Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 .<;>

3

4

5

6 Ho Ib

7

8

9 OPDAGELSERNES B0&. EN FREMSTILLING AF OPDAGELSESREISERNE * FRA DE ÆLDSTE TIDER INDTIL VORE DAGE. * VED R. OBERLÆNDER OG LOUIS THOMAS. I. DEL. MED MANGE ILLUSTRATIONER. * «^??««KJØBENHAVN. NYT DANSK FORLAGSKONSORTIUM. HOFFENSBERG & TRAP'S ETABL

10

11 opdagelsernes Bog. Forste Del. Indledning. Indhold. 1. Oldtidsfolkenes geografiske Forestillinger og Kundskaber i lo Indernes, Hebræernes, P'øniciernes og Grækernes geografiske Viden. Herodot. Hesiod. Aristoteles. Eratosthenes. Ilipparch. Strabo. Ptolemæus. Pytheas fra Massilia. Araberne. Edrisi. Verdenskort. Anaximander. Terentius Varro. Tabula Peutinga-iana -. Ste])hanus fra Byzants og Guido fra Ravenna. 2. Oldtidsfolkenes Sørejser ii 18 Argonavtertoget. Odyssevs' Omflakken. Afrikas Oinsejling under Necho. Karthagernes Togter under Hanno. Sataspes' Afrikarejse. sj^^ I. Land- og Sørejser i Middelalderen. 1. Kompassets Opfindelse Opfindelsen af Kompasset og Astrolabet. Tidligste Kendskab dertil i Kina. P'ordomme imod det. Kendskab til Asien i Middelalderen. Sandhed og Digtning angaaende Indien. 2. Marco Polos Rejser Brødrene Maffeo og Nicole Polo. Rejse over Konstantinopel gennem Krim til de vestlige Tartarer, derpaa til Kublai Khans Hoflejr i Bokhara. Brødrenes Sendelse til Paven. Brødrene tiltræder deres anden Rejse i Selskab med Marco Polo. Sytten Aar i Storkhanens Tjeneste, (luin/.ay. Tilbagekomst. Marco Polos sidste Eeveaar. Hans Rejseberetninger. Peber og Perler 3. Middelalderens Handelsveje Det røde Hav. Fra Basra til Tæbris og Aleppo. Trapezunt. Fra Tæbris til Ajas. Venetianernes og Genuesernes Nybygder paa Krim indtil det asovske Hav. Matrega. Soldaja. Tana. Karavaner fra Tana og Don til Peking. Den kaspiske Steppevej. Alexandrias voksende Betydning. 4. Handelsfolkene ved Middelhavet og i Asien Katalanerne. Araalfi. Pisa. Genuesere og Venetianere. Karavanetog tillands og tilvands. Faktorier. Mongolerne. Kina. Kinesiske Handelsartikler.

12 IV hidliolrl. II. () )da,uclseii af vsøvcjeii lil liidic^ii. 1. Onisejlingen af det gode Haabs Forbjærg Siunkveimiict ved Middelhavets Kyster i Middelalderen. Forstyrrelser,paa Forbindelsesvejene med Indien. Opdagel-sen af de kanariske Øei'. Prins Henrik den Søfarende. Søforetagende under hans Ledelse. Opdagelsen af I'orto Santo, Madeiragrup]jen og Azorerne. Ridder Mnrtin 13ehajin. Bartoloineo Diaz omsejler det gode Haabs Forbjærg. Land og Folk i Ostindien 2. -Indiens Opdagere og Erobrere ' Vasco da Gama i Ostindien. Pedro Alvarez Cabrals Ekspedition. Hrasiliens Opdagelse, Tilbagekomst fra Ostindien, Den anden Ekspedition under Vasco da Gama. Portugisernes første Nybygder i Ostindien. Pacheco Pereira. F'rancesco de Almeida og hans Søn. Den store Aifonso Albuquerque. Erobringen af Goa, Ormus og Malakka. Portugiserne paa Molukkerne. Sammentræf og Strid med vspanierne. Borneo. Japan. Portugisernes Magt i Aftagende. Det ostindiske Handelskompagni. Englændernes Rige i Indien. Fernando Mendez Pintos æventyrlige Rejser. Den nyeste Søvej (Suezkanalen). Sid«; IIL Amerikas Opdagelse. 1. Amerikas første Opdagelse ved Nordboerne Amerikas første Opdagelse ved Nordboerne. - Grønlands- og Vinlandsfarerne. Kristoffer Kolumbus og hans Brødre. Bestræbelser i Portugal. Første Rejse og Amerikas anden Opdagelse. Antillerne og deres Beboere. St. Domingo eller Haiti. Anden Rejse. Forsøg paa en Jordomsejling. Evropæiske Husdyrs og Sædarters Forplantning. Guadeloupe opdages. Karaiberne. Guldminer. Jamaika. Tredje Rejse. Trinidad Paria. Tilbagekomst i Lænker. Ovandos Ekspedition. Fjerde Rejse. Honduras. Costarica. Fra Panama til Bugten ved Darien. Veragua. Nye Uheld paa Jamaika. Hjemkomst til Spanien.»Opdagerens«Død. Nordkysten af Sydamerika. Bobadillas Ankomst. 2. Amerikas anden Opdagelse ved Kristoffer Kolumbus De opdagede Lande og deres Indbyggere Kolumbus's anden Rejse iii Kolumbus's tredje og fjerde Rejse IV. Spanierne i Mellem- og Sydamerika. I. Opdagelsestogt til Nordkysten af Sydamerika Paven deler den ny Verden mellem Spanien og Portugal. Hojedas Togt i Forening med Vespucci. Rio Para opdages. Per Alonzo Ni nos. Brødrene Guerra. Opdagelse af Saltgruberne ved Araya og Perlebankerne ved Curiana. Bastidas's og Juan de la Cbsa's Opdagelsesrejse. Bugten ved Darien. Hojeda's anden Ekspedition. Maracaibo. Overfald paa Kartagena. Uheldigt Udfald. Hans tredje Togt sammen med

13 Indhold. Nicuesa i det Øjemed at grundlægge Ny- Andalusien og Guld- Kastilien. de la Cosa's Død. Kolonien Uiaba anlægges. Hojeda's Hjemkomst og sørgelige Endeligt. Karaiberne. Balboa's Optræden. Side V 2. Balboa kommer over Landtangen ved Darien til Sydhavet Mislige Tilstande i Kolonien St. Sebastian. Encisos Ankomst. Paa Kysten af Kartagena. Skibbrud. Tog til Rio Grande del Darien. Nybygden St. Maria del Antigua grundlægges. Nicuesa i Veragua. Nybygd ved Nombre Dios. Nicuesas tvungne Afrejse. Balboa som Guvernør over Ny-Andalusien og Guldkastilien. Caretas Erobring og Marsch over Sie^-raen. Efterretninger om Sydhavet. Ved Atrato. Sydhavet tages i Besiddelse. Pedrarias indtræder. Balboas Fængsling og Henrettelse. Yderligere Opdagelser i den meksikanske Havbugt og i det sydlige Amerika. Diaz de Solis ved La Plata. V. Meksikos Erobring ved Fernando Cortez. Meksikos Opdagelse. Hernandez de Cordova ved Kap Catoclie. Juan de Grijalva paa Cozumel..Meksikos Erobring ved Cortez. Dets Fortid. Ekspedition til Meksiko. Første Sammenstød Tlascalanerne. Veracruz grundlægges. Aztekerriget under Montezuma. Flaadens Opbrænding. Forbund med Totonekerne. Kamp og Forbund med Tlascalanerne. Blodbad i Cholula. Ankomst til Tenochtitlan. Narvaez' Sendelse. Sejr over ham. Tilbagekomst til Hovedstaden. Bortmarsch i»rædselsnatten«. Meksikos Tilbageerobring.»Erobrerens«sidste Levedage. Yderligere Opdagelser paa Meksikos Kyster. 1. Meksikos Opdagelse Land og Folk i Meksiko Meksikos Erobring ' VI. Perus 00- Cliiles Erobring ved Pizarro og Almagro Sydamerikas Natur. Pizarro og Almagro stifter det biruanske Selskab. Første Forsøg paa at trænge ind i Peru. Man naaer Quito. Anden Ekspedition. St. Michael grundlægges. Land og Folk i Peru. Inkaætten. Dens velsignelsesrige Virksomhed. Manco Capac. Huayna Capac. Atahualpa og Huascar. Perus Erobring. Diegro Almagro erobrer Chile. Sammenstød mellem Pizarro og Almagro. Sejr over Almagro. Hans Henrettelse. Pizarro myrdes. Den yngre Almagros Nederlag og Henrettelse efter Vaca de Castros Ankomst. VII. Den første Jordomsejling Magellan i Indien og Afrika. Magellan i spansk Tjeneste. Den store Rejse tiltrædes. Ofhcerernes M)tteri. Ojidagelse

14 VI Indholfi. af Strædet ved Patagonien. Sejlads gennem Sydhavet. - Tyveøerne. Kilij)pincrne. >Opdagerens«Død i Mactan. Spanierne i liruni. Ankomst til Tidori. Viktorias Hjemrejse. De første Jordomsejleres lielønning. Side VIII Venezuelas Erobring og Nygranadas Opdagelse. Brasiliens Opdagelse og Kolonisation..Welserne i Augsburg. Den første Kolonisation af Venezuela. Maracaibos Grundlæggelse. Alfingers første Tog til Magdalenefloden. Federmann. Nygranadas Opdagelse. Hohemuth og Ilutten. Federmanns andet Tog. Bartholomæus Weiser. Welsers og Huttens Undergang. Welsernes Foretagende sluttet. Yanez Pinzon besejler Amazonfloden. Cabral opdager Tierra da Santa Cruz. Amerigo Vespucci. Diaz de Solis. Jesuiterne i Brasilien. Tvistigheder og Kampe mellem Portugiserne, Franskmændene og Hollænderne. Landets Blomstring under Pombal. Brasiliens Adskillelse fra Portugal. 191

15 *v*- Indledning. i' 1. Oldtidsfolkenes ^eograliske Forestillinger og; Kundskaber. Indernes, Hebræernes, Føniciernes og Grækernes geografiske Viden. Herodot. Hesiod. Aristoteles. Eratosthenes. Hipparch. Strabo. Ptolemæus. Pytheas fra Massilia. Araberne. Edrisi. Verdenskort. An:i.\im;indcr. Terentius Varro, Tahula Peutingcriana. Stephanus fra Bvzants og Guido fra Ravenna. Af alle Oldtidens Kulturfolk havde Inderne den mest indskrænkede geografiske Synskreds; de saa ikke langt ud over de Enemærker, der var dem anviste til Bopæl. Fantasiens Forestillinger om Jorden i forte sig derfor Mythernes fantastiske Klædebon. Omstaaendc Hillede viser, hvorledes de tænkte sig Jordens Skikkelse. Den lignede Lotosplanten, der med sin Rod i Havets Bund lofter sine Blomster mod Himlen. Den lukkede Opdagelsernes Hog»

16 2 IricUedninj,'. Lotosbk)nist forestiller den op^taaende Jord; I^Vuj^tbunden er Jordens Midte, fra den rejser Himnialaja si^^ fra Støvdragerne, der omgiver PVugtbundcn, udrinder de befrugtende Strømme. Blomstens Illade svarer til Jordens Hovedlande : det sydlige Hlad er Indien, det nordlige betegner Hojasien, det østlige forestiller Kina, det vestlige Fersien og Forasien; de grønne Blade, der som fraskilte Dele svømmer om paa Havet, er Øerne. Men hvor sindrig denne brahmanske F'orestilling om Jorden end kan.være, er den dog ligesaa vist et Vrængebillede af Virkeligheden som ogsaa den trekantede Form, under hvilken Buddhisterne tænkte sig Jorden. Hebræerne betragtede Jorden som en rund, af Havet omflydt Skive, i hvis Midte Jerusalem laa. De omtaler fire Hovedstrømme: Jorden efter Indernes Forestilling. Pison, Gihon, Hidekel og Frat. Folkefortegnelsen hos Moses (4de Bog, I ode Kap.), vidner allerede om betydehgt Kendskab til den gamle Verdens Centrum, og af 4de Moseb. 34te Kap. har man endog villet drage den Slutning, at Hebræerne alt dengang kendte Land- og Vej kort. Deres geografiske Kundskaber skyldte Hebræerne Ægypterne og Fønicierne, der først»banede Vej paa Havene«.

17 (Jldtidsfolkenes geografiske Forestillinger og Kundskaber. Fra deres oprindelige Hjemstavn, l^ahrejnoerne i den persiske Havbugt, kunde de ad den korteste Vej naa baade Øster- og Vesterlandene, idet de til Sos drog til Indien eller sejlede op ad Evfrat indtil i Nærheden af Orontes og derefter paa denne Flod styrede ud i Middelhavet. De troede at bo i Midten afjorden, som de tænkte sig delt i tre Dele: Evropa, Asien og Libyen, en Inddeling, som Grækerne atter laante fra dem. Mod Øst sejlede de allerede paa Davids og Salomos Tid til Ofir, (Ahira, Ostindien); mere lokkedes de dog af Middelhavet, paa hvis Kyster deres Plantestæder Tyrus, Sidon og Aratus blev Midtpunkter for Handelen. Herfra stævnede de over Cypern videre til Ægypten, Rhodos, Kreta, Sicilien, Tunis, Sardinien og Iberien; paa disse Steder grundlagde de Nybygder, der, som Karthago og Gades, hurtigt naaede en høj Grad af Blomstring, og udbredte Dyrkelsen af deres Gud Bal Malkart (Herkules), De vovede sig endog forbi Herkules's Støtter ud i Okeanos, efter Sigende for at hente Tin fra England og tilbytte sig Rav paa Nordkysten af Gallien. Hos Grækerne findes de første geografiske Antydninger i Digternes Værker. Homer (omtrent 900 f. K.), holder Jorden for en Skive med ophøjet Rand, helt omflydt af Okeanos, Verdensaltet. Efter Kosmos Indikoplevstes. hvori alle Floder har deres Udspring. Himmelhvælvingen, som er af Kobber, hviler ved Okeanos's Bredder paa to Søjler, paa Bjærgene Atlas og Kavkasus. I Midten af Skiven ligger Hellas, hvis hojeste Bjærg, Olympos, betegnes som Gudernes Bolig. Homer kender kun to Verdenshjørner: Øst og Vest, Dag- og Natsiden. Sydpaa naaer Skjaldens geografiske Viden til det ægyptiske Theben, vestpaa til Trinakria med Kyklopen, og i Øst nævner han Fønicien og i Nord Thracien. Den fabelagtige Ogigia ligger mod Nordvest, 'i Havets ensomme Midte ; hinsides Okeanos mod Vest, boer Kymmerierne ; mod Nordost ligger Sollandet Æa,

18 4 Iiuilediiiiif^. Kon^ Æetes's 1 Ijcni, mod Nordvest Solsøen Æe, hvor Troldkvinclcn Circe, /Eetes's Søster, bor. Pa;i Jordens vestlige Rand li^^er r>lysium, en herlig Vang, hvor Menneskene lever saligt og uden imøje. Thi»Sne er ej kendt, ej Vinterorkan, ej pidskende Regnvejr, l'-vigt (la let henaandende Vestvinde vifte og suse, Hvilke Okeanos sender, for Mennesket lifligt at svale. Man har ikke uden Grund formodet, at Digteren har laant sin Skildring fra Føniciernes Beretninger om Andalusien; disse Søfarende kendte Landets Frugtbarhed og herlige Klima af egen Erfaring, da deres Nybygd Gades (Kadix) laa der. Hesiod (omtr. 800 f. Kr.) omtaler alt Tyrrhenerne og Latinerne i Italien og kender Istrus (Donau), Fasis og Neilos (Nilen). Æschylos ( ) nævner allerede fire Verdenshjørner, og Okeanos, der tidhgere betragtedes som en Flod, gælder hos ham for et Hav. I en meget betydelig Grad blev Grækernes Kundskab udvidet ved Herodot fra Halikarnassos i Lilleasien ( ), der omtr. 450 forfattede sit navnkundige historiske Værk. Plan havde berejst Lilleasien, befaret det sorte Hav, det kymmeriske Bosporus, og gæstede saa vel Kolchernes Land som Babylon, Syrien og Ægypten. Alligevel havde han ikke nogen Forestilling om Jordens Kugleform. Han ansaa, ligesom Homer, Jorden for en Skive; han betegner den imidlertid ikke som cirkelformig, men spøger over,»at mange har tegnet Jordens Omkreds uden al sund Fornuft, saa at de lader Okeanosstrømmen flyde rundt om Jorden, der er endnu mere rund, end om den var dannet efter en Passer.«Den næsten ovale, i Sydøst udtakkede Jordskive inddeler Herodot i to ligestore Halvdele, af hvilke den nordlige omfatter Evropa og Nordsøen, ovenfor Fasis og det kaspiske Hav, den sydlige derimod Sydasien og Libyen. Aristoteles ( ) beviste først Jordens Kugleform og Muligheden af at besejle det atlantiske Ocean. Hans Discipel Alexander den store ( ) trængte frem til Indien og lod Indus' Løb og Persiens Kyster efterforske ved Nearchos. Eratosthenes, født i Kyrene 276, død blindet som Forstander for Biblioteket i Alexandria 196 f. Kr., der af sine samtidige kaldtes»plato den anden«, var den videnskabehge Geografis Grundlægger. Han gik ud fra den rigtige Synsmaade, at Jorden er kugleformet; dens Omfang beregnede han til 6281 Mil og tænkte sig den ved Ækvator delt i to ligestore Halvdele. Han var den, der først gjorde Brug af Gradnettet og drog otte Parallelcirkler og Meridianer paa Jordkuglen. Hans Hovedparallelcirkel gik igennem Øen Rhodos, hans Hovedmeridian gennem

19 Oltidsfolkenes geografiske Forestillinger og Kundskaber. 5 Alexandria; men da han lod Paraliclcirklerne og Meridianerne skære hverandre i rette Vinkler, forskød han l^^ormen af Landene, hvis Omrids han so^te at anskuelig\i(ore ved billedlige Sammenligninger, idet han f. h>ks. lignede Peloponnes med et Platanblad, Mesopotamien med en Orlogsgalej. Han havde iøvrigt allerede en Anelse om, at hans samtidige kun kendte en Del af vor Jord.»Den beboede Jord«, siger han,»kalder vi kun den Verdensdel, vi bebor og kender; men i det samme mellemvarme Jordbælte gives der maaske endnu en ja muligvis flere beboede, Dele af Jorden.«Gradnettet, der var opfundet af denne alexandrinske Lærde, søgte Hipparch ( f. Kr.) at forbedre ved at lade Meridianerne nærme sig hverandre ved Polerne. Eratosthenes's» Tré- Boger Geograji«kender vi kun af Citater, der findes hos Strabo (f. 66 f. Kr. i Amasia i Pontus, død 24 e. Kr.). Denne Geograf leverede det første endnu forhaandenværende Værk over Oldtidsfolkenes Geografi, idet han med det rette Blik for Sagen benyttede sine P'orgængeres Arbejder og berigede dem ved sine egne, paa vidtløftige Rejser samlede Erfaringer.»Vi vil beskrive,«siger han,»dels hvad vi selv har gennemvandret af Land og Hav, dels hvad vi kun tror af det, som de har berettet, der har belært os ved Tale og Skrift. Mod Vest har vi rejst fra Armenien til Tyrrheniens Egne i Nærheden af Sardinien, mod Syd fra Pontus Euxinus til.p^thiopiens Cirændser. Og maaske findes der blandt de andre Jordbeskrivere ikke en eneste, der vilde være kommen synderligt videre i de nævnte Mellemrum end vi, thi de, der trængte længere frem mod Vest, naaede ikke saa langt mod Øst; andre, der drog længere frem mod Øst, stod tilbage i de vestlige Egne; ligesaa forholder det sig med Landene mod Syd og Nord.«Poruden sine egne Erfaringer benytter Strabo ogsaa det Kendskab til mange Egne, der var vundet ved Romernes Krige»Særligt,«hedder det et Sted hos ham,»véd vore samtidige en Del at fortælle om Britannerne, Germannerne og F'olkefærdene omkring Donau, baade paa denne og paa hin Side, om Geterne, Tvriq;eterne ojj^ Bastarnerne, litreledes om Albanerne og I-bererne. Forfattere til Værker om Parthernes Historie, som Apollodorus, har ogsaa om Hyrkanien og Baktrien berettet os meget, som disse Mænd har fremstillet nøjagtigere end andre. Og da endelig Romerne med en Krigsskare trængte frem til det lykkelige Arabien'... og Købmændene fra Alexandria allerede med Handelsflaade sejlede gennem Nilen og den arabiske Havbugt lige til Indien, er ogsaa disse Lande blevne bedre kendte af vore samtidige end af vore Forfædre.«Nord og Ost for Sir Darja (Jaxartes) kender Strabo hverken Floder eller Søer. Høj-

20 6 Indledning. asien med sine Terrasser, Ørkenstræknin^er o^ Bjergkæder har fra Arilds Tid la.c^t store I lindrinj^^er ivejen for Samkvemmet. Dog tør vi tro, at man allerede dengang har staaet i I^^jrbindelse med Kina. Det indre Land, hvis Købmænd solgte Kvropæerne kostbare Silketc^jer under de i Kina brugelige Navne, hed Tokaristan og hørte til det græsk-baktriske Rige. Interessant er Strabos Gisning om en anden beboet Verden mellem det vestlige Evropa og Asien.»At foretage Undersøgelser, " siger han, angaaende hele Jorden og hele det Jordbæltes Hvirvel, om hvilket vi taler, henhører under en anden Videnskab, f. Eks. om Hvirvelen ogsaa er beboet paa den anden F'jerdedel. Er den det, da bebos den dog ikke af saadanne Mennesker som vor; man maa derimod betragte hin Jorddel som en anden beboet Verdensdel, der ganske vist er sandsynlig.«først som firsindstyveaarig Olding begyndte Strabo at udarbejde sin Geografi, et Vidnesbyrd om, hvor omhyggeligt han forberedte og gennemtænkte sit Værk. Hans Arbejde bestaar af 17 Bøger; den første af dem er paa en vis Maade Indledning, nemlig for saa vidt han deri bestemmer Jordbeskrivelsens Begreb, omtaler Forgængernes Fejltagelser og behandler nogle Punkter af den matematiske Geografi. Af de følgende Bøger handler otte om Evropa, syv om Asien og den 17de om Ægypten og Libyen. Strabos betydeligste Efterfølger var Claudius Ptolemæus (omtr e. K.), der først gik frem ad ren geometrisk Vej og bragte Landkundskaben til et Udviklingstrin, som Oldtiden ikke kom ud over, ja endog i Middelalderen tilfredsstillede det den geografiske Trang ligesaa godt, som Ptolemæus's astronomiske Hovedværk, efter den arabiske Oversættelse benævnt»almagest -, strakte til som Lærebog i Videnskaben om Himmellegemerne. Ptolemæus bestemmer i de otte Bøger af sin Geografi Landenes Grænser, Bjærgstrækningernes, Øernes, Havbugternes og Søernes Begyndelse og Ende, Flodernes Kilder og Mundinger samt de enkelte Steders Beliggenhed. I Stedet for Meridianer og Parallelcirkler, der skærer hinanden i rette Vinkler, opfandt han, støttende sig til Hipparch, en Projektionsmaade, ved hvilken der toges Hensyn til Jordens Kugleform, saa at Kortets Billeder tilnærmelsesvis rigtigt viste Kuglefladen. Særligt Værd fik hans Arbejde ved 27 af Agathodæmon udførte Kort, hvoraf 10 fremstiller Europa, 4 Afrika og 12 Asien, medens et Oversigtskort viser hele Jorden. Ved at kaste et BHk paa Ptolemæus's Generalkort ning i Breden. opdager man straks Asiens urigtige Udstræk- Denne Fejltagelse bar imidlertid god Frugt, idetkolumbus

21 C)ldtidsfolkenes geografiske Forestillinger og Kundskaber. 7 derved foranledigedes til at forsøge fra det vestlige Evropa at naa Østersøen, som lian efter Kortet tænkte sig mindst 700 Mil for nær. Medens Asien altsaa udstrækker sig urigtigt i Bred en, har Ægypten derimod paa Kortet en altfor ringe Udstrækning imod Syd, og ved Forindien er der ikke taget Hens\'n til Halvøformen. Det indiske Hav antager Ptolemæus for et Indliav, Afrikas Kyst strækker sig mod Øst og forener sig med den asiatiske, der fra Halvøen Malakka krummer sig ud imod Syd. I Modsætning til Indhavet (Middelhavet) staar Vderhavet (det atlantiske Ocean). Nord for Chersonesus Cimbria (J>'lland) ligger der fire Øer, af hvilke den fjærneste er Scandia. luiropa begrænses mod Vest af Yderhavet, mod S\'d af Indhavet, mod Nord af det germaniske og samartiske Hav og naaer mod Øst til det mæotiske Kær (det asovske Hav) og Don. I det yderste Norden ligger TliuU\ hin 0, som P\'theas fra Massilia i det 4de Aarhundrede f Kr. opdagede i det nordlige Hav. Asiens nordlige Egne bebos af Skythere og H\'perb(^ræere; i det yderste Østen naaer Ptolemæus's Kundskaber ikke længere end til Emausbjergene og Mundingen af Ganges. Om Kina (Serika) havde han kun ubestemte Forestillinger; Arabien og Indien var kun saare ufuldstændigt undersøgte, Halvøen Malaka (Chersones) og Øen Ceylon (Tabrobane) var kun lidet kendte, de andre Oer i det indiske Ocean slet ikke. Af det afrikanske Kontinent var Nordkysten og Egnene mellem det gamle Kulturland Ægypten, Middelhavet og Atlas nøjere gennemforskede. Mod Vest naaede Ptolemæus's geografiske \'iden til Sinus Hcspcricus ((Guineabugten), mod Øst til Sinus Barbaricus (Mozambiquekanalen). Dette var i Oldtiden Grænserne for den tilgængelige Verden, derud over fandtes kim ^unstabilis tellus. iuiiabilis unda<-: en Jord, hvorpaa man ej kan faa Fodfæste, en Bølge, hvori man ej kan svømme. Man nøjedes altsaa med den Kundskab, som Ptolemæus havde nedlagt i sin Lærebog, og undlod at forske videre, saa meget mere som man paa Grund af Tilstanden i det romerske Rige under de Rystelser, der gik forud for dets Fald. vendte Blikket mere indad end udad. Først Araberne aabnede ved deres Karavaner det indre Asien og Afrika. Deres Skibe for lige til Madagaskar og Sumatra. De udforskede Østafrika indtil Kap Korientes, men det atlantiske Ocean vedblev for dem at være et»mørkets Hav. Dog fortæller P^drisi fra Kordova (ved 11 50), der levede som Flygtning ved Roger den anden af Siciliens Hof, at Folk fra Lissabon i Midten af det I2te Aarhundrede havde sejlet otte Dage mod Vest og tolv Dage mod Syd og var under denne Sejlads landede paa en O, h\or de fandt Beder, hvis K(k1 dog var aldeles

22 s Indledninj,'. uspiseligt. Kftcr at liavc torsynet si^^ med \'and, sejlede de videre o^^ brai^^te i ^>farinj^^ at man kunde trænge endnu tredive Dage længere frem, men at derud over herskede kun Mulm og Mørke. Endnu langsommere end Jordbeskrivelsen udviklede Korttcgyiingen sig. Anaximander fra Milet (6io 546 f. K.), der var en niscii)el af Thales og levede hos Tyrannen Polykrates af Samos ( ), skulde først have tegnet en Art Verdenskort, der blev forbedret af Historieskriveren Hekatæus ( ). Det var maaske dette Verdenskort, A ristagoras fra Milet viste den spartanske Konge Kleomenes, da han 499 f. Kr. vilde bevæge ham til at støtte Jonerne i deres Kamp mod Perserne.»Det var,«siger Herodot, en Kobbertavle, hvorpaa hele Jordens > Kreds var indgravet saa vel som alt Hav og alle -^^ Floder. At Korttegningen allerede paa den Tid var i mere almindelig Brug, kan man slutte af Herodots Beretning om, at Lægen Demokedes, der 514 f. Kr. tilligemed 15 andre Mænd sendtes som Spejder til Grækenland, allevegne lod optage Kort over de Egne, der undersøgtes. Af Aristo fan es's»skyer«, der opførtes i Athen 424 f. Kr., fremgaar, at der allerede paa Sokrates's Tid benyttedes Landkort ved Undervisningen. Strepsiades, en gammel, forgældet Bonde, vil sende sin Søn i Sokrates's Skole, for at han kan lære at unddrage sig sine Kreditorer ved bedragersk Tale; men da Sønnen ikke har Lyst dertil, gaar Strepsiades selv derhen, banker paa Sokrates's Dør og bliver modtagen af en af hans Disciple, der forklarer ham Undervisningsmidlerne. Strepsiades (bliver en Himmelglobus vaer). Men ved alle Guder, sig mig dog: hvad er dette her? Disciplen. Den hører til Stjernekyndigheden, min Ven. Strepsiades (peger paa nogle Maaleredskaber). Og dette? Disciplen. Det hører til Geometrien. Strepsiades. Ja, men hvad nytter det til^ Disciplen. Til at opmaale Marker og Jord med. Strepsiades. Du mener vel Lodder? Disciplen. Nej, vist ikke hele Jorden. Strepsiades. Det var da mageløst! Det kalder jeg Opfindelse, saadan rigtigt nyttig Opfindelse, ret som skabt for Folket! Disciplen (peger paa et Verdenskort). Her er en Afbildning af hele Jorden. Se, der ligger Athen. I Rom, hvor man kun drog liden Nytte af Alexandrinerne Eratosthenes's, Hipparchs og andres ovenfor omtalte Arbejder, synes Landkort først at være blevne mere almindelige i det sidste Aarhundrede før Kristi Fødsel. M. Torentius Varro ( f. K.),' der var den lærdeste af alle Romere, den frugtbareste Forfatter i hele Oldtiden, og ikke blot sysselsatte sig med

23 Oldtidsfolkenes geogralisue Forestillinger og Kundskaber. 9 almenhistoriske og literaturhistoriske Undersøgelser, men ogsaa lagde Vind paa grammatiske Studier hentyder i sin Samtale»om Landvæsenet«til et Kort over Italien, som er malet paa Væggen. Under August (30 f. til 14 e. Kr.) fandtes der i Agrippas Søjlehal et Kort over det romerske Verdensrige; dette Kort var udført efter Maalinger, som var foretagne under Agrippas Opsyn. I den sildigere Kejsertid skælnede man mellem iteiiearia scripta og picta. De første var Rejseruter med Stedernes Navne og indbyrdes Afstande. Af denne Art er f. Eks. Itenearia Antonhti og Intinarhuii Alexaiidri. Iteneraria picta var derimod Rejsekort. Til disse hørte Talmia Peiithigcriana, som Konrad C el tes i Slutningen af det 15 de Aarhundrede fandt i Henediktinerklostret i Tegernsee og forærede sin lærde Ven, ditw augustenborgske Syndikus Konrad Pe utinger til Udgivelse. Efter Peutingers \)o(\ var Kortet længe forsvundet, indtil man i Aaret fandt det igen. Nu gemmes det i det kejserlige Bibliotek i Wien; men det forhaandenværende Eksemplar er en Kopi, der stammer fra det i 3de Aarhundrede, medens Originalen blev udført 230 e. Kr. Paa dette Kort, der bestaar af tolv Pergamentstavler Folio, er hele den Del af Jorden tegnet, som Romerne kendte; dog mangler Begyndelsen (Hispanien og Britannien). Til Landenes Form og geografiske Beliggenhed er der ikke taget Hensyn, heller ikke til Oceanernes Beskaffenhed ; kun Afstandene er betegnede paa en Streg, der gaar fra Vest til Øst. Naar vi til Slutning overskuer, hvad Oldtiden lærte om P"*ordelingen af Land og Vand paa Jordens Overflade, saa var der i det store og hele to Anskuelser, der stod overfor hinanden. Den saakaldte homeriske Skole, hvortil Eratosthenes og Strå bo hørte, betragtede den gamle X'^erdens tre Fastlande som en sammenhængende 0, omflydt af Middelhavet. Da man endnu i Begyndelsen af vor Tidsregning formodede, at Havet Øst for Ganges begrænsede den østre Del af Asien, og at Verdensocn i den nordlige P^jerdedel af Jordkuglen kun udviklecie sig ni astronomiske Timer (135'^') fra Øst til \>st, antog Stabo, at der vel kunde findes endnu én eller flere Verdensøer i andre P2gne af vor Planet, maaske endog paa den nordlige Halvkugle ; dersom det forholdt sig saaledes tænkte han vilde man paa hin ukendte X'erdensø træffe andre Skabninger end paa Menneskenes. Paa den anden Side vilde den homeriske Skoles Modstandere, til hvilke Aristoteles og Hipparch, ^hlrkus og P tolo mæus regnedes, ikke erkende, at der fandtes et altomgræn-

24 10 Indledning; sciulc V'crdcnsh.'iv. ijc ticnktc s\<^ tværtimod det indiske o^ det atlantiske Ocean, li^^esom vort Middelliav, omsluttede af Land, og Vandbedæknin^en mellem det yderste Vesten og det yderste Østen af den beboeliire Jord saa smal, at en vestlig Overfart til Østerlandene syntes i høj Grad lettet. Nearchs Skib.

25 Athene underviser Argonavterne i Skifasbj^gning. o Oldtidsfolkenes Sorejser. Argonavtertoget. Odyssevs's Omflakken. Afrikas Omsejling under Necho. Karthagernes Togter under Hanno. Sataspe-^'s Afrika rej-^e. Meget mægtigt der lever, dog intet >- Mægtigere fmdes end Mennesket, Thi selv over de mørke Have han færdes, af Sydvind omsuset, Dragende hen mellem Holger Ad trindtom bestormede N'ej." Naar endnu Sofoklcs i sin»antif^onc, der opførtes Aar 440 f. Kr., rober en saadan Sky for Havet, at han skildrer Sofarten som Menneslcets vækiigste Hedrift, hvor stor niaa da ikke Frygten for det vejlose Hav^< have været otte hundrede Aar tidligere, da Argonavterne fra Jolkos stævnede ud paa deres dristige Sotog! Hvor kækt (^g beundringsværdigt maatte et saadant Foretagende ikke synes de samtidige, hvor fantastisk og æventyrligt maatte det ikke forme sig i sildigere Slægters Frindring! De vidunderlige Udsm}'kninger af Argonavtersagnet har bevæget mange til helt at hensætte Toget i den poetiske Opfindelses Egne; men sel\- Digtningen har tidt en historisk Baggrund, der i dette Tilfælde turde være det beg>'ndende Samk\'em imellem det nordlige Grækenland og S>'dkysten af det sorte Hav. Rimeligvis er det ikke et enkelt Togt, der skildres os i Argonavtertoget, men en Række paa hinanden folgende Soforetagender er udentvivl her sammenkn\'ttede til et Toir. I de tidliirste

26 1 2 Inrlledninj^. IkTctnini^^cr om det er Deltaljerne Helte af Minyerstammen, der dro^^ til Landet Aid, som ikke nærmere bestemmes. Da Sagnet derpaa var blevet fælles for hele Hellas, lod man alle de græske Helte, der kunde have levet paa hin Tid, tage Del deri, og Maalet var ikke mere et ubekendt Land, men K olehis paa det sorte Havs fjærneste Kyst. For at Toget imidlertid ikke skulde siges udelukkende at gaa ud paa Rov og Bytte, knyttede Kortællerne det til Sagnet om Frixos og Helle. Disse, hvis Forældre var Minyerkongen Athamas af Orchomenos ved Søen Kopais i Bootien, og Skygudinden Nefele, blev af deres Stifmoder Ino, en Datter af Kadmos, ved et opdigtet Orakelsprog viede til Døden; men Nefele bortførte sine Børn paa en Vædder med et gyldent Skind. Paa Flugten faldt Helle i det efter hende opkaldte Hellespont, men Frixos kom til Æa (Kolchis), hvor Kong Æetes modtog ham gæstevenligt. Af Taknemlighed skænkede Frixos Kongen det gyldne Skind af Vædderen, som var bleven offret til Zevs, og Kongen lod det i en til Åres helliget Lund bevogte af en søvnløs Drage og to ildspyende Tyre. Da Jason, Kong Æsons Søn fra Jolkos i Thessalien tilbagekrævede Herredømmet, der forholdtes ham af hans Farbroder Pelias, lovede denne ved en højtidelig Ed at give ham det igen, saafremt Jason i hans Sted hentede det gyldne Skind. Herpaa gik Jason ind og opfordrede Grækenlands mest udmærkede Helte til at tage Del i Toget. Argos, der var en Søn af Frixos og havde begivet sig fra Æa til Thessalien, byggede Skibet af Pelions Graner; Athene, som underviste Atgonavterne i Skibsbygning, smykkede det med et Stykke af den talende Eg i Dodona. Skibets 50 Aarer betjentes af 50 udvalgte Helte; de ypperste iblandt dem var Pelevs, Fader til Akilles, den navnkundige Sanger Orfevs, Seeren og Drømmetyderen Amfiaraus, Dioskurerne (Zevssønnerne) Kastor og Pollux, Thesevs og Herkules. Jason indviede Skibet til Poseidon, ofrede til ham og alle Havguder og lod sine Togfæller sværge paa, at de tro vilde holde ud med ham, indtil Togtet var fuldendt. Sejladsen gik fra Jolkos over Lemnos og Samothraka gennem Hellespont til Øen Kyzikus i Propontis (Marmarahavet). Gennem Bosporus naaede Heltene det thrakiske Salmydessus, hvor den blinde SeerFinevs lærte dem, hvorledes de skulde komme gennem de symplegadiske (sammenslaaende) Klipper. De lod en Due flyve igennem, og af denne rev Klipperne kun en eneste Halefjer. Ligesaa heldigt kom Skibet igennem med Bistand af Athene, der gav det et usynhgt Stød; men ligesom Duen havde mistet sine Halefjer, saaledes gik det Fartøjet med de bagerste Planker

MENNESKEAANDENS SEJRE

MENNESKEAANDENS SEJRE MENNESKEAANDENS SEJRE OPFINDELSERNES HISTORIE I OMRIDS AF POUL LA COUR OG HELGE HOLST»FREM«DET NORDISKE FORLAG ERNST BOJESEN 1904 INDLEDNING ILøbet af de sidste halvandet hundrede Aar er vort Herredømme

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Folkelige foredrag Indhold HOLGER BEGTRUP FOLKELIGE FOREDRAG G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Indhold Forord I. Hjemmet og det personlige Liv De tvende Kirketaarne. Hjemmet som Menneskeslægtens

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+' / slew GUINEA OPLEVELSER AF R. VON HOLSTEIN-RATHLOU PREMIERLIEUTENANT ^ C> f+' V* «KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/newguineaopleveloohols

Læs mere

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes :00 = 0) C' K^2 Uda Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/frapersienooiaes '^' FRA PERSIEN. "2^ -1^, Ketten til Oversættelse

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVEKSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVEKSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1920 FOR UNIVEKSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTIIYKKERI INDHOLD H. F. FEII.BERO,

Læs mere

December 2007 Dansk Mongolsk Selskab

December 2007 Dansk Mongolsk Selskab 62 December 2007 Dansk Mongolsk Selskab GER 62 DANSK MONGOLSK SELSKAB Ger 62 18. årgang december 2007 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august,

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA v^f/pp >w^ ^^*f:-..?i Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!*

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!* zp o INiCM ico TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK Ql^llJp DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN 0041383!* Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrenordiskebrootroe

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

http://www.archive.org/details/finlandfoofred

http://www.archive.org/details/finlandfoofred Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/finlandfoofred FINLAND N. C. FREDERIKSEN FINLAND DETS PRIVATE OG OFFENLIGE ØKONOMI W KØBENHAVN

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

ym,:',.'v. ,r:«?;- Wfe'-lA» il" '.'i.'jctsff- Hi I BRIEF

ym,:',.'v. ,r:«?;- Wfe'-lA» il '.'i.'jctsff- Hi I BRIEF ym,:',.'v. H:,r:«?;- Wfe'-lA» il" '.'i.'jctsff- Hi I BRIEF LA 0014622 M. G. G. STKHXSTHUP som Sludcnt. Efter IJlyaiitstegiiing af L. Fhølich fni 1844. Dr. MATHIAS STEENSTRUP a e ««ET LIV I OPLYSNINGENS

Læs mere

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF DANSKE STUDIER UDGIVET AF AAGE HANSEN OG ERIK DAL 1962 J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN INDHOLD A. G. Drachmann: Folkevisen om Germand Gladensvend 5 Gerhart Scliwarzenherger: Den ældre H. C. Andersen og»det

Læs mere

HAVFRUEN V. J. BRØNDEGAARD

HAVFRUEN V. J. BRØNDEGAARD HAVFRUEN Af V. J. BRØNDEGAARD Havfruen er stadig en populær skikkelse, ikke mindst blandt turister, der besøger H. C. Andersens fædreland og iler ud for at se figuren af den lille havfrue på Langelinie.

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere