Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst"

Transkript

1 Juli 2012

2 Baggrund og sammenfatning Introduktion til de syv vækstplager Effekten af de nye spilleregler Kilder og barrierer for ny vækst Ledergrupperne og de nye muligheder Appendiks: Brancheoversigt

3 SIGTE MED ANALYSEN Corvenas har med analysen ønsket at tage temperaturen på væksten i de 1000 største virksomheder i Danmark - herunder kilder og barrierer for vækst. Fokus har været at søge efter grundlæggende forhold, der påvirker den fremtidige udvikling for derved at skabe et mere fremadrettet sprogbrug omkring erhvervsudviklingen i Danmark efter Corvenas har valgt at fokusere på top-1000 virksomheder, da disse på mange måder danner rygraden i dansk erhvervsliv, og da disse virksomheder er storkunder hos en lang række små og mellemstore virksomheder i Danmark. Corvenas håber med analysen at kaste lys på udfordringerne og mulighederne for top-1000 virksomheder og på den måde bidrage til vækstdebatten. FREMGANGSMÅDE Analysen baserer sig på en gennemgang af: ANALYSENS ANVENDELSE Analysen sigter på at starte debat og om muligt stimulere til nye tanker og perspektiver hos aktørerne. Skønt Corvenas og Corvenas samarbejdspartnere har udøvet bedst mulig omtanke ved opsamling af data og bearbejdning af disse, bør denne analyse ikke danne grundlag for forretningsmæssige dispositioner og beslutninger. Corvenas påtager sig intet ansvar for korrektheden af alle data og konklusioner i denne analyse. OM CORVENAS Corvenas mere formelt Corporate Venture Associates er et management konsulentfirma, der rådgiver ledende virksomheder og organisationer omkring udvikling og opbygning af nye forretningsområder, spin-outs og joint-ventures. Corvenas sigte er at skabe vækst og udvikling for sine klienter gennem anvendelse af processer og værktøjer fra venture capital industrien samt best-practices fra Silicon Valley. Brancheanalyser for de 19 hovedbrancher som top-1000 opererer indenfor Interviews med mere end 70 direktører i top-1000 selskaber Regnskabstal for top-1000 virksomheder i perioden Dele af analysen er foretaget i samarbejde med Eksportingeniørafdelingen på Ingeniør Højskolen i København. For mere information: Web: corvenas.com Kontakt: CEO, Jeppe Jessen, CORVENAS 3

4 DE SYV VÆKSTPLAGER Gennemgang af brancheanalyser samt mere end 70 interview med direktører i top-1000 selskaber har afdækket, at der på tværs af 19 brancher er 7 gennemgående temaer for firmaernes udfordringer og usikkerhed efter krisens udbrud i Tre af disse temaer relaterer sig til markedsforhold, mens fire relaterer sig til emner, der har betydning internt i virksomhederne. Fire af temaerne rammer mere end hver tredje branche, mens tre af temaerne rammer over halvdelen af de analyserede brancher. Disse temaer synes at repræsentere syv blivende spilleregler, som vil påvirke udviklingen af virksomhederne de næste mange år. I langt de fleste tilfælde kræver det reel nyudvikling af forretningen, produkterne, services, interne processer og systemer for at tilpasse virksomheden til disse spilleregler. EFFEKTEN AF DE NYE SPILLEREGLER Interviews med direktioner i selskaberne har afdækket, at langt hovedparten (70%) af virksomhederne har oplevet begrænset eller negativ vækst i 2011, og har begrænsede forventninger til både 2012 og 2013 (henholdsvis 66% og 70%). KILDER OG BARRIERER TIL VÆKST De interviewede ledelser peger på opkøb og fusioner (M&A) som en større kilde til vækst end egen udvikling af nye produkter og nye markeder. Dette skal ses i lyset af, at ledelserne peger på læring og adgang til ny viden samt knaphed på ressourcer som de største barrierer for vækst. LEDERGRUPPERNE OG DE NYE MULIGHEDER Krisen har dog ikke kun været en udfordring. Analysen har afdækket, at en mindre gruppe af virksomheder også har kunnet opleve ny vækst på trods af og i enkelte tilfælde som følge af krisen. Der er tegn på, at virksomheder er begyndt at udvikle nye konkurrencefordele, som følge af de nye muligheder som krisen og forandringerne også giver. Men erkendelsesniveauet blandt ledergrupperne er varierende, og svarene fra interviewene peger på, at virksomhederne er på forskellige stadier af en erkendelsesrejse. Interviews peger på, at hovedparten (77%) af ledergrupperne ser, at væksten skal komme udenfor den eksisterende forretning - fra nye produkter, nye markeder eller begge dele. CORVENAS 4

5 CORVENAS 5

6 Gennemgang af brancheanalyser på tværs af de 19 hovedbrancher har afdækket en række gennemgående temaer for udfordringerne i brancherne. Disse temaer er yderligere blevet fremhævet i interviews med direktører og ledelser i top-1000 selskaberne. Analyseteamet har samlet disse temaer i 7 hovedemner, der dækker over virksomhedernes usikkerheder og udfordringer siden krisens udbrud i Markedsorienterede Tre af disse temaer relaterer sig til markedsforhold, mens fire relaterer sig til emner, der har betydning internt i virksomhederne. Disse temaer synes at repræsentere syv blivende spilleregler, som vil påvirke virksomhederne de næste mange år. I langt de fleste tilfælde kræver det reel nyudvikling af forretningen, produkterne, services, interne processer og systemer for at tilpasse virksomhederne til disse spilleregler. Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Interne forhold Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger CORVENAS 6

7 Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Krisen har ændret forbrugere og firmaers præferencer, prisfølsomhed og på flere områder ændret på den efterspurgte volumen. Detail- og engroshandel, tekstil og tilsvarende brancher har oplevet et skift i præferencer, prisfølsomhed og volumener. Dette skift påvirker relaterede industrier såsom transport og produktionsindustrier. Ændringen har givet vækst for nogle, mens andre er blevet presset på omsætningen. Ændringer i købsmønstret ser ud til at være blivende i de næste mange år. Flere brancher er ramt af et overudbud af ensartede produkter og services. Mange af disse brancher rammes derfor af prispres eller deciderede priskrige. Dette overudbud synes i mange brancher at være blivende de næste mange år, og der tales i flere analyser om mangel på innovation som en udfordring. Eksempler: Priskrig i mobilbranchen Lægemidler der går af patent og åbner op for kopi-produkter Overkapacitet i shipping og transportsektoren Ensartede industrielle produkter i mange underbrancher Udfordringen ved konkurrence fra eller outsourcing til lavtlønslande har været kendt længe. Krisen har accelereret udfordringen og presset mange virksomheder til at tilpasse sig yderligere for at imødekomme konkurrencen. Hvor det før primært har været produktionsindustri, der har talt om konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande, er der nu et bredere felt af brancher, der bliver påvirket, f.eks. transportsektoren, IT og tele samt andre mere videnstunge brancher. CORVENAS 7

8 Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger Knaphed på kredit eller langt skrappere krav ved kreditvurdering i bankerne forventes at fortsætte. Dette skyldes nye kapitalkrav, regler og øget regulering, der tilsammen driver mange banker til at reducere balancerne. Knaphed på kredit påvirker mange brancher, men specielt brancher med større finansieringsbehov til f.eks. arbejdskapital, anlægsaktiver, eller hvor der er behov for konsolidering, fusioner og opkøb er hårdt ramt. Med den globale vækst og samhandel øges efterspørgslen på energi, råvarer og fødevarer, hvilket leder til stigende priser. Disse prisstigninger rammer bl.a. tekstilbranchen og andre fremstillingsbrancher, shipping og transport og på udvalgte områder detailhandel og engrosvirksomheder, (men samtidig nyder f.eks. energiselskaber og fødevareproducenter godt af denne tendens). Dette forhold ser ud til at blive et blivende tema i årene fremover. Mange brancher også brancher man ikke traditionelt betegner som videnstunge udtrykker mangel på specialister. Globaliseringen ser ud til at drive en yderligere regional specialisering, således at der lokalt er mangel på specielle erfaringer og uddannelser også i årene fremover. For mange virksomheder er dette en reel vækstbegrænsning. Stigende politisk ønske om at regulere med sigte på at mindske energiforbruget, sikre bedre miljø, ændre forbrugsmønstre eller med sigte på at beskytte patienter og forbrugere. Dette øger omfanget og kompleksiteten af regler og forordninger, som firmaerne skal leve op til. Hertil kommer nye afgifter og skatter, som skal lede til ændret adfærd. Denne trend ser ud til at fortsætte i mange år fremover både i Danmark og via EU. Samtidigt forstærkes dette pres af forbruger- og interesseorganisationers ønske om sundere produkter og mere miljørigtig drift af virksomhederne. CORVENAS 8

9 Hver branche synes at være ramt mærkbart af 3-5 af disse vækstplager eller nye spilleregler. Tre af de syv spilleregler rammer størstedelen af brancherne, og vil have stor betydning for udviklingen af dansk erhvervsliv de næste mange år. Skønt de syv spilleregler går igen på tværs af brancherne, har hver branche sin egen sammensætning af disse. Størstedelen (> hver 2. branche) Mange (> hver 3.branche) Temperaturmålingen angiver andelen af de 19 overordnede brancher, der er påvirket af den pågældende nye spilleregel i mærkbart omfang. Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger CORVENAS 9

10 CORVENAS 10

11 Interviews med direktører i mere end 70 virksomheder har afdækket en stor usikkerhed omkring den fremtidige vækst, og i mange tilfælde har direktørerne direkte henvist til udfordringerne omkring de syv nye spilleregler. Ledelsen blev spurgt ind til oplevet og forventet vækst i perioden Både 2011 og 2012 har for mange virksomheder været udfordrende, skønt der dog efter de sidste to kvartaler er en svag optimisme. Mange ledelser er udfordrede på forventningerne til 2013, og i de mere kvalitative interviews, er der en stor usikkerhed at spore blandt mange ledelser. Stor vækstspredning i 2011 Forsigtigt skøn for 2012 og svag optimisme Men mange er usikre på 2013 Hvilken vækst oplevede I i 2011? Hvad er den forventede vækst i 2012? Har de seneste 2 kvartaler gjort jer mere eller mindre optimistiske mht. jeres vækstplaner for 2012 og 2013? Hvad er den forventede vækst i 2013? 58% Mere 32% 70% 33% 37% Neutral 34% 14% 16% 8% 21% 13% Mindre 12% 20% 10% 0% Negativ 0-5% 5-10% >10% Negativ 0-5% 5-10% >10% Negativ 0-5% 5-10% >10% Kilde: IHK Interviews CORVENAS 11

12 Direktørerne blev adspurgt om, de ser den nye vækst komme fra den eksisterende forretning eller fra nye områder. Interviewe t har afdækket en meget lav forventning til den nuværende forretning, idet mindre end hver fjerde af virksomhederne forventer at kunne vækste i eksisterende markeder med eksisterende produkter. Langt hovedparten (77%) af ledelserne ser altså vækst komme fra nye markeder og/eller nye produkter, hvilket Corvenas ser som et udtryk for de store forandringer, der rammer mange brancher. I de mere kvalitative interviews angav flere direktioner, at der bliver arbejdet intenst med at optimere og omkostningsreducere i den eksisterende forretning, mens man arbejder med de nye områder. Hovedkilder til ny vækst Eksisterende forretning 23% Eksisterende markeder med eksisterende produkter/services Eksisterende markeder med nye produkter/services Nye områder 26% 28% 23% Nye markeder med eksisterende produkter/services Nye markeder med nye produkter/services 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: IHK Interviews CORVENAS 12

13 CORVENAS 13

14 Interviewene afdækkede, at ledelsen synes at have svært ved at se mulighederne for egenudvikling af nye produkter og nye markeder, og i større grad ønsker at købe sig til ny vækst (M&A). For begge tilgange til at skabe ny vækst, er der forbundne risici og usikkerheder, der formentlig vil påvirke vækstforventningerne i årene fremover. Denne trend kan underbygge en mulig konsolideringsbølge i mange brancher eller afspejle for nogle en generel usikkerhed omkring, hvordan virksomhederne udvikler forretningen i de nye områder. Primær fokus for ny vækst 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Øget investering i opbygning af salgs/distributionskanaler Udvikling af nye produkter/services M&A opkøb af produkter/services M&A opkøb af markedsadgang 10% 5% M&A opkøb af forretningsområder 0% M&A Egenudvikling af nye Produkter Egenudvikling af nye markeder Kilde: IHK Interviews CORVENAS 14

15 Direktørerne blev adspurgt om, hvilke barrierer de anser som de største for virksomhedens fremtidige vækst. Bland de primære operationelle barrierer for vækst peger virksomhederne på to grupper: Læring og knappe ressourcer. Læring og adgang til ny viden synes kritisk for udvikling af de nye forretningsmuligheder, herunder forståelse for kunder, behov, teknologier samt nye specielle kompetencer. Interne ressourcer synes at begrænse virksomhedernes handlingsradius, herunder begrænsede finansieringsmuligheder for de nye initiativer, mangel på arbejdskraft og kritiske interne ressourcer. Disse to hovedtemaer læring og knaphed på ressourcer synes at være blivende temaer for virksomhederne i årene fremover. Største udfordringer for vækst 60% Forståelse af nye kunder og nye behov 50% Adgang til nye teknologier 40% Evne til at omsætte behov til nye produkter / services Organisationens kompetencer 30% Finansiering af nye initiativer 20% Mangel på kvalificeret arbejdskraft Højt omkostningsniveau i DK (løn) 10% Interne processer og forankring 0% Læring og adgang til ny viden Ressourcer og processer Kritiske interne ressourcer (produktion, IT, ledelse mv.) Kilde: IHK Interviews CORVENAS 15

16 CORVENAS 16

17 Krisen har dog ikke kun været en udfordring. Analysen har afdækket, at en mindre gruppe af virksomheder også har kunnet opleve ny vækst på trods af,og i enkelte tilfælde, som følge af krisen. Der er også tegn på, at virksomheder er begyndt at arbejde på nye konkurrencefordele, affødt af de nye muligheder, som krisen og forandringerne også giver. Som eksempel kan nævnes Mærsk Gruppens store arbejde med at udvikle bedre og mere energi- og miljøvenlige løsninger til skibsfarten. Med denne indsats søger Mærsk ikke blot at overkomme to af de syv nye spilleregler (stigende energi priser og øget regulering), men også at udnytte det til at skabe en ny konkurrencefordel. Et andet eksempel er Arla, som gennemfører en opkøbsstrategi, der skal åbne op for nye globale vækstmuligheder. Arla har bl.a. baseret sin strategi på den øgede efterspørgsel på fødevarer samt det øgede fokus på miljø- og energiforbrug (to af spillereglerne). Et tredje eksempel er B&O, der søger at lancere nye sub-brands og produktlinjer rettet efter de nye teknologier og den ændrede købsadfærd (spilleregel om ændrede købsmønstre). De nye produkter sigter efter nye behov i markedet, og er tilpasset prisfølsomheden i disse segmenter. Mærsk s nye Tripple-E containerskibe har lavere brændstofforbrug og er designet ud fra bæredygtighedsprincipperne cradle-to-cradle Arla gennemfører en opkøbsstrategi, som de sidste tre år har ledt til opkøb i Holland, Tyskland, England og Sverige B&O Play er et nyt sub-brand med en række nye produkter her en ipad højtaler stand som sigter efter nye købere og nye behov, og som er tilpasset kundegruppens prisfølsomhed CORVENAS 17

18 Interviewene synes at indikere, at der er en gryende forståelse for de nye spilleregler, som virksomhederne opererer under og at flere virksomheder er begyndt at udnytte de nye muligheder, dette også giver. Men erkendelsesniveauet blandt ledergrupperne er varierende, og svarene fra interviewene peger på, at virksomhederne er på forskellige stadier af en erkendelsesrejse. Denne erkendelsesrejse er simplificeret i nedenstående figur. Corvenas foreslår fem simple spørgsmål, som man i ledergruppen kan bruge til at arbejde hen mod en fælles forståelse for de nye muligheder med sigte på at skabe handling: 1. Forstår vi fuldt ud, hvilke af disse 7 spilleregler har ramt os, vores kunder og distributører samt vores strategiske partnere? 2. Har vi et godt indblik i, hvad vores konkurrenter gør i dag for at udvikle sig indenfor de nye spilleregler? 3. Hvad gør vi selv? 4. Hvori ligger vores unikke mulighed for at udvikle forretningen, og differentiere os i markedet? 5. Hvordan omformer vi dette til konkret handling i dag? Erkendelse af og indsigt i de nye spilleregler i industrien Kortlægning af konkurrenters og egne eksisterende tiltag Strategi for nye muligheder Handling CORVENAS 18

19 CORVENAS 19

20 Omsætning Omsætning i 2010 pr. branche opgjort i mia. DKK. Samlet omsætning for alle top-100 virksomheder er mia. DKK Antal Antal virksomheder pr. branche Overskud Overskud i 2010 i mio. DKK pr. branche. Samlet overskud for alle top virksomheder er 145 mia. DKK Konglomerater Finans & Forsikring Energi & Forsyning Levnedsmidler Medicinal & Biotek Engroshandel Bygge & Anlæg Service Teknologi & Maskinindustri IT & Tele Rederi & Shipping Transport Detailhandel Automobil Medier Tekstil & Beklædning Rådgivning Underholdning Kemisk fremstilling Bolig & Indretning Elektronik Papir & Emballage Note: Mærsk Gruppen figurerer under konglomerater Kilder: Selskabernes regnskabstal, Top-1000 CORVENAS 20

21 Omsætning i mia. DKK Brancheoversigt: Eksport, omsætning og overskud Finans & Forsikring Konglomerater Cirklens størrelse angiver branchens overskud De tyve brancher har store forskelle i samlet omsætning, samlet overskud og eksportandel. Bygge & Anlæg Detailhandel IT & Tele Engroshandel Tekstil og beklædning Energi & Forsyning Levnedsmidler Medicinal & Biotek Service Transport Teknologi- & Maskinindustri Kemisk fremstilling Rederi & Shipping (ex. Mærsk) 0 Rådgivning Automobil Elektronik Brancherne kan opdeles i hjemmemarked orienterede samt internationalt orienterede brancher. Bemærk, at Mærsk Gruppen figurerer under konglomerater. Underholdning -100 Eksportandel % Bolig & indretning Hjemmemarked orienterede Internationalt orienterede Kilder: Top-1000, Selskabers årsregnskaber, Brancheanalyser fra DE samt Corvenas analyse CORVENAS 21

22 Corporate Venture Associates CORVENAS 22

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Topagenda: CXO Survey 2014

Topagenda: CXO Survey 2014 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling 10 11 Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater!

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Ny undersøgelse 104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Baggrund Erhvervsadvokaternes ydelser er under stigende pres fra bl.a. banker,

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere