Kongeskibet Dannebrog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongeskibet Dannebrog"

Transkript

1 September årgang, nummer 7. Kongeskibet Dannebrog Foto: Palle Nielsen Royale besøg på De sydfynske Øer. Onsdag den 17. september står Skarø for tur. Dronning Margrethe II og Prins Henrik besøger Skarø. Læs mere om øernes tidligere Royale besøg inde i bladet. Husk i september. Onsdag d. 10. sept. kl : Orienterings- og opstillingsmøde til Drejø Menighedsråd. Søndag d. 14. sept. kl : Drejø Kirke Gudstjeneste med sangere fra Kirkemusikskolen. Onsdag d. 17. sept. kl : Skarø får Besøg af Dronning Margrethe II og Prins Henrik. Søndag d. 21. sept. kl : Skarø Kirke Høstgudstjeneste efterfølgende høstfrokost i Skarø forsamlingshus. Søndag d. 28. sept. kl : Drejø Kirke Høstgudstjeneste efterfølgende høstkaffe i Drejø Forsamlingshus. Foto: Palle Nielsen Kong Frederik d. IX og orlogskaptajn E.V.Jørgensen. Husk også i oktober. Lørdag d. 4. okt. kl : Høstfest i Drejø Forsamlingshus. Søndag d. 12. okt. kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Tirsdag d. 21. oktober kl : Drejø Sangkor starter sæsonen op. 1

2 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og ansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Journalist og fotos: Margit Lolk m.fl. Trykning,: Lars, Ursula og Michael. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten udkommer mandag den 6. Oktober DEADLINE for indlæg: SENEST lørdag den 27. september 2008 Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer. Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Beboerforeningens bestyrelse: Michael Würth: formand Husmandsvej 1. Tlf.: Freddy Channo: næstformand Drejø Skov 3.Tlf.: Lars Milling: kasserer + kontaktperson til DP (Ø-repr. i Svdb. Kommune) Drejø Brovej 5. Tlf.: Hanns Haenel. Bækskildevej 3. Tlf.: Niels Kr. Mortensen: kontaktpers. til hjemmesiden. Syrénvej 39, Tåsinge, Tlf.: Mimi Jespersen (Ø-repr. i Ø-sammenslutningen) Drejø Skovvej 10. Tlf.: Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. 2 FORENINGER: Boligforeningens bestyrelse: Else Hjort Nielsen, formand. Tlf.: Bent Larsen, sekretær Ejlif Rasmussen, kasserer Regner Andersen Poul Skovgaard. Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Jette Boiskouv Larson, næstformand. Kirkeværge, Skarø Tyge Blum, sekretær og kontaktpers. Kirkeværge, Drejø Else Hjort Nielsen Susanne Jacobsen Lis Steincke, Skarø Hanne Thordsen, Sognepræst Bent H. Larsen, kasserer. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Birgit Hjeresen: Tlf.: Drejø Sogns Lokalarkiv: Birgit Hjeresen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Astrid Andersen, arkivmedarbejder. Forsamlingshusets bestyrelse: Lisse Steen, formand Tlf.: Edith Jørgensen, kasserer Bodil Jakobsen Lars Milling Jesper Honoré. Havnelaugets bestyrelse: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Michael Würth Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling. Jesper Honoré Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Moselauget: Samles hvert år den 5. juni kl ved Mosen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Ringriderforeningen Spring : Marie Henningsen. Tlf.: Ungdomsforeningen: Ulle Egund: Tlf:

3 Information fra Beboerforeningen videre i en let friskende vind, der friskede yderligere da vi rundede den nye havn. Turen sluttede ved Gl. Havn med ømme skuldre, våde bukser og en håndbajer. En super tur vi godt kan lægge ind i festdagene fremover. Og det var så Drejø Festdage for 15. gang! Markedsdagen blev en dag over al forventning. Vejret var med os - sol fra en skyfri himmel. På pladsen foran forsamlingshuset var der opstillet mange private boder, hvor de mange fremmødte handlede flittigt. Der var en summen af liv overalt. Beboerforeningens loppemarked var en succes. Beboerforeningens nyindkøbte telt var opstillet foran forsamlingshuset, og her var alle møbler udstillet, mens alt andet var inde i forsamlingshuset. Der var god handel og det resulterede i et overskud på kr ,00. Foto: Else Hjort Til festaftenen fik vi igen i år maden udefra. Det var god mad og det gør det mere overskueligt for bestyrelsen ikke at skulle stå i køkkenet hele dagen før festen. Musikken blev spillet af 3 til 6, og det er jo god dansemusik, som der gerne danses til, og det blev der. Mange tak til alle der hjalp i festdagene. Uden de mange hjælpende hænder er det ikke muligt at gennemføre en sådan dag. Et nyt indslag i festdagene er en tur rundt om Drejø i kajak. 14 kajakker samledes ved Gl. havn og sejlede afsted med Drejø om bagbord. En østlig brise førte os hurtigt til Skydebanen, hvor vi holdt et hvil. Herfra 3 Når vi ser, hvordan tiden flyver af sted, er det vel ikke for tidligt at erindre om Den store Rejse, der afvikles i november. Nærmere herom fra gruppen der arrangerer Den store Rejse. Pbv. Michael Kære Ø-boere og ø-venner. Sammenslutningen af Danske Småøers første formand, Bjørn Karbo, afgik ved døden søndag morgen den 27. juli Han blev 88 år. Bjørn var uddannet bogtrykker. Den baggrund gjorde han brug af, da han under krigen gik ind i modstandsbevægelsen, hvor han bl.a. var meget aktiv med trykning af illegale blade. Han blev taget af Gestapo og kom i koncentrationslejr. Efter befrielsen genoptog han sit erhverv, men KZ-opholdet havde givet så varige mén, at han måtte stoppe. Han og hustruen Ruth besluttede da at flytte til Askø og blive fastboende i deres fritidshus. Det var meningen, at de skulle leve et stille liv. Sådan kom det ikke til at gå. Bjørn kunne simpelthen ikke lade være med at engagere sig. Først i foreningslivet på øen, senere som medlem af Maribo byråd. Og da repræsentanter for nogle småøer mødtes første gang i 1973, var han med. De andre øboere fandt snart ud af, at Bjørn havde ordet i sin magt, så da foreningen blev stiftet i 1974, var han den indlysende formand. Jeg vil vende tilbage til Bjørns virke som formand senere i Ø-posten, men her nævne, at det der har betydet allermest for ø-samfundenes overlevelse, nemlig støtteordningerne til færgerne, først og fremmest er hans fortjeneste. Bjørn var formand for Sammenslutningen af Danske Småøer i 16 år. Jeg fik lejlighed til at kende ham godt gennem 7 år som næstformand. Han var en stor personlighed, en idealist, der med sine eminente talegaver, altid troværdig og positivt, fik sat småøerne på dagsordenen. Æret være Bjørn Karbos minde! Bjørn Karbo blev bisat d. 4. august fra Østre Kirkes Kapel i Roskilde. Henry Larsen, formand

4 »Øhavets Historie«udkommer onsdag den 17. september. Den bliver på ikke mindre end 212 sider med flere hundrede billeder fra øerne. Kongen kommer! Hvor er mit nye tøj, Ragnhild? Af Bjarne Bekker Sognerådsformand Aksel Hansen gik og hakkede roer på marken vest for Drejø Badehotel. Roejernet lugede ukrudtet mellem rækkerne og de velvoksne planter. Ind imellem løftede Aksel Hansen blikket og lod det dvæle mod de brune og hvide sejl derude. Men hvad pokker? Var det ikke»dannebrog«, der pludselig dukkede ud af sommerdisen? I aftes sagde de da i Pressens Radioavis, at kongeskibet var i Limfjorden! Bortset fra sønderjyder, der jo er mere danske end vi andre, er der ingen som øboerne, der værner om vort årtusindgamle monarki. Med en vældig respekt beundres skiftende tiders monarker. Smagløse tilnavne, som dele af pressen bruger om især Joachim, vækker direkte afsky. Den slags aviser kommer ikke i land på øerne. Og godt for det! Aksel gik formentlig og tænkte på alt det arbejde, der forestod derhjemme i den firelængede gård. Den ene af to, der overlevede katastrofebranden i Familien var flyttet dertil fra»valdemarsgaarden«og Ragnhild havde travlt derhjemme. Mimi gik til hånde i huset. Hun var netop konfirmeret og ventede på at få en uddannelse som barneplejerske. Men hvad var det?»dannebrog«sagtnede farten ved midtfarvandsbøjen, længe før det var nødvendigt ved indsejling til Højesteneløbet. Et stort plask foran skibet fortalte sogneråds formanden hvad der skete: Ankeret blev kastet og en chalup firedes ned i daviderne. Må jeg se flyvergravene? Da lod Aksel Hansen roejern være roejern og ukrudt være ukrudt; lod træskoene stå og løb alt, hvad han kunne den halve kilometer op til byen. - Kongen kommer! Kongen kommer! Hvor er mit nye tøj? Råbte han allerede i den sorttjærede port på vej ind i køkkenet, hvor Mimi og Ragnhild var i gang med at sylte og henkoge sommerens første frugthøst. I susende fart gik det på cykel ned til skibsbroen, hvor det royale seskab netop nærmede sig. Sognerådsformand Aksel Hansen kunne tage standsmæssigt mod de uventede gæster sammen med den tilkaldte sognefoged, Rasmus Henningsen og tolder Kaj Pedersen. Ikke siden den gamle konges tid havde Drejø haft så fint besøg. Og hvilken overraskelse. Hvad mon kongefamilien ville? Hvad ville de se? Hvad kunne man byde dem? Det første, Kong Frederik udtrykte ønske om, var at se flyvergravene fra verdenskrigen i det forgange årti.

5 Han var naturligvis også interesseret i at høre beretninger om katastrofebranden fra de, der oplevede den. Men kirken og dens historie fascinerede Kong Frederik og den lille, sommerklædte familie. De var der allesammen. Den høje, ranke Dronning Ingrid. De tre prinsesser, der udstrålede nordisk sommer og livsglæde. Margrethe og Annemarie med tynde, hvide hovedtørklæder om det solgyldne hår. Benedikte puttede sit i kjolens lomme på vej op i byen og lod vinden lege med lokkerne. På kirkegården ville Kronprinsesse Margrethe vide, om hun måtte fotografere gravstenen over de faldne, allierede piloter. Margrethe fotograferede meget rundt i byen. - Jeg var fuldstændig benovet, da Kong Frederik trådte ind ad døren derhjemme. Han havde sagt til far, at han gerne ville se en af de gårde, der overlevede branden, Og hvad var mere naturligt end vælge sognerådsformandens eget hjem? Mimi fik royale håndtryk af hele familien, inden kongebesøget fortsatte rundt i byen og i to feriegæsters private biler ud til Drejø Skov, hvor man beundrede udsigten over mod Korshavn og familien Mærsk Møllers sommerrecidens bag revkrogen. vi var så tæt på dem, kunne jeg jo ved selvsyn konstatere, at de er ligeså meget mennesker som vi andre. Prinsesse Margrethe havde et plaster på sin ene hæl, hvor skoene havde slidt hul. Det fik mig også til at tænke på, at for os er de royale besøg jo noget ganske usædvanligt. Oplevelser for livet. Men for kongefamilien er det hårdt arbejde med alle de mange besøg om sommeren. Tre årtier tidligere var det Skarø, der fik uventet besøg af majestæterne. Dengang af Kong Christian den Tiende og hans familie i hjuldamperen Dannebrog. Hun havde plaster på hælen! - Da kongefamilien var kørt videre ud på øen - og i tiden lige siden - har jeg bevaret ét indtryk af besøget, smiler Mimi: Når

6 Nyt fra Drejø Sogns Menighedsråd. Menighedsrådsvalg: I forbindelse med valg til et nyt menighedsråd for perioden 2008 til 2012 bliver der afholdt orienteringsmøde i Drejø Forsamlingshus onsdag d. 10. september kl , hvor vi håber at se repræsentanter fra alle tre øer. Efter orienteringsmødet afholdes opstillings-møde, hvor vi gennemgår proceduren for opstilling og forsøger at få lavet en kandidatliste. Sejlergudstjenesten: Sejlergudstjenesten var som sædvanlig godt besøgt, og vi blev beriget med et flot, om end blæsende vejr. Tak til alle, som var med til at få dagen til at blive en dejlig oplevelse. Royalt besøg på Skarø: Den. 17. september besøger Dronning Margrethe II og Prins Henrik Skarø. Skarø Kirke får besøg i ca. 20 min. fra kl til kl og vi starter med et kort ophold ved flyvergraven. Bagefter vil musikensemblet Prisme spille, og Hanne Thordsen vil fortælle om det at være præst og menighed i et lille ø-samfund. Prisme spillede i Drejø Kirke d. 24. august, hvor jeg håber, at mange havde den fornøjelse at høre dem. Programmet for Regentparrets besøg i Skarø Kirke står andetsteds i bladet. Der er plads til, at mange kan stå langs med regentparrets rute, og der er plads til en del i Skarø Kirke, så mød bare op, men kom i god tid. Renovering af Drejø Kirke: Inden så længe bliver Drejø Kirke kalket udvendigt. Det bliver dejligt at se den hvidkalket igen. Altertavlen er sikkert taget ned inden Drejø Posten udgives, da vi er gået i gang med renoveringen. Fremover vil vi orientere på opslaget om gudstjenester, og hvem der er organist, så alle har et navn på, hvem der betjener orglet. Årligt kirkesyn: Vi afholdt årligt syn i begge kirker og præste-gården tirsdag d. 26. august. Ved Drejø Kirke har vi ønsket at få lavet en bedre tilgængelighed for kirkegængere, ved at få lagt en flisebelægning fra Kirkegårdslågen og til Kirkedøren. Forhåbentligt bliver det godkendt i provstiet, så det kan stå klar sammen med renoveringen i melde jer som kandidater. Vi går en meget spændende tid i møde med renovering af Kirken, som du kan være med til at præge med din mening. Edith Rasmussen, formand Menighedsrådsvalg Orienteringsmøde: i Drejø Forsamlingshus Onsdag den 10. september kl Derefter Opstillingsmøde ca. kl samme sted Ved opstillingsmødet søger vi at få en liste udfærdiget med kandidater. Det nye menighedsråd skal have 5 medlemmer plus præsten. Hvis der ikke inden den 30. september kommer andre lister ind, vil de, som er skrevet på mødet, automatisk blive det nye menighedsråd. Drejø Sogns Menighedsråd er vært ved en kop kaffe med brød. Edith Rasmussen, formand SEPTEMBERSIND Se, nu kortnes somrens dage i en kølende september; Tiden nærmer sig, da landet klæder sig i løvfaldsdragt som en symfoni af farver, til en stormstærk barsk november ubarmhjertigt lægger øde årets sidste løvfaldspragt. Men i kølig, klar september fostres nye, friske tanker. Lad kun under vemod segne, alt der må og skal forgå. I september stempler døden gamle grene, golde ranker. Lad dem smuldre. Livet selv vil dog i evighed bestå. Anders Finsing, 1973 Jeg vil til slut opfordre rigtig mange til at møde op til orienterings- og opstillingsmødet, og ikke mindst at 6

7 Drejø Sogns Menighedsråd Program: Dronning Margrethe II og Prins Henrik Besøg i Skarø Kirke onsdag den 17. september 2008 kl Velkomst udenfor kirken ved: Menighedsrådsformand Edith Rasmussen Provst Per Aas, Sognepræst Hanne Thordsen, Skarøs kirkeværge Jette Boiskouv Larson Kort ophold ved flyvergraven. Inde i Skarø Kirke spiller musikensemblet Prisme variation over salmen Aleneste Gud i Himmerig. Herefter fortæller sognepræst Hanne Thordsen om kirkens historie, og hvad det vil sige at være menighed i et ø-samfund. Prisme slutter af med en ny komposition skrevet til lejligheden af organist Povl Chr. Balslev. Varighed i alt 20 min. OBS! Højestene 17. september 2008! Færgen, der afgår fra Svendborg 07.40, går direkte til Skarø, derfra videre til Drejø og så direkte til Svendborg. Drejøboer, der skal til Skarø til dronningebesøg, skal altså med den tidlige morgenfærge, hvis de vil have det hele med. Med venlig hilsen Kamma Sørensen M/F Højestene Jessens Mole Svendborg Tlf

8 Hvad kan man dog få tiden til at gå med på sådan en lille ø??? Allerede inden sommerferien havde vi, (Mogens og jeg samt vores 2 børn, Sidsel på 10 og Hans på 12 år) været i Kiel to gange til konfirmationsfester i familien. Hans benyttede lejligheden til at købe en lyddæmper til sin trompet, så han kunne spille med i skoleorkestret. Sidsel opdagede en lille guitar med CD og bog. Nu kunne hun selv lære det - uden lærer - hjemme på Hjortø i sommerferien - hvis hun skulle komme til at kede sig! Dagen før Sidsels 10 års fødselsdag fik vi en ny Pony. Dyrlægen har sagt, at den gamle ikke kunne klare en vinter mere. Den er så stiv af slidgigt, at den ikke en gang kan transporteres til slagteren (efter dyrlægens mening), og den unge på 11 år måtte ikke stå alene, når den gamle var væk! I det øjeblik den nye pony blev sluppet fri, løb den hen til vores to andre heste. De blev bange, og nu kunne den gamle pludselig løbe som i sine bedste dage. Den sprang over hegnet og løb frit omkring. Bagefter var hun smidig og rask. Så nu havde børnene tre heste at hygge sig med i sommerferien! Vi nåede lige at køre hø ind, inden det fine vejr var forbi. Vi havde to brødre, klassekamerater af Hans og Sidsel, boende hos os i den uge, og Sidsels gudmor var også på besøg. Det gik stærkt med at få høet på loftet. Mens Hans og Michael hyggede sig på øen og badede i havnen, sejlede jeg hver dag Sidsel og Casper til Rantzausminde, så de kunne cykle til ferieaktiviteter i rideskolen. Hvis vi ikke lige har feriebørn boende hos os, leger Hans og Sidsel med børnene, som bor i vores feriehus. I år har vi udelukkende tidligere lejere i huset og op til tre familier på samme tidspunkt. De har alle børn på alder med vores! Børnene har deres egne to kajakker og optimistjolle og sejlbåd med. De har lejet vores kano og sejler sammen med os på laser-jollen - og kæntrer i de hårde byger, men det er jo bare sjovt. Det er varmt og lige det rigtige vejr til at bade og sejle i bølgerne ved stranden. aften med nogle venner, som også lå med deres både i havnen. Børnene er meget gerne hos hestene. Julie, som kommer meget hos os, kan nå at kravle over fra den ene hesteryg til den anden - uden at røre jorden! Vi har lige været i Tyskland igen. Denne gang til mormors og morfars guldbryllup, hvor børnene igen var sammen med alle fætre og kusiner. Børnenes tyske ven Michael tog med os hjem. Vi kørte fem timer i tog og skulle omstige 5 gange! Det var billigt, men sammen med færgeturen og ventetiden varede det en hel dag! Den dag, Michael skulle hjem, ville hans far komme med bil og hente ham. Men det behøvede han ikke. Vejret var så fint, at vi kunne sejle ham direkte til Laboe i Kielerfjorden. Sidsels gudmor bor lige i nærheden og var også med. Vi hyggede os ved den fine sandstrand dernede i et par timer, inden vi tog hjem. Der var lovet torden samme aften. Det er en tur på 40 mil og varede 1½ time hver vej. Mogens har brugt sine tre ugers ferie til at bygge kviste på huset, så nu kan børnene få hvert deres eget værelse. Sommerhilsen fra Silke på Hjortø. En gang sejlede feriehusgæsterne selv til Rantzausminde for at går på indkøb. Lidt senere sejlede jeg derhen med Hans i laser-jollen, så han kunne tage bussen til Svendborg, hvor han skulle til kiropraktor. Laser-jollen klarer sig fint i bølgerne med det lille sejl. Hans sad næsten hele vejen ved roret og er rigtig dygtig til det. Bagefter fortalte feriegæsterne om deres sejltur i kølbåden i hårdt vejr hele 4 sømil til Rantzausminde - og Hans og jeg kom til at smile. Senere var vores feriebarn Julie hos os i en uge. De badede mange gange om dagen i havnen sammen med Hans og børnene fra bådene. Vi grillede hver 8

9 HØST Så er sommeren gået på hæld uigenkaldeligt. Og det har været en dejlig sommer! Præcis som en sommer i Danmark skal være, med sol, regn og blæst og af og til det hele på én gang. Og det har været en travl sommer! Vanvittig travl! Travlt for alle på øen og især for dem, der beskæftiger sig med turisterne. Der har været fart over feltet fra havnene til Købmand & Kro. Fra Kolonien til Gl. Elmegård og fra ø-lejr til feriegæster og Søndage på Drejø - og det har jo været udasende dejligt og ind i mellem alt for meget. Men pyt! Det tager vi gerne med, for vi har fået smækket varme sommerbilleder ind på nethinden: Gl. havn og Ny Havn fyldt med lystsejlere, kajakker mod det stille lyseblå hav. Glade stemmer i haven til kaffe og lagkage, børn, som seje indianere med hønsefødder om halsen, og en kølig dukkert i de milde bølger. Fest i forsamlingshuset til langt ud på morgenen og sejlergudstjeneste i Gl. havn under en fantastisk solnedgang med grill, musik og folkedans i den stille aften forunderligt stemningsfuldt. Foto: Else Hjort Og så i midten og slutningen af august begynder den vedholdende og dybe brummen fra mejetærskerne, der langsomt og støt æder sig igennem kornet meter for meter, dagen lang og nogle gange til langt ud på aftenen. En fantastisk lyd. Den lyd fremkalder så mange billeder og stærke minder fra travlheden i høsten år efter år, og jeg tænker, at der her på Drejø er blevet knyttet endnu et indtryk til den lyd, som vil vende tilbage år efter år. For når mejetærskerne sætter ind, så ved vi, at nu har vi snart øen for os selv igen! Høst er at tage afsked med sommeren, med de gule marker, med travlheden med børnene på kolonien, med de mange mennesker midt på vejen, med fritidsbeboerne som har skabt liv i husene og glade dage. Og lige nu glæder vi os til at hvile ud oven på anstrengelserne. Lige nu savner vi ikke travlheden og larmen; men som vinteren skrider frem og stilheden og hvilen har varet længe nok, ja, så er vi klar igen. Så vågner længslen efter sommerens liv og travlhed langsomt til live igen. Som Frank Jæger siger det så lysende enkelt: Dit blik fik gule marker med sig hjem, nu ejer du en længsel efter dem. Længslen kommer ikke af hvad som helst. Længslen kommer af det, som vi blev fyldt af, da det var allerbedst, hvad enten det var gule marker eller liv og latter - eller kærlighed for eksempel. Foto: Mimi Jespersen Det er, hvad mejetærskernes monotone lyd minder os om. Det er, hvad høsten minder os om. Fylde, afsked, forventning og glæde at vi har noget at glæde os til. For forventningen, kærligheden, glæden, ja det hele kommer ikke af intet, men af alt og det bærer løftet til os, at alt er os givet! Det er derfor, vi alligevel, på trods af alt besværet, siger tak for høsten og går vinteren i møde i håbefuld forventning om det forår og den sommer, der lysende vil komme os i møde på den anden side af vinteren. Hanne Thordsen Foto: Mimi Jespersen 9

10 Sommerkurset på Drejø Syv kvinder og fire mænd havde tilmeldt sig mit første sommerkursus på Drejø juli. De havde alle haft en uforglemmelig oplevelse, ikke mindst pga. den mulighed de havde haft for at komme tæt på ø - livet og øboerne. Vi var fantastisk heldige med vejret. Solen skinnede hver eneste dag. Hver dag begyndte med morgen Qigong, morgensang og flaghejsning. Kl. 20 blev flaget taget ned, og vi sang en aftensang og så sluttede dagen af, som den begyndte, med Qigong. Desuden var der undervisning formiddag og eftermiddag, hvor også en del øboere deltog, det var jeg meget glad for. Der filtes med dyb koncentration. Da De fem tibetanere kom til Drejø. Margit havde i sidste Drejø Post inviteret øboere og fritidshusejere til at deltage i hendes undervisning i Qigong, TaiChi, De fem tibetanere, afspænding mm. i uge 31, hvor hun for første gang havde et Sundhedskursus på Drejø over flere dage. Den invitation var vi flere fra øen, der var meget glade for, og derfor mødte vi op på Centeret både formiddag og eftermiddag for at blive undervist af ildsjælen Margit, der havde 12 hyggelige udenø s kursusdeltagere. Vejret var pragtfuldt, og vi kunne derfor blive undervist ude på græsplænen og derved rigtig få tilført ny energi direkte fra jorden. Tirsdag eftermiddag var vældig hyggelig, her stod Susanne Støvlbæk for workshop, hvor vi blev indført i Uldens forunderlige verden og filtede billeder og andre små sjove ting. Det var også dejligt at være med til Sangaftenen om tirsdagen, hvor Freddy spillede til, så alle kunne synge med og endnu flere fra øen deltog. Det var en dejlig oplevelse og et godt initiativ, Margit, som vi meget håber, du får mulighed for og har lyst til at gentage til næste år. Vi kommer meget gerne igen og kan kun opfordre flere til at deltage. Foto: Margit Lolk Vi havde workshop med Susanne Støvlbæk, som underviste i filtning. Det kom der nogle rigtige flotte billeder ud af. Og så var der sangaften, som begyndte med sang ved flagstangen, inden flaget blev taget ned. Mere end 30 personer tog imod indbydelsen til at fejre Sangens År sammen med os. Freddy var lige vendt hjem fra ferie og mødte op med sin harmonika, hvilket løftede sangen, så taget næsten lettede. Else, som hver dag sørgede for, vi fik noget lækkert at spise, havde sørget for kaffe og friskbagt kage til alle sangfuglene. Skrevet af Elsebeth Mette, Hanne, Inge, Annette, Dagny, Jonna, Lissi, Elsebeth og Jørgen var også med. Sommer i Danmark Danmarks Radio P4 Sommer i Danmark besøgte fredag den 25. juli Margit Lolk i haven på Drejø. Journalist Steen Heinsen fik i den direkte udsendelse en snak med Margit om sundhed og velvære. Desuden talte han med sognepræst Hanne Thordsen om sejlergudstjenesten og kirkesanger Charlotte Klinkvort og John Mortensen sluttede udsendelsen med en sang. Der ventes på signal fra DR Kurset blev en af de største oplevelser, jeg har haft i forbindelse med mit arbejde som kursusarrangør, men uden den store opbakning og hjælp fra øboerne og Svendborg Kommune havde det ikke været muligt. Tak skal I have alle sammen! Jeg forsøger, at gentage kurset fra den juni Margit Lolk 10

11 Forfatteren Susanne Brøgger var en af de 18 deltagere i den tredje og sidste En søndag på Drejø, som blev arrangeret i år. Jeg har efterhånden fundet et koncept, som deltagerne synes om og denne gang var jeg ydermere så heldig, at Prisme koncerten i Drejø Kirke også kunne indgå som et spændende og smukt indslag. Vejret viste sig heldigvis fra sin allersmukkeste side lige fra morgenstunden den 24. august, da jeg tog natfærgen for at møde deltagerne i Svendborg. Mens kaffen blev drukket, kunne jeg fortælle lidt om det at bo på en ø samt orientere om dagens program. Første stop var en rundvisning på Gl. Elmegaard, hvorefter vi besøgte Susanne Støvlbæk og Lars Helbro. De mandlige deltagere var meget interesseret i Lars s arbejde med ovne samt planerne med byggeriet. Pigerne var mere interesseret i Susannes butik, men kiggede også ind i tipien. Turen gik videre til fugletårnet og Gl. Havn, hvor vi også lige rundede min have, inden vi kom tilbage til museet for at spise den medbragte mad Jeg havde en aftale med Gitte Hjeresen om, at hun skulle fortælle om kirkens historie og flyvergraven, inden vi satte os tilrette i kirken for at nyde en meditativ, smuk Prisme koncert. Dagen sluttede af med kaffe og kage på Gl. Elmegaard, inden deltagerne igen vendte næsen mod færgehavnen en dejlig oplevelse rigere. Tak til alle Drejøboere, som har medvirket til, at En søndag på Drejø er blevet en succes. Margit Invitation til 160 års fødselsdag. I anledning af at jeg (Lars Milling) fylder 60 år: og Inge og Jens fylder 2 x 50 år, (Vi boede i campingvogn ved Ny Havn) Vil det glæde os at se drejøboere og fritidsfolk til fødselsdagsfest på: Drejø-Centret lørdag d.27. sept. 08 kl Hilsen fra Inge, Jens og Lars år med Jegerskumejerne. Trods vejret igen en succes! Foto: Else Hjort Trille Ildfugl døbes på indianermaner. Det er helt fantastisk så mange børnebørn, der er på øen, når Indianerlejren starter. Ikke færre end 26 glade unger i alderen 3 år 12 år mødte op og her er mange flere - nogle er desværre bare blevet for store til at deltage! Tænk, hvis alle de børn boede på Drejø! Her har de en god mulighed for at lære hinanden at kende og få kammerater, så man kender nogen, når man kommer tilbage til øen. Desværre var vejret ikke rigtig med os i år. Det kan være svært at begrænse sine udfoldelser i et telt, når 26 børn skal male dragter selv om Tipien er stor og godt kan rumme de godt 30 børn og bedsteforældre, men det gik rigtig fint alligevel. Og Store Sol (Susanne) er jo fænomenal til at finde på. Hvemerduså erne blev heller ikke i år fundet, men adskillige skatte blev konsumeret i de 3 dage, lejren varede der blev travet og kørt ture (ind imellem bygerne), og der blev sunget og lavet nye vers. Jo, det er nogle dejlige dage ikke mindst for os bedste-forældre. Endnu engang Stor Tak til Susanne Støvlbæk og Lars Helbro, fordi I bruger jeres tid/og hjem på os. Hilsen farmor Else

12 Da klappen på Højestene faldt ned. Af Margit Lolk Lørdag den 16. aug. sejlede Højestene fra Svendborg kl. 12. Vejret var skønt, ombord var en masse glade mennesker bl.a. bryllupsgæster og en kvindelig giftefoged, der skulle nemlig være bryllup på Drejø. Der var øboer, en-dags turister både til Skarø og Drejø, og så var der en enkelt tibetaner en samarbejdspartner til Øko-Martin, Skarø og undertegnede. Da der var mennesker overalt, gik jeg op på Broen for at læse avisen og nyde en kop kaffe og den medbragte Dagmartærte sammen med skipper Eva, Jacob og Højestenes nye skipper, Renè Witzes afløser. Turen gik planmæssigt indtil vi nåede Skarø. Jacob styrede, mens Eva og Renè var gået ned for at køre klar til at sænke klappen og få folk fra borde. Pludselig lød der et ordentligt rabalder. Jeg troede, vi var stødt ind i noget, men det viste sig, at klappen havde haft et frit fald, og nu lå med næsen helt ned i vandet. Det var umuligt at få den op, så man var nødt til at vende færgen, så folk kunne komme ud agter. Der blev hurtigt sendt bud efter Preben på Skarø. Han kender færgen og de elektriske installationer, men da det viste sig, der flød en masse olie, kunne han intet stille op. Jeg hørte nogle talte om, at det nok var hydraulikken, men uanset hvad, så virkede det ikke. Øko-Martin hentede sin gaffeltruck. Færgen blev tømt for alle biler, og de mest kompetente folk forsøgte nu ved hjælp af truck, masser af tovværk, wire og træk, at få klappen op - men den var urokkelig. Alt i mens begyndte nervøsiteten at vise sig hos bryllupsgæster og ikke mindst giftefoged. Brylluppet på Drejø skulle foregå kl og tiden gik. På trods af alle gode kræfter skete der intet, før Martin kørte i land. Man havde nu fået klappen så meget op, at trucken kunne få armene ind under klappen og med løft, samt træk i tovet og wiren, som var bundet til klappen lykkes det, ved fælles hjælp, at få den så højt op, at vi kunne sejle videre til Drejø, som vi nåede ca. kl næsten to timer forsinket. - Og så kunne der blive bryllup for Kristina og Jacob Rosendal. På Drejø holdt Poul Skovgaard klar med Angst & Bange, som er større og kan løfte endnu mere end Martins truck. Klappen kom helt op, og Højestene kunne nu sejle til Svendborg for at blive repareret. Jeg hørte nogle sige: Det er da helt fantastisk, så hjælpsomme folk er her. Vedkommende er måske bare på udflugt og tænker ikke på, at færgen er øboernes livline, og det derfor er helt naturligt og en selvfølgelighed, at alle hjælper, hvor de kan. 12 Foto: Michael Würth Angst & Bange træder hjælpende til. Hurra for Angst&Bange. Hvad skulle vi dog gøre uden Roberts apparat? Dette grønne, gamle uhyre, som så ofte gør det umulige muligt. Som nu forleden, hvor den ene broklap på færgen drillede. Så plejer vi jo at se chefskipper i måvet tøj og værktøj i hånden, men da han var på velfortjent ferie, (på en anden ø, hvor ellers), mødte sønniken AngstogBange op med Poul ved det uregerlige styretøj. Med den for en gangs skyld 3 mand store besætning + aktive øboere (incl. en masse bryllupsgæster til Drejø med samt en giftefoged) + færgens egne spil og tovværk til hjælp, var Angst&Bange lige nøjagtigt det, der ellers kunne have manglet, for at færgen kunne fortsætte sin trofaste sejlads. Om end lidt forsinket (ca. 2 timer), hvilket jo ellers yderst sjældent sker. AngstogBange er jo, som de fleste af os Drejøboere, af ældre dato og har på samme måde sine særheder og skavanker. Til forskel fra os andre, som gerne snakker meget og længe om den manglende sygeplejerske, har Angst&Bange en kæmpe fordel, nemlig farmands kærlige og utrættelige omsorg, som åbenbart uden skelen til dødsårsagens omfang, kaster sig ud i de mest umulige operationer for at holde liget i live. OG og det er min pointe her for mindst 90 % vedkommende mest til glæde for alle os andre. Tak Robert, og tag nu ikke dette som en forpligtelse, men bare som en tak for alt det bøvl, vi allerede er blevet sparet for, alt det, der alligevel blev muligt - eller mindre livsfarligt eller rygbrækkende. Lars Helbro

13 Nye ansigter på Højestene Af Margit Lolk Nørresø Galloway. Drejø Husmandsvej 15 Drejø 5700 Svendborg Telefon SALG AF OKSEKØD FRA FRITGÅENDE KØDKVÆG AF RACEN GALLOWAY, SOM HELE ÅRET GRÆSSER PÅ VORES GRÆSMARKER HER PÅ DREJØ. Foto: Margit Lolk René Smedestrup 47 år, er gift og bor sammen med sin kone og søn i Rudkøbing. Han er uddannet sætteskipper fra Marstal Navigationsskole og har for det meste sejlet med sandpumpere, men har også erfaring med ø-færger, idet han i 10 år var ansat som skipper på Strynø færgen. Inden René blev ansat som fast skipper på Højestene, arbejdede han som styrmand/afløserskipper ved NNC Råstof. René bliver fast makker med chefskipper Robert Jacobsen og afløser Witze van der Moolen, der har fået job hos Søfartsstyrelsen i Svendborg. Drejø Posten ønsker Witze god vind. Sælges i ¼ - ½ eller hele dyr. Prisen er kr. 55,-pr./kg slagtet og parteret. Til levering i begyndelsen af november. Salg af lammekød, ligeledes fra fritgående lam, som græsser ude hele året på vores marker på Drejø. Sælges i ½ og hele lam. Prisen er kr. 55,- pr./kg slagtet og parteret. Til levering sidst oktober el. først i november. Bestillinger modtages på telefon nr el HØSTFEST I DREJØ FORSAMLINGSHUS. Lørdag d.4. oktober 2008 kl Igen i år kan man bestille mad (sild smørrebrød ost). Man kan naturligvis også tage sin egen mad med. Entré: med mad: 125,-kr. Entré: uden mad: 50,-kr. Drikkevarer købes i Huset. Musikken leveres i år af Den syngende Kok s trio Kom og vær med til en hyggelig aften. Foto: Margit Lolk Johannes Syvsig 50 år, er ansat som afløserskipper - foreløbigt i tre måneder. Han afløser den faste afløser Jan, der blev sygemeldt kort efter ansættelsen. Det tyder tilsyneladende ikke på, at han vender tilbage, når han bliver raskmeldt. Johannes bor i Odense sammen med sin kone. De har tre børn. Johannes er skibsfører fra Svendborg Navigationsskole og har bl.a. sejlet Mærsk containerskibe. Den sidste ansættelse havde han hos rederiet O. W. Bunker og Trading som kaptajn på Otilia. Tilmelding til Lisse på tlf.: Tilmelding senest d. 1. okt. P.b.v. Lisse Drejø Posten ønsker René og Johannes velkommen ombord. 13

14 Den er lagt i generne og forfinet gennem århundreder. Øboernes overlevelsesevne. Af Bjarne Bekker De menneskelige egenskaber, samfundets centraliseringsdille dagligt tager kvælertag på, lever trods alt i bedste velgående i Det sydfynske Øhav. Her har slægtsled efter slægtsled overlevet stormfloder, isvintre, hærgende orkaner, brandkatastrofer, krige. Levet af håndværk, fiskeri og landbrug. Erhverv, der forsvandt. Samme vej gik andelsbevægelsen: Frysehuse, mejerier, træskofabrikker, teglværker, færgefællesskaber, postsmakker, kvaserederier. Det første kommunale kvælertag. Først da det omgivende samfund kvalte småøernes skoler og fjernede sygeplejersker og hjemmehjælp, gjorde det ondt i generne. Himmeriget blev halveret og præsten blev halvtids sjælesørger. Da den første kommunalreform gik hærgende over landet i slutningen af 1960'erne, fik øernes skoler dødsstødet. Det sydfynske Øhav blev et børneløst samfund. Uden børn ingen til at lægge Øhavets uvurderlige, menneskelige egenskaber videre i kommende slægters gener. I stedet skal vi ha' naturparker. Øerne skal være oplevelsessamfund. Den uddøende race skal være kustoder eller individer i bur. Turisten, den nye tids herremand, nøjes ikke med Tiende. Han vil ha' det hele. Og samfundet betaler. Varernes frie bevægelighed. Mens interesseorganisationer modtager 85 millioner til markedsføring af livet derude, kæmper øboerne en, måske sidste kamp. Købmændene på Skarø og Drejø må selv hente deres varer i Svendborg. Der er indført de fakto indenlands toldgrænser i form af færgefragt. Varernes frie bevægelighed i EU..! Jo, tak og goddaw do. På Skarø er den frie bevægelighed overladt til Annette, der selv må trække tonstunge containere ombord på færgen i Svendborg. Tidsånden har afskaffet de kommunale rederiers matroser kr. for vand i huset Og situationen er den samme andre steder i øhavet. Vælgerne i Faaborg vendte ryggen til Lyø, Bjørnø, og Avernakø og stemte sig op til Årslev og Ringe i håb om at bevare en socialdemokratisk borgmesterstol! I dag er der kun skuldertræk tilovers fra Midtfyn, når færgen ikke kan sejle. Forståelsen for livet på øerne lukkede sammen med Faaborg Kommune. Når 30 husstande fra Korshavn skal sejle til møde i Faaborg for at få en forklaring på, hvorfor de skal give hver for vandværksvand, har udvalgsformand Grethe Justesen denne fabelagtige kommentar:»færgen sejler begge veje«. Åndshovmod fra en politiker, der burde vide bedre. Det gode liv på øerne Hjortø har, som alle øhavets øer, også levet af eget vand i århundreder. På Hjortø bliver prisen omkring for kommunalt kildevand. Et svimlende beløb for et minisamfund med 13 faste beboere. Og ingen hjælp fra samfundet. Staten. Vi andre! Men på øerne er der håb. Den næste kommunalreform, der nu farer hærgende over landet, med lukning af skoler og sygehuse og andet småskravl til følge, får måske landsbysamfundenes øjne til at se på øerne. På»Livet, der var engang«. Nu skal andre ha' samme medicin som den, der kvalte alt, der ikke var stort på øerne. En ny politisk mulighed tegner sig: Et fællesskab i UdkantsDanmark mellem landsbyer og øer. For første gang er der befolkningstilvækst over en bred kam på de øer, der i århundreder udgjorde Drejø Sogn. Birkholm er gået fra tre til 11 beboere. Skarø fra 21 til 37. Drejø fra 61 til 75. Hjortø fra 11 til 13. Det er primært ressourcestærke seniorer og erhvervsaktive ildsjæle, der giver øerne et tiltrængt løft. Og når børn og børnebørn besøger de nye førstegenerations indvandrere i Øhavet, håber alle, at hormonerne koger, så det gode liv på øerne kan videreføres i kommende slægters gener. Prøv selv Øhavet. Og det med generne... Faktaboks: Journalist og forfatter Bjarne Bekker, der i december udgav bogen om Frederiksøen, har en ny bog i samme format og udstyr på vej. Bogen om»øhavet - Livet, der var engang«, udkommer onsdag den 17. september. Bjarne Bekker har siden barndommen været meget optaget af livet på De sydfynske Øer. Det er blevet til hundreder af reportager med kig i øboernes familiealbum og snak om svundne tider. De sidste fem år har forfatteren sejlet øhavet tyndt i sejlbåden»havanna«, og han og sønnen Lasse, der er blevet Skarøbo, har købt Karl Stranges»Vestergaard«. Disse prægtige omgivelser vil i kommende år være inspirerende ramme om journalistisk arbejde i familien. 14

15 Hurra for de små sygehuse. Hvor er det godt, at de små sygehuse er til. Efter at have ventet siden marts, på at få røntgenfotograferet mine knæ, fik jeg endelig besked efter sygeplejerske strejken, at jeg kunne komme til 1. oktober - en ventetid på knap 2 måneder. På Rudkøbing kunne jeg nøjes med 3 ugers ventetid. Men..hvis jeg ville tage til Ærøskøbing Sygehus, kunne jeg komme til næste dag!!! Selvfølgelig sagde jeg Ja Tak til det - så kunne vi samtidig lave en lille udflugt ud af det. Jeg sagde, at vi ville sejle selv dertil. Næste dag, da jeg sad og ventede, kom han, som skulle røntgenfotografere mig, og spurgte, uden at få mit navn, om vi havde haft en god sejltur? Det er jo næsten som at være på Drejø. Efter fotograferingen, som foregik, medens han fløjtede og sang, fik jeg lov til at se billederne, som desværre ikke så for godt ud (det var dog ikke hans skyld) fik jeg at vide, at allerede næste dag kunne jeg få svar fra min læge. Derfor - Hurra for de små sygehuse. Fra En der er indstillet til at få to nye knæ. Edith Der var engang sygetransport, hvis læge eller sygeplejen ikke mener, du bør benytte offentlig transport. Eller befordringsgodtgørelse hvis udgiften til offentlig transport overstiger 60,-kr. tur/retur. (Er man pensionist gælder 50 km. grænsen ikke, og billetudgiften skal kun overstige 25,-kr.) Ifgl. reglerne beregnes afstanden ved hjælp af Krak.dk og administreres af sygehusets transportafdeling. Da Krak.dk ikke medregner afstande til søs, har transportafdelingen på OUH hidtil ment, at du selv må famle dig vej hjem, hvis du bor på en af de sydfynske øer - da afstanden kun beregnes til Svendborg eller Fåborg!! At behovet for hjemtrans-port jo ikke bliver mindre af, at man er afhængig af en færge i den anden ende, blev der ikke taget hensyn til. Svimmel, som man jo er, dagen efter en fuld narkose, og temmelig svagtseende p.g.a. øjenoperationer, brugte jeg selv derfor 6 timer på at komme hjem med offentlig transport. Min kone kunne ikke hente mig, da færgen var fuldt udsolgt i de dage (Skarø-festival)! Men - Det er der nu lavet om på! Regionsrådsformand Carl Holst svarer mig på en henvendelse om dette, at han nu vil gøre sygehusenes administration opmærksom på fejlen i Krak.dk. Jeg forstår dette sådan: at det fremover vil blive den reelle afstand der tages hensyn til. Da stort set alle de Sydfynske øer reelt ligger mere end 50km. fra OUH, er det en forbedring for mange mennesker. Tryghed netop i sygdomstilfælde spiller en rolle. Ikke mindst for en øbo. Helikopteren giver meget stor tryghed, når det er rigtig alvorligt. Her er det jo tiden, der tæller. Har man det skidt og gerne vil hjem, så spiller tiden også en rolle mere end kilometerne. Så tak for det Carl Holst. - hvor det hed Svendborg Centralsygehus! Hvor langt er der fra Odense Sygehus til din ø? Af: Lars Helbro, Drejø Skal du hjem fra en behandling på Odense Universitets Hospital (OUH), og sygehuset vurderer, at du ikke bør køre selv - eller benytte offentlig transport, så behøver du ikke længere tage en dyr taxa. Reglerne for sygetransport siger: - at hvis der er mere end 50 km. fra behandlingsstedet til din bopæl, så har du ret til P.s. SKAT bruger også Krak.dk, når de vil tjekke dit kørselsregnskab, men da vi jo fratrækker færgeud-gifterne, er det rimeligt nok, at vi ikke også får fradrag for de kilometer, bilen står stille på færgen. Det er en helt anden snak. Odense Banegård o. 1950érne. 15

16 Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf Kullinggade 16, 5700 Svendborg Tlf.:

17 Drejø Den 1. September 2008 Hele ugen alene! Sådan bliver det snart for Drejø, men sådan har det sandelig ikke været denne sommer! Mange mennesker har fundet ud af, hvor Drejø ligger. De mange af gæsterne til Gammel Elmegaard skyldes for en stor del artiklen i Familie Journalen. Der er simpelt hen kommet folk fra hele landet p.g.a. den artikel. Herligt. Men, at have åben syv dage om ugen er meget, så nu glæder vi os til at gøre vinterklar - rydde op - pakke sammen - lukke ned - vaske af og tænke på gårdens videre istandsættelse, næste års markedsføring og samle op på årets erfaringer. I skrivende stund mangler vi dog stadig nogle ret store hold, med det allersidste den 14. september. I de allermest hektiske dage fik vi hjælp af nogle dejlige unge piger. Dameoptog med sporvognen og drejøvognen. Sporvognen Sommeren igennem har sporvognen kørt en del ture for større selskaber. Et var så stort, at vi måtte have alle drejøvogne i gang. Lars, Jens og Poul var ude og køre med 40 damer. Det var damerne ikke utilfredse med. Lars måtte også træde til i kokketøj og i huj og hast få kørt et andet hold damer til færgen. Ikke nok med at de var forsinket på Svendborgsiden, det blev de også her på Drejø, for desværre kørte Lars tør for benzin! Så færgepersonalets tålmodighed blev sat på prøve to gange denne dag. Da det var den sidste færge, er vi særlig glade for den udviste tålmodighed. Sanne og Beth siger tak til alle, der har hjulpet os sommeren igennem. Daglig leder Beth Tolbod Blay. Bogholderi Sanne Larsen. Bank: Sydbank: Cvr Gl. Elmegaard Fonden Hestmaevej 1 Drejø 5700 Svendborg. Tlf Mail: 17

18 September 2008 Nr. 7 årgang 14 Nyt om Gammelt Matr. nr. 18a: SOGNEFOGEDGAARDEN Gården er en gammel slægtsgård, som på spindesiden kan føres tilbage til tiden omkring 1535, hvor Drejø Kirke blev bygget. Den gamle Jeppe Rasmussen, som havde gården fra o fik 2 piger og 1 dreng. Drengen, Rasmus Jeppesen skulle føre slægtsgården videre, men fik ingen børn. Hans søster, Ellen Jepp sdatter, der blev gift til gård matr. 12, havde flere børn, og én af dem, Jeppe Rasmussen Hansen kom som 3 årig i pleje i Søns sted hos Rasmus Jeppesen. Jeppe blev endvidere valgt til Sognefoged på Drejø, et erhverv, der gik i arv til hans svigersøn, Morten Jensen, som kom fra Birkholm. Morten Jensen blev gift med Marie, datter af Jeppe Rasmussen Hansen, og hermed førtes gården atter videre på spindesiden.. De havde gården fra Den gamle firlængede bindingsværksgård lå midt i Drejø By, der hvor Poul Skovgaard har sin have, lige overfor bageriet, men nedbrændte i Trods 2 ældre brødre blev næste generation igen videreført fra spindesiden, idet yngste barn, Ellen havde gået hjemme og passet forældrene, og som en naturlig ting overtog hun gården sammen med Rasmus Marius Henningsen (kaldet Rasse). Sognefogedtitlen indbragte ham Dannebrogsordenen. Det blev således den unge generation, der oplevede branden i Efter Mindedahl-Rasmussen tegninger blev gården udflyttet og genopbygget på Nordmarken ved Vigsvej i Deres søn, Morten Henning Henningsen efterfulgte i 1974, han blev tillige én af Danmarks sidste Sognefogeder. Nuværende ejer: Sognefoged Morten Henning Henningsen og Pia Rostrup. Matr. Nr.19a: NYAGER Gården er en slægtsgård, og blev bygget før Den lå midt i Drejøby, stort set midt på vejen ud for Drejø Kro og Købmand. Gården brændte i 1942 sammen med det meste af midtbyen. Ved genopbygningen i 1943 også efter Mindedahl-Rasmussens tegninger blev den udflyttet til Vestermarken, Skovvejen 19 af den gamle Rasmus Hansen. Hans søn og svigerdatter Jens og Erna Hansen overtog gården i De fik kun 1 barn, datteren Anna, som ikke ønskede at føre gården videre, men til gengæld har beriget DrejøArkiv med mange ting. Jens Hansen døde i 1984, og Erna, som var hjemført fra Avernakø, blev boende på gården de efterfølgende år, de sidste år på plejehjem i Svendborg, hvor hun døde i Gården blev solgt til Johannes Madsen i 1992, og gik hermed ud af slægtens eje. Jorden fra nabogården matr.15a blev sammenlægges med 19a i De første år blev stuehuset brugt til sommerudlejning, men fra 2006 står Johannes som fastboende. Johannes ejer foruden matr. 19, også matr. 15 Agnetes gård, Lundahls Hus, Margrethe Sommers Hus, Mosehuset samt Drejø Kro & Købmand. Nuværende ejer: Johannes Madsen. Historierne omkring matr. nr.16a 17a 20a 20b og 21a er noget indviklede. Derfor har jeg nu bedt Peter Strange Henningsen om at skrive disse indlæg, da de omhandler hans familie. De bringes senere. Hilsen Else Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Birgit Hjeresen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Skovvejen 5 Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Svendborg Tlf.: Svendborg Tlf.: Tlf:

19 September 2008 Nr. 7 årgang 14 Matr. nr.22a: GL. ELMEGAARD. Gården var i mange år bolig for lægdsmanden på Drejø. Her blev lægdsrullerne gemt, og lægdsmanden samlede de unge mænd fra Drejø Sogn, når de skulle indkaldes til militæret. Gården hed derfor i daglig tale Lægdsmandsgården. Det er en af de få gårde, der ikke brændte i Den har ligget på stedet siden kirken blev bygget i Antagelig er det øens ældste gård. Gården har haft 2 kongebesøg: I 1928 besøgte kong Christian X gården, (det var ham, der slog hovedet på en bjælke i de lavloftede stuer), og i 1957 kom Kong Frederik IX, Dronning Ingrid og de 3 prinsesser, Margrethe, Benedikte og Anne Marie på besøg. Den sidste lægdsmand Morten Peder Christoffer Mortensen boede her indtil ca. 1944, hvorefter gården går ud af slægtens eje. Karen og Marius Andersen fra Ærø, købte gården i 1946, og drev gården med kvæghold i hen ved 20 år. De solgte i 1963 til Iver og Agathe Holbech, som brugte gården til sommerbolig, men uden at ændre noget i de gamle stuer, hvor alt forblev som det havde været i flere hundrede år. Jorden blev frastykket til Regner Andersen (søn af Karen og Marius). Iver og Agathe ville kaldte gården for Rosengården, men den kom aldrig til at hedde andet end Ivers gård. Gården blev fredet i klasse A.. Efter godt 30 år som sommerbolig blev gården solgt i 1995 nu som helårsbolig til Beth Tolbod, der kom fra Nordsjælland. Beth flyttede ind på gården sammen med Peter Blay. Peter havde en grafiske virksomhed, de ville fortsætte på gården. Endnu engang skiftede gården navn, idet Beth og Peter ville give den navn efter de o. 400 år Nyt om Gammelt gamle elmetræer, der stod ved indkørslen til gården. I 1998 blev træerne desværre smittet af elmesyge og gik ud gårdens vartegn blev skåret ned til et par meters højde, men mindet lever videre i gårdens nye navn Gl. Elmegaard. Peter og Beth ombyggede den midterste vestlige staldlænge til en moderne grafisk virksomhed, men med behørig hensyntagen til den gamle arkitektur. Staldlængen mod nord forblev uændret og blev starten på et egnsmuseum. Stuehuset forblev ligeledes uændret, således at rum, farver og møblement, (som for en stor del var efterladt af Iver og Agathe Holbech), stod som et beboeligt museum. Oldermandsstuen blev genåbnet, og kom til at danne rammen om en omfattende tekstilsamling. Det blev samtidig starten på Drejø Lokal-historiske Forening, (senere Drejø Sogns LokalArkiv) der blev flyttet til Lillebo, et lille hus Beth og Peter købte i 1998, for at bruge det til bl.a. udstillinger. På gården blev en gammel stalddør mod Strædet genåbnet. Det havde tidligere været roegang til køerne. Her blev nu plads til en lille butik Roegangen. I år 2000 fik Peter og Beth tildelt en pris fra Svendborg Kommune for flot bevaret og vedligeholdt ejendom. Samme år blev de gift i Drejø Kirke, men desværre blev Peter alvorligt syg og i januar 2002 døde han. Beth kunne ikke fortsætte den grafiske virksomhed alene, men ville gerne blive på gården, og besluttede derfor, at åbne stuerne for besøgende. Hun fik indrettet et lille værelse til sig selv ved siden af butikken, mens resten af gården blev åbnet som egnsmuseum den 5. juni herfetre gik hun i gang med forarbejdet til at stifte en Fond til bevarelse af gården som museum. De gamle staldlænger indrettede hun med forskellige gamle ting, så der nu er en afdeling med grovkøkken og en med værksted. Det tidligere kontor kom til at huse Modellen af Drejø By før branden i 1942, og i Peters gamle atelier sås hans malerier. I 2003 kom Beths søster Sanne til Drejø for at hjælpe, og de to søstre passede nu sammen museet, butik og Café, der efterhånden blev en turistattraktion, og rigtig godt besøgt hele sommeren igennem. I dag ejer Fonden alt indboet, men gården er stadig Beths. Det er dyrt at vedligeholde en fredet ejendom, så der bliver søgt mange midler, da indtægterne fra museet kun lige kan klare til driftsudgifter bl.a. forsikringer. Nuværende ejer: Beth Tolbod Blay. Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Birgit Hjeresen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Skovvejen 5 Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Svendborg Tlf.: Svendborg Tlf.: Tlf:

20 Drejø Kro & Købmand: Åbningstider fra 1. september -30. april -09 Mandag, onsdag, torsdag og fredag: Kl Tirdsdag:.....lukket Lørdag:......fra kl Søndag:....fra kl (fra 1. oktober søndag lukket) Morgenbrød bestilles forud og senest kl. 22 dagen før. Kroen er kun åben efter aftale fra : Desuden er Kroen åben for private fester efter nærmere aftale. Ring - og få et godt tilbud. Med venlig hilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: Død: Bjørn Karbo, Askø, døde søndag den 27. juli. Han blev 88 år. Bjørn var Ø-sammenslutningens første formand.(se nekrologen side 3) Æret være hans minde. DREJØ BIBLIOTEK: Åben hver onsdag kl Drejø Brovej 14: Tlf.: Drejø Lokalarkivs arbejdsdag: Hver torsdag (besøg kan aftales) kl (Lukket i perioden fra 1. maj 1. oktober) Postbesørgelser: HUSK: Postkassen tømmes dagligt kl Alle postbesørgelser sker på landpostens tur. Fra 1. januar 2008 må landposten ikke mere modtage rede penge. Pakkepost skal være rigtig frankeret - eller vedlagt en check på beløbet. Død: Karl Strange Henningsen døde mandag d. 4.august. Han boede i Kastrup, men overtog huset Diana på Drejø til sommerbolig efter sin svigerfar Gunnar Petersen, der byggede Badehotellet. Karl var af den gamle Strangeslægt, kendt og vellidt på øen. Han var aktiv og frisk til det sidste. Karl blev 95 år. Æret være hans minde. Salg/bytte/oplysning i: KramKassen BRUGT VIDEO KØBES: Henvendelse: Tlf.: Tillykke: Lars Milling ønskes tillykke med de 60 år den 4. september. Tillykke: Bodil Jakobsen ønskes tillykke med de 70 år den 19. september. Tillykke: Esther Madsen, Christinedalsvej 22 P Svendborg (tidl.drejø) ønskes tillykke med de 90 år d. 15. september. Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Lars Milling, Margit Lolk, Ursula Weidemann og Michael Würth. Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 200,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 150,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET!

DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET! Juni 2008 14. årgang, nummer 5. DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET! Helt utrolig flot pletskud - Mon det kan være smukkere? Husk i juni. Torsdag d. 5. juni kl. 14.00: Mosemøde ved Bymosen. Torsdag d. 5.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Efter en dejlig lang og varm sommer er efteråret nu på vej til Drejø. Regentparrets besøg på Skarø blev en af årets flotteste eftersommerdage.

Efter en dejlig lang og varm sommer er efteråret nu på vej til Drejø. Regentparrets besøg på Skarø blev en af årets flotteste eftersommerdage. Oktober 2008 14. årgang, nummer 8. Efter en dejlig lang og varm sommer er efteråret nu på vej til Drejø. Regentparrets besøg på Skarø blev en af årets flotteste eftersommerdage. Se de flotte billeder fra

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over!

Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over! November 2008 14. årgang, nummer 9. Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over! Drejø Kirke har fået automatisk ringning. Endnu en epoke i Drejøs historie er slut. Fra tirsdag den 28.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Anitta har ordet... ber at vi via denne forening kan få endnu

Anitta har ordet... ber at vi via denne forening kan få endnu Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre:

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre: Fredagsnyt d. 9. september, 2016 Nu hverken kan eller skal vi vente længere: I morgen er der Høst & Loppemarked på Gjerndrup Friskole og vi er klar! Elever, forældre og lærere har i de sidste tre dages

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Drejø Festuge gik over al forventning

Drejø Festuge gik over al forventning September 2009 Nr. 7 årgang 15. 2009 - Et brag af en sommer! Drejø Festuge gik over al forventning og høsten er kommet godt i hus hos alle. Husk i september: Søndag d. 30. august fra kl. 10 16: Høstmarked

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere