INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL."

Transkript

1 INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL.

2 Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at bo i foreningen, som vi er! Vi anbefaler, at denne indflyttermappe læses grundigt, idet den forhåbentlig dækker de fleste af de spørgsmål, der måtte være. Skulle der alligevel opstå tvivlsspørgsmål, står bestyrelsen til rådighed for at hjælpe. Bestyrelsen kan kontaktes på kontoret beliggende Borups Allé 25, st. tv. De til enhver tid gældende åbningstider kan findes på foreningens hjemmeside, Det er desuden muligt at kontakte bestyrelsen på , Foreningens vicevært kan træffes på kontoret. De til enhver tid gældende træffetider kan findes på foreningens hjemmeside. Med venlig hilsen, Bestyrelsen Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 2 af 9

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Foreningens faciliteter... 4 Kælder-/loftsrum... 4 Badefaciliteter... 4 Fælles vaskeri... 4 Festlokale... 4 TV, telefoni og internet... 4 Affald... 5 Vedligeholdelse af installationer... 5 El-installationer... 5 Gas-installationer... 5 Øvrige installationer (vand/varme/afløb)... 6 Orientering vedr. ombygning, vedligeholdelse mm Forbedringer... 6 Ombygning/etablering af baderum... 6 Ombygning af køkken... 6 Affald i forbindelse med ombygning... 7 Orientering ved køb og salg Meddelelse af ønske om flytning Vurdering Salgsprocedure Overdragelsesaftale Indsigelser Ofte stillede spørgsmål... 9 Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 3 af 9

4 Indledning Denne indflyttermappe er udarbejdet som en kort orientering om foreningens faciliteter samt en gennemgang af nogle udvalgte regler og retningslinjer, som gælder for alle andelshaverne. Udover denne indflyttermappe har foreningens andelshavere pligt til at sætte sig ind i og efterleve de gældende vedtægter og foreningens husorden. På foreningens hjemmeside kan findes yderligere information om foreningen samt diverse andre nyttige links. Den er et besøg værd. Foreningen består af godt 140 lejligheder, hvoraf langt hovedparten er andelshavere. Der afholdes generalforsamling september/oktober. Foreningens faciliteter Kælder-/loftsrum Til hver andel i foreningen hører et loftsrum og et kælderrum. Kontakt viceværten for at få tildelt de to rum. Badefaciliteter Der findes fælles badefaciliteter i kælderen under Skotterupgade 18 med to baderum og toilet samt et toilet uden bad. For at få adgang til badefaciliteterne anvendes hoveddørsnøglen og den udleverede nøglebrik. Betaling foretages med det udleverede vaskekort og beløbet trækkes over huslejen. Fælles vaskeri Foreningens fællesvaskeri befinder sig i stueetagen mellem opgangene Borups Allé 27 og 29 med adgang fra gården. Den udleverede nøglebrik anvendes for at få adgang til vaskeriet og også her anvendes vaskekortet til betaling. Festlokale Vi har også et festlokale, man kan leje. Du kan henvende dig på kontoret for at få reglerne angående dette. TV, telefoni og internet Alle andelshavere har mulighed for tilslutning til TV i form af Kabel-TV eller IP-TV, internet samt IP- Telefoni, hvor signalerne leveres via stikket på væggen ud mod hovedtrappen. Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 4 af 9

5 Aftalen om levering af signal bliver forhandlet kollektivt af foreningens bestyrelse, mens beboerne selv står for at tegne de individuelle aftaler efter deres ønsker. Den aktuelle udbyder af disse produkter er Der kan dog indgås individuelle aftaler med andre udbydere, hvor det er teknisk muligt. Affald Til dagrenovation benyttes de 6 affaldsstandere i gården. Affaldet dumper ned i en af to tanke, der bliver tømt to gange om ugen. Dette sker ved, at en sugebil fra renovationsfirmaet suger affaldet ud gennem nedgravede rør i gården fra et dæksel i Skotterupgade. Dette system har flere fordele: bl.a. billigere renovationsafgift, mere plads i gården og færre lugtgener. MEN for at opretholde et velfungerende system er det vigtigt, at disse regler overholdes: Alt affald skal pakkes i mindre poser max 15 liter og man må ikke skulle mase for at få affaldet gennem lugen. Der må ALDRIG kommes større genstande såsom hele pizzabakker, storskrald eller tæpper i standerne ej heller nogen form for byggeaffald. Papir, pap, flasker og batterier lægges i de respektive beholdere i skuret overfor vaskeriet. Storskrald placeres ved indgangen til viceværtens skur efter aftale med denne. Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen o (se for mere info). Affald på for og bagtrapper vil bliver fjernet uden varsel af viceværten, og der opkræves et mindstegebyr på kr. 250,-. Vedligeholdelse af installationer El-installationer Andelshaveren står selv for vedligeholdelse af og ansvar for stikkontakter, afbrydere og skjulte installationer. Ved salg vil installationens lovlighed og forsvarlighed samt eventuelle ændringer af installationen blive vurderet, og eventuelle mangler vil blive pålagt fraflytter. Ved eventuelle ændringer af el-installationer henvises endvidere til Stærkstrømsreglementet. Udgangspunktet er dog, at alle el-arbejder skal udføres af autoriseret installatør. Gas-installationer Gas-installationer skal være udført forsvarligt efter forskrifterne i Gasreglementet og Gasloven. Da gassen rummer stor fare både for forgiftning og eksplosion ved fejl i installationen, bør denne jævnligt gennemgås for utætheder af beboerne, og eventuelle defekter skal altid udbedres af autoriseret gasog vandmester. Dette er den enkelte andelshavers ansvar! Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 5 af 9

6 Øvrige installationer (vand/varme/afløb) Vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med ovenstående installationer skal altid udføres af autoriseret håndværker/installatør. Orientering vedr. ombygning, vedligeholdelse mm. Dette afsnit skal betragtes som en vejledning i, hvorledes du skal forholde dig til forbedringer, almen vedligeholdelse samt ombygninger af boligen. Nedenstående er derfor kun vejledende eksempler. Generelt skal bestyrelsen ansøges om alt og afhængig af arbejdets art kan ansøgning til Københavns Kommune og Københavns Energi også være et krav. Forbedringer Som forbedringer kan bl.a. nævnes: Opsætning af nyt køkken Etablering af nyt bad Forbedringer afskrives i henhold til ABF-håndbogen, som forefindes på bestyrelseskontoret. Ombygning/etablering af baderum Denne anvisning gælder ombygning af eksisterende baderum, dvs. hvor baderum er "født" med gulvafløb, og etablering af baderum i eksisterende toilet, dvs. hvor toilet ikke er "født" med hverken håndvask eller gulvafløb. Hvis arbejdet udføres af ikke autoriseret håndværker, er det meget vigtigt, at du kan dokumentere, at arbejdet er udført i henhold til de respektive myndigheders regler/krav. Ved f.eks. vådrumsmembran (vådrumssikring) er den bedste form for dokumentation fotografering løbende under arbejdets udførelse. Husk dog at vand-, afløbs- og elinstallationer skal udføres af autoriserede installatører. Der skal fremsendes kopi af nødvendig dokumentation fra autoriserede håndværkere til bestyrelsen. Ombygning af køkken Ændring af installationer henholdsvis el, gas & vand - skal udføres af autoriseret installatør. Ved etablering af vaskemaskine, opvaskemaskine eller andre taphaner, skal der som under alle andre forhold også her søges om tilladelse hos bestyrelsen. Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 6 af 9

7 Der skal fremsendes kopi af nødvendig dokumentation fra autoriserede håndværkere til bestyrelsen. Affald i forbindelse med ombygning Byggeaffald i forbindelse med ombygning må ikke smides i ejendommens almindelige affaldsnedkast eller sættes ud til storskrald. Byggeaffald bortskaffes af andelshaver for egen regning. Evt. opsætning af container kan aftales/koordineres med viceværten. Orientering ved køb og salg 1. Meddelelse af ønske om flytning Når en andelshaver ønsker at sælge sin lejlighed meddeles dette til bestyrelsen eller til administrator. Såfremt meddelelsen sendes til bestyrelsen videresendes meddelelsen til administrationen, der bekræfter modtagelsen overfor sælger og samtidig sender oplysninger om andelsprisen til bestyrelsen og sælger. 2. Vurdering Sælger kontakter foreningens vurderingsmand v/vidar Illum og aftaler tid for vurdering. Inden vurderingsmødet skal sælger fra hjemmesiden udskrive Forbedringsskema og udfylde så meget som muligt samt samle kvitteringer m.v. sammen. Vidar Illum foretager herefter vurdering indenfor ca. 2 uger og derefter foreligger rapport efter yderligere 2 uger. Såfremt der ved vurderingen opdages store mangler ved el-installation eller badeværelse, skal sælger have mulighed for selv at foretage udbedring, således at der er mulighed for at få beløbet godskrevet som forbedring. I så fald foretages ny vurdering efter udbedring. Såfremt sælger ikke ønsker at foretage udbedring inden salget, skal der foretages et stort tilbagehold til sikkerhed for de udgifter, der vil blive ved udbedringen. Andelsboligforeningen sørger for udbedring, og de faktiske udgifter fratrækkes i det tilbageholdte beløb inden endelig afregning. Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 7 af 9

8 Med hensyn til mindre mangler foretages der et fradrag i selve vurderingen. Disse mangler skal således ikke udbedres, men køber får et nedslag i købesummen. Eventuelle vvs- og el-attester skal endvidere fremskaffes på dette tidspunkt. 3. Salgsprocedure Der henvises generelt til 13 vedr. overdragelse i foreningens vedtægter. Andelshaver skal skriftligt meddele ønske om at sælge lejligheden til administrator Grubbe Advokater (sendes cc til Følgende oplysninger skal fremgå: dato for overdragelse, salgspris inklusive anslåede forbedringer og løsøre, dato og tidspunkt for fremvisning, kontaktinformation på sælger (mail og telefonnummer). Opsigelsen sendes direkte til administrator. Grubbe Advokater udfærdiger opgørelse over andelsværdi, husleje og aconto varme til sælger. Andelshaver skal jf. ovenfor kontakte ejendommens vurderingsmand. Vurderingsmanden vurderer, om der skal foretages VVS- og/eller el-tjek. Disse skal altid udføres af foreningens tilknyttede håndværkere (kontaktinformation kan findes på foreningens hjemmeside eller oplyses af viceværten). Vurderingsrapporten skal være bestyrelsen i hænde inden salget gennemføres. På grund af sædvanlig ekspeditionstid anbefaler bestyrelsen, at få foretaget denne vurdering hurtigst muligt. Vurderingsrapporten gælder i tre måneder. Sælger står selv for salg af andelsboligen gennem ejendomsmægler eller ved privat salg. Når en køber er fundet, skal dette meddeles administrator (sendes cc til Køber skal herefter blive godkendes af bestyrelsen. Herefter vil administrator udfærdige salgsaftalen, som begge parter får tilsendt til underskrift. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Det er ifølge vedtægterne nu muligt at sælge lejligheden som forældrekøb. Hvis der er tale om forældrekøb, har køber pligt til at oplyse administrator herom. Sælger er pligtig at overdrage udleverede systemnøgler (hoveddørsnøgler) til viceværten efter aftale med denne, dog senest på overdragelsesdagen. Udlevering af systemnøgler til køber sker ligeledes hos viceværten. Såfremt en eller flere nøgler konstateres bortkommet, pålægges sælger en udgift på kr Overdragelsesaftale Administrator udarbejder overdragelsesaftale og fremsender til underskrift af sælger, køber og bestyrelsen. Administrator opkræver købesum fra køber og sørger for indfrielse af eventuelt pant og udlæg samt foretager afregning af købesum dog med tilbagehold for større arbejder og med et mindre tilbagehold for eventuelle mangler, der konstateres efter overtagelsen, jf. punkt 5. Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 8 af 9

9 5. Indsigelser Køber skal senest 14 dage efter overdragelsesdagen gøre indsigelse over eventuelle mangler. Fristen gælder ikke for indsigelse vedrørende skjulte mangler. Såfremt køber konstaterer mangler skal denne sende en fyldestgørende liste med indsigelser til administrator. Administrator fremsender derefter listen til sælger højst 1 uge efterfølgende. Såfremt køber og sælger efter yderligere 14 dage ikke indbyrdes har afklaret, i hvilket omfang man kan acceptere manglerne, og hvem der skal udbedre disse, sendes indsigelseslisten til vurderingsmanden til hans kommentarer. Såfremt problemerne heller ikke løses herved, er det op til køber og sælger at afgøre tvisten ved en domstol. Det tilbageholdte beløb til sikkerhed for mangler vil blive tilbageholdt, indtil sagen er løst. 6. Ofte stillede spørgsmål Køber skal være opmærksom på at eventuelt manglende dørblade (indre døre) er registreret i vurderingsrapporten. Manglende dørblade medfører ikke fradrag. Hvis køber efterfølgende opsætter nye dørblade, vil det være en forbedring. Dørblændinger har kun en værdi, hvis de er tilmuret eller lukket med stålrigler, isolering og gips. Ellers registreres det i vurderingsrapporten som delvist blændet dør, der normalt ikke betragtes som en forringelse. Eventuelle fugtpletter registres i rapporten. Er der mistanke om en aktiv fugtskade skal det fremgå af rapporten. Det vurderes i de enkelte tilfælde, om det har betydning for lejlighedens værdi Vi henviser desuden til vedtægter, andre vigtige beslutninger, salgsprocedure, husorden, referater mv. på Version 1.0 Ændret d. 11. juni 2013 Side 9 af 9

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere