Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer."

Transkript

1 Side 1 af 6 IDEKATALOG Weidekampsgade København S Tlf: Mail: Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag Social Kapital (Ledelse af relationer) Ledelse af social kapital Bedre udnyttelse af det potentiale der er i social kapital mht. at skabe vækst i offentlige organisationer. Bl.a. bedre udnyttelse af de relationer der allerede eksisterer og skabe nye relationer. Ex. betragte borgerne, medarbejdere og andre ledere i højere grad som samarbejdspartnere. Social kapital som en måde at fremme tillid i stedet for kontrolmekanismer. Projekt Social kapital som et program, der involverer alle væksthusene og sætter fokus på hvordan lederen kan være med til at fremme social kapital både internt på arbejdspladsen og i organisationens relation til omverdenen. Eventuelt med kommuner/regioner som demonstrationcase. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. 2. Styring og afbureaukratisering Meningsfuld og bedre styring Et projekt om at få skabt balance, mere ledelsesrum - mindre, men bedre styring. En projektgruppe er på vej med et forslag til et egentligt projekt. Projektet er tænkt at skulle gå på tværs af de tre Væksthuse. Implementeringsprocesser Et projekt om implementering om hvordan man får skabt opbakning til nye initiativer og projekter hos de decentrale ledere og medarbejdere. Alternative former for dokumentation og styring Forsøgsprojekt i en kommune eller på et fagområde. Undersøge de forskellige former for dokumentation bidrager med kan noget undværes? Hvilken dokumentation kunne fx afløses af stikprøvekontrol? Der kan laves et eksperiment i en afdeling kommune/region, hvor der indføres dokumentationsfri zone. Hvad er effekten?

2 Fra stjernekrig til skyttegrav - Omsættelighed af ledelsesredskaber Facilitere og hjælpe lederne med at oversætte de mange smarte ledelsesredskaber så de kan bruges i praksis. 3. Lederudvikling, rekruttering og fastholdelse Branding Hvordan får vi ledere og medarbejdere til sammen at tale de kommunale arbejdspladser op? Hvordan kan man som leder brande sin virksomhed, og dermed tiltrække kvalificeret personale? Hvordan kan de enkelte institutioner brande sig? Handler det evt. mere om åbenhed frem for branding? Jfr. Karen Sonnes arrangement, hvor de holdt Åbent Hus for at tiltrække nye ledere. Rekruttering af ledere Hvordan får vi flere kandidater til lederjob i kommuner og regioner? Projektet undersøger hvad der henholdsvis fraholder og motiverer folk til at blive leder. Delegering Er der grænser for, hvad lederne kan og skal rumme som ledere? Hvad kan og skal delegeres og i givet fald til hvem? Talentudvikling af ledere Hvordan kan nye ledere kvalificeres, hvad er det man som leder skal kunne, og hvordan skal vejen op struktureres? Hvordan spotter man et ledertalent? Kan mentorordninger være en løsning, og hvordan systematiseres det? Cirkulationschef/rotation Ideen er at skabe videndeling på tværs af offentlige organisationer og samtidig skabe bedre udviklingsmuligheder for senior-ledere. Ved at bytte job med eks. en teknisk direktør, en bademester eller HR-chef kan lederne fortsætte deres udviklingskurve, samtidig med at der sker en større grad af videndeling på tværs. Ledelse af den nye generation af medarbejdere Medarbejderne stiller andre krav end hidtil. Hvilken form for ledelse kræver den nye generation af medarbejdere? Uddannelse af ledere til mødet med brugere Et uddannelsesforløb for ledere, så de bedre kan facilitere mødet mellem brugeren og organisationen. 2

3 4. Ledelsesrum og lederrollen Befri lederen a) Finde de gode historier, eksempler på metoder til at lette lederen fra administrative byrder, så lederen kan få lov at være leder i skala 1:1 b) Finde de gode historier om, hvordan man har hjulpet lederne til at være gode ledere, og brande offentlig ledelse som værdifuldt. C) De offentlige lederes befrielsesfront. Hjælp til lederne får skabt sig et refleksivt rum. Velfærdsledelse Offentlige ledere skal være demokratiske og dialogorienterede. De er underlagt en politisk og lovgivningsmæssig styring, som sætter grænser for, hvad lederen kan og ikke kan. Samtidig skal lederen fungere under stigende decentralisering. Det medfører større ansvar og flere opgaver. Det er en ny rolle, hvor der skal tænkes i kontrakter, resultater og leverancer. Hvad betyder disse forhold for den offentlige leder reelt, og hvordan leder man velfærdsydelser? Ledelsesevaluering Fase 2 og 3 i det igangværende projekt. Dvs. udvikle et værktøj til evaluering på nettet. Men måske også en fase 4 hvor lederevaluering gribes an som en relationel, dialogbaseret model Kompetenceudvikling af politikere Politikerne sætter rammerne for ledernes ledelsesrum. Hvordan kan politikerne klædes på, så de opnår en større forståelse for administrativ ledelse? Hvordan kan de eks. aktiveres til at anvende den sociale kapital frem for kontrolredskaber? Selvledelse Rigtig mange medarbejdere er i deres daglige arbejde selvstændige og "udøver" selvledelse. Hvad betyder det for lederen? Hvordan leder man de selvledende? Værdifri ledelse Efter at have arbejdet med værdier, visioner og missioner de sidste mange år, kunne det være interessant at iværksætte et projekt om, hvordan man kan lede uden. Pendulet vender. Ledelseroller og -identitet. Dialog mellem ledelsesniveauerne i kommunerne. Måske dele af projektet kan have en ledelsesfilosofisk tilgang. Faglighed og ledelse Betydningen af faglighed - er det vigtigt, at ens leder har en faglig baggrund indenfor eksempelvis det 3

4 socialpædagogiske område? Er vi i fremtidens samfund bedre stillet med en grunduddannelse for ledere - diplom - master e.lign.? Styrke topchefernes personlige lederskab 5. Organisationsformer Organiseringsformer. Hvordan kan vi organisere os som organisation og som ledergruppe? Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige modeller, og kan de med fordel blandes? Hvilke fordele og ulemper har de forskellige modeller i forhold til forskellige mål. 6. Arbejdsmiljø/sygdom Ledelse af syge medarbejdere Hvordan skal ledere arbejde med syge medarbejdere - og med at få dem tilbage på arbejdspladsen. Fokus er ikke på forebyggelse, men på opfølgning under sygdom, både i forhold til regelsæt, gode metoder mv. Alt for få medarbejdere kommer tilbage til arbejdspladsen efter et længere sygeforløb. Systemisk baseret ledelse og kommunikation Projektet skal udforske, hvordan forskellige kommunikationsformer kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø og anvendelse af organisationens fulde potentiale. 7: Innovation og udvikling Strategiske og metodiske veje til innovation. Et værktøj, der fokuserer på de strategiske og metodiske vinkler på en innovationsproces - både i forhold til ledelsen og medarbejderens rolle. Fokus på den medarbejderdrevne og brugerdrevne innovation er relevant. Projektet kan også fokusere på snitflader og synergi mellem mangfoldighed og innovation. Væksthus-bussen/ på tour Væksthus for Ledelse faciliterer det sublime værtsskab. Vi sender en bus ud i landet med ledelseseksperter, andre ledere (både fra den private og offentlige sektor). Ideen er at vi faciliterer ideudviklingen. De skal selv udtænke udtænke de gode ideer. 4

5 Andet: Det Ledelsespolitiske Danmarkskort Idéen er et danmarkskort, der viser de respektive kommuners/regioners ledelsespolitik/-grundlag/-værdier, samt beskrivelser af hvordan man arbejder med dem i praksis, både i hele kommunen/regionen og i de enkelte forvaltninger/områder. Dette til gensidig inspiration og idéudveksling. Endvidere vil man kunne vise ledernes uddannelsesniveau, politikker ift. attraktive arbejdspladser og andet. Kommunernes/regionernes arbejde med Kodeks for god ledelse vil også kunne vises. - Tanken er en website, linket fra lederweb.dk, hvor man vil kunne downloade diverse. Ledelse på tværs En styrkelse af ledelse på tværs og bedre samarbejde mellem ledere inden for forskellige fagområder i kommune/region. Hensigten er at skabe bedre sammenhæng i opgavevaretagelsen og bedre sammenhæng mellem det lille og det store fællesskab. Sammentænke udviklingsprojekter Skabe et samarbejde mellem Væksthuset og eks. NFA og Branchemiljøarbejdsrådet dermed skabe en synergieffekt og social kapital. Genbruge alle de gode resultater vi allerede har nået i Væksthusregi i sidste periode. Kan produkterne sættes sammen på nye måder, kan vi kommunikere anderledes om dem, så de får nyt liv osv. Lederen som sprogproducent Hvilke ord benytter lederne i den offentlige sektor, og hvordan skaber de rammerne for den udvikling der sker. Kommunikation indadtil : Lederen som strategisk kommunikator. Skabe sproglig bevidsthed i forhold til medarbejdertilfredshed og intern kommunikation. Kommunikation udadtil : Lederen som strategisk kommunikator i forhold til branding og rekruttering. Hvordan kan lederne være med til at skabe positiv omtale af offentlige arbejdspladser, så arbejdspladserne bliver eftertragtede og medarbejderne stolte af at arbejde i den offentlige sektor? Brugerorientering af forskning - formidlingsprojekt Afsætte kr. pr. forskerprojekt med henblik på at omsætte forskerviden til anvendelig praksisviden. 5

6 Efter strukturreformen Hvad kom der egentlig ud af reformen? Hvad er de gode historier. LEAN ledelse på flere niveauer. Implementering af LEAN. Lean version med fokus på mellemlederen Væksthuset spørger lederne om deres behov Opnå ideer til nye projekter ved at samle de ledere, der til daglig udøver ledelse, og spørge dem om hvad de reelt har brug for. 6

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere