Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1."

Transkript

1 AFGØRELSE Sags nr Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E N C E S T Y R E L S E N

2 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Sagsfremstilling Virksomhederne Markedsbeskrivelse Dansk praksis om konkurrenceklausuler Københavns Havn Vurdering Konklusion

3 1 Afgørelse Konkurrencenævnet har på sit møde den 3. april 2009 besluttet at meddele Royal Greenland A/S: - at konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S indgået den 5. april 2002 ved salg af otte ejendomme i Maniitsoq, ikke udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk Sagsfremstilling Sagen omhandler overdragelsen af otte ejendomme i Maniitsoq fra Royal Greenland A/S til Maniitsoq Skindcenter A/S. Sagen er genanmeldt 1. august 2008 under overgangsordningen mellem den gamle og den nye konkurrencelov. Der er tidligere fra Konkurrencenævnets side truffet afgørelse i sagen jf. Konkurrencenævnsmødet af 17. juni Konkurrenceklausulerne er genanmeldt efter nugældende konkurrencelov med henblik på at opnå fritagelse efter 8, stk. 1 Den 12. april 2002 anmodede Royal Greenland A/S Konkurrencenævnet om at vurdere, hvorvidt en betinget slutseddel af 5. april 2002 vedrørende overdragelse af otte ejendomme i Maniitsoq fra Royal Greenland A/S til Maniitsoq Skindcenter A/S var omfattet af daværende konkurrencelovs bestemmelser om anmeldelse og indgreb, jf. den tidligere konkurrencelovs 5, stk. 1, samt Royal Greenland A/S havde specifikt anmodet Konkurrencenævnet om at vurdere den i 6 i slutsedlen indeholdte 10-årige konkurrenceklausul på bygningerne. Ved skrivelse af 23. maj 2002 blev det meddelt Royal Greenland A/S, at det var Konkurrencenævnets foreløbige vurdering, At det ikke ville kunne udelukkes, at konkurrenceklausulen kunne udgøre et misbrug efter konkurrencelovens 13, eftersom Royal Greenland A/S som sælger, måtte antages at have en dominerende markedsposition, At konkurrenceklausulen burde anmeldes til Konkurrencenævnet, hvis den blev medtaget i den endelige slutseddel, At Royal Greenland A/S ikke udøver sin virksomhed i henhold til en særlig hjemmel, og at der derfor ikke er tale om offentligt reguleret erhvervsvirksomhed At konkurrencelovens indgrebsbeføjelser i 11, 12 og 13 kunne finde anvendelse på Royal Greenland A/S. Efterfølgende meddelte Royal Greenland A/S Konkurrencenævnet ved skrivelse af 27. juni 2002, at der var blevet indgået en endelig aftale mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S på uændret vilkår. På møde den 17. juni 2004 traf Konkurrencenævnet afgørelse i sagen, hvor Konkurrencenævnet fandt at aftalen af 5. april 2002 om overdragelsen af otte ejendomme til Maniitsoq Skindcenter 3

4 A/S ikke var omfattet af anmeldelsespligten i daværende konkurrencelovs 5, stk. 1. Endvidere fandt nævnet ikke, at der forelå tilstrækkelig anledning til at foretage indgreb overfor den 10-årige konkurrenceklausul i medfør af den tidligere konkurrencelovs 11 og 13. Konkurrencenævnet anså herefter sagen for afsluttet. Den 5. april 2002 underskrev Royal Greenland A/S som sælger og Maniitsoq Skindcenter A/S som køber en betinget slutseddel om overdragelse af otte ejendomme i Maniitsoq. Overtagelsen skulle finde sted 16. juni de otte ejendomme, B 62A, B 62C, B 62D, B 62E, B 62F, B694, B695 og B 748, er alle erhvervsejendomme, som tidligere er blevet anvendt i forbindelse med Royal Greenland A/S rejeindhandling- og produktion i Maniitsoq. Købesummen blev aftalt til kr. XXX, som betaltes samtidig med overdragelsen af de otte ejendomme. 6, stk. 1, i slutsedlen har følgende ordlyd: Køber erklærer sig indforstået med, at i forbindelse med nærværende ejendomsoverdragelse vil det være et vilkår fra sælgers side, at der i 10 år fra ejendommens overdragelse ikke må udøves virksomhed, som er eller kan være konkurrerende virksomhed i forhold til de aktiviteter som på overtagelsesdagen udøves af Royal Greenland A/S eller et af dets datterselskaber eller associerede selskaber I forbindelse med overdragelsen af de nævnet erhvervsejendomme pålægger Royal Greenland A/S køberen, Maniitsoq Skindcenter A/S, en 10-årig konkurrenceklausul. Det er denne konkurrenceklausul, som Royal Greenland A/S ønskede af få Konkurrencenævnet til at vurdere, og det er altså denne bestemmelse som er blevet genanmeldt til Konkurrencetilsynet den 1. august Virksomhederne Royal Greenland A/S Royal Greenland A/S er 100 pct. ejet af Hjemmestyret, og samtidig en af verdens største virksomhed indenfor fiskeindustrien. Fra 1997 og frem til 2002 reducerede Royal Greenland A/S antallet af medarbejdere med 39,1 pct., navnlig som følge af udskillelsen af NUKA A/S, som blev etableret i 1998/1999. En anden væsentlig forskel til faldet i antallet af medarbejdere var bl.a. Lukningen af rejefabrikkerne i Nuuk og i Maniitsoq i løbet af Royal Greenland koncernen havde i regnskabsåret for overdragelsen af de otte ejendomme en omsætning på ca. 3,6 mia. kr. og i regnskabsåret 2006/07 ligger omsætningen på ca. 5,1 mia. kr. Indtil 2002 var Royal Greenland A/S den eneste og største producent af rejer i Maniitsoq. Royal Greenland A/S har således været dominerende på markedet for rejeproduktion i Maniitsoq indtil lukningen af fabrikken i Maniitsoq Skindcenter A/S 4

5 Maniitsoq Skindcenter A/S ejedes af Maniitsoq Kommune og SULISA A/S, som igen ejedes af Royal Greenland A/S og Hjemmestyret. Royal Greenland A/S udtrådte af SULISA A/S medio Maniitsoq Skindcenter A/S blev den 11. juli 2003 taget under konkursbehandling. 2.2 Markedsbeskrivelse Slutsedlen omhandler overdragelsen af en række erhvervsejendomme, som tidligere har dannet grundlag for Royal Greenland A/S rejeproduktion i Maniitsoq. Konkurrenceklausulen indebærer, at der på de otte ejendomme ikke må udøves konkurrerende virksomhed i forhold til de aktiviteter, som udøvedes af Royal Greenland A/S på overdragelsestidspunktet. På den måde sikrede Royal Greenland A/S sig mod uønsket konkurrence fra andre producenter, som fremstiller konkurrerende produkter. Konkurrenceklausulen, som alene har til formål at indskrænke anvendelsen af de pågældende ejendomme, påvirker ikke de berørte parters konkurrencemuligheder i øvrigt. 3 Dansk praksis om konkurrenceklausuler I det følgende gengives en dansk sag vedrørende konkurrenceklausuler, og som ligeledes blev præsenteret for Konkurrencenævnet tilbage i Københavns Havn Konkurrencerådet i Danmark traf i 1998 en afgørelse om, at en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som Københavns Havn i forbindelse med salg af en brugt containerkran havde pålagt køberen, A. Henriksen Shipping. Konkurrenceklausulen betød, at A. Henriksen Shipping ikke efterfølgende måtte benytte kranen til losning af containere i forbindelse med skibstrafikker i konkurrence med Københavns Havn. Konkurrencerådet fandt at konkurrenceklausulen var konkurrencebegrænsende, hvorefter Københavns Havn indbragte denne afgørelse for Konkurrenceankenævnet, som ved kendelse i december 1998 ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 27. maj Konkurrenceankenævnet udtalte flg.: Som følge af Københavns Havns salg af containerkranen til A. Henriksen Shipping med henblik på opstilling i Hundested er der etableret et alternativ til Københavns Havn på markedet for ekspedition af containerskibe fra sjællandske havne. Gennem det aftalte vilkår er A. Henriksen Shippings adgang til at benytte denne maskine begrænset, men ikke A. Henriksen Shippings adgang til markedet. Vilkåret må ses på baggrund af aftalen som helhed, og der er herefter ikke grundlag for at antage, at der foreligger en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Som det fremgår lægges der vægt på, at konkurrenceklausulen ikke har haft en sådan markedspåvirkning, at konkurrencen er blevet begrænset markant. 5

6 4 Vurdering Efter nærmere gennemgang er der intet som tyder på, at Royal Greenland A/S har påtvunget køberen urimelige købsbetingelser eller andre urimelige forretningsbetingelser, som udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk Konklusion Konkurrencenævnet har den 17. juni 2004 truffet afgørelse om hvorvidt den omtalte konkurrenceklausul mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S var konkurrenceforvridende. Konkurrencenævnet konkluderede i 2004, at konkurrenceklausulen ikke var konkurrenceforvridende i et sådan omfang, at konkurrencenævnet ville udstede forbud mod konkurrenceklausulen. Konkurrenceklausulen er genanmeldt under overgangsordningen mellem den gamle og den nye konkurrencelov med henblik på at opnå fritagelse fra 8, stk. 1. Konkurrencenævnet vurderer, at konkurrenceklausulen ikke udgør en mærkbar begrænsning for konkurrencen, hvorfor det yderligere konkluderes, at aftalen ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. 6

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-011541 15-06-2012 12 undersøgelse af Greenland Venture A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O

Læs mere

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfik Konkurrencetilsynet Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Konkurrencenævnet 17. januar 2011 Sagsnr. 2008-011626 Dok.nr. 505112 Assinga uunga Kopi til Sag 2008-011626

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Lov om Københavns frihavn

Lov om Københavns frihavn Lov om Københavns frihavn 3/1102-0400-0079/ISA/HLA Rådsmødet den 22. juni 2005 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har flere gange tidligere analyseret den konkurrencemæssige effekt af de regler, der gælder

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere