Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation. januar Strategisk ledelse. Mandag den 12. januar 2009 Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation. januar 2009. Strategisk ledelse. Mandag den 12. januar 2009 Kl. 9.00 13."

Transkript

1 Side 1 af 12 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation januar 2009 Strategisk ledelse Mandag den 12. januar 2009 Kl Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger, noter, papirer, lommeregnere o.lign. Tilladt er derimod ikke hjælpemidler, der kan kommunikere i og uden for lokalet, og hjælpemidler der kan virke forstyrrende på de øvrige studerende: det er printere, telefoner o.lig

2 Side 2 af 12 Med baggrund i nedenstående historie Maersk Line sejler bedes du besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Analyser og beskriv Maersk Line strategiske position efter overtagelsen af P&O Nedlloyd. 2. Diskuter overordnet hvilken indflydelse firma kulturen har for den fremtidige strategiske udvikling af Maersk Line. Din analyse bør indeholde en vurdering af det foretagne paradigme skift. 3. Benyt dine analyser og anvendte teorier fra spørgsmål 1 og 2 til at udarbejde en anbefaling til Eivind Kolding og hans ledergruppe om den nye intention om handling samt projekt StreamLine. Redegør for problemstillinger knyttet til dine anbefalinger.

3 Side 3 af 12 Maersk Line sejler Mange danskere har i udlandet set, at der stod containere i fjerne havne, eller at der var biler der kørte rundt med lyseblå containere og har tænkt, vi er her! Ikke uden en vis stolthed. Måske har folkeviddet viderebragt historien om den syvtakkede stjerne: Der skal arbejdes syv dage om ugen. Men alligevel, det er dansk, og det er dygtigt! I gik det pludseligt anderledes for Maersk Line, som denne historie handler om. AP Møller - Mærsks mange andre aktiviteter som fx olie og gas, detailhandel og havnevirksomhed er ikke en central del af netop denne historie. I 2007 er omsætningen i Maersk Line på ca. 150 mia. kr. Mere eller mindre Danmarks største forretning. I 2007 kommer Maersk Line ud med et betragteligt underskud på ca. 3,5 mia. kr. Maersk Line er med sine ca. 500 skibe fortsat verdens største indenfor containertransport med en markedsandel på ca. 16 %. Vækst, fusion og it En af de store konkurrenter, hollandsk-britiske P&O Nedlloyd, er til salg, og for en pris af ca. 17. mia. kr. overtager A.P. Møller Mærsk i 2005 firmaet og dets aktiviteter. På denne måde opnår Maersk Line en global dominans. Opkøb er ikke noget nyt. Faktisk har forretningsudviklingen i Maersk Line gennem det sidste tiår været præget af vækst gennem opkøb og gennem fast tilgang af nye skibe og er nu ti gange større. Købet af Nedlloyd er den største forretning og organisation man hidtil har købt. Maersk Line har dog ikke kunnet øge sine markedsandele i de seneste år. Vi vil gerne være verdensberømte uden for Danmark. Det er vi ikke endnu. Men det er visionen. Så når man nævner de gode selskaber internationalt, så skal vi også blive nævnt, siger koncernchef Jess Søderberg til Berlingske Nyhedsmagasin i forbindelse med overtagelsen af P&O Nedlloyd. (Se også Maersk Lines Vision og Mission i Bilag 1) Årsagen til at ledelsen netop vælger at skabe vækst gennem opkøb kendes ikke. Ifølge en intern kilde i P&O Nedlloyd gennemføres fusionen eller måske snarere overtagelsen arrogant og uden at hente de forretningsmæssige gevinster. En central kernekompetence i en virksomhed som Maersk Line er logistik. Maersk Line har derfor investeret i større komplekse it-systemer, som skal holde rede på både containertrafikken og forretningsudviklingen. Ikke et system man umiddelbart kan zappe ind og ud af, men et, som er gennemgribende for firmaets forretningsprocesser, dvs. at containere kommer de rigtige steder hen, samt tilbyde nye kundetyper let adgang til at booke plads i en container. Ved overtagelsen af P&O Nedlloyd er man imidlertid så langt fra færdig med implementeringen, og derfor er det naturligvis også vanskeligt at inkludere P&O Netlloyds processer og økonomi i systemet. It-problemer er nok uventede i APM og Maersk Line, idet man solgte Maersk Data til IBM i At Maersk Line har problemer med container-logistikken mener aktieanalytiker hos Sydbank, Jacob Pedersen, ikke, der kan herske tvivl om. Han udtaler: Når verdens største containerrederi har en ny målsætning, der som et af sine kerneelementer handler om at fylde alle skibene op med lønsom last, så mangler der et logistisk overblik Det får man ikke bare ved, at en masse mennesker ringer til hinanden det får man via it, som er kernen i al logistik. At det mangler, siger mig, at der er plads til masser af forbedringer på it-fronten (Computerworld, d ) It-systemerne var tillige en forudsætning for at skabe det nødvendige ressourcemæssige overblik for Jess Søderbergs annoncerede spareplan. Ifølge Børsens kilder blev der allerede i marts 2007 afholdt et

4 Side 4 af 12 møde med leverandørens topledelse, hvor Jess Søderberg gav udtryk for undren over, at it-systemerne endnu ikke leverede den ønskede information. Endnu en topchef i Maersk Line, CEO for containeraktiviteterne Eivind Kolding, deltog i dette møde (se afsnittet Ledelse nedenfor). I januar 2008 udtaler den nye A.P. Møller Mærsk koncernchef Nils Smedegaard Andersen til nyhedsbureauet Direkt: Et problem ved manglen på effektive IT-systemer har været, at det har været svært at se, hvad vi har tjent penge på, og hvad vi ikke har tjent penge på. I takt med at vi får vores ITsystemer kørt ind, bliver vi bedre i stand til at se, hvad vi tjener penge på og på den måde kan vi gøre lasten lønsom. (Børsen ). I 2008 mener Eivind Kolding ikke, at IT-systemerne i sig selv udgør et problem. Der har derimod været store problemer med at få de ansatte rundt omkring i verden til at tage den nye infrastruktur til sig, og det har været en stor udfordring at få uddannet de mange ansatte i brugen af de globale it-systemer. Både til container-kunde-betjening og til drifts-/forretningsovervågning. Samtidig erkender han dog, at der stadig mangler en del udvikling, før frugterne af de nye systemer kan høstes. På telekonferencen, hvor Eiving Kolding præsenterer StreamLINE-strategien (se nedenfor), giver Eivind Kolding udtryk for, at Maersk Lines it-vanskeligheder har kostet selskabet milliarder. Han siger endvidere, at der naturligvis løbende kommer forbedringer i systemerne, men at det først bliver om to år, at alle problemer kan forventes at være løst. Først der er de færdigudviklet. Krise og rettidig omhu I Maersk koncernens magasin oktober 2006 kommer topchefen Jess Søderberg med en bemærkelsesværdig opfordring til medarbejderne om at vise endnu mere engagement for at overvinde problemerne i Maersk Line med overtagelsen af P&O Nedlloyd. Problemer som har givet utilfredse kunder og tab af markedsandele i et ellers voksende marked i en lang økonomisk højkonjunktur. Jess Søderberg gør allerede i 2006 opmærksom på, at containere i flere tilfælde lastes på forkerte skibe. Erling Kolding, der er chef for Maersk Line, meddeler i et internt brev fra slutningen af 2007, at ca. halvdelen af Maersk containerne kommer for sent frem, at der er fejl i ca. hver femte faktura, samt at omkostningsniveauet er for højt i forhold til konkurrenterne. Eivind Kolding gør desuden opmærksom på, at det kan tage op til 40 timer at behandle en booking. Til spørgsmålet om hvornår Maersk Line har styr på sine omkostninger udtaler han: Det tidspunkt ligger stadig foran os. (Politiken ) Der er kunder, som forlader Maersk Line. I første halvårsregnskab for 2007 konstaterer Maersk Line, at markedet generelt er vokset med 9 %, mens Maersk Line voksede med 3 %. (Børsen ) På bare et kvartal i slutningen af 2007 mister Mærsk aktien en tredjedel af sin værdi. Som noget der sædvanligvis er uhørt fra AP Møller Mærsk, melder man selv ud, at der er tale om en krisesituation. Det erkendes, at en centraliseret bureaukratisering har taget overhånd. Krisen meldes bl.a. ud af Eivind Kolding selv i en telefonkonference, hvor aktieanalytikere og journalister stillede spørgsmål. Kommunikationschefen i A.P. Møller Mærsk, Jette Clausen, der af nogle kollegaer betegnes som Danmarks mest forsigtige pressechef, udtaler i slutningen af 2007 til det amerikanske Shipping Digest: Man kan ikke regne med, at olie- og naturgasforretningen skal fortsætte med at understøtte containerforretningen for evigt.

5 Side 5 af 12 I Computerworld tales der om begrebet perfect storm i forbindelse med krisen i Maersk Line. En perfect storm er en ekstraordinær kraftig storm som opstår, fordi en række - isoleret set mindre - begivenheder forstærker hinanden; begivenheder som isoleret set slet ikke kan skabe så store konsekvenser, som de tilsammen udløser. I artiklen konkluderes det, at det uden tvivl var et avanceret og innovativt containerbookingsystem, som Maersk Line gik i gang med at udvikle sammen med Maersk Data i 2002, og som de fik leveret af IBM i maj Samtidig stod Maersk Line overfor en enestående mulighed, da de fik chancen for at opkøbe P&O Nedlloyd. Opsamlende konkluderes det i artiklen, at da ledelsen valgte at implementere det helt nye container bookningsystem med alle dets procesforandringer i det fusionerede rederi, blev alle svaghederne ved fusionen, containerbookingsystemet og den decentrale it-governance til en perfect storm med uoverstigelige konsekvenser (Computerworld, d ). En lignende udlægning af Maersk Lines krise kommer fra leder af Process Design og Process Performance, Adam Gade, der er en af de ansvarlige for den udviklingsproces, som sættes i gang i starten af 2008 (se næste afsnit). Han siger om den nuværende krise: Fakta er, at Maersk Line ramte muren kort efter købet af P&O Nedlloyd. Selve den formelle integration gik glat, og organisatorisk var det ikke noget problem at få folk ind på de rette pladser. Men når du fra dag til dag smider 50 procent ekstra last ind i systemet, og du har it-problemer, så går det galt (Berlingske, d ). Andre kilder nævner, at arrogance og manglende respekt for værdier og kompetencer i Nedlloyd skaber problemer for integrationsprocessen. Løsninger - StreamLINE StreamLINE kaldes den redningskrans der kastes ud i januar Hovedindholdet i den er ifølge pressen (se Maersks Lines pressemeddelelse i Bilag 2): o Hver tiende i containerforretningen skal fyres - det svarer til mellem 2000 og 3000 ansatte o Frem for alt skal mellemledergruppen mindskes, således at man opnår en afbureaukratisering o Beslutningsprocesser decentraliseres o Ledelsesteamet skal fornys o Maersk Line, Logistics og Landtransport udskilles i selvstændige profitcentre o Den geografiske struktur ændres fra 14 til 11 regioner o Udnyttelsesgraden i lasten øges o Lasten skal være mere lønsom. Størstedelen af Maersk Lines ca ansatte arbejder i udlandet, og det er således også her hovedparten af fyringerne skal foregå. Arbejdet med udarbejdelsen af StreamLINE påbegyndes i midten af 2008, et globalt management konsulentfirma inddrages, og der ansættes ca. 200 konsulenter med viden om nyere procesoptimeringsog omkostningsreduktionsteorier og principper. Konsulenterne er headhuntet fra store koncerner som Volvo, Nokia, Hewlett-Packard og GlaxoSmithKline. Maersk Lines HR-chef William S. Allen og Eivind Kolding står i spidsen for arbejdet. Sidstnævnte forklarer: Det drejer sig om at sørge for at

6 Side 6 af 12 processerne altså den måde du opererer på er så strømlinet som overhovedet muligt, så vi er sikre på, at vi kun gør det, der er nødvendigt, og at det bliver gjort på samme måde hver gang. Det er en meget enkel fortolkning af det, der faktisk er en meget kompliceret proces. (Berlingske ) Den nye strategi er baseret på analyser af Maersk Lines organisation, analyser som er foretaget over en 6 måneders periode. Målet er at identificere fejl, fjerne bureaukrati og skære unødvendige arbejdsgange væk med det formål at sikre, at Maersk Line kan omstille sig hurtigt og præcist til kundernes krav. Midlet er Mærsks første egentlige bekendtskab med moderne ledelsesteori under titlen process excellence. Maersks egen managementskole er en videreudvikling af Toyotas berømte Lean-tankesæt og Six Sigma-skolen. Mens Lean tager udgangspunkt i jagten på effektivisering og kvalitetsforbedringer, er Six Sigma et bredere funderet ledelsesværktøj, der baseres på store mængder af analyse og fakta. Via indsamling af data optimeres forretningsprocesser, så virksomheden hele tiden kan tilpasse sig nye krav i markedet. Dette at lade sig inspirere og loyalt arbejde ud fra ledelsesteori er noget ganske nyt i Maersk Line, hvor tanken om rettidig omhu i generationer har været eneste ledelsesredskab. Søren Laungaard, bla. ansvarlig for Maersk Lines procesoptimering, siger: Vi står overfor en kæmpe opgave. På 10 år er Maersk Line blevet 10 gange større, men også 20 gange mere kompleks. Hidtil har vi løst problemerne i takt med at de opstod; men den form for brandslukning slår ikke til i dag. Vi skal ind og have fat i roden af problemerne og skabe en lærende organisation, der kontinuerligt arbejder på at forbedre alle processer. (Berlingske, d ). HR-chefen William S. Allen bliver midt i januar 2008 udnævnt til koncernens øverste HR-direktør og bliver derved som amerikaner den højst placerede udlænding i koncernledelsen. Det overvejes, om principperne i StreamLINE skal overføres til resten af koncernen. En række af de strukturelle ændringer forventes allerede at få effekt i løbet af Samlet set forventes planen dog først at gøre Maersk Line konkurrencedygtig i løbet af Maersk Line er klar over, at gennemførelsen af StreamLINE vil skabe uro i organisationen på grund af afskedigelser, rokader i ledelses lagene og geografiske flytninger. Men Eivind Kolding mener, at de medarbejdere der forbliver i Maersk Line vil sætte pris på organisationsforandringerne: Dels er der noget bureaukrati, der forsvinder, dels bliver det mere klart, hvem der bliver ansvarlig for hvad, og så får folkene på de enkelte positioner nogle flere beføjelser. Så for den tilbageværende andel af medarbejdere er det her en positiv ting, selv om mange nok på den korte bane vil være påvirket af at sige farvel til en række gode kolleger. (Berlingske ) Også koncernchef Nils Smedegaard Andersen støtter strategien: Ændringerne i Maersk Line følger vores overordnede strategi, der har fokus på kundebehov og konkurrenceevne. Den nye organisation vil være enklere og mere effektiv, og repræsenterer et vigtigt skridt på vejen til at forbedre lønsomheden i vores forretning. (www.mmf.dk, d ) Kritikerne kalder planen ukonkret. Hertil siger Eivind Kolding: Vi har en målsætning om at nå et tilfredsstillende resultat i 2009, men så kommer det store men. Vi er i en cyklisk branche, der er gode år og dårlige år, så vi er afhængige af valutakurser, fragtrater og ikke mindst olieprisen. (Børsen ) Eivind Kolding citeres samme dag i Politiken for udtalelsen Sådan er det altid med strategiplaner detaljerne følger, når planen er eksekveret. Andre er umiddelbart mere positive overfor de præsenterede organisationsændringer. Det viser handlekraft fra Nils Smedegaards side udtrykker analytiker Mark McVicar fra Investeringsbanken Dresdner Kleinwort (Berlingske, d ).

7 Side 7 af 12 Blandt dem der arbejder med process excellence, er der ingen tvivl om, at det er den rigtige løsning. Vi kan se forbedringer på over 30 procent på stort set alt, vi kigger på, og vi har lige haft proof of concept (evaluering, red.) på vores næste projekt. Resultatet er en ressourcebesparelse på over 50 procent og en reduktion i svartiden fra 6,5 til under en time siger Søren Laungaard (Berlingske, d ). Den igangværende proces får måske betydning for andet end den leverede kvalitet og indtjening. Således siger den ansvarlige for den interne træning og globale udrulning af process excellenceprojektet Teresa Ratliff: Om fem eller 10 år er A.P.Møller-Mærsk en helt andet virksomhed. Vi arbejder ikke kun på at ændre processerne, vi arbejder på at ændre folks måde at opfatte virksomheden og sig selv. Og det er en proces, som lige er begyndt (Berlingske, d ) Ledelse Maersk Lines CEO for containeraktiviteterne, Eivind Kolding, er cand. jur., i slutningen af fyrrene og tidligere finansdirektør i A.P. Møller Mærsk. Han har samlet et hold på yderligere seks personer, der skal forestå ledelsen af den annoncerede turn around proces i Maersk Line. De fleste er jævnaldrene og har en lang karriere i A.P. Møller Mærsk bag sig. Eivind Kolding beskrives af en tidligere skibsreder som en mand med udholdenhed, grundighed, overblik og humor. En anden tidligere reder og personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller gik dog til Jyllands-Posten i januar 2008 og kaldte Eivind Koldings håndtering af StreamLINE for uklædelig, fordi den antydede fejl i tidligere tiders ledelse. Der var ikke var nogen antydning af, at der var sket fejl i forbindelse med købet af P&O Nedlloyd., og heller ikke de efterfølende it-problemer omtales. Den tidligere reder (Kruse) har været 53 i år i firmaet. Mc-Kinney Møller kom sin nuværende chef til undsætning, og udtrykte sin opbakning til Eivind Koling. Alt skal hen ad vejen ændres og det er naturligt at der også er ændringer i Maersk Line, skrev Mærsk Mc-Kinney Møller, for hvem rederi-virksomheden går for at være hjertebarnet. (Berlingske ) Efter den noget mislykkede akkvisition af P&O Nedlloyd blev A.P. Møller Mærsks topchef Jess Søderberg gået. Lidt utraditionelt hentede man den nye topchef udefra. Valget faldt på Nils Smedegaard Andersen, der havde ry for at være oprydder i Carlsberg. Nogen vil mene, at Eivind Koling i denne forbindelse bliver forbigået. Ikke desto mindre er de to nu en del af et ledelsesteam: Den eneste måde, Kolding kan vinde på, er jo ved at gøre projekt Smedegaard til en succes. De to får et skæbnefællesskab de er simpelthen nødt til at holde sammen. siger en professor i ledelse fra Århus Universitet til Børsen den 14. januar. En anden professor fra samme universitet udtaler samme dag: Vi har set igennem længere tid, at A.P. Møller Mærsk bliver mere åben overfor offentligheden ( ). Virksomheden har et meget stærkt brand, som man værner om, men man gør det i lyset af, at vi er i en ny tid, og derfor gør virksomheden det på en ny måde. ( ) Der er tale om en virksomhed, der er meget interessant for kapitalmarkedet, så de har et stort hensyn at tage til aktionærerne. Nogle analytikere opfatter ledelsesændringerne som opgør med en noget gammeldags og patriarkalsk kultur. Verdens førende shippingavis, Lloyds List, skriver at valget af den eksterne Nils Smedegaard Andersen kan tolkes som et signal om, at Maersk-ledelsen var så kørt fast i sin egen kultur og tilgang til forretningsudvikling, at det er nødvendigt med frisk blod udefra. At en drastisk kulturændring kan være en nødvendighed mener for eksempel den danske kommunikationsrådgiver Joachim Sperling, han skriver således: De gamle Mærsk dyder er ikke længere tidssvarende, for nu er der brug for fleksibilitet, omstillingsparathed og en mere uformel omgangstone, der kan åbne virksomheden over for omverdenen. Masseafskedigelser og udskiftninger i topledelsen vil høre til dagens orden Det handler om at holde fast i de mange positive ting og langsomt gøre op med alt det som ikke længere dur:

8 Side 8 af 12 Lukkethed, arrogance og mangel på forståelse for omverdenens krav om at få indsigt i, hvad der foregår i Danmarks største og mest indtjenende virksomhed (sperlingske.blogs.business.dk, d ). En kilde udtaler til Børsen den 25. januar 2008: Mismodet breder sig helt ned i organisationen, og flere begynder at føle, at det ikke er anderledes at arbejde for Maersk end for et hvilken som helst andet rederi eller en anden virksomhed. Topfolk går selv Efter opsigelsen af Jess Søderberg samt to andre redere og Niels Smedegaard Andersens tiltrædelse som administrerende direktør i november 2007 vælger en række chefer at opsige deres ansættelse i A.P. Møller Mærsk, som dermed mister mange års erfaring på tunge ledelsesposter. En del af dem stopper, fordi de har fået at vide, at de ikke er centrale på Niels Smedegaard Andersens nye hold. Det gælder bl.a. kommunikationschef gennem 15 år, Jette Clausen, hvis informationsafdeling placeres i en større afdeling Group Relations and Communications, hvor information, branding, lobbyarbejde m.v. samles, Vi har gennemført en række organisationsændringer i gruppen. Vi gør det for at forenkle organisationen og dermed styrke vores fundament. ( ) det betyder, at vi over de kommende måneder skal tage afsked med værdsatte kolleger, som har bidraget positivt til udviklingen af gruppen gennem årene, udtaler finansdirektøren til Børsen den 25. januar Eivind Kolding valgte at sætte et nyt hold, og så besluttede jeg, at jeg ville søge nye udfordringer. siger en 44-årig underdirektør fra Maersk Line, efter sit 25-års jubilæum. (Børsen ) Fyringsrunden De medarbejdere primært placeret i udlandet og primært i mellemledergruppen skal fyres eller afgå inden april Dette er Maersk Lins største fyringsrunde nogensinde. I forbindelse med overtagelsen af P&O Nedlloyd skete der også afskedigelser. Men omfanget er større denne gang. Vi beklager nødvendigheden af at måtte reducere antallet af stillinger, men det vil ske på ansvarlig vis i overensstemmelse med gruppens værdier. skriver administrerende direktør Nils Smedegaard Andersen i en pressemeddelelse i januar januar 2008 lover Eivind Kolding i forbindelse med præsentationen af StreamLINE, at fyringerne vil blive gennemført hurtigt og så pænt som muligt (Business.dk d ) Gruppens værdier er udmøntet i den kendte formulering om at udvise rettidig omhu, men omfatter også en holdning om at der skal være orden i sagerne, en korrekt og konservativ fremtræden, respekt for ledelsen og livslang ansættelse, når resultaterne er i orden. En professor fra CBS mener dog, at man skal være varsom med at tro at rettidig omhu op igennem tiden har haft en fast mening som handlingsanvisning. I den gamle APM s tid, og mens virksomheden var overskuelig, betød det, at man ikke skulle undlade at spare, hvor der kan spares og ikke undlade at handle fremadrettet og udvikle, hvor det skønnes relevant. A.P. Møller - Mærsk har været vant til at være en meget eftertragtet arbejdsplads; imidlertid blev koncernen pludselig taber i et analyseinstituts årlige kortlægning af unge akademikeres foretrukne arbejdsplads i efteråret I mange år lå koncernen helt i top. En HR-medarbejder siger Vi skal give et billede af Mærsk som en inspirerende og spændende arbejdsplads, hvor der arbejder mange andre unge. Mange har den opfattelse, at Mærsk er lidt gammeldags. Selvfølgelig skal vi bevare de gamle værdier, men vi skal vise, at virksomheden også er meget andet. (Børsen )

9 Side 9 af 12 Fremtiden: Ny vækst, markeder og konkurrenter Opbremsning i vækstambitionerne forklares af Eivind Kolding således: Der er tale om en naturlig modernisering. Dem har vi gennemgået mange af som alle må gå igennem med jævne mellemrum. Dette er ikke et opgør med grundfilosofien vi har altid villet være så effektive som muligt. Det er lykkedes os at vokse ganske betydeligt. Nu er det på tide at stoppe op og flytte fokus væk fra vækst og til bundlinien. (Politiken ) Vækstambitionerne er dog ikke glemt ifølge Eivind Kolding: Når vi ser, at vi har vores platform på plads og har en rentabel forretning, så vil vi forsøge at forfølge de muligheder, der er for at vokse profitabelt. Vi får leveret ganske mange skibe også i 2008, og vi har da bestemt også planer om at gå ud og bestille nye skibe. Som det ser ud nu, får vi ganske meget leveret i 2008, men ikke så forfærdeligt meget i 2009, og det kan vi ikke lave om på. Men for at komplicere billedet lidt, kan vi stadig chartre skibe ind og på den måde sikre væksten. (Børsen ) Den 15. januar 2008 lancerede Maersk Line Youship.com på nettet. Youship.com er ren onlinebusiness, priserne er transparente, og der garanteres plads på et givent skib. Som når man køber en flybillet på nettet.youship.com er ny måde at håndtere containere på, og for Maersk Line en helt ny måde at markedsføre sig på. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder: Med de mange små virksomheder i vores målgruppe, så nærmer vi os markedsføring på forbruger-markedet. Vi har derfor kigget på og ladet os inspirere af, hvordan store virksomheder markedsfører sig til almindelige forbrugere. Det handler om at være i øjenhøjde med de nye kunder og finde ud af, hvor de er, og hvilke medier, de bruger, siger direktøren for Youship.com og fortsætter Den største risiko for fiasko med Youship.com er, hvis de små virksomheder ikke bliver opmærksomme på os, så det må ikke ske. ( )Shipping på internettet er et opgør med 200 års traditioner, og det kræver en mental forandring både hos os og hos kunderne. Direktøren og hans medarbejdere i København har derfor engageret et reklamebureau til at udvikle markedsføringen(børsen ). Youship.com skal tage markedsandele fra speditører og andre virksomheder, som i dag håndterer fragt for kundesegmentet. Tyske Hapaq-Loyd er verdens femtestørste containerrederi med en stærk position på ruterne over Atlanten, og det Singapore baserede Neptun Orient Lines er det ottendestørste med sit primære marked i Asien. I starten af 2008 verserer der vedvarende rygter om, at ejerne bag de to virksomheder har igangsat seriøse undersøgelser af muligheden for en fusion. En vellykket fusion vil naturligvis være en trussel mod Maersk Line, da det nye rederi vil blive nummer tre i verden, efter Maersk Line og schweiziske Mediterranean Shipping. Dvs. at nye forhold i Maerks Line s omgivelser hele tiden dukker op og influerer forretningsstrategiens succes. Lige pludselig er miljøet sammen med brændselspriser blevet en af de helt store udfordringer for dansk skibsfart. Den mediemæssige interesse har ellers peget mod flytrafikken. Men et stort Maersk Line containerskib brænder liter tung fuelolie af i døgnet med deraf følgende CO2 udledning. Det svarer til forbruget i en større dansk provinsby. Dette får Berlingske til i en artikel den 1. februar 2008 at udnævne Maersk Line til verdens mest forurenede, private transportselskab.

10 Side 10 af 12 Bilag 1: Our vision We create opportunities in global commerce Our mission We shall fulfil our vision by: 1. Truly understanding our clients and their business. 2. Offering second-to-none transportation solutions. 3. Being profitable - and delivering sustainable, profitable growth. 4. Continuously reducing costs and increasing efficiency. 5. Offering our colleagues personal growth and a motivating place to work. 6. Being innovative. 7. Being good corporate citizens.

11 Side 11 af 12 Bilag 2: Maersk Lines pressemeddelelse om strategi og organisationsforandring, 8. januar 2008 (kontaktperson samt oversigt over den nye ledelse er ikke medtaget) Ny strategi og organisationsændringer vil blive et vendepunkt for Maersk Line Organisationen vil på globalt plan blive reduceret med til stillinger. A.P. Møller Mærsk Gruppens containerforretning Maersk Line offentliggøre detaljerne for den nye strategi, som igen skal gøre containerforretningen lønsom. Den langsigtede strategi er baseret på fire kerneelementer, der har til hensigt at forenkle forretningen og bygge videre på de seneste måneders forbedringer af det finansielle resultat og kundetilfredsheden. Maersk Line vil fremover levere en yderst pålidelig service med endnu større fokus på kundernes behov. Kerneelementerne i strategien er at: fylde skibene op med lønsom last tilbyde det mest pålidelige produkt, som vores kunder efterspørger tilbyde en hurtig og mere effektiv service tættere på vores kunder reducere kompleksitet og omkostninger For at forenkle organisationen og nedbringe omkostningerne reducerer Maersk Line antallet af stillinger med på globalt plan ud af de nuværende Som hovedelement vil vores regionale organisationer komme til at bestå af mindre teams, og beslutningerne vil fremover blive taget ude i landene, tæt på kunderne. Derudover vil et process exellenceprojekt mindske bureaukrati og strømline processer - til fordel for både kunder og intern effektivitet. For at Maersk Line kan koncentrere sig om sin kerneforretning, containertransport, udskilles landbaserede container-services (transport med lastbil, tog samt stevedoring m.m.) og logistikaktiviteter (Maersk Logistics og Damco) fra Maersk Line. Maersk Lines geografiske struktur vil ligeledes blive nedbragt fra 14 til 11 regioner for yderligere at forenkle den globale organisation. Den nye strategi er baseret på omfattende analyser af Maersk Lines organisation, som er foretaget over de seneste seks måneder, samt på tilbagemeldinger fra virksomhedens kunder. Et nyt ledelsesteam har ansvaret for den nye strategi (se venligst nedenfor). Eivind Kolding, CEO for Maersk Line, udtaler: Maersk Line har stærke ambitioner om at styrke sin ledende position i markedet og om at vende tilbage til langsigtet lønsomhed denne strategi vil føre os mod disse mål. Maersk Line vil fremover være pålidelig, kundefokuseret og yderst konkurrencedygtig. Det nye ledelsesteam, som skal drive strategien, har erfaringen og har bevist evnen til at levere resultater. Realiteterne er, at der er brug for en mere enkel organisation. Det betyder, at der vil være færre stillinger i Maersk Line, primært i de mellemste lag af organisationen. Organisationsændringerne forventes at være tilendebragt ved udgangen af april 2008

12 Side 12 af 12 Niels S. Andersen, Group CEO for A.P. Møller Mærsk, støtter Maersk Lines nye strategi: Ændringer i Maersk Line følger vores overordnede strategi, der har fokus på kundebehov og konkurrenceevne. Den nye organisation vil være enklere og mere effektiv og repræsenterer et vigtigt skridt på vejen til at forbedre lønsomheden i vores forretning. Vi beklager nødvendigheden af at måtte reducere antallet af stillinger, men det vil ske på ansvarlig vis i overensstemmelse med Gruppens værdier.

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Mærsk har vind i sejlene Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Udarbejdet af gruppe 9: Daniel Grønne Jensen, Thit Schioldan Lund, Maria Kjærsgaard, Jacob Jensen og Helene Husted

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE LEDELSESUDVIKLING RÅDGIVNING APPLIKATIONSINTEGRATION WORKFLOWSYSTEMER STRESS MAJ 2007 Sandheden er derude

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere