Metodistkirkens Landsmøde 2010 (Metodistkirkens årskonference & MBUF s delegeretmøde) Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirkens Landsmøde 2010 (Metodistkirkens årskonference & MBUF s delegeretmøde) Side 1"

Transkript

1 Side 1 En del af lørdagen på Landsmødet blev brugt til Visionsdrøftelser. Som det første blev resultatet af MBUF s organisationsprojekt præsenteret. Derefter var der et oplæg til en fælles visionsdrøftelse, der efter en fælles indledning foregik som café-samtaler i Hallen. Der var lagt op til samtaler ved 12 borde med følgende emner: Lederudvikling Kirke og samfund Samarbejde med andre, samt nye aktiviteter Uddannelsestilbud Menighedsudvikling Fordybelse og gudstjeneste Nye trosfællesskaber Penge og fremtid Kommunikation og nye netværksformer Lokal gruppen Unge og tro Socialt engagement ude og hjemme Inden samtalen begyndte kunne man forsyne sig ved en fælles kaffebuffet. Efter en samtale på 20. minutter blev der ringet med klokken og det var tid til at fylde koppen og finde et nyt bord med et nyt emne. Her blev den forrige samtale ved bordet kort refereret, hvorefter samtalen om dette emne kunne fortsætte. Efter 30. minutter var det tid for endnu et skifte. Efter aftensmaden, blev der givet et kort resume fra de 12 samtalegrupper, og de enkelte stikord fra samtalen blev præsenteret på en planche. Resuméerne var som følger: Lederudvikling Mødes på tværs af byerne, som inspiration. Præsterne skal have en lederuddannelse. Give hinanden frihed til udfoldelse. Hvad har vi i dag? o PFT o Lægprædikantkursus o Williw Creek o School of Congregational Development. o Knas Hvad drømmer vi om? o Blive bevidste om dilemmaet ved lønnede og ulønnede medarbejdere. o Åbne PFT for hele MBUF. o Planlægge vores møder, så vi gør mere sammen. F.eks. MU efter gudstjenesten. o Planlægge og budgetter med lederudvikling så det bliver synligt.

2 Side 2 o F.eks. skal lederudvikling planlægges og prioriteret f.eks. klatreinstruktør, lederuddannelse. o Alle præsternes efterårskurser skal indeholde et element at ledelsesudvikling. o Videomøder mhp. Udvikling og uddannelse. o Møder på tværs af byerne for at inspirere hinanden. o Gøre vores forskellige bestyrelser og råd til også at indeholder cellegruppe -arbejde, så menighedsråder f.eks. også læser en bog sammen og landsledelsen f.eks. er bibelgruppe. o Frihed til at flytte sig udvikle sig, så andre overtager forpligtelserne. o Præsterne skal alle på lederkursus. Kirke og samfund De sociale principper. På den ene side er vi stolte over vores mange synspunkter, men vi tager ikke stilling til tingene, der berører danskerne. Vi skal støtte egne medlemmer i lokalsamfundet, så de kan gøre kirkens stemme kendt. Menneskesyn krænket X-programmer, nedgørende, egoisme, narcissisme, Paradise/Helvede. Kristne politikere lokalt, hvor skal stemmen lyde?, socialt/politisk. Børn, kunstig. Fattig rig Globalt: Ulands, National: Støtte, Resolution: Ulandshjælp Venner med voksne, i døden. UMC sovepude. UMC-DK mer aktiv. Imigrantgrupper, -kirker. Kirkeretslige handlinger: vielser, samkønnede vielser. Stoffer alkohol, doping. Samarbejde med andre, samt nye aktiviteter Det er en god ide, vi må gerne tænke på tværs af arbejdsgrene og mellem MBUF og Kirken. Vi skal være kirke i det samfund vi er en del af. Så folk, der har brug for det, får hjælp og støtte, Mandeaktiviteter håndværk og teknik. Dialogprædiken. Letland Camp Wesley. Framnäs. Ungedag i Strandby. På tværs af aldre generationer. Fed kirke i Århus. Missionsforbundet teenagelejre. Kirker i andre lande Metodistkirker. Klatreaktivitet med andre kirker.

3 Side 3 Frikirkelig spejderlejr! Brug kirken til ikke-kirkelige ting åbne døre. Århus Valgmenighed Bland dig i lokalbefolkningen. Sommerafslutning på tværs af arbejdsgrene. Spejder i andre lande Verdens Jamboree. Motionsklubber. Præster i kjoler løber DHL! Ingen begrænsninger Smågrupper uden snak i centrum og udenfor kirken. Fælles kirkelig ledertræning. Nyt i lokalsamfundet Aalborg, Odense. Røgmaskiner i pinsekirken Mange engagerede. Hvordan får vi forkyndelse kirke med i aktiviteter? På tværs af kirken. Danske flygtningehjælp. Uddannelsestilbud Vi drømmer om musikskoler, PFT for alle ungdomsledere ikke kun spejdere. Uddannelse i at være synlige i lokalsamfundet. Vi er parate til at sætte penge af i budgettet til dette, selvom det vil koste andre steder. Hvad drømmer vi om? o Fast årligt lederplejetilbud Idéer: Veksling af lederpleje f.x. et år en lederplejeweekend, næste år en gave. o Erfaringsudveksling på tværs af byerne Idéer: Ex. Børnesangsweekends som også giver inspirationer til lederne. o Lederuddannelse i menigheden (for at sikre kvalitet) Idéer: Teologi, bibelkundskab, lederegenskaber, Opfordre alle nye medlemmer til at deltage. o PFT skal være en ungdomsuddannelsestilbud for alle i MBUF Idéer: Valgfag. o Gæsteundervisere Idéer: Ud af boksen. o Uddannelse i at blive synlig i lokalsamfundet Idéer: Søge kommunen om lov til at bygge en bro over åer, bygge en indgangsportal til gågaden osv. o Uddannelsestilbud Hvordan tager man i mod nye ansigter? o Musikskole, kurser Idéer: Formidling af moderne musik, Hvor de unge undervisere de ældre. Hvad er vi parate til at gøre? o Vi er parate til at sætte penge af til lederpleje. o Vi er parate tiul at udvikle PFT, så det henvender sig til alle i MBUF. Menighedsudvikling Vi skal have et varmt fællesskab. Vi vil gerne have ildsjæle, men får sommetider brandstiftere.

4 Side 4 Vi skal bruge hinanden og sige hvad vi forventer. Vi skal prøve på at leve efter Jesu vision for menigheden. Vi skal gøre det vi er gode til. Vi er mest uenige om formen! Vi har en hvis familiekirke. Det bør vi erkende. Er vi Jesu kirke? Hvad er Hans vision? Kirken på være udviklingsparat! Det varme fællesskab skal være idealet. Ildsjæl eller brandstifter? Fordybelse og gudstjeneste Vi skal være gode til at fortælle den gode historie. Vi drømmer om at få lov at stille spørgsmål til præsten under prædiken. Fordybelse og god indgang til gudstjenesten. Fordybelse smågruppe med udgangspunkt i en bog. Fordybelse tankeudveksling. Gud/fordybelse i MS, MM etc. Der er til forskel i fordybelse. Uddybe lystændingsdelen. Afhængig af fordybelse. Fordybelse i bønnegruppe fredag nat til lørdag morgen. Interessant og eftertænksomt at gruppen Fordybelse og gudstjeneste var tom i første runde. Forskellig synspunkt på musikkens betydning i gudstjenesten Lovsang vs. Orgel. Drømmer vi for vildt for hurtigt for da mister vi. Lad os få troen ned på jorden. Større engagement i gudstjenesten også af unge. Stille stunder derhjemme tid til Vor Herre og jeg. Fokus på troen i de unges programmer. Det genkendelige er rat. Det må ikke være nyt hver gang. Der er en grundstamme i vor gudstjeneste. Start gudstjenesten uden præludium men med anderledes start. Diskussionsgudstjeneste med annonceret tema. Voksen søndagsskole, gerne i forbindelse med gudstjenesten. Vi har glemt vidnesbyrd fortælle vor historie. Forskrække. PowerPoint aktivt i gudstjenesten. Gudstjeneste mod fremmede skal have et andet approach. Mange er ikke klar over de gode gudstjenester. Forskellige former for gudstjenester. Forskellige tilbud i gudstjenesten.

5 Side 5 Man kan få lov at gemme sig i en stor menighed. Man har behov for at gemme sig nogle gange. Stor menighed med 3 gudstjenester. Forskellige med forskellige præster så man kan finde sin plads. 300 nye om året. Folk fascineres af ordet. Stuvende fulde kirker med kø udenfor. Blanding nyt vs. Gammelt. Det skal være værdi i det. Der skal være smil i gudstjenesten. Vi er alt for indforståede. Gudstjeneste med stationer. Stille spørgsmål til præsten under prædiken. Fordybelse for at vi kan være de Guds børn Han har skabt. Gudstjenesten er Guds tjeneste for at vi kan være i dagligdagen. Bønner er alt for lange ofte gentagelse søndag efter søndag. Gudstjeneste udgangspunkt i ressourcer og med musikgudstjenester kommer der flere og flere. Er Metodistkirken et åbent fællesskab? Det er tabu at tale tro i åbne forsamlinger. Flere små bønner. Det fine og væsentlige bliver lal.. Væk med det, så vi kan fordybe os. For lidt tid til refleksion. Envejskommunikation problem ved fordybelse. Genkendelig gudstjeneste med forskellige ledere og præster, så bliver det nyt. Imageproblem Folk hungrer efter mening med livet og vi udøser det ud hver søndag. Nye trosfællesskaber Kirke kan ske på mange områder og mange steder. Der er ingen grænser for hvor der skal opstå kirkelige fællesskaber. Der skal oprettes nye trosfællesskaber. Vi skal have hjerte for de mennesker, som ikke længere er en del af vores kirke. Har vi kun kærlighed til os selv? Eller kan vi hjælpe andre og derved skabe nye fællesskaber. Lære af vores rødder. Omsorg, discipelskabende trosfællesskaber- Være modige, forfriskende, prøve ting af, være kirke på forskellige måder. Villige til at dele vores liv med nye mennesker. Mange instanser i det at skabe nogle kontakter, møde, være bevidste, strategi. Hjælpe folk til at se at de kan være kirke. Identificere deres berøringsflader. Strategisk tænkning, mentorordning.

6 Side 6 Være opmærksom på dem, som oplever et kald til at starte nye trosfællesskaber. Visionær og forkyndelse i lokal menighed om nye trosfællesskaber. Kirke på restaurant, pub, fitness.. Være kirke du fra interesser. Elsker vi mennesker nok til at turde at gå du over vores egen tryghedsgrænse? Vigtigt at læse tiden, så vi forstå folk og kan være relevante. Mangler ledelse og coaching i visioner om nye trosfællesskaber. Relationskirke, aktive og bevidste interesser. Husmenigheder, inviterende, smågrupper. Kirkebygningen en hindring for mennersker. Være der hvor folk er. Tupperware -gudstjenester. Roadtrip. Elske uden bagtanke. Ændre strukturer således kirken bliver forskellige trosfællesskaber som kan skabe nyt. Kirkebygning som café litteraturcafé. Vanetænkning, kirkebygning, barrierer for nye trosfællesskaber. Stor international lejer, møde fremmede kulturer, tage venner med til lejren. Være strategiske på ledelsesplan med trosfællesskaber. Selvhjælpsgrupper, sorggrupper. Begynder med at elske mennesker dem som er i vores periferi. Hvad vil de? Penge og fremtid Døbte medlemmer skal kontaktes, så de får forpligtelseserklæringer. Alle fra 16 år og op efter skal forpligtes. Vi er ikke pågående nok. Vi skal tale mere om det. Der skal skabes flere indtægter, da vi har mange udgifter. Pengene eller fremtiden. MBUF plan ikke meget nyt (hjælper på fællesskab) Penge berøringsangst Fy-ord at tale om økonomi. Tal med nye medlemmer. Døbte kontaktes ved 16 år. Kr. 500 som minimumskontingent. Ikke pågående nok, når det gælder økonomi. Menigheden betaler selv pension. Mange går frigang økonomisk. Forhøj kontingent til 3% Lullet os i søvn på grund af arv. Præster på deltid, hvis underskud. Måden at ansætte.

7 Side 7 For få frivillige. Kirken forandret for meget. Kommunikation og nye netværksformer Hvordan kan man lave kreativ kommunikation. Så vi kan vise, hvem vi er, og vise, at vi ikke er kedelige. Vi vil gerne have præsterne væk fra PR og hive nogle frem, som har forstand på det. Vi gør for lidt i at dele vores tro, dette kunne gøres på kirkens hjemmeside i form af blogs. Busreklamer og store bannere Webcast: Mulighed for at dække et arrangement. Big Brother Lokal TV Boksershort: Omvend dig, enden er nær. Kommunikationsundersøgelse Knald god hjemmeside skaber kontakt og interesse. Dele tro på nettet blogs. Tøj med Metodistkirkens Logo. Vores eget tøjmærke. Undervisningsmateriale bruges i Børnekirke. På en lejr: Lave musikvideo, der smides på Facebook og YouTube. En der har styr på hjemmesider. Sjove rekklamespots på TV. Kreativt kommunikationsudvalg. Plakater, kreativitet, kommunikation. Medie-coach der kan placere os i medierne (julegudstjeneste i TV) Rådgivning i forhold til love hvad må vi i kommunikationen? Reklamebureau skal brande kirken. Postkort i forbindelse med gudstjenesteserier Luftskib kom til spejder. Synlighed og netværk Vi er ikke kedelige! Dræbe fordomme. Præster væk fra PR! Vise at alt er muligt. Du kan f.x. dyrke sport musikskole osv. Lokal gruppen Generelt mangler der nytænkning. Vi drømmer om, at man spørger folk der brænder for ting og arrangementer i stedet for blot at spørge dem, der altid siger ja. Vi skal finde ud af hvad den enkelte gruppe har lyst og behov for. Man skal turde at lukke aktiviteter, hvis de ikke fungere, og starte nye tiltag, der er behov for. Hvor er vi i dag: o Manglende engagement/lyst o Arbejdet er gået lidt i stå mange steder. Vi gør det vi plejer.

8 Side 8 o Arbejdet vokser o Manglende sammenhold mellem de forskellige lokalgrupper. o Sammenhold mellem de lokale grupper i kirken. o Mange visioner. o Det går godt, men det kan blive bedre. Hvad drømmer vi om?: o At tænke utraditionelt f.eks. bede revisoren lave børneaktivitet. o At Lægården bliver mere integreret i Metodistkirken o Mere børnearbejde/aktivitet. o At ansvaret for aktiviteter er hos flere. o At vi får vores små grupper tilbage til store antal medlemmer. o At der bliver mere samarbejde mellem lokalgrupperne f.eks. MM og MS. o At vore medlemmer tør være sig selv og vise hvem man er. o At lade Gud om vende og selv bare leve som kristen. o At vi bliver bevidste om, hvad vores succeskriterier er: Antal, kvalitet og andre ting. o At vore aktiviteter vidner om vores tro og fællesskab. o At spørge folk der brænder for tingene i stedet for dem, der barer altid siger Ja. o En kirke, der samler alle der kommer i de forskellige grupper. o At gudstjenesten er et sted, hvor man får lov at blive fyldt op. o Mere passion for arbejdet. Mere engagement for arbejdet. o At folk tør sige fra. Hvad er vi parate til?: o At videregive ideer til de der har lyst til at gøre arbejdet. o At turde tænke nyt udenfor boksen. o At lave aktiviteter pga. behov. o At tale om de svære ting. At tage konfrontationerne. o At erkende at forskellige ting tiltrækker forskellige mennesker. o At have en positiv tilgang til nye ting. o At turde prøve nye ting, samt lukke de ting, der ikke fungerer. o At være kristne ved eksempel. Unge og tro Unge leder unge, og det er fedt. Men hvordan får man fat i disse unge, da det er meget de samme, der bliver spurgt. Man burde spørge folk der har været med på mange arrangementer og begynder at have alderen til det. Ligesom PFT. En drøm er en påskelejr. Da det kunne være en mulighed for at få andre unge med, som ikke er vant til at komme i kirken. De årige er gode til at arrangere for andre unge. De skal bare spørges. UngdomsAlpha. Spiseklub med etisk/moralsk emne. De unge er kirkens NUTID (ikke dens fremtid). Mangler noget for konfirmations-drenge hvad vil de?

9 Side 9 De ældre skal være bagstoppere for de unge. Snak om tvivl/tro. Hvad er det at være troende? Skal man tro hele tiden? F.eks. til pizzaaften. Flere ungdomsledere. Hvordan får vi det? Hvem kan vi spørge? Spejdere bliver spurgt om de vil være ledere. Det skal andre unge også spørges om. Flere vil end man tror. Tillid til at folk godt kan tage ansvaret og klare opgaver. Tema/snakkeaften. Snakke med medlemmer i Joysticks Pizzaaften med tema f.eks. abort. Interaktiv gudstjeneste: Man må spørge til prædikenen, mens der tales. Husk også at det ikke er alle under, der skal/gider at være ledere. Til kor: Oversæt sangene, give en mini-andagt, så vi ved hvad vi synger. Det giver motivation. Engagere flere unge til at arrangere national lejr. Flere nationale lejre f.eks. påske (flere dage). Det er nemmere at få folk udefra med. De unge må mere end de tror. De skal bare spørge. Kommuniker at det er nemt. Rekruttering på nationale lejre. Udryddelse af fordomme fra ikkemetodister. Gulerod for tween-lejre. Du får ansvar! Du må noget! De unge ledere skal blive bedre til at snakke sammen om dem, der kunne være potentielle ledere. Hurtigt fra idé til handling (- forsinkende voksenled ) Quick-wins (hurtige, nemme opgaver til de unge) Flere ledere om én opgave, så ansvaret lettes (+ mindre risiko for fejlslagne aktiviteter). Påskelejr med nye unge ledere. Folk skal bare gøre det! Spørg de unge, hvad de har lyst til. Klubber for alle aldre god idé husk at fange de unge, når de går fra børn til tweens. Hvordan får man fat i de ny unge ledere. Socialt engagement ude og hjemme Vi skal engagere os mere i de enkelte ting. Mere arbejde med teenagere, der har brug for et være sted. Mere gæstfrihed for de udstødte i samfundet. Hvor vi er. o Økumenisk samarbejde omkring uddeling af julepakker og juleindsamlinger o Fælles juleaften med de ældre/fattige/ensomme o Mikrolån i Congo o Engagement blandt de døende

10 Side 10 o Honduras, Plejehjem, Vand i Congo o Socialt engagement som del af kirkens DNA (ikke kun Centralmissionens opgave) o Vuggestuer/Myretuer o Indlemmer de marginaliserede/fattige i fællesskabet. o Grøn kirke Hvad vi drømmer om. o Engagement blandt de upopulære (f.eks. pædofile, narkomaner, osv.) o Modstand til mod-kristne elementer i samfundet (f.eks. reklameverdenen) o Besøgsvenner, sygehusbesøg o I hjemmet / gæstfrihed o Påvirkning af udlandsk undervisningssystem (landbrug, sundhedssektor osv. o Flere plejeforældre o Flere prædikener / mere undervisning om socialt engagement Hvad er vi parate til. o Arbejde med udlændinge, integration, inklusion o Skaffe værested for teenagere o Udvikling af indføling for mennesker fra andre kulturer o Reserve-bedsteforældre-korps o Udvikling af en ny missionstænkning, inklusiv uddybet teoretisk forståelse o Stærkere opbakning af vores imigrantmenighed Efter denne præsentation var der mulighed for at alle kunne give sit bidrag til en prioritering af emner, hvoraf de 3 med højest prioritet blev drøftet nærmere: Lederudvikling Lederudvikling burde være et punkt på vores fælles landsmøde. Så vi får nogle faste rammer for dette. Vi burde være bedre til at ledere får et åndeligt fællesskab. Der blev snakket om at give præster uddannelse til at blive gode ledere. Det er vigtigt, at det er folk udefra der kommer og uddanner folk, så vi får mere perspektiv. Hvad er vores undervisningsbehov? Det kunne vi godt tænke mere over. Præster har en væsentlig rolle i uddannelsen af lægfolk og lægprædikanter. Derfor kunne det være en god ide at præsterne bliver uddannet i at motivere og lede. Det kunne også være en god ide at have en kursuskoordinator, som kunne hjælpe med at sende ledere af sted på diverse kurser, som man kunne have god brug af. Ledelse er også at udruste og vise en retning. Hvor er vi på vej hen? Man skal selv være inspirator for de mennesker, der skal følge en.

11 Side 11 Norge har lavet en samlet oversigt over, om der er lederudvikling i kirken. De ser på om der nogle områder, der mangler. Den væsentlige lederudvikling burde ske i den lokale menighed. Man får ledere af at hjælpe nye ledere i gang ved at støtte og sparre med gamle ledere. Det er vigtigt, at vi tillader, at lederne har en vis standart. Så dem, der skal lære noget fra sig, kan få noget bagage med. Lederudvikling skal være en del af vores lederpleje. Det er lækkert, at man får ros og inspiration hos hinanden. Hvad er ledelse egentlig? Det er væsentligt, at vi får det defineret. Så vi ved, hvad vi ønsker, og hvilke kompetencer vores ledere skal have. Kommunikation Der skal være mere PR i lokalområdet, men i bund og grund handler det om mund-til-øre metoden. Vi skal være bedre til at fortælle andre mennesker om vores kirke, tro og fællesskab. Internettet er en god måde at markedsfører sig på. Man kunne lave små klip og filmstykker på Som kunne sætte mere fokus på vores kirke. Vi skal turde være kritiske og tage del i den verden vi er en del af. Vi skal se på sociale medier, Internet osv. Det kunne være et fint MU møde, som de unge kunne synes var sjovt at lave: at få lov at lægge det på Internettet. Det kunne være fedt at trække på de unge, som er under uddannelse med kommunikation på alle måder. En opfordring til at bruge de unge, der har det hele tæt inde på livet. Vi skal huske at snakke sammen internt i kirken. Og ikke kun kommunikere ud af kirken. Vi skal huske den personlige kontakt. Vi kunne godt blive endnu bedre til at kommunikere internt. Det kunne være godt at have en webmaster. Det er dejligt at vi sidder sammen unge og gamle. Derfor skal man lytte mere til de unge. Derfor skal kommunikationen udbredes unge og gamle imellem. Ekstern kommunikation er nemmest i lokalforeningerne. Der skal altid ske noget nyt på en hjemmeside i dagens Danmark. Det kunne være rart med en beskrivelse af hvad alle de unge mennesker kan og har af kompetencer, så ældre kan få hjælp til at tænke nyt. Nye trosfællesskaber Vi er meget traditionsbundet, vi er meget bundet af vores kirkebygning. Man må gerne tænke anderledes med hensyn til nye trosfællesskaber. Det er rigtigt vigtigt at vi får flere menigheder i Danmark, så flere lokalsamfund bliver påvirket at det kristne budskab. Men vi kan ikke plante menigheder ved blot at sende en præst. Og vi vil i fremtiden ikke have råd til dette. Lægprædikanter skal brænde for og have lyst til at starte og oprette nye menighedsplantninger. Der bliver meldt mange mennesker ud af vores kirke, men hvorfor snakker vi aldrig om, hvorfor disse mennesker ikke længere er med i kirken.

12 Side 12 Det med at starte et nyt trosfællesskab kræver meget offervilje, mod og mandshjerte. Det er ikke kun en dans på roser, selvom det lyder meget romantisk. Vi skal være indstillet på at det kan komme til at koste mange penge, præster og ressourcer. Nytænkning og menighedsplantning hænger meget sammen. Selv om vi tænker nyt, skal vi også bevare det, vi har nu. Vi skal komme ud der hvor mennesker er. Det er det, det handler om. Det er vigtigt, at vi snakker med folk omkring, hvor mærkelige vi er. Vi skal snakke om, hvad vi hver især har mødt. Vi skal møde mennesker der, hvor de er.

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole SE d. 25. juni 2014 Der er evalueret ud fra UVMs kvalitetsstjerne se mere http://www.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/de-nationale-test-ogevaluering//vaerktoejer/kvalitetsstjernen

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Jeg gi r dig ære. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Jeg gi r dig ære. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Om lovsang og tilbedelse Mål: At forklare børn, hvorfor og hvordan vi giver Gud ære igennem lovsang. At motivere børn til at deltage aktivt i lovsang og tilbedelse også når hele menigheden samles til at

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Lørdag d. 5. November Torsten H. Hansen Vi hjælper det frivillige Danmark KURSER & NETVÆRK PROJEKT FRIVILLIG RÅDGIVNING - online guides VIDEN - Frivilligrapport

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj D 26. april. Udfordringer Uklare forventninger til frivillige Lederes travlhed - administrative opgaver tager tiden (manager kontra leder) For få ressourcer

Læs mere

Baggrunden for dette møde

Baggrunden for dette møde Provstens indlæg Baggrunden for dette møde Budgetsamrådet 4. maj: Formandens udmelding om, at der skal lukkes 2-3 kirker i provstiet Flere menighedsråd kan gåsammen og påsigt lukke en af deres kirker Flere

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2 Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1 Følges ad i hverdagen - hænger ud og deler liv Inddrage børnene i kirkearbejde - mere ansvar - Tween gruppe (TeenKatsj børnene bliver til medarbejdere)

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Thomas Kirkeskov. Dialog skaber kultur

Thomas Kirkeskov. Dialog skaber kultur FSB 2. december 2014 Få beboerne med! Præsentation Arbejde: Dansk Røde Kors / Ungdommens Røde Kors Dansk Ungdoms Fællesråd Landbrug & Fødevarer KFUM-Spejderne i Danmark Frivilligt: Fajabefa KFUM-Spejderne

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 Punkt 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 FORSLAG: KFUM og KFUK i Danmark prioriterer frem mod 2025 sine aktiviteter inden for fem aktivitetsprofiler: Musik og Performance Festivaler og lejre

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat.

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat. Luk op for Jesus -5 Jesus ønsker, at du er parat. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham Han ønsker, at vi er med til denne store fest. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 4

INDHOLD GUD ER KONGE 4 INDHOLD INDHOLD 4 INDLEDNING SIDE 3 BIBELEN Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD SIDE 11 Lektion 2 BIBELEN, HISTORIEN BAG SIDE 23 Lektion 3 BIBELEN, STRUKTUREN SIDE 36 Lektion 4 BIBELEN ER MAD FOR OS SIDE 49

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

LANDSBYKIRKEN SOM HELE

LANDSBYKIRKEN SOM HELE LANDSBYKIRKEN SOM HELE SOGNETS AKTIV Oplæg til inspiration fra Ole Kamp www.kirkeriet.dk www.relationspsykologerne.dk ole@olekamp.dk 3070 1655 5. Marts 2017 LANDSBYKIRKEN SOM HELE SOGNETS AKTIV 5. Marts

Læs mere

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Varighed ca. 2 timer Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling Vi vil åbne vores fællesskaber og gøre en forskel i lokalsamfundet Introduktion Gør noget

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Referat DropIN Aarhus

Referat DropIN Aarhus Referat DropIN Aarhus Velkomst v/ René Bidstrup Ordstyrer: Cecilie Kuhr Introduktion og regler v/ Cecilie Kuhr Paneldebat og resultater af workshops Mig og min kirke SITUATION: Kirken er en bygning og

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

#sommerimu. imu.dk/aktiviteter

#sommerimu. imu.dk/aktiviteter #sommerimu imu.dk/aktiviteter Vi elsker sommerferie Ferie er lig med god tid til vennerne, en lidt anderledes søvnrytme, grillmad, udflugter til eksotiske steder og helst alt for meget sol! Ferie er også

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge We Are Family 2.0 - kirke for børn, teenagere og unge 16.-17. april 2010 We Are Family 2.0 kirke for børn, teenagere og unge Velkommen til PBU-døgn 2010! Vi tror så meget på det, at vi gør alvor af det

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Nu er efteråret kommet, man mærker det i luften. Vinden er blevet køligere, og jorden lugter fugtigt. I vores kolonihave skal jeg klippe hæk inden 1. oktober. I år

Læs mere