VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER"

Transkript

1 VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark

2 Lejeboligens fremtid

3 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Dig Andelsbolig Almen bolig

4 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Dig Andelsbolig Almen bolig

5 Lejeboligens fremtid Samfundsøkonomi Udbud Pris Lovgivning Normer Infrastruktur Familiestruktur Teknik Arkitektur Demografi Erhvervsstruktur Skat Børnepasningsmuligheder Grundbeskatning Ventelister Arbejdsmarked

6 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Politikkerne Andelsbolig Almen bolig

7 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Politikkerne i dag Andelsbolig Almen bolig

8 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Dig Andelsbolig Almen bolig

9 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Politikkerne i dag Andelsbolig Almen bolig

10

11

12 DE SENESTE POLITISKE TILTAG OG BETYDNINGEN FOR LEJEBOLIGER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark

13 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen) 1 I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, som ændret ved 148 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 517 af 5. juni 2012, 1 i lov nr. 270 af 19. marts 2013, 2 i lov nr. 901 af 4. juli 2013 og 1 i lov nr. 439 af 6. maj 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 3, indsættes efter»gæster«:»og for lejeforhold om beboelseslejligheder og andre beboelsesrum, herunder sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål.«

14 I am not a crook" I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky."

15 Ny lejelov 8 års forhandlinger LLO gik to gange Danmarks Lejerforeninger og BOSAM gik en gang Debatoplæg fra marts 2014 Forlig af 11. juni 2014 Lovforslag sendt i høring den 17. september 2014 Lovforslag fremsat den 17. december 2014 Lov vedtaget 24. marts 2015 Ikrafttræden 1. juli 2015

16 Det politiske spil (Sorteper)

17 Det politiske spil (Sorteper)

18 Det politiske spil (Sorteper)

19 Det organisationspolitiske spil (Sorteper) Danmarks Lejerforeninger

20 Det organisationspolitiske spil (Sorteper) Danmarks Lejerforeninger

21 Centrale citater fra 1. behandlingen Høringssvarene viser (..) helt klart, ( ), at organisationerne mener, at der overhovedet ikke er nogen af forslagene, der er til fordel for de interesser, som de varetager det gælder for en række af dem. Derimod er der ikke sparet på kritik af de forslag, der imødekommer modpartens interesser. Jeg tager det egentlig som et meget godt udtryk for, at vi med lovforslaget har ramt den rigtige balance mellem lejere og udlejere. Minister Carsten Hansen

22 22º i gennemsnit

23 Centrale citater fra 1. behandlingen Så jeg er helt sikker på, at den vægtning, som jeg også talte om i min tale, som gør, at begge parter er lige utilfredse, gør, at vi har fundet ligevægten i det. Så derfor er jeg helt sikker på, at når det her bliver gennemført, bliver udlejere lige så glade, som lejerne gør. Jan Johansen, Socialdemokraterne

24

25 Centrale citater fra 1. behandlingen Er den her udgave af lejeloven helt perfekt set med Venstres øjne? Nej, naturligvis ikke, men politik er et spørgsmål om kompromiser. Vi gik ind til forhandlingerne med det mål at trække regeringen i den rigtige retning. Det forslag til lejelov, som regeringen lagde frem inden forhandlingerne, var skævt. Der er ingen tvivl om, at vores deltagelse rykkede lejeloven i den rigtige retning. Louise Schack Elholm, Venstre

26 Centrale citater fra 1. behandlingen Vores vision omkring den private udlejning er, at den private udlejning skal udfases, og der er faktisk et rigtig glimrende instrument i den nuværende lovgivning. For i det øjeblik, der skal ske et salg af privat udlejningsejendom, skal den tilbydes lejerne til overtagelse på andelsvilkår. Og det er jo en rigtig fin demokratiseringsproces, som er skredet rigtig langt frem i København, og på sigt vil det her jo medføre, at vi får fællesejede boliger, ligesom den almene sektor er en slags fælleseje. Det er der, vi vil hen. Vi vil have spekulationen ud af boligen. Man skal kunne eje sit hus, men man skal ikke kunne tjene på at udleje til andre. Lars Dohn, Enhedslisten

27 Centrale citater fra 1. behandlingen Lovforslaget har ikke den tilstrækkelige kvalitet. Det giver ikke den forenkling, ministeren havde sat som mål, og det leder ikke til færre, men til flere konflikter. Charlotte Dyremose, De Konservative

28 senest den 15. september

29 To politiske påstande Det er for dyrt at flytte fra en lejelejlighed Det er billigere i den almene sektor

30

31

32

33

34

35 Fakta 2-værelses lejlighed med køkken og toilet Beliggende i Københavns Kommune Beboeren: Mand, enlig, medio 50 år, i arbejde Istandsættelsesudgifter: kr. Gennemsnitlig udgift i fraflytningssager er kr. Husk at der skal betales overenskomstmæssig løn, skat og moms af dette beløb

36 Ny lejelov Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Pligt for udlejer til at indkalde og afholde ind- og fraflytningssyn Dokumentation for indkaldelse Dokumentation af rapport Frister for indkaldelse Indflytning, rimelig frist så lejer kan deltage Fraflytning, mindst 1 uge Frist for afholdelse Indflytning, i forbindelse med indflytning Fraflytning, senest 14 dage efter udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning

37 Ny lejelov Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Udlevering af rapport til lejer Hvis lejer møder op, skal lejer have skriftlig kopi ved synet Hvis lejer ikke møder op eller nægter at modtage rapporten, skal lejer have kopi senest 14 dage efter synet Alle krav på istandsættelse skal fremgå af flyttesynsrapporten Efterfølgende krav kun hvis de ikke kunne opdages ved synet Konsekvens af manglende indkaldelse og afholdelse af syn Ingen istandsættelse udover misligholdelse kan kræves af lejer

38 Ny lejelov Normal istandsættelse ved fraflytning Aftale om normal istandsættelse i stedet for nyistandsættelse Lejer skal kun kunne tilpligtes at istandsætte, hvis lejemålet trænger til vedligeholdelse, og lejer har vedligeholdelsespligten i lejeperioden Kombinationen af lejers istandsættelsespligt ved fraflytning og udlejers pligt til indvendig vedligeholdelse fjernes Begrebet normal istandsættelse beskrives ikke i loven Normal istandsættelse er beskrevet i bemærkningerne I praksis er der tale om overdragelse og aflevering som beset

39 En storm og et glas vand

40

41

42 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. februar 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 26.december 2013 og 1 i lov nr af 27. december 2014 og senest ved 1 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 4, udgår»og«. 2. I 1, stk. 2, nr. 5, ændres»planlægningsarbejdet.«til:»planlægningsarbejdet, og«. 3. I 1, stk. 2, indsættes som nr. 6:»6) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.«4. I 11 a, nr. 2, indsættes efter»f.eks. boligformål,«:»herunder almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v.,«. 5. I 11 b, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»anvendelsesformål,«:»herunder almene boliger, jf. lov

43 Ny planlov Vores vision omkring den private udlejning er, at den private udlejning skal udfases. Lars Dohn, Enhedslisten

44 Ny planlov

45 Kun et eksempel

46 Kun et eksempel

47

48 Ny planlov Model København Kommunen vedtager en rammelokalplan En privat køber giver et tilbud Kommunen sælger grunden Kommunen stiller krav om salg af 25 pct. af grunden Kommunen anmodes om en byggeretsgivende lokalplan Den private køber udarbejder et projekt

49 Konsekvensen af ny planlov Købspris

50 Konsekvensen af ny planlov Efterfølgende værdi Op til 1,1 mia. kr. i København

51 Ny planlov Model Århus Kommunen vedtager en rammelokalplan Kommunen stiller krav om salg af 25 pct. af grunden En privat køber giver et tilbud Kommunen anmodes om en byggeretsgivende lokalplan Den private køber udarbejder et projekt Kommunen sælger grunden

52 Konsekvensen af ny planlov Købspris

53 Konsekvensen af ny planlov Efterfølgende værdi

54 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Politikkerne i dag Andelsbolig Almen bolig

55 Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat lejebolig Politikkerne i dag Andelsbolig Almen bolig

56 Hvis ikke kursen lægges om

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KRONER AT SPARE

MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KRONER AT SPARE LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD FOR LEJERE I DEN PRIVATE OG ALMENE UDLEJNINGSSEKTOR VILEJERE 03 AUGUST 2015 www.lejerneslo.dk NY LEJELOV: MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KRONER AT SPARE --- Fik 1,2 mio. kr. for

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Vi lejere TEMA: SVAMPEN STJAL FAMILIENS LIV

Vi lejere TEMA: SVAMPEN STJAL FAMILIENS LIV LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 2 MAJ 2006 Vi lejere TEMA: SVAMPEN STJAL FAMILIENS LIV ÅRETS VÆRSTE UDLEJER NY BOLIGFIDUS SØGES STOPPET TUSINDVIS AF KR. AT SPARE VED FRAFLYTNING www. lejerneslo.dk HUN FÅR

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 63 - Forår 2011

LEJER I DANMARK NR. 63 - Forår 2011 LEJER I DANMARK NR. 63 - Forår 2011 Privat udlejning LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Lejer fik 129.000 i erstatning Normalt er det meget svært for en lejer at få erstatning af en

Læs mere

En fejl til 107.000 kr. rettet af Højesteret

En fejl til 107.000 kr. rettet af Højesteret LEJER I Danmark NR. 59 - Vinter 2009/2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 En fejl til 107.000 kr. rettet af Højesteret En almen udlejer nægtede en lejer ret til at flytte ind i en

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar.

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2005 Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. UDLØBET En borgerlig regering giver ikke huslejerne fri

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD vi lejere 1-06 06/02/06 7:28 Side 1 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2006 Vi lejere Årelangt mareridt slut: DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD ULOVLIGE

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning NR.3 AUGUST 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Unge hutler sig rundt på boligmarkedet 3,8 million kr. tilbage til lejerne Masser af gode råd ved flytning Varme-check til århusianerne Drømmebolig

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere