Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst"

Transkript

1 Juli 2012

2 Baggrund og sammenfatning Introduktion til de syv vækstplager Effekten af de nye spilleregler Kilder og barrierer for ny vækst Ledergrupperne og de nye muligheder Appendiks: Brancheoversigt

3 SIGTE MED ANALYSEN Corvenas har med analysen ønsket at tage temperaturen på væksten i de 1000 største virksomheder i Danmark - herunder kilder og barrierer for vækst. Fokus har været at søge efter grundlæggende forhold, der påvirker den fremtidige udvikling for derved at skabe et mere fremadrettet sprogbrug omkring erhvervsudviklingen i Danmark efter Corvenas har valgt at fokusere på top-1000 virksomheder, da disse på mange måder danner rygraden i dansk erhvervsliv, og da disse virksomheder er storkunder hos en lang række små og mellemstore virksomheder i Danmark. Corvenas håber med analysen at kaste lys på udfordringerne og mulighederne for top-1000 virksomheder og på den måde bidrage til vækstdebatten. FREMGANGSMÅDE Analysen baserer sig på en gennemgang af: ANALYSENS ANVENDELSE Analysen sigter på at starte debat og om muligt stimulere til nye tanker og perspektiver hos aktørerne. Skønt Corvenas og Corvenas samarbejdspartnere har udøvet bedst mulig omtanke ved opsamling af data og bearbejdning af disse, bør denne analyse ikke danne grundlag for forretningsmæssige dispositioner og beslutninger. Corvenas påtager sig intet ansvar for korrektheden af alle data og konklusioner i denne analyse. OM CORVENAS Corvenas mere formelt Corporate Venture Associates er et management konsulentfirma, der rådgiver ledende virksomheder og organisationer omkring udvikling og opbygning af nye forretningsområder, spin-outs og joint-ventures. Corvenas sigte er at skabe vækst og udvikling for sine klienter gennem anvendelse af processer og værktøjer fra venture capital industrien samt best-practices fra Silicon Valley. Brancheanalyser for de 19 hovedbrancher som top-1000 opererer indenfor Interviews med mere end 70 direktører i top-1000 selskaber Regnskabstal for top-1000 virksomheder i perioden Dele af analysen er foretaget i samarbejde med Eksportingeniørafdelingen på Ingeniør Højskolen i København. For mere information: Web: corvenas.com Kontakt: CEO, Jeppe Jessen, CORVENAS 3

4 DE SYV VÆKSTPLAGER Gennemgang af brancheanalyser samt mere end 70 interview med direktører i top-1000 selskaber har afdækket, at der på tværs af 19 brancher er 7 gennemgående temaer for firmaernes udfordringer og usikkerhed efter krisens udbrud i Tre af disse temaer relaterer sig til markedsforhold, mens fire relaterer sig til emner, der har betydning internt i virksomhederne. Fire af temaerne rammer mere end hver tredje branche, mens tre af temaerne rammer over halvdelen af de analyserede brancher. Disse temaer synes at repræsentere syv blivende spilleregler, som vil påvirke udviklingen af virksomhederne de næste mange år. I langt de fleste tilfælde kræver det reel nyudvikling af forretningen, produkterne, services, interne processer og systemer for at tilpasse virksomheden til disse spilleregler. EFFEKTEN AF DE NYE SPILLEREGLER Interviews med direktioner i selskaberne har afdækket, at langt hovedparten (70%) af virksomhederne har oplevet begrænset eller negativ vækst i 2011, og har begrænsede forventninger til både 2012 og 2013 (henholdsvis 66% og 70%). KILDER OG BARRIERER TIL VÆKST De interviewede ledelser peger på opkøb og fusioner (M&A) som en større kilde til vækst end egen udvikling af nye produkter og nye markeder. Dette skal ses i lyset af, at ledelserne peger på læring og adgang til ny viden samt knaphed på ressourcer som de største barrierer for vækst. LEDERGRUPPERNE OG DE NYE MULIGHEDER Krisen har dog ikke kun været en udfordring. Analysen har afdækket, at en mindre gruppe af virksomheder også har kunnet opleve ny vækst på trods af og i enkelte tilfælde som følge af krisen. Der er tegn på, at virksomheder er begyndt at udvikle nye konkurrencefordele, som følge af de nye muligheder som krisen og forandringerne også giver. Men erkendelsesniveauet blandt ledergrupperne er varierende, og svarene fra interviewene peger på, at virksomhederne er på forskellige stadier af en erkendelsesrejse. Interviews peger på, at hovedparten (77%) af ledergrupperne ser, at væksten skal komme udenfor den eksisterende forretning - fra nye produkter, nye markeder eller begge dele. CORVENAS 4

5 CORVENAS 5

6 Gennemgang af brancheanalyser på tværs af de 19 hovedbrancher har afdækket en række gennemgående temaer for udfordringerne i brancherne. Disse temaer er yderligere blevet fremhævet i interviews med direktører og ledelser i top-1000 selskaberne. Analyseteamet har samlet disse temaer i 7 hovedemner, der dækker over virksomhedernes usikkerheder og udfordringer siden krisens udbrud i Markedsorienterede Tre af disse temaer relaterer sig til markedsforhold, mens fire relaterer sig til emner, der har betydning internt i virksomhederne. Disse temaer synes at repræsentere syv blivende spilleregler, som vil påvirke virksomhederne de næste mange år. I langt de fleste tilfælde kræver det reel nyudvikling af forretningen, produkterne, services, interne processer og systemer for at tilpasse virksomhederne til disse spilleregler. Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Interne forhold Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger CORVENAS 6

7 Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Krisen har ændret forbrugere og firmaers præferencer, prisfølsomhed og på flere områder ændret på den efterspurgte volumen. Detail- og engroshandel, tekstil og tilsvarende brancher har oplevet et skift i præferencer, prisfølsomhed og volumener. Dette skift påvirker relaterede industrier såsom transport og produktionsindustrier. Ændringen har givet vækst for nogle, mens andre er blevet presset på omsætningen. Ændringer i købsmønstret ser ud til at være blivende i de næste mange år. Flere brancher er ramt af et overudbud af ensartede produkter og services. Mange af disse brancher rammes derfor af prispres eller deciderede priskrige. Dette overudbud synes i mange brancher at være blivende de næste mange år, og der tales i flere analyser om mangel på innovation som en udfordring. Eksempler: Priskrig i mobilbranchen Lægemidler der går af patent og åbner op for kopi-produkter Overkapacitet i shipping og transportsektoren Ensartede industrielle produkter i mange underbrancher Udfordringen ved konkurrence fra eller outsourcing til lavtlønslande har været kendt længe. Krisen har accelereret udfordringen og presset mange virksomheder til at tilpasse sig yderligere for at imødekomme konkurrencen. Hvor det før primært har været produktionsindustri, der har talt om konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande, er der nu et bredere felt af brancher, der bliver påvirket, f.eks. transportsektoren, IT og tele samt andre mere videnstunge brancher. CORVENAS 7

8 Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger Knaphed på kredit eller langt skrappere krav ved kreditvurdering i bankerne forventes at fortsætte. Dette skyldes nye kapitalkrav, regler og øget regulering, der tilsammen driver mange banker til at reducere balancerne. Knaphed på kredit påvirker mange brancher, men specielt brancher med større finansieringsbehov til f.eks. arbejdskapital, anlægsaktiver, eller hvor der er behov for konsolidering, fusioner og opkøb er hårdt ramt. Med den globale vækst og samhandel øges efterspørgslen på energi, råvarer og fødevarer, hvilket leder til stigende priser. Disse prisstigninger rammer bl.a. tekstilbranchen og andre fremstillingsbrancher, shipping og transport og på udvalgte områder detailhandel og engrosvirksomheder, (men samtidig nyder f.eks. energiselskaber og fødevareproducenter godt af denne tendens). Dette forhold ser ud til at blive et blivende tema i årene fremover. Mange brancher også brancher man ikke traditionelt betegner som videnstunge udtrykker mangel på specialister. Globaliseringen ser ud til at drive en yderligere regional specialisering, således at der lokalt er mangel på specielle erfaringer og uddannelser også i årene fremover. For mange virksomheder er dette en reel vækstbegrænsning. Stigende politisk ønske om at regulere med sigte på at mindske energiforbruget, sikre bedre miljø, ændre forbrugsmønstre eller med sigte på at beskytte patienter og forbrugere. Dette øger omfanget og kompleksiteten af regler og forordninger, som firmaerne skal leve op til. Hertil kommer nye afgifter og skatter, som skal lede til ændret adfærd. Denne trend ser ud til at fortsætte i mange år fremover både i Danmark og via EU. Samtidigt forstærkes dette pres af forbruger- og interesseorganisationers ønske om sundere produkter og mere miljørigtig drift af virksomhederne. CORVENAS 8

9 Hver branche synes at være ramt mærkbart af 3-5 af disse vækstplager eller nye spilleregler. Tre af de syv spilleregler rammer størstedelen af brancherne, og vil have stor betydning for udviklingen af dansk erhvervsliv de næste mange år. Skønt de syv spilleregler går igen på tværs af brancherne, har hver branche sin egen sammensætning af disse. Størstedelen (> hver 2. branche) Mange (> hver 3.branche) Temperaturmålingen angiver andelen af de 19 overordnede brancher, der er påvirket af den pågældende nye spilleregel i mærkbart omfang. Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger CORVENAS 9

10 CORVENAS 10

11 Interviews med direktører i mere end 70 virksomheder har afdækket en stor usikkerhed omkring den fremtidige vækst, og i mange tilfælde har direktørerne direkte henvist til udfordringerne omkring de syv nye spilleregler. Ledelsen blev spurgt ind til oplevet og forventet vækst i perioden Både 2011 og 2012 har for mange virksomheder været udfordrende, skønt der dog efter de sidste to kvartaler er en svag optimisme. Mange ledelser er udfordrede på forventningerne til 2013, og i de mere kvalitative interviews, er der en stor usikkerhed at spore blandt mange ledelser. Stor vækstspredning i 2011 Forsigtigt skøn for 2012 og svag optimisme Men mange er usikre på 2013 Hvilken vækst oplevede I i 2011? Hvad er den forventede vækst i 2012? Har de seneste 2 kvartaler gjort jer mere eller mindre optimistiske mht. jeres vækstplaner for 2012 og 2013? Hvad er den forventede vækst i 2013? 58% Mere 32% 70% 33% 37% Neutral 34% 14% 16% 8% 21% 13% Mindre 12% 20% 10% 0% Negativ 0-5% 5-10% >10% Negativ 0-5% 5-10% >10% Negativ 0-5% 5-10% >10% Kilde: IHK Interviews CORVENAS 11

12 Direktørerne blev adspurgt om, de ser den nye vækst komme fra den eksisterende forretning eller fra nye områder. Interviewe t har afdækket en meget lav forventning til den nuværende forretning, idet mindre end hver fjerde af virksomhederne forventer at kunne vækste i eksisterende markeder med eksisterende produkter. Langt hovedparten (77%) af ledelserne ser altså vækst komme fra nye markeder og/eller nye produkter, hvilket Corvenas ser som et udtryk for de store forandringer, der rammer mange brancher. I de mere kvalitative interviews angav flere direktioner, at der bliver arbejdet intenst med at optimere og omkostningsreducere i den eksisterende forretning, mens man arbejder med de nye områder. Hovedkilder til ny vækst Eksisterende forretning 23% Eksisterende markeder med eksisterende produkter/services Eksisterende markeder med nye produkter/services Nye områder 26% 28% 23% Nye markeder med eksisterende produkter/services Nye markeder med nye produkter/services 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: IHK Interviews CORVENAS 12

13 CORVENAS 13

14 Interviewene afdækkede, at ledelsen synes at have svært ved at se mulighederne for egenudvikling af nye produkter og nye markeder, og i større grad ønsker at købe sig til ny vækst (M&A). For begge tilgange til at skabe ny vækst, er der forbundne risici og usikkerheder, der formentlig vil påvirke vækstforventningerne i årene fremover. Denne trend kan underbygge en mulig konsolideringsbølge i mange brancher eller afspejle for nogle en generel usikkerhed omkring, hvordan virksomhederne udvikler forretningen i de nye områder. Primær fokus for ny vækst 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Øget investering i opbygning af salgs/distributionskanaler Udvikling af nye produkter/services M&A opkøb af produkter/services M&A opkøb af markedsadgang 10% 5% M&A opkøb af forretningsområder 0% M&A Egenudvikling af nye Produkter Egenudvikling af nye markeder Kilde: IHK Interviews CORVENAS 14

15 Direktørerne blev adspurgt om, hvilke barrierer de anser som de største for virksomhedens fremtidige vækst. Bland de primære operationelle barrierer for vækst peger virksomhederne på to grupper: Læring og knappe ressourcer. Læring og adgang til ny viden synes kritisk for udvikling af de nye forretningsmuligheder, herunder forståelse for kunder, behov, teknologier samt nye specielle kompetencer. Interne ressourcer synes at begrænse virksomhedernes handlingsradius, herunder begrænsede finansieringsmuligheder for de nye initiativer, mangel på arbejdskraft og kritiske interne ressourcer. Disse to hovedtemaer læring og knaphed på ressourcer synes at være blivende temaer for virksomhederne i årene fremover. Største udfordringer for vækst 60% Forståelse af nye kunder og nye behov 50% Adgang til nye teknologier 40% Evne til at omsætte behov til nye produkter / services Organisationens kompetencer 30% Finansiering af nye initiativer 20% Mangel på kvalificeret arbejdskraft Højt omkostningsniveau i DK (løn) 10% Interne processer og forankring 0% Læring og adgang til ny viden Ressourcer og processer Kritiske interne ressourcer (produktion, IT, ledelse mv.) Kilde: IHK Interviews CORVENAS 15

16 CORVENAS 16

17 Krisen har dog ikke kun været en udfordring. Analysen har afdækket, at en mindre gruppe af virksomheder også har kunnet opleve ny vækst på trods af,og i enkelte tilfælde, som følge af krisen. Der er også tegn på, at virksomheder er begyndt at arbejde på nye konkurrencefordele, affødt af de nye muligheder, som krisen og forandringerne også giver. Som eksempel kan nævnes Mærsk Gruppens store arbejde med at udvikle bedre og mere energi- og miljøvenlige løsninger til skibsfarten. Med denne indsats søger Mærsk ikke blot at overkomme to af de syv nye spilleregler (stigende energi priser og øget regulering), men også at udnytte det til at skabe en ny konkurrencefordel. Et andet eksempel er Arla, som gennemfører en opkøbsstrategi, der skal åbne op for nye globale vækstmuligheder. Arla har bl.a. baseret sin strategi på den øgede efterspørgsel på fødevarer samt det øgede fokus på miljø- og energiforbrug (to af spillereglerne). Et tredje eksempel er B&O, der søger at lancere nye sub-brands og produktlinjer rettet efter de nye teknologier og den ændrede købsadfærd (spilleregel om ændrede købsmønstre). De nye produkter sigter efter nye behov i markedet, og er tilpasset prisfølsomheden i disse segmenter. Mærsk s nye Tripple-E containerskibe har lavere brændstofforbrug og er designet ud fra bæredygtighedsprincipperne cradle-to-cradle Arla gennemfører en opkøbsstrategi, som de sidste tre år har ledt til opkøb i Holland, Tyskland, England og Sverige B&O Play er et nyt sub-brand med en række nye produkter her en ipad højtaler stand som sigter efter nye købere og nye behov, og som er tilpasset kundegruppens prisfølsomhed CORVENAS 17

18 Interviewene synes at indikere, at der er en gryende forståelse for de nye spilleregler, som virksomhederne opererer under og at flere virksomheder er begyndt at udnytte de nye muligheder, dette også giver. Men erkendelsesniveauet blandt ledergrupperne er varierende, og svarene fra interviewene peger på, at virksomhederne er på forskellige stadier af en erkendelsesrejse. Denne erkendelsesrejse er simplificeret i nedenstående figur. Corvenas foreslår fem simple spørgsmål, som man i ledergruppen kan bruge til at arbejde hen mod en fælles forståelse for de nye muligheder med sigte på at skabe handling: 1. Forstår vi fuldt ud, hvilke af disse 7 spilleregler har ramt os, vores kunder og distributører samt vores strategiske partnere? 2. Har vi et godt indblik i, hvad vores konkurrenter gør i dag for at udvikle sig indenfor de nye spilleregler? 3. Hvad gør vi selv? 4. Hvori ligger vores unikke mulighed for at udvikle forretningen, og differentiere os i markedet? 5. Hvordan omformer vi dette til konkret handling i dag? Erkendelse af og indsigt i de nye spilleregler i industrien Kortlægning af konkurrenters og egne eksisterende tiltag Strategi for nye muligheder Handling CORVENAS 18

19 CORVENAS 19

20 Omsætning Omsætning i 2010 pr. branche opgjort i mia. DKK. Samlet omsætning for alle top-100 virksomheder er mia. DKK Antal Antal virksomheder pr. branche Overskud Overskud i 2010 i mio. DKK pr. branche. Samlet overskud for alle top virksomheder er 145 mia. DKK Konglomerater Finans & Forsikring Energi & Forsyning Levnedsmidler Medicinal & Biotek Engroshandel Bygge & Anlæg Service Teknologi & Maskinindustri IT & Tele Rederi & Shipping Transport Detailhandel Automobil Medier Tekstil & Beklædning Rådgivning Underholdning Kemisk fremstilling Bolig & Indretning Elektronik Papir & Emballage Note: Mærsk Gruppen figurerer under konglomerater Kilder: Selskabernes regnskabstal, Top-1000 CORVENAS 20

21 Omsætning i mia. DKK Brancheoversigt: Eksport, omsætning og overskud Finans & Forsikring Konglomerater Cirklens størrelse angiver branchens overskud De tyve brancher har store forskelle i samlet omsætning, samlet overskud og eksportandel. Bygge & Anlæg Detailhandel IT & Tele Engroshandel Tekstil og beklædning Energi & Forsyning Levnedsmidler Medicinal & Biotek Service Transport Teknologi- & Maskinindustri Kemisk fremstilling Rederi & Shipping (ex. Mærsk) 0 Rådgivning Automobil Elektronik Brancherne kan opdeles i hjemmemarked orienterede samt internationalt orienterede brancher. Bemærk, at Mærsk Gruppen figurerer under konglomerater. Underholdning -100 Eksportandel % Bolig & indretning Hjemmemarked orienterede Internationalt orienterede Kilder: Top-1000, Selskabers årsregnskaber, Brancheanalyser fra DE samt Corvenas analyse CORVENAS 21

22 Corporate Venture Associates CORVENAS 22

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen 3. juni 17 Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen Erhvervslivets investeringer er faldet markant efter den økonomiske krise og har de senere år trods bedre konjunkturer

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser Dansk-Tysk Handelskammers rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 14. april til den

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere