Forord. 1 Thomsen (1995) har undersøgt struktur og adfærd i 100 virksomheder fra med fokus på branche og koncentration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. 1 Thomsen (1995) har undersøgt struktur og adfærd i 100 virksomheder fra 1890-1990 med fokus på branche og koncentration"

Transkript

1 I Forord Omverdenen vurderer ofte virksomheder statisk og på kort sigt. Det kender vi specielt fra de angelsaksiske talende lande, hvor en række begreber relateres hertil: seneste skud på stammen er shareholder value, der i økonomiske termer fokuserer på størst mulig værdi til aktionærerne. Dynamikken fordybelsen om hvorfor virksomheder kan være succesfulde er kun sjældent belyst, og succesbegrebet sættes i denne relation sjældent i perspektiv. Hvilke selskaber drejer det sig om? Hvad kendetegner dem? Hvorfor er de her? I nogle tilfælde mere end 100 år efter stiftelsen. Heltedyrkelsen af lederen bør, om ikke erstattes så, suppleres med en lige så stor næsegrus beundring for de selskaber, der manøvrerer sig igennem Skylla og Charybdis i form af verdenskrige, teknologifornyelse, makroøkonomiske chok, valutakriser, toldbarrierer, politiske systemskifter og alligevel overlever de, og ofte med stor succes. Dette fænomen trænger til et nærmere eftersyn og er ikke belyst i nyere tid i et bredt organisationsteoretisk perspektiv 1. En så omfattende analyse gør forfatteren ydmyg, da indgangsvinklerne er mange, men giver samtidig en motivation til at undersøge fænomenet succes og overlevelse i et bredt organisationsteoretisk og empirisk perspektiv. Jeg har gennem årene foretaget omfattende litteraturstudier af meget bred karakter, og er ofte stoppet op ved bibliografier eller beskrivelser af virksomheder. Det gennemgående tema har været enten succes eller fiasko. Nogle virksomheder har overlevet og andre er døde for personer til tider i ordets bogstaveligste forstand. 2 I de senere år er der publiceret stribevis af danske og internationale bøger om virksomheder og deres ledere og det er ofte fascinerede læsning 3. I gennem tidens løb har flere af disse bøger gjort et stort indtryk på mig: Stifteren af Sony, A. Morita, bog Made in Japan, men også Chrysler, direktør Lee Iaccoca s bøger har været spændende og interessante. Den seneste bog, der har tilført noget nyt er Intel direktøren, Andy Groves bog Only the Paranoide Survive, der gør op med dele af vo- 1 Thomsen (1995) har undersøgt struktur og adfærd i 100 virksomheder fra med fokus på branche og koncentration i branche og udskiftning. Han konkluderer selv, at for langsigtede longitudinale studier, som er nødvendige for at forstå store firmaers udvikling, er datagrundlaget imidlertid mangelfuldt. Øhlenschlæger Madsen (1982) har en anden vinkel, nemlig virksomhedsovertagelser og fusioner i 15 store danske industrivirksomheder, hvor emnet alene ikke giver svar på brede succes- og overlevelsesårsager. 2 Adm.direktør Johannes Pedersen, Nordisk Fjer, Robert Maxwell. 3 Ford, Pepsi, Coca Cola, Hammer, Barings, IBM o.m.a.

2 II res klassiske mikroøkonomiske tankegang og som samtidig tilfører vores viden omkring brancheteori og strategisk varsling ny og inspirerende tankekraft (Møller, 1996). Denne bog er i 1997 blandt de 10 mest solgte bøger på Amazon.com, der er verdens største boghandel på Internet. Herhjemme er bøger om virksomheder og virksomhedsledere også blevet en industri, og der er i de senere år skrevet bøger om skandaler i virksomheder og virksomhedsledere, hvoraf de fleste både har en god historie og virksomheden har mange år på bagen 4. De seneste bøger som jeg finder mere end eftertænksomme er bøger som Arie de Geus historiske analyse af The living company 5 om overlevelse og succesfaktorer i et historisk perspektiv. John P. Kotters bog om forandringsledelse. Boydell m.fl., der skriver om den lærende virksomhed og Ghoshal og Bartletts bog om The Individualized Company. De behandles alle i senere kapitler. Flere af de udenlandske bøger har jeg haft mulighed for at anmelde i Civiløkonomen, herunder ikke mindst bøger omkring finansforhold. Det følgende er en historie om succesbegrebet i bred organisatorisk forstand, og det er blevet et paradigmeskift i min forståelsesramme om succes og det at drive virksomhed. Dette er ikke historien om de der er døde, men om de der er i live. Historien om de døde er en anden historie, selv om der utvivlsomt også kan hentes nyttig læring fra de døde, og ikke mindst årsagerne til de døde. Dette er historien om de virksomheder, der er i live. Det er læren om hvorfor og hvordan de fik succes. Læring er meget generel og p.t. et modebegreb. Denne afhandling er et læringsprojekt med fokus på en række L er: SuccesfuLd, overlevelse, strategisk ledelse og brancheteori, kultur, den Lærende organisation, strategisk varsling og forandringsledelse. Under et kunne man kalde det for læren om de 7 L er. De omfattende litteraturstudier parret med egen analyse har sat mange begreber på plads for mig. Det er mit håb at læsere vil få det på samme måde. Vi opfatter ofte det at drive virksomhed som det at være en god leder og foretage en korrekt strategisk planlægning. Det er til en vis grad rigtig, men det går meget dybere. Det handler blandt andet om evnen og processerne der kulturiserer, psy- 4 Hafnia, S.C. Sørensen, Riskjær, Bonde Nielsen, Sterling, Spies, Den Danske Bank, FLS, Louis Poulsen, Danisco, Lauritzen, ØK, Store Nord, Jyske Bank, Grundfos, Lego, A.P. Møller, Carlsberg, Jyske Bank, Svanholm. For blot at nævne de seneste års bøger. 5 Behandles indgående senere. Der er tale om succesfulde virksomheder, der har overlevet deres samtidige og gennemlevet en længere end normal livscyklus.

3 III kologiserer og strategiserer i modsætning til de tilsvarende substantiver, men mere herom i kapitel 9. Jeg vil umiddelbart tro at mange opfatter det at skrive en sådan afhandling som værende surt slid. Det er et slid, men det er ikke surt. Denne opgave har givet mig mulighed for at kombinere min historiske interesse, min nysgerrighed, og min store interesse for organisationsforhold til en forhåbentlig spændende opgave. Jeg har siden min ungdom været fascineret af historie, samfundsforhold og økonomi, og i nævnte rækkefølge. Både i min uddannelse og i min erhvervskarriere har det haft stor betydning for mine valg af studier og karriere. Denne afhandling på HD studiet i organisation er kulminationen på at denne interesse kan forenes og gå op i en højere enhed 6. HD studiet i organisation valgte jeg som en form for efteruddannelse, hvor det oprindeligt kun var tanken at følge enkeltfaget strategi og ledelse, men lektor Bent Martinsen fra Institut for Organisation og Virksomhedsledelse fik mig overtalt til at stå på hele HD i organisation. Jeg føler ikke alene grund til at takke Bent Martinsen for overtalelsen, idet de seneste 1 ½ år har været udbytterige og har sat mange begreber i relief. Mine to coaches har været af uvurderlig betydning: Koncerndirektør, cand.oecon Per Vinther Møller, Tulip International A/S. Som enægget tvillingebror er vores interesser sammenfaldende og jeg har nydt godt af såvel de mange gode indgangsvinkler han har bidraget med som vores mange diskussioner. Herudover har jeg nydt godt af Per s mangeårige tilknytning som censor på økonomistudiet ved Århus Universitet og som censor på Handelshøjskolen. Han har været et element, der sikrede at mine ubevidste antagelser blev korrigeret på plads. Hans kritik har ind imellem været hård, men velment. Min kollega, Anders J. Jensen, cand. merc., direktionssekretær i MD Foods Ingridiens, har været af stor betydning. Anders har med sin store erfaring som pædagog og underviser på Handelshøjskolen i faget Strategi og Ledelse på HD-studiet givet det forhåbentlig meget strømlinede snit over opgaven. Anders er garant for at studenten ikke har spildt krudtet på detaljen, men ramt de overordnede og principielle forhold. Med sit store litteraturkendskab har han været en uvurderlig coach. 6 Som bekendt går ingen forsker i gang med en undersøgelse som en ren tavle eller et ubeskrevet blad. Han/hun har fra starten en forhåndsindstilling, der i høj grad influerer på valg af emne, problemformulering og metode. Denne forhåndsindstilling er præget af bl.a. opdragelse og uddannelse, der igen er betinget af økonomiske omstændigheder ( Lange, s.223,1980).

4 IV Min nærmeste medarbejder, cand.oecon, finanschef Chr. Wounlund, har altid lyttet til mine anekdoter og været en god diskussionspartner og specielt har hans ekspertise omkring options- og spilteori, givet mange gode diskussioner. Dette er ikke en kogebog i succes og der er ingen facitliste, det er verden for dynamisk og foranderlig til. Jeg tror ikke på, at det at drive succesfuld virksomhed kan sættes på ligninger eller i modeller. Det er den samlede verden for kompleks til. En matematisk metafor kunne være, at der er meget få lineære sammenhænge i det at drive succesfuld virksomhed, og succesbegrebet er at sammenligne med en løsning på et flergrads polynomium, der som bekendt ikke kan tegnes. Opgaven er blevet til som en form for korrespondanceskak, hvor jeg har haft mulighed for at vurdere analyser og tekst inden trækket blev endelig nedskrevet. Det har givet en god dybde i opgaven. Det er mit oprigtige håb, at alle med interesse for succes og organisationsforhold vil tage sig tid til at læse opgaven. Der er megen lærdom at hente i den store historiske organisationsverden, og hvorfor ikke lære af andres succeser? Min kone og vores 4 børn har lidt under mine mange timer i kælderen. Min kone Lene har været en stor hjælp og en stor støtte i de sidste 2 år. Uden hendes hjælp, også til utrættelig korrekturlæsning, var dette projekt ikke lykkedes. Tak Lene, Morten, Julie, Sofie og Johan. Århus i april Mogens Vinther Møller

5 V Kapitel 1. Indledning Afhandlingens opbygning Afhandlingens grundantagelse Afhandlingens formål Problemformulering Metodeovervejelser og design Analyseniveau Casestudier Litteraturanvendelse og kildekritik Særlige risici Afgrænsninger i afhandlingen Afhandlingens grænseflader De internationale undersøgelser Den danske undersøgelse Definitioner 12 Kapitel 2. Empirien om den succesfulde virksomhed Indledning In Search of Excellence Undersøgelsens resultater Den levende virksomhed Om forskningsmetoden Kildekritik til det levende selskab Skabt til succes visionære virksomheders succeskriterier Om formålet med undersøgelsen: Om forskningsmetoden: Om resultaterne i undersøgelsen: Kildekritik til Porras og Collins undersøgelsen Delkonklusion Fælles lære af de empiriske undersøgelser 33

6 VI Kapitel 3. Teorien om den levende og succesfulde virksomhed Den biologiske metafor Livscyklus Succesbegrebet Strategisk ledelse og brancheteori Mål og politikker Antagelser Generiske strategier Værdikæde Drivers Brancheteori anno Nye branchestrukturer og netværk Usikkerhed Det ressourcebaserede synspunkt - Konkurrencedygtige kompetencer Delkonklusion omkring teorien bag den levende og succesfulde virksomhed og dynamiske strategiske modeller 61 Kapitel 4. Virksomhedens kultur Delkonklusion omkring kulturbegrebet 64 Kapitel 5. Den lærende virksomhed Delkonklusion om den lærende organisation 67 Kapitel 6. Strategisk varsling Delkonklusion om strategisk varsling 72 Kapitel 7. Forandringsledelse Delkonklusion om forandringsledelse 77 Kapitel 8. Den danske undersøgelse Hvilke virksomheder er der tale om? Hvor gamle er de? Virksomheder med masse 83

7 VII 8.3 Fælles træk mellem de danske og udenlandske levende selskaber Myte 1. Den gode ide Myte 2 og 9. Visionære virksomheder kræver karismatiske ledere og ledere udefra Myte 3. De visionære virksomheder eksistererer først og fremmest for at maksimere overskuddet Myte 4 og 5. De visionære har fælles kerneværdier og den eneste fælles konstante faktor er forandring Myte 6 og 11. De løber ingen risici og spiller ikke på flere heste Myte 7. Visionære virksomheder er gode arbejdspladser for alle Myte 12. Visionære anvender visionserklæringer Andre kendetegn ved succesrige danske virksomheder Forretningsområder Vurdering af de levende selskabers kernekompetencer Kultur og mærkevarestatus Bevidst eller ubevidst anvendelse af optionstankegangen Teoretiske skoler, der kan kaste mere lys over de levende selskaber De døende levende selskaber? Kildekritik af undersøgelsen Delkonklusion omkring den danske undersøgelse 117 Kapitel 9. Den praktiske nytteværdi for danske ledere og læsere af afhandlingen. 119 Kapitel 10. Sammenfatning og konklusion 122 Kapitel 11. Litteraturliste 127 Kapitel 12. Konferencer 133

8 VIII Anvendte figurer: 1. Figur 1-1 Afhandlingens opbygning 2 2. Figur 1-2. Afhandlingens grundantagelse Figur 1-3. Afhandlingens grænseflader Figur 3-1 The Inflection Curve hos Grove Figur 3-2. Porters dynamiske chain of casualty Figur 3-3 Andy Groves model: Six Forces Diagram Figur 3-4 Six forces Diagram- With a 10X Force Figur 4-1. Gullestrups to kulturdimensioner Figur 6-1 Strategisk Varsling Figur 8-1. Branchefordeling af 333 virksomheder med en omsætning større end 1 mia.kr Figur mia.kr.selskaber stiftet indenfor delperioder af 30 år Figur 8-3. Vertikal integration hos FLS. 98 Tabeller 13. Tabel 2-1. Hovedkonklusioner i Peters & Watermans undersøgelse Tabel 2-2. Fællesfaktorer for længe levende selskaber Tabel 2-3. De undersøgte virksomheder i Skabt til succes Tabel 2-4 Myterne i undersøgelsen Tabel 2-5. Sammenligning af de empiriske undersøgelser ud fra indre og ydre forhold. _ Tabel 3-1. Empirisk test af livscyklus tankegangen Tabel 3-2. Sammenligning af NPV-metode og optionsmetode Tabel 8-1 Danske 1. milliardselskaber ordnet efter stiftelsesår Tabel 8-2 Virksomheder i live stiftet Tabel 8-3 Alle virksomheder der pr indgår i KFX-indekset Tabel 8-4 Børsnoterede virksomheder stiftet , men som ikke indgår i KFX-indekset pr Tabel 8-5 Den samlede børsværdi for danske selskaber pr Tabel 8-6 Danske levende selskabers børsværdi pr i relation til den samlede brancheværdi. Tal i mill.kr Tabel 8-7. Approksimation af summen af levende selskaber Tabel 8-8. De virkelig levende danske virksomheder Tabel 8-9. Formænd og adm.direktør i de levende danske selskaber 91

9 IX 29. Tabel Familie- og fondseje i selskaberne Tabel Carlsbergs nye gyldne ord Tabel Væsentlige forretningsområder Tabel Væsentlige problemer i selskabets levetid Tabel Nye forretningsområder beslægtede og ikke-beslægtede Tabel Kernekompetence ratio for levende selskaber Tabel Kernekompetence ratio for andre levende selskaber Tabel Kult- og mærkevarestatus Tabel 8-18 Store industrifirmaer i et industrielt organisations perspektiv Tabel Økonomiske skoler, der kan relateres til danske levende selskaber. 112

10 Kapitel 1: Indledning 1 Resume Afhandlingen omhandler succes og overlevelse i udenlandske og danske virksomheder. Ud fra internationale empiriske undersøgelser, en egen dansk undersøgelse og organisationsteorien klarlægges, hvorfor en række virksomheder bliver både meget gamle og meget succesfulde. En række virksomheder er levende virksomheder. De har nogle grundlæggende værdier og en kultur som er vigtigere end at tjene penge. De har en evne til at tilpasse sig deres miljø på en måde, der klart overskygger deres konkurrenter. Herudover besidder de nogle kernekompetencer indenfor et forretningsområde, der for nogles vedkommende er opbygget gennem mere end 100 år. De rendyrker dette forretningsområde, der ofte udgør en stor del af virksomhedens aktiviteter, og når de satser stort sker det med udgangspunkt i deres viden. De har en betydelig kontinutiet i bestyrelse og direktion, og de gør sig store anstrengelser for at sikre, at deres arverækkefølge sikrer en leder med samme værdigrundlag som virksomheden. De har nogle ejerstrukturer, der gør at de er vanskelige at overtage. Hovedprincipperne i den klassiske brancheteori forklarer fortsat en stor del af succes og overlevelse, men de trænger til en opdatering. Branchestrukturerne er i dag anderledes, og der er opstået netværk mellem kunder og leverandører. Usikkerheden er øget og der er behov for nogle nye værktøjer, som løftestang for kompetenceerhvervelse. De levende virksomheder er også lærende virksomheder, der har lært af erfaringer og fejl. De er individuelle virksomheder, der udvikler en entreprenørånd, hvor opportunisme og eksperimenter påskønnes indenfor forretningsområdet. De ser alle medarbejdere som deltagere i et neuralt netværk, hvor videnopsamling er en væsentlig kompetence. De anvender hele virksomheden til at scanne omgivelserne og filtrerer disse signaler til at skabe forandringer før deres konkurrenter, og de er på forkant med udviklingen både markeds- og teknologisk. Hele tiden med de formål at blive bedre. Ikke i forhold til konkurrenter, men i forhold til dem selv. Deres kultur er deres største aktiv, og de tager ofte udgangspunkt i andre hensyn end penge før de reagerer. Ledelsesformen er baseret med udgangspunkt i virksomhedens værdier, og overalt i virksomheden kendes disse værdier, og der eksisterer derfor udvidede psykologiske kontrakter mellem virksomheden og medarbejderne. De succesfulde virksomheder er levende, lærende og individuelle.

11 Kapitel 1: Indledning 2 Kapitel 1. Indledning Afhandlingen består af 10 kapitler, og opbygningen fremgår af figur Afhandlingens opbygning Figur 1-1 Afhandlingens opbygning Indledning Problemformulering Metode og design Definitioner (Kapitel 1) Det empiriske grundlag In search of Excellence The living company Collins & Porras undersøgelse Den danske undersøgelse (Kapitel 2 og 8) Behandling af problemformuleringens spørgsmål 1-4: 1. Empiriske forskningsbidrag. 2. Klassiske og nye litteraturbidrag indenfor organisationsteorien. 3. Analyse af danske levende og succesfulde virksomheder. Organisationsteorier Strategisk ledelse og brancheteori Virksomhedens kultur Den lærende organisation Strategisk varsling Forandringsledelse (kapitel 3-7) 4. Afhandlingens praktiske nytteværdi (Kapitel 9) Sammenfatning og konklusion (Kapitel 10) Mit sigte med denne fremstilling er at fokusere på succesfaktorer og overlevelses- kompetencer i virksomheder over lang tid. Tidsbegrebet er i denne afhandling levetid for virksomheder 7. Det overordnede formål er at klarlægge, hvorfor en række virksomheder, der har succes og samtidigt er meget gamle ikke, som forventet, har lidt en normal død, som mange af deres samtidige. Dette vil ske ved at undersøge relevant empiri og den teoretiske værktøjskasse indenfor organisationsteori i en meget bred forstand. 7 I et senere kapitel behandles dette indgående hos A. de Geus. Normal levetid er ca år, men her ca. 100 år eller mere.

12 Kapitel 1: Indledning 3 Kapitel 1 indeholder afhandlingens opbygning og afhandlingens grundantagelse. Herefter præciseres afhandlingens problemformulering og de metodemæssige overvejelser, der ligger til grund for afhandlingen. Kapitlet indeholder afhandlingens afgrænsning, og en række af de definitioner, der stødes på undervejs, sættes i perspektiv og relateres til afhandlingens emne. I kapitel 2 vil der blive redegjort for de væsentlige kilder, der har undersøgt succes- og overlevelsesfaktorer i internationale selskaber. Tilgangen hertil er bred, og der er udvalgt de kilder, der bedst matcher afhandlingens grundantagelse i henhold til figur 1.2. Kapitlerne 3 til 7 indeholder afhandlingens teoretiske afsnit, hvor succes og overlevelse vil blive sat i relation til kendte organisationsteoretiske begreber. I kapitel 3 vil succesbegrebet og teorien om strategisk ledelse og brancheteori blive gennemgået. Herunder ikke mindst en vurdering af den seneste forskning, der vurderer de ydre og indre faktorer der påvirker en virksomhed. Kulturbegrebet og den lærende organisation vil blive gennemgået i kapitel 4 og 5. Strategisk varsling og forandringsledelse vil blive gennemgået i kapitel 6 og 7. I kapitel 8 udvides det empiriske grundlag med en egen undersøgelse af danske levende selskaber, hvor en række af de danske selskaber underkastes en lignende undersøgelse for succes- og overlevelsesfaktorer, som det er sket i de internationale empiriske undersøgelser. På baggrund af den nytteværdi, der forhåbentlig kan uddrages for en bredere kreds af læsere, vil der i kapitel 9 blive redegjort for forhold, hvor der kan opstilles en praktisk nytteværdi for læserne. Ambitionen er at opstille nogle praktiske læreforhold og en kognitiv proces, hvor de behandlede succes- og overlevelseskompetencer kan sættes i et perspektiv for læseren. Kapitel 10 indeholder afhandlingens konklusioner i relation til den skitserede problemformulering.

13 Kapitel 1: Indledning Afhandlingens grundantagelse Figur 1-2. Afhandlingens grundantagelse. Levende/succesrige virksomheder kan følgende: Identificere og håndtere forandring (Strategisk varsling) Forandringers kompleksitet Ydre forhold Ledelsens evne til at klare forandringer Afhænger af: Virksomhedens kultur Sikrer Virksomhedens evne til at lære Indre forhold Succes og overlevelse The Living Company Grundantagelsen er, at visse virksomheder overlever deres samtidige og har succes, fordi de med succes kan håndtere en række ydre forhold og en række indre forhold 8. De lærer konstant og opbygger væsentlige kompetencer og skaber deres egen kultur. De ydre forhold er forandringer i omgivelsernes kompleksitet, som de succesfulde virksomheder kan identificere og varsle på et tidlig tidspunkt, og de kan håndtere disse forandringer. Vi kender det fra de kræfter der påvirker en branche og de drivere der betinger en brancheudvikling, makroøkonomiske påvirkninger og offentlige reguleringer. De indre forhold er de interne kompetencer (teknologiske- og markedsmæsssige, innovations- og udviklingsmæssige), som virksomhederne behersker via deres kultur (værdier og normer) og deres 8 Strandskov (1994) behandler samme problemstilling omkring erhvervsøkonomiske forklaringssystemer der må vurderes på om disse bygger på en deterministisk opfattelse af funktionssammenhænge både med hensyn til samspillet mellem variablerne indenfor virksomheden og samspillet imellem omgivelserne. Dette har også været behandlet hos Astley og Van de Ven (1981).

14 Kapitel 1: Indledning 5 evne som succesrige virksomheder til at lære over tid. Det kender vi fra det ressource baserede syn på virksomheden (Wernerfelt, 1984). Symbiosen mellem de indre og de ydre forhold, og en beherskelse af disse problemstillinger, fører til succesrige og levende virksomheder. Selve ledelseshåndteringen af de indre og de ydre forhold er en nøglesuccesfaktor. Det er den grundantagelse der ligger bag ved afhandlingen og som vil blive indgående behandlet i de følgende kapitler. Professor Kai Kristensen (KK) redegjorde på en konference, i september 1997 på Handelshøjskolen i Århus for forhold han forskningsmæssigt er optaget af for at forstå fremtidig succes i virksomheder: Change management Relationer mellem interessenter Early warning systemer I forhold til grundantagelsen er vi således enige om væsentlige komponenter, der indgår for at have succes. Vi er enige om de ydre forhold i form af forandringsledelse og strategisk varsling, og relation mellem interessenter vil være en del af min forståelsesramme indenfor brancheteori nye branchestrukturer, netværksteori og en vurdering af vores kendte 5 forcesmodel 18 år efter den så dagens lys 9. Herudover vil jeg som en væsentlig forståelsesramme inddrage kultur og den lærende organisation. Der er væsentlige komponenter for at forstå de indre forhold Afhandlingens formål Formålet med afhandlingen og problemformuleringen er via en forskningsmæssig metode, hvor andre forfattere har gjort en stor del af arbejdet 11, at belyse succes og overlevelse i en bred organi- 9 Hele industri organisationsparadigmet (Mason-Bain) og senere udviklinger (Porter,1980,1985,1991) behandles i kapitel 3 og i sidste del af kapitel 8, hvor de forskellige industriorganisations skoler anvendes som forklarende variable for danske levende virksomheders succes og overlevelse. 10 Porters branchemodel og Kai Kristensen fokuserer på omgivelserne og nedprioriterer de indre forhold. 11 Eksempelvis tog Porras og Collins undersøgelsen 6 år og bygger på det der svarer til ca sider. Glamanns bog om Carlsberg dækker over et omfattende upubliceret materiale fra Carlsbergfondets arkiv og Rigsarkivet. Cortzens bog om Danisco og A.P. Møller bygger på omfattende kildestudier i selskabets arkiver og interviews. Ole Langes 3 bøger om ØK tog en årrække og indebar omfattende kildestudier i danske offentlige og private arkiver og på engelske offentlige arkiver.

15 Kapitel 1: Indledning 6 satorisk sammenhæng i form af empiriske undersøgelser. Der redegøres for metodeovervejelserne i afsnit 1.5. Et andet formål er at inddrage vores viden omkring organisationsteoretiske forhold i problemstillingen. Herudover er det et primært sigte at foretage en egenhændig analyse af danske virksomheder, der over tid har haft succes, og identificere forhold, der kan relateres til de internationale empiriske undersøgelser af succesrige virksomheder. Denne undersøgelse er ny og har ikke tidligere været behandlet. Endelig er afhandlingen et læringsprojekt, der gerne skulle kunne anvendes af en bredere kreds med interesse for problemstillingen. 1.4 Problemformulering Problemformuleringen består af fire hovedspørgsmål, der ønskes besvaret: 1. At analysere en række empiriske forskningsbidrag indenfor virksomhedsledelse med det formål at identificere en række væsentlige kriterier for succes og overlevelse. Studier af virksomheders succes er ikke af ny karakter. Klassikeren indenfor den meget gennemgribende undersøgelse af virksomheder er Peters og Watermans (1982) berømte og meget henviste bog In search of Excellence jvf. kapitel 2. Via litteraturstudier har jeg fundet flere kilder, der behandler spørgsmålet, og der vil senere blive vist de seneste års væsentlige forskningsbidrag. 2. At analysere en række af de klassiske og nyere litteraturbidrag indenfor strategi og organisation og klarlægge hvordan teorierne og modellerne bidrager til succes og overlevelse. Baggrunden herfor er, at det er min vurdering 12 at en virksomhed, der har kompetencer i henhold til den teoretiske base i opgavens opbygning, vil have succes, hvilket er i overensstemmelse med mine grundantagelser. Ved at sammenligne de empiriske forskningsresultater med den teoretiske organisationsteori får jeg også undersøgt om der er en sammenhæng med min grundantagelse, hvilket jeg ydermere ser som en væsentlig opgave: a) at undersøge om min grundantagelse kan bekræftes via empirien, litteraturen og egen undersøgelse. 12 Flere af argumenterne er sammenfaldende med mine konklusioner i seminar om Brancheteori, 1996.

16 Kapitel 1: Indledning 7 b) vurdere om de kendte modeller under brancheforståelse er tidssvarende. 3. Egenhændigt at analysere en række danske virksomheder med henblik på at identificere, hvad der har betinget deres succes og overlevelse. Der foreligger mig bekendt ingen dansk undersøgelse af danske levende selskaber. Vi ved knap nok hvem de er. Jeg vil derfor dels undersøge: a) Hvilke virksomheder er der tale om? b) Hvor mange år har de overlevet? c) Hvilke fællestræk der er mellem internationale levende selskaber og danske levende selskaber? d) Specielle forhold og fællestræk, der gør sig gældende for danske virksomheder. 4. At sammenkæde de 3 ovenfor nævnte bidrag til sikring af virksomhedens succes og overlevelse, og dermed skabe en række retningslinier med praktisk nytteværdi. Det fjerde hovedspørgsmål dækker over, hvordan jeg ser den praktiske nytteværdi af afhandlingen. Formålet er at opstille en praktisk nytteværdi for ledere og læsere af afhandlingen. 1.5 Metodeovervejelser og design 13 I afhandlingen er det valgt løbende at præsentere såvel empiriske undersøgelsesresultater som teoretiske erfaringer fra litteraturen, således at de i problemformuleringen stillede spørgsmål bliver det styrende i afhandlingen i stedet for en sekventiel opdeling mellem teori og praksis. Sigtet er at give læseren en vekselvirkning mellem praksis og teori, således at praksis og teori vurderes i en sammenhæng, og giver en holistisk indgangsvinkel til succes og overlevelse. Omkring overordnet metodevalg har jeg valgt den hermeneutiske kvalitative metode, idet jeg finder denne mest i overensstemmelse med afhandlingens problemformulering. Hermeneutik er for mig en forståelses- og fortolkningslære af en række undersøgelser i caseform, og den kvalitative metode dækker over, at det via data er muligt at skabe en dybere forståelse eller en empirisk bevisførelse for problemformuleringen. Dette skulle gerne ske i en helhed, således at formålet med afhandlingen er nået. Herudover anvender jeg den kritiske metode ved valg af kilder, idet selektering af stofmængden nødvendiggør dette. 13 Andersen, Ib: Valg af organisationssociologiske metoder Et kombinationsperspektiv, Blue Print, Kbhv.

17 Kapitel 1: Indledning 8 Afhandlingen ser jeg som et læringsprojekt 14 i modsætning til et afleveringsprojekt. Der arbejdes i et læringsprojekt med teorier der finetunes eller udskiftes undervejs. Dette er sket i betydelig udstrækning i denne afhandling. Specielt under litteraturlæsningen. Processen bliver således domineret af inspiration, der har givet ny viden undervejs og også givet en forbedret indsigt i problemstillingen, hvilket herefter er tilpasset afhandlingen. I et afleveringsprojekt ville alt dette være fastlagt på forhånd, og passer ikke til det metodevalg der er valgt i afhandlingen Analyseniveau Afhandlingens analyseniveau vil være citater og referater fra de forskellige kilder. For at minimere afhandlingen har jeg valg at bruge figurer, skemaer og tabeller til at forklare problemstillingen, når det er muligt og relevant, idet teksten ellers vil være for omfattende. Figurer er for mig mere illustrative til at beskrive komplekse problemstillinger end lange citater og referater. Opgavens længde bliver derfor præget af, at bilag kun vil blive brugt i begrænset form. I stedet vil tabeller og figurer i vid udstrækning blive præsenteret i teksten Casestudier Ved anvendelsen af den kvalitative metode opnås en vis frihed i designvalg af undersøgelsesmetoden, og casestudier er for mig velegnet til denne afhandling. En af de første bidragydere til denne metode var Robert K. Yin 15, som definerer casestudier som specielt velegnede når der belyses: et samtidig fænomen inden for rammerne af dets eget liv og når grænsefladen mellem fænomen og kontekst ikke er selvindlysende klar, og i hvilke, der bruges mange datakilder til belysning af fænomenet. Specielt de to sidste bullets passer i betydelig grad på denne afhandling. Afhandlingens grundantagelse, empirien og litteraturstudierne gør casestudiemetoden velegnet til at besvare de spørgsmål der rejses i problemformuleringen, og også ud fra en designmæssig metode er casestudiemetoden velegnet (Yin, 1989). Porter (1991) argumenterer for at casestudiemetoden i longitudinale studier fremover vil vinde mere udbredelse og anerkendelse. 14 Jeg er delvist inspireret af det metodevalg, som er foretaget af Olesen (side 12, 1995). 15 Yin, 1989, side 23.

18 Kapitel 1: Indledning Litteraturanvendelse og kildekritik. I en afhandling af denne type fordres det 16, at der i videst mulige omfang anvendes ny litteratur, hvilket vil ske i vid udstrækning. I afhandlingen vil der blive anvendt en del litteratur, hvoraf flere af kilderne er læst for en del år siden. Som følge af et betydeligt noteapparat fra denne læsning, har jeg haft meget let ved at finde relevante citater og relevante problemstillinger. Herudover er der inddraget en række klassikere, der berører emnet perifert med det sigte at finde støtte for min grundantagelse. Det gælder eks. Marshall og Darwin. Undervejs i afhandlingen vil jeg, når det skønnes nødvendigt, komme med kildekritik til hovedkilderne på de områder, hvor jeg ser åbenlyse svagheder eller manglende vinkler. Min mangeårige interesse for historie har betydet, at de metoder, som Ole Lange anvender i sine beskrivelse af de store danske selskaber, har været en væsentlig inspirationskilde. 17 Som det vil fremgå undervejs er flere af kildernes pålidelighed god, men ud fra en statistisk synsvinkel kan der stilles spørgsmål ved om forfatternes konklusioner kan træffes på et spinkelt datagrundlag. For hovedkilderne vil det blive vurderet undervejs Særlige risici For at undgå en ubevidst subjektiv indforståethed 18 ved afhandlingen har jeg følt det nødvendigt at finde en modvægt til den kvalitative metode, idet jeg vil undgå indforståethed og manglende dybde. Dette har jeg gjort ved at inddrage min vejleder 19, og herudover har jeg diskuteret med mine sparringspartnere, ledere i egen virksomhed og undervisere. Den kvantitative metode udelukker jeg, idet den holistiske synsvinkel til hele problemstillingen vanskeligt vil kunne forenes med denne metode. Specielt når der arbejdes med kausalitet i hele afhandlingen. I Porter (1991) er der ved arbejde med strategiforskning netop argumenteret for at den kvalitative metode er mest velegnet til at belyse strategiforhold. 1.6 Afgrænsninger i afhandlingen Som følge af de store grænseflader i afhandlingen er det svært at definere en meget skarp afgrænsning. Det vil også være vanskeligt at udelukke bestemte områder, idet der er antaget en holistisk synsvinkel til problemstillingen. Men jvf. det forannævnte kan det blive nødvendigt at sortere undervejs, men det vil fremgå i valget af afhandlingens grænseflader jvf. nedenfor. 16 Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet, Handelshøjskolen maj, Lange, disputats, Maaløe, 1993, opfatter dette som det største problem ved casestudiemetoden. 19 Kapitel 1 blev stort set i nuværende form tilsendt Handelshøjskolen primo december 1997.

19 Kapitel 1: Indledning 10 Grænsefladen er omfattende og det bliver derfor vigtigt at bevare overblikket og den brede sammenhæng i relation til afhandlingens problemformulering Afhandlingens grænseflader Figur 1-3. Afhandlingens grænseflader. Teori Øvrigt Empiri Forandringsledelse Dansk undersøgelse Strategisk varsling Den lærende organsation Kultur Internationale undersøgelser Brancheteori Ovenstående figur illustrerer, hvordan jeg opfatter afhandlingens grænseflader. Figuren viser hvordan afhandlingen er opdelt i to hovedområder: organisationsteori og empiriske undersøgelser af succes og overlevelsesbegrebet. Som det fremgår har den danske undersøgelse større vægt end de internationale undersøgelser, der er kendte. Denne opdeling sikrer, at både den teoretiske organisationsteori og empirien inddrages i en bred forstand i afhandlingen, således at der ikke er relevante emner der på forhånd er udeladt. I denne afhandling er de teoretiske begreber kun delprocesser af helheden, som figuren gerne skulle illustrere, men hvert enkelt område er et selvstændigt emne, som jeg på forhånd har valgt ikke at udelukke i afgrænsningen. Omvendt erkendes at detaljeringsgraden kan øges betydeligt. Men det er en anden type afhandling end her. I mit metodevalg og design af afhandlingen vil det være en eklatant fejl på forhånd at afgrænse sig væk fra relevante problemstillinger. Med en holistisk indgangs-

20 Kapitel 1: Indledning 11 vinkel vil afgrænsningen derfor blive fastlagt efterhånden som afhandlingens temaer behandles, og det illustrerer figuren også. I afhandlingens efterskrift vurderer jeg de forhold, som jeg er stødt på undervejs, og som ikke er behandlet i større omfang. Hvert af disse forhold er også selvstændige emner, der kan kaste lys over succes og overlevelse for virksomheder De internationale undersøgelser I erkendelse af, at der foreligger en lang række kilder/undersøgelser omkring succesfulde virksomheder, jvf. kapitel 2, vil hovedvægten i denne fremstilling ligge på undersøgelser, der har en metodisk og forskningsmæssig tilgang til problemstillingen. I de kilder jeg har studeret dækker Porras og Collins (1994) bedst den brede og empiriske problemstilling, selv om også denne undersøgelse er forholdsvis smal. Denne undersøgelse har derfor fået betydelig vægt i kapitel 2, og den vil også delvist blive brugt som skabelon for den danske undersøgelse Den danske undersøgelse I erkendelse af, at det mest omfattende forskningsprojekt omkring succesfulde virksomheder tog 6 år (Collins et al., 1994), Peters & Waterman undersøgelsen (1982) tog flere år og Arie de Geus undersøgelse (1983,1997) tog flere år hos Shell, er der grænser for hvor omfattende jeg kan lave en dansk undersøgelse. Der er ikke tidsmæssigt muligt at gå i dybden hermed, men jeg vil ved at inddrage forfattere som sekundære kilder, i form af deres bøger, kunne nå længere. Mine væsentlige udvælgelseskriterier af virksomheder er alder og størrelse. Med alder skal her forstås, at virksomhederne er stiftet før Afhandlingens spørgsmål 3 omkring de danske virksomheder skulle gerne kunne belyse dette. For at identificere virksomheder med en vis substans har jeg valgt kun at analysere virksomheder med en omsætning større end 1 mia.kr. Forudsætningen mener jeg er forsvarlig, idet en virksomhed, der har eksisteret i mere end en menneskealder, burde have haft mulighed for vækst hvis den har haft succes. De virksomheder der undersøges over tid er de danske virksomheder, der eksisterer i dag med deres nuværende navn, desuagtet, at de tidligere har haft et andet navn eller været i andre brancher. Det vigtige er at de er i live og at den skikkelse, som vi kender virksomhederne for i dag, juridisk og fysisk, har en direkte relation til det oprindelige selskab. Det erkendes at datagrundlaget kan give en del støj. Dels er der mulighed for fejl hos Greens og dels er datagrundlaget over så lang en tidshorisont fyldt med støj.

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009 ISSN 1901- Nr. 6 2009 Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation v/hans Erik Brønserud CFIR s arrangement om forskning og innovation Finanssektorens Hus 16. juni 2011 Agenda 1. Kultur- og organisationsudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Fokus på lønsom vækst i praksis

Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S, partner Lene Bisgaard, lb@sjp.dk,

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere