Spørg os om vejr klima hav. små historier fra en stor organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørg os om vejr klima hav. små historier fra en stor organisation"

Transkript

1 Spørg os om vejr klima hav små historier fra en stor organisation

2 Hvordan bliver vejret i morgen? En del byger, lokalt med hagl og torden, og kun lidt sol indimellem. Temp. mellem 7 og 10 grader. Meteorologerne på DMI s Vejrtjeneste arbejder i døgndrift alle årets dage for at kunne levere pletfrie vejrinformationer, udsigter og varsler til både familien Danmark og specialbrugere inden for luftfart, forsvar, skibsfart, landbrug, vejtrafik og entreprenørvirksomheder. Cirka 90 meteorologer er tilknyttet instituttet enten i København, Karup, på flere af landets flyvestationer eller i Kangerlussuaq i Grønland. DMI benytter den nyeste teknik inden for modelberegninger og præsentationssystemer, og de avancerede kommunikationsværktøjer gør, at DMI hurtigt når ud til brugerne gennem medier lige fra den trykte presse, tv, mobiltelefon og til dmi.dk med de seneste opdateringer. Gør karriere hos DMI - Fra meteorolog til fuldmægtig i Vejrtjenesten Erik Hansen startede som meteorolog i 1995 og har i dag kontor på administrationsgangen i Vejrtjenesten. Han er et godt eksempel på den kultur, der hersker hos DMI, hvor man ikke nødvendigvis er bundet af sin uddannelse, hvis man har lyst til andre udfordringer. - DMI er en helt fantastisk organisation af meget engagerede mennesker, der elsker det, de arbejder med. Vi har de bedste eksperter i landet inden for radar, satellitter, computermodeller, og alle vores meteorologer synes, det at beskæftige sig med vejret er noget af det bedste i verden. - Huset er det allerbedste sted at være, når man har vejret som interesse, og det er klart en af grundene til, at jeg har kunnet fejre mit 15 års jubilæum her. Dét og ikke mindst de karrieremuligheder, der er i DMI, hvor man ikke er begrænset af sit fagområde. Jeg startede som uddannet bachelor i meteorologi tilbage i 1995, og nød i mange år det spændende og intense arbejde i de vagter, man har som meteorolog. I 2008 byttede jeg vagterne ud med almindelig kontortid i administrationen, hvor jeg blandt andet er ansvarlig for kompetenceudvikling af meteorologerne og står for verificering af vejrudsigterne, projektledelse mv. I dag arbejder jeg mere 8-16 til gengæld bruger jeg min faglighed som meteorolog på en helt anden måde.

3 Prognosen fra den 19. august 2010 viste, at et lavtryk over Danmark ville give anledning til kraftig regn og byger over Midtjylland. Forudsigelsen af kraftig sommerregn er ofte forbundet med stor usikkerhed, og det sætter meteorologen på prøve. I Vejrtjenesten skal man ikke bare vurdere, hvor meget regn, der vil komme, man skal også beslutte, om man skal udsende varsel, og i hvilket område, man skal varsle. Det kræver erfaring og dygtighed, men det gør også faget spændende og udfordrende. HIRLAM med højere opløsning end hidtil. Det gjorde, at vi kunne gå fra en såkaldt gitterafstand på fem til tre kilometer, fortæller Maja Kjørup Nielsen, der var projektleder under installationen af Cray XT5. Når gitterafstanden, det vil sige størrelsen af de gitterruder som atmosfæren opdeles i, bliver halveret, så fordobles regnestykket en gang for hver dimension. Det giver en bedre præcision i vejrmodellen. Men det var ikke den eneste forbedring, der fulgte med computeren. Computeren giver også mulighed for at arbejde med nye data fra atmosfæren, f.eks. målinger med vejrradar og flere data fra satellitter, der kan assimileres i vejrmodellen. Det muliggør en mere korrekt beskrivelse af atmosfæren og dermed også bedre vejrprognoser. Det gælder især vejrets udvikling i de første 6 timer. En stor del af kapaciteten i Cray XT5 bruges i øvrigt til forskning - hvoraf en stor del foregår inden for klimaforskning. Dagen efter kunne vi gøre resultatet op. Der var kommet akkurat så meget regn, som prognosen havde indikeret, men det var faldet lidt sydligere end forudsagt. DMI Meteorologists work around the clock every day of the year to deliver weather forecasts and severe weather warnings to both the general public and specialist users in sectors such as aviation, defence, shipping, agriculture, road traffic and construction. There are about 90 meteorologists at work in Copenhagen, at airbases around the country and in Kangerlussuaq, Greenland. One of Denmark s largest computers, a Cray XT5, is located in the server room at DMI headquarters. It s here that all the measurements DMI collects from the outside world are analysed and computed. By using the computer, we can now integrate more complex radar and satellite data which allows us to further improve our short term forecasts etc. Superkræfterne bag DMI Cray XT5. En af Danmarks største computere er placeret i serverrummet i DMI s hovedsæde på Lyngbyvej i København og gav institutionen en cirka 15 gange større beregningskraft end hidtil, da den blev implementeret tilbage i Det er her alle DMI s målinger fra virkeligheden bliver samlet, analyseret og beregnet. - Med vores nye supercomputer kunne vi implementere en ny version af vores vejrprognosemodel

4 Vejret i 2100 Menneskets udledning af drivhusgasser til atmosfæren forstærker drivhuseffekten og fører dermed til en global opvarmning. En fortsat udledning af drivhusgasser med nuværende eller højere hastighed vil bevirke yderligere opvarmning og kan føre til mange ændringer i det 21. århundrede. I Danmark vil det betyde temperaturstigninger i år 2100 på mellem 0,7 og 4,6 C i forhold til perioden , alt efter hvordan det globale samfund tackler klimaproblemerne. Derudover kan vi forvente en stigning i vinternedbøren og generelt flere perioder med kraftig nedbør, især om efteråret. I vækstsæsonen vil vi formodentlig opleve flere perioder uden nedbør. Havet omkring Danmark vil for de forskellige scenarier stå mellem 30 centimeter og op til mere end 1 meter højere end i dag. Ud over den generelle stigning i vandstanden forventes ændringer i vindforholdene at øge den maksimale vandstand ved stormfloder på vestkysten af Jylland med yderligere op til 30 cm. Fremtidens klima kan beregnes Hvad der for nogen kan lyde som et kig i en krystalkugle, er ren og skær fysik hos DMI. Ved hjælp af såkaldte klimamodeller kan forskerne hos Danmarks Klimacenter kortlægge det sandsynlige klima de næste år. Modellerne er komplekse, og beregningerne udføres på DMI s store computeranlæg. Kort fortalt, simulerer de atmosfærens og oceanernes strømninger og omfatter, ud fra fysikkens love og konstaterede sammenhænge, matematiske beskrivelser af klimasystemets dele: Atmosfære, oceaner, biosfære, is og sne samt den faste jord. - Et springende punkt i vores udregninger er menneskets udledning af drivhusgasser og andre stoffer, som påvirker klimaet. Når forskerne modellerer den fremtidige klimaudvikling, anvender de antagelser for, hvor meget drivhusgas mennesket vil udlede fremover, fortæller Anne Mette K. Jørgensen, der er chef for Danmarks Klimacenter. - Derfor opererer vi med forskellige mulige udviklinger i fremtidens udslip, såkaldte scenarier, forsætter Anne Mette K. Jørgensen. Klimamodellerne testes først på det fortidige klima, inden de benyttes på fremtidens klima. Man beregner altså en klimaudsigt for en periode, hvor man allerede kender resultatet på den måde er det muligt at tjekke kvaliteten på modellerne. Rådgivning til private og virksomheder Ud over beregninger med klimamodeller og klimascenarier arbejder Danmarks Klimacenter også med specifikke tjenester og rådgivning til brancher og virksomheder, der har brug for at forholde sig praktisk til fremtidens forandrede klimaforhold. Det kan eksempelvis være i forbindelse med kloak- og vejarbejde, der i fremtiden skal dimensioneres efter den mængde nedbør, der vil komme, så der ikke eksempelvis sker oversvømmelser eller jordskred. Klimatjenester er et nyt tiltag, som DMI er ved at udvikle. Og ifølge Anne Mette K. Jørgensen vil DMI med dette produkt gerne gå mere i dialog med kunderne, så klimaprodukterne kan blive mere skræddersyede efter brugernes behov og ønsker. Brugere af klimatjenester kan for eksempel være private og kommunale virksomheder samt energiselskaber. Læs mere på dmi.dk eller ring til os, og hør om de muligheder, Danmarks Klimacenter tilbyder. By using so-called climate models, researchers at the Danish Climate Centre can map likely climatic developments over a year time scale at both the global and the regional level. By the year 2100 Denmark can expect temperatures to rise between 0.7 and 4.6 C. Furthermore a higher general level of winter precipitation and more heavy precipitation events, as well as an increase in the number of periods without precipitation during the growing season is expected. In addition to a potential increase in sea levels of over 1 meter, stronger winds will increase high water levels during storm surges by up to an additional 30 cm. For these reasons, the Danish Climate Centre provides specific services and consultancy for sectors and companies that need to take practical measures to protect themselves against altered climatic conditions in the future.

5 Havets tilstand nu og i fremtiden Nøjagtigt som vejrudsigten dagligt er vigtig for mange danskere, er havudsigten det også. Lodserne skal kende strømmen - havnevæsen og digefolk vandstanden - fiskerne temperatur, saltholdighed og strøm, mens sejlere og surfere har brug for informationer om vind, bølger og strøm. Prognoser og beregninger af havets tilstand hører under DMI s Center for Ocean og Is (COI). Centrets kerneområder er stormflodsvarsling, iskortlægning, bølger, havstrømme og havovervågning fra satellit, havets klima og andre marine data. Data beregnes flere gange dagligt for hele Nordatlanten med fokus på de danske farvande: Nordsøen, Østersøen og farvandene omkring Grønland og Færøerne. Det er vejrudsigten, der beregnes med en numerisk vejrmodel, som danner basis for alle havprognoser. Vejrmodellen leverer de drivkræfter - mekaniske, termiske og strålingsmæssige - som sætter havet i bevægelse og ændrer dets fysiske og kemiske tilstand. COI arbejder med operationelle bølgemodeller og 3D strømningsmodeller. Disse anvendes også til beregning af drift af olie, ved oliespildsulykker, havis og eftersøgning af flydende objekter. Observationer af havets overflade og brug af satellitter udnyttes til at supplere og forbedre informationerne om havets tilstand. Centret bemandes af omkring 50 medarbejdere sammensat af oceanografer, ingeniører, navigatører, geografer og studerende. COI styrer også Iscentralen i Narsarsuaq i Grønland, hvor navigatører med erfaring fra issejlads sidder, lige som en navigatør indgår i den daglige iskortlægning i København. Vi kan forudse, hvor olien fra en ulykke vil ramme kysten - Vi kan med ret stor præcision og allerede inden for én time beregne, hvorhen olien vil flyde, hvis der sker et uheld til søs. Vi kan også regne baglæns, hvis der bliver opdaget olie et sted og spore, hvorfra uheldet stammer, ligesom vi kan beregne, om en boreplatform er i fare og skal evakueres, hvis et større skib eksempelvis har mistet styringen og driver. Ordene er Jacob Woge Nielsens, der til dagligt arbejder som oceanograf hos Center for Ocean og Is. En af de større aktioner, afdelingen har været indblandet i, var forliset af det kinesiske skib Fu Shan Hai i Østersøen ud for Bornholm tilbage i Skibet var lastet med en stor last kunstgødning og mange ton brændstof. Og da cirka halvdelen af skibets olie løb ud i Østersøen, var det startskuddet til en omfattende miljøaktion, som DMI bistod. Resultatet var, at størstedelen af olieforureningen blev indkapslet og opsamlet på havet. - Vi oplever heldigvis ret sjældent de her ulykker, og for at holde vores beredskabsservice helt skarp, holder vi ugentlige øvelser, så alle kanaler og arbejdsgange er pudset af, hvis uheldet skulle opstå, fortæller Jacob Woge Nielsen og forklarer videre, at DMI også fra tid til anden har opgaver for politiet, hvis de eftersøger nogen, de har mistanke om kunne være faldet i vandet, eller hvis de finder objekter i vandet, som skal spores tilbage i tiden. Prognoses for and estimates of the sea state are undertaken by DMI s Centre for Ocean and Ice (COI). Just like the weather forecast, the sea forecast is of great importance to many Danes. Pilot boats need information about ocean currents; harbour authorities and those with responsibility for levees need information about water levels; fishermen need to know about sea temperature, salt levels and currents; and for sailors and surfers wind, wave and current information is of great interest. DMI s ocean models are also used by the emergency services during oil spills and search and rescue operations. To make sure that this service is delivered flawlessly, regular weekly drills are performed to ensure that all channels and procedures are in place should the need arise.

6 Danskernes forbrug af vejr Vejret har stor betydning ikke mindst er mange virksomheder vejrfølsomme og bruger vejrdata som input i omsætningsoptimerende planlægnings- og risikostyringsværktøjer. Eksempelvis skæver landets mejerier hver sommer til vejrudsigten, før ugens produktion af koldskål sættes i gang. Men også hjemme i privaten planlægger Hr. og Fru Danmark udeaktiviteter med hjælp fra DMI s vejrradar, som giver et godt bud på risikoen for regn de kommende timer. - Jeg cykler på arbejde hver dag, og det er sjældent, at jeg bliver våd. Cand.scient Søren Overgaard er klar i mælet, når han beskriver DMI s vejrradarservice, der giver forbrugere og virksomheder mulighed for dugfriske opdateringer på, hvor der falder nedbør over Danmark. Servicen opdateres hvert 10. minut, og du kan på den måde opdatere dig om din lokale vejrsituation, hvad enten det er væsentligt for dig, fordi du er på vej på arbejde, eller du skal til at udføre et stykke arbejde, der ikke tåler regn, som eksempelvis asfaltering af en ny vej. At det er et instrument, som mange er interesserede i, er Søren Overgaard ikke et øjeblik i tvivl om. - I den temmelig våde august 2010 blev internetsiden med DMI s nedbørradar set over 8 millioner gange. Og jeg ved, at borgerne reagerer ret kraftigt over telefonen de få gange, der har været problemer med opdateringer på dmi.dk. Han forklarer videre, at fokus, da man i 1800-tallet startede med at udsende udsigter, var på vind og vindretninger, mens den i dag er på nedbør. DMI har i Danmark opstillet i alt fem vejrradarer, hvorfra data hjemsendes til hovedkontoret, hvor de indgår i grafiske produkter og prognoser. På dmi.dk kan du desuden finde informationer om lynnedslag, som kan fortælle om nedbøren er kraftig, idet kraftig nedbør og lynaktivitet oftes følges ad. Derudover findes der en estimering af, om nedbøren er sne, slud eller regn. DMI s weather radar service provides consumers and companies with up-to-date information regarding precipitation across Denmark. This is of interest whether you re bicycling to work or performing a task that can only be carried out during dry weather, such as re-surfacing a road. During August 2010, an unusually wet month in Denmark, the radar precipitation map on DMI s website was accessed over 8 million times (this in a country of just 5.5 million people). Users also inundated DMI with telephone calls on the few occasions where there were problems updating www. dmi.dk.

7 DMI når vejret viser tænder Der kan være mange årsager til, at vejret netop i morgen er vigtigt for dig: Entreprenøren vil vide, om han kan nå at rejse taget på en ejendom, inden regnen kommer, mens trafikanter og transportsektoren er afhængige af eksempelvis glatførevarsler. DMI udsender varsler for dansk landområde efter retningslinjer aftalt med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Der varsles for kuling, storm og overisning og forhøjet vandstand i de danske farvande, glatføre til vejmyndighederne, orkan, storm, kraftig regn, skybrud, kraftig torden, kraftigt snefald, snestorm, isslag og tæt tåge. Varslerne udsendes op til 18 timer, før det farlige vejr ventes. Instituttet har udviklet flere avancerede systemer og prognoser, der også kan bruges forebyggende eksempelvis kan DMI s glatførevarslingssystem fortælle, hvor det bliver glat, før det bliver glat. Og fordi forebyggende saltning reducerer den nødvendige saltmængde markant, er denne service især interessant for landets vejmyndigheder i vinterhalvåret. På samme måde er det væsentligt for befolkningen og forsikringsbranchen at kunne hente rettidigt stormflodsvarsel, fordi det kan betyde millioner af kroner sparet i skader og erstatning. Lad os guide jer sikkert i havn I Maritime Service vejleder cirka 25 medarbejdere dagligt skibstrafikken verden over sikkert fra havn til havn. - I Maritime Service er en af vores fornemste opgaver at navigere skibene sikrest og billigst over oceanerne, fortæller Janne Banke, der er meteorolog og rutevejleder hos DMI. Hun fortsætter: - Det er superspændende, når vi med kundens input og vores viden sikrer kunden den bedst mulige overfart. Helt konkret handler det om at styre skibene uden om lavtrykkene. Hvis vi eksempelvis har en kunde, der skal sejle fra Bremerhaven til New York, skal det afgøres, om de skal sejle syd eller nord om De Britiske Øer for at ligge godt i forhold til lavtryksbanen. Det har stor betydning for skibets performance, for ligger det rigtig dårligt på den tur, kan skibet nemt miste 36 timer. Det koster mange tusind kroner i ekstra brændstof. Ud over de økonomiske besparelser, er det også langt mere sikkert for skibene at sejle uden om lavtrykkene. Afdelingen er indtægtsdækket og har også andre services, der ligger i kølvandet på rutevejledningen. Blandt andet er her en performanceafdeling, der laver analyser på de forskellige skibes sejladser eller overvåger hele flåder for, om de sejler som det forventes og performer, som de skal. Offshoreindustrien er også et eksempel på kunder i DMI s Maritime Service. Her guider meteorologerne olie- og energiselskaber med vejrudsigter, når de skal ud at bore efter olie eller sætte vindmøller op. - Energy Trading er en anden niche i vores afdeling. Her rådgiver vi med baggrund i det kommende vejr industrien om, hvornår markedet er gunstigt for indkøb af billig el til Hr. og Fru Danmark, forklarer Janne Banke. Læs mere på The 25 employees of Maritime Services guide shipping safely from harbour to harbour all around the world every day. It also provides a range of other nautical add-on services; these include a performance department which monitors and analyses the performance of individual vessels or entire fleets. The offshore industry is another customer of Maritime Services. Typically, meteorologists will provide oil and energy companies with weather forecasts when they are planning drilling activities or constructing windmills at sea. For further information see:

8 Spredningsmodeller forudsiger radioaktivt materiale og vindbårne sygdomme Måske tænker du ikke lige over det, når de første forårstegn viser sig som kløe i næse og øjne, og jagten er gået ind efter dagens pollenkoncentrationer men også her er det DMI, der er kilden til tallene. Pollenvarsling er en væsentlig del af indsatsen. Derudover kører DMI modeller for luftforurening samt varslingssystemer for farlige stoffer som radioaktivt materiale. - Vi er med i en række beredskaber for skadelige gasser og partikler, som kan transporteres i atmosfæren over store afstande lige fra pollen til radioaktivt materiale, forklarer Jens Havskov Sørensen, chefkonsulent ved DMI. Det værste eksempel i historien var, da ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl fandt sted i 1986 ved Kiev i Ukraine. Forureningen fra den ulykke spredtes med vinden over det meste af Europa med alvorlige konsekvenser flere steder. Heldigvis sker der sjældent så store og alvorlige ulykker som i Tjernobyl, men risikoen er der, og det er her DMI s modeller, der simulerer spredningen, er vigtige. Ulykker som Tjernobyl hører til under Danmarks atomberedskab. - Vi er også en del af det kemiske katastrofeberedskab, som gælder udslip af giftige gasser eller røg. Derudover er vi med i det veterinære beredskab, i hvilket vores opgave er at forudsige den luftbårne spredning af visse dyresygdomme, som eksempelvis mund- og klovesyge, der kan spredes adskillige hundrede kilometer gennem luften. Det bedst beskrevne eksempel er fra 1981, hvor sygdommen spredte sig 250 kilometer over den Engelske Kanal fra Frankrig til England, fortæller Jens Havskov Sørensen. Da England i 2001 oplevede en epidemi af mund- og klovesyge, assisterede DMI de engelske veterinære myndigheder med simuleringer af spredningen af virus. Endnu et eksempel på overarbejde i DMI s forskningsafdeling er vulkanudbrud senest på Island, hvor DMI samarbejdede med NAVIAIR om spredningen i atmosfæren. - Uanset omfanget af spredning om det er farligt materiale eller ej er vores spredningsmodeller meget afhængige af at have de bedst mulige meteorologiske data til rådighed. Det har DMI, bl.a. via vores supercomputer og det gør os til de bedst egnede i Danmark til at løfte opgaven. Pollen warnings are a significant element in DMI s environmental programme. DMI also provides air pollution models and warning systems for dangerous substances such as radioactive materials. The worst historical example of such an incident was the accident at the Chernobyl nuclear power plant near Kiev, Ukraine in Pollution from that accident was spread by winds over most of Europe, with serious consequences at a number of locations. As a further example, in 2001 when the UK suffered a foot-and-mouth disease epidemic, DMI helped British veterinary authorities simulate the spread of the virus. Volcanic activity is also the subject of DMI analyses; most recently the Icelandic eruption in 2010 where DMI worked closely with the Danish aviation authorities to predict levels of volcanic ash in the atmosphere.

9 Isbryder på land Overalt i Arktis er havis og isbjerge naturlige forhindringer og til fare for skibstrafikken. Siden det tragiske forlis af det danske skib Hans Hedtoft netop i de grønlandske farvande i 1959, har DMI varetaget den statsfinansierede Istjeneste, der har til formål at informere og hjælpe skibene først og fremmest i det isfyldte farvand omkring Kap Farvel. - Istjenesten er en operationel afdeling, som året rundt rådgiver skibsfarten og andre operationer i Arktis. Helt konkret arbejder vi ud fra de satellitbilleder, vi får ind i næsten sand tid og videregiver informationen til den konkrete bruger, som så kan planlægge sin operation efter isforholdene, siger Annabelle Serritslev, isrådgiver hos DMI. Hun forklarer videre: - Isinformationerne til skibene skal distribueres hurtigst muligt og følger et internationalt kodesprog om bl.a. havisens koncentration, tykkelse, flagestørrelse, skruninger etc. Vi undersøger også, hvornår på sæsonen der kan sejles nordpå i Grønland, når Polarisen har sluppet sit frosne jerngreb for sæsonen, og omvendt overvåger, hvornår den igen breder sig langs den grønlandske østkyst og ned til Kap Farvel. Brugerne kan være alt fra containerskibe, der sejler mellem Danmark og Grønland, ruteskibe i Grønland, Søværnets inspektionsskibe, Slædepatruljen SIRIUS til krydstogtskibe. Istjenesten har også en afdeling i Grønland i Narsarsuaq, hvor Iscentralen har en helikopter til rådighed og overvåger de lokale sejlruter i indenskærsområdet. Gennem de senere år har DMI s Istjeneste fået en lang række kunder og opgaver på kommercielle vilkår, f.eks. med at supportere skibe, der arbejder i forbindelse med olieefterforskning og ved mineraludvinding i Grønland. - De, der arbejder med olieboringer i farvandene omkring Grønland, har et relativt lille vindue, før isen kommer tilbage, og deres daglige beslutninger er afhængige af isinformationer fra os, fortæller Annabelle Serritslev. Undersøgelser af historiske isforhold og statistikker har også været efterspurgt i rækken af konsulentopgaver i Istjenesten. - Vi har bl.a. iskort, der går mere end hundrede år tilbage, og et godt statistisk grundlag for at udtale os om isen i de grønlandske farvande, pointerer Annabelle Serritslev. Throughout the Arctic, sea ice and icebergs constitute natural shipping hazards. Since 1959, DMI has provided the state-financed Ice Service so as to inform and assist shipping in icy Greenlandic waters. Ice Service users include container ships sailing between Denmark and Greenland, Greenlandic liners, navy inspection ships, the SIRUS dog sled patrol and cruise ships. In recent years, DMI s Ice Service has added a number of customers and projects on commercial terms, such as supporting ships engaged in oil exploration and mineral extraction in Greenlandic waters.

10 Nordlys er noget, vi kommer til at opleve mere de kommende år - også i Danmark. Her er det fascinerende fænomen fotograferet i Grønland i bygden Ilulissat af fotograf Bo Nordmander. Kontrasternes holdeplads på randen af istiden Klimaet i Grønland er arktisk med en middeltemperatur under plus 10 C selv i den varmeste måned. Verdens største ø strækker sig km fra nord til syd og dækker 2,2 millioner kvadratkilometer. Vejrmæssigt er Grønland kontrasternes holdeplads med under minus 70 grader om vinteren i de nordlige dele af Indlandsisen, mens man kan opleve en sommerdag over 25 grader ved kysterne. Og mens det sydlige Grønland kan drukne i metervis af sne, falder der til tider knapt nedbør i de arktiske ørkener langt nordpå. Zoomer man helt ind, ser man masser af lokale variationer i vejret - også inden for meget små afstande. 80 procent af landet er dækket af en sammenhængende iskappe, Indlandsisen, der på sit tykkeste sted er over tre kilometer. Den resterende femtedel af øen - fortrinsvis den sydvestlige kyststrækning huser øens befolkning og dyreliv populært sagt på randen af istiden. På grund af sin placering, skåret af Polarcirklen, kan der opleves både midnatssol og polarmørke på øen. DMI har det meteorologiske ansvar for Grønland. Og på grund af beliggenheden og det omgivende mere eller mindre isfyldte hav kan vejret være utroligt barskt, og landet rammes ofte af kraftige storme. Storme forbundet med lavtrykspassager påvirker ofte kysterne, men kraftige faldvinde fra Indlandsisen er også almindelige. Overgangen fra vindstille til storm kan ske meget brat i forbindelse med faldvindene, og den egenskab udtrykkes på Grønland med ordet piteraq; især på østkysten. Her er der flere gange sket voldsomme ødelæggelser pga. piteraq er, som betyder noget i retning af det som overfalder en. - Den værste Piteraq, vi har målt, er fra den 6. februar Bygden Tasiilaq på østkysten blæste næsten i vandet. Vores vindmåler stod af i en middelvind på 54 meter pr. sekund med vindstød op til 72 meter pr. sekund. Vi vurderede, at vindstødene nåede 90 meter pr. sekund. Det svarer til 324 kilometer i timen. Samtidig var der minus 20 grader det overlever man ikke udendørs, fortæller John Cappelen, seniorklimatolog, og forklarer videre, at alle overlevede, men skaderne var så store, at man overvejede at nedlægge bygden. En anden ting, der ifølge klimatologen karakteriserer Grønland, er forekomsten af for årstiden høje temperaturer året rundt, der typisk skyldes tilstrømning af mild luft kombineret med føhneffekt over fjeldene. Et eksempel i Qaqortoq i det sydlige Grønland målt den 26. november i 1997 og nogle dag frem viste, at temperaturen steg fra minus 21,9 grader om natten til plus 8,6 grader et døgn efter. Samtidig faldt den relative fugtighed fra 80 til 40 procent. - Sådan et forløb får selv i vinterens hjerte sneen til at forsvinde og isen til at bryde op og giver et afbræk i dyrs og menneskers livsmønster, pointerer John Cappelen. Han forklarer videre, at tåge både sommer og vinter ligeledes er typisk for det grønlandske klima. Grønland er ellers kendt for sin klare luft, men specielt sommertåge over det kolde havvand i kombination med drivis er en farlig cocktail for skibsfarten. - DMI har vejrstationer overalt langs kysten, som leverer data hver time. Det er de informationer, vi laver statistik på og bruger til vejrudsigter og varsler. De lange serier starter i 1870 erne, nogle få endnu tidligere. Ud over Grønland varetager DMI også det internationale meteorologiske ansvar for Færøerne.

11 I flyvesikringens tjeneste DMI servicerer både luftrummet over Danmark, Grønland og Færøerne samt flere steder i udlandet, hvor DMI i takt med forsvarets nye internationale opgaver i stigende omfang leverer meteorologisk støtte blandt andet i form af observatører og meteorologer, der er udstationeret med forsvarets internationale enheder. Den primære betjening af forsvaret sker dog fra Vejrtjenestecenter Karup, i Flyvertaktisk Kommandos Bunker og fra de tre vejrtjenester på flyvestationerne Aalborg, Karup og Skrydstrup. De fire tjenestesteder leverer al nødvendig vejrinformation til forsvaret, især til flyvevåbnet. Som et led i den civile flyvesikringstjeneste, varetager DMI også den meteorologiske betjening af den civile luftfart inden for Rigsfællesskabet. På Lyngbyvej sidder cirka 20 flyvemeteorologer med minutaktuelle prognoser og vejrfakta klar til at hjælpe de piloter, der flyver i dansk luftrum over eller under dårligt vejr eller briefe dem om kommende uvejr mv. - Vores opgave er at servicere piloter, der flyver i dansk luftrum uanset, om der er tale om store flyselskaber eller små privatfly og svævefly. Det gør vi blandt andet med daglige prognoser og en briefingtelefon til de forskellige lufthavne i Danmark. Derudover servicerer vi et par helikoptere i Nordsøen, som vi også forsyner med udsigter om vind, vejr, skyhøjde og sigtbarhed, fortæller Jesper Olsson, flyvemeteorolog hos DMI og en af i alt otte svenske meteorologer på instituttet. DMI provide services to the airspace of Denmark, Greenland and the Faeroe Islands assisting all pilots right from commercial flights to small private planes and gliders. This is done by providing daily prognoses and telephone briefings to the various Danish airports. DMI also provides increasing levels of meteorological support to the Danish military all around the world while the number of international operations grows. This support includes observers and meteorologists stationed with international units. I 2000 installerede DMI et lynspejlesystem, som registrerer al lynaktivitet over Danmark. Dette system er især interessant for luftfarten, fordi man hermed med kort varsel kan benytte de mest sikre og uproblematiske korridorer. Han forklarer yderligere, at det netop er disse forhold, som er den primære interesse for piloten. - Derudover har vi en hotline til Kastrups flyveledere nervecentret i Nordens største lufthavn. Er der blot den mindste ændring i vejrforholdene, er det altafgørende for dem at blive informeret straks, så de kan styre indkommende og udgående fly fra deres i alt seks baner, uden det betyder forsinkelser for passagererne, forklarer Jesper Olsson. Greenland is subject to a polar climate, with average temperatures below 10 C even during the warmest month of the year. The world s largest island is 2,600 km long measured from north to south and covers an area of 2.2 million square kilometres. 80 percent of the country is covered by an ice sheet, which, at its thickest point, is over three kilometres thick. Greenland also experiences unusual extremes of temperature, right from minus 70 degrees at the northernmost extent of the ice sheet during the winter months to summer days with coastal temperatures of over 25 degrees. DMI s weather stations are strung out all along the coast and deliver data by the hour.

12 Vejret er grænseoverskridende Det er i DMI-regi at Danmarks interesser i en række internationale organisationer og projekter inden for det meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske område varetages. - Jeg kan ikke forestille mig nogen videnskab, der er mere grænseoverskridende end meteorologi. I den måde, vi laver prognoser på i dag, er alt fysik. Man løser nogle energiligninger og respekterer nogle fysiske regler, og så regner man sig tidsmæssigt frem. Men for at kende vejret frem i tiden, er man nødt til at kende vejret i dag og det er ikke bare over Danmark, men over hele kloden. Ordene er Flemming Jenles, chefkonsulent hos DMI, der ofte repræsenterer DMI og dermed Danmark på internationale møder rundt om i verden. - I erkendelse af at vejret ikke respekterer landegrænser, og at vi er gensidigt afhængige af hinanden, har der i historien aldrig været problemer med at udveksle meteorologiske informationer selv under Den Kolde Krig er der løbende gået meteorologiske data på tværs af jerntæppet, fortæller Flemming Jenle. - I dag er der endnu en væsentlig grund til at samarbejde internationalt på meteorologiområdet: Den teknologi, vi anvender i dag, er så kompliceret og kostbar, at mange mindre lande ikke vil kunne magte dette alene. Supercomputere og især de højt specialiserede satellitsystemer bliver mere og mere essentielle, og disse systemer er så komplicerede og kostbare, at de nationale meteorologiske institutter nødvendigvis må gå sammen om at løse opgaverne, fortæller Flemming Jenle. In order to predict the weather you have to know what the current weather situation is, not just in Denmark but all around the world. In recognition of the fact that weather is no respecter of national boundaries and that we are all dependent on each other, the international exchange of meteorological information has always been problem-free. In addition, many new meteorological systems are so complex and expensive that national meteorological institutes have been compelled to work together; yet another incentive for international meteorological cooperation. The DMI is responsible for representing Danish interests in a number of international organisations and projects in the areas of meteorology, climatology and oceanography. DMI s mest centrale internationale samarbejder IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change eller i daglig tale FN s klimapanel WMO, World Meteorological Organization ECMWF, European Center for Medium-Range Weather Forecasts HIRLAM, High Resolution Limited Area Model EUMETSAT, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites ICAO, International Civil Aviation Organization Copyright 2010 EUMET- SAT, klart billede af Danmark 28. marts 2007.

13 Pas på solen Ozonlaget spiller en afgørende rolle for livet på jorden og beskytter blandt andet mod solens UVstråling. Det er UV-stråling, som bruner os, men den forårsager også hudkræft og forskellige øjensygdomme. Og risikoen for hudskader stiger eksplosivt ved en overdosis, der skolder os. Ifølge tal fra cancer.dk er danskernes risiko for at få hudkræft inden de fylder 75 omtrent tredoblet siden starten af 1970 erne. DMI måler ozonmængden i stratosfæren og styrken af den ultraviolette stråling og foretager solvarsling, ligesom man beskriver ozonhuller og fysiske processer af betydning for forandringer i ozonlaget. Vi sponsorerer

14 100810_DMI_annonce_.indd 1 19/08/ Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavnsvæsen Ingeniør - Drift - Teletek - IT - Brand & Redning Security - Uddannelse - Hoteller Sikkerhed frem for alt Greenland one of the coolest places on earth! Through rough and extreme climate conditions, we run the four ICAO and the two DMI-stations in Greenland. GREENLAND IN THE CENTRE OF THE WORLD The World of Meteorology and the entire Greenlandic population depends on our reliable communication. TMA100810

15

16 DMI Lyngbyvej 100, 2100 København Ø. Telefon: Fax: DMI siden 1872 Danmarks Meteorologiske Institut hører under Klima- og Energiministeriet. DMI blev etableret i I dag, omtrent 140 år senere, omfatter instituttet 370 medarbejdere og har en årlig omsætning på 300 millioner kroner. Under halvdelen af DMI s omsætning finansieres via finansloven. Resten finansieres af DMI s brugere og kunder. Størstedelen af medarbejderne sidder i hovedsædet på Lyngbyvej i København. Men der er også faste medarbejdere i Jylland og på Grønland, og i perioder har DMI udstationeret medarbejdere på udenlandske poster. DMI varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland. Betjeningen omfatter udarbejdelse af prognoser, varsler og kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav. Aktiviteterne understøttes af DMI s forskning og teknologi. Forskningen indebærer især udvikling af modeller til beskrivelse af atmosfæren, klimaet og havene og deres forandring på alle tidsskalaer, lige fra de daglige vejrudsigter til det fremtidige klima. DMI er en international arbejdsplads med ansatte fra alle vore nabolande og derudover fra f.eks. Kina, Canada, Indien, Egypten, Island, Rusland, Polen og Sydafrika. I alt har op mod 9% af de ansatte ved DMI en anden baggrund end dansk. www. jsdanmark.dk Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Polar Portalens sæsonrapport 2013

Polar Portalens sæsonrapport 2013 Polar Portalens sæsonrapport 2013 Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. De væsentlige

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012 Forord Vores rapport om klimaets udvikling er udarbejdet i sammenhæng med 9. klasses obligatoriske projektforløb. Forløbet har strækket sig over 5 hele skoledage, hvor man med eget ansvar har, skulle tilpasse

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Sikker sejlads i Arktis, en præsentation af nationale og internationale initiativer

Sikker sejlads i Arktis, en præsentation af nationale og internationale initiativer Sikker sejlads i Arktis, en præsentation af nationale og internationale initiativer? Styrbord eller bagbord Kontorchef Per Sønderstrup, Søfartsstyrelse Arktiske rammevilkår Millioner af kvadratkilometer,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed Bølgeenergi - Hvad er potentialet i danske farvande og anlægseffektiviteten gseffektiviteten? ved Jens Peter Kofoed Bølgeenergiforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet IDAs Climate

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

hen gennem december kun afbrudt af en kortere mildning omtrent midt i måneden.

hen gennem december kun afbrudt af en kortere mildning omtrent midt i måneden. Vinteren 2010/11 lagde ud med et brag med sne og frost allerede fra slutningen af november med etablering af et noget nær landsdækkende snetæppe, og kulden fortsatte med stigende strenghed hen gennem december

Læs mere

the sea kayak climate expedition

the sea kayak climate expedition the sea kayak climate expedition I sommeren 2011 stævner en havkajakekspedition ud i Nordøstgrønland med det formål at dokumentere konsekvensen af den globale opvarmning. I samarbejde med forskningsgruppen

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk April - 200 Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk ide 1 31. august 2007 Indholdsfortegnelse 1. Storkommunen Nordgrønland 2009 2. Lufthavnsforhold nu og i fremtiden

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere