GUIDE. Sådan starter I en ny forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Sådan starter I en ny forening"

Transkript

1 GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016

2 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening. Dette er en guide til, hvordan I stifter en forening. I guiden får I anbefalinger til nogle af de overvejelser, som kan være gode at have, når I stifter en forening. I det følgende kan I læse om: Hvilke indledende overvejelser, der er gode at have, før I stifter foreningen Hvilke formelle krav, der er til jer som forening Hvordan I drøfter de kommende vedtægter Hvordan I afholder en stiftende generalforsamling Overvej jeres formål Vi anbefaler, at I overvejer, hvorfor I stifter foreningen og hvordan den skal drives. Stil jer selv spørgsmål som: Formål: Hvorfor er lige netop jeres forening sat i verden? Visioner og mål: Hvad er jeres overordnede visioner for foreningen? Hvilke konkrete mål vil I gerne nå? Værdier: Hvilke værdier og hvilket menneskesyn skal præge jeres forening, jeres mål og aktiviteter? Hvordan når I jeres mål? Og med hvilke aktiviteter? Vælg aktiviteterne ud fra både værdier og formål. Aktiviteter og organisering af arbejdet: Hvordan skal den demokratiske opbygning af foreningen være? Hvem bestemmer hvad? Skal der være udvalg eller projektarbejde? Økonomi: Hvilke udgifter forventer I? Skal I leje lokaler? Skal der være medlemskontingent? Vil I søge andre midler fx. offentlig støtte, fonde og lignende? Hvilken form for hjælp kan I få fra kommunen, fx lån af lokaler eller økonomisk støtte? Og vil den økonomiske støtte stille krav til, hvordan I organiserer jer? Overvej, om I skal leve op til krav for foreninger Der findes ingen foreningslov i Danmark, og der er derfor ingen faste krav, som I skal leve op til som forening. Alligevel er der i Danmark stærke traditioner for, hvordan foreninger dannes og organiserer sig. Det handler blandt andet om, at en forening skal leve op til en række formelle krav for at blive anerkendt som en juridisk enhed. Vi har her defineret fem krav som en forening skal leve op til for at blive anerkendt juridisk. 2 Guide

3 1. Vedtægter: Foreningen skal have vedtægter 2. Ledelse: Foreningen skal have en ledelse 3. Medlemmer: Foreningen skal formulere, hvem der kan være medlemmer 4. Økonomi: foreningen skal have en afgrænset økonomi særskilt fra ledelse, medlemmer og stiftere 5. Stiftelsesmøde: Foreningen skal stiftes på et samlende møde Lav jeres egne vedtægter Vi anbefaler, at I som initiativgruppe skriver et udkast til et sæt vedtægter, som I kan tage med til en eventuel stiftende generalforsamling. Dét at skrive jeres vedtægter kan nemlig være en god prøve på, om I har et fælles billede af, hvad I arbejder for, og hvordan I vil arbejde for det. Tag jer god tid til at beslutte, hvad jeres vedtægter skal forholde sig til. Igen er der traditioner for, hvad vedtægter forholder sig til, men der er ingen formelle krav. I princippet kan I skrive lige præcis det, I har lyst til. På CFSA har vi formuleret 10 punkter som vedtægter typisk forholder sig til. Lad jer eventuelt inspirere af dem. Betragt jeres vedtægter som jeres egne interne spilleregler, der har til formål at give jer retningslinjer for jeres arbejde. Og igen: tag jer god tid. Vores erfaringer siger os, at gode gennemarbejdede vedtægter gør det lettere at løse eventuelle fremtidige konflikter. Afhold et orienteringsmøde Når I har et klart billede af jeres forenings formål, aktiviteter og et udkast til vedtægter, kan I invitere til et orienteringsmøde om jeres initiativ. Her kan I invitere mulige medlemmer og andre interessenter til en snak om jeres sag. I kan vælge at afholde en stiftende generalforsamling i umiddelbar forlængelse af orienteringsmødet. Overvej, hvem I gerne vil i kontakt med, og hvor bredt et bagland I ønsker. Stil jer selv spørgsmålet om, hvem der kunne være interesserede i at arbejde for jeres sag - kunne det eksempelvis være: Mennesker som er berørte af jeres sag Pårørende til jeres målgruppe Eksperter eller andre fagfolk Kommunalt ansatte Andre foreninger eller organisationer Overvej så, hvordan I bedst når lige netop de mennesker. Det kan være igennem: Direkte henvendelse til udvalgte personer Sådan starter I en ny forening 3

4 Sociale medier, hjemmesider og nyhedsbreve Annoncer i dagblade eller ugeaviser Fysiske opslag på arbejdspladser eller institutioner Information via kommunal oplysning om møder og arrangementer Vælg mødested ud fra, hvor mange personer I forventer, vil møde op, og hvor tilgængeligt stedet skal være i forhold til for eksempel handicap og offentlige transportmidler. Forslag til dagsorden På orienteringsmødet kan I som initiativgruppe fremlægge jeres ideer, drøfte dem med de fremmødte og vejre stemningen for at stifte jeres forening. I kan på forhånd udpege en mødeleder, som fører deltagerne gennem dagsordenen. Vi anbefaler, at I fremlægger jeres ideer og tanker, men at I også giver plads til, at de fremmødte kan komme med input og at der er plads til en debat om jeres ideer. Forslag til dagsorden for et orienteringsmøde: 1. Start med at byde velkommen. Præsenter initiativgruppen og mødelederen, og fortæl hvad deltagerne skal forvente sig af orienteringsmødet. 2. Beskriv, hvordan jeres ide er opstået og hvad formålet er med lige netop dette initiativ. Giv plads til debat. 3. Redegør for det økonomiske grundlag for jeres forening, præsenter hvad I har tænkt i forhold til eksempelvis kontingent. Giv plads til debat. 4. Redegør for det udkast til vedtægter, som I har med. Giv plads til debat. 5. Afrunding. Mødelederen opsummerer debatterne og konstaterer, om der er stemning for at stifte foreningen. Det kan være en god idé at indkalde til et orienteringsmøde efterfulgt af en stiftende generalforsamling, hvor I enten holder de to møder i forlængelse af hinanden eller på forskellige tidspunkter. Afhold en stiftende generalforsamling Hvis der er stemning for at stifte foreningen, kan I opfordre dem, der gerne vil være medlemmer til at deltage i den stiftende generalforsamling, hvad end I holder den i umiddelbar forlængelse af eller lidt tid efter orienteringsmødet. På den stiftende generalforsamling gennemgår initiativgruppen vedtægterne punkt for punkt. Sammen vedtager I paragrafferne en af gangen med simpelt flertal, og til sidst vedtager I de samlede vedtægter. Forslag til dagsorden for stiftende generalforsamling: 4 Guide

5 1. Valg af dirigent dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen. Ligesom på enhver anden generalforsamling. 2. Valg af referent 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 4. Forslag til vedtægter 5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 6. Forslag til budget og kontingent 7. Valg af foreningens bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Referat Det er vigtigt, at referenten udarbejder et referat, der indeholder alle beslutninger fra den stiftende generalforsamling. Vi anbefaler, at referenten underskriver referatet. Referatet er foreningens fødselsattest, og I får frem over brug for den i mange forskellige sammenhænge fx som dokumentation for, at foreningen formelt eksisterer. Overvej registrering af foreningen Der eksisterer ikke et krav om, at frivillige foreninger i Danmark skal registreres. Som forening skal I dog være opmærksomme på, at I skal have en NemKonto og være CVRregistreret, hvis I modtager offentlige tilskud, ansætter personale eller er selskabsskattepligtige (skattepligtige foreninger er f.eks. andelsboligforeninger og foreninger der driver erhverv). Læs mere i guiden Hvordan I nemmest opretter NemKonto, E-boks, CVR nummer og NemID for foreningen Fortæl om jeres forening Det kan være interessant for mange, at I har stiftet en forening. Husk derfor at fortælle om jer selv og det nye initiativ. Overvej hvem der skal vide at I eksisterer - er det: Potentielle medlemmer Mulige samarbejdspartnere Offentlige myndigheder: kommuner, regioner og/eller ministerier Andre foreninger, der arbejder inden for det samme Landskontorer eller paraply-organisationer Informér alle relevante steder og send eventuelt en pressemeddelelse ud, der fortæller om den nye forening og om, hvordan interesserede kan kontakte jer. Sådan starter I en ny forening 5

6 Foreningsportalen på frivillighed.dk Foreningsportalen på frivillighed.dk kan være med til at øge jeres synlighed som forening. Portalen indeholder blandt andet oplysninger om alle regionale og landsdækkende foreninger på velfærdsområdet i Danmark. Det er gratis for jer at oprette jer som forening i portalen. Se mere om Foreningsportalen Senest revideret: Tirsdag, 9. august Guide

7 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2018 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Øvelse: Afdæk bestyrelsens samlede kompetencer Udskrevet: 2018 Indhold Øvelse: Afdæk bestyrelsens samlede kompetencer.................................... 3 2 Guide Øvelse: Afdæk bestyrelsens samlede

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2018 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver GUIDE Bestyrelsen som arbejdsgiver Udskrevet: 2018 Indhold Bestyrelsen som arbejdsgiver...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsen som arbejdsgiver Rådgivningsguide til

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en strategi- og

GUIDE. Øvelse: Lav en strategi- og GUIDE Øvelse: Lav en strategi- og handleplan Udskrevet: 2018 Indhold Øvelse: Lav en strategi- og handleplan.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en strategi- og handleplan

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Prioriter foreningens

GUIDE. Øvelse: Prioriter foreningens GUIDE Øvelse: Prioriter foreningens ressourcer Udskrevet: 2018 Indhold Øvelse: Prioriter foreningens ressourcer............................................. 3 2 Guide Øvelse: Prioriter foreningens ressourcer

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige Udskrevet: 2017 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige I kender det måske. I har sat opslag op og holdt informationsmøder for interesserede

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigent på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigent på foreningens generalforsamling........................................... 3 2 Guide Dirigent på foreningens generalforsamling

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne GUIDE Sådan skriver I jeres egne vedtægter Udskrevet: 2018 Indhold Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................ 3 2 Guide Sådan skriver I jeres egne vedtægter I

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2018 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2018 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Krav til foreninger, der søger tilskud eller låner lokaler hos kommunen Udskrevet: 2019 Indhold Krav til foreninger, der søger tilskud eller låner lokaler hos kommunen................... 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2018 Indhold Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber............................. 3 2 Guide Sådan arbejder I med

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling.................. 3 2 Guide Dirigentens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2019 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2018 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2019 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Denne rådgivningsguide

Læs mere

natur dyr mad Sådan starter du en 4H klub

natur dyr mad Sådan starter du en 4H klub 4H natur dyr mad Sådan starter du en 4H klub 4H Sådan starter du en 4H klub Udgivet i 2018 af 4H Agro Food Park 15 8200 Aarhus N 8740 5000 info@ Layout HELDINGgrafiker.dk Find os her: Ny 4H klub At starte

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2018 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Puljer og fonde - kilder til foreningens fundraising Udskrevet: 2019 Indhold Puljer og fonde - kilder til foreningens fundraising..................................... 3 2 Guide Puljer og fonde -

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige Udskrevet: 2019 Indhold 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige....................................... 3 2 Guide 6 faktorer, der motiverer

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2018 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige En inspirationsguide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigent på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigent på foreningens generalforsamling........................................... 3 Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver GUIDE Bestyrelsen som arbejdsgiver Udskrevet: 2019 Indhold Bestyrelsen som arbejdsgiver...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsen som arbejdsgiver Rådgivningsguide til

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2019 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne rådgivningsguide

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2019 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Rådgivningsguide om bestyrelsens ansvar

Læs mere

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne GUIDE Sådan skriver I jeres egne vedtægter Udskrevet: 2019 Indhold Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................ 3 2 Guide Sådan skriver I jeres egne vedtægter I

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Indhold Foreningens vedtægter............................................................ 3 Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2019 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2019 Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide handler om erstatningsansvar og ansvarsforsikringer i foreninger. Denne guide giver dig et overblik over

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Samskabelse hvad er op og ned? Og hvordan gør vi i praksis? Hjerteforeningen 6. maj 2017

Samskabelse hvad er op og ned? Og hvordan gør vi i praksis? Hjerteforeningen 6. maj 2017 Samskabelse hvad er op og ned? Og hvordan gør vi i praksis? Hjerteforeningen 6. maj 2017 Om Center for Frivilligt Socialt Arbejde CFSA er det nationale videns-, kompetence og udviklingscenter om frivilligheden

Læs mere

GUIDE. Sådan stifter I en forening

GUIDE. Sådan stifter I en forening GUIDE Sådan stifter I en forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan stifter I en forening......................................................... 3 Sådan opretter I NemKonto, E-boks, CVR nummer og NemID for

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2019 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2019 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2019 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2019 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat I denne guide kan du læse om regler for

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2019 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige En inspirationsguide

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2019 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele I denne

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2019 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2018 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.......................................

Læs mere

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsens ansvar og opgaver Bestyrelsens ansvar og opgaver Frivilligcenter Langeland 22. oktober 2014 Hans Stavnsager Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Fundraising for frivillige sociale organisationer Udskrevet: 2019 Indhold Fundraising for frivillige sociale organisationer....................................... 3 2 Guide Fundraising for frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Rekruttering af unge frivillige på skoler og uddannelsesinstitutioner Udskrevet: 2018 Indhold Rekruttering af unge frivillige på skoler og uddannelsesinstitutioner...................... 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2019 Indhold Foreningens vedtægter............................................................ 3 Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................

Læs mere

BØRN & UNGE TOPMØDE 2019 #BUTM2019

BØRN & UNGE TOPMØDE 2019 #BUTM2019 BØRN & UNGE TOPMØDE 2019 #BUTM2019 Temamøde 3 Hvilken rolle kan frivilligområdet spille i forhold til at skabe social mobilitet for udsatte børn og unge? Helikoptertur hen over frivillighed, unge, kommuner

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

Frivillighed anno 2018

Frivillighed anno 2018 Frivillighed anno 2018 CFSA Landsdækkende videnscenter og brobygger CFSA er landsdækkende videns- og udviklingscenter om frivilligheden på velfærdsområdet. Centret er neutralt og bygger sin viden på praksisnær

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2019 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Guldborgsund Frivilligcenters vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 15. maj. 2019

Guldborgsund Frivilligcenters vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 15. maj. 2019 Guldborgsund Frivilligcenters vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 15. maj. 2019 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Guldborgsund Frivilligcenter. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

GUIDE. Foreningens økonomi

GUIDE. Foreningens økonomi GUIDE Foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Foreningens økonomi Denne guide er for bestyrelsesmedlemmer i foreninger og andre, der gerne vil vide mere om foreningers økonomi. Denne guide henvender sig til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Samskabelses-workshop

Samskabelses-workshop Samskabelses-workshop Samskabelse hvad taler vi om? Gammel velfærdsforståelse Ny velfærdsforståelse M: info@frivillighed.dk W: frivillighed.dk T: 66 14 60 61 Civilsamfundet og det offentlige DEN FRIVILLIGE

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Skolens Venner samt lokalforeninger under Skolens Venner.

Vedtægter for Landsforeningen Skolens Venner samt lokalforeninger under Skolens Venner. Vedtægter for Landsforeningen Skolens Venner samt lokalforeninger under Skolens Venner. 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Skolens Venner og dens hjemsted er den til enhver tid valgte

Læs mere