Referat fra Halvvejsmøde 23. oktober 2011 Odense Congress Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Halvvejsmøde 23. oktober 2011 Odense Congress Center"

Transkript

1 Referat fra Halvvejsmøde 23. oktober 2011 Odense Congress Center Dagsorden: Side 1. Velkomst 1 2. Status i forbundet 1 3. Halvårsregnskab Budget Afrunding 15 ***************** Velkomst v. formand Ulf Helgstrand 1. Velkomst Ulf Helgstrand bød alle velkommen til dette års halvvejsmøde. 2. Status i forbundet Generalsekretær Jens-Erik Majlund påpegede hvilke områder, der har haft størst fokus i løbet af året ud over den daglige drift og rådgivning: IT system, DRF Portalen Lov om hold af heste Rådgivning om enkeltpersoners forhold i klubberne Projekt flere medlemmer Projekt Ny Træner/Berideruddannelse På det sportslige og konkurrencemæssige plan er det: Afholdelse af EM for junior og youngriders på Broholm Kvalifikation til OL for dressurlandsholdet Springlandsholdets deltagelse i Super Ligaen Rikke Laumann og Sheena Bendixens medaljer ved EM i voltigering Para-dressurens medaljehøst ved EM De mange medaljer for pony, juniorer og young riders i dressur og spring IT området Infosport og Klubportalen har i mange år været stedet, hvor Dansk Ride Forbunds ranglister, resultater, stævnekalender, kursuskalender osv. har været administreret og offentliggjort. Systemerne var udviklet af Danmarks Idræts-Forbund, og blev benyttet af en lang række idrætsforbund i Danmark.

2 Dansk Ride Forbund har været en meget aktiv medspiller i udviklingen af idrætssystemet, hvor bl.a. online-tilmelding til stævner, ponymåling og registrering af konkurrenceheste er nogle af de systemer, forbundet har været primus motor for. Anvendelse af Idrætssystemet har hidtil været gratis for de enkelte brugere. Danmarks Idræts- Forbund har i de sidste 4-5 år uden held forsøgt at implementere brugerbetaling for idrætssystemet og Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse satte skæringsdato for fastlæggelse af en brugerbetalingsmodel til 1. august De 10 største forbund brugte meget tid til at udvikle en model, som burde kunne tiltrædes af alle forbund. Det var en løsning som betød, at Dansk Ride Forbund skulle betale en brugerbetaling på ca. kr det første år stigende til ca om året i år 5 og i årene herefter. Ud over dette, kom udgifter til nyudvikling og tilføjelser til systemet. 1. august 2010 havde kun 8 ud af de ca. 60 forbund, der udgør Danmark Idræts-Forbund tiltrådt denne brugerbetaling, og bestyrelsen for DIF besluttede herefter, at idrætssystemet blev nedlagt pr Det er meget kort tid til både at finde en udbyder, forhandle kontrakt og herefter gennemføre udviklingen af et IT system tilpasset Dansk Ride Forbund. Det specielle ved forbundet og det, der gør vores IT system væsentlig mere kompliceret end andre specialforbund er hesten. Det endte med et system, der er i færd med at blive udviklet til det hollandske rideforbund. Forbundet er med i udviklingen af det hollandske system og selvom der naturligvis er en række forhold, der kan genbruges, kræver systemet en lang række tilpasninger og nyudvikling, inden det kommer på niveau med det system, der hidtil er anvendt. DRF portalen vil indeholde de samme funktioner som Klubportalen og Infosport indeholder i dag, men med en helt up to date teknologi som grundlag. På baggrund af den meget korte tid der har været til dels at afsøge markedet, finde leverandør og herefter udvikle systemet til Dansk Ride Forbunds standarder, er systemet tilpasset til at kunne det samme som vi kan i dag, men med en lang række udviklingstiltag i pipelinen efter konvertering. Den nye Infosport og Klubportalen DRF portalen - vil være tilgængelig fra den 4. november via vores hjemmeside Forinden skal data for 10 års dansk ridesport flyttes, ligesom regnskabssystemet skal lægges over på ny regnskabsplatform. Følgende aktiviteter er milestones i forbindelse med konverteringen: For klubber: Klubportalen begrænset adgang fra den 26. oktober kl For stævnearrangører: Stævner med tilmeldingsfrist fra den 11. november skal indlæses i en ny version af stævnesystemet, som vil være tilgængelig fra den 10. november. Resultater fra stævner afviklet i de tre første weekender i oktober bedes indsendt samme dag som stævnet slutter. Side 2/16

3 For ryttere: Infosport er lukket for tilmelding til stævner, ponymåling samt registrering af konkurrenceheste i perioden den 26. oktober kl til og med den 3. november. Der er ingen tvivl om, at det er og har været en stor udfordring for administrationen. Der er i gennemsnit brugt 3-4 fuldtidsmedarbejdere på projektet, hvilket er en stor andel, når vi i samme periode i gennemsnit har været administrative medarbejdere. Det svarer til knap 20% af de administrative personaleressourcer. Lov om hold af heste Et af de områder, der ligeledes har haft stort fokus i år og som helt givet får rigtig stor fokus for forbundet og rideklubberne i årene fremover er Lov om hold af heste. Jørgen Kold fra Videncentret for Landbrug holdt foredrag på repræsentantskabsmødet i år for at gennemgå lovgivningen og de problemer, der er forbundet med denne. Loven træder i kraft i 3 tempi, hvoraf første del er trådt i kraft pr. 1. januar Det var bl.a. skæringsdatoen for anvendelse af spiltov som opstaldning. De næste skæringsdatoer for eksisterende hestehold er 1. januar 2016 og 1. januar træder kravene til gulvene, samt krav til foldarealer og foldplaner i kraft og 2020 træder kravene om boksstørrelse, loftshøjde, rumfang og krav til lysindfald i kraft. Dansk Ride Forbund har arbejdet med lov om hold af heste på flere fronter. Der er arbejdet i Forum for hestevelfærd, der er lavet konsekvensanalyser og der er afholdt en lang række møder med kommuner og klubber, for netop at få taget hul på diskussionerne om den fremtidige organisering af ridesporten i de enkelte kommuner. Forum for hestevelfærd Dansk Ride Forbund tog sammen med Videncenter for Landbrug og Danske Dyrlæger sektionen for heste, initiativet til at samle hele hestebranchen i et Forum for hestevelfærd. Det overordnede formål med dette forum, er at have et forum, hvor alle velfærdsmæssige spørgsmål kan diskuteres, og forum skal arbejde for at blive det naturlige sted, hvor lovgiverne henvender sig i forbindelse med hestevelfærdsspørgsmål. Forum for hestevelfærd består af: Dansk Ride Forbund Dansk Varmblod Videncentret for Landbrug Dansk Travsports Centralforbund Dyrenes Beskyttelse Hestens Værn Dansk Galop Dansk Islandshesteforening Dansk Dyrlægeforening sektionen for hestedyrlæger Den første opgave forum kastede sig over, var lov om hold af heste. Loven er omfattet af lovovervågning, hvilket betyder, at der skal foretages en evaluering af, om reglerne har ført til Side 3/16

4 ændringer af de dyrevelfærdsmæssige forhold for heste, samt hvilken betydning reglerne har haft for hesteholdene. Der er holdt en række møder i gruppen, og de fleste af lovens områder er blevet drøftet. De endelige resultater af drøftelserne skal herefter behandles politisk i de respektive organisationer, og forhåbentlig kan der herefter komme en samlet evaluering fra hele hestebranchen til justitsministeriet. Det er vigtigt at fastslå, at Dansk Ride Forbund prioriterer ligesom de øvrige organisationer i Forummet hestevelfærd meget højt, og lov om hold af heste hilses velkommen. Det er dog vigtigt, at lovgivning, der har så store implikationer for ridesporten i Danmark, så vidt muligt skal baseres på videnskabelig evidens, hvorfor der arbejdes på, at loven, når den skal evalueres, skal forankres i viden. Det resultat, der kommer ud af gruppens arbejde vil forøge den samlede velfærd for heste i Danmark, hvis det følges af ministeriet og forhåbentlig tage toppen af de investeringer, der skal foretages i rideklubberne. Konsekvensundersøgelser Allerede inden loven blev gennemført i 2007, lavede forbundet en undersøgelse af konsekvensen for rideklubberne af de forslag, der var fremsat. På daværende tidspunkt var konklusionen, at over 4/5 af klubberne ville blive berørt af lovgivningen og der blev estimeret et investeringsbehov på 600 mio. kr. De væsentligste områder klubberne nævnte dengang var Nedlæggelse af spiltove Loftshøjde Boksstørrelse Ventilation Naturligt lysindfald Folde og græsningsarealer Nynne Larsby Friis, som er ansat som udviklingskonsulent i forbundet, har i forbindelse med sin uddannelse på KU Life netop færdiggjort en stor undersøgelse af ridesporten i Danmark og lov om hold af heste. Resultaterne fra undersøgelsen er sammen med rådgivningsmateriale i trykken, og bliver sendt til klubberne inden årsskiftet. Hovedresultaterne for klubberne er, at knap 80% af de rideklubber, der har staldfaciliteter, berøres af et eller flere af lovkravene. Hvis vi ser på de meget omkostningskrævende foranstaltninger, skal Ca. 50% have hævet loftshøjden Ca. 60% skal have øget boksstørrelsen Ca. 40% have øget staldrumfanget Ca. 50% have øget vinduesarealet Side 4/16

5 Ud over selve undersøgelsen omkring loven skal resultaterne også give en viden, så rådgivningen kan målrettes de rideklubber, der har samme behov og udfordringer, ligesom klubberne selv kan bruge undersøgelsen til at synliggøre disse behov og udfordringer over for sine samarbejdspartnere som kommunen og sponsorer m.v. Det er viden omkring Rideklubbernes kendetegn (størrelse, beliggenhed by/land, faciliteter og ejerforhold m.v.) Den samfundsmæssige værdi af rideklubbernes arbejde Hvad påvirker medlemstallet? Hvad påvirker driften og økonomien i klubberne? Hvad kan klubben gøre? Mht. den samfundsmæssige værdi af rideklubbernes arbejde er det en kendsgerning, at ridesporten henvender sig til en meget bred brugergruppe på tværs af alder, køn, social status og etnicitet. Det er denne viden, der skal bibringes kommunerne. Hesten er et unikt værktøj til at bearbejde fysiske og psykiske handicap, og ridning har god mulighed for at virke integrationsfremmende for foreningssvage grupper som flygtninge og indvandrere. Ridesporten formår som en af de eneste sportsgrene at fastholde især de unge piger på trinnet mellem barndom og ungdom, hvor en meget stor del ellers dropper deres idræt. Andre store idrætter som fx svømning og gymnastik mister i den periode mellem 80 og 90 procent af udøverne, mens sportsgrene som fodbold og håndbold mister mere end hver tredje pige, når hun træder ind i puberteten. Ridesporten mister blot hver femte pige på dette alderstrin, og Dansk Ride Forbund er det næststørste specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund for piger mellem år. Børnene i rideklubberne tilbringer i gennemsnit 4 timer om ugen i klubben. Hvis man regner på det, betyder det, at medlemmerne under 18 år tilbringer godt 8,5 mio timer i rideklubberne. En almindelig SFO time koster kommunerne 420 kr. For de medlemmer der er i SFO alderen, betyder de timer, de bruger i rideklubberne, en årlig besparelse på over 1,8 mia kr. om året på landsplan. Der er således mange gode argumenter, når rideklubberne skal i dialog med kommunerne om investeringer som følge af lov om hold af heste. Alle klubber under Dansk Ride Forbund har mulighed for at få besøg af en af klub- eller udviklingskonsulenterne. De kan rådgive jer om klubdrift, lovgivning, klubbens økonomi, breddeaktiviteter og meget andet. Dansk Ride Forbunds konsulenter har i 2010 og 2011 deltaget i mange lokale dialog- og inspirationsmøder omkring loven og dens betydning for rideklubberne. Disse møder har ofte involveret kommunerne. Det er en indsats, mange flere klubber vil få glæde af. Møderne munder typisk ud i nedsættelsen af en lokal arbejdsgruppe, som skal lægge strategi for ridesportens fremtid i den pågældende kommune. Rådgivning om enkeltpersoners forhold til klubberne Et nyt problemområde er nærmest eksploderet inden for de seneste år. Det er enkeltmedlemmers forhold til klubben og klubbens bestyrelse. Der er en tendens til, at hvis et klubmedlem føler sig dårligt behandlet i klubben, så henvender de sig i administrationen med forventning om at få hjælp til at afsætte bestyrelserne og indsætte en ny. Side 5/16

6 Administrationen forsøger altid at forklare, at det er klubberne, der er medlemmer af Dansk Ride Forbund, og at rådgivningen derfor tilfalder klubbestyrelserne. Hvis man er utilfreds med en klubs bestyrelse, gælder de almindelige demokratiske spilleregler. Sager som disse kommer let til at involvere mange mennesker, og flere af dem ender i disciplinær- eller appeludvalg. Mangen en bestyrelse er kørt træt af, at det de egentligt brænder for - nemlig sporten og klublivet - kommer til at træde i baggrunden, mens konflikterne kommer til at fylde i hverdagen. Det er svært at finde opskriften på at undgå disse sager, men klubberne anbefales at bruge forbundets klub- eller udviklingskonsulenter, inden sagerne eskalerer for klubberne. Der er mange forskellige redskaber i forbindelse med rådgivning lige fra hjælp til konflikthåndtering til klubtilfredshedsundersøgelser. Forbundets konsulenttjeneste Forbundets konsulenttjeneste har været igennem en turbulent periode de seneste par år med flere udskiftninger i personalet. Konsulenttjenesten er nu fuldt bemandet med chefkonsulent Anja Heinsen, konsulent Dorte Nørskov (som arbejder fra sin bopæl i Skive), konsulent Nynne Larsby Friis og koordinator Maibritt Viffeldt. Handlingsplanen for udviklingskonsulenterne tager udgangspunkt i Dansk Ride Forbunds strategi, nemlig strategierne for rideklubber, breddeaktiviteter, foreningssvage grupper og miljø. Bestyrelsen har formuleret en politik for rideklubber der fastslår, at Dansk Rideforbund til stadighed skal: Støtte, vejlede og stimulere klubberne i deres organisatoriske og sportslige arbejde samt medvirke til, at kvaliteten i klubbernes daglige arbejde er på et højt fagligt niveau. Videreudvikle koncepter for kvalitetssikring og -mærkning af forbundets klubber. Medvirke til at medlemmerne i klubberne bliver uddannet i omgangen med heste og får viden om begrebet hestevelfærd. I samarbejde med bl.a. Danmarks Idræts-Forbund at skabe et dynamisk klubarbejde, som giver medlemmerne i klubberne mulighed for at dyrke Ridning for livet. Videreudvikle og tilbyde klubværktøjer der faciliterer optimale betingelser for klubbens medlemmer ved at skabe gode økonomiske og organisatoriske rammer i klubben. Opfordre klubberne til at samarbejde på lokalt plan med skoler, kommunale fritidsordninger, specialinstitutioner, andre idrætsforeninger m.v. Når bestyrelsen har fastlagt politikken og strategien for de forskellige områder, tager administrationen strategien og fastsætter de forskellige indsatsområder for de enkelte strategipunkter, og hvilke målsætninger der skal være for de enkelte indsatsområder. Det første strategipunkt for rideklubber, nemlig at støtte, vejlede og stimulere klubberne i deres organisatoriske og sportslige arbejde, samt medvirke til, at kvaliteten i klubbernes daglige arbejde er på højt fagligt niveau udvirker indsatsområder som: Side 6/16

7 Tilbyde lokalhjælp i form af besøg af klubkonsulent eller udviklingskonsulent. Målsætningen er, at minimum 20% af vores klubber benytter vores tilbud om besøg af konsulenttjenesten. Tilbyde klubberne udviklingshjælp gennem udvikling af en klubanalyse til tilfredshedsundersøgelser. Det værktøj vil vi bruge til at udvikle klubanalyser også, og tilbyde de enkelte klubber, at komme ud og foretage en analyse af klubben. Målsætningen er her, at minimum 15 klubber påbegynder et forløb med en tilfredshedsundersøgelse. Endelig vil klubberne modtage relevant information, og manualer og vejledninger, samt udvikle forslag til nye foreningsvedtægter. Det næste strategipunkt for rideklubber: at vi skal medvirke til, at medlemmerne i klubberne bliver uddannet i omgangen med heste og får viden om begrebet hestevelfærd medfører 2 klare indsatsområder, nemlig øget implementering af ryttermærkeuddannelsen, hvor målsætningen er, at mindst halvdelen af rideklubber tilbyder ryttermærkeuddannelsen, og at denne tages af min ryttere hvilket er en stigning på ca. 25 %. Derudover vil et indsatsområde være at udvikle undervisningsmateriale til forældrene, og at mindst 10% af rideklubberne tilbyder undervisning af forældre, og mindst 1000 forældre har taget forældremærket. Der er et stort behov for at højne sikkerhedsniveauet gennem at lære forældrene at omgås heste og ponyer, og forhåbentligt vil klubberne tage denne forældreundervisning op. Bestyrelsen har i strategien fastsat, at der skal videreudvikles koncepter for kvalitetssikring og kvalitetsmærkning af forbundets rideklubber. Det medfører, at der skal uddannes og efteruddannes et certificørkorps, så der er mindst en certificør i alle distrikter, og at mindst 10% af forbundets klubber er certificeret. Det sidste punkt i strategien for rideklubber går på, at klubberne skal støttes til at samarbejde på lokalt plan. Det kalder på især to indsatsområder, nemlig at markedsføre ridesporten i højere grad over for kommunerne og afholde fælles kommunale hesteholdsmøder og møder om ridesportens fremtid i kommunerne. Målsætningen her er, at min. 5 kommuner om året holder fællesmøde med de lokale rideklubber om sportens fremtid i kommunen, og at der til stadighed er 10 lokale arbejdsgrupper. Derudover er der behov for at arbejde med fusioner af klubber, og målsætningen er at udarbejde en fusionsvejledning, og have den med i værktøjskassen til klubber og kommuner. Endelig skal der sættes fokus på voksendiskriminationen i folkeoplysningsloven. Hvis denne afskaffes, vil dette automatisk give en tilgang på op til nye medlemmer. Politikken for breddeaktiviteterne fastslår, at Dansk Ride Forbund til stadighed skal igangsætte aktiviteter der: Er velegnet til undervisning på rideskolehold Kan benyttes til dygtiggørelse af den enkelte rytter Kan bibringe rytterne fællesskabsfølelse Kan styrke sammenholdet i klubberne Bedømmer rytterens kapacitet frem for hestens Side 7/16

8 Det første strategiområde, nemlig at styrke kendskabet til breddeaktiviteterne lokalt udløser især to indsatsområder, nemlig uddannelse af lokale aktivitetsudvalg og af klubbernes breddeundervisere, samt etablering af åbent hus dag for forbundets klubber som fælles markedsføringstiltag over for både eksisterende og nye medlemmer. Der arbejdes p.t. med et projekt omkring EM 2013 i Herning med arbejdstitlen verdens største ridelejr. Planen er at invitere børn og unge og gerne både medlemmer og ikke medlemmer til en verdens største ridelejr på dyrskuepladsen i Herning. Det er vigtigt, at EM 2013 bliver brugt til mere end kun elitesporten. Landsfinalerne er et kæmpe hit, og det er fortsat strategien at afholde dem. Der skal fortsat udgives breddereglement, og målsætningen er, at der skal holdes distriktskvalifikationsrunder i min. 10 distrikter. Endelig er det målsætningen, at der altid skal deltage mindst 50 hold ved landsfinalerne. Endelig implementeres en ny aktivitet TREC, for at opfylde strategien om, at forbundet skal sørge for spændende, lærerige, varierende og sjove aktiviteter til alle ridemæssige niveauer. Målsætningen her er at gennemføre et pilotprojekt, få TREC med på landsfinalerne 2013 og at min ryttere har prøvet TREC i Politikken for foreningssvage grupper indeholder følgende elementer: At ride skal være for alle. Derfor skal der også være tilbud til grupper med særlige behov handicappede, sindslidende, socialt belastede personer og udstødte børn. Det næste område berører klubbers mulighed for at integrere foreningssvage grupper i klubben. Det handler om, at der skal udarbejdes materiale, kurser og aktiviteter, som gør det muligt for klubberne. Dansk Ride Forbund skal udvikle og udarbejde materiale, kurser og aktiviteter, som medvirker til, at grupper med særlige behov kan integreres i forbundets klubber på sportsligt og ledelsesmæssigt niveau. Grupper med særlige behov skal have plads i klubberne, og der skal tilstræbes integration på både sportslige og ledelsesmæssige niveauer. Samarbejde med Dansk Handicap Idræts Forbund Dansk Ride Forbund arbejder for, at samarbejdet med Dansk Handicap Idræts-Forbund til stadighed udbygges. Dansk Ride Forbund skal udbrede kendskabet til handicapridning både i rideklubberne og over for potentielle brugere. Målsætningen er, at min. 20 klubber er certificeret som handicapegnet klub. Politikken på miljøområdet afspejler en anden værdi, nemlig at forbundet skal være i harmoni med omgivelserne. Værdien harmoni mellem mennesker, hest og natur er afspejlet i miljøpolitikken, og hesteholdenes miljøbelastning skal til enhver tid minimeres. Oplysninger omkring miljø- og energiforhold til klubberne er her i fokus. Der er en miljøcertificering undervejs, og målet er at min. 20 klubber bliver certificeret som grøn klub. Dette var en kort gennemgang af politikkerne, indsatsområderne og målsætningerne for forbundets konsulenter i afdeling klub- og bredde. Side 8/16

9 På den korte bane er der især 4 aktiviteter der skal fremhæves over for klubberne: Gratis kursus: Lederrekruttering flere gør mindre Flere klubber efterlyste hjælp til leder- og medlemsrekruttering i forbindelse med forårets dialogmøder. Der tilbydes nu en række kurser for klubber i efteråret. Kurserne afholdes i november og de er gratis for klubber under Dansk Ride Forbund. Indholdet i kurserne er: Rekruttering og fastholdelse Lederrekruttering (er målrettet klubber, der står foran at skulle rekruttere ledere og har behov for ideer og inspiration) Udbyttet vil være kendskab til formulering af en konkret rekrutteringsstrategi samt gode ideer til at fastholde og udvikle nuværende undervisere, udvalgsmedlemmer og andre ledere. Gratis kursus: Medlemssucces rekruttering og fastholdelse Medlemssucces er målrettet klubber, der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Udbyttet vil være ideer og inspiration til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som for nye klubmedlemmer. Læs mere om kurserne her. Klubcertificering Pilotprojektet for certificering er afsluttet, og der foreligger nu 3 færdige certificeringer, som udbydes til alle klubber. Det er målet, at klubberne vil anvende certificeringerne og kan bruge dem som profil- og markedsføringsværktøj. Der arbejdes i øjeblikket med 2 nye certificeringer: D-stævnecertificering og ridelejrcertificering som forventes færdige inden årets udgang. TREC Endelig arbejdes på en breddeaktivitet kaldet TREC ( Technique De Randonneé Equestre De Competition ). TREC er en disciplin, der startede i Frankrig omkring 1970, oprindeligt udviklet for at undervise franske guider til hest, men har fået meget stor udbredelse i bl.a. Frankrig og England. TREC involverer evner og udfordringer enhver rytter kan komme ud for ved ridning i naturen. Det består af 3 ridt: Et orienteringsridt, kontrol af gangarter og en forhindringsbane. Breddeaktivitetsudvalget arrangerer 2-3 pilotarrangementer i foråret 2012 og målsætningen er som tidligere nævnt, at TREC skal på programmet til landsfinalerne og at 1000 mennesker har prøvet at ride TREC i Projekt flere medlemmer TREC er et af de tiltag, der stammer fra Projekt flere medlemmer. Dansk Ride Forbunds bestyrelse har som bekendt besluttet at indstille projekt Flere Medlemmer i Dansk Ride Forbund. Projektet blev igangsat primo 2011 i samarbejde med Danmarks Idræts- Forbund (DIF). Projektet skulle over perioden skaffe Dansk Ride Forbunds klubber nye medlemmer. Det var tildelt en støtte fra DIF på 2,9 mio. kr., mens forbundets egen investering ville blive 2,1 mio. kr. Side 9/16

10 Bestyrelsens beslutning om indstilling af projektet blev taget efter at et omfattende analysearbejde har indikeret, at det vil være svært at rekruttere nye medlemmer over tre år i forhold til både den oprindelige og reviderede projektbeskrivelse. Derfor vurderede bestyrelsen, at projektet er for usikkert til at investere 2,1 mio. kr. af forbundets egne penge, og 2,9 mio af Danmarks Idræts-Forbunds penge i. Bestyrelsen har dog vurderet, at selvom det er økonomisk uforsvarligt at bruge pengene på projektet som helhed, vil der derimod gerne investeres i de enkelte delelementer, som vil gøre størst gavn for klubber og sport, og implementere disse efter en forsvarlig plan, der tager højde for både økonomi, nuværende sekretariatsbemanding og tidshorisont. Projektarbejdet har dog på ingen måde været spildt, da analysearbejdet har givet en stor viden om fremtidens behov, som kan bruges konstruktivt i det fremtidige arbejde, og projektet har været diskuteret mange steder i forbundet ved dialogmøder i klubberne og med distriktsudvalget, og der er kommet meget konstruktivt output fra disse møder. Sporten På det sportslige og konkurrencemæssige plan har der været mange aktiviteter i En af de væsentligste begivenheder i 2011 var afholdelse af europamesterskaberne for juniorer og young riders på Broholm. Alle der var til stede vil huske arrangementet for kraftig regn både fra himlen men i høj grad også medaljeregn til Danmark på konkurrencebanerne. Arrangøren JBK Horse Shows høstede meget stor ros for afviklingen af stævnet under disse svære vilkår. Det er af stor betydning for Danmark, at stævnearrangører kan leve op til de helt store stævner, og JBK Horse Shows har efterhånden mange års erfaring, og har opnået meget stor international anerkendelse så stor, at Danmark er blevet tildelt EM i 2013 i dressur, spring og para-dressur. Stor anerkendelse var der også til de danske ryttere, der leverede en flot indsats med mange medaljer, og til de danske trænere både landstrænere og hjemmetrænerne, der havde forberedt ekvipagerne helt optimalt til opgaven. Det er det bedste resultat, der nogensinde er vist af danske talenter. Dressur til OL En af de andre helt store resultater i 2011 var dressurlandsholdets kvalifikation til OL 2012 i London. Kvalifikationen blev redet hjem ved EM i Rotterdam. Nathalie zu Sayn Wittgenstein, Sune Hansen, Anne van Olst og Lisbeth Seierskilde red kvalifikationen hjem, og hermed er Danmark med ved OL i London næste år. Springning i Super Liga I august 2010 vandt det danske springlandshold finalen i FEI s promotional League, og fik derved muligheden for at rykke op i superligaen, hvor holdet skulle ride mod verdens bedste springnationer. Forud for beslutningen om at deltage gik mange overvejelser. Deltagelse i Super Ligaen kræver, at man stiller hold til de 8 største stævner i løbet af sommersæsonen, og overvejelserne gik hovedsageligt på, om der var ryttere eller især heste nok, der kunne springe disse stævner. Efter nøje overvejelser blev det besluttet at deltage i Super Ligaen, hvilket indebar en stor udfordring for alle. Også forbundet blev udfordret, idet det kræver et væsentligt mere professionelt set up at ride Super Liga. Side 10/16

11 I 2012 skal springlandsholdet igen ride promotional league, men ryttere har fået en masse erfaring og langt flere ryttere har været i spil over hele sæsonen end tidligere, idet 14 ryttere har deltaget på holdene i En stor fordel som landsholdet kan drage nytte af, når EM løber af stablen i 2013 på hjemmebane. Målsætningen for 2012 er at returnere til Super Ligaen hurtigst muligt. Samarbejdet med springlandstræner Achaz von Buchwaldt er stoppet pr. 1. januar Der arbejdes p.t. på strategien og ny landstræner forventes ansat primo Medaljer til voltigering Rikke Laumann vandt bronze ved EM i voltigering og Sheena Bendixen præsterede det bedste resultat nogensinde for voltigeringstalenterne ved at vinde bronze for juniorer. Para-dressur Selvom para-dressuren d.d. ikke formelt er en del af Dansk Ride Forbund, men er organiseret i Dansk Handicap Idræts-Forbund, noteres de mange flotte præstationer med stolthed og glæde. Alle rytterne har ydet en fantastisk præstation ved EM i år ligesom ved VM sidste år. Projekt ny træneruddannelse Heidi Møller, som er projektchef på projekt ny træneruddannelse gav en status på projektet. Projektet er inddelt i 3 faser: 1. Analyse af behovet for træneruddannelse i Dansk Ride Forbund 2. Evaluering af analyserapportens resultater 3. Projektering og opbygning af ny træneruddannelse Projektet kan følges på hjemmesiden: Heidi Møller evaluerer pt. på resultaterne af analysearbejdet og forventer at være færdig med rapporten pr. 1. januar Næste skridt i projektet bliver herefter at evaluere og diskutere analyserapportens resultater og planlægge herefter. Analysen er foretaget på baggrund af 5 fokusområder: Træner/berideruddannelsen, klubbernes behov for fagkompetencer, sportens udvikling, komparativ analyse, og klubbernes fremtidige drift og organisering. Slutmålet er at skabe kontinuitet og en rød tråd i forbundets uddannelsessystem. 3. Halvårsregnskab 2011 Regnskab 31/ og estimat for året 2011 Hovedtal I kr Regnskab 31/8 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter Driftsudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger finansielle poster Resultat Regnskabet pr. 31/8 er vist i den første kolonne Side 11/16

12 Det samlede estimat for 2011 beregnet på basis af regnskabstallene pr. 31/8 er vist i anden kolonne Estimatet er sammenholdt med budgettet for 2011 som står i 3. kolonne. De samlede indtægter udgjorde DKK mens udgifterne udgjorde DKK pr. 31/8. Det betyder, at det samlede resultat for denne periode lander på DKK Forventet årsresultat på minus DKK mod et budgetteret årsresultat på plus DKK De samlede indtægter estimeres til DKK mod et budget på DKK Afvigelserne kommer især fra tre poster: Kontingent fra klubber, der er DKK mindre end budgetteret (hvilket afspejler en medlemstilbagegang i forhold til budgettet) Tilskud fra DIF er mindre end budgetteret Online tilmelding er DKK mindre end budgetteret (hvilket især skyldes, at online tilmelding til klubstævner blev 5 måneder forsinket fra Danmarks Idræts-Forbunds IT afdeling.) Hovedtal I kr Regnskab 31/8 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter Driftsudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger finansielle poster Resultat Driftsudgifterne estimeres til DKK mod et budget på DKK , hvilket svarer til mindre driftsudgifter på knap DKK Side 12/16

13 Der har været besparelse på møde- og rejseudgifter på DKK og en stor besparelse på lønomkostninger på ca. DKK 1 mio. Denne besparelse skyldes hovedsageligt, at der i budgettet var afsat løn til en yderligere informationsmedarbejder og til en kommerciel medarbejder. Derudover er en medarbejder på barsel, som der ikke har været ansat vikar for. Afd. Klub og Bredde er ca. DKK over budget, hvilket afspejler den øgede aktivitet og udvikling, der er fastlagt i afdelingen. Landshold, talentudvikling, konkurrence og discipliner er samlet steget med DKK , hvilket kan henføres til yderligere omkostninger i forbindelse med deltagelse i Super Ligaen. Der er tre poster på tilsammen DKK , som ikke har været budgetteret, men hvor det er besluttet at afholde omkostningerne. Det drejer sig om Projekt flere medlemmer, hvor de endelige omkostninger kommer til at udgøre DKK Det er projekt ny træneruddannelse, hvor omkostningen kommer til at udgøre DKK og endelig IT omkostninger på DKK IT omkostninger her er de omkostninger ved det nye IT system, som ikke kan afskrives, dvs. rejse og opholdsomkostninger m.v. De samlede IT omkostninger kommer til at udgøre ca DKK 5 mio. Regnskabsmæssigt vil det blive afskrevet over de næste 5 år, med DKK 1 mio. om året. Der forventes således et resultat på minus DKK for 2011, hvilket er DKK dårligere end budgetteret. Side 13/16

14 Set i forhold til, at der er indtægter på DKK ½ mio. mindre end budgetteret og at der i omkostninger indgår DKK på aktiviteter, der er besluttet at gennemføre, men som ikke er budgetteret, finder administrationen, at det er et acceptabelt resultat. 4. Budget 2012 Hovedtal I kr Budget 2012 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter Driftsudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger finansielle poster Resultat De samlede indtægter forventes at stige til DKK 26,7 mio. mens driftsudgifterne forventes at falde til DKK Det giver et resultat før afskrivninger på DKK Afskrivningerne kommer til at udgøre ca. DKK 1 mio., hvilket er afskrivninger på det nye IT system. Resultatet for året forventes således at ende med et lille plus på DKK kr. Disse afskrivninger på IT systemet vil vi have de næste 5 år. For 2012 betyder det, at en række udviklingsaktiviteter først medtages i budgettet, hvis der bliver økonomi til dem. Hovedtal I kr Budget 2012 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter Indtægter Væsentlige poster Kontingent fra klubber Rytterlicens Salg af D-og E resultatregistrering Tilskud DIF Sponsorater Online Tilmelding De væsentligste afvigelser på indtægtsposterne er en lille stigning i indtægter fra klubber, hvilket svarer til den almindelige regulering. Rytterlicens er budgetteres uændret. I 2012 tilbydes D og E stævne ryttere en frivillig registrering af deres resultater, og de får hermed adgang til samme faciliteter som C- og B stævne ryttere på IT systemet. Denne registrering forventes at indbringe DKK i Med en forøgelse på ca. DKK fra 2010 til 2011 er sponsorindtægter et område med stor fokus, hvorfor sponsorindtægter for næste år forventes øget med knap DKK i forhold til Endelig budgetteres med DKK 1,8 mio. i indtægter fra online tilmelding. Side 14/16

15 De samlede udgifter budgetteres til knap DKK mindre end estimatet for Der er i budgetlægningen skåret ned på al udvikling både for sporten samt klub og bredde. Udviklingsønsker fra alle områder bliver prioriteret og som tidligere nævnt gennemført i den takt økonomien tillader. Lønudgiften forventes at stige med knap DKK , hvilket dels skyldes, at der kommer en medarbejder retur fra barsel, dels at den sidst ansatte udviklingskonsulent i afdeling klub og bredde figurerer for hele året, i forhold til at hun i 2011 kun har været ansat i ca. ½ år. Omkostningerne til uddannelse stiger væsentligt. En del af denne stigning er indtægtsdækket i Acadamy Equestrian, men især official uddannelse stiger i 2012, hvilket bla. skyldes øgede krav fra FEI til uddannelse af internationale officials, hvis de skal virke ved internationale stævner. Endelig er omkostningerne til landshold, talentudvikling, konkurrence og discipliner skåret ned med DKK 1,1 mio. Projekt ny træneruddannelse estimeres til en omkostning på DKK i 2012, hvorefter projektet forventes at være færdigt, og en ny træner/berideruddannelse klar. Alt i alt bliver de kommende år stramme økonomisk på baggrund af den store IT investering. I den forbindelse er det glædeligt, at det nye økonomisystem giver redskaber til at gøre det muligt at følge budgettet væsentligt tættere end i dag. Herefter overlod Jens-Erik Majlund ordet til Ulf Helgstrand for afsluttende bemærkninger. 5. Afrunding Ulf Helgstrand gjorde opmærksom på, at indstillinger til valg til forbundets bestyrelse skal ske inden 1. januar. På valg til bestyrelsen i 2012 er: Jørgen Mertz Jette Bille Ulla Martens Alle 3 modtager genvalg Side 15/16

16 2. suppleant Maja Mikkelsen, som ikke modtager genvalg På valg til appeludvalget i 2012 er: Henrik Tofte Olesen Charlotte Velin Per Skjærbæk Alle 3 modtager genvalg Ulf Helgstrand mindede de tilstedeværende om, at klubberne i lighed med de sidste par år kan indstille til personer/klubber til følgende priser: Årets klubleder Årets ungdomsleder Årets ildsjæl Hermed sluttede Dansk Ride Forbunds halvvejsmøde Side 16/16

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Jens-Erik Majlund

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Jens-Erik Majlund 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Jens-Erik Majlund Samlet resultat og budget 2013 (tkr.) Realiseret Budget Afvigelse 2013 2013 Indtægter 28.081 27.713 368 Udgifter 26.718

Læs mere

Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste. - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber

Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste. - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber Forord I foråret 2011 iværksatte Dansk Ride Forbund en undersøgelse blandt forbundets klubber,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl Idrættens Hus, Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 17.00 20.45 Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Ulla Martens (UM) Jette Bille (JB) Troels Ullerup

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Distrikt Sønderjylland

Distrikt Sønderjylland Distrikt Sønderjylland 31. oktober 2016 2 Emner DRF 100 år Ambition 2022 DRF ny kontingentstruktur Ændring af repræsentantskabsmøder 100 ÅR I 2017 100 års jubilæumsportal 100aar.rideforbund.dk DRF 100

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 1. maj 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 1. maj 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 1. maj 2013 Kl. 17.00 21.00 Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Ulla Martens (UM) Jette Bille (JB) Jakob Ravnsbo

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 21.00 Idrættens Hus, Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 21.00 Idrættens Hus, Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 21.00 Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Ulla Martens (UM) Jette Bille (JB) Troels Ullerup (TU)

Læs mere

DRFs bestyrelse hvem er vi? DANSK RIDE FORBUND 15. marts

DRFs bestyrelse hvem er vi? DANSK RIDE FORBUND  15. marts DRFs bestyrelse hvem er vi? 2 Emner Halvårsregnskab 2015/budget 2016 Træner-/berideruddannelsen Sport Stævner 2016 TREC Ambition 2020 Aldersgrænse for officials Arbejdsgruppe vedr. rytterlicens Henvendelser

Læs mere

Distrikt januar 2017

Distrikt januar 2017 Distrikt 10 16. januar 2017 1 DRF s bestyrelse hvem er vi? 2 Emner Nyheder DRF 100 år Ambition 2022 DRF ny kontingentstruktur Ændring af repræsentantskabsmøder Nyheder DRF skal have ny generalsekretær

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Comwell Rebild Bakker, Skørping

Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Comwell Rebild Bakker, Skørping Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Comwell Rebild Bakker, Skørping Formand Ulf Helgstrand bød Dansk Ride Forbunds klubber, distriktsformænd og forretningsudvalg, gæster, æresmedlemmer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Onsdag den 2. juni 2010 Kl Brøndby

Bestyrelsesmøde Onsdag den 2. juni 2010 Kl Brøndby Bestyrelsesmøde Onsdag den 2. juni 2010 Kl. 15.00 20.30 Brøndby Til stede: Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Troels Ullerup (TU) Jette Bille (JB) Jakob Ravnsbo (JR) Else Marie Frandsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl. 15.00 20.30 Brøndby Til stede: Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Troels Ullerup (TU) Jette Bille (JB) Jakob Ravnsbo (JR) Fra administrationen:

Læs mere

Vi vil gerne holde vore traditioner ved at give jer et indblik i, hvor aktive klubberne i distrikt 4 har været i 2013.

Vi vil gerne holde vore traditioner ved at give jer et indblik i, hvor aktive klubberne i distrikt 4 har været i 2013. Beretning for distrikt 4 for 2013 Endnu et år i er gået i distrikt 4, og det er et år, som har budt på mange, gode sportslige resultater, og det vil vi komme nærmere ind på, når vi skal hædre nogle af

Læs mere

Referat fra Distriktsbreddedag 4. oktober 2014

Referat fra Distriktsbreddedag 4. oktober 2014 Referat fra Distriktsbreddedag 4. oktober 2014 1. Velkomst v/dorte Nørskov: Præsentation af administrationen, Breddeaktivitetsudvalget og deltagere. DN, bød velkommen og startede med at orientere hvorfor

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Distrikt 8. 1. oktober 2015. DANSK RIDE FORBUND www.rideforbund.dk 6. oktober 2015 2

Distrikt 8. 1. oktober 2015. DANSK RIDE FORBUND www.rideforbund.dk 6. oktober 2015 2 Distrikt 8 1. oktober 2015 2 Emner Halvårsregnskab H1 2015 Træner-/berideruddannelse Sport Stævner 2016 TREC Ambition 2020 Repræsentantskabsmøde 2016 H1 2015 Indtægter 14.770 tkr. Udgifter 13.452 tkr.

Læs mere

Distrikt 8 - Sønderjylland

Distrikt 8 - Sønderjylland Distrikt 8 - Sønderjylland 14. marts 2016 1 Emner Distance-sporten Kodeks for dressurdommere DRF 100 år Dressurchampionater fra 2017 DIF ny støttestruktur Vaccinationer DRF ny kontingentstruktur Ny rytterlicens

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi 1 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Uden frivillige går det ikke Dansk ridesport bygger, som så mange andre sportsgrene, på frivillig arbejdskraft.

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014 HYOR Bestyrelsens beretning 2014 Generalforsamlingen den 9. april 2015 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 09.04.2015: Økonomi og medlemstal: I 2014 har HYOR endnu en gang

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag 28. november 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag 28. november 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag 28. november 2013 Kl. 17.00 20.30 Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Ulla Martens (UM) Jette Bille (JB) Anne-Mette Binder (AMB) Charlotte Gierahn

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Generalsekretær Dansk Ride Forbund

Generalsekretær Dansk Ride Forbund JOB- OG KRAVPROFIL Susanne Bentkjær & Mia Hvilshøj Dal Hellerup, den 15. marts 2017 Generalsekretær Dansk Ride Forbund AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Distrikt 9. 3. december 2013

Distrikt 9. 3. december 2013 Distrikt 9 3. december 2013 Dansk Ride Forbund 7. november 2013 Emner Regnskab 30. juni 2013 og forventet 2013 Budget 2014 Træner-/berideruddannelse EM 2013 i Herning Private stævnearrangører Distanceridning

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012 Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Det er nu tid til igen at gøre status over året som er gået. Jeg vil i denne beretning

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015 HYOR Bestyrelsens beretning 2015 Generalforsamlingen den 7. april 2016 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 07.04.2016: Økonomi og medlemstal: I 2015 gik HYOR ud med et underskud.

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00 Dagsorden Afdeling Sport Dato 25-09-2017 Kl: 17:00 Deltagere: Jakob Leth (SU), Lise Berg (VU), Tina Foldager (TS), Jens Kryger (Para), Torben Hinrichsen (DIU), Mette Müller (DU), Malene Pedersen (MU),

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY side af 1 7 SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Datoer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag 16. september 2014 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag 16. september 2014 Kl Idrættens Hus, Brøndby Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag 16. september 2014 Kl. 17.00 21.00 Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand (ref.) Anne-Mette Binder (AMB) Charlotte

Læs mere

Dagsorden Afdeling Sport Dato

Dagsorden Afdeling Sport Dato Dagsorden Afdeling Sport Dato 16-02-2016 Deltagere: Jakob Leth (SU), Christian Struck (MU), Lone Aalekjær (DIU), Jannick Holm (DU), Lise Berg (VU), Tina Foldager (TS), Jan Stampe (ADM) Ref.: Trine Bach

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag 29. oktober 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag 29. oktober 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag 29. oktober 2013 Kl. 17.00 21.30 Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand (ref.) Ulla Martens (UM) Jette Bille (JB)

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior 1 af 7 Introduktion 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016 side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 29. november 2011 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 29. november 2011 Kl Idrættens Hus, Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 29. november 2011 Kl. 17.00 21.30 Idrættens Hus, Brøndby Til stede: Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand (Referent) Jakob Ravnsbo (JR) Jette Bille (JB)

Læs mere

2013 Året der gik. Den 23.-24. februar lagde klubben ud med et c-stævne i spring for heste og ponyer. Pigerne opnåede

2013 Året der gik. Den 23.-24. februar lagde klubben ud med et c-stævne i spring for heste og ponyer. Pigerne opnåede 2013 Året der gik. Møllebakkens rideklub har i løbet af 2013 afholdt en masse arrangementer, opnået super flotte resultater og foretaget nye investeringer til glæde for klubbens mange medlemmer. Her er

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

DIF/DRF træneruddannelser

DIF/DRF træneruddannelser DIF/DRF træneruddannelser Lasse Kristensen Ejer og Leder af Thommysminde Centret Fysiolog Cand. Scient. Idræt og Biomekanik ThommysmindeCentret arbejder primært med fysioterapi, træning og behandling.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde 27. marts 2011 Sørup Herregaard, Ringsted

Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde 27. marts 2011 Sørup Herregaard, Ringsted Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde 27. marts 2011 Sørup Herregaard, Ringsted Formand Ulf Helgstrand bød Dansk Ride Forbunds klubber, distriktsformænd og forretningsudvalg, gæster, æresmedlemmer,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Flere medlemmer i Dansk Ride Forbund. Projektbeskrivelse

Flere medlemmer i Dansk Ride Forbund. Projektbeskrivelse Flere medlemmer i Dansk Ride Forbund Projektbeskrivelse Flere medlemmer i DRF 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Projektets titel... 3 3. Projektperioden... 3 4. Formål... 3 5. Projektets

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

SPORTSPLAN FOR PONY & CHILDREN 2018, SPRINGNING

SPORTSPLAN FOR PONY & CHILDREN 2018, SPRINGNING SPORTSPLAN FOR PONY & CHILDREN 2018, SPRINGNING Indhold Introduktion 2 Værdier 2 Formål 2 Normer for landsholdene 2 Sportslige mål 3 Udtagelseskriterier 3 Ryttergrupper 4 Udtagelsesstævner og udtagelser

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til eliteidræt og talentudvikling i formationsspring 2015

Ansøgning om tilskud til eliteidræt og talentudvikling i formationsspring 2015 Ansøgning om tilskud til eliteidræt og talentudvikling i formationsspring 2015 Ansøgende forening: Varde Faldskærmsklub Varde Faldskærmsklub er en af Danmarks ældste og største faldskærmsklubber, med eget

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM

Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM Til stede: Jakob (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Birgitte Tribler (TD ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 6. juni 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 6. juni 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 6. juni 2013 Kl. 17.00 21.00 Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Ulla Martens (UM) Jakob Ravnsbo (JR) Anne-Mette

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp Hundredvis af hesteglade børn har i løbet af sommeren uploadet videoer og billeder til Sydbank SommerCamps hjemmeside i håbet om at vinde en plads på den eftertragtede ridelejr. 13 heldige vindere, som

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Ride Forbund - Årsrapport 2011 1

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Ride Forbund - Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Dansk Ride Forbund - Årsrapport 2011 1 Repræsentantskabsmøde Program den 25.marts 2012 Kl. 10.00: Foredrag Klubber deler erfaringer Kl. 11.00: Udvalgene har ordet Kl. 12.00: Frokost Kl.

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub Klublove for Skibby ride- og voltigeklub 1 Klubbens navn er: Skibby ride- og voltigeklub Forkortelse: SRV Klubbens hjemsted er: Frederikssund kommune Klubbens ikrafttrædelsesdato: 10. februar 2008 2 Klubbens

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

STÆVNEANLÆG for islandske heste

STÆVNEANLÆG for islandske heste DANSK ISLANDSHESTEFORENING STÆVNEANLÆG for islandske heste HESTEBYEN Oplysning om ansøger Formålet med projektet Baggrund for projektet og målgruppe Beskrivelse af projektets aktiviteter Hvordan formidles

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Sportsplan for Young Rider i Danmark

Sportsplan for Young Rider i Danmark Sportsplan for Young Rider i Danmark 2015 2020 Amanda Kalmeyer / Cargash Du er ung - og en som vil noget! Dit talent rækker desværre ikke til deltagelse i hverken X-Factor eller Vild med dans. Derimod

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING Indhold Introduktion 2 Værdier 2 Formål 2 Normer for landsholdene 2 Fremtidens ryttere 3 Udtagelsesdatoer 3 Evaluering af landshold og bruttotrupperne

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Jørgen Mertz. Bopæl: Silkeborg Født 1956 Kandidatur: Bestyrelsesmedlem Indstillet af: Bestyrelsen Beskæftigelse: Adm. Direktør

Jørgen Mertz. Bopæl: Silkeborg Født 1956 Kandidatur: Bestyrelsesmedlem Indstillet af: Bestyrelsen Beskæftigelse: Adm. Direktør Følgende kandidater stiller op til bestyrelses- og suppleantvalg 2012 Jørgen Mertz Bopæl: Silkeborg Født 1956 Kandidatur: Bestyrelsesmedlem Beskæftigelse: Adm. Direktør Tillidsposter C-Banebygger Tidligere

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere