Film-projektet om København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Film-projektet om København"

Transkript

1 KLUBBEN K Ø ØK Ø K 11. årgang nr. 4 Film-projektet om København ØKs Almennyttige Fond har - som nævnt i sidste nr. af klubbladet -, doneret kr. til filmselskabet Chroma Communication's produktion af en film om skoleskibet København s forlis i Sydatlanten i På sit 10. togt, der skulle gå til Australien, forsvandt skibet mellem Buenos Aires og Australien, og trods storstilede eftersøgninger er der i de forløbne 80 år ikke fundet spor af hverken den 5-mastede barks 132 meter lange stålskrog eller de 60 ombordværende: 45 kadetter og 15 erfarne besætningsmedlemmer. Chroma Communication er allerede i gang med at optage filmen for at belyse, hvad der kan være sket før skibets forlis og forsvinden - en af de værste katastrofer i dansk søfarts historie. Filmselskabets ejer og producer, Anders Dylov, har til produktionen af filmen om København allieret sig med danske og udenlandske eksperter i både sejlskibe og Sydhavs-sejlads, bl.a. søfartshistorikeren Erik A. Jensen i Svendborg, forfatteren Palle Bruus Jensen, som i samarbejde med Erik Jensen i 2005 lavede bogen Skoleskibet København, samt to skoleskibskaptajner, danskeren Kurt Andersen og danskcanadieren Daniel Moreland. Sidstnævnte ejer en canadisk bark, Pitcon Castle, hvormed han har sejlet Atlanten og Stillehavet tyndt og tit har besøgt Pitcairn-øen ved Tahiti kendt fra storfilm om Mytteriet på Bounty. Dylov er desuden blevet orienteret om skildringer, som hovmester Kaj Runchels far to år før sin død i 1990 gav danske aviser og ugeblade om sine oplevelser på København, førend han i 1928 på grund af lungehindebetændelse måtte forlade skibet i Buenos Aires lige før dets afsejling på det katastrofale togt mod Australien. E.E. Skoleskibet København for fulde sejl (44 på tilsammen 4646 kvadratmeter eller næsten 3 g a n g e s å m e g e t s o m skoleskibet Danmark s sejlareal). Maleriet er malet af Dragør-kunstneren Christian Mønsted og blev givet kong Christian den X. og dronning Alexandrine til minde om deres besøg på skoleskibet sammen med etatsråd H.N.Andersen. Det hænger nu på Marselisborg slot i Århus.

2 Dødsfald - Æret være deres minde! Pens. prokurist i ØK (CMT) & direktør i ScanDutch Finn Frandsen, Hellerup, afgik ved døden , 72 år gammel. Pens. hovmester Tage Rasmussen, Nakskov, døde , 78 år gl. Direktør Kaj Vang Lauridsen, Charlottenlund, døde , 54 år gl. Mærkedage - med en hjertelig lykønskning! Erik Graugaard Eilif Jensen Rahbek Thomsen Adelsten Jørgensen Bent Windahl 75 år: Erik Graugaard, Kastanievej 7, 4220 Korsør Eilif Jensen, Hinbjerg 77, 2690 Karlslunde 70 år: Flemming Juhl, Elleparken 2, 2950 Vedbæk Klavs Rahbek Thomsen, Langebjerg 76, 2850 Nærum Torben Adelsten Jørgensen, Dronningensgade 69, 1-12,1420 København K Finn Kern, Lille Strandvej 13, 2900 Hellerup Bent Windahl, Weidekampsgade 19, 2. tv., 2300 København S 65 år: Flemming Kolkjær Sørensen, Børup Sandevej 46, Skærbæk, 7000 Fredericia Peder Andreasen, Vindbygårdsvej 19, 3450 Allerød Torben Finnerup Jensen, Poppelvang 10, Pedersborg, 4180 Sorø 60 år: Inga Girgis, Sdr. Fasanvej 94 A lejl. 2, 2500 Valby Henrik Steen Mortensen, Frøbakken 24, 2870 Dyssegaard Henrik Flensborg, Lindevej 23A, 3500 Værløse Lars Stærmose, Grynmøllen 12, 5260 Odense S Claus Weber Gundersen, c/o SREM Project, 128 Mai Hac De, Hanoi, Vietnam Flemming Hansen, Ordrupvej 150, 2920 Charlottenlund Jørgen Lund, 11 Faber Park, Singapore Mikael Lund, Ellinorsvej 9, 2920 Charlottenlund 50 år: Peter J. Bang, Gl. Holtevej 100B, 2840 Holte 8 nye medlemmer - som bydes hjerteligt velkomne! Gunnar Andersen, Helsinge (tidl. EAC Thailand) - Jens Kim Bergenser, Mebane N.C., USA (tidl. EAC Timber) - Birthe Maria Hollington, Hillerød (tidl. Juridisk Afd., H.O.) - Christian Christensen, Rønde (tidl. bogholderierne H.O.) - Carsten Rud Jacobsen, Odense (tidl. CMB/Westafrica - Le Havre) - Bent Frank Nielsen, Odense (tidl. Træafd.) - Bo Frank Nielsen, Shanghai, P.R. China (tidl. EAC Hong Kong) - Ebbe Aaby Nielsen, Nr. Asmindrup (tidl. Briscoe, Ghana). 2

3 5 fine kommende arrangementer Tirsdag 19. august kl i Asia House v i d e r e f ø r e r k l u b b e n traditionen for et årligt orienteringsmøde i forbindelse med ØK's o f f e n t l i g g ø r e l s e a f halvårsregnskabet. Nu holdes dette møde i klubbens regi, og det vil være åbent for alle m e d l e m m e r s a m t pensionister, som endnu ikke er medlem. Adm. direktør Niels Henrik Jensen vil præsentere ØK's halvårsregnskab for 2008, som bliver offentliggjort 13. august. E f t e r i n d l æ g g e t serveres en let anretning. Ledsager er velkommen. Arrangementet forventes afsluttet ca. kl Grundet pladsforholdene i Asia House modtages der nu kun tilmeldinger til venteliste. Tirsdag 16. september kl afholdes i Asia House et åbent hus arrangement, hvor klubbens medlem, Svend Drachmann, som også er formand for Dansk-Thai Forening, fortæller om sin berømte farfar, digteren o g b i l l e d k u n s t n e r e n Holger Drachmann, illustreret med egne b i l l e d e r. H o l g e r Drachmann levede , begyndte som maler og tegner, men specialiserede sig efter uddannelsen på Kunstakademiet som marinemaler og efterlod sig - udover sin store, litterære produktion - en rigdom af fine tegninger og billeder. Efter Svend Drachmanns beretning serveres et let måltid af Britha og Kaj Runchel. Pris per person kr. 60 ekskl. drikkevarer. Tirsdag 23. september kl inviterer klubben til den traditionelle, årlige golf-turnering på Gilleleje Golf Klubs baner. Efter turneringen serveres frokost i klubhuset kl , som efterfølges af præmieoverrækkelse. Pris for Greenfee og Buffet frokost kr. 450 per person. Ikke-spillende medlemmer er velkomne til at overvære turneringen og deltage i frokosten, pris for frokosten alene kr Tilmelding til Ole Møller Mød dem i Asia House og Gilleleje post. tele.dk eller tlf ). Arrangementets detaljer sendes direkte til deltagerne pr. . Søndag 5. oktober mødes vi kl ved Den røde Port til Dyrehaven nærmest Klampenborg station for at begive os ud på den årlige, traditionelle vandretur i D y r e h a v e n - o v e r Eremitagen og Ulvedalene gennem den smukke skov til Peter Liep, hvor vi slutter med hyggeligt samvær. Tirsdag 4. november kl i Asia House vil d i r e k t ø r J a n D a m Pedersen, EAC Thailand, tale om EAC Industrial Ingredients, ØK's næststørste aktivitet i dag, og vil fokusere på markedsføring, salg og distribution af industrielle kemikalier i Syd- og Sydøstasien. Efter præsentationen serveres en let anretning. Pris pr. deltager kr. 60 ekskl. drikkevarer. OJM Niels Henrik Jensen Jan Dam Pedersen Svend Drachmann Diana og Ole Møller 3

4 Arrangementer gennemført med succes Lørdag 14. juni med busafgang tidlig morgen fra Asia House arrangerede klubben i samarbejde med klubbens medlem, Per Koch, en heldagsudflugt til Nakskov. På busturen serveredes kaffe, wienerbrød og Gammel Dansk til de godt 50 glade deltagere. Per Koch var guide og viste os byens nyligt udvidede Skibs- og Søfartsmuseum, hvorefter vi spiste frokost på Restaurant Fjorden, som klubben også besøgte for 10 år siden. Under frokosten hyldede Erik Bøgh Christensen Per Koch for initiativet og overrakte ham en flaske klubakvavit med en varm tak for arrangementet. Efter frokost tog vi på en enestående sejltur med det, Per Koch kaldte en eskadre. Den bestod af tre små postbåde, som på Nakskov Fjord førte os forbi en ternekoloni ud til fjordens historiske øer: Slotø med ruinen af det tidl. orlogsværft, som Christian d. 4. anlagde og lod bygge 4 orlogsskibe, og Enehøje, hvor vi gik i land og travede de 500 meter tværs over øen, som Nakskovs berømte søn, polarforskeren Peter Freuchen, købte i 1928 og udsmykkede med hvalkæber som vartegn på øens højeste punkt. Vi hørte om øens geologi, historie og skiftende ejere, indtil den nu ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Netop dér kom en kraftig regnbyge og gennemblødte de deltagere, der ikke havde medbragt regntøj, mens vejret var smukt på resten af turen. Hen på eftermiddagen serveredes skipperlabskovs på Restaurant Fjorden - for at blive i det maritime -, så at vi havde noget at stå imod med på hjemturen i bus, der forløb i afslappet atmosfære og sluttede med, at vores kompetente chauffør, Peter, sørgede for, at vi blev bragt til Indiakaj, Østerport station og Hovedbanegården. Det blev en spændende udflugt til den gamle værftsby, og Per Koch, der var guide på hele turen, satte kolorit på en pragtfuld og oplevelsesrig dag ved at fortælle sære og sjove historier. Gertie og OJM. Besøget på krydstogtskibet Crown Princess tirsdag 29. juli samt den traditionelle teateraften torsdag 14. august finder begge sted efter redaktionens slutning, hvorfor omtalen af disse arrangementer må vente til næste nr. af klubbladet. Deltagerne i klubbens cykelløb gør holdt ved Uggeløse Fot. Ole John Mohrsen 4

5 Fotos fra heldagsturen til Nakskov Fotos fra byvandringen i København 5

6 Mellem os sagt... ved Erik Eriksen Chroma Communication, hvis skoleskibs-projekt omtales på forsiden, har siden 1995 lavet et hav af film, som alle har været vist på TV, først og fremmest DR, fortæller ejeren og producenten Anders Dylov. F.eks. trak Sømand af verden om Georg Stage s togt til USA 1,2 mio. seere. Han er 40 år, uddannet i kommunikation og cand. comm. fra RUC samt broder til krydstogt-eksperten Per Dylov, Scandinavian Cruise Center med kontorer i København, Århus og Florida. Om dansk-canadieren Daniel Moreland, der er hans rådgiver m.h.t. store sejlskibe og deres togter på Atlanten og Stillehavet siger Anders Dylov: Hvis nogen kan forklare os om problemerne på et skib som København, når man sejler i Sydatlanten i mørkt, koldt, tåget og stormfuldt vejr, og det er vigtigt at holde moralen oppe og skibet i sødygtig fremdrift, så er det David, og jeg er glad for at have ham og forfatteren Erik A. Jensen blandt rådgiverne... Erik Jensen, som mange af vore medlemmer fik et godt indtryk af ved en ØKaften for nogle år siden, hvor han talte om mysteriet København, har i øvrigt gjort mig opmærksom på et usædvanligt jubilæum om en halv snes dage. For 100 år siden - den vendte de overlevende deltagere fra Danmarksekspeditionen til Grønland hjem til København og fik en helte-modtagelse. Ekspeditionen var startet to år tidligere med det formål at kortlægge den sidste del af Nordøstgrønland, der ikke før var blevet betrådt af mennesker fra den gamle verden. Blandt deltagerne var den 17-årige ØK-matros Charles Sofus Poulsen. Han var af Mylius Eriksen fundet velegnet og antaget, men måtte pga. sin unge alder have moderens skriftlige tilladelse til at tage med. Den fik han efter ihærdigt pres og deltog i bl.a. udlægningen af depoter til hjælp for slædeholdene. - Efter hjemkomsten vendte han tilbage til skolebænken, tog styrmandseksamen i 1909 og to år senere - efter togter med Georg Stage og Selandia - skibsførereksamen med så høj en karakter, at han tildeltes admiral Richelieus ærespræmie, en sekstant, fortæller Erik Jensen. I 1921 udnævntes han til skibsfører og sejlede i 6 år på især Kinakysten og USA's stillehavskyst, men måtte gå i land i 1927 med en øjenskade efter brand om bord. Han døde , 14 dage før sin 64 års fødselsdag. Illustration: Achton Friis Filmproducenten Anders Dylov ØK-kaptajnen Charles Poulsen Historikeren Erik A. Jensen 6

7 Medie-omtale af ØK-folk og Kompagniet PERSONLIGT: Svend H. Drachmanns 80-års dag omtalt i BERL Finn Frandsens død omtalt i J-P Mindeord om ham af Erik Bøgh Christensen i BERL Jes Grunnet-Jepsens 75-års dag omtalt i BERL. og POL.dagen før, dvs Fødevaregiganten Foodvest i Grimsby, UK, der med vort medlem Per Harkjær (tidl. Toms og Findus) ved roret er vokset til en koncern med aktiviteter i 5 lande, 6000 ansatte og en omsætning på over 1 mia. i fjor, er solgt til kapitalfonden Leon Capital. Prisen oplyses ikke, men Per udtrykker stolthed over handlen og interessen for Foodvest. BERL Kim Arthur Huegs 70-års dag omtalt i POL Stort interview 6.5. med Klaus Kjærulff under overskriften Dansk søfart øger væksttempoet og med supplerende historier om, at TORM som første danske rederi har fået lov til at indflage skibe under Dannebrog uden at have en europæisk officer om bord, og om dansk søfart i tal (danske rederier transporterer 10% af verdenshandlen). Klaus Kjærulff fortsætter i Eksportrådets bestyrelse. EKSPORT-FOKUS Efter vellykket skibssalg opjusterer rederiet i både juni og juli, sidste gang til et forventet overskud i 2008 på mio. US$. Lars Marcher (tidl. medlem af klubben), der har arbejdet for ØK i Danmark og Australien, udnævnt til ny adm. direktør for Ambu A/S. Helside i BØR Han betegnes i BERL som en handlingens mand. Lars Munch kommenterer i helsides interview J-P/POL.s økonomi og resultater. J-P/POL.6.3. og BERL Stor artikel om Michael Ring i BØR med overskriften Stålsat vilje hos Steltons chef. Per Schmidt bød Holland-America Lines nye krydstogtskib Eurodam velkommen til København på jomfrurejsen. SEATRADE og TAKE OFF juli 08. ØK-AKTIEN steg 5,6% til kurs 349, efter at præsident Chavez havde udtalt, at han ville fjerne den midlertidige transaktionsskat fra enkelte importører. Analytikere vurderer, at fjernelsen vil lette ØKs omkostninger med mio. kr. Koncernchef Niels Henrik Jensen oplyser, at skatten kostede ØK 7 mio. kr. i 1. kvartal. RB-BØR.og J-P AKTIEKURSEN var 1. august 325. E.E. Klaus Kjærulff Lars Munch Per Harkjær 7

8 Læserbrev om lærlingetiden for 61 år siden M e g e t a p r o p o s klubbesøget på et k æ m p e m æ s s i g t k r y d s t o g t s k i b i K ø b e n h a v n s H a v n fortæller Store Sven i New York om elevtiden på Hovedvej 14 i Københavns Frihavn før udstationeringen hos Old East i Østafrika og en flot karriere hos den grafiske industris verdensmester Heidelberg Eastern i USA. Ombygningen af Asia House og opbygningen af Europas populæreste knudepunkt for krydstogttrafik i det tidligere frihavnsområde inspirerer mig til at beskrive tiden, hvor man som elev i Proviant- og Storesafdelingen gik ind ad bagdøren til Hovedvej 14 (hoveddøren kunne vi kun bruge, når vi havde søndagsvagt) og sagde til sig selv: Der er en duft a f j e g v e d i k k e h v a d M a n m ø d t e nemlig en aroma fra kælderen, der var en blanding af krydderier til skibene og sommetider en bouquet fra tapperiet, når der blev fyldt Cinzano eller sherry på flasker fra egne, importerede fade. Og gik man op ad trappen til skrivestuen, var der en duft af Craven A Virginia tobak og Lucky S t r i k e s, f o r m a n arbejdede jo på et toldfrit lager. Der var altid 6-8 mand på skrivestuen, hvor der blev skrevet rekvisitioner til lagrene og ordrer til leverandørerne i byen, baseret på rekvisitioner fra skibene, som blev sendt hjem fra Genua, så vi havde god tid til at få alt bestilt. I skrivestuen kunne vi høre en symaskine snurre dagen lang fra et lille kammer, hvor den eneste heldagsdame på H14 sad og dagen igennem reparerede skibenes linned, for der skulle spares på pengene. Frokoststuen til højre for trappen delte vi med de overordnede og de hyggelige, gamle maskinchefer fra inspektionerne til højre for indgangen, hvor også de barske og frygtede kaptajner holdt til og fik deres frokost serveret.. I begyndelsen fik vi varm mad om torsdagen, men køkkenforholdene på H14 var ikke de bedste, s å d e t h æ n d t e, a t labskovsen var branket, og at menuen derefter stod på madpakker med 6-12 stykker smørrebrød smurt i Kristianiagade 8 og bragt ud til os i al slags vejr på den gamle Harley motorcykel med kistesidevogn. Der blev passet på pengene! Somme tider var jeg heldig at få en lift på Harleyens store bagsæde, for vi elever på morgenskolen var altid godt dus med budene og sømandsgænget, der stod til rådighed for alskens arbejde, bl.a. lastning af lægterne (med varer fra egne lagre og leverandører fra byen), der var blevet omdirigeret og flyttet på reden. To halvdagsdamer lagde vore madpakker på tallerkenerne og serverede et blødkogt æg om onsdagen samt inkasserede behørige bon'er, der viste, hvor mange halve stykker mad man havde bestilt. S v e n - J ø r g e n H ø j t v e d Pedersen, Oyster Bay, New York Fortsættes 8

9 ØK var først med containere i Danmark Den revolution i skibsfarten, som ØK fremkaldte i 1912 med verdens første oceangående motorskib, M/S Selandia, blev i maj markeret af Nationalbanken og motorfabrikken MAN med hhv. udsendelsen af en gylden 20-krone og en Selandia-udstilling i DieselHouse i Københavns Sydhavn. Og nu beskrives en anden side af ØKs pionerarbejde til søs med en ny bog om containeriseringen. Bogen hedder Containertrafik gennem 50 år og er skrevet af museumsinspektør Kåre Lauring fra Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Og den blev introduceret ved en usædvanlig aften-sammenkomst på museet, som samtidig - sammen med Rederklubben - præsenterede det spændende projekt om et nyt søfartsmuseum (se side 10) for ét hundrede søfartsinteresserede. Den nye bog er en velskreven, dokumentarisk historie om skibsfartens guldbryllup med containerteknologien, der begyndte i USA i Transporten af stykgods i 20- eller 40-fods skotøjsæsker af aluminium kom til Danmark i ØK lod Nakskov Skibsværft indrette nybygningen Atrevida til transport af 354 containere og bestilte året efter 5 nye skibe til internationale samsejlingsruter: Containerskibene Falstria og Meonia fra Nakskov Skibsværft, to større containerskibe fra B&W, Selandia og Jutlandia med en kapacitet på hver 1900 containere og med en servicefart på 28 knob, samt et svenskbygget Ro/ro-skib Lalandia til Australien-farten. Udover de fem skibe bestilte ØK containere og opnåede med ordrens størrelse verdensomtale ligesom det første Selandia i Ifølge kontrakterne skulle skibene fra B&W, som ØK med denne ordre hjalp til at overleve økonomisk, koste 156,6 mio. kr. stykket, men trods deres avancerede konstruktion med hver 3 motorer og skruer blev prisen kun 135,6 mio. pga. dollarkursens ændring, kurssikring m.m. De blev i 1984 forlænget med 15 meter og fik dermed kapaciteten forøget til 2821 containere. Først 5 år senere - i gik A.P.Møller også ind i container-fart, men klarede til gengæld 70'ernes oliekriser og nedturen for verdenshandlen og skibsfarten bedre og blev verdens største container-rederi. E.E. Forsiden af Kåre Laurings bog med billedet af de avancerede ØK-skibe S e l a n d i a o g J u t l a n d i a, fotograferet for 35 år siden af ScanDutch-fotografen Finn Antoft, der kun havde et par minutter til optagelsen fra fly af det historiske møde i Malacca Strædet. 9

10 ØK med til at sikre nyt Kronborg-museum Sådan kommer det nye Kronborg-museum til at tage sig ud med den 25 m. brede bro og de underliggende bygninger med udstillingsrum, værksteder, administration samt ind- og udgange til museet. Foto: Computeranimation BIG. Det nye søfartsmuseum ved Kronborg, hvis opførelse ØKs Almennyttige Fond er med til at sikre, skal stå færdigt om tre år i 2011/2012. Det bygges og indrettes i den 150 meter lange tørdok, der var hjertet i det tidligere Helsingør Skibsværft. Og museet skal med en permanent udstilling, sær-udstillinger, arbejdende værksteder og konferencer fortælle historien om Danmark som en førende søfartsnation, hvis rederier og marineteknologi har fået afgørende betydning for landets eksport og økonomi. Søfartsmuseet, som Helsingør kommune har budt velkommen på værftsarealet ved siden af Kronborg og gerne vil supplere med kulturbygninger etc., stilles til disposition for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Det kommer til at koste ca. 300 mio. kr., hvoraf byggeriet andrager de 212 mio. og indretning, udstyr m.m. resten af beløbet. ØKs Almennyttige Fond, hvis formand er Jan Erlund, har foreløbig bevilget 4 mio. kr. til projektet, hvis øvrige garanter er 10 andre fonde. Projektets gennemførelse begyndte forrige år, da bestyrelsen for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, som i årevis har døjet med pladsmangel, afsatte et betydeligt beløb til byggeri af et nyt museum. En arkitektkonkurrence blev vundet af tegnestuen BIG, Bjarke Ingels Group på Nørrebro, foran C.F.Møllers Tegnestue og Dorte Mandrup Arkitekter. Disse havde begge placeret museet inde i dokken, mens vinderprojektet placerer museet omkransende den frilagte tørdok. Vinderprojektet omfatter dels bygninger med 6000 kvadratmeter udstillingsrum, undervisningslokaler og administration m.m. 8 meter under det omliggende terræn, dels en 25 m bred bro over tørdokken med såvel ind- som udgang. En model af projektet indgår i Handels- og Søfartsmuseets faste udstilling og kan anskueliggøre det usædvanlige byggeri for museets gæster. E.E. 10

11 Før golf-dysten i Gilleleje Man behøver ikke at spille golf eller være golf-fanatiker for at blive begejstret over Gilleleje Golf Klub, hvor ØK Klubbens 3. golfturnering afvikles i næste måned. Området er simpelthen en perle i kæden af smukke landskaber i Nordsjælland, og klubbladet har besøgt golfklubben på Ferlegårds område og spurgt dens flittige medlemmer, Diana og Ole Møller, som også står bag ØKturneringen, hvordan de benytter dens to baner med tilsammen 27 huller, hvad det koster at spille golf, og hvad man egentlig får for pengene. Ole Møller, der var ØK-mand i 20 år og knyttet til consumer service i Hong Kong, Japan og Malaysia , traf sin Diana i Hong Kong, hvor hun var salgschef i Mars' chokoladeafdeling. De blev gift i 1983, flyttede til Gilleleje i 2002 og fik som pensionister mere tid til at dyrke golfsporten, som Ole var gået i gang med i Det var John Madsen, der i sin tid opfordrede mig til at spille golf for at underholde en forretningskunde, fortæller Foto: Pressefotograf Ole. Heldigvis Henrik var Bjerg, kunden Skanderborg ikke noget lys på golfbanen, så jeg vandt vores introduktionsmatch på Subang-banen ved Kuala Lumpur Lufthavn og fik - efter at have opdaget fornøjelsen ved at kombinere sporten med forretningsmøder - lyst til at gøre mere ved sporten. Nu har Diana og jeg spillet i fire år, og vi nyder både sporten, naturen og samværet med nogle af de 1000 medlemmer, ikke mindst andre, tidligere eller n u v æ r e n d e Ø K - f o l k o g udlandsdanskere, der bor i eller holder ferie i Nordsjælland og ligesom os falder for de pragtfulde naturomgivelser. - Hvad koster det at spille golf? - Her i Gilleleje kr. om året for en seniorspiller med ubegrænset spilletid på de to baner, der gerne åbnes i april. Greenfee er normalt 350 kr. og 500 kr. i de to sommermåneder. Udstyret koster vel kr., Fire af klubbens ivrige golfspillere, fra venstre Carsten Dencker Nielsen, Ole Møller, Jørgen Lund og Lars Boe men holder i mange tilfælde i op til en snes år. Og da man jo selv bestemmer, hvor meget man vil nyde i vores i øvrigt udmærkede restaurant, er det slet ikke så dyr en sport, som nogen tror. - Hvor tit spiller I, og hvad får I ud af spillet? Diana: Jeg nøjes nu med at spille én gang om måneden og nyder hver eneste gang både spillet og timerne på banen, da der er så fredeligt og smukt herude. Ole: Jeg spiller 4 gange om måneden og værdsætter såvel spillet som motionen. Vi har målt op, hvor langt man egentlig går på en tur forbi de 18 huller, og konstaterede, at det drejede sig om 10 km. E.E. 11

12 Flot bog om museums-sensationer Louisiana fylder 50 i år og markerer jubilæet med en flot bog, der på én gang er katalog for museets udstilling til ( Museer i det 21. århundrede ) og vejviser til 70 sensationelle museumsbyggerier, som det vil være både klogt og smart at studere i forbindelse med en ferieeller forretningsrejse. Og samtidig er såvel bogen som udstillingen i Humlebæk et fint modstykke eller supplement til artiklen side 11 her i bladet om den nordsjællandske naturperle, der i næste måned danner rammen om ØK K l u b b e n s 3. g o l f - turnering. Både bogen og udstillingens tre sektioner er udarbejdet af Art Centre Basel og har tidligere været præsenteret i Düsseldorf, R o m, L i n z, L y o n, Lissabon og Berlin. Den første sektion skildrer museumsideen, den historiske udvikling og museernes betydning for k u n s t -, k u l t u r - o g Museum of Modern Art i New York, hvis skyskraberfløj præges af moderne, danske møbler genstands-forståelsen gennem tiderne, og heri indgår et dansk afsnit om v i d u n d e r m u s e e t i Humlebæk som en af inspirationskilderne for det 20. århundredes m a n g e m u s e u m s - b e g r e b e r, d e r f å r arkitektur, natur og kunst til at smelte sammen. Den anden og største sektion handler om de sensationelle museumsbyggerier, der er gennemført i det 20. og 21. århundrede og omfatter et virtuelt tårn med lækker billedbeskrivelse af de 70 mest væsentlige byggerier, mens 3. sektion viser eksempler på det nuværende århundredes mest visionære byggerier i bl.a. Australien, Japan, USA og Europa, nærmere betegnet Athen, Berlin, Bern, Graz, Lyon, Metz, München (BMW og Mercedes), Paris, Rom, Rovereto, Stonehenge og Stuttgart. Fra Danmark fortsætter udstillingen til Oslo, Ann Arbor og Nashville i USA, München og Trento for at slutte turneen i Antwerpen om 2½ år. Den rigt illustrerede bog, der koster 248 kr., er på 218 sider med fotos og biografier om de 30 arkitekter og firmaer, hvis værker og visioner omtales i resten af det fornemme værk, hvorfra ovenstående foto er hentet. E.E. NYT FRA KLUBBEN udgives af ØK Klubben. Redaktion: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf , Grafik og lay-out: John Busch, Klubbens adresse: Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø, tlf , hjemmeside Næste nr. ventes udsendt medio oktober.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Turforslag 1: Kronborg

Turforslag 1: Kronborg Turforslag 1: Kronborg Kronborg Slot - Kronborg 2c DK-3000 Helsingør Web: www.kronborg.dk Tlf:+45 4921 3078 Priser: 30 til 75kr. alt efter rundturstype Adgang til området og ydre slot er gratis Det tager

Læs mere

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 2.H København 2014 2.H København Lemvig Gymnasium Rejsen Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 Tog fra Århus til København H 09.04 12.42 Hjemrejse fra København H 12.50. I

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Arrangements kalender 2013

Arrangements kalender 2013 2013 Arrangements kalender 2013 Foreningens medlemsvirksomheder Strategisk ledelse og rådgivning Arrangementer 2013 - side 2 22-01-2013: Nytårskur med Kolding København Den 22. januar ligger vi traditionen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere