Startkit til. Best Practice. Garuda AS, 2011 Inspiration til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Startkit til. Best Practice. Garuda AS, 2011 Inspiration til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer"

Transkript

1 Startkit til Best Practice Garuda AS, 2011 Inspiration til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer 3. oplag, marts 2012

2 Indholdsfortegnelse Om Garuda Startkit... 3 TEMA: Strategiudvikling og implementering... 4 TEMA: Kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering... 5 TEMA: Egen rolle og udvikling som HR partner, coach og rådgiver... 7 TEMA: Lederudvikling... 8 Input fra brugerne på ERFA-dagene februar Input til samarbejdsøvelser med FokusProfilen... 9 Generelle overvejelser i forbindelse med øvelser:... 9 Fastholdelse i hverdagen Lederudvikling Ro i salen! Øvrige ideer/erfaringer med anvendelse af profiler: Karakteristika på Fokus-modellen Nøgleord fordelt på de fire fokusområder Karakteristika på kommunikation Karakteristika på motiverende faktorer Beskrivelse af de fire fokusområder på Teams Grunder Teamet Integrator Teamet Udviklings-Teamet Resultat-Teamet Bilag: Kolbs læringscirkel Bilag: Forstå den andens virkelighed Bilag: Konflikttrappen Bilag: Prioriteringsredskab Bilag: Karl Tomm s spørgemodel Bilag: Din personlige udviklingsplan Bilag: Personlig udviklingsplan Bilag: GamePlanner Bilag: Kernekvaliteter Daniel Ofman Step 1 Core Quality Step 2 Pitfall Step 3 Challenge Step 4 Allergy Bilag: Øvelse med brug af observationsskema Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 1

3 Bilag: Øvelse - Der er noget i luften Deltagerinstrukser Opfølgning og indlæring Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 2

4 Om Garuda Startkit Garudas Startkit til Best Pratice er udarbejdet til inspiration for brugere af Garudas værktøjer samt til at finde nye eller alternative anvendelsesmuligheder til eksempelvis gruppe- og teamprocesser, strategiudvikling, lederudvikling eller konflikthåndtering. Vores grundlag for at opstarte arbejdet med Best Practice og indsamle materiale, skal ses i lyset af, at vi igennem en længere periode er blevet kontaktet af vores kunder og brugere, som har efterspurgt vejledning eller inspiration til yderligere anvendelse af Garudas værktøjer end til rekruttering og outplacement. Vi kontaktede konsulentfirmaet Ankerhus A/S, som igennem flere perioder har arbejdet med Garudas værktøjer og som er kendt for sit arbejde med strategiudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling, for på den baggrund at få ekspert viden fra brugere, som benytter værktøjerne i praksis. Ankerhus udarbejdede primo 2011 de første skitser, som herefter blev præsenteret på Garudas ERFA-dage i løbet af februar 2011, sammen med den første udgave af Garudas Startkit. Reaktionerne på oplægget og præsentationen var positiv og dialogen mellem brugerne, var utrolig inspirerende. Ankerhus fremlagde de udarbejdede skitser til anvendelse og faciliterede herefter en åben dialog om øvrige anvendelsesmuligheder. Både skitser og ideer, kommentar og øvrige input fra deltagerne på ERFA-dagene i februar 2011, har vi nu samlet i denne reviderede udgave af Garudas Startkit som vi er glade for at stille til rådighed for alle brugere af Garudas værktøjer til fri afbenyttelse. Beskrivelserne og øvelserne er udelukkende til inspiration. Der findes et utal af øvrige anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer, som vi naturligvis meget gerne drøfter med dig. Har du spørgsmål til beskrivelserne, øvrige anvendelsesmuligheder eller har du selv beskrivelser, ideer mm. liggende - som du ønsker at dele med øvrige brugere af Garudas værktøjer? Så er du naturligvis yderst velkommen til at kontakte os. En stor tak skal lyde til Pia Stevn, Chefkonsulent hos Ankerhus A/S samt alle de brugere, der bidrog med input på Garudas ERFA-dage i februar God fornøjelse Garuda AS, april 2011 Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 3

5 TEMA: Strategiudvikling og implementering Formål: At synliggøre og italesætte, hvilke styrker og faldgruber, der kan være i ledergruppens forskellighed i forbindelse med strategiudvikling og implementering. At styrke en ledergruppes evne til at kommunikere om og udnytte synergien i gruppen i en strategiudviklingsproces, således at processen bliver mere konstruktiv, innovativ, sjov, frigjort, undersøgende, åben og dermed sikrer et bedre resultat og stærkere kommitment. Forberedelse: Alle deltagere har udfyldt og fået personlig tilbagemelding på FokusProfilen og overvejet styrker og udfordringer i Strategiforløbet. Der er udarbejdet en samlet FokusGruppe af teamet. Drejebog: Ca. tid Fremgangsmåde Metoder og redskaber Kl Kl Kl Velkomst, formål og indhold Ledelsens præstation i et strategiforløb Hvordan sikrer den enkelte og teamet en optimal proces/et optimalt resultat Hvilke andre forudsætninger skal være tilstede? Anvendelse af Garuda FokusProfil i forløbet Introduktion til Profiler Individuel runde, bidrag og udfordringer Hvilke styrker og udfordringer har vi som team? Hvordan sikrer vi en konstruktiv synergiudnyttelse? Hvordan vil vi måle/evaluere på det igennem forløbet Interessentperspektivet: Medarbejders, aktionærers, kunders anbefalinger PowerPoint: Introduktion til Garuda FokusProfil Opdeling i 4 grupper: Hvordan irriterer og demotiverer kolleger jer bedst i kommunikation og samarbejde? Hvordan skaber kolleger mest energi og motivation hos jer i kommunikation og samarbejde? Kl Plan for strategiudvikling Hent yderligere inspiration i bilaget: Input fra brugerne Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 4

6 TEMA: Kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering Formål: At synliggøre og italesætte, hvilke styrker og udfordringer, der kan være i gruppens kommunikation, samarbejde og opgaveløsning. At styrke og udvikle gruppens evne til at kommunikere og samarbejde om opgaver, arbejdsmiljø og performance. Forberedelse: Alle deltagere har udfyldt og fået personlig tilbagemelding på FokusProfilen og overvejet styrker og udfordringer i forhold til kommunikation og samarbejde. Deltagerne skal have mulighed for individuelle spørgsmål og refleksion over egen FokusProfil. Der er udarbejdet en samlet FokusGruppe af teamet. Drejebog: Ca. tid Fremgangsmåde Metoder og redskaber Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst, formål og indhold Forventninger Forventninger, ønsker og bidrag Præsentation Præsentation af sidemanden Centrale principper for læring og udvikling Introduktion til kommunikation og samarbejde Centrale principper for den gode kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering Udvikling og læring individuelt og i team Metoder og redskaber Kommunikation og samarbejde i afdelingen Hvilke styrker er der? Hvilke ønsker er der til forandring? Hvad skal kendetegne afdelingen, opgaveløsninger og service udadtil? Refleksion, plenum og flip 2-3 væsentligste ønsker og forventninger på flip 1-2 bidrag Kolbs læringscirkel 2 min. forberedelse Præsenter dén vigtigste styrke hos sidemanden. Spørg pågældende: Er du enig vil du selv vælge en anden styrke? Perspektiv og bagage (system og individ) AI (Appreciative Inquiry) Konflikttrappen Brownpaper styrker, forandringer, fremtid Hver deltager producerer 2-3 kort for hvert spørgsmål fortsættes på næste side Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 5

7 fortsættelse af kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. Ca. tid Fremgangsmåde Metoder og redskaber Energizer Undgå stigmatisering Hvordan bidrager I bedst til kommunikation og samarbejde? Hvordan kan I være vanskelige at forstå? Grupper kan opdeles i: Introvert-ekstrovert Københavnere, Jyder, Fynboer, DK/US/UK Søskendenummer Osv. Kl Kl Kl Garuda FokusProfil Gennemgang af Garuda FokusProfilens karakteristika. Hvordan kan den enkelte og teamet bruge FokusProfilen i udvikling af kommunikation og samarbejde? Interview i team lytte og spørgeteknik Opsamling Afsæt til næste workshop Hvilke forandringer skal ske? Hvordan kan hver deltager bidrage? Hvordan støtter og hjælper vi hinanden? Evaluering og læring Opdeling i 4 farver: Hvordan irriterer/demotiverer andre os i kommunikation og samarbejde? Hvordan hjælper/motiver andre os i kommunikation og samarbejde? Udlevering af Garuda FokusProfil: Individuel tid med mulighed for sparring 3 styrker og 1-2 udfordringer AI interview i team Gør det første først Prioriteringsredskab Rum for læring Hver deltager vælger egen indsats og fremlægger i plenum Hent yderligere inspiration i bilagene: Kolbs læringscirkel Forstå den andens virkelighed Konflikttrappen Prioriteringsredskab Input fra brugerne Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 6

8 TEMA: Egen rolle og udvikling som HR partner, coach og rådgiver Formål: At være bevidst om egne styrker, udfordringer og mentale modeller som HR partner, coach og rådgiver At anvende ovennævnte proaktivt Forberedelse: Alle deltagere har gennemført Fokus- eller kompetenceprofilen, fået tilbage-melding på og overvejet styrker og udfordringer som HR partner, coach og rådgiver Drejebog: Ca. tid Fremgangsmåde Metoder og redskaber Kl Velkomst, formål og indhold Kl Kl Kl Kl Rolle og profil som HR partner, coach og rådgiver Egen og andres forståelse af rollen Rolle og profil som HR partner, coach og rådgiver Hvordan får du disse unikke kompetencer, værdier, etc. kommunikeret ud igennem det, du gør også til andre profiler Skriv et postkort Fortæl, hvad du har ændret, som du/andre glædes over.. har givet værdi Evaluering og læring Garuda FokusProfil de 4 fokusområder Styrker, udfordringer Mentale modeller Forbered og gennemfør en coachsession. Karl Tomms Spørgemodel Skriv et postkort til dig selv, som du modtager med posten om 3 uger. Alternativt udfyld gameplanner Hent yderligere inspiration i bilagene: Karl Tomm s spørgemodel Input fra brugerne Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 7

9 TEMA: Lederudvikling Formål: At afklare egne styrker og udviklingsområder som leder hvad angår Management og Leadership At anvende ovennævnte til at udforme en handlingsplan for egen udvikling sammen med et træningsforløb, coaching etc. Forberedelse: Har gennemført Garuda Kompetenceprofilen og eventuelt spejlprofil, fået tilbagemelding på og overvejet/drøftet styrker og udviklingsområder som leder Drejebog: Ca. tid Fremgangsmåde Metoder og redskaber 2 t Lederudviklingsplan Eksempel se nedenstående Coaching og/eller lederudviklingsforløb Garuda Kompetenceprofil + evt. spejlprofil. Styrker og udviklingsområder Lederudviklingsplan Vision og strategi Udfordringer (dit område) Garuda Kompetenceprofil Udviklingsplan Motivation og drivkræfter Hent yderligere inspiration i bilagene: Personlig udviklingsplan Arket: Personlig udviklingsplan GamePlanner Input fra brugerne Spejlprofil Trivselsanalyse Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 8

10 Input fra brugerne på ERFA-dagene februar 2011 I forbindelse med Garudas ERFA-dage i februar 2011, modtog vi en masse ideer og inspiration til øvrige anvendelsesmuligheder med Garuda værktøjer. I dette afsnit har vi samlet de input vi fik samlet sammen i løbet af dagen. Har du ideer, skitser, drejebøger eller andet som øvrige brugere af Garudas værktøjer kunne have glæde af, er du meget velkommen til at sende dem til os eller kontakte os. Input til samarbejdsøvelser med FokusProfilen Cafémetoden til blandt andet brainstorming og problemløsning Traditionelt er cafémetoden opbygget med en problemstilling eller et emne pr. cafe som deltagerne flytter sig rundt i mellem efter et fast mønster. En anden mulighed er at man løser samme problemstilling ved alle borde men fra forskelligt fokusområde. Det vil sige, man har en café i hver af de fire farver i Fokus-modellen. Synliggørelse af stigmatisering inden arbejde med FokusProfilen Del deltagerne i grupper efter hvilket nummer de er i søskendeflokken. Hver gruppe drøfter hvad de bidrager med og hvor de har udviklingsmuligheder. En anden mulighed er at grupperne drøfter de samme spørgsmål om én af de andre grupper. Samme øvelse kan laves med fynboer, jyder, sjællændere Lav en lagkage Byg et tårn Bygge legohus med have I grupper: Lav program til temadag ud fra farverne. Lav sketch på minutter med karakteristik af modsat farve en gruppens egen Appelsinkanon: Ved hjælp af 2 lightere, 1 hårlak skal I få en appelsin ud på 100 meter på 1 time. Et godt råd koster 10 minutter. Hvordan kan I andre hjælpe de andre til en bedre hverdag? Jeg vil i hverdagen gerne bidrage med Generelle overvejelser i forbindelse med øvelser: Det er vigtigt at tage tid til snak og refleksion som opfølgning på øvelser: Hvorfor skete dette og hint? Hvem reagerede hvordan? Hvad kan vi lære? I forhold til hverdagen? Hvad gav succes? Hvad var ikke hensigtsmæssigt? Pointen ved mange af disse øvelser er at vi skal passe på med at stigmatisere der er flere nuancer. Farver er kun en tynd flig, der er flere lag også i forhold til at bestemme kommunikation. Pas på med tidsaspektet: kort/langt sigt. En rød gruppe kan godt have succes her og nu men det er måske de grå der sejrer i det lange seje træk. Denne snak kom frem på baggrund af en teambuilding øvelse hvor rød gruppe opnåede det bedste resultat og grå gruppe ikke blev færdige. Det kan være en god ide at se profilerne og skære tingene ud i pap. Sæt f.eks. skilte med farverne på bordene eller på folks tøj. Mantra i forbindelse med sammensætning af teams: Forskelle er en styrke se om det holder ved hjælp af øvelser. Opskriften på sammensætning af succesfulde teams bør også sammenholdes med de opgaver der skal løses. Eksempelvis var en gruppe flymekanikere der arbejder med klar- Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 9

11 gøring på Flyvestation Skrydstrup mest rød dernæst grå. De skal arbejde i højt tempo med stor præcision samt kvalitet. Er det bedste team at have en af hver farve? Nej, det handler om bevidsthed om styrker og svagheder. Hvis man ikke har alle farver kan en risiko være at man bliver enig lidt for hurtigt og glemmer de andre områder. Der var mange erfaringer med gruppeinddelinger med udgangspunkt i farver: Alle i gruppen har samme farve Blandet Grå sammen med grøn Blå sammen med rød Fastholdelse i hverdagen. Det kan være svært at bevare fokus når det er hverdag efter teambuildings dage. Bind evt. medarbejdersamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS) op på det, så man minimum en gang om året er igennem. En anden mulighed er at indføre en FokusPilot til møder, der skal sikre at bevidstheden fastholdes. Vedkommende er ansvarlig for at udviklingen fortsætter - ikke kun på første møde. Spørg fx: Hvad lykkedes? Hvad demotiverede? Hvilke ønsker har I til næste gang? Giv hver medarbejder en duplofigur sammensat at de fire farver til at placere på skrivebordet. Øverste klods er den farve hvor vedkommende har mest fokus, nummer to klods er den farve hvor vedkommende har næstmest fokus osv. Lederudvikling FokusProfilen kan anvendes til introduktion og MedarbejderProfilen eller KompetenceProfilen til dybere snakke. Det kan være svært at få en leder til at erkende de har svage sider og derfor kan det være en god ide at supplere med profiler. KompetenceProfilen Opsummering efter gennemgang af KompetenceProfilen: Bed lederen om at identificere 3 styrker ved egen profil samt 2-3 udviklingsområder/udfordringer. Snak derefter om hvorledes det kan omsætte til træning i hverdagen. Ex hvordan får jeg en god kommunikation med dem der ligger modsat. FokusProfilen Snakken kan have mange drejninger fx: Spot og match dine medarbejderes profiler Lederstil Hvad motiverer Betydning for beslutningsproces Mød folk der hvor de er og prøv at trække dem over og påvirke. Ro i salen! Når snakken går, kan det være en udfordring som proceskonsulent at skabe ro. Lav en aftale med deltagerne ved starten af dagen/mødet. Når du gerne vil have ordet så stiller du dig med front mod deltagerne. Knyt næven, bøj armen og løft den i vejret. Den første der opdager dig gør det samme og så den næste osv. Det spreder sig hurtigt og der er hurtigt ro. Dette trick virker også i den danske folkeskole. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 10

12 Øvrige ideer/erfaringer med anvendelse af profiler: Løsne op for fastlåste roller de grå skriver altid referat. Hvordan giver man plads og mulighed for at skifte roller? Hvad er vi for forskellige personer. En havde det skidt med at aflevere en møgopgave (grøn) fuld af tal og beregninger. Modtager (grå) elskede den. Profiler anvendt på en afdeling der skulle rydde op og flytte. Element i kursus i præsentationsteknik. Hvordan kommer man hele vejen rundt? Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 11

13 Karakteristika på Fokus-modellen Nøgleord fordelt på de fire fokusområder Integrator Udvikler Samordning Lyttende Konfliktløsning Mægling Kontinuitet Fællesskab Forståelse Tolerance Tålmodighed Fokus på organisationen som et socialt system Fokus på overblikket, fremtiden og visioner Koncepter Forandring Visioner Strategier Idéer Igangsætning Muligheder Kreativitet Risiko Strukturerer Rutiner Orden Kontrol Systematik Planlægning Sikkerhed Detaljer Afdæmpet Grunder Fokus på systemer, regler og rammer Fokus på størst muligt resultat Resultater Hastighed Konkurrence Konkret Kortsigtet Utålmodig Målrettet Effektiv Direkte Resultatskaber Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 12

14 Karakteristika på kommunikation Integrator Udvikler Spørgsmål Søger accept Løs struktur Mæglende Fokus på organisationen som et socialt system Fokus på overblikket, fremtiden og visioner Store ord Åbent kropssprog Sælgende tone Løs struktur Skiftende emner Facts Korte sætninger Neutral tone Holder sig til emnet Søger objektivitet Fokus på systemer, regler og rammer Fokus på størst muligt resultat Korte og præcise sætninger Klart kropssprog Hård og ind imellem konfronterende tone Holder sig til emnet Taler hurtigt Grunder Resultatskaber Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 13

15 Karakteristika på motiverende faktorer Integrator Udvikler Godt klima og samarbejde Opmærksomhed Venlighed fra andre Støtte og anerkendelse Fokus på organisationen som et socialt system Fokus på overblikket, fremtiden og visioner Godt klima og veltilpas Fysisk og mental aktivitet Nye opgaver og udfordringer Frihed Status og materielle goder Defineret ansvar Konkrete retningslinjer Arbejde med én opgave af gangen Tid til detaljer Sikkerhed og kvalitet Fokus på systemer, regler og rammer Fokus på størst muligt resultat Effektivitet Klare mål og strukturerer Uafhængighed og indflydelse Præcision Konkurrence Grunder Resultatskaber Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 14

16 Beskrivelse af de fire fokusområder på Teams Grunder Teamet Grunder Teamet lægger vægt på grundighed, detaljer og systematik. De har behov for klart definerede og velbeskrevne arbejdsopgaver og ansvarsområder. Grunder Teamet vil oftest løse opgaverne i overensstemmelse med de udstukne retningslinier. Teamet træffer helst kun beslutninger på grundlag af sikre og klare facts og holder igen, hvis der er usikkerhed omkring beslutningsgrundlaget. Forandringer kan i første omgang møde modstand, da teamet finder tryghed i det velkendte. De tager sjældent selv initiativ til forandringer. Grunder Teamet arbejder loyalt, og de fleste opgaver følges helt til dørs og ned til mindste detalje. Dette gælder også rutineopgaver. Under tidspres kan man med dette team opleve, at de ønsker at prioritere kvalitet og at gøre opgaven helt færdig, til fordel for overholdelse af deadlines. Grunder Teamet arbejder tålmodigt og lader sig sjældent rive med af pludselige indskydelser. Deres opgave/rolle i organisationen er at sikre helheden i forhold til for hurtige og usikre beslutninger. En udfordring for Grunder Teamet kan være en tendens til indbyrdes at kæmpe kampe om detaljer og dermed skabe frustration/uoverensstemmelser i gruppen. Ligeledes kan et grunderteam hænge sig i hvem, der har begået fejlen, og hvem der har ret. Kommunikation Grunder Teamets måde at kommunikere på baseres på fakta og grundige beskrivelser. De kommer omhyggeligt og kronologisk omkring en problemstilling. Dele af kommunikationen kan nødigt springes over, idet alle detaljer opfattes som væsentlige og som en forudsætning for at forstå helheden. Kommunikationen kan være tidskrævende. Den optimale kommunikation til teamet bør tage afsæt i ovenstående. Herudover bør man være opmærksom på, at for lange og indskudte sætninger kan hæmme forståelsen. Det er en fordel at være specifik og konkret og komme rundt om alle detaljer. Motivation Grunder Teamet motiveres af en veletableret ansvarsfordeling og at der er etableret klare retningslinier for arbejdsopgaver. De motiveres af ro og stabilitet i opgaveløsningen. Der skal gives tid til detaljer og til at sikre kvaliteten. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 15

17 Integrator Teamet Integrator Teamet repræsenterer opgaver og ansvarsområder, hvor der er brug for fokus på sociale relationer, at samarbejde, at arbejde for konsensus og forståelse, at undgå konflikter og løse dem, at mægle og integrere. Integrator Teamet lægger vægt på at opmuntre, rose og støtte hinanden og tage hensyn til den enkeltes værdier, holdninger og meninger. Teamet vil forsøge at være åbne, tillidsfulde og positive og udvise tålmodighed og retfærdighed. De vil søge konsensus omkring beslutningerne. Integrator Teamet ligger vægt på at skabe et miljø hvor der er plads og tid til at tale om tingene, hvor man undgår konflikter og uenighed, et miljø hvor folk kan samles til en fælles indsats op opleve et fælles ansvar, hvor alle bliver inddraget i beslutningerne så ingen føler sig forbigået. Integrator Teamet ligger vægt på at beslutninger ikke blot er rigtige men også opleves retfærdige. Nye arbejdsopgaver skal aftales i dialog med teamet, hvor der gives god tid og plads til den enkelte. Uenighed vil blive søgt bilagt gennem mægling og kompromisser i sociale forekomster Integrator Teamet arbejdsfacon er baseret på dialog og involvering. Følelser spiller en rolle for beslutninger og valg af arbejdsmetode. Der gives plads til det enkelte gruppemedlems individuelle oplevelser, når en problemstilling diskuteres. Det er vigtigere at nå til enighed end at overholde en deadline. Der er en høj grad af tolerance så længe det opleves retfærdigt. En udfordring for Integrator Teamet kan være, at ting kan tage relativt lang tid. Konfliktfyldte beslutninger skaber store frustrationer og vil blive søgt undgået og/eller udskudt. Når organisationen er under pres kan Integrator Teamet nærmest reagere ved lammelse og have svært ved at gå ind i en rationel, ikke følelsesladet, dialog om løsninger. Kommunikation Integrator Teamets kommunikation vil være løst struktureret og styret af følelser. Man vil være meget opmærksom på at søge accept og vil bruge spørgsmål mere end konstateringer. Man giver meget plads til hinanden og vil ved uenighed indtage en mæglende tilgang. Den optimale kommunikation til teamet bør tage afsæt i ovenstående. Der afsættes god tid til dialogen i Integrator Teamet. Motivation Integrator Teamet motiveres af et godt samarbejdsklima, hvor man støtter og anerkender hinanden. Opmærksomhed og venlighed fra andre er vigtige faktorer i det daglige samarbejde. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 16

18 Udviklings-Teamet Udviklings-Teamet repræsenterer opgaver og ansvarsområder, hvor der er brug for fokus på udvikling, forandring, innovation og langsigtede strategier, udforskning og udvikling af nye koncepter og af nye metoder. Udviklings-Teamet vil helst beskæftige sig med et langsigtet fokus og udviklingen af de overordnede koncepter og strategier. Udviklings-Teamet lægger til stadighed vægt på at finde kreative løsninger og afprøve og diskutere nye muligheder. De elsker at eksperimentere og inspireres meget af hinandens tanker og ideer. Visioner og ideer vendes hele tiden og de elsker nye udfordringer. Udviklings-Teamet lader sig ikke begrænse af eksisterende regler og rammer. De er forandringsparate og løber gerne en risiko. De er hele tiden på vej, begejstres, og skifter ofte retning. Nye arbejdsopgaver stilles så der er store frihedsgrader med plads til at afprøve egne ideer og træffe selvstændige beslutninger. For strukturerede opgaver vil ikke blive løst ordentligt, fordi teamet vil forsøge at videreudvikle opgaven. Udviklings-Teamet arbejdsfacon er baseret på nysgerrighed, gensidig inspiration og forandringsparathed. En udfordring for Udviklings-Teamet kan være, at der er manglende fokus på de kortsigtede mål. Der tænkes mange nye tanker men langtfra alle bliver gennemført, da implementeringsfasen er det mindst interessante. Teamet kan bevæge sig i mange forskellige retninger og hvert gruppemedlem tager især ejerskab og er stolt over egne ideer. Der vil være mange diskussioner og de vil have svært ved at blive enige. Kommunikation Udviklings-Teamets kommunikation vil være kendetegnet ved løs struktur og skiftende emner. Emnerne er meget fremadrettede og vil ofte handle om visioner og ideer. De enkelte gruppemedlemmer vil bruge meget energi på at overbevise andre om egne ideer. Den optimale kommunikation til Udviklings-Teamet bør tage højde for ovenstående. En arbejdsopgave stilles ved at formulere et problem uden selv at præsentere løsningen. Motivation Udviklings-Teamet motiveres af et arbejdsklima med store frihedsgrader og stor mental aktivitet. Tilskyndes til at kaste sig ud i udfordringer Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 17

19 Resultat-Teamet Resultat-Teamet repræsenterer opgaver og ansvarsområder, hvor der er brug for fokus på kortsigtede mål, konkrete nu og her opgaver, opnåelse af umiddelbare synlige resultater og generelt resultatorienteret arbejde. Resultat-Teamet lægger stor vægt på at alle yder en målrettet og resultatorienteret indsats. Det er vigtigt at alle til enhver tid udnytter ressourcerne og tiden effektivt til at opnå indiskutable resultater. Resultat-Teamet sætter fokus på resultater og opstiller gerne høje og konkrete mål for sig selv og andre. De vil helst være sammen med målrettede og resultatorienterede kolleger. Resultat-Teamet er kendetegnet ved at tingene skal gå hurtigt og der er en generel utålmodighed i gruppen. Deadlines nåes! Teamet er meget rettet mod de kortsigtede mål, hvor præstationen kan måles. Man har meget fokus på effektivitet. Nye arbejdsopgaver stilles så kort og præcist som muligt. Resultatetet af opgaven skal kunne måles. Resultat-Teamet arbejdsfacon er baseret på individualitet og hurtighed. Konkurrenceelementet spiller en væsentlig rolle for dette team og håneretten tilhører vinderne. En udfordring for Resultat-Teamet kan være at der skabes en modvilje fra andre grupper på grund af deres kontante og direkte facon. Der fokuseres mere på at være færdig til tiden end på at sikre et højt kvalitetsniveau. Det strategiske langsigtede fokuseres der kun lidt på. Hvis man ikke kan se opgavens succeskriterium mister teamet interesse og fokus. Kommunikation Resultat-Teamet er kendetegnet ved meget direkte og kontante typer, der ikke giver meget plads til undskyldninger og udenomssnak. De taler hurtigt og holder sig til emnet. De bliver hurtigt utålmodige i mødesammenhænge. De kan være konfronterende i dialogen med andre og hinanden. Der bruges ikke unødig tid på hinanden. Den optimale kommunikation til Resultat-Teamet bør tage højde for ovenstående. Man bør undgå en lang og grundig information. Motivation Resultat-Teamet motiveres af konkurrence og klare succeskriterier. Deres succeser skal synliggøres i organisationen. Egen gevinsten betyder mere end teamets gevinst. Teamet motiveres af at være de bedste. Opgavens sværhedsgrad synliggøres idet vi er de bedste. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 18

20 Bilag: Kolbs læringscirkel Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 19

21 Bilag: Forstå den andens virkelighed Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 20

22 Bilag: Konflikttrappen Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 21

23 Bilag: Prioriteringsredskab Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 22

24 Bilag: Karl Tomm s spørgemodel Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 23

25 Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 24

26 Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 25

27 Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 26

28 Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 27

29 Bilag: Din personlige udviklingsplan Formål: Formålet med udviklingsplanen er at støtte dig i at udfolde dit ledertalent. Udviklingskontrakten har følgende delmål: At give dig mulighed for at forstå dit udgangspunkt i form af dine strategiske udfordringer og mål samt dine ledelsesmæssige udviklingsområder At hjælpe dig med at få klart fokus på prioriterede udviklingsområder for både dig og dit ledelsesmæssige ansvarsområde På kort sigt at hjælpe dig med at optimere dit udbytte af læringsmuligheder og udviklingsforløb i din organisation På lang sigt støtte din karrieremæssige udvikling i den retning, du ønsker Udgangspunktet for udviklingsplanen er de konkrete udfordringer, mål og succeskriterier i dit lederjob sammenholdt med dit udgangspunkt Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 28

30 Bilag: Personlig udviklingsplan Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 29

31 Bilag: GamePlanner Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 30

32 Bilag: Kernekvaliteter Daniel Ofman Daniel Ofman har udviklet en model til selvrefleksion der giver god mening at koble med FokusProfilen. Nedenstående er et uddrag fra hjemmesiden: Identifying your Core Qualities, Pitfalls, Challenges and Allergies with Daniel Ofman Step 1 Core Quality The model is as simple as it is brilliant. Basically it is a four quadrant model, which means you start withdrawing two axes. Then enter a core quality in the upper left quadrant. For example, proactiveness is one of my core qualities, so I would enter that in the upper left quadrant. Step 2 Pitfall The next thing you do is think of what too much of your core quality would lead to. This is your pitfall, something that you must be careful of not to do. Think of what too much of the core quality can lead to. Write this down in the upper right quadrant. For example, too much proactiveness can result in being too busy. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 31

33 Step 3 Challenge After you have identified the pitfall that relates to the core quality, you can now find your challenge. Your challenge is something which doesn t come quite natural to you, it takes an effort. But it is very important to do. Think of the positive opposite of your pitfall and write this in the lower right quadrant. For example, the positive opposite of too busy is taking rest. Step 4 Allergy The last step in the model is to identify your allergy. An allergy is a property in people that triggers a negative reaction in you. Think about what too much of your challenge would lead to. This is your allergy, so write it down in the lower left quadrant. For example, too much rest leads to laziness, which is then the allergy. Note that the positive opposite of the allergy is your core quality again, which completes the cycle. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 32

34 Example Here is the example of one of my core qualities, proactiveness. Too much proactiveness leads to being too busy. The opposite of that is to take enough rest. Taking too much rest however, leads to laziness, which is indeed one of my allergies. You can use this model to identify those properties in other people that you are allergic too. But also to find what to avoid (pitfalls) and what you must do because it doesn t come natural to you (challenges). It is not necessary to start from the Core Quality quadrant, but usually this is the easiest. If you want, you can start from any of the four quadrants. Se mere på:www.corequality.nl Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 33

35 Bilag: Øvelse med brug af observationsskema Observationsskemaer er praktiske, fordi de gør teamdynamikken overskuelig og spreder fokus på alle deltagerne uafhængig af deres fremtoning. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at observationsskemaer tilbyder en simplificeret kortlægning af gruppens handlinger, men med det i mente, kan skemaerne være et nyttigt redskab til observering og efterfølgende evaluering af øvelsen. Følgende observationsskema er et eksempel: Kompetenceområde Navn Situation Handling Grunder: Orden Detaljeorienteret Gentagelser Givne Rammer Udvikler: Kreativ Perspektiv Fornyelse Muligheder Resultat: Direkte Utålmodig Resultater Effektiv Integration: Hensynstagen Tålmodighed Fælles forståelse Fleksibel Beskrivelse af Team aktivitet med FokusProfil Individuel del Formål: at give den enkelte indsigt i egen profil og stærke/svage sider i relation til jobbet at bidrage til erkendelse af eget potentiale i forhold til jobbet at forberede den enkelte til at kunne fremlægge egen profil for gruppen på fællesdagen 1. Hver deltager udfylder inden fællesdagen en FokusProfil over internettet. 2. Der gennemføres efterfølgende individuel tilbagemelding på FokusProfilen. Tilbagemeldinger foregår efter følgende disposition: fokusperson beskriver sit job fokuspersonen får tilbagemelding på egen profil fokuspersonen resumerer samtalen 3. Samtalen afsluttes med vejledning i forberedelsen til den fælles herunder: hvad vil jeg fremhæve af stærke sider i min profil? hvilke områder vil jeg evt. arbejde på at korrigere i min adfærd? det vidste I ikke om mig Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 34

36 Fælles del Formål: at bidrage til at gruppen opnår et bedre kendskab til og accept af hvert enkelt gruppemedlem at skabe bevidsthed om gruppens samlede slagstyrke at igangsætte overvejelser over og debat om den enkeltes potentiale i forhold til gruppen at igangsætte overvejelser over den optimale opgaveportefølje De anonyme scorede profiler lægges foran gruppen. De bedes fordele profilerne med følgende instruks: Du må ikke tage din egen profil Du skal give profilen til en kollega med begrundelse Når gruppen mener de er færdige får de udleveret facitlisten Konsulenten giver svar på det evt. antal forkert placerede profiler Gruppen fortsætter til alle profiler er rigtigt fordelt Hver enkelt deltagers profil vises herefter på skift og kommenteres af personen selv jfr. den forberedte disposition. Efterfølgende sammenlignes de individuelle profiler med gruppens samlede profil. Der afsættes ca. 15 minutter pr. deltager. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 35

37 Bilag: Øvelse - Der er noget i luften Formål: At aktivere gruppen på mere dramatisk måde At frembringe en sjov og intens atmosfære At vise nogle fundamentale problemer ved ansvarsoverdragelser At vise nogle fundamentale principper i teamwork Antal deltagere: Grupper a 3-4 personer. Materialer: Balloner (ovale) - betydeligt flere balloner end deltagere. Deltagerinstruktioner. Tape/snor til at inddele et lokale i det antal områder, der svarer til antallet af gruppemedlemmer. Opfølgning og indlæring (udleveres til kursisterne efter diskussion af punkterne). Tidsramme: minutter pr. gruppe Instruktion: Deltagerne får to balloner hver samt deltagerinstruktioner, som underviser gennemgår med grupperne. Alle deltagerne puster deres balloner op. Reglen om at ingen balloner må røre gulvet, gentages. Underviser inddeler lokalet i et antal områder, der svarer til antallet af gruppemedlemmer. Hvert gruppemedlem er ansvarlig for et bestemt afmærket område. Det enkelte gruppemedlem placeres i eet af de afmærkede områder. Underviser kaster et antal balloner, ind i "luftrummet" f.eks. 2-3 ind på een gang i eet område, og ingen i de andre områder, med det formål at "overbelaste" et område. Det område der "overbelastes" varieres. Prøv forskellige varianter. Grupperne overværer tavst hinandens "forsøg" på at holde ballonerne i luften. Der gennemføres mindst to omgange, således grupperne får flere forsøg (lære af egne "fejl") jf. principperne i den lærende organisation. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 36

38 Deltagerinstrukser Tag de to balloner, pust dem helt op og bind knuder på dem. Du er ansvarlig for et givet område i lokalet. På et givet signal kaster underviser en/flere balloner op i luften og INGEN ballong må røre gulvet, før underviser angiver, at legen er slut. Du er ansvarlig for at ingen ballon berører gulvet i dit område. Udfordringen er at holde ballonen/ballonerne oppe ved at slå til dem. Ingen må holde ballonerne i hænderne. Du må ramme ballonen/ballonerne med alle dele af din krop. Den gruppe, der kan holde ballonerne i luften længst, har vundet. Opfølgning og indlæring Primær indlæring tager udgangspunkt i følgende meget interessante eksempel fra Karen E. Watkins & Victoria J. Marsicks bog : Sculputuring the Learning Organization, hvor situationen er følgende: Tre team-medlemmer af en kommende AWACS-kommando (det er disse højt avancerede radarfly) sættes i en simulator for at lære at styre tropperne i et tænkt luftrum. Rummet deles i tre dele - eet til hvert teammedlem, og tilsammen disponerer de tre over en forsvarsstyrke af fly. Simulatoren simulerer nu en række fjendtlige flyangreb. Da fjenden ikke tager hensyn til forsvarets opdeling i de tre zoner, vil det i starten ske gang på gang, at eet af team-medlemmerne bliver overbelastet, mens de andre rent faktisk passivt ser til og passer deres eget luftrum. Ligeledes vil der ske flytning af kamphandlinger fra een zone til en anden, uden at teamets medlemmer har samarbejdet om forsvaret af det fælles luftrum. Når man placerer en række mennesker i en team-situation og giver dem en fælles opgave, vil de typisk forholde sig individualistisk til opgaven fra starten. Det betyder, at hvis der sker en fejl, vil hver især forsøge at finde årsagen og lokalisere den til en enkelt i teamet. Det sker også i simulatoren, hvor de enkelte medlemmer i starten er tilfredse, hvis de ikke taber i eget luftrum. Den enkelte beskytter sig selv mod kritik. Imidlertid taber teamet gang på gang, og teamet må derfor ind i en læreproces, hvor de lærer at afklare hinandens situation ved at gøre deres antagelser åbne for dialog og lære at bruge aktiv lytning. Herved skabes en fælles opfattelse af den totale situation i det totale luftrum (helhedsopfattelse), og det bliver nu uinteressant, hvem der begik en fejl. Fejl begås nu i de indbyrdes kommunikationsprocesser. Teamet beskytter nu alle mod kritik. Teamet overgår fra enkeltvis kontrol til kollektiv kontrol. Effektivitet ved hold uden leder, eller hvor "alle er ledere" er muligt, når der er et klart mål. Formålet er at se, hvor godt gruppen, ikke den enkelte deltager, udførte opgaven. Reaktioner, når man ser ballonerne ramme gulvet: Det er meget forskelligt, hvor nemt den enkelte deltager har ved at skifte mellem at nå målet og til "det er jo bare for sjov" holdninger. Denne diskussion kan tage udgangspunkt i eventuelle divergerende meninger omkring det at have det sjovt og så lave et kvalitetsprodukt. Lærer den sidste gruppe noget af de andre gruppers fejl. Man kunne måske forvente at helhedsopfattelsen, blev indlært af de andres erfaringer. Kilde: Inspiration-- Scandinavian Training Center - Den lærende organisation og aktiviteter for undervisning, Industriens Forlag, Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 37

39 Egne noter I dette afsnit har du mulighed for at notere dine egne refleksioner, kommentarer og ideer. Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 38

40 Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer til rekruttering, personaleudvikling, organisationsudvikling m.m. Garuda AS Voldbjergvej 14, 2. sal 8240 Risskov Inspiration og anvendelsesmuligheder med Garudas værktøjer 39 Udarbejdet Tlf. i samarbejde med 86 Ankerhus, 00 Web: februar og videreudviklet af Garuda

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen. GarudaNyt Årgang 12, Nr. 1 Juni 2008 I dette nummer af GarudaNyt fortæller vi om anvendelse af profil-værktøjer i meget forskellige verdener. Vi møder bl.a. herrelandsholdet i håndbold, en hurtigvoksende

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere