Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10"

Transkript

1 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder, samt en enkel 5- værelseslejlighed. To af lejlighederne er udlejningslejligheder. Når lejerne på et tidspunkt ønsker at fraflytte, skal foreningen beslutte, om lejlighederne skal sælges. Foreningen har udover egen have også adgang til en lækker fælles gårdhave sammen med resten af karré 76. Foreningen har fælles vaskekælder med tilhørende tørrerum, cykel- og opbevaringskælder. Som beboer i andelsforeningen er du en del af et positivt og forpligtende fællesskab. Vi er fælles om at vedligeholde og passe på bygningen samt ude- og fællesområderne. Det betyder, at vi i det daglige behandler tingene ordentligt og sørger for at efterlade områderne i og omkring bygningen opryddet og indbydende. Derudover er man i det daglige med til at varetage forskellige arbejdsopgaver på skift med de andre i foreningen. I løbet af året har vi to arbejdsweekender, hvor større arbejdsopgaver både inde og ude skal løses. Det skal tilstræbes, at alle beboere i de enkelte lejligheder deltager i arbejdsweekenderne, dog skal minimum en fra hver husstand deltage. Om arbejdsweekenderne kommer til at strække sig over en eller to dage, afhænger af de opgaver, som skal løses. Er man forhindret i at deltage i arbejdsweekenden, vil man få tildelt en arbejdsopgave, som skal løses inden for en aftalt periode. Som udgangspunkt ligger arbejdsweekenderne forårs- og efterårsjævndøgn. Det skal være rart at bo i foreningen, og derfor forventes det, at man som andelshaver er over for andre, som man gerne vil have, at andre skal være over for en selv. Det tror vi på, at vi kommer rigtigt langt med, og vi mener derfor ikke, at et langt regelsæt i foreningen er en nødvendighed. Dog er foreningens beboere i fællesskab blevet enige om nogle gensidige forventningspunkter, som ALLE beboere skal kunne indfri. Skulle en beboer gentagne gange og på trods af en skriftlig advarsel fra bestyrelsen ikke kunne indfri de fælles forventninger, kan foreningen se sig tvunget til at bede andelshaveren om at sælge sin andel og flytte. Foreningen tillader forældrekøb på den betingelse, at datteren/sønnen deltager i andelsforeningen på lige vilkår med de andre andelshavere. 1

2 Husorden gensidige forventninger Vi er som forening af den overbevisning, at vi som naboer kan komme langt med følgende motto: Vær den nabo, som du gerne vil have, at andre skal være for dig Vi tror på, at alle andelshavere kan bidrage til at være en god nabo- og dermed skabe den rette andelsånd. Vi ønsker derfor at holde os til et simpelt husreglement: Pkt. 1 Vær den nabo, som du gerne vil have, at andre skal være for dig Pkt. 2 Sørg for at passe på tingene og ordne de arbejdsopgaver, som man forventes at løse som andelshaver. Pkt. 3 I det daglige forventes der ro mellem kl I weekenden er der først tilladt at lave støjende arbejde fra kl Pkt. 4 Det er tilladt at holde fest fredag og lørdag, så længe der i god tid informeres herom på opslagstavlerne i både opgang 8 og 10. Musikken skal dæmpes kl Det er til enhver tid som nabo tilladt at bede om mere ro, hvis det skulle blive nødvendigt. Dette skal respekteres af værten/værtinden. Pkt. 5 Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde nogen form for husdyr i foreningen grundet lejlighedernes størrelse og akustik. I enkelte tilfælde kan der hos bestyrelsen søges om lov til at holde mindre husdyr end katte og hunde. Bestyrelsen vil i samarbejde med de tilstødende lejligheders beboere tage stilling til, om ansøgningen kan accepteres. Ændringer og justeringer til husordenen og andelsmappen kan ske til generalforsamlinger 2

3 Fælles arbejdsopgaver Som andelshaver i Dannebrogsgade 8-10 er man med til at vedligeholde fællesområderne. Dette sker i form af turnusordninger og to arbejdsweekender. Se arbejdsopgaverne der er beskrevet nedenfor. Den daglige vedligeholdelse Opgaver for opgang 8 Trappevask I opgang 8 hænger en oversigt over, hvornår beboerne i opgang 8 skal sørge for at rengøre egen opgang. Trappevasken skal ske inden for en 14 dages periode. Efter endt rengøring skriver man sig selv på oversigten i opgangen. Arbejdsbeskrivelse = Fejning og vask af gulve og trapper i egen opgang, fodpaneler og gelænder tørres af med våd klud, aviser og reklamer fjernes løbende i perioden. Vaskekælder + tørrerum + mellemgang I den samme 14 dages periode gør den ansvarlige i opgang 8 rent i vaskekælder og tørrerum. Efter endt rengøring skriver man sig selv på oversigten ved vaskerummet. Arbejdsbeskrivelse = Fejning og gulvvask i vaskrummet, tømning af skraldespand og aftørring af borde og maskiner. Fejning i mellemgang + lettere fejning i tørrerummet, når det er muligt Opgaver for opgang 10 Trappevask I opgang 10 hænger en oversigt over, hvornår beboerne i opgang 10 skal sørge for at rengøre egen opgang. Trappevasken skal ske inden for en 14 dages periode. Efter endt rengøring skriver man sig selv på oversigten i opgangen. Arbejdsbeskrivelse = Fejning og vask af gulve og trapper i egen opgang, fodpaneler og gelænder tørres af med våd klud, aviser og reklamer fjernes løbende i perioden. 3

4 Udendørsområder: fejning, græs- slåning og vanding af blomster I den samme 14 dages periode gør den ansvarlige i opgang 10 rent på udendørsområderne. Efter endt fejning mm skriver man sig selv på oversigten i kælderen. Den der tømmer benzindunken, sørger for at fylde den op. Mangler der benzin tages der kontakt til bestyrelsen, der vil sørge for indkøb. Arbejdsbeskrivelse = I den snefri- periode fejes udendørsområderne foran og bagved ved bygningerne. Skraldeskuret fejes og græsset slåes. Derudover skal udendørsblomsterne vandes, når de trænger. OBS. Er man forhindret i at varetage den daglige vedligeholdelse i lige netop den periode, man har fået tildelt, er man selv ansvarlig for at bytte ugen med en anden lejlighed. Opgaver for 8 og 10 Snerydning og saltning Når der er glat eller er faldet sne, sker snerydning og saltning på skift mellem lejlighederne i opgang 8 og 10. Denne tjans går på skift uden for den 14 dages periode og foregår på følgende måde: Den andelshaver, der er hjemme, når udendørsområderne trænger til at blive skovlet samt saltet, skal gøre arbejdet. Når arbejdet er fuldført, skriver man sig på sneskovlings- sedlen i opgangene. Af sedlen skulle det gerne fremgå, at tjansen bliver fordelt jævnt mellem andelshaverne i opgang 8 og 10. Det forventes, at snerydningen og saltningen sker så tidligt på dagen som muligt. Sneskovl og salt forefindes i kælderen. Mangler der salt tages der kontakt til bestyrelsen, der vil sørge for indkøb. To årlige arbejdsweekender I løbet af året har vi to arbejdsweekender, hvor større arbejdsopgaver både inde og ude skal løses. Det skal tilstræbes, at alle beboere i de enkelte lejligheder deltager i arbejdsweekenderne, dog skal minimum en fra hver husstand deltage. Om arbejdsweekenderne kommer til at strække sig over en eller to dage, afhænger af de opgaver, som skal løses. Det forventes, at man møder op til arbejdsweekenderne, hvis datoer altid ligger fast. Dog kan det med gyldig grund ske, at man er forhindret i at deltage i en arbejdsweekend. Er man forhindret i at deltage i arbejdsweekenden, vil man få tildelt en arbejdsopgave, som skal løses inden for en aftalt periode. Som udgangspunkt ligger arbejdsweekenderne i weekenderne ved forårs- og efterårsjævndøgn. Det forventes, at man som andelshaver deltager i de fælles forpligtelser. 4

5 Vicevært Da der ingen vicevært er i foreningen, er det et fælles ansvar at skifte pærer i lamper og batterier i røgalarmer på fællesarealer som opgange og kælder. Batterier og pærer findes i redskabsrum i kælder. Mangler der batterier/pærer tages der kontakt til bestyrelsen, der vil sørge for indkøb. Indeklima For godt indeklima henvises til vedlagte informationsfolder 5

6 Brug af fællesområder og fælles ejendele Vaskekælderen og tørrerummet Vask og tørretumbling i kælderen er inkluderet i boligafgiften. Dog ønsker vi som forening at have fokus på miljøet og opfordrer til miljøbevidst brug af vaskemaskinen og begrænset brug af tørretumbleren. Vasketider bookes i vaskekælderen. Vask kan foregå i tidsrummet fra kl alle ugens dage. Tørt tøj i tørrerummet skal fjernes hurtigst muligt. De stående tørrestativer i tørrerummet er fælles. Ønsker man at have sit eget stativ i kælderen, er det også til fælles brug. Vi opfordrer til, at de mindre ting tørrer på de stående tøjstativer. Pulterrum Til hver lejlighed hører et pulterrum i kælderen. Opbevaringen må kun finde sted i pulterrummene og ikke på gangene i kælderen grundet brandfare. Ting der står i gangarealerne vil blive fjernet 2 gange årligt i forbindelse med arbejdsweekenderne og sat ud til storskrald, hvis der ikke er aftalt andet. Cykelparkering Du kan opbevare din cykel i cykelkælderen. Opbevaring af barnevogne aftales med bestyrelsen. Gårdhave Til bygningen hører et dejligt fællesareal. Hele haven og dens møbler kan benyttes af beboerne. Skal du benytte haven til et større arrangement, kan du booke den hos bestyrelsen. Affald Ved gårdhaven findes et skraldeskur til affald. Papir/pap, glas, flasker og batterier afleveres i by- containerne i området. Har du ting til storskrald så kontakt storskrald på tlf.nr eller bestil dem til at komme over nettet. Stil først storskrald ud sent om aftenen inden det afhentes, eller om morgenen, så vi undgår, at andre i området stiller deres affald hen til os. Bemærk, at storskrald ikke tager byggematerialer med. Porten Porten ind til gårdhaven skal holdes fri grundet brandfare stil derfor aldrig noget i porten. 6

7 Diverse spørgsmål Skader, ansvar og forsikringer dig eller foreningen? Som hovedregel er man selv ansvarlig for alt inde for ens lejligheds fire vægge. Det eneste foreningen er ansvarlig for er fælles rør og afløb samt kumme og glas. Du skal altså selv sørge for indbo- forsikring husk dog at framelde kumme- og glasforsikring på din indbo- forsikring, da foreningen har en forsikring på dette. Når noget går i stykker, anbefales det at bruge foreningens samarbejdspartnere. Skulle der på nogen måde opstå skade, som foreningen eller dens forsikring har ansvaret for, og uanset om det er på privat eller fælles område, så skal bestyrelsen kontaktes samt godkende den pågældende skade, inden der tages kontakt til fagfolk til reparation. Skulle man være uheldig at ødelægge noget på fællesområderne, er man selv ansvarlig for at melde det til bestyrelsen og hjælpe med at bringe det i orden. Medlemskab hos Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 er medlem af Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation. Her kan bestyrelsen søge råd og vejledning i forbindelse med salg af andele, hvor de kan hjælpe med salgspapirer og juridisk bistand. Derudover kan bestyrelsen også benytte dem i det daglige, hvis der skulle opstå andre spørgsmål i forbindelse med andelsarbejdet. Du kan som andelshaver også besøge dem på deres hjemmeside rep.dk og søge gode råd ABF kan hjælpe med følgende standarddokumenter, som bestyrelsen er i besiddelse af: Andelsbevis, husorden, anmodning om udtræden af andelsboligforeningen, opgørelse af forbedringspapirer, aftale om salg af andel, fraflytningsrapport, aftale om salg af andel ved samlivsophævelse/separation/skilsmisse, aftale om deloverdragelse af andel, påkravsskrivelse 1. rykker/2. rykker og eksklusionsskrivelse Nøgler Da der er tale om systemnøgler i foreningen, er det muligt at bestille nye nøgler ved henvendelse til bestyrelsen. Prisen er ca. 175 kr. ekskl. Moms og + porto. 7

8 Renovering/forandring af egen lejlighed Man bestemmer selv, hvor meget man ønsker at investere i sin andelslejlighed. Vær dog opmærksom på ikke at investere mere, end hvad man kan få igen. Forandringer skal meldes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden den udføres og skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige skrifter. I tilfælde hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen, skal denne fremvises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes. Husk at gemme boner på alt, der forbedres i lejligheden, så det kan bruges i salgsøjemed. Gør de andre i foreningen opmærksomme på planlagt renovering, hvis den er støjende. Ring selv efter storskrald på tlf.: STIL dog først tingene ud sent dagen inden Storskrald må ikke opbevares i porten. For yderlige oplysninger henvises til vedtægternes 10 Fremleje Det er hos bestyrelsen muligt at søge om tilladelse til at fremleje sin lejlighed. Der henvises til foreningens vedtægter 11. Salg af andel Ønsker man at sælge sin andel, foregår proceduren som følgende: Andelen tilbydes i første omgang til andelsforeningens medlemmer. Dette skal foregå skriftligt pr. mail. Ønsker en andelshaver i foreningen at købe andelen til sælgers fastsatte pris, skal sælger kontaktes inden for 1 uge. Ønsker flere medlemmer i foreningen at købe lejligheden til maksimalpris, er det andelshaverne med størst anciennitet, der har ret til at købe lejligheden. Når andelshaveren overtager den nye lejlighed, er andelshavers anciennitet nul. Skulle andelshaverne have lige stor anciennitet, trækkes der lod med bestyrelsens tilstedeværelser. Såfremt ingen i andelsforeningen ønsker at købe den til salg satte lejlighed, står det sælger frit for at afsætte andelen til en anden potentiel køber (Dette skal ske inden for en uge). Har andelshaveren ingen potentielle købere, kan andelsforeningens andre medlemmer indstille købere (Dette skal ske inden for 1 uge). Er ovenstående heller ikke tilfældet, vil det være muligt at tilbyde andelen til interesserede på en evt. venteliste, som kan være oprettet i andelsforeningen (Dette skal ske inden for 1 uge). Er dette heller ikke tilfældet, er sælger velkommen til at kontakte en ejendomsmægler 8

9 Det er op til den enkelte andelshaver at fastsætte prisen for sin lejlighed, dog skal prisen godkendes af bestyrelsen, som vil acceptere salgsprisen ud fra den maksimal pris, der er blevet fastsat på den sidste generalforsamling med eventuel prisudvikling. Ved salg tilbageholdes der 5000 kr. til betaling af efterregninger/uindfriet boligafgift. Der tages i foreningen et gebyr på samlet 1000 kr. for dokumenthåndtering ved salg af andelslejlighed. For yderligere oplysninger henvises til vedtægternes 13,14 og 15. Andelsbevis Andelsbeviset hører til lejligheden, og overdrages til køber ved salg Mister man sit andelsbevis, kan bestyrelsen udstede et nyt. Der tages et gebyr på 500 kr. for udstedelse af nyt andelsbevis. 9

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere