SØNDAG 30. MARTS KL STANDER- HEJSNING. - dagen starter traditionelt med morgenkaffe, så kom i god tid..! - husk sommertid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDAG 30. MARTS KL.10.00 STANDER- HEJSNING. - dagen starter traditionelt med morgenkaffe, så kom i god tid..! - husk sommertid"

Transkript

1 Marts / April 2014 NR årgang STORE rengøringsdag LØRDAG 29. MARTS KL dagen starter traditionelt med morgenkaffe, så kom i god tid..! - husk sommertid STANDER- HEJSNING 2014 SØNDAG 30. MARTS KL.10.00

2 BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf Aalborg Næstfomand: ULRIK SAXAGER Digtervejen Aalborg SV Økonomichef: AAGE VEST PETERSEN Nordvestvej Aalborg HR-chef: Lars P. Funder LARSEN Ananasvej Aalborg HRchef Projekt 25: Vakant GAR: Logistikchef: HENRY KRUUSE Vester Vænge Alle Aalborg Rochef: THEIS W. PETERSEN Schleppegrellsgade Aalborg AalborgRoklub.dk Kommunikationschef: JOHN KJÆR Eshøjvej Gistrup Gamle Aalborg Roere: AAGE NIELSEN Skøjtevej Svenstrup J AALBORG ROKLUB: Søsportsvej Aalborg Tlf.: Giro: AALBORG ROKLUB MEDLEMSBLAD: PETER LAUBEK Ansvarhavende: Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal 9000 Aalborg KARSTEN HOLT - se formand STEEN VILLADSEN Barken 30 B 9260 Gistrup MEDLEMSBLADET udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige måneder (januar, marts, osv.). Det er et debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt hvis mening, der gengives. Næste roblad udkommer i maj måned - Deadline 15. april

3 Formanden har ordet Af Karsten Holt En rosportslig tak for den rekordstore deltagelse i årets generalforsamling, der jo blev afholdt den 25. februar. Som formand kan man kun være meget tilfreds og stolt af fremmødet og gennemførelsen. Generalforsamlingen oversteg i rigt mål mine forventninger. Jeg er sikker på, at det giver de alle-rede nedsatte projektgrupper blod på tanden og stor lyst til at vise resultater. Og husk det er muligt for alle medlemmer at kontakte bestyrelsen med henblik på at starte et eller flere projekter. Referatet og beretningen fra generalforsamlingen er gengivet andet steds i bladet. Standerhejsningen står for døren. Vi kan kun glæde os til den forestående sæsonstart. Vi har jo blandt andet bådedåb på programmet, og får i den anledning besøg af vores gode samarbejdspartner Aalborg Universitet ved universitetsdirektør Peter Plenge, der med tak har accepteret tilbuddet om at døbe den nye otter. Sæsonen skal naturligvis startes med et brag. Dét bliver den specielt, når vores klubhus og både fremstår klargjorte. På generalforsamlingen blev alle derfor inviteret til morgenkomplet og frokost i klubben til rengøringsdagen lørdag, den 29. marts kl Får vi samme tilslutning til denne opgave som til generalforsamlingen bliver arbejdet en leg. De forestående opgaver må naturligvis gerne påbegyndes inden, men skal færdiggøres denne dag, da klubben jo allerede dagen efter søndag, den 30. marts kl klipper snoren for sæsonen med standerhejsningen. Alt skal være klappet og klart og er det helt sikkert også. Få dage efter generalforsamlingen lørdag den 1. marts var der atter stor aktivitet i klubbens opholdsstue. Vi fik besøg af Nordjysk Ronetværk og repræsentanter fra ca. 20 roklubber samt en repræsentant fra DFfR. Formålet var at afholde den årlige generalforsamling for Fur-hytten samt et efterfølgende klubledermøde. Vi er jo medejer af Fur-hytten og det kan varmt anbefales, at drage mod Fur dels for den gode motion og det kammeratlige samvær dels for at opleve naturen og den fortrinlige hytte, som kan lejes for et symbolsk beløb. Nordjysk Ronetværk fungerer glimrende, og der udspringer hvert år en række aktiviteter fra medlemsklubberne. Motionsentusiasterne får chancen allerede den maj, hvor årets Løvspringstur finder sted med udgangspunkt i Thisted Roklub og igen den 24. maj, hvor der er mulighed for at ro Venø rundt med udgangspunkt fra Struer Roklub. Der er således fine chancer for at udforske Danmark fra vandet. Hold øje med alle opslag i roklubben og tilmeld Jer. Det bliver gode oplevelser. Onsdag den 26. marts kl starter en rigtig spændende aften. Denne aften afholdes i opholdsstuen informationsaften for de studerende hos UCN og AAU, der skal deltage i årets Aalborg Regatta og meget gerne efterfølgende blive optaget som medlem i Aalborg Roklub. Vi forventer massiv tilstrømning, da også repræsentanter fra Aalborg Events, UCN, AAU og vore naboklubber deltager. Arrangementer eller ej - der er naturligvis mulighed for at ro mandag til torsdag på faste rotider med henholdsvis SPP roning (Sved på Panden) og almindelig roning. Kom endelig ind i rytmen fra starten og få en masse go motion romotion. Jeg er sikker på de fleste står og tripper for at tage hul på sæsonen. Vær med fra starten til rengøringsdagen. Så går det løs! Vi ses til rengøringsdagen og standerhejsningen. Ro motion ER go motion hele året. Vi ses i klubben! Karsten Holt AALBORG ROKLUB 3

4 AKTIVITETS- KALENDER: MARTS: 26. Infomøde for de studerende hos UCN og AAU, der skal deltage i årets Aalborg Regatta 27. Ekstraordinær generalforsamling kl i opholdsstuen 1. sal 29. Rengøringsdag kl Husk sommertid 30. Standerhejsning kl APRIL: 4. Team Torsdags vinterafslutning + sæsonstart Limfjorden Rundt i ord, billeder og mad MAJ: Løvspringstur med udgangspunkt i Thisted Roklub. 24. Venø rundt AUGUST: 30. Klubbens fødselsdag OKTOBER: 25. Flæskestegstur 26. Standerstrygning SVØMNING hver søndag fra kl.17 til 18 i Sofiendalskolens Svømmehal. - sidste gang søndag 23. marts Flere oplysninger på opslagstavlen og FORSIDE: D Herrer Christensen og Kristensen stærkt optaget af formandens Powerpoint i f.m. fremlæggelsen af bestyrelsens fremtidsplaner. Foto Peter Laubek Efterårets revision af vores skabe i omklædningsrummet er nu færdig Af HR-chef Lars P. Funder Larsen Takket været den meget store tilbagemelding, der har været på vores små sedler i efteråret, har det været en overkommelig opgave at gennemgå de mange skabe og dermed sikre at vores registreringer af nøgler i vores medlemssystem er opdateret. Gennemgangen af skabene har givet et rigtig godt overblik over ledige skabe, der nu er tomme og klar til nye roere. Gennemgangen af vores skabe viste desværre også, at der er en del defekte skabe. Fejlene er forskellige fra skab til skab og spænder lige fra manglende bund til defekte låse og især manglende nøgler. De manglende nøgler kan skyldes at udmeldte roere har glemt at aflevere deres nøgler men skulle I ligge inde med én eller flere gamle skabsnøgler, måske til et fælles skab, der ikke længere er i brug, så venligst læg dem i roklubbens postkasse, så er vi måske heldige at finde nogle af de manglende nøgler. Gennemgangen af skabene i omklædningsrummet har dog i nogle tilfælde skabt en vis tvivl hos de af bestyrelsen der deltog i gennemgangen af skabene. Til vores overraskelse, så ikke alle uregistrerede skabe så ud til at være ledige, men så tvært imod ud til at huse særdeles aktive roere. Det har ikke været muligt at finde ejere til disse skabe i vores medlemssystem, derfor er der hængt endnu en seddel op i bådhallen med numrene på de skabe der p.t. ingen officiel ejer har. Jeg skal derfor bede jer tjekke denne seddel næste gang I er i klubben - og er jeres skab på denne liste, venligst skriv navn og medlemsnummer på listen, så vi kan færdiggøre vores registreringer. 4 AALBORG ROKLUB

5 888 - det magiske tal i Aalborg Roklub Klokken er og lokalet er allerede godt fyldt og snakken går blandt bestyrelsesmedlemmerne, der allerede var linet op på podiet: Er der mon dækket op til nok i aften? der kommer da vist mere end de 50 medlemmer, vi plejer at være. Og ganske rigtigt med et rekordstort fremmøde på 73 medlemmer (ifølge HOF) kunne formanden kl. 19 byde velkommen til årets generalforsamling. Alle havde selvfølgelig fået en stol at sidde på vi rykkede lidt tættere sammen og der blev naturligvis plads til alle. Traditionen tro blev Niels E. Hofman valgt til aftenens dirigent, hvilket han på vanlig vis trods stor debatlyst fik styret med kyndig hånd. Formandens beretning for aktiviteterne i 2013 Formanden gennemgik de rigtig mange aktiviteter, der er gennemført i 2013 et år, hvor aktiviteterne har været mange og ikke mindst mangfoldige. Mange nye medlemmer heraf særdeles mange unge roere. Mange kilometer på vandet. Mange af nye tiltag Aalborg Regatta, foredrag af OL-vinder m.v. Læs i øvrigt hele formandens beretning andetsteds i bladet - side 9. Formanden takkede de mange ildsjæle, der i det forgangne år leverede en massiv indsats i klubben til glæde for andre. De afgående roskolefolk Søren Borgstrøm og John Fjeldsted, materialeforvalter Søren Borgstrøm, redaktionen bag klubbladet, der iflg. formanden udgiver landets bedste klubblad, Bjarne Pedersen for sin indsats i 888-projektet der var store klapsalver til alle. Formanden oplyste i øvrigt, at Anders Qvistorff overtager hvervet som materialeforvalter. Roskolefolkenes arvtagere er man på skarpt udkig efter. Beretningen blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger. AALBORG ROKLUB 5

6 Regnskab 2013 For ikke at trætte forsamlingen med masser af detaljeret talgennemgang gav økonomichef Aage Vest Petersen et overordnet indblik i klubbens økonomiske situation. Selve regnskabet med kommentarer lå dog på skrift til alle fremmødte medlemmer. Mod et budgetteret overskud på knap kroner endte regnskabet med et mindre underskud på knap kroner. En minimal forskel der primært skyldes periodeforskydninger årene imellem. Desværre havde klubben en mindre indtægt på godt i kontingentindbetalinger. Dette er der nu taget hånd om alle restancer er indkrævet og enkelte medlemmer blev udmeldt af klubben. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som økonomichefen gav forklaring på, men som helhed blev regnskabet for 2013 godkendt. Indkomne forslag Til årets generalforsamling var der indkommet tre forslag, der har været til gennemsyn ved opslag i klubhuset. En enig bestyrelse havde forslag til vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens sammensætning og etablering af et såkaldt forretningsudvalg. Bjarne Pedersen havde forslag om nedsættelse af en projektgruppe, der har til formål at ansøge TRYG-fonden om tilskud til anskaffelse af to nye coastalbåde. Bjarne Pedersen havde forslag om indretning af motionsrum på 1. sal primært til 888-roerne, men tilgængelig for alle øvrige, hvis og når der er plads. Forslag nr. 1: Formanden forklarede indledningsvis om idéen bag bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, der primært har til formål at skabe mere dynamik i klubbens arbejde. Et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer vil hurtigt kunne træffe beslutninger om klubbens daglige drift. Nedsættelse af forskellige projektgrupper, der har klart fokus på en enkelt opgave, vil ligeledes sikre en placering af ansvar og et stort engagement hos gruppemedlemmerne i en tidsbegrænset periode. Forslaget indebærer også en afskaffelse af titlerne økonomichef, kommunikationschef, logistikchef og HR-chef. Opgaver, der naturligvis ikke forsvinder, men som fremover vil blive fastlagt i en kommende forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forslaget blev efter en kort debat godkendt med kvalificeret flertal. Denne godkendelse betyder, at forslaget skal vedtages på en eks- Grafisk produktion med fokus på miljø Brochurer, magasiner, foldere og løsblade Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer Print, kopi og variabelt tryk Plakater, skilte, roll-ups og banner Design og web-løsninger LYNGVEJ AALBORG TLF AALBORG ROKLUB

7 traordinær generalforsamling, da der er tale om vedtægtsændringer. Denne generalforsamling vil blive gennemført i løbet af marts måned indkaldt med 14 dages varsel. Forslag nr. 2: Bjarne Pedersen fik på sædvanlig meget entusiastisk vis argumenteret for, hvorfor netop en investering i coastalbåde ville være en kæmpe fordel for netop Aalborg Roklub. Han henviste i denne sammenhæng til de støtteforudsætninger TRYG-fonden angiver, idet disse falder i fuld overensstemmelse med klubbens egne fordele ved at anskaffe denne bådtype. Forslaget fik fuld opbakning fra medlemmerne og der blev nedsat en meget hurtigt arbejdende projektgruppe bestående af Mogens, Sebastian og Martin, der snarest fremsender ansøgning til TRYG-fonden. Skulle vi ikke være heldig at få støtte denne gang, er der en ny ansøgningsrunde om et halvt år så prøver vi igen. Forslag nr. 3: Bjarne Pedersen motiverede sit forslag med en oplevelse af, at 888-gutterne ikke i tilstrækkeligt omfang kan få tid i motionsrummet til den nødvendige træning. I det nye træningslokale på 1. sal skulle der gerne være plads til 12 nye roergometre, så der for alvor kan trænes på professionelt niveau. Efter nogen debat, hvor bl.a. samarbejde med de andre klubber om brugen af det eksisterende fælles motionsrum, økonomien, husets beskaffenhed (brandsikkerhed, gulvets bæreevne), udstyrsanskaffelsen og fortrinsretten til lokalet m.v. blev drøftet, blev forslaget godkendt. Der blev nedsat en projektgruppe bestående af Team Torsdag, der således undersøger de berørte forhold, undersøger økonomien heri og ikke mindst er klar til at give en hånd med, når arbejdet skal udføres i praksis gerne i samarbejde med 888-gutterne. Bestyrelsens planer for 2014 Formanden fremlagde de mange planer bestyrelsen har for den kommende sæson. Der vil bl.a. blive arbejdet på at få nedsat forskellige projektgrupper til varetagelse af helt Kommunikationschef John Kjær i fuld aktivitet med generalforsamlingens referat. specifikke opgaver med reference til bestyrelsen. Task Forcen vil nu blive inddraget i disse konkrete opgaver. Samarbejdet med naboklubberne vil blive styrket ligesom samarbejdet med Aalborg Universitet intensiveres. I denne sammenhæng nævntes, at AAU-direktør Peter Plenge vil være til stede ved standerhejsningen søndag den 30. marts kl. 10 for at døbe vores nye 8 er. Rengøringsdagen er som altid lørdag formiddag - dagen før standerhejsningen - så mød gerne op i klubhuset lørdag den 29. marts kl. 9 og giv en hånd med. Initiativerne er derudover mange - læs mere detaljeret herom i formandens beretning andetsteds i bladet. Budgetforslag fastsættelse af kontingent for 2014 Økonomichefen gav en kort gennemgang af de større ændringer i budgetforslaget for 2014 i forhold til Detaljeret budgetforslag lå på skrift på alle bordene. Der blev stillet forskellige spørgsmål til budgetforslaget herunder bl.a. til vedligeholdelse og rengøring af huset. Der blev rejst nogen kritik af rengøringsstandarden, men hertil forklarede vores logistikchef Erling, at vi skal huske på, at vi nu er mere end 200 AALBORG ROKLUB 7

8 aktive medlemmer, der bruger huset rigtig meget ugen igennem og der gøres altså kun rent én gang ugentligt. Rengøringsfolkene gør det således godt nok, men med den megen brug af huset kan det naturligvis ikke altid fremstå nyrengjort. Bestyrelsen har dog indhentet alternative rengøringstilbud, idet den selv er opmærksom på situationen. På førstkommende bestyrelsesmøde vil der blive taget fornyet stilling til rengøringen i Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingentet for 2014 var uændrede satser på: Seniormedlemmer kr. Studerende kr. Deltagere i 888- projektet 888 kr. Passive medlemmer 225 kr. Der udspandt sig herefter stor debat om satsen på de 888 kr. for medlemmerne i 888-projektet. Men som Bjarne Pedersen gjorde opmærksom på, så kan bestyrelsen i henhold til vedtægterne i særlige situationer fastsætte særlige kontingentsatser, hvilket skete i Disse satser for 888-medlemmerne ønskes videreført i 2014, således at der nu er en kontingentsats for netop disse 888-medlemmer fra Aalborg Universitet. 888-medlemmerne er medlemmer i klubben som alle andre medlemmer. De betaler blot en særlig sats, idet man fra bestyrelsens side stiller nogle helt specifikke krav til disse medlemmer, der berettiger disse til en lavere kontingentbetaling. Debatten viste da også, at med en enkelt undtagelse, så var der særdeles stor opbakning til dette initiativ og til 888-gutternes fornemme indsats og ikke mindst deres betydning for klubben både her og nu, men også på lang sigt. Budgetforslag og kontingentsatser blev efterfølgende vedtaget med stor applaus. Valg til bestyrelsen Logistikchef Erling Steffensen og Rochef Frederik Robert Hansen ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvortil bestyrelsen foreslog valg af Henry Kruuse og Theis W. Petersen. Disse blev valgt med applaus, hvilket også gjaldt genvalget af formand Karsten Holt og kommunikationschef John Kjær. I bestyrelsen for 2014 sidder endvidere næstformand Ulrik Saxager, HR-chef Lars Peter Funder Larsen og økonomichef (nu kasserer) Aage Vest Petersen. 8 AALBORG ROKLUB

9 Såfremt bestyrelsens vedtægtsændringer bliver konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen i 2014 se således ud: Formand Karsten Holt Næstformand Ulrik Saxager Kasserer Aage Vest Petersen Bestyrelsesmedlem John Kjær Bestyrelsesmedlem Lars Peter Funder Larsen Bestyrelsesmedlem Henry Kruuse Bestyrelsesmedlem Theis W. Petersen Forretningsudvalget vil bestå af: Karsten, Ulrik og Aage. Valg af revisorer Børge Christoffersen og Poul Wendt Jensen blev ikke blot genvalgt de blev som ønsket af Poul kåret til klubbens revisorer, hvilket naturligvis fremkaldte stor jubel hos forsamlingen. Dispositionsfonden Formand Finn Jensen fremlagde regnskabet for 2013, der naturligvis er præget af det generelle lave renteniveau, men bestyrelsen har dog bevidst valgt det sikre frem for at spekulative. Med et resultat for året 2013 på godt kroner blev regnskabet godkendt. Det samme gjaldt for formanden der naturligvis blev genvalgt med applaus. Eventuelt Som dirigenten oplyste så kunne der ikke vedtages noget under dette punkt og kun få ønskede ordet. Peter Laubek opfordrede medlemmerne til lidt bedre selvjustits m.h.t. oprydning og rengøring i huset vi kan alle bidrage til at gøre klubhuset til et skønnere sted at opholde sig. Allan Pedersen gentog sin opfordring til bestyrelsen m.h.t. dialog med modtagerne af årer for roede kilometre. Det er således op til bestyrelsen at vælge at spare penge ved ikke at udlevere bl.a. sølvårer til de medlemmer, der allerede tidligere har modtaget denne og som ikke ønsker at modtage flere af disse. Dirigenten rundede generalforsamlingen af med at give ordet til formanden, der igen takkede for engageret deltagelse i dagens generalforsamling, en tak til 888-gutterne for alt det praktiske ved dagens arrangement, ligesom der var vingaver som tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer og de afgåede roskolefolk. Slutteligt blev der udråbt et trefoldigt leve for Aalborg Roklub. Efter generalforsamlingen viste formanden skitser til, hvordan man kunne forestille sig en udvidelse af klubbens motionscenter kunne se ud. Der er modtaget forskellige tegninger fra arkitekten, der på fornemste vis har integreret en fordobling af arealet til motionsrummet i det eksisterende klubhus arkitektur. Udvidelsen vil i øvrigt koste i omegnen af 1,7 mill. kr. - midler der alle skal findes blandt sponsorer og fonde, hvis udvidelsen skal realiseres i løbet af den kommende sæson. Bestyrelsens beretning for 2013 På generalforsamlingen 2013 var bestyrelsens planer i hovedtræk, at Vi skulle have flere medlemmer Vi skulle styrke klubbens økonomi Flere medlemmer skulle ro længere Hvordan gik det så? Rosæson roede kilometre fordelt på ture er en mindre tilbagegang, der skyldes en skidt sæsonstart med dårligt vejr. Det er faktisk et glimrende resultat, der (bortset fra 2012) ikke er set større indenfor de seneste næsten 30 år! Til lykke med det. Det beviser, at medlemmerne er alive and kicking. Det er imidlertid endnu mere positivt, at vi startede sæsonen med ca. 190 medlemmer og sluttede med ca. 220!!! Struktureret roning og faste rodage, som blev indført i sæson 2012, viste igen sin be- AALBORG ROKLUB 9

10 rettigelse. Der har været fin tilstrømning hver uge. Projekt25 - Klubbens velorganiserede roskole kunne atter tage imod nye medlemmer, og flere er kommet til i løbet af sæsonen. Tak til de involverede. I har vist hvordan en roskole skal gennemføres. KAP-afdelingen oplevede en stigende opbakning og aktivitet en opbakning der i august mundede ud i, at vi var repræsenteret ved DM på Bagsværd med to roere Kristian Sloth og Anders Holmberg. Anders blev desværre syg; men Kristian forsvarede ARs farver og opnåede en fin placering på trods af at han var i stærkt selskab. Der skulle faktisk en verdensmester og to andre tidligere højt rangerende roere til at slå Kristian! Tak til gutterne og Flemming Due for en målrettet indsats. Også mange langture i ind- og udland blev det til i Allerede i marts måned startede forberedelserne til Aalborg Regatta 2013 et event arrangeret af Aalborg Events (Aalborg Kommune) for alle søsportsklubber i Aalborg. Vi samarbejder selvfølgelig om at repræsentere rosporten. Vi havde over for Aalborg Events ønsket os et Oxford-Cambridge lignende otterløb på Limfjorden mellem University College Nordjylland (UCN) og Aalborg Universitet (AAU). Dette ønske skulle senere vise sig at få vidtrækkende konsekvenser i særdeleshed for Aalborg Roklub. UCN blev trænet hos Ægir og AAU hos AR. Arrangementet fandt sted fredag, den 20. juni og de fleste kender resten af regattahistorien AAU vandt efter et neglebidende løb Vi fik mange nye og meget aktive medlemmer Frankie kom tilbage i roklubben som styrmand på AAU-otteren!!! Lørdag arrangerede vi i samarbejde med Aalborgs kajakklubber konvojroning fra klubberne med deltagelse af ca. 15 inriggere og 20 kajakker. Disse sluttede roningen af ud for Honnørkajen med at rejse årer som en hilsen til tilskuere og arrangementet i øvrigt. Dét høstede vi atter megen ros for. Endelig havde vi et fællestelt på kajen, hvor der var udstillet singlescullere, en inrigger og flere roergometre. Med deltagelsen i Aalborg Regattaen har roklubberne i Aalborg virkelig fået skabt et Vil du også se bedre ud..? - så kom ind til os og få en snak med Steen Som medlem af Aalborg Roklub får du på køb af 20% komplet brille Bruger du kontaktlinser? - Medlemmer af Aalborg Roklub får 10% på kontaktlinser BREDEGADE 8. AALBORG Forevisning af klubblad med navn nødvendig 10 AALBORG ROKLUB

11 godt samarbejde med Aalborg Events, SIFA, DGI og i særdeleshed med UCN og AAU. Traditionen tro stillede vi op til Copenhagen Harbour Race i oktober. Vi har jo stolte traditioner omkring dette arrangement. Vi deltager altid og med mindst én otter. Denne gang var vi repræsenteret med en enkelt otter venligst udlånt af Ægir, hvorfra også deltog en enkelt roer. Aalborg Roklub vandt i den aktuelle klasse!!! Godt arbejde gutter Tak for indsatsen. Som kulmination på sæsonen blev i oktober afholdt en glimrende kanindåb, samme dag som den traditionsrige flæskestegstur blev afholdt. Det blev ganske festligt. Mange kaniner skulle døbes af en nytiltrådt Kong Neptun. Vinterhalvåret Traditionen tro afholder vi i vinterhalvåret en række arrangementer udover de faste aktiviteter med motionscenter og svømning. I særdeleshed er motionscentret blevet ganske flittigt benyttet. Der kunne endog opleves kødannelser! Men der var flere oplevelser i vente for klubbens medlemmer. Dette bringer os ind på samarbejdet med Aalborg Dame Roklub og Roklubben Ægir, som i forgangne sæson har nået nye højder. Søsportsvej og omegn Samarbejdet mellem roklubberne på Søsportsvej er forløbet over al forventning. Vi har løbende afholdt fællesmøder blandt andet for at have fælles fodslag i aktuelle emner men naturligvis også for at inspirere og hjælpe hinanden. Helt konkret mundede samarbejdet ud i afholdelse af fælles Skt. Hans bål. ADR stod for heksen, Ægir for bålet og AR for båltaleren. De, der deltog, havde en rigtig fin aften, der startede med fællesspisning i hver klub. Rosporten i Aalborg havde i oktober besøg af Tolo Roklub, der fortalte om mulighederne for at ro i Grækenland. Arrangementet var suppleret af fællesspisning. Det var et velbesøgt og glimrende arrangement. Som tidligere nævnt deltog rosporten i Aalborg i Aalborg Regattaen i fællesskab. Som en naturlig udløber af denne fælles indsats og som en stor kulmination på Regattaen afholdt klubberne i samarbejde med SIFA, DGI, UCN og AAU i januar måned en foredragsaften på Nordkraft, hvor Eskild Ebbesen spændende berettede om sin rokarriere. Eskild afholdt 3 foredrag, hvoraf de 2 foredrag var reserveret til de studerende ved de to læreanstalter mens det 3. foredrag var reserveret roerne i Aalborg. I alt 800 deltog i dette event. Og så skal naturligvis ikke glemmes de afholdte fælles roture og Nordjysk ro-netværk. Netop i aktuelle ronetværk har været afholdt flere aktiviteter med deltagelse fra AR. Roklubben i øvrigt Der har også været aktiviteter i klubben ud over det sportslige. Som det er de fleste bekendt har vi fået en ny fordør og vi har fået et nyt låsesystem med brik i stedet for en nøgle. Vi har på nuværende tidspunkt udleveret omkring 170 brikker. Og apropos nøgler, så har bestyrelsen foretaget en gedigen oprydning i skabene. De fleste skabe er gennemgået og status registreret. Måtte der være medlemmer, der savner gamle øl i skabene, hører vi gerne fra dem. Nu er det jo en herreroklub. Ikke desto mindre fik vi i december besøg af en dominerende kvinde, som udover at skabe strømafbrydelse også fik rodet godt og grundigt rundt i stueetagen. Rigtig mange i Danmark lærte denne kvinde at kende under navnet Bodil. Bodil fik sat en kedelig rekord i roklubben, eftersom hun medførte den højeste vandstand registreret i roklubben nogensinde nu afsat som en milepæl i omklædningsrummet. Nu varer det givetvis endnu længere tid inden vi igen møder ønsket om at optage kvinder i roklubben!!! Til orientering har Søren Borgstrøm valgt at trække sig fra rollen som materialeforvalter efter 7 år på posten. Stor tak til Søren for en kæmpe indsats, der har bragt bådparken i den fornemme stand den er i dag. Som ny materialeforvalter tiltræder Anders Qvisttorff. John Fjeldsted og Søren Borgstrøm har valgt at trække sig fra Roskolen (Projekt25). Om AALBORG ROKLUB 11

12 det skyldes frygten for konsekvenserne af den nye skolereform vides ikke. Vi forventer at etablere et nyt Projekt25 inden sæsonstart. Der er allerede nye medlemmer på skolebænken. Stor tak til d herrer for en fornem indsats. Økonomien Blandt planerne for sæsonen lå et ønske om at styrke klubbens økonomi herunder at finde økonomi udenfor klubben. Vi måtte i forgangne sæson opleve, at vi længe havde et ganske stort beløb til gode hos vore medlemmer. Dette resulterede i, at mange opkald blev foretaget og mange mails blev afsendt inden vi ved udgangen af året fik endeligt justeret vort medlemsregister. Bestyrelsen nedsatte jo en Task Force i 2012 med det formål at finde områder og metoder, hvormed klubben kan finde økonomi udenfor klubben via sponsorer og fonde. Vi har holdt lav profil med denne arbejdsgruppe, da bestyrelsen ønskede at gøre sit hjemmearbejde og finde egnede projekter inden vi slipper arbejdsgruppen løs. Der har vi nu hvilket vi vender tilbage til under bestyrelsens planer for Roklubbens økonomi er styret med hård hånd gennem året og er ganske sund, hvilket økonomichefen senere detaljeret vil gøre rede for. Robladet Igen har redaktionen bidraget med et se- og læseværdigt roblad, hvor der professionelt er puslet både omkring arrangementer, oplevelser, pudsigheder både i ord og billeder og grafisk. Robladet afspejler præcist den klubånd vi alle skal værne om Dét vi gør det gør vi ordentligt! STOR TAK til redaktionen for indsatsen. Afsluttende kommentar TAK til bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde og til alle, der har været aktive i årets løb enten med at arrangere eller med at deltage. Det er Jer, der er klubbens puls og som de nye medlemmer identificerer klubben med. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store og konstruktive indsats. Tak til samarbejdspartnere, annoncører og sponsorer for Jeres støtte i den forgangne sæson. Fra bestyrelsens side skal lyde en kæmpe tak for indsatsen i Bestyrelsens planer for den kommende sæson (2014) Sæsonen 2013 har med al ønskelig tydelig vist, at bestyrelsens fokus var rigtigt. Derfor intensiverer vi nu indsatsen indenfor områderne Flere medlemmer til klubben Styrke økonomien via sponsorater (herunder fonde) Styrke samarbejdet med vore samarbejdspartnere Motionsrummet skal udvides til et motionscenter Nye både skal anskaffes Søsportsvej og DFfR Projektorienteret organisation Flere medlemmer Vi skal have (endnu) flere nye medlemmer. Målet er en tilgang, som opnået i Medlemstallet skal ved udgangen af 2014 gerne nå 230 medlemmer. Organisationen skal selvfølgelig kunne håndtere disse nye medlemmer. Derfor skal vi styrke roskolen med flere instruktører, der kan afholde roskole 2 gange årligt. Der skal afholdes styrmandskursus og der skal være deltagelse fra roklubben til de af DFfR afholdte langtursstyrmandskurser. Projektet har naturligvis fortsat behov for, at klubbens medlemmer bakker op og tilbyder deres hjælp. Tilbuddet om SPP-roning og roning på faste tidspunkter skal fastholdes. Vi skal sikre, at de nyere medlemmer fra 2011, 2012 og 2013 forbliver i roklubben og bliver en helt integreret del af medlemsskaren. Flere medlemmer betyder større krav til og behov for materiel. Dét bringer os ind på klubbens økonomi. Styrke økonomien via sponsorater Flere og i særdeleshed nye aktiviteter koster 12 AALBORG ROKLUB

13 penge. Klubhusets tag skal renoveres, vi skal have nye både, motionsrummet skal udvides og udstyret dér skal fornys eller suppleres. Vi mangler eksempelvis adskillige romaskiner. Dertil kommer et ønske om at udvide aktiviteterne specielt i KAP-afdelingen. Den nedsatte Task Force skal derfor i aktion i nærmeste fremtid. Styrke samarbejdet med samarbejdspartnere Det arbejde bestyrelsen har gennemført i 2013 har vist vejen. Vi skal derfor intensivere dette arbejde. Det gælder samarbejdet med Aalborg Kommune Aalborg Events SIFA DFfR UCN AAU i særdeleshed Vi har adskillige projekter i støbeskeen med AAU, projekter som kan få konsekvenser ikke bare for Aalborg Roklub, roklubberne i Aalborg men endog mange roklubber i Danmark! Motionsrummet skal udvides Tilgangen af nye medlemmer tillige med stigende aktivitet hos eksisterende medlemmer betyder, at kapaciteten i motionsrummet er for lille. Skal vi være et attraktivt sportstilbud til nye medlemmer skal vi forbedre dette område. Og vi skal gøre det NU, hvor vi har rette momentum. Nye både skal anskaffes I takt med medlemstilgangen er det vigtigt, at vores kapacitet vedligeholdes. Flere af vore inriggere har nået en anselig alder. Dertil kommer, at vi skal være forberedte på, at det i de kommende år vil blive sværere at få bådene vedligeholdt. Vort fokus skal derfor rettes mod fiberbåde og andre bådtyper. Bestyrelsen påtænker at anskaffe en ny fiberinrigger samt en coastalbåd. Sidstnævnte er et udtryk for, at vi også på dette område ønsker at tilbyde vore medlemmer oplevelser i denne bådtype dels på Limfjorden dels til arrangementer andre steder i Danmark. Søsportsvej og DFfR Som nævnt i beretningen fungerer samarbejdet med de andre roklubber ganske glimrende. Det skal vi naturligvis fortsætte med. Vi har allerede aftalt, at Skt. Hans 2014 vil blive afholdt som i 2013 (og med samme arbejdsfordeling) men nu udvidet til at omfatte hele Søsportsvej dvs med deltagelse af Kajakklubben og Søspejderne. Grundet successen med roklubbernes indsats i 2013 har vi nye forslag klar til afholdelse ved Aalborg Regatta Det omfatter afholdelse af endnu et otterløb afholdt om lørdagen mellem alle Danmarks universiteter!!! Projektorienteret organisation Bestyrelsen ønsker i højere grad at gøre brug af en projektorienteret organisation. Vi har jo i flere år haft Projekt25, som fortsætter. Endvidere har vi etableret et KAPudvalg, der har fået stillet ganske konkrete opgaver. De nævnte målsætninger for 2014 kræver et styrket fokus både på aktiviteterne og i særdeleshed på vore samarbejdspartnere og økonomi. Endelig vil bestyrelsens arbejdsform og sammensætning vil blive ændret under forudsætning af, at generalforsamlingen vedtager dette. Invitation Lørdag, den 29. marts kl vil bestyrelsen gerne invitere til morgen- og frokostbord i roklubben. Vi afholder rengøringsdag. Dagen efter - søndag, den 30. marts kl afholdes standerhejsningen, der bl.a. vil omfatte båddåb. Vi skal have døbt den nyindkøbte otter, og vi kan allerede nu afsløre, at direktør for Aalborg Universitet Peter Plenge har sagt ja tak til at døbe båden. Afslutningsvis skal der fra bestyrelsens side lyde et ønske om en aktiv og gerne festlig rosæson HUSK: Der er altid oplevelser i kølvandet i Aalborg Roklub. Karsten Holt AALBORG ROKLUB 13

14 Tekst og foto: Peter Laubek Generalforsamling tirsdag 4. februar 2014 Af GAR`s 88 medlemmer deltog 46 i årets kombinerede torskegilde og generalforsamling på 1. sal i klubhuset ganske flot. I de sagnomspundne, gamle dage, hvor GAR holdt den årlige generalforsamling med spisning i Aalborg Håndværkerforenings lokaler kunne man eksempelvis i 1943 mønstre 25 medlemmer. De gamle rosvende fra GAR lagde hårdt ud med indtagelsen af kogt torsk med hele svineriet. Kokken og serveringspersonalet Rose og Nikoline fik virkelig deres sag for. Der blev tilberedt og serveret 16 kg kogte kartofler, 7 liter sennepssovs, 4 kg stegte flæsketerninger, 5 kg torskerogn og kg torskebøffer af friskfanget torsk, landet i Hirtshals dagen før. Hertil kommer så hakkede æg og rødbeder, revet peberrod, kapers m.v. Alt sammen skyllet ned med øl og Rød Aalborg. Der blev sunget: Please go to hell with juice and tea, snaps is the drink for me og så gik Helan hej kom faldera. Stemningen var slået an et rigtig herremåltid, der bekom det fremmødte mandskab vel. Vore 2 dejlige servitricer Nikoline og Rose klarede med stor rutine og søde smil fodringen af de 46 højstemte rosvende, der alle havde glædet sig til GAR`s årlige torskegilde. Under spisningen kom det frem, at der i denne tid er usædvanlig mange runde fødselsdage, hvor GAR møder frem med fanen tidlig morgen og forventer brunch med dertilhørende blødkogte æg. Det har imidlertid vist sig, at være utrolig svært at beregne kogetiden og opfylde rosvendenes forventninger til et blødkogt æg. Som det fremgik af forrige roblad, svarer kogetiden til den tid, det varer at synge den gamle soldatersang fra 1848: Dengang jeg 14 AALBORG ROKLUB

15 drog af sted. Sangen blev uddelt og det var ganske tydeligt, den sang kendte alle fra deres skoletid. Bagefter var ingen i tvivl om Sit løfte har han holdt, den tapre landsoldat, og kogetiden for blødkogte æg skulle også være hjemme. Efter spisningen blev lyset dæmpet og ind i lokalet kom ceremonimester Karl Johan Thomsen i dommerkåben, fulgt af Jørnn Bertelsen med den store kandelabre! Scenen var sat til optagelsesprøven for de tre nye medlemmer af GAR: Jacob Christensen, Torkild Carlsen og Ulf Hastrup. Efter recitering af optagelsesbetingelserne sluttedes af med den praktiske udfordring. Her var det nyt, at Ulf fik lov at ombytte den grønne håndslukker med en sodavand det viste sig også at være en stor udfordring, men ceremonimesteren, accepterede præstationen og alle 3 er nu fuldgyldige medlemmer af GAR tillykke. Herefter kunne formand Aage Nielsen meddele, at der var en hurdle, der skulle klares nemlig generalforsamlingen. Første pkt. var valget af dirigent, selvom der lød fra salen om det nu også var nødvendigt i år, skar formand Aage igennem og foreslog Børge Christoffersen, der blev valgt med akklamation. Traditionen tro udviste Børge stor forbavselse og meddelte forsamlingen, at det kom helt bag på ham og han følte det som en kåring. Børge fik hurtigt klaret formalia m.h.t. rettidig indkaldelse m.v og overgav ordet til formanden og dennes beretning: Aage Nielsen gennemgik årets arrangementer. Herunder hvorledes Frits Plougs forslag til indkøb af hjertestarter til klubben var blevet realiseret sammen med kursus for medlemmer. At Dion Nielsen var udtrådt af bestyrelsen. Ligeledes omtalte formanden afviklingen af den traditionelle Candlelight Aften, hvor han efterlyste nye initiativer. Afslutningsvis takkede formanden den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i forgangne år. Efter en del snak, blev der talt om initiativer til forøgelse af det beløb, som indkom ved auktionen på Candlelightaftenen. Herunder problemet med at skaffe en sparegris til indsamling af penge her i den digitale tidsalder. Karl Johan var villig til at sponsere en papkasse. Mere original var Hans Nygaards henvisning til at bruge en kaffekande, det havde været prøvet før med succes. Afslutningsvis kunne aftenens dirigent konstatere at formandsberetningen var godkendt af en tilfreds forsamling. Herefter fremlagde GAR`s kasserer Ole Sloth det reviderede regnskab og langede hårdt ud mod en række restanter, der ikke havde indbetalt kontingent. Det betød manglende penge i kassen og gav en masse ekstra bøvl for kassereren. Betal til tiden. Fra forsamlingen mødte kassereren stor forståelse måske skal Gabestokken i klubbladet genindføres. Fra forsamlingen blev der selvfølgelig suppleret med en stribe relevante og irrelevante kommentarer og spørgsmål, der tydeligvis bar præg af landets økonomiske situation. Der var heldigvis også positive elementer i regnskabet. Blandt andet en økonomisk gestus fra Holger Tromholt i forbindelse med Tromholts runde fødselsdag. De 2 revisorer Svend Langer og Aage Vest havde tilladt sig at give regnskabet påtegning om, at en post på driftsregnskabet skulle have været ført på status. Den blev selvfølgelig ikke forbigået i tavshed. Ligeledes afstedkom GAR`s investeringer i værdipapirer hos Nordea Europa og Nordea Emerging Markets en masse kom- ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA Garanti for kvalitet Håndværkervej Aalborg. Tlf antonlassen.dk AALBORG ROKLUB 15

16 Ceremonimester Karl Johan i gang med optagelsesprøven af tre nye medlemmer: Ulf Hastrup, Jacob Christensen og Torkild Carlsen. mentarer. Kassereren meddelte, at der havde været rettet henvendelse til SF om rådgivning hos Don Corydon, men han var vist ikke medlem mere. Ligeledes havde der været overvejelser om investeringer på Cayman Islands, men det blev ved tanken. I forsamlingen var nogen betænkelighed ved regnskabets nettoresultat og de vigende aktiver. Her kunne Børge, gammel Nordea mand, berolige forsamlingen ved at fortælle hvorledes han ved et jubilæumsarrangement for år tilbage havde realiseret hele GAR`s formue ved bl.a. at udruste Hals Egense færgen til jubilæumssejlads Aalborg Hals tur retur. Alligevel har GAR overlevet. Det beroligede forsamlingen, og da Svend Langer og Aage Vest lod sig genvælge som revisorer faldt man helt til ro. Under forsamlingens applaus blev regnskabet godkendt. Der var ikke indkommet forslag til behandling og Ole Sloth og Jørnn Bertelsen lod sig genvælge under stort bifald, hvorefter forsamlingen gik over til eventuelt. The Iceman alias Fritz Ploug foreslog bestyrelsen, at der blev indkøbt et par waders, til brug ved oversvømmelser og et par sneskovle. Fritz har beredvilligt udlånt sneskovl i denne vintersæson. Klubelektriker Peter Thomsen spurgte om ikke det var muligt at få installeret en teleslynge.han var først nu klar over, at vi var nået til eventuelt. Under seancen var der nogen usikkerhed om hvilket ansvarsområde Helge Foss bestred? Var det inden for revisionen eller chef for fanevagterne. Der kom ingen afklaring. Erik Skov roste Karl Johans mandelhorn, men spurgte om ikke bestyrelsen kunne forhandle med konditor Thomsen, og formå ham til at lave mandelhornene vægtigere og i større mængde. Hertil svarede Karl Johan at mod gode ord og betaling havde han ikke noget imod at forøge størrelse og mængde. Formanden efterlyste nye ideer og indhold til vor traditionelle candlelight aftner. Efter en rigtig hyggelig generalforsamling lød det fra forsamlingen: GAR længe leve Hurra, Hurra, Hurra G. A. R. - Velroet. 16 AALBORG ROKLUB

17 Guldfireren - Verdensmester i samarbejde! Af Peter Laubek Aalborg Roklubs formand Karsten Holt bød cirka 400 fremmødte velkommen til foredraget med Eskild Ebbesen den 15. januar på Nordkraft. Arrangementet skete i et samarbejde mellem Aalborg Events, Aalborg Universitet, ADR, Ægir og AR. En veloplagt Eskild Ebbesen, der er et ikon indenfor dansk idrætshistorie, og i særlig grad inden for rosporten, causerede i næsten 2 timer om baggrunden for egen og Guldfirerens succes. Det kom også frem, at Eskilds deltagelse i Vild med dans, hvor han svingede rundt med aalborgpigen Marianne Eihilt, yderligere havde medvirket til berømmelsen, ja i visse kredse havde dansen overskygget roningen. En ældre dame havde henvendt sig til ham og sagt: Eskild, du gør det fantastisk i Vild med dans, vidste slet ikke, at du også roede! Eskilds deltagelse i 5 olympiader og erhvervelser af flere guldmedaljer var en Blandt de mange prominente klubmedlemmer, der var mødt op på Nordkraft for at høre Eskild Ebbesen var Torkild Carlsen og Henry Kruuse fra Team Tirsdag, der lige holdt velroet inden foredraget. AALBORG ROKLUB 17

18 Vor egen mesterroer Morten Wendt, Eskild Ebbesen og Frank Francis Sørensen, Vodskov Avis får en snak om aftenens emne. parentes, selvom de vel nok var årsag til deltagelsen i dansekonkurrencen. Eskild var med fra Guldfirerens start i 1994 og var med frem til OL i Som eneste dansker har han vundet 5 OL medaljer og deltaget i 5 OL. Forsamlingen blev orienteret om hvorledes mandskabet på Guldfireren havde 4 hovedområder de navigerede efter: Fælles målsætning, kommunikation, samarbejde, bedst når det gælder. Med en blanding af humor og alvor fortalte Eskild om hvorledes roerne levede op til de krav såvel ved træning som ved konkurrence. Eskild deltog som 20 årig ved VM i 1992 og opnåede en 9. plads. Han er et eksempel på, at det tager tid, at blive toproer. Som 36 årig fik han guld ved OL. Det skal også nævnes, at Eskild satte VR i ergometerroning. Vi hørte om ansvarsfordelingen blandt mandskabet. Bl.a. at Pligten signalerede med kodeord kadencen, Stroken varetog styringen o.s.v. Kommunikationen mellem roerne og træneren, herunder rettelser blev betragtet som et gode. Eksempelvis 3 hold taglængden, eller et kampråb, der fremkaldte signalstofferne og gav ekstra energi. Med baggrund i den enorme træningsindsats, mindst 2 træningspas dagligt, fortalte Eskild hvorledes han havde styr på hjemmefronten i forhold til familie, hus og have. Vi hørte hvorledes man hele tiden optimerede træningen. Fokus på bedre teknik, kost, samarbejde m.v. Ved konkurrencer skulle Guldfireren kunne levere til toppen af det de kunne levere til hverdag. Man forberedte sig virkelig til, at man toppede på rette tidspunkt. Ikke noget med at håbe på, at man havde en heldig dag. Ikke noget med at gøre som vi plejer. Under konkurrencer knivskarpt fokus på det væsentlige. Samtidig i og op af vandet, trykke samtidigt, balance o.s.v. Ikke tænke på resultatet eller kigge efter de andre mandskabet. Blot gøre det, som er aftalt skal gøres. Ingen er i tvivl om, at Guldfireren gennem årene har gjort det der skal gøres.13 placeringer ved OL og VM taler deres eget sprog. Stor ros til arrangørerne for en spændende aften i rosportens tegn. 18 AALBORG ROKLUB

19 Runde fødselsdage: Klubben og redaktionen ønsker hermed tillykke med fødselsdagen til nedennævnte medlemmer: 80 år: Erik Busse 29. april 75 år: Jens Christoffersen 7. maj 70 år: Niels Erik Pedersen (Niller) 21. maj 65 år: Dion Nielsen 13. maj 40 år: Peter Christoffersen 1. maj - vi si r TILLYKKE Eriik Busse 80 år Her prydes siden af en yngre firsårigs portræt og passende veloplagt fremtræder han under sin rotørn. Viser fjorden hvidt, stiger hans velsaltede humør og han blotter tændernes gærde, hvorover sjældent intet ikke slippes over. Rammes Busse af røgvand eller det, der er mere, vrisser han frygtindgydende og jubler som en kåd knægt. Som snild og skarp spidvender underlægger Erik sig sagtens og suverænt enhver kabys og smeder skønne spiser i glimrende mængder til et udvidet roholds uskrømtede glæde og fornøjelse. Ikke en bogens, men en bøgernes mand er han tilmed, der kender floraen ned til de mindste og prydeligste vækster. Fremmed er ham ej heller fuglenes verden og fra sit ydmyge rosæde spotter han sagtens en højtflyvende stork til rokammeraternes beundrende glæde og fornøjelse. Stadigt engageret i såvel vort samfunds som nære venners trivsel og befindende er denne gæve rosvend til gavns, hans indsigt og interesser mangelunde - omend han evner et spotsk spiddende ord er vor ven følsom såvel som indfølende og rokammeraterne beundrer med glæde og fornøjelse Eriks evne til at variere kadence i forhold til sin holdning med hensyn til hvilke væsentlige spørgsmål af eksistentiel eller måske anden karakter, der altid må dukke, ventet eller uventet, op på vor færd. Ved exclusive soireer er Busse set bærende med stolt og dog ydmyg mine hæderstegnet 25-årsnålen i sit eventuelle revers til venstre som udtryk for de hjertelige og kærlige følelser han usvækket i sit firsindstyvende år nærer for AR. Flot roet og meget hjerteligt tillykke fra en del rovenner! Jens Christoffersen 75 år Her ser vi en sikker styrmand med roligt, gavmildt og lidt muntert overblik over situationen hvordan den nu monstro end arter sig - og just nu med fast kurs ind i sit femoghalvfjersindstyvende år; på et solglitrende hav med en lun halvvind om bagbord nyder den gamle kølbådssejler den velfortjente maritime idyl. AALBORG ROKLUB 19

20 Som dreng sejlede han Snipe, Skanderborgsøernes yndling. Ferskvandsdøbt er Jens vidtberejst og saltvandshærdet på færd med Hera. Poesiens blå blomst er ham ej heller ukendt men kær og roholdet glædes gerne over et ramt rim og fødselarens muntre mine. Efter forfængelig forlæns kajakroning er vor eventyrlystne ven nu fortsat at finde i AR, hvor vi på dagens portræt fornøjes ved at se ham med opsmøget ærme som tegn på en altid kraftfuld og rosporten hengiven indsats uanset vejrvarslerne smilende stævner fødselaren ind i sit nye år fulgt af rovennernes inderlige ønsker om megen lykke og bliden bør! Ti.to Østbandens yngste 70 år Niels Erik Pedersen alias Niller fylder 70 år den 21. maj. Niller gjorde sin entre i AR i 1962 og i årene og 65 roede Niller kaproning under Erik Hansens trænerskab. Niller, der roede såvel firer som otter har roet og vundet sejre med mange af de gutter, der stadig er aktive i klubben. Bl.a. Jacob Christensen, John Terp, Vagn Thidemann, Bjarne Pedersen, Svend Jørgen Carstensen, Jens Fauerholdt, Bernhard Andersen, Niels Erik Hofman, Michael Richter, Per Nygaard, Frank Rainer Sørensen. Tankevækkende så mange af den kap - generation, der stadig er at finde i AR. Redaktionen har modtaget efterfølgende indlæg fra Nillers nært forbundne ro og barndomskammerater: Niels Erik Pedersen (NEP) alias Niller er den yngste af gutterne fra Østbanden, derfor har vi Bjarne og John igennem hele livet skærmet Niller mod de værste ulykker og lært ham nye ting. Lige fra at spise saltstænger på den rigtige måde - til at gå til fest på 4. maj kollegiet med deraf følgende konsekvenser. Sammen med rokammeraterne fik Niller lært at køre med tog trolje ved nattetid, når der var langt hjem ad landevejen o.m.m. På et tidspunkt gik det op for Niller hvad det også drejede sig om her i livet. Som kaproer var han pioneren, der opdagede det nye musikværtshus Katten i Aalborgs midtby. Ikke alt lykkedes for os. Selvom vi forsøgte gled ting ud af hænderne på os. Niller blev aldrig spejder ikke en gang ulveunge. Hvad værre er, han har heller ikke været soldat. Hvad kunne militærtjeneste ikke have rettet fyren af med. På trods af dette har Niller altid haft stor interesse for skydevåben og sprængstoffer heldigt at vi alle i Østbanden overlevede og husene i Østbyen består. Det er TANDLÆGE Anne Rikke Faarup Sørensen VESTERBRO 63, 1.TH 9000 AALBORG Tlf AALBORG ROKLUB

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00

Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00 MARTS / APRIL 2013 NR. 2. 72. årgang Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00 - mød frem og vær med til at skabe en festlig start på rosæson. Klubben er - som traditionen byder - vært ved et traktement

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

- da stormen Bodil kom forbi...

- da stormen Bodil kom forbi... JANUAR / FEBRUAR 2014 NR. 1. 73. årgang - da stormen Bodil kom forbi... Se billederne på side12-13 ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 25. FEBRUAR KL. 19.00 Dagsorden på side 5 BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere