UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:"

Transkript

1 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne tlf Mail: UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER:

2 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT INDLEDNING PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG, ORDENSREGLEMENT 0 ORIENTERING 1 UDDANNELSENS ORGANISERING 2 FORMÅL MED UDDANNELSEN TIL SOCIAL- & SUNDHEDSHJÆLPER 3 KOMPETENCEMÅL FOR TRIN 1 MÅL FOR OMRÅDE- & GRUNDFAG OG PRAKTIKPERIODER 4 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- & SUNDHEDSHJÆLPERUDD. 5 Incl. time- og fagfordeling PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 6 RETNINGSLINIER FOR SAMTALER OG STANDPUNKTS- BEDØMMELSER I PRIMÆRSEKTOREN 7 DE DAGLIGE VEJLEDERES OPGAVER I PRIMÆRSEKTOREN 8 MÅL FOR PRAKTIKPERIODER 9 PRØVER OG STANDPUNKTSBEDØMMELSER 10 GODSKRIVNING FOR DELE AF UDDANNELSEN OG VALG AF GRUNDFAGSNIVEAUER 11 VEJLEDNING, SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 12 OBLIGATORISK LITTERATUR I SOCIAL- & SUNDHEDS- HJÆLPERUDDANNELSEN 13 EVALUERINGSPRAKSIS FOR SOCIAL- & SUNDHEDS- HJÆLPERUDDANNELSEN 14 PROCEDURE FOR AFGIVELSE/BEHANDLING AF KLAGER 15 BILAG: Opbygning af social- & sundhedshjælperuddannelsen bilag 1 Praktikerklæring - bilag 2 Hjælpeskema til praktikerklæring bilag 3 Bilag til den personlige uddannelsesplan bilag 4

3 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 3 af 61 0 INDLEDNING Dato: april 15 Velkommen som elev på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas på skolen og at du bliver glad for den uddannelse, du har valgt. Forhåbentligt kan skolen og praktikstederne være med til, at du får nogle gode, udviklende og lærerige år, mens du er under uddannelse. Vi forventer af dig, at du vil være aktiv og nærværende såvel fagligt som socialt. Det er vigtigt, at både du og vi gør en indsats for at skabe en god hverdag og en rar stemning, og at du er med til at skabe et godt forhold til dine kammerater og undervisere. Vi lægger dermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget ud af din tid her på skolen som muligt. Både i skole- og praktikuddannelsen er uddannelsesbogen et vigtigt arbejdsredskab for dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder. Du har ansvaret for, at bogen bliver brugt. Uddannelsesbogen tilhører dig som elev, og du har pligt til at vedligeholde den med bistand fra skolen. Rigtig god arbejdslyst. Med venlig hilsen Dine lærere på social- og sundhedsuddannelsen

4 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 4 af 61 Værdigrundlag for sosu-uddannelsen. Refleksion Digitaliseri ng Diskussion Dialog Evaluering Vejledning Simulation Didaktisk mangfoldighed Dokumentation Rummelighed Engagement Eleven Medansvar At se den enkelte Aktiv Læring /(Ud)dannelse At respektere forskelligheder Tolerance Erhvervsfaglige kompetencer Kommunikation Fleksibel Samarbejdsvillig

5 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 5 af 61 Ordensreglement 1. Du har mødepligt til samtlige timer i alle skoleperioder. Når du har været fraværende 3 perioder i din aktuelle skoleperiode, indkaldes du til samtale Dine fraværsdage / timer registreres i Elevplan Dit fravær indberettes til din arbejdsgiver: Bornholms Regionskommune eller Region Hovedstaden Se også uddannelsesbogen under fravær. 2. Du er ansat 37 timer om ugen, også i skoleperioderne. I de 37 timer er der afsat tid til hjemmearbejde, så du kan: Møde velforberedt til timerne og derved blive en aktiv medspiller. Aflevere dine opgaver til den fastsatte tid. Gennem refleksion udvikle dine faglige og personlige kompetencer. 3. Du skal vise engagement i undervisningen. Det gøres ved at du deltager aktivt og samarbejdsvilligt samt udviser fleksibilitet. Derved påtager du dig et medansvar for din egen uddannelse. Ved forøget fravær, manglende engagement eller manglende hjemmearbejde indkaldes du til samtale. 4. Mobiltelefoner må bruges i pauserne. I specielle situationer kan du aftale med den enkelte lærer, at telefonen er tændt, men lydløs, i undervisningen. I timerne må du anvende PC i undervisningsøjemed. Ved overtrædelse får du en mundtlig advarsel, næste gang en skriftlig advarsel og sker det igen, vil der blive afholdt en samtale med henblik på afklaring af dit videre uddannelsesforløb. 5. Rygning. Skolens rygepolitik er til enhver tid gældende. 6. Du skal efterleve skolens husregler. Der henvises til ophængte regler i klasselokalerne. Reglerne hører under det, vi på skolen kalder almindelig dannelse. Ved overtrædelse af reglerne kan du indkaldes til samtale. Notatet fra samtalen vedlægges din elevsag.

6 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 6 af Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer på skolen. Rektor eller dennes stedfortræder er de eneste, der i forbindelse med elevarrangementer der kan dispensere fra forbuddet mod alkoholindtagelse. 8. Du har ret til en dagligdag uden mobning. Mobning vil sige, at en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller nedladende handlinger. Mobning kan foregå skriftligt, mundtligt eller ved handling. Du har pligt til at gribe ind, hvis du oplever mobning. Hvis der forekommer mobning vil de implicerede parter blive indkaldt til en afklarende samtale. 9. Kriminelle handlinger accepteres ikke på skolen. Kriminelle handlinger anmeldes til politiet Overtrædelse af reglerne i pkt. 7, 8 og 9 kan medføre bortvisning fra skolen

7 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 7 af 61 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Telefon lokalnr. Kirsa Ahlebæk Rektor Lokal 2901 Anette Greve Uddannelsesleder Lokal 2903 Katrine Petersen Lærer Lokal 2912 Linda Bergmann Underviser Lokal 2915 Anne Jensen Sekretær Lokal 2904 Helle Quist Sekretær Lokal 2905 Marlene Noordegraff Sekretær Lokal 3426 Linda Wridt Sekretær Lokal 3425 Jytte Lassen Sygeplejelærer Lokal 3427 Anne Frandsen Sygeplejelærer Lokal 2916 Rikke Klausen Lærer Lokal 2914 Kim Klausen Lærer Lokal 2913 Vibeke Aird Lærer Lokal 2921 Sille Juul Uddannelsesvejleder/Lærer Lokal 2922 Heidi Jonassen Lærer Lokal 2918 Ellen Westh Jensen Sygeplejelærer Lokal 2910 Lis Karin Nielsen Biblioteketsassistent Lokal 2906 Astrid Fausing Riis Servicemedarbejder Lokal 2908 Lillbrit Nielsen Servicemedarbejder Lokal 2908 Lennart Rasmussen Servicemedarbejder Lokal 2908

8 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 8 af 61 1.O ORIENTERING Dato: dec 2015 SKOLEN: Ansatte: Rektor: Kirsa Ahlebæk Uddannelsesleder: Anette Greve Undervisere: Anne Frandsen Rikke Klausen Kim Klausen Heidi Jonassen Sille Juul Ellen Westh Jensen Jytte Lassen Vibeke Aird Katrine Petersen Sekretærer: Helle Quist Anne Jensen Marlene Noordegraf Linda Wridt Servicepersonale: Astrid F. Riis Lillbrit Nielsen Lennart Rasmussen SEKRETARIATET Sekretariatets telefontider mandag torsdag mellem kl fredag mellem kl Sekretariatets ekspeditionstider mandag torsdag mellem kl fredag mellem kl Derudover kan der indtales besked på skolens telefonsvarer, f.eks. ved fravær, sygdom o.l. Center for Sundhed, Tværgående Sundhedsteam: Uddannelses- Sygeplejersker: Åse Thøgersen Tina Olsen Adm. Medarbejder: Mie Andersen

9 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 9 af 61 DELTAGELSE I RÅD OG UDVALG Ved skolen deltager eleverne i diverse råd og udvalg. Skolens elevråd består af repræsentanter valgt i hver klasse. Derudover udpeges elevrepræsentanter til skolens bestyrelse, uddannelsesråd, PR-udvalget og arbejdsmiljøudvalget m.v. Der gives tjenestefri med løn ved deltagelse i diverse mødeaktiviteter.

10 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 10 af 61 BIBLIOTEKET Det er muligt, at låne bøger, tidsskrifter, DVD er og CD er fra biblioteket døgnet rundt. For at kunne låne bøger, indregistreres I i vores bibliotekssystem. I registreres med adresse og mobilnummer og modtager ved for gamle hjemlån hjemkaldelser på mail og/eller sms. Hvis I ikke ønsker, at modtage sms er fra os, er det muligt, at få mobilnummeret slettet hos bibliotekaren. Lånetiden for bøger, CD er og DVD er er 30 dage. Håndbøgerne samt nyeste nummer af tidsskrifterne kan ikke lånes med hjem. Hvordan I søger og låner materialer I søger litteratur på Herefter kan I finde bøgerne på hylderne. I kan ydermere se jeres hjemlån, I kan genlåne materialer samt rette jeres stamdata. I indtaster CPR. Nr. efterfulgt af en pinkode, som er de sidste fire cifre i jeres CPR. Nr. I skal se under se hvor, for at se, om vi har materialet hjemme hos os. Skolens bibliotek hedder Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole. Står der Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Faglokale betyder det, at materialet er på et personalekontor. Udlån Ved udlån skal I bruge udlånsmaskinen på biblioteket. I indtaster hele jeres CPR. Nr. Herefter scanner I bøgerne på den grønne stregkode og afslutter på F9. Hvis der er problemer med at låne, så kontakt os gerne. Aflevering af bøger I afleverer bøgerne i afleveringskassen på biblioteket. Sæt venligst IKKE BØGER på plads selv Bemanding på biblioteket Mandag: (Sille) Tirsdag: (Lis) Onsdag: (Lis) Torsdag: 9-12 (Sille) Fredag: 8-13: (Lis og Sille) Spørg meget gerne om hjælp! Mange hilsner Lis Nielsen (biblioteksassistent) og Sille Juul (bibliotekar)

11 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 11 af 61 EDB + KOPIERING Der er PC er til rådighed i skolens skriveværksted og derudover er der pc-arbejdspladser i alle klasser og grupperum. Disse faciliteter er til rådighed for skolens elever hele døgnet. Kopiering samt print skal bestilles og betales kontant ved henvendelse i sekretariatet. Mindstebeløb kr. 50,- USB-nøgle (8GB) kan købes i biblioteket i åbningstiden for kr. 75,- Copydan: Der skal betales kr. 350,00 ved uddannelsesstart. Dvs. i den første uge, du er i uddannelse. Dette gøres i sekretariatet via mobilpay eller kontant. RETNINGSLINIER Du kan bruge Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliter ved at koble din egen PC til vores trådløse netværk eller ved at bruge en af vores studie-pc arbejdspladser. Som bruger af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter har du følgende forpligtelser: Du skal altid logge på med dit eget personlige brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre Du skal altid logge af PC`en, når du forlader den Du må ikke foretage ulovlige ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles itfaciliteter og internettet Fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den IT-ansvarlige Du må ikke anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere i kommercielt øjemed Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende: o Du kan få din ret til at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere inddraget o Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og/eller politianmeldt Du risikerer at få bøde eller i særlige grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er ikke ansvarlige for ikke-ansattes (dvs. studerendes og kursisters) handlinger Adgang til brugernes data, filer og mails Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere, kan IT administrator efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en brugers data og filer, herunder evt. mail, og iværksætte undersøgelser. Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres snarest muligt efterfølgende. IT administrator er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til personlige data, filer og s.

12 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 12 af 61 MEDDELELSER TIL ELEVERNE: Meddelelser vil blive lagt i den enkelte elevs skab eller blive sendt til den enkelte elevs webmail/elevplan. I praktikperioderne vil meddelelserne blive sendt til den enkelte elev, eventuelt som webmail/elevplan. Telefonbesked: I tilfælde af akutte situationer vil skolens personale altid forsøge at få fat i den pågældende elev. HUSK at opgive jeres fulde navn og holdnavn når I (eller eventuelt pårørende) ringer ind til skolen. MEDDELELSE TIL UNDERVISERNE: Meddelelser fra dig til uddannelsesleder, studievejleder eller undervisere kan lægges i pågældendes skuffe i reolsystemet overfor sekretariatet. Ønsker du at tale med rektor, uddannelsesleder eller en underviser vil det fremgå af tavlen overfor sekretariatet om pågældende er tilstede på skolen. ADGANG TIL SKOLEN Yderdørene er omfattet af automatisk dørlukning. Dørene åbnes kl og lukkes kl mandag torsdag. Fredag lukkes kl Du kan få aktiveret dit sygesikringsbevis, så det kan benyttes som nøgle til dørene ved café-området (henvendelse i biblioteket). Hvis du benytter skolen udenfor åbningstid, er du ansvarlig for at lukke og slukke efter dig - skolen skal hele tiden være aflåst. CYKEL- OG BILPARKERING Cykelparkering: Der er cykelstativer ved hovedindgangen til skolen og langs med Ullasvej. Bilparkering: Du skal benytte parkeringspladsen ved medicinsk afdeling. Derefter kan du gå gennem kælderen til skolen.

13 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 13 af 61 UDDANNELSEN: ARBEJDSTID: I skoleperioderne vil den daglige undervisning NORMALT ligge indenfor tidsrummet: Man, - fredag: kl I praktikundervisningen er arbejdstiden gennemsnitlig 37 timer ugentligt. I øvrigt henvises til den aktuelt gældende overenskomst. UDDANNELSESVEJLEDNING Uddannelsesvejledning varetages af Sille Juul. Uddannelsesvejledningen har åbent mandage mellem kl og torsdage mellem på Sille Juuls kontor. Derudover vil der altid kunne træffes en aftale med uddannelsesvejlederen FRAVÆR: Årsagen til dit fravær skriver du i Elevplan. Ved; barn syg skrives endvidere dit barns fødselsdag. Da du ikke skal raskmelde dig i skoleperioderne er det vigtigt at du dagligt registrerer dit fravær i Elevplan. Hvis du ikke har en PC eller Smartphone kan fravær meddeles til skolens sekretariat inden kl på tlf. nr på telefonsvareren. Dine fraværsdage registreres så i Elevplan af underviseren. Fravær uden forudgående besked betragtes som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Konsekvensen heraf afhænger af den ansættende myndigheds regler. SAMTALER: Fravær: Hvis dit fravær når op på 3 perioder i én skoleperiode - eller hvis dit fravær viser et uheldigt mønster vil du blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer. Her vil årsagen til dit fravær og mulige konsekvenser blive drøftet. Hensigten med fraværssamtalen er, at hjælpe dig videre i din uddannelse eventuelt aftale iværksættelse af hjælpeforanstaltninger. Du vil blive orienteret om skolens regler for fravær. Der bliver udfærdiget et notat som vedlægges din elevmappe. Hvis der bliver tale om yderligere fravær dvs. i én periode indkaldes du til en fraværssamtale. Ved fravær i skoleperioderne deltager du, din kontaktlærer og uddannelseslederen i samtalen. Center for Sundhed, Bornholms Regionskommune orienteres. Ved fravær i praktikken deltager du, din vejleder samt uddannelsessygeplejersken. Ved samtalen informeres du om konsekvenserne ved fortsat fravær. Der udfærdiges et referat, der lægges i din elevmappe. Kopi sendes til dig og Center for Sundhed, Bornholms Regionskommune. Det er dit ansvar at være aktiv i forhold til det, der planlægges ved samtalerne.

14 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 14 af 61 Aflevering af opgaver: Opgaver stillet undervejs i uddannelsen som er del af den daglige undervisning skal afleveres ifølge aftaler. Hvis opgaverne ikke afleveres kan dette vurderes som manglende aktivitet i uddannelsen og du vil blive indkaldt til en samtale. Ved samtalen deltager relevante undervisere og uddannelseslederen. Der vil blive udfærdiget et notat som vedlægges din sag. Ved samtalen tages der stilling til, hvorvidt du kan bestå faget og fortsætte dit planlagte uddannelsesforløb. Ophævelse af ansættelsesforholdet: Ved ansættelsesophør, bedes du venligst: Tømme dit elevskab. Fjerne en eventuel hængelås på dit elevskab (ellers klippes låsen over efter 14 dage).

15 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 15 af UDDANNELSENS ORGANISERING Dato: maj 2016 Social- og sundhedshjælperuddannelsen er af 14 måneders varighed og organiseres ud fra de angivne rammer for fordeling af teori og praktik. Skoleundervisningen Uddannelsesspecifikke fag Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Social- og sundhedssektoren Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Valgfag Valgfri specialefag 5 uger 2½ uge 2 uger 3½ uge 1 uge 2 uger 1 uge Eleven kan vælge uddannelsesspecifikke fag på andre niveauer efter aftale med faglæreren. Eleven kan dog ikke vælge et grundfagsniveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. Skolen vejleder eleverne i valg af fagniveuer og valg af supplerende undervisning i starten af skoleperiode 1. I vejledningen indgår betydningen af at tage fag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse. Praktikuddannelsen Udgør den resterende del af det samlede uddannelsesforløb og inkluderer ferie og feriefridage. Praktikken er opdelt i 2 perioder og finder sted inden for det primærkommunale område for pleje, omsorg og praktisk hjælp. Praktikpladserne er henholdsvis i hjemmeplejen og plejecentre. Fordeling af skole- og praktikperioder Fordelingen af teori- og praktikperioder fremgår af bilag nr. 1; Opbygning af social- og sundhedshjælperuddannelsen. 3.0 FORMÅL MED UDDANNELSEN TIL

16 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 16 af 61 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER Dato: dec Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3. Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7. Koordinering, administration og styring

17 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 17 af Kompetencemål for trin 1 MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG OG PRAKTIKPERIODER Dato: april 2016 Formålet med social- og sundhedsuddannelserne er at udvikle elevernes erhvervsfaglige kompetence, der består af faglige kompetencer og personlige kompetencer. De erhvervsfaglige kompetencer opnås gennem undervisning i såvel praktik som i uddannelsesspecifikke fag, valgfag og specialefag Eleven har opnået erhvervsfaglig kompetence inden for arbejdsområdet, når elevens kombination af viden, færdighed, holdninger og handlinger sætter eleven i stand til at leve op til de krav, arbejdet stiller til de færdiguddannede. Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende kompetencer: 1. Eleven kan selvstændigt og tværfagligt samarbejde udøver arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2. Eleven kan selvstændigt udføre omsorg og pleje ud fra en rehabiliterende tilgang samt reagere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. 3. Eleven kan selvstændigt udføre praktiske og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg. 4. Eleven kan selvstændigt kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 5. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planagte opgaver. 6. Eleven kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt i relevante dokumentationssystemer. 7. Eleven kan anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 8. Eleven kan selvstændigt anvende de generelle hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. 9. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi. 10. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herunder inddrage pårørende. 11. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelse af servicenivceau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 12. Eleven kan selvstændigt og i samarbeje med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

18 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 18 af LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- HJÆLPERUDDANNELSEN Dato: aug Skoleperiode 1 Introduktion og velkomst Lektioner: 6 Velkommen 2 Godskrivning, PIU, mentorordning 2 Uddannelsessygeplejerske 2 Intro til motion 2 Intro til biblioteket 2 Intro til den personlige uddannelsesplan 10 Personlig uddannelsesplan 6 Social- og sundhedshjælperens arbejdsområde Uddannelsessamtaler introduceres til at foregå i kontaktlærertiderne Der arbejdes efter mål fra alle fem uddannelsesspecifikke fag i flere skoleperioder. Tallet foran tankestregen viser det uddannelsesspecifikke fag. Tallet efter tankestregen viser det enkelte mål i pågældende uddannelsesspecifikke fag. 1) Social- og sundhedssektoren 2) Pleje og dokumentation 3) Rehabilitering og sosu-faglig indsats 4) Psykologi og kommunikation 5) Arbejdsmiljø og ergonomi

19 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 19 af 61 Mål, der arbejdes med: (A) = Avanceret niveau, (E) = ekspert niveau. Hvis dette ikke er angivet, er det fælles mål for avanceret og ekspert niveau 1 1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver Eleven kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb Eleven kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation Eleven kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis Eleven kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer.

20 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 20 af 61 Tema 1 grundlæggende viden om mennesker, sundhed og samfund Lektioner: 10 Demokrati 6 Kommunikation 4 Behov 4 Kultur 18 Livskvalitet og aktivitet 12 Sundhedsfremme Mål, der arbejdes med (A) = Avanceret niveau, (E) = ekspert niveau. Hvis dette ikke er angivet, er det fælles mål for avanceret og ekspert niveau 1 1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver Eleven kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb (A) Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver (E) Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver (A)Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske (E) Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske (A)Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. 3-1.(E) Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats.

21 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 21 af (A)Eleven kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg (E) Eleven kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg (A)Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse (E) Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse (A)Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at for-stå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet (E) Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet (A)Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 3-5.(E) Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud (A)Eleven kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. 3-8.(E) Eleven kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner Eleven kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis Eleven kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger Eleven kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikere med borgere og patienter Eleven kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger.

22 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 22 af 61 Tema 2 kroppens opbygning, aldersforandringer og sygdomme Lektioner: 6 Aldring 6 Intro anatomi/fysiologi 6 Intro sygdomslære 6 Observationer 4 Refleksion 4 Bevægeapparatet 4 Ergonomi 10 Handicap/funktionsnedsættelser 12 Måltidet/ernæring 8 Urinveje/fordøjelse 2 Sanser 4 Celler og hud 16 Personlig pleje Mål, der arbejdes med (A) = Avanceret niveau, (E) = ekspert niveau. Hvis dette ikke er angivet, er det fælles mål for avanceret og ekspert niveau 1 1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver Eleven kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. 2 1.(A) Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver (E) Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver.

23 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 23 af (A) Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 2-2.(E) Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en for-ståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 2-4.(A) Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. 2-4.(E) Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekom-mende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske (A)Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere (E) Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere (A)Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes, 2 8. (E) Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes, (A)Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing (E) Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk observation og tidlig opsporing 3 4. (A)Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 3 4.(E) Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet Eleven kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet.

24 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 24 af Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker Eleven kan anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis.

25 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 25 af 61 Tema 3 sosuhjælperen på arbejdspladsen Lektioner: 6 Praktisk hjælp 12 Arbejdsmiljø 6 Ergonomi 6 Dokumentation 6 Tværfagligt samarbejde 6 Sektorsamarbejdet 28 Arbejdspladsen 6 Evaluering Mål, der arbejdes med (A) = Avanceret niveau, (E) = ekspert niveau. Hvis dette ikke er angivet, er det fælles mål for avanceret og ekspert niveau 1-1 Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver Eleven kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper Eleven kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb Eleven kan anvende viden om lovgivning og vejledninger inden for området til videregivelse af oplysninger, overholdelse af tavshedspligt og sikring af patientsikkerhed, herunder forebygge utilsigtede hændelser Eleven kan anvende viden om kravene til faglig dokumentation, herunder sygeplejefaglige optegnelser og relevante dokumentationssystemer til at arbejde i overensstemmelse med gældende regler Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, herunder social- og sundhedshjælperen rolle, til at indgå i arbejdet med det sammenhængende borger- /patientforløb.

26 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 26 af (A)Eleven kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. 2 3.(E) Eleven kan anvende viden om sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. 2-4.(A) Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. 2-4.(E) Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. 2-7.(A) Eleven kan anvende viden om forskelle på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. 2-7.(E) Eleven kan anvende viden om forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. 2 8.(A) Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes, 2-8.(E) Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes, 2-9.(A) Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 2-9.(E) Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde (A) Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner (E) Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. 3 1.(A) Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. 3 1.(E) Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. 3-3.(A) Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse.

27 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 27 af (E) Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 3-4.(A) Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 3-4.(E) Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 3-5.(A) Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 3-5.(E) Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 3-6.(A) Eleven kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp. 3-6.(E) Eleven kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet plan-lægge og evaluere praktisk hjælp. 3-7.(A) Eleven kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivil-lige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. 3-7.(E) Eleven kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivil-lige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger Eleven kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikere med borgere og patienter Eleven kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Eleven kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet.

28 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 28 af Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre social- og sundhedshjælperens arbejdsopgaver Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker Eleven kan anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis Eleven kan anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold Eleven kan anvende viden om teamsamarbejdets betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen.

29 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 29 af 61 Skoleperiode 2 Lektioner 28 Valgfag: Erfaringer og teoretiske indfaldsvinkler 6 Hjertekredsløb 6 Luftvejene/ KOL 4 Centralnervesystemet 6 Apopleksi 6 Diabetes 6 Gigt 10 Demens 6 Smerter 6 Velfærdsteknologi 6 Psykiske lidelser 6 Misbrug 24 Studietur 4 Immunforsvaret 4 Seksualitet 10 Døden 30 Valgfrit specialefag For elever med elevtyper EUV3 og EU9+: 30 Første prøve incl. fordybelse 6 Praktikforberedelse For elever med elevtyper EUV1 og EUV2: 18 Første prøve incl. fordybelse 18 Afsluttende prøve, evaluering og reception

30 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 30 af 61 Mål, der arbejdes med (A) = Avanceret niveau, (E) = ekspert niveau. Hvis dette ikke er angivet, er det fælles mål for avanceret og ekspert niveau 1 5. Eleven kan anvende viden om reglerne for magtanvendelse til at sikre at borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 2-2.(A) Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 2 2.(E) Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 2-4.(A)Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. 2-4.(E) Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. 2-6.(A) Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. 2 6.(E) Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer (A) Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd (E) Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd (A)Eleven kan anvende viden om hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom (E) Eleven kan anvende viden om hvordan konflikter og vold målrettet forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom.

31 Uddannelsesbog for social- og sundhedshjælperuddannelsen Side: Side 31 af (A) Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende (E) Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. 3 9.(A) Eleven kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. 3 9.(E) Eleven kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet Eleven kan anvende viden om sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise Eleven kan anvende viden om kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflikter og vold i arbejdet med demente borgere Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker.

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 Faget Pleje og dokumentation Trin 1 Skoleperiode 2: 36 lektioner (9 blokke á 4 lektioner) Skoleperiode 3: 30 lektioner (7 blokke + 2 lektioner) 12-10-2015

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra november 2015 Revideret 30.06.16 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30.07.2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 13. august 2014 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

GRUNDFORLØBSELEVER GF1

GRUNDFORLØBSELEVER GF1 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR GRUNDFORLØBSELEVER GF1 DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for grundforløbet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere