Biblioteksforeningen Region Sjælland. Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/ Slagelse Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksforeningen Region Sjælland. Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/2 2012 Slagelse Bibliotek"

Transkript

1 Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/ Slagelse Bibliotek Tilstedeværende: Frederik Pedersen Tine Brings Brock Lars Lindskov Christel Grahndin Michael Gottfredsen Jana Nelth Drejer Anders Nielsen Rita Paldrup Inge Nielsen Vagn Ytte Larsen Ole Quist Bente Kaspersen Hans Michelsen Poul Quist Jørgensen Debat om Danskernes Digitale Bibliotek Vagn Ytte Larsen lagde op til debat: DB har haft kontakt til henholdsvis KL og Kulturministeriet under forhandlingerne om DDB. DB har fungeret som brobyggere og har med forskellige artikler etc. påvirket processen. Den største knast har været, at KL ikke har villet gøre det obligatorisk, men til beslutning i hver enkelt kommune. Man regner med at % af kommunerne tilmelder sig. Prisen er endnu ukendt, men vil ikke være en enhedspris, men pr. indbygger. Der skal laves et sekretariat det ender i Center for bibliotek og medier under Kulturstyrelsen. Når alle forhandlere har erklæret sig enig skal der udarbejdes forretningsmodeller, udbydes hvem der skal bygge det. Der skal forhandles ophavsret og licenser. Tidshorisont: Sandsynligvis medio Tanken er født i Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Der blev efterfølgende debatteret om især pris, digitale versus trykte materialer og DBs engagement i DDB.

2 Generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Næstformand Nanna D. Stryhn byder velkommen og nominerer Frederik Pedersen som dirigent. FP konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og gennemgår dagsordenen. Der er ingen indkomne forslag, og heller ingen kommentarer til dagsordenen. 2. Formandens beretning Hanne Pigonska har bedt mig som næstformand om at overtage opgaven med at aflægge beretning, da hun ikke har haft det fornødne overskud til opgaven efter hendes mands pludselige dødsfald i slutningen af sidste år. Jeg har noteret mig følgende aktiviteter: Generalforsamling og bestyrelsesmøder Ringsted Kongrescenter. Generalforsamling Slagelse Bibliotek Sorø. Hotel Postgården Greve Bibliotek Bestyrelsen har besluttet at møder fortrinsvis holdes på motorvejsakserne: Køge Sorø Roskilde Slagelse og at der skulle indledes med et fagligt gå-hjem-arrangement. Begge dele for at sikre størst mulig deltagelse både i de faglige arrangementer og i selve bestyrelsesmøderne. Vi har gennemført alle møderne, men tilløbsstykker det er det stadig ikke. Medlemsaktiviteter Centralbiblioteker. Hvorfor og hvordan? Oplæg ved Mogens Vestergaard, bibliotekschef ved Roskilde Centralbibliotek DBs årsmøde Helsingør Rundvisning på Sorø Akademi. I forbindelse med bestyrelsesmøde.

3 Studietur til Ystad. Arrangeret af Hans Michelsen og Inge Nielsen Programmet indeholdt møde med Ystads kulturchef Charlotta Blom Rudelv og formanden for kulturudvalget. Det var en meget fin og veltilrettelagt tur. Men skuffende deltagelse, til trods for at det var gratis. 12 fik en dejlig dag. Men der var ingen politisk deltagelse foreningens formand blev forhindret i sidste øjeblik og kun få personlige medlemmer i arbejde. Det fik mest karakter af en pensionisttur. Og det kan jo være hyggeligt nok. Men det er et stort arbejde at arrangere og man kan næsten ikke være bekendt at ulejlige politikere og embedsfolk i besøgsbyen. Turen blev evalueret på det følgende bestyrelsesmøde. Konklusionen blev at det var for stort et arbejde i forhold til deltagerantal og udbytte, hvorfor der ikke er planer om at arrangere studietur i Folkeoplysning og folkebiblioteker. Oplæg og diskussion om Ved formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Per Paludan. Gå hjem møde i forbindelse med bestyrelsesmøde, inspireret af DBs og Dansk Folkeoplysnings Fællesråds konference om Rum for uformel læring, som næstformand Nanna Stryhn deltog i d Der var mulighed for at invitere lokale folkeoplysningsfolk, men kun få havde taget imod invitationen og udelukkende fra Greve Konference: De nye partnerskaber hvor går grænsen? Sammen med Roskilde Bibliotekerne og Odsherred Bibliotek Deltagerantal: 77 incl. oplægsholdere og messedeltagere, der præsenterede lokale bud og udfordringer vedr. partnerskaber. BRS gav tilskud til konferencen, så deltagerprisen kunne holdes på 350 kr. Konferencen må siges at være vores største succes. den blev omtalt i Danmarks Biblioteker nr. 8, Henriette trak et stort læs stor tak for det DBs årsmøde Frederikshavn. Særlige initiativer: Aktivitetspuljen I et forsøg på at stimulere til lokal debat om bibliotekernes rolle og fremtid (og for at bruge nogle af vores mange penge!) blev det på sidste generalforsamling besluttet at sætte kr. af til en slags incitaments-pulje, hvor medlemskommuner kunne søge om kr. i støtte til arrangementer af bibliotekspolitisk karakter.

4 Der er kommet i alt 2 ansøgninger til 2 meget forskellige initiativer og begge har fået støtte på kr. hver. Den første ansøgning var fra Sorø Bibliotek, der søgte om tilskud til bemanding af biblioteksstand ved det årlige Barda-træf i Sorø med henblik på kunne profilere biblioteket over for de mange børn og børnefamilier der deltager i træffet. Tilbagemelding var at mellem og besøgte bibliotekets telt i løbet af de 2 dage, ligesom der var besøg af Ramasjang Live. Det kan diskuteres om arrangementet er helt i øjet i forhold til puljebeskrivelsen, der bruger ordet bibliotekspolitiske arrangementer. Men puljegruppen (formand, næstformand og kasserer) valgte at sige ja, og ved evalueringen vurdere om formålet med puljen skal nærmere beskrives. Den 2. ansøgning kom fra Greve Bibliotek som søgte om tilskud til at afholde et bibliotekspolitisk arrangement sammen med Solrød Bibliotek. Mødet skulle lægge op til debat mellem de fremmødte borgere om, hvordan deres folkebibliotek skulle se ud i fremtiden. Arrangementet løb af stabelen søndag d. 5. februar 2012 med Mikael Lindholm og Isabella Miehe- Renard som provokatører og med kaffe/kage ad libitum for 40 kr.. Der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra mødet. Her synes indhold og form at være lige i det bibliotekspolitiske øje, til gengæld har vi jo indirekte støttet en ikke-medlemskommune. Da ansøgningerne ikke kom væltende ind, sendte sekretæren en reminder ud i november. Puljen skal efter planerne evalueres medio Medlemssituationen Regionsforeningen er nu nede på 13 medlemskommuner ud af 17 mulige. Solrød meldte sig ud fra I 2011 har Faxe, Ringsted og Stevns kommuner meldt sig ud med virkning fra BRS tegner sig for 3 af de 5 udmeldelser fra 2012 (Hvidovre og Skive). Medlemsudmeldelserne bør give stof til eftertanke. Det samme bør den manglende politiske interesse for at lade sig vælge, deltage i bestyrelsesmøder og arrangementer. Heller ikke B-siden er et tilløbsstykke. Organisations- og strukturdebatten Det er nok den generelt trængte kommuneøkonomi, der bruges som begrundelse for udmeldelserne. Hver sten vendes. Men jeg tillader mig at postulere, at det også er økonomien i forhold til den oplevede nytteværdi af Danmarks Biblioteksforening.

5 Uanset hvor meget, man holder af bibliotekerne, og uanset, hvor vigtigt man synes det er at have et særligt talerør en lobbyvirksomhed - tror jeg ikke vi kommer uden om at økonomien, strukturen og organisationen er den største udfordring for DB s overlevelsesmulighed og dermed også for regionsforeningen. Emnet har fyldt meget og har flere gange været oppe at vende på bestyrelsesmøderne - mere eller mindre formelt blev der afholdt møde mellem DBs forretningsudvalg og repræsentanter for de regionale biblioteksforeningen om DBs struktur. Fra BRS deltog: næstformand Nanna Stryhn, Næstved og Michael Frederiksen, Faxe. I september 2011 publicerede DB et debatoplæg Hvordan skal vi udvikle vores fælles forening? For at sætte gang i debatten er der etableret en særlig blog men indlæggene er meget sparsomme og daterer sig fra september/oktober og der er 5 deltagere. Repræsentantskabet har haft det på dagsordenen og skal have det igen i forbindelse med repræsentantskabsmødet inden årsmødet til marts. I referatet fra sidste repræsentantskabsmøde 18. november omtales, at der skal udsendes et oplæg til regionerne om hvordan man på regionalt plan kan igangsætte debatten. Det er mig bekendt ikke udsendt endnu? Først på årsmødet i 2013 skal nye vedtægter vedtages. Det er meget bekymrende. Det går for langsomt. Jeg synes vi har forsøgt at skabe aktivitet og indbyde til debat. Men fremmødet er pauvert. Det politiske engagement i regionsforeningen er ikke overvældende. Jeg synes det er svært at være optimistisk med hensyn til fremtiden for DB og regionsforeningen medmindre der sker noget radikalt. Årsberetningen er accepteret/godkendt. Nanna D. Stryhn Næstformand i BRS

6 3. Godkendelse af regnskab BRS indtægt genereres fra DB en procentsats af bibliotekernes indbetaling til DB. 10 %. Indtægt på ca i 2011 falder i 2012 pga. udmeldelser til ca Regnskabet er revideret af uvildig revisor. Udgifter på i Har altid lagt vægt på at pengene i foreningen skulle vende tilbage til medlemmerne i kassebeholdning. Regnskabet er godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent, godkendelse af budget og aktivitetsplan Bestyrelsen foreslår samme kontingent som hidtil stadig 10 % Foreslår at der ikke afsættes penge til hverken studietur eller konference, men stadig penge til fyraftensmøder og bibliotekspolitisk pulje i alt kr. Kan kontingentet accepteres. Ja 5. Indkomne forslag Ingen 6. Valg af 1 medlem og 3 suppleanter til repræsentantskabet Der skal vælges et a-medlem til repræsentantskabet fordi Inger Andersen er udtrådt af repræsentantskabet (og bestyrelsen). Der skal endvidere vælges 3 personlige suppleanter kun politikere. Frederik Pedersen stiller op til repræsentantskabet. Lars Lindskov stiller op som suppleant (ikke personlig). Der er stadig 2 vakante suppleant-pladser da der ikke er flere a-medlemmer tilstede som kan vælges. 7. evt. VYL: I disse krisetider er det lykkedes bibliotekerne at tiltrække endnu flere besøgende end tidligere. Når økonomien går ned går besøgstallene op. De digitale besøg er steget endnu mere. Med DDB kommer de unge med. Bente Kaspersen: Mange synes, at det kan være svært at alt skal være digitalt, men mange synes også at kartotekskort var svære, så det skal ikke afskrække os.

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere