Metodistkirkens Landsmøde 2010 (Metodistkirkens årskonference & MBUF s delegeretmøde) Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirkens Landsmøde 2010 (Metodistkirkens årskonference & MBUF s delegeretmøde) Side 1"

Transkript

1 Side 1 En del af lørdagen på Landsmødet blev brugt til Visionsdrøftelser. Som det første blev resultatet af MBUF s organisationsprojekt præsenteret. Derefter var der et oplæg til en fælles visionsdrøftelse, der efter en fælles indledning foregik som café-samtaler i Hallen. Der var lagt op til samtaler ved 12 borde med følgende emner: Lederudvikling Kirke og samfund Samarbejde med andre, samt nye aktiviteter Uddannelsestilbud Menighedsudvikling Fordybelse og gudstjeneste Nye trosfællesskaber Penge og fremtid Kommunikation og nye netværksformer Lokal gruppen Unge og tro Socialt engagement ude og hjemme Inden samtalen begyndte kunne man forsyne sig ved en fælles kaffebuffet. Efter en samtale på 20. minutter blev der ringet med klokken og det var tid til at fylde koppen og finde et nyt bord med et nyt emne. Her blev den forrige samtale ved bordet kort refereret, hvorefter samtalen om dette emne kunne fortsætte. Efter 30. minutter var det tid for endnu et skifte. Efter aftensmaden, blev der givet et kort resume fra de 12 samtalegrupper, og de enkelte stikord fra samtalen blev præsenteret på en planche. Resuméerne var som følger: Lederudvikling Mødes på tværs af byerne, som inspiration. Præsterne skal have en lederuddannelse. Give hinanden frihed til udfoldelse. Hvad har vi i dag? o PFT o Lægprædikantkursus o Williw Creek o School of Congregational Development. o Knas Hvad drømmer vi om? o Blive bevidste om dilemmaet ved lønnede og ulønnede medarbejdere. o Åbne PFT for hele MBUF. o Planlægge vores møder, så vi gør mere sammen. F.eks. MU efter gudstjenesten. o Planlægge og budgetter med lederudvikling så det bliver synligt.

2 Side 2 o F.eks. skal lederudvikling planlægges og prioriteret f.eks. klatreinstruktør, lederuddannelse. o Alle præsternes efterårskurser skal indeholde et element at ledelsesudvikling. o Videomøder mhp. Udvikling og uddannelse. o Møder på tværs af byerne for at inspirere hinanden. o Gøre vores forskellige bestyrelser og råd til også at indeholder cellegruppe -arbejde, så menighedsråder f.eks. også læser en bog sammen og landsledelsen f.eks. er bibelgruppe. o Frihed til at flytte sig udvikle sig, så andre overtager forpligtelserne. o Præsterne skal alle på lederkursus. Kirke og samfund De sociale principper. På den ene side er vi stolte over vores mange synspunkter, men vi tager ikke stilling til tingene, der berører danskerne. Vi skal støtte egne medlemmer i lokalsamfundet, så de kan gøre kirkens stemme kendt. Menneskesyn krænket X-programmer, nedgørende, egoisme, narcissisme, Paradise/Helvede. Kristne politikere lokalt, hvor skal stemmen lyde?, socialt/politisk. Børn, kunstig. Fattig rig Globalt: Ulands, National: Støtte, Resolution: Ulandshjælp Venner med voksne, i døden. UMC sovepude. UMC-DK mer aktiv. Imigrantgrupper, -kirker. Kirkeretslige handlinger: vielser, samkønnede vielser. Stoffer alkohol, doping. Samarbejde med andre, samt nye aktiviteter Det er en god ide, vi må gerne tænke på tværs af arbejdsgrene og mellem MBUF og Kirken. Vi skal være kirke i det samfund vi er en del af. Så folk, der har brug for det, får hjælp og støtte, Mandeaktiviteter håndværk og teknik. Dialogprædiken. Letland Camp Wesley. Framnäs. Ungedag i Strandby. På tværs af aldre generationer. Fed kirke i Århus. Missionsforbundet teenagelejre. Kirker i andre lande Metodistkirker. Klatreaktivitet med andre kirker.

3 Side 3 Frikirkelig spejderlejr! Brug kirken til ikke-kirkelige ting åbne døre. Århus Valgmenighed Bland dig i lokalbefolkningen. Sommerafslutning på tværs af arbejdsgrene. Spejder i andre lande Verdens Jamboree. Motionsklubber. Præster i kjoler løber DHL! Ingen begrænsninger Smågrupper uden snak i centrum og udenfor kirken. Fælles kirkelig ledertræning. Nyt i lokalsamfundet Aalborg, Odense. Røgmaskiner i pinsekirken Mange engagerede. Hvordan får vi forkyndelse kirke med i aktiviteter? På tværs af kirken. Danske flygtningehjælp. Uddannelsestilbud Vi drømmer om musikskoler, PFT for alle ungdomsledere ikke kun spejdere. Uddannelse i at være synlige i lokalsamfundet. Vi er parate til at sætte penge af i budgettet til dette, selvom det vil koste andre steder. Hvad drømmer vi om? o Fast årligt lederplejetilbud Idéer: Veksling af lederpleje f.x. et år en lederplejeweekend, næste år en gave. o Erfaringsudveksling på tværs af byerne Idéer: Ex. Børnesangsweekends som også giver inspirationer til lederne. o Lederuddannelse i menigheden (for at sikre kvalitet) Idéer: Teologi, bibelkundskab, lederegenskaber, Opfordre alle nye medlemmer til at deltage. o PFT skal være en ungdomsuddannelsestilbud for alle i MBUF Idéer: Valgfag. o Gæsteundervisere Idéer: Ud af boksen. o Uddannelse i at blive synlig i lokalsamfundet Idéer: Søge kommunen om lov til at bygge en bro over åer, bygge en indgangsportal til gågaden osv. o Uddannelsestilbud Hvordan tager man i mod nye ansigter? o Musikskole, kurser Idéer: Formidling af moderne musik, Hvor de unge undervisere de ældre. Hvad er vi parate til at gøre? o Vi er parate til at sætte penge af til lederpleje. o Vi er parate tiul at udvikle PFT, så det henvender sig til alle i MBUF. Menighedsudvikling Vi skal have et varmt fællesskab. Vi vil gerne have ildsjæle, men får sommetider brandstiftere.

4 Side 4 Vi skal bruge hinanden og sige hvad vi forventer. Vi skal prøve på at leve efter Jesu vision for menigheden. Vi skal gøre det vi er gode til. Vi er mest uenige om formen! Vi har en hvis familiekirke. Det bør vi erkende. Er vi Jesu kirke? Hvad er Hans vision? Kirken på være udviklingsparat! Det varme fællesskab skal være idealet. Ildsjæl eller brandstifter? Fordybelse og gudstjeneste Vi skal være gode til at fortælle den gode historie. Vi drømmer om at få lov at stille spørgsmål til præsten under prædiken. Fordybelse og god indgang til gudstjenesten. Fordybelse smågruppe med udgangspunkt i en bog. Fordybelse tankeudveksling. Gud/fordybelse i MS, MM etc. Der er til forskel i fordybelse. Uddybe lystændingsdelen. Afhængig af fordybelse. Fordybelse i bønnegruppe fredag nat til lørdag morgen. Interessant og eftertænksomt at gruppen Fordybelse og gudstjeneste var tom i første runde. Forskellig synspunkt på musikkens betydning i gudstjenesten Lovsang vs. Orgel. Drømmer vi for vildt for hurtigt for da mister vi. Lad os få troen ned på jorden. Større engagement i gudstjenesten også af unge. Stille stunder derhjemme tid til Vor Herre og jeg. Fokus på troen i de unges programmer. Det genkendelige er rat. Det må ikke være nyt hver gang. Der er en grundstamme i vor gudstjeneste. Start gudstjenesten uden præludium men med anderledes start. Diskussionsgudstjeneste med annonceret tema. Voksen søndagsskole, gerne i forbindelse med gudstjenesten. Vi har glemt vidnesbyrd fortælle vor historie. Forskrække. PowerPoint aktivt i gudstjenesten. Gudstjeneste mod fremmede skal have et andet approach. Mange er ikke klar over de gode gudstjenester. Forskellige former for gudstjenester. Forskellige tilbud i gudstjenesten.

5 Side 5 Man kan få lov at gemme sig i en stor menighed. Man har behov for at gemme sig nogle gange. Stor menighed med 3 gudstjenester. Forskellige med forskellige præster så man kan finde sin plads. 300 nye om året. Folk fascineres af ordet. Stuvende fulde kirker med kø udenfor. Blanding nyt vs. Gammelt. Det skal være værdi i det. Der skal være smil i gudstjenesten. Vi er alt for indforståede. Gudstjeneste med stationer. Stille spørgsmål til præsten under prædiken. Fordybelse for at vi kan være de Guds børn Han har skabt. Gudstjenesten er Guds tjeneste for at vi kan være i dagligdagen. Bønner er alt for lange ofte gentagelse søndag efter søndag. Gudstjeneste udgangspunkt i ressourcer og med musikgudstjenester kommer der flere og flere. Er Metodistkirken et åbent fællesskab? Det er tabu at tale tro i åbne forsamlinger. Flere små bønner. Det fine og væsentlige bliver lal.. Væk med det, så vi kan fordybe os. For lidt tid til refleksion. Envejskommunikation problem ved fordybelse. Genkendelig gudstjeneste med forskellige ledere og præster, så bliver det nyt. Imageproblem Folk hungrer efter mening med livet og vi udøser det ud hver søndag. Nye trosfællesskaber Kirke kan ske på mange områder og mange steder. Der er ingen grænser for hvor der skal opstå kirkelige fællesskaber. Der skal oprettes nye trosfællesskaber. Vi skal have hjerte for de mennesker, som ikke længere er en del af vores kirke. Har vi kun kærlighed til os selv? Eller kan vi hjælpe andre og derved skabe nye fællesskaber. Lære af vores rødder. Omsorg, discipelskabende trosfællesskaber- Være modige, forfriskende, prøve ting af, være kirke på forskellige måder. Villige til at dele vores liv med nye mennesker. Mange instanser i det at skabe nogle kontakter, møde, være bevidste, strategi. Hjælpe folk til at se at de kan være kirke. Identificere deres berøringsflader. Strategisk tænkning, mentorordning.

6 Side 6 Være opmærksom på dem, som oplever et kald til at starte nye trosfællesskaber. Visionær og forkyndelse i lokal menighed om nye trosfællesskaber. Kirke på restaurant, pub, fitness.. Være kirke du fra interesser. Elsker vi mennesker nok til at turde at gå du over vores egen tryghedsgrænse? Vigtigt at læse tiden, så vi forstå folk og kan være relevante. Mangler ledelse og coaching i visioner om nye trosfællesskaber. Relationskirke, aktive og bevidste interesser. Husmenigheder, inviterende, smågrupper. Kirkebygningen en hindring for mennersker. Være der hvor folk er. Tupperware -gudstjenester. Roadtrip. Elske uden bagtanke. Ændre strukturer således kirken bliver forskellige trosfællesskaber som kan skabe nyt. Kirkebygning som café litteraturcafé. Vanetænkning, kirkebygning, barrierer for nye trosfællesskaber. Stor international lejer, møde fremmede kulturer, tage venner med til lejren. Være strategiske på ledelsesplan med trosfællesskaber. Selvhjælpsgrupper, sorggrupper. Begynder med at elske mennesker dem som er i vores periferi. Hvad vil de? Penge og fremtid Døbte medlemmer skal kontaktes, så de får forpligtelseserklæringer. Alle fra 16 år og op efter skal forpligtes. Vi er ikke pågående nok. Vi skal tale mere om det. Der skal skabes flere indtægter, da vi har mange udgifter. Pengene eller fremtiden. MBUF plan ikke meget nyt (hjælper på fællesskab) Penge berøringsangst Fy-ord at tale om økonomi. Tal med nye medlemmer. Døbte kontaktes ved 16 år. Kr. 500 som minimumskontingent. Ikke pågående nok, når det gælder økonomi. Menigheden betaler selv pension. Mange går frigang økonomisk. Forhøj kontingent til 3% Lullet os i søvn på grund af arv. Præster på deltid, hvis underskud. Måden at ansætte.

7 Side 7 For få frivillige. Kirken forandret for meget. Kommunikation og nye netværksformer Hvordan kan man lave kreativ kommunikation. Så vi kan vise, hvem vi er, og vise, at vi ikke er kedelige. Vi vil gerne have præsterne væk fra PR og hive nogle frem, som har forstand på det. Vi gør for lidt i at dele vores tro, dette kunne gøres på kirkens hjemmeside i form af blogs. Busreklamer og store bannere Webcast: Mulighed for at dække et arrangement. Big Brother Lokal TV Boksershort: Omvend dig, enden er nær. Kommunikationsundersøgelse Knald god hjemmeside skaber kontakt og interesse. Dele tro på nettet blogs. Tøj med Metodistkirkens Logo. Vores eget tøjmærke. Undervisningsmateriale bruges i Børnekirke. På en lejr: Lave musikvideo, der smides på Facebook og YouTube. En der har styr på hjemmesider. Sjove rekklamespots på TV. Kreativt kommunikationsudvalg. Plakater, kreativitet, kommunikation. Medie-coach der kan placere os i medierne (julegudstjeneste i TV) Rådgivning i forhold til love hvad må vi i kommunikationen? Reklamebureau skal brande kirken. Postkort i forbindelse med gudstjenesteserier Luftskib kom til spejder. Synlighed og netværk Vi er ikke kedelige! Dræbe fordomme. Præster væk fra PR! Vise at alt er muligt. Du kan f.x. dyrke sport musikskole osv. Lokal gruppen Generelt mangler der nytænkning. Vi drømmer om, at man spørger folk der brænder for ting og arrangementer i stedet for blot at spørge dem, der altid siger ja. Vi skal finde ud af hvad den enkelte gruppe har lyst og behov for. Man skal turde at lukke aktiviteter, hvis de ikke fungere, og starte nye tiltag, der er behov for. Hvor er vi i dag: o Manglende engagement/lyst o Arbejdet er gået lidt i stå mange steder. Vi gør det vi plejer.

8 Side 8 o Arbejdet vokser o Manglende sammenhold mellem de forskellige lokalgrupper. o Sammenhold mellem de lokale grupper i kirken. o Mange visioner. o Det går godt, men det kan blive bedre. Hvad drømmer vi om?: o At tænke utraditionelt f.eks. bede revisoren lave børneaktivitet. o At Lægården bliver mere integreret i Metodistkirken o Mere børnearbejde/aktivitet. o At ansvaret for aktiviteter er hos flere. o At vi får vores små grupper tilbage til store antal medlemmer. o At der bliver mere samarbejde mellem lokalgrupperne f.eks. MM og MS. o At vore medlemmer tør være sig selv og vise hvem man er. o At lade Gud om vende og selv bare leve som kristen. o At vi bliver bevidste om, hvad vores succeskriterier er: Antal, kvalitet og andre ting. o At vore aktiviteter vidner om vores tro og fællesskab. o At spørge folk der brænder for tingene i stedet for dem, der barer altid siger Ja. o En kirke, der samler alle der kommer i de forskellige grupper. o At gudstjenesten er et sted, hvor man får lov at blive fyldt op. o Mere passion for arbejdet. Mere engagement for arbejdet. o At folk tør sige fra. Hvad er vi parate til?: o At videregive ideer til de der har lyst til at gøre arbejdet. o At turde tænke nyt udenfor boksen. o At lave aktiviteter pga. behov. o At tale om de svære ting. At tage konfrontationerne. o At erkende at forskellige ting tiltrækker forskellige mennesker. o At have en positiv tilgang til nye ting. o At turde prøve nye ting, samt lukke de ting, der ikke fungerer. o At være kristne ved eksempel. Unge og tro Unge leder unge, og det er fedt. Men hvordan får man fat i disse unge, da det er meget de samme, der bliver spurgt. Man burde spørge folk der har været med på mange arrangementer og begynder at have alderen til det. Ligesom PFT. En drøm er en påskelejr. Da det kunne være en mulighed for at få andre unge med, som ikke er vant til at komme i kirken. De årige er gode til at arrangere for andre unge. De skal bare spørges. UngdomsAlpha. Spiseklub med etisk/moralsk emne. De unge er kirkens NUTID (ikke dens fremtid). Mangler noget for konfirmations-drenge hvad vil de?

9 Side 9 De ældre skal være bagstoppere for de unge. Snak om tvivl/tro. Hvad er det at være troende? Skal man tro hele tiden? F.eks. til pizzaaften. Flere ungdomsledere. Hvordan får vi det? Hvem kan vi spørge? Spejdere bliver spurgt om de vil være ledere. Det skal andre unge også spørges om. Flere vil end man tror. Tillid til at folk godt kan tage ansvaret og klare opgaver. Tema/snakkeaften. Snakke med medlemmer i Joysticks Pizzaaften med tema f.eks. abort. Interaktiv gudstjeneste: Man må spørge til prædikenen, mens der tales. Husk også at det ikke er alle under, der skal/gider at være ledere. Til kor: Oversæt sangene, give en mini-andagt, så vi ved hvad vi synger. Det giver motivation. Engagere flere unge til at arrangere national lejr. Flere nationale lejre f.eks. påske (flere dage). Det er nemmere at få folk udefra med. De unge må mere end de tror. De skal bare spørge. Kommuniker at det er nemt. Rekruttering på nationale lejre. Udryddelse af fordomme fra ikkemetodister. Gulerod for tween-lejre. Du får ansvar! Du må noget! De unge ledere skal blive bedre til at snakke sammen om dem, der kunne være potentielle ledere. Hurtigt fra idé til handling (- forsinkende voksenled ) Quick-wins (hurtige, nemme opgaver til de unge) Flere ledere om én opgave, så ansvaret lettes (+ mindre risiko for fejlslagne aktiviteter). Påskelejr med nye unge ledere. Folk skal bare gøre det! Spørg de unge, hvad de har lyst til. Klubber for alle aldre god idé husk at fange de unge, når de går fra børn til tweens. Hvordan får man fat i de ny unge ledere. Socialt engagement ude og hjemme Vi skal engagere os mere i de enkelte ting. Mere arbejde med teenagere, der har brug for et være sted. Mere gæstfrihed for de udstødte i samfundet. Hvor vi er. o Økumenisk samarbejde omkring uddeling af julepakker og juleindsamlinger o Fælles juleaften med de ældre/fattige/ensomme o Mikrolån i Congo o Engagement blandt de døende

10 Side 10 o Honduras, Plejehjem, Vand i Congo o Socialt engagement som del af kirkens DNA (ikke kun Centralmissionens opgave) o Vuggestuer/Myretuer o Indlemmer de marginaliserede/fattige i fællesskabet. o Grøn kirke Hvad vi drømmer om. o Engagement blandt de upopulære (f.eks. pædofile, narkomaner, osv.) o Modstand til mod-kristne elementer i samfundet (f.eks. reklameverdenen) o Besøgsvenner, sygehusbesøg o I hjemmet / gæstfrihed o Påvirkning af udlandsk undervisningssystem (landbrug, sundhedssektor osv. o Flere plejeforældre o Flere prædikener / mere undervisning om socialt engagement Hvad er vi parate til. o Arbejde med udlændinge, integration, inklusion o Skaffe værested for teenagere o Udvikling af indføling for mennesker fra andre kulturer o Reserve-bedsteforældre-korps o Udvikling af en ny missionstænkning, inklusiv uddybet teoretisk forståelse o Stærkere opbakning af vores imigrantmenighed Efter denne præsentation var der mulighed for at alle kunne give sit bidrag til en prioritering af emner, hvoraf de 3 med højest prioritet blev drøftet nærmere: Lederudvikling Lederudvikling burde være et punkt på vores fælles landsmøde. Så vi får nogle faste rammer for dette. Vi burde være bedre til at ledere får et åndeligt fællesskab. Der blev snakket om at give præster uddannelse til at blive gode ledere. Det er vigtigt, at det er folk udefra der kommer og uddanner folk, så vi får mere perspektiv. Hvad er vores undervisningsbehov? Det kunne vi godt tænke mere over. Præster har en væsentlig rolle i uddannelsen af lægfolk og lægprædikanter. Derfor kunne det være en god ide at præsterne bliver uddannet i at motivere og lede. Det kunne også være en god ide at have en kursuskoordinator, som kunne hjælpe med at sende ledere af sted på diverse kurser, som man kunne have god brug af. Ledelse er også at udruste og vise en retning. Hvor er vi på vej hen? Man skal selv være inspirator for de mennesker, der skal følge en.

11 Side 11 Norge har lavet en samlet oversigt over, om der er lederudvikling i kirken. De ser på om der nogle områder, der mangler. Den væsentlige lederudvikling burde ske i den lokale menighed. Man får ledere af at hjælpe nye ledere i gang ved at støtte og sparre med gamle ledere. Det er vigtigt, at vi tillader, at lederne har en vis standart. Så dem, der skal lære noget fra sig, kan få noget bagage med. Lederudvikling skal være en del af vores lederpleje. Det er lækkert, at man får ros og inspiration hos hinanden. Hvad er ledelse egentlig? Det er væsentligt, at vi får det defineret. Så vi ved, hvad vi ønsker, og hvilke kompetencer vores ledere skal have. Kommunikation Der skal være mere PR i lokalområdet, men i bund og grund handler det om mund-til-øre metoden. Vi skal være bedre til at fortælle andre mennesker om vores kirke, tro og fællesskab. Internettet er en god måde at markedsfører sig på. Man kunne lave små klip og filmstykker på Som kunne sætte mere fokus på vores kirke. Vi skal turde være kritiske og tage del i den verden vi er en del af. Vi skal se på sociale medier, Internet osv. Det kunne være et fint MU møde, som de unge kunne synes var sjovt at lave: at få lov at lægge det på Internettet. Det kunne være fedt at trække på de unge, som er under uddannelse med kommunikation på alle måder. En opfordring til at bruge de unge, der har det hele tæt inde på livet. Vi skal huske at snakke sammen internt i kirken. Og ikke kun kommunikere ud af kirken. Vi skal huske den personlige kontakt. Vi kunne godt blive endnu bedre til at kommunikere internt. Det kunne være godt at have en webmaster. Det er dejligt at vi sidder sammen unge og gamle. Derfor skal man lytte mere til de unge. Derfor skal kommunikationen udbredes unge og gamle imellem. Ekstern kommunikation er nemmest i lokalforeningerne. Der skal altid ske noget nyt på en hjemmeside i dagens Danmark. Det kunne være rart med en beskrivelse af hvad alle de unge mennesker kan og har af kompetencer, så ældre kan få hjælp til at tænke nyt. Nye trosfællesskaber Vi er meget traditionsbundet, vi er meget bundet af vores kirkebygning. Man må gerne tænke anderledes med hensyn til nye trosfællesskaber. Det er rigtigt vigtigt at vi får flere menigheder i Danmark, så flere lokalsamfund bliver påvirket at det kristne budskab. Men vi kan ikke plante menigheder ved blot at sende en præst. Og vi vil i fremtiden ikke have råd til dette. Lægprædikanter skal brænde for og have lyst til at starte og oprette nye menighedsplantninger. Der bliver meldt mange mennesker ud af vores kirke, men hvorfor snakker vi aldrig om, hvorfor disse mennesker ikke længere er med i kirken.

12 Side 12 Det med at starte et nyt trosfællesskab kræver meget offervilje, mod og mandshjerte. Det er ikke kun en dans på roser, selvom det lyder meget romantisk. Vi skal være indstillet på at det kan komme til at koste mange penge, præster og ressourcer. Nytænkning og menighedsplantning hænger meget sammen. Selv om vi tænker nyt, skal vi også bevare det, vi har nu. Vi skal komme ud der hvor mennesker er. Det er det, det handler om. Det er vigtigt, at vi snakker med folk omkring, hvor mærkelige vi er. Vi skal snakke om, hvad vi hver især har mødt. Vi skal møde mennesker der, hvor de er.

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab...

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab... 1 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet...

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab?

Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab? Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab? Værksted/klub dagligt tilbud Se børnene med Guds øjne Langtidsinvestering Tilknytning mellem et bestemt

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Nyhedsbrev nr. 11 1. december 2010 110. årgang Kalender for december og januar. Et rigere liv - I januar sættes der fokus på medlemsløfterne. Luftkastellerne skal skydes

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag? med kirken, når det ikke er søndag? 87.5% mener, at kirken også skal være åben på hverdage. Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange ting i løbet af ugen i de fleste

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus

Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus (rev. 6. juli 2012) Side 1 MBU.dk, juli 2012 Måske sidder du lige nu og spørger dig selv: Hvorfor skal jeg læse det her? Er du nået så langt vil jeg opfordre

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Fredag d. 13. marts kl. 19.30-22.15 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO mm. giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Juli 2015. 27 Sommerferie. 1 2 3 08:30-09.30 Morgenbøn for præster [Kirkesalen] Ugenr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Juli 2015. 27 Sommerferie. 1 2 3 08:30-09.30 Morgenbøn for præster [Kirkesalen] Ugenr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juli 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 0:0 Sommergudstjeneste 0:0 Sommergudstjeneste 0 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 August 0 0:0 Sommergudstjeneste 0:0 Sommergudstjeneste 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 :00 Gudstjeneste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere