Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation. januar Strategisk ledelse. Mandag den 12. januar 2009 Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation. januar 2009. Strategisk ledelse. Mandag den 12. januar 2009 Kl. 9.00 13."

Transkript

1 Side 1 af 12 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation januar 2009 Strategisk ledelse Mandag den 12. januar 2009 Kl Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger, noter, papirer, lommeregnere o.lign. Tilladt er derimod ikke hjælpemidler, der kan kommunikere i og uden for lokalet, og hjælpemidler der kan virke forstyrrende på de øvrige studerende: det er printere, telefoner o.lig

2 Side 2 af 12 Med baggrund i nedenstående historie Maersk Line sejler bedes du besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Analyser og beskriv Maersk Line strategiske position efter overtagelsen af P&O Nedlloyd. 2. Diskuter overordnet hvilken indflydelse firma kulturen har for den fremtidige strategiske udvikling af Maersk Line. Din analyse bør indeholde en vurdering af det foretagne paradigme skift. 3. Benyt dine analyser og anvendte teorier fra spørgsmål 1 og 2 til at udarbejde en anbefaling til Eivind Kolding og hans ledergruppe om den nye intention om handling samt projekt StreamLine. Redegør for problemstillinger knyttet til dine anbefalinger.

3 Side 3 af 12 Maersk Line sejler Mange danskere har i udlandet set, at der stod containere i fjerne havne, eller at der var biler der kørte rundt med lyseblå containere og har tænkt, vi er her! Ikke uden en vis stolthed. Måske har folkeviddet viderebragt historien om den syvtakkede stjerne: Der skal arbejdes syv dage om ugen. Men alligevel, det er dansk, og det er dygtigt! I gik det pludseligt anderledes for Maersk Line, som denne historie handler om. AP Møller - Mærsks mange andre aktiviteter som fx olie og gas, detailhandel og havnevirksomhed er ikke en central del af netop denne historie. I 2007 er omsætningen i Maersk Line på ca. 150 mia. kr. Mere eller mindre Danmarks største forretning. I 2007 kommer Maersk Line ud med et betragteligt underskud på ca. 3,5 mia. kr. Maersk Line er med sine ca. 500 skibe fortsat verdens største indenfor containertransport med en markedsandel på ca. 16 %. Vækst, fusion og it En af de store konkurrenter, hollandsk-britiske P&O Nedlloyd, er til salg, og for en pris af ca. 17. mia. kr. overtager A.P. Møller Mærsk i 2005 firmaet og dets aktiviteter. På denne måde opnår Maersk Line en global dominans. Opkøb er ikke noget nyt. Faktisk har forretningsudviklingen i Maersk Line gennem det sidste tiår været præget af vækst gennem opkøb og gennem fast tilgang af nye skibe og er nu ti gange større. Købet af Nedlloyd er den største forretning og organisation man hidtil har købt. Maersk Line har dog ikke kunnet øge sine markedsandele i de seneste år. Vi vil gerne være verdensberømte uden for Danmark. Det er vi ikke endnu. Men det er visionen. Så når man nævner de gode selskaber internationalt, så skal vi også blive nævnt, siger koncernchef Jess Søderberg til Berlingske Nyhedsmagasin i forbindelse med overtagelsen af P&O Nedlloyd. (Se også Maersk Lines Vision og Mission i Bilag 1) Årsagen til at ledelsen netop vælger at skabe vækst gennem opkøb kendes ikke. Ifølge en intern kilde i P&O Nedlloyd gennemføres fusionen eller måske snarere overtagelsen arrogant og uden at hente de forretningsmæssige gevinster. En central kernekompetence i en virksomhed som Maersk Line er logistik. Maersk Line har derfor investeret i større komplekse it-systemer, som skal holde rede på både containertrafikken og forretningsudviklingen. Ikke et system man umiddelbart kan zappe ind og ud af, men et, som er gennemgribende for firmaets forretningsprocesser, dvs. at containere kommer de rigtige steder hen, samt tilbyde nye kundetyper let adgang til at booke plads i en container. Ved overtagelsen af P&O Nedlloyd er man imidlertid så langt fra færdig med implementeringen, og derfor er det naturligvis også vanskeligt at inkludere P&O Netlloyds processer og økonomi i systemet. It-problemer er nok uventede i APM og Maersk Line, idet man solgte Maersk Data til IBM i At Maersk Line har problemer med container-logistikken mener aktieanalytiker hos Sydbank, Jacob Pedersen, ikke, der kan herske tvivl om. Han udtaler: Når verdens største containerrederi har en ny målsætning, der som et af sine kerneelementer handler om at fylde alle skibene op med lønsom last, så mangler der et logistisk overblik Det får man ikke bare ved, at en masse mennesker ringer til hinanden det får man via it, som er kernen i al logistik. At det mangler, siger mig, at der er plads til masser af forbedringer på it-fronten (Computerworld, d ) It-systemerne var tillige en forudsætning for at skabe det nødvendige ressourcemæssige overblik for Jess Søderbergs annoncerede spareplan. Ifølge Børsens kilder blev der allerede i marts 2007 afholdt et

4 Side 4 af 12 møde med leverandørens topledelse, hvor Jess Søderberg gav udtryk for undren over, at it-systemerne endnu ikke leverede den ønskede information. Endnu en topchef i Maersk Line, CEO for containeraktiviteterne Eivind Kolding, deltog i dette møde (se afsnittet Ledelse nedenfor). I januar 2008 udtaler den nye A.P. Møller Mærsk koncernchef Nils Smedegaard Andersen til nyhedsbureauet Direkt: Et problem ved manglen på effektive IT-systemer har været, at det har været svært at se, hvad vi har tjent penge på, og hvad vi ikke har tjent penge på. I takt med at vi får vores ITsystemer kørt ind, bliver vi bedre i stand til at se, hvad vi tjener penge på og på den måde kan vi gøre lasten lønsom. (Børsen ). I 2008 mener Eivind Kolding ikke, at IT-systemerne i sig selv udgør et problem. Der har derimod været store problemer med at få de ansatte rundt omkring i verden til at tage den nye infrastruktur til sig, og det har været en stor udfordring at få uddannet de mange ansatte i brugen af de globale it-systemer. Både til container-kunde-betjening og til drifts-/forretningsovervågning. Samtidig erkender han dog, at der stadig mangler en del udvikling, før frugterne af de nye systemer kan høstes. På telekonferencen, hvor Eiving Kolding præsenterer StreamLINE-strategien (se nedenfor), giver Eivind Kolding udtryk for, at Maersk Lines it-vanskeligheder har kostet selskabet milliarder. Han siger endvidere, at der naturligvis løbende kommer forbedringer i systemerne, men at det først bliver om to år, at alle problemer kan forventes at være løst. Først der er de færdigudviklet. Krise og rettidig omhu I Maersk koncernens magasin oktober 2006 kommer topchefen Jess Søderberg med en bemærkelsesværdig opfordring til medarbejderne om at vise endnu mere engagement for at overvinde problemerne i Maersk Line med overtagelsen af P&O Nedlloyd. Problemer som har givet utilfredse kunder og tab af markedsandele i et ellers voksende marked i en lang økonomisk højkonjunktur. Jess Søderberg gør allerede i 2006 opmærksom på, at containere i flere tilfælde lastes på forkerte skibe. Erling Kolding, der er chef for Maersk Line, meddeler i et internt brev fra slutningen af 2007, at ca. halvdelen af Maersk containerne kommer for sent frem, at der er fejl i ca. hver femte faktura, samt at omkostningsniveauet er for højt i forhold til konkurrenterne. Eivind Kolding gør desuden opmærksom på, at det kan tage op til 40 timer at behandle en booking. Til spørgsmålet om hvornår Maersk Line har styr på sine omkostninger udtaler han: Det tidspunkt ligger stadig foran os. (Politiken ) Der er kunder, som forlader Maersk Line. I første halvårsregnskab for 2007 konstaterer Maersk Line, at markedet generelt er vokset med 9 %, mens Maersk Line voksede med 3 %. (Børsen ) På bare et kvartal i slutningen af 2007 mister Mærsk aktien en tredjedel af sin værdi. Som noget der sædvanligvis er uhørt fra AP Møller Mærsk, melder man selv ud, at der er tale om en krisesituation. Det erkendes, at en centraliseret bureaukratisering har taget overhånd. Krisen meldes bl.a. ud af Eivind Kolding selv i en telefonkonference, hvor aktieanalytikere og journalister stillede spørgsmål. Kommunikationschefen i A.P. Møller Mærsk, Jette Clausen, der af nogle kollegaer betegnes som Danmarks mest forsigtige pressechef, udtaler i slutningen af 2007 til det amerikanske Shipping Digest: Man kan ikke regne med, at olie- og naturgasforretningen skal fortsætte med at understøtte containerforretningen for evigt.

5 Side 5 af 12 I Computerworld tales der om begrebet perfect storm i forbindelse med krisen i Maersk Line. En perfect storm er en ekstraordinær kraftig storm som opstår, fordi en række - isoleret set mindre - begivenheder forstærker hinanden; begivenheder som isoleret set slet ikke kan skabe så store konsekvenser, som de tilsammen udløser. I artiklen konkluderes det, at det uden tvivl var et avanceret og innovativt containerbookingsystem, som Maersk Line gik i gang med at udvikle sammen med Maersk Data i 2002, og som de fik leveret af IBM i maj Samtidig stod Maersk Line overfor en enestående mulighed, da de fik chancen for at opkøbe P&O Nedlloyd. Opsamlende konkluderes det i artiklen, at da ledelsen valgte at implementere det helt nye container bookningsystem med alle dets procesforandringer i det fusionerede rederi, blev alle svaghederne ved fusionen, containerbookingsystemet og den decentrale it-governance til en perfect storm med uoverstigelige konsekvenser (Computerworld, d ). En lignende udlægning af Maersk Lines krise kommer fra leder af Process Design og Process Performance, Adam Gade, der er en af de ansvarlige for den udviklingsproces, som sættes i gang i starten af 2008 (se næste afsnit). Han siger om den nuværende krise: Fakta er, at Maersk Line ramte muren kort efter købet af P&O Nedlloyd. Selve den formelle integration gik glat, og organisatorisk var det ikke noget problem at få folk ind på de rette pladser. Men når du fra dag til dag smider 50 procent ekstra last ind i systemet, og du har it-problemer, så går det galt (Berlingske, d ). Andre kilder nævner, at arrogance og manglende respekt for værdier og kompetencer i Nedlloyd skaber problemer for integrationsprocessen. Løsninger - StreamLINE StreamLINE kaldes den redningskrans der kastes ud i januar Hovedindholdet i den er ifølge pressen (se Maersks Lines pressemeddelelse i Bilag 2): o Hver tiende i containerforretningen skal fyres - det svarer til mellem 2000 og 3000 ansatte o Frem for alt skal mellemledergruppen mindskes, således at man opnår en afbureaukratisering o Beslutningsprocesser decentraliseres o Ledelsesteamet skal fornys o Maersk Line, Logistics og Landtransport udskilles i selvstændige profitcentre o Den geografiske struktur ændres fra 14 til 11 regioner o Udnyttelsesgraden i lasten øges o Lasten skal være mere lønsom. Størstedelen af Maersk Lines ca ansatte arbejder i udlandet, og det er således også her hovedparten af fyringerne skal foregå. Arbejdet med udarbejdelsen af StreamLINE påbegyndes i midten af 2008, et globalt management konsulentfirma inddrages, og der ansættes ca. 200 konsulenter med viden om nyere procesoptimeringsog omkostningsreduktionsteorier og principper. Konsulenterne er headhuntet fra store koncerner som Volvo, Nokia, Hewlett-Packard og GlaxoSmithKline. Maersk Lines HR-chef William S. Allen og Eivind Kolding står i spidsen for arbejdet. Sidstnævnte forklarer: Det drejer sig om at sørge for at

6 Side 6 af 12 processerne altså den måde du opererer på er så strømlinet som overhovedet muligt, så vi er sikre på, at vi kun gør det, der er nødvendigt, og at det bliver gjort på samme måde hver gang. Det er en meget enkel fortolkning af det, der faktisk er en meget kompliceret proces. (Berlingske ) Den nye strategi er baseret på analyser af Maersk Lines organisation, analyser som er foretaget over en 6 måneders periode. Målet er at identificere fejl, fjerne bureaukrati og skære unødvendige arbejdsgange væk med det formål at sikre, at Maersk Line kan omstille sig hurtigt og præcist til kundernes krav. Midlet er Mærsks første egentlige bekendtskab med moderne ledelsesteori under titlen process excellence. Maersks egen managementskole er en videreudvikling af Toyotas berømte Lean-tankesæt og Six Sigma-skolen. Mens Lean tager udgangspunkt i jagten på effektivisering og kvalitetsforbedringer, er Six Sigma et bredere funderet ledelsesværktøj, der baseres på store mængder af analyse og fakta. Via indsamling af data optimeres forretningsprocesser, så virksomheden hele tiden kan tilpasse sig nye krav i markedet. Dette at lade sig inspirere og loyalt arbejde ud fra ledelsesteori er noget ganske nyt i Maersk Line, hvor tanken om rettidig omhu i generationer har været eneste ledelsesredskab. Søren Laungaard, bla. ansvarlig for Maersk Lines procesoptimering, siger: Vi står overfor en kæmpe opgave. På 10 år er Maersk Line blevet 10 gange større, men også 20 gange mere kompleks. Hidtil har vi løst problemerne i takt med at de opstod; men den form for brandslukning slår ikke til i dag. Vi skal ind og have fat i roden af problemerne og skabe en lærende organisation, der kontinuerligt arbejder på at forbedre alle processer. (Berlingske, d ). HR-chefen William S. Allen bliver midt i januar 2008 udnævnt til koncernens øverste HR-direktør og bliver derved som amerikaner den højst placerede udlænding i koncernledelsen. Det overvejes, om principperne i StreamLINE skal overføres til resten af koncernen. En række af de strukturelle ændringer forventes allerede at få effekt i løbet af Samlet set forventes planen dog først at gøre Maersk Line konkurrencedygtig i løbet af Maersk Line er klar over, at gennemførelsen af StreamLINE vil skabe uro i organisationen på grund af afskedigelser, rokader i ledelses lagene og geografiske flytninger. Men Eivind Kolding mener, at de medarbejdere der forbliver i Maersk Line vil sætte pris på organisationsforandringerne: Dels er der noget bureaukrati, der forsvinder, dels bliver det mere klart, hvem der bliver ansvarlig for hvad, og så får folkene på de enkelte positioner nogle flere beføjelser. Så for den tilbageværende andel af medarbejdere er det her en positiv ting, selv om mange nok på den korte bane vil være påvirket af at sige farvel til en række gode kolleger. (Berlingske ) Også koncernchef Nils Smedegaard Andersen støtter strategien: Ændringerne i Maersk Line følger vores overordnede strategi, der har fokus på kundebehov og konkurrenceevne. Den nye organisation vil være enklere og mere effektiv, og repræsenterer et vigtigt skridt på vejen til at forbedre lønsomheden i vores forretning. (www.mmf.dk, d ) Kritikerne kalder planen ukonkret. Hertil siger Eivind Kolding: Vi har en målsætning om at nå et tilfredsstillende resultat i 2009, men så kommer det store men. Vi er i en cyklisk branche, der er gode år og dårlige år, så vi er afhængige af valutakurser, fragtrater og ikke mindst olieprisen. (Børsen ) Eivind Kolding citeres samme dag i Politiken for udtalelsen Sådan er det altid med strategiplaner detaljerne følger, når planen er eksekveret. Andre er umiddelbart mere positive overfor de præsenterede organisationsændringer. Det viser handlekraft fra Nils Smedegaards side udtrykker analytiker Mark McVicar fra Investeringsbanken Dresdner Kleinwort (Berlingske, d ).

7 Side 7 af 12 Blandt dem der arbejder med process excellence, er der ingen tvivl om, at det er den rigtige løsning. Vi kan se forbedringer på over 30 procent på stort set alt, vi kigger på, og vi har lige haft proof of concept (evaluering, red.) på vores næste projekt. Resultatet er en ressourcebesparelse på over 50 procent og en reduktion i svartiden fra 6,5 til under en time siger Søren Laungaard (Berlingske, d ). Den igangværende proces får måske betydning for andet end den leverede kvalitet og indtjening. Således siger den ansvarlige for den interne træning og globale udrulning af process excellenceprojektet Teresa Ratliff: Om fem eller 10 år er A.P.Møller-Mærsk en helt andet virksomhed. Vi arbejder ikke kun på at ændre processerne, vi arbejder på at ændre folks måde at opfatte virksomheden og sig selv. Og det er en proces, som lige er begyndt (Berlingske, d ) Ledelse Maersk Lines CEO for containeraktiviteterne, Eivind Kolding, er cand. jur., i slutningen af fyrrene og tidligere finansdirektør i A.P. Møller Mærsk. Han har samlet et hold på yderligere seks personer, der skal forestå ledelsen af den annoncerede turn around proces i Maersk Line. De fleste er jævnaldrene og har en lang karriere i A.P. Møller Mærsk bag sig. Eivind Kolding beskrives af en tidligere skibsreder som en mand med udholdenhed, grundighed, overblik og humor. En anden tidligere reder og personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller gik dog til Jyllands-Posten i januar 2008 og kaldte Eivind Koldings håndtering af StreamLINE for uklædelig, fordi den antydede fejl i tidligere tiders ledelse. Der var ikke var nogen antydning af, at der var sket fejl i forbindelse med købet af P&O Nedlloyd., og heller ikke de efterfølende it-problemer omtales. Den tidligere reder (Kruse) har været 53 i år i firmaet. Mc-Kinney Møller kom sin nuværende chef til undsætning, og udtrykte sin opbakning til Eivind Koling. Alt skal hen ad vejen ændres og det er naturligt at der også er ændringer i Maersk Line, skrev Mærsk Mc-Kinney Møller, for hvem rederi-virksomheden går for at være hjertebarnet. (Berlingske ) Efter den noget mislykkede akkvisition af P&O Nedlloyd blev A.P. Møller Mærsks topchef Jess Søderberg gået. Lidt utraditionelt hentede man den nye topchef udefra. Valget faldt på Nils Smedegaard Andersen, der havde ry for at være oprydder i Carlsberg. Nogen vil mene, at Eivind Koling i denne forbindelse bliver forbigået. Ikke desto mindre er de to nu en del af et ledelsesteam: Den eneste måde, Kolding kan vinde på, er jo ved at gøre projekt Smedegaard til en succes. De to får et skæbnefællesskab de er simpelthen nødt til at holde sammen. siger en professor i ledelse fra Århus Universitet til Børsen den 14. januar. En anden professor fra samme universitet udtaler samme dag: Vi har set igennem længere tid, at A.P. Møller Mærsk bliver mere åben overfor offentligheden ( ). Virksomheden har et meget stærkt brand, som man værner om, men man gør det i lyset af, at vi er i en ny tid, og derfor gør virksomheden det på en ny måde. ( ) Der er tale om en virksomhed, der er meget interessant for kapitalmarkedet, så de har et stort hensyn at tage til aktionærerne. Nogle analytikere opfatter ledelsesændringerne som opgør med en noget gammeldags og patriarkalsk kultur. Verdens førende shippingavis, Lloyds List, skriver at valget af den eksterne Nils Smedegaard Andersen kan tolkes som et signal om, at Maersk-ledelsen var så kørt fast i sin egen kultur og tilgang til forretningsudvikling, at det er nødvendigt med frisk blod udefra. At en drastisk kulturændring kan være en nødvendighed mener for eksempel den danske kommunikationsrådgiver Joachim Sperling, han skriver således: De gamle Mærsk dyder er ikke længere tidssvarende, for nu er der brug for fleksibilitet, omstillingsparathed og en mere uformel omgangstone, der kan åbne virksomheden over for omverdenen. Masseafskedigelser og udskiftninger i topledelsen vil høre til dagens orden Det handler om at holde fast i de mange positive ting og langsomt gøre op med alt det som ikke længere dur:

8 Side 8 af 12 Lukkethed, arrogance og mangel på forståelse for omverdenens krav om at få indsigt i, hvad der foregår i Danmarks største og mest indtjenende virksomhed (sperlingske.blogs.business.dk, d ). En kilde udtaler til Børsen den 25. januar 2008: Mismodet breder sig helt ned i organisationen, og flere begynder at føle, at det ikke er anderledes at arbejde for Maersk end for et hvilken som helst andet rederi eller en anden virksomhed. Topfolk går selv Efter opsigelsen af Jess Søderberg samt to andre redere og Niels Smedegaard Andersens tiltrædelse som administrerende direktør i november 2007 vælger en række chefer at opsige deres ansættelse i A.P. Møller Mærsk, som dermed mister mange års erfaring på tunge ledelsesposter. En del af dem stopper, fordi de har fået at vide, at de ikke er centrale på Niels Smedegaard Andersens nye hold. Det gælder bl.a. kommunikationschef gennem 15 år, Jette Clausen, hvis informationsafdeling placeres i en større afdeling Group Relations and Communications, hvor information, branding, lobbyarbejde m.v. samles, Vi har gennemført en række organisationsændringer i gruppen. Vi gør det for at forenkle organisationen og dermed styrke vores fundament. ( ) det betyder, at vi over de kommende måneder skal tage afsked med værdsatte kolleger, som har bidraget positivt til udviklingen af gruppen gennem årene, udtaler finansdirektøren til Børsen den 25. januar Eivind Kolding valgte at sætte et nyt hold, og så besluttede jeg, at jeg ville søge nye udfordringer. siger en 44-årig underdirektør fra Maersk Line, efter sit 25-års jubilæum. (Børsen ) Fyringsrunden De medarbejdere primært placeret i udlandet og primært i mellemledergruppen skal fyres eller afgå inden april Dette er Maersk Lins største fyringsrunde nogensinde. I forbindelse med overtagelsen af P&O Nedlloyd skete der også afskedigelser. Men omfanget er større denne gang. Vi beklager nødvendigheden af at måtte reducere antallet af stillinger, men det vil ske på ansvarlig vis i overensstemmelse med gruppens værdier. skriver administrerende direktør Nils Smedegaard Andersen i en pressemeddelelse i januar januar 2008 lover Eivind Kolding i forbindelse med præsentationen af StreamLINE, at fyringerne vil blive gennemført hurtigt og så pænt som muligt (Business.dk d ) Gruppens værdier er udmøntet i den kendte formulering om at udvise rettidig omhu, men omfatter også en holdning om at der skal være orden i sagerne, en korrekt og konservativ fremtræden, respekt for ledelsen og livslang ansættelse, når resultaterne er i orden. En professor fra CBS mener dog, at man skal være varsom med at tro at rettidig omhu op igennem tiden har haft en fast mening som handlingsanvisning. I den gamle APM s tid, og mens virksomheden var overskuelig, betød det, at man ikke skulle undlade at spare, hvor der kan spares og ikke undlade at handle fremadrettet og udvikle, hvor det skønnes relevant. A.P. Møller - Mærsk har været vant til at være en meget eftertragtet arbejdsplads; imidlertid blev koncernen pludselig taber i et analyseinstituts årlige kortlægning af unge akademikeres foretrukne arbejdsplads i efteråret I mange år lå koncernen helt i top. En HR-medarbejder siger Vi skal give et billede af Mærsk som en inspirerende og spændende arbejdsplads, hvor der arbejder mange andre unge. Mange har den opfattelse, at Mærsk er lidt gammeldags. Selvfølgelig skal vi bevare de gamle værdier, men vi skal vise, at virksomheden også er meget andet. (Børsen )

9 Side 9 af 12 Fremtiden: Ny vækst, markeder og konkurrenter Opbremsning i vækstambitionerne forklares af Eivind Kolding således: Der er tale om en naturlig modernisering. Dem har vi gennemgået mange af som alle må gå igennem med jævne mellemrum. Dette er ikke et opgør med grundfilosofien vi har altid villet være så effektive som muligt. Det er lykkedes os at vokse ganske betydeligt. Nu er det på tide at stoppe op og flytte fokus væk fra vækst og til bundlinien. (Politiken ) Vækstambitionerne er dog ikke glemt ifølge Eivind Kolding: Når vi ser, at vi har vores platform på plads og har en rentabel forretning, så vil vi forsøge at forfølge de muligheder, der er for at vokse profitabelt. Vi får leveret ganske mange skibe også i 2008, og vi har da bestemt også planer om at gå ud og bestille nye skibe. Som det ser ud nu, får vi ganske meget leveret i 2008, men ikke så forfærdeligt meget i 2009, og det kan vi ikke lave om på. Men for at komplicere billedet lidt, kan vi stadig chartre skibe ind og på den måde sikre væksten. (Børsen ) Den 15. januar 2008 lancerede Maersk Line Youship.com på nettet. Youship.com er ren onlinebusiness, priserne er transparente, og der garanteres plads på et givent skib. Som når man køber en flybillet på nettet.youship.com er ny måde at håndtere containere på, og for Maersk Line en helt ny måde at markedsføre sig på. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder: Med de mange små virksomheder i vores målgruppe, så nærmer vi os markedsføring på forbruger-markedet. Vi har derfor kigget på og ladet os inspirere af, hvordan store virksomheder markedsfører sig til almindelige forbrugere. Det handler om at være i øjenhøjde med de nye kunder og finde ud af, hvor de er, og hvilke medier, de bruger, siger direktøren for Youship.com og fortsætter Den største risiko for fiasko med Youship.com er, hvis de små virksomheder ikke bliver opmærksomme på os, så det må ikke ske. ( )Shipping på internettet er et opgør med 200 års traditioner, og det kræver en mental forandring både hos os og hos kunderne. Direktøren og hans medarbejdere i København har derfor engageret et reklamebureau til at udvikle markedsføringen(børsen ). Youship.com skal tage markedsandele fra speditører og andre virksomheder, som i dag håndterer fragt for kundesegmentet. Tyske Hapaq-Loyd er verdens femtestørste containerrederi med en stærk position på ruterne over Atlanten, og det Singapore baserede Neptun Orient Lines er det ottendestørste med sit primære marked i Asien. I starten af 2008 verserer der vedvarende rygter om, at ejerne bag de to virksomheder har igangsat seriøse undersøgelser af muligheden for en fusion. En vellykket fusion vil naturligvis være en trussel mod Maersk Line, da det nye rederi vil blive nummer tre i verden, efter Maersk Line og schweiziske Mediterranean Shipping. Dvs. at nye forhold i Maerks Line s omgivelser hele tiden dukker op og influerer forretningsstrategiens succes. Lige pludselig er miljøet sammen med brændselspriser blevet en af de helt store udfordringer for dansk skibsfart. Den mediemæssige interesse har ellers peget mod flytrafikken. Men et stort Maersk Line containerskib brænder liter tung fuelolie af i døgnet med deraf følgende CO2 udledning. Det svarer til forbruget i en større dansk provinsby. Dette får Berlingske til i en artikel den 1. februar 2008 at udnævne Maersk Line til verdens mest forurenede, private transportselskab.

10 Side 10 af 12 Bilag 1: Our vision We create opportunities in global commerce Our mission We shall fulfil our vision by: 1. Truly understanding our clients and their business. 2. Offering second-to-none transportation solutions. 3. Being profitable - and delivering sustainable, profitable growth. 4. Continuously reducing costs and increasing efficiency. 5. Offering our colleagues personal growth and a motivating place to work. 6. Being innovative. 7. Being good corporate citizens.

11 Side 11 af 12 Bilag 2: Maersk Lines pressemeddelelse om strategi og organisationsforandring, 8. januar 2008 (kontaktperson samt oversigt over den nye ledelse er ikke medtaget) Ny strategi og organisationsændringer vil blive et vendepunkt for Maersk Line Organisationen vil på globalt plan blive reduceret med til stillinger. A.P. Møller Mærsk Gruppens containerforretning Maersk Line offentliggøre detaljerne for den nye strategi, som igen skal gøre containerforretningen lønsom. Den langsigtede strategi er baseret på fire kerneelementer, der har til hensigt at forenkle forretningen og bygge videre på de seneste måneders forbedringer af det finansielle resultat og kundetilfredsheden. Maersk Line vil fremover levere en yderst pålidelig service med endnu større fokus på kundernes behov. Kerneelementerne i strategien er at: fylde skibene op med lønsom last tilbyde det mest pålidelige produkt, som vores kunder efterspørger tilbyde en hurtig og mere effektiv service tættere på vores kunder reducere kompleksitet og omkostninger For at forenkle organisationen og nedbringe omkostningerne reducerer Maersk Line antallet af stillinger med på globalt plan ud af de nuværende Som hovedelement vil vores regionale organisationer komme til at bestå af mindre teams, og beslutningerne vil fremover blive taget ude i landene, tæt på kunderne. Derudover vil et process exellenceprojekt mindske bureaukrati og strømline processer - til fordel for både kunder og intern effektivitet. For at Maersk Line kan koncentrere sig om sin kerneforretning, containertransport, udskilles landbaserede container-services (transport med lastbil, tog samt stevedoring m.m.) og logistikaktiviteter (Maersk Logistics og Damco) fra Maersk Line. Maersk Lines geografiske struktur vil ligeledes blive nedbragt fra 14 til 11 regioner for yderligere at forenkle den globale organisation. Den nye strategi er baseret på omfattende analyser af Maersk Lines organisation, som er foretaget over de seneste seks måneder, samt på tilbagemeldinger fra virksomhedens kunder. Et nyt ledelsesteam har ansvaret for den nye strategi (se venligst nedenfor). Eivind Kolding, CEO for Maersk Line, udtaler: Maersk Line har stærke ambitioner om at styrke sin ledende position i markedet og om at vende tilbage til langsigtet lønsomhed denne strategi vil føre os mod disse mål. Maersk Line vil fremover være pålidelig, kundefokuseret og yderst konkurrencedygtig. Det nye ledelsesteam, som skal drive strategien, har erfaringen og har bevist evnen til at levere resultater. Realiteterne er, at der er brug for en mere enkel organisation. Det betyder, at der vil være færre stillinger i Maersk Line, primært i de mellemste lag af organisationen. Organisationsændringerne forventes at være tilendebragt ved udgangen af april 2008

12 Side 12 af 12 Niels S. Andersen, Group CEO for A.P. Møller Mærsk, støtter Maersk Lines nye strategi: Ændringer i Maersk Line følger vores overordnede strategi, der har fokus på kundebehov og konkurrenceevne. Den nye organisation vil være enklere og mere effektiv og repræsenterer et vigtigt skridt på vejen til at forbedre lønsomheden i vores forretning. Vi beklager nødvendigheden af at måtte reducere antallet af stillinger, men det vil ske på ansvarlig vis i overensstemmelse med Gruppens værdier.

Topchefernes 10 bedste værktøjer

Topchefernes 10 bedste værktøjer Tema: Strategiimplementering Topchefernes 10 bedste værktøjer Sker der forandringer i topchefernes prioritering af værktøjer? Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Disposition 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 De næste 60 minutter Indledning: Forhistorien Forvirringen Sammenbruddet To

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Effektfulde strategiimplementeringer

Effektfulde strategiimplementeringer Effektfulde strategiimplementeringer Af Klaus Lund, adm. direktør, Klaus Lund & Partnere ApS Formålet med denne artikel er at give inspiration til, hvordan man kan få endnu mere effektfulde strategiimplementeringer.

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Personlig planlægning

Personlig planlægning for Blå Kors Medarbejderkonference 2017 Personlig planlægning Så en tanke, høst en handling Så en handling, høst en vane Så en vane, høst en karakter Så en karakter, høst en skæbne - engelsk talemåde Agenda

Læs mere

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen SIV: Service Innovation i Værdikæder Innovation i servicesektoren 9. januar 2013 Mads Christiansen, DELTA Introduktion Ganske kort om ImprovAbility Modellen Case: Serviceinnovation i 4 virksomheder Resultaterne

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 De næste 45 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 De næste 60 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning

Læs mere

Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan

Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan Klar til vækst - spørgsmål Har vi en tilstrækkelig balance imellem handlekraft og overblik? Er vi tilstrækkelig mange ledere og medarbejdere som kan drive vækstinitiativer? Går vi den direkte vækstvej?

Læs mere