Spørg os om vejr klima hav. små historier fra en stor organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørg os om vejr klima hav. små historier fra en stor organisation"

Transkript

1 Spørg os om vejr klima hav små historier fra en stor organisation

2 Hvordan bliver vejret i morgen? En del byger, lokalt med hagl og torden, og kun lidt sol indimellem. Temp. mellem 7 og 10 grader. Meteorologerne på DMI s Vejrtjeneste arbejder i døgndrift alle årets dage for at kunne levere pletfrie vejrinformationer, udsigter og varsler til både familien Danmark og specialbrugere inden for luftfart, forsvar, skibsfart, landbrug, vejtrafik og entreprenørvirksomheder. Cirka 90 meteorologer er tilknyttet instituttet enten i København, Karup, på flere af landets flyvestationer eller i Kangerlussuaq i Grønland. DMI benytter den nyeste teknik inden for modelberegninger og præsentationssystemer, og de avancerede kommunikationsværktøjer gør, at DMI hurtigt når ud til brugerne gennem medier lige fra den trykte presse, tv, mobiltelefon og til dmi.dk med de seneste opdateringer. Gør karriere hos DMI - Fra meteorolog til fuldmægtig i Vejrtjenesten Erik Hansen startede som meteorolog i 1995 og har i dag kontor på administrationsgangen i Vejrtjenesten. Han er et godt eksempel på den kultur, der hersker hos DMI, hvor man ikke nødvendigvis er bundet af sin uddannelse, hvis man har lyst til andre udfordringer. - DMI er en helt fantastisk organisation af meget engagerede mennesker, der elsker det, de arbejder med. Vi har de bedste eksperter i landet inden for radar, satellitter, computermodeller, og alle vores meteorologer synes, det at beskæftige sig med vejret er noget af det bedste i verden. - Huset er det allerbedste sted at være, når man har vejret som interesse, og det er klart en af grundene til, at jeg har kunnet fejre mit 15 års jubilæum her. Dét og ikke mindst de karrieremuligheder, der er i DMI, hvor man ikke er begrænset af sit fagområde. Jeg startede som uddannet bachelor i meteorologi tilbage i 1995, og nød i mange år det spændende og intense arbejde i de vagter, man har som meteorolog. I 2008 byttede jeg vagterne ud med almindelig kontortid i administrationen, hvor jeg blandt andet er ansvarlig for kompetenceudvikling af meteorologerne og står for verificering af vejrudsigterne, projektledelse mv. I dag arbejder jeg mere 8-16 til gengæld bruger jeg min faglighed som meteorolog på en helt anden måde.

3 Prognosen fra den 19. august 2010 viste, at et lavtryk over Danmark ville give anledning til kraftig regn og byger over Midtjylland. Forudsigelsen af kraftig sommerregn er ofte forbundet med stor usikkerhed, og det sætter meteorologen på prøve. I Vejrtjenesten skal man ikke bare vurdere, hvor meget regn, der vil komme, man skal også beslutte, om man skal udsende varsel, og i hvilket område, man skal varsle. Det kræver erfaring og dygtighed, men det gør også faget spændende og udfordrende. HIRLAM med højere opløsning end hidtil. Det gjorde, at vi kunne gå fra en såkaldt gitterafstand på fem til tre kilometer, fortæller Maja Kjørup Nielsen, der var projektleder under installationen af Cray XT5. Når gitterafstanden, det vil sige størrelsen af de gitterruder som atmosfæren opdeles i, bliver halveret, så fordobles regnestykket en gang for hver dimension. Det giver en bedre præcision i vejrmodellen. Men det var ikke den eneste forbedring, der fulgte med computeren. Computeren giver også mulighed for at arbejde med nye data fra atmosfæren, f.eks. målinger med vejrradar og flere data fra satellitter, der kan assimileres i vejrmodellen. Det muliggør en mere korrekt beskrivelse af atmosfæren og dermed også bedre vejrprognoser. Det gælder især vejrets udvikling i de første 6 timer. En stor del af kapaciteten i Cray XT5 bruges i øvrigt til forskning - hvoraf en stor del foregår inden for klimaforskning. Dagen efter kunne vi gøre resultatet op. Der var kommet akkurat så meget regn, som prognosen havde indikeret, men det var faldet lidt sydligere end forudsagt. DMI Meteorologists work around the clock every day of the year to deliver weather forecasts and severe weather warnings to both the general public and specialist users in sectors such as aviation, defence, shipping, agriculture, road traffic and construction. There are about 90 meteorologists at work in Copenhagen, at airbases around the country and in Kangerlussuaq, Greenland. One of Denmark s largest computers, a Cray XT5, is located in the server room at DMI headquarters. It s here that all the measurements DMI collects from the outside world are analysed and computed. By using the computer, we can now integrate more complex radar and satellite data which allows us to further improve our short term forecasts etc. Superkræfterne bag DMI Cray XT5. En af Danmarks største computere er placeret i serverrummet i DMI s hovedsæde på Lyngbyvej i København og gav institutionen en cirka 15 gange større beregningskraft end hidtil, da den blev implementeret tilbage i Det er her alle DMI s målinger fra virkeligheden bliver samlet, analyseret og beregnet. - Med vores nye supercomputer kunne vi implementere en ny version af vores vejrprognosemodel

4 Vejret i 2100 Menneskets udledning af drivhusgasser til atmosfæren forstærker drivhuseffekten og fører dermed til en global opvarmning. En fortsat udledning af drivhusgasser med nuværende eller højere hastighed vil bevirke yderligere opvarmning og kan føre til mange ændringer i det 21. århundrede. I Danmark vil det betyde temperaturstigninger i år 2100 på mellem 0,7 og 4,6 C i forhold til perioden , alt efter hvordan det globale samfund tackler klimaproblemerne. Derudover kan vi forvente en stigning i vinternedbøren og generelt flere perioder med kraftig nedbør, især om efteråret. I vækstsæsonen vil vi formodentlig opleve flere perioder uden nedbør. Havet omkring Danmark vil for de forskellige scenarier stå mellem 30 centimeter og op til mere end 1 meter højere end i dag. Ud over den generelle stigning i vandstanden forventes ændringer i vindforholdene at øge den maksimale vandstand ved stormfloder på vestkysten af Jylland med yderligere op til 30 cm. Fremtidens klima kan beregnes Hvad der for nogen kan lyde som et kig i en krystalkugle, er ren og skær fysik hos DMI. Ved hjælp af såkaldte klimamodeller kan forskerne hos Danmarks Klimacenter kortlægge det sandsynlige klima de næste år. Modellerne er komplekse, og beregningerne udføres på DMI s store computeranlæg. Kort fortalt, simulerer de atmosfærens og oceanernes strømninger og omfatter, ud fra fysikkens love og konstaterede sammenhænge, matematiske beskrivelser af klimasystemets dele: Atmosfære, oceaner, biosfære, is og sne samt den faste jord. - Et springende punkt i vores udregninger er menneskets udledning af drivhusgasser og andre stoffer, som påvirker klimaet. Når forskerne modellerer den fremtidige klimaudvikling, anvender de antagelser for, hvor meget drivhusgas mennesket vil udlede fremover, fortæller Anne Mette K. Jørgensen, der er chef for Danmarks Klimacenter. - Derfor opererer vi med forskellige mulige udviklinger i fremtidens udslip, såkaldte scenarier, forsætter Anne Mette K. Jørgensen. Klimamodellerne testes først på det fortidige klima, inden de benyttes på fremtidens klima. Man beregner altså en klimaudsigt for en periode, hvor man allerede kender resultatet på den måde er det muligt at tjekke kvaliteten på modellerne. Rådgivning til private og virksomheder Ud over beregninger med klimamodeller og klimascenarier arbejder Danmarks Klimacenter også med specifikke tjenester og rådgivning til brancher og virksomheder, der har brug for at forholde sig praktisk til fremtidens forandrede klimaforhold. Det kan eksempelvis være i forbindelse med kloak- og vejarbejde, der i fremtiden skal dimensioneres efter den mængde nedbør, der vil komme, så der ikke eksempelvis sker oversvømmelser eller jordskred. Klimatjenester er et nyt tiltag, som DMI er ved at udvikle. Og ifølge Anne Mette K. Jørgensen vil DMI med dette produkt gerne gå mere i dialog med kunderne, så klimaprodukterne kan blive mere skræddersyede efter brugernes behov og ønsker. Brugere af klimatjenester kan for eksempel være private og kommunale virksomheder samt energiselskaber. Læs mere på dmi.dk eller ring til os, og hør om de muligheder, Danmarks Klimacenter tilbyder. By using so-called climate models, researchers at the Danish Climate Centre can map likely climatic developments over a year time scale at both the global and the regional level. By the year 2100 Denmark can expect temperatures to rise between 0.7 and 4.6 C. Furthermore a higher general level of winter precipitation and more heavy precipitation events, as well as an increase in the number of periods without precipitation during the growing season is expected. In addition to a potential increase in sea levels of over 1 meter, stronger winds will increase high water levels during storm surges by up to an additional 30 cm. For these reasons, the Danish Climate Centre provides specific services and consultancy for sectors and companies that need to take practical measures to protect themselves against altered climatic conditions in the future.

5 Havets tilstand nu og i fremtiden Nøjagtigt som vejrudsigten dagligt er vigtig for mange danskere, er havudsigten det også. Lodserne skal kende strømmen - havnevæsen og digefolk vandstanden - fiskerne temperatur, saltholdighed og strøm, mens sejlere og surfere har brug for informationer om vind, bølger og strøm. Prognoser og beregninger af havets tilstand hører under DMI s Center for Ocean og Is (COI). Centrets kerneområder er stormflodsvarsling, iskortlægning, bølger, havstrømme og havovervågning fra satellit, havets klima og andre marine data. Data beregnes flere gange dagligt for hele Nordatlanten med fokus på de danske farvande: Nordsøen, Østersøen og farvandene omkring Grønland og Færøerne. Det er vejrudsigten, der beregnes med en numerisk vejrmodel, som danner basis for alle havprognoser. Vejrmodellen leverer de drivkræfter - mekaniske, termiske og strålingsmæssige - som sætter havet i bevægelse og ændrer dets fysiske og kemiske tilstand. COI arbejder med operationelle bølgemodeller og 3D strømningsmodeller. Disse anvendes også til beregning af drift af olie, ved oliespildsulykker, havis og eftersøgning af flydende objekter. Observationer af havets overflade og brug af satellitter udnyttes til at supplere og forbedre informationerne om havets tilstand. Centret bemandes af omkring 50 medarbejdere sammensat af oceanografer, ingeniører, navigatører, geografer og studerende. COI styrer også Iscentralen i Narsarsuaq i Grønland, hvor navigatører med erfaring fra issejlads sidder, lige som en navigatør indgår i den daglige iskortlægning i København. Vi kan forudse, hvor olien fra en ulykke vil ramme kysten - Vi kan med ret stor præcision og allerede inden for én time beregne, hvorhen olien vil flyde, hvis der sker et uheld til søs. Vi kan også regne baglæns, hvis der bliver opdaget olie et sted og spore, hvorfra uheldet stammer, ligesom vi kan beregne, om en boreplatform er i fare og skal evakueres, hvis et større skib eksempelvis har mistet styringen og driver. Ordene er Jacob Woge Nielsens, der til dagligt arbejder som oceanograf hos Center for Ocean og Is. En af de større aktioner, afdelingen har været indblandet i, var forliset af det kinesiske skib Fu Shan Hai i Østersøen ud for Bornholm tilbage i Skibet var lastet med en stor last kunstgødning og mange ton brændstof. Og da cirka halvdelen af skibets olie løb ud i Østersøen, var det startskuddet til en omfattende miljøaktion, som DMI bistod. Resultatet var, at størstedelen af olieforureningen blev indkapslet og opsamlet på havet. - Vi oplever heldigvis ret sjældent de her ulykker, og for at holde vores beredskabsservice helt skarp, holder vi ugentlige øvelser, så alle kanaler og arbejdsgange er pudset af, hvis uheldet skulle opstå, fortæller Jacob Woge Nielsen og forklarer videre, at DMI også fra tid til anden har opgaver for politiet, hvis de eftersøger nogen, de har mistanke om kunne være faldet i vandet, eller hvis de finder objekter i vandet, som skal spores tilbage i tiden. Prognoses for and estimates of the sea state are undertaken by DMI s Centre for Ocean and Ice (COI). Just like the weather forecast, the sea forecast is of great importance to many Danes. Pilot boats need information about ocean currents; harbour authorities and those with responsibility for levees need information about water levels; fishermen need to know about sea temperature, salt levels and currents; and for sailors and surfers wind, wave and current information is of great interest. DMI s ocean models are also used by the emergency services during oil spills and search and rescue operations. To make sure that this service is delivered flawlessly, regular weekly drills are performed to ensure that all channels and procedures are in place should the need arise.

6 Danskernes forbrug af vejr Vejret har stor betydning ikke mindst er mange virksomheder vejrfølsomme og bruger vejrdata som input i omsætningsoptimerende planlægnings- og risikostyringsværktøjer. Eksempelvis skæver landets mejerier hver sommer til vejrudsigten, før ugens produktion af koldskål sættes i gang. Men også hjemme i privaten planlægger Hr. og Fru Danmark udeaktiviteter med hjælp fra DMI s vejrradar, som giver et godt bud på risikoen for regn de kommende timer. - Jeg cykler på arbejde hver dag, og det er sjældent, at jeg bliver våd. Cand.scient Søren Overgaard er klar i mælet, når han beskriver DMI s vejrradarservice, der giver forbrugere og virksomheder mulighed for dugfriske opdateringer på, hvor der falder nedbør over Danmark. Servicen opdateres hvert 10. minut, og du kan på den måde opdatere dig om din lokale vejrsituation, hvad enten det er væsentligt for dig, fordi du er på vej på arbejde, eller du skal til at udføre et stykke arbejde, der ikke tåler regn, som eksempelvis asfaltering af en ny vej. At det er et instrument, som mange er interesserede i, er Søren Overgaard ikke et øjeblik i tvivl om. - I den temmelig våde august 2010 blev internetsiden med DMI s nedbørradar set over 8 millioner gange. Og jeg ved, at borgerne reagerer ret kraftigt over telefonen de få gange, der har været problemer med opdateringer på dmi.dk. Han forklarer videre, at fokus, da man i 1800-tallet startede med at udsende udsigter, var på vind og vindretninger, mens den i dag er på nedbør. DMI har i Danmark opstillet i alt fem vejrradarer, hvorfra data hjemsendes til hovedkontoret, hvor de indgår i grafiske produkter og prognoser. På dmi.dk kan du desuden finde informationer om lynnedslag, som kan fortælle om nedbøren er kraftig, idet kraftig nedbør og lynaktivitet oftes følges ad. Derudover findes der en estimering af, om nedbøren er sne, slud eller regn. DMI s weather radar service provides consumers and companies with up-to-date information regarding precipitation across Denmark. This is of interest whether you re bicycling to work or performing a task that can only be carried out during dry weather, such as re-surfacing a road. During August 2010, an unusually wet month in Denmark, the radar precipitation map on DMI s website was accessed over 8 million times (this in a country of just 5.5 million people). Users also inundated DMI with telephone calls on the few occasions where there were problems updating www. dmi.dk.

7 DMI når vejret viser tænder Der kan være mange årsager til, at vejret netop i morgen er vigtigt for dig: Entreprenøren vil vide, om han kan nå at rejse taget på en ejendom, inden regnen kommer, mens trafikanter og transportsektoren er afhængige af eksempelvis glatførevarsler. DMI udsender varsler for dansk landområde efter retningslinjer aftalt med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Der varsles for kuling, storm og overisning og forhøjet vandstand i de danske farvande, glatføre til vejmyndighederne, orkan, storm, kraftig regn, skybrud, kraftig torden, kraftigt snefald, snestorm, isslag og tæt tåge. Varslerne udsendes op til 18 timer, før det farlige vejr ventes. Instituttet har udviklet flere avancerede systemer og prognoser, der også kan bruges forebyggende eksempelvis kan DMI s glatførevarslingssystem fortælle, hvor det bliver glat, før det bliver glat. Og fordi forebyggende saltning reducerer den nødvendige saltmængde markant, er denne service især interessant for landets vejmyndigheder i vinterhalvåret. På samme måde er det væsentligt for befolkningen og forsikringsbranchen at kunne hente rettidigt stormflodsvarsel, fordi det kan betyde millioner af kroner sparet i skader og erstatning. Lad os guide jer sikkert i havn I Maritime Service vejleder cirka 25 medarbejdere dagligt skibstrafikken verden over sikkert fra havn til havn. - I Maritime Service er en af vores fornemste opgaver at navigere skibene sikrest og billigst over oceanerne, fortæller Janne Banke, der er meteorolog og rutevejleder hos DMI. Hun fortsætter: - Det er superspændende, når vi med kundens input og vores viden sikrer kunden den bedst mulige overfart. Helt konkret handler det om at styre skibene uden om lavtrykkene. Hvis vi eksempelvis har en kunde, der skal sejle fra Bremerhaven til New York, skal det afgøres, om de skal sejle syd eller nord om De Britiske Øer for at ligge godt i forhold til lavtryksbanen. Det har stor betydning for skibets performance, for ligger det rigtig dårligt på den tur, kan skibet nemt miste 36 timer. Det koster mange tusind kroner i ekstra brændstof. Ud over de økonomiske besparelser, er det også langt mere sikkert for skibene at sejle uden om lavtrykkene. Afdelingen er indtægtsdækket og har også andre services, der ligger i kølvandet på rutevejledningen. Blandt andet er her en performanceafdeling, der laver analyser på de forskellige skibes sejladser eller overvåger hele flåder for, om de sejler som det forventes og performer, som de skal. Offshoreindustrien er også et eksempel på kunder i DMI s Maritime Service. Her guider meteorologerne olie- og energiselskaber med vejrudsigter, når de skal ud at bore efter olie eller sætte vindmøller op. - Energy Trading er en anden niche i vores afdeling. Her rådgiver vi med baggrund i det kommende vejr industrien om, hvornår markedet er gunstigt for indkøb af billig el til Hr. og Fru Danmark, forklarer Janne Banke. Læs mere på The 25 employees of Maritime Services guide shipping safely from harbour to harbour all around the world every day. It also provides a range of other nautical add-on services; these include a performance department which monitors and analyses the performance of individual vessels or entire fleets. The offshore industry is another customer of Maritime Services. Typically, meteorologists will provide oil and energy companies with weather forecasts when they are planning drilling activities or constructing windmills at sea. For further information see:

8 Spredningsmodeller forudsiger radioaktivt materiale og vindbårne sygdomme Måske tænker du ikke lige over det, når de første forårstegn viser sig som kløe i næse og øjne, og jagten er gået ind efter dagens pollenkoncentrationer men også her er det DMI, der er kilden til tallene. Pollenvarsling er en væsentlig del af indsatsen. Derudover kører DMI modeller for luftforurening samt varslingssystemer for farlige stoffer som radioaktivt materiale. - Vi er med i en række beredskaber for skadelige gasser og partikler, som kan transporteres i atmosfæren over store afstande lige fra pollen til radioaktivt materiale, forklarer Jens Havskov Sørensen, chefkonsulent ved DMI. Det værste eksempel i historien var, da ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl fandt sted i 1986 ved Kiev i Ukraine. Forureningen fra den ulykke spredtes med vinden over det meste af Europa med alvorlige konsekvenser flere steder. Heldigvis sker der sjældent så store og alvorlige ulykker som i Tjernobyl, men risikoen er der, og det er her DMI s modeller, der simulerer spredningen, er vigtige. Ulykker som Tjernobyl hører til under Danmarks atomberedskab. - Vi er også en del af det kemiske katastrofeberedskab, som gælder udslip af giftige gasser eller røg. Derudover er vi med i det veterinære beredskab, i hvilket vores opgave er at forudsige den luftbårne spredning af visse dyresygdomme, som eksempelvis mund- og klovesyge, der kan spredes adskillige hundrede kilometer gennem luften. Det bedst beskrevne eksempel er fra 1981, hvor sygdommen spredte sig 250 kilometer over den Engelske Kanal fra Frankrig til England, fortæller Jens Havskov Sørensen. Da England i 2001 oplevede en epidemi af mund- og klovesyge, assisterede DMI de engelske veterinære myndigheder med simuleringer af spredningen af virus. Endnu et eksempel på overarbejde i DMI s forskningsafdeling er vulkanudbrud senest på Island, hvor DMI samarbejdede med NAVIAIR om spredningen i atmosfæren. - Uanset omfanget af spredning om det er farligt materiale eller ej er vores spredningsmodeller meget afhængige af at have de bedst mulige meteorologiske data til rådighed. Det har DMI, bl.a. via vores supercomputer og det gør os til de bedst egnede i Danmark til at løfte opgaven. Pollen warnings are a significant element in DMI s environmental programme. DMI also provides air pollution models and warning systems for dangerous substances such as radioactive materials. The worst historical example of such an incident was the accident at the Chernobyl nuclear power plant near Kiev, Ukraine in Pollution from that accident was spread by winds over most of Europe, with serious consequences at a number of locations. As a further example, in 2001 when the UK suffered a foot-and-mouth disease epidemic, DMI helped British veterinary authorities simulate the spread of the virus. Volcanic activity is also the subject of DMI analyses; most recently the Icelandic eruption in 2010 where DMI worked closely with the Danish aviation authorities to predict levels of volcanic ash in the atmosphere.

9 Isbryder på land Overalt i Arktis er havis og isbjerge naturlige forhindringer og til fare for skibstrafikken. Siden det tragiske forlis af det danske skib Hans Hedtoft netop i de grønlandske farvande i 1959, har DMI varetaget den statsfinansierede Istjeneste, der har til formål at informere og hjælpe skibene først og fremmest i det isfyldte farvand omkring Kap Farvel. - Istjenesten er en operationel afdeling, som året rundt rådgiver skibsfarten og andre operationer i Arktis. Helt konkret arbejder vi ud fra de satellitbilleder, vi får ind i næsten sand tid og videregiver informationen til den konkrete bruger, som så kan planlægge sin operation efter isforholdene, siger Annabelle Serritslev, isrådgiver hos DMI. Hun forklarer videre: - Isinformationerne til skibene skal distribueres hurtigst muligt og følger et internationalt kodesprog om bl.a. havisens koncentration, tykkelse, flagestørrelse, skruninger etc. Vi undersøger også, hvornår på sæsonen der kan sejles nordpå i Grønland, når Polarisen har sluppet sit frosne jerngreb for sæsonen, og omvendt overvåger, hvornår den igen breder sig langs den grønlandske østkyst og ned til Kap Farvel. Brugerne kan være alt fra containerskibe, der sejler mellem Danmark og Grønland, ruteskibe i Grønland, Søværnets inspektionsskibe, Slædepatruljen SIRIUS til krydstogtskibe. Istjenesten har også en afdeling i Grønland i Narsarsuaq, hvor Iscentralen har en helikopter til rådighed og overvåger de lokale sejlruter i indenskærsområdet. Gennem de senere år har DMI s Istjeneste fået en lang række kunder og opgaver på kommercielle vilkår, f.eks. med at supportere skibe, der arbejder i forbindelse med olieefterforskning og ved mineraludvinding i Grønland. - De, der arbejder med olieboringer i farvandene omkring Grønland, har et relativt lille vindue, før isen kommer tilbage, og deres daglige beslutninger er afhængige af isinformationer fra os, fortæller Annabelle Serritslev. Undersøgelser af historiske isforhold og statistikker har også været efterspurgt i rækken af konsulentopgaver i Istjenesten. - Vi har bl.a. iskort, der går mere end hundrede år tilbage, og et godt statistisk grundlag for at udtale os om isen i de grønlandske farvande, pointerer Annabelle Serritslev. Throughout the Arctic, sea ice and icebergs constitute natural shipping hazards. Since 1959, DMI has provided the state-financed Ice Service so as to inform and assist shipping in icy Greenlandic waters. Ice Service users include container ships sailing between Denmark and Greenland, Greenlandic liners, navy inspection ships, the SIRUS dog sled patrol and cruise ships. In recent years, DMI s Ice Service has added a number of customers and projects on commercial terms, such as supporting ships engaged in oil exploration and mineral extraction in Greenlandic waters.

10 Nordlys er noget, vi kommer til at opleve mere de kommende år - også i Danmark. Her er det fascinerende fænomen fotograferet i Grønland i bygden Ilulissat af fotograf Bo Nordmander. Kontrasternes holdeplads på randen af istiden Klimaet i Grønland er arktisk med en middeltemperatur under plus 10 C selv i den varmeste måned. Verdens største ø strækker sig km fra nord til syd og dækker 2,2 millioner kvadratkilometer. Vejrmæssigt er Grønland kontrasternes holdeplads med under minus 70 grader om vinteren i de nordlige dele af Indlandsisen, mens man kan opleve en sommerdag over 25 grader ved kysterne. Og mens det sydlige Grønland kan drukne i metervis af sne, falder der til tider knapt nedbør i de arktiske ørkener langt nordpå. Zoomer man helt ind, ser man masser af lokale variationer i vejret - også inden for meget små afstande. 80 procent af landet er dækket af en sammenhængende iskappe, Indlandsisen, der på sit tykkeste sted er over tre kilometer. Den resterende femtedel af øen - fortrinsvis den sydvestlige kyststrækning huser øens befolkning og dyreliv populært sagt på randen af istiden. På grund af sin placering, skåret af Polarcirklen, kan der opleves både midnatssol og polarmørke på øen. DMI har det meteorologiske ansvar for Grønland. Og på grund af beliggenheden og det omgivende mere eller mindre isfyldte hav kan vejret være utroligt barskt, og landet rammes ofte af kraftige storme. Storme forbundet med lavtrykspassager påvirker ofte kysterne, men kraftige faldvinde fra Indlandsisen er også almindelige. Overgangen fra vindstille til storm kan ske meget brat i forbindelse med faldvindene, og den egenskab udtrykkes på Grønland med ordet piteraq; især på østkysten. Her er der flere gange sket voldsomme ødelæggelser pga. piteraq er, som betyder noget i retning af det som overfalder en. - Den værste Piteraq, vi har målt, er fra den 6. februar Bygden Tasiilaq på østkysten blæste næsten i vandet. Vores vindmåler stod af i en middelvind på 54 meter pr. sekund med vindstød op til 72 meter pr. sekund. Vi vurderede, at vindstødene nåede 90 meter pr. sekund. Det svarer til 324 kilometer i timen. Samtidig var der minus 20 grader det overlever man ikke udendørs, fortæller John Cappelen, seniorklimatolog, og forklarer videre, at alle overlevede, men skaderne var så store, at man overvejede at nedlægge bygden. En anden ting, der ifølge klimatologen karakteriserer Grønland, er forekomsten af for årstiden høje temperaturer året rundt, der typisk skyldes tilstrømning af mild luft kombineret med føhneffekt over fjeldene. Et eksempel i Qaqortoq i det sydlige Grønland målt den 26. november i 1997 og nogle dag frem viste, at temperaturen steg fra minus 21,9 grader om natten til plus 8,6 grader et døgn efter. Samtidig faldt den relative fugtighed fra 80 til 40 procent. - Sådan et forløb får selv i vinterens hjerte sneen til at forsvinde og isen til at bryde op og giver et afbræk i dyrs og menneskers livsmønster, pointerer John Cappelen. Han forklarer videre, at tåge både sommer og vinter ligeledes er typisk for det grønlandske klima. Grønland er ellers kendt for sin klare luft, men specielt sommertåge over det kolde havvand i kombination med drivis er en farlig cocktail for skibsfarten. - DMI har vejrstationer overalt langs kysten, som leverer data hver time. Det er de informationer, vi laver statistik på og bruger til vejrudsigter og varsler. De lange serier starter i 1870 erne, nogle få endnu tidligere. Ud over Grønland varetager DMI også det internationale meteorologiske ansvar for Færøerne.

11 I flyvesikringens tjeneste DMI servicerer både luftrummet over Danmark, Grønland og Færøerne samt flere steder i udlandet, hvor DMI i takt med forsvarets nye internationale opgaver i stigende omfang leverer meteorologisk støtte blandt andet i form af observatører og meteorologer, der er udstationeret med forsvarets internationale enheder. Den primære betjening af forsvaret sker dog fra Vejrtjenestecenter Karup, i Flyvertaktisk Kommandos Bunker og fra de tre vejrtjenester på flyvestationerne Aalborg, Karup og Skrydstrup. De fire tjenestesteder leverer al nødvendig vejrinformation til forsvaret, især til flyvevåbnet. Som et led i den civile flyvesikringstjeneste, varetager DMI også den meteorologiske betjening af den civile luftfart inden for Rigsfællesskabet. På Lyngbyvej sidder cirka 20 flyvemeteorologer med minutaktuelle prognoser og vejrfakta klar til at hjælpe de piloter, der flyver i dansk luftrum over eller under dårligt vejr eller briefe dem om kommende uvejr mv. - Vores opgave er at servicere piloter, der flyver i dansk luftrum uanset, om der er tale om store flyselskaber eller små privatfly og svævefly. Det gør vi blandt andet med daglige prognoser og en briefingtelefon til de forskellige lufthavne i Danmark. Derudover servicerer vi et par helikoptere i Nordsøen, som vi også forsyner med udsigter om vind, vejr, skyhøjde og sigtbarhed, fortæller Jesper Olsson, flyvemeteorolog hos DMI og en af i alt otte svenske meteorologer på instituttet. DMI provide services to the airspace of Denmark, Greenland and the Faeroe Islands assisting all pilots right from commercial flights to small private planes and gliders. This is done by providing daily prognoses and telephone briefings to the various Danish airports. DMI also provides increasing levels of meteorological support to the Danish military all around the world while the number of international operations grows. This support includes observers and meteorologists stationed with international units. I 2000 installerede DMI et lynspejlesystem, som registrerer al lynaktivitet over Danmark. Dette system er især interessant for luftfarten, fordi man hermed med kort varsel kan benytte de mest sikre og uproblematiske korridorer. Han forklarer yderligere, at det netop er disse forhold, som er den primære interesse for piloten. - Derudover har vi en hotline til Kastrups flyveledere nervecentret i Nordens største lufthavn. Er der blot den mindste ændring i vejrforholdene, er det altafgørende for dem at blive informeret straks, så de kan styre indkommende og udgående fly fra deres i alt seks baner, uden det betyder forsinkelser for passagererne, forklarer Jesper Olsson. Greenland is subject to a polar climate, with average temperatures below 10 C even during the warmest month of the year. The world s largest island is 2,600 km long measured from north to south and covers an area of 2.2 million square kilometres. 80 percent of the country is covered by an ice sheet, which, at its thickest point, is over three kilometres thick. Greenland also experiences unusual extremes of temperature, right from minus 70 degrees at the northernmost extent of the ice sheet during the winter months to summer days with coastal temperatures of over 25 degrees. DMI s weather stations are strung out all along the coast and deliver data by the hour.

12 Vejret er grænseoverskridende Det er i DMI-regi at Danmarks interesser i en række internationale organisationer og projekter inden for det meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske område varetages. - Jeg kan ikke forestille mig nogen videnskab, der er mere grænseoverskridende end meteorologi. I den måde, vi laver prognoser på i dag, er alt fysik. Man løser nogle energiligninger og respekterer nogle fysiske regler, og så regner man sig tidsmæssigt frem. Men for at kende vejret frem i tiden, er man nødt til at kende vejret i dag og det er ikke bare over Danmark, men over hele kloden. Ordene er Flemming Jenles, chefkonsulent hos DMI, der ofte repræsenterer DMI og dermed Danmark på internationale møder rundt om i verden. - I erkendelse af at vejret ikke respekterer landegrænser, og at vi er gensidigt afhængige af hinanden, har der i historien aldrig været problemer med at udveksle meteorologiske informationer selv under Den Kolde Krig er der løbende gået meteorologiske data på tværs af jerntæppet, fortæller Flemming Jenle. - I dag er der endnu en væsentlig grund til at samarbejde internationalt på meteorologiområdet: Den teknologi, vi anvender i dag, er så kompliceret og kostbar, at mange mindre lande ikke vil kunne magte dette alene. Supercomputere og især de højt specialiserede satellitsystemer bliver mere og mere essentielle, og disse systemer er så komplicerede og kostbare, at de nationale meteorologiske institutter nødvendigvis må gå sammen om at løse opgaverne, fortæller Flemming Jenle. In order to predict the weather you have to know what the current weather situation is, not just in Denmark but all around the world. In recognition of the fact that weather is no respecter of national boundaries and that we are all dependent on each other, the international exchange of meteorological information has always been problem-free. In addition, many new meteorological systems are so complex and expensive that national meteorological institutes have been compelled to work together; yet another incentive for international meteorological cooperation. The DMI is responsible for representing Danish interests in a number of international organisations and projects in the areas of meteorology, climatology and oceanography. DMI s mest centrale internationale samarbejder IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change eller i daglig tale FN s klimapanel WMO, World Meteorological Organization ECMWF, European Center for Medium-Range Weather Forecasts HIRLAM, High Resolution Limited Area Model EUMETSAT, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites ICAO, International Civil Aviation Organization Copyright 2010 EUMET- SAT, klart billede af Danmark 28. marts 2007.

13 Pas på solen Ozonlaget spiller en afgørende rolle for livet på jorden og beskytter blandt andet mod solens UVstråling. Det er UV-stråling, som bruner os, men den forårsager også hudkræft og forskellige øjensygdomme. Og risikoen for hudskader stiger eksplosivt ved en overdosis, der skolder os. Ifølge tal fra cancer.dk er danskernes risiko for at få hudkræft inden de fylder 75 omtrent tredoblet siden starten af 1970 erne. DMI måler ozonmængden i stratosfæren og styrken af den ultraviolette stråling og foretager solvarsling, ligesom man beskriver ozonhuller og fysiske processer af betydning for forandringer i ozonlaget. Vi sponsorerer

14 100810_DMI_annonce_.indd 1 19/08/ Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavnsvæsen Ingeniør - Drift - Teletek - IT - Brand & Redning Security - Uddannelse - Hoteller Sikkerhed frem for alt Greenland one of the coolest places on earth! Through rough and extreme climate conditions, we run the four ICAO and the two DMI-stations in Greenland. GREENLAND IN THE CENTRE OF THE WORLD The World of Meteorology and the entire Greenlandic population depends on our reliable communication. TMA100810

15

16 DMI Lyngbyvej 100, 2100 København Ø. Telefon: Fax: DMI siden 1872 Danmarks Meteorologiske Institut hører under Klima- og Energiministeriet. DMI blev etableret i I dag, omtrent 140 år senere, omfatter instituttet 370 medarbejdere og har en årlig omsætning på 300 millioner kroner. Under halvdelen af DMI s omsætning finansieres via finansloven. Resten finansieres af DMI s brugere og kunder. Størstedelen af medarbejderne sidder i hovedsædet på Lyngbyvej i København. Men der er også faste medarbejdere i Jylland og på Grønland, og i perioder har DMI udstationeret medarbejdere på udenlandske poster. DMI varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland. Betjeningen omfatter udarbejdelse af prognoser, varsler og kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav. Aktiviteterne understøttes af DMI s forskning og teknologi. Forskningen indebærer især udvikling af modeller til beskrivelse af atmosfæren, klimaet og havene og deres forandring på alle tidsskalaer, lige fra de daglige vejrudsigter til det fremtidige klima. DMI er en international arbejdsplads med ansatte fra alle vore nabolande og derudover fra f.eks. Kina, Canada, Indien, Egypten, Island, Rusland, Polen og Sydafrika. I alt har op mod 9% af de ansatte ved DMI en anden baggrund end dansk. www. jsdanmark.dk Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools

Luftfartens Risiko ved Vulkansk Aske Meteorologiske Forhold. Jens Havskov Sørensen DMI

Luftfartens Risiko ved Vulkansk Aske Meteorologiske Forhold. Jens Havskov Sørensen DMI Luftfartens Risiko ved Vulkansk Aske Meteorologiske Forhold Jens Havskov Sørensen DMI Luftforureningsmodellering ved DMI DMI s forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende luftforurening støtter de

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

DMI s Center for Ocean og Is. Erik Buch

DMI s Center for Ocean og Is. Erik Buch DMI s Center for Ocean og Is Erik Buch Vejrudsigter på TV Højvandsvarsel 2. januar 2002 Operationel Oceanografi Ved operationel oceanografi forstås rutinemæssig indsamling, fortolkning og formidling af

Læs mere

Weather Ready Nation -bits & bytes Miljø og Klima v. Marianne Thyrring, direktør DMI

Weather Ready Nation -bits & bytes Miljø og Klima v. Marianne Thyrring, direktør DMI Weather Ready Nation -bits & bytes Miljø og Klima v. Marianne Thyrring, direktør DMI Den 8. juni 2016 Danmarks Meteorologiske Institut 1. april 2016 Side 1 Kort om DMI Vi er en statslig myndighed med en

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Arktiske Forhold Udfordringer

Arktiske Forhold Udfordringer Arktiske Forhold Udfordringer Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Arktis og Antarktis Havstrømme Havstrømme Antarktis Arktis Havets dybdeforhold Ekspedition i 1901 Forsknings

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Klimaforandringerne i historisk perspektiv Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen ATVs konference om de teknologiske udfordringer på Grønland - set i lyset af klimaforandringerne.

Læs mere

vores dynamiske klima

vores dynamiske klima Odense Højskoleforening, 23/10 2008 Jordens Klima - hvad iskernerne fortæller om vores dynamiske klima Sune Olander Rasmussen centerkoordinator og klimaforsker (postdoc) Center for Is og Klima Niels Bohr

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på Nr. 4-2007 Det frosne hav Fag: Naturgeografi B, fysik C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Studér satellitbilledet

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget og Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 30.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth Nuuk, Greenland Major Karl K. Kronskjold, CH J5 (Plans) ARKTISK KOMMANDO DAGSORDEN Arktisk Kommando opgaver og enheder Samarbejde Udvikling RELEASABLE

Læs mere

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER Forskerne tror, at jordens klima forandres, fordi vi slipper alt for meget ud i naturen. Forstå, hvorfor jordens klima er ved at blive varmere. For at kunne løse dette store problem, må vi hjælpes ad.

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger?

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Eigil Kaas Niels Bohr Institutet Københavns Universitet 1 HVAD ER DRIVHUSEFFEKTEN? 2 3 Drivhusgasser: H 2 O, CO 2, CH

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Klimaændringer i Arktis

Klimaændringer i Arktis Klimaændringer i Arktis 1/10 Udbredelsen af den arktiske polaris Med udgangspunkt i en analyse af udviklingen i polarisens udbredelse, ønskes en vurdering af klimaændringernes betydning for de arktiske

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk Nr. 5-2008 Indlandsisen i fremtiden Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1.

Læs mere

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System AIS er et maritimt VHF-baseret system, som er obligatorisk for skibe over en vis størrelse. Med AIS udsender

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten 1. Hvad er specielt ved de klimaændringer vi taler om i dag? 2. Hvis global opvarmning er en alvorlig trussel mod mennesket / livet på jorden, Hvad

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk Nr. 2-2008 Indlandsisen sveder Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Analysér

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Af John Cappelen, DMI I Danmark blev 2012 et lidt koldere år med overskud af nedbør og et lille underskud af sol set i forhold til perioden

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere