Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand"

Transkript

1 Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Heidi Christiansen Barlebo GEUS Vintermøde, ATV Fonden for Jord og Grundvand, Vingsted, marts 2013

2 Dansk-asiatisk samarbejde før 2000 Emner Klassisk rådgivning vedr. integreret vandressourceforvaltning (IWRM) Rene leverancer, f.eks. pumper eller boringer Grundvandsbaseret vandforsyning og hygiejne (vand og sanitet) Opbygning af landestrategier for forvaltning og beskyttelse af grundvand Fokus på land og mindre på by ved grundvandsbaseret vandforsyning Donorbistand!

3 Dansk-asiatisk samarbejde før 2000 Lande Bangladesh Vietnam Cambodja Lidt Indien, Thailand og Malaysia

4 Samarbejdets karakter i dag Vækstdagsordenen i DK og EU sætter præmisserne for samarbejdet Fokus på øget grøn eksport af danske løsninger i stedet for egentlig donorbistand Mere BtB samarbejde og dermed mere fokus på forvaltningsværktøjer, løsninger og teknologi end på forvaltningssystemer Primært samarbejde med vækstlande (BRIK og N11), som i stigende omfang efterspørger de samme avancerede løsninger som herhjemme

5 Nye rammer for samarbejdet Større globalt fokus på grundvand som ressource i vandforsyningen Danmark højt profileret ekspertisecenter for grundvandsforvaltning, da DK-drikkevand er grundvandsbaseret Grundvandsforvaltning og - værktøjer som salgsvare i udlandet Danske konkurrencedygtige dele rummer både komponenter og teknologi (Grundfos, AVK, SkyTEM), integrerede forvaltningskoncepter IWRM (rådgiverne), systemløsninger kortlægning, monitering, beskyttelse, modellering, risikoanalyse, mv. (GEUS, leverandører, rådgivere, DHI m.fl.), forskning og udvikling (DTU Miljø, GEUS, AU, KU) samt forvaltningspraksis (regioner, kommuner, styrelser mv.)

6 Fra bistand til business? Hypotese: Bistanden til tidligere donorlande, som nu er rykket op til at blive vækstlande, f.eks. Vietnam, har skabt et fundament (netværk, kontakter, faglig respekt) for eksportsamarbejde Realitet: Tvivlsomt. For det første forudsætter tidligere donorlande ofte, at vi stadig kommer med pengene. Samtidig er der skiftet ud i regeringskontorerne, da disse lande også kulturelt har ændret sig. Så det er ikke de gamle kontakter, der sidder på magten mere. Hollænderne har dog haft succes med at indgå i samarbejde på uddannelsessiden og dermed uddannet de personer, som nu sidder bag skrivebordene, og som i den funktion efterspørger hollandske kompetencer

7 Vandressourcer i Vietnam Samarbejde m. Hanoi University (Science)+(Mining and Geology) Danske partnere: GEUS og DTU - DANIDA Problem: I den Røde Flod deltaet er al vandforsyning til drikkevand baseret på udnyttelse af grundvand. I store dele af deltaet er der imidlertid problemer med kvaliteten af grundvandet, idet der forekommer forhøjede koncentrationer af arsen, salte og ammonium. Indhold: Gennemførelse af forskningsprojekter i deltaet om forekomsten og dannelse af arsen og saltvand i grundvands-magasinerne. Karakteren af samarbejde: Uddannet ca. 30 master studerende og fire PhD studerende. Træning i anvendelse af nyt felt- og labotorieudstyr. Fælles videnskabelige artikler og konferenceindlæg. Fremtidsperspektiv: forskningssamarbejde (GEUS) + indgang til forretningssamarbejde (private firmaer)

8 Grundvandskortlægning i Thailand Danske partnere: SkyTEM, GEUS, Danwater Problem: Øget fokus på udnyttelse af grundvand til drikkevandsformål i Thailand kræver viden om hvor ressourcerne er. Indhold: Pilotprojekt omfattende kortlægning med luftbåren geofysik, tolkning af geofysiske data, installering af GERDA database i Thailand og introduktion af Workbench til tolkning af geofysiske data og administration af data Karakteren af samarbejde: Kapacitetsopbygning i Department of Groundwater Resources, herunder uddannelse af personale og videndeling generelt på forskellige niveauer. Fremtidsperspektiv: Øget BtB og OPP samarbejde mellem Thailand og DK

9 Integreret modellering i North China Plain Samarbejde med Peking University (prof. Chunmiao Zheng) Danske partnere: HYACINTS (GEUS, ALECTIA, GRAS) Problem: Ikke bæredygtig grundvandsindvinding, Grundvandsstand falder de fleste steder 1-2 m/år Indhold: Samarbejde om opstilling af MIKE SHE model med anvendelse af satellitdata til at vurdere fordampning, der hidtil har været meget dårligt bestemt Karakteren af samarbejde: Hjælp til vejledning af PhD studerende fra Peking University - fælles artikel indsendt i januar 2013 Fremtidsperspektiv: forskningssamarbejde (GEUS) + indgang til + forretningssamarbejde (private firmaer)

10 Vandforvaltning i Mekong Partnere: GEUS og DHI Problem: Vandkonflikter mellem landene (Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam) især om bygning af dæmninger. Beslutning om Laos dæmning på hovedfloden (Xiaburi) er p.t. meget kontroversiel på premier minister niveau Indhold: IWRM principper, Basin Development Plan, Fase Karakter af samarbejde: Danida støtte til kompetenceopbygning hos Mekong River Commission siden 2000

11 Saltvandsindtrængning i Kina Danske partnere: GEUS, Naturstyrelsen, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet, Sorbisense A/S, HydroInform, Grontmij. Udenlandske partnere: Kina s Geologiske Undersøgelse, Nanjing Universitet (Kina), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, (Brasilien); Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasilien) Problem: Saltvandsindstrængning i kystnære grundvandsmagasiner Indhold: Udvikling af nye og forbedrede metoder til at modvirke saltvandindtrængning i kystnære grundvandsmagasiner pga. vandindvinding, dræning og stigende havniveau i fremtiden Karakteren af samarbejde: Forskning og udvikling af nye metoder gennem case studies, modellering og workshops om relevante problemstillinger vedrørende grundvandets kvantitet og kvalitet (organisk og uorganisk kemi og mikrobiologi/pathogener) Fremtidsperspektiv: forskningssamarbejde (GEUS)+ indgang til forretningssamarbejde (private firmaer.

12 Grundvandssamarbejde i China European Water Platform Foreløbige danske Partnere: Naturstyrelsen, GEUS, DWP, COWI, Væksthus Sjælland, Danske regioner, GEO, Danske ambassade i Beijing Problem: Manglende synlighed af danske virksomheder og institutioner i Kina Indhold: Partnerskab med henblik på at etablere samarbejde mellem danske virksomheder og kinesiske aftagere samt etablering af forskningssamarbejde på grundvandsområdet i udvalgte kinesiske provinser Karakteren af samarbejde: Dansk partnerskab som skal identificere brugbare modeller for at skabe kontakt mellem danske og kinesiske aktører Fremtidsperspektiv: Salg af danske grundvandskompetencer, komponenter og systemløsninger samt forskningssamarbejde med henblik på at øge den danske eksport på det kinesiske marked

13 Ændring i samarbejde om grundvandsforvaltning Bistand Kapacitetsopbygning Envejsleverancer Forvaltningspraksis Enegang Forretning Implementering af løsninger Samarbejde Viden, værktøjer, komponenter og løsninger Konsortier

14 Erfaringer og observationer Skal have afklaret formålet med samarbejdet Skaffe sig nødvendige oplysninger om mulige partnere, finansiering, etc. Sætte sig ind i landets strategi - passer samarbejdet ind i landenes egne planer Ambassaderne kan være meget nyttige Nødvendigt med tillidsskabende foranstaltninger; flere besøg, hvor man stiller med de samme personer Formalia/etikette må ikke negligeres Vigtigt at der er en vis ligeværdighed i samarbejdet alle skal have noget ud af det Generelt er Asien meget teknologiorienteret Forskellig kultur på overordnet og det personlige niveau Vietnam som vækstland, men personer har donoroptik

15 Sporet ender blindt Nanjing Oplevelser Få fat i den rigtige counterpart SkyTEM i Kina Husk de royale - kongen i Thailand Takt og tone middage med hvad det indebærer (Spise- og drikkevaner, billeder, gaver) Uventede kommunikationskanaler (Facebook i Thailand) Stadig sprogproblemer

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Faglige resultater 2011 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna-Moors

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Strong Relations Matter

Strong Relations Matter Strong Relations Matter Historier fra 10 års samarbejde Shanghai og Region Midtjylland Indhold 4 Størrelsen er det mindste 6 Midtnet eksport, innovation og vidensamarbejde 9 Danske fødevarer som brand

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere