Innovativ Lederudvikling Annemette Digmann, Afdelingschef Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovativ Lederudvikling Annemette Digmann, Afdelingschef Region Midtjylland"

Transkript

1 Innovativ Lederudvikling Annemette Digmann, Afdelingschef Region Midtjylland I denne artikel vil jeg berette om et konkret lederudviklingseksperiment gennemført i Odense Kommune i efteråret Det overordnede formål var at undersøge om det var muligt med en lille investering at skaffe flere ressourcer til ledelse. Baggrund Mange offentlige ledere oplever, at de er udsat for et stigende pres: nye og anderledes opgaver og krav kommer i et stadig hastigere tempo. Kommunalreformen suppleres, allerede inden den er kommet i gang for alvor, med en kvalitetsreform. Ledere på alle niveauer og i alle organisationer må vænne sig til at forandringerne ikke længere kommer i bølger, men at tsunamier er et bedre billede på forandringshastigheden. Det betyder at ledere hvis de ikke vil lide druknedøden skal have etableret en form for redningskrans, der kan sikre at de kan have hovedet oven vande, ligegyldigt hvor høj vandstanden er. Det er nemlig kun hvis lederen kan bevare roen og det strategiske overblik i enhver forandringssituation, at organisationen kan komme helskindet gennem turbulensen med en effektiv opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø i bero. Hvis den strategiske og proaktive ledelse skal på dagsordenen, så er lederne nødt til at skaffe sig tiden til det. Strategier lægges ikke på gangen mellem to møder eller under bruseren om morgenen. I de nævnte situationer kan der sagtens opstå nye ideer, men der skal noget uforstyrret tid til at analysere og reflektere over de kommende udfordringer. Mange analyser viser at det er ganske vanskeligt for ledere at skaffe sig den nødvendige tid til de overordnede ledelsesopgaver; samtidig med at det bliver mere og mere nødvendigt at de gør det. At uddanne lederne er en god ide, men lederuddannelser er ikke nok i sig selv det drejer sig i lige så høj grad om at omsætte ny viden og nye metoder til anderledes handlinger i praksis Skoleforvaltningen i Odense Kommune og Udviklingsenheden i Århus Amt (nu Region Midtjylland) satte sig i 2006 for, at samarbejde om et innovationsprojekt med det formål at undersøge om det er muligt at effektivisere ledelsesudøvelsen for at bevare energi til at fokusere på skolens primære formål og opgaver. Ledelsesopgaven har for mange skoleledere haft en tendens til at ekspandere. For mange ledere bevirker det en øget psykisk belastning, der besværliggør og til tider spænder ben for den livgivende og kompetente ledelsesudøvelse. Projektet havde som sin overordnede bestræbelse at finde 'det overflødige' i ledelse, for derefter at afvikle det og således skabe fokusering i arbejdet. Vi vidste allerede fra andre forsøg, at hvis ledere beskæftiger sig med det rigtige; hvis de organiserer arbejdet frem for at håndtere, opgaverne efterhånden som de kommer, så falder arbejdstiden, samtidig med at ledelsesopgaven løses med større kvalitet og medarbejdertilfredsheden stiger. Erfaringen var at det krævede en hjælpende hånd udefra, hvis lederne skulle fastholdes i de organiserende arbejdsopgaver. I Odense var vi interesserede i at undersøge hvor lille en udefrakommende indsats, der skal til, for at få skoleledere til at forandre deres daglige praksis. Og på den baggrund kastede vi os ud i eksperimenter på fem skoler, uden på forhånd at vide hvor vi ville ende. I andre eksperimenter var det blevet tydeligt, at det kunne være en god ide at formulere forhindringer eller besværligheder som innovationsspørgsmål. I dette projekt var handleperspektivet i fokus - ud fra devisen om at det er handling, der skaber forvandling. 1

2 Det overordnede innovationsspørgsmål var derfor at undersøge, hvad der er den mindste eller mest enkle handling, der kan føre til et forandret handlemønster? Uden at ambitionsniveauet sænkes hverken i ledelsen eller på skolen! Herudover opstillede vi et par supplerende spørgsmål: Hvad kan den enkelte leder/lederteamet gøre for at ændre på vilkårene? Hvordan er det muligt at lave videndeling om erfaringerne i Odense Kommune? Vi arbejdede inspireret af de filmiske dogmeprincipper, der også i vores sammenhæng kan forstås som en form for mindste indgrebsmetode. Deltagelse i eksperimentet måtte ikke opleves som en ekstra belastning. Tværtimod skulle deltagelsen resultere i, at der blev etableret et ledelsesmæssigt og mentalt frirum. Der blev opstillet effektmål for de fem lokale eksperimenter og på den baggrund iværksatte vi en række prototyper eller prøvehandlinger som del af et aktionsforskningsprojekt. Projekterne blev aftalt med de fem lederteams inden sommerferien 2006, hvorefter teamene havde tre måneder til at gennemføre forsøgene. Disse blev evalueret og analyseret og resultaterne blev formidlet på en konference for alle skolelederne i kommunen ultimo november. Inden sommerferien havde lederne opstillet en række konkrete innovationsspørgsmål i stil med følgende: Min personlige lederadfærd Hvordan kommer jeg af med de dårlige vaner? Kan de ændres? Hvad skal til for at det sker? Hvilke rammer skal være til stede for at det kan ske? Nye lederroller i praksis. I skoleverdenen overgår man til projekt,- og/eller team organisering. Det stiller krav om andre lederroller. Hvad skal læres og aflæres i den forbindelse? Hvis nye krav og opgaver, som skolen skal løse, ALTID skal have ledelsens bevågenhed for at blive til noget, hvordan prioriterer man så mellem de mange opgaver? Sammen med en konsulent, der kom udefra, opstillede den enkelte leder eller lederteamet de eksperimenter, der måske ville kunne besvare spørgsmålene. Vi refererer i det følgende et af de konkrete eksperimenter Udvikling af skoleledelse med innovative metoder Det konkrete innovationsspørgsmål, der skulle undersøges sammen med skolens ledelsesteam, lød således: Hvad er det mindste jeg kan nøjes med at levere og stadig udøve sublim ledelse? Spørgsmålet blev suppleret med tre komplementerende hjælpespørgsmål: Hvad skal vi gøre for at holde os på det strategiske plan? Hvordan bliver vi mere skarpe til at overholde vores aftaler? Hvordan lærer vi, at bruge energi på det, der er værd at bruge det på? Spørgsmålene og interessen for temaet var aktualiseret af følgende forhold: Viceskoleinspektøren gennem mange år ville på pension og stillingen skulle ikke genbesætte. Driftsopgaverne måtte ikke overmande det tilbageværende ledelsesteam på fire 2

3 ledere. I stedet skulle der blandt lærerne etableres selvstyrende team, der bl.a. skulle tage sig af de opgaver viceskoleinspektøren tidligere løste. Ledelsesteamet skal forberede både sig selv og lærergruppen på dette skift. Møderne i ledelsesteamet havde en tendens til at miste fokus, forstået således at var let at komme til at fokusere på driftsopgaver, i stedet for som aftalt på de mere strategiske aspekter i ledelse. Effektmål: I slutningen oktober ønskede lederteamet, at de kunne sige: Vi er fire skarpe strategiske ledere, som i fællesskab kan klare, at viceinspektøren gennem mange år stoppede i september. Vi er rustet til, at hans driftsopgaver ikke overmander os. I et organisatorisk perspektiv skal der gælde dét, at ledelse og lærere efter ændringen til selvstyrende team kan sige: Vi er en organisation med benene nedad!. Konkrete handlinger: Dogmeprincipperne blev i dette projekt taget bogstaveligt. Lederteamet fik således til opgave at oversætte de 9 dogmeprincipper til ledelsesprincipper og de forpligtede sig til i praksis at eksperimentere med de konkrete handlinger, der kunne udspringe med inspiration fra dogmereglerne. I den efterfølgende projektperiode skulle lederteamet arbejde med at transformere dogmeprincipperne til ledelsesopgaver og ledelseshandlinger, der kunne understøtte det oprindelige innovationsspørgsmål. Et eksempel på dette kan ses i boksen til sidst Herudover aftaltes det, at konsulenten skulle formulere en række benspænd, der skulle kvalificere eksperimentet. Det første benspænd lød således: Når nu I skal levere det mindst mulige, hvad er så det overflødige, det du eller I skal skære væk? Hvornår gør I det? Nye spørgsmål blev stillet med jævne mellemrum på mail og efter en kort periode kunne lederne selv stille de udfordrende spørgsmål og holde hinanden fast på, at der kom konkrete handlinger ud af det. Ledelsesteamet mødtes med konsulenten 3 gange á 1 til 1½ times varighed i forsøgsperioden. Konkrete erfaringer I det følgende vil vi i generelle vendinger beskrive nogle af de metoder, vi fandt og som det kunne være givtige for andre at lade sig inspirere af. 1. Fra service til ledelse På mange skoler har lederne en oplevelse af, at de daglige driftsopgaver overmander dem og at det er vanskeligt at finde tid til det fremadrettede visionære ledelsesarbejde. Samtidig oplever de et stigende behov for at bruge mere tid på at organisere arbejdet frem for at håndtere opgaverne. Den manglende strategi og manglende fornemmelse for retningen skaber forvirring, ressourcespild og stress i hele organisationen. Vores oplevelse er at skolelederne i høj grad servicerer deres medarbejdere, mere end de coacher dem til selv at kunne løse de problemer, der opstår. Lederne kunne med fordel give opgaver tilbage til lærerne, men de er i tvivl om lærerne er i stand til at påtage sig et større ansvar fordi de i forvejen har mange opgaver og er vældig stressede. De stressede lærere er til gengæld gode til at delegere opgaver til lederne som så igen får mindre tid til at organisere arbejdet på skolen. Fra andre 3

4 længerevarende projekter ved vi, at hvis lederne formår at give retning til dét, der skal foregå, så sænkes både ressourceforbruget og stressniveauet også hos medarbejderne. Mange ledere hylder den åbne dørs politik og vil gerne være til rådighed for lærerne. Spørgsmålet er om det er muligt at være nærværende hvis man altid skal være tilgængelig? Eller om man i så fald blot er til stede fysisk og ikke mentalt? Ledernes opgaver som serviceassistenter for medarbejderne er udtryk for: At der er stor respekt for kerneydelsen, Forståelse for at arbejdet som lærer kan være belastende Empati for den enkelte lærers behov At ledelse drejer sig om at være til rådighed når som helst til hvad som helst. Det er meget sympatisk, men det giver problemer, fordi de fragmenterede ledelseshandlinger, som serviceattituden medfører, skaber uklarhed om strategien, retningen og de udfordringer, som skolen skal håndtere. Lederadfærden er tillige med til at producere afhængighed og hjælpeløshed hos medarbejderne. Når man som lederteam skal have skabt tid og rum til den overordnede strategiske ledelse har vi erfaret at det kan være effektivt at: Markere sine grænser i relation til lærerne. Det kan man gøre ved at prioritere den tid der er afsat til ledermøder og melde ud at der skal være tale om virkelige katastrofer, før det er muligt at bryde ind i et ledermøde. Det kan også foregå ved at man ikke lader sig distrahere, når man møder en lærer, der lige vil have lederen til at tage stilling til en problemstilling på vej til ledermøde. Det er de færreste skoleledere, der kan lide at afvise en sådan henvendelse, men det kan gøres elegant ved at man eksempelvis spørger om medarbejderen vil sende en mail eller om det kan vente til mødet er slut eller til næste dag, fordi jeg lige er på vej til ledermøde. Tilbyde hjælp til selvhjælp I stedet for at løse opgaverne for lederne kan det være hjælpsomt i stedet at levere den sparring, der skal til for at medarbejderen selv kan løse opgaverne. Trimme organisationen Sikre at der er det tekniske og administrative apparat til rådighed, der gør at produktionen i bred forstand, kan foregå uden flaskehalse og uden at der produceres hjælpeløshed hos lærerne. Hvad skal eksempelvis til, for at lærerne selv kan kontakte socialforvaltningen i kommunen? Det er dog lettere sagt end gjort at ændre adfærd, da meget af den kultur man indgår i, sidder i kroppen. Det er let at lære at ryge, men meget vanskeligere at aflære vanen. På samme måde skal der en bevidst indsats til hvis lederne skal undgå at drukne i de daglige driftsmæssige spørgsmål. For det første er lederne nødt til at tage ledelse så alvorligt, at de også prioriterer at bruge tid på det. Teamene må lave klare aftaler om hvad ledelse er, hvordan de vil arbejde med det og hvordan de vil holde hinanden fast på at gøre dét, de siger, de vil gøre. For det andet kan man eksperimentere og finde ud af hvad der virker for det enkelte team. Det er en god ide at afprøve flere metoder og mærke hvad der virker rigtigt hvorefter man kan dele erfaringerne med lederkollegerne. 2. Tempo Eksperimenterne foregik i en perioden på kun tre måneder og et af målene var som nævnt at bruge et minimum af tid på forsøgene. Til gengæld skulle de fem skoler formidle de opnåede resultater til alle deres kolleger. Sammenlagt skabte det et produktivt tempo og pres for at der skulle ske noget i eksperimenterne. De fleste ledere oplever i forvejen at de til dagligt agerer i et højt tempo. Men 4

5 beskæftiger de sig med det rigtige? Nogle gange kan man falde i et hul og hvis man drøner rundt som i en dødsdrom kommer man reelt ingen vegne. Vi forsøgte at tage fat i det tempo som lederne kendte i forvejen, men at speede tempoet op, så det ikke var muligt at falde i hullerne. Sætter man yderligere gas på motorcyklen i dødsdromen er der jo mulighed for at man kommer ud over kanten og videre. Vi kan således have en hypotese om at lederne ikke har nok tempo på i det daglige selv om det ikke opleves sådan. Når man forholder sig strategisk til sine udfordringer er det muligt at overskue hvornår hullerne dukker op og dermed planlægge at køre udenom. I andre projekter har det drejet sig om at få skabt noget langsom tid, hvor det bliver muligt at undersøge en problemstilling, opstille scenarier og udarbejde risikoanalyser. Det er ikke fordi det behøver at tage lang tid, men i nogle sammenhænge skal der etableres et rum, hvor tiden sættes i stå og det bliver muligt at koncentrere sig om de overordnede ledelsesudfordringer uden samtidig at skulle tage stilling til alle hånde driftsmæssige problemstillinger. Nogle ledere har gode erfaringer med at placere sig i andre fysiske og/eller mentale rum, når den strategiske, proaktive tilgang skal dagsordenssættes. 3. Innovative metoder I mange projekter har det været givtigt at arbejde med prototype-begrebet. En prototype er i vores sammenhæng en model eller en handling, der er i sin vorden. I mange organisatoriske sammenhænge kan det oversættes til prøvehandlinger, hvilket vil sige handlinger, som vi forsøger os med. Vi ved ikke om det virker, men vi prøver og så vurderer vi hvad der virker. Det betyder at en prøvehandling altid kan laves om, hvorfor man ikke behøver så mange overvejelser inden man kaster sig ud i at eksperimentere. Prototypen lægger op til at der skal ske en handling. Vi har været optaget af ikke kun at tale om ledelse, men også at omsætte talen til anderledes handlinger, som vi efterfølgende kunne evaluere og dernæst vurdere om de skulle danne grundlag for et anderledes handlemønster. Prototyperne er ligeledes med til at man på arbejdspladsen i fællesskab skaber et sprog om hvad der er muligt. Dogmereglerne kan benyttes til flere formål. For det første er det en mulighed for at komme back to basic. Hvad er kernen i ledelse for den enkelte og for ledelsesteamet? Det er en mulighed for at finde sin egen sandhed om hvad sublim ledelse er og smide det overflødige væk. Dogmetilgangen kan for det andet bidrage til at klicheer og vanetænkning udfordres og evt. skæres bort og på den måde bidrage til improvisationer. For det tredje drejer dogme sig også om at slippe kontrollen og tillade en kreativ og innovativ tilgang til udvikling samtidig med at man også må påtage sig et langt større medansvar for at skabe forandring. Det bliver vanskeligere at opfatte sig selv som et offer for de dilemmaer og paradokser, man udsættes for som leder! BOKS Nr. Dogme 'Oversættelse' til ledelsesopgaver 1 Optagelse skal finde sted 'on location'. Kulisser må ikke anvendes. Det er ikke nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger som for eksempel at etablere et særligt 'læringsrum', et 'innovatarium', et 'interviewrum' eller 2 Lyden må ikke optages adskilt fra billedoptagelsen - eller omvendt. lignende. Autenticitet er vigtig. Tingene hænger uløseligt sammen 3 Kameraet skal være håndholdt. Al Som leder skal man være sig selv - og 5

6 bevægelse eller stilstand skal stamme fra hånden. Filmen må ikke finde sted, hvor kameraet står - optagelse skal finde sted, hvor filmen finder sted. 4 Filmen skal være i farver. Kunstig lyssætning er ikke tilladt. 5 Optisk behandling og filtre er forbudt. 6 Filmen må ikke indeholde overfladisk handling (mord, våben med videre må ikke forekomme) 7 Tidsmæssig og geografisk forskydning er forbudt (Filmen finder sted her og nu) koncentrere sig om at få øje på noget. Det manipulerede bliver den besluttede synsvinkel, der viser det, det er programmeret til at vise - og ikke nødvendigvis det, der åbner for nye betragtninger. Se paletten af farverne som de er. Vi må erkende at vi blændes af solen ind mellem. Tingene er som de er. Vi filmer i modlys. Lad være med at lægge modeller og skemaer ned over de observationer, der gøres. De er i 'dogme'forstand sminkning af virkeligheden - så de skjuler virkeligheden Overdramatisering er unødvendig. Der er dramatik nok i det, der foregår. Der er ikke brug for baggrundshistorier eller forklaringer på, hvordan tingene var engang. Sammenligninger med forhold andre steder er ikke relevante i handlingens øjeblik. De må vente til der er plads til eftertanke - og de er alligevel til stede og bliver afspejlet i alle handlinger. 8 Genrefilm accepteres ikke. Der skal ikke sættes betegnelser på det, der foregår. Der er ikke tale om kærlighedsromaner, heltehistorier eller krimier. Det er, som det er. 6

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Hvad er sunde arbejdsrytmer? BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4.

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Hvad er sunde arbejdsrytmer? BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4. Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Hvad er sunde arbejdsrytmer?. BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4. oktober 2016. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hvordan får vi flere med? Hvordan organiserer vi det frivillige arbejde? v. Mona Hvid Landliv a/s tlf..

Hvordan får vi flere med? Hvordan organiserer vi det frivillige arbejde? v. Mona Hvid Landliv a/s  tlf.. Hvordan får vi flere med? Hvordan organiserer vi det frivillige arbejde? v. Mona Hvid Landliv a/s www.landliv.dk mona@landliv.dk tlf.. 2126 6566 ? Hvad er jeres udfordringer - at få flere frivillige? -

Læs mere

Ledelse i Udvikling. Gentofte Kommunes lederuddannelse

Ledelse i Udvikling. Gentofte Kommunes lederuddannelse Ledelse i Udvikling Gentofte Kommunes lederuddannelse Indhold Velkommen til Ledelse i Udvikling... 2 Ledelse i Udvikling... 3 Uddannelsens opbygning... 4 Forberedelse: Valgfri ledelsesevaluering... 5

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

- Coaching skaber erkendelse og styrker beslutninger om forandringer, siger Nils Stahlschmidt Og uddyber:

- Coaching skaber erkendelse og styrker beslutninger om forandringer, siger Nils Stahlschmidt Og uddyber: Coaching giver bedre ledere - coaching af ledere i Næstved Kommune Artiklen er skrevet af erhvervspsykolog Andreas Granhof Juhl, Konsulent Nils Stahlschmidt, udviklingschef Bettina Høst Poulsen, områdeleder

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide fokus på udvikling, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde SMTTe-modellen - en praksis guide Forord I Odense kommune finder vi det væsentligt at sikre en høj kvalitet i de forskellige pædagogiske

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Skole-innovation Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Skole-innovation Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Skole-innovation Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovation er på alles dagsorden. Også i uddannelsesverdenen hvor man ikke bare skal undervise i innovation,

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog? I en kort artikel på næste side beretter vi om Iben, der er pædagog i børnehaven Den blå planet i Odense Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen som børnehavepædagog

Læs mere

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling Tina Schilling Hansen Leder i udvikling udvikling ledelse Udviklingen brøler derudad i disse år, og det stiller endnu større krav til lederne: Vi skal agere mere situationsbestemt og ikke bruge en one-size-fits-all

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategisk aktionslæring

Strategisk aktionslæring KONTEKST Strategisk aktionslæring KONTEKST ORGANISATION LÆRE- PROCES FACILITATOR TEORI OG PRAKSIS Vi går gennem processen igen og igen for at nærme os målet. Moduler/Pensum Logbog Projektbe skrivelse Samtale

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING!

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! OMNIBUS" LEDERMÅLING Ennova er Danmarks største leverandør af medarbejder- og ledermålinger. Vi har nu sat os for at samle vores bedste

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Indledning Side Indhold:

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere