ffiws##*æne #ek g søndas den 16. december 2012 kt. 1s.00 F t-+-å+ -,a *ffi JULEoPTOG thorne å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffiws##*æne #ek g søndas den 16. december 2012 kt. 1s.00 F t-+-å+ -,a *ffi JULEoPTOG thorne å"

Transkript

1 t/!tr-! t ll r/r,1, r. a,!!l, a,!! a, r! llrryly!/tt^ Yl' r/! l, rr y!!l, l!! l l, lr lr a 42. årgang nr.324 novj dec.2012 t-+-å+ -,a *ffi ffiws##*æne #ek 'b JULEoPTOG thorne å g søndas den 16. december 2012 kt. 1s.00 F Kom til juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen. Starten går fra Horne Hallens parkeringsplads og derefter rundt i byen. Varde Garden slutter af med julemusik ved Hornelund Plejecenter. Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn. Velmødt. Horne Sooneforeni Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en G.ÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR

2 O RlbeveJ Varde ' Tlf t 80 0skar's Autoværksted ApS Tlf.: dit værksted for fremtiden..! Højvangen 1 Horne, 68fi) Varde Fax: (ts 08 Ndr. Bounumvej Ølgod Til Fax HORNE MURERNE'il NYBYGGERI VEDLIGEHOLDELSE RENOVERING MODERNE STALDBYGGERI HORNELUND 498 HORNE 6800 VARDE TLF I MOBTL Ilorrre j-*å Tørnrel{orretning 'Ttf BOL QAYQqEEI r,lsruttrr. INDaST BIByQQESI lill gto t////. LANDaBtresByeeEar //Ffi#+NW o T4'TIDSHUSE. SEPAEAETIONSASAEJDE. PSQJEI<TEnINC AE ByqqEAl Tømrerm.: Knud Lund Hansen, Ing.: Morten'Henneberg, Boullalic A/s stadionvej 16,Home DK-68O0 Varde Tlf: 7526O2LI Fax: Juboave.ne kob r vi s lvlohelio hos xorleposrrx s lruhohcbnen

3 HORNE IDRÆTSFORENING Horne ldrætsforening afholder generalforsamling tirsdag den 27. november 2012k\ i Horne Hallens mødelokale Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 20. november Medlemmer opfordres til at møde op for at vise interesse for foreningen. HUSK JUL-ÆfrIA&TffiD X MARNtr M'&LÅENS LNLLE AIØEELOKÅLE ÅøRN.#6 ØEN 24, NCIWlWBtr& F&e KL. I I.O0 Tff^ 14.OO, HVAREFTE& HORNE H&VEKREDS T&AER OVER MED J UL,ED trmoaistr Æ TION JULEMARKED PA HORNELUND Afholdes den 25. november 2012 kl Kom til en hyggelig eftermiddag, Alle er velkommen, Vi starter julemarkedet kl , og derefter er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage, som kan købes for 25 kr. Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vores tegning og salg af medlemskort for sæsonen Hornelunds Venner er glade for denne støtte, og skulle der være nogle, der gerne vil være medlem, kan man altid henvende sig til foreningens formand Oda Overgård eller ved 6n af vore anangementer. Hornelunds Venner Jubgaye.oe kober vi selvtolgetig hos HORNEPOSTENS ANNONCORER

4 Julehygge onsdag den 2S.november på Horne Kro kl FAMTLTEoG FRTTTD Julen nærmer..sig med raske skridt, derfor vil vi gernp invitere digljer til en hyggeaften på Horne kro, Kirsten har fået frie hænder i sit køkren til at finde en spændende menu til os. Der bliver mulighed for at handle i diverse små boder, før og efter maden. Derefter kaffe og amerikansk lotteri, med mange flotte gevinster. ' Pris inkl. spisning og'kaffe med småkager 80kr for medlemmer, 100kr for ikkemedlemmer. Drikkevarer kan købes. Husk tilmeldinq senest den 23. november til Britta Guldaqer tlf HORNE GOSPEL KOR Vi afholder julekoncert i Horne kirke tirsdag den 4. december. Kl. 20, Entre 40 kr. for voksne. l*ffifir!?'-' HORNE GOSPEL KOR Vi har nu eksisteret i knap 6 år. Vi er ca. 50 sangere, (nogle få fra Horne ellers fra det meste af vores opland,) som nyderat synge hvertindag fra kl i Horne kirke. Alle er velkomne.til-al-starte i koret, vi tager nye ind tiljanuarog igen i august. Jeg vil lige her nævne at vi mest synger på gngelsk, så det er en forudsætning at man kan sproget for at være med, Skulle du/l være interesseret, er du/l velkomne til at kontakte formanden for koret på Eller komme op i Horne kirke en tirsdag og høre/se hvad det hele går ud på. Vi afholder koncerter både i kirker og tit privat fester, så som Sølvbryllup og runde fødselsdage. Kontakt for aftale og pris. Vores næste store projekt er at vi skal synge i Mariehaven i Ansager, mandag den 20. maj 2013 kl , iforbindelse med en gudstjeneste. Der kan læses mere om det på Mariehavens hjemmeside kalender. Jubqavcrnc kabarvl scht belio hos ron-reposrrx s n nronc"onen

5 DECEMBER I DAGLI'BRUGSEN HORNE vå6 Julen stårfordøren - Også idagli'brugsen, Dervil hverdag, fra den 1. til den 24.december være dagtilbud/"kalendertilbud". Kom ind i butikken og se, hvad kalendertilbuddet er - lige netop i dag. Til alle medlemmer vil der være mulighed for at forudbestille en fransk Cherry Valley and på mellem g. og til 89,95 kr. Bestillingeme skal modtages inden den 5. december, Anden skal afhentes den 16. december. Prisen på anden vil eftår den 16. december være 144,95 kr. Vind en gavekurv til en værdi af 1,000 kr. Handler du i Dagli'Brugsen mellem den 17, og den 23. december (kl ) vil der være mulighed for at komme med i lodtrækningen om en flot gavekurv til en værdi af kr. Alt hvad du skal gøre er, at notere dit navn og telefonnummer på bagsiden af din bon og putte den i vores postkasse i butikken. Til alle bøm, der kommer med en tegning af Julemanden den 2, december, vil der være en lille slikpose. I forbindelse med Juleoptoget den 16. december, vil Dagli'Brugsen igen i år være vært med æbleskiver, varm kakao og gløgg. I år vil det være muligt at købe dit fyrværkeri i dagene den 28, til den 31. december med en besparelse på20 o/o. Der vil være åbent alle dage i december - undtaqen den 25. december. Se åbningstiderne i butikken. Dagli'Brugsen ønsker vores kunder en god jul og et godt nytår. SNERYDNING Hvis I endnu ikke har fået jer tilmeldt til snerydning, er der mulighed for det i DagliBrugsen tirsdag den 27. novenlber fra kl. 'p til 19. Sogneforeningen vil i dette tidsrum have en lille åtand, hvor der kan ske tilmelding og betaling, i,'f""ffiffi#,e I-T8LF;lEl"' ry

6 JULEHY66EAFTEN for alle generationer i Horne Hallen Fredag den 21. december 2A12, kr Aftenens program: Velkomst Luciaoptog med bøm fra Myretuen Dans omkring juletræet. Underholdning for børn *vd- #^ft Der kan kø-bes.glågg, æbleskiver og kaffe. Deltagergebyr: 30 kroner Vises i Horhe i{allen ÅÅonge julehilsner fro Hff, Sogneforeningen, Spejderne og HIF ilxltåt^t-?11':iiå.1tr H'RN E I D RÆT'PARK Horne ldrætspark er nu så langt med projekt "fitnessn at vi kan tilbyde årets julegave til Horne sogns borgere: Et årsabonnement til fitness centeret. Hvis årskortet købes inden 31. december får du et helt års adgang til fitness og spinning for - hold fast kr, inkl. gebyret'påoprettelse og til nøglekort, Kortet kan købes i hallens cafeteria. Projektet er nu så vidt, at'murearbejdet er ved at være færdigt; Vi må erkende at efterårsvejret har været noget af en udfordring, ogåå for halbyggeriet, men vi er fulde af fortrøstning og optimisme. Det nye store multilokale lige ved siden af indgangsdøren er første lokale, som færdiggøres så vi kan tage det i brug, inden vi flytter billard bordene. Det næste step bliver at få flyftet billard faciliteteme, så vi kan komme i gang med indretningen af fitness lokalet, og til slut færdiggøres foyeren. Det er planen at ALT er færdigt og fremstår flot og funktionelt, klar til brug først ijanuæ måned, Udstyret til fitness lokalet bliver leveret lige inden jul, i uge 51. Vi forventer opstart i januar, så giv den gas ved julebordene, der bliver rig mulighed for at øge forbrændingen fra januar. Jubgaverne kober vi selvfolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER ry

7 Priserne på Fitness vil blive: Arsabonnement kr. %-års abonnement: Månedsabonnement: kr. 200 kr. Dertil kommer 100 kr. som dækker opreftelse og nøglekort (adgangskort). De 100 kr. er et engangsbeløb, som dækker en.sam;lenhængende løbende periode. Hvis man melder sig ud og senere vil meldes ind igen, så bptates der atter 100 kr. til oprettelse og nøglekort. Man kan blive medlem og bruger af faciliteterne det år man fylder 15 eller mere - vi har ingen øvre aldersgrænse. I fitness centeret vil der være instruktør til rådighed 3-4 gange pr. uge. Som medlem af Fitness Home kan man booke sig på spinning hold ca. 4 gange om ugen alt efter hvad behovet viser sig at være. Abningstid alle ugens dage bliver kl Yderligere oplysninger om opstart annonceres, når vi nærmer os en fastsat dato. Hold øje med Hornes hjemmeside og avisen, hvor vi annoncerer dato for indvielse og åbent hus. Nu er det snart jul, og i et kendt og elsket gammelt juleskrift står der: "Jeg glæder mig i denne tid,..." - det gør vi også i Home ldrætspark. Vi glæder os til at byde sognets borgere indenfor, til nye aktiviteter og i nye udvidede rammer i Horne ldrætspark. Når det er jul må man også ønske,,. Vi ønskeros, at HIP i2013 og fremovervilsumme af liv og aktivitet, af unge og ældre, nye ansigter og gamle kendinge, som alle har deres gang i vores faciliteter. Glædelig jul og godt fitness-nytår, På Horne ldrætsparks bestyrelses vegne, lrene Bennetsen HORNE FITNESS Vi mangler stadig enkelte instruktører til vores nye motionscenter Så er du over 16 år og har lyst til at være instruktør i fitness eller spinding, så er muligheden der nu. Nærmere information eller tilmelding til Schmidt tlf UPEB PREMIUM ilutra 1{ Salg af Super Premium hundefoder sarnt diverse hundeudstyr, læs mere på eller ring 6l efter kl. l?.00 - Carsten Bøt'tcher, Lundagenrej 50.hrboevcrnG kobcr rl r.hl.bglb ho3 xon-reposrers nnrorcbnen.7

8 FESTGUDSTJENESTE I ANLEDNING AF DORIS BRODERSENS HJEMKOMST Søndag den 2. december 2012 kl afholdes festgudstjeneste i anledning af genophængning af kirkeskibet Doris Brodersen. Kirkeskibet vilførst blive hængt op på sin.plads dagen efter, så der vil blive rig lejlighed til at se det smukke skib på tæt hold, og især de mange fine detaljer, der er på skibet. Der vil ligeledes efter gudstjenesten blive serveret kaffe og kage, mens vi studerer skibet og snakker om dets historie. Vi har inviteret familien til giveren af kirkeskibet, samt Henning Thalund, som har brugt ca. 100 timer hen over sommeren på at lave nye master og rigning, til at deltage i gudstjenesten. Her i efteråret fik vi restaureret dåbsfadet, der hen over tid havde fået en belægning, og var ikke helt så flot som den kunne være. Nu er dåbsfadet atter flot og blankt - bestemt et syn værd, Vi håber mange vil komme og gøre denne dag til en festlig begivenhed, Med venlig hilsen Menighedsrådet MENIGHEDSNÅOSVNLGET Da der kun blev indleveret ån kandidatliste til menighedsrådsvalget i Home sogn, er valgqt, somåekendtgjort i Jydske Vestkysten, blevet.aflyst. Følgende kandidater danner det nye menighedsråd: Poul Erik Juelsen, Kirkebakken 6, Horne Per Jespersgaard, Klokkedoj 1 7, Horne Jette Togsverd Enemark, Højvangen 5, Home Bente Dinesen, Fabriksvej 7, Home Peder Kjærsgaard Enemark, Højvangen 5, Horne Bente Mette Pedersen, Habrehøjvej 5, Horne Suppleanter: Judith Westergaard Pedersen, Stadionvej 32, Horne Karen Møller Thomsen, Hornelund 19, Home Der holdes konstituerende møde den 27.november. Det bekendtgøres i næste udgave af HornePosten, hvorledes det nye råd har konstitueret sig. 8 På valgbestyrelsens vegne/bente Dinesen w JuLgev.rnr l.bcr vl :elvlolqc[q hor xor-reposrens mxohcbnen

9 THORSTRUP OG HORNE MENIGHEDSRAD INVITERER TIL HøJSKOLEDAG LøRDAG DEN 19. JANUAR 2013 Vi starter med gudstjeneste og mødes i Horne kirke kl. 9.30, hvor Peter Hedegaard, Holstebro Valgmenighed er valgmenighedspræst Efter gudstjenesten får vi formiddagskaffe på Home Kro. Derefter vil Peter Hedegaard holde et foredrag, som omhandler "Fremtidens pejlemærker", som er et alvorligt og muntert foredrag om vores aktuelle nutid og den fremtid, der venter. Home Kro serverer herefter middag for os, inden vi tager hul på del to. Efter middagen får vi besøg af Edith og Poul Moesgaard fra Alslev, som vil komrne og spille og synge med os. Der bliver serveret eftermiddagskaffe i pausen, Prisen for hele denne dag er 200 kr. som inkluderer foredrag og underholdning samt formiddagskaffu;rniddag og kaffe mec småkager. Drikkevarer skal købes ekstra. Der betales ved indgangen på Home Kro. Tilmelding senest den 12. januar 2013 til Merethe Andreasen, Thorstrup tlf eller Bente Dinesen, Horne tlf Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at møde op denne dag. Vel mødt, NY JULEBELYSNING HURRAI Det er lykkedes at skaffe penge til ny julebelysning. Midlerne kommer rrkden til forskønnelse af l"lome Sogn og fra Torvedagsudvalget og fra forventet støtte fra Støtteforeningen. Det bliver dejligt at kunne hænge lovlig julebelysning op i år. Det er meningen, at der også skaljulebelysning op i Stundsig, Bjerremose og Asp, men det bliver nok ikke muligt allerede i år, da der skal ske udskiftning af mastetoppene og monteres relæer m.m. i de kommende måneder, Der vil så blive gjort klar til, at der kan komme julebelysning op i alle 4 byer i 2013' sogneforeningen N Jubqewrnc k bgaul aclvt loc[o hos xonireposrers ennowcbnen

10 HORNE AFTENSKOLE Der er stadig ledige pladser på følgende hold: Knipling: Opstart torsdag den 10. januar kl. 1 5 eller Vild m/dans: Opstart søndag den 6. januar, Begyndere kl Øuede kl Stylecoaching: 0BS OBS!ll Datoen er flyttet til torsdag den 14. marts kl Mere info - se tidligere udgave af Horne Posten, eller kontakt Henriette: mobil / HUSK at tilmelde jer i god tid SANGAFTEN PA HORNELUND Henriette/Horne Aftenskole Følgende onsdage kl : 12. december, 9. januar, 13. februar, 13. marts og 10. april. Vi serverer kåffe ined brød til 20 kr. Det plejer at være nogle hyggelige aftener, og alle er velkommen. Hornelunds Venner 2012 HORNE PENSTONTSTFORENINa Dato Foredraosholder Emne Hans Hansen Lvsbilleder fra Australien Ema Vesterqaad Sano oo oolæsnino Ame Smalbo M.A.l. sano oq musik 2013 Dato Foredraosholder Emng Jefte Aooerbo H.C. Andersen eventvr Henning Bolværks Matroser - festlig underholdning, sano oo musik Orla Duedal Streiftoo oennem et lanot oolitiliv Jette Sedenchnur Mit liv i friheden efter 33 år i Jehovas Vidner Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter mandage Kl foredrag osv. 10u Kl kortspil i"f.ffit3*"ft'x-tgli$xlr" rof

11 JULEBADMINTON 2., 3. og 4. juletlag er,alle, der har lyst til at spille badminton, velkomne til at benytte banrirne fra kl ,00. Der er fri adgang. Glædelig jul og godt nytår. Med venlio hilsen Badmi TRÆNING FOR OLDBOYS OG VETERANER Vi starter træningen Iirsdag den l. januar 2013, kl HS Herefter træning hver lørdag kl , første gang lørdag den 5, januar såvel nye sorn'garnle spillere er velkommen - også dem, der gerne vil have lidt hyggelig motion. bjerg og OksbøI. Holdledere - Sigurd Møller/Tonny Lauridsen Sæsonen har været lidt præget af at 2 hold midt i sæsonen trak sig, nemlig EFB og Hviding, så vi spillede 3 runder mod de tilbageværende hold. Holdet sluttede med 24 points, 8 mere end nr. 4 Nordenskov, og en målscore på 34-28, Holdet har haft en fast stamme på 19 spillere, som skiftevis har spillet. Efter 15 år som holdleder har jeg valgt at sige stop. Holdleder til næste år bliver Sigurd Møller og Tonny Lauridsen' Hordreder Gunnar Diflevsen VINTERSFONT KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF.7s VETERANERNE SLUTTEDE PÅ 3. PLADSEN ES Horne lfs veteraner sluftede sæsonen på en 3. plads efter de senere landsmestre Blåi,gilE'å3*.,E Lil8l,$xgr' ttr 11

12 12 Jubgaverne kober vi sclvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCORER tf

13 ANDELSKASSEBYGNINGEN En del har sikkert læst i Jydske Vestkysten, at Sogneforeningen har meddelt sen, at vi ikke ønsker at overtage bygningen og slet ikke til den pris, der er meldt ud. Sogneforeningen har været i dialog med samtlige foreninger i sognet, og resultatet af denne henvendelse har været, at der er for lidt interesse for at starte aktiviteter i huset og ingen interesse for at støtte prqektet økonomisk, Home Sognearkiv er meget interesseret, men har desvæne ingen muligheder for at betale den husleje, der er nødvendig. Det bliver spændende at se, hvad Andelskassen finder på med bygningen, idet placeringen på torvet er meget vigtig for bybilledet sogneforeningen øster HERREDS SENIORKLUB Tirsdag den 4. december kl, Juleafslutning i Grindsted Bowling Center - bow. ling, spisning, pakkespil. Tilmelding til Erik Andersen HORNE JAGTFORENING Fællesjagt. Mødested hos Anders Jensen kl Gratis ioi nye jægere. A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr. Der kan købes pølser til frokost Rævejagt, Mødested Horne Stadion kl Rævejagt, Mødested Horne Stadion kl,9.25 Foreningen er vært for gule ærter på Horne Kro Generalforsamling på Home Kro kl,19.00 Der vil være opslag i fodboldkassen ved Horne Brugs, herunder evt. ændringer, Sydbank Hvad kan vi gøre for dig Storegade 25. æea fistrup. 1fr a ;3ydbank.dk JuLgsyctnc kobcr vl sclvlolgelig hos HONNEPOSTENS ANNONCORER 13

14 HORNE ADVENTURE Lørdag den 10. november 2012 uaf vi med ilome Adventure i Svømmestadion Danmark. Vi kørte derfra til Bowling i Varde med eftbrfølgende spisning Ca. 8 piger afsluttede ved Karin Clemmingsen med videofilm og ovematning. Arrangementet var perfekt planlagt af 4 af pigerne. Stor tak til forældre, der kørte og tak for lån af bilen, Tak til Karins forældre for at pigerne måtte ovematte hos jer. Efter 3 fantastiske år vil vi geme videregive den murstensløse ungdomsklub Horne Adventure til andre eventyrlystne "voksne". Alle interesserede kan henvende sig til Anne Marie Hansen eller inden den 31. december Hvis der mod forventning ikke er nogle ir'tteresserede vil indestående beløb blive overgivet til en anden forening i Horne sogn. Hilsen Anne Mette, Carsten, Dennis, Kristina, Frank Og Anne Marie 14 Juhgaverne krbcr vi sclvlolgefrg hos HORNEPOSTENS ANNONCORER

15 mrcffi PRIMO I}AI\[MARI( A1S DK 862 Tistrup Denmark ZHorne - Gør det med et smil... Tel.: Fax Husk vi har åben alle ugens dage fra 8-20 Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde &d.grf,rn k b.tvl rolvt lgdg hol I ornepostens AIIN()I{CONER 15

16 @s HIF REVYEN 2012 Revy nummer 53 sluttede den 3. november 2012lidt før klokken22.30, Forud var gået et par måneder med forberedelserne, det vil sige at få alle medvirkende samlet og komme i gang med ide udveksling og skrivning. Dette er allerførste fase, herefter begynder øvningen af de forskellige numre, og det er her, det for alvor bliver både sjovt og interessant, for duer det overhovedet, det vi prøver på? Er det sjovt, og det allervigtigste: vil det få publikum til at more sig og grine højlydt? "Lidt har også ret', kaldte vi revyen, Titlen var åbenlys, idet de fleste på holdet på forhånd meldte ud, at de gerne ville være med, men samtidig ikke ville være.med i for meget og for mange numre. Uagtet den manglende tid hos de fleste, så viste det sig hurtigt at sammenholdet og fællesskabet tilsidesafte den manglende tid, eller blot gjorde at man glemte, at man-faktisk ikke havde tid til at øve og læse. Jeg har stor respekt for alle på holdet, om end jeg måske i de sidste hektiske dage op til den 3. november engang imellem måske brummede og snerrede mere end'det var'nødvendi$! Tak til hele holdet for det gode samarbejde og jeres tålmodighed med at skulle høre på "den gamle lille mand" igen og igen...! En anden væsentlig faktor i revyen 2012, uar at vi til det praktiske udenoms halløj havde fundet nogle dygtige frivillige til dette arbejde, Niels Age Kristensen og Carsten Hansen havde fået til opgave at sørge for sceneskiftene med rekvisitter ud og ind, dette klarede disse to herrer aldeles upåklagelig, tak til jer. En regissør er en person, der sørger for at alle per:sonlige rekvisitter, tøj og øvrige påklædningsgenstande bliver fremskaffet - til dette job tilbød Kristina Korfib Riber sig. Kristina har udført et kæmpe stykke årbejde både før, men også under selve revyen. En stor tak til Krisiina for hjælpen. Til alle de mange øvrige hjælpere både før, under og ikke mindst efter revyen, er vi en stor tak skyldige, uden alle disse flinke og stabile frivillige var der ingen revy. Lykkedes det så?".fik.vi publikum til at more sig og grine højlydt? Jamen det gjorde vi da, og tak til publikum for det. Om del vå[ tl super revy eller hvad det var, set fra tilskuerens side, kan vi på holdet ikke afgøre, men Vi kan afgøre, at vi selv er dærdeles godt tilfreds med resultatet, alt fungerede som det skulle, alle gjorde hvad de kunne og lidt mere til, takket være et godt publikum, men vores inteme jubel på holdet over revyen, skyldes også, at det gode sammenhold og fællesskab vi har under hele processen holder ved helt ind på scenen under premieren. Tak til Birgitte for din støtte. Tak til Katrine for at sætte mig på plads. Tak til Maria for dit spookie væsen. Tak til Lene fordi du tog dig tid. Tak til Sarah for dit søde og generte smil. Tak til Heidifor din tillid. Tak til Thomas for jingleme, Tak til Carsten for motorcyklen' Tak til Ane for dit mod og din fantastiske sang' rnstruktøren, 16 Jutcgaverne kobgt vi sclvlolgclg hos HORNEPOSTENS ANNONCORER

17 @w DET HEDDER REVY, MEN ER LANGT MERE Hvis man vil ha' en go' lang aften i selskab med revyfolket skal man også vide at en sådan aften indeholder spisning, med ø1, vin eller vand til. Det er en hyggelig optakt til revyen, der i år hedder "Lidt har også ref' Kl var der så velkomst ved idrætsforeningens formand Dora Harck. Hun bød os velkommen til årets revy, som var nr. 53 i en ubrudt række af revyer. Så nu komrner det-lllidt har også ret" og igen i år med en ga.nske pompøs indledning med præsentation af alle revyens.ddltagere på det store lærred. Flot og helt professionelt ser det ud. Og alle indlæg herfra var i år godt lavet. En cadeau til de implicerede Revyen havde i år 9 aktører som alle førte os gennem'årets gang af finurligheder her fra Sognet på en sikker, sjov og veludført måde. Der var mange der fik en venlig hilsen, og jeg synes ikke man gik over stregen, men at alle fik ros og ris efter fortjeneste, PAUSE Jeg ved ikke, om der var mig, der følte at pausen var lang, men pausen har vel den længde en pause skal ha'. Kaffe og kagen var go'. Pausen har traditionen tro uddeling af diverse priser som her hædrer dem, Som hædres bør, og er en god tradition i en forening, hvor glæden ved at deltage bærer lønnen i sig selv. Ja så skal vi atter en halvdel rulle ud. Revyens anden halvleg er; i gang og."t*idt har også'fet" kører videre, og vi får en festlig anden halvdel, og hele revyholdet skal ha tah for go' underholdning, og de var netop beviset på at revyen trives i bedste velgående, der blev både grinet og klappet, så det var en lyst. Der var stående applaus, en rose, og tak fra formanden Dora Harck, som formulerede sig således til publikum, i sin tak for fremmødet. Jeg tror lige at vi kan få revyholdet til at synge en sang mere, og så kan I (henvendt til publikum) godt begynde at gå ud. I belæring af tidligere års erfailng er der altid nogen, der dummer sig, og spirer til næste års revy starter allerede nu og her. Jeg blev nu en go' %Iine længere, der er altid et par nr. man skal ha' vendt og drejet med sine venner. Det var måske en lidt finurlig måde at anmelde revyen på, men 6n ting skal I vide. Revyholdet, alle og ån, skal ha' tak for god underholdning og på gensyn næste år. Leif Sønderskov Er det når jeg taber jeg skal drikke, eller skal jeg drikke når jeg taber! Nej det er ikke let, - Mange små sjove finurlige krøller på teksterne gjorde årets revy rigtig god' Tak til revyholdet Kurt Niersen Julegav m k.bct vi sclvloqcfg hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER 17

18 POKALER OG SKULDERKLAP Ved revyen den 3. november blev der uddelt pokaler og andet godt med det formål at hylde nogle mennesker der på en eller anden måde har gjort en indsats i forenings regi. Jørgen Lund Pedersen fik DBUs sølvnål for imindst ls år, ien ubrudt åtreiat have udført ulønnet frivilligt foreningsarbejde. Ulrik Henriksen blev kåret som årets fodboldspiller i HlF, Ulrik er meget arnbitiøs og en god kammerat der samtidig tager ansvar for hele holdet. Kasper Aarhus blev årets ungdomsspiller, han er en energisk og god kammerat der er meget aktivlforexjngen både som spiller og træner. Sigurd Møller kan bryste sig nred'titlen: Årets navn, denne titel har Sigurd fortjent fået engang tidligere, men hans engagementii HIF er ikke blevet mindre-med tiden, snarer tvært imod. sigurd har en stor berøringsflade i hele HlF, også som medlem af foreningens hovedbestyrelse. Kristian Pallesen blev hyldet med pokalen for en særlig indsats, pokalen uddeles i samarbejde med Horne ldrætspark. Hr. Pallesen har i mange år været et stort aktiv for HlF, det gælder både indenfor fodbolden og i teaterafdelingen, fanebærer har han så_ mænd også været. I HIP har Hr. Pallesen altid været positiv overfor nye tiltag, og senest har han således bidraget økonomisk til den igangværende udvidelse af Hallen. Hlp er ham en stor tak skyldig. Kristian Pallesen kvitterede for hæderen med et skud fra hoften i form af afskydningen af hans hundeprop pistol. (pistolen har han flittigt brugt i diverse teater sammenhænge igennem tiderne) Tillykke! HORNE SPORTSUGE for aktiviteterne i Sportsugen 201 3: Så er vi godt i gang med Sportsugen Vi glæder os allerede nu, til at kunne løfte lidt af sløret Seniorfrokost, Gadefodbold, Rafleturnering, Rundbold, Bilorienteringsløb og ikke mindst den fantastiske..grillaten, hvor vi denne gang skal grille kød af Dansk Kilv, som blir sponsereret af Henriette og Hajse. Musikken vil blive leveret af Jan Krichau fra Esbjerg, som er kendt for at kunne sætte fut i festen den 4. juni En delaf sportsugen 2013 er som nævnt allerede planlagt, men vi har dog brug for lidt flere hjælpere til indsamling af sponsorgaver, så hvis du glrne vil bidrage meo en sponsorgave eller med at indsalmle disse er du velkommen til at kontakte Lofte andersen - flf På sportsligt genhør Sportsugeudvalget 2013 Lotte Andersen, Søren Dahl og Hanne Haaning 18ry Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos HoRNEPosrENs anruohcbnen

19 Nyboligf Vørde a I Jesp er Brorson H ans en Tbrz;egade 7, 6800 Varde Trf. 75 2t 24 24

20 Bagerst fra venstre: Ole Graversen, Thomas Jørgensen, Jesper G. Pedersen, Rasmus Eriksen,Søren Gregersen, Nikolaj Enggaard, Magnus Laumand, Rene Jeppesen, Flemming Jørgensen. Forrest fra venstre: Mark Meyer, Stefan H. Hansen, Jonas Larsen, Mads Jeppesen, Casper Mortensen, Peter Lauridsen, Emil Graversen H FIB'S U15 DRENGE TtL LTMONE CUB GARDASøEN, TAL EN Første lørdag i uge 42 var 14 spillere og 5 ledere klar til afgang mod ltalien. En flot sæson med finaleplads i U15 B og oprykning tila-rækken skulle rundes af. Efter "optankning" af rigelige mængder slik og sodavand ved Fleggaard gik turen sydpå i dobbeltdækker bus. Humøret var højt, og blev ikke dårligere, efterhånden som drengene blev klar over, at et pigehold var med på "øverste etage". søndag morgen ankom vi til Gardaland ved Gardasøen. Vejret var flot, og vi nød den medbragte morgenmad sponsoreret af Fakta, sønderris. Gardaland har nogle fantastiske rutsjebaner som drengene, og nogle af de voksne fik prøvet af. sidst på eftermiddagen blev vi så kørt til vores indkvartering The Garda Village. Vi blev tildelt 4 personers bungalows med eget bad. Den aften sov alle tungt. JuLg.vc.nr l.bcrvl sglyl.h.lq ho3 }IOBNEPOSTENS ANNoNcbRER

21 Mandag var vores fridag men desværre var det "dansk vejd'dvs. regnvejr. Det styrtede ned fra morgen til aften, og vi måtte blive indendørs. Men drengene nød sammenholdet, så der blev spillet og grinet en masse, Tirsdag skulle vi så endelig i kamp. Limone Cup har ca deltagere hovedsageligt fra Danmark: Vi startede med at tabe 2-0 til et virkeligt godt hold, som også vandt vores pulje. I vores anden kamp spillede vi 1-1, - så var vi i gang. Om aftenen skulle vise landskamp LIVE. ltalien vs Danmark, VM-kval.kamp på San Siro i Milano. Kæmpe stadion med plads til over tilskuere. Desværre tabte Danmark, men vi fik en super oplevelse, og fik set fantastiske Balotelli. Hjemme igen kl gik alle trætte i seng efter en lang dag. Qnsdag skulle vi spille vores sidste kamp. Drengene var virkelig tændte, og vandt en flot 3-1 sejr. Sejren rakte til en 2. plads i puljen - flot. Tilbage på Garda Village skulle vi. have vores velfortjente aftensmad, og det var som de foregående aftner en oplevelse. Ordet Fastfood har fået endnu en betydning for os. Vi kunne knap nå at spise den ene ret, før den næste blev serveret. -. Men'vi morede os over det. Torsdag middag gik turen mod Danmark igen. Stadig med højt humør i bussen. Sammenholdet, kammeratskabet og det gode humør var virkelig kendetegnende for turen, så turen hjem var slet ikke så lang. i Tak til vore sponsorer. Uden jeres hjælp var det ikke blevet så god en tur: Ølgod Tekniske Værker, Fakta - Sønderris, HlF, TB, Sig Fiskerier, Elgården, Landbrugets Nærbutik, Varde Køleseruice, Horne Murerne, Varde Køreskole, Laumand Huse, Vestas, Frileni. P.v.a. U1 5/Ole Graversen 3n lnaucal Boullalic A/S Stadionvejl6'Horne DK68o() Varde Ttr:.7526 O211 Fax: ffiå( Tistnrp Dyrektinih Jubgayctnc kab.r vl s.lyt.lgelig hos HONNEFOSTEilS ANNO}ICORER 21

22 TAK "ldræt om dagen" er kommet i den heldige situation, at de fitnessmåtter vi har, ikke længere slår til. Derfor sender vi en stor tak til Andrea Christiansen, fordi du igen har sponsoreret måtter til os. FoToKURSUS Hilsen "ldræt om Som ny deltager på Horne Aftenskole viljeg hermed komme med et lille indhg h/t rigtig spændende kursus. Nu er jeg ikke lige den, der er god til at tilmelde mig et kursusforløb første gang, jeg ser et spændende program, For tit bliver programmet lige lagt til side til senere opfølgning, som desvæne alt for sjælden bliver taget op igen til viderebehandling. Denne gang havde jeg dog overset programmet fra Home Aftenskole med alle de spændende,tipg JI?n. kan deltaqe i. Pludselig spørger en god venindg, ont det ikke lige også var noget for mig at deltage i fcjtokunsus. Vi er begge i besiddelse af et kamera som kan en helt masse (det kan de fleste), og hvis man ku lære, hvordan man tager gode billeder "uanset motivet", var her måske noget man sku dyrke lidt. Så vi fik os meldt til Henriette og jeg glædede mig faktisk til første kursusdag på Horne Skole, hvor jeg i øvrigt aldrig har gået, så det var med spænding, at jeg troppede op med kamera og PC, Henriette havde dog sårget for, at vi ku låne pc'er på skolen, hvis det blev nødvendig. Med en oplagt lærer i Torben Worsøe og 8 deltagere har vi virkelig haft nogle hyggelige timer. Vi har lært så meget, at vi faktisk har taget konkurrencen op med den lille japaner, der sidder på "Auto" på vores kamera. Vi har både haft fotoopgaver på skolen og hjemme. Så der er blevet taget mange portræl og efterårsfoto som en del af opgaverne. Derudover er vi blevet guidet igennem gode fotoredigeringsprogrammer, hvis der har været "enkelte" detaljer der sku rettes; selvom Torben lærte os, at alle fotos altid ku blive bedre. Han havde et rigtig godt øje for detaljer. Som afslutning var vi på 30 minutters flot rundtur i Canada med Torbens kamera. Sikke en afslutning efter 4 hyggelige lørdage så hermed en opfordring til alle med kamera. Se efter programmet til næste år, er overbevist om at han kornmer igen' Anni Thomsen 22 Jubgaverne k.bctvi schl.lgefg hos HORNEPOSTENS ANNONCORER

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

LIMONE CUP 2009. Årgang 95 - Informationsmøde

LIMONE CUP 2009. Årgang 95 - Informationsmøde Årgang 95 - Informationsmøde Tak til.: Drenge forældre & sponsorer Program for turen Praktiske forhold Økonomi Indkvartering Leksikon Evt. spørgsmål Tak til.: Drenge forældre & sponsorer 01-02-2007 Nybolig

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere