Indholdsfortegnelse. Forord 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 3"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation 6 Skibe og husbåde 7 Arkitektur 7 Blandede funktioner 7 Handel 7 Trafik og parkering 7 Planens hovedtræk Planens hovedtræk 8 Trafik 8 Etaper 9 Delområder Generelt Parkering 10 Kajanlæg 10 Bygninger 10 Skibe og husbåde 10 De enkelte delområder Delområde A 11 Delområde B 12 Delområde C 13 Delområde D 14 Delområde E 16 Delområde F 17 Delområde G 18 Delområde H 20 Delområde I 20 Delområde J 22 Hele området 23 Hidtidig planlægning Strategiplan for Odense Havn 24 Lokalplan for den indre del af Odense Havn 24 Ændret lovgivning 24 Ny lokalplan 24 Ny kommuneplan 24 Forbindelse over banen 24 Multihusrapport 24 Tekniske forudsætninger Bygningskvalitet 25 Lejekontrakter 25 Trafik 26 Trafikstøj 27 Virksomhedsstøj 27 Vandkvalitet 28 Jordforurening 29 Forslaget til Byomdannelsesplan for Odense Havn er udarbejdet af Odense Kommune Byplan- og Miljøafdelingen Europlan Arkitekter ApS har ydet bistand til bebyggelsesforslag og illustrationer Odense, juli 2003 Endeligt vedtaget den 29. oktober 2003

3 Forord Vore forfædre ville have en havn tæt ved byen. Det var før jernbanernes tid, så alternativet til hjulspor og stenede veje var kanaler. Det var en stor bedrift at grave en kanal fra fjorden ind til Odense, men uden havn og kanal havde Odense næppe været den by, den er i dag. Havnen var en forudsætning for byens vækst. I dag har den lange kanal ikke længere samme fordel. Lindøterminalen er mere tilgængelig for nutidens skibe, så det er her, vi skal satse og investere, når det gælder havneaktiviteter. Tilbage ligger den gamle havn med alle dens muligheder. Den kan blive Odenses mest attraktive bydel, fordi den har det hele: Vandet, skovene og masser af plads. En ny bydel 1500 m fra Flakhaven og 500 m fra Banegården - lige ved Åløkkeskoven og Næsbyhoved Voldsted. Gravningen af Danmarks længste kanal var en kæmpe investering, men med den var grundlaget for Odenses vækst sikret. Gennemførelsen af en ny byomdannelsesplan for den indre havn er også en krævende opgave. Men hvis vi gør det godt nok, kan det blive den investering, der atter sikrer grundlaget for Odenses vækst og udvikling mange år frem i tiden. I økonomiske dårlige tider må man investere. Problemer løser sig sjældent af sig selv. Med byomdannelsesplanen og lokalplanen for 1. etape tager vi hul på en ny udvikling i Odense. Med omdannelsesplanen åbner vi for en ny udvikling på Odense Havn 3

4 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen I juni 2002 vedtog byrådet en lokalplan for 1. etape af Odense Havn. Samtidig vedtog man, at der skal udarbejdes en omdannelsesplan for resten af den indre havn. En byomdannelsesplan er ikke en bindende plan, som man kan bygge efter. Skal der bygges i et område af havnen, kræver det en lokalplan. Når havnen en gang er fuldt udbygget, vil den bestå af flere lokalplaner, der gælder for hver sin del. Formålet med omdannelsesplanen er at få hele området til at fungere som en helhed og at sikre et sammenhængende fælles grundlag for de kommende lokalplaner. Skitsen viser planens princip i grove træk. Der skabes en sammenhængende havepromenade fra Åløkkeskoven i vest til Skibhuskvarteret i øst. Mod skovene i vest har planen en grøn karakter, mod syd og øst bliver den bymæssig. Det videre arbejde Hvis havnen skal blive et sammenhængende nyt byområde, er det vigtigt også at fastlægge nogle hovedprincipper for belægninger, belysning, skiltning, udformning af anlægsbroer osv. Disse forhold vil blive taget op i en efterfølgende mere detaljeret planlægning. Byomdannelsesplanen vil blive indarbejdet i Kommuneplanen for Odense Kommune. Her lå Næsbyhoved Sø. Planen genskaber ikke den tidligere sø, men den bringer vandet tilbage til byen som et rekreativt tilbud. Der kan gå mange år, før havnen er fuldt udbygget, og vi kender ikke de behov og ønsker, der vil komme i fremtiden. Derfor kan omdannelsesplanen ikke være detaljeret. Vil der engang i fremtiden komme ønsker om et nyt Europæisk hovedsæde for Mitsubishi? Eller om et operahus? Et stort varehus? En helt ny form for boligbebyggelse eller en ny form for vandsport? Ikke alt kan ligge på havnen, men planen må være så robust, at den kan holde til forskellige mulige udviklinger. Når vi starter med at bygge på grundlag af planen, skal den kunne holde hele vejen igennem. Derfor bygger planen på en enkel og stærk overordnet struktur. Det bærende element er en ny sammenhængende havnefront fra Åløkkeskoven i vest til Skibhuskvarteret i øst. I forlængelse af lokalplanens sydlige kanal anlægges en ny og bredere kanal, således at Odense får en sammenhængende havnepromenade i hele havnens bredde. I tilknytning til havnepromenaden placeres fritidstilbud, kulturtilbud og offentlige pladser. Historisk refererer den nye havnefront til Næsbyhoved sø, som lå her engang. Kanalen vil sammen med den vedtagne lokalplans kanaler opdele den indre del af havnen i nogle klart afgrænsede delområder. For hvert delområde angives nogle grove retningslinier for den videre planlægning - f.eks. i form af bygningshøjder og sigtelinier, som skal friholdes. 4

5 Havneforum Havneforum 2002 I november 2002 afholdt Odense Kommune et stort Havneforum i FAF pakhus, som for en stund blev omskabt til udstillings- og konferencelokaler. I pakhuset kunne man bl.a. se en udstilling om havnens fremtid, nutid og fortid odenseborgere fandt vej til pakhuset, og mange gav deres mening til kende. Foruden borgerhøringen blev der afholdt en indbudt konference med et bredt udsnit af professionelle - erhvervsfolk, interessegrupper, projektudviklere, politikere, arkitekter. De mange indlæg fra både borgere og professionelle er indgået som grundlaget for arbejdet med byomdannelsesplanen. Synspunkterne var mange, men der var ret bred opbakning om de punkter, der er gengivet i den blå boks nedenfor. Billederne er fra Havneforum 2002, hvor borgere - børn som vokse - kom med forslag og synspunkter til havnens udvikling Det er en god idé at satse på havnen som en spændende ny bydel. Lav et blandet område med varieret arkitektur og mange forskellige funktioner - erhverv-boliger-kulturfriarealer. Vandelementet skal udnyttes, f.eks. kanalby. Boligerne skal også være for almindelige indtægter. Der må godt bygges højt og tæt i nogle dele af havnen. Der skal bygges i høj kvalitet. Eksisterende bygninger bør bevares i så stor udstrækning som mulig. Området omkring Gammelsø (den vestlige del) skal fortrinsvis reserveres til grønt område og rekreation (f.eks. svømmebad og lign.). Der skal fortsat være skibe i havnen - også plads til de nuværende ældre skibe, som ikke kan betale dyre kajpladser. Hvis området skal blive attraktivt, må der investeres i offentlige pladser, kultur, havnepromenader, kanaler og andre tilbud til byens borgere. Det vil være en god idé med en dynamo, der kan give strøm til havnen - f.eks. et multihus. Der skal udarbejdes en overordnet plan/politik for hele den indre havn - bl.a. for at skabe investeringssikkerhed for potentielle investorer. Der skal skabes god forbindelse til byen (både City og Skibhuskvarteret). Kanalforbindelsen bør fremmes, så Toldbodgade/Buchwaldsgade bliver aflastet. 5

6 Visioner Hvad vil vi med havnen? Byomdannelsesplanen bygger på nogle tanker og visioner for, hvordan havnen skal se ud engang i fremtiden. Tankerne tager udgangspunkt i debatten fra Havneforum Om visionerne bliver virkelighed afhænger af mange forhold. De store træk Havnen skal være en ny bydel med sit eget særpræg, men en bydel der hænger sammen med den øvrige by ved hjælp af veje, broer og kig fra byen ned mod vandet. 6 Sejl til Odense! Vi ser den lange kanal som et problem. Man kan også se den som en gevinst. Den kan markedsføres som Danmarks længste kanal. Sejlturen fra Kattegat til Odense byder på en variation af oplevelser, der ikke findes andre steder: Ved Gabet kan man glide forbi Enebærodde og fyret få meter fra kysten. Den fint afmærkede sejlrende leder båden tæt forbi Lindøværftet med nogle af verdens største containerskibe på bedding. I de lavvandede områder ved Vigelsø ligger tusindevis af fugle. Undervejs er der mulighed for at lægge ind ved de mange små broer og havne som f.eks. Bregnør, Klintebjerg og Vigelsø. I kontrast til de åbne vidder og den udviskede kystlinie, kommer omgivelserne helt tæt på ind gennem kanalen. Det nye bakkelandskab på Stige Ø, kondiløberen langs stien, fiskerhusene ved Stige, Fynsværkets kæmpe skorstene og duften af gammel industri. Helt inde i bunden venter en ny turistvenlig havn, med svømmebad, små kanaler, caféer, legeplads til børnene og kulturtilbud. Med en ny fodgængerbro over jernbanen går man ad Lerchesgade over baneterrænet, gennem Kongens Have, forbi Slottet og Sct. Hans Kirke og videre ad Hans Jensens Stræde til H. C. Andersen Museet - på 20 minutter. Vandet Havn handler om vand. Der skal være vand både i stor og lille skala - kanaler der er rare at gå langs med, spændende at sejle på og attraktive at bo ved. Havnen skal kunne opleves både fra landsiden og fra vandsiden. Vand kan bruges på mange måder: vandlegeplads, vandskulpturer, undervandsskulpturpark, udnyttelse af regnvandet og en delvis genskabelse af Næsbyhoved Sø. Turisme, sport, fritid og rekreation I den vestlige del, ved Åløkkeskoven og Næsbyhoved Skov, skal der bygges videre på de rekreative muligheder. Her kan være svømmebad, sport, byferie, bådudlejning osv. Nogle af havnens eksisterende pakhuse kan måske anvendes til indendørs sport. Odense er en vigtig turistby med kulturliv og museer. Havnen kan være med til at styrke turismen ved at introducere helt nye tilbud. Sådan kan Odense Havn også se ud. (Kulturdag august 2002) Kulturdag på havnen (august 2002) Turisme på havnen - f.eks byferie (Kolding byferie)

7 Skibe og husbåde Der skal være plads til både store og små skibe. Der skal være faciliteter, som gør det attraktivt for gæstesejlere og mindre krydstogtskibe at besøge Odense. Der skal også være kajområder, hvor havnelejen er lav, så de gamle skibe, der ligger i havnen i dag, ikke forsvinder. Husbåde kan være et tilskud til miljøet i havnen. Der skal anlægges pladser til husbåde med de nødvendige faciliteter. Men Odense Havn må ikke udvikle sig til et klondike som man kan se visse steder i udlandet. Derfor skal der stilles krav til husbådene. Der skal være mulighed for en varieret bebyggelse med både tæthed og åbenhed - højt og lavt Blandede funktioner Funktionerne skal blandes, så der er liv i området på mange tidspunkter af døgnet. Det giver større tryghed. Kultur i mange afskygninger, restauranter, sportsog foreningsvirksomhed kan være med til at skabe liv om aftenen. Der skal være mulighed for at bygge utraditionelle boliger, som udnytter vandet på forskellige spændende måder, og boligerne skal også være for almindelige indkomster. Erhvervsbyggeri kan blandes med boligbyggeri. Gammeldags tungt erhverv, som belaster med trafik, støj eller luftforurening, skal erstattes af nye typer erhverv. F.eks. højteknologiske videnbaserede virksomheder, kreative virksomheder, kontorer, reklame, IT og medie. Handel Butikker, caféer og restauranter kan være med til at skabe liv på havnen. Problemet i mange havneomdannelser er, at huslejen bliver for høj til mindre butikker og caféer. Der kunne måske arbejdes med differentierede huslejer, således at stueetagerne bliver billigere end de øvrige etager, de steder hvor man ønsker butiksmiljøer. Trafik og parkering Området må ikke domineres af parkerede biler. Bilerne skal tilbydes p-kældre og p-huse. Man skal kunne komme rundt i området på en logisk måde - om nødvendigt med broer til og fra de enkelte dele af havnen og dens nære omgivelser. Det skal være nemt og attraktivt at færdes på havnen som fodgænger, og man skal kunne gå langs med vandet. Der skal skabes gode forbindelser for fodgængere og cyklister til de nærliggende byområder, bl.a. i form af en fodgængerbro over Jernbanen mellem Lerchesgade og Kongens Have. Kanalforbindelsen bør fremmes. Toldbodgade vil ikke kunne klare trafikken fra en fuldt udbygget havn uden en kanalforbindelse. Det skal være attraktivt at lægge til på Odense Havn (besøg af Georg Stage) Havnepromenader med siddetrapper Husbåde kan give miljø Arkitektur Der skal satses på arkitektur af høj kvalitet. I disse år bygges meget havnebyggeri i international stil med stramme former i stål og glas. Den nye bydel må ikke blive et koldt kontorbylandskab. Mod gaden skal bygningerne være imødekommende - udformet efter fodgængerens skala, og der må også være plads til det skæve. Der skal findes en balance mellem stramhed og variation, tæthed og åbenhed, gammelt og nyt, højt og lavt. Der skal lægges vægt på variation. Intime rum og passager skal kunne opleves i kontrast til åbne pladser og store sammenhængende forløb. Inspiration fra Hammarby Sjöstad i Stockholm Vand kan bruges på mange måder f.eks. vandlegeplads og vandskulptur 7

8 Planens hovedtræk Planens hovedtræk Det bærende element i byomdannelsesplanen er den sammenhængende promenade fra Åløkkeskoven i vest til Skibhuskvarteret i øst. Promenaden skabes ved hjælp af nye kanaler, der markerer mødet mellem byen og vandet. I tilknytning til promenaden kan der etableres pladser, grønne områder og fritidstilbud. Kanalerne skaber en ny havnefront, som reference tilbage i tiden, hvor Odenses borgere her mødte den næststørste sø på Fyn, Næsbyhoved Sø, som indtil tørlæggelsen i 1860 erne var et populært udflugtsmål. Planen genskaber ikke Næsbyhoved Sø, men den kan genskabe stedet i en ny form, med attraktioner, som gerne skulle komme hele byen til gode. Havnebassinerne bevares i princippet i deres nuværende form gennemskåret af kanaler, der giver gode muligheder for aktiviteter på vandet i et stort sammenhængende havnebassin. Kanalerne giver samtidig mulighed for nogle sydvendte opholdsrum mod vandet. Den vestlige kanals større bredde gør det muligt for skibe at lægge til her. Trafik Efterhånden som Odense Havn udbygges med kontorerhverv og boliger, vil det få stigende trafikale konsekvenser - også langt udenfor havneområdet. De mange nye arbejdspladser betyder en stor trafik ind og ud af området. Denne trafik skal køre på de eksisterende veje, idet der ikke er plads til anlæg af nye indfaldsveje. Som det fremgår af afsnittet om forudsætninger side 26, vil der blive tale om et betydeligt problem. Sammenhængen mellem havnen og bymidten er vigtig. Illustrationen viser bl.a. nogle af de forbindelseslinier, der har været arbejdet med i den hidtidige planlægning En midlertidig løsning kan være at udbygge f.eks. Toldbodgade til 4 spor. Det vil koste store arealer ind mod Åløkkeskoven og ligeledes langs eksisterende virksomheder i området. Samtidig skal krydset Gammelsø/Næsbyvej udvides for at kunne klare den øgede trafik. En mere permanent løsning vil være at etablere broen over kanalen. Den vil halvere trafikken på både Næsbyvej, Gammelsø samt Toldbodgade efter en udbygning af området. Samtidig vil Fyns Amts etablering af Ring III betyde, at trafik fra nordvest-fyn ikke mere skal ned over havnen, men vil kunne bruge kanalforbindelsen og Ring III for at komme til motorvejen mod Sjælland. 8

9 Planens hovedtræk Den øst-vestgående havnepromenade langs de nye kanaler binder området sammen. Forbindelseslinierne mellem midtby og havn sker via promenaden Planen bygger på de eksisterende adgangsveje. Hovedadgangen til havnen fra byen er Thomas B. Thriges Gade. Lerchesgade kan få betydning for fodgængere og cyklister, hvis den foreslåede bro over banen gennemføres. Fra Skibhuskvarteret udgør Buchwaldsgade, Nørrevoldgade og til dels Helsingborggade de mest direkte forbindelser. Fra vest kommer man til området ad Toldbodgade, Gammelsø og Kanalvej. Internt i omdannelsesområdet vil de fleste nuværende lokalveje efterhånden blive erstattet af nye vejtraceer tilpasset områdets udvikling Etapeplan Gennemførelsen af byomdannelsesplanen kan gribes an på flere måder. De nedenfor nævnte 3 modeller har styrker og svagheder hver især. Der er ikke taget stilling til, hvilken model Odense Kommune vil vælge. Model 1.: Der byggemodnes i et geografisk sammenhængsforløb, hvor man anvender indtægterne fra de sidst solgte arealer til byggemodning af de tilliggende arealer. Model 2.: Der byggemodnes efter de miljømæssige muligheder. Når en virksomhed flytter eller får en miljøgodkendelse som "frigiver" nogle tomme arealer i forhold til miljøbelastninger, går man i gang med byggemodningen af disse arealer. Model 3.: Kombinationsmodellen. Når den første etape er byggemodnet, startes forhandlinger med de virksomheder, som skaber miljø- og støjproblemer for den videre planlægning på naboområderne. Havnen ligger som et plateau i en lavning, der som nævnt har været en del af Næsbyhoved Sø. Terrænet skråner ned mod havnen i en skålform. Terrænet opleves især, når man nærmer sig området ad de eksisterende veje, f.eks. fra Thomas B. Thriges Gade. Mod vest danner Åløkkeskoven en tydelig væg i havnerummet, og midt i skålen fremstår Næsbyhoved Skov som et markant landskabselement. Planen fastholder sigtelinier i forlængelse af Thomas B. Thriges Gade, Lerchesgade, Nørrevoldgade, Malmøgade og Helsingborggade. De første to er de vigtigste, fordi man herfra vil kunne se selve havnebassinerne. Fra de øvrige veje, kan man kun se lidt eller intet vand, men de har alligevel betydning som visuelle forbindelser mellem havnen og byen Mod vest får planen en mere landskabelig karakter. Mod syd skal der skabes sammenhæng med bymidten og mod øst med Skibhuskvarteret. Den nordlige del, på østsiden af kanalen, byder på en del bevaringsværdige bygninger, her er der ikke planer om større ændringer i første omgang 9

Odense Havn. En levende bydel ved vandet

Odense Havn. En levende bydel ved vandet Odense Havn Odense Havn En levende bydel ved vandet ODENSE HAVN Odenses 200 år gamle industrihavn er ved at blive omdannet til et attraktivt havneområde med boliger, erhverv, kultur, cafeer og rekreation.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Slusen / Bådklubben Valby 2.3 2.3 Slusen og bådklubben valby Stedet Kulturmiljøet er lokaliseret omkring Kalvebodløbet og omfatter Slusen ved

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Oplevelser på de Grønne Cykelruter

Oplevelser på de Grønne Cykelruter Oplevelser på de Grønne Cykelruter Hvorfor Grønne Cykelruter? Kan man etablere et grønt stinet i København? Hvor langt er vi? Eksempler på ruter Strategi Hvorfor cykelruter i København? Alternativ til

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Byforeningen for Odense

Byforeningen for Odense Byforeningen for Odense Thomas B. Thrigesgade Kommentarer og generelle betragtninger til den videre behandling af de tre udvalgte forslag. Aug. 2011 1) Sønderport - Når trafikken på Albanigade neddrosles

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring i perioden fra 16.09.2015 til 11.11.2015 FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Baggrund I 2003 2004 udarbejdede gl. Fakse Kommune en samlende og perspektiverende lokalplan for

Læs mere

DE STORE LINJER FORTÆTNING BYENS SKALA BYENS RUM

DE STORE LINJER FORTÆTNING BYENS SKALA BYENS RUM !"#$! DE STORE LINJER Tænk stort og inviter ude fra, gør Odense synlig Skab sammenhæng, landskabeligt og trafikalt Vi skal skabe tiltrækning af noget nyt, skabe nogle nye behov Vi ønsker en levende by

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK Dagsorden 1) Velkommen og introduktion til havnegruppen 2) Gennemgang af eksisterende planer og visioner 3) Allerede igangsatte initiativer og projekter 4) Synspunkter

Læs mere