Fakta om Maniitsoq 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Maniitsoq 2011"

Transkript

1 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011

2 [2]

3 Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første gang, med den hensigt at klarlægge faktuelle forhold vedrørende Maniitsoq. Publikationen bidrager til at give et statistisk billede af, hvad der kan forventes af indvirkninger og effekter i forbindelse med aluminiumsarbejdet, og kan skabe et grundlag for diskussion om en mulig udvikling i Maniitsoq. Fakta om Maniitsoq 2011 er en opdateret version af publikationen fra Desuden er kriminalstatistik og boligsikring tilføjet. Boligsikring er inddraget, idet området udgør én af de store poster i social statistik, og da en præsentation af området kan give en indikation af hvor mange indbyggere benytter denne form for social ydelse. I den nye publikation er kriminalstatistikken også medtaget, idet kriminalitet hører til blandt de anerkendte indikatorer for den sociale udvikling. I publikationen fra 2010, var Boligstatistik medtaget. Denne er ikke medtaget i år, da Grønlands Statistik har opdaget problemer med denne statistik og er i gang med en validering af boligstatistikken. Vi håber at tallene vil være tilgængelige til næste års udgivelse, i revideret form. I forhold til områderne arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed, skal det nævnes, at der har været databrud da pensionsalderen for 2009 er blevet ændret fra 62 til 63 år, mens pensionsalderen for 2010 og 2011 er forhøjet til 64 år. Det skal derfor bemærkes, at arbejdsstyrkens aldersgrænse for årene 2009, 2010 og 2011 er udvidet til henholdsvis 63 og 64 år, og derfor viser flere arbejdsdygtige indbyggere. Dette har medført, at der i de fleste tabeller og figurer der vedrører arbejdsstyrken, forekommer ekstraordinære udviklingstendenser. Næsten alle data i publikationen stammer fra Grønlands Statistiks publikationer, statistikbank, samt særlige dataudtræk. Energistatistik er en givet af Nukissiorfiit i Maniitsoq, mens ledighedstatistikker for Maniitsoq s bygder er hentet fra Kommunekontoret i Maniitsoq. Inoqut Kristensen Projekt assistent Greenland Development Maj 2011 [3]

4 [4]

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Kapitel 1. Befolkningsudvikling de seneste 11 år Befolkning Fødsler Dødsfald Mellemkommunale flytninger Husstande Sociale forhold Boligsikring Energi Kriminalstatistik Kapitel 2. Den potentielle arbejdsstyrke Den potentielle arbejdsstyrke Faglige kompetencer i 2007 og Indkomster Beskæftigelse Ledighed Tabel-, figur- og oversigtssamling [5]

6 Kapitel 1. Befolkningsudvikling de seneste 11 år 1.1 Befolkning Befolkningstallet i Maniitsoq og omegn har været svagt faldende gennem de seneste elleve år. Tendensen har dog været tydeligere for bygdernes vedkommende, hvor befolkningstallet i disse steder er faldet med 18 pct., jf. figur 1a. Til sammenligning er befolkningstallet i Maniitsoq faldet med 6 pct. Oversigt 1a. Befolkningsudvikling i perioden I alt, herunder By Bygd Figur 1a. Indeks over befolkningsudvikling, hvor 2000= Maniitsoq I alt Maniitsoq By Maniitsoq Bygder Øvrige I alt Øvrige Byer Øvrige Bygder Tallene for Figur 1a Øvrige Maniitsoq I alt By Bygder I alt Byer Bygder [6]

7 I figur 1b vises antallet af mænd og kvinder pr. 1. januar 2002 og Befolkningen er opdelt i femårs aldersgrupper og vist i en befolkningspyramide. Den giver et helhedsindtryk af befolkningens udvikling i aldersmæssige sammensætning. Det ses, at der er stor forskel mellem generationerne i Grønland. Det betyder at befolkningsgruppen ældre end 45 år generelt er blevet større i løbet af de sidste 10 år. Det ses også at befolkningen under 15 år, er blevet mindre. Hvilket hænger sammen med den store 60 er generations aldring. Generelt er tilbøjeligheden for befolkningen i Maniitsoq og øvrige Grønland ens. Figur 1b. Befolkning i Maniitsoq pr. 1. januar 2002 og 2011, inkl. bygder Mænd Maniitsoq 2011 Mænd Maniitsoq Kvinder Maniitsoq 2011 Kvinder Maniitsoq Figur 1c. Befolkning i hele Grønland pr. 1. januar 2002 og 2011, inkl. bygder uden Maniitsoq Mænd Øvrige Grønland 2011 Mænd Øvrige Grønland Kvinder Øvrige Grønland 2011 Kvinder Øvrige Grønland [7]

8 1.1.1 Kønsfordeling Generelt set har der i 11 års perioden været overskud af mænd i Maniitsoq og dets bygder. De seneste tal (2011) viser, at 53 pct. af befolkningen var mænd, jf. figur 1d. Desuden konstateres det, at antallet af begge køn er faldende i næsten samme takt, jf. figur 1e. Oversigt 1b. Befolkningsudvikling i perioden fordelt på køn og sted Mænd i alt, heraf i by i bygder Kvinder i alt, heraf i by i bygder Figur 1d. Kønsfordeling af befolkningen pr. 1. januar 2011 Maniitsoq Kvinder, bygder 6% Øvrige Grønland Kvinder, bygder 8% Kvinder, by 38% Mænd, by 42,6% Kvinder, by 40,7% Mænd, by 44,9% Mænd, bygder 11% Mænd, bygder 8% [8]

9 Figur 1e. Indeks over befolkningsudvikling på køn og sted, hvor 2000 er basisår Alle mænd Alle kvinder Mænd, by Mænd, bygder Kvinder, by Kvinder, bygder Tallene for Figur 1e Alle mænd Alle kvinder Mænd, by Mænd, bygder Kvinder, by Kvinder, bygder Oversigt 1c. Antal kvinder for hver 100 mænd i Maniitsoq '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 I alt By Bygd [9]

10 Forsørgerbyrden Udviklingen i forsørgerbyrden er en væsentlig indikator med betydning for et lands økonomi. Forsørgerbyrden angiver forholdet mellem gruppen af personer uden for arbejdsstyrken og personer i arbejdsstyrken. Forsørgerbyrden udgøres dermed af de borgere, hvor det kan antages de skal forsørges, set i forhold til borgerne i den arbejdsduelige alder. Sættes den erhvervsaktive alder til 15-62* år er forsørgerbyrden pr. 1. januar 2011 beregnet til 0,45 i Maniitsoq by. Det betyder, at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder i Maniitsoq by er der 45 personer, der skal forsørges. For bygdernes vedkommende er det 40 personer. Hvis aldersgruppen derimod sættes til år beregnes forsørgerbyrden pr. 1. januar 2011 i til 0,67 i Maniitsoq by. Selvom det fremgår udfra tallene i oversigt 1d og 1e, at forsørgerbyrden har været faldende de seneste 11 år. Men som vi tidligere har set i Kapitelafsnit 1.1 om Befolkning, er der en stor 60 er generation som vil blive pensioneret indenfor de næste år, og vil sandsynligvis skubbe forsørgerbyrden op igen. Oversigt 1d. Udvikling i forsørgerbyrden for aldersgruppen år* i perioden By og Bygder By Bygder Erhvervsaktive 15-62* Resten Forsørgerbyrden 0,54 0,54 0,55 0,54 0,53 0,50 0,49 0,49 0,48 0,46 0,44 0,44 Erhvervsaktive 15-62* Resten Forsørgerbyrden 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,50 0,49 0,49 0,48 0,46 0,45 0,45 Erhvervsaktive 15-62* Resten Forsørgerbyrden 0,63 0,60 0,59 0,56 0,56 0,51 0,47 0,47 0,45 0,45 0,40 0,40 * Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra Figur 1f. Udvikling i forsørgerbyrden for aldersgruppen 15-62* år i perioden ,65 Maniitsoq By og Bygder Maniitsoq By Maniitsoq Bygder Øvrige eksk. Man. By og Bygder Øvrige eksk. Man. By Øvrige eksk. Man. Bygder 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0, *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra [10]

11 Oversigt 1e. Udvikling i forsørgerbyrden for aldersgruppen år* i perioden By og Bygder By Bygder Erhvervsaktive 20-62* Resten Forsørgerbyrden 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,69 0,68 0,63 0,62 Erhvervsaktive 20-62* Resten Forsørgerbyrden 0,71 0,69 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 0,69 0,68 0,67 0,63 0,63 Erhvervsaktive 20-62* Resten Forsørgerbyrden 0,88 0,88 0,87 0,84 0,81 0,80 0,77 0,78 0,73 0,71 0,63 0,58 * Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra I Figur 1g kan det ses at der er massiv nedgang i forsørgerbyrden, især for bygdernes vedkommende. Der er to afgørende grunde til den massive udvikling. Dels fødes der ikke lige så mange børn som for 20 år siden og dels er pensionsalderen forhøjet. Selvom kurvene er på vej ned de seneste år, er der udsigt til at de kan begynde at stige igen. Der er også to afgørende grunde til det. Dels fordi der ikke er udsigt til en stor generation der vil øge fødestatistikken og dels fordi den store 60 er generation vil nå pensionsalderen inden for de næste år. Figur 1g. Udvikling i forsørgerbyrden for aldersgruppen 20-62* år i perioden ,90 Øvrige eksk. Man. By og Bygder Øvrige eksk. Man. By Øvrige eksk. Man. Bygder Maniitsoq By og Bygder Maniitsoq By Maniitsoq Bygder 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0, *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra [11]

12 Aldersfordeling Det der kendetegner ved befolkningsudviklingen i Maniitsoq by og bygder er, at andelen af ældre personer, som står udenfor arbejdsstyrken, har været kraftigt stigende, mens antallet af personer i arbejdsstyrken har været faldende. Andelen af børn i alderen 0 til 14 år, er ligeledes faldet mærkbart, hvilket hænger sammen med de store generationers aldring som har mindsket den befolkningsgruppe der er i den fertile alder. Oversigt 1f. Antal over befolkningsgrupper i Maniitsoq og bygder Voksne årige Børn 0-14 årige Ældre +63 årige* *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra Figur 1h. Indeks for befolkningen i Maniitsoq og bygder, hvor basisår er Voksne Børn Ældre *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra Tallene for Figur 1h Voksne Børn Ældre *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra [12]

13 Figur 1i. Indeks for befolkningen i øvrige Grønland, hvor basisår er Voksne Børn Ældre *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra Tallene for Figur 1i Voksne Børn Ældre Børn Det der er mærkbart ved udviklingen af antallet af børn er, at gruppen af 0-2 årige i Maniitsoq, er kraftigt faldende, hvilket vil sige at børn, der bliver født i Maniitsoq by, er faldende, men stiger lidt igen i Samme tendens blandt 0-2 årige er ikke synlig i bygderne. Den mest øjensynlige ændring er at grupperne 3-14 i bygderne nærmest er halveret, jf. tabel 1a. hvilket hænger sammen med de fertile aldersgruppers nedgang i antal. Tabel 1a. Udvikling i antallet af børn i Maniitsoq og bygder I alt Bygd By I alt I alt I alt [13]

14 Figur 1j. Indeks for befolkningen i alderen 0-14, hvor basisår er Maniitsoq, By Øvrige Grønland, By Maniitsoq, Bygder Øvrige Grønland, Bygder Tallene for Figur 1j Maniitsoq I alt Maniitsoq, By Maniitsoq, Bygder Øvrige Grønland I alt Øvrige Grønland, By Øvrige Grønland, Bygder [14]

15 Voksne Udviklingen i antallet af voksne i alt er svagt faldende gennem de sidste 11 år. Det kan dog konstateres at den del af befolkningen der er mellem er halveret. I Maniitsoq by var der 619 personer i aldersgruppen i 2000, tallet har siden været faldende og nåede 323 personer i I bygderne er antallet af denne gruppe mere end halveret i samme periode fra 149 til 52. Tabel 1b. Udvikling i antallet af voksne i Maniitsoq og bygder. Tabel 1b. Udvikling i antallet af voksne i Maniitsoq og bygder I alt By Bygd I alt I alt I alt *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra [15]

16 Figur 1k. Indeks for befolkningen i alderen 15-62*, hvor basisår er Maniitsoq, By Maniitsoq, Bygder Øvrige Grønland, By Øvrige Grønland, Bygder *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra Tallene for Figur 1k Maniitsoq I alt Maniitsoq, By Maniitsoq, Bygder Øvrige Grønland I alt Øvrige Grønland, By Øvrige Grønland, Bygder *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra Ældre Den generelle udvikling i antallet af ældre personer har været stigende gennem de sidste 11 år. Stigningen er primært synlig i Maniitsoq by. Det er primært antallet af personer over 70 år der har været stigende gennem perioden. Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er minimumsalderen i pensionsalderen sat til 64 i 2009 og er 65 fra Oversigt 1e. Udvikling i antallet af ældre I alt By Bygd I alt * I alt * I alt * *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra [16]

17 Figur 1l. Indeks for befolkningen i alderen 63 og opad, hvor basisår er Maniitsoq, By Øvrige Grønland, By Maniitsoq, Bygder Øvrige Grønland, Bygder *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra Tallene for Figur 1l Maniitsoq I alt Maniitsoq, By Maniitsoq, Bygder Øvrige Grønland I alt Øvrige Grønland, By Øvrige Grønland, Bygder *Grundet forhøjelse af pensionsalderen, er tilbagetrækningsalderen i arbejdsstyrken sat til 63 i 2009 og er 64 fra [17]

18 1.2 Fødsler Antallet af fødsler i Maniitsoq hænger sammen med den generelle befolkningsudvikling, hvilket vil sige at nedgangen i andelen af befolkningen i den fertile alder også har betydet nedgang af antal fødsler. Siden 1988 har antallet af fødsler generelt set været faldende. Antal gennemsnitlige fødsler var knap 78 om året i perioden Tallet steg til 83 fødsler i perioden , og derefter har den været faldende i 90 erne og 00 erne. Note: Grunden til at nogle tal er fremvist fra 1973 og andre fra 1977 er at Grønlands Statistiks tilgængelige data der kan lokalitetsbestemmes (og ikke distrikt eller kommune) er kun tilgængeligt fra Figur 2a. Antal fødsler i perioden i Maniitsoq by og bygder Oversigt 2a. Antal fødsler i perioden i by og bygder I alt Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Figur 2b. Antal fødsler fordelt på køn og sted, i Maniitsoq distrikt By Drenge By Piger Bygd Drenge Bygd Piger [18]

19 Figur 2c. Fordeling af fødsler på køn, i Maniitsoq distrikt Drenge Piger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tabel 2a. Antal fødsler fordelt på mors alder og sted, i Maniitsoq distrikt I alt By Bygd I alt I alt I alt Tabel 2b. Antal fødsler fordelt på køn og mors alder, i Maniitsoq distrikt Alle årige årige årige 40+ årige I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger [19]

20 1.3 Dødsfald Figur 3a. Antallet af dødsfald i perioden i by og bygder, i Maniitsoq distrikt Antal døde Oversigt 3a. Antal dødsfald i perioden i by og bygder Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Oversigt 3b. Antal dødsfald fordelt på alder, i Maniitsoq distrikt Gnms./år 0-1 årige , årige , årige , årige , årige ,8 +65 årige ,8 Figur 3b. Antal samt fordeling af dødsfald i perioden , i Maniitsoq distrikt årige 2-14 årige årige årige årige +65 årige [20]

21 Figur 3c. Aldersgruppefordeling i procent af dødsfald i perioden , i Maniitsoq distrikt 0-1 årige 0,0% 2-14 årige 2,0% årige 6,7% årige 6,0% +65 årige 53,7% årige 31,5% Periode Figur 3c. Forholdet mellem aldrene, dødsfald, i Maniitsoq distrikt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 årige 2-14 årige årige årige årige +65 årige Tabel 3a. Antal dødsfald fordelt på køn, i Maniitsoq distrikt I alt By Bygd I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder [21]

22 Figur 3d. Antal dødsfald fordelt på køn og sted, i Maniitsoq distrikt 120 By Mænd By Kvinder Bygd Mænd Bygd Kvinder Tabel 3b. Gennemsnitlig dødsalder, fordelt på køn og bosted, i Maniitsoq distrikt I alt By Bygder I alt 47,3 50,9 53,5 55,6 58,4 64,0 61,9 Mænd 39,5 45,6 50,5 52,4 53,8 60,6 59,5 Kvinder 56,8 58,3 58,0 62,8 64,9 67,9 66,0 I alt 51,2 50,0 52,8 54,6 57,3 65,9 61,3 Mænd 43,9 43,5 49,5 51,3 53,8 62,8 58,5 Kvinder 60,4 59,1 57,3 62,3 62,9 69,6 65,3 I alt 36,4 54,5 55,9 59,4 59,2 57,3 63,5 Mænd 37,9 53,3 52,5 57,3 51,6 53,8 61,9 Kvinder 45,1 55,1 49,2 62,8 66,8 61,5 55,8 Figur 3e. Gennemsnitlig dødsalder, fordelt på køn og bosted, i Maniitsoq distrikt I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder By Bygder [22]

23 1.4 Mellemkommunale flytninger I nedenstående tabel og figur ses det, at det primært er Sermersooq kommune, især Nuuk, som folk fra Maniitsoq flytter mest til. Således modtog Sermersooq kommune ca. 50 pct. af alle mellemkommunale flytninger foretaget af folk fra Maniitsoq og omegn i perioden For at vide noget mere om flytninger og flyttemønstre i Grønland, anbefales det at søge informationerne i Bemærkning: Kolonne Område er defineret som by samt dets bygder. Fx står Nanortalik for Nanortalik by og dets bygder Folk der flytter fra Maniitsoq Tabel 4a. Folk der flytter fra Maniitsoq i årene , fordelt på tilflytningsområde Kommune Område Alle Samlet Kujalleq Sermersooq I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Paamiut Nuuk Tasiilaq Ittoqqortoormiit Qeqqa Sisimiut Qaasuitsoq I alt Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Udenfor Andre lokaliteter [23]

24 Figur 4a. Folk der flytter fra Maniitsoq i gnms. pr. år Udenfor 0,4% Qaasuitsoq 18,9% Kujalleq 9,3% Qeqqa 22,6% Sermersooq 48,9% I nedenstående tabel og figur kan det ses, at nye tilflyttere til Maniitsoq primært kommer fra Sermersooq kommune, herunder Nuuk. I 2007 og 2009 var der mærkbart mange der flyttede til Maniitsoq fra Sisimiut. Tabel 4b. Folk der flytter til Maniitsoq i årene , fordelt på fraflytningsområde Kommune Område Alle Samlet Kujalleq Sermersooq I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Paamiut Nuuk Tasiilaq Ittoqqortoormiit Qeqqa Sisimiut Qaasuitsoq I alt Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Udenfor Andre lokaliteter [24]

25 Figur 4b. Folk der flytter til Maniitsoq i gnms. pr. år Udenfor 0,4% Qaasuitsoq 23,1% Kujalleq 10,7% Qeqqa 21,3% Sermersooq 44,5% Tabel 4c. Nettotal for mellemkommunale flytninger til og fra Maniitsoq Kommune Område Alle Samlet Kujalleq Sermersooq I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Paamiut Nuuk Tasiilaq Ittoqqortoormiit Qeqqa Sisimiut Qaasuitsoq I alt Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Udenfor Andre lokaliteter [25]

26 Tabel 4d. Folk der flytter fra Maniitsoq i årene , fordelt på tilflytningskommune og køn Kommune I alt Kujataa Sermersooq Qeqqata (Sisimiut) Qaasuitsoq Andre Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Tabel 4e. Folk der flytter til Maniitsoq i årene , fordelt på fraflytningskommune og køn Kommune I alt Kujataa Sermersooq Qeqqata (Sisimiut) Qaasuitsoq Andre Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Tabel 4f. Nettotal for folk der flytter til og fra Maniitsoq i årene , fordelt på fra- og fraflytningskommune og køn Kommune I alt Kujataa Sermersooq Qeqqata (Sisimiut) Qaasuitsoq Andre Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder [26]

27 Tabel 4g. Folk der flytter fra Maniitsoq opdelt i 10 års aldersgrupper I alt Figur 4c. Folk der flytter fra Maniitsoq, i perioden , opdelt i 10 års aldersgrupper ,5% ,5% ,0% ,8% 70+ 0,1% ,3% ,6% ,3% [27]

28 Tabel 4h. Folk der flytter til Maniitsoq opdelt i 10 års aldersgrupper I alt Figur 4d. Folk der flytter til Maniitsoq, i perioden , opdelt i 10 års aldersgrupper ,7% ,9% ,2% ,0% 70+ 0,2% ,4% ,1% ,6% [28]

29 Tabel 4i. Nettotal for folk der flytter til og fra Maniitsoq opdelt i 10 års aldersgrupper I alt Oversigt 4a. Flytninger mellem Maniitsoq by og bygder, opdelt i sted og år Til Maniitsoq by fra bygder I alt Atammik Napasoq Kangaamiut Fra Maniitsoq by til bygder I alt Atammik Napasoq Kangaamiut Maniitsoq by netto I alt Atammik Napasoq Kangaamiut Ind- og udvandringer Oversigt 4b. Ind- og udvandringer fra og til Maniitsoq og bygder Netto Indvandringer Udvandringer [29]

30 Oversigt 4c. Ind- og udvandringer fra og til Maniitsoq opdelt i køn og fødested Fødested Indvandringer I alt Indv. i alt Mænd Kvinder I alt Grønland Udf. Grønland I alt Grønland Udf. Grønland Udvandringer I alt Udv. i alt Mænd Kvinder I alt Grønland Udf. Grønland I alt Grønland Udf. Grønland Netto vandring I alt Netto i alt Mænd Kvinder I alt Grønland Udf. Grønland I alt Grønland Udf. Grønland [30]

31 Oversigt 4c. Ind- og udvandringer fra og til Maniitsoq opdelt i 10 års aldersgrupper Indvandringer I alt Udvandringer I alt Netto I alt [31]

32 1.5 Husstande Den 1. januar 2011 var der i alt husstande, hvoraf var i Maniitsoq by og 228 i bygderne. Personer, der er registreret på samme adresse, antages at tilhøre samme husstand. I Maniitsoq by omfattede den gennemsnitlige husstand 2,69 personer. I bygderne er husstandene generelt større end i byen, jf. figur 5a. For information om boliger henvises til afsnit 1.7. Oversigt 5a. Antal husstande, i Maniitsoq distrikt I alt By Bygd Figur 5a. Antal personer pr. husstand i gennemsnit, i Maniitsoq distrikt 4,0 3,5 I alt By Bygd 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Tallene for Figur 5a I alt 2,88 2,85 2,88 2,77 2,76 2,74 2,70 2,67 2,69 2,67 2,63 2,67 2,64 2,64 2,65 2,69 By 2,74 2,72 2,76 2,69 2,70 2,65 2,64 2,61 2,62 2,61 2,56 2,62 2,61 2,60 2,64 2,65 Bygd 3,49 3,41 3,38 3,12 2,97 3,11 2,94 2,95 2,99 2,93 2,95 2,89 2,79 2,81 2,73 2,85 [32]

33 Tabel 5a. Sammensætning af husstande fordelt på antal personer i en husstand, i Maniitsoq distrikt I alt By Bygd I alt I alt I alt [33]

34 Figur 5b. Sammensætning af husstandsstørrelser i Maniitsoq og bygder På figurene 5b kan det ses at, der i 1994 var meget forskel i hustandene i Maniitsoq by og bygderne. I 2011 er figuren for Maniitsoq by og bygder blevet mere ens. 6 pers. 4,4% By pers. 3,4% 6 pers. 3,2% By pers. 2,7% 4 pers. 12,4% 5 pers. 8,9% 1 pers. 33,5% 4 pers. 12,6% 5 pers. 7,9% 1 pers. 34,7% 3 pers. 15,3% 2 pers. 22,1% 3 pers. 15,4% 2 pers. 23,4% Bygder 1994 Bygder pers. 10,2% +7 pers. 9,1% 1 pers. 22,0% 6 pers. 5,3% 5 pers. 7,9% +7 pers. 4% 1 pers. 27,6% 5 pers. 11,8% 2 pers. 16,5% 4 pers. 13,2% 4 pers. 13,4% 3 pers. 16,9% 3 pers. 17,1% 2 pers. 24,6% [34]

35 1.6 Sociale forhold Modtagere af takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed er steget markant fra 97 personer i 2007 til 162 personer i Det svarer til en stigning på 67 pct. I samme periode er antal modtagere af takstmæssig hjælp ved sygdom og ulykke faldet med én enkelt person, svarende til 0,8 pct. For begge ydelsestyper findes de fleste modtagere blandt årige. Oversigt 6a. Antal modtagere af takstmæssig hjælp, i Maniitsoq distrikt Ved arbejdsløshed I alt Uoplyst Ved sygdom, ulykke mv. I alt Uoplyst Bemærk: Tallene indeholder både Maniitsoq by og bygder. Takstmæssig hjælp/arbejdsmarkedsydelse ydes som erstatning for tab af indtægt forårsaget af arbejdsløshed eller sygdom og ulykke. Fra 2005 er ydelsen gjort skattepligtig, jr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 2. december 2004 om A-indkomst. Retten til takstmæssig hjælp opnås ved 13 ugers sammenhængende beskæftigelse som lønmodtager i mindst 182 timer. Begge betingelser skal være opfyldt. Timetallet for hvilket, der udbetales takstmæssig hjælp, udregnes på grundlag af det antal timer, lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger, dog højst 40 timer pr. ugen. Der er to kriterier for udregning af takstmæssig hjælp: Takst pr. time: Takstmæssig hjælp/arbejdsmarkedsydelse udbetales som en fast takst pr. time, der fra 2005 udgør 90 pct. af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter gældende overenskomst mellem lønmodtagerorganisationen SIK og Landsstyret. I årene før 2005 udgjorde taksten 55 pct. af den da gældende SIK-mindsteløn, men var dog ikke skattepligtig. Antallet af timer: Antallet af timer beregnes på grundlag af det antal timer lønmodtageren har været beskæftiget indenfor de seneste 13 uger og udbetales bagud hver 14. dag, dog maksimalt 40 timer pr. uge. [35]

36 De 4 ydelsestyper der er omfattet i oversigterne 1a og 1b i dette afsnit, er definitionen på Offentlig hjælp. Som det fremgår af disse, er trangsvurderet hjælp den hyppigst udbetalte ydelse. Antallet af modtagere er fra 2004 til 2008 faldt med 35 pct. Oversigt 6b. Antal modtagere af trangsvurderet og engangshjælp, i Maniitsoq distrikt Trangsvurderet hjælp I alt Uoplyst Engangshjælp I alt Uoplyst Bemærk: Tallene indeholder både Maniitsoq by og bygder. Betingelserne for trangsvurderet hjælp er: at der ikke kan anvises relevant arbejde, at de normale indkomster mere end rent forbigående er ophørt eller er stærkt formindskede, at hjælpen helt eller delvist kan afhjælpe økonomisk trang eller alvorlige tilpasningsproblemer og at den pågældende ikke er berettiget til offentlig pension. I 2004 modtog 68 personer barselsdagpenge. I 2008 blev der udbetalt barselsdagpenge til 95. Oversigt 6c. Antal modtagere af barselsdagpenge mv, i Maniitsoq distrikt Dagpenge ved barsel m.v I alt Uoplyst Bemærk: Tallene indeholder både Maniitsoq by og bygder. [36]

37 Førtidspension er mest udbredt blandt personer i alderen år. Således udgjorde gruppen ca. 50 pct. af samtlige modtagere af førtidspension, i Antallet af alderspensionsmodtagere steg fra 291 personer i 2004 til 319 i Det er en stigning på 28 personer, svarende til knap 10 pct. Oversigt 6d. Antal modtagere af førtids- og alderspension, i Maniitsoq distrikt Førtidspension I alt Uoplyst Alderspension I alt Uoplyst Bemærk: Tallene indeholder både Maniitsoq by og bygder. Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Inden førtidspension kan tilkendes, skal der være forsøgt tilpasning eller gentilpasning til arbejdsmarkedet. Førtidspension kan tilkendes personer, mellem 18- og 63 år. Førtidspensionens størrelse afhænger af eventuel anden indkomst. Dog udgør førtidspensionen mindst 20 pct. af beløbet for offentlig pension. Størrelsen af offentlig pension samt indtægtsgrænser fastsættes på de årlige finanslove. Oversigt 6e. Sociale udgifter opgjort på ydelsestyper, i Maniitsoq distrikt Beløb i kr I alt Dagpenge ved barsel m.v Takstmæssig hjælp, arbejdsløshed Takstmæssig hjælp, sygdom og ulykke Udvidet behovsvurderet hjælp Trangsvurderet hjælp Engangshjælp Førtidspension, grund- og reduceret beløb Førtidspension, børnetillæg Førtidspension, personligt tillæg Alderspension, grund- og reduceret beløb Alderspension, børnetillæg Alderspension, personligt tillæg Bemærk: Tallene indeholder både Maniitsoq by og bygder. [37]

38 Oversigt 6f. Gennemsnitlig årlige udbetalinger fordelt på forskellige ydelsestyper, i Maniitsoq distrikt Beløb i kr. / pr. person Dagpenge ved barsel m.v. 15,8 19,5 15,4 21,7 27,5 Takstmæssig hjælp, arbejdsløshed 6,4 10,2 10,2 8,5 8,6 Takstmæssig hjælp, sygdom og ulykke 2,8 5,2 5,4 5,7 6,4 Udvidet behovsvurderet hjælp 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 Trangsvurderet hjælp 10,0 11,0 10,7 9,2 10,1 Engangshjælp 4,0 4,9 3,0 3,9 1,5 Førtidspension, grund- og reduceret beløb 67,4 64,5 65,9 62,4 64,7 Førtidspension, børnetillæg 7,8 7,8 9,2 8,7 6,9 Førtidspension, personligt tillæg 33,7 10,1 5,6 7,6 7,9 Alderspension, grund- og reduceret beløb 68,1 63,9 65,2 71,8 78,9 Alderspension, børnetillæg 7,0 6,3 5,0 7,7 9,0 Alderspension, personligt tillæg 3,4 5,3 4,0 4,3 5,1 [38]

39 1.7 Boligsikring Siden 2007 har boligsikringsydelserne pr. år i Maniitsoq været faldende. Fra 9,5 mio. kr. i 2007 til 8,75 mio. kr. i Det skal gøres klart at tallene er fremstillet på baggrund af personer der bor på et givent bosted i kommunen pr. 1. januar. Personer der flytter til Qeqqata Kommunia i løbet af det givne år og herefter modtager boligsikringsydelse er ikke medregnet. Til gengæld vil personer der fraflytter deres bolig i løbet af året være medtaget. Oversigt 7a. Samlede udbetalinger af boligsikring i Maniitsoq by, bygder og øvrige Grønland Maniitsoq I alt Maniitsoq Maniitsoq bygder Øvrige Grønland Kilde for Maniitsoq tal: speciel datakørsel fra Grønlands Statistik. Kilde for Øvrige Grønland: Bemærk: Tallene for Øvrige Grønland i 2007 er ikke præsenterede da tallene for Ammassalik, Paamiut og Aasiaat mangler. Figur 7a. Andel af hele landets udbetalinger af boligsikring der tilfalder Maniitsoq og bygder 2009 Maniitsoq 6,9% Maniitsoq bygder 0,6% Øvrige Grønland 92,5% speciel datakørsel fra Grønlands Statistik. Kilde: [39]

40 Oversigt 7b. Procent af husstande der modtager boligsikring i Maniitsoq og bygder Maniitsoq I alt Maniitsoq by Maniitsoq bygder Kilde: speciel datakørsel fra Grønlands Statistik. Oversigt 7c. Årlige boligsikringsudbetalinger i Maniitsoq, opdelt i aldersgrupper Ialt årige årige årige årige årige årige Kilde: speciel datakørsel fra Grønlands Statistik. Figur 7b. Årlige boligsikringsudbetalinger i Maniitsoq, opdelt i aldersgrupper årige årige årige årige årige 60+ årige Kilde: speciel datakørsel fra Grønlands Statistik. [40]

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser :1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser :1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser Socialstatistik 2004:1 Modtagere af sociale ydelser 1997-2002 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1997-2002 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2008

Modtagere af sociale ydelser 2008 Socialstatistik 2009:2 Modtagere af sociale ydelser 2008 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2008 Indholdsfortegnelse Modtagere af sociale ydelser 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Introduktion til

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998.

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 BEFOLKNING Befolkningsprognoser 1998. Revideret udgave I denne publikation offentliggøres en række hovedresultater

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002 Arbejdsmarked 2004:1 Ledigheden 2003 Flere ledige i 2003 end i 2002 Ledigheden i Grønland har gennem de sidste fire år været stigende. I 2003 er ledigheden foreløbig toppet. Dette kan læses i denne publikation.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 56.370 personer i Grønland (pr 1. januar 2013), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/ 1000 personer igennem

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2000

Befolkningsbevægelser 2000 Befolkningsbevægelser 2000 Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.847 personer i (pr 1. januar 2016), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem de

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 56.282 personer i Grønland (pr 1. januar 2014), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk.

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Fiskeri og fangst 2001:1 Indhandlinger af sælskind for perioden 1988-1998 Figur 1 Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden 1988-1998 i stk. Stk 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1 BOLIGER Tilgangen af boliger 1994-1998, Boligbestanden pr. 1. 1.1999 og Beregning af boligbehov Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Bilag 4. List of issues, ad 15(c): Børn og unge, der misbruger alkohol og stoffer, Grønland

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turisme 2005:1 Overnatningsstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 1,0 pct. i 2004 Flere overnattende gæster i 2004 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Arbejdsmarked 10. januar 2019

Arbejdsmarked 10. januar 2019 Arbejdsmarked 10. januar 2019 Ledighed og arbejdsstyrke 2017 Den gennemsnitlige månedlige arbejdsstyrke udgjorde 27.271 personer i 2017. Heraf var 25.413 personer i beskæftigelse, mens 858 var ledige.

Læs mere

Arbejdsmarked 1. februar 2016

Arbejdsmarked 1. februar 2016 Arbejdsmarked 1. februar 2016 Ledighed og arbejdsstyrke 2014 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold Fiskeri og fangst Indhandling og slagtning af pattedyr 2014 Indhold Metode... 2 Indhandlinger mv.... 2 Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2011-2014...3 Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5%

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5% Arbejdsmarked 2010:5 Beskæftigelsen 2009 Beskeden stigning i beskæftigelsen for lønmodtagerne til trods for forhøjelse af pensionsalder Beskæftigelsesomfanget steg med 0,7 pct. Stigning i lønsummen på

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

2010 statistisk årbog

2010 statistisk årbog 2010 statistisk årbog Bolig 1. Boliger generelt Boliger generelt Størstedelen af boligerne i Grønland ejes af det offentlige, og udviklingen på boligmarkedet sker først og fremmest på baggrund af politiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Kommune Alder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Grønland 15-19

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Arbejdsmarked 2003:5

Arbejdsmarked 2003:5 Arbejdsmarked 2003:5 Beskæftigelsen i Grønland 2001 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland... 4 Uændret beskæftigelsesandel i den offentlige sektor.... 4 Figur 1 Beskæftigelsen i 2001 fordelt på

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere