Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland"

Transkript

1 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8 ud af 10 direktører mener, at udbyttet står mål med investeringen og det er snarere mangel på tid og ikke mangel på tillid til udbyttet, der holder direktørerne væk fra ledelsesudvikling. I virksomheder med mere end 20 ansatte arbejder 68,8 procent af virksomhederne med lederudvikling. Virksomheder, der arbejder med lederudvikling, brugte i gennemsnit 6,2 dage pr. leder i 2007 på lederudvikling. Det viser nye tal fra Region Midtjylland, der i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse har foretaget undersøgelsen. Hver anden virksomheder arbejder bevidst med ledelsesudvikling 48,4 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland svarer, at de arbejder bevidst med ledelsesudvikling. Ved ledelsesudvikling forstås, at lederen aktivt, bevidst og målrettet går ind i kompetence- og udviklingsforløb for at blive bedre til at løse sin opgave som leder. Figur 1: Andel virksomheder i Region Midtjylland, som arbejder bevidst med ledelsesudvikling 51,6% 48,4% Arbejder med ledelsesudvikling Arbejder ikke med ledelsesudvikling Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Antal svar

2 Tabel 1: Andel virksomheder, som arbejder bevidst med ledelsesudvikling fordelt på branche og størrelse Arbejder med ledelsesudvikling Arbejder ikke med ledelsesudvikling Antal 48,4 % 51,6 % medarbejdere 38,3 % 61,7 % medarbejdere 51,1 % 48,9 % 135 Mere end 20 medarbejdere 68,8 % 31,2 % 112 Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 47,4 % 52,6 % 19 Industri 45,7 % 54,3 % 116 Bygge og anlæg 42,0 % 58,0 % 100 Handel, hotel og restauration 53,7 % 46,3 % 134 Transport, post og tele 23,3 % 76,7 % 30 Finansiering og forretningsservice 52,5 % 47,5 % 61 Offentlige og personlige tjenester 68,9 % 31,1 % 45 Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Fordelinger i procent. Det er især virksomheder med mere end 20 ansatte, der arbejder bevidst med ledelsesudvikling. Over to tredjedele af virksomheder med mere end 20 ansatte har arbejdet med dette, mens omkring halvdelen af virksomheder med 10 til 19 ansatte arbejder bevidst med ledelsesudvikling. I virksomheder med 5 til 9 ansatte arbejder godt en tredjedel bevidst med ledelsesudvikling. Det er en virksomhedsstørrelse, hvor ledelsesopgaven i forhold til antal medarbejdere fylder mindre. Med hensyn til branche er det især indenfor offentlige og personlige tjenester (68,9 procent), finansiering og forretningsservice (52,5 procent) og hotel, handel og restauration (53,7 procent), at der bliver arbejdet bevidst med ledelsesudvikling. For transport, post og tele er det derimod omvendt, idet kun 23,3 procent af virksomhederne arbejder bevidst med ledelsesudvikling. Fordelingen på virksomhedsstørrelse og branche ses af tabel 1. 2

3 Næsten 3 dage pr. leder til lederudvikling i 2007 I virksomhederne i Region Midtjylland blev der i 2007 i gennemsnit brugt 2,9 dage på lederudvikling. Der er forskelle i prioritering af lederuddannelse alt efter virksomhedens størrelse og branche. I virksomheder med mere end 20 medarbejdere var der en ekstra dag til lederudvikling i 2007 end i de mindre virksomheder. Fordelingen på brancher viser markante forskelle. I transport, post og tele nøjes lederne med 1,3 dage, og byggeog anlæg fik 2,1 dage til lederudvikling, mens det blev til 5 dage inden for offentlige og personlige tjenester. Beregningerne vises i figur 2 og afspejler samlet prioriteringen af lederuddannelse hos alle virksomheder i Region Midtjylland. Figur 2: Gennemsnitligt antal mandedage til ledelsesudvikling pr. leder i virksomhederne i 2007 fordelt på branche og størrelse. Beregnet på alle virksomheder. Dage til lederuddannelse pr. leder I alt 2,9 Virksomhedsstørrelse 5-9 medarbejdere medarbejdere 2,7 2,7 Mere end 20 medarbejdere 3,8 Brancher Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 3,5 Industri 3,1 Bygge og anlæg 2,1 Handel, hotel og restauration 3 Transport, post og tele 1,3 Finansiering og forretningsservice 3,3 Offentlige og personlige tjenester 5 Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Fordelinger i procent. 3

4 1 måned og kroner pr. virksomhed til lederudvikling De virksomheder, der prioriterer lederudvikling, anvendte i gennemsnit kroner til efteruddannelse. Det svarer til kroner pr. leder. I de virksomheder, der har anvendt ledelsesudvikling, har 246 virksomheder svaret, at de i gennemsnit anvendte 21,0 mandedage i 2007 på ledelsesudvikling. Det svarer til en investering på den enkelte arbejdsplads til 6 mandedage pr. leder (6,2 mandedage). Fordelingen på størrelse og branche ses i tabel 2. I tabel 2 er gennemsnit beregnet pr. leder i de 48,4 procent af virksomhederne, der har anvendt lederudvikling i Tabel 2: Gennemsnitligt antal mandedage til ledelsesudvikling pr. leder i virksomhederne fordelt på branche og størrelse. Kun beregnet på virksomheder, som havde ledelsesudvikling i Dage pr. leder Udgift pr. leder I alt 6.2 dage kr. 5-9 medarbejdere 7,2 dage kr medarbejdere 5,4 dage kr. Mere end 20 medarbejdere 5,5 dage 16,788 kr. Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 7,7 dage kr. Industri 6,8 dage kr. Bygge og anlæg 4,9 dage kr. Handel, hotel og restauration 5,7 dage kr. Transport, post og tele 5,3 dage kr. Finansiering og forretningsservice 6,2 dage kr. Offentlige og personlige tjenester 7,7 dage kr. Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Fordelinger i procent. Bemærk udgifter til uddannelse er beregnet på 180 svar. De mindste virksomheder brugte lidt flere kræfter på udvikling af ledere i form af tid og penge i 2007 end virksomhederne med mere end 20 ansatte. Opdelt på brancher viser opgørelsen, at landbrug, fiskeri og råstofudvinding samt offentlige og personlige tjenester brugte fleste dage, mens bygge og anlæg, med 4,9 dage, brugte mindre. De dyreste ledelsesuddannelser var i finansiering og forretningsservice, hvor lederne brugte kroner i gennemsnit på uddannelse, 4

5 mens de billigste var i de primære erhverv landbrug, fiskeri og råstofudvinding. Her blev der brugt kroner pr. leder. Forskellen i antal dage er statistisk signifikant i tabel 2. Hver anden virksomhed vælger virksomhedstilrettede kurser Virksomhederne lægger vægt på formelle udviklingsforløb og på udvikling, der er sat i mere traditionelle eller formelle rammer. Uformel lederudvikling som netværk, litteratur, refleksion eller udviklingsprojekter får ikke samme opmærksomhed. Virksomhederne bruger især kurser og coaching-forløb, når de arbejder med ledelsesudvikling. Mest udbredt er virksomhedstilrettelagte kurser, som 49 procent af virksomhederne har anvendt, mens kurser udbudt af konsulenthuse (35 procent), intern ledercoaching (32 procent) og kurser udbudt af videns- og uddannelsesinstitutioner (28 procent) følger efter. Den mere uformelle er mindre anerkendt som rigtig lederudvikling. Figur 3. Virksomhedernes metoder til ledelsesudvikling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Virksomhedstilrettede kurser 49% Kurser udbudt af konsulenthuse 35% Intern ledercoaching 32% Kurser udbudt af videns- og uddannelsesinstitutioner 28% Ledernetværk 13% Læsning af nyeste litteratur 7% Refleksion over ugen der gik 6% Projekter med fokus på ledelsesproblematik 6% Andet 19% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Antal svar 290. Flere svar mulige. 5

6 Næsten 10 dage til direktørens egen ledelsesudvikling Direktører i små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland brugte i gennemsnit næsten 10 dage. Virksomhedsstørrelsen har ingen signifikant sammenhæng til det det har branchen til gengæld. Der er ret store brancheforskelle med hensyn til, hvor meget lederuddannelse direktørerne tager. I industrien brugte direktørerne i gennemsnit 12,87 dage i transport, post og tele blev der anvendt 5,61 dage. Dette fremgår af figur 4. Figur 4: Antal dage brugt på direktørens ledelsesudvikling i 2007 sammenholdt med virksomhedens størrelse Dage til lederuddannelse pr. direktør I alt 9,53 Virksomhedsstørrelse 5-9 medarbejdere 10, medarbejdere Mere end 20 medarbejdere 8,44 9,24 Brancher Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri Bygge og anlæg 8,23 8,78 12,87 Handel, hotel og restauration Transport, post og tele 5,61 7,86 Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester 7,5 12,21 Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Antal svar 182. Direktøren har ikke tid til mere lederudvikling 4 ud af 10 direktører, der ikke brugte tid på egen lederudvikling, angiver, at det tager for lang tid at deltage. 10 procent mener, at udbyttet er for lille, samt at det er for dyrt (3 procent). Interessant nok er der ingen som angiver, at de mangler overblik over de tilgængelige tilbud. Det skal dog bemærkes, at datamaterialet til dette spørgsmål kun udgøres af 69 besvarelser. Dette ses i figur 5. 6

7 Figur 5. Årsager til at fravælge egen ledelsesudvikling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det tager for lang tid at deltage 42% Udbyttet er for lille 10% Det er for dyrt 3% Mangler overblik over tilbud 0% Andet 58% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Antal svar 69. Bemærk få svar. 7

8 Udbyttet af ledelsesudviklingen er tilfredsstillende De direktører, der har deltaget i ledelsesudvikling, vurderer generelt, at udbyttet har stået mål med investeringen. Dette er tilfældet for 81 procent, mens kun 14 procent angiver, at udbyttet ikke har stået mål med investeringen i ledelsesudvikling. Dette ses i figur 6. Den udbredte tilfredshed med udbyttet i forhold til investeringen stemmer godt med at det langt hyppigere er mangel på tid, der afholder direktøren fra lederudvikling end en overbevisning om, at lederudvikling ikke betaler sig. Figur 6. Direktørens vurdering af sit udbytte af investeringen i ledelsesudvikling 14,0% 4,0% 81,0% Udbyttet har stået mål med investeringen Udbyttet har ikke stået mål med investeringen Ved ikke Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Antal svar 212. Det er især i forhold til medarbejdernes tilfredshed (52 procent) og udnyttelsen af medarbejdernes ressourcer (36 procent), at udbyttet af investeringen i ledelsesudvikling kommer til udtryk. Udbyttet kan dog også aflæses i forholdet til kunderne (23 procent) og samarbejdet med ledelseskolleger (21 procent). Omvendt finder kun 3 procent af virksomhederne, at investering i ledelsesudvikling giver mere tilfredse leverandører. Dette ses i figur 7. 8

9 Figur 7: Hvor kommer udbyttet af investeringen i ledelsesudvikling til udtryk? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Medarbejdernes tilfredshed 57% Udnyttelsen af medarbejdernes ressourcer 36% Mere tilfredse kunder 23% Samarbejdet med ledelseskolleger 21% Større salg 18% Mere tilfredse leverandører 3% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Antal svar

10 Innovative virksomheder har fokus på god ledelse Der er markant flere virksomheder, der har udviklet eller fornyet sine serviceydelser eller produkter blandt de virksomheder, der arbejder bevidst med ledelsesudvikling end blandt virksomheder, der ikke gør. Undersøgelsen kan ikke vise om behovet for ledelsesudvikling styrker virksomhedens innovative kraft eller om udviklingen af nye produkter skaber øget behov for ledelsesudvikling. Men der er en sammenhæng og tabel 3 dokumenter, at der er en sammenhæng mellem fokus på ledelse og innovative virksomheder. Tabel 3: Virksomheder, der arbejder bevidst med ledelsesudvikling udvikler i højere grad nye produkter og services. Virksomheden arbejder bevidst med ledelsesudvikling Har virksomheden udviklet eller fornyet sine serviceydelser eller produkter? Ja Nej Total Ja 55,6 % 43,2 % 98,8 % Nej 35,3 % 64,7 % 100 % Total 48,0 % 51,2 % 99,2 % Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Fordelinger i procent. 507 svar. Mønster i tabellen er statistisk signifikant. Ved ikke udeladt. 10

11 2 ud af 3 direktører måler effekt af lederudviklingen 2 ud af 3 virksomheder måler i en eller anden grad effekten af investeringen i lederudvikling. 32 procent måler blot via deres egen fornemmelse for, hvordan det går. 12 procent kan se indsatsen på bundlinjen. Derudover måles effekten gennem tilbagemelding fra medarbejderne (35 procent). Måling på bundlinjen (12 procent), tilbagemelding fra den øvrige ledelse (8 procent) samt tilbagemelding fra kunder (8 procent) anvendes i mindre grad som måleinstrumenter. De virksomheder, som ikke måler effekten af ledelsesudvikling, angiver primært enten at det ikke kan lade sig gøre, eller at de ikke har overvejet muligheden. Figur 8: Direktørens måling af effekten af lederudvikling Måler effekt 65% Blot min fornemmelse 32% Tilbagemelding fra kunder 8% Tilbagemelding fra den øvrige ledelse 8% På bundlinjen 12% Tilbagemelding fra medarbejdere 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April Antal svar

12 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i april Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Mette Vest Schneider Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF UDENLANDSK REKRUTTERING I SYDDANMARK Hovedrapport 2008 Analyse af udenlandsk rekruttering i Syddanmark Baggrund, motivation, barrierer, fordele og forbedringspotentialer

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Kandidatafhandling af: Martin Ingemann - 2006 1 Indledning Op igennem tiden har flere undersøgelser sået tvivl omkring udbyttet ved virksomheders

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere