A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S"

Transkript

1 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede andele ud af i alt 235 andele, altså 23 % af foreningens medlemmer. Administrator, Boligexperten Administration A/S, var repræsenteret ved Preben Løth og Karin A. Wiemert. Revisionsfirmaet, Ernst & Young, var repræsenteret ved Hanne Sandersen. Bestyrelsesformand Jens Halvorsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Preben Løth blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jf. andelsboligforeningens vedtægter og godkendte dagsordnen, ligesom dirigenten konstaterede, at forsamlingen var beslutningsdygtig. Punkterne 1-4 samt punkt 6 kan vedtages med simpelt flertal. Godkendelse af forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Da der på generalforsamlingen i 2010 var mødt mindre end 2/3 af medlemmerne, skal forslagene til vedtægterne behandles igen på årets generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Karin A. Wiemert fra Boligexperten blev valgt som referent. 2. Bestyrelsens årsberetning Vi plejer her at sige at denne beretning vil være dels tilbageskuende, men nok mest fremadrettet, alene af den grund, at vi allerede er 5 måneder væk fra det andelsbolig år. Vi er samlet her for at afslutte og dokumenterer. I år må man så udvide begrebet med en 10 års dimension. Driften i Vi har i 2010 arbejdet videre med håndteringen af affald og har, i forlængelse af sidste års generalforsamling, gennemført aftalerne fra dengang og vi har nu det rå skellet til, hvordan vi herfra skal håndterer affaldet. Vi har anskaffet pap pressemaskinen vi talte om og er blevet fortrolige med at arbejde med den. Vi har siden nytår faktisk presset og bortkørt ca. 2½ tons pap. Ideen med maskinen synes at holde, blot har vi nogle diskussioner med Københavns kommune omkring at fjerne de pap containere maskinen har overflødiggjort. Vi fik indrettet porten i Egilsgade med et reolsystem så det blev lettere at holde orden i den afdeling. Vi er ikke færdige med portrummet, men valgte efter at have lavet det, at lade det stå og se lidt an på hvordan beboerne brugte rummet, før vi opsatte for mange regler og meninger om, hvordan vi lige tænkte at man skulle bruge det. Inden sommerferien kommer der et par sorterings muligheder mere nemlig en lem til el kabler og ledninger og en container til metalskrot. En af de absolut mindre succeser har været bestyrelsens forsøg på at få alle barnevognene hhv. ned i kælderen eller om i gården. Vi har bygget et læskur til barnevognene, men dels undervurderet antallet af barnevogne og dels er det hele stødt sammen med at gården er blevet omdannet til byggeplads.

2 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 2 af 10 Det er et sted, vi nok har trukket den lidt, men vi må videre og der er jo ikke rigtigt nogen vej uden om - vi må simpelthen ikke have barnevogne i opgangene, så vi finder løsninger, men indtil videre må det blive midlertidige, men vi finder dem. At gården blev omdannet til byggeplads, og at denne byggeplads stadig er under opbygning slog bestyrelsens plan om mere orden i gården og på bagtrapperne lidt i stykker, men så snart vi får orden på, præcis hvor håndværkerne må fylde og hvor meget de må fylde, så er vi på sporet igen, og vi skal efter sommeren ende op med at barnevognene står nede ved Isafjordsgade, at der ikke står flere cykler i gården, at bagtrapperne gennemgås systematisk, og at der faktisk gribes ind overfor dem, der mener at det er ok, at have en uges køkkenaffald stående på bagtrappen. Driftsomkostningerne stiger for tiden, der er kommet moms på administration og på varme. Og netop på varmefronten har vi med tilfredshed kunnet konstaterer at, bedre driftsøkonomi i varmekælderen, har imødegået merudgiften til moms, sådan at en forventet stor efterbetaling dels pga. momsstigningen, men også på baggrund af den hårdeste og koldeste vinter i 25 år, er udeblevet. Foreningens bestyrelse vil fortsætte med at forfølge yderligere tiltag på energiområdet. En af de meget spændende nye ideer om dette kommer fra ABF. Som har indledt forhandlinger med en masse udbydere af el. Tanken er, at man som organisation for ca andelsboliger samlet vil købe strøm og opnå betydeligt bedre priser end vi betaler DONG i dag. Voldgiftssag Som tiden går, bliver det mere og mere vanskeligt at smugle dette afsnit ind i beretningen, men lad os tage en sidste opdatering på foreningens voldgiftssag mod entreprenør og rådgiver fra tagbyggeriet. Vi skal i denne sommer have 5 års gennemgang af taget med entreprenør og rådgiver, dvs. at det er 5 år siden det afsluttende byggemøde. Sagen er nu langt om længe berammet og d. 25., 26. & 27. januar 2012 skal samtlige punkter afklares. Derfor kan jeg nu love jer alle, at I kun engang mere kommer til at høre om dette, og det er resultatet, først i det kommende år. En klog mand sagde engang, at den langsom meste og mest effektive form for tortur, det er jura. Jeg vil ikke bruge meget tid på projektet omme i gården, det kommer der sikkert meget mere om senere på aftenen. Dog lige en tilståelse, en sag hvor vi, i forhold til hvad vi lovede sidste år, ikke har kunnet indløse løftet. Det handler ikke overraskende om vores gård, vi lovede ved sidste generalforsamling, at vi i forbindelse med vinduesprojektet i gården, ville finde en løsning specielt for boligerne i stueetagen, sådan at man her via en fransk altan, kan få direkte adgang til gården. Vi har virkelig prøvet, men det er sådan at gårdens nuværende disponering, med gangarealerne parallelt løbende langs facaden, umuliggør denne løsning lige nu. Men vi skal nok finde på noget, sammen med jer, blot mangler vi gode ideer og det vil vi helst have jer til at hjælpe med. Derfor vil vi i det kommende år lave en egentlig gruppe der arbejder med gårdens fremtidige udseende og funktion. Bestyrelsen vil indkalde interesserede beboere til møder om hvilken gård vi skal have, når facaderenoveringen og vinduesudskiftningen er over. Vi skal bruge tiden indtil da på at finde frem til den bedste gård. Om handel med andelsboligerne. Vi nåede budgetmålet mht. salg af foreningslejligheder i 2010, vi forudsatte 3 mil. kr. og det solgte vi også for. Og tendensen ser ud til at fortsætte i 2011 hvor vi kækt har budgetteret med et frasalg på 5 mil. kr. Salget er stadig meget ujævnt, men i klar fremgang, vi afslutter 4 5 handler om måneden og har flere og flere fremvisninger. Det generelle i vores forening omkring salg og priser lige nu er at andelsboligerne handles med en pristilpasning på mellem 15 og 20 % fra maksimalprisen. Det er stadig et rodet marked at være i, og meningerne om hvor det hele er på vej hen er mange og forskellige,

3 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 3 af 10 Det virker indimellem mystisk, at på trods af usikre tider og generelle prisfald har vi mange handler, faktisk er det sådan at vi i 2009 og 2010 har gennemført ikke mindre end 52 handler og det er faktisk ca. 22 % af den samlede mængde andelsboliger. Sammenhængen synes at være, at priserne på hele ejendomsmarkedet falder, så selv om man må tage et ofte massivt - prisnedslag når man sælger, så er der stadig mange attraktive tilbud på markedet i dag. Man kan få et pænt lille hus i provinsen for værdien af en andelsbolig i Egilshus. Vi annoncerede sidste år at vi ville udarbejde en tydelig varedeklaration på køb af andele i foreningen. Vi har lagt os i selen og spurgt alle steder: hvad er det præcist, vi skal lægge vægt på i salgsopstillingerne. Problemet er ofte, at købere har set på mange boliger og har meget svært ved at sammenligne boligtilbuddene. Dels på tværs af forskellige andelsforeninger og dels en andelsbolig op mod en ejerbolig. Uden at det skal blive meget teknisk vil jeg her skitserer hvad vi er kommet frem til: I AB Egilshus vil vi for fremtiden ved alle handler udlede to nøgletal som vil gøre det forholdsvis enkelt at sammenligne to boliger til salg, også hvis der er tale om en ejerbolig op mod en andelsbolig. Det første er at beregne boligens ejendomsværdi, det gør vi ud fra følgende: Andelsboligens ejendomsværdi skal være lig med summen af andelsbevisets værdi og andelshavers forholdsvise del af foreningens gæld plus forbedringer. Det er det første nøgletal. Det andet nøgletal handler om boligens omkostninger altså ting som Kapitalomkostninger, ejendomsskatter, drift vedligehold, afskrivninger og administration. Det vi samlet kalder for boligafgiften. Der er det biks med det sidste nøgletal at der er forskellige skatteregler f.eks. imellem en ejer og en andelsbolig, men det finder vi ud af. Med disse to størrelser sammenholdt med ejendommens vedligeholdsstand og energiforhold, mener vi at købet af en andel i Egilshus bliver optimalt gennemsigtig. Vi kan faktisk allerede nu til alle salg levere en oversigt mht. varme over de sidste 3 5 år, for hver enkelt bolig, også en vigtig detalje i forbindelse med køb. Vi håber og tror på at det vil hjælpe kommende købere og sælgere til at kunne vurdere sig frem til den rigtigste pris på boligen. Omkring handlen med boliger og bankernes permanente berøringsangst, skal jeg også nævne vedtægterne for foreningen, vi vil senere på aftenen have den anden og sidste behandling om en række forslag til ændring af vedtægterne som bestyrelsen stillede sidste år, alt sammen en endelig vedtagelse af først og fremmest bankernes sikkerhed ved belåning til køb af andelsbolig. Bestyrelsen anbefaler varmt at man vedtager disse ændringer. Vi afholder generalforsamling allerede i maj, noget tidligere end vi plejer og vi vil prøve at kappe endnu en måned af frem til næste år og fremdeles. Det vil være bedre at vi ikke kommer så langt hen på året som vi plejer. Foreningens bestyrelse vil benytte lejligheden til at takke beboerne, nye som gamle, for året der gik. Det har de sidste år ikke været det nemmeste i verden at drive andelsboligforening, men i huset her foregår selv de mere trælse ting, i den bedste og mest positive ånd man kan ønske sig. Så på vej mod bedre tider og på vej ind i foreningens andet ti år lige her til sidst, lidt om tiden der gik.

4 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 4 af 10 Når en andelsboligforening er 10 år gammel, så er den voksen! Og det er vores forening nu. Og netop lige nu sætter vi hinanden stævne for 10. gang på der ordinære måde. Der har også været et par ekstraordinære generalforsamlinger og nogle store beboermøder, men som foreningens øverste myndighed, ses vi her i aften for 10. gang. Da vi købte ejendommen i 2001 så rigtig mange ting anderledes ud end i dag. Det var dengang en andelsbolig på 2 værelser i Egilshus kostede ca kr. Vi købte, for dyrt, en misligholdt ejendom for 118 mil. kr. og vi sad hårdt i det hver især. 10 år efter skal vi se på en noget anden virkelighed. Ejendommen er vurderet til 440 mil. kr. og en 2 vær. Koster ikke under kr. hvad var det lige, der skete. Jo, foruden eksplosive værdistigninger på ejendomsmarkedet, skatte stop, friværdier og den totale gold rush, så fik vi jo også puttet noget real værdi i vores store hus, for en ting er værdistigninger og et overophedet ejendomsmarked, det er flygtige ting vi ingen indflydelse har på, men der hvor vi kan stå fast og holde øjenkontakten med en hvilken som helst kritik, det er når det handler om vores fælles ejendoms tekniske stand og alt det vedligehold vi efterhånden har etableret Stiftelse / Åbningsbalance / Drift og overtagelse / Gældsstiftelse 118 mil. kr Overblik, Ejendomsgennemgang / Indkøring af drift og start af Boligkontoret Kælderrenovering / Bryggenet / Projekt Himmelrum / Det Gyldne Hus / Boligexperten / 2004 El renovering / Nyt tag / Tagetage / Tagterrasser / 2005 Facade og Vinduer mod gaden / Loven om Pant og Udlæg Himmelrum gennemført /Eksplosive ejendomsværdistigninger Varmekælder og kloaker / 2008 Finanskrise og sammenbrud i bankerne / 2009 Opgangsrenovering / Energitiltag / 2010 Plan Låneomlægning 2011 Renovering af gårdfacade & nye vinduer / Franske altaner & terrasser i taget Gård færdig / successivt med fremdriften kan man begynde på bagtrapper og gård allerede i starten af 2012 idet facadearbejdet rykker op ad Egilsgade Gård / VVS entreprise, faldstammer og vandrør / 2014 VVS entreprise, faldstammer og vandrør / 2015 Så er vi færdige med Det Gyldne Hus herfra bliver det sjovere. Det er nemlig nok det vigtigste og mest forbigåede emne i debatten, hvad er det for en ejendom, du er ved at købe en bid af, og herunder er økonomien langtidsholdbar. Det Gyldne Hus er vores svar og udgangspunktet har været de tilstandsrapporter og ejendomsgennemgange vi havde i foreningens første 1½ år. Vi er nu 10 år efter tæt på at have indhentet det efterslæb i vedligehold, der vitterligt var på denne ejendom. Om 2-3 år er vi færdige med ovenstående plan og ejendommen vil da fremstå som teknisk i den absolut bedste ende. Indtil da, skal vi så opstille de planer og visioner der efter 2015 skal realiseres på vej mod at lave den bedste andelsboligforening nogen kan komme i tanker om.

5 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 5 af 10 Vi repeterer til slut renoveringsplanen for Vi er nu godt i gang og har i forbindelse med udskiftningen af vinduerne et stående tilbud til beboerne om at vælge en fransk altan i stedet for et af vinduerne. Prisen på de franske altaner er hhv. for et trefags element kr. og kr. for en løsning med to fag Dertil kommer at man mange steder skal flytte sin radiator i gårdværelset, et arbejde til ca kr. pr stk. Herunder den kontinuerlige renoveringsplan Det Gyldne Hus. Ud af den samlede sum på 103 mil. kr. har vi i dag afholdt over 85 mil. kr. indenfor foreningens eksisterende finansiering og boligafgift. Af understående tabel kan du se hvilke planlagte arbejder der udestår, (de to underste linjer).

6 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 6 af 10 Kursen er sat mod en færdiggørelse af visionerne inden Tak for jeres opmærksomhed. Bestyrelsens årsberetning blev enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse, herunder fastsættelse af andelsværdien. Foreningens revisor Hanne Sandersen gennemgik regnskabet. Årets resultat viser et underskud på kr., hvilket i en forening af Egilhus størrelse er noget af det nærmeste, man kan komme på at gå i 0. Årsagen til underskuddet skyldes posten til genopretningen og renovering af ejendommen, der blev realiseret med kr. mod de budgetterede 0 kr. Udgiften til løbende vedligeholdelse stemmer dog stort set med budgettets kr. Resultatet er altså meget fint. Forbrugsafgifterne er steget til kr. Bestyrelsen er ved at undersøge årsagen til den øgede udgift, der dels skyldes en del skønnede forbrug. Den offentlige vurdering er pr. 1. oktober 2010 fortsat kr. Den foreslåede andelsværdi er fortsat pr. m2 eller 28,5137 pr. andelsindskud. Spørgsmål: Hvorfor er indtægten fra Bryggenet mindre i 2010 end 2009, når den månedlige ydelse er uændret. Formanden for Bryggenet, Jørgen Riis svarede: Årsagen er, at garantien er ophævet. Fremover udgør grundabonnementet 2*20 kr. Lånet er faldet bort, dette blev indfriet i februar. Prisen på net installationen falder derfor allerede fra august. Spørgsmål: Er det korrekt, at lejlighederne sælges % under maksimalprisen. Svar: Ja. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fastsættelse af boligafgiften. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har lavet en ny regnskabsvejledning for udarbejdelse af regnskaber i andelsboligforeninger. Fremover må der ikke længere budgetteres med salget af lejlighed, og derfor er denne post sat til 0 kr. i budgettet for Posten til salg af lejligheder på kr. fremgår i stedet under forslag til resultatdisponering på side 8. På baggrund af undersøgelser er posten til vedligeholdelse og genopretning nedsat i budgettet for Budget for 2011 samt andelsværdien blev enstemmigt godkendt. 5. Endelig vedtagelse af vedtægtsændring vedr. handel med andelsboliger Forslag 5.1. Forslag fra bestyrelsen. Ny 3.2 i vedtægterne. Motivering: Der har været nogle sager, hvor pengeinstitutter har ønsket at byde på tvangsauktioner over andelslejligheder, hvor de har haft tinglyst pant. Det er blevet afvist af fogedretten, da et pengeinstitut ikke kan opfylde bopælspligten i foreningens vedtægter. Dette medfører, at pengeinstituttets risiko for tab på udlån til andelsboliger stiger og flere pengeinstitutter er blevet forbeholdne med at yde lån til køb af

7 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 7 af 10 andelsboliger. Andre pengeinstitutter har simpelthen sat renten i vejret. ABF og Boligexperten anbefaler denne ændring. (Ny 3.2) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3.1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 17. Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved 2. behandling. Forslag 5.2. Forslag fra bestyrelsen. Ny 17.5 i vedtægterne. Motivering: Det er væsentligt for sælger, at køber kan fremskaffe købesummen, som i de senere år kan være et betydeligt beløb. Køber skal derfor i god tid inden overtagelsesdagen kunne bevise sin købeevne. ABF og Boligexperten anbefaler deponering og bankgaranti. (Ny 17.5) Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 3 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 1 uge efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 2 uger før overtagelsesdagen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved 2. behandling. Forslag 5.3. Forslag fra bestyrelsen. Ny 7.3 og ny 17.3 i vedtægterne. Motivering: Siden lov om pant og udlæg trådte i kraft, har det været muligt at opkræve gebyr hos andelshaveren i forbindelse med sagsbehandlingen ved notering af adkomsterklæring ved pant. Den samme ret har ikke været til stede, når en kreditor har begæret udlæg i en andelsbolig. Her har foreningen måtte dække udgiften til sagsbehandlingen ved notering af adkomsterklæring. Forslaget ligestiller pant og udlæg, så der hos andelshaveren kan opkræves gebyr for det udførte arbejde og foreningen vil derfor fremover slippe for denne udgift. ABF og Boligexperten anbefaler denne ændring. (Ny 7.1) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v. (Ny 17.3) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion. Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved 2. behandling. Forslag 5.4. Forslag fra bestyrelsen. Ny i vedtægterne. Motivering: Med den nuværende formulering i foreningens vedtægter, skal ventelisten principielt spørges, hver gang en andelslejlighed udbydes til salg til en ny pris i forhold til første gang andelslejligheden blev udbudt til salg på

8 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 8 af 10 ventelisten. Vi er af den holdning, at ventelisterne kun skal spørges én gang. Er der ingen på venteliste, som er interesseret i at købe lejligheden til denne pris, bør sælger frit kunne sælge til anden side, uanset størrelsen af afslaget i forhold til den maksimale lovlige pris. Boligexperten anbefaler denne ændring. (Ny ) Andelen bliver kun tilbudt ventelisterne én gang. Såfremt der ikke kan findes en køber til den udbudte pris, og andelen derefter udbydes til en ny og lavere pris, vil andelen ikke blive tilbudt ventelisterne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved 2. behandling. Forslag 5.5. Forslag fra bestyrelsen. Ny 15.3 i vedtægterne. Motivering: Når der indgås en aftale mellem køber og sælger om køb af en andelsbolig, skal begge parter have fuldt overblik over de økonomiske konsekvenser ved denne handel. Det er ikke acceptabelt, hvis køber efter en generalforsamling, hvor andelskronen er steget, skal betale eksempelvis kr ,- ekstra for sin bolig. Vi har set domme, som henholdsvis forbyder og tillader brugen af reguleringsklausuler, men den seneste afgørelse blåstempler reguleringsklausulerne. Så der bør indsættes et maksimum for denne regulering. Så kender køber og sælger den maksimale pris efter reguleringen. ABF og Boligexperten anbefaler denne ændring. (Ny 15.3) En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular. Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved 2. behandling. 6. Opfølgning på Plan 2010, herunder status og orientering, vedr. udskiftning af vinduer mod gården, Det afhænger af vinteren, hvor langt arbejdet med vinduerne når. Arbejdet med vinduerne følges op af andet vedligeholdelsesarbejde, herunder portene mod Njalsgade, der trænger til vedligeholdelse. Den meget generende larm fra portene skyldes, at portene ikke lukkes ordentligt. Hermed en opfordring til at lukke dem retmæssigt, og, det aller-vigtigste, at I sørger for, at slåen i bunden af portene kommer ned i betongulvet. Der skal etableres isolering med rockwool i gulvene i stueetagen mod vaskekælderen. Hushjørnerne trænger til renovering. Dette arbejde vil maksimalt koste 1,3 mio. kr. Grundejernes Investeringsfond (GI) kan give et lån specifikt til dette arbejde til en rente på 1,5 %. Spørgsmål: Er det en generalforsamlingsbeslutning, hvorvidt hjørnerne ved erhverv skal vedligeholdes. Svar: Ja, det er en beslutning, der endelig skal træffes af generalforsamlingen. Dog gøres opmærksom på, at dette er et led i planen om Det gyldne hus. Spørgsmål: Hvad er status på problemet angående flytning af radiatorerne. Svar: Der er flyttet en radiator i en tom lejlighed. På baggrund af dette har VVS-firmaet udregnet en listepris (ca kr.). Bestyrelsen har bedt VVS-firmaet flytte radiatoren over til venstre for varmeelementerne, da dette er den billigste løsning. Der er dog også lavet et eksempel i en lejlighed, hvor en radiator er flyttet til højre for varmeelementerne. Denne løsning er dog dyrere og mere omfattende, da der skal flyttes gulv for denne placering af radiatoren. Arne Killeric, byggesagkyndig, undersøger om der findes radiatorer der passer bedre til lejlighederne. Der vil blive tale om en samlet udskiftning / flytning af radiatorerne pr opgang, da der skal lukkes ned for varmen.

9 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 9 af 10 Spørgsmål: Kan gårdfacaden males i en anden farve end den grå. Svar: Facaden bliver malet i gule farve. Spørgsmål: Bliver der denne gang brugt bedre maling, så der undgås grimme overflader. Svar: Skaderne på malingen er sket under byggesagen i 2005 (byggesjusk) og er altså ikke et resultat af dårlig maling. Spørgsmål: Lyset på bagtrapperne er tændt året rundt. Dette er frås og generer andelshavere. Svar: Der er etableret en prøveopgang med et lydsensitivt system. Problemet lige nu er, at ingeniøren stiller spørgsmål ved lovligheden af denne installation. Men når dette er afklaret vil alle bagtrapperne blive udført sådan. Bestyrelsen giver en opfordring til at benytte det nuværende stillads angående vedligeholdelse af tagetagerne. Når først dette er væk, vil det være meget dyrt at få det genopsat. Ejendommen har fået nye energimærker. Dette er meget positivt, da resultatet er landet på C og D. Energimærket kan printes fra foreningens hjemmeside og ses på alle salgsopstillinger. 7. Valg af revisor Hanne Sandersen fra Ernst og Young blev genvalgt. 8. Oplæg og valg til Bryggenets repræsentantskab. Jørgen Riis er fortsat formand for bestyrelsen i Bryggenet. Lånet på kr. er nu tilbagebetalt. Derfor betales nu kun grundbeløbet på 2*20 kr. Bryggenet stiler mod at have gigabytes net om 2 år. Årsagen er, at tv etc. i fremtiden vil blive udbudt via internet. Se for nærmere information angående Bryggenets arbejde. Bryggenet er gået over til YouSee. Dette har bevirket, at vi nu har en bestemt tv-pakke, og derfor er der ikke mulighed for at modtage specifikt ønskede kanaler. Hvis I oplever driftsforstyrrelser, skal I følge proceduren der fremgår af Bryggebladet samt på foreningens hjemmeside. Der er mulighed for 1 deltager i repræsentantskabet pr. påbegyndt 50. bolig. Valgt til repræsentantskabet: Jørgen Riis Rudi Sommerlund Thomas Christoffersen Anne Madsen 9. Valg til bestyrelse og suppleanter. Formand Jens Halvorsen På valg i 2012 Bestyrelsesmedlem Rune Andersen - Genvalgt På valg i 2013 Bestyrelsesmedlem Trine O. Saugmann - Genvalgt På valg i 2013 Bestyrelsesmedlem Christina Frandsen På valg i 2012 Bestyrelsesmedlem Eva U. Handberg På valg i 2012

10 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2010 Side 10 af 10 Bestyrelsesmedlem Sune Nymann - Genvalgt På valg i 2013 Bestyrelsesmedlem Sanne Husmer - Genvalgt På valg i 2013 Suppleant Patricia Oczki - Genvalgt På valg i 2013 Suppleant Lis Früling Larsen På valg i Eventuelt (forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning). Spørgsmål: Der mangler noget kommunikation fra bestyrelsen til andelshaverne. Sidste år var der tale om en opslagstavle og der er ikke sat en sådan op endnu. Svar: Bestyrelsen har forsøgt at få folk til at tilmelde sig nyhedsbrev på mailen. Udfordringen her ligger i, at det kan være svært for bestyrelsen at vurdere hvilken information, der skal sendes ud via denne nyhedsmail. Dog må denne information mest karakteriseres som nice to have. På hjemmesiden opdateres punktet Renovering jævnligt. Det er et mål for 2011, at få opslagstavler op. Årsagen til, at disse ikke er kommet op tidligere er, at der har været andre projekter, der har taget bestyrelsens tid. Information vedrørende nye vinduer bliver udsendt via papir, da dette er meget information for langt de fleste andelshavere. Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl Dirigent: I bestyrelsen: Referent: Karin A. Wiemert

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Der var enkelte spørgsmål vedrørende salgsprocedurer og fugtundersøgelser i foreningen,

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Der var enkelte spørgsmål vedrørende salgsprocedurer og fugtundersøgelser i foreningen, År 2015, den 20. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18-20 A-D i Godthåbsvej 8 B, 2000 Frederiksberg. Formand David Burmeister bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 1. juli 2016 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2016, torsdag den 23. juni,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling den 31. maj 2010

Referat af generalforsamling den 31. maj 2010 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 31. maj 2010 Der var til generalforsamlingen fremmødt 47 af i alt 158 andelshavere. 1.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sdr. Fasanvej 96-98/Valby Langgade 44 A-B.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere