Uddannelse, Forskning og Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse, Forskning og Erhverv"

Transkript

1 Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr Brevid Ref. NIR Dir. tlf NOTAT: Bilag: Status på Udviklingsstrategiernes projekter 29. januar 2014 Uddannelse, Forskning og Erhverv Liv i byen Innovativ uddannelsesby 2014 Liv i byen Ungecafe Forskningens døgn Universitets-by-år Ungedag Mad på Musicon Demokratimaskinen Universitetsbyen Uddannelse til alle Udviklingsaftale med RUC Partnerskabsaftale med UCSJ Forskerpark RISØ/DTU Drenge i uddannelse Grænseoverskridende undervisning i nordiske skoler Partnerskab med madkulturen Headspace Viden til virksomhederne er relateret til erhvervs- og turismepolitikken Internationalt samarbejde

2 Side2/54 Det musiske Roskilde Fødekæden Den musiske fødekæde KulturCrew Børn og unge som kulturarrangører Ungeredaktion Roskilde Synger Det rytmiske Roskilde Samarbejdsaftale med Roskilde Festival Danmarks Rockmuseum Udvikling af den kreative bydel Musicon Hal 12 Bandakadamiet Råstofområdet koblet til Musicon Mobilscene Historisk-kulturelt Roskilde Domkirke Den dynamiske bymidte Roskilde Live Muserum Byens hus Orange Route Havhingsten Sundhed og idræt Idræt og bevægelse Flere spilleflader, Roskilde Idræts- og kongrescenter Bevægelse i det offentlige rum Roskilde Cykelby Bevægelse målrettet folkeskolen Sundhedsindsats til unge på gymnasier Samarbejder med patientforeninger Idrætsaftaler med kommunal støtte Team Danmark aftalen Sport2Go (Roskilde2Go) Breddeidrætskommune Tiltrækning af større events Sundhed og natur Løbe og aktivitetsrute, Jyllinge Børn og bevægelse, Viby Bynær natur og bevægelse, sydbyen Bedre formidling af blå/grønne muligheder Anløbssteder og opholdssteder Skolehaver Skjoldungelandet

3 Side3/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Innovativ Uddannelsesby 2030 Der er tale om en indsats, der samler en række aktiviteter, som alle har fokus på at gøre Roskilde mere attraktiv for unge og som uddannelsesby: En årlig Ungedag er blevet en tradition i Roskilde Kommune og er et led i at fremme Roskilde som en innovativ uddannelsesby. Ungeudvalget er nedsat og har en pulje til uddeling til ungeprojekter og udvalget er blevet høringsberettiget i politiske sager, der vedrører unge. App en Roskilde Live (som omtales andetsteds) er et initiativ for på en overskuelig måde at få formidlet de mange muligheder Roskilde byder på også til unge Innovationsprojektet Ungeguiden er et banebrydende tiltag med fokus på unges vej til uddannelse og job. I UngeGuiden er medarbejdere fra Jobcentret, Ydelsescentret og vejledere fra UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning samlet fysisk og guider unge mellem 18 og 29 år videre Roskilde Campus er et netværk mellem lederne af alle uddannelsesinstitutioner i Roskilde samt andre uddannelsesaktører, fx UU og Studievalg Sjælland. Roskilde Kommune varetager sekretariatet og er repræsenteret ved leder af UU og direktør for Velfærd. Velfærd er i samarbejde med Roskilde Campus i gang med at starte et samarbejdsprojekt om at lette overgangene mellem uddannelserne, fra dagtilbud til folkeskole til ungdomsuddannelse og til videregående uddannelse. Roskilde Kommune er privilegeret ved at have uddannelser på alle niveauer og gode erfaringer med tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdsprojektet Overgange i naturfag er under opstart, og der er endnu ikke afsat finansiering af samarbejdet. Der er afsat kr. til samarbejde med University College Sjælland om fleksibel opkvalificering af lærernes linjefagskompetencer i forbindelse med den nye Folkeskolereform. Formålet er at afdække lærernes reale kompetencer og udvikle fleksible opkvalificeringsforløb. De ovennævnte projekter og tiltag er sat i værk og udvikles løbende i samråd med de unge. Ultimo 2013 forelægges sager for Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om tiltag i forlængelse af den seneste ungedag den 28. oktober 2013, med forslag til nye mål til ungepolitikken foreslås bl.a.: - Udbredelse af kendskabet til pungepuljen - Udvikling af aktiviteter i det nye anlæg ved søen mellem RUC og Trekroner - Udvikling af Latinerhaven - Mobilt projektværksted, der tilbyder ung vejledning til spirende eventmagere Overgangsprojektet i samarbejde med Roskilde Campus er under opstart. Fælles model for udvikling af lærerkompetencerne er under udarbejdelse. Der er ikke noget sluttidspunkt på dette indsatsområde. Der skal løbende udvikles og tilpasses initiativer med fokus på de unge og udviklingen af den innovative uddannelsesby. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner-ne er præget af flere konkrete samarbejdsprojekter, der hvor der er synergieffekt af samarbejde mellem parterne.

4 Side4/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Ungecafé Der er etableret samarbejde med INSP om en ungecafe primært drevet af frivillige. Cafeen skal medvirke til at skabe stærke sociale fællesskaber for unge i Roskilde. De mere sårbare unge integreres med de ressourcestærke unge, der kommer på INSP, og samarbejder i folkekøkkenet. Der er hovedsagelig tre grupper af sårbare unge; flygtninge- / indvandrerunge, primært fra Sprogskolen, unge fra Produktionsskolen og Teknisk Skole som også er kendt af Ungeteamet og unge fra Center for Socialpsykiatri. et er i mål og mere til. Det er videreudvikling og ikke mindst sikring af fremadrettet drift, der er i fokus nu, fx gennem etablering af partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, Roskilde Kommune og INSP! som forening. Det handler især om at sikre værtsfunktion og udvikle introforløb for nye brugere. Den oprindelige ungecafe-idé fungerer i praksis nu som Ungt Folkekøkken tirsdage, Madklub i samarbejde med Center for Socialpsykiatri onsdage, samt med unge deltagere i det voksne frivillige Folkekøkken torsdage, hvor netværkssvage unge via Fritidsjobbanken trænes til og får fritidsjob. Flere fortsætter som frivillige på INSP!. Køkkenaktiviteterne er mulige, i kraft af INSP! Mads produktionsfaciliteter. Maden er blot blevet en lille del af et større sammenhængende ungetilbud på INSP!, som blander en mangfoldighed af unge med en mangfoldighed af voksne og ældre oftest drevet af brugerne selv og med et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra kommune og ungdomsuddannelser, samt frivillige og ung delvist lønnet, men helt central værtsfunktion på INSP! Værtsfunktionen sikrer, at nye brugere bliver taget godt imod, at der sker en kobling af ressourcestærke og mere sårbare unge, at det er nemt at stige på aktiviteter og at udvikle egne initiativer. På INSP! er den unge vært en kulturskaber den, der fremmer en inkluderende adfærd hos alle. I forhold til kommunens medarbejdere i Ungeteamet, Ungenetværket, Ungeguiden og ungdomsuddannelserne er den unge vært den, man laver aftaler med, og henviser sårbare unge til. Det er værten, som arrangerer intromøder med fx 10. Klassecenter, viser unge flygtninge-indvandrer til rette mv. Især samarbejdet mellem Center for Socialpsykiatri og INSP! har udviklet sig med afsæt i Ungecafé-ideen. Resultater og potentialer er formidlet på konferencer, i fælles puljeansøgning mv. som en social innovation. I februar kommer Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL på besøg herom. Der er et stærkt ønske om at få beskrevet og videreudviklet aktiviteter og metoder, ikke mindst dokumenteret resultater og effekter for at kunne overføre og formidle til andre samarbejder mellem kommune og foreningsliv. Erfaringer indgår bl.a. i nye samarbejder mellem INSP! og Center for Alkohol- og Stofafvænning. Videreførelse og -udvikling skal afklares i forbindelse med der tages stilling til, hvad der skal ske efter INSP! som forprojekt afsluttes.

5 Side5/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 1 liv i byen) Forskningens Døgn Forskningens Døgn er en årlig tilbagevendende vidensfestival med arrangementer der finder sted over tre dage hele landet over. Det er Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som står bag arrangementet. Formålet med denne vidensfestival er at øge opmærksomheden og vække interesse for forskning hos den danske befolkning og skabe forståelse for den betydning, som forskning har for vores samfund og hverdag. Arrangementet Forskningens Døgn bidrager rigtig fint til udviklingsstrategien. Arrangementet er en rigtig god platform for mange af de deltagende videns- og uddannelsesinstitutioner, i forhold til at vise borgerne i Roskilde hvad de kan og hvad de står for. Desuden lærer de også hinanden indbyrdes bedre at kende og der kan muligvis skabes noget synergi. Roskilde Kommune var i 2013 for 6 år i træk, værtskommune for Forskningens Døgn. Arrangementet fandt sted på Stændertorvet lørdag den 4. maj og havde deltagelse af Teknologisk Institut, DTU, Erhvervsakademi Sjælland, Astronomisk Forening, Roskilde Universitet, Roskilde Museum, Roskilde Bibliotekerne mfl. Forberedelsen til arrangementet starter op januar 2014, under forudsætning af, at deltagerne ønsker at deltage i arrangementet også løber arrangementet af stablen den sidste lørdag i april Ingen

6 Side6/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv Universitetsbyåret Universitetsbyåret er en udløber af den udviklingsaftale som Roskilde Universitet og Roskilde Kommune indgik i Formålet med Universitetsbyåret har bl.a. været følgende: At understøtte RUC s 40 års jubilæum og de aktiviteter der fandt sted i forbindelse med dette jubilæum At styrke tilknytningen mellem de studerende på RUC, virksomhederne og Roskilde By. At sætte fokus på Universitets betydning for Roskilde som vidensby At udvikle nye samarbejdsrelationer mellem Roskilde Kommune, RUC og andre aktører i Roskilde. Der har været nedsat 5 projektgrupper, alle med repræsentanter fra hhv. RUC og Roskilde Kommune. Universitetsbyåret har understøttet udviklingsstrategien perfekt, da det har skabt tættere bånd mellem RUC og Roskilde Kommune og gjort at Roskilde i dag er tættere på at kunne karakteriseres som en Universitetsby og ikke bare en by med et Universitet. Der har været afholdt mange forskellige arrangementer under Universitetsbyåret i form af enkeltbegivenheder som f.eks. (Innovation-camp, symposium og Sun-Rise Konference), arrangementer der haft til formål at koble de studerende tættere på byen (semesterstartsarrangementer, beretningsweekend), og fysiske, mere varige spor som RUC s midlertidige indflytning på Stændertorvet og Kultur- og aktivitetspladsen ved Trekroner Sø. et Universitetsbyåret stopper med udgangen af Så har det kørt 1½ år siden august Aktiviteterne under Universitetsbyåret har været finansieret med kr. af RUC i 2012 og kr. fra Roskilde Kommune (udviklingspuljen) i Der er ikke opsat konkrete effektmål, men projektet har løbende været evalueret af Rektoratet og Direktionen og bliver endelig evalueret på et møde den 25. februar 2014.

7 Side7/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Ungedag Ungedagen er en årligt tilbagevendende begivenhed arrangeret af Ungeudvalget og Roskilde Kommune. Unge inviteres til workshops, hvor de kan diskutere og præge udviklingen i lokalområdet. Ungedagen behandler både tiltag i form af events og arrangementer samt udvikling af fysiske byomårder. Mål for ungedagen er: 1) Give de unge muligheder for at idégenerere og være med til at præge udviklingen i lokalområdet 2) Direkte kontakt til byrådsmedlemmer i Roskilde 3) Engagere unge i lokalpolitik Der har været ungedag i 2011 med ca. 80 deltagere, ungedag i 2012 med 90 deltagere og ungedag i 2013 med 70 deltagere. Ungedagen har en stigende popularitet og forventes at fortsætte i Årlig begivenhed med start i

8 Side8/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, forskning og erhverv Mad på Musicon Flere drøftelser og møder har bekræftet en bred aktør-interesse for at være med til at styrke aktiviteterne omkring mad på Musicon. De fælles visioner på længere sigt er meget flotte, og konkret kan nævnes flere cafeer og bespisningsmuligheder for en bred kundekreds, udvikling af en klynge omkring mad-relaterede erhverv som fx skribenter, fotografer, forskere, event-magere, kurser mv., samt ideer om nytænkte folkekøkkener og social-økonomisk virksomhed. Udviklingspuljen har støttet et mobilt café-projekt på Musicon, der kan tilvejebringe et fysisk, helårligt sted med salg af let mad og drikke, hvorfra aktiviteter og ideer kan prøves af og vokse sig større i samarbejde mellem relevante aktører. Stedet skal være fleksibelt og kunne udvides, ligesom det skal kunne indgå i nye sammenhænge, når fx Rockmuseets cafe åbner og løfter det samlede mad-udbud på Musicon. et skal desuden være et eksempel-byggeri, der hjælper til udviklingen af den container-stribe for erhverv foran Rockmagneten, hvor 3-5 aktører pt. udvikler projekter, men som har plads til mange flere. Drift og vedligehold skal varetages indenfor eksisterende budget, bl.a. via lejeindtægter. et består af en bygningsmæssig og en indholdsmæssig del: - Bygningsmæssigt er byggeriet tegnet som sammenbygning af 3 containere, isoleret til lavenergi og helårs-opvarmet med varmepumpe. Containerne forberedes til køkken (til anretning af madvarer fremstillet andet sted), siddepladser til ca. 25 personer, samt handicaptoilet. Byggemodning mv. er foretaget, og byggeopgaven er igangsat med forventet aflevering marts Indholdsmæssigt er målet at sikre en stabil drift med den rette aktør, gerne med socioøkonomiske elementer og god kvalitet. Musicon-sekretariatet har indkaldt bud fra interesserede parter og har nu konkret dialog med en relevant aktør om de konkrete vilkår mv i en driftsaftale. Caféen forventes at åbne i april/maj Tegning af café begyndt med bidrag fra Udviklingspuljen i marts 2013, Iflg. kontrakt afleveres byggeri til ibrugtagning marts kr. i

9 Side9/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, forskning og erhverv Demokratimaskinen Demokratimaskine På touchskærmene, nedfældet i borde, vil man kunne bevæge sig rundt på et særligt designet kort med en række aktive punkter. Hvert aktivt punkt repræsenterer et politikområde. Eksempel: Et aktivt punkt (vist med et ikon) er placeret over Roskilde sygehus. Rører man ved punktet glider en ny grafisk interface frem der repræsenter 5 vinkler på politikområdet sundhed. Historisk (med billede fra lokalarkivet), Kort introduktion til Sundhed i Roskilde nu, En film: hvor der på to minutter fortælles om politiske planer, Statistik; data om sundhed i Roskilde og Din mening: Brugeren kan give sin mening til kende via thumbs up/tuhmbs down til et provokerende udsagn. Såsom Nedsæt skatten og lad alle betale for deres lægebesøg selv. To eksempler på hvordan teknologien er i brug andre steder (musen erstatter her de interaktive borde) Proces forbundet at realisere demokratimaskinen ca. 6 måneder Der er afholdt forberedende møder og pristilbud indhentet. Opstart i januar Ultimo 2013 Juni 2014 (implementeringsperiode) Der er bevilget kr. Effektmål for 2014: borgere har anvendt Demokratimaskinen

10 Side10/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 2) Udviklingsaftale med Roskilde Universitet Roskilde Kommune og Roskilde Universitet indgik i 2011 en udviklings-aftale for en fireårig periode. Hensigten med aftalen var gennem et tæt og forpligtende samarbejde at skabe projekter, der understøtter øget innovationskapacitet og konkurrencekraft samt kompetenceudvikling. Aftalen indeholder syv særlige indsatsområder: Grøn Roskilde, Erhvervsudvikling, Forskning, uddannelse og iværksætteri, Studenterliv i Roskilde, Internationalt samarbejde, Social innovation, Turisme og oplevelsesøkonomi samt Sundhed. Dermed fungerer udviklingsaftalen således mest som en overordnet aftale dækkende for en lang række aktiviteter lige fra endagsevents til større udviklingsprojekter, hvor såvel RUC som Roskilde Kommune har en aktiv rolle. Fra årsrapporten i 2012 kan bl.a. nævnes Bylivslaboratoriet Trekroner + Campus, Drengeuddannelse i Roskilde og Mecine-samarbejdet. I 2013 har det primært drejet sig om projekter i relation til Universitetsbyåret.. Udviklingsaftalen løber videre og der arbejdes fortsat tæt med RUC på rigtig mange forskellige områder. Nogle af de projekter der har haft relation til aftalen er færdige (f.eks. KIBS-projektet), andre er fortsat under udvikling (Risø Park projektet) og endelig er der de aktiviteter som løbende starter op og lukker ned, f.eks. aftalerne om de samfinansierede ph.dér. Udviklingsaftalen løber til og med udgangen af 2014, men det kunne godt forventes at man allerede i løbet af 2014 udarbejder en revideret udgave af aftalen. Der afholdes møde mellem Rektoratet og Direktionen hvor en revision/forlængelse af Udviklingsaftalen skal Der kan være enkelte af de projekter der har kørt under den overordnede aftale, som har modtaget midler fra Udviklingspuljen bl.a. Universitetsbyåret i 2013

11 Side11/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Partnerskabsaftale med University College Sjælland Formålet med partnerskabsaftalen er et tæt og forpligtende samarbejde, der understøtter synergien mellem uddannelsesinstitutioner, erhverv og den kommunale praksis. I december 2012 blev den anden partnerskabsaftale med University College Sjælland for underskrevet. Den nye aftale fokuserer partnerskabsaftalen til fem indsatsområder; Praktikpladser antal praktikpladser og sammenhæng ml. teoretisk og praktisk undervisning Metoder og evidens forskningstilknytning og evidensbasering udvikling af den kommunale praksis. Efter- og videreuddannelse fleksibel og arbejdspladsnær efter- og videreuddannelse Studiejobs sammenhæng mel. den teoretiske og praktiske del af undervisningen Studieliv i Roskilde udviklingen af Roskilde som attraktiv uddannelsesby I 2014 er fokus på igangsættelse af konkrete samarbejdsprojekter indenfor indsatsområdet metoder og evidens. To tænketanke indenfor henh. fremtidens sundhedsverden og fremtidens folkeskoler har arbejdet for at pege på og kvalificere konkrete fælles indsatser. Tænketankene har i den forbindelse medvirket til afholdelse af et fælles seminar om fremtidens velfærdsløsninger den 29. august På baggrund af tænketankenes anbefalinger har styregruppen iværksat to konkrete samarbejdsprojekter. - Fælles indsats om flerfaglige læringsfællesskaber med fokus på henh. pædagogers og læreres særlige kompetencer i forhold til den understøttende undervisning. - Demensskolen. Med fokus på at skabe nyt selvbærende samarbejde med patientforeninger, hvor kommunens rolle er at facilitere processer. Desuden er der med partnerskabsaftalen igangsat et samarbejde om henholdsvis afdækning af lærernes realkompetencer ift. linjefag samt udvikling af fleksibel efteruddannelsesmodel, som en del af opfyldelse af kravene til Folkeskolereformen. Samarbejdet i Partnerskabsaftalen er i højere grad præget af konkrete samarbejder, og er således med til at understøtte Roskilde Kommunes forberedelse til Folkeskolereformen. Den første partnerskabsaftale er fra Den gældende partnerskabsaftale gælder til og med Der er afsat kr. til partnerskabsaftale med UCSJ i 2013, ud af de kr., der er afsat i 2013 til Innovativ Uddannelsesby, disponeret på Byrådsmøde d. 24. april Styregruppen for partnerskabsaftalen har besluttet at midlerne skal gå til efteruddannelse af lærere til linjefagskompetencer, som er krav i Folkeskolereformen. Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 2 universitetsbyen)

12 Side12/54 Forskerpark DTU Risø (Risø Park) DTU, Roskilde Universitet, Scion DTU, Region Sjælland, SEAS NVE, Siemens og Roskilde Kommune har i de seneste par år arbejdet tæt sammen i bestræbelserne på at realisere en forskerpark for cleantechaktiviteter. Ambitionen er, at skabe en unik bæredygtig forskerpark ved Risø DTU Campus med tæt tilknytning til forskningsmiljøerne på Risø DTU og Roskilde Universitet. Forskerparken skal etableres på et 50 ha stort areal i direkte tilknytning til det eksisterende Risø DTU. Udgangspunktet for planlægningen har været at skabe rammerne for en forskerpark, der kan karakteriseres som state of the art. Et dansk referenceprojekt der kan være med til at realisere visionerne om Danmark som grønt vækstlaboratorium, og dermed fastholde Risø DTU s og Danmark s position, som et af de førende steder i verden, i relation til udviklingen og anvendelsen af bæredygtige teknologier. Risø Parks kombination af førende forskningsinstitutioner, testfaciliteter og en forskerpark med innovative virksomheder vil øge muligheden for synergi mellem kommerciel udnyttelse af den viden, som DTU og Roskilde Universitet besidder inden for cleantech. Dette vil styrke Roskilde som en by med mange uddannelsesinstitutioner og stærke forskningsmiljøer. et har i en lang periode afventet revisionen af Statens fingerplan. Fingerplanen blev godkendt i august 2013 og lokalplanen blevet vedtaget i Roskilde Byråd 30. oktober Selv om der ikke er realiseret konkrete byggerier endnu, så har projektet indirekte været en del af årsagen til, at Danmarks Grønne Iværksætterhus er blevet etableret på Risø, og at man i 2014 begynder byggeriet af Danmarks Nationale Vindtunnel. Der er endnu en barriere, der skal overvindes inden. For at DTU kan skabe den bedst mulige synergi mellem det eksisterende Campus og den nye forskerpark, er det afgørende at DTU får selveje over jord og bygninger på Risø Campus. Der pågår i øjeblikket en forhandling med Bygningsstyrelsen om dette. et tog i bund og grund sin begyndelse i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2008, hvor vi fastholdt erhvervsudlægget ved Risø i kommuneplanen. Alternativet var, at lave en aftale med staten om at swoppe arealer ift. nye arealer langs motorvejen. Formandsposten i styregruppe vil primo 2014 bliver overdraget fra Roskilde Kommune til Scion DTU, som skal være operatør på forskerparken. Ingen -

13 Side13/54 Udviklingsstrategi Uddannelse og forskning DUR Drenge Uddannelse Roskilde Drenge Uddannelse Roskilde er et forsknings- og udviklingsprogram med fem projekter. Målet er at forbedre drenge og unge mænds uddannelsesresultater på de deltagende folkeskoler og ungdomsuddannelser samt at få flere unge mænd til at påbegynde videregående uddannelser. et tager udgangspunkt i at Roskilde har ulighed i uddannelsesresultaterne. Pigerne præsterer bedre end drengene ved alle afgangsprøver i 9. klasse dog med undtagelse af færdighedsregning, hvor drengene præsterer bedst. På ungdomsuddannelserne i Roskilde er pigernes uddannelsesfrekvens væsentlig højere end drengenes og på de videregående uddannelser ligeså. DURs fem projekter gennemfører forskellige indsatser rettet mod læse- og skrive kompetencer, sundhed, fastholdelse af unge i uddannelse, UU vejledning og drenge didaktik. Indsatserne i DUR anvender den nyeste viden på området og skaber ny viden og praksis gennem et bredt samarbejde mellem praktikere, drenge og unge mænd samt forskere. Fire folkeskoler og alle Roskildes ungdomsuddannelser deltager. Roskilde Universitet og UC-Sjælland har ansvaret for forskningsaktiviteterne. De deltagende skoler gennemfører i efteråret 2013 og foråret 2014 spredning og forankring af projekternes resultater fra de to første projekt år. et startede i 2011 og er medfinansieret af Kirke- og Ligestillingsministeriet. Finansieringen ophører med udgangen marts Ingen

14 Side14/54 Udviklingsstrategi Uddannelse og forskning GNU Grænseoverskridende Undervisning Grænseoverskridende Nordisk undervisning er et forsknings- og udviklingsprojekt som udvikler ny praksis i fagene modersmål, matematik, science og historie/samfundsfag via digitale teknologier. et er Roskilde Kommunes idé og herfra deltager skolerne Sct. Jørgen, Absalon og Baunehøj. De samarbejder med skoler fra tre norske kommuner og fire svenske kommuner samt UC-Sjælland og University Colleges fra både Sverige og Norge. et har en budgetramme på 29 mio. kr. Målene er: at udvikle nye fagdidaktiske og pædagogiske tilgange til grænseoverskridende nordisk undervisning. at udvikle ny viden om hvordan planlægning, gennemførsel og evaluering af grænseoverskridende nordisk undervisningssamarbejde kan understøttes af digitale teknologier. at udvikle ny viden om hvordan grænseoverskridende nordisk undervisningssamarbejde kan generaliseres i forhold til samarbejdsformer, inklusion og nye teknologer. De deltagende skoler i Danmark Sverige og Norge gennemfører i efteråret 2013 og foråret 2014 spredning og forankring af projekternes resultater fra de to første projekt år på skolerne. Aktiviteterne inddrager nye elever og lærere i projektet. et startede i 2011 og er medfinansieret af EU's program Intereg ØKS (Øresund, Kattegat og Skagerak) et og finansieringen ophører med udgangen oktober De tre deltagende folkeskoler arbejder i skolereform regi på en Roskilde model for skolen i skyen, dvs. en digital platform for undervisning. Ingen

15 Side15/54 Udviklingsstrategi Sundhed og Idræt Madkulturen partnerskabet Bedre mad til alle i kommunerne Roskilde Kommune og fem andre kommuner deltager i i partnerskabet Bedre mad til alle i kommunerne med Madkulturen. Formålet er at styrke sundhed, livskvalitet og social kapital samt skabe ny beskæftigelse og vækst. Herunder er der fire mål: 1. Styrke borgernes handlemuligheder på mad- og måltidsområdet og dermed den sociale kapital 2. Styrke de kommunale måltider 3. Styrke organisering og ledelse på mad- og måltidsområdet 4. Styrke udbud og efterspørgsel af lokale/ regionale fødevarer Bedre Mad er defineret bredt og tilgodeser både en klima-, sundheds- og velfærdsdagsorden. Der er fokus på økologi, klima, smag, sundhed, lokal produktion, brugerinddragelse og måltidskultur - alle aspekter fra jord til bord. Qua målenes tværfaglige og tværsektorielle karakter arbejder partnerskabet i Roskilde Kommune på tværs af alle direktørområder. I 2013 har Roskilde Kommune deltaget i 6 workshops/camps med Madkulturen og de øvrige kommuner med deltagere fra både Velfærd, Erhverv og Indkøb. Partnerskabet har genereret to koncepter: 1) Mad mellem mennesker en motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv. a) En markedsmodningsindsats der styrker vækst i det lokale fødevareerhverv. b) Fokusering af kommunens fødevareindkøb og måltids tilbud. c) Involvering og åbenhed understøtter lokalt fællesskab og engagement blandt borgerne. 2) Lighed i sundhed - et målrettet arbejde for bedre mad og måltider i kommunernes institutioner. Der arbejdes primært med mad og måltider som element i skolereformen, gennem eksempelvis en udvidet fælles spisetime, opkvalificering af hjemkundskab, madværksteder og mad som drivkraft til læring. For at realisere koncepterne er der større fondsansøgninger i gang. Herudover er der gennemført en kortlægning af mad og måltidsområdet i de deltagende kommuner. Samlet set har partnerskabet skabt stor synlighed omkring madens potentialer og flere projekter skyder op. Partnerskabet har affødt andre samarbejder med Madkulturen, f.x. madværksteder for børn i SFO er og klubber samt for ældre på daghjem, og planer om deltagelse i OPUS (Københavns Universitet) Ny Nordisk Hverdagsmad i skoler og dagtilbud, samt skolehaver og fælleshaver. Partnerskabet løber i 2013 og Afhængig af fondsansøgninger og øvrige bilaterale aftaler mellem Roskilde Kommune og Madkulturen vil samarbejdet fortsætte. Jf. beslutning i Økonomiudvalget har Roskilde Kommune modtaget kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til deltagelse i partnerskabet. Partnerskabet er endnu kun midtvejs og har genereret forslag til 2 store koncepter der kan udrulles i Roskilde Kommune. Der er endnu ikke fastsat effektmål på enkeltprojekter.

16 Side16/54 Udviklingsstrategi Uddannelse og forskning Headspace Headspace er et tilbud til unge mellem år, som har personlige problemer, der påvirker dem i deres hverdag. Det er foreningen Det Sociale Netværk, der står bag etablering af 6 headspace-centre i Danmark, som åbnede den 1. september Headspacenteret bliver bemandet med både frivillige og professionelle medarbejdere, og er et førkommunalt tilbud, som drives af Det Sociale Netværk. Kommunens rolle i samarbejdet er at stille lokaler til rådighed for formålet og indgå i samarbejde omkring udvikling af headspace i Roskilde Kommune, herunder at facilitere kontakt til kommunale og frivillige aktører, der kan indgå i samarbejde omkring de sårbare unge, der er målgruppen for headspace. Roskilde Kommune stiller lokaler til rådighed til formålet i en pavillon på Musicon-arealet. De midler der er afsat i budgettet til headspace vil indgå i finansiering af pavillonen og afledte udgifter. Desuden stiller kommunen ½ medarbejder fra Børn og Unge til rådighed, som er placeret i headspace. Headspace er etableret i lokalerne på Musicon, og den kommunale medarbejder arbejder fysisk på headspace det halve af arbejdstiden. 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,507 kr. i 2014

17 Side2/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 3 viden til virksomhederne) er relateret til Erhvervs- og Turismepolitikken Byrådet vedtog i 2011 i en erhvervs og turismepolitik. En politik som var udarbejdet i samarbejde med en række erhvervsorganisationer. Udover at politikken har en overordnet ramme der gør, at viden, forskning og uddannelse skal indtænkes i alle konkrete tiltag der udspringer af denne politik, så har politikken fokus på seks indsatsområder, nemlig: Oplevelsesøkonomi Miljø, Energi og Klima Fødevarer Detailhandelen Erhverv, -miljø og kulturturisme Stærke vilkår for eksisterende virksomheder Mange af de projekter der er beskrevet i Erhvervs- og Turismepolitikken, kan man med god vilje argumentere for i sidste ende vil genere viden til virksomhederne. Men umiddelbart vil det være oplagt at fremhæve følgende: Risø Park (se anden statusbeskrivelse) De halvårlige dialogmøder med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner (Nytårskuren og sommerarrangementet) Etableringen af den internationale skole Styrkelsen af virksomhedsbesøgene Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde Matchmaking mellem DTU og Roskilde-virksomheder Erhvervs og turismepolitikken løber frem til og med august Det forventes, at det nye 17,stk.4 udvalg i løbet af 2014, skal tage hul på arbejdet med at udarbejde en ny erhvervspolitik. Ingen

18 Side3/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Internationalt Samarbejde Roskilde Kommune ønsker at lære af det store udland, deltage i relevante internationale projekter og samarbejde med centrale parter uanset geografi. Alle kommunens medarbejdere, borgere og politikere opfordres derfor til at være åbne overfor international inspiration og nye kontakter. Kommunens internationale arbejde skal naturligvis give et relevant udbytte, men indenfor den ramme er det op til den enkelte at søge et internationalt perspektiv på projekter eller arbejdsopgaver. Som en del af det internationale samarbejde og med det klare formål at skabe vækst Roskilde vedtog Byrådet i marts 2013, en ny global strategi for Roskilde Kommune. Den globale strategi er udarbejdet i overensstemmelse med Roskilde Kommunes vision, udviklingsstrategierne og erhvervs- og turismepolitik. Strategien bygger på to hovedindsatser, med fire underprojekter: 1. Udvikling af en "Velkommen til Roskilde pakke" for studerende, forskere og udstationerede, i tæt samarbejde med erhvervslivet, universiteter, videninstitutioner og organisationer, herunder udvikling af et koncept for, og opstart af, velkomstpakke i borgerservice, og udvikling og markedsføring af et prospekt for Roskilde som uddannelsesby, med internationalt potentiale. 2. Igangsætte og medfinansiere partnerskaber inden for kompetenceklynger, såsom, sundhed, cleantech og den kreative industri. Herunder udvikling og opstart af to partnerskaber, herunder partnerskab med Risø DTU, Daejeon by i Sydkorea, og KAIST Tekniske Universitet, og partnerskab med Region Sjælland, RUC, UCSJ, Risø DTU, og byen Hanghzou i Zhejiangprovinsen i Kina. Status på arbejdet med den Globale strategi er: 1. Velkommen til Roskilde pakke: o På kommunens hjemmeside er der nu et særligt site med en række praktiske oplysninger til udenlandske borgere, der bosætter sig i Roskilde (Se Samme information er tilgængelig i pdf-form til download eller print samt til udlevering i bl.a. Borgerservice og på bibliotekerne. o Der er udarbejdet en pjece Living, Learning, Exploring, Clean, Green, Health, som samler korte informationer om en række aktørers indsatser ift. bl.a. cleantech og giver et samlet billede af et område med stærke ambitioner indenfor grøn vækst. Pjecen blev udarbejdet i efteråret 2013 og lanceret ved Nytårskur for Erhvervslivet i januar Den videre markedsføring sker primært gennem Erhvervsafdelingen og desuden i forbindelse med Roskilde Kommunes afsøgning af partnerskabssamarbejder i Kina. 2. I samarbejde med lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner samt virksomheder er der startet et projekt med det formål i løbet af 2014 at undersøge potentialet ved og eventuelt etablere partnerskaber i Hangzhou i Kina. Der er ingen slutdato for det internationale samarbejde. Det er håbet, at der kan indgås partnerskabsaftale med Hangzhou ultimo 2014 eller i løbet af Der er modtaget kr. i 2013 og kr. fra Udviklingspuljen.

19 Side4/54 Udviklingsstrategi Det Musiske Roskilde Den musiske fødekæde Der er ikke en særskilt målsætning eller særskilt finansiering af/for arbejdet med fødekæden. Fødekæden udmøntes i mange, forskellige projekter med børn unge som målgruppe. Musisk er forstået som de forskellige kunstneriske genrer og det kreative og skabende i bred forstand. Ikke kun musik. Bandakademiet varetager en del af fødekædearbejdet for den rytmiske musik. Derudover har forvaltningen samarbejde med Bandakademiet igangsat musiknetværket MusikLab og derigennem bl.a. været med til at sætte fokus på musikken i folkeskolen. MusikLab står bag forslag til musikaktiviteter i den nye folkeskole og debat med lokale kandidater om musikken i folkeskolen. Er i gang med involvering af musiklærere i kommunens folkeskoler Roskilde Kommune har søgt og modtaget penge Kunststyrelsen til et musikprojekt Hvis Landet ku tale som gennemføres i 4-6 uger i 20 dagsinstitutioner i Roskilde Kommune i Roskilde Kommune har sammen med Åben Dans søgt om at blive dansefyrtårn i Kultur/Region Midt og Vest. Hvis dette lykkes vil der være fokus på dans i skolen, dans med din nabo (dans i boligområder og bysamfund) og unge på vej (talentudvikling). I samarbejde med Center for Kultur og Udvikling har haft 5 workshops med kunstnere fra 3. verdens lande i kommunens folkeskoler WOWIWO - spoken word projekt i samarbejde med INSP og Asylcentret i Avnstrup. 6 ugers forløb med elever i folkeskole og gymnasiet. Tilskud til 20 ugers Rytmikforløb i Kulturkosmos i Viby for små og mindre børn. Det er et løbende projekt. I 2014 er der bl.a. fokus på folkeskolereformen og det musiske indplacering heri. - -

20 Side5/54 Udviklingsstrategi Fødekæden KulturCrew (Børn & Unge som kulturarrangører) Målet er at tilbyde børn og unge mulighed for at blive fremtidens kulturarrangører. Der er i øjeblikket oprettet KulturCrews på fem af kommunens folkeskoler. KulturCrewene, som består af elever fra klassetrin, deltager blandt andet i workshops og besøg hos vigtige kulturinstitutioner, hvor de blandt andet undervises i lyd- og lysteknik, præsentationsmetode, opsætning af scene, det gode værtskab og kontakt til de professionelle kunstnere, der besøger skolerne. Det langsigtede mål er, at en gruppe børn og unge på tværs af kommunen, bliver støttet i og kvalificeret til at påtage sig rollen som kulturarrangør. Der arbejdes videre med kvalificeringen af de fem eksisterende KulturCrews i 2014, hvorefter der laves en evaluering af projektet og en strategi for en forankring af projektet på skolerne. Som sagt er der pt. fem KulturCrews i Roskilde Kommune. Alle skoler har fået mulighed for at byde ind på projektet. De fem nuværende crews hører hjemme på: Lynghøjskolen, Peder Syv Skolen, Absalon Skole, Østervang skole og Sct. Jørgens skole. Tre af skolerne startede KulturCrews første gang i år, og alle fem crews deltog i en Klædt på til KulturCrew -workshop på Lynghøjskolen d. 18. september. De fem crews vil i det kommende år få tilbudt workshops i fx journalistik og lyd-og teknik, og et til flere besøg på kulturinstitutionerne - ud over deres arbejde på skolerne ved morgensamlinger, musik-, teaterog festarrangementer. et startede i 2011 med en pilot-fase Lynghøjskolen og Sct. Jørgens Skole. et vil i sin nuværende form fortsætte til ultimo 2014, hvorefter der evalueres og laves en handlingsplan for den videre fortsættelse og forankring på skolerne. Ingen -

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere