Solrød Menighedsråd HUSK DEBATMØDE D. 28. FEB. I JOHANNESKIRKEN I GREVE. Menighedsrådsmøde. Den 16. Feb Blad nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Menighedsråd HUSK DEBATMØDE D. 28. FEB. I JOHANNESKIRKEN I GREVE. Menighedsrådsmøde. Den 16. Feb. 2006 Blad nr. 1"

Transkript

1 Solrød Menighedsråd: referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 16. Feb. kl i Solrød Strandkirke Den 16. Feb Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Karin Justesen, Michael Rønne Rasmussen, Boris Thomhav Fraværende uden afbud: HUSK DEBATMØDE D. 28. FEB. I JOHANNESKIRKEN I GREVE Dagsorden : /01 På formandens forslag godkendte menighedsrådet at der under et nyt punkt 22a kan træffes beslutning om evt. låneoptegning til ud-/ombygning af Sandbakken /01 Godkendelse af referatet for mødet den 11. Jan Vedr. etablering af en sø i yderste hjørne af annexkirkegården bekræftede menighedsrådet beslutning om en løsning med en membran, og med en recirkulationspumpe med vandværksvand der evt. kan suppleres med opsamlet regnvand. Denne beslutning er indarbejdet i efterfølgende skrivelse til stiftet /02 Drøftelse af Debatoplæg over opgaver i Sogn, Provsti og Stift Pkt /02 TEMAPUNKT /02 Der blev omdelt et oplæg fra Bent Hartvig Petersen som kommenterede Kirkeministriets debatpapir. Herom fulgte en bredere drøftelse, hvor man også inddrog overvejelsr fra det tidligere debatmøde i Ringsted Kongrescenter. Der vedlægges et bilag til dette referat som er et resume af menighedsrådets drøftelser ad punkt 2. Da det er et meningsreferat alene til brug for det efterfølgende debatmøde den 28.febr - og alene er udarbejdet for referentens egen regning - skal teksten i bilaget ikke godkendes efterfølgende, men kan evt. anvendes som en huskeliste med de emner der kan være relevante eller synspunkter, der kan føres frem på mødet i Johanneskirken den 28. febr PT er tilmeldte til mødet den 28.febr: Præsterne, Mogens og Aase Sørensen, Bent Hartvig Petersen, Inge Bonnesen. Frist for tilmelding til kontoret den 24. febr /03 /03 Forslag til en alkoholpolitik på kirkens arbejds- Mogens Sørensen refererede fra

2 pladser. * Seneste nyt personalemødets Den 16. Feb overvejelser, der Blad går nr. i 2 retning af at efterspørge input og forslag fra rådsmedlemmer og medarbejdere ud fra det synspunkt at en alkoholpolitik som udgangspunkt kun kan fungere på basis af medarbejdernes accept. Personaleudvalget forespørger i stiftet om erfaringer andre steder og indkalder således fortsat forslag og ideer fra alle. I den forbindelse erindrede Anne-Marie Andersson og at der er megen inspiration at hente på nettet /04 /04 Udvidelse af annexkirkegården Kirsten Hartvig Petersen orienterede om hvor Orientering fra kirke- kirkegårdsudvalget langt sagen står med stiftet, provsti og høringer hos sagkyndige. Der har været møde med kommunen om miljøspørgsmål på materialegården, f.eks. vedrørende oliespil. Spørgsmålet om anvendelse af vand til søen blev også drøftet. Der var ingen problemer hverken med olie eller vand. Bent Hartvig Petersen fortalte om problemer med samarbejdet med det rådgivende ingeniørfirma, hvor det er vanskeligt at få firmaet til at slutte sagen /05 /05 Orientering om Kirkegårdsvedtægterne Bent Hartvig Petersen orienterede om at tillæg til kirkegårdsvedtægt ligger til godkendelse i provstiudvalget /06 /06 Godkendelse af TILLÆG no. 4 til Bent Hartvig Petersen præsenterede tillæg nr Kirkegårdsvedtægt. 4. Der var flere opklarende spørgsmål om Bilag hvem der er kirkegårdsbestyrelse. Svaret er at kirke-kirkegårdsudvalget fungerer som bestyrelse og i udvalgets fravær fungerer kirkeværgen. Der var enighed om forslag til tillæg 4 sendes til provstiudvalget som det foreligger /07 Messehagel-udvalget. Orientering fra udvalget Pkt /03 / Bilag 06.02/08 /07 Inge Bonnesen fortalte om arbejdet med ideer til en ny messehagel. Der er møde i kirkerummet 3. marts kl. 14. Det aktuelle er en ny messehagel til trinitatistiden, hvor farver og tegning kan passe til kirkerummets farver og strandsymbolikken

3 Organisternes arbejdsmiljø. * Senest nyt /08 Den 16. Feb Blad nr. 3 Kirsten Hartvig Petersen orienterede om mulighederne for arbejdsmiljøforanstaltning på organistens arbejdsplads i landsbykirken. Der arbejdes videre med en støjdæmpende plexiglasplade, der ophænges på orglet over organisten /09 /09 Ansættelse af afløser for Boris Mogens Sørensen orienterede om ansættelse af en ny graver, som efterfølger Boris. Alle kan indmelde ideer og ønsker til evt. ændringer af rutiner, opgaveløsning m.v /10 Drøftelse af MR s anvendelse af E-post Pkt /09 /10 Anne-Marie Andersson orienterede om det nye system med E-post på IT-skrivebordet. Det besluttes at alle der har kode til skrivebordet - hen ad vejen skal på E-post /11 Sogneindsamlingen d. 5. Marts 2006 /11 Birger Guldbæk opdaterede om sogneindsamlingen. Der var flere ideer til øget informationsvirksomhed rettet til potentielle indsamlere /12 /12 Meddelelser fra kasseren Kassereren henviste til udsendt notat med tal på beregnet driftsoverskud fra 2005 til brug i 2006 af 14. februar størrelsesordenen kr, hvoraf der er forlods disponeret for omkring kr (til salmebøger og til lapidarium).. Der var enighed om den videre procedure for arbejdet med overskuddet. Til mødet i marts kan alle medbringe evt. forslag til forbrug i 2006 finansieret af det resterende overskud på optil kr. Forslag benævnes og beskrives kort med en budgetskitse på max 1 A-4-side. På martsmødet kan forslaget begrundes mundtligt. Efter mødet samles økonomiudvalget den 15. marts og foretager endelig indstilling til menighedsrådets godkendelse på mødet i april /13 /13 Meddelelser fra kateketen Anita Obeling fortalte at medhjælperen til minikonfirmander er stoppet pga sygdom. Det undersøges om der er mulighed for at skaffe assistance.

4 06.02/14 /14 Den 16. Feb Blad nr. 4 Meddelelser fra organisterne /15 /15 Meddelelser fra graveren 06.02/16 /16 Meddelelser fra kirkeværgen 06.02/17 /17 Meddelelser fra præsterne Charlotte Gravesen fortalte planer for en rytmisk gudstjeneste den 5. marts /18 /18 Gudstjenesteudvalget Drøftelse af Nadver-riturialet / udsat til febr. 06 Charlotte Gravesen fortale om erfaringerne med afprøvning af c- nadverritualet (uden O du guds lam ). Der var enighed om at Solrød Sogn fortsætter indtil videre med c-ritualet /19 /19 Samarbejde sogne/præster/menighedsråd: 06.02/20 /20 Meddelelser fra formanden Leif Ellerbæk fortalte om arbejdet med Pinse på herrens mark. Fremover kan alle følge med i arbejdet og planlægningen på hjemmesiden: RS: Div. cirkl. fra KM, samt div. Infomationer om årsregnskabs- og budgetskemaer. Kursuskatalog fra Løgumkloster Højskole Distr.F. Indbydelse til årsmødet på Nyborg Strand. Bilag Distr.F: Indbydelse til generalforsamling. Bilag Køge Provsti s Ydre Mission indbyder til Foredrag Distr.F. Aflysning af arrangement Køge P.: Skrv. vedr. ændrings af sammensætning af udvalget. Til efterretning Evt. tilmelding til Landsforeningens årsmøde den juni til Birger Guldbæk senest den 18. febr /22 /22 Meddelelser fra udvalgene: Aktivitetsudvalget EDB-udvalget Gudstjenesteudvalget: A-udv.: Der indkaldes til møde senere EDB-udv.: Gudstj.udv.: Der henvises til udsendt referat

5 PR-udvalget Kirke- Kirkegårdsudvalget Kirkebladsudvalget Præstegårdsudvalget Personaleudvalget Økonomiudvalget /22A 06.02/23 Joyfull Noise PR-udv.:Der Den 16. Feb. indkaldes 2006 til møde senere. Blad nr. 5 (Uden for dagsordenen præsenterede Leif Ellerbæk ideen om en databasebaseret hjemmeside) Kirke-kirkegårdsudvalget indkalder snarest til møde. Kirkebladet:Deadline til næste nr. er 15. maj. Præstegårdsudvalget :. Pers.-udv.: Der er ansat ny graver og der arbejdes videre med en alkoholpolitik Nyt punkt: /22 A Beslutning om finansiering af udbygning af Sandbakken 12.: Menighedsrådet godkender økonomiudvalgets indstilling om at der ansøges om optagelse af et lån til finansiering af udbygningen på basis af den godkendte tegning med tilhørende finansieringsplan således at opsparingen i 5-årsplanen konverteres til delvis finansiering af rente og afdrag på lån. / /24 /24 Solrød Sogns Menighedspleje Leif fortalte om helikoptertur med børnesorggruppen( ref: fantastisk historie!) 06.02/25 /25 Revideret regnskab fra Møllebjerg vejlaug er udsendt Eventuelt: til referat /mr-feb. 2006/ref.: Steen Arnstrup /16.febr

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed SOLRØD MENIGHEDSRÅD Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed til konstituerende møde onsdag den 20. november 1996 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Dagsorden: Menighedsrådsmøde Dato: 20. november

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 8. sept. 1998 kl. 19.00 i Den Ll. Gade 10B. Fraværende med afbud: Charlotte Gravesen,

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

(Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.)

(Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.) Referat fra ordinær generalforsamling i Brønshøj Parcelforening. (Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.) Mødedato: 28.02.2005, kl. 19.30. Mødested: Pilegården,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere