De pårørende. den oversete faktor. Konference. VINGSTED Torsdag den 8. november. RINGSTED Torsdag den 1. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De pårørende. den oversete faktor. Konference. VINGSTED Torsdag den 8. november. RINGSTED Torsdag den 1. november"

Transkript

1 Tilmeldning direkte _ _ es) De pårørende den oversete faktor Om de pårørendes rolle i rehabiliteringsindsatsen for mennesker med et betydeligt handicap Konference RINGSTED Torsdag den 1. november VINGSTED Torsdag den 8. november Børn & Unge Centret

2 Tilm Praktiske oplysninger Tid og sted Ringsted Kongrescenter Torsdag den 1. november 2007, kl Nørretorv Ringsted Tlf.: Vingstedcentret Torsdag den 8. november 2007, kl Vingsted Skovvej Bredsten Tlf.: Beliggenhed og parkering Ringsted Kongrescenter ligger midt på Sjælland, 2 minutters kørsel fra Motorvej E20. Der er parkering ca. 100 m fra Kongrescentrets hovedindgang. Vingstedcentret ligger i Vejle Kommune. Der er gode parkeringsmuligheder. Målgruppe Fagfolk inden for handicap- og rehabiliteringsområdet, pårørende til mennesker med et betydeligt handicap, mennesker med handicap. Arrangører Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret, Videnscenter for Bevægelseshandicap, Børn- og Unge Centret Region Midtjylland. Pr Konferencerne gennemføres med økonomisk støtte fra Sygekassernes Helsefond og Sahvafonden. Pris Prisen for konferencen er 750 kr. for pårørende og mennesker med handicap. For fagfolk og andre er prisen 950 kr. Beløbet er momsfrit. Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt samt frokostbuffet. Faktura, kørselsvejledning og bekræftelse på din/jeres deltagelse vil blive fremsendt senest en uge før konferencen. Yderligere information Spørgsmål vedrørende konferencerne besvares af sekretær Inger Hornbech, MarselisborgCentret, tlf: , sekretær Tine H. Fuglsang, Videnscenter for Bevægelseshandicap, tlf.: , Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Tilmeldingsfrister Tilmeldingsfristen til konferencen i Ringsted Kongrescenter den 1. november er den 18. oktober. Tilmeldingsfristen til konferencen i Vingstedcentret den 8. november er den 25. oktober

3 Program Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe, te og morgenbrød Åbning af konferencen og introduktion Stig Langvad, Formand for Rehabiliteringsforum Danmark, Birgitte Kure, Næstformand, Danske Fysioterapeuter, og Leif Nord, Centerleder, Børn og Unge Centret, Region Midtjylland Partnerskab med de pårørende! hvordan videreudvikles samarbejdet med de pårørende på handicapområdet i lyset af kommunal- og kvalitetsreformen? Ole Pass, Socialdirektør, Rødovre Kommune Hvad ved vi om betydningen af de pårørendes indsats på handicapområdet? Pia Løvschal-Nielsen, Antropolog, Mag.art., Marselisborgcentret Pause med kaffe/te og frugt Hvordan forbedres dialogen og samarbejdet med de pårørende på bostederne? Sytter Kristensen, Landsformand, LEV Hvor gør jeg af min vrede? Anne Andersen, Sekretariatschef og søster til afdød bror med handicap Frokost Hvad indebærer det at være pårørende til et menneske med et betydeligt handicap? Temagruppe 1 Temagruppe 2 Temagruppe 3 Temagruppe 4 Temagruppe 5 Temagruppe 6 Forældrenes situation med et barn med et betydeligt handicap Mette Stine Thorndal, Konsulent, Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap Fokus på handicappedes søskende Lone Høgh & Camilla Grann, Familiebehandlere, Børnefamiliecenter Nordvang, Horsens Kommune Progredierende handicap i familien, hvordan påvirker det børnene? Marianne Nabe-Nielsen, Psykolog, Scleroseforeningen Ægtefællens udfordringer i samlivet med en partner med et betydeligt handicap Helle Damgård Møller, Fysioterapeut og Master i rehabilitering Forælder til en voksen datter med handicap Liff Liesel Hansen, Psykoterapeut og Socialpædagog samt mor til voksen datter med multihandicap Pårørende til handicappede ældre Klaus Christensen, Psykolog, Spastikerforeningen Pause med kaffe/te og kage Hvorfor er samarbejdet mellem de pårørende og de professionelle på handicapområdet ofte et minefelt? Flemming Riishøj, Konsulent, Inquiry Partners A/S Afslutning Tilmeldning direkte: _ _

4 Temagrupper Hvad indebærer det at være pårørende til et menneske med et betydeligt handicap? Temagruppe 1 Forældrenes situation med et barn med et betydeligt handicap Mette Stine Thorndal, Konsulent, Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap Der skal en særlig støtte og hjælp til, hvis forældre til børn med et betydeligt handicap skal opleve at blive taget alvorligt. Med udgangspunkt i en undersøgelse af familiens situation med et barn med rygmarvsbrok præsenteres problemstillinger og mestringsmuligheder i lyset af den støtte familien modtager fra omgivelserne samt sociallovgivningen. Temagruppe 2 Fokus på handicappedes søskende Lone Høgh & Camilla Grann, Familiebehandlere, Børnefamiliecenter Nordvang, Horsens Kommune Hvordan sikrer man, at børn og unge får den rette hjælp til at håndtere rollen som søster eller bror til en handicappet? Søskende til handicappede kan i mange tilfælde have svært ved at tackle deres negative følelser. De skammer sig og får ofte dårlig samvittighed over skammen. Vrede, sorg og følelsen af uretfærdighed kan få søskende til at lukke sig inde i sig selv, afskære kontakten med venner og klassekammerater og i værste tilfælde begynde at gøre skade på sig selv. Temagruppe 3 Progredierende handicap i familien, hvordan påvirker det børnene? Marianne Nabe-Nielsen, Psykolog, Scleroseforeningen Præsentationen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål baseret på konkrete erfaringer fra Scleroseforeningens arbejde: Er det rigtigt at børn påvirkes af deres forældres progredierende handicap? Hvad ved man? Hvad er fakta og hvad er forestillinger? Hvilke styrker udvikles hos børn med progredierende handicap i familien? Hvad kan forældrene selv gøre mestringsstrategier? Temagruppe 4 Ægtefællens udfordringer i samlivet med en partner med et betydeligt handicap Helle Damgård Møller, Fysioterapeut og Master i rehabilitering Med udgangspunkt i masterafhandlingen Hjælperrollen fra dag 1 præsenteres hvilke udfordringer ægtefæller og partnere møder i forbindelse med hverdagslivet med en person med en rygmarvsskade, herunder hvordan de pårørende oplever social- og sundhedssystemet. De pårørende står i en meget svær situation, når et familiemedlem får et betydeligt handicap. Deres hjælperrolle starter umiddelbart efter ulykkens opståen og ikke først når den rygmarvsskadede udskrives til hjemmet. De vil imidlertid paradoksalt kunne opleve, at behandlingssystemet i stedet for at hjælpe dem nærmest forværrer deres situation. At behandlingssystemet er toptunet til den tilskadekomne, men slet ikke indrettet til at håndtere de pårørende. At de som pårørende ægtefælle/partner ikke bliver set, hørt eller taget alvorligt. At de udelukkende bliver oplevet som et usynligt påhæng til den handicappede. Temagruppe 5 Forælder til en voksen datter med handicap Liff Liesel Hansen, Psykoterapeut og Socialpædagog samt mor til en voksen datter med multihandicap Oplægget giver forskellige perspektiver på, hvordan det er at leve livet med et barn - nu voksen datter med multihandicap. Det handler blandt andet om: Den livslange sorg som ledsager ved siden af glæden Hvem er der at dele sorg, tanker og bekymringer med? Den ændrede familiedynamik, hvor parforholdet belastes Hvilken betydning har det for de andre søskende at have en søster med handicap? Den løbende omstillingsproces i forhold til sygdomsudvikling Voksentilværelsen og det at flytte hjemmefra. Temagruppe 6 Pårørende til handicappede ældre Klaus Christensen, Psykolog, Spastikerforeningen Ældre med et medfødt handicap er i mange henseender en overset gruppe, som ikke får den støtte de har behov for i forhold til deres handicap og stigende alder. De pårørende til denne gruppe er ofte en uudnyttet ressource og mange handicappede ældre kunne formodentlig få en højere livskvalitet, hvis de pårørende blev inddraget mere i pleje- og behandlingspersonalets beslutninger. Pårørende til ældre med et medfødt handicap er tit meget involveret i omsorg og pleje af deres familiemedlem og har ofte en dybtgående viden om den ældres liv, personlighed, handicap og funktionsproblemer, som kan være værdifuld for tilrettelæggelsen af pleje og behandling.

5 De pårørende - den oversete faktor Rehabiliteringsforum Danmark ønsker med konferencerne at sætte fokus på en hidtil overset gruppe i rehabiliteringsindsatsen for mennesker med et betydeligt handicap - nemlig de pårørende. At de pårørende er vigtige i rehabiliteringen af mennesker med et betydeligt handicap forekommer indlysende. Den indsats som de pårørende udfører har dog ikke fået megen opmærksomhed indtil nu. Den øgede bevidsthed om medindflydelse betyder, at de pårørende i stigende omfang kræver synlighed og anerkendelse af deres indsats. De vil betragtes som væsentlige og værdifulde samarbejdspartnere også i forhold til den faglige indsats. De stiller i større grad krav og kritiske spørgsmål til den rehabiliteringsindsats, der ydes. Der opstår derved nemt et spændingsfelt mellem de pårørende, fagfolkene og den handicappede. De pårørendes dybe følelsesmæssige involvering kan kollidere med den praktiske virkelighed for fagfolkenes professionelle indsats. Det er en ny situation for mange fagfolk, idet det traditionelt har været deres job og ansvarsområde at understøtte den handicappede i at få et selvstændigt og meningsfuldt liv. Udgangspunktet for et forbedret samarbejde mellem de pårørende og fagfolkene er respekten for den handicappedes selvbestemmelsesret og integritet. Men der er behov for, at fagfolkene bliver mere bevidste om indholdet og værdien af de pårørendes støtte. At de pårørendes viden og erfaringer tages mere alvorligt. De pårørende er de gennemgående personer i den handicappedes liv og dem der kender vedkommendes livshistorie, rutiner, vaner og netværk. Men hvad betyder det egentlig at være pårørende til et menneske med et betydeligt handicap? Hvordan påvirker det familiens tilværelse? Hvilke former for hjælp har de pårørende brug for? Hvilken hjælp tilbydes der fra det offentlige? Disse og mange andre spørgsmål og problemstillinger belyses grundigt og kritisk på konferencerne i november i Ringsted Kongrescenter og Vingstedcentret. Rehabiliteringsforum Danmark håber i samarbejde med MarselisborgCentret, Videnscenter for Bevægelseshandicap og Børn og Unge Centret Region Midtjylland, at konferencerne vil medvirke til at sætte de pårørende på dagsordenen i rehabiliteringen af mennesker med et betydeligt handicap. Tilmeld dig med det samme, hvis du vil være sikker på en plads!! Vi glæder os til at møde dig. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Ole Pass Socialdirektør Rødovre Kommune Pia Løvschal-Nielsen Antropolog, Mag. Art. Marselisborgcentret Sytter Kristensen Landsformand LEV Anne Andersen Sekretariatschef Søster til afdød bror med handicap Mette Stine Thorndal Konsulent Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap Lone Høgh & Camilla Grann Familiebehandlere Børnefamiliecenter Nordvang Horsens Kommune Marianne Nabe-Nielsen Psykolog Scleroseforeningen Helle Damgård Møller Fysioterapeut Master i rehabilitering Liff Liesel Hansen Psykoterapeut og socialpædagog Mor til en voksen datter med multihandicap Klaus Christensen Psykolog Spastikerforeningen Flemming Riishøj Konsulent Inquiry Partners A/S Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet : MarselisborgCentret 2004

6 Tilmelding Der er plads til 150 deltagere på hver konference. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. (Kan kopieres) Jeg tilmelder mig konferencen: Ringsted Kongrescenter den 1. november Vingstedcentret den 8. november Navn Organisation Temagrupper 1-6 Skriv nummeret på den temagruppe, du ønsker at deltage i. 1. prioritet 2. prioritet Tilmelding er bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en anden. Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Fakturering Fakturaen sendes til Postnr. og by Telefon EAN-nr. + evt. reference Af hensyn til det praktiske (sæt x) Medbringer personlig hjælper Kørestolsbruger Andre hensyn Sendes til MarselisborgCentret Att. Inger Hornbech P. P. Ørumsgade Århus C Du kan også tilmelde dig direkte på: _ _

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centrets Familiekurser & Ferielejre 2014 ADHD-KURSER Modul 1 nydiagnosticeret

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

SPASTIKERFORENINGEN KURSUSKATALOG

SPASTIKERFORENINGEN KURSUSKATALOG 2015 SPASTIKERFORENINGEN KURSUSKATALOG Indhold Så byder vi velkommen til et nyt kursusår... 4 Dagkurser Kursus 1... 6 Ret og pligt Kursus 2... 7 O-løb Kursus 3... 8 Din store klovn! Kursus 4... 11 Mit

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

Nr. 4 November 2007 19. årgang

Nr. 4 November 2007 19. årgang ISSN 1901-1717 B Nr. 4 November 2007 19. årgang Tema At være søskende til en handicappet En storesøster fortæller side 13 Rett.dk - merchendise side 23 redaktionen Redaktion: Susanne Wilstrup Sindt Ejbydalsvej

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere