laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin."

Transkript

1 laugsnyt 21 årgang - nr 53 - juli Medlemsblad for Nysted Bådelaug Læs også En sømand på trampfart blandt pirater Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin. Foto: Ri c h ar d Jensen Kajanlægget får et maritimtløft Af Ole Wiberg Renoveringen af havnen er snart slut. Det siges at, der er afleveringsforretning af arbejdet den 5. juni Alle belægninger på midtermolen og kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstensbelægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin. Den overordnede idé virker meget veldisponeret, men der savnes møblering. Jeg stillede spørgsmålet til havnefoged Svend Erik Hauberg: Hvad med bænke? Svaret var, at de er sparet væk! Hele sommeren kommer der turister på havnen, både kørende og sejlende, og det er molen der er det centrale værested. Der opholder man sig og nyder udsigten både til bådene og til slottet, mens der spises is eller nydes et glas læskende drik. Men der mangler det vigtige, nemlig et sted hvor man kan slå sig ned, altså møblering med bænke, borde samt belysning til tider hvor de lyse aftener svinder hen. Jeg savnede også tracen med betonfliser, som var beregnet til brug for kørestolsbrugere og gangbesværede. Hvad mon handicaporganisationerne elle loven siger om denne mangel? Trace blev jo foreslået som en del af planen på orienteringsmødet den 6. november Den store hammer i ædeltræ som afslutter spunsvæggen og de to fenderplanker, vil give kajen et rigtigt maritimt løft, når de bliver færdigmonteret som planlagt. Fortsættes side 12

2 2 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Formandens hjørne Det er med en god mavefornemmelse, at jeg har sat mig til min PC for at skrive denne indledning til Laugsnyt. Dels synes jeg, at vi kan se tilbage på en tilfredsstillende periode, og dels synes jeg, at der kan skimtes lys i horisonten med de nye tiltag der er sket. I sidste Laugsnyt kunne vi læse om den kommende renovering af Nysted Havn, et projekt, der nu er i fuld gang, og som ivrigt følges af vore medlemmer fra første parket. Måske gættes der på, om man når at blive færdig til tiden? Først for en lille måneds tid siden modtog vi besked fra Danske Bank, at de nye fuldmagter var gældende. Så først nu fungerer Lasse som kasserer, Per som ølmand og jeg som formand i den nye bestyrelse, der blev valgt ved generalforsamlingen d. 21. februar Der er dog ingen der har lidt nød af denne grund, da alt har fungeret som vant. Ved generalforsamlingen blev der foreslået et udvalg der skulle gennemgå/ revidere Bådelaugets vedtægter. Udvalget består af Tommy, Joanna og Per fra bestyrelsen, samt Kaj K. og Richard uden for bestyrelsen, hvis man har nogle forslag hertil, kan man henvende sig skriftligt til udvalget, se opslag i Bådelauget eller besøg vores hjemmeside. Ved generalforsamlingen var der et medlem, der gav udtryk for at det bliver laugets død, hvis det kom på tale at vi overtog broerne (læs formandens beretning side 13). Jeg vil gerne her understrege, at vi ikke overtager noget uden, at alle konsekvenser er taget med i beregningerne, samt at det vi eventuelt overtager er fuldt ud funktionsdygtigt. Vil vi udvikling eller afvikling? Ja svaret på dette er jo egentlig ganske let. Selvfølgelig ønsker vi at Bådelauget udvikler sig, så vi bliver sikret i fremtiden i forhold til kommende udfordringer. Det vi især har brug for er nye og gerne yngre medlemmer. Jeg håber og tror, at Smakkelauget kan blive et godt afsæt hertil. En anden og meget vigtig ting er, at vi gør alt for at bevare sammenholdet og klubfølelsen i Bådelauget, at vi bakker op omkring de arrangementer og andre tiltag, som bliver tilbudt i løbet af året. Sammenhold betyder, at vi i lauget taler til og om hinanden i en positiv ånd og på en ordentlig måde. At vi aktivt bakker hinanden op og får løst og talt sammen om uenigheder med det samme og med den rette. Vi er dybt afhængige af hinanden i Bådelauget, og det er derfor vigtigt aktivt at vise, at vi vil hinanden. Spørg derfor altid: Hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for mig. Preben Jensen Vigtige datoer 24. august kl Sommerfest. 7. september kl Arbejdslørdag 26. oktober kl Bådoptagning. 26. oktober kl Standerstrygning nov. - EDB for begyndere. 7. december kl Juleklip og glögg. Kære medlem...! Hvis du har nogle forslag til vores vedtægtsændringer, skal du skrive dit forslag ned og lægge det i en lukket kuvert mrk. Vedtægtsændringer. Brevet lægges i vores postkasse. Husk at skrive dit navn på forslaget. Alle forslag vil bliver behandlet fortroligt. Nysted Bådelaugs vedtægtsudvalg

3 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli Information fra Smakkelauget...! Kære venner i Nysted Bådelaug! Under Nysted Smakkelaugs sidste møde den 14. marts 2013 er det kommet mig for øre, at der er flere medlemmer i Nysted Bådelaug, der har en negativ holdning overfor Nysted Smakkelaug. Det beror sig på, at de tror, at Bådelauget betaler vores udgifter. Det vil jeg hermed på det kraftigste dementere. Nysted Smakkelaug har deres eget regnskab og står for samtlige udgifter vedrørende Smakkelauget, også til vores sejlmager Freddy Petersen. Nysted Smakkelaug er jo en del af Nysted Bådelaug, men som sagt en ny gren på stammen. Vi har jo også det Maritime udvalg, der varetager andre interesser på havnen for Nysted Bådelaug. For at komme disse misforståelser til livs, vil jeg i denne artikel informere om, hvordan Smakkelauget er bygget op, og hvordan man evt. kan blive medlem. Smakkelaugets formål Formålet med Smakkelauget er at have en mere maritim del af Bådelauget, også for at kunne tiltrække nye medlemmer, da dette er stærkt dalende. Mange personer vil gerne være med og støtte op om at bevare de gamle både med sejl. På længere sigt er det vores plan at få flere smakkejoller og have et værksted, hvor disse kan renoveres i løbet af vinteren. Det vil komme Bådelaugets medlemmer til gode, da vi på omtalte onsdage kan arbejde i værkstedet med renovering af træting til sin jolle eller motor, under vejledning af en af Smakkelaugets medlemmer. Smakkelauget har jo medlemmer, der er specialister på mange områder, og vi stiller gerne ekspertisen til rådighed, for at videreføre Bådelaugets vinteraktiviteter. Der har i vinterens løb for første gang været sejlsyning på programmet under kyndig vejleding af sejlmager Freddy Petersen fra Maribo. Der har været stor tilslutning af mange medlemmer, så kan det jo bare konstateres, at nye tiltag skaber nye og flere kursusdeltagere. Det er jo dejligt at se, at ikke alle medlemmer i Bådelauget er gået i vinterhi. Anparter i smakkebåden Rigmor Nysted Smakkelaug har 9 anpartshavere og Nysted Bådelaug har 7 anparter. De kan dog afhændes til bådelaugets medlemmer, mod betaling til bådelauget. En anpart i smakkebåden Rigmor koster kr. Det skal bemærkes, at Nysted Smakkelaug har deres egne vedtægter, og evt. nye ansøgere til anparter skal godkendes af Smakkelaugets bestyrelse. Der er påtvunget et medlemskab i Smakkelauget i form af et årligt kontingent på 500,- kr. I tilfælde af salg/dødsfald kan anpartsbeviset indfries med pålydende værdi. Man kan sagtens blive medlem uden at være anpartshaver, men det forudsætter, at vedkommende er medlem af Bådelauget. Hvis alle Bådelaugets anparter er solgt, kan der købes en anpart i en af de kommende smakkejoller, så vi løber ikke tør lige med det første. Vi har fået de tre første nye medlemmer, så lad os nu se, når solen kommer frem og vores smakkebåde ligger med deres rødbrune sejl i noret. Det skulle gerne give positive og nostalgiske tanker. Det vil Smakkelauget glæde sig til. Kursus for brugerne Før medlemmer kan benytte vores smakkebåd skal de naturligvis gennem et kursus i motorlære, sejlføring for dermed at bevise, de er sejlkyndige. Lad os nu stå sammen og ikke have alle de negative tanker overfor andre, der kun ønsker at gøre et godt stykke arbejde for begge vores klubber. God sommer! Richard Jensen oldermand for Nysted Smakkelaug

4 4 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Nysted bådelaugs bestyrelse Formand: Preben Jensen Tlf Næstformand: Tommy Frederiksen Tlf Bestyrelsesmedl. for aktive: Joanna Marcussen Tlf Per Carstens Tlf Suppleant for aktive: Ole Wiberg Tlf Bestyrelsesmedl. for passive: Svend Aage Christansen Tlf Suppleant for passive: Torben Hansen Tlf Kasserer: Lars Bille Hansen Tlf Revisor: Per Jacobsen Tlf Revisorersuppleant: Lise Foss Hansen Tlf IT- OG BLADUDVALG: Richard Jensen Web./it-udvalg og redaktør Rosenvænget 16 A, 4880 Nysted Telf Alex Jensen Redaktion og it-udvalg Drosselvej 9, 4880 Nysted Telf John Slot Medredaktør og redaktion Slotsgade, 4880 Nysted Tlf.: Set o g s k e t siden sidst Af Richard Jensen - Redaktør af Laugsnyt Sommeren er endelig kommet, selvom det har taget sin tid. Frostvejr i april har vi jo prøvet før. Vejret har ikke ligefrem været med bådfolket i påsken, hvor der skulle bundsmøres og være almindelig klargøring af bådene. Vores nytårsfrokost den 12. januar. Masser af godt humør og en dejlig frokost, leveret i fællesskab af Sonja, Joanna og Fru Frederiksen. Tak til festudvalg for det gode initiativ. Vores vinteraktiviteter har nok haft det største deltagerantal i laugets historie. Mange havde forladt den varme stue og var mødt op for at modtage ny lærdom eller bare en hyggelig aften. Det er dejligt at være med sådan en aften. Splejsning af tovværk havde tre kursister, alle gengangere fra sidste år, man bliver jo ikke for gammel til at lære noget nyt - eller måske bare noget man havde glemt. En enkelt lærte at binde pælestik og flagknob. Nyt på programmet var syning af smakkesejl. Der var stor tilslutning til dette. Sejlmager Freddy Petersen underviste kursisterne. Syning af ruser og garn trak ikke mange kursister i år, men dem der kom, tog Richard og Svend sig af, så de ikke gik forgæves. Vores modelskibe blev der ikke gjort meget ud af denne vinter, da Ole Wiberg skulle gennem en større operation, som er ankermand på dette felt. Jan Marcussen der er ivrig modelskibsbygger, ville gerne vente med at færdigbygge den berømte teclipper Cutty Sark, som har været omtalt i sidste nummer af Laugsnyt, til Ole var på banen igen. Jan fik imidlertid tiden til at gå med at pudse vores messingklokke og hygge op om kursisterne. Vi takker vores medlemmer der underviste og gerne vil bruge en del af deres fritid til at dygtiggøre andre. Generalforsamling og formandsskifte i februar måned. Et udvalg til at kigge vores vedtægter igennem, som måske kunne trænge til fornyelse hist og pist. Man skal jo følge lidt med tiden og gøre det attraktivt for nye medlemmer. Se endvidere referatet om generalforsamlingen og formandens beretning længere inde i bladet, eller på vores hjemmeside. Pakkefest i marts måned, som nu ikke var en pakkefest, men en forårsfest med medbragt madkurv, kunne trække ca. 30 deltagere i deres festtøj. Der blev danset til vores nye musikanlæg med musikvideoer, leveret af Jan. Der var stemning for en ny fest næste år.

5 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli Standerhejsning Vejrmæssigt en blandet fornøjelse. Formanden Preben Jensen holder sin første tale som ny mand på formandsposten. Foto: Jan Marcussen Ingen dødsfald blandt vores medlemmer dette forår. Vi har ellers stået hårdt for de sidste par år. Gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er for højt. Lad os nu ikke tænke på det, men på at skaffe yngre medlemmer til klubben. Vi må håbe at vores nye maritime forening kan levere nogle nye, friske folk i tiden fremover, der kan bidrage med et frisk pust til foreningen. Vi er jo trods alt modtagelige for nytænkning i Bådelauget - eller det skal vi måske lige tænke over? Renovering af Nysted Havn startede efter påsken, og der arbejdes stadig for at nå at blive færdige til tiden. Søsætningen den 13. april gik som det plejer. Godt vejr med en enkelt regnbyge, og næsten alle både kom i vandet. Standerhejsningen hvor ca. 30 personer deltog. Vores nye formand Preben Jensen ønskede alle en god sejlersæson, og forhåbentligt et bedre fiskeri end sidste år. Han bemærkede endvidere at Nysted Bådelaugs har fået ny hjemmeside, så man skal huske at kigge ind af og til, da man forsøger at holde siden opdateret med de seneste nyheder. Han takkede også de medlemmer som havde brugt tid på at undervise andre i edb og vores vinteraktiviteter med syning og splejsning. Efter tre høje hurraråb hejste næstformanden standeren, og man gik videre til næste punkt - dagens frokostanretning, bestående af sild, skipperlabskovs og ost. Smakkebåden Rigmor blev søsat den 20. april i år under en lille ceremoni, der skulle markere dagen. Ceremonimester Sven Erik Hauberg gav Rigmor et par ord med ud i det våde element. Der var et lille traktement i form af øl og vand, Kaptajn Morgan rom og et stykke hjemmebagt kransekage, leveret af Hanne Hauberg. Pinsemorgen var der morgenkaffe med tilbehør til de morgenfriske. Der var kun 13 morgenfriske denne dag. Læs alt om vores hornfiskekonkurrence som du finder placeret bagerst i bladet, nemlig på side 20. -red.

6 6 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug En s ø m a n d s oplevelser: På trampfart langs elfenbenskysten Af Alex V. Jensen Som indlæg til dette nummer at Laugsnyt vil jeg skildre en oplevelse fra mine helt unge år som sømand på langfart med M/S Nopal Vega fra rederiet Ejvind Lorentzen, Norway. Jeg havde afmønstret tankskibet T/T Texaco Belgium fra rederiet Texaco Norway, og var hjemme på en velfortjent ferie, som var ved at være slut. Dengang skulle man kontakte Det Norske Konsulat i København, når man ville have en ny hyre. Konsulatet var forhyringskontor for norske og danske søfolk i København. Det var ikke første gang, jeg var på konsulatet, men havde været der adskillige gange før, sammen med min far, når han skulle have en ny hyre på et skib, han var jo også sømand. Den første hyre, jeg blev tilbudt, var med en gastanker som hed Mundogas Brazil. Den takkede jeg nej til. Jeg var lige afmønstret en olietanker, og havde nu mere lyst til et skib i trampfart med stykgods, som anløber havne oftere end de fleste andre skibe på langfart. - Jeg har næppe tænkt på, hvad det indebar dengang, men med alderen kommer man jo tit til at tænke på, hvad det var, man oplevede dernede ved Afrika. Noget meget farligt! Det var bl.a. med pirateri, som ikke er et nymodens fænomen, og som stadigvæk foregår ved Den Persiske Golf. Dengang foregik det uden for Vestafrikas kyst i nærheden af Lagos, som var et af brændpunkterne ved Nigeria. - Mange søfolk husker det som foregik dengang, tænker tilbage på ankerpladsen uden for Lagos, når nyt bringes i dagspressen eller på tv, at der igen et skib som er kapret, besætningen er taget som gidsler af piraterne, og vil kræve en eller anden kæmpehøj løsesum. Nå, - men jeg mønstrede ud fra Københavns Lufthavn den 28. marts 1977, med kurs mod Chicago i Amerika, hvor flyet skulle mellemlande og senere fortsætte til St. Louis. Allerede ved landingen i St. Louis startede problemerne. Flyet kunne ikke bremse, så vi måtte vente i fire timer, inden flyteknikkerne havde fået has på teknikken. Ventetiden blev delvis brugt i den kæmpestore flyterminal, som vi under ingen omstændigheder måtte forlade - og i baren, hvor alt kunne fås gratis, SAS betalte jo indtil flyet igen var klar til at fortsætte rejsen mod St. Louis, hvor så endnu et problem opstod. Ingen havde fortalt mig, at jeg skulle skifte lufthavn til min videre rejse mod Huston i Texas. En stor, tyk neger hjalp mig med at håndtere min bagage, og guidede mig til bussen til næste lufthavn, fortalte mig også at jeg skulle stå af, når bussen havde stoppet tre gange. Min bagage regnede jeg dog ikke med at se foreløbig, og jeg nåede kun lige netop at få bordingpas til næste fly, et gammelt DC8 fra Delta Airlines. Jeg kan huske, at vi kun var tre passagerer på flyet. En fuld svensker, som havde fulgt mig på hele rejsen fra København, en pæn udseende dame i sin bedste alder, som jeg havde en rigtig god samtale med på rejsen. - Hendes hang til de lidt mere våde varer, var et stort problem for hende! Det første indtryk jeg fik af dette store land, var da jeg med stor glæde, genså min bagage på gummibåndet i ankomstterminalen. Det var et kærkomment gensyn. Jeg regnede jo med, at den store neger i St. Louis omsatte mine effekter mod kontanter. Da jeg kom ud af terminalen, så jeg som det første palmerne, - så mærkede jeg varmen slå

7 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli mod mit ansigt, som i forvejen var mere eller mindre rødmosset efter mit møde med den nydelige og tørstige dame på flyet. Ved udgangen stod en venlig, ventende herre med et skilt på maven, hvorpå det stod Mr. Jensen. Jeg regnede med at det var henledt på mit efternavn, og at skibet havde sendt en attache fra agenten i rederiet, der skulle hjælpe mig på min videre færd med at nå til min destination M/S Nopal Vega, - men først skulle jeg igennem en køretur på 6 timer, til vi kom til et Highway Motel, for overnatning inden slutdestinationen næste dag. Jeg husker, at jeg knap kunne sove i forventning om, hvad dette store land ville bringe næste dag. M/S Nopal Vega. - En stor, gammel, grå båd viste sig på mine nethinder, da vi nærmer os kajpladsen. Jeg så efter en ekstra gang på rederimærket, som var påmalet skorstenen og konstaterede, at den var god nok,- det var den! Selve skibet var en historie i sig selv, for den var næsten lige så gammel som jeg selv, og trængte til en hel del vedligeholdelse, både på dæk og i maskinen. Jeg vidste fra første færd, at jeg ikke kom til at mangle arbejde. Maskineriet var en dejlig, god, gammel 8 cylinder, 2 takts Burmeister & Wain motor, lige sådan en man elskede at rode og pukle med dengang. Vi skulle sejle trampfart med stykgods, det var alt lige fra tømmer, traktorer, kaffe, ris og hundredevis af andre ting. Et skib, som går i trampfart (efter det engelske ord: Tramp), er et skib, som ikke har en fastlagt ruteplan, men chartres for én rejse ad gangen. Tidligere var der en hel del skibe, som sejlede i trampfart, i dag har linjefarten og containerskibene desværre overtaget det meste af markedet, med det til skade, at skibene kun ligger kort tid i havn, og oplevelserne for søfolkene udebliver. En blandet besætning af fjorten nationaliteter var der på skibet, så man fik udvidet sit engelske sprog, som man havde lært i skolen, desværre for de andre besætningsmedlemmer fra Spanien, Honduras, M/S Nopal Vega, bygget i Göteborg 1956, brt., ejet af Ejvind Lorentzen - NOPAL LINES.

8 8 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Chile og Tyrkiet, som ikke havde undervisning i engelsk som obligatoriske fag, men med diverse fagter og tegnsprog gik det rimeligt fint med at forstå et fælles sprog. Det var en stor besætning i forhold til skibets størrelse, og med kun en kvinde om bord Gnisten eller telegrafisten, der var en flot, ung, lyshåret svensker, som hængte vejrmeldinger og nyheder hjemmefra op på opslagstavlen i messen. Hun tænkte nok ikke på, at størsteparten af besætningen ikke forstod et klap af, hvad der stod på notaterne. Spisningen foregik i de respektive messer, som der var en hel del af. Saloonen til de øverste i hierarkiet, officersmesse, underofficersmesse, bådsmandsmesse og endelig crewmessen, som den eneste messe, der ikke havde servering. Jeg tilhørte bådsmandsmessen og foruden mig som maskinreparatør sad selvfølgelig bådsmanden, tømreren og kokken, vi havde ret til servering, - det havde meget at sige dengang, husker jeg! Det, at kunne købe forplejning af øl og spiritus på skibet, var der strenge restriktioner for en crew-besætningen. De kunne ikke tåle at drikke, blev der sagt. Vi andre derimod kunne heller ikke tåle det, men kunne købe det vi ville have, bare fordi der stod noget andet i vores pas. Sådan var der meget som var ulige fordelt dengang. Var man noget ved musikken, så fik man, - var man ingenting, så fik man ingenting. - Nå, men den første tur vi stævnede ud, skulle gå til New Orleans for at laste ris til Nigeria i Afrika, som også dengang led meget af hungersnød. En tur til French Quarter og Bourbon Street skulle også nås, inden afsejlingen. Når man nu var på de kanter, skulle man jo høre New Orleans Jazz på Bourbon Street. Turen gik nu fra New Orleans til Port Arthur i Texas for bunkers af olie og så videre over Atlanten til Monrovia i Liberia, hvor der skulle 30 (svartinge) om bord, som nordmændene kaldte dem, det var det vi andre kaldte for Crew Boyes eller negere, som skulle tage sig af alt det arbejde om bord, som ingen andre gad lave. De arbejdede fra kl morgen til langt ud på aftenen for sølle Bunkers fra Bourbon Street, stedet hvor der var liv og glade dage og hvor jazzen var et must. Fo t o: Alex Jensen

9 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli US dollars i døgnet. De opholdte sig på agterdækket, hvor de boede under pubben, imellem rør og alt andet ragelse, som var stuvet bort, for ikke at ligge skibet til last under stormvejr. Det var lidt af en oplevelse at betragte disse sorte mennesker, når man kom på dæk, efter at havde opholdt sig i maskinrummet i 45 graders varme og skulle have frisk luft. Til tider var der meget uro, fordi deres medbragte kok røg stærk tobak, og når han i løbet af dagen havde nået over dagens kvote, jagtede han de andre Crew Boys med en kæmpestor kniv, så alle flygtede rædselsslagen til alle sider, under en masse ståhej på dækket. Kokken var helt utilregnelig og for de andres sikkerhed, blev han afmønstret under en masse palaver, knytnævetrusler og alvorsord. Vi anløb nu 1-2 havne hver dag langs Elfenbenskysten, den ene værre en den anden. Vi fik nu påbud af skipper om ikke at gå i land, han mente at vi sikkert ikke ville overleve ret længe på egen hånd. Vi skulle op i byen i en af kolonierne den ene dag, hvor vi måtte have beskyttelse af betjente, sorte som kul med korte bukser og en pistol ved hoften. De var ikke bange for at bruge pistolen, - og hvem de brugte dem på, tror jeg var dem ligegyldigt. Et menneskeliv var intet værd for dem. Den ene dag, da jeg kom på dæk, var der et stort postyr på kajen. Det viste sig, at bådsmanden havde overrasket en tyveknægt i malershoppen, som var i færd med at stjæle maling. Her var nu kontant afregning fra bådsmandens side, der havde en kort lunte, og såvel maling som tyveknægt røg over skibssiden. Der var 10 meter ned til kajen - og under meget postyr af hans medsammensvorne, som opholdte sig på kajen for at afhente tyvekosterne. Tyven overlevede i første omgang, indtil to af før omtalte betjente bankede ham med spark og knipler, så han næppe kunne have overlevet dette grove overfald. Det viste helt klart, hvad respekt de havde for et menneskeliv. En anden gang var vi gået Her ses en del af dækslasten som var dozere til Abidijan hovedstaden i Elfenbenskysten. Fo t o: Alex Jensen i land på en af de franske kolonier, fordi vi ville på bar. Hen på aftenen, efter at have indtaget et større kvantum af den lokale bryg, tager stewarden et stort bundt pengesedler op af lommen for at betale regningen, til stor skræk for os andre, et menneskeliv kostede jo ingenting, og de indfødte ville ikke have tøvet et sekund med at myrde stewarden for at få finger i seddelbundtet. Vi fik nu, inden vi drog hjemover, samlet det meste af besætningen, så vi havde en mulighed for at modstå et overfald på stewarden, - dog kunne vi intet gøre, hvis de havde skydevåben. Jeg husker, at det var en meget mørk og skummel aften, med en masse små smøger, som der skulle holdes øje med, specielt den gruppe af indfødte, som fulgte os på afstand. Rygter har det jo med at løbe i forvejen, og da vi nåede gaten til havneområdet, hvor to bevæbnede vagter holdte vagt, ville de først have penge af os, inden de åbner gaten, så vi kunne komme i sikkerhed på skibet. Vagterne har sikkert delt betalingen med den efterfølgende gruppe, efter vi var kommet sikker ned på skibet. Afrika har altid været en røverrede, og Lagos rede uden for Nigeria kyst var ingen undtagelse. I 1977 var alt kaos, en borgerkrig

10 10 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Nopal Vega ved at laste tømmer. og næsten 400 fragtskibe lå for anker uden for Lagos med forsyninger, ventende på tilladelse fra havnemyndighederne for at kunne gå til kaj og få afleveret deres last. Hvis man ikke smurte de rigtige hjul i havneadministrationen og diverse myndigheder, kunne man ligge for anker i op til et halvt år, inden sejladsen kunne fortsætte. Vi hørte bl.a. om en dansk Mærsk båd, som havde cement i lasten, hvor besætningen efter et halvt år måtte hugge det løst med et trykluftbor. Det var lige så slemt at ligge for anker, som at lasten blev ødelagt. Et rigtigt slaraffenland for datidens pirater, de kunne næste vælge og vrage i, hvad de ville tage. Indtil for et par år siden optrådte pirater i vores bevidsthed som et levn fra fortiden, en klap for øjet, træben, klo og et sværd er nogle af de mest karakteristiske pirattræk. I dag opererer de stadigvæk i Guineabugten ved kyststrækningen mellem Guinea og Angola. Forskellige lande som Elfenbenskysten, Ghana, Benin og Togo er nogle af de involverede lande. Specielt en oprørsgruppe havde valgt at angribe skibene ved den Nigerianske kyst for at fjerne værdier og tage gidsler, nemlig Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Bevægelse for befrielse af Fo t o: Alex Jensen Nigeria Deltaet), den mest magtfulde og militante oprørsgruppe. For piraterne var det oftest unge arbejdsløse mænd, som ønskede større tilgang af materielle goder, såsom biler og våben. Ved Nigerdeltaet var det omfattende olietyveri også en god forretning. Derfor havde forskellige militser taget kontrollen over mange af deltaets olieproducerende områder. Nogle med klare politiske målsætninger. Andre med åbenlyse kriminelle hensigter. Der lå et Asger Lindinger skib, hvis kaptajn blev dræbt af piraterne, en aften hvor det var særligt slemt. På Nopal Vega havde vi rigget brandslanger klar i tilfælde af, at piraterne skulle komme, desuden havde vi også rigget lys til hele vejen rundt om skibet, for at kunne holde øje med piraterne, når de kom i deres små kanoer og robåde. Det var ikke hurtiggående motorbåde, som dem de bruger i dag. Besætningen skiftedes til at gå vagt om natten og skulle være særlig årvågen, hvis man hørte skud i det fjerne. Kun en gang lykkedes det to pirater at komme om bord via ankerkæden, de blev hurtig passiviseret af bådsmanden, som havde banket søm i et bræt, så det virkede som en kølle, hvis de stak fingere over rælingen. De opgav dog hurtigt, og flygtede over hals og hoved. Til

11 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli tider, når det blev alt for slemt, måtte vi hale ankerne op og sejle ud på åbent hav, hvor sikkerheden var større. Vi overlevede alle dette frygtelige ophold, og kun fordi vi havde ris i lasten, kom vi til kaj efter to måneder. Selve losningen tog mange dage, da det var med håndkraft og med skibets egne lastebomme, manøvreret af afrikanske arbejdere. Under en masse råb og skrig, som udgjorde kommandoer, lykkedes det dem dog at lande det ene slæng efter det andet på kajen. Lastbilerne, som var gamle udrangerede Volvo og Scania biler, uden førerhus, dog var der lavet et værn eller ly med krydsfiner, så chaufføren ikke faldt ud under kørslen. Bilerne kom kun en gang om dagen, så havde de tjent til maden den dag, og kom ikke igen før næste dag. Næ, - det var kvinderne der måtte pukle i lasten med stablingen af risen, så den kunne komme i land. Jeg husker specielt, at når kvinderne efter en lang og hård dag i lasten i over 35 graders varme gik fra borde, havde de hver en bylt på hovedet med ris, som var taget af lasten. Tit tænkte jeg den tanke, at mon nu også lastbilerne nåede det rigtige bestemmelsessted, eller om risen også endte hos piraterne eller oprørene, - det har det helt sikkert gjort! Når man så disse høje, ranke og sorte kvinder gå langs kajen i deres farverige lange klæder med en bylt ris på hovedet, står det stadigvæk prentet på min nethinde som et minde fra dengang. Jeg vil aldrig glemme denne lugt af varme, støv, urin og afføring blandet sammen til en ekstrem ubehagelig lugt, står efter alle disse år stadigvæk som en meget modbydelig lugt i mine næseboer. Her i Lagos foregik landgangen også med bevæbnede vagter. De kom om bord for at tilbyde beskyttelse for 200 cigaretter og nogle få US dollars. En billig livsforsikring hvis man skulle i byen midt i denne røverrede af et kaos i havnebyen Lagos. Der var ingen personer der kunne antaste os, når disse vagter var med, kunne man tydeligt se frygten i de indfødtes øjne, når vagten klappede på skyderen ved hoften. Jeg tvivlede ikke et øjeblik på, at de ville bruge pistolen uden at tøve, også for at opretholde deres krav til os på måske 5-10 US dollars for beskyttelsen. Alting får dog en ende og vi forlader heldigvis havnen i Lagos for at fortsætte ned af Elfenbenskysten til de andre havne. Vi har stykgods til Calabar, San Pedro, Abidijan, Tema og mange andre steder, bl.a. nede ved Congo floden, en havn jeg ikke længere husker navnet på. Turen over Atlanten til Jacksonville i Amerika forløb uden problemer. Det skulle imidlertid blive den sidste tur med dette gode gamle skib. Der kom et telegram med besked om, at skibet var solgt til en ny reder og vi skulle sejle til New Orleans for afrigning, her skete afmønstringen fra skibet og rejsen hjem fra M/S Nopal Vega kunne begynde, seks måneder efter jeg forlod Kastrup Lufthavn. Denne gang skulle jeg flyve non stop New Orleans København med SAS. Når jeg i tv ser reklamer med SAS og de mennesker, der allerede føler sig hjemme, når de ser symbolet SAS, er det helt i overensstemmelse med, hvordan jeg selv oplevede det. Når jeg ser reklamen, går tankerne tilbage i tiden, til ungdomsårene og til minderne fra dengang, gode som dårlige, og hvordan man selv følte det, da man så symbolet SAS. - Man var næsten hjemme! Skibet M/S Nopal Vega blev solgt til en ny reder, og på næste tur til Afrika blev skibet bombet ved kysten uden for Nigeria. Skibet overlevede en brand og blev senere ophugget på det sidste hvilested, Arlang Beach i Indien. Jeg håber, alle har nydt at læse om en af mine oplevelser som sømand på langfart. Jeg oplevede, da jeg skrev denne artikel, en masse minder væltede frem fra gemmerne, - efter alle disse år, hvor de har været gemt væk længst inde, for at kunne gå i glemmebogen, er igen kommet frem i lyset, og det er utroligt, hvor meget man husker om godt og ondt. Alex Jensen.

12 12 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Flydebroen hvor der bliver monteret betalingsstandere for el og vand. En ting der nu er inkluderet i lejeaftalen, men bliver en forhøjelse af pladslejen. Foto: Ri c h ar d Jensen Flydebro med betalingsstandere... forsat fra forsiden Der opsættes 7 forsyningsstandere for el og vand til fastliggerne og gæstesejlerne på kajanlægget, men jeg håber, at de bliver mindre end de, der er foreslået langs bassinkajen. Den nye flydebro er udført som beskrevet på orienteringsmødet d. 6. november Der er ikke i projektet taget hensyn til de kommentarer, som brugerne af havnen fremkom med på mødet, og derfor er der stadig 8 urolige pladser uden for T-stykket og intet skørt på gæstebroen, som ellers ville give ro i havnebassinet. Der mangler Annoncer i Nysted Bådelaug Du kan annoncere på vores hjemmeside og du får din annonce med i vores klubblad LAUGSNYT to gange årligt. Kontakt: også en snubleplanke og inddækninger ved de store støtterør. I skrivende stund har jeg fået oplyst, at der opsættes betalingsstandere for el- og vandforbrug, ikke kun for gæstesejlere men også til sejlere med faste pladser. Dette er overraskende, da forbrug for el og vand nu er inkluderet i lejeafgiften ifølge den lejekontrakt som bådejerne har indgået med Guldborgsund kommune. Konklusionen er, at vi bådeejere, som havde regnet med at bådepladserne blev forbedrede med havnens renovering, i stedet kan se frem til en forhøjelse af pladslejen. God sommer! Ole Wiberg

13 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli Fo r m a n d e n s b e r e t n i n g generalforsamlingen 21. februar 2013 Vi har i år måttet sige farvel til flere medlemmer af Lauget. Vores formand gennem de sidste mange år Preben Rosenfold. Tidligere formand Leif Raahauge. Fhv. murer og bager Niels Skaaning Hansen. Journalist Thorkild Jensen. Tidl. Skovarbejder Kaj Jensen. Fhv. Sparekassedirektør Hans Christensen. Lad os sammen mindes dem med et minuts stilhed. Æret være deres minde. Der har i årets løb været af holdt seks bestyrelsesmøder. På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at indkøbe en smakkejolle. Willy Jørgensens jolle blev tilbudt, og købt for kroner. Der blev herefter udarbejdet et regelsæt for køb af anparter, og for brug af jollen. Herefter blev Nysted Smakkelaug stiftet under Nysted Bådelaug. I dag har Nysted Smakkelaug otte anparter, de næste to anparter er ved at blive solgt. Bådelauget vil herefter have seks anparter ifølge regelsættet. Jollens motor er blevet renoveret med selvstart. Den er blevet malet ind- og udvendig, fået nyt ror, motorkasse og damlåg. Træet til masten er fældet og afbarket, og er klar til færdiggørelse. Sejlene sys med lig og kovser hver onsdag, og skulle blive færdig til standerhejsningen. Smakkelauget har modtaget et arbejdslegat på kroner til færdiggørelse af jollen. Bådelauget har nu otte anparter til en værdig af kroner. Der er afregnet med Smakkelauget vedr. køb af jollen. Tak til Smakkelaugets bestyrelse. Det Maritime Udvalg har i løbet af året arbejdet med barkkedlen. Der er givet fondsmidler fra Guldborgsund Kommune på kroner og fra Tuborg Fonden på kroner. Barkkedlen står nu færdig med rig, ny kedel og pikstensbelægning, klar til brug. Der er meningen at første forsøg med barkning, skal ske til foråret, hvor vi vil barke to smakkesejl af bomuld. Enikö og jeg har udarbejdet materiale til informationstavler, foldere og kort, hvor barkkedlernes historie og funktion er beskrevet og illustreret. Prebens rolle blev delt ud på flere personer. Enikö har overtaget rollen som koordinator. Gruppen er blevet suppleret med Lasse Bille Hansen til varetagelse af regnskab og med Finn Rossdahl til at søge fondsmidler. Tak til dem som sammen med Ib Foss Hansen har brugt meget tid på projektet. Klubhuset. Efter sidste års indvendige malerarbejde og akustiske regulering, har fået en grundig rengøring indvendigt og udvendigt klubmedlemmer udførte arbejdet. ---fortsættes næste side OH BILER A/S Vesterbrogade Maribo Tlf Værksted

14 14 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Det er vigtigt at denne arbejdsdag afholdes hvert år. I år skal der udføres udvendigt malerarbejde. Maling af vindskeder, vandbræt og sokkel. Klubhuset har i løbet af året fået nyt toilet til herrerne. Et nyt køleskab og musikanlæg. Vi takker Per Carstens, Tommy Frederiksen og Joanna Marcussen for at sørge for indkøb til dette. Der har været holdt Hjertestarter kursus over to aftener, den 13. og den 20. marts med 16 deltagere. Der ansøges stadig om en hjertestarter til klubben. Da en hjertestarter koster kroner, og vi har ca kroner på kontoen, opfordres der til at købe navneplader i baren og at købe jubilæumstrykket. Overskuddet går ubeskåret til indkøb af hjertestarter. Ved sidste års generalforsamling opfordrede Preben Rosenfold til at danne en festkomite. Den har vi dannet og vi takker Sonja Slot, Joanne og Jan Marcussen for de gode fester, og for deres ihærdige indsats. Generelt har der været stor deltagelse i årets aktiviteter. Pakkefesten den 17. marts blev en festlig aften med næsten 30 deltagere. Til hornfiskekonkurrencen deltog i alt seks både med 12 deltagere. Der blev fanget 44 hornfisk og uddelt præmier til: 1. Tommy Frederiksen med 12 fisk. 2. René Petersen med 7 fisk 3. Alex Jensen med 5 fisk + præmie for størst fisk. 4. Præmie til flest antal fangede fisk i båden gik til Bent Mandrup Jensen. I klubhuset blev der serveret røgede hornfisk. Igen gjort med stor omhu af Daisy og Preben Jensen. Standerhejsning og bådudsætning foregik med frokost, bestående af sild, skipperlabskovs og ost, øl og snaps til 30 deltagere. Pinsemorgen blev der serveret morgenkaffe for medlemmer og gæstesejlere. Husk at gæstesejlere altid er velkomne i klubhuset. Tak til festudvalget og Per Carstens. Rusesyning, modelbygning og sejlsyning foregår ti onsdagsaftener i januar, februar og marts med deltagelse af medlemmer, hvor vi lærer meget og har det festligt sammen. Vi har haft besøg af en sejlmager som underviser i syning og belåning af sejl. I december havde vi edb-kursus på fire onsdagsaftener med otte kursister. Det er noget der vil fortsætte, da mange søger viden netop om brugen af edb. Tak til Alex og Richard for deres indsats ved onsdagsaftener og også tak til Richard som passer klubbens flotte hjemmeside. Laugsnyt har fået et nyt design og mange har bidraget med artikler og fotos til bladet. Bladet har fået en ny medredaktør, John Slot. Tak til Richard og hele bladudvalget for et godt og indholdsrigt blad. Sommerfesten den 25. august blev en dejlig fest med 52 gæster, god mad, dejlig musik og dans til ud på den sene aften. Stor tak til festudvalget samt øl-mand Per. Standerstrygning og bådoptagning foregik den 27. oktober. 30 medlemmer deltog i frokosten og det blev en dejlig afslutning på sejlsæsonen. Juleklip med tolv deltagere blev holdt den 16. december. Enikö serverede varm, krydret vin. Øl- og vinsalget er gået meget tilbage. Der er ikke så mange tørstige sjæle til stede i det daglige. Salget er gået ned med ca kroner om året, som svarer til 5-6 kasser øl om ugen. Bestilling af drikkevarer og bankbetalinger foretages af Per Carstens, men nu skal han til Nykøbing, hver gang han skal i banken. Per skal have en stor tak for at udføre det meget tidskrævende arbejde. Selv om klubbens omsætning er gået ned, har vi dog stadig overskud, men Bådelaugets driftsudgifter er steget med ca kroner på grund af stigning af pris på vand, varme og el, svarende til en prisstigning på 50 kroner pr. medlem pr. år. Havnen Den 6. november 2012 blev der afholdt et orienterende møde om renovering af

15 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli Nysted Havn og om planerne for fremtiden. Der deltog repræsentanter for klubber, foreninger, brugere af lystbådehavnen og embedsmænd fra Guldborgsund Kommune. Som I har kunnet læse i Laugsnyt, havde jeg en del punkter vedr. renoveringen. Nogle af mine punkter er taget til efterretning som f.eks. om belægningen af kajanlægget. Betonfliser vil blive ændret til chaussésten og fenderplanker på midtermolen bliver beklædt med en diagonal bræddebeklædning. Der er dog intet nyt vedr. mit forslag til udformningen af flydebroens længde og T-stykket samt skørt ved gæstebroen. Siden det første møde, er der afholdt to møder vedr. overtagelse og drift af hele havnen. Repræsentanter for de involverede klubber og foreninger har givet udtryk for, at en overtagelse af havnen skal baseres på, at havnen er renoveret, og at overtagelse kan ske på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Bådelaugets bestyrelse har meddelt kommunen, at lauget ikke er interesseret i at overtage drift og vedligeholdelse af erhvervshavnen og erhvervsarealerne, legeplads og lign. Bådelauget kan være interesseret i, at overtage drift og vedligeholdelse af bådebroerne ud for klubhuset, slæbestedet, (lauget har en andel i slæbestedet), stejleplads og fiskeskurene. Bådelauget er ikke interesseret i en overtagelse af hele havneområdet, men vil måske kunne være en part i en selskabskonstruktion omkring Nysted Havn. Bådelaugets synspunkter er ved seneste møde fremlagt for Guldborgsund Kommunes embedsmænd, som vil viderebringe forslagene til kommunens politiske udvalg. Jeg henviser i øvrigt til sidste nr. (52) af Laugsnyt og til referat af bestyrelsesmøderne den 14. december 2012 og 29. januar 2013 i protokollen. Som afslutning siger jeg tak for godt samarbejde med bestyrelsen, medlemmerne og til min private sekretær. Jeg ønsker ikke at fortsætte og stiller ikke op til genvalg. Ole Wiberg Touching your heart Touching your heart Touching your heart Touching your heart Touching your heart Rødbyhavn Motor- & Maskinværksted VI ER SPECIALISTER I MARINEMOTORER Alle former for Svejsning samt smede- & maskinarbejde Hydraulik for fiskeri VI ER SPECIALISTER Vestre Kaj Rødby Vestre Kaj Rødby Vestre Kaj Rødby VI ER SPECIALISTER I MARINEMOTORER I MARINEMOTORER 60 51

16 16 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Referat af generalforsamlingen Den 21. februar Valg af dirigent. Henning Madsen blev fra bestyrelsens side foreslået. Der var fra generalforsamlingens side ingen andre forslag så Henning Madsen blev valgt. 2. Valg af stemmetæller. Alex Jensen. Richard Jensen. Niels Hansen blev forslået og valgt. 3. Formandens beretning. Formanden afholdte sin beretning fra året der var gået. Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen til beretningen så den blev godkendt. 4. Aflæggelse af regnskab. Kasserer Lise Foss Hansen gennemgik de enkelte punkter i årets regnskab. Regnskabet viste blandt andet, at omsætningen i Lauget er faldet en stor del, og at driften til stadighed bliver større. Der var enkelte små spørgsmål til regnskabet fra generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag. Der var indkommet to forslag. Første forslag kom fra Kai Kronborg og omhandlede laugets vedtægter. Kai Kronborg forslog, at der blev nedsat et udvalg til gennemgang af de nuværende vedtægter med henblik på diverse ændringer. Udvalget bestemmes af bestyrelsen og kan bestå af både bestyrelses medlemmer og menige medlemmer. Forslaget blev vedtaget. Næste forslag kom fra Ole Wiberg og omhandlede optagelse af aktive medlemmer. O.W. forslog at medlemmer af det nystiftet smakkelaug skulle kunne optages som aktive medlemmer. Efter drøftelse af forslaget i generalforsamlingen, valgte Ole Wiberg at trække forslaget tilbage. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlem og revisor. Fungerende formand Ole Wiberg havde valgt ikke at genopstille. Fra bestyrelsens side blev forslået Preben Jensen. ( Kettinge ). Da der ingen andre modkandidater var, valgtes Preben Jensen som ny formand. Da Ole Wiberg var overgået som formand og valgte og trække sig, blev som nyt bestyrelsesmedlem for de aktive valgt Joanna Marcussen. Som suppeleant for aktive blev Ole Wiberg valgt. Som nyt passivt medlem til bestyrelsen valgtes Svend Christiansen, som hermed afløser Joanna Marcussen. Som ny suppeleant for de passive valgtes Torben Hansen, Kettinge. Bådelaugets nye bestyrelse: Formand: Preben Jensen. Næstformand: Tommy Frederiksen. Bestyrelsesmedlem for aktive: Per Carstens og Joanna Markussen, sekretær. Suppleant Ole Wiberg. Bestyrelsesmedlem for passive: Svend Christiansen. Suppeleant Torben Hansen. Som kasserer uden for bestyrelsen blev Lars Bille Hansen valgt i stedet for Lise Foss Hansen. Revisorer: Per Jacobsen og Lise Foss Hansen. Tommy Frederiksen

17 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli Lise Foss Hansen og Enikö Wiberg svinger penslerne. Foto: Ri c h ar d Jensen Forårsaktiviteter på stejlepladsen Barkkedlen, også omtalt som barkovnen, kan blive ved med at byde på problemer, eller udfordringer, som det jo hedder på nudansk. Finn Jensen, som fik entreprisen på behandlingen af murværket, er sandelig kommet på arbejde. Allerede året efter at han havde afrenset, pudset og kalket efter alle kunstens regler, blev han nød til at genbehandle og i år var den gal igen. Efter at have konsulteret flere specialister, er konklusionen, at afskallingsproblemet skyldes, at når vandet fra havnen stiger op og står rundt om barkkedlen, suges saltindholdet ind i murværket og resultatet er, at pudsen stødes af. Han har nu givet det en anden form for kalkbehandling, som føres direkte på teglstenene, men også den behandling skal nok foretages ca. hvert forår. Efter kalkning skal der også males sokkel. Igen i år fik jeg den tjans, og jeg vil gerne indrømme at jeg, efter at have kravlet rundt om barkkedlen i godt et par timer, godt kunne mærke, at jeg ikke er 60+ længere. Træværket og kedellåget skulle også have en tur med tjære og maling, så Lise, Ib, Ole og jeg havde en aktiv og hyggelig eftermiddag. Men nu står barkkedlen også snorlige og klar til barkning. Vi har planlagt, at ét af Rigmors sejl bliver barket i dagene d. 21. og 22. juni, lige før Sct. Hans aften. Medmindre vejrguderne kuldkaster vores planer, er barkningen gennemført når dette nummer af Laugsnyt er udkommet og derfor vil jeg berette om forløbet og resultatet i det næste nummer. For de midler, som vi har modtaget fra Tuborgfonden, har vi produceret en infotavle, en folder med fotos, tegninger med tekst på tysk, engelsk og dansk og et foldet kort med den danske tekst. Infotavlen er sat op ved barkkedlen på stejlepladsen. Folderen uddeles gratis fra Bådelauget og fra havnefogedkontoret, mens kortet kan købes for 10 kroner inkl. kuvert. Fotoet på kortets forside viser hvor smukt og stemningsfuldt der er på Nysteds havn. Køb det og brug det til en hilsen til venner og bekendte. Enikö Wiberg på vegne af udvalget som arbejder for bevarelsen af MARITIME KULTURHISTORISKE ELEMENTER på havnefronten i Nysted.

18 18 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Smakkebåden Rigmor 2 tilbage i sit rette element. Mast, rigning og sejl er blevet monteret sidst i maj måned. Foto: Ri c h ar d Jensen Smakkelaugets tale ved søsætningen Kære venner og laugsrødder! I dag for 10 måneder siden blev Nysted Smakkelaug stiftet, nemlig den 20. juni Det Willy Jørgensen påbegyndte før sin død, er nu et næsten afsluttet projekt. Rigmor, som vores smakkejolle hedder, eller den skulle egentlig hedde Rigmor II, men der var ikke plads mere på navneskiltet og der er aldrig lavet et nyt, er navngivet efter Willys bedstemor, som hed Rigmor, så skiltet er gammelt og har sikkert fulgt båden i mange år. Den oprindelige træjolle arvede Willy efter sin bedstefar, der også hed Willy Jørgensen, og var politimester i Vordingborg. Jeg ved ikke hvor mange år Willys bedstefar havde den, eller hvor gammel træjollen var, men han sejlede med sejl i mange år. Den var vist med 2 master dengang. Hvor modellen af båden oprindelig kom fra, ved vi ikke og har vi ikke fået oplyst endnu, men mon ikke der er fra området omkring Vordingborg. Willy Jørgensen og hans bror Richard Jensen byggede den i glasfiber, hvor man brugte den gamle træbåd som skabelon. Det tog ca. 2 år at bygge den. Der skulle jo også være tid til at holde byggemøder, og dem var der mange af, for de havde jo ikke prøvet det før. Den gamle træbåd solgte han naturligvis videre, efter at den havde opfyldt sit formål, eller det der var tilbage af den. Motoren, en 10 hk Sabb diesel, som havde stået uden i regn, rusk og sne i to år, startede første gang. Der var endog indgået væddemål om, hvor mange startforsøg der skulle bruges, som Willy naturligvis vandt. Nu 33 år efter, startede den også første gang. Så det er ikke helt forkert hvad Willy sagde, at det var den var altid startvillig. Derfor har han aldrig fået monteret el-starter på den, det var ikke nødvendigt, mente han. Nysted Smakkelaug og Nysted Bådelaug er ejer af en jolle med historie. Tidens tand havde sat sit præg på jollen, så en renovering var tiltrængt. Det var ikke meningen at den skulle males i første

19 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 53 - juli omgang, men da vi fik en legat fra Sydfynske Dampskibsselskabs Fond på kr , besluttede vi at tage denne del af renovering med. Den har fået renoveret motoren, påmonteret el-starter, og elektrisk pumpe, nye motorfundamenter, ny motorkasse og damlåg og andre småting. Næste projekt på Rigmor er en ny dørk, så hvis man ønsker at donere et beløb til projektet, kan man henvende sig til oldermanden efter søsætningen, vi modtager beløb i alle størrelser. Der er lagt mange timer i at få den til at se ud som i dag. Smakkelaugets medlemmer kan være stolte af resultatet. Tak for en ihærdet indsats til medlemmer i Nysted Smakkelaug. Der mangler dog stadigvæk mast og sejl, men mon ikke at vi også når det i løbet af kort tid. Der vil nu være et lille glas, en pilsner og et stykke kransekage, eller en sodavand, hvis nogle ønsker det. Der har været to sponsorer ved projektet: Danny Groth Olsen, Rødbyhavn Maskin- og Motorværksted, har sponsoreret 8 meter startkabel. Malermester Jan Grundt Hansen, Rødbyhavn, der har sponsoreret den specielle sorte maling. Vi takker Folketidende for den flotte side i torsdagsavisen. Omtale kan vi ikke få for meget af i sådan en lille forening. Det luner at nogen værdsætter foreningens flotte arbejde. Signalflagene, til dem der ikke ved det, står der Smakkelaug og Rigmor, og nu med tre høje hurraråb overladet vi Rigmor til hendes rette element. -hauberg. Smakkelauget har fået en færøjolle Nysted Smakkelaug er nu ejer af en Færøjolle som skal istandsættes i vinteren 2014/2015. Det er en jolle der er bygget af lærk på eg, og har stået under tag de sidste 10 år. Efter nærme iagttagelse og opmåling, ser den faktisk rigtig sund ud, men der skal gøres en del, da ræling og en del andre småting skal skiftes. Den skal endvidere have nyt ror og en ny mast med sejl, så der ligger en del arbejde forude. Formen på jollen er rigtig flot og meget søstærk, da den er bygget til at kunne klare bølgerne ved Færøernes kyster. Jollen har Smakkelauget fået forærende af Jakob Jensen, der bor i Kettinge og er bror til Brian Bladt, som er vores seneste nye aktive medlem. Der skal nu skaffes penge til istandsættelsen, som beregnes at løbe op i ca kr. med mast og sejl. Nysted Smakkelaug har endvidere planer om indkøb af endnu en træjolle, en Kertemindejolle som endnu er i privat eje af nogle af Smakkelaugets medlemmer. Det kan man også følge med i på vores hjemmeside: www. nystedbaadelaug.dk/smakkelaug.. -red. Opmåling af jollen, der er 18 fod og har en bredde på 190 cm. Te g n i n g: Ole Wi b erg

20 20 laugsnyt - nr 53 - juli 2013 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Dagens fiskere i livlig snak på havnen. Mange kom for at redde sig en gratis hornfisk, som blev delt rundhåndet ud, til aftensmaden. Foto: Jan Marcussen Der var hornfisk til alle deltagere Hornfiskekonkurrencen 2013 løb af stablen lørdag den 11. maj kl Der var 11 deltagere, fordelt i fem både med bådførerne Richard Jensen, Ole Wiberg, Brian Bladt, Tommy Frederiksen og Svend Jensen. Fint vejr med en lille smule blæst og let overskyet. Der blev i alt fanget 104 flotte hornfisk. Efter vejning og optælling var der præmieuddeling og frokost. 1. præmie på 500 kr. gik til Rene Petersen med 20 fisk. 2. præmie på 300 kr. til Alex Jensen med 18 fisk og 3. præmie på 200 kr. til Johnny Petersen med 16 fisk. Finn Pyndt og Søren Murer fik begge trøstpræmie på 50 kr. for færrest fisk, nemlig 2 hver. Præmien på en flaske brændevin for bådførerne gik til Richard Jensen. Frokosten bestod af røgede hornfisk, som sædvanen tro, var blevet røget af Preben P. Jensen og Daisy Jensen sørgede for, at alle de grønne ben var blevet fjernet. Tak til begge. Til dessert eller efterret var der kaffe og ostemadder, som blev serveret af Joanna, også en stor tak til Joanna. Hornfisken var lidt senere på vej i år, så det var på et hængende hår, at der kunne leveres hornfisk til vores konkurrence, ellers måtte man finde på en anden menu. Jesper Brylle fangede dem et par dage før. -red. Stof til næste Laugsnyt Husk at indsendelse for stof til det næste Laugsnyt ER DEN 1. NOVEMBER 2013 Sendes til voes redaktør: Scan kode for at læse mere på vores hjemmeside!

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen.

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Lad os sammen mindes Preben ved et minuts stilhed. Æret være hans minde. På sidste

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vedtægter for Nysted Smakkelaug

Vedtægter for Nysted Smakkelaug Vedtægter for Nysted Smakkelaug 28. maj 2015 Navn og formål 1 Navn, tilhørsforhold og hjemsted 2 Smakkelaugets formål Medlemmer 3 Optagelse af medlemmer 4 Smakkelaugets Venner 5 Udmeldelse og eksklusion

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2005 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

laugsnyt fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen

laugsnyt fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen laugsnyt 20 årgang - nr 51 - JULI 2012 - Medlemsblad for Nysted Bådelaug Alex Jensen som ny underviser i splejsning af tovværk. Vintersysler med nye undervisere Vinteres splejsning af tovværk fortsatte

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere