Haslevvej 2-4, Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haslevvej 2-4, Ringsted"

Transkript

1 Haslevvej 2-4, Ringsted Byggefelter til bolig-/erhvervsbebyggelse Byggeret: op til m² Beliggende i centrum af Ringsted Godkendt til bolig / hotel / liberalt erhverv m.m. Tilladelse til dagligvarer på m² Mulighed for højhusbyggeri i op til 11 etager Pris: kr ,- kontant svarende til kr ,- pr. m² byggeret

2 Indholdsfortegnelse Ejendommen i hovedtræk... 3 Offentlig vurdering... 4 Salgsvilkår... 5 Planforhold/offentlige forhold... 6 Tekniske installationer... 9 Driftsudgifter Købesummens fordeling - Afskrivninger Handelsomkostninger Købers kapitalbehov Besigtigelse Mellemsalg Oversigt over byggefelter Matrikelkort Kort... 19

3 Ejendommen i hovedtræk Beliggenhed Haslevvej 2, 4 og Mellem Broerne 14, 4100 Ringsted Matr. nr. Kommune 33 N Ringsted Markjorder, 33 D Ringsted Markjorder, 35 E Ringsted Markjorder, 33 M Ringsted Markjorder - en del heraf, 35 H Ringsted Markjorder Ringsted. Grundareal m² - heraf vej 711 m² Matrikel nr: 33 N Ringsted Markjorder Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge: Tingbogen. Matrikel nr: 33 D Ringsted Markjorder Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge: Tingbogen. Matrikel nr: 35 E Ringsted Markjorder Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge: Tingbogen. Matrikel nr: 33 M Ringsted Markjorder - en del heraf Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge: Tingbogen. Matrikel nr: 35 H Ringsted Markjorder Grundareal: 711 m² - heraf vej 711 m² Oplysninger ifølge: Tingbogen. Område/kvarter Ejendommen er beliggende centralt i Ringsted i udkanten af ældre erhvervsområde tæt på centrum. Ejendommen er beliggende tæt på Ringsted station samt indkøbsmuligheder. Denne del af erhvervsområdet fremstår p.t. med en ældre bygningsmasse med beboelsesområder på begge sider, og det er som følge af ejendommens beliggenhed i nærheden af centrum samt boligbebyggelse, en optimal placering for beboelse. Lokalplanen åbner mulighed for en samlet byomdannelse af området til såvel boliger, kontor, kultur og servicevirksomheder samt forlystelsesformål gennem opførelse af ny bebyggelse og eventuelt renovering og ombygning af eksisterende bygninger. Der er ligeledes i Lokalplanen åbnet mulighed for en dagligvareforretning på op til m² samt pladskrævende udvalgsvareforretning på op til m². side 3 af 20

4 Ejendomsbeskrivelse Afhængig af en købers anvendelse af ejendommen, skal den eksisterende bebyggelse ombygges eller nedrives og den fremtidige anvendelse er afgørende for om købesummen skal tillægges moms, der i givet fald skal betales af køber. Ejendommen indeholder i henhold til Lokalplan nr. 225 følgende byggefelter: Nr m² bruttoetageareal Nr m² bruttoetageareal Nr m² bruttoetageareal Nr m² bruttoetageareal Nr m² bruttoetageareal Nr m² bruttoetageareal Der kan dog maksimalt opføres m² for alle byggefelter sammenlagt. Offentlig vurdering År 2012 Ejendomsværdi kr ,- Heraf grundværdi kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering. side 4 af 20

5 Salgsvilkår Købesum Kontantpris: kr ,- Selskab Eventuel mulighed for overtagelse af selskab. Moms Købesummen er i nærværende prospekt angivet ekskl. Moms. Afhængig af fremtidig anvendelse af ejendommen skal en køber muligvis betale moms af købesummen. Kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- Anslået kapitalbehov: kr ,- Momsfradragsprocent 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. Finansieringsforslag Colliers kan kontaktes for en nærmere drøftelse af et eventuelt oplæg til finansiering, herunder udbetalingens størrelse, pantebreve, type realkreditlån m.v. Tinglyste hæftelser Matr. nr. 33 N Ejerpantebrev, var. rente kr ,- Ejerpantebrev, var. rente kr ,- Ejerpantebrev, var. rente kr ,- Matr.nr. 33 D Ejerpantebrev, var. rente kr ,- Matr. nr. 35 E Ejerpantebrev kr ,- Matr. nr. 33 M Realkredit Danmark kr ,- Rentetilpasning. Ejerpantebrev kr ,- side 5 af 20

6 Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Vej Kloakforhold Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som offentligt spildevandsanlæg. Offentlige planer/forhold Lokalplan 225 Ekstrakt: Områdets anvendelse: Området må anvendes til boliger, liberalt erhverv, kultur- og forlystelsesformål, hotel- og kursusvirksomhed, sundhedscenter, klinikker, restauranter, cafeer samt lettere erhvervsvirksomheder inden for miljøklasse 1 og 2. Der kan indenfor området etableres butikker for pladskrævende varegrupper på max m² pr. butik. Der kan inden for området etableres en dagligvarebutik på max m². Butikken skal indrettes som en integreret del af byggefeltet. Der kan indenfor lokalplanens område etableres tekniske anlæg som er nødvendige for områdets forsyning. Udstykning: De 6 byggefelter kan udstykkes som selvstændige parceller med relative andel af fælles friarealer og parkering. Derudover kan byggefelt 1 opdeles i 3 selvstændige parceller. Området kan ikke yderligere udstykkes. Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelsen må kun opføres inden for de på kortbilag viste byggefelter. Dog kan mindre bygninger såsom indgangspartier, trappe og elevatortårne, bygninger til tekniske anlæg, cykeloverdækning, garager, carporte, udhuse og lignende opføres uden for de angivne byggefelter. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under eet må ikke overstige 110, svarende til et max. etageareal på m² for lokalplanens område. Parkeringskældre medregnes ikke i bebyggelsesprocenten. side 6 af 20

7 Inden for de på kortbilag viste byggefelter kan der opføres bebyggelse med følgende bruttoetage areal: Byggefelt 1: m² Byggefelt 2: m² Byggefelt 3: m² Byggefelt 4: m² Byggefelt 5: m² Byggefelt 6: m² Dog kan der i alt maksimalt opføres m² for alle byggefelter sammenlagt. Bebyggelsen må højst opføres i et etageantal og med en bygningshøjde som angivet nedenfor: Byggefelt 1: Byggefelt 2: Byggefelt 3: Byggefelt 4: Byggefelt 5: Byggefelt 6: 4 etager og 16 meter 3 etager og 12 meter 3 etager og 12 meter 4 etager og 16 meter 8 etager og 32 meter 11 etager + parterre-etage og 40 meter Ovennævnte er alene ekstrakt af lokalplanen, som kan rekvireres ved henvendelse til Colliers. Miljø Ifølge oplysning indhentet den fra Kort- og Matrikelstyrelsen, er nærværende matrikler kortlagt på vidensniveau 1 helt/delvist. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Colliers International Danmark. side 7 af 20

8 Servitutter 33 N Ringsted Markjorder m.fl. Matr. nr. 33 N - Haslevvej Dok. om forbud mod udstykning m.v Dok. om at grunden ikke må udstykkes samt om et nærmere betegnet vigespor m.v Dok. om forbud mod udstykning m.v Dok. om oversigt m.v Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v. Prioritet forud for pantegæld Dok. om byggelinier m.v Lokalplan nr Matr. nr. 33 D og 35 E - Haslevvej Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v Lejekontrakt med Bent Gårdsholt Dok. om forsynings-/afrløbsledninger m.v Dok. om affaldsdepoter m.v Lokalplan nr Matr. nr. 33 M - Mellem Broerne Dok. om forbud mod udstykning m.v Dok. om at grunden ikke må udstykkes samt om et nærmere betegnet vigespor m.v Dok. om byggelinier m.v Dok. om skel/byggeretsligt skel m.v Dok. om byggelinier m.v Dok. om fjernvarme/anlæg m.v. Ikke til hinder for prioritering Betinget skøde på del 2 af 1846 m² til Haslevvej ApS. Lyst med frist til udstykning Ejerpantebrev. Lyst med frist til udstykning Fristforlængelse Lokalplan nr Fristforlænget. side 8 af 20

9 35 H - Haslevvej Dok. om byggelinier m.v Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v Lokalplan nr. 225 Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog. Tekniske installationer El Vand Varme Ejendommen forsynes med el fra SEAS. Ejendommen forsynes med vand fra Ringsted Kommunes vandforsyning. Området skal varmeforsynes i overenstemmelse med varmeplanen. side 9 af 20

10 Driftsudgifter Ejendomsskat, 2013 kr ,- Dækningsafgift, 2013 kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- Driftsudgifter er angivet ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00%. Købesummens fordeling - Afskrivninger Kontantomregning af købesummen Udbetaling kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Handelsomkostninger anslået Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms ekskl. evt. momsrefusion kr. 0,- Kontantomregnet anskaffelsessum kr ,- Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. side 10 af 20

11 Handelsomkostninger Købers handelsomkostninger (anslået) Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms kr ,- Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr ,- Momsrefusion i henhold til anslået fradragspct. på 100,00 kr ,- Handelsomkostninger anslået ekskl. momsrefusion kr ,- Købers kapitalbehov Kontantkøb - købers kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- Investeret kapital omregnet kr ,- side 11 af 20

12 Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers International Danmark A/S Lennert Falkenberg, Erhvervsrådgiver Mobil Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. Se også emnet på sagsnr side 12 af 20

13 Fotos side 13 af 20

14 Fotos side 14 af 20

15 Oversigt over byggefelter side 15 af 20

16 Illustration fra lokalplan side 16 af 20

17 Kort side 17 af 20

18 Matrikelkort side 18 af 20

19 Kort Ringsted er en købstad på Midtsjælland med indbyggere (2010), i Ringsted Kommune, Region Sjælland. Den er én af Sjællands ældste byer og dens vartegn, Sankt Bendts Kirke, vidner om byens alder. Kirken er Danmarks første murstenskirke og stod færdig i år Ringsted by kan med stor sandsynlighed dateres til Vikingetiden. Der blev slået mønt på stedet omkring år På Torvet ligger nogle flade sten, Tingstenene, som er eneste rest af tingstedet. På trods af sin alder fremstår Ringsted ikke arkitektonisk som nogen gammel by. Den ligner en moderne handels- og kulturby med kongrescenter, musikhus og teater og med det enorme Danish Crown Slagteri som byens ubetinget største arbejdsplads. Byen er desuden gennemskåret af en motorvej, E20, som adskiller det centrale og sydlige Ringsted fra den nordlige bydel Benløse. Ringsted har centrale jernbane- og motorvejsforbindelser til København, Storebæltsbroen og adskillige andre steder på Sjælland. Til København er der 60 kilometer, 16 til Sorø, 24 til Næstved, 26 til Køge, 32 til Roskilde 34 til Holbæk og 45 kilometer til Korsør. side 19 af 20

20 LOKAL DYBDE GLOBAL BREDDE Colliers International Danmark kender ingen grænser Specialiseret full-service > Formidling, udvikling, rådgivning og vurdering inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder > Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere > Uvildig rådgivning, idet Colliers International Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance > Colliers International Danmark har via sit ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg, Helsinki og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa > Colliers International Danmark er en del af verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde, Colliers International, med mere end 480 kontorer i 61 lande verden over Kvalitet > Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne AARHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Aarhus C Tlf KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf VEJLE Den Hvide Facet 1 DK-7100 Vejle Tlf STOCKHOLM Tlf GÖTEBORG Tlf HELSINKI Tlf OSLO Tlf Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR

Ørstedsvej 16, Skanderborg

Ørstedsvej 16, Skanderborg Ørstedsvej 16, Skanderborg 29.189 m² erhvervsgrund direkte til motorvej Grundareal: 29.189 m² - mulighed for opførelse af ca. 14.500 m² erhvervsbyggeri Direkte facadejord til motorvej - ca. 15 km fra Aarhus

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Nygade 3, Herning. Spændende projektejendom sælges

Nygade 3, Herning. Spændende projektejendom sælges Nygade 3, Herning Spændende projektejendom sælges Samlet etageareal: 2.716 m² - heraf 2.000 m² kontor og 716 m² kælder Flot og gedigen ejendom Stor synlighed - markant ejendom Mulighed for opdeling - bolig

Læs mere

Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk

Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk Fuldt udlejet butikscenter - 3 nyopførte boksbutikker Samlet etageareal: 3.300 m² Mulighed for tilbygning af yderligere 2-3 butikker Udlejet til Jysk A/S, T Hansen

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Nibevej 40, Aalborg Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Samlet etageareal: 715 m² - heraf 225 m² kontor Moderne kontorbygning fra 2006 Gode tilkørselsforhold Stor indhegnet grund Pris:

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Lyngager 4, 2605 Brøndby

Lyngager 4, 2605 Brøndby Lyngager 4, 2605 Brøndby Træt af huslejereguleringer? - Køb 2.600 m² gedigen domicil Velegnet til kontor, montage, undervisning, lager mv. Velholdt - men trænger til en opdatering til 2014 niveau Spændende

Læs mere

Præstø Landevej 25, Næstved

Præstø Landevej 25, Næstved Præstø Landevej 25, Næstved Mogenstrup Kro sælges Samlet etageareal: 8.086 m²/grundareal 28.709 m² Ny lokalplan giver brede muligheder for anvendelse Historisk ejendom - etableret i 1829 I dag 99 værelser

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle

Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle Nyere boligudlejningsejendom i fin stand Samlet etageareal: 290 m² Årlige lejeindtægter: kr. 256.454, Afkast 1. år: 6,7 % Opført i god kvalitet Lille god ejendom

Læs mere

Blokken 9-15, 3460 Birkerød

Blokken 9-15, 3460 Birkerød Blokken 9-15, 3460 Birkerød Præsentabel kontorejendom Samlet etageareal: 12.348 m² - heraf 9.858 m² kontor og 2.490 m² høj kælder. Regulære og funktionelt indrettede kontorfaciliteter Anslåede årlige lejeindtægter:

Læs mere

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Velholdt boligudlejningsejendom med gode udenomsarealer Samlet etageareal: 401 m² - heraf 307 m² bolig Fire beboelseslejligheder og to garager Velholdt og i god stand - bla.

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Skovvangsvej 15, Aarhus N

Skovvangsvej 15, Aarhus N Skovvangsvej 15, Aarhus N Populær udlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 272 m² Nem at administrere (småhusejendom) Regulær ejendom Afkast 1. år: 4,25 % Pris: kr. 6.300.000,- kontant (kr. 22.909,-/m2)

Læs mere

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Velbeliggende gågadeejendom Samlet areal: 2.026 m² - heraf 371 m² bolig og 1.655 m² erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.029.551,- Afkast 1. år: ca. 7,00 % - God lejespredning

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø Lersø Parkallé 109-2100 København Ø 1.620 m² kontordomicil med mange p-pladser Samlet etageareal: 1.620 m² - heraf 1.440 m² kontor og 180 m² kælder Nem adgang til Ring 02 og Helsingørmotorvejen Mange p-pladser

Læs mere

Låsbygade 4, Kolding

Låsbygade 4, Kolding Låsbygade 4, Kolding Butiksejerlejlighed i attraktivt område sælges Samlet etageareal: 134 m² - heraf 82 m² butik og 52 m² kælder Lejer kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning den 01.04.2015 God

Læs mere

Trianglen 7, st., København Ø

Trianglen 7, st., København Ø Trianglen 7, st., København Ø Erhvervsandel med bedste beliggenhed Samlet etageareal: 80 m² - heraf 60 m² butiksareal og 20 m² lager Tæt på Parken, Trianglen og den kommende Metro Gode omsætningsmuligheder

Læs mere

Willemoesgade 14, Aarhus N

Willemoesgade 14, Aarhus N Willemoesgade 14, Aarhus N Velbeliggende boligudlejningsejendom på Trøjborg Samlet etageareal: 569 m² Gennemgribende moderniserede lejligheder 3. tv. ledig for køber Årlige lejeindtægter: kr. 752.400,-

Læs mere

Slotsgade 17, Hillerød

Slotsgade 17, Hillerød Slotsgade 17, Hillerød Skøn boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 398 m², heraf 109 m² bolig og 273 m² erhverv Særdeles velbeliggende strøgejendom Fremstår moderne og velindrettet Afkast 1.

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Trepkasgade 4, Aarhus C

Trepkasgade 4, Aarhus C Trepkasgade 4, Aarhus C Boligudlejningsejendom på det attraktive Frederiksbjerg Samlet boligareal: ca. 473 m² samt kælder ca. 45 m² 9 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Fuldt udlejet Afkast 1. år: ca. 4,1

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere