Film-projektet om København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Film-projektet om København"

Transkript

1 KLUBBEN K Ø ØK Ø K 11. årgang nr. 4 Film-projektet om København ØKs Almennyttige Fond har - som nævnt i sidste nr. af klubbladet -, doneret kr. til filmselskabet Chroma Communication's produktion af en film om skoleskibet København s forlis i Sydatlanten i På sit 10. togt, der skulle gå til Australien, forsvandt skibet mellem Buenos Aires og Australien, og trods storstilede eftersøgninger er der i de forløbne 80 år ikke fundet spor af hverken den 5-mastede barks 132 meter lange stålskrog eller de 60 ombordværende: 45 kadetter og 15 erfarne besætningsmedlemmer. Chroma Communication er allerede i gang med at optage filmen for at belyse, hvad der kan være sket før skibets forlis og forsvinden - en af de værste katastrofer i dansk søfarts historie. Filmselskabets ejer og producer, Anders Dylov, har til produktionen af filmen om København allieret sig med danske og udenlandske eksperter i både sejlskibe og Sydhavs-sejlads, bl.a. søfartshistorikeren Erik A. Jensen i Svendborg, forfatteren Palle Bruus Jensen, som i samarbejde med Erik Jensen i 2005 lavede bogen Skoleskibet København, samt to skoleskibskaptajner, danskeren Kurt Andersen og danskcanadieren Daniel Moreland. Sidstnævnte ejer en canadisk bark, Pitcon Castle, hvormed han har sejlet Atlanten og Stillehavet tyndt og tit har besøgt Pitcairn-øen ved Tahiti kendt fra storfilm om Mytteriet på Bounty. Dylov er desuden blevet orienteret om skildringer, som hovmester Kaj Runchels far to år før sin død i 1990 gav danske aviser og ugeblade om sine oplevelser på København, førend han i 1928 på grund af lungehindebetændelse måtte forlade skibet i Buenos Aires lige før dets afsejling på det katastrofale togt mod Australien. E.E. Skoleskibet København for fulde sejl (44 på tilsammen 4646 kvadratmeter eller næsten 3 g a n g e s å m e g e t s o m skoleskibet Danmark s sejlareal). Maleriet er malet af Dragør-kunstneren Christian Mønsted og blev givet kong Christian den X. og dronning Alexandrine til minde om deres besøg på skoleskibet sammen med etatsråd H.N.Andersen. Det hænger nu på Marselisborg slot i Århus.

2 Dødsfald - Æret være deres minde! Pens. prokurist i ØK (CMT) & direktør i ScanDutch Finn Frandsen, Hellerup, afgik ved døden , 72 år gammel. Pens. hovmester Tage Rasmussen, Nakskov, døde , 78 år gl. Direktør Kaj Vang Lauridsen, Charlottenlund, døde , 54 år gl. Mærkedage - med en hjertelig lykønskning! Erik Graugaard Eilif Jensen Rahbek Thomsen Adelsten Jørgensen Bent Windahl 75 år: Erik Graugaard, Kastanievej 7, 4220 Korsør Eilif Jensen, Hinbjerg 77, 2690 Karlslunde 70 år: Flemming Juhl, Elleparken 2, 2950 Vedbæk Klavs Rahbek Thomsen, Langebjerg 76, 2850 Nærum Torben Adelsten Jørgensen, Dronningensgade 69, 1-12,1420 København K Finn Kern, Lille Strandvej 13, 2900 Hellerup Bent Windahl, Weidekampsgade 19, 2. tv., 2300 København S 65 år: Flemming Kolkjær Sørensen, Børup Sandevej 46, Skærbæk, 7000 Fredericia Peder Andreasen, Vindbygårdsvej 19, 3450 Allerød Torben Finnerup Jensen, Poppelvang 10, Pedersborg, 4180 Sorø 60 år: Inga Girgis, Sdr. Fasanvej 94 A lejl. 2, 2500 Valby Henrik Steen Mortensen, Frøbakken 24, 2870 Dyssegaard Henrik Flensborg, Lindevej 23A, 3500 Værløse Lars Stærmose, Grynmøllen 12, 5260 Odense S Claus Weber Gundersen, c/o SREM Project, 128 Mai Hac De, Hanoi, Vietnam Flemming Hansen, Ordrupvej 150, 2920 Charlottenlund Jørgen Lund, 11 Faber Park, Singapore Mikael Lund, Ellinorsvej 9, 2920 Charlottenlund 50 år: Peter J. Bang, Gl. Holtevej 100B, 2840 Holte 8 nye medlemmer - som bydes hjerteligt velkomne! Gunnar Andersen, Helsinge (tidl. EAC Thailand) - Jens Kim Bergenser, Mebane N.C., USA (tidl. EAC Timber) - Birthe Maria Hollington, Hillerød (tidl. Juridisk Afd., H.O.) - Christian Christensen, Rønde (tidl. bogholderierne H.O.) - Carsten Rud Jacobsen, Odense (tidl. CMB/Westafrica - Le Havre) - Bent Frank Nielsen, Odense (tidl. Træafd.) - Bo Frank Nielsen, Shanghai, P.R. China (tidl. EAC Hong Kong) - Ebbe Aaby Nielsen, Nr. Asmindrup (tidl. Briscoe, Ghana). 2

3 5 fine kommende arrangementer Tirsdag 19. august kl i Asia House v i d e r e f ø r e r k l u b b e n traditionen for et årligt orienteringsmøde i forbindelse med ØK's o f f e n t l i g g ø r e l s e a f halvårsregnskabet. Nu holdes dette møde i klubbens regi, og det vil være åbent for alle m e d l e m m e r s a m t pensionister, som endnu ikke er medlem. Adm. direktør Niels Henrik Jensen vil præsentere ØK's halvårsregnskab for 2008, som bliver offentliggjort 13. august. E f t e r i n d l æ g g e t serveres en let anretning. Ledsager er velkommen. Arrangementet forventes afsluttet ca. kl Grundet pladsforholdene i Asia House modtages der nu kun tilmeldinger til venteliste. Tirsdag 16. september kl afholdes i Asia House et åbent hus arrangement, hvor klubbens medlem, Svend Drachmann, som også er formand for Dansk-Thai Forening, fortæller om sin berømte farfar, digteren o g b i l l e d k u n s t n e r e n Holger Drachmann, illustreret med egne b i l l e d e r. H o l g e r Drachmann levede , begyndte som maler og tegner, men specialiserede sig efter uddannelsen på Kunstakademiet som marinemaler og efterlod sig - udover sin store, litterære produktion - en rigdom af fine tegninger og billeder. Efter Svend Drachmanns beretning serveres et let måltid af Britha og Kaj Runchel. Pris per person kr. 60 ekskl. drikkevarer. Tirsdag 23. september kl inviterer klubben til den traditionelle, årlige golf-turnering på Gilleleje Golf Klubs baner. Efter turneringen serveres frokost i klubhuset kl , som efterfølges af præmieoverrækkelse. Pris for Greenfee og Buffet frokost kr. 450 per person. Ikke-spillende medlemmer er velkomne til at overvære turneringen og deltage i frokosten, pris for frokosten alene kr Tilmelding til Ole Møller Mød dem i Asia House og Gilleleje post. tele.dk eller tlf ). Arrangementets detaljer sendes direkte til deltagerne pr. . Søndag 5. oktober mødes vi kl ved Den røde Port til Dyrehaven nærmest Klampenborg station for at begive os ud på den årlige, traditionelle vandretur i D y r e h a v e n - o v e r Eremitagen og Ulvedalene gennem den smukke skov til Peter Liep, hvor vi slutter med hyggeligt samvær. Tirsdag 4. november kl i Asia House vil d i r e k t ø r J a n D a m Pedersen, EAC Thailand, tale om EAC Industrial Ingredients, ØK's næststørste aktivitet i dag, og vil fokusere på markedsføring, salg og distribution af industrielle kemikalier i Syd- og Sydøstasien. Efter præsentationen serveres en let anretning. Pris pr. deltager kr. 60 ekskl. drikkevarer. OJM Niels Henrik Jensen Jan Dam Pedersen Svend Drachmann Diana og Ole Møller 3

4 Arrangementer gennemført med succes Lørdag 14. juni med busafgang tidlig morgen fra Asia House arrangerede klubben i samarbejde med klubbens medlem, Per Koch, en heldagsudflugt til Nakskov. På busturen serveredes kaffe, wienerbrød og Gammel Dansk til de godt 50 glade deltagere. Per Koch var guide og viste os byens nyligt udvidede Skibs- og Søfartsmuseum, hvorefter vi spiste frokost på Restaurant Fjorden, som klubben også besøgte for 10 år siden. Under frokosten hyldede Erik Bøgh Christensen Per Koch for initiativet og overrakte ham en flaske klubakvavit med en varm tak for arrangementet. Efter frokost tog vi på en enestående sejltur med det, Per Koch kaldte en eskadre. Den bestod af tre små postbåde, som på Nakskov Fjord førte os forbi en ternekoloni ud til fjordens historiske øer: Slotø med ruinen af det tidl. orlogsværft, som Christian d. 4. anlagde og lod bygge 4 orlogsskibe, og Enehøje, hvor vi gik i land og travede de 500 meter tværs over øen, som Nakskovs berømte søn, polarforskeren Peter Freuchen, købte i 1928 og udsmykkede med hvalkæber som vartegn på øens højeste punkt. Vi hørte om øens geologi, historie og skiftende ejere, indtil den nu ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Netop dér kom en kraftig regnbyge og gennemblødte de deltagere, der ikke havde medbragt regntøj, mens vejret var smukt på resten af turen. Hen på eftermiddagen serveredes skipperlabskovs på Restaurant Fjorden - for at blive i det maritime -, så at vi havde noget at stå imod med på hjemturen i bus, der forløb i afslappet atmosfære og sluttede med, at vores kompetente chauffør, Peter, sørgede for, at vi blev bragt til Indiakaj, Østerport station og Hovedbanegården. Det blev en spændende udflugt til den gamle værftsby, og Per Koch, der var guide på hele turen, satte kolorit på en pragtfuld og oplevelsesrig dag ved at fortælle sære og sjove historier. Gertie og OJM. Besøget på krydstogtskibet Crown Princess tirsdag 29. juli samt den traditionelle teateraften torsdag 14. august finder begge sted efter redaktionens slutning, hvorfor omtalen af disse arrangementer må vente til næste nr. af klubbladet. Deltagerne i klubbens cykelløb gør holdt ved Uggeløse Fot. Ole John Mohrsen 4

5 Fotos fra heldagsturen til Nakskov Fotos fra byvandringen i København 5

6 Mellem os sagt... ved Erik Eriksen Chroma Communication, hvis skoleskibs-projekt omtales på forsiden, har siden 1995 lavet et hav af film, som alle har været vist på TV, først og fremmest DR, fortæller ejeren og producenten Anders Dylov. F.eks. trak Sømand af verden om Georg Stage s togt til USA 1,2 mio. seere. Han er 40 år, uddannet i kommunikation og cand. comm. fra RUC samt broder til krydstogt-eksperten Per Dylov, Scandinavian Cruise Center med kontorer i København, Århus og Florida. Om dansk-canadieren Daniel Moreland, der er hans rådgiver m.h.t. store sejlskibe og deres togter på Atlanten og Stillehavet siger Anders Dylov: Hvis nogen kan forklare os om problemerne på et skib som København, når man sejler i Sydatlanten i mørkt, koldt, tåget og stormfuldt vejr, og det er vigtigt at holde moralen oppe og skibet i sødygtig fremdrift, så er det David, og jeg er glad for at have ham og forfatteren Erik A. Jensen blandt rådgiverne... Erik Jensen, som mange af vore medlemmer fik et godt indtryk af ved en ØKaften for nogle år siden, hvor han talte om mysteriet København, har i øvrigt gjort mig opmærksom på et usædvanligt jubilæum om en halv snes dage. For 100 år siden - den vendte de overlevende deltagere fra Danmarksekspeditionen til Grønland hjem til København og fik en helte-modtagelse. Ekspeditionen var startet to år tidligere med det formål at kortlægge den sidste del af Nordøstgrønland, der ikke før var blevet betrådt af mennesker fra den gamle verden. Blandt deltagerne var den 17-årige ØK-matros Charles Sofus Poulsen. Han var af Mylius Eriksen fundet velegnet og antaget, men måtte pga. sin unge alder have moderens skriftlige tilladelse til at tage med. Den fik han efter ihærdigt pres og deltog i bl.a. udlægningen af depoter til hjælp for slædeholdene. - Efter hjemkomsten vendte han tilbage til skolebænken, tog styrmandseksamen i 1909 og to år senere - efter togter med Georg Stage og Selandia - skibsførereksamen med så høj en karakter, at han tildeltes admiral Richelieus ærespræmie, en sekstant, fortæller Erik Jensen. I 1921 udnævntes han til skibsfører og sejlede i 6 år på især Kinakysten og USA's stillehavskyst, men måtte gå i land i 1927 med en øjenskade efter brand om bord. Han døde , 14 dage før sin 64 års fødselsdag. Illustration: Achton Friis Filmproducenten Anders Dylov ØK-kaptajnen Charles Poulsen Historikeren Erik A. Jensen 6

7 Medie-omtale af ØK-folk og Kompagniet PERSONLIGT: Svend H. Drachmanns 80-års dag omtalt i BERL Finn Frandsens død omtalt i J-P Mindeord om ham af Erik Bøgh Christensen i BERL Jes Grunnet-Jepsens 75-års dag omtalt i BERL. og POL.dagen før, dvs Fødevaregiganten Foodvest i Grimsby, UK, der med vort medlem Per Harkjær (tidl. Toms og Findus) ved roret er vokset til en koncern med aktiviteter i 5 lande, 6000 ansatte og en omsætning på over 1 mia. i fjor, er solgt til kapitalfonden Leon Capital. Prisen oplyses ikke, men Per udtrykker stolthed over handlen og interessen for Foodvest. BERL Kim Arthur Huegs 70-års dag omtalt i POL Stort interview 6.5. med Klaus Kjærulff under overskriften Dansk søfart øger væksttempoet og med supplerende historier om, at TORM som første danske rederi har fået lov til at indflage skibe under Dannebrog uden at have en europæisk officer om bord, og om dansk søfart i tal (danske rederier transporterer 10% af verdenshandlen). Klaus Kjærulff fortsætter i Eksportrådets bestyrelse. EKSPORT-FOKUS Efter vellykket skibssalg opjusterer rederiet i både juni og juli, sidste gang til et forventet overskud i 2008 på mio. US$. Lars Marcher (tidl. medlem af klubben), der har arbejdet for ØK i Danmark og Australien, udnævnt til ny adm. direktør for Ambu A/S. Helside i BØR Han betegnes i BERL som en handlingens mand. Lars Munch kommenterer i helsides interview J-P/POL.s økonomi og resultater. J-P/POL.6.3. og BERL Stor artikel om Michael Ring i BØR med overskriften Stålsat vilje hos Steltons chef. Per Schmidt bød Holland-America Lines nye krydstogtskib Eurodam velkommen til København på jomfrurejsen. SEATRADE og TAKE OFF juli 08. ØK-AKTIEN steg 5,6% til kurs 349, efter at præsident Chavez havde udtalt, at han ville fjerne den midlertidige transaktionsskat fra enkelte importører. Analytikere vurderer, at fjernelsen vil lette ØKs omkostninger med mio. kr. Koncernchef Niels Henrik Jensen oplyser, at skatten kostede ØK 7 mio. kr. i 1. kvartal. RB-BØR.og J-P AKTIEKURSEN var 1. august 325. E.E. Klaus Kjærulff Lars Munch Per Harkjær 7

8 Læserbrev om lærlingetiden for 61 år siden M e g e t a p r o p o s klubbesøget på et k æ m p e m æ s s i g t k r y d s t o g t s k i b i K ø b e n h a v n s H a v n fortæller Store Sven i New York om elevtiden på Hovedvej 14 i Københavns Frihavn før udstationeringen hos Old East i Østafrika og en flot karriere hos den grafiske industris verdensmester Heidelberg Eastern i USA. Ombygningen af Asia House og opbygningen af Europas populæreste knudepunkt for krydstogttrafik i det tidligere frihavnsområde inspirerer mig til at beskrive tiden, hvor man som elev i Proviant- og Storesafdelingen gik ind ad bagdøren til Hovedvej 14 (hoveddøren kunne vi kun bruge, når vi havde søndagsvagt) og sagde til sig selv: Der er en duft a f j e g v e d i k k e h v a d M a n m ø d t e nemlig en aroma fra kælderen, der var en blanding af krydderier til skibene og sommetider en bouquet fra tapperiet, når der blev fyldt Cinzano eller sherry på flasker fra egne, importerede fade. Og gik man op ad trappen til skrivestuen, var der en duft af Craven A Virginia tobak og Lucky S t r i k e s, f o r m a n arbejdede jo på et toldfrit lager. Der var altid 6-8 mand på skrivestuen, hvor der blev skrevet rekvisitioner til lagrene og ordrer til leverandørerne i byen, baseret på rekvisitioner fra skibene, som blev sendt hjem fra Genua, så vi havde god tid til at få alt bestilt. I skrivestuen kunne vi høre en symaskine snurre dagen lang fra et lille kammer, hvor den eneste heldagsdame på H14 sad og dagen igennem reparerede skibenes linned, for der skulle spares på pengene. Frokoststuen til højre for trappen delte vi med de overordnede og de hyggelige, gamle maskinchefer fra inspektionerne til højre for indgangen, hvor også de barske og frygtede kaptajner holdt til og fik deres frokost serveret.. I begyndelsen fik vi varm mad om torsdagen, men køkkenforholdene på H14 var ikke de bedste, s å d e t h æ n d t e, a t labskovsen var branket, og at menuen derefter stod på madpakker med 6-12 stykker smørrebrød smurt i Kristianiagade 8 og bragt ud til os i al slags vejr på den gamle Harley motorcykel med kistesidevogn. Der blev passet på pengene! Somme tider var jeg heldig at få en lift på Harleyens store bagsæde, for vi elever på morgenskolen var altid godt dus med budene og sømandsgænget, der stod til rådighed for alskens arbejde, bl.a. lastning af lægterne (med varer fra egne lagre og leverandører fra byen), der var blevet omdirigeret og flyttet på reden. To halvdagsdamer lagde vore madpakker på tallerkenerne og serverede et blødkogt æg om onsdagen samt inkasserede behørige bon'er, der viste, hvor mange halve stykker mad man havde bestilt. S v e n - J ø r g e n H ø j t v e d Pedersen, Oyster Bay, New York Fortsættes 8

9 ØK var først med containere i Danmark Den revolution i skibsfarten, som ØK fremkaldte i 1912 med verdens første oceangående motorskib, M/S Selandia, blev i maj markeret af Nationalbanken og motorfabrikken MAN med hhv. udsendelsen af en gylden 20-krone og en Selandia-udstilling i DieselHouse i Københavns Sydhavn. Og nu beskrives en anden side af ØKs pionerarbejde til søs med en ny bog om containeriseringen. Bogen hedder Containertrafik gennem 50 år og er skrevet af museumsinspektør Kåre Lauring fra Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Og den blev introduceret ved en usædvanlig aften-sammenkomst på museet, som samtidig - sammen med Rederklubben - præsenterede det spændende projekt om et nyt søfartsmuseum (se side 10) for ét hundrede søfartsinteresserede. Den nye bog er en velskreven, dokumentarisk historie om skibsfartens guldbryllup med containerteknologien, der begyndte i USA i Transporten af stykgods i 20- eller 40-fods skotøjsæsker af aluminium kom til Danmark i ØK lod Nakskov Skibsværft indrette nybygningen Atrevida til transport af 354 containere og bestilte året efter 5 nye skibe til internationale samsejlingsruter: Containerskibene Falstria og Meonia fra Nakskov Skibsværft, to større containerskibe fra B&W, Selandia og Jutlandia med en kapacitet på hver 1900 containere og med en servicefart på 28 knob, samt et svenskbygget Ro/ro-skib Lalandia til Australien-farten. Udover de fem skibe bestilte ØK containere og opnåede med ordrens størrelse verdensomtale ligesom det første Selandia i Ifølge kontrakterne skulle skibene fra B&W, som ØK med denne ordre hjalp til at overleve økonomisk, koste 156,6 mio. kr. stykket, men trods deres avancerede konstruktion med hver 3 motorer og skruer blev prisen kun 135,6 mio. pga. dollarkursens ændring, kurssikring m.m. De blev i 1984 forlænget med 15 meter og fik dermed kapaciteten forøget til 2821 containere. Først 5 år senere - i gik A.P.Møller også ind i container-fart, men klarede til gengæld 70'ernes oliekriser og nedturen for verdenshandlen og skibsfarten bedre og blev verdens største container-rederi. E.E. Forsiden af Kåre Laurings bog med billedet af de avancerede ØK-skibe S e l a n d i a o g J u t l a n d i a, fotograferet for 35 år siden af ScanDutch-fotografen Finn Antoft, der kun havde et par minutter til optagelsen fra fly af det historiske møde i Malacca Strædet. 9

10 ØK med til at sikre nyt Kronborg-museum Sådan kommer det nye Kronborg-museum til at tage sig ud med den 25 m. brede bro og de underliggende bygninger med udstillingsrum, værksteder, administration samt ind- og udgange til museet. Foto: Computeranimation BIG. Det nye søfartsmuseum ved Kronborg, hvis opførelse ØKs Almennyttige Fond er med til at sikre, skal stå færdigt om tre år i 2011/2012. Det bygges og indrettes i den 150 meter lange tørdok, der var hjertet i det tidligere Helsingør Skibsværft. Og museet skal med en permanent udstilling, sær-udstillinger, arbejdende værksteder og konferencer fortælle historien om Danmark som en førende søfartsnation, hvis rederier og marineteknologi har fået afgørende betydning for landets eksport og økonomi. Søfartsmuseet, som Helsingør kommune har budt velkommen på værftsarealet ved siden af Kronborg og gerne vil supplere med kulturbygninger etc., stilles til disposition for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Det kommer til at koste ca. 300 mio. kr., hvoraf byggeriet andrager de 212 mio. og indretning, udstyr m.m. resten af beløbet. ØKs Almennyttige Fond, hvis formand er Jan Erlund, har foreløbig bevilget 4 mio. kr. til projektet, hvis øvrige garanter er 10 andre fonde. Projektets gennemførelse begyndte forrige år, da bestyrelsen for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, som i årevis har døjet med pladsmangel, afsatte et betydeligt beløb til byggeri af et nyt museum. En arkitektkonkurrence blev vundet af tegnestuen BIG, Bjarke Ingels Group på Nørrebro, foran C.F.Møllers Tegnestue og Dorte Mandrup Arkitekter. Disse havde begge placeret museet inde i dokken, mens vinderprojektet placerer museet omkransende den frilagte tørdok. Vinderprojektet omfatter dels bygninger med 6000 kvadratmeter udstillingsrum, undervisningslokaler og administration m.m. 8 meter under det omliggende terræn, dels en 25 m bred bro over tørdokken med såvel ind- som udgang. En model af projektet indgår i Handels- og Søfartsmuseets faste udstilling og kan anskueliggøre det usædvanlige byggeri for museets gæster. E.E. 10

11 Før golf-dysten i Gilleleje Man behøver ikke at spille golf eller være golf-fanatiker for at blive begejstret over Gilleleje Golf Klub, hvor ØK Klubbens 3. golfturnering afvikles i næste måned. Området er simpelthen en perle i kæden af smukke landskaber i Nordsjælland, og klubbladet har besøgt golfklubben på Ferlegårds område og spurgt dens flittige medlemmer, Diana og Ole Møller, som også står bag ØKturneringen, hvordan de benytter dens to baner med tilsammen 27 huller, hvad det koster at spille golf, og hvad man egentlig får for pengene. Ole Møller, der var ØK-mand i 20 år og knyttet til consumer service i Hong Kong, Japan og Malaysia , traf sin Diana i Hong Kong, hvor hun var salgschef i Mars' chokoladeafdeling. De blev gift i 1983, flyttede til Gilleleje i 2002 og fik som pensionister mere tid til at dyrke golfsporten, som Ole var gået i gang med i Det var John Madsen, der i sin tid opfordrede mig til at spille golf for at underholde en forretningskunde, fortæller Foto: Pressefotograf Ole. Heldigvis Henrik var Bjerg, kunden Skanderborg ikke noget lys på golfbanen, så jeg vandt vores introduktionsmatch på Subang-banen ved Kuala Lumpur Lufthavn og fik - efter at have opdaget fornøjelsen ved at kombinere sporten med forretningsmøder - lyst til at gøre mere ved sporten. Nu har Diana og jeg spillet i fire år, og vi nyder både sporten, naturen og samværet med nogle af de 1000 medlemmer, ikke mindst andre, tidligere eller n u v æ r e n d e Ø K - f o l k o g udlandsdanskere, der bor i eller holder ferie i Nordsjælland og ligesom os falder for de pragtfulde naturomgivelser. - Hvad koster det at spille golf? - Her i Gilleleje kr. om året for en seniorspiller med ubegrænset spilletid på de to baner, der gerne åbnes i april. Greenfee er normalt 350 kr. og 500 kr. i de to sommermåneder. Udstyret koster vel kr., Fire af klubbens ivrige golfspillere, fra venstre Carsten Dencker Nielsen, Ole Møller, Jørgen Lund og Lars Boe men holder i mange tilfælde i op til en snes år. Og da man jo selv bestemmer, hvor meget man vil nyde i vores i øvrigt udmærkede restaurant, er det slet ikke så dyr en sport, som nogen tror. - Hvor tit spiller I, og hvad får I ud af spillet? Diana: Jeg nøjes nu med at spille én gang om måneden og nyder hver eneste gang både spillet og timerne på banen, da der er så fredeligt og smukt herude. Ole: Jeg spiller 4 gange om måneden og værdsætter såvel spillet som motionen. Vi har målt op, hvor langt man egentlig går på en tur forbi de 18 huller, og konstaterede, at det drejede sig om 10 km. E.E. 11

12 Flot bog om museums-sensationer Louisiana fylder 50 i år og markerer jubilæet med en flot bog, der på én gang er katalog for museets udstilling til ( Museer i det 21. århundrede ) og vejviser til 70 sensationelle museumsbyggerier, som det vil være både klogt og smart at studere i forbindelse med en ferieeller forretningsrejse. Og samtidig er såvel bogen som udstillingen i Humlebæk et fint modstykke eller supplement til artiklen side 11 her i bladet om den nordsjællandske naturperle, der i næste måned danner rammen om ØK K l u b b e n s 3. g o l f - turnering. Både bogen og udstillingens tre sektioner er udarbejdet af Art Centre Basel og har tidligere været præsenteret i Düsseldorf, R o m, L i n z, L y o n, Lissabon og Berlin. Den første sektion skildrer museumsideen, den historiske udvikling og museernes betydning for k u n s t -, k u l t u r - o g Museum of Modern Art i New York, hvis skyskraberfløj præges af moderne, danske møbler genstands-forståelsen gennem tiderne, og heri indgår et dansk afsnit om v i d u n d e r m u s e e t i Humlebæk som en af inspirationskilderne for det 20. århundredes m a n g e m u s e u m s - b e g r e b e r, d e r f å r arkitektur, natur og kunst til at smelte sammen. Den anden og største sektion handler om de sensationelle museumsbyggerier, der er gennemført i det 20. og 21. århundrede og omfatter et virtuelt tårn med lækker billedbeskrivelse af de 70 mest væsentlige byggerier, mens 3. sektion viser eksempler på det nuværende århundredes mest visionære byggerier i bl.a. Australien, Japan, USA og Europa, nærmere betegnet Athen, Berlin, Bern, Graz, Lyon, Metz, München (BMW og Mercedes), Paris, Rom, Rovereto, Stonehenge og Stuttgart. Fra Danmark fortsætter udstillingen til Oslo, Ann Arbor og Nashville i USA, München og Trento for at slutte turneen i Antwerpen om 2½ år. Den rigt illustrerede bog, der koster 248 kr., er på 218 sider med fotos og biografier om de 30 arkitekter og firmaer, hvis værker og visioner omtales i resten af det fornemme værk, hvorfra ovenstående foto er hentet. E.E. NYT FRA KLUBBEN udgives af ØK Klubben. Redaktion: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf , Grafik og lay-out: John Busch, Klubbens adresse: Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø, tlf , hjemmeside Næste nr. ventes udsendt medio oktober.

JULEHILSEN. Derfor kom dette foto på forsiden. November 2007 10. årgang nr. 6. www.eacclub.dk

JULEHILSEN. Derfor kom dette foto på forsiden. November 2007 10. årgang nr. 6. www.eacclub.dk 10. årgang nr. 6 www.eacclub.dk JULEHILSEN Klubbens medlemmer og deres familier ønskes en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår. Det er med stor glæde, bestyrelsen kan konstatere, at interessen

Læs mere

Thai-børnehave reddet af ØK-mand

Thai-børnehave reddet af ØK-mand 10. årgang nr. 5 www.eacclub.dk Thai-børnehave reddet af ØK-mand Anders Normann med en af de små klienter i den nye børnehave. Takket være en fænomenal indsats af vort klubmedlem Anders Normann er en thailandsk

Læs mere

Stor ombygning af ASIA HOUSE

Stor ombygning af ASIA HOUSE 10. årgang nr. 4 www.eacclub.dk To store arrangementer forude Der venter klubbens medlemmer to store sommero plevelser: TEATER- AFTENEN 16.8. i Grønnegårds Teatret med opførelse af Holberg-stykket Erasmus

Læs mere

4 fine arrangementer på 1 uge

4 fine arrangementer på 1 uge KLUBBEN ØK ØK ØK www.eacclub.dk 11. årgang nr. 1 4 fine arrangementer på 1 uge Der forestår fire fine arrangementer for klubbens medlemmer: Klubbens generalforsamling torsdag 28.02. kl. 18.00 i Asia House,

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

OBS! OBS! OBS! Tilmeldingsblanket til arrangementerne, side 4 - hurtig tilmelding tilrådes... ISSN 0909-4391. Transfer Day den 31. marts i Valby.

OBS! OBS! OBS! Tilmeldingsblanket til arrangementerne, side 4 - hurtig tilmelding tilrådes... ISSN 0909-4391. Transfer Day den 31. marts i Valby. ISSN 0909-4391 Marts 2006 41. årgang nr. 2 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen OBS! Transfer Day den 31. marts i Valby. Se side 3 OBS! Spændende udstilling - og DVS-møde - den

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE

JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE a JANUAR 2015 IMPULSER INFORMATION OG INSPIRATION TIL PENSIONISTER I SVENDBORG KOMMUNE IMPULSER Impulser udgives af Direktørområdet Social og sundhed, Svendborg Kommune Bladet udkommer i 10.000 eksemplarer

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Kontakten. Ældre og kæledyr side 4. Svømning for handicappede. Nye opgaver til kommunen. Ta på tur

Kontakten. Ældre og kæledyr side 4. Svømning for handicappede. Nye opgaver til kommunen. Ta på tur 20. årgang oktober 2006 Kontakten mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune Svømning for handicappede Nye opgaver til kommunen Ta på tur 14 10 17 4 Ældre og kæledyr side 4 L e d e r

Læs mere

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12

Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING APRIL 02 15 Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension SIDE 5 SC nedlægges SIDE 12 LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 3 SEPTEMBER 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 4 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2014 97. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2014 97. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2014 97. ÅRGANG 1 Fødselsdage AUGUST 23. august 5253 50 år. Per René Thode Clausen Roselillevej 88 2300 København S. 26. august 1297 85 år. Per

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere