Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende"

Transkript

1 Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at indsamle viden om, hvorledes behovet hos teenagere med en forælder med kræft i palliativ indsats, bedst bliver mødt. Resultaterne er baseret på svar fra tolv respondenter. Spørgeskemaet blev i første omgang sendt til seks udenlandske forskere, hvoraf to norske forskere besvarede. Herefter blev spørgeskemaet sendt til ti paneldeltagere, som skulle deltage i en konsensuskonference. Alle paneldeltagere har besvaret. Svarprocenten er således 75%. Identificering af teenagere i Der er generel enighed om, at det er relevant at finde ud af, om en patient i palliativ indsats i såvel tidlig (100% enige), sen (92% enige) og terminal fase (92% enige) har børn. Ligeledes er der generel enighed om, at det skal noteres i patientens journal, hvis der er børn i (92% enige). Indledende konsultation Der er generel enighed om, at familier med en kræftpatient i palliativ indsats og en teenager skal tilbydes en indledende konsultation med henblik på at klargøre, om der er et behov for intervention (92% enige). Imidlertid er der ikke enighed om, hvorvidt det skal være en bestemt profession, der er ansvarlig for den indledende konsultation (67% svarer ja, 33% nej), samt hvilken profession (figur 1): Figur 1. Who should be responsible for the initial consultation? Størstedelen af respondenterne er enige i, at den person, som er ansvarlig for den indledende konsultation, skal have et overblik over henvisningsmuligheder samt have viden om samtale og kommunikation

2 Interventionstype Der er ikke enighed om, hvilken type af intervention, der er den mest relevante at tilbyde med henblik på at imødekomme behovet hos en teenager, der har en forælder med cancer i palliativ indsats. Halvdelen af de adspurgte mener, at familieintervention er den mest relevante interventionstype. Figur 2. Which type of intervention do you think is the most relevant to offer in order to meet teenagers needs who have a parent with cancer in palliative care? Klassificering af familietyper (David Kissane) Der er i alt otte ud af tolv respondenter (67%), der er enige eller delvist enige i, at en families behov for støtte kan differentieres ud de fire kategorier, som David Kissane har defineret. En respondent (8%) er hverken enig eller uenig, mens tre respondenter (25%) er delvist uenige (se figur 3). Figur 3: To what extent do you agree that family s need of support can be differentiated by the family s cohesiveness, expressiveness, and capacity to deal with conflict i.e. by the following categories (made by David Kissane) (Supportive families, intermediate families, sullen families, hostile families)? - 2 -

3 Familieintervention rettet mod supportive families Der er seks ud af tolv (50%), der mener at en familieintervention rettet mod supportive families skal indeholde hjælp til at forberede på tabet af, mens de øvrige seks respondenter er hverken enige eller uenige. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at interventionen skal hjælpe til at forbedre åben kommunikation i, indeholde interventioner rettet mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen, samt at interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte i og at interventionen skal indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske problemstillinger (figur 4). Der er ni ud af tolv respondenter (75%), der mener, at intervention rettet mod supportive families skal begynde i den tidlige palliative fase, mens to respondenter (17%) angiver den sene palliative fase, og en respondent (8%) angiver et andet tidspunkt. Figur 4. To what extent do you agree a family intervention for supportive families should contain the following? Hjælp til at forberede på tabet af Hjælp til at forbedre åben kommunikation i Interventioner rettet mod forældrene mhp. at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen Afdække, om der er behov for yderligere støtte i problemstillinger - 3 -

4 Familieintervention rettet mod intermediate families De fleste af respondenterne er enige i, at en familieintervention rettet mod intermediate families skal indeholde hjælp til at forberede på tabet af og hjælpe til at forbedre åben kommunikation i. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at familieinterventionen skal indeholde interventioner rettet mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen samt at en interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte i og at interventionen skal indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske problemstillinger (figur 5). Der er elleve ud af tolv respondenter (92%), der mener at intervention rettet mod intermediate families skal begynde i den tidlige palliative fase. Figur 5. To what extent do you agree a family intervention for intermediate families should contain the following? Hjælp til at forberede på tabet af Hjælp til at forbedre åben kommunikation i Interventioner rettet mod forældrene mhp. at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen Afdække, om der er behov for yderligere støtte i problemstillinger Familieintervention rettet mod sullen families De fleste af respondenterne er enige i, at en familieintervention rettet mod sullen families skal indeholde hjælp til at forberede på tabet af og hjælpe til at forbedre åben kommunikation i. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at familieinterventionen skal indeholde interventioner rettet mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen samt at en interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte i og at interventionen skal indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske problemstillinger (figur 6). Der er elleve ud af tolv respondenter (92%), der mener at intervention rettet mod sullen families skal begynde i den tidlige palliative fase

5 Figur 6: To what extent do you agree a family intervention for sullen families should contain the following? Hjælp til at forberede på tabet af Hjælp til at forbedre åben kommunikation i Interventioner rettet mod forældrene mhp. at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen Afdække, om der er behov for yderligere støtte i problemstillinger Familieintervention rettet mod hostile families De fleste af respondenterne er enige i, at en familieintervention rettet mod hostile families skal indeholde hjælp til at forberede på tabet af og hjælpe til at forbedre åben kommunikation i. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at familieinterventionen skal indeholde interventioner rettet mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen samt at en interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte i og at interventionen skal indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske problemstillinger (figur 7). Der er elleve ud af tolv respondenter (92%), der mener at intervention rettet mod hostile families skal begynde i den tidlige palliative fase. Figur 7. To what extent do you agree a family intervention for hostile families should contain the following? Hjælp til at forberede på tabet af Hjælp til at forbedre åben kommunikation i Interventioner rettet mod forældrene mhp. at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen Afdække, om der er behov for yderligere støtte i problemstillinger Kvalifikationer hos den ansvarlige for familieintervention Størstedelen af respondenterne er enige i, at den person, der har ansvaret for at gennemføre familieinterventionen, skal have viden om familierelationer og familiedynamik, skal være i stand til at - 5 -

6 håndtere konflkikter i familier, have viden om andre rådgivnings- og støtte muligheder. Der er fem ud af tolv respondenter (42%), der er enige i, at den person, der har ansvaret for at gennemføre familieinterventionen, skal have viden om kræft og kræftbehandlingsforløb, mens seks respondenter er delvist enige (50%), og en respondent er hverken enig eller uenig (8%). Derudover er størstedelen af deltagerne enige i, at den ansvarlige person skal være i stand til at arbejde tværfagligt, have stærke kommunikationsevner, have viden om sorg, krise og udviklingspsykologi samt være i stand til at reflektere over egen praksis i eksempelvis supervisions-sessioner (figur 8). Figur 8. To what extent do you agree the professional in charge of the family intervention should possess the following qualifications? Have viden om familierelationer og familiedynamik Være i stand til at håndtere familiekonflikter Have viden om andre rådgivnings- og støtte muligheder Have viden om kræft og kræftbehandlingsprocessen Skal være i stand til at arbejde tværfagligt Have stærke kommunikationsevner Have viden om sorg, krise og udviklingspsykologi Være i stand til at reflektere over egen praksis i supervisions-sessioner eller på andre måder Inddeling af teenagere ud fra deres behov for støtte Der er ikke enighed blandt respondenterne om, hvorvidt det er relevant at inddele teenagere ud fra deres behov for støtte i følgende tre kategorier: 1. ressourcestærke teenager, 2. teenager med behov for støtte 3. teenagere med få ressourcer (figur 9). Figur 9: To what extent do you agree the way below is a relevant way to divide teenagers according to their need of support? (Resourceful teenagers, teenagers with support needs, teenagers with few resources) - 6 -

7 Ressourcestærke teenagere Svarene på spørgsmålene om, i hvor høj grad respondenten er enig i, at en intervention rettet mod ressourcestærke teenagere skal indeholde nedenstående elementer, fordeler sig som vist i figur 10. Det varierer i hvor høj grad, der er enighed om, at en intervention rettet mod ressourcestærke teenagere skal indeholde nedenstående elementer. Overordnet set er størstedelen af respondenterne enige eller delvist enige i, at nedenstående elementer skal indgå. Der er dog enkelte respondenter, der er delvist uenige i, at interventionen skal indeholde støtte til teenageren i at få en velfungerende hverdag og netværk (en respondent (8%)), at interventionen skal indeholde en individuel intervention (to respondenter (17%)) eller gruppeintervention (en respondent (8%))

8 Figur 10. To what extent do you agree an intervention for resourceful teenagers should contain the following? Hjælp til at forberede på tabet af Hjælp til at styrke åben kommunikation i Interventioner for forældrene mhp. at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen Afklaring af, om der er behov for yderligere støtte anliggender Støtte teenageren i at få en velfungerende hverdag og netværk En individuel intervention for teenageren En gruppeintervention for teenageren Teenagere med behov for støtte Svarene på spørgsmålene om, i hvor høj grad respondenten er enig i, at en intervention rettet mod teenagere med behov for støtte skal indeholde nedenstående elementer, fordeler sig som vist i nedenstående figur 11. Størstedelen af respondenterne er enige eller delvist enige i, at nedenstående elementer skal indgå i en intervention rettet mod teenagere med behov for støtte. Ingen af respondenterne angiver at være uenige eller delvist uenige. Figur 11. To what extent do you agree an intervention for teenagers with support needs should contain the following? - 8 -

9 Hjælp til at forberede på tabet af Hjælp til at styrke åben kommunikation i Interventioner for forældrene mhp. at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen Afklaring af, om der er behov for yderligere støtte anliggender Støtte teenageren i at få en velfungerende hverdag og netværk En individuel intervention for teenageren En gruppeintervention for teenageren Teenagere med få ressourcer Svarene på spørgsmålene om, i hvor høj grad respondenten er enig i, at en intervention rettet mod teenagere med få ressourcer skal indeholde nedenstående elementer, fordeler sig som vist i nedenstående figur 12. Langt størstedelen af respondenterne er enige eller delvist enige i, at nedenstående elementer skal indgå i en intervention rettet mod teenagere med få ressourcer. Ingen af respondenterne angiver at være uenige eller delvist uenige. Figur 12. To what extent do you agree an intervention for teenagers with few resources should contain the following? - 9 -

10 Hjælp til at forberede på tabet af Hjælp til at styrke åben kommunikation i Interventioner for forældrene mhp. at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen Afklaring af, om der er behov for yderligere støtte anliggender Støtte teenageren i at få en velfungerende hverdag og netværk En individuel intervention for teenageren En gruppeintervention for teenageren Opdeling af interventioner på teenagernes alder og køn Der er to respondenter (17%), der er uenige i, at interventionen skal differentieres ud fra teenagerens alder, to respondenter (17%) er delvist enige, mens otte respondenter er enige heri (67%). Der er uenighed blandt respondenterne om hvorvidt, interventionen skal opdeles på køn (figur 13): Figur 13: To what extent do you agree the intervention should be differentiated according to the teenager s sex?

11 Tidspunkt for intervention målrettet teenagere Der er ti ud af tolv respondenter (83%), der mener, at interventionen målrettet teenagere, skal påbegyndes i den tidlige palliative fase. Kvalifikationer hos den ansvarlige for interventioner målrettet teenagere Størstedelen af respondenterne er enige i, at den ansvarlige for interventioner målrettet teenagere skal have nedenstående kvalifikationer, undtagen ved udsagnet om, at denne person skal have viden om kræft og kræftbehandlingsforløb. Her er fem respondenter enige (42%), fire respondenter delvist enige (33%), og tre respondenter hverken enige eller uenige (25%) (figur 14). Figur 14. To what extent do you agree the professional in charge of the family intervention should possess the following qualifications? Have viden om familierelationer og familiedynamik Være i stand til at håndtere familiekonflikter Have viden om andre rådgivnings- og støtte muligheder Have viden om kræft og kræftbehandlingsforløbet Skal være i stand til at arbejde tværfagligt Have stærke kommunikationsevner Have viden om sorg, krise og udviklingspsykologi Være i stand til at reflektere over egen praksis i supervisions-sessioner eller på andre måder

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År

Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN 2004 Evaluering af sygeplejen til brystkræftpatienter i Danmark Standarder for sygeplejen Maj 2004 Evaluering af sygeplejen

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP)

GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP) This document available in English Contains 36 pages GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP) Development of Supportive Packages for Parents and Teachers

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere