Kommunikation i Danmarks største virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i Danmarks største virksomhed"

Transkript

1 Kommunikation i Danmarks største virksomhed Afsluttende tværfaglig workshop : Eva Lai Kromann Kristensen, Ida Maria Westermann, Laura Kesby, John Shin Hansen, Nicolaj Hougaard og Sarah Terkelsen

2 Indholdfortegnelse Ny#kultur#og#kommunikation# 2! Kulturændring! 2! Ny!ledelsesstil! 4! Kommunikation! 4! Delkonklusion! 5! Åbenhedsstrategi#og#eksterne#faktorer# 6! PESTEL! 6! Politisk! 6! Økonomisk! 6! Teknologisk! 7! Socialt!og!kulturelt! 7! Miljømæssigt! 7! Lovmæssigt! 7! Opsummering!af!PESTEL! 8! SWOT!og!TOWS! 8! Opsummering!af!SWOT!og!TOWS! 10! Interessentanalyse! 10! Opsummering!af!interessentanalyse! 12! Kommunikation!af!brandet! 12! Opsummering!af!kommunikation!af!brandet! 14! Delkonklusion! 14! Integration#af#kultur#og#værdier#i#Mærsk# 15! Geert!Hofstedes!kulturdimensioner! 15! 8Ptrinsmodellen!for!forandringsledelse!af!John!Kotter! 17! Delkonklusion! 19! Konklusion# 19! Litteraturliste# 20! 1

3 Ny kultur og kommunikation af Ida Westermann I 2007 blev Nils Smedegaard hentet til stillingen som administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk 1. En af opgaverne for den nye direktør var at modernisere virksomhedens kultur og kommunikation 2. Fra grundlæggelsen af Mærsk i 1904 til 2007 har Mærsk været kendt for en lukket kommunikation, hvor offentligheden sjældent fik en kommentar. Kulturen i virksomheden var domineret af lange arbejdsdage, sikkerhed for ikke at miste sit job og kravet om at bære jakke og slips 3. Kulturændring af Laura Kesby Ifølge organisationspsykologen Edgar Schein er grundlæggeren af en virksomhed en afgørende faktor for de grundlæggende antagelser. Disse er den skjulte del af virksomhedens kultur 4, som hos Mærsk kun har forandret sig minimalt i løbet af de forgangne 100 år. Eksempler på de grundlæggende antagelser hos Mærsk kan være: Rettidig omhu At man bør stræbe efter professionalisme i udstråling At hårdt arbejde lønner sig Ifølge Edgar Scheins isbjerg ligger en virksomheds værdier over de grundlæggende antagelser. Værdierne er hos Mærsk formuleret således 5 : Rettidig omhu - tag hånd om i dag og vær forberedt på fremtiden Ydmyghed - lyt, lær, del og giv plads til andre Oprigtighed - man kan stole på Mærsk Medarbejderne - det rigtige miljø for de rigtige mennesker Navnet Mærsk - summen af vores værdier Disse værdier afspejler de grundlæggende antagelser i Mærsk og fungerer som et pejlemærke internt for hele virksomheden. Både de grundlæggende antagelser og Mærsks værdier bliver synliggjort i 1 Herefter omtalt som Mærsk 2 Møller, 2013: Smedegaard er lykkedes med åbenhedsstrategi 3 Friis, 2014: Da Mærsk gik ind i den nye verden 4 Kjær Hansen og Jørgensen, 2012: s Mærsk, 2014: About Us 2

4 artefakterne, som er den synlige del af virksomheden - altså det, omverdenen forbinder virksomheden med. Artefakterne hos Mærsk er eksempelvis: Medarbejdernes formelle påklædning Kontorets bygning, hvor vinduerne ikke kan åbnes Kontorets indretning, hvor kun de mest højtstående medarbejdere har eget kontor Den formelle omgangstone både internt og eksternt Nils Smedegaard har konkret ændret artefakterne ved at modernisere reglerne for medarbejdernes påklædning og ændret fædres mulighed for at holde barsel. Derudover er der kommet kortere arbejdsdage, men medarbejderne bliver målt på, hvor effektive de er i arbejdstiden. Efter Nils Smedegaards tiltræden er det desuden muligt at holde fri, når ens barn er syg 6. Alle disse tiltag afspejler en markant ændring i den synlige kultur. Det er dog vigtigt at understrege, at de synlige kulturændringer ikke har sat et tydeligt præg på de grundlæggende antagelser. Dette stemmer overens med Scheins skepsis over for muligheden for at ændre de grundlæggende antagelser. Vi vurderer, at en virksomhed som Mærsk vil være tilbøjelig til at holde fast ved den traditionelle kultur, som har været inkorporeret i virksomheden i over 100 år. Det vurderer vi, fordi en stor del af medarbejderstaben har været ansat i virksomheden hele deres arbejdsliv og derfor er forankrede i den gamle kultur hos Mærsk. Et eksempel på, at det kan være svært at ændre de grundlæggende antagelser ved at ændre artefakterne, er, at medarbejderne hos Mærsk fortsat går klædt i skjorte og slips, selvom det ikke er påkrævet længere 7. Man skal jo ligne en, der hører til her, siger Ida-Marie Toftdahl, som er afdelingschef i Mærsk. Hun understreger, at en medarbejder aldrig ville være klædt i en blomstret skjorte og cowboybukser, selvom det i princippet er tilladt 8. 6 Friis, 2014: Da Mærsk gik ind i den nye verden 7 Indefra med Anders Agger (4:8) 8 Indefra med Anders Agger (4:8) 3

5 Ny ledelsesstil af Ida Westermann Idet Nils Smedegaard blev hentet til Mærsk udefra, bidrog han til at optø den eksisterende kultur. Nils Smedegaard går ind for åben kommunikation, en miljørigtig profil og afbureaukratisering af virksomheden. Den tidligere direktør, Jess Søderberg, havde været i firmaet i 37 år. Han startede som elev og arbejdede sig til tops. Dette er en karrierevej, som mange i Mærsk har fulgt. Med ansættelsen af Nils Smedegaard brød virksomheden med dette mønster og åbnede op for nye kræfter. Selvom meget tyder på, at den nye kultur endnu ikke har ændret de grundlæggende antagelser, har den medført gode resultater i De gode resultater skyldes muligvis den nye direktørs ledelsesstil, der adskiller sig fra tidligere direktører. Nils Smedegaard beskrives som en holdspiller, der samarbejder og diskuterer beslutninger med sine medarbejdere. Dermed er magtdistancen i virksomheden blevet mindre. Medarbejderne har en stor grad af frihed, hvilket stiller høje krav til deres resultater og præstationer. Ifølge McGregors X og Y teori kan Nils Smedegaard altså betegnes som en Y-leder, fordi han stoler på og giver sine medarbejdere ansvar samt motiverer dem til at gøre deres bedste. Nils Smedegaard måler medarbejderne på effektivitet, hvor indsatsen før blev målt på hvor mange timer, de brugte på kontoret. Dermed er Nils Smedegaard en moderne, liberal og demokratisk leder. En anden stor forskel er den nye direktørs villighed til at kommunikere med omverdenen. I modsætning til sin forgængere går Nils Smedegaard ind for åbenhed, og han fremhæver både succeser og fiaskoer til alle interessenter 9. Kommunikation af Nicolaj Hougaard Nils Smedegaards arbejde med at ændre kulturen i Mærsk har betydet store ændringer i kommunikationen. Som nævnt er Nils Smedegaard fortaler for, at man som virksomhed kommunikerer meget med omverden. Både når der er fremgang, og når det går mindre godt. En af hans mærkesager er en miljøvenlig profil. Som mange andre store virksomheder er Mærsk de senere år blevet optaget af Corporate Social Responsibility, som er med til at sikre virksomheden et bedre omdømme og vise, at 9 Afsnittet er baseret på Sinding og Bøllingtoft, 2012: s

6 de er deres sociale ansvar bevidst 10. Mærsk har taget et stort skridt i denne retning på en CSRkonference i New York tidligere i år, hvor Nils Smedegaard som hovedtaler beskrev, hvordan han vil have Mærsk Line til at skære markant ned på brændstofforbruget. På konferencen udtalte han: Vi gør intet kun på grund af bæredygtighed. Vi prøver derimod at finde veje, hvor vi kombinerer bæredygtighed med tiltag, der forbedrer vores forretning. Kynisk kan man sige, at mit mål er at spare brændstof, fordi det vil gøre os mere profitable. 11 Nils Smedegaard mener altså, at der er store fordele at vinde på markedet, hvis man går ind for CSR. Dette er en generel holdning 12 blandt moderne ledere, og Nils Smedegaard kommunikerer dermed et budskab, der viser Mærsk som en moderniseret virksomhed. Et andet kommunikationstiltag er Mærsks stigende brug af sociale medier. Mærsk har siden de startede med at benytte sociale medier som Twitter, Facebook og Instagram vundet flere priser for deres brug af disse. Succesen skyldes blandt andet, at Mærsk bruger de sociale medier som værktøj til krisekommunikation. Et eksempel på krisekommunikation var, da et Mærsk-skib i juni måned sejlede ind i en hval på åbent hav. Før den nye kommunikationsstrategi havde virksomheden formentlig forsøgt at fortie dette, men med den nye åbenhedsstrategi vælger Mærsk at fremhæve både positive og negative historier for at komme eventuelle kritikere i forkøbet. Det skaber troværdighed. Delkonklusion af Nicolaj Hougaard Siden 1904 har Mærsk haft mere eller mindre den samme kultur. Dette ændrede sig, da Nils Smedegaard blev direktør. Han har ved brug af en åben kommunikationsstrategi implementeret synlige ændringer i virksomhedskulturen. Nils Smedegaard ønsker, at de grundlæggende antagelser på sigt vil følge de synlige ændringer, han har foretaget. Kulturændringen understøttes af Nils Smedegaards ledelsesstil, som er præget af frihed under ansvar, samarbejde og åbenhed. Ændringerne i kommunikationen ses blandt andet i form af øget brug af de sociale medier og CSR. Derved ses en tydelig sammenhæng mellem Nils Smedegaards tiltræden og kommunikations- og kulturændringen i 10 Pries Jensen, 2009: Virksomheder prioriterer CSR på trods af krise 11 Vestergård, 2014: Smedegaards bæredygtige forandring 12 Pries Jensen, 2009: Virksomheder prioriterer CSR på trods af krise 5

7 Mærsk. Dog er det vigtigt at understrege, at især kulturændringen er en langvarig proces, fordi de grundlæggende antagelser ligger dybt forankret i virksomheden og dens medarbejdere. Åbenhedsstrategi og eksterne faktorer Efter Nils Smedegaard trådte til i Mærsk, indførte han en ny strategi, som i højere grad åbnede virksomheden op for omverdenen. Strategien førte blandt andet til øget kommunikation både internt og eksternt. I det følgende vil vi analysere de eksterne faktorer som har påvirket Mærsks nye kommunikationsstrategi. PESTEL af Eva Kristensen Analysen tager udgangspunkt i årene fra 2008 til nu. Vi har valgt at benytte PESTEL som udgangspunkt for SWOT-analysen, da PESTEL sætter fokus på relevante, eksterne områder, som involverer Mærsk. Vi inddrager alle elementer fra PESTEL, da Mærsk er en stor international virksomhed, som påvirkes af mange eksterne faktorer. Politisk Både den tidligere og nuværende regering har efter finanskrisen forsøgt at rette op på den danske økonomi med forskellige økonomiske tiltag 13. Tiltagende begynder så småt at sætte positive fodspor i det danske samfund, hvilket blandt andet betyder flere i arbejde 14 og færre konkurser 15. Mærsk støtter Liberal Alliance økonomisk og giver her igennem udtryk for deres politiske ståsted. Virksomheden har valgt at støtte dette parti, da det har en aktiv erhvervspolitik 16. Økonomisk Da finanskrisen ramte i 2008 faldt olieprisen markant, hvilket betød, at Mærsks aktionærer tabte en masse penge 17. Samme år blev Nils Smedegaard ansat og indførte en ny strategi. Denne strategiske ændring har blandt andet været nødvendig på grund af finanskrisen. Da Mærsks aktionærer tabte en masse penge under finanskrisen 18 blev virksomheden nødt til at kommunikere tydeligere, så de kunne forklare og forsikre dem om, at deres penge var i sikkerhed og gav afkast. Strategien om åben kommunikation bruges stadig den dag i dag. 13 Klose Jensen, 2014: Økonomer roser endnu engang regeringens økonomiske politik 14 Ritzau, 2014: Mange flere har fået job 15 Ritzau, 2014: Færre konkurser er tegn på bedring i økonomien 16 BT, 2012: Nu støtter Mærsk også Liberal Alliance 17 Crude oil price history chart, Macrotrends 18 Nordnet Bank, 2014: A.P. Møller Mærsk A aktier, historik 6

8 Efter finanskrisen har flere europæiske lande svært ved at komme i omdrejninger igen. Kina og USA viser økonomiske krisetegn 19, og derfor risikerer man, at en ny finanskrise kan ramme det internationale samfund. En ny finanskrise vil i høj grad have en negativ effekt på Mærsk og deres samarbejdspartnere. Teknologisk Større skibe stiller større krav til teknologien 20. Stabiliteten og tyngdepunktet i skibet afhænger i høj grad af teknologien. Jo større skibene er, des vigtigere er det. Med store skibe som Emma Mærsk er der derfor brugt mange kræfter på udviklingen. Derudover arbejder man på at effektivisere motorsystemerne på ældre containerskibe 21. Nyere skibe er mere energieffektive end gamle, så hvis man med den nye teknologi får gjort de ældre skibe mere effektive, vil virksomheder som Mærsk kunne spare penge på brug af brændstof og olie. Socialt og kulturelt CSR er de seneste år blevet yderst populært blandt mange virksomheder inklusiv Mærsk. Som nævnt tidligere er man i Mærsk meget åben om brugen af CSR. Det er et nødvendigt konkurrenceparameter, som er med til at synliggøre virksomheden og påvirker bundlinjen positivt 22. Miljømæssigt Generelt er der kommet større fokus på bæredygtighed og miljøhensyn i hele verden. Miljøvenlighed er et bærende element i flere virksomheders strategi og CSR. Disse hensyn er specielt vigtige for Mærsk, fordi virksomheden udleder utroligt meget CO2. I finansloven 2015 afsættes der 1 mia. til grøn omstilling 23. Det er endnu uvist, hvilken effekt det vil have på Mærsk. Lovmæssigt Mærsk er markedsleder i shippingbranchen på det globale marked og har dermed stor magt hos flere af verdens regeringer 24. Virksomheden er så stor, at de kan påvirke regeringer rundt omkring i hele verden. Dette giver Mærsk en masse lovmæssige fordele og stor magt. I Rusland har Mærsk eksempelvis investeret milliarder af kroner i havne og har derfor opnået kontakt med den russiske præsident. Virksomheden har en lobbyismeeffekt på flere forskellige regeringer rundt i verden. 19 Praefke, 2014: Sårbare vækstlande ryster verdensøkonomien 20 Ledstrup, 2012: Hvor stort et skib kan vi bygge? 21 InnovationsFonden: Ny teknologi skal få få ældre containerskibe til at spare på energien 22 Indefra med Anders Agger 23 Aftale om finanslov 2015, Finansministeriet 24 Indefra med Anders Agger 7

9 Opsummering af PESTEL Finanskrisen i 2008 har fået Mærsk til at åbne øjnene, og virksomheden har indset, at det er nødvendigt at kommunikere mere åbent og klart til deres interessenter. PESTEL viser, at der er mange faktorer i Mærsks omverden, som påvirker virksomheden. Samtidig har Mærsk mulighed for at påvirke omverdenen på grund af virksomhedens størrelse. SWOT og TOWS af Sarah Terkelsen Efter udarbejdelsen af PESTEL konkluderes det, at der er mange eksterne faktorer, som påvirker Mærsk. For at få et bedre indblik i hvilke interne og eksterne faktorer, som har og vil påvirke Mærsks strategiske valg i forbindelse med den mere åbne kommunikation, udarbejdes en SWOT- og TOWSanalyse. Disse to analyser er et øjebliksbillede af Mærsks situation i dag. De forskellige punkter bærer dog stadig præg af finanskrisen, og den strategiske ændring, som skete i SWOT OG TOWS Stærke sider (S) S1: Nils Smedegaards strategi fra 2008 omkring åben kommunikation bl.a. på de sociale medier 25 S2: Danmarks største virksomhed og verdens største rederi 26 S3: Stærk spiller i hele verden, har stor indflydelse og er velanset hos flere landes regeringer 27 S4: Stolte af at være danske, har gode konkurrencedygtige vilkår i Danmark og mener ikke, at det vil have en positiv effekt at flytte til udlandet 28 Svage sider (W) W1: Mærsk Drilling og Oil er svage led i virksomheden, da det er de afdelinger, som har tabt flest penge de seneste år 29 W2: Den tidligere kultur er fortsat inkorporeret i virksomheden, f.eks. går medarbejderne stadig med slips, selvom det ikke længere er påkrævet 30 W3: Virksomheden har været langsom til at følge med i samfundets udvikling, f.eks. med åben kommunikation til deres interessenter Ny åbenhed: Mærsk åbner vinduet til omverdenen 26 Friis, 2014: Pressede konkurrenter giver stabile rater 27 Indefra med Anders Agger (4:8) 28 Indefra med Anders Agger (4:8) 29 Ulling og Jasper: Her er Mærsks styrker og svagheder 30 Indefra med Anders Agger (4:8) 31 Indefra med Anders Agger (4:8) 8

10 Muligheder (O) O1: Ny teknologi skaber vækst, bl.a. fokuserer et forskningsprojekt på at nedsætte containerskibes energiforbrug 32 O2: Faldende brændstofpriser kan give en økonomisk gevinst ift. forventningerne til forbruget på skibene O3: EUs sanktioner mod Rusland. Rusland er tvunget til at hente varer i fjerne lande, hvilket skal fragtes 33 O4: Mærsk har et godt omdømme blandt den danske befolkning på trods af begrænset kommunikation 34 O5: Konkurrenterne er økonomisk pressede 35, hvilket kan blive en økonomisk gevinst for Mærsk, da de står stærkt økonomisk Ved hjælp af den nye kommunikationsstrategi kan Mærsk i højere grad informere den danske befolkning om virksomheden (S1, O4) Ved at udnytte at konkurrenterne er svækkede, kan Mærsk vinde yderligere markedsandele og blive endnu mere magtfulde ift. andre landes regeringer (S2, S3, O5) Forbedre de svage led i Mærsk for at undgå yderligere tab i virksomheden (W1, O1, O2) Åben kommunikation vil hjælpe Mærsk med at udvikle sig i takt med samfundet og dermed opnå et endnu bedre omdømme og forhold til deres interessenter (W3, O4) Trusler (T) T1: Den danske offentlighed er af den opfattelse, at Mærsk hellere vil sige ingenting end at sige for meget 36 T2: Faldende oliepriser kan resultere i, at nogle af Mærsks olieprojekter ikke længere er rentable 37 T3: Økonomiske svaghedstegn i store økonomier som Kina og USA, hvilket får resten af verden til at holde vejret 38 T4: Eksterne faktorer såsom vejr, oliepriser og eksterne forsinkelser påvirker flere afdelinger, eksempelvis Mærsk Drilling og Oil Ved i højere grad at benytte den nye kommunikationsstrategi, kan Mærsk gøre sig fri fra opfattelsen om Mærsk som et lukket virksomhed (S1, T1) Hvis Mærsk ikke kommunikerer klarere, risikerer virksomheden at miste sin førende position på markedet (W3, T1) 32 InnovationsFonden: Ny teknologi skal få ældre containerskibe til at spare på energien 33 Seerup, 2014: Mærsk ramt af russiske sanktioner: Her kradser krisen 34 Indefra med Anders Agger (4:8) Indefra med Anders Agger (4:8) 37 Friis, 2014: Lave oliepriser truer vigtige Mærsk-projekter 38 Praefke, 2014: Hvis Kina taber fart, kan det også bremse Danmark 9

11 Opsummering af SWOT og TOWS Mærsk har som følge af den nye strategi blandt andet involveret sig mere i de sociale medier, hvilket har været med til at styrke kommunikationen overfor den danske befolkning. Mærsk står over for nogle kommunikative udfordringer, da virksomheden fortsat opfattes som tilknappet. Mærsk bør i højere grad inddrage, informere og åbne op for offentligheden. Mere kommunikation er en nødvendighed for Mærsk for at følge med tiden og for at tilfredsstille deres interessenter. Resultaterne i TOWS kan benyttes til at se, hvorfor Mærsk valgte den åbne kommunikationsstrategi. Punktet Åben kommunikation vil hjælpe Mærsk med at udvikle sig i takt med samfundet og dermed opnå et endnu bedre omdømme og forhold til deres interessenter er centralt i henhold til kommunikationsstrategien. For at følge med tiden var det for Mærsk nødvendigt at åbne op og i højere grad delagtiggøre interessenterne i virksomheden. Interessentanalyse af Sarah Terkelsen For at skabe et enkelt overblik over Mærsks primære interessenter har vi valgt at benytte et Mendelow map. Her igennem kan man nemt orientere sig om, hvordan interessenternes magt og interesse er i forhold til Mærsk. Den danske befolkning har lav magt og lav interesse, da Mærsk er en B-2-B-virksomhed, og dermed ikke er afhængig af den almene befolkning. Denne gruppe har således ikke stor indflydelse på Mærsk. Medarbejdere, leverandører, konkurrenter og det danske forsvar har høj interesse i, hvad der sker i Mærsk. Medarbejderne og leverandører er økonomisk afhængige af virksomheden, men har reelt set 10

12 ingen magt. Til medarbejderne er det vigtigt, at Mærsk kommunikerer kulturændringerne for at motivere dem til at implementere kulturændringen i alle dele af virksomheden. Medarbejderne kan få højere magt, hvis de nedlægger arbejdet. Det danske forsvar har høj interesse i Mærsk, da de samarbejder omkring en række nødhjælps- og forsvarsopgaver 39. Konkurrenterne har ligeledes en meget stor interesse i, hvad der sker i Mærsk, da de kæmper med Mærsk om markedsandele verden over. Dermed er det vigtigt at kommunikere til alle interessenter med høj interesse og lav magt, selvom de i princippet ikke har meget at skulle have sagt. Medier og miljøorganisationer har høj magt og forholdsvis lav interesse. Som udgangspunkt er de ikke interesserede i, hvad Mærsk foretager sig med mindre der opstår en sag, som de finder interessant. Den høje magt skyldes, at hvis disse to interessenter finder en interessant sag om Mærsk med samfundsmæssig betydning, kan de hurtigt skabe en shitstorm og derved give virksomheden store problemer. I sådan en situation vil de flytte sig over i segmentet med høj interesse og høj magt. Hvis der opstår en samfunds- eller miljømæssig sag, har disse eksterne interessenter stor effekt på Mærsk - specielt i forhold til den nye miljørigtige profil. Det er vigtigt, at Mærsk er på forkant med disse interessenter og kommunikere med dem. Over for miljøorganisationer skal Mærsk især brande sig på CSR, fordi disse organisationer går højt op i, at Mærsk er socialt ansvarlige på grund af virksomhedens størrelse og den mængde CO2, de udleder. Både stater, investorer, aktionærer og erhvervskunder har stor magt og stor interesse. Den store interesse skyldes, at disse interessenter ønsker, at det går godt for Mærsk. Hvis det går godt for virksomheden, går det også godt for dem. Disse interessenter har ligeledes stor magt, da de er med til at sikre Mærsks overlevelse. Derfor er det vigtigt, at Mærsk kommunikerer åbent med denne gruppe af interessenter, da de som eksterne faktorer i høj grad påvirker Mærsk. Hvis Mærsk ikke kommunikerer tilfredsstillende til denne gruppe interessenter, kan de vælge at investere i eller benytte Mærsks konkurrenter. Dermed mister Mærsk markedsandele. Det er altså i høj grad på grund af disse interessenter, at Mærsk har implementeret en ny og åben kommunikationsstrategi. 39 Ritzau, 2013: Damco indgår aftale med det danske forsvar 11

13 Opsummering af interessentanalyse De centrale interessenter for Mærsk er investorer, aktionærer, erhvervskunder samt staten i de lande, Mærsk opererer i. Det er disse interessenter som i høj grad kræver mere kommunikation fra Mærsk. Derudover er der en række andre interessenter, såsom medarbejdere, konkurrenter og medierne, som har magt samt interesse i virksomheden. Kommunikation af brandet af John Shin Hansen Som nævnt tidligere er virksomhedskommunikationen ændret radikalt hos Mærsk. I virksomheden troede man, at omdømmet var et produkt af det økonomiske resultat 40. Ændringen i kommunikationen illustreres via følgende figurer: Figur 1: Den lukkede kommunikationsform, hvor resultatet direkte afspejler omdømmet Figur 2: Den nye, mere åbne kommunikationsform, hvor kulturen, identiteten, siger og gør og image afspejles samlet set og udgør omdømmet Kulturen i virksomheden er afgørende for, om man kan skabe en samlet identitet. Mærsks samlede identitet kommer blandt andet til udtryk på de sociale medier. Mærsk har én Facebook side, hvor alle dele af virksomheden publicerer fra. På den måde er der skabt en fælles identitet for hele Mærsks tilstedeværelse på Facebook. Når der er overensstemmelse mellem kultur, identitet og siger og gør, skabes det gode image. Image er det kortsigtede indtryk af Mærsk i omverdenen og har direkte indvirkning på virksomhedens 40 Nielsen, 2007: Firmaets omdømme er afhængig af chefens ry 12

14 omdømme. For at skabe et godt omdømme bruges også virksomhedsbranding og virksomhedskommunikation. Virksomhedsbranding handler grundlæggende om at differentiere sig fra konkurrenterne. Når man ser Mærsk logoet, kan der være forskellige tolkninger af, hvad logoet signalerer. For nogle kunder var Mærsk logoet under fusionen af Mærsk Line med P&O Nedlloyd Container Line Limited i lig med store forsinkelser og oplevelsen af, at der ikke var styr på noget i Mærsk Line 42. Derfor ses det, at når det går godt for Mærsk, signalerer deres logo noget positivt. Det omvendte er gældende, når det går dårligt. Charles Sanders Peirce taler om den treledede teori, som illustreres i figuren. Eksemplet tager udgangspunkt i perioden, hvor fusionen med P&O Nedlloyd fandt sted. I dette eksempel er Mærsks logo objektet. Repræsentamen, illustreret med containerskibet, fragter varer for virksomhedens kunder. Interpretanten er i dette eksempel, at kunders varer bliver leveret for sent. Her får man en negativ opfattelse af brandet Mærsk. Virksomheden ville have reageret anderledes på denne situation i dag. For at undgå den dårlige opfattelse af brandet er der nu klarere kommunikation i virksomheden. En tolkning i dag vil være helt modsat. Opfattelsen af Mærsk ville være, at deres varer bliver leveret til tiden. Derfor kan man tale om en flydende forståelse for brandet/objektet afhængigt af tid og sted. 41 Kristiansen, 2012: Køb af P&O Nedlloyd gør stadig ondt i Mærsk 42 Rostgaard, 2007: Historien om A.P. Møllers mislykkede digitalisering 13

15 I 2012 lancerede Mærsk, som en del af den nye kommunikationsstrategi, en international video, der skal fortælle omverdenen, hvad de gør, hvordan de gør det og hvorfor. Filmen hedder We Are Maersk 43. Filmens eksplicitte betydning, dens denotation, er Mærsk Line, Oil & Drilling samt APM Terminals. Filmens implicitte betydning er at påvirke virksomhedens omdømme og brand i en positiv retning. Filmes konnotation er den nye åbenhed, hvad der bliver gjort for miljøet, og hvordan virksomheden forbinder kontinenter. Råolie og boreplatforme fremstilles i videoen som miljøvenlige, fordi fokuset er, at olie er den energi, som driver verdenssamfundet. Dette stemmer overens med den CSR-strategi, som Mærsk har lavet. Opsummering af kommunikation af brandet I forhold til tidligere gør Mærsk i dag en aktiv indsats for at promovere deres brand og dermed skabe et godt omdømme. Mærsk kan nu påvirke interessenterne på en måde, som man aldrig tidligere har gjort. Det er ikke længere nok at levere et godt driftsregnskab. Derimod har signalværdier, som hvad virksomheden siger og gør, og hvordan interessenter opfatter dette, langt større betydning for Mærsks fremtid. Det er med andre ord Mærsk, der selv kan sætte dagsordenen for at tilfredsstille deres interessenter med større åbenhed. Delkonklusion af John Shin Hansen Mærsk har i forbindelse med finanskrisen fået øjne op for, hvor vigtigt det er at kommunikere åbent og klart med interessenterne. Både de politiske-, sociale- og økonomiske forhold er eksterne faktorer, som er vigtige for åben kommunikation. Med udgangspunkt i SWOT- og TOWS-analyserne vurderes det, at det fortsat er nødvendigt, at Mærsk har fokus på at kommunikere til deres interessenter. Ved at implementere strategien om mere åben kommunikation følger Mærsk samfundsudviklingen og tilfredsstiller deres interessenter. De centrale interessenter, som har krav på mere kommunikation, er investorer, aktionærer, erhvervskunder samt staten i de lande, hvor Mærsk opererer. Mærsk har ved hjælp af mere åbenhed sørget for at styre virksomheden i den rigtige retning og påvirke førnævnte interessenter på en positiv måde. Mærsk vil kontrollere omdømmet og dermed undgå at blive opfattet negativt. Det giver i sidste ende et bedre resultat på bundlinjen. Det er hovedsageligt de økonomiske faktorer, som spiller ind på strategien om mere åben kommunikation. Disse økonomiske faktorer har tvunget Mærsk til at følge med samfundsudviklingen og dermed kommunikere mere åbent. 43 Mærsk, 2012: We are Maersk 14

16 Integration af kultur og værdier i Mærsk Geert Hofstedes kulturdimensioner af Sarah Terkelsen Der kan være store udfordringer, når en ny kultur skal implementeres på tværs af 130 lande. Der er nemlig store kulturforskelle i verden, som Mærsk skal tage hensyn til, når den nye åbenhedsstrategi skal integreres. Ved at analysere Geert Hofstedes kulturdimensioner vil vi se nærmere på, hvilke udfordringer der kan være, når Mærsk skal kommunikere interkulturelt. Vi mener, at magtdistance, individualisme/kollektivisme, maskulinitet/femininitet og usikkerhedsundvigelse er de mest relevante faktorer til at belyse kulturforskellene. Vi har valgt at sammenligne Danmark og Rusland, fordi Rusland er et stort marked for Mærsk 44. Ifølge Hofstede er magtdistancen i Danmark lav. På arbejdsmarkedet ses dette blandt andet i forholdet mellem lederen og medarbejdere, hvor magten er decentraliseret. Arbejdsmiljøet er meget uformelt, og lederen er ofte demokratisk og coacher frem for kun at uddelegere opgaver. I Rusland er magtdistancen derimod meget høj. Her er en høj grad af hierarki med stor forskel mellem medarbejdere og lederen. Kommunikationen i virksomheden er formel, top-down og magten er centraliseret. I Danmark er vi individualistiske. Det betyder, at vi tager hånd om os selv og vores nærmeste familie. I Rusland er befolkningen kollektivistiske. Det betyder, at gruppens ønsker kommer før egne mål og 44 Ritzau, 2012: Mærsk poster 5 mia. kr. i russiske havne 15

17 behov. Gruppen kan eksempelvis være Mærsk som arbejdsplads, og i et kollektivistisk samfund som Rusland, spiller staten en central rolle og tager store beslutninger uden nødvendigvis at inddrage befolkningen. Af Laura Kesby Danmark er et feministisk land med en omfattende velfærdsstat, hvor befolkningen har sympati og tager hånd om de svage. I Danmarks vægtes et godt arbejdsmiljø og glæde ved arbejdet højt. Rusland er derimod et maskulint land, hvor respekten gives til de socialt stærke, og materialistiske goder er statussymboler. Karriere og penge er afgørende, og russerne underspiller ofte deres præstationer på arbejdspladsen. Dominerende adfærd kan kun accepteres fra chefen. Usikkerhedsundvigelsen i Danmark er lav. Det betyder, at danskere kun har et lille behov for strukturering. Danskerne er ikke bange for fremtiden og accepterer det ukendte. Russerne har derimod et stort behov for detaljeret planlægning og føler sig truede af det ukendte. Russerne opfører sig meget formelt over for fremmede. Hvis arbejdsopgaverne ændres, skal russerne være forberedte i god tid, hvor danskere er meget omstillingsparate. Mærsk er ikke en typisk dansk virksomhed med feminine værdier og lav magtdistance. Vi vurderer Mærsks kulturelle værdier til at befinde sig i midten af en gennemsnitlig dansk og russisk virksomhed. Det kommer til udtryk ved, at Mærsk har en formel dresscode, større magtdistance og sætter pris på maskuline værdier. Med den nye kommunikationsstrategi bevæger Mærsk i Danmark sig et lille skridt mod det, der ifølge Hofstede, er en typisk dansk kultur. Mærsk har gjort dresscoden mere uformel og ved at hente Nils Smedegaard udefra signalerer Mærsk, at de er klar til forandring. Det er ikke længere altafgørende for medarbejdernes status, hvor længe de har været i Mærsk. Forskellen mellem den danske og russiske kultur har stor betydning for, hvordan en ny kultur skal integreres. Mærsk skal specielt tage hensyn til, hvor hurtigt en kultur realistisk set kan integreres i et land med høj usikkerhedsundvigelse og derved tilpasse kommunikationen. Budskaberne skal forberede medarbejderne på en eventuel ændring i kulturen i god tid, fordi et land som Rusland føler sig truet af det ukendte. 16

18 8-trinsmodellen for forandringsledelse af John Kotter af John Shin Hansen Det er vigtigt at have en strategi for, hvordan man ønsker at implementere den interkulturelle kommunikation i Mærsk. Det er det, fordi virksomheden er så stor, at det ikke vil være muligt at kommunikere ens til alle landes afdelinger. Dette ses blandt andet i Hofstedes kulturdimensioner, hvor kulturforskellene mellem Danmark og Rusland er store. Vi foreslår derfor, at der laves et team i hver kultur, således kommunikationen er tilpasset denne. Dog er det vigtigt, at Nils Smedegaard som administrerende direktør fastsætter en overordnet, fælles vision for alle kulturer i Mærsk. På den måde sikres en fælles vision, hvor vejene mod målet er tilpasset de forskellige kulturer i virksomheden. Trin 1: Sæt scenen - af Eva Kristensen Trin 2: Skab et ledende team Trin 3: Skab en vision Trin 4: Kommuniker visionen Det er nødvendigt at pointere behovet for mere åben kommunikation fra Mærsk til virksomhedens interessenter. Mærsk risikerer nemlig at miste markedsandele, hvis der ikke kommunikeres nok både internt og eksternt. Derfor skal medarbejderne forstå vigtigheden af en ny kommunikationsstrategi og dermed ny kultur. Der skal vælges en teamleder i hver kultur. Eksempelvis skal der være en teamleder for hele Skandinavien. Denne teamleder sammensætter et team efter hvilke medarbejdere, han vurderer, vil bidrage positivt mod den overordnede vision om mere åben kommunikation. Det er især vigtigt, at teamlederen vælger en kulturbærer, som både har en relation til ledelsen og de øvrige medarbejdere. Denne kulturbærer sikrer, at visionen formidles til alle led i virksomheden. Visionens fokus er en mere åben kommunikation til alle Mærsks interessenter. Denne vision skal Nils Smedegaard kommunikere ud til de udvalgte teamledere. Deres ansvar er dermed at inkorporere visionen i teamet samt resten af kulturen. Visionen skal hele tiden kommunikeres af de udvalgte teams. Det er især vigtigt at teamet ikke blot fortæller om visionen, men også er rollemodeller for, hvordan visionen konkret føres ud i livet. Det kan eksempelvis gøres ved at kommunikere meget på de sociale medier, 17

19 intranet samt pressemeddelelser og herved hele tiden være de forskellige interessenter bevidst. Trin 5: Styrk medarbejdernes kompetencer - af Ida Westermann Trin 6: Skab kortsigtede sejre Trin 7: Stop ikke op Trin 8: Få det til at blive Det er vigtigt, at medarbejderne får nogle konkrete værktøjer til, hvordan der skal kommunikeres. Det er især vigtigt, at de bliver bevidste om, at der skal kommunikeres forskelligt alt afhængigt af, hvilken interessent man er i kontakt med. Mærsk skal være opmærksom på de medarbejdere, som ikke aktivt tager del i den nye vision. Det kræver en ekstra indsats fra teamet at engagere disse medarbejdere. Visionen om en mere åben kommunikation er svær at måle, og det gør det ligeledes svært at sætte delmål og fejre, at disse er nået. Derfor er det ekstra vigtigt, at det i de respektive kulturer fejres, når man eksempelvis har profileret sig positivt i medierne. Ved at rose medarbejderen, som har fået sagen i medierne, overfor de andre medarbejdere, motiveres de øvrige medarbejdere til at gøre en ekstra indsats. Selvom det er vigtigt at fejre de små sejre, er det ligeledes vigtigt, at teamet ikke stiller sig tilfredse efter en sådan sejr. I henhold til trin 4 er det vigtigt, at den overordnede vision holdes for øje og fortsat kommunikeres ud i virksomheden. Dette punkt er bærende. Det er her, den synlige kommunikation skal inkorporeres i de grundlæggende antagelser hos Mærsks medarbejdere. Det vil tage tid. Den lukkede måde, Mærsk indtil Nils Smedegaards tiltræden, har kommunikeret på, er forankret i virksomheden. Det er Nils Smedegaards opgave at holde de respektive teams til ilden. Mærsk kan derudover holde årlige møder, hvor teams fra hver kultur mødes og får mulighed for at dele erfaringer, sejre, nye ideer samt holdes ansvarlige for visionen. Herved sikrer virksomheden, at hvert team arbejder i den ønskede retning. Denne del af processen er langvarig og kan tage flere år. 18

20 Delkonklusion af Nicolaj Hougaard Åben kommunikation er nøgleordet for Mærsk. I og med virksomheden er så stor, er det vigtigt at kommunikere åbent, så Mærsk når ud til alle interessenter med det rigtige budskab. Ved at ændre kommunikationsstrategien kan Mærsk ændre kulturen i virksomheden. En udfordring ved dette kan være, at Mærsk opererer på et globalt marked. Det betyder, at interessenterne har forskellige kulturelle baggrunde og forventninger til Mærsks kommunikation. Virksomheden skal altså tilpasse sine budskaber til de forskellige kulturer - både til medarbejderne og eksterne interessenter. Dette gøres blandt andet ved at nedsætte teams, som er repræsentative for de forskellige kulturer i Mærsk. Disse teams skal implementere den overordnede vision, dog tilpasset den enkelte kultur. Ved at teamet ændrer kommunikationen, vil kulturen også ændres. Det er denne proces, som er den mest omfattende, da det tager lang tid at ændre kulturen ved hjælp af den nye kommunikationsstrategi. Konklusion Finanskrisen har stillet store krav til Mærsks kommunikation i hele verden. Med ansættelsen af Nils Smedegaard, som blev hentet udefra, brød Mærsk deres typiske ansættelsesmønster. Mærsk har været nødsaget til at ændre kommunikationen for at bevare virksomhedens position som markedsleder inden for shippingbranchen. Især de centrale interessenter som aktionærer og investorer har haft behov for mere kommunikation fra Mærsk. Virksomheden vil med den nye kommunikationsstrategi sætte åbenhed i fokus både internt og eksternt. Mærsk vil kommunikere mere moderne ved blandt andet i høj grad at optræde på de sociale medier og bruge CSR. Denne nye kommunikationsstrategi har medført en kulturændring i den ellers tilknappede virksomhed. På nuværende tidspunkt er det den synlige kultur, som er ændret i Mærsk, hvor kommunikationen altså spiller en stor rolle. Mærsk arbejder på, at de grundlæggende antagelser med tiden vil følge med artefakterne, så både den synlige - og usynlige del af virksomheden vil ændre sig. Som det ses i Kotters 8-trins model, kan det tage lang tid at ændre kulturen i en international virksomhed som Mærsk. Dette skyldes, at der er store kulturforskelle landene imellem, og der derfor kræves forskellige former for kommunikation til forskellige kulturer. Antal anslag inkl. mellemrum:

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Mærsk har vind i sejlene Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Udarbejdet af gruppe 9: Daniel Grønne Jensen, Thit Schioldan Lund, Maria Kjærsgaard, Jacob Jensen og Helene Husted

Læs mere

Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak

Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak Danske Bank Opgaven Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak 1 Indholdsfortegnelse 1 SWOT- OG TOWS ANALYSE AF DANSKE BANK... 3 STYRKER:... 3 SVAGHEDER:...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014

DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014 DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014 Indholdsfortegnelse Opgaveformulering... 3 Indledning... 4 DSB's interessenter... 5 Et hurtigt overblik... 6 SWOT-analyse... 6 S &

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Indholdsfortegnelse Indledning Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Interessenter Primære interessenter: Staten: Passagerer: Medarbejderne: Medierne: SWOT- analyse Begrundelse for SWOT Styrker:

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Metode...5 2.1 Opgavens opbygning... 5 2.2 Undersøgelsen...5 2.2.1 Afgrænsning og perspektiv... 5 2.2.2 Validitet...5 2.2.3 Etiske overvejelser...6 2.2.4 Præsentationer

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

1. Indledning... 4. 1.1 Problemformulering... 5. 1.2 Metode... 6. 1.3 Afgrænsning... 7 DEL 1... 8. 2. Introduktion til Energinet.dk...

1. Indledning... 4. 1.1 Problemformulering... 5. 1.2 Metode... 6. 1.3 Afgrænsning... 7 DEL 1... 8. 2. Introduktion til Energinet.dk... Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 5 1.2 Metode... 6 1.3 Afgrænsning... 7 DEL 1... 8 2. Introduktion til Energinet.dk... 8 2.1 Selskabsform... 9 2.2 Organisationen... 9 2.3 HR... 10 2.4

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

LEGO EVERYTHING is CHINA

LEGO EVERYTHING is CHINA AFGANGSPROJEKT HD 1 AAU maj 15 LEGO EVERYTHING is CHINA HD 1. del Aalborg Universitet Hold A1 Sanjin Hodzic, Lasse Jakobsen, Morten Tjørnehøj Gruppe 6 Vedledning ved Poul Bjerregaard Indhold 1. Indledning...

Læs mere