NYHEDSBREV MARTS 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV MARTS 2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan. Fastelavnssøndag SFO Floorball 8. kl. Forældremøde - Romtur kl. Projektuge SFO Hvide tirsdag salg af pandekager kl , hvor overskud går til Fasteindsamlingen. FAKS Ledelsesmøde i Esbjerg skoleleder Signe Møller Petersen og viceskoleleder Flemming Hansen deltager 7. klasse i Ringsted Biograf Stort elevrådsmøde Mandag d. 10/3 9. kl. Projektfremlæggelse (for 8. kl. ) Tirsdag d. 11/3 Onsdag d. 12/3 Torsdag d. 13/3 Fredag d. 14/3 Mandag d. 17/3 Tirsdag d. 18/3 9. kl. Projektfremlæggelse (for 7. kl.) Lille elevrådsmøde Skolemesse Korstævne i Ringsted Teater- og Kongrescenter i samarbejde med Musikskolen. Skolebestyrelsesmøde 00Y tager på Ringsted Bibliotek

2 Onsdag d. 19/3 Torsdag d. 20/3 Fredag d. 21/3 Mandag d. 24/3 Tirsdag d. 25/3 Onsdag d. 26/3 Torsdag d. 27/3 Fredag d. 28/3 Lørdag d. 29/3 Søndag d. 30/3 Mandag d. 31/3 Færdselskontaktlærermøde 1. kl. Forældresamtaler 00X+ Hellig Josephs dag - Skolens skytshelgen - fejres med flag 1. kl. Forældresamtaler 3. kl. Forældresamtaler 3. kl. Forældresamtaler Skolemesse 8. kl. Afrejse til Rom 2. kl. Forældresamtaler 7. kl. Pizzaparty Sommertid begynder husk at sætte ure og havemøbler frem Kæ re foræ ldre og elever Uddannels esplane r for elever i 9. klas s e Husk: Ansøgningen skal afleveres senest den 1. marts. digitalt underskrevet (eller i papirform til uddannelsesvejleder). Se information fra uddannelsesvejleder Skoleintra. 8. kl. Foræ ldrem øde Rom tur Mandag den 3. marts afholdes forældremøde i 8. klasse kl Punkt på dagsordenen er Rom turen. SFO Mandag den 3. marts tager SFO til Floorball i Ringsted Hallerne for SFO-elever i klasse. Tirsdag den 4. marts afholdes Hvide Tirsdag i SFO fra kl , hvor alle sfo-forældre er velkomne. SFO bager pandekager og sælger til interesserede. Overskuddet går til Fasteindsamlingen. Juniorkonfirm ander 3. klas s e Juniorkonfirmanderne fra 3. klasse mødes 3. marts, 10. marts, 17. marts og 31. marts FAKS Ledels esm øde i Es bjerg Tirsdag den 4. marts vil skoleleder Signe Møller Petersen og viceskoleleder Flemming Hansen deltage i ledelsesmøde i Foreningen af Katolske Skoler (FAKS). Signe og Flemming vil derfor ikke være at træffe på kontoret denne dag. 7. kl. Biograf Onsdag den 5. marts tager 7. klasse i biografen i Ringsted. Foræ ldre arrangem e nter Fredag den 7.marts afholder 1. klasse Discofest Fredag den 28. marts afholder 7. klasse Pizzaparty

3 8. klas s e praktik Praktik i 8. klasse er frivilligt. Hvis elever har mulighed for at komme i praktik, vil det være mulighed af aftale dette med klasselærer samt uddannelsesvejleder Kim Nielsen. Der ydes ikke tilskud til transportomkostninger ifbm. praktik. Elevråds m øder Fredag den 7. marts: Det store elevråd Tirsdag den 11.marts: Det lille elevråd Skolem esse i februar Onsdag den 12. marts kl Onsdag den 26. marts kl kl. Brobygning - uge 10 I uge 10 (mandag den 3. marts til og med torsdag den 6. marts) skal eleverne i 8. klasse på introduktionskurser. Formålet er at give eleverne viden om ungdomsuddannelserne, og derved medvirke til, at de bliver afklarede i forhold til uddannelsesvalg efter 9. klasse. I løbet af ugen skal de stifte bekendtskab med 2 forskellige ungdomsuddannelser ved at besøge dem i henholdsvis 2 og 2 dage. Information og samlet plan med mødetider, sted mv. er givet til eleverne og kan ses på 8. klasses Forældreintra. Fredag den 8. marts vil skoleleder Signe Møller Petersen og viceskoleleder Flemming sammen med elever i 8. klasse bage kager, som sælges i forbindelse med fasteprojektet. Mødetid er kl kl. Projektarbejde i uge 10 Projektopgave 9. klasse afgangsprøvens obligatoriske projektopgave I uge 10 (mandag den 3. marts fredag den 7. marts) arbejder 9. klasse med afgangsprøvens obligatoriske projektopgave. Fremlæggelser: marts 2014 Mandag den 10. marts fremlægger 9. klasse deres projekter og 8. klasse skal være til stede under fremlæggelserne (som forberedelse til deres obligatoriske projektopgave næste skoleår). Tirsdag den 11. marts fremlægger 9. klasse deres projekter og 7. klasse skal være til stede under fremlæggelserne. Kontaktlærere: Anne-Katrine Ljungdalh og Kristina Walsø Christensen. 7. kl. Projektarbejde i uge 10 Sideløbende med Fasteprojektet i uge 10 arbejder 7. klasse med deres projektopgave. Fremlæggelser: fredag den 7. marts kl Faglærere: Peter Fischer og Ulrike Wolf.

4 Skolens fas teprojekt - uge 10 Uge 10 er dette skoleårs fasteprojektuge. I år samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp. Eleverne fra 0. til 6. klasse arbejder denne uge på tværs af klassetrinene, og alle eleverne er i skole fra kl til Som noget nyt er der i år åbent hus for forældre hele ugen. Så alle forældre er meget velkomne til at komme på besøg på skolen i uge 10 og se, hvordan og hvad deres børn arbejder med. Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp foregår sideløbende med arbejdet i fasteprojektugen, idet vi opfordrer forældre, bedsteforældre eller anden familie til at lade børnene udføre forskellige småjobs til en rimelig betaling, og derefter sende beløbet med barnet i skole, hvor der vil være indsamlingsbøsser til at lægge pengene i. Send gerne en besked med barnet, hvor der står, hvilket job barnet har udført, og hvilken betaling der er givet. Skolens ældste elever er på uddannelsesbrobygning (8. kl) og har almindelig projektuge (7.+9. kl.), men de er selvfølgelig med i indsamlingen på samme måde som de yngste elever beskrevet overfor: Udfør et job og giv lønnen til indsamlingen. Vel mødt til en anderledes og spændende uge og velkommen til forældre. Morgens ang er aflys t i uge 10 pga. fas teprojektuge Kors tæ vne i Rings ted Teater- og Kong rescenter Sct. Joseph Skoles kor vil deltage i Korstævne i Ringsted Teater- og Kongrescenter torsdag den 13. marts. Arrangør: Ringsted Musikskole. Musiklærere Beth Shelly og Peter Fischer vil deltage sammen med korets elever fra kl (hvor de øver) og igen fra kl (opvisningen for alle). Bestyrels esm øde Torsdag den 13. marts 2014 kl Klas s eudflugt Fredag den 14. marts tager 00Y på Ringsted Bibliotek i uge 12 I uge 12 (mandag den 17. marts til fredag den 21. marts) er det 6. klasses tur til at arbejde med projektopgave. Fremlæggelser: fredag den 21. marts. Kontaktlærere: Torben Lundsgaard og Betina Skovgaard. Foræ ldresam taler 1. klasse: Dato: 18. marts marts 2. klasse: Dato: 27. marts + 1. april 3. klasse: Dato: 24. marts marts Tilmelding til forældresamtaler skal ske på Forældreintra under Samtaler Sundheds pleje rs ke Bh. kl. - 00X: marts 2014 Bh. kl. - 00Y: marts 2014 Hellig Jos e phs dag - Skolens s kyts helgen Onsdag den 19. marts fejres Hellig Josephs dag - fejres med flag på skolen. Skolelederen vil fortælle om dette til morgensang.

5 8. kl. Rom tur Torsdag den 27. marts til torsdag den 3. april er 8. klasse på skolerejse i Rom. Følgende ansatte deltager: klasselærer Lene Teilgaard Zarp, dansklærer Torben Lundsgaard samt historie-/samfundslærer Anne-Katrine Ljungdalh. Fredag den 4. april har 8. klasse og turens lærere fri. Forældremøde i 8. klasse vedrørende Romturen finder sted mandag den 3. marts kl Som m ertid Sommertid begynder søndag den 30. marts Husk at stille uret frem. Års m øde tors dag de n 10. april 2014 (notér det allerede nu i kalende ren) Bemærk ny dato for Årsmøde - Torsdag den 10. april Mødet er for alle skolens forældre. Særskilt invitation udsendes på skoleintra medio marts. Kom og hør om den nye skolereform og de nye tiltag for næste skoleår. Bus kort Buskort skal afleveres til kontoret, hvis man ønsker at komme i betragtning til tilskudsordningen. Vi opfordrer forældrene til tilskudsberettigede elever til at gemme alle deres brugte buskort. Skolen s kal bruge disse som dokumentation til den endelige ansøgning om tilskud om befordring. Husk at skrive navn og klasse på. Lån af bøge r Vi minder om, at når eleverne låner bøger fra Ringsted Bibliotek og fra Amtscentral samt bøger, som de får udleveret af faglærere, så er de selv ansvarlige for bøgerne og for at de bliver afleveret til tiden (og i samme stand som de modtog bøgerne). Glem te ting På kontoret er der afleveret mange smykker og nøgler, som er fundet på skolens areal. Det samme gælder glemt tøj og sko, som er lagt i glemte sager. Tøjkassen står ved nedgangen ved gymnastiksalen/baderummene. Parkering af cykler s kal s ke på s kolens om råde En opfordring til skolens elever. Af hensyn til skolens naboer vil vi bede om, at eleverne som cykler til Sct. Joseph Skole parkerer cyklen på skolens område i cykelskuret. Med venlig hilsen Signe Møller Petersen skoleleder

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202 Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium 12 1 Indhold Velkommen til Vejlefjordskolen... side 3 Træffetider og telefonnumre...

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

Nyhedsbrev Trørødskolen

Nyhedsbrev Trørødskolen Nyhedsbrev Trørødskolen Marts 2015 Skolelederen 0.-2. klasse 3.-5. klasse 6. og 7.-9. klasse Ny ledelsesstruktur Skolelederen v/suzanne Henningsen For at styrke varetagelsen af den pædagogiske ledelse,

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny.

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny. Uge 50 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Julen nærmer sig med raske

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet.

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet. Uge 15 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Efter veloverstået påskeferie

Læs mere

Sommerferien nærmer sig og vejret er jo helt fint. Vi er i gang med planlægningen af det kommende skoleår.

Sommerferien nærmer sig og vejret er jo helt fint. Vi er i gang med planlægningen af det kommende skoleår. Uge 23 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Sommerferien nærmer sig og

Læs mere