Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret"

Transkript

1 Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat godkendt og underskrevet. 2. Efterretningssager og meddelelser: a. J. 811/2/07 Benløse Menighedsråd: Materiale/parkeringsplads - udbetaling af 5% puljen. Vi har overført kr af 5% puljen til Benløse Menighedsråd til etablering af materiale/parkeringsplads, jf. Provstiudvalgets beslutning af 19. september b. J. 762/9/07 Bromme Menighedsråd: Bromme Kirkes klokker godkendelsesforretning. Roskilde Stiftsøvrighed har den 22. august 2007 modtaget Kirkeministeriets assisterende klokkekonsulent Per Rasmus Møllers skrivelse af 22. august 2007 vedrørende Bromme Kirkes klokker../. Det fremgår af erklæringen som vedlægges at konsulenten har godkendt installeringen af det automatiske ringeanlæg. Stiftsøvrigheden betragter herefter sagen som afsluttet. c. J. 114/31/07 Gyrstinge Menighedsråd: Opsigelse fra graver ved Gyrstinge Kirke. Stig Sørensen graver ved Gyrstinge Kirke opsiger sin stilling med virkning fra 1. oktober Vi fremsender tjenstligt til stiftet. 1

2 d. J. 508/17/07 Pedersborg Menighedsråd: Udbetaling fra 5% puljen stråtag. Vi har overført kr fra 5% puljen til menighedsrådet til stråtag, jf. Provstiudvalgets beslutning af 29. august e. J. 876/4/07 Pedersborg Menighedsråd: Ansøgningen om yderligere præstelig betjening i Pedersborg Sogn../. Vedlagt biskoppens skrivelse af 6. september f. J. 462/36/07 Sorø Menighedsråd: Tilbagebetaling af lån. Sorø Menighedsråd har den 1. oktober 2007 tilbagebetalt lånet i 5% puljen på kr g. J. 858/4/07 Tersløse, Skellebjerg og Niløse Menighedsråd: Ansættelse af kordegn../. Roskilde Stiftsøvrighed meddeler i vedlagte skrivelse af 17. august 2007, at de har modtaget menighedsrådenes indberetning om ansættelse af Egon Kryger Hinrichsen som kordegn ved Tersløse, Skellebjerg og Niløse Kirke pr. 1. august h. J. 489/58/07 Vetterslev Høm Menighedsråd: Ophævelse af prohiberet konto. Vi har godkendt Vetterslev Høm Menighedsråds anmodning af 12. september 2007 om frigivelse af restbeløbet på den prohiberede konto til brug for tilbagebetaling af lån på Restbeløbet er ca renter. i. Cirkulærer og meddelelser: J. 3/451/07 Begravelseslov ændring../. Kirkeministeriet fremsender 21. august 2007 forslag til ændring af begravelseslov i høring. 2

3 i. fortsat J. 3/452/07 Røgfri miljøer../. Kirkeministeriet fremsender 17. august 2007 vejledning om rygning i tjenesteboliger. J. 3/453/07 Landskirkeskat../. Kirkeministeriet fremsender 7. september 2007 fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for Pkt. 2a 2i taget til efterretning. Under pkt. 2i orienteredes om udskrivningsgrundlaget i Sorø ligningsområde herunder Sorø Kommunes udmelding fra Økonomiudvalgsmødet. Til forhandling: 3. J. 834/7/07 Bjernede Menighedsråd: Teleslynge og højttaler i Bjernede Kirke 5% puljen../. Bjernede Menighedsråd meddeler i vedlagte skrivelse af 18. september 2007, at de har genovervejet og ønsker at anskaffe teleslyngeanlægget fra SICOM. Provstikontoret kan oplyse, at sagen sidst har været på Provstiudvalgets dagsorden d. 2. maj 2007 pkt. 7. tilbuddet fra SICOM inkl. moms ca Provstiudvalget har godkendt menighedsrådets beslutning om anskaffelse af teleslyngeanlægget fra SICOM herunder et beløb på kr af Provstiudvalgets 5% pulje til formålet. 3

4 4. J. 902/1/07 Fjenneslev Menighedsråd: Ansøgning om regulering af driftsrammesaldo i årsregnskabet for /. Fjenneslev Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 4. september 2007 om at måtte regulere/nedskrive driftsrammesaldoen for statstilskuddet til kalkmaleriernes renovering på kr ,00 i indeværende regnskabsårs afslutning, således at man fremadrettet kan se den korrekte saldo på driftsrammen, som er til menighedsrådets rådighed. Godkendt. 5. J. 866/5/07 Lynge Menighedsråd: Resterende udgifter til istandsættelse af Lynge Præstegård 5% puljen../. Lynge Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 25. september 2007 om kr fra Provstiudvalgets 5% pulje til dækning af de resterende udgifter ved istandsættelse af Lynge Præstegård. Godkendt. 6. J. 895/2/07 Tersløse Menighedsråd: Arbejder ved Tersløse Præstegård/Sognegård 5% puljen../. Tersløse Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 13. september 2007 om kr alternativt kr inkl. moms fra Provstiudvalgets 5% pulje til etablering af flisebelagt sti fra kirkegårdslågen til sognegården samt til reetablering af området. Godkendt kr af Provstiudvalgets 5% pulje. 4

5 7. J. 903/1/07 Stenmagle og Stenlille Menighedsråd: Regulativ for kirkesanger Klaus Høgh-Lefholm../. Menighedsrådene fremsender 9. september 2007 vedlagte regulativ for kirkesanger Klaus Høgh- Lefholm ansat pr. 4. september Godkendt. 8. J. 793/5/07 Ørslev Menighedsråd: Tilsynsførende arkitekt på byggeriet af sognehus../. Ørslev Menighedsråd anmoder i vedlagte af 27. september 2007 om en tilsynsførende arkitekt til byggeriet af sognehus, idet det er Provstiudvalgets arkitekt Jean Haller, som står for byggeriet. Provstiudvalget besluttede, at tilsynet varetages af den bygningssagkyndige fra Næstved Provsti. 9. Diverse sager til afgørelse: J. 455/9/07 a. Bringstrup og Sigersted Menighedsråd: Automatisk ringeanlæg i Bringstrup og Sigersted Kirke 5% puljen. Bringstrup og Sigersted Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 5. oktober 2007 om midler kr ,00 inkl. moms fra Provstiudvalgets 5% pulje til dækning af automatisk ringeanlæg ved Bringstrup og Sigersted Kirke. Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud på arbejdet og ønsker at antage det billigste tilbud fra Thubalka. 5

6 9a fortsat Endvidere meddeler menighedsrådet, at arbejderne ønsket igangsat først i Provstiudvalget har principielt godkendt arbejderne, og anerkender menighedsrådets kompetence. Provstiudvalget anmoder om en yderligere redegørelse, om hvorvidt arbejdet kan afvente 2009 og indarbejdes i det ordinære budget, idet der ikke foreligger påbud fra Arbejdstilsynet. Endvidere anmodes der om redegørelse for, om øvrige arbejder vedrørende el og eventuelt øvrige håndværkerudgifter kan afholdes inden for eget budget. Provstiudvalget afventer de nye oplysninger til Provstiudvalgsmødet den 7. november. J. 899/3/07 b. Haraldsted Allindemagle Menighedsråd: Tækning af Haraldsted Præstegård 5% puljen../. Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 9. oktober 2007 om at få dækket udgifterne kr af Provstiudvalgets 5% puljen til tækning af Haraldsted Præstegård. Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om en redegørelse for kassebeholdningen. J. 336/11/07 c. Haraldsted Allindemagle Menighedsråd: Graver oprykning i lønrammer../. Haraldsted Allindemagle Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 9. oktober 2007 om godkendelse af, at graver Morten Vester Larsen oprykkes til lønramme 16/18 på baggrund af tidligere landbrugsuddannelse og uddannelser på AMU-kurser. Anbefales fremsendes til Roskilde Stiftsøvrighed. 6

7 J. 793/6/07 d. Ørslev Menighedsråd: Opførelse af graverhus ekstra poster 5% puljen../. Ørslev Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 9. oktober 2007 om kr ,50 inkl. moms af Provstiudvalgets 5% pulje til ekstraordinære poster ved opførelse af graverhus. Provstiudvalget besluttede at dække det fremkomne restbeløb af Provstiudvalgets 5% pulje. 10. Synsudskrifter: J. 242/14/07./. Bjernede Menighedsråd fremsender synsudskrift for Bjernede Kirke og Kirkegård. Pkt. 1 tag: Afventer provstesyn. J. 169/11/07./. Farendløse Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift for Farendløse Kirke og Kirkegård. Godkendt som drift arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. J. 225/10/07./. Gyrstinge Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift for Gyrstinge Kirke og Kirkegård samt Præstegård. Godkendt som drift arbejdet kan afholdes, når der er plads i budgettet. 7

8 10. fortsat J. 163/11/07./. Kværkeby Menighedsråd fremsender synsudskrift for Kværkeby Kirke og Kirkegård. Godkendt som drift arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. J. 904/1/07./. Skellebjerg Menighedsråd fremsender synsudskrift for Skellebjerg Kirke og Kirkegård. Godkendt som drift arbejdet kan afholdes, når der er plads i budgettet. 11. Elektronisk fremsendte synsrapporter. Til drøftelse. Udsat fra mødet d. 22. august Udsættes til næste møde. 12. Eventuelt. Orientering om budgettet for 2008 Tilbud om profilbrochure Peter Fischer-Møller orienterede om, de afholdte provstesyn i Provstiets nye områder (Stenlille og Dianalund), nye regler for honorering af Provstiudvalgets bygningssagkyndige, invitation til debatmøder om folkekirkens lokale økonomi, Betænkning 1491/2007 torsdag den 15. november 2007 kl i Roskilde Kongrescenter. Jørgen Henriksen orienterede om, at rørskaden i Benløse Præstegård dækkes af forsikringen. 8

9 Således oplæst og vedtaget Underskrifter: Peter Fischer-Møller. Jørgen Henriksen.. Poul O. Nielsen. Dorte Nørgaard.. Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen.. Mødet afsluttet kl

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere