Den første del er hentet direkte på DFfR s hjemmeside og fortæller om de generelle forhold for roning i Københavns Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den første del er hentet direkte på DFfR s hjemmeside og fortæller om de generelle forhold for roning i Københavns Havn."

Transkript

1 Roernes farvand Københavns Havn Skrevet og tilrettet med inspiration fra forfatteren og tidligere TV-A journalist Peter Olesen Turen tager udgangspunkt med start fra Roklubben SAS Den første del er hentet direkte på DFfR s hjemmeside og fortæller om de generelle forhold for roning i Københavns Havn. Beskrivelse: Københavns Havn er et meget interessant sted at ro, idet der er mange utrolig smukke og spændende seværdigheder. Men man skal dog være meget opmærksom på, at havnen kan være stærkt trafikeret samt have viden om de søvejsregler og lanterneregler, der er gældende for Københavns Havn. Der er en del dispensationer der ligger til grund for nogle af de områder, hvor vi må ro. Disse dispensationer kan inddrages, hvis de ikke overholdes. Ved roning efter solnedgang og før solopgang samt i vejr med meget dårlig sigtbarhed gælder følgende lanterneregler for Københavns Red og altså også Københavns Havn: Robåde og kajakker skal føre fast lanternelys agter, som kan ses hele horisonten rundt (dvs. hvidt lys 360 ) den håndlygte, som ellers er tilstrækkelig for robåde og små sejlbåde, er altså ikke nok i dette trafikerede område. Lyset skal kunne ses i 2 sømils afstand. Københavns Red går fra Tårbæk i nord til Drogden i syd samt Avedøre Holme i sydvest. Indsejling til havnen Indsejling via Lynetteløbet: Når I kommer nordfra og skal ind i havnen, har man tidligere frit kunne vælge om man ville gå ind igennem Kronløbet eller Lynetteløbet syd for Trekroner fortet. Det er ikke længere tilladt at benytte Kronløbet, idet DFfR's dispensation til at benytte dette pr. 4/ er inddraget! Det er derfor kun tilladt at benytte Lynetteløbet. Overtrædelse af reglerne kan medføre irettesættelse/bøde fra politiet/havnemyndighederne! Bemærk iøvrigt, at begge løbene kan være meget trafikerede, så vær opmærksomme og ro altid i siden ved passage af løbet. Når man vil ind af Lynetteløbet og kommer nordfra, skal man være opmærksom, når Kronløbet krydses. Ro ind langs med stensætningen, til man er i en passende afstand af Kronløbet, så man kan overskue trafikken i begge retninger og således, at I ror den vidt muligt korteste distance over løbet. Husk flyvebådene kommer med høj fart, og robåde og kajakker er svære at se på vandet! Derefter ror man forbi Trekronerfortet og ind igennem Lynetteløbet i styrbordsside. Når I er ud for den sidste kaj drejer I til bagbord forbi

2 Lynettehavnen og nordre Refshalebassinet. Når I er lige ud for indsejlingen til Langeliniehavnen, kan I krydse over, hvis I vil ind i den havn eller ro videre ned syd i havnen. I må også godt blive liggende ved Refshaleøen og ro videre syd på langs pælene. Dog skal I holde jer på ydersiden af det afmærkede område ved Nyholmen, da det er militært område. På ydersiden af Refshaleøen ligger Margretheholm Havn som er en stor lystbådehavn, hvor der også er adgang for robåde og kajakker. Der kræves særlig tilladelse til at ro ind i Trekronerhavnen samt at lægge til ved kajen. Københavns Inderhavn Nyhavn Kanalerne Holmen Når havnens hovedløb krydses, skal der udvises stor agtpågivenhed, og man bør krydse på de smalleste steder. Al roning ind og ud af kanalerne må foregå med stor påpasselighed af hensyn til trafikken i hovedløbet. Det anbefales ikke at ro ind i Nyhavnen når de forskellige rundfartsbåde sejler. Der er meget lidt plads til småbåde når de sejler og vender rundt. Hvis man endelig skal ind i Nyhavnen, så gør det uden for deres sejltid. Al roning ind og ud af kanalerne må foregå med stor påpasselighed af hensyn til trafikken i hovedløbet. I turistsæsonen, er der mange havnerundfarter i kanalerne, så vær opmærksom på disse. En populær lille langtur er turen gennem Christianshavns Kanal og over i Frederiksholms Kanal og rundt om Slotsholmen hvor Christiansborg ligger. Frederiksholms Kanal er ensrettet i retningen fra Bryghusbroen og til Niels Juels Bro. Derfor ror man ind i kanalen sydfra. Turen om Slotsholmen byder på et 90o vinkelsving ved første drejning. Hold god afstand til havnerundfarten, da den er nødt til at bakke for at komme rundt. Det er også meget hyggeligt at ro ind i Christianshavns Kanal. Det anbefales at ro ind i kanalen nordfra, da det er samme vej rundt som rundfartsbådene. Vær opmærksom på, at der ligger mange fritidsbåde til kajs, så passagen er nogle steder lidt trang. I de sidste par år har DFfR haft tilladelse til at ro bag om Holmen. Holmen består af Dokøen, Frederiksholm, Christiansholm og Arsenaløen. Det er en meget spændende tur, da man har renoveret de gamle kanonbådshaller samt mange andre militære bygninger. Det er forbudt at gå i land på Holmen og vi risikerer at få tilladelsen inddraget, hvis dette forbud ikke overholdes. Man skal være opmærksom på både havnerundfarten og havnebusserne, da der er smalt i kanalerne inde bag Holmen. En god ide er at ro samme vej rundt som dem. Det er forbudt at ro indenom afmærkningen ved Nyholmen, da det stadig er militært område. Man skal i stedet følge afmærkningerne direkte ud fra Holmen indtil man er kommet ud på den anden side af afmærkningerne i hovedløbet ved Nyholm.

3 Havnebusserne Knippelsbro og Langebro Langebro-Slusen Slusen Amager rundt Havnebusserne er et nyt tiltag i forbindelse med havnefornyelsen. Disse både er let genkendelige på deres gule farver, og deres tillægssteder er ligeledes meget genkendelige. Havnebusserne lægger til ved Det kongelige Bibliotek, Knippelsbro, Nyhavn, Holmen Syd, Holmen Nord og Nordre Toldbod. Hold god afstand til dem. Ved passage under Langebro og Knippelsbro skal man manøvrere så man ikke kommer i vejen for skibe der skal passere gennem broerne. Det kan anbefales at gå igennem sideløbene i den udstrækning det er muligt Efter Langebro er havnen meget bredere indtil slusen i syd. Vær opmærksom på det lavvandsområde og de forhindringer, der er i vandet nord og syd for Tømmergraven på Københavns siden, nærmere bestemt ved Kalvebod Brygge, Gasværkshavnen. Det er en række pæle, som ikke altid er over vande. Der er ingen problemer når man ror langs Islands Brygge (på Amager siden). Amager Ro- og Kajakklub, Roklubben SAS samt Bryggens Kajak Klub er beliggende umiddelbart efter den egentlige kaj holder op (over for HC Ørstedsværket). Slusen ved Sjællandsbroen kan passeres i åbningstiderne, som er: fredag kl og lør./søn- samt helligdage: kl og fra 1. juni til oktober. Vedr. slusetiderne se iøvrigt Københavnskredsens hjemmeside på adressen: Det kan ikke anbefales at gå gennem stigbordene. Med start i Københavns Havn: Efter at have roet i kanalerne kan man fortsætte sydpå forbi Amager Ro- og Kajakklub, Roklubben SAS samt Københavns Roklub, og ned til slusen. For slusens tider samt roning i sluseområdet, se beskrivelsen for Københavns Havn. Efter slusen kommer Kalvebodløbet til motorvejsbroerne. Fra Kalvebodløbet er der sejlrender ind til Hvidovre Havn, Man skal være opmærksom på det store lavvandsområde ved Kalveboderne, det er en god ide at følge sejlrenderne. Hvidovre Roklub ligger inde i bunden af havnen. Motorvejsbroerne henholdsvis Sorterendebroen går fra Avedøre Holme til Skrædderholmen og den høje Kalvebodbroen går fra Skrædderholmen til Amager. Det er tilladt at gå i land på Skrædderholmen. Man kan komme i land både den nordlige og den sydlige side, dog er det bedste tillægning- og landgangssted på sydsiden, hvor der er en lille sandstrand. Efter Skrædderholmen går turen videre forbi det inddæmmede område, Kalvebod Fælled Fuglereservat mod Kongelunden og Kongelunds Fortet og hen forbi og Amagers sydspids Aflandshage og op mod Sydstranden, forbi Dragør Søbad, Dragør Fort til Dragør Havn. Farvandets sydlige del ligger åbent for alle vindretninger med undtagelse fra

4 nordvest til nordøst. Det er meget stenfyldt og lavvandet område langs Amager kyst fra det inddæmmede areal på Vestamager til Dragør. Vær derfor meget opmærksom på sten, og ro i en passende afstand som forholdene nu tillader det. Syd for Amager findes et militært område, hvor skydning foregår under iagttagelse af de normale signalforanstaltninger området er afmærket med. Vil man gøre ophold i Dragør, kan man lægge til ved Dragør Roklubs pontonbro i bugten nord for Dragør havn. Vær opmærksom på at bugten nord for Dragør Roklub også er et lavvandsområde og at der kan forekomme sten. Herefter kommer man til Københavns Lufthavn og videre op til Kastrup Gl. lystbådehavn, som kommer umiddelbart efter lufthavnen. Roklubben Øresund ligger inderst i den gamle lystbådehavn. Når man ror videre nordpå fra roklubben Øresund vil man passere den ny lystbådehavn i Kastrup. Derefter kommer Femøre og Tiøren med Kastrup Fort i baggrunden. Turen gå så videre op langs Amager Strandpark, forbi badeanstalten Helgoland. Området fra Kastrup Lystbådehavn til Helgoland er lavvandet så vær opmærksom. På Femøren afholdes der om sommeren tit udendørs koncerter. Fra Helgoland går roturen udenom Prøvestenen og videre op imod Margretheholm Lystbådehavn samt indsejlingen til Købehavns Havn. Selve guiden fra Roklubben SAS starter her. Vi starter med at ro i Sydhavnen og ror mod nord og Langebro. På Amagersiden passerer vi først Amager Ro- og kajakklub (ARK). Umiddelbart derefter begynder der 2 km havnekaj op mod Langebro. Området hedder Islands Brygge og har en positiv historie. Både den gamle og den helt nye. Det allerførste bare stykke kaj skal gennembrydes og der skal etableres en indsejling og et bassin til både og strand mellem roklubberne og det, der hedder Lossepladsvej det bliver spændende hvad det kommer til at betyde for klubberne. Det gamle byggeri på Islands Brygge er fra først i 1900-tallet og er af høj kvalitet med beliggenhed ud til vand, men har tidligere ikke været nær så eftertragtet som andre adresser i København, f.eks. området ved de kunstige søer på kanten af Østerbro, idet, der tidligere var støj og forurening. Kalkog mørtelværkerne læssede af og på og svinede meget og for enden af Bryggen lå Soyakagefabrikken og stank og var en tikkende miljøbombe. Den eksploderede jo også på et tidspunkt i 80 erne.

5 Nu er det hele anderledes her er mondænt og eftertragtet. Støj og svineri er afløst af en af byens allermest attraktive parker direkte ud til havnen. Der er kulturhus lige på kajen. Den park, der er blevet lavet for ca. 25 mill. kr. blev til ved at beboerne selvbestaltet startede etablering af området og også indtog havnekajen. I stedet for at slås, som andre steder i byen, ja indgik beboere og kommune et frugtbart samarbejde om etablering af havneparken. Ja det er blevet så stor en succes, at der også blev etableret et havnebad, hvor man lavede en kunstig bund. Der er nemlig stadigvæk så meget kviksølv og andet skidt bundet i den rigtige havbund, at det har været nødvendigt med at hæve havnebadets bund. Umiddelbart efter det åbne område lige efter roklubberne ligger der et par både den ene Eisbär er en tidligere østtysk spiontrawler antennerne kan stadigvæk ses. Den bruges nu som en slags for ungdomsherberg. Vi passerer LO s hovedkvarter, en ny lille lystbådehavn. Og straks herefter ror vi under Bryggebroen, der forbinder Islands Brygge med Fisketorvet ovre på Sjællandssiden. Det er en cykelog gangbro, der drejes, når den åbnes. Roklubberne på Amager samt B & W Roklub har hvert år en regatta. Sidste år var det ARK, der var arrangør og det er nu blevet svært at arrangere denne regatta, da vi på grund af broen, er nødsaget til at vende banerne. Tidligere var der plads til 6 baner, men nu er kun plads til max. 5 baner og så må de forskellige styrmænd og roere holde tungen lige i munden og ikke mase for meget!! Der er tilmed planer om endnu en bro længere mod syd og Slusen. Så al den snak om at politikerne på Rådhuset gør meget for Idrætten, ja den kan vi roere ikke bruge til så meget. Ved Bryggebroen står der 2 runde siloer Frøsiloen. Der er 84 luksusejerlejligheder under byggeriet opdagede man, at der var sket en lille regnefejl, da man klistrede altanerne på!! De var simpelthen ved at falde ned, så det kostede entreprenøren, NCC, 25 mill. kr. at retablere. ØK havde to store gamle siloer. Frøsiloen og Wennbergsiloen. I Wennbergsiloen er der 142 lejerlejligheder i 16 etager. Når arbejderstagerne er herude, skal der også være plads til arbejdsgiverne. Håndværkets Hus med Håndværksrådet, Bagermestrene, Frisørerne, Malermestrene og en række andre håndværksfag holder til i bygningen. Den lille røde bygning er noget af det eneste, der er tilbage fra Soyakagefabrikken. Læg mærke til den del, hvor altanerne sidder, ja det er det eneste originale, der er tilbage for Soyakagefabrikken fra Den er simpelthen så smuk den bygning. Der kommer nu et langt stykke med plæner og faciliteter for Bryggens beboere. En varm sommerdag og ditto aften er der sort af mennesker. Der bades fra den lave bro, der er lavet selv om det er forbudt!! Der grilles, laves spontane sociale aktiviteter. Læg mærke til den gamle træbåd, der er vendt på hovedet og nu bruges som en musiktribune. Den har flere af Jer nok sejlet med Der er en kop kaffe, til den der gætter navnet på båden!!

6 Vi passerer Bryggens Kulturhus og Havnebadet og kommer straks til Langebro. De grå betonpiller bar tidligere jernbanespor fra Sjælland til Amager. Blev faktisk brugt sidste gang i en Olsen-bande film. På Sjællandssiden kan vi se den udendørs temperatur på Nykredits gamle hovedkvarter. På den anden side af Langebro ligger et restaurationsskib koster mange penge og DR s vejrbåd Valborg. Vi krydser nu over til Fredriksholms Kanal, og under en bro, hvor der er masser af plads. Kanalen blev bygget som en del af Københavns Befæstning. På styrbordsside passerer vi Chr. IV s Bryghus, der nu er en del af Tøjhusmuseet. Bryghuset nærmer sig stærkt sit 400 års jubilæum. Istedløven står lige bag Bryghuset foran Søkvæsthuset = gl. hospital. På bagbordsside over for Bryghuset ser vi Fæstningens Materialgård og derefter Civiletatens Materielgård fra Bygningen er berømt for sine beboere: billedhuggerne Wiedewilt, H.V. Bissen, Vilhelm Bissen, Anne Marie Carl Nielsen og hendes mand komponisten Carl Nielsen. Hestgardens Kaserne fra 1792 husede tidligere Den kongelige Livgarde til Hest. Indtil 1921 var der artellerikaserne og i tiden herefter har bygningerne været anvendt til ministerielle kontorer og institutioner. I kanalen ligger det gode gamle, røde Fyrskib nr. 11. På modsat side er der et par bådelaug. Og på gadeniveau ligger Borups Højskole fra 1741 og et Adelspalæ fra 1741, det sidste ejet af Danmarks største jorddrot, ejeren af Frijsenborg og Wedellsborg, kammerdame, godsejer Irene Wedell-Wedellsborg. Hun er den sidste danske herremand, der stadig har råd til at bevare sit gamle palæ i hovedstaden. De øvrige er solgt fra til kontorbrug. I gamle dage havde herremændene behov for at have en bolig i byen for at være tæt ved kongen og hoffet, hvor mange gjorde tjeneste, og for at kunne tilbringe dele af de lange, mørke og kolde vintre i hovedstaden, hvor der trods alt foregik mere end på landet. Men de tider er forbi, i dag er det en bedrift i sig selv at få det til at løbe økonomisk rundt som ejer af en dansk herregård, og at kunne holde den bare nogenlunde ordentligt ved lige. Der ligger en kunstnerbåd Aniara, og bag denne har vi Kirke- og Undervisningsministeriet, der holder til i en gammel staldmestergård, der blev opført som bolig for kongens staldmester. Nabo er et 3. ministerium Trafikministeriet. Og ved de næste 2 broer, skal der kigges til åren afhængig af din båd, er der ikke meget plads!! Efter den anden bro i kanalen passerer vi til styrbord resterne af det første Christiansborg, der brændte i 1794 og jog kongefamilien til Amalienborg. De krumme bygninger rummer bolig for nogle af hofetatens ansatte, og ellers ses her Christiansborg Ridebane, De kongelige Stalde og Den kongelige Ridehal. Højesteret har sæde her. Hofmarskallen bor i den øverste etage i den krumme bygning. Læg mærke til den 3. bro Marmorbroen fra 1739 og dermed den ældste bro i de københavnske kanaler. Den er rigt dekoreret. Én af figurerne i midten ligner til forveksling den tidligere formand for SF Gert Petersen.

7 Umiddelbart herefter har vi på bagbordsside Prinsens Palæ i dag huser det Nationalmuseet. Palæet er fra Og nu skal I rorsmænd, ditto kvinder og karle til at arbejde. Vi skal nemlig under Stormbroen derfor ÅREN TVÆRS og se til årebladet. Når I kommer gennem Stormbroen, skal vi dreje 90 grader, så bagbord skal ro og styrbord lægger åren på vandet. Se lige efter langtursflaget, når I kommer ud under broen!! Stormbroen er fra På bagbordsside passerer vi det nuværende Kulturministerium, der er bygget i På modsat side ser vi Bertel Thorvaldsens Museum i den gule/orange firkantede bygning. På styrbordsside kommer vi forbi en anløbsplads for havnerundfarterne og Gammel Strand hvor Fiskerkonerne fra Skovshoved stod og solgte nattens fangst. Der er et par fiskerestauranter i dag. Vi ror under Højbroen se efter om der er sut i munden på løven midt på broen!! - der forbinder Slotsholmen og Højbro Plads. På pladsen poserer Københavns grundlægger, biskop Absalon ( ) til hest. Rytterstatuen er lavet af Vilhelm Bissen i Lige efter broen er Danmarks eneste undervandsskulptur: Agnete og Havmanden (kan beklageligvis kun ses, når vandet er klart) Der står en farvandsafmærkning (gul/sort) og fortæller, at vi skal ro syd om skulpturen!! Der er sgu heller ikke plads nord om!! Om Agnete og Havmanden skriver Peter Olesen: Skulpturen Agnete og Havmanden er Danmarks, måske en af verdens eneste undervandsskulpturer. Med sin tilknytning til H.C. Andersens eventyr skal den selvfølgelig holde til under vandet og gerne kunne ses om aftenen, når det bliver mørkt. Derfor har Københavns kommune også forpligtet sig at belyse skulpturen, som er en gave til byen fra kunstneren Suste Bonnén støttet af Kulturfonden og Højlundfonden. Men kommunen overholder bestemt ikke sin aftale, hvorfor skulpturen Agnete og Havmanden (i øvrigt uden Agnete, men forestillende Havmanden og hans syv sønner) ofte er usynlig aften og nat. Og så ryger jo unægtelig noget af ideen, for ikke at sige hele ideen med den. Figurgruppen af at bronze, og af og til vælter en af figurerne, når folk ubetænksomt kaster cykler eller andet skrammel i kanalen. Men så rykker Københavns Brandvæsens dykkerkorps heldigvis ud og rydder op. Vi passerer Christiansborg Slotskirke, der sidste gang brændte i Slotskirken er opført i 1828 og overlevede som det eneste af det 2. Christiansborg branden i Det nuværende Christiansborg er det 3. og blev opført i starten af 1900-tallet. Midt på Slotspladsen står Frederik den Syvende til hest, på soklen står skrevet Grundlovens Giver og Folkets Kiærlighed min Styrke. Christiansborg rummer i dag Folketinget, Statsministeriet og Dronningens repræsentationslokaler med bl.a. Riddersalen, hvor Dronningen giver audiens og holder nytårskure og statsråd.

8 Bygningen til venstre for Christiansborg er Finansministeriet. På venstre hånd (Styrbordsside) har vi den helt tørlagte Holmens Kanal og det smukke palæ Gustmeyers Gaard et hus med høje søjler på facaden. Huset er fra 1796 og på facaden kan man læse: Her fødtes Niels Bohr Der ligger en række ministerier: Beskæftigelses-, Social- og Forsvarsministerierne og ved Finansministeriet i Kancellibygningen ligger Økonomi- og Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og det nu nedlagte Boligministerium i C.F. Tietgens Hus, nabo til Børsen om Chr. IV opførte. Disse ligger ministerier ligger hvor der oprindelig var en kanal, der ulykkeligvis blev lukket, ligesom Holmens Kanal. Som Peter Olesen skriver: Måtte vandet komme tilbage som i den tidligere lukkede å i Århus. Det kan lade sig gøre, at fortryde fortidens synder. På styrbordsside passerer vi, lige efter endnu en bro, en anløbsbro for de såkaldte Netto-både. Her kan man få en guided tur rundt i kanalerne for kun 30 kr. for voksne. Turen tager ca. 1. time. Og umiddelbart herefter ser vi så Holmens Kirke flådens, søværnets og Kongehusets kirke. Kirken er fra Oprindelig var huset smedie og kongelig mønt. Chr. IV ombyggede bygningen til kirke. Det var her Dronningen og Prinsen blev gift i Inde i kirken ligger søheltene Niels Juel og Peder Wessel Tordenskjold begravet i sakrofager. Og lige herefter ligger Nationalbanken kaldet kummefryseren eller dybfryseren - i den hvide bygning, som Arne Jacobsen har tegnet. Overfor på bagbordsside har vi endnu et af Chr. IV bygningsværker Børsen, fra Børsen er berømt for sit snoede dragehaletårn, hvor fire drager ender i en spids med tre kroner, symboliserende storriget Danmark, Norge og Sverige. Bygningen har haft en omskiftelig tilværelse. Oprindelig var det varer, der blev handlet med. C.F. Tietgen havde kontor Privatbankens grundlægger. I 1903 opførte Tietgen i stedet lidt længere fremme. Tietgen satte gang i meget DFDS (har en roklub vi kommer til senere i dag), KTAS, (her fik Tietgen, som formand, byens første og bedste telefonnr.: København nr. 1 ). De skiftende Boligministre havde domicil i bygningen. Her plejer vi roere fra SAS at skifte plads i båden, vi trækker derfor ind mod bagbord. Når vi har skiftet plads fortsætter vi turen ud i Københavns Havn gennem aluminium-søjlerne der er god plads, hvis den nye styrmand ellers styrer midt i. ;-)) Bliv nu ikke forskrækket, der kan være dønninger fra de gule Havnebusser og bådene fra kanalrundfarterne!!! Broen vi ser til styrbord er Knippelsbro. Lige overfor udsejlingen ligger Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads. Her er det nyt og gammelt byggeri. Her er hvad Peter Olesen synes om den bygning (hold på hat og briller):

9 Kommer man mod Knippelsbro fra Christiansborg kan man allerede ved Christiansborg tænke: Åh nej, er broen nu oppe igen??. Men nej, det er bare Udenrigsministeriets trøstesløse og vinduesløse gavn, der er ligeså dødssyg og ligegyldig at skue som bagsiden af en broklap!! Trist, grå og uden nogen form for appel til iagttageren, uden stolthed eller nytænkning, bare et trist hus, som endda skal bruges til at modtage store mænd og kvinder fra alverdens lande. Ikke en god appetitvækker eller smagsprøve på ellers megen god dansk arkitektur gennem tiderne. Den nyeste del af opført mellem 1977 og Vinduesløsheden er åbenbar til vandsiden. Kun gangarealerne har kik til havnen. Selv ikke udenrigsministeren, der har kontor øverst til venstre, kan kikke over til sin anden arbejdsplads, Christiansborg. Men man skal selvfølgelig heller ikke sidde og spilde arbejdstiden med at glo ud over vandet!! Den gamle del af ministeriet er Eigtveds Pakhus fra og to andre pakhuse heriblandt Asiatisk Kompagnis hovedbygning. Til styrbordsside passerer vi Arkitekternes og Gl. Dok. Det store glasbord indeholder en restaurant. Der er der da vandudsigt!! Lidt længere fremme komme vi til Grønlandske Handels Plads. På modsat side har vi Havnegade og Nyhavn. Her kommer vi ikke ind. Der er ikke plads!! Det store pakhus er fra 1767 og er nu indrettet som Nordatlantens Brygge for de tre lande, Island, Grønland og Færøerne. Her er ambassade for Island og repræsentationslokaler for Grønland og Færøerne. Bagved ligger Christianshavns Kanal, som vi kommer igennem senere. Vi passerer på styrbordsside indsejlingen til Christianshavns kanal. Der ses et markant kedel- & maskinhus samt en bygning med røde porte, der ejes Pressens Fælles Papirindkøb. Bygningen er fyldt med papirruller til avisproduktion. De to bygninger ligger på Christiansholm. Bådene fra de to firmaer, der driver havnerundfarterne sover her på Christiansholm. Lige overfor er det Kgl. Teater ved at få opført det nye skuespilhus. På dette areal lagde Bornholmer-færgen og Oslo-båden tidligere til. De er nu forflyttet til henholdsvis Køge og Nordhavnen. Vi drejer nu til styrbord og får Dokøen med Operaen til bagbord. Operaen ligger i en akse fra Marmorkirken via Amalienborg Slotsplads tværs over vandet og så Operaen. Den er jo skænket af Mærsk Mc-Kinney Møllers Fond. Skibsrederen havde nogle ønsker til byggeriet, og dem fik han desværre opfyldt. Det er fronten, der er blevet ændret. Bygningen har allerede fået nogle øgenavne: tankstationen, brødristeren, frugtkurven, kikskagen, kasketten eller den gravide papkasse med bowlerhat. Desværre er det ikke aften, når I er her. Så skulle I se Operaen DER TAGER DEN SIG FLOT UD!! På styrbordsside har vi Arsenaløen, det er besværligt at komme derind, da DFDS s kanalrundfarter holder til inde i hullet. Til bagbord kommer så Frederiksholm. Det er først fra år 2000 vi roere har fået tilladelse til at ro herind selv om havnerundfarterne gerne måtte sejle her!! Der var lukket af i over 300 år. Frederiksholm var nemlig flådens område.

10 I dag er der gjort plads til fire uddannelsessteder og en stribe boliger og kontorer. Arkitekt-, Film- og Teaterskoler, samt Rytmisk Musikkonservatorium. De røde masteskure på bagbordsside er nu i en elendig forfatning, men er heldigvis blevet fredet, så nu afventes kun en fornuftig renovering og behandling akkurat som det er sket med Kanonbådsskurene længere fremme. Vi passerer også Holmens tidligere Bådeværft fra 1865, der i dag er omformet til 18 luksuriøse ejerboliger. På modsat side passerer vi Andelsboligforeningen ½-12, der er opført omkring år Boligforeningen har også en roklub, der hedder det samme. Her forlader vi Havnerundfarternes rute og ror nu ind i en blindtarm Trangraven. Herinde ligger en del af Fristaden Christiania enkelte af husene kan vi se fra båden. Herinde er det populært at gå på æblerov, når det er tid for den slags. Her er ikke så meget plads, når vi er så mange både, så lad de første både der vender, vente på de sidste når vi, ror tilbage til Torpedohallen, hvor der nu er indrettet 67 lejligheder. Priser på den anden side af de 5 mill. kr. Fra pålidelig kilde kan oplyses, at de ikke alle bruges til beboelse, men også til repræsentative formål, f.eks. når der kommer en direktør og han har sin unge smukke sekretær med det kan kilden nemlig se, hvorfra den bor. På styrbordsside har Refshalevej, der fører ud til hvor Burmeister & Wains skibsværft lå. Det lukkede i Der ligger en række Bastioner på den anden side af vejen. Til bagbord passerer vi 32 Kanonbådsskure, der for de flestes vedkommende nu er sat i stand til kontorformål. Skurene er fra 1820 erne og 30 erne. De er fredede der er i dag reelt bygget nye huse inde i de gamle skure. Alle skævheder skulle bevares, også i taget. Desværre brændte det ene hold skure i efteråret 2006 en brand, der kunne ses over hele København. Og vi må desværre ikke lægge til her!! Pausen kommer om ca. 1 km. Vi ror forbi og drejer nu mod Nordvest, under en bro læg mærke til de smukke lamper, der står oppe på og ved siden af broen. På styrbordsside har vi resterne af Flådens område. Vi kan være heldige at passere skoleskibet Georg Stage. På bagbordsside er der et stoppested for Havnebussen det er altså ikke alle skibsførere, der tager hensyn til os, så pas på og hold pladsen i konvojen. Der er lagt afspærring ud mod nord. Søværnet har dykkerskole og bruger området til det, så vi skal ud til selve havneløbet og dreje 90 grader til styrbord når vi er kommet igennem hullet. Afspærringen kaldes Estakaderækken, og det følger vi et par hundrede meter frem. Inde på det afspærrede område ses Fregatten Peder Skram det var den, der nedlagde et sommerhusområde på Sjællands Odde!! Den er i dag museum og kan bruges som vandrerhjem!!

11 Inde på land til bagbord passerer vi A.P. Møller Mærsk s hovedkvarter, der er sikret som Fort Knox. Grim klods lige op ad den smukke Toldbod, der i dag er hovedkvarter for Københavns Havnevæsen. De 2 små træpavilloner, Dronninge- og Kongepavillonen, blev oprindelig bygget i 1905, da prins Carl og prinsesse Maud skulle tage afsked med Danmark for at blive Kong Håkon den 7. og Dronning Maud af Norge. I dag bruges de som venteskur, når de kongelige skal vente på chaluppen, der skal sejle dem over til Kongeskibet Dannebrog. Og er I nu heldige igen, ja så vil Kongeskibet Dannebrog ligge på red ved bøje nr. 1 lige overfor. Bag Kongeskibet ser vi Hovedvagtshuset og Chr. V s Mastekran. Og det er herfra Batteriet Sixtus saluterer, hver dag døgnet rundt ved solopgang og solnedgang. Dog aldrig før kl om morgenen. Når der er særlige mærkedage i Kongehuset, saluteres der også, ligeledes når Dronningen om foråret går ombord og igen i september, når hun går fra borde. Der bliver også saluteret, når der er officielle statsbesøg i Danmark. Når I kigger ud mod det gamle B & W-område, ser I en stribe hvide gipsskulpturer de er alle en rest fra kulturbyåret De er lavet af flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. Længere ude ligger Refshaleøen den syltede ø kaldet; der må nemlig ikke bebygges før Ørestaden med Danmarks Radio er fuldt bebygget!! Sikken en masse skønne boliger, der kunne blive her, med adgang til vandet!! Og kanaler vi kunne til at ro i.. Den store grå kæmpehal Jubii Hallen indeholder indendørs golfbane i 2 etager!! Vi ror nu over til Langelinie-havnen. Der er ikke plads til alle både ved broen, så når de 2 første både er tømte, tager dem op på land. Vejret afgør om det er nødvendigt, at tage flere både på land. Der er en slidske, hvor vi kan få bådene op. Herinde ligger der 2 roklubber B&W og DFDS. Tidligere havde ØK også en roklub her. Og her findes der en mulighed for at benytte et toilet. Koden fås ved henvendelse til en SAS er. Og så er det tid til frokost en lille én til maven, måske en STOR is, hvis vejret er til det. Her kan det anbefales, at købe en is ved Isbjørnen de er gode og desværre også dyre. Isbjørnen ligger på begyndelsen af den 1 km lange Langeliniekaj. I kan også gå hen til Den lille Havfrue og hvis I går noget længere bag Langeliniekajen kan I se den alternative lille Havfrue, som Bjørn Nørgård ham med Dronningens Gobeliner har skabt. Her kan I også få glimt af Oslo-færgen. Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt os roere, at ro rundt om Langelinie. Vores statsminister synes at det er i orden, at USA s præsident vil have sikkerhed for alle pengene og meget mere for sine landsmænd. Så dem må vi ikke komme for tæt på. Det var ellers en yndet tur tidligere, og vi er blevet fotograferet af mangen en amerikansk turist, når han/hun sad i sin lejlighed på ét af de store krydstogtskibe. Nå det var lige min private og måske ikke særlig objektive mening, der kom til orde!! Bag ved Roklubberne ligger Kastellet. Det var igen igen Chr. IV, der startede etableringen af området i 1660 erne. Kong Frederiks den III fuldførte. Det var oprindelig et forsvarsanlæg, der afsluttede den fæstningsring, der lå rundt om byen. I dag Tivoli, Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg.

12 Op til Kastellet ligger den engelske kirke, Sct. Alban Kirke i Churchill-parken. Bag Den lille Havfrue, finder I Langeliniepavillonen fra 1958 og Gefionspringvandet. Det sidste er nu kommet lys i om aftenen. Det er flot!!. Kigger I ud mod vandet, finder I Trekroner herom skrive Peter Olesen: Trekroner er sammen med bl.a. Middelgrunden, 3 km ude, og Flakfortet, 6 km ude, en del af den tidligere søbefæstning omkring København. Her havde man op til 800 soldater ad gangen for at holde øje med, om uindbudte gæster nærmede sig og burde holdes tilbage. Da vi nåede til Slaget på Reden i 1801, lykkedes det ikke danskerne at holde fjenden på afstand, og senere viste det sig, at overvågning af fjendens stillinger foregik bedst med nymodens radarer og fly. Så Trekroner blev i begyndelsen af 1900-tallet fægteskole og fra 1934 til og med 1939 forlystelsesø i skarp konkurrence med Tivoli og Dyrehavsbakken. Faktisk kom der mennesker ud hver sommer i de 6 år. De kom for at gå på kro, i biografen og til billard. Men så kom tyskerne den 9. april 1940 og ødelagde det hele og Trekroner forfaldt siden ganske markant, forsømt som den blev. Nu er man så småt ved at forsøge at genoplive den kunstige ø, hvorfra, der er en fantastisk god udsigt over København, til Hven og til den svenske kyst og Øresundsbron. Øverst på kasematbygningen er man fire etager over vandspejlet. I sommertiden juni august sejler DFDS Canal Tours fra Nyhavn og herud i ½-times drift, så kan man så gå på restaurant i den gamle, røde Kommandantbolig fra 1839 eller leje sig ind med et selskab i den ligeledes røde officersbygning. De to røde huse er hver sat i stand for 8 mill. kr. Søfortet er fredet i sin helhed, og efter den gennemgribende istandsættelse er det i 1995 blev tildelt den prestigefyldte og eftertragtede Europa Nostra Pris, som gives for god istandsættelse af helt særlige huse i Europa. Kun kasematbygningen mangler endnu den store tur, før den er rigtigt indbydende. Da der er offentlig adgang med DFDS Canal Tours, ja kræver det særlig tilladelse at komme derud i robåd. Den skal faktisk søges mere end ½ år i forvejen, så det må I have til gode til en anden gang. Mere end halvvejen er nu roet. Efter pausen, skifter vi plads i bådene og forlader nu Langeliniehavnen og ror nu tilbage til Roklubben SAS og tro mig, der er mere at se på endnu!! Vi passerer Den lille Havfrue, den tidligere kaj, som færgen til Polen benyttede er nu ude ved Oslobåden og som i dag bruges til kaj for luksuslinere, når der ikke er plads ved Langelinie (her må vi godt ro lige op og ned af amerikanerne!! Moral er godt, dobbelt moral er dobbelt så godt!! Gefionspringvandet, Toldboden med de små kongelige huse, en endestation for Havnebusserne, Mærsk s hovedkvarter og kommer til Vestindisk Pakhus, fra I dag indrettet til opbevaring af Gipsafstøbningssamlingen for Statens Museum for Kunst. Øverst oppe har Det Kgl. Teater kostumemagasiner. Foran står Michelangelos 500 år gamle statue af David.

13 Det gule Pakhus er fra nedbrændt i 1968 men genopført, så det det kunne bliver til ejerlejligheder med sublim udsigt og beliggenhed. Det sidste pakhus er Det blå Pakhus fra I 1979 blev det indrettet til ejerligheder, nogle af de allerførste af slagsen på havnefronten. Herefter kommer vi forbi Amaliehaven skænket til byen København af den gode hr. Møller ham med alle pengene!! Godt vi sidder i en robåd for gående langs kajen kan ikke se Amalienborg!! Amaliehaven er det område, der tidligere hed Larsens Plads. Alle kalder Amalienborg for Amalienborg Slot, men det er altså fire selvstændige adelspalæer, som kun blev bolig for den kongelige familie, da denne blev hjemløs ved Christiansborgs brand i Og at bo i et palæ er ikke mindre fint end i et slot. Midt på slotspladsen står den berømte rytterstatue af Frederik V. Og overfor har vi Operaen og den virker enorm her fra. Vi kommer nu til en stor byggeplads Kvæsthusbroen og Sankt Annæ Plads bliver i dag ombygget til det Nye Skuespilhus, der skal erstatte Det Kgl. Teaters Skuespilhus. Skt. Annæ Plads huser bl.a. Forligsinstitutionen, Den Svenske Ambassade og Den Finske Ambassade. Om området her skriver Peter Olesen: Kvæsthusbroen er kendt af stort set enhver bornholmer og nordmand. Det er hertil man i mange år er ankommet til København fra Rønne og Oslo, og herfra man er taget fra København til de to byer. Og i gamle dage til en lang række andre danske byer som Århus, Aalborg, Odense, Haderslev m.fl. Men det er nu en saga blot, Den stakkels, lille bornholmerbåd er jaget til Køge, ikke at der er noget i vejen med Køge, tværtimod, men det er jo ikke det samme at lande her så tæt ved Nyhavn. Og Oslofærgen er sammen med Polenfærgen sendt til Frihavnen, hvor bevares trafikafviklingen vil blive mere smidig og logisk end midt i byen og Nyhavn. Men savne de store skibskroppe midt i byen, det er vi mange, der allerede gør. Nu er Kongeskibet Dannebrog pludselig det største skib i inderhavnen, og det er jo ikke voldsomt, når man er vant til den kæmpestore Oslofærge. Vi kommer til indsejlingen til Nyhavn men igen går vi ikke derind i stedet ror vi ind i Christianshavns Kanal, der har indsejling lige overfor. Indsejlingen foregår mellem herlige husbåde og det interessante, gamle kedel- og maskinhus, hvor de blå Nettobåde har husly. Hidtil har styret i København ikke brudt sig særlig meget om husbådene. Hvad er det for individer, der kan finde på at bo sådan!! Nogle få har dog fået lov til at snige sig ind i kanalen. Den første har været omtalt i Bo Bedre en toetages flodpram med 150 m2 og med terrasse oppe og nede. En anden nabo er Brandsø, der tidligere sejlede som færge på Lillebælt mellem Assens og Brandsø.

14 For enden af indsejlingen ser vi Islands Plads og til højre for den Bodenhoffs Plads. På bagbordsside har vi Overgaden oven Vandet og til styrbord har vi Overgaden neden Vandet. I den første gade ser vi en stor, markant rødstensejendom fra 1901 udstyret fra starten med glasudestuer med bindingsværk. Allerede dengang forstod man at udnytte solenergien og forlænge sidde-udesæsonen. Christianhavns Kanal kaldes af nogen for det københavnske Amsterdam, og det er egentlig forståeligt nok, når man ser på bygningsbestanden ikke mindst når vi kommer længere ned i kanalen. Her ligger nyere sejlbåde, ikke gamle træskonnerter som i Nyhavn, og så er her gode eksempler på husbåde. På bagbordsside passerer vi den store, majestætiske bygning Søkvæsthuset, der er fra Det var først opfostringshus og allerede 20 år gammelt blev det søværnets sygehus, Holmens infirmeri. I dag holder Søfartsstyrelsen til her. Naboen er Orlogsmuseet endnu en generøs gave fra A.P. Møllers Fond. En gammel militær kaserne Wildersgades Kaserne er lavet om til store, rummelige andelsboliger. På hjørnet ved den Wilders Kanal ligger sømandsstiftelsen Prinsesse Maries hjem for gamle Sømænd og Sømænds Enker. Prinsesse Marie var gift med prins Valdemar. Henne ved broen ses Vor Frelsers Kirke, som man kan komme op i!! Der er en enestående udsigt deroppefra. Efter broen ser vi til bagbord de to nabohuse, Sandkagen og Lagkagehuset. Sandkagen er enkel og også lidt kedeligere end Lagkagen, der er kræs. Til styrbord ser vi en hyggelig kanalcafe på vandet. Der er også bådeudlejning, og hvis der er gang i den, så kan det være lidt af en opgave, at få vores både bragt sikkert gennem Christianhavns Kanal søvejsregler kender udlejningsbådenes roere ikke noget til!! Vi kommer under endnu en bro. Oppe på siden af den der en Metro-station, Christianshavns Torv. Og på bagbordsside passerer vi en række huse, der minder meget om Amsterdam/Holland. Det var her det legendariske Rock-band Gasolin og Kim Larsen slog sine folder. Lige før vi når til Tuborg-svinget navnet fordi der tidligere lå en masse bøjer i vandet og var styrmanden ikke opmærksom, ja så kostede det omgang hjemme i klubben passerer vi den gamle B&W grund. Her var motorfabrikken i dag er det kun den originale facade, der står, den er fra Rundt svinget, hvor vi igen skal skifte plads i bådene (det plejer SAS at gøre her), kommer vi til at få kik til Christians Kirken. Her N.F.S. Grundtvig prædikant fra Vi nærmer os nu Havnen igen. Og ret fremme ser vi Den sorte Diamant, der blev indviet i september Det er en tilbygning til Det kongelige Bibliotek. Der er et meget flot lys om aftenen fra Diamanten. På hjørnet til bagbord har vi Danisco-byggeriet fra 1912 et byggeri af meget høj kvalitet. Et kig ned ad Langebrogade lige efter Danisco-bygningen, hvor vi kan se hvor Flyttemand Olsen huserede i Huset på Christianshavn. Emma s Rottehul eksisterer stadigvæk den dag i dag.

15 Langebro, som vi kender den i dag er fra Den gamle Langebro fra slog et knæk på midten. Og lige før vi kommer til Langebro passerer vi tæt på DR s vejrbåd. Og så kommer vi tilbage i Sydhavnen. Allerførst lige op og ned ad Langebro ses det gamle Hotel Europa, der siden hen blev fagforeningen HK s hovedkvarter. Nu er det vandrerhjem. På Sjællandssiden til styrbord ser vi Kalvebod Brygge en skandale; her bor ikke så meget som et eneste menneske her er kun kontorer og en særdeles lukket mur ned mod havnen. Fra Langebro med Nykredit s nye hovedkvarter, Hotel Mariott. De skal begge opleves om aftenen, der er der rigtig meget lys i bygningerne. Derefter følger Ingeniørernes Hus, det hedengangne dagblad Aktuelts bladhus og et par røde bygninger, der huser bl.a. en tysk bank og Københavns Miljøkontrol. Og længst ude i Gasværkshavnen et stort indkøbs-center Fisketorvet. Svenskerne lægger rigtig mange penge her. Bag alle disse bygninger kan Politigården, Post og Godsterminalerne ses. Triste og grå bygninger. Politigården er nu flottest indefra. En fantastisk cirkelrund gård i midten, hvor der nu også er begyndt anvendelse til kulturelle formål. Vi passerer nogle pæle, hvor Statens Isbrydere tidligere havde sommerbase. Det var inden de blev flyttet til Frederikshavn. Vi passerer atter Bryggebroen og også indsejlingen til Tømmergraven, hvor Københavns Roklub ligger nede i bunden til venstre. Vi skal forbi en skrotplads, som heldigvis kun har få år tilbage her. Så skal der nemlig også bygges her. Det var alt, og når I har roet denne tur, ja så får i 16 km mere på kontoen. God tur!!

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København.

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København. Gåtur i København Goddag og velkommen til København! Vi skal nu følges ad på en gåtur gennem det indre København. Du skal besøge nogle kendte og spændende steder i København, men et af formålene med turen

Læs mere

Bestil din næste ferie...

Bestil din næste ferie... Bestil din næste ferie... Ring 70 20 34 48 Gå ind på happydays.nu Besøg butikken i Frederikshavn Rejser med glæde Udgivelse 2013 vejlende pris 10 kr. Vi tager forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Mærk suset. En kulturguide til Havnebussen i Københavns Havn. HUR driver Havnebussen og udgiver denne kulturguide til Havnebussens fem stoppesteder.

Mærk suset. En kulturguide til Havnebussen i Københavns Havn. HUR driver Havnebussen og udgiver denne kulturguide til Havnebussens fem stoppesteder. Mærk suset HUR driver Havnebussen og udgiver denne kulturguide til Havnebussens fem stoppesteder. Guiden er udarbejdet af Space Creation i samarbejde med HUR En kulturguide til Havnebussen i Københavns

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Udsigten. Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København. udsigten-boliger.dk. Management

Udsigten. Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København. udsigten-boliger.dk. Management Udsigten Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København udsigten-boliger.dk Management 2 UDSIGEN-BOLIGER.DK Moderne kvalitetsboliger...i ny bydel på Margretheholm S Lejebetingelser Boliger

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Langtur til Grønland i robåd og kajak

Langtur til Grønland i robåd og kajak Langtur til Grønland i robåd og kajak Christian Dawe, 24.8.2014, deltager i DFfRs langtur til Grønland Mange fantastiske oplevelser begynder med en tanke, en idé, en forestilling, som måske umiddelbart

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

København som havneby. Langelinie 2.5

København som havneby. Langelinie 2.5 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Langelinie 2.5 2.5 Langelinie Stedet Kulturmiljøet omfatter Langeliniemolens østside (uden for den tidligere frihavn) og lystbådehavnen. Det støder

Læs mere

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Kontor i kreativt miljø Kanonbådsvej 4 788 m 2

Kontor i kreativt miljø Kanonbådsvej 4 788 m 2 Kontor i kreativt miljø Kanonbådsvej 4 788 m 2 Perfekt til virksomheden, der kræver lidt mere Unik beliggenhed på Holmen et stenkast fra Operaen Brostensbelagt terrasse direkte til vandet Lys og luft og

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEN BLÅ PLAN 1 Fra kommuneplan til blå plan Kommuneplanen er den overordnede ramme for brug og udvikling af havneområderne. Men den foreskriver

Læs mere

Vision for Bryghusprojektet

Vision for Bryghusprojektet Bryghus projektet Vision for Bryghusprojektet Med Bryghusprojektet skabes et nyt og ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen. Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye broforbindelser, der

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

+ Få pletfri hud + Safari for alle sanser + Den åbenhjertige hofjægermester + Californiens friske køkken + Shopping +

+ Få pletfri hud + Safari for alle sanser + Den åbenhjertige hofjægermester + Californiens friske køkken + Shopping + Friheden frister Det sker ude på bølgerne eller i fitnesscentret. Vi drømmer om mere energi i livet gerne med hjælp fra vores personlige trænere. Mød tre af de bedste, og få deres tip + Få pletfri hud

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere