Forord. 1 Thomsen (1995) har undersøgt struktur og adfærd i 100 virksomheder fra med fokus på branche og koncentration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. 1 Thomsen (1995) har undersøgt struktur og adfærd i 100 virksomheder fra 1890-1990 med fokus på branche og koncentration"

Transkript

1 I Forord Omverdenen vurderer ofte virksomheder statisk og på kort sigt. Det kender vi specielt fra de angelsaksiske talende lande, hvor en række begreber relateres hertil: seneste skud på stammen er shareholder value, der i økonomiske termer fokuserer på størst mulig værdi til aktionærerne. Dynamikken fordybelsen om hvorfor virksomheder kan være succesfulde er kun sjældent belyst, og succesbegrebet sættes i denne relation sjældent i perspektiv. Hvilke selskaber drejer det sig om? Hvad kendetegner dem? Hvorfor er de her? I nogle tilfælde mere end 100 år efter stiftelsen. Heltedyrkelsen af lederen bør, om ikke erstattes så, suppleres med en lige så stor næsegrus beundring for de selskaber, der manøvrerer sig igennem Skylla og Charybdis i form af verdenskrige, teknologifornyelse, makroøkonomiske chok, valutakriser, toldbarrierer, politiske systemskifter og alligevel overlever de, og ofte med stor succes. Dette fænomen trænger til et nærmere eftersyn og er ikke belyst i nyere tid i et bredt organisationsteoretisk perspektiv 1. En så omfattende analyse gør forfatteren ydmyg, da indgangsvinklerne er mange, men giver samtidig en motivation til at undersøge fænomenet succes og overlevelse i et bredt organisationsteoretisk og empirisk perspektiv. Jeg har gennem årene foretaget omfattende litteraturstudier af meget bred karakter, og er ofte stoppet op ved bibliografier eller beskrivelser af virksomheder. Det gennemgående tema har været enten succes eller fiasko. Nogle virksomheder har overlevet og andre er døde for personer til tider i ordets bogstaveligste forstand. 2 I de senere år er der publiceret stribevis af danske og internationale bøger om virksomheder og deres ledere og det er ofte fascinerede læsning 3. I gennem tidens løb har flere af disse bøger gjort et stort indtryk på mig: Stifteren af Sony, A. Morita, bog Made in Japan, men også Chrysler, direktør Lee Iaccoca s bøger har været spændende og interessante. Den seneste bog, der har tilført noget nyt er Intel direktøren, Andy Groves bog Only the Paranoide Survive, der gør op med dele af vo- 1 Thomsen (1995) har undersøgt struktur og adfærd i 100 virksomheder fra med fokus på branche og koncentration i branche og udskiftning. Han konkluderer selv, at for langsigtede longitudinale studier, som er nødvendige for at forstå store firmaers udvikling, er datagrundlaget imidlertid mangelfuldt. Øhlenschlæger Madsen (1982) har en anden vinkel, nemlig virksomhedsovertagelser og fusioner i 15 store danske industrivirksomheder, hvor emnet alene ikke giver svar på brede succes- og overlevelsesårsager. 2 Adm.direktør Johannes Pedersen, Nordisk Fjer, Robert Maxwell. 3 Ford, Pepsi, Coca Cola, Hammer, Barings, IBM o.m.a.

2 II res klassiske mikroøkonomiske tankegang og som samtidig tilfører vores viden omkring brancheteori og strategisk varsling ny og inspirerende tankekraft (Møller, 1996). Denne bog er i 1997 blandt de 10 mest solgte bøger på Amazon.com, der er verdens største boghandel på Internet. Herhjemme er bøger om virksomheder og virksomhedsledere også blevet en industri, og der er i de senere år skrevet bøger om skandaler i virksomheder og virksomhedsledere, hvoraf de fleste både har en god historie og virksomheden har mange år på bagen 4. De seneste bøger som jeg finder mere end eftertænksomme er bøger som Arie de Geus historiske analyse af The living company 5 om overlevelse og succesfaktorer i et historisk perspektiv. John P. Kotters bog om forandringsledelse. Boydell m.fl., der skriver om den lærende virksomhed og Ghoshal og Bartletts bog om The Individualized Company. De behandles alle i senere kapitler. Flere af de udenlandske bøger har jeg haft mulighed for at anmelde i Civiløkonomen, herunder ikke mindst bøger omkring finansforhold. Det følgende er en historie om succesbegrebet i bred organisatorisk forstand, og det er blevet et paradigmeskift i min forståelsesramme om succes og det at drive virksomhed. Dette er ikke historien om de der er døde, men om de der er i live. Historien om de døde er en anden historie, selv om der utvivlsomt også kan hentes nyttig læring fra de døde, og ikke mindst årsagerne til de døde. Dette er historien om de virksomheder, der er i live. Det er læren om hvorfor og hvordan de fik succes. Læring er meget generel og p.t. et modebegreb. Denne afhandling er et læringsprojekt med fokus på en række L er: SuccesfuLd, overlevelse, strategisk ledelse og brancheteori, kultur, den Lærende organisation, strategisk varsling og forandringsledelse. Under et kunne man kalde det for læren om de 7 L er. De omfattende litteraturstudier parret med egen analyse har sat mange begreber på plads for mig. Det er mit håb at læsere vil få det på samme måde. Vi opfatter ofte det at drive virksomhed som det at være en god leder og foretage en korrekt strategisk planlægning. Det er til en vis grad rigtig, men det går meget dybere. Det handler blandt andet om evnen og processerne der kulturiserer, psy- 4 Hafnia, S.C. Sørensen, Riskjær, Bonde Nielsen, Sterling, Spies, Den Danske Bank, FLS, Louis Poulsen, Danisco, Lauritzen, ØK, Store Nord, Jyske Bank, Grundfos, Lego, A.P. Møller, Carlsberg, Jyske Bank, Svanholm. For blot at nævne de seneste års bøger. 5 Behandles indgående senere. Der er tale om succesfulde virksomheder, der har overlevet deres samtidige og gennemlevet en længere end normal livscyklus.

3 III kologiserer og strategiserer i modsætning til de tilsvarende substantiver, men mere herom i kapitel 9. Jeg vil umiddelbart tro at mange opfatter det at skrive en sådan afhandling som værende surt slid. Det er et slid, men det er ikke surt. Denne opgave har givet mig mulighed for at kombinere min historiske interesse, min nysgerrighed, og min store interesse for organisationsforhold til en forhåbentlig spændende opgave. Jeg har siden min ungdom været fascineret af historie, samfundsforhold og økonomi, og i nævnte rækkefølge. Både i min uddannelse og i min erhvervskarriere har det haft stor betydning for mine valg af studier og karriere. Denne afhandling på HD studiet i organisation er kulminationen på at denne interesse kan forenes og gå op i en højere enhed 6. HD studiet i organisation valgte jeg som en form for efteruddannelse, hvor det oprindeligt kun var tanken at følge enkeltfaget strategi og ledelse, men lektor Bent Martinsen fra Institut for Organisation og Virksomhedsledelse fik mig overtalt til at stå på hele HD i organisation. Jeg føler ikke alene grund til at takke Bent Martinsen for overtalelsen, idet de seneste 1 ½ år har været udbytterige og har sat mange begreber i relief. Mine to coaches har været af uvurderlig betydning: Koncerndirektør, cand.oecon Per Vinther Møller, Tulip International A/S. Som enægget tvillingebror er vores interesser sammenfaldende og jeg har nydt godt af såvel de mange gode indgangsvinkler han har bidraget med som vores mange diskussioner. Herudover har jeg nydt godt af Per s mangeårige tilknytning som censor på økonomistudiet ved Århus Universitet og som censor på Handelshøjskolen. Han har været et element, der sikrede at mine ubevidste antagelser blev korrigeret på plads. Hans kritik har ind imellem været hård, men velment. Min kollega, Anders J. Jensen, cand. merc., direktionssekretær i MD Foods Ingridiens, har været af stor betydning. Anders har med sin store erfaring som pædagog og underviser på Handelshøjskolen i faget Strategi og Ledelse på HD-studiet givet det forhåbentlig meget strømlinede snit over opgaven. Anders er garant for at studenten ikke har spildt krudtet på detaljen, men ramt de overordnede og principielle forhold. Med sit store litteraturkendskab har han været en uvurderlig coach. 6 Som bekendt går ingen forsker i gang med en undersøgelse som en ren tavle eller et ubeskrevet blad. Han/hun har fra starten en forhåndsindstilling, der i høj grad influerer på valg af emne, problemformulering og metode. Denne forhåndsindstilling er præget af bl.a. opdragelse og uddannelse, der igen er betinget af økonomiske omstændigheder ( Lange, s.223,1980).

4 IV Min nærmeste medarbejder, cand.oecon, finanschef Chr. Wounlund, har altid lyttet til mine anekdoter og været en god diskussionspartner og specielt har hans ekspertise omkring options- og spilteori, givet mange gode diskussioner. Dette er ikke en kogebog i succes og der er ingen facitliste, det er verden for dynamisk og foranderlig til. Jeg tror ikke på, at det at drive succesfuld virksomhed kan sættes på ligninger eller i modeller. Det er den samlede verden for kompleks til. En matematisk metafor kunne være, at der er meget få lineære sammenhænge i det at drive succesfuld virksomhed, og succesbegrebet er at sammenligne med en løsning på et flergrads polynomium, der som bekendt ikke kan tegnes. Opgaven er blevet til som en form for korrespondanceskak, hvor jeg har haft mulighed for at vurdere analyser og tekst inden trækket blev endelig nedskrevet. Det har givet en god dybde i opgaven. Det er mit oprigtige håb, at alle med interesse for succes og organisationsforhold vil tage sig tid til at læse opgaven. Der er megen lærdom at hente i den store historiske organisationsverden, og hvorfor ikke lære af andres succeser? Min kone og vores 4 børn har lidt under mine mange timer i kælderen. Min kone Lene har været en stor hjælp og en stor støtte i de sidste 2 år. Uden hendes hjælp, også til utrættelig korrekturlæsning, var dette projekt ikke lykkedes. Tak Lene, Morten, Julie, Sofie og Johan. Århus i april Mogens Vinther Møller

5 V Kapitel 1. Indledning Afhandlingens opbygning Afhandlingens grundantagelse Afhandlingens formål Problemformulering Metodeovervejelser og design Analyseniveau Casestudier Litteraturanvendelse og kildekritik Særlige risici Afgrænsninger i afhandlingen Afhandlingens grænseflader De internationale undersøgelser Den danske undersøgelse Definitioner 12 Kapitel 2. Empirien om den succesfulde virksomhed Indledning In Search of Excellence Undersøgelsens resultater Den levende virksomhed Om forskningsmetoden Kildekritik til det levende selskab Skabt til succes visionære virksomheders succeskriterier Om formålet med undersøgelsen: Om forskningsmetoden: Om resultaterne i undersøgelsen: Kildekritik til Porras og Collins undersøgelsen Delkonklusion Fælles lære af de empiriske undersøgelser 33

6 VI Kapitel 3. Teorien om den levende og succesfulde virksomhed Den biologiske metafor Livscyklus Succesbegrebet Strategisk ledelse og brancheteori Mål og politikker Antagelser Generiske strategier Værdikæde Drivers Brancheteori anno Nye branchestrukturer og netværk Usikkerhed Det ressourcebaserede synspunkt - Konkurrencedygtige kompetencer Delkonklusion omkring teorien bag den levende og succesfulde virksomhed og dynamiske strategiske modeller 61 Kapitel 4. Virksomhedens kultur Delkonklusion omkring kulturbegrebet 64 Kapitel 5. Den lærende virksomhed Delkonklusion om den lærende organisation 67 Kapitel 6. Strategisk varsling Delkonklusion om strategisk varsling 72 Kapitel 7. Forandringsledelse Delkonklusion om forandringsledelse 77 Kapitel 8. Den danske undersøgelse Hvilke virksomheder er der tale om? Hvor gamle er de? Virksomheder med masse 83

7 VII 8.3 Fælles træk mellem de danske og udenlandske levende selskaber Myte 1. Den gode ide Myte 2 og 9. Visionære virksomheder kræver karismatiske ledere og ledere udefra Myte 3. De visionære virksomheder eksistererer først og fremmest for at maksimere overskuddet Myte 4 og 5. De visionære har fælles kerneværdier og den eneste fælles konstante faktor er forandring Myte 6 og 11. De løber ingen risici og spiller ikke på flere heste Myte 7. Visionære virksomheder er gode arbejdspladser for alle Myte 12. Visionære anvender visionserklæringer Andre kendetegn ved succesrige danske virksomheder Forretningsområder Vurdering af de levende selskabers kernekompetencer Kultur og mærkevarestatus Bevidst eller ubevidst anvendelse af optionstankegangen Teoretiske skoler, der kan kaste mere lys over de levende selskaber De døende levende selskaber? Kildekritik af undersøgelsen Delkonklusion omkring den danske undersøgelse 117 Kapitel 9. Den praktiske nytteværdi for danske ledere og læsere af afhandlingen. 119 Kapitel 10. Sammenfatning og konklusion 122 Kapitel 11. Litteraturliste 127 Kapitel 12. Konferencer 133

8 VIII Anvendte figurer: 1. Figur 1-1 Afhandlingens opbygning 2 2. Figur 1-2. Afhandlingens grundantagelse Figur 1-3. Afhandlingens grænseflader Figur 3-1 The Inflection Curve hos Grove Figur 3-2. Porters dynamiske chain of casualty Figur 3-3 Andy Groves model: Six Forces Diagram Figur 3-4 Six forces Diagram- With a 10X Force Figur 4-1. Gullestrups to kulturdimensioner Figur 6-1 Strategisk Varsling Figur 8-1. Branchefordeling af 333 virksomheder med en omsætning større end 1 mia.kr Figur mia.kr.selskaber stiftet indenfor delperioder af 30 år Figur 8-3. Vertikal integration hos FLS. 98 Tabeller 13. Tabel 2-1. Hovedkonklusioner i Peters & Watermans undersøgelse Tabel 2-2. Fællesfaktorer for længe levende selskaber Tabel 2-3. De undersøgte virksomheder i Skabt til succes Tabel 2-4 Myterne i undersøgelsen Tabel 2-5. Sammenligning af de empiriske undersøgelser ud fra indre og ydre forhold. _ Tabel 3-1. Empirisk test af livscyklus tankegangen Tabel 3-2. Sammenligning af NPV-metode og optionsmetode Tabel 8-1 Danske 1. milliardselskaber ordnet efter stiftelsesår Tabel 8-2 Virksomheder i live stiftet Tabel 8-3 Alle virksomheder der pr indgår i KFX-indekset Tabel 8-4 Børsnoterede virksomheder stiftet , men som ikke indgår i KFX-indekset pr Tabel 8-5 Den samlede børsværdi for danske selskaber pr Tabel 8-6 Danske levende selskabers børsværdi pr i relation til den samlede brancheværdi. Tal i mill.kr Tabel 8-7. Approksimation af summen af levende selskaber Tabel 8-8. De virkelig levende danske virksomheder Tabel 8-9. Formænd og adm.direktør i de levende danske selskaber 91

9 IX 29. Tabel Familie- og fondseje i selskaberne Tabel Carlsbergs nye gyldne ord Tabel Væsentlige forretningsområder Tabel Væsentlige problemer i selskabets levetid Tabel Nye forretningsområder beslægtede og ikke-beslægtede Tabel Kernekompetence ratio for levende selskaber Tabel Kernekompetence ratio for andre levende selskaber Tabel Kult- og mærkevarestatus Tabel 8-18 Store industrifirmaer i et industrielt organisations perspektiv Tabel Økonomiske skoler, der kan relateres til danske levende selskaber. 112

10 Kapitel 1: Indledning 1 Resume Afhandlingen omhandler succes og overlevelse i udenlandske og danske virksomheder. Ud fra internationale empiriske undersøgelser, en egen dansk undersøgelse og organisationsteorien klarlægges, hvorfor en række virksomheder bliver både meget gamle og meget succesfulde. En række virksomheder er levende virksomheder. De har nogle grundlæggende værdier og en kultur som er vigtigere end at tjene penge. De har en evne til at tilpasse sig deres miljø på en måde, der klart overskygger deres konkurrenter. Herudover besidder de nogle kernekompetencer indenfor et forretningsområde, der for nogles vedkommende er opbygget gennem mere end 100 år. De rendyrker dette forretningsområde, der ofte udgør en stor del af virksomhedens aktiviteter, og når de satser stort sker det med udgangspunkt i deres viden. De har en betydelig kontinutiet i bestyrelse og direktion, og de gør sig store anstrengelser for at sikre, at deres arverækkefølge sikrer en leder med samme værdigrundlag som virksomheden. De har nogle ejerstrukturer, der gør at de er vanskelige at overtage. Hovedprincipperne i den klassiske brancheteori forklarer fortsat en stor del af succes og overlevelse, men de trænger til en opdatering. Branchestrukturerne er i dag anderledes, og der er opstået netværk mellem kunder og leverandører. Usikkerheden er øget og der er behov for nogle nye værktøjer, som løftestang for kompetenceerhvervelse. De levende virksomheder er også lærende virksomheder, der har lært af erfaringer og fejl. De er individuelle virksomheder, der udvikler en entreprenørånd, hvor opportunisme og eksperimenter påskønnes indenfor forretningsområdet. De ser alle medarbejdere som deltagere i et neuralt netværk, hvor videnopsamling er en væsentlig kompetence. De anvender hele virksomheden til at scanne omgivelserne og filtrerer disse signaler til at skabe forandringer før deres konkurrenter, og de er på forkant med udviklingen både markeds- og teknologisk. Hele tiden med de formål at blive bedre. Ikke i forhold til konkurrenter, men i forhold til dem selv. Deres kultur er deres største aktiv, og de tager ofte udgangspunkt i andre hensyn end penge før de reagerer. Ledelsesformen er baseret med udgangspunkt i virksomhedens værdier, og overalt i virksomheden kendes disse værdier, og der eksisterer derfor udvidede psykologiske kontrakter mellem virksomheden og medarbejderne. De succesfulde virksomheder er levende, lærende og individuelle.

11 Kapitel 1: Indledning 2 Kapitel 1. Indledning Afhandlingen består af 10 kapitler, og opbygningen fremgår af figur Afhandlingens opbygning Figur 1-1 Afhandlingens opbygning Indledning Problemformulering Metode og design Definitioner (Kapitel 1) Det empiriske grundlag In search of Excellence The living company Collins & Porras undersøgelse Den danske undersøgelse (Kapitel 2 og 8) Behandling af problemformuleringens spørgsmål 1-4: 1. Empiriske forskningsbidrag. 2. Klassiske og nye litteraturbidrag indenfor organisationsteorien. 3. Analyse af danske levende og succesfulde virksomheder. Organisationsteorier Strategisk ledelse og brancheteori Virksomhedens kultur Den lærende organisation Strategisk varsling Forandringsledelse (kapitel 3-7) 4. Afhandlingens praktiske nytteværdi (Kapitel 9) Sammenfatning og konklusion (Kapitel 10) Mit sigte med denne fremstilling er at fokusere på succesfaktorer og overlevelses- kompetencer i virksomheder over lang tid. Tidsbegrebet er i denne afhandling levetid for virksomheder 7. Det overordnede formål er at klarlægge, hvorfor en række virksomheder, der har succes og samtidigt er meget gamle ikke, som forventet, har lidt en normal død, som mange af deres samtidige. Dette vil ske ved at undersøge relevant empiri og den teoretiske værktøjskasse indenfor organisationsteori i en meget bred forstand. 7 I et senere kapitel behandles dette indgående hos A. de Geus. Normal levetid er ca år, men her ca. 100 år eller mere.

12 Kapitel 1: Indledning 3 Kapitel 1 indeholder afhandlingens opbygning og afhandlingens grundantagelse. Herefter præciseres afhandlingens problemformulering og de metodemæssige overvejelser, der ligger til grund for afhandlingen. Kapitlet indeholder afhandlingens afgrænsning, og en række af de definitioner, der stødes på undervejs, sættes i perspektiv og relateres til afhandlingens emne. I kapitel 2 vil der blive redegjort for de væsentlige kilder, der har undersøgt succes- og overlevelsesfaktorer i internationale selskaber. Tilgangen hertil er bred, og der er udvalgt de kilder, der bedst matcher afhandlingens grundantagelse i henhold til figur 1.2. Kapitlerne 3 til 7 indeholder afhandlingens teoretiske afsnit, hvor succes og overlevelse vil blive sat i relation til kendte organisationsteoretiske begreber. I kapitel 3 vil succesbegrebet og teorien om strategisk ledelse og brancheteori blive gennemgået. Herunder ikke mindst en vurdering af den seneste forskning, der vurderer de ydre og indre faktorer der påvirker en virksomhed. Kulturbegrebet og den lærende organisation vil blive gennemgået i kapitel 4 og 5. Strategisk varsling og forandringsledelse vil blive gennemgået i kapitel 6 og 7. I kapitel 8 udvides det empiriske grundlag med en egen undersøgelse af danske levende selskaber, hvor en række af de danske selskaber underkastes en lignende undersøgelse for succes- og overlevelsesfaktorer, som det er sket i de internationale empiriske undersøgelser. På baggrund af den nytteværdi, der forhåbentlig kan uddrages for en bredere kreds af læsere, vil der i kapitel 9 blive redegjort for forhold, hvor der kan opstilles en praktisk nytteværdi for læserne. Ambitionen er at opstille nogle praktiske læreforhold og en kognitiv proces, hvor de behandlede succes- og overlevelseskompetencer kan sættes i et perspektiv for læseren. Kapitel 10 indeholder afhandlingens konklusioner i relation til den skitserede problemformulering.

13 Kapitel 1: Indledning Afhandlingens grundantagelse Figur 1-2. Afhandlingens grundantagelse. Levende/succesrige virksomheder kan følgende: Identificere og håndtere forandring (Strategisk varsling) Forandringers kompleksitet Ydre forhold Ledelsens evne til at klare forandringer Afhænger af: Virksomhedens kultur Sikrer Virksomhedens evne til at lære Indre forhold Succes og overlevelse The Living Company Grundantagelsen er, at visse virksomheder overlever deres samtidige og har succes, fordi de med succes kan håndtere en række ydre forhold og en række indre forhold 8. De lærer konstant og opbygger væsentlige kompetencer og skaber deres egen kultur. De ydre forhold er forandringer i omgivelsernes kompleksitet, som de succesfulde virksomheder kan identificere og varsle på et tidlig tidspunkt, og de kan håndtere disse forandringer. Vi kender det fra de kræfter der påvirker en branche og de drivere der betinger en brancheudvikling, makroøkonomiske påvirkninger og offentlige reguleringer. De indre forhold er de interne kompetencer (teknologiske- og markedsmæsssige, innovations- og udviklingsmæssige), som virksomhederne behersker via deres kultur (værdier og normer) og deres 8 Strandskov (1994) behandler samme problemstilling omkring erhvervsøkonomiske forklaringssystemer der må vurderes på om disse bygger på en deterministisk opfattelse af funktionssammenhænge både med hensyn til samspillet mellem variablerne indenfor virksomheden og samspillet imellem omgivelserne. Dette har også været behandlet hos Astley og Van de Ven (1981).

14 Kapitel 1: Indledning 5 evne som succesrige virksomheder til at lære over tid. Det kender vi fra det ressource baserede syn på virksomheden (Wernerfelt, 1984). Symbiosen mellem de indre og de ydre forhold, og en beherskelse af disse problemstillinger, fører til succesrige og levende virksomheder. Selve ledelseshåndteringen af de indre og de ydre forhold er en nøglesuccesfaktor. Det er den grundantagelse der ligger bag ved afhandlingen og som vil blive indgående behandlet i de følgende kapitler. Professor Kai Kristensen (KK) redegjorde på en konference, i september 1997 på Handelshøjskolen i Århus for forhold han forskningsmæssigt er optaget af for at forstå fremtidig succes i virksomheder: Change management Relationer mellem interessenter Early warning systemer I forhold til grundantagelsen er vi således enige om væsentlige komponenter, der indgår for at have succes. Vi er enige om de ydre forhold i form af forandringsledelse og strategisk varsling, og relation mellem interessenter vil være en del af min forståelsesramme indenfor brancheteori nye branchestrukturer, netværksteori og en vurdering af vores kendte 5 forcesmodel 18 år efter den så dagens lys 9. Herudover vil jeg som en væsentlig forståelsesramme inddrage kultur og den lærende organisation. Der er væsentlige komponenter for at forstå de indre forhold Afhandlingens formål Formålet med afhandlingen og problemformuleringen er via en forskningsmæssig metode, hvor andre forfattere har gjort en stor del af arbejdet 11, at belyse succes og overlevelse i en bred organi- 9 Hele industri organisationsparadigmet (Mason-Bain) og senere udviklinger (Porter,1980,1985,1991) behandles i kapitel 3 og i sidste del af kapitel 8, hvor de forskellige industriorganisations skoler anvendes som forklarende variable for danske levende virksomheders succes og overlevelse. 10 Porters branchemodel og Kai Kristensen fokuserer på omgivelserne og nedprioriterer de indre forhold. 11 Eksempelvis tog Porras og Collins undersøgelsen 6 år og bygger på det der svarer til ca sider. Glamanns bog om Carlsberg dækker over et omfattende upubliceret materiale fra Carlsbergfondets arkiv og Rigsarkivet. Cortzens bog om Danisco og A.P. Møller bygger på omfattende kildestudier i selskabets arkiver og interviews. Ole Langes 3 bøger om ØK tog en årrække og indebar omfattende kildestudier i danske offentlige og private arkiver og på engelske offentlige arkiver.

15 Kapitel 1: Indledning 6 satorisk sammenhæng i form af empiriske undersøgelser. Der redegøres for metodeovervejelserne i afsnit 1.5. Et andet formål er at inddrage vores viden omkring organisationsteoretiske forhold i problemstillingen. Herudover er det et primært sigte at foretage en egenhændig analyse af danske virksomheder, der over tid har haft succes, og identificere forhold, der kan relateres til de internationale empiriske undersøgelser af succesrige virksomheder. Denne undersøgelse er ny og har ikke tidligere været behandlet. Endelig er afhandlingen et læringsprojekt, der gerne skulle kunne anvendes af en bredere kreds med interesse for problemstillingen. 1.4 Problemformulering Problemformuleringen består af fire hovedspørgsmål, der ønskes besvaret: 1. At analysere en række empiriske forskningsbidrag indenfor virksomhedsledelse med det formål at identificere en række væsentlige kriterier for succes og overlevelse. Studier af virksomheders succes er ikke af ny karakter. Klassikeren indenfor den meget gennemgribende undersøgelse af virksomheder er Peters og Watermans (1982) berømte og meget henviste bog In search of Excellence jvf. kapitel 2. Via litteraturstudier har jeg fundet flere kilder, der behandler spørgsmålet, og der vil senere blive vist de seneste års væsentlige forskningsbidrag. 2. At analysere en række af de klassiske og nyere litteraturbidrag indenfor strategi og organisation og klarlægge hvordan teorierne og modellerne bidrager til succes og overlevelse. Baggrunden herfor er, at det er min vurdering 12 at en virksomhed, der har kompetencer i henhold til den teoretiske base i opgavens opbygning, vil have succes, hvilket er i overensstemmelse med mine grundantagelser. Ved at sammenligne de empiriske forskningsresultater med den teoretiske organisationsteori får jeg også undersøgt om der er en sammenhæng med min grundantagelse, hvilket jeg ydermere ser som en væsentlig opgave: a) at undersøge om min grundantagelse kan bekræftes via empirien, litteraturen og egen undersøgelse. 12 Flere af argumenterne er sammenfaldende med mine konklusioner i seminar om Brancheteori, 1996.

16 Kapitel 1: Indledning 7 b) vurdere om de kendte modeller under brancheforståelse er tidssvarende. 3. Egenhændigt at analysere en række danske virksomheder med henblik på at identificere, hvad der har betinget deres succes og overlevelse. Der foreligger mig bekendt ingen dansk undersøgelse af danske levende selskaber. Vi ved knap nok hvem de er. Jeg vil derfor dels undersøge: a) Hvilke virksomheder er der tale om? b) Hvor mange år har de overlevet? c) Hvilke fællestræk der er mellem internationale levende selskaber og danske levende selskaber? d) Specielle forhold og fællestræk, der gør sig gældende for danske virksomheder. 4. At sammenkæde de 3 ovenfor nævnte bidrag til sikring af virksomhedens succes og overlevelse, og dermed skabe en række retningslinier med praktisk nytteværdi. Det fjerde hovedspørgsmål dækker over, hvordan jeg ser den praktiske nytteværdi af afhandlingen. Formålet er at opstille en praktisk nytteværdi for ledere og læsere af afhandlingen. 1.5 Metodeovervejelser og design 13 I afhandlingen er det valgt løbende at præsentere såvel empiriske undersøgelsesresultater som teoretiske erfaringer fra litteraturen, således at de i problemformuleringen stillede spørgsmål bliver det styrende i afhandlingen i stedet for en sekventiel opdeling mellem teori og praksis. Sigtet er at give læseren en vekselvirkning mellem praksis og teori, således at praksis og teori vurderes i en sammenhæng, og giver en holistisk indgangsvinkel til succes og overlevelse. Omkring overordnet metodevalg har jeg valgt den hermeneutiske kvalitative metode, idet jeg finder denne mest i overensstemmelse med afhandlingens problemformulering. Hermeneutik er for mig en forståelses- og fortolkningslære af en række undersøgelser i caseform, og den kvalitative metode dækker over, at det via data er muligt at skabe en dybere forståelse eller en empirisk bevisførelse for problemformuleringen. Dette skulle gerne ske i en helhed, således at formålet med afhandlingen er nået. Herudover anvender jeg den kritiske metode ved valg af kilder, idet selektering af stofmængden nødvendiggør dette. 13 Andersen, Ib: Valg af organisationssociologiske metoder Et kombinationsperspektiv, Blue Print, Kbhv.

17 Kapitel 1: Indledning 8 Afhandlingen ser jeg som et læringsprojekt 14 i modsætning til et afleveringsprojekt. Der arbejdes i et læringsprojekt med teorier der finetunes eller udskiftes undervejs. Dette er sket i betydelig udstrækning i denne afhandling. Specielt under litteraturlæsningen. Processen bliver således domineret af inspiration, der har givet ny viden undervejs og også givet en forbedret indsigt i problemstillingen, hvilket herefter er tilpasset afhandlingen. I et afleveringsprojekt ville alt dette være fastlagt på forhånd, og passer ikke til det metodevalg der er valgt i afhandlingen Analyseniveau Afhandlingens analyseniveau vil være citater og referater fra de forskellige kilder. For at minimere afhandlingen har jeg valg at bruge figurer, skemaer og tabeller til at forklare problemstillingen, når det er muligt og relevant, idet teksten ellers vil være for omfattende. Figurer er for mig mere illustrative til at beskrive komplekse problemstillinger end lange citater og referater. Opgavens længde bliver derfor præget af, at bilag kun vil blive brugt i begrænset form. I stedet vil tabeller og figurer i vid udstrækning blive præsenteret i teksten Casestudier Ved anvendelsen af den kvalitative metode opnås en vis frihed i designvalg af undersøgelsesmetoden, og casestudier er for mig velegnet til denne afhandling. En af de første bidragydere til denne metode var Robert K. Yin 15, som definerer casestudier som specielt velegnede når der belyses: et samtidig fænomen inden for rammerne af dets eget liv og når grænsefladen mellem fænomen og kontekst ikke er selvindlysende klar, og i hvilke, der bruges mange datakilder til belysning af fænomenet. Specielt de to sidste bullets passer i betydelig grad på denne afhandling. Afhandlingens grundantagelse, empirien og litteraturstudierne gør casestudiemetoden velegnet til at besvare de spørgsmål der rejses i problemformuleringen, og også ud fra en designmæssig metode er casestudiemetoden velegnet (Yin, 1989). Porter (1991) argumenterer for at casestudiemetoden i longitudinale studier fremover vil vinde mere udbredelse og anerkendelse. 14 Jeg er delvist inspireret af det metodevalg, som er foretaget af Olesen (side 12, 1995). 15 Yin, 1989, side 23.

18 Kapitel 1: Indledning Litteraturanvendelse og kildekritik. I en afhandling af denne type fordres det 16, at der i videst mulige omfang anvendes ny litteratur, hvilket vil ske i vid udstrækning. I afhandlingen vil der blive anvendt en del litteratur, hvoraf flere af kilderne er læst for en del år siden. Som følge af et betydeligt noteapparat fra denne læsning, har jeg haft meget let ved at finde relevante citater og relevante problemstillinger. Herudover er der inddraget en række klassikere, der berører emnet perifert med det sigte at finde støtte for min grundantagelse. Det gælder eks. Marshall og Darwin. Undervejs i afhandlingen vil jeg, når det skønnes nødvendigt, komme med kildekritik til hovedkilderne på de områder, hvor jeg ser åbenlyse svagheder eller manglende vinkler. Min mangeårige interesse for historie har betydet, at de metoder, som Ole Lange anvender i sine beskrivelse af de store danske selskaber, har været en væsentlig inspirationskilde. 17 Som det vil fremgå undervejs er flere af kildernes pålidelighed god, men ud fra en statistisk synsvinkel kan der stilles spørgsmål ved om forfatternes konklusioner kan træffes på et spinkelt datagrundlag. For hovedkilderne vil det blive vurderet undervejs Særlige risici For at undgå en ubevidst subjektiv indforståethed 18 ved afhandlingen har jeg følt det nødvendigt at finde en modvægt til den kvalitative metode, idet jeg vil undgå indforståethed og manglende dybde. Dette har jeg gjort ved at inddrage min vejleder 19, og herudover har jeg diskuteret med mine sparringspartnere, ledere i egen virksomhed og undervisere. Den kvantitative metode udelukker jeg, idet den holistiske synsvinkel til hele problemstillingen vanskeligt vil kunne forenes med denne metode. Specielt når der arbejdes med kausalitet i hele afhandlingen. I Porter (1991) er der ved arbejde med strategiforskning netop argumenteret for at den kvalitative metode er mest velegnet til at belyse strategiforhold. 1.6 Afgrænsninger i afhandlingen Som følge af de store grænseflader i afhandlingen er det svært at definere en meget skarp afgrænsning. Det vil også være vanskeligt at udelukke bestemte områder, idet der er antaget en holistisk synsvinkel til problemstillingen. Men jvf. det forannævnte kan det blive nødvendigt at sortere undervejs, men det vil fremgå i valget af afhandlingens grænseflader jvf. nedenfor. 16 Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet, Handelshøjskolen maj, Lange, disputats, Maaløe, 1993, opfatter dette som det største problem ved casestudiemetoden. 19 Kapitel 1 blev stort set i nuværende form tilsendt Handelshøjskolen primo december 1997.

19 Kapitel 1: Indledning 10 Grænsefladen er omfattende og det bliver derfor vigtigt at bevare overblikket og den brede sammenhæng i relation til afhandlingens problemformulering Afhandlingens grænseflader Figur 1-3. Afhandlingens grænseflader. Teori Øvrigt Empiri Forandringsledelse Dansk undersøgelse Strategisk varsling Den lærende organsation Kultur Internationale undersøgelser Brancheteori Ovenstående figur illustrerer, hvordan jeg opfatter afhandlingens grænseflader. Figuren viser hvordan afhandlingen er opdelt i to hovedområder: organisationsteori og empiriske undersøgelser af succes og overlevelsesbegrebet. Som det fremgår har den danske undersøgelse større vægt end de internationale undersøgelser, der er kendte. Denne opdeling sikrer, at både den teoretiske organisationsteori og empirien inddrages i en bred forstand i afhandlingen, således at der ikke er relevante emner der på forhånd er udeladt. I denne afhandling er de teoretiske begreber kun delprocesser af helheden, som figuren gerne skulle illustrere, men hvert enkelt område er et selvstændigt emne, som jeg på forhånd har valgt ikke at udelukke i afgrænsningen. Omvendt erkendes at detaljeringsgraden kan øges betydeligt. Men det er en anden type afhandling end her. I mit metodevalg og design af afhandlingen vil det være en eklatant fejl på forhånd at afgrænse sig væk fra relevante problemstillinger. Med en holistisk indgangs-

20 Kapitel 1: Indledning 11 vinkel vil afgrænsningen derfor blive fastlagt efterhånden som afhandlingens temaer behandles, og det illustrerer figuren også. I afhandlingens efterskrift vurderer jeg de forhold, som jeg er stødt på undervejs, og som ikke er behandlet i større omfang. Hvert af disse forhold er også selvstændige emner, der kan kaste lys over succes og overlevelse for virksomheder De internationale undersøgelser I erkendelse af, at der foreligger en lang række kilder/undersøgelser omkring succesfulde virksomheder, jvf. kapitel 2, vil hovedvægten i denne fremstilling ligge på undersøgelser, der har en metodisk og forskningsmæssig tilgang til problemstillingen. I de kilder jeg har studeret dækker Porras og Collins (1994) bedst den brede og empiriske problemstilling, selv om også denne undersøgelse er forholdsvis smal. Denne undersøgelse har derfor fået betydelig vægt i kapitel 2, og den vil også delvist blive brugt som skabelon for den danske undersøgelse Den danske undersøgelse I erkendelse af, at det mest omfattende forskningsprojekt omkring succesfulde virksomheder tog 6 år (Collins et al., 1994), Peters & Waterman undersøgelsen (1982) tog flere år og Arie de Geus undersøgelse (1983,1997) tog flere år hos Shell, er der grænser for hvor omfattende jeg kan lave en dansk undersøgelse. Der er ikke tidsmæssigt muligt at gå i dybden hermed, men jeg vil ved at inddrage forfattere som sekundære kilder, i form af deres bøger, kunne nå længere. Mine væsentlige udvælgelseskriterier af virksomheder er alder og størrelse. Med alder skal her forstås, at virksomhederne er stiftet før Afhandlingens spørgsmål 3 omkring de danske virksomheder skulle gerne kunne belyse dette. For at identificere virksomheder med en vis substans har jeg valgt kun at analysere virksomheder med en omsætning større end 1 mia.kr. Forudsætningen mener jeg er forsvarlig, idet en virksomhed, der har eksisteret i mere end en menneskealder, burde have haft mulighed for vækst hvis den har haft succes. De virksomheder der undersøges over tid er de danske virksomheder, der eksisterer i dag med deres nuværende navn, desuagtet, at de tidligere har haft et andet navn eller været i andre brancher. Det vigtige er at de er i live og at den skikkelse, som vi kender virksomhederne for i dag, juridisk og fysisk, har en direkte relation til det oprindelige selskab. Det erkendes at datagrundlaget kan give en del støj. Dels er der mulighed for fejl hos Greens og dels er datagrundlaget over så lang en tidshorisont fyldt med støj.

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

10.1 Organisatorisk læring

10.1 Organisatorisk læring Visionær Ledelse Forlaget Andersen 10.1 Organisatorisk læring Af Executice Director Human Resource, Niclas Kvernrød, Arla Foods Ingredients niclas.kvernrod@arlafoods.com Indhold Denne artikel har følgende

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Tema 1: Helheder og sammenhænge

Tema 1: Helheder og sammenhænge Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Organisationsudvikling Tema 1: Helheder og sammenhænge Udvalgte modeller til at støtte evnen at se og forstå sammenhænge i helikopterperspektiv

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation v/hans Erik Brønserud CFIR s arrangement om forskning og innovation Finanssektorens Hus 16. juni 2011 Agenda 1. Kultur- og organisationsudvikling

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel Denne omformulering af det kendte Søren Kierkegaard citat Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns sætter fokus på læring som et livsvilkår eller en del af det at være menneske. (Bateson 2000). Man

Læs mere

Forandringsledelse - den strategiske udfordring

Forandringsledelse - den strategiske udfordring Danske Regioner m.fl. NYE TRENDS i samarbejde og organisering 2015 Forandringsledelse - den strategiske udfordring Tillid, samarbejde og erobringen af fremtiden Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Kapitel 1 Samfund, risiko og krise. Skitse til en sociologisk forklaringsramme 29

Kapitel 1 Samfund, risiko og krise. Skitse til en sociologisk forklaringsramme 29 Indholdsfortegnelse Forord 11 Generel indledning 13 Et bidrag til krisologien 13 Krisekommunikation en snæver og en bred opfattelse 15 En multidimensionel tilgang 19 Hvilken slags kriser? 24 Bogens opbygning

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere