Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst"

Transkript

1 Juli 2012

2 Baggrund og sammenfatning Introduktion til de syv vækstplager Effekten af de nye spilleregler Kilder og barrierer for ny vækst Ledergrupperne og de nye muligheder Appendiks: Brancheoversigt

3 SIGTE MED ANALYSEN Corvenas har med analysen ønsket at tage temperaturen på væksten i de 1000 største virksomheder i Danmark - herunder kilder og barrierer for vækst. Fokus har været at søge efter grundlæggende forhold, der påvirker den fremtidige udvikling for derved at skabe et mere fremadrettet sprogbrug omkring erhvervsudviklingen i Danmark efter Corvenas har valgt at fokusere på top-1000 virksomheder, da disse på mange måder danner rygraden i dansk erhvervsliv, og da disse virksomheder er storkunder hos en lang række små og mellemstore virksomheder i Danmark. Corvenas håber med analysen at kaste lys på udfordringerne og mulighederne for top-1000 virksomheder og på den måde bidrage til vækstdebatten. FREMGANGSMÅDE Analysen baserer sig på en gennemgang af: ANALYSENS ANVENDELSE Analysen sigter på at starte debat og om muligt stimulere til nye tanker og perspektiver hos aktørerne. Skønt Corvenas og Corvenas samarbejdspartnere har udøvet bedst mulig omtanke ved opsamling af data og bearbejdning af disse, bør denne analyse ikke danne grundlag for forretningsmæssige dispositioner og beslutninger. Corvenas påtager sig intet ansvar for korrektheden af alle data og konklusioner i denne analyse. OM CORVENAS Corvenas mere formelt Corporate Venture Associates er et management konsulentfirma, der rådgiver ledende virksomheder og organisationer omkring udvikling og opbygning af nye forretningsområder, spin-outs og joint-ventures. Corvenas sigte er at skabe vækst og udvikling for sine klienter gennem anvendelse af processer og værktøjer fra venture capital industrien samt best-practices fra Silicon Valley. Brancheanalyser for de 19 hovedbrancher som top-1000 opererer indenfor Interviews med mere end 70 direktører i top-1000 selskaber Regnskabstal for top-1000 virksomheder i perioden Dele af analysen er foretaget i samarbejde med Eksportingeniørafdelingen på Ingeniør Højskolen i København. For mere information: Web: corvenas.com Kontakt: CEO, Jeppe Jessen, CORVENAS 3

4 DE SYV VÆKSTPLAGER Gennemgang af brancheanalyser samt mere end 70 interview med direktører i top-1000 selskaber har afdækket, at der på tværs af 19 brancher er 7 gennemgående temaer for firmaernes udfordringer og usikkerhed efter krisens udbrud i Tre af disse temaer relaterer sig til markedsforhold, mens fire relaterer sig til emner, der har betydning internt i virksomhederne. Fire af temaerne rammer mere end hver tredje branche, mens tre af temaerne rammer over halvdelen af de analyserede brancher. Disse temaer synes at repræsentere syv blivende spilleregler, som vil påvirke udviklingen af virksomhederne de næste mange år. I langt de fleste tilfælde kræver det reel nyudvikling af forretningen, produkterne, services, interne processer og systemer for at tilpasse virksomheden til disse spilleregler. EFFEKTEN AF DE NYE SPILLEREGLER Interviews med direktioner i selskaberne har afdækket, at langt hovedparten (70%) af virksomhederne har oplevet begrænset eller negativ vækst i 2011, og har begrænsede forventninger til både 2012 og 2013 (henholdsvis 66% og 70%). KILDER OG BARRIERER TIL VÆKST De interviewede ledelser peger på opkøb og fusioner (M&A) som en større kilde til vækst end egen udvikling af nye produkter og nye markeder. Dette skal ses i lyset af, at ledelserne peger på læring og adgang til ny viden samt knaphed på ressourcer som de største barrierer for vækst. LEDERGRUPPERNE OG DE NYE MULIGHEDER Krisen har dog ikke kun været en udfordring. Analysen har afdækket, at en mindre gruppe af virksomheder også har kunnet opleve ny vækst på trods af og i enkelte tilfælde som følge af krisen. Der er tegn på, at virksomheder er begyndt at udvikle nye konkurrencefordele, som følge af de nye muligheder som krisen og forandringerne også giver. Men erkendelsesniveauet blandt ledergrupperne er varierende, og svarene fra interviewene peger på, at virksomhederne er på forskellige stadier af en erkendelsesrejse. Interviews peger på, at hovedparten (77%) af ledergrupperne ser, at væksten skal komme udenfor den eksisterende forretning - fra nye produkter, nye markeder eller begge dele. CORVENAS 4

5 CORVENAS 5

6 Gennemgang af brancheanalyser på tværs af de 19 hovedbrancher har afdækket en række gennemgående temaer for udfordringerne i brancherne. Disse temaer er yderligere blevet fremhævet i interviews med direktører og ledelser i top-1000 selskaberne. Analyseteamet har samlet disse temaer i 7 hovedemner, der dækker over virksomhedernes usikkerheder og udfordringer siden krisens udbrud i Markedsorienterede Tre af disse temaer relaterer sig til markedsforhold, mens fire relaterer sig til emner, der har betydning internt i virksomhederne. Disse temaer synes at repræsentere syv blivende spilleregler, som vil påvirke virksomhederne de næste mange år. I langt de fleste tilfælde kræver det reel nyudvikling af forretningen, produkterne, services, interne processer og systemer for at tilpasse virksomhederne til disse spilleregler. Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Interne forhold Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger CORVENAS 6

7 Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Krisen har ændret forbrugere og firmaers præferencer, prisfølsomhed og på flere områder ændret på den efterspurgte volumen. Detail- og engroshandel, tekstil og tilsvarende brancher har oplevet et skift i præferencer, prisfølsomhed og volumener. Dette skift påvirker relaterede industrier såsom transport og produktionsindustrier. Ændringen har givet vækst for nogle, mens andre er blevet presset på omsætningen. Ændringer i købsmønstret ser ud til at være blivende i de næste mange år. Flere brancher er ramt af et overudbud af ensartede produkter og services. Mange af disse brancher rammes derfor af prispres eller deciderede priskrige. Dette overudbud synes i mange brancher at være blivende de næste mange år, og der tales i flere analyser om mangel på innovation som en udfordring. Eksempler: Priskrig i mobilbranchen Lægemidler der går af patent og åbner op for kopi-produkter Overkapacitet i shipping og transportsektoren Ensartede industrielle produkter i mange underbrancher Udfordringen ved konkurrence fra eller outsourcing til lavtlønslande har været kendt længe. Krisen har accelereret udfordringen og presset mange virksomheder til at tilpasse sig yderligere for at imødekomme konkurrencen. Hvor det før primært har været produktionsindustri, der har talt om konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande, er der nu et bredere felt af brancher, der bliver påvirket, f.eks. transportsektoren, IT og tele samt andre mere videnstunge brancher. CORVENAS 7

8 Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger Knaphed på kredit eller langt skrappere krav ved kreditvurdering i bankerne forventes at fortsætte. Dette skyldes nye kapitalkrav, regler og øget regulering, der tilsammen driver mange banker til at reducere balancerne. Knaphed på kredit påvirker mange brancher, men specielt brancher med større finansieringsbehov til f.eks. arbejdskapital, anlægsaktiver, eller hvor der er behov for konsolidering, fusioner og opkøb er hårdt ramt. Med den globale vækst og samhandel øges efterspørgslen på energi, råvarer og fødevarer, hvilket leder til stigende priser. Disse prisstigninger rammer bl.a. tekstilbranchen og andre fremstillingsbrancher, shipping og transport og på udvalgte områder detailhandel og engrosvirksomheder, (men samtidig nyder f.eks. energiselskaber og fødevareproducenter godt af denne tendens). Dette forhold ser ud til at blive et blivende tema i årene fremover. Mange brancher også brancher man ikke traditionelt betegner som videnstunge udtrykker mangel på specialister. Globaliseringen ser ud til at drive en yderligere regional specialisering, således at der lokalt er mangel på specielle erfaringer og uddannelser også i årene fremover. For mange virksomheder er dette en reel vækstbegrænsning. Stigende politisk ønske om at regulere med sigte på at mindske energiforbruget, sikre bedre miljø, ændre forbrugsmønstre eller med sigte på at beskytte patienter og forbrugere. Dette øger omfanget og kompleksiteten af regler og forordninger, som firmaerne skal leve op til. Hertil kommer nye afgifter og skatter, som skal lede til ændret adfærd. Denne trend ser ud til at fortsætte i mange år fremover både i Danmark og via EU. Samtidigt forstærkes dette pres af forbruger- og interesseorganisationers ønske om sundere produkter og mere miljørigtig drift af virksomhederne. CORVENAS 8

9 Hver branche synes at være ramt mærkbart af 3-5 af disse vækstplager eller nye spilleregler. Tre af de syv spilleregler rammer størstedelen af brancherne, og vil have stor betydning for udviklingen af dansk erhvervsliv de næste mange år. Skønt de syv spilleregler går igen på tværs af brancherne, har hver branche sin egen sammensætning af disse. Størstedelen (> hver 2. branche) Mange (> hver 3.branche) Temperaturmålingen angiver andelen af de 19 overordnede brancher, der er påvirket af den pågældende nye spilleregel i mærkbart omfang. Krise har ændret kundernes købsmønstre For mange ensartede produkter og services Konkurrence fra (eller udflytning til) lavtlønslande Knaphed på kredit synes at være et vilkår i mange år Stigende energi-, fødevare- og råvarepriser er ny norm Mangel på specialister i mange brancher bremser Regler og afgifter giver øgede omkostninger CORVENAS 9

10 CORVENAS 10

11 Interviews med direktører i mere end 70 virksomheder har afdækket en stor usikkerhed omkring den fremtidige vækst, og i mange tilfælde har direktørerne direkte henvist til udfordringerne omkring de syv nye spilleregler. Ledelsen blev spurgt ind til oplevet og forventet vækst i perioden Både 2011 og 2012 har for mange virksomheder været udfordrende, skønt der dog efter de sidste to kvartaler er en svag optimisme. Mange ledelser er udfordrede på forventningerne til 2013, og i de mere kvalitative interviews, er der en stor usikkerhed at spore blandt mange ledelser. Stor vækstspredning i 2011 Forsigtigt skøn for 2012 og svag optimisme Men mange er usikre på 2013 Hvilken vækst oplevede I i 2011? Hvad er den forventede vækst i 2012? Har de seneste 2 kvartaler gjort jer mere eller mindre optimistiske mht. jeres vækstplaner for 2012 og 2013? Hvad er den forventede vækst i 2013? 58% Mere 32% 70% 33% 37% Neutral 34% 14% 16% 8% 21% 13% Mindre 12% 20% 10% 0% Negativ 0-5% 5-10% >10% Negativ 0-5% 5-10% >10% Negativ 0-5% 5-10% >10% Kilde: IHK Interviews CORVENAS 11

12 Direktørerne blev adspurgt om, de ser den nye vækst komme fra den eksisterende forretning eller fra nye områder. Interviewe t har afdækket en meget lav forventning til den nuværende forretning, idet mindre end hver fjerde af virksomhederne forventer at kunne vækste i eksisterende markeder med eksisterende produkter. Langt hovedparten (77%) af ledelserne ser altså vækst komme fra nye markeder og/eller nye produkter, hvilket Corvenas ser som et udtryk for de store forandringer, der rammer mange brancher. I de mere kvalitative interviews angav flere direktioner, at der bliver arbejdet intenst med at optimere og omkostningsreducere i den eksisterende forretning, mens man arbejder med de nye områder. Hovedkilder til ny vækst Eksisterende forretning 23% Eksisterende markeder med eksisterende produkter/services Eksisterende markeder med nye produkter/services Nye områder 26% 28% 23% Nye markeder med eksisterende produkter/services Nye markeder med nye produkter/services 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: IHK Interviews CORVENAS 12

13 CORVENAS 13

14 Interviewene afdækkede, at ledelsen synes at have svært ved at se mulighederne for egenudvikling af nye produkter og nye markeder, og i større grad ønsker at købe sig til ny vækst (M&A). For begge tilgange til at skabe ny vækst, er der forbundne risici og usikkerheder, der formentlig vil påvirke vækstforventningerne i årene fremover. Denne trend kan underbygge en mulig konsolideringsbølge i mange brancher eller afspejle for nogle en generel usikkerhed omkring, hvordan virksomhederne udvikler forretningen i de nye områder. Primær fokus for ny vækst 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Øget investering i opbygning af salgs/distributionskanaler Udvikling af nye produkter/services M&A opkøb af produkter/services M&A opkøb af markedsadgang 10% 5% M&A opkøb af forretningsområder 0% M&A Egenudvikling af nye Produkter Egenudvikling af nye markeder Kilde: IHK Interviews CORVENAS 14

15 Direktørerne blev adspurgt om, hvilke barrierer de anser som de største for virksomhedens fremtidige vækst. Bland de primære operationelle barrierer for vækst peger virksomhederne på to grupper: Læring og knappe ressourcer. Læring og adgang til ny viden synes kritisk for udvikling af de nye forretningsmuligheder, herunder forståelse for kunder, behov, teknologier samt nye specielle kompetencer. Interne ressourcer synes at begrænse virksomhedernes handlingsradius, herunder begrænsede finansieringsmuligheder for de nye initiativer, mangel på arbejdskraft og kritiske interne ressourcer. Disse to hovedtemaer læring og knaphed på ressourcer synes at være blivende temaer for virksomhederne i årene fremover. Største udfordringer for vækst 60% Forståelse af nye kunder og nye behov 50% Adgang til nye teknologier 40% Evne til at omsætte behov til nye produkter / services Organisationens kompetencer 30% Finansiering af nye initiativer 20% Mangel på kvalificeret arbejdskraft Højt omkostningsniveau i DK (løn) 10% Interne processer og forankring 0% Læring og adgang til ny viden Ressourcer og processer Kritiske interne ressourcer (produktion, IT, ledelse mv.) Kilde: IHK Interviews CORVENAS 15

16 CORVENAS 16

17 Krisen har dog ikke kun været en udfordring. Analysen har afdækket, at en mindre gruppe af virksomheder også har kunnet opleve ny vækst på trods af,og i enkelte tilfælde, som følge af krisen. Der er også tegn på, at virksomheder er begyndt at arbejde på nye konkurrencefordele, affødt af de nye muligheder, som krisen og forandringerne også giver. Som eksempel kan nævnes Mærsk Gruppens store arbejde med at udvikle bedre og mere energi- og miljøvenlige løsninger til skibsfarten. Med denne indsats søger Mærsk ikke blot at overkomme to af de syv nye spilleregler (stigende energi priser og øget regulering), men også at udnytte det til at skabe en ny konkurrencefordel. Et andet eksempel er Arla, som gennemfører en opkøbsstrategi, der skal åbne op for nye globale vækstmuligheder. Arla har bl.a. baseret sin strategi på den øgede efterspørgsel på fødevarer samt det øgede fokus på miljø- og energiforbrug (to af spillereglerne). Et tredje eksempel er B&O, der søger at lancere nye sub-brands og produktlinjer rettet efter de nye teknologier og den ændrede købsadfærd (spilleregel om ændrede købsmønstre). De nye produkter sigter efter nye behov i markedet, og er tilpasset prisfølsomheden i disse segmenter. Mærsk s nye Tripple-E containerskibe har lavere brændstofforbrug og er designet ud fra bæredygtighedsprincipperne cradle-to-cradle Arla gennemfører en opkøbsstrategi, som de sidste tre år har ledt til opkøb i Holland, Tyskland, England og Sverige B&O Play er et nyt sub-brand med en række nye produkter her en ipad højtaler stand som sigter efter nye købere og nye behov, og som er tilpasset kundegruppens prisfølsomhed CORVENAS 17

18 Interviewene synes at indikere, at der er en gryende forståelse for de nye spilleregler, som virksomhederne opererer under og at flere virksomheder er begyndt at udnytte de nye muligheder, dette også giver. Men erkendelsesniveauet blandt ledergrupperne er varierende, og svarene fra interviewene peger på, at virksomhederne er på forskellige stadier af en erkendelsesrejse. Denne erkendelsesrejse er simplificeret i nedenstående figur. Corvenas foreslår fem simple spørgsmål, som man i ledergruppen kan bruge til at arbejde hen mod en fælles forståelse for de nye muligheder med sigte på at skabe handling: 1. Forstår vi fuldt ud, hvilke af disse 7 spilleregler har ramt os, vores kunder og distributører samt vores strategiske partnere? 2. Har vi et godt indblik i, hvad vores konkurrenter gør i dag for at udvikle sig indenfor de nye spilleregler? 3. Hvad gør vi selv? 4. Hvori ligger vores unikke mulighed for at udvikle forretningen, og differentiere os i markedet? 5. Hvordan omformer vi dette til konkret handling i dag? Erkendelse af og indsigt i de nye spilleregler i industrien Kortlægning af konkurrenters og egne eksisterende tiltag Strategi for nye muligheder Handling CORVENAS 18

19 CORVENAS 19

20 Omsætning Omsætning i 2010 pr. branche opgjort i mia. DKK. Samlet omsætning for alle top-100 virksomheder er mia. DKK Antal Antal virksomheder pr. branche Overskud Overskud i 2010 i mio. DKK pr. branche. Samlet overskud for alle top virksomheder er 145 mia. DKK Konglomerater Finans & Forsikring Energi & Forsyning Levnedsmidler Medicinal & Biotek Engroshandel Bygge & Anlæg Service Teknologi & Maskinindustri IT & Tele Rederi & Shipping Transport Detailhandel Automobil Medier Tekstil & Beklædning Rådgivning Underholdning Kemisk fremstilling Bolig & Indretning Elektronik Papir & Emballage Note: Mærsk Gruppen figurerer under konglomerater Kilder: Selskabernes regnskabstal, Top-1000 CORVENAS 20

21 Omsætning i mia. DKK Brancheoversigt: Eksport, omsætning og overskud Finans & Forsikring Konglomerater Cirklens størrelse angiver branchens overskud De tyve brancher har store forskelle i samlet omsætning, samlet overskud og eksportandel. Bygge & Anlæg Detailhandel IT & Tele Engroshandel Tekstil og beklædning Energi & Forsyning Levnedsmidler Medicinal & Biotek Service Transport Teknologi- & Maskinindustri Kemisk fremstilling Rederi & Shipping (ex. Mærsk) 0 Rådgivning Automobil Elektronik Brancherne kan opdeles i hjemmemarked orienterede samt internationalt orienterede brancher. Bemærk, at Mærsk Gruppen figurerer under konglomerater. Underholdning -100 Eksportandel % Bolig & indretning Hjemmemarked orienterede Internationalt orienterede Kilder: Top-1000, Selskabers årsregnskaber, Brancheanalyser fra DE samt Corvenas analyse CORVENAS 21

22 Corporate Venture Associates CORVENAS 22

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Vækst i krise Styrk din bundlinie ved at gå egne veje 2008 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP, som er en

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

ENERGIINDEKS DANMARK 2013

ENERGIINDEKS DANMARK 2013 ENERGIINDEKS DANMARK 2013 1 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: 978-87-90275-64-8 Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 Axcelfutures bestyrelse: Fra højre Christian Frigast Managing partner, Axcel (Formand), Per Christensen

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet. Industrigruppe Finans

Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet. Industrigruppe Finans Analyse af pengeinstitutsektoren 2012 Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Indledning Årets undersøgelse af banksektorens udfordringer med fokus på forvent ninger til de kommende års udvikling,

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Værdiansættelse af ISS World Service A/S

Værdiansættelse af ISS World Service A/S HD-HOVEDOPGAVE Værdiansættelse af ISS World Service A/S Opgave nr. 34 Opgaveløser: Mads Jensen Vejleder: Jens Borges 14-05-2012 Indhold 1. Indledende afsnit... 5 Indledning 1.1... 5 Problemformulering

Læs mere

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder 2 forår 2011 Cleantech som vækstmotor forår 2011 Cleantech som vækstmotor 3 Pointer og perspektiver ÅBEN TILGANG

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere