændt af sodpartikler fra udstødsrør. Ingen nævneværdig skade på skibet. JATNAKLETTUR Midvåg I havn Midvåg 2.januar Afskydning i pyroteknik i apteringen. Ha

40 skibet Navn JEGENS Østerby Havn Østerby Havn Kattegat 23.september Frederikshavn 15.oktober Misfortolkning af skibslys. Påsejlet opankret pram. JYDEN Frederikshavn Ff Sprunget læk Hirtshals 6.januar Lækage opstået ved stævnrøret. Sunket i havn. KANGEQ Nanortalik Vestgrønland 6.juni Uopklaret. i skorstensrum. KAREN NORDFISK Skagen Køge havn 12.januar Formentlig defekt ved generator eller akkumulatorbatteri. KAREN NORDFISK Skagen Skagen Kattegat 13.februar Frederikshavn 24.februar Motoren satte ud. Skibet drev ind på læmolen til Skagen havn. KARMOR Strandby I havn Strandby 25.december Antændt ved brand i nabokutter. Styrehus udbrændt. KIRBIT Strandby Sprunget læk Kattegat 12.januar Påsejlet isskosse. 40

41 skibet Navn KIRSTEN ØRTS Lemvig M.-Pf Thyborøn Fiskeri Sprunget læk Nordsøen 10.marts Lemvig 17.marts Kuling med kraftig sø. Klædningsplanke slået ud. Forlist. LEDA Kolding Ff. Lillebælt 18.september Undladt at holde behørig udkig. Kollideret med M/S BYRDING af Georgetown. Forlist. 1 omkommet. LINDA-MARIE Thyborøn Thyborøn havn 6.marts Kortslutning ved akkumulatorbatterier. i maskinrum. LIS SUSANNE Sprunget læk Nordsøen 28.februar 9.marts Uopklaret. Sprunget læk. Forlist. LOMURIN III Tvøroyri Thorshavn 9.november Manglende forsigtighed ved betjening af gasinstallation. i lukaf. LONE-CHRISTINE Strand by I havn Strandby 25.december Frederikshavn 12.januar 1983 Overgang i el-stik til strøm fra land. Agterskibet udbrændt. 41

42 skibet Navn LUCIA Hirtshals Ff Hanstholm Fiskeri Skagerrak 27.marts Thisted 29. marts Uopklaret. Kollideret med vesttysk coaster KAHLENBERG. Søforklaring fra K. foreligger ikke. LYDIA Svendborg 1966 Påsejling Ud for Agger 2.april Lemvig 23.april Påsejlet af hollandsk trawler LAMY, hvorfra ikke foreligger. MAJNBORG Stornoway Hebriderne 10.november Vejrforholdene. Grundstødt ved anløb af Stornoway. MALEN Struer I havn Struer 18.april Antændelse af udstrømmende gas. en begrænset til lukaf. MERCATOR Thyborøn Til ankers Nordsøen 20.maj Lemvig 25.maj Påsejlet af Ff. GUNLAN af Hanstholm. Mangelfuld udkig i G. MONA LISA Skagen Hanstholm Tørnet mole Hanstholm havn 27.marts Frederikshavn 5.april Fejl ved selvstyrer. Tørnet mole under havnemanøvre. MONICA JENSEN Skagen Skagen Skagerrak 23.februar Frederikshavn 16.marts Defekt i el-system. Maskinrumsbrand. 42

43 skibet Navn N.P.JENSEN Sprunget læk Nordsøen 5.oktober 11.oktober Sagen ikke afsluttet. OLE A. Pamiut Godthåb Pamiut Grønlands vestkyst 8.april Manglende omhu ved navigeringen. Grundstødt på et skær under indenskærssejlads. PENTLAND Hirtshals M.-Pf Grenå Østersøen Kattegat 24.marts Hjørring 13.maj Vagthavende faldet i søvn. PETER BAK Thyborøn Hanstholm havn 28.januar Kortslutning i kabel til el-ovn. i lukaf. PETER MICHAEL Hirtshals I havn Påsejling Ålborg havn 12.september Svigtende manøvreevne på lavt vand. Påsejlet fritidsfartøjer og fortøjningspæle. PETRA Fanø Ved Fanø 21.juni Kutteren stjålet og føreren beruset. PUSSI Hvide Sande Ff Hvide Sande Kæntring Nordsøen 10.august Ringkøbing 13.august Vejrforholdene. Forlist under udsejling fra Hvide Sande havn. 3 omkommet. Ha

44 skibet Navn SALLY SM.-Pf Fiskeri Grådyb 2.marts 15.marts Spiritussejlads. Grundstødt. SANDY BAY Hanstholm SM.-Pf Hanstholm Nordsøen 25.juni Thisted 5.juli Mangel på behørig udkig i S.B. Kollideret med DENE- BOLA af Thyborøn. SARADINA Tejn Tejn Kæntring Østersøen 14.juni Rønne 21.juni Sagen ikke afsluttet. SIGURFARI Klaksvfk Klaksvfk 7.juni Uopklaret. opstået i aptering under skibets ophold ved kaj. SILARANGUAQ Jakobshavn Vestgrønlands skærgård 26.september Uopklaret. opstået i maskinrum. SILDBERIN T6rshavn Ff Toftir T6rshavn Færøerne 19.august Manglende omhu ved navigeringen. SILVERFJORD I havn 22.september Maskinrumsbrand. Hjælpemotor løbet varm. 44

45 skibet Navn SINE SAND Hirtshals Neksø Østersøen 8.februar Hjørring 13.maj Mangelfuld navigering. Grundstødt. SKANSATANGI Tórshavn TISTLARNA Hvide Sande Tórshavn Den Helder Det nordlige Atlanterhav 7.december Nordsøen 30.april Tórshavn 8.december Ringkøbing 5.maj Havari på hjælpemotors kobling. en slukket ved at lukke tæt. TJALDHAMAR Vestmanna I havn Vestmanna 3.november Olieovnsregulator svigtede. Mindre brand i forlukaf. TJØRNUNES Gøtueidi Nolsø Runavík Atlanterhavet 10.april Fuglefjord 19.april Vagthavende faldet i søvn. TOMMY Frederikshavn Hirtshals Frederikshavn Skagerrak 20.maj Frederikshavn l.juni Roret satte sig fast. Skibet grundstødt, men senere bragt flot. ULLA BONDE Nordsøen 19.januar 26.januar Vejrforholdene. Kollideret med M/S DANA FUTURA. Ha

46 skibet Navn VÁGSBUGVIN Klaksvík Søen Klaksvík Haraldsund 21.juni Klaksvík 30.juni Mangelfuld udkig. VIKINGDUR Klaksvík Klaksvík Maskinhavari Færøerne 22.november Klaksvík 2.december Vand eller snavs i brændselsolien. Bugseret i havn af DRAGASUND. 46

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Introduktion. Opklaringsenheden

Introduktion. Opklaringsenheden Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens og undersøgelsens omfang ikke har ført

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg LS søret til H.A. Rasmussen, er født i Marstal 1920 i en slægt af søfarende. I sin fritid er han lystsejler, og gennem mange år har han undervist i navigation. Herved

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

MARSTAL SØFARTSMUSEUM MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2002 Med mere end 1100 medlemmer har museet en stor medlemskreds, men vi har plads til endnu flere. Giv et medlemsskab i gave til dine bekendte. I 2003 lægger vi et lille hæfte oveni

Læs mere

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater Et Sømandsliv Coastersømand 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater En beretning om et langt liv som coastersømand, i storm og stille, på godt og ondt AF Poul Erik Larsen 1 Forord Efter

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester af Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester Copyright Ib Christensen 2011 Skrevet på Microsoft Works Tekst Publiceret af Ib Christensen Birkebakken

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. *Berigtiget i medfør af retsplejelovens 221 stk.1, den 14. juni 2005. Afsagt den 3.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. *Berigtiget i medfør af retsplejelovens 221 stk.1, den 14. juni 2005. Afsagt den 3. S0001000 - HAF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG *Berigtiget i medfør af retsplejelovens 221 stk.1, den 14. juni 2005. Afsagt den 3. juni 2005 Sag S-1-03 ALKA Forsikring A/S (Advokat Bent Randeris)

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT December 2013

SØULYKKESRAPPORT December 2013 SØULYKKESRAPPORT December 2013 DART Grundstødning den 1. august 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik NR. 1 39. årgang MaRTS 2009 Søværnet TEMA Nationale operationer På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik Læs også: Kan din krop klare strabadserne? Kampkraftige fregatter Indhold TEMA

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 51 Januar 2008 Bestyrelsen Formand: Jarl Ingerslev 97941830 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Tage nordensgaard 97982125

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 68. UDGAVE FEBRUAR 1964 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV

Læs mere

Tursejleren. Festligt og aktivt landstræf. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 3 august 2008 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Festligt og aktivt landstræf. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 3 august 2008 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 3 august 2008 www.tursejleren.dk Festligt og aktivt landstræf INDHOLD Foreningsside og kolofon...2 Skipperen har ordet... 4 Landstræf i højt humør... 6 Quiz for

Læs mere

Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork

Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork En kold forårsmorgen onsdag den 3. april 1991 ligger CETUS ved lossekajen i Stålvalseværkets havn med en last skrot fra Aabenraa. Nede i salonen sidder

Læs mere

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs.

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs. Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs. Indholdsfortegnelse 1. Indledning, definitioner, afgrænsning og sammenfatning....5

Læs mere

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Den 1. november 1965, rejste jeg til København med natbåden fra Ålborg. Jeg skulle mønstre ombord i havundersøgelsesskibet Dana, for anden gang dette år. Dana var som

Læs mere

Danske Fyrtårne på frimærker

Danske Fyrtårne på frimærker 2015 NR. 4 AUGUST 76. ÅRGANG LØSSALG KR. 60,00 Danske Fyrtårne på frimærker Side 30 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk SILFI 2015 26.-27.

Læs mere