December - Januar 2005/2006 nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December - Januar 2005/2006 nr. 3"

Transkript

1 94. årgang 2005 December - Januar 2005/2006 nr. 3 Reportage fra DLF AmbA's generalforsamling 2005 DLF AmbA fylder 100 år

2 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon Telefax DLF-TRIFOLIUM på internettet: Afdelinger på Sjælland: Ringsted, Smålodsvej 22, Benløse, 4100 Ringsted. Tlf Fax Herfølge, Bjergvej 4, 4681 Herfølge. Tlf Fax Afdelingen på Bornholm: Aakirkeby, Birgersvej 15, 3720 Aakirkeby. Tlf Fax Afdelinger på Lolland-Falster: Nr. Alslev, Nr. Vedbyvej 1, Postboks 49, 4840 Nr. Alslev. Tlf Fax Nakskov, Stensøvej 1, 4900 Nakskov Tlf Fax Afdelingen på Fyn-Langeland: Odense, Højmevej 12, Højme, 5250 Odense SV. Tlf Fax Afdelinger i Jylland: Hadsund, Produktvej 10, 9560 Hadsund. Tlf Fax Randers, Carlsberggaard, Hadstenvej 20, 8900 Randers. Tlf Fax Langkastrup, Kastrupvej 5, Langkastrup, 8900 Randers. Tlf Fax Hedensted, Odinsvej 20, Postboks 8, 8722 Hedensted. Tlf Fax Skodborg, Industriparken 22, Skodborg, 6630 Rødding. Tlf Fax Planteforædling: DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforædling. Research Division Højerupvej 31, Postboks 19, 4660 Store Heddinge. Tlf Fax Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Artiklerne må gengives med kildeangivelse. Grafisk produktion og tryk: Litotryk Svendborg A/S Redaktion: Lars Johansen (ansvarshavende) Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Tlf Fax Redaktionsudvalg: Landskonsulent Christian Haldrup, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Skejby Århus N. Seniorkonsulent Rune Munch-Andersen Patriotisk Selskab, Ørbækvej Odense SØ. Godsejer Benny Kirkebække Christensen Hevringholm Allingåbro Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Odense SV. Gårdejer Poul Skov Nielsen Hanebjergvej 2, Sallerup Vordingborg Gårdejer Poul Jensen Øster Kyvlingsvej 10, Kyvling Tarm Gårdejer Christian Høegh-Andersen Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej Nykøbing Falster Prodana Seeds A/S: Salg af plænegræs, færdiggræs, hydrosåning, gødning, blomsterløg og konsumfrø Fåborgvej 248, 5250 Odense SV. Tlf Fax

3 Målbevidst INDHOLD Forsiden Interiør fra afdelingen i Hedensted. Foto: Hans Møller. Her finder du DLF-TRIFOLIUM 2 Lederen 3 DLF AmbA s generalforsamling 4 DLF AmbA DLF-TRIFOLIUM Informerer 18 DLF-TRIFOLIUM Personalia 19 DLF AmbA fylder 100 år den 27. januar DLF s idémand og første formand var gårdejer Povl Nielsen, der drev slægtsgården Karlshøj på Stevns. Hans vision var at etablere en virksomhed, der producerede og solgte dansk kvalitetsfrø. Dansk frø i dansk jord. Povl Nielsen var dybt præget af såvel Grundtvig som andelstanken, og der var ingen tvivl i hans sind om, at de danske frøavlerne skulle løfte opgaven - selv. Det har vi nu gjort i næsten 100 år, hvilket vi agter at markere og festligholde bl.a. i forbindelse med avlermøderne rundt om i landet. Tidsskrift for Frøavl udkom første gang i 1912, hvor Povl Nielsen på denne plads skrev om medlemsbladets redaktionelle linie: Alt hvad der kan tjene til forbedring af stammerne (sorterne, red.), nedsættelse af omkostningerne ved frøavl, sikring af de gunstigste vækstforhold, hindring af angreb af skadedyr og plantesygdomme og tab ved uhensigtsmæssige høstmetoder, opbevaring og rensning samt sidst, men ikke mindst, til den gunstigst mulige ordning af afsætningsforholdene, vil støtte den danske frøavls fremgang, og det er om disse emner, medlemsbladet vil skrive. Stifterne arbejdede målbevidst for at realisere visionen, og vi har mangt og meget at takke disse fremsynede landmænd for. Vi arbejder fortsat målbevidst med at videreudvikle virksomheden, således at vi også i fremtiden har styrken og kræfterne til at producere og levere dansk kvalitetsfrø til glæde for medlemmerne og frøforbrugerne over hele kloden. I skulle alle have modtaget et eksemplar af 100 års jubilæumsbogen. Jeg håber, I vil finde den interessant og at vi ses på jubilæumsavlermøderne vel mødt! Benny Kirkebække Christensen 3

4 Fra 120 hektar i 1906 til i siders reportage fra DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg i november Benny Kirkebække Christensen, formand for DLF-koncernen i 2005 Povl Nielsen, DLFs stifter og første formand Om knap tre måneder, 27. januar, er det 100 år siden, Danske Landboforeningers Frøforsyning blev stiftet på et møde i København. Det er derfor fristende i dag ikke blot at aflægge beretning for regnskabsåret 2004/05, men også at foretage et tilbageblik. Sådan indledte DLFs formand, godsejer Benny Kirkebække Christensen, Hevringholm Hovedgaard, sin beretning til generalforsamlingen på Nyborg Strand 1. november. Han fortsatte: DLF blev etableret, fordi dygtige og progressive planteavlere var frustrerede over, at vi i Danmark med Europas bedste betingelser for frøavl ikke formåede at udnytte mulighederne. Vi var nettoimportører af frø. Det var faktisk en grotesk situation, fordi der allerede i 1871 altså 35 år før stiftelsen af DLF af danske frøavlere blev oprettet en forening Dansk Markfrøkontrol. Året efter blev der i forlængelse heraf i Thisted etableret et Fællesindkøbet for undersøgt Markfrø og samtidig blev der iværksat forsøg. Markfrøkontrollen og Fællesindkøbet udviklede sig og blev i 1900 slået sammen med andre selskaber til Aktieselskabet Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontrol (Trifolium). Mulighederne blev ikke udnyttet Da var det slået fast, at såvel danske roesorter som forskellige kløver- og græssorter var de importerede sorter overlegne, og at landbruget kunne få større udbytter ved at satse mere dansk. Men hverken producenterne af frø eller forbrugerne begge parter var landmænd fik de fordele, der lå lige for. Vindere var år efter år frøimportørerne og frøhandlerne, som ikke havde noget incitament til at tage udfordringen op. Nogle landmænd avlede frø og solgte det til både frøhandlere og kolleger. Men mulighederne blev ikke udnyttet. Gårdejer Povl Nielsen, Karlshøj på Stevns, så ikke blot behovet for et kvalitetsløft af dansk frøavl. Han gjorde også noget ved det! Hans baggrund var klassisk. Han havde været på hele tre højskoler, Brøderup, Askov og Vallekilde. Både hans far og farfar havde været sognefogeder, og familien havde aktivt været med til at stifte en række andelsselskaber på Stevns. I 1906 var der andelsmejerier og slagterier samt brugsforeninger og grovvareforeninger over hele Danmark. Men når det gjaldt frøavlen, havde landbruget ikke formået selv at høste de fordele, der lå lige for hverken kvalitets- eller prismæssigt. Aftale med FDB fra 1906 til 1979 Det var brugsforeningerne, der på andelssiden konkurrerede med de private frøselskaber om salg af kløver- og græsfrø til landmændene. Deres grossist var FDB, som måtte købe ind på det private marked på linje med de private frøfirmaer. For Povl Nielsen og hans fæller var det en betydelig del af den overordnede målsætning at udnytte danske frøsorters kvalitetspotentiale. Der blev truffet aftale med FDB om at distribuere og sælge frøet gennem brugsforeningerne. Sådan var det fra begyndelsen i 1906 helt til Nogle landmænd handlede ikke i Brugsen og var dermed afskåret fra at købe DLF-frø. Denne udfordring blev løst med etablering af Landbo- og Husmandsforeningernes Frøsalg i Det blev etableret i tilknytning til DLF i Roskilde, men som en selvstændig afdeling. Frøsalget sælger stadig DLF-frø. Da samarbejdet med brugsforeningerne ophørte i 1979, begyndte DLG og en række lokalforeninger at forhandle vore varer, og sådan er det fortsat. Fra import til eksport af 95 procent af avlen DLF bidrog i høj grad til, at Danmark blev selvforsynende med kløver- og græsfrø. I dag klares opgaven med fem procent af vor avl, mens 95 procent af DLF-TRIFOLIUMs danske produktion sælges uden for landets grænser. Vort udlæg er i de 100 år øget fra 120 hektar i 1906 til nu cirka hektar ud af et samlet dansk areal på hektar i DLF-TRIFOLIUM står i dag for 43 procent af det europæiske frømarked, og vi har på verdensplan en markedsandel på 20 procent. Historien om DLF er en fantastisk historie. Derfor er vi også i færd med at få den skrevet og udgivet som bog først i december. Vi håber meget, at vi har ramt rigtigt, og at I vil læse om begivenhederne i alle 100 år. Som udgivere må vi jo sige, at det er succeskriteriet. Af DLFs 75-års jubilæumsbog fra 1981 fremgår det, at DLF i de foregående 25 år fra 1956 havde haft et samlet salg på millioner kroner. Det er også koncernens omsætningsniveau i dag men nu på årsbasis. 4

5 Bedste resultat i DLFs historie Generalforsamling 2005 Bestyrelsens beretning DLF-TRIFOLIUMs omsætning nåede i regnskabsåret 2004/ millioner kroner mod millioner året før. Faldet er ikke udtryk for vigende markedsandel, tværtimod! Det er vor opfattelse, at forbruget i EU er faldet relativt mere, så vi i Europa i det forløbne regnskabsår faktisk har øget vores markedsandel fra 41 til 43 procent. I Øst- og Centraleuropa og i Rusland har vi solgt for otte procent mere end i 2003/04. Koncernresultatet af ordinær drift steg fra 59 til 65 millioner kroner, og efter skat fik vi et koncernresultat på 47 millioner kroner mod 39 millioner året før. Minoritetsinteresserne skal have 2,8 millioner kroner mod 1,7 millioner sidste år. Tilbage er der til DLF AmbA 44 mod 37 millioner kroner året før. Det er med stor glæde, jeg kan sige, at resultatet til trods for en vanskelig sæson både avls- og produktionsmæssigt er det bedste i koncernens historie. Resultatet foreslås overført til reservefonden og øger selskabets egenkapital fra 410 til 446 millioner kroner. Tidligere kunne vi opgøre egenkapitalen inklusive posten udskudt skat, som er på 42 millioner kroner. Det må vi ikke mere. Vore gældsforpligtelser er i det forløbne år faldet med 12 millioner kroner til 627 millioner. Soliditetsprocent på 37,5 DLF AmbA s soliditetsgrad, eller egenkapitalens procentdel af den samlede balance, blev øget fra 35,2 til 37,5 procent. Denne i sig selv flotte soliditetsgrad skal ses i lyset af, at koncernens værdier er forsigtigt optaget. Det gode resultat er nået samtidig med, at vi har afregnet 2004-høsten med 40 millioner kroner mere end basiskalkulen. Inklusive en bonusudbetaling på tre pct. blev den gennemsnitlige afregningspris for frø af 2004-høsten på 7,60 kroner pr. kg. Det er 21,6 procent højere end den gennemsnitlige afregningspris for de foregående fem år og den bedste pris i DLF-TRIFOLIUMs 16-årige historie. Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med det opnåede resultat. Adm. direktør Aksel Nissen vil senere gennemgå det samlede regnskab. I det forløbne år har koncernen gennemført investeringer for knap 52 millioner kroner, heraf halvdelen i DLF-TRIFOLIUM. Som i tidligere år kan jeg sige, at vi heller ikke i 2004/05 har været nødt til at foretage afskrivninger på debitorer. Selskabets størrelse og forgrening ud over verden taget i betragtning er det meget tilfredsstillende. Medlemmerne har 60 mio kroner på navn Der lyttes til beretningen Hertil kommer tilbageholdelse af de sæd vanlige to procent af bruttoafregningsbeløbet for kløver- og græsfrø. Det betyder for høståret 2004 en indsættelse på medlemskonti på 10,1 millioner kroner. Af DLF AmbAs bogførte egenkapital på 446 millioner kroner står de 61 millioner på individuelle medlemskonti i selskabets driftsfond. Driftsfonden blev etableret så tidligt som 1909, kun tre år efter stiftelsen i Årsagen var enkel: Selskabet kunne ikke låne penge til et påkrævet byggeri ved banen i Roskilde, da nogle lejede bygninger i Ringstedgade med et renseri og lager samt et kontor på fire x fire alen ikke længere slog til. Sådan var det, fordi selskabets areal med frø var femdoblet fra 120 hektar i 1906 til nu 600 hektar. For at kunne behandle avlen fra de første 120 hektar i 1906 måtte DLF for øvrigt skaffe likviditet gennem optagelse af et lån først på 1.000, så på kroner i Kjøbenhavns Handelsbank. Banken krævede og fik kaution fra bestyrelsens medlemmer. Dengang betød det noget helt særligt at være tillidsvalgt. Det blev i 1909 vedtaget som sikkerhed at tilbageholde fem procent. af frøafregningen til en driftsfond, som skulle forrentes og udbetales til avlerne senest ved udmel- delse. Desuden skulle der stilles en garanti for 50 kroner pr. tønde land med frø til DLF. Garantistillelsen er for længst afskaffet, men driftsfonden er her endnu, selvom vi nu kun hensætter to procent. af årets afregningspris og binder pengene sædvanligvis for seks år. Sidste år var driftsfonden på 60,3 millioner kroner, altså kroner mindre end nu. Bag forskydningen siden regnskabsafslutningen sidste år ligger der en del bevægelser: Der er til avlere, som i det forløbne år er ophørt som landmænd og derfor er udtrådt af selskabet, udbetalt kroner Bestyrelsen har, som vedtægterne giver mulighed for det, besluttet at udbetale indestående på driftsfonskonti, der er ældre end seks år. Denne overførsel til avlerne er på 11,9 millioner kroner. Desuden foreslår bestyrelsen, at der fra DLF AmbAs ufordelte formue til medlemmernes driftsfondskonti overføres yderligere 2,9 millioner kroner baseret på det enkelte medlems omsætning med selskabet i de seneste seks år. Kan udlodde op til fem procent i bonus Hidtil har DLF-TRIFOLIUM A/S betalt et beløb til DLF for det arbejde, som AmbA udfører for driftsselskabet. Det er jo AmbA, der køber og videresælger medlemmernes høst til DLF- TRIFOLIUM. En del af de overførte midler fra DLF-TRIFOLIUM er blevet hensat på driftsfondskontiene. Vi har nu ændret praksis, så fremtidige overførsler fra driftsselskabet til AmbA vil være udlodning af udbytte. Samtidig er det vedtaget, at vi fra DLF- TRIFOLIUM A/S direkte til DLF AmbAs medlemmer kan udlodde en bonus på op til fem pct. af afregningsprisen. Vi vil i det enkelte år vurdere selskabets resultat og konkurrencesituationen, inden der træffes beslutning om en eventuel udlodning og størrelsen heraf. Leverandører, der ikke er medlemmer af DLF AmbA, får ikke denne bonus. Bestyrelsen har i år fastsat bonusprocenten til tre. Ekstra tilskrivninger til driftsfondskonti må for fremtiden tages fra DLF AmbAs ufordelte formue. Det betyder, at det bliver vanskeligt at opretholde en driftsfond på omkring 15 procent af den bogførte egenkapital. 5

6 Udbyttestigning på 22 procent DLFs avlere høstede i kubikmeter frø og i 2005 forventet kubikmeter, altså praktisk talt samme volumen. I 2004 var høsten på tons råvare og i år på tons råvare altså en forskel på små ti procent på samme volumenmængde. I 2004 fik vi en besværlig høst med dårlige udbytter, stort rensesvind, dårlige kvaliteter og høje priser pr. kg. På vinterens avlermøder blev alle belært om, at man i henhold til DLFs strategi skulle høste meget mere pr. arealenhed hvert år. Det var en udmelding, som avlerne virkelig tog til sig. For visse arter blev der i år høstet op til 50 procent mere pr. hektar end i I gennemsnit for alle arter blev der præsteret en udbyttestigning på 22 procent på ét år! Det må være sjovt at være i avlsafdelingen. Eller skal vi sige det sådan: At arbejde med jord og klima er for frøavlere en ny udfordring hvert eneste år. Og i 2005 kunne vi glæde os over en stor og god høst, som var nem og relativt billig at forarbejde. 88 pct. af Danmarks eksport I de seneste to sæsoner har frøforbruget i de 15 gamle EU-lande været på henholdsvis og tons. I 2004/05 forventes et forbrug på kun tons. Den fugtige sommer 2004 gav helt naturligt kun få tørkeskader, og i tilgift blev efterårssæsonen kort med et betydeligt omsætningsfald til følge. Tilbagegangen ramte både foder- og plænesegmenterne. I foråret fik vi et pænt salg til det professionelle plænemarked, men både privatkundemarkedet og salget af fodergræs skuffede. Af Danmarks samlede eksport af græs- og kløverfrø på tons tegner DLF-TRIFOLIUM sig for tons, eller godt 88 procent. Til trods for et omsætningsfald på fire procent i kilo frø er vores eksportandel øget. Generalforsamling 2005 Bestyrelsens beretning besætninger væk på 20 år I 1985 havde vi i Danmark cirka malkekvægbesætninger. Når dette års handel med EU-mælkekvoter er gennemført, er vi nede på kun cirka landbrug med mælkeproduktion. Næsten fem ud af seks besætninger er forsvundet på blot 20 år! Og udviklingen er langt fra forbi endnu. De store brug, som følger af den markante strukturudvikling, vil fokusere på en effektivisering af grovfoderproduktionen. Det passer fint med DLFs intention om at forsyne landbruget med nye arter og sorter med henblik på både at fremme foderets kvalitet og udbytte pr. hektar. Med kun fem procent af vor afsætning på hjemmemarkedet betyder det selvfølgelig meget, hvad der sker ude i den store verden. Men salget til danske kunder, ikke mindst til landbruget, vil altid være vigtigt for os. I samspil med danske mælkeproducenter kan vi opnå erfaringer, som også har værdi på eksportmarkederne. DLF vil sammen med besætningsejerne satse på både kvalitet og udbytte GMO-forskning på DP og i Kina DLF-TRIFOLIUM bruger årligt 44 millioner kroner på forskning, udvikling og forædling af kløver- og græsfrø. Tilsammen har vi på vore forædlingsstationer i Danmark, Holland, Tjekkiet og USA så mange sorter, at der er behov for en rationalisering også her. Det er et luksusproblem i forhold til situationen i 1988, da vor største udfordring var at skaffe os egne sorter. Vi har i dag et godt grundlag for at satse både på kvalitet og frøudbytte samtidig med, vi kan rationalisere og spare nogle millioner kroner på forædlingskontoen. Vort samarbejde med Forskningscenter Risø stopper med årets udgang, fordi centret af overordnede strategiske og økonomiske årsager vil afvikle hovedparten af planteforskningen. Vi har haft et frugtbart samarbejde med Risø og står i dag med en genbank, som er et godt udgangspunkt for vort fremtidige bioteknologiske arbejde. Vi har besluttet at fortsætte GMO-forskningen i eget regi på Dansk Planteforædling. Som bekendt har DLF udviklet GMOgræsser, som ikke blomstrer og har et højt energiindhold. Populært er der brug for også at kunne tænde for græssernes blomstring. Det er en udfordring, som vi skal have løst. Også i Kina arbejder vi nu med GMO, nemlig i et samarbejde med Biotechnology Research Institute hos Chinese Academy of Agricultural Science i Beijing. Her har man stor erfaring med gensplejsning af ris. Foreløbig er der lavet en tre-årig samarbejdsaftale med fokus på græs. Vi får adgang til gener og teknologier, som udvikles af andre af instituttets forskningsgrupper. 6

7 Cebeco Seeds Group gør det rigtig godt Cebeco Seeds Group har nu afleveret sit andet fulde 12 måneders regnskab, og vi kan endnu en gang konstatere, at det var en rigtig god idé at købe det hollandske selskab. Cebeco har præsteret en omsætning på næsten 500 millioner kroner og et resultat på cirka 17,9 millioner kroner efter skat. Cebeco har i det forløbne år fået et markant større bidrag fra forædlingsaktiviteterne vedrørende korn, ærter, hørfrø m.v. Der er hjemtaget betydelige royalties fra ærtesorter i både Canada og UK. Også hørfrøsorterne og ikke mindst de tjekkiske kornsorter har bidraget til resultatet. Samlet har korn-, ærte- og hørfrøaktiviteterne givet en overskudsgrad på 11,5 procent svarende til seks millioner kroner før skat. Det er meget tilfredsstillende. Også Cebeco mærkede følgerne af et skuffende forbrug af kløver- og græsfrø i Benelux og Frankrig, men var alligevel i stand til at realisere samme indtjening på denne del af virksomheden som året før. Fremgang år efter år i UK DLF-TRIFOLIUM Ltd. i UK fik ligeledes et mindre frøsalg end året før. Men også her lykkedes det at opretholde sidste års indtjening. Vi omsætter for 278 millioner kroner i UK. Vore dygtige medarbejdere i UK gør det rigtig godt under David Keegans ledelse. Der er på kun 15 år i Storbritannien udviklet en forretning fra praktisk talt ingenting til en markedsandel på 45 procent. Der er gennem årene købt en stribe forretninger, så vore folk derovre har næsten hele tiden måttet arbejde med sammenlægninger og rationaliseringstiltag. Alligevel stiller de år efter år med fremgang. I det forløbne år blev der efter skat et resultat i UK på 6,9 millioner kroner. Øget indtjening i USA Også i 2004 blev USA ramt af orkaner med en negativ indflydelse på frøforbruget i de sydøstligste stater til følge. Det ramte også DLF International Seeds Inc., men alligevel var vort amerikanske datterselskab i stand til at øge indtjeningen til 2,1 millioner kroner efter skat. Vort salg i USA er på 190 millioner kroner. Det svarer til en markedsandel på seks procent. Positivt også i Frankrig I Frankrig er vi i fodergræs repræsenteret gennem vor samarbejdspartner andelsselskabet Limagrain. Dette salg sker fra moderselskabet i Danmark. Vi sælger i Frankrig plænegræs gennem selskabet Top Green, som vi ejer sammen med Limagrain-koncernen. Gennem Top Green blev der i 2004/05 solgt for 134 millioner kroner, og vi fik et resultat på 4,3 millioner kroner efter skat. Salget til det professionelle plænegræsmarked forløb tilfredsstillende, mens vi noterede tilbagegang på konsumentmarkedet. Alligevel realiserede vi en øget indtjening. En af årsagerne hertil var en udvikling af det sortiment, vi tilbyder kunderne. Vi er også repræsenteret i Frankrig gennem Cebecos datterselskab Maison des Gazons, MDG. Overskud i Tjekkiet Vi ejer 65 procent af forædlingsstationen Hladké Životice i Tjekkiet, IØ Fonden har 28 procent og en ledende medarbejder i Tjekkiet syv procent. Hladké Životice har solgt frø for knap 29 millioner kroner, og vi har haft gode licensindtægter fra forsøgsstationen. Selskabet i Tjekkiet har, efter at minoritetsinteressernes andel er trukket ud, præsteret et resultat på 1,2 millioner kroner efter skat. God eksport fra Roskilde Vort tyske salgskontor i Hannover betjener foruden Tyskland også Schweiz, Østrig, Benelux og Polen og har i det forløbne år solgt for 198 millioner kroner. Fakturering og leveringer sker fra Roskilde. Salget til Italien, Spanien og Portugal er på 70 millioner kroner og forestås fra Danmark. Det samme gælder for de baltiske lande, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien og Rumænien. Østeuropa har fået stor betydning for DLF. Vi sælger i de nævnte lande for 37 millioner kroner. Det er resultatet af en målrettet indsats besluttet praktisk talt 9. november 1989 om aftenen, da Berlinmuren faldt. Vi så med det samme mulighederne og var først med vesteuropæiske sorter i forsøg og afprøvninger. Det høster vi resultaterne af nu og det på et marked, som stadig udvikler sig positivt. På plads i Moskva og Beijing Rusland, Hviderusland og Ukraine dækkes fra vort kontor i Moskva, som vi åbnede i Herfra sælger vi foreløbig for 33 millioner kroner. Også her er der gode muligheder for vækst. Vi har som alle andre noteret tilbagegang på det kinesiske marked i det forløbne år, men er stadigvæk den største udenlandske repræsentant i Kina. Vi har haft kontor i Beijing siden 1996 og deler importmarkedet med 20 andre vestlige selskaber. Vor markedsandel af Kinas importfrø er på 30 procent svarende til 33 millioner kroner. Bygger op i New Zealand, på vej ind i Sydamerika For et år siden åbnede vi et selskab i New Zealand. Her er vi endnu i opbygningsfasen, men mærker betydelig interesse for Høst af demonstrationsmarker i New Zealand 2005 vort sortiment. Vi kan trække på sorter fra alle vore forædlingsstationer i USA og Europa. Både i New Zealand og Australien ser vi et plænegræsmarked, som først nu for alvor er under opbygning. Markedet i de to lande er på cirka tons om året. Vi skal om ti år være blandt regionens førende aktører, både når det gælder foder- og plænegræsser. Vi har fra specielt USA også en pæn eksport til Uruguay, Argentina, Chile og den sydlige del af Brasilien. Det kan meget vel være her, vi etablerer det næste salgskontor. Fremgang i Prodana Herhjemme har vort datterselskab Prodana haft salgsfremgang på stort set alle produktområder. Afsætningen af færdiggræs er øget markant. Produktionen heraf sker nu både i Jylland og på Sjælland. Prodana ejer sammen med DLG DanÆrt A/S, som har haft et godt år. Vi modtog fra Danida en enkeltordre på tons som fødevarehjælp til Irak. Prodana fik en omsætning på 94 millioner kroner og et resultat på knap fire millioner kroner. Med i Scanola og Danespo Vi har i det forløbne år været med i omstruktureringen af Scanola, som nu udelukkende ejes af en gruppe andelsgrovvareforeninger og DLF. Ejerne har påtaget sig leveringspligt af rapsfrø og købspligt med hensyn til selskabets rapskager. Ændringerne ventes at give en mere sikker drift end tidligere og tilsvarende bedre resultater. Sammen med DLG ejer vi på 50:50-basis Danespo Holding, som ejer godt 81 procent af Danespo A/S. Vi har været gennem et meget vanskeligt kartoffelår. Danespo Holdings resultat blev på minus 1,6 millioner kroner efter skat og hensættelser. 7

8 Afgrødernes kamp på markedets betingelser Generalforsamling 2005 For et år siden stod vi foran en afkobling af frøstøtten fra EU. Kilo-støtten, som vi har haft siden Danmarks første år i EF i 1973, er nu afløst af en støtte på omkring kroner pr. hektar landbrugsjord praktisk talt uanset, hvad der gror på marken. Stats-, udenrigs, handels- og landbrugsministre fra hele verden holder i næste måned sammen med kommissærer og præsidenter et WTO-topmøde i Hong Kong med henblik på at finde veje til yderligere globalisering. Vi kan være sikre på en ting: Når resultatet af Hong Kong-samlingen efterfølgende bliver bedømt af politikere og mediefolk, vil det være et succeskriterium, hvis landbrugsstøtten har fået yderligere et hak nedefter samtidig med, at tredjeverdenslande har fået friere adgang til vore markeder. Det er prisen for, at den vestlige verden, og ikke mindst vore industriselskaber får friere adgang til tredjelands-markederne. Dansk og europæisk landbrug må indstille sig på, at de kroner kun kan udvikle sig i én retning. For planteavlen betyder det, at vi står med en afgrødernes kamp på markedets betingelser. Vi skal i DLF stadig kunne betale mere pr. hektar end korn. Arealerne med sukkerroer vil blive reduceret. Frø er et af alternativerne. Bestyrelsens beretning hektar mindre for 70 år siden I 1930 erne var der 3,3 millioner hektar landbrugsjord i Danmark, i dag 2,6 millioner hektar, eller to tredjedele af nationens samlede areal. Vi kommer til at afgive yderligere jord både til byudvikling, vejbyggeri og rekreative områder. Samtidig forventes det, at vi kan fastholde produktionen på vore marker til trods for fortsatte politiske krav om stramninger af vandmiljøplaner og miljøregler i det hele taget. Indrette sig efter udbud og efterspørgsel I eftersommeren opfordrede vi fra DLFs side avlerne til kun at lade de bedste rødsvingel-arealer ligge for at få udbud og efterspørgsel til at hænge bedre sammen. Det fik formanden for Dansk Landbrugs Frøsektion, tidligere De samvirkende danske Frøavlerforeninger, på banen med en bemærkning om farvet information og en opfordring til at producere løs. I DLFs 25 års jubilæumsbog skriver selskabets daværende direktør H. J. Hansen om stiftelsen af Dansk Frøhandlerforening og et godt branchesamarbejde. Han føjer til: Noget vanskeligere har samarbejdet været med De samvirkende danske IT og ny teknologi Til nytår forventer vi, at UK bliver koblet på DLFs Navision IT-system. DLF AmbA, DLF-TRIFOLIUM, Prodana og Cebeco samt vort selskab i USA er i forvejen med, hvorefter Top Green i Frankrig og koncernens øvrige selskaber følger efter. I løbet af indeværende regnskabsår regner vi med at udvikle visionsbaserede analyser. Det er målet fra 1. juli 2006 automatisk at kunne identificere ukrudtsfrø. Økologi Vi har i det forløbne år i Danmark solgt 464 tons økologisk frø mod 533 tons året før. Eksporten af økologisk frø blev på 727 tons mod 684 tons året før, så vor samlede omsætning faldt fra tons til tons. EUs frøhøst 2005 blev en halv snes procent større end i 2004, og vi møder stigende konkurrence fra bl.a. canadisk rødsvingel og rajgræs fra New Zealand. I DLF-TRIFOLIUM har vi en lidt større ordrebeholdning end på samme tid sidste år, men med udgangspunkt i årets gode høst må vi vente en vis lageropbygning i det kommende år. Vi forventer lavere priser og en omsætning på samme niveau som sidste år. Høstens gode kvalitet vil betyde, vi kan reducere enhedsomkostningerne i produktionen Frøavlerforeninger, med hvem et samarbejde skulle falde såre naturligt. Dette er imidlertid ikke altid lykkedes, fordi nævnte forening har misforstået sin opgave. Bemærkningen må have gjort et vedvarende indtryk. I hvert fald blev den 50 år senere kommenteret således i 75-års jubilæumsbogen: Heldigvis har forholdet til Frøavlerforeningerne ændret sig betydeligt til det bedre. Det føjes dog til, at det stadig hænder, DLF og foreningen har forskellig opfattelse af problemerne og sådan er det stadigvæk. I en foranderlig verden er der trods alt enkelte ting, der holder sig ved det gamle. DLF kan ikke diktere markedet, hvordan det skal reagere. Men vi kender markedet så godt, at vi véd, hvordan det er formålstjenligt at opføre sig ud fra det mål, at vi skal sikre avlerne den bedste afregning år efter år. Et er et søkort at læse, noget andet et skib at føre! Jeg synes, vi har bevist, at vi godt kan føre endda et stort skib med betydelig motorkraft. Generalforsamlingens dirigent og bestyrelsens næstformand, gårdejer Niels Peder Christiansen Venter resultat på 30 millioner kroner med cirka 15 procent pr. kg færdigvare. Får vi et normalt forbrug af frø, forventer vi et driftsresultat for indeværende år på niveau med det driftsresultat, som vi fremlægger i dag altså nettoresultatet på 44,8 millioner kroner fratrukket engangsindtægter på 12,5 millioner kroner svarende til en bundlinje på godt 30 millioner kroner. En sådan forventning har jeg aldrig før prøvet at udtale. Vi har altid regnet med et mindre resultat næste år, men i selskabets 100-år slår vi en ny tone an. 8

9 DLF en fantastisk historie Tilfredse miner, også i pausen, fra venstre ses Propr. Claus Wiese, Gjesing, Gdr. Esben Påske Sørensen, Dannemare og Propr. Lars Schrøder, Søllested Det har været en særlig udfordring at lave beretningen til generalforsamlingen i år. På grund af det forestående 100-års jubilæum har det været naturligt at se tingene i et større perspektiv. Fortællingen om DLFs første 100 år ér en fantastisk historie. Den første målsætning var at lave godt frø, så danske landmænd kunne få en god høst. Sloganet lød: Dansk frø i dansk jord! Målet blev hurtigt nået, og efter 25 års virke blev der føjet til: Arbejdsfeltet er ubegrænset! Ved 50-års jubilæet kunne det noteres, at Danmarks frøareal var øget fra hektar i 1907 til hektar i 1956 en 12-dobling på 50 år. Det var aldrig sket, hvis ikke dygtige danske andelslandmænd og planteavlere havde taget sagen i egen hånd. At man også forstod samarbejdets kunst, ses af, at Landbo- og Husmandsforeningerne aktivt var med i kvalitetskontrollen. Det var før EU-regler og bestemmelser fra Plantedirektoratet. Vore forgængere måtte selv sørge for at fremme frøkvaliteten, og det gjorde de så. Plænegræs siden 1979 Da avlen blev så stor, at der var frømængder også til en grossalg og eksport, blev denne opgave fra 1913 løst i samarbejde med et veldrevet københavnsk grossererfirma E. Hertz. Det skete for øvrigt efter afvisning af et ganske uantageligt tilbud fra A/S Trifolium. Samarbejdet med Hertz-familien varede til 1964, da DLF købte firmaet og siden selv har forestået alt engros- og eksportsalg. Efter 75 år nåede eksportdelen af selskabets omsætning 75 procent. I dag udgør plænegræs mere end halvdelen af DLF-TRIFOLIUMs forretning. Det var først i 1979, vi tog denne del af frøkonceptet til os. Omstillingstid 25-året fra 1956 til 1981 var omstillingstid i landbruget. Arbejdshestene forsvandt, den grå Ferguson og senere større traktorer samt mejetærskere kom til. I frøbranchen tvivlede man længe på, om det gik an at mejetærske frø. Selvbinderen holdt længere ved på frø- end kornmarkerne. DLF behandlede efter de første 75 år i 1981 op imod en tredjedel af frøavlen i Danmark og stod for cirka 40 pct. af salget til hjemmemarkedet. Selskabet var markedsleder. Alle øvrige selskaber skelede til priserne fra avlernes eget selskab. Vi var også dengang dygtige til at producere, hvilket gav økonomisk styrke og konsolideringsevne. Egenkapitalen blev afgørende, da posen blev rystet i 1988, og frøbranchen kom ud af drøftelser og forhandlinger i en helt ny struktur med DLF for bordenden. Siden har vi 25-doblet omsætningen og stadig været i stand til at føre en stærk konsolideringspolitik. Pengene er investeret rundt om i danske anlæg og i forretninger ud over verden og altid med ét eneste formål: De skal give et afkast til DLFs medlemmer og avlere. Vi er ikke ved vejs ende Vi har nået rigtig meget i vort selskabs første 100 år. Men vi er ikke ved vejs ende. Frøbranchen kan konsolideres yderligere. Det gælder i Europa, og det gælder globalt. Vi har i sinde at være med, når det sker. DLF-TRIFOLIUM satser både på organisk og uorganisk vækst. Vi vil stille og roligt vinde markedsandele, og vi er parate til at købe forretninger, der kommer til salg, og til at indgå joint ventures og bindende samarbejdsaftaler med kollegafirmaer, når det er den rette løsning. Strategien for vækst til gavn for andelsselskabets medlemmer er udtænkt. Strategiens regel nr. ét er, at vi skal være klar til handling, når de rette muligheder byder sig. Det kræver både ledelsesmæssigt og økonomisk beredskab. DLF-TRIFOLIUM har begge dele. Vi er parate. DLF-avlere og ledere gennem 100 år har givet os en arv at forvalte og videreudvikle. Vort højeste ønske er at aflevere et endnu bedre selskab end det, vi modtog. Tak! Årets flotte resultat er skabt af en dygtig og loyal medarbejderstab med en særdeles dygtig ledelse med Aksel Nissen i spidsen. Faktisk har resultatet aldrig været bedre, hvilket betyder, at det er det bedste i 99 år. Det er en flot indledning til markering af selskabets første 100 år. Tak for det! I tilgift forudser vi i DLF-TRIFOLIUM et ikke dårligere driftsresultat for regnskab nr På bestyrelsens vegne vil jeg gerne kippe med flaget for den daglige ledelse. Jeg vil samtidig bede vor adm. direktør tage en tak med hjem til koncernens medarbejdere for veludført arbejde i det forløbne år. Også en stor tak også til mine bestyrelseskolleger for et særdeles godt samarbejde i det forløbne år! Tak, rigtig mange tak til alle! 9

10 Endnu engang applaus for det bedste regnskab nogensinde Overskriften er genbrug fra omtalen af adm. direktør Aksel Nissens forelæggelse af DLFs koncernregnskab på generalforsamlingen for et år siden. På DLF AmbAs generalforsamling på Nyborg Strand 1. november kunne Nissen op til selskabets 100 års jubilæum endnu engang stille med et rekordresultat, og endnu engang kvitterede forsamlingen med klapsalver. Resultatet blev nået ovenpå en besværlig 2004-høst, som øgede enhedsomkostningerne til 2,22 kroner pr. kg frø. Direktøren kunne fortælle, den nemmere 2005-høst vil reducere tallet til 1,86 kroner, hvilket får indflydelse på indeværende års regnskab. Aksel Nissen glædede sig over, at DLF-koncernens produktion og salg af færdige højværdi frøblandinger steg igen i 2004/05 til trods for et markant mindre marked i Europa i det forløbne år. DLFs markedsandel i EU blev øget fra 41 til 43 procent. I sin gennemgang af koncernens datterselskaber hæftede DLFs daglige leder sig ved, at overtagelsen af Cebeco Seeds Group i 2003 til fulde har indfriet forventningerne. Det har på samme tid Adm. direktør Aksel Nissen stillede endnu engang med det bedste resultat i selskabets historie. været muligt at videreudvikle det hollandske datterselskab og hjemtage pæne udbytter både i det forløbne år og året før. På de følgende sider suppleres regnskabets hovedtal, som gengives herunder, med enkelte af de plancher, Aksel Nissen viste under sin gennemgang af koncernens aktiviteter og resultater i der forløbne regnskabsår. DLF-koncernens hovedtal (i kroner) RESULTATOPGØRELSE 1. juli 30. juni BALANCE, aktiver pr. 30. juni 2004/ /04 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger EBIT resultat før finansielle poster m.v Indt. kapitalandele fra tilkn. virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af ordinær drift Skat af årets resultat Koncernresultat Minoritetsinteresseres andel DLF AmbAs andel i resultat *) *) Overføres til ekstra reservefond. 2004/ /04 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BALANCE, passiver pr. 30. juni Egenkapital Egenkapital inkl. udskudt skat Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 DLF-TRIFOLIUM Nettoomsætning Generalforsamling 2005 mio. DKK Koncern Moderselskab / / / / /05 Regnskab Omsætningnen i henholdsvis koncernen og moderselskabet. DLF-TRIFOLIUM Koncern Salg af kløver- og græsfrø i alt Øvrige markeder (uden for Vesteuropa) EU er blevet DLF-koncernen hjemmemarked, men salget i den øvrige verden har også meget stor betydning. Østeuropa/Rusland Nordamerika Asien/ Kina Sydam e r ika Øvrige m arkeder Der blev fulgt med, da regnskabet blev gennemgået. Forbrug i EU Forbrug foder Forbrug plæne / / /05 DLFs bedste regnskabsresultat nogensinde blev nået i ét år, hvor det totale marked i Europa faldt med 16 procent. 11

12 DLF-TRIFOLIUM A/S Moderselskab Salg af blandinger Det er DLF-TRIFOLIUMs strategi at forarbejde råvare og sælge den til en merpris. Denne planche viser, at strategien følges. Årets fremgang i salget af blandinger er bemærkelsesværdig set i lyst af det markante forbrugsfald i Europa i det forløbne år. Tons Danm ark Eksport 2000/ / / / /05 Afregningsbeløb Kløver- og græsfrø Opmærksomhed. Kr/ ha DLF-TRIFOLIUM A/S Øvrige frøfirm ae r / / / / /05 mio. DKK DLF-TRIFOLIUM koncern Balance pr. 30. juni 30. juni 2004: mio. DKK 30. juni 2005: mio. DKK Gæld < 1 år Gæld > 1 år Hensatte forpligtelser Egenkapital (inkl. min. interesser) Tilgodehavender & likvide midler Varebeholdninger Anlægsaktiver Traditionen tro giver DLF sine avlere den bedste afregning. Det blev op til generalforsamlingen også nævnt i Dansk Landbrugs skriftlige beretning udsendt til denne organisations medlemmer forud for et to-dages delegeretmøde i Herning 2. og 3. november. Oplysninger fra Dansk Landbrug om, at DLF afregner mere end kroner bedre pr. hektar end det næststørste selskab på markedet, ville Aksel Nissen dog ikke gøre til sine. Han tog i stedet det faktum, at den generelle hovedorgansiation beskæftigede sig med problematikken som en anerkendelse af, at DLF- TRIFOLIUM gør det godt og bedst. 0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Koncernbalancen opdelt på hovedkonti. 12

13 EU er ikke i krise EU kan godt klare sig uden forfatningstraktaten. Det sagde Jacob Bagge Hansen, chef for Landbrugsraadets Bruxelles-kontor, da han talte til deltagerne i DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg i november. Politikere og embedsmænd har med det franske og hollandske nej til traktaten fået et gult kort, og det er næppe et stort problem. Alle har fået en tænkepause, men tingene fungerer undervejs, som de hele tiden har gjort. Bagge Hansen havde flere betragtninger med: Nu er forhandlingerne med Tyrkiet gået i gang. Så er den sag fjernet fra den aktuelle dagsorden i forhåbentlig mange, mange år. Jacob Bagge Hansen: De stærke landes, ikke mindst Brasiliens, markedsadgang til vore rige markeder bliver det mest følsomme emne i Hongkong. 43 mia. ikke værdisikrede euro til et stadig større landbrug EU skal have nyt budgetgrundlag for perioden Vi får en aftale herom i december, tæt på de tanker, der blev fremlagt i juni. Det betyder, at landbrugskontoen i nævnte periode vil udgøre 35 procent af EUs samlede udgifter, eller 43 milliarder euro om året. Beløbet står fast, men der er nogle fradrag på kontoplanen: Der sættes fem procent ekstra af til modulation. Midlerne ventes anvendt til landdistriktspolitik. Der ventes i 2013 en udgift på 1,6 milliarder euro ved at få Rumænien og Bulgarien med i EU. Disse penge tages af de 40 milliarder med mindre tilskud til det gamle EU til følge. Det WTO-forlig, som vil komme engang, skal for EUs landbrugspolitiks vedkommende også bekostes af de nævnte 43 milliarder euro, som er nutidige midler og altså ikke reguleres med prisudviklingen. Alt i alt kan landbruget vente en budgetreduktion i løbet af perioden. Eksportstøtte og lange kreditter forsvinder Bagge Hansen fandt, at WTO-runden i Hongkong her i december bliver begyndelsen til enden for landbrugsstøtteordninger, som vi kender dem i dag. Både eksportstøtte og lange eksportkreditter vil forsvinde. Statshandelsmonopolerne i bl.a. Australien og Canada berøres. Det samme gør den amerikanske eksportstøtte, selvom den rent teknisk kaldes for fødevarehjælp. Landbrugets Bruxelles-chef mindede om, at WTO ikke siger nej til afkoblet landbrugsstøtte, men alene til produktionsforvridende støtte. Han fandt, at markedsadgang bliver det mest følsomme område i Hongkong. EU er i dag verdens største marked og har tillige mere skrappe regler omkring miljø og dyrevelfærd end alle andre. Det gør ikke drøftelserne nemmere for EU. EU opkræver i dag 70 kroner i told for import af 100 kg. byg. Det får betydning for markedet i EU, hvis den told ad åre halveres til 35 kr. Det vil påvirke struktursituationen i Europa, som dog vil kunne tage udfordringen op, bl.a. fordi landmændene her mange steder har deres egne andelsselskaber og er godt organiserede. Sent ude med biobrændsel og bioteknologi Bagge Hansen fandt, at Danmark er ved at komme for sent, når det gælder biobrændstofudviklingen. Vi har forudsætningerne, men det er svært at komme med, når andre har startet toget. Vi skal også være påpasselige, når det gælder bioteknologi. Det er godt, at DLF har satset her også i de vanskelige år med moratoriet, men generelt er der risiko for, at Danmark taber en del af mulighederne. Specielt om frø lød det, at Danmark kan og skal udnytte de landbrugspolitiske ændringer i EU. DLF har vist vejen, også når det gælder afsætning uden for landbruget. Her har vi en virkelig dansk styrkeposition. Afsluttende sagde Jacob Bagge Hansen, at det ikke er dansk landbrugs ansvar, at nogle i verden sulter. Landbruget driver forretning og skal ikke være regering. Fødevarehjælp er især et spørgsmål for regeringer. Mogens Worre-Jensen, Vallø, i dialog med Kaj Madsen, Benløse, til højre. 13

14 DLF afregner hamrende godt Formand for Dansk Landbrugs Frøsektion, Thor Gunnar Kofoed, åbnede traditionen tro debatten på DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg. Det skete med en lykønskning med et virkelig godt regnskab: -DLF afregner hamrende godt og også bedre end det andet danske selskab. Danmark har verdens bedte frøavlere, og vi bliver virkelig godt betalt, også i forhold til vore kolleger i USA og Canada. Billedet i EU er lidt mere broget, men generelt ligger vi pænt i Danmark, dog måske lidt under niveauet i UK. Kofoed baserede sine oplysninger på statistik indsamlet gennem Dansk Landbrug fra hele verden. Det var også med udgangspunkt heri, han tidligere på året havde vendt sig mod DLFs henstilling om kun at lade de bedste rødsvingelarealer ligge for at få udbud og efterspørgsel til at hænge sammen. Frøsektionens formand bemærkede i samme åndedrag, at han ikke var aktiv for 75 år siden, hvorfor han ikke ville svare på daværende Thor Gunnar Kofoed direktør H.J. Hansens kritik af Frøsektionens forløber, De samvirkende Danske Frøavlerforeninger, som DLFs formand Benny Kirkebække Christensen havde citeret i sin beretning. Det skete med en bemærkning om, at selv i en forandringstid er noget da ved det gamle! Kirkebække føjede til, at DLF kender markedet så godt, at man véd, hvordan det er formålstjenligt at opføre sig. Kofoed udbyggede sin kritik: -Vi forstår ikke henstillingen. Der er ikke for meget rødsvingel. Havde I nævnt rajgræs, havde der måske været lidt om det. Vi får se om et år! Frøsektionens formand understregede behovet for at have forskning bag faglige krav over for politikerne og føjede til, at ingen vel tror på muligheden for højere N-tildelinger til frømarker. Der blev takket for godt samarbejde, selvom der nu og da også er meningsforskelle. I DLF skal man vide, at Frøsektionen rent faktisk i dialog med frøavlerne afværger megen kritik mod frøselskaberne, også DLF. Frøsektionen har ikke aktuelle tal Benny Kirkebække Christensen fortalte, at DLF måske har tusinde hektar med frø i UK, ganske meget i USA og også avl i Holland og Tjekkiet. Formålet med at have avl i udlandet er det samme som med al anden DLF-virksomhed: Det skal komme medlemmerne, danske avlere, til gode. Det gør det også, hvilket ses af, det for 2004-høsten har været muligt at udbetale 40 millioner kroner mere end basiskalkulen. Kirkebække føjede til, at Kofoed aldrig har været bange for at lægge sig i selen for en udvidelse af frøarealerne, mens man i DLF hellere vil gå lidt langsommere frem og samtidig sørge for at holde frøavlerne i live. Adm. direktør Aksel Nissen underbyggede udtalelsen: DLF ligger med procent mere rødsvingel, end der umiddelbart er afsætning for i henhold til salgsbudgettet. Samtidig mærkes et salgspres fra Canada. DLF var ikke ude med nogen katastrofemelding. Vi gav en nøgtern information og overlod beslutningen til den enkelte avler. Det er fint, at Frøsektionen har kendskab til statistikker, men tallene bag er op til to år gamle. DLF baserer sin information på løbende indmeldinger fra 40 sælgere ud over verden og er hele tiden up-to-date, sagde Nissen, der mindede om det ansvar, selskabet har over for avlerne i henhold til den indgåede kommissionsaftale om modtagelse og efterfølgende behandling og salg af deres frø. Thor Gunnar Kofoed erkendte, at nogle af Frøsektionens tal er gamle, men til gengæld er man tæt på avlerne. Og DLF skal vide, at enhver melding fra verdens største frøselskab på timer er ude over hele kloden. Også derfor skal man være varsom med udmeldinger om produktionsbegrænsninger. Vil undgå dobbeltbeskatning Kurt Pedersen, Frederikssund, takkede for et godt regnskab og en god beretning, som blev godt understøttet af overheadplancher. Han havde bemærket, at der fortsat skal ske omkostningstilpasninger, Kurt Pedersen at den enkelte konsulent skal have flere hektar at betjene. Bliver der så plads til os med 20 hektar? lød det. Det var godt nok, at DLF havde ytret sig vedrørende samlet areal for rødsvingel, men kunne det ikke være sket anderledes, f.eks. ved, at avlsdirektøren kort og godt havde skrevet til alle avlere, at man var fuldtegnet? spurgte Kurt Pedersen. Han havde forstået, at der på grund af skatteregler nu sker bonusudlodning i stedet for ekstraordinære udbetalinger via reservefonden, men ville gerne have problematikken uddybet, f. eks. i Tidsskrift for Frøavl. Kirkebække Christensen medgav, at ændringerne i udlodningspolitikken er svært stof, men at der på grund af skattereglerne ikke er nogen vej udenom. Der har allerede været orienteret herom i Tidsskriftet, og det kan godt være, det skal ske igen. Ændringerne tager udgangspunkt i, at DLF helt tilbage i 1989 flyttede alle forretningsaktiviteter over i DLF-TRIFOLIUM A/S. Dette selskab har gennem en årrække betalt en afgift til DLF AmbA for at forestå køb og afregning af frø til avlerne. Det er den transaktion, der er gået skat i. Udlodningen af bonus i de år, hvor det er muligt er måden at undgå dobbeltbeskatning på, jf. aftale med ToldSkat. Der må udbetales op til fem procent i bonus afhængig af årets resultat og konkurrencesituationen. Aksel Nissen slog fast, at DLF også har interesse for at indgå kontrakter på 20 hektar eller mindre. 14

15 Fra Stevns til Nyborg: Gdr. Lars Hansen, Rødvig, Propr. Preben Rasmussen, Lyderslev og Gdr. Torben Agertved, Strøby. Hvor stor soliditet skal vi have? Arne Gårdrup, Ringsted, glædede sig over regnskabet og var tilfreds med, det er nået i en konkurrencesituation, hvor DLF med adm. direktør Aksel Nissen i spidsen brænder for at afregne bedst. Regnskabet giver endda mulighed for en endnu bedre afregning. Vi kunne have fået tusinde kroner mere pr. hektar eller flere penge ind på personlige konti efter den model, slagteriet benytter. Gårdrup ville vide, hvor stor DLFs soliditet skal være? Han fandt det forkert at pløje unge marker op. Kan vi ikke få en kontraktændring, som muliggør avl af samme afgrøde i fire-års perioder? DLF er så stærk, at vi godt kan have lidt liggende på hylderne. DLF har arbejdet for optimeringer hos os avlere. Husk, det koster kroner i udlæg at etablere en mark. Vi kan med fordel høste i mere end to år. Endelig ville Arne Gårdrup vide, hvorfor DLF arbejder med en vandprocent på 13 i frøet, når 15 procent er godt nok og billigere for avlerne. Han sluttede med en opfordring til alle om kun at avle til ét firma, DLF. Anders Mondrup med forædling af majs i DLF-koncernen. Kirkebække svarede, at DLF meget gerne ser en grønnere pampas, men at det er afgørende, at købere af frø også kan betale for varen. Aksel Nissen tilføjede, at man i Sydamerika er på vej fra ekstensiv til intensiv drift, og at DLF nøje følger udviklingen. Han nævnte, at der løbende kalkuleres på avler-lageraftalerne, og at selskabet gerne vil planlægge avlen sammen med medlemmerne. Ingen må være i tvivl om, at for DLF er avleren i fokus. Alle i DLF føler, avlerne har tillid til selskabet, og det vil medarbejderne leve op til. DLF forhandler majs, men er ikke på dette felt forædler og producent. Arne Gårdrup DLFs formand svarede, at selskabets regnskabsafslutning for det forløbne år var sket helt i overensstemmelse med konklusionen på sommerens delegeretmøder: DLF skal også i fremtiden kunne være med til at løse den internationale frøbranches strukturopgaver. Samtidig skal selskabet give avlerne den bedste betaling. Avlsdirektør Anders Mondrup sagde, at DLF faktisk arbejder med en vandprocent på 12 plus/minus én procent, og sådan må det være, hvis frøet skal være lagerfast og bevare spireevnen. Pampasen trænger til omlægning Bjarne Hansen, Vemmelev, var også fornøjet over det gode resultat og var glad for, drøftelserne med ToldSkat har ført til ro omkring andelsselskabet. Han ville gerne høre, om det ikke er DLFs opgave at få solgt mere græsfrø til Sydamerika? Pampasen trænger til at blive lagt om! Bjarne Hansen var glad for, at det var lykkedes at afhænde Slagelse-afdelingen og nævnte, at Danisco giver roeavlerne mulighed for at gå på nettet og dagen efter en leverance få oplyst afregningsprisen. Kan DLF ikke gøre det samme? Og kan avlere, som ligger med frø hjemme, ikke sammen med DLF lave en bedre optimering med større lagerleje til den enkelte avler til følge? Endelig ville han høre, hvordan det står til Bjarne Hansen Anders Mondrup kunne ikke love, at avlerne meget snart vil kunne gå på nettet og få oplysninger om rensesvind og afregning for et parti dagen efter levering. Dels vil det kræve IT-investeringer, 15

16 dels er arbejdsgangen på en frøafdeling anderledes end på en sukkerfabrik, hvor man blot tager en prøve ved levering og ganger op med vægt. DLF vil gerne have det som mål at kunne sende den enkelte avler en mail, når hans vare er behandlet, og resultatet foreligger. Lagerleje og pris to sider af samme sag Peter Bagge Hansen, Møn, var glad for både resultatet og den ekstra bonus på tre procent. Han nævnte, at DLFs franske samarbejdspartner Limagrain har overtaget frøselskabet Advanta. -Hvor står vi i det spil? Han fortsatte debatten om lagerleje: -Hvad er udgiften ved at tage frø ind i høst contra at hente det, når der er behov fra den avler, der selv lagrer? Barenbrug er ude med tilsyneladende gode tilbud, men baseret på hjemmelagring. Måske det vil være en god idé for DLF at betale en lidt højere lagerleje! Peter Bagge hæftede sig ved, at DLF med købet af Cebeco også fik en række ny, gode sorter. Har det inspireret os til at blive dygtigere, når det gælder forædling? DLF AmbAs betyrelse 2005/06. Fra venstre gårdejer Poul Skov Nielsen, Sallerup, Vordingborg, gårdejer Poul-Erik Mogensen, Stenkjær, Horsens, gårdejer Christian Høegh-Andersen, Luenhøj, Nykøbing F., proprietær Flemming Fuglede Jørgensen, Borupgård, Løkken, gårdejer Poul Jensen, Kyvling, Tarm, godsejer Benny Kirkebække Christensen (formand), Hevringholm Hovedgaard, Vivild, inspektør Mogens Worre-Jensen, Vallø Stifts Landbrug, Vallø, gårdejer Jørgen Elkjær, Østergård, Årslev og gårdejer Niels Peder Christiansen (næstformand), Toftegård, Ringsted. Peter Bagge Hansen og ydeevne. DLF er gerne rådgiver, når tingene skal belyses, og beslutning træffes. Han fortsatte: - Vi gjorde en god handel, da vi købte Cebeco, også hvad sorter angår. Vores egen sortspool var nu heller ikke ringe. Vi satser på forædling: Koncernen bruger 44 millioner kroner på græs og kløver, hvortil kommer 40 millioner kroner, som vi gennem Cebeco bruger på kornforædling. Det er nemt nok at lave en god sort kvalitetsmæssigt. Det vanskelige består i også at få den til at yde godt. Forædling er hele tiden en udfordring, hvor resultaterne af indsatsen ligger år ude i fremtiden. Vi satser, men ikke bevidstløst. Også her skal der fokuseres på omkostninger. På spørgsmålet om Advantas fremtid sagde Kirkebække Christensen, at han nærmest vidste ingen ting, og hvis det havde forholdt sig anderledes, ville han af gode grunde ikke sige noget alligevel. Aksel Nissen fortalte, at DLF har udgifter til lagerleje til avlerne for cirka 60 procent af det frø, der modtages, og at man i det daglige ikke mærker til utilfredshed med betalingen. Større lagerleje må nu engang betyde en afledt mindre pris. DLF bestræber sig på at være fair i forholdet mellem de avlere, der lagrer selv og kolleger, som afleverer alt i høst. Direktøren opfordrede til, at der ved sammenligninger mellem DLF og andre selskaber ikke kun ses på priser, men også på sorter Beslutninger og valg DLF AmbAs 2004/05-regnskab blev, sammen med indstillingen om at overføre resultatet på 44,3 millioner kroner til ekstra reservefond, enstemmigt godkendt på selskabets generalforsamling i Nyborg i november. Bestyrelsens beretning ved formanden blev taget til efterretning. Generalforsamlingen meddelte bestyrelse og direktion decharge. Der var ingen indkomne forslag til behandling. På valg var: - for region 3, Fyn og Langeland, gårdejer Jørgen Elkjær, - for region 5, Syd- og Sydøstsjælland samt Møn og Lolland-Falster, gårdejer Chr. Høegh-Andersen, - fritvalgt for området øst for Storebælt, inspektør Mogens Worre-Jensen og - fritvalgt for området vest for Storebælt, proprietær Flemming Fuglede Jørgensen. Alle blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen indstillede de statsautoriserede revisionsselskaber Ernst & Young samt RSM-plus til genvalg, hvilket skete. 16

17 DLF AmbA runder 100 år 27. januar DLF AmbA har fået lavet en bog på 144 sider, hvori selskabets historie i de første 100 år beskrives i fire kapitler. Der er også blevet plads til at fortælle om selskabet netop nu og om visioner for fremtiden. DLFs avlere og samarbejdspartnere med flere modtager bogen med posten i december. 17 DLF_Blad_3_05.indd 17 05/12/05 9:06:13

18 Informerer Af Bjarne Sørensen Fuldmægtig, cand. agro. DLF-TRIFOLIUM A/S Avlsskemaer Ultimo november er der udsendt avlsskemaer til alle avlere. På dette er anført de arealer, som ifølge vore oplysninger kommer til høst i 2006 eller senere. Vi vil bede om, at man kontrollerer, at det er de rigtige arealstørrelser, der er anført, og ikke mindst at alle arealer til høst 2006 samt ønsker om nytegning er angivet. Avlerønsker om forlængelse af kontrakter ud over standardår er påført separat. Såfremt der er rettelser, bedes skemaet returneret med disse. Vore konsulenter og avlschefer står naturligvis til rådighed, hvis du ønsker at drøfte situationen nærmere, før en beslutning om udlæg tages. Vi vil ligeledes opfordre dig til at deltage i vore avlermøder i den kommende tid, hvor der vil blive orienteret om markedsforhold for de enkelte frøarter, ligesom dyrkningstekniske forhold vil blive behandlet. Udsendelse af frøavlskontrakter til udlæg 2006 vil blive påbegyndt i løbet af januar måned. Basisfrø Sommer-/efterårsudlæggets basisfrø er faktureret og debiteret avlers konto med forfaldsdato Returneret basisfrø i ubrudt emballage er krediteret avlers konto. Renseopgørelser Renseopgørelser udsendes til avlerne, når de enkelte partier er renset og analyseret. Der er primo december udsendt omkring 30% af renseopgørelserne for høst 2005 til vore avlere. Skemaerne udsendes efterhånden, som partierne er oprenset og analyseret. Med renseopgørelsen er der en specifikation over, hvilke ukrudtsarter der er fundet i analysen i de enkelte oprensninger. Nogle frø er mere problematiske end andre, enten fordi der er særlige strenge normer eller afregningsregler, og/eller fordi det er vanskeligt at frarense arten. Skal marken høstes igen næste år, og er man tæt på normen for en ukrudtsart, bør det tages op til revision, om der skal høstes igen. Afregning den 11. december 2005 Kløver- og græsfrø I kløver- og græsfrø er udbetalt a contoafregning på 75% af det forventede totale afregningsbeløb ud fra de kalkulerede sortspriser. Herfra er fratrukket 75% af de forventede totale behandlingsomkostninger. Eventuel lagerleje er udbetalt med 75%. Slutafregning sker i henhold til kontrakt pr Kvantum renvare anvendes, såfremt avlen er oprenset. For ikke-renset råvare er forventet renvare anslået så realistisk som muligt af renseafdelingen. For partier, der ikke er leveret, er anvendt de af avler/konsulent vurderede kg råvare. Rensesvindet er vurderet af modtageafdelingen. Såfremt der er foretaget analyse på partiet, anvendes denne i kalkulation af a contoprisen. Ærter, hestebønner og lupin Fremavl er a contoafregnet med foderprisen pr Udsædstillæg udbetales 1. april Konsumærter er afregnet pr med foderprisen plus konsumtillæg, såfremt avlen er leveret/analyseret. Raps Ikke handlede partier af olieraps slutafregnes pr Non food raps slutafregnes normalt senest 11/12 i henhold til kontrakt. Kørselsomkostninger I alle arter betaler DLF-TRIFOLIUM kørselsomkostningerne, hvis frøet er leveret med en af firmaets vognmænd. Forbrugt tid til læsning, sugning, betaling for udkørsel af container, containerleje samt eventuel ventetid på gården er for avlers regning og debiteret på afregningen. Avlere, der har benyttet egen vognmand, eller selv har kørt frøet, modtager et afstandsafhængigt fragttilskud pr I raps er alle fragtomkostninger dog normalt for avlers regning. Frøet er ikke tørret langt nok ned For avl på lagerlejeaftale, der ikke har været leveret til decembertermins a contoafregning, har vore konsulenter vurderet kvanta hos avler og fået målt vandindholdet i de enkelte partier. Det viste sig, at over en tredjedel af prøverne var for våde, altså over 13% vandindhold i græsfrø og over 12% vandindhold i kløverfrø. Avlerne har fået brev om konstateret vandindhold i de enkelte partier, således at yderligere nedtørring hurtigst muligt kan ske med varme. For at vore afdelinger kan arbejde rationelt, er det af stor betydning, at frøet er tørt, når det indkaldes af afdelingen, og at de ikke skal vente på, at avler får færdigtørret. Der skal i græsfrø efter høst nedtørres til % for, at åndingsprocessen er stoppet. Frøet bliver derved lagerstabilt, og man undgår senere eftertørring. Ofte er vi ude for, at frøet har været nedtørret til lige under 13%, og at det har slået sig og ligger på den forkerte side af de 13%. En mangelfuld nedtørring kan også koste dyrt som følge af skade på spireevnen. Få kontrolleret vandindholdet inden levering. Det er dyrt at levere med bare et par streger over normen. 18

19 Personalia 60 år Medlem af DLF AmbA s bestyrelse, gårdejer Jørgen Elkjær fylder 60 år den 17. januar Jørgen Elkjær var medlem af DLF s bestyrelse fra 1995 til 1998 og blev valgt ind igen i Jørgen Elkjær har siden 1971 ejet og drevet Østergård, Vandværksvej 4, 5792 Årslev tidligere med en af landets største svineproduktioner og i de seneste mange år med en særdeles stor produktion af rajgræsfrø, ja faktisk er han bestyrelsens store rajgræsavler. Vi kender Jørgen som en mand med stærke og klare holdninger og med visioner for landbrugets og frøavlens udviklingsmuligheder. Jørgen er absolut beslutningsdygtig i såvel med- som modvind! Jørgen er stærkt udviklingsorienteret, noget som også andre har haft glæde af, bl.a. Landsforeningen for bygninger og maskiner, hvor han i en periode var en stærkt engageret formand. Vi ønsker Jørgen Elkjær til lykke med fødselsdagen og takker samtidig for en engageret indsats i DLF. Jørgen Elkjær holder åbent hus på selve fødselsdagen mellem kl. 11 og 15. Benny Kirkebække Christensen Rensemand Bruno Christensen, St. Heddinge fylder 60 år den 21. januar Frøavlskonsulent Hans E. Madsen fylder 60 år den 28. januar Hans Madsen har næsten 30 år arbejdet som konsulent i det vestsjællandske, først for SN-Frø og senere for DLF-TRIFOLIUM, da SN- Frø blev opkøbt. Han har derigennem været manden bag udviklingen af DLF-TRIFOLIUMs avlerkreds i Vestsjælland, et område hvor mange dygtige frøavlere er kommet til. Hans Madsen er altid velinformeret om de nyeste forsøgsresultater og erfaringer inden for frøet, en viden som avlerkredsen drager rig nytte af. Hans interesser fauner bredt, hvor der specielt kan nævnes emner som kunst og vin, måske inspireret af hans kone, billedkunstneren Soli. Hans Madsen er en dejligt positiv og altid tjenstvillig kollega, som går foran med gejst, når nye opgaver skal løses. Hans B Jespersen begyndte sin karriere i frøbanchen d. 1. august 1957 i det daværende Dæhnfeldt Frø, så han er uden den tvivl den person i frøbranchen med den største anciennitet. Han blev oplært på kontoret i Dæhnfeldt, inden han blev ansat som frøavlskonsulent. Jobbet som frøavlskonsulent har alle år været på Fyn og i de senere år specielt Vestfyn, hvor han også er bosat. Han har et særdeles godt kendskab til det vestfynske og formidler sin rådgivning på en rolig og venlig måde. Hans B. Jespersen er levende interesseret i det politiske liv, hvor det specielt er partiet Venstre, der har hans gunst. En del af fritiden fordrives desuden med at hjælpe sønnen på dennes landbrugsejendom, der ligger et stenkast fra hjemmet. Vi ønsker fødselarerne hjertelig til lykke med dagen. Udnævnelse Adm. direktør Aksel Nissen er blevet udnævnt til ridder af Dannebrogordenen. Vi ønsker til lykke med udnævnelsen. Analyseassistent Hanne Stub, Dyrup fylder 60 år den 1. februar år Frøavlskonsulent Hans B. Jespersen fylder 65 år den 7. januar

20 Afs. DLF-TRIFOLIUM A/S Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Returneres ved varig adresseændring B PP Porto betalt Danmark Århundredets avlermøder December 2005 og januar 2006 Dato Sted Valgkreds Hotel Scandic, Kolding 11 Sydøstjylland 10 Sønderjylland Hotel Nyborg Strand, Nyborg 09 Langeland 09 Fyn Restaurant Skovbakken, Randers 12 Østjylland Hotel Hvide Hus, Ålborg 13 Nordøstjylland 14 Vendsyssel Kongrescenter, Ringsted 01 Roskilde 02 Slagelse 03 Hørve Herning Kongrescenter, Herning 15 Nordvestjylland 16 Vestjylland Hotel Hvide Hus, Køge 04 Næstved 05 Stevns Bangs Have, Maribo 06 Møn 08 Lolland-Falster Aakirkebyhallen, Aakirkeby 07 Bornholm Alle avlermøder starter kl. 14:00. DLF AmbA s 100 års jubilæum markeres endvidere på avlermøderne, som afsluttes med middag. Kom og vær med til at festligholde DLF AmbA s jubilæum. ISSN

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

December - Januar 2006/2007 nr. 3

December - Januar 2006/2007 nr. 3 95. årgang 2006 December - Januar 2006/2007 nr. 3 Generalforsamling DLF AmbA 2006 DLF informerer DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Dansk Landbrugs Frøselskab AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar) i daglig tale DLF AmbA Roskilde

VEDTÆGTER. for. Dansk Landbrugs Frøselskab AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar) i daglig tale DLF AmbA Roskilde VEDTÆGTER for Dansk Landbrugs Frøselskab AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar) i daglig tale DLF AmbA Roskilde Navn og hjemsted 1 1.1. Selskabets navn er Dansk Landbrugs Frøselskab AmbA (andelsselskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 DLF AmbA's generalforsamling 2007 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere