Uddannelse, Forskning og Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse, Forskning og Erhverv"

Transkript

1 Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr Brevid Ref. NIR Dir. tlf NOTAT: Bilag: Status på Udviklingsstrategiernes projekter 29. januar 2014 Uddannelse, Forskning og Erhverv Liv i byen Innovativ uddannelsesby 2014 Liv i byen Ungecafe Forskningens døgn Universitets-by-år Ungedag Mad på Musicon Demokratimaskinen Universitetsbyen Uddannelse til alle Udviklingsaftale med RUC Partnerskabsaftale med UCSJ Forskerpark RISØ/DTU Drenge i uddannelse Grænseoverskridende undervisning i nordiske skoler Partnerskab med madkulturen Headspace Viden til virksomhederne er relateret til erhvervs- og turismepolitikken Internationalt samarbejde

2 Side2/54 Det musiske Roskilde Fødekæden Den musiske fødekæde KulturCrew Børn og unge som kulturarrangører Ungeredaktion Roskilde Synger Det rytmiske Roskilde Samarbejdsaftale med Roskilde Festival Danmarks Rockmuseum Udvikling af den kreative bydel Musicon Hal 12 Bandakadamiet Råstofområdet koblet til Musicon Mobilscene Historisk-kulturelt Roskilde Domkirke Den dynamiske bymidte Roskilde Live Muserum Byens hus Orange Route Havhingsten Sundhed og idræt Idræt og bevægelse Flere spilleflader, Roskilde Idræts- og kongrescenter Bevægelse i det offentlige rum Roskilde Cykelby Bevægelse målrettet folkeskolen Sundhedsindsats til unge på gymnasier Samarbejder med patientforeninger Idrætsaftaler med kommunal støtte Team Danmark aftalen Sport2Go (Roskilde2Go) Breddeidrætskommune Tiltrækning af større events Sundhed og natur Løbe og aktivitetsrute, Jyllinge Børn og bevægelse, Viby Bynær natur og bevægelse, sydbyen Bedre formidling af blå/grønne muligheder Anløbssteder og opholdssteder Skolehaver Skjoldungelandet

3 Side3/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Innovativ Uddannelsesby 2030 Der er tale om en indsats, der samler en række aktiviteter, som alle har fokus på at gøre Roskilde mere attraktiv for unge og som uddannelsesby: En årlig Ungedag er blevet en tradition i Roskilde Kommune og er et led i at fremme Roskilde som en innovativ uddannelsesby. Ungeudvalget er nedsat og har en pulje til uddeling til ungeprojekter og udvalget er blevet høringsberettiget i politiske sager, der vedrører unge. App en Roskilde Live (som omtales andetsteds) er et initiativ for på en overskuelig måde at få formidlet de mange muligheder Roskilde byder på også til unge Innovationsprojektet Ungeguiden er et banebrydende tiltag med fokus på unges vej til uddannelse og job. I UngeGuiden er medarbejdere fra Jobcentret, Ydelsescentret og vejledere fra UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning samlet fysisk og guider unge mellem 18 og 29 år videre Roskilde Campus er et netværk mellem lederne af alle uddannelsesinstitutioner i Roskilde samt andre uddannelsesaktører, fx UU og Studievalg Sjælland. Roskilde Kommune varetager sekretariatet og er repræsenteret ved leder af UU og direktør for Velfærd. Velfærd er i samarbejde med Roskilde Campus i gang med at starte et samarbejdsprojekt om at lette overgangene mellem uddannelserne, fra dagtilbud til folkeskole til ungdomsuddannelse og til videregående uddannelse. Roskilde Kommune er privilegeret ved at have uddannelser på alle niveauer og gode erfaringer med tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdsprojektet Overgange i naturfag er under opstart, og der er endnu ikke afsat finansiering af samarbejdet. Der er afsat kr. til samarbejde med University College Sjælland om fleksibel opkvalificering af lærernes linjefagskompetencer i forbindelse med den nye Folkeskolereform. Formålet er at afdække lærernes reale kompetencer og udvikle fleksible opkvalificeringsforløb. De ovennævnte projekter og tiltag er sat i værk og udvikles løbende i samråd med de unge. Ultimo 2013 forelægges sager for Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om tiltag i forlængelse af den seneste ungedag den 28. oktober 2013, med forslag til nye mål til ungepolitikken foreslås bl.a.: - Udbredelse af kendskabet til pungepuljen - Udvikling af aktiviteter i det nye anlæg ved søen mellem RUC og Trekroner - Udvikling af Latinerhaven - Mobilt projektværksted, der tilbyder ung vejledning til spirende eventmagere Overgangsprojektet i samarbejde med Roskilde Campus er under opstart. Fælles model for udvikling af lærerkompetencerne er under udarbejdelse. Der er ikke noget sluttidspunkt på dette indsatsområde. Der skal løbende udvikles og tilpasses initiativer med fokus på de unge og udviklingen af den innovative uddannelsesby. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner-ne er præget af flere konkrete samarbejdsprojekter, der hvor der er synergieffekt af samarbejde mellem parterne.

4 Side4/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Ungecafé Der er etableret samarbejde med INSP om en ungecafe primært drevet af frivillige. Cafeen skal medvirke til at skabe stærke sociale fællesskaber for unge i Roskilde. De mere sårbare unge integreres med de ressourcestærke unge, der kommer på INSP, og samarbejder i folkekøkkenet. Der er hovedsagelig tre grupper af sårbare unge; flygtninge- / indvandrerunge, primært fra Sprogskolen, unge fra Produktionsskolen og Teknisk Skole som også er kendt af Ungeteamet og unge fra Center for Socialpsykiatri. et er i mål og mere til. Det er videreudvikling og ikke mindst sikring af fremadrettet drift, der er i fokus nu, fx gennem etablering af partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, Roskilde Kommune og INSP! som forening. Det handler især om at sikre værtsfunktion og udvikle introforløb for nye brugere. Den oprindelige ungecafe-idé fungerer i praksis nu som Ungt Folkekøkken tirsdage, Madklub i samarbejde med Center for Socialpsykiatri onsdage, samt med unge deltagere i det voksne frivillige Folkekøkken torsdage, hvor netværkssvage unge via Fritidsjobbanken trænes til og får fritidsjob. Flere fortsætter som frivillige på INSP!. Køkkenaktiviteterne er mulige, i kraft af INSP! Mads produktionsfaciliteter. Maden er blot blevet en lille del af et større sammenhængende ungetilbud på INSP!, som blander en mangfoldighed af unge med en mangfoldighed af voksne og ældre oftest drevet af brugerne selv og med et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra kommune og ungdomsuddannelser, samt frivillige og ung delvist lønnet, men helt central værtsfunktion på INSP! Værtsfunktionen sikrer, at nye brugere bliver taget godt imod, at der sker en kobling af ressourcestærke og mere sårbare unge, at det er nemt at stige på aktiviteter og at udvikle egne initiativer. På INSP! er den unge vært en kulturskaber den, der fremmer en inkluderende adfærd hos alle. I forhold til kommunens medarbejdere i Ungeteamet, Ungenetværket, Ungeguiden og ungdomsuddannelserne er den unge vært den, man laver aftaler med, og henviser sårbare unge til. Det er værten, som arrangerer intromøder med fx 10. Klassecenter, viser unge flygtninge-indvandrer til rette mv. Især samarbejdet mellem Center for Socialpsykiatri og INSP! har udviklet sig med afsæt i Ungecafé-ideen. Resultater og potentialer er formidlet på konferencer, i fælles puljeansøgning mv. som en social innovation. I februar kommer Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL på besøg herom. Der er et stærkt ønske om at få beskrevet og videreudviklet aktiviteter og metoder, ikke mindst dokumenteret resultater og effekter for at kunne overføre og formidle til andre samarbejder mellem kommune og foreningsliv. Erfaringer indgår bl.a. i nye samarbejder mellem INSP! og Center for Alkohol- og Stofafvænning. Videreførelse og -udvikling skal afklares i forbindelse med der tages stilling til, hvad der skal ske efter INSP! som forprojekt afsluttes.

5 Side5/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 1 liv i byen) Forskningens Døgn Forskningens Døgn er en årlig tilbagevendende vidensfestival med arrangementer der finder sted over tre dage hele landet over. Det er Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som står bag arrangementet. Formålet med denne vidensfestival er at øge opmærksomheden og vække interesse for forskning hos den danske befolkning og skabe forståelse for den betydning, som forskning har for vores samfund og hverdag. Arrangementet Forskningens Døgn bidrager rigtig fint til udviklingsstrategien. Arrangementet er en rigtig god platform for mange af de deltagende videns- og uddannelsesinstitutioner, i forhold til at vise borgerne i Roskilde hvad de kan og hvad de står for. Desuden lærer de også hinanden indbyrdes bedre at kende og der kan muligvis skabes noget synergi. Roskilde Kommune var i 2013 for 6 år i træk, værtskommune for Forskningens Døgn. Arrangementet fandt sted på Stændertorvet lørdag den 4. maj og havde deltagelse af Teknologisk Institut, DTU, Erhvervsakademi Sjælland, Astronomisk Forening, Roskilde Universitet, Roskilde Museum, Roskilde Bibliotekerne mfl. Forberedelsen til arrangementet starter op januar 2014, under forudsætning af, at deltagerne ønsker at deltage i arrangementet også løber arrangementet af stablen den sidste lørdag i april Ingen

6 Side6/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv Universitetsbyåret Universitetsbyåret er en udløber af den udviklingsaftale som Roskilde Universitet og Roskilde Kommune indgik i Formålet med Universitetsbyåret har bl.a. været følgende: At understøtte RUC s 40 års jubilæum og de aktiviteter der fandt sted i forbindelse med dette jubilæum At styrke tilknytningen mellem de studerende på RUC, virksomhederne og Roskilde By. At sætte fokus på Universitets betydning for Roskilde som vidensby At udvikle nye samarbejdsrelationer mellem Roskilde Kommune, RUC og andre aktører i Roskilde. Der har været nedsat 5 projektgrupper, alle med repræsentanter fra hhv. RUC og Roskilde Kommune. Universitetsbyåret har understøttet udviklingsstrategien perfekt, da det har skabt tættere bånd mellem RUC og Roskilde Kommune og gjort at Roskilde i dag er tættere på at kunne karakteriseres som en Universitetsby og ikke bare en by med et Universitet. Der har været afholdt mange forskellige arrangementer under Universitetsbyåret i form af enkeltbegivenheder som f.eks. (Innovation-camp, symposium og Sun-Rise Konference), arrangementer der haft til formål at koble de studerende tættere på byen (semesterstartsarrangementer, beretningsweekend), og fysiske, mere varige spor som RUC s midlertidige indflytning på Stændertorvet og Kultur- og aktivitetspladsen ved Trekroner Sø. et Universitetsbyåret stopper med udgangen af Så har det kørt 1½ år siden august Aktiviteterne under Universitetsbyåret har været finansieret med kr. af RUC i 2012 og kr. fra Roskilde Kommune (udviklingspuljen) i Der er ikke opsat konkrete effektmål, men projektet har løbende været evalueret af Rektoratet og Direktionen og bliver endelig evalueret på et møde den 25. februar 2014.

7 Side7/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Ungedag Ungedagen er en årligt tilbagevendende begivenhed arrangeret af Ungeudvalget og Roskilde Kommune. Unge inviteres til workshops, hvor de kan diskutere og præge udviklingen i lokalområdet. Ungedagen behandler både tiltag i form af events og arrangementer samt udvikling af fysiske byomårder. Mål for ungedagen er: 1) Give de unge muligheder for at idégenerere og være med til at præge udviklingen i lokalområdet 2) Direkte kontakt til byrådsmedlemmer i Roskilde 3) Engagere unge i lokalpolitik Der har været ungedag i 2011 med ca. 80 deltagere, ungedag i 2012 med 90 deltagere og ungedag i 2013 med 70 deltagere. Ungedagen har en stigende popularitet og forventes at fortsætte i Årlig begivenhed med start i

8 Side8/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, forskning og erhverv Mad på Musicon Flere drøftelser og møder har bekræftet en bred aktør-interesse for at være med til at styrke aktiviteterne omkring mad på Musicon. De fælles visioner på længere sigt er meget flotte, og konkret kan nævnes flere cafeer og bespisningsmuligheder for en bred kundekreds, udvikling af en klynge omkring mad-relaterede erhverv som fx skribenter, fotografer, forskere, event-magere, kurser mv., samt ideer om nytænkte folkekøkkener og social-økonomisk virksomhed. Udviklingspuljen har støttet et mobilt café-projekt på Musicon, der kan tilvejebringe et fysisk, helårligt sted med salg af let mad og drikke, hvorfra aktiviteter og ideer kan prøves af og vokse sig større i samarbejde mellem relevante aktører. Stedet skal være fleksibelt og kunne udvides, ligesom det skal kunne indgå i nye sammenhænge, når fx Rockmuseets cafe åbner og løfter det samlede mad-udbud på Musicon. et skal desuden være et eksempel-byggeri, der hjælper til udviklingen af den container-stribe for erhverv foran Rockmagneten, hvor 3-5 aktører pt. udvikler projekter, men som har plads til mange flere. Drift og vedligehold skal varetages indenfor eksisterende budget, bl.a. via lejeindtægter. et består af en bygningsmæssig og en indholdsmæssig del: - Bygningsmæssigt er byggeriet tegnet som sammenbygning af 3 containere, isoleret til lavenergi og helårs-opvarmet med varmepumpe. Containerne forberedes til køkken (til anretning af madvarer fremstillet andet sted), siddepladser til ca. 25 personer, samt handicaptoilet. Byggemodning mv. er foretaget, og byggeopgaven er igangsat med forventet aflevering marts Indholdsmæssigt er målet at sikre en stabil drift med den rette aktør, gerne med socioøkonomiske elementer og god kvalitet. Musicon-sekretariatet har indkaldt bud fra interesserede parter og har nu konkret dialog med en relevant aktør om de konkrete vilkår mv i en driftsaftale. Caféen forventes at åbne i april/maj Tegning af café begyndt med bidrag fra Udviklingspuljen i marts 2013, Iflg. kontrakt afleveres byggeri til ibrugtagning marts kr. i

9 Side9/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, forskning og erhverv Demokratimaskinen Demokratimaskine På touchskærmene, nedfældet i borde, vil man kunne bevæge sig rundt på et særligt designet kort med en række aktive punkter. Hvert aktivt punkt repræsenterer et politikområde. Eksempel: Et aktivt punkt (vist med et ikon) er placeret over Roskilde sygehus. Rører man ved punktet glider en ny grafisk interface frem der repræsenter 5 vinkler på politikområdet sundhed. Historisk (med billede fra lokalarkivet), Kort introduktion til Sundhed i Roskilde nu, En film: hvor der på to minutter fortælles om politiske planer, Statistik; data om sundhed i Roskilde og Din mening: Brugeren kan give sin mening til kende via thumbs up/tuhmbs down til et provokerende udsagn. Såsom Nedsæt skatten og lad alle betale for deres lægebesøg selv. To eksempler på hvordan teknologien er i brug andre steder (musen erstatter her de interaktive borde) Proces forbundet at realisere demokratimaskinen ca. 6 måneder Der er afholdt forberedende møder og pristilbud indhentet. Opstart i januar Ultimo 2013 Juni 2014 (implementeringsperiode) Der er bevilget kr. Effektmål for 2014: borgere har anvendt Demokratimaskinen

10 Side10/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 2) Udviklingsaftale med Roskilde Universitet Roskilde Kommune og Roskilde Universitet indgik i 2011 en udviklings-aftale for en fireårig periode. Hensigten med aftalen var gennem et tæt og forpligtende samarbejde at skabe projekter, der understøtter øget innovationskapacitet og konkurrencekraft samt kompetenceudvikling. Aftalen indeholder syv særlige indsatsområder: Grøn Roskilde, Erhvervsudvikling, Forskning, uddannelse og iværksætteri, Studenterliv i Roskilde, Internationalt samarbejde, Social innovation, Turisme og oplevelsesøkonomi samt Sundhed. Dermed fungerer udviklingsaftalen således mest som en overordnet aftale dækkende for en lang række aktiviteter lige fra endagsevents til større udviklingsprojekter, hvor såvel RUC som Roskilde Kommune har en aktiv rolle. Fra årsrapporten i 2012 kan bl.a. nævnes Bylivslaboratoriet Trekroner + Campus, Drengeuddannelse i Roskilde og Mecine-samarbejdet. I 2013 har det primært drejet sig om projekter i relation til Universitetsbyåret.. Udviklingsaftalen løber videre og der arbejdes fortsat tæt med RUC på rigtig mange forskellige områder. Nogle af de projekter der har haft relation til aftalen er færdige (f.eks. KIBS-projektet), andre er fortsat under udvikling (Risø Park projektet) og endelig er der de aktiviteter som løbende starter op og lukker ned, f.eks. aftalerne om de samfinansierede ph.dér. Udviklingsaftalen løber til og med udgangen af 2014, men det kunne godt forventes at man allerede i løbet af 2014 udarbejder en revideret udgave af aftalen. Der afholdes møde mellem Rektoratet og Direktionen hvor en revision/forlængelse af Udviklingsaftalen skal Der kan være enkelte af de projekter der har kørt under den overordnede aftale, som har modtaget midler fra Udviklingspuljen bl.a. Universitetsbyåret i 2013

11 Side11/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Partnerskabsaftale med University College Sjælland Formålet med partnerskabsaftalen er et tæt og forpligtende samarbejde, der understøtter synergien mellem uddannelsesinstitutioner, erhverv og den kommunale praksis. I december 2012 blev den anden partnerskabsaftale med University College Sjælland for underskrevet. Den nye aftale fokuserer partnerskabsaftalen til fem indsatsområder; Praktikpladser antal praktikpladser og sammenhæng ml. teoretisk og praktisk undervisning Metoder og evidens forskningstilknytning og evidensbasering udvikling af den kommunale praksis. Efter- og videreuddannelse fleksibel og arbejdspladsnær efter- og videreuddannelse Studiejobs sammenhæng mel. den teoretiske og praktiske del af undervisningen Studieliv i Roskilde udviklingen af Roskilde som attraktiv uddannelsesby I 2014 er fokus på igangsættelse af konkrete samarbejdsprojekter indenfor indsatsområdet metoder og evidens. To tænketanke indenfor henh. fremtidens sundhedsverden og fremtidens folkeskoler har arbejdet for at pege på og kvalificere konkrete fælles indsatser. Tænketankene har i den forbindelse medvirket til afholdelse af et fælles seminar om fremtidens velfærdsløsninger den 29. august På baggrund af tænketankenes anbefalinger har styregruppen iværksat to konkrete samarbejdsprojekter. - Fælles indsats om flerfaglige læringsfællesskaber med fokus på henh. pædagogers og læreres særlige kompetencer i forhold til den understøttende undervisning. - Demensskolen. Med fokus på at skabe nyt selvbærende samarbejde med patientforeninger, hvor kommunens rolle er at facilitere processer. Desuden er der med partnerskabsaftalen igangsat et samarbejde om henholdsvis afdækning af lærernes realkompetencer ift. linjefag samt udvikling af fleksibel efteruddannelsesmodel, som en del af opfyldelse af kravene til Folkeskolereformen. Samarbejdet i Partnerskabsaftalen er i højere grad præget af konkrete samarbejder, og er således med til at understøtte Roskilde Kommunes forberedelse til Folkeskolereformen. Den første partnerskabsaftale er fra Den gældende partnerskabsaftale gælder til og med Der er afsat kr. til partnerskabsaftale med UCSJ i 2013, ud af de kr., der er afsat i 2013 til Innovativ Uddannelsesby, disponeret på Byrådsmøde d. 24. april Styregruppen for partnerskabsaftalen har besluttet at midlerne skal gå til efteruddannelse af lærere til linjefagskompetencer, som er krav i Folkeskolereformen. Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 2 universitetsbyen)

12 Side12/54 Forskerpark DTU Risø (Risø Park) DTU, Roskilde Universitet, Scion DTU, Region Sjælland, SEAS NVE, Siemens og Roskilde Kommune har i de seneste par år arbejdet tæt sammen i bestræbelserne på at realisere en forskerpark for cleantechaktiviteter. Ambitionen er, at skabe en unik bæredygtig forskerpark ved Risø DTU Campus med tæt tilknytning til forskningsmiljøerne på Risø DTU og Roskilde Universitet. Forskerparken skal etableres på et 50 ha stort areal i direkte tilknytning til det eksisterende Risø DTU. Udgangspunktet for planlægningen har været at skabe rammerne for en forskerpark, der kan karakteriseres som state of the art. Et dansk referenceprojekt der kan være med til at realisere visionerne om Danmark som grønt vækstlaboratorium, og dermed fastholde Risø DTU s og Danmark s position, som et af de førende steder i verden, i relation til udviklingen og anvendelsen af bæredygtige teknologier. Risø Parks kombination af førende forskningsinstitutioner, testfaciliteter og en forskerpark med innovative virksomheder vil øge muligheden for synergi mellem kommerciel udnyttelse af den viden, som DTU og Roskilde Universitet besidder inden for cleantech. Dette vil styrke Roskilde som en by med mange uddannelsesinstitutioner og stærke forskningsmiljøer. et har i en lang periode afventet revisionen af Statens fingerplan. Fingerplanen blev godkendt i august 2013 og lokalplanen blevet vedtaget i Roskilde Byråd 30. oktober Selv om der ikke er realiseret konkrete byggerier endnu, så har projektet indirekte været en del af årsagen til, at Danmarks Grønne Iværksætterhus er blevet etableret på Risø, og at man i 2014 begynder byggeriet af Danmarks Nationale Vindtunnel. Der er endnu en barriere, der skal overvindes inden. For at DTU kan skabe den bedst mulige synergi mellem det eksisterende Campus og den nye forskerpark, er det afgørende at DTU får selveje over jord og bygninger på Risø Campus. Der pågår i øjeblikket en forhandling med Bygningsstyrelsen om dette. et tog i bund og grund sin begyndelse i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2008, hvor vi fastholdt erhvervsudlægget ved Risø i kommuneplanen. Alternativet var, at lave en aftale med staten om at swoppe arealer ift. nye arealer langs motorvejen. Formandsposten i styregruppe vil primo 2014 bliver overdraget fra Roskilde Kommune til Scion DTU, som skal være operatør på forskerparken. Ingen -

13 Side13/54 Udviklingsstrategi Uddannelse og forskning DUR Drenge Uddannelse Roskilde Drenge Uddannelse Roskilde er et forsknings- og udviklingsprogram med fem projekter. Målet er at forbedre drenge og unge mænds uddannelsesresultater på de deltagende folkeskoler og ungdomsuddannelser samt at få flere unge mænd til at påbegynde videregående uddannelser. et tager udgangspunkt i at Roskilde har ulighed i uddannelsesresultaterne. Pigerne præsterer bedre end drengene ved alle afgangsprøver i 9. klasse dog med undtagelse af færdighedsregning, hvor drengene præsterer bedst. På ungdomsuddannelserne i Roskilde er pigernes uddannelsesfrekvens væsentlig højere end drengenes og på de videregående uddannelser ligeså. DURs fem projekter gennemfører forskellige indsatser rettet mod læse- og skrive kompetencer, sundhed, fastholdelse af unge i uddannelse, UU vejledning og drenge didaktik. Indsatserne i DUR anvender den nyeste viden på området og skaber ny viden og praksis gennem et bredt samarbejde mellem praktikere, drenge og unge mænd samt forskere. Fire folkeskoler og alle Roskildes ungdomsuddannelser deltager. Roskilde Universitet og UC-Sjælland har ansvaret for forskningsaktiviteterne. De deltagende skoler gennemfører i efteråret 2013 og foråret 2014 spredning og forankring af projekternes resultater fra de to første projekt år. et startede i 2011 og er medfinansieret af Kirke- og Ligestillingsministeriet. Finansieringen ophører med udgangen marts Ingen

14 Side14/54 Udviklingsstrategi Uddannelse og forskning GNU Grænseoverskridende Undervisning Grænseoverskridende Nordisk undervisning er et forsknings- og udviklingsprojekt som udvikler ny praksis i fagene modersmål, matematik, science og historie/samfundsfag via digitale teknologier. et er Roskilde Kommunes idé og herfra deltager skolerne Sct. Jørgen, Absalon og Baunehøj. De samarbejder med skoler fra tre norske kommuner og fire svenske kommuner samt UC-Sjælland og University Colleges fra både Sverige og Norge. et har en budgetramme på 29 mio. kr. Målene er: at udvikle nye fagdidaktiske og pædagogiske tilgange til grænseoverskridende nordisk undervisning. at udvikle ny viden om hvordan planlægning, gennemførsel og evaluering af grænseoverskridende nordisk undervisningssamarbejde kan understøttes af digitale teknologier. at udvikle ny viden om hvordan grænseoverskridende nordisk undervisningssamarbejde kan generaliseres i forhold til samarbejdsformer, inklusion og nye teknologer. De deltagende skoler i Danmark Sverige og Norge gennemfører i efteråret 2013 og foråret 2014 spredning og forankring af projekternes resultater fra de to første projekt år på skolerne. Aktiviteterne inddrager nye elever og lærere i projektet. et startede i 2011 og er medfinansieret af EU's program Intereg ØKS (Øresund, Kattegat og Skagerak) et og finansieringen ophører med udgangen oktober De tre deltagende folkeskoler arbejder i skolereform regi på en Roskilde model for skolen i skyen, dvs. en digital platform for undervisning. Ingen

15 Side15/54 Udviklingsstrategi Sundhed og Idræt Madkulturen partnerskabet Bedre mad til alle i kommunerne Roskilde Kommune og fem andre kommuner deltager i i partnerskabet Bedre mad til alle i kommunerne med Madkulturen. Formålet er at styrke sundhed, livskvalitet og social kapital samt skabe ny beskæftigelse og vækst. Herunder er der fire mål: 1. Styrke borgernes handlemuligheder på mad- og måltidsområdet og dermed den sociale kapital 2. Styrke de kommunale måltider 3. Styrke organisering og ledelse på mad- og måltidsområdet 4. Styrke udbud og efterspørgsel af lokale/ regionale fødevarer Bedre Mad er defineret bredt og tilgodeser både en klima-, sundheds- og velfærdsdagsorden. Der er fokus på økologi, klima, smag, sundhed, lokal produktion, brugerinddragelse og måltidskultur - alle aspekter fra jord til bord. Qua målenes tværfaglige og tværsektorielle karakter arbejder partnerskabet i Roskilde Kommune på tværs af alle direktørområder. I 2013 har Roskilde Kommune deltaget i 6 workshops/camps med Madkulturen og de øvrige kommuner med deltagere fra både Velfærd, Erhverv og Indkøb. Partnerskabet har genereret to koncepter: 1) Mad mellem mennesker en motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv. a) En markedsmodningsindsats der styrker vækst i det lokale fødevareerhverv. b) Fokusering af kommunens fødevareindkøb og måltids tilbud. c) Involvering og åbenhed understøtter lokalt fællesskab og engagement blandt borgerne. 2) Lighed i sundhed - et målrettet arbejde for bedre mad og måltider i kommunernes institutioner. Der arbejdes primært med mad og måltider som element i skolereformen, gennem eksempelvis en udvidet fælles spisetime, opkvalificering af hjemkundskab, madværksteder og mad som drivkraft til læring. For at realisere koncepterne er der større fondsansøgninger i gang. Herudover er der gennemført en kortlægning af mad og måltidsområdet i de deltagende kommuner. Samlet set har partnerskabet skabt stor synlighed omkring madens potentialer og flere projekter skyder op. Partnerskabet har affødt andre samarbejder med Madkulturen, f.x. madværksteder for børn i SFO er og klubber samt for ældre på daghjem, og planer om deltagelse i OPUS (Københavns Universitet) Ny Nordisk Hverdagsmad i skoler og dagtilbud, samt skolehaver og fælleshaver. Partnerskabet løber i 2013 og Afhængig af fondsansøgninger og øvrige bilaterale aftaler mellem Roskilde Kommune og Madkulturen vil samarbejdet fortsætte. Jf. beslutning i Økonomiudvalget har Roskilde Kommune modtaget kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til deltagelse i partnerskabet. Partnerskabet er endnu kun midtvejs og har genereret forslag til 2 store koncepter der kan udrulles i Roskilde Kommune. Der er endnu ikke fastsat effektmål på enkeltprojekter.

16 Side16/54 Udviklingsstrategi Uddannelse og forskning Headspace Headspace er et tilbud til unge mellem år, som har personlige problemer, der påvirker dem i deres hverdag. Det er foreningen Det Sociale Netværk, der står bag etablering af 6 headspace-centre i Danmark, som åbnede den 1. september Headspacenteret bliver bemandet med både frivillige og professionelle medarbejdere, og er et førkommunalt tilbud, som drives af Det Sociale Netværk. Kommunens rolle i samarbejdet er at stille lokaler til rådighed for formålet og indgå i samarbejde omkring udvikling af headspace i Roskilde Kommune, herunder at facilitere kontakt til kommunale og frivillige aktører, der kan indgå i samarbejde omkring de sårbare unge, der er målgruppen for headspace. Roskilde Kommune stiller lokaler til rådighed til formålet i en pavillon på Musicon-arealet. De midler der er afsat i budgettet til headspace vil indgå i finansiering af pavillonen og afledte udgifter. Desuden stiller kommunen ½ medarbejder fra Børn og Unge til rådighed, som er placeret i headspace. Headspace er etableret i lokalerne på Musicon, og den kommunale medarbejder arbejder fysisk på headspace det halve af arbejdstiden. 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,507 kr. i 2014

17 Side2/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og erhverv (spor 3 viden til virksomhederne) er relateret til Erhvervs- og Turismepolitikken Byrådet vedtog i 2011 i en erhvervs og turismepolitik. En politik som var udarbejdet i samarbejde med en række erhvervsorganisationer. Udover at politikken har en overordnet ramme der gør, at viden, forskning og uddannelse skal indtænkes i alle konkrete tiltag der udspringer af denne politik, så har politikken fokus på seks indsatsområder, nemlig: Oplevelsesøkonomi Miljø, Energi og Klima Fødevarer Detailhandelen Erhverv, -miljø og kulturturisme Stærke vilkår for eksisterende virksomheder Mange af de projekter der er beskrevet i Erhvervs- og Turismepolitikken, kan man med god vilje argumentere for i sidste ende vil genere viden til virksomhederne. Men umiddelbart vil det være oplagt at fremhæve følgende: Risø Park (se anden statusbeskrivelse) De halvårlige dialogmøder med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner (Nytårskuren og sommerarrangementet) Etableringen af den internationale skole Styrkelsen af virksomhedsbesøgene Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde Matchmaking mellem DTU og Roskilde-virksomheder Erhvervs og turismepolitikken løber frem til og med august Det forventes, at det nye 17,stk.4 udvalg i løbet af 2014, skal tage hul på arbejdet med at udarbejde en ny erhvervspolitik. Ingen

18 Side3/54 Udviklingsstrategi Uddannelse, Forskning og Erhverv Internationalt Samarbejde Roskilde Kommune ønsker at lære af det store udland, deltage i relevante internationale projekter og samarbejde med centrale parter uanset geografi. Alle kommunens medarbejdere, borgere og politikere opfordres derfor til at være åbne overfor international inspiration og nye kontakter. Kommunens internationale arbejde skal naturligvis give et relevant udbytte, men indenfor den ramme er det op til den enkelte at søge et internationalt perspektiv på projekter eller arbejdsopgaver. Som en del af det internationale samarbejde og med det klare formål at skabe vækst Roskilde vedtog Byrådet i marts 2013, en ny global strategi for Roskilde Kommune. Den globale strategi er udarbejdet i overensstemmelse med Roskilde Kommunes vision, udviklingsstrategierne og erhvervs- og turismepolitik. Strategien bygger på to hovedindsatser, med fire underprojekter: 1. Udvikling af en "Velkommen til Roskilde pakke" for studerende, forskere og udstationerede, i tæt samarbejde med erhvervslivet, universiteter, videninstitutioner og organisationer, herunder udvikling af et koncept for, og opstart af, velkomstpakke i borgerservice, og udvikling og markedsføring af et prospekt for Roskilde som uddannelsesby, med internationalt potentiale. 2. Igangsætte og medfinansiere partnerskaber inden for kompetenceklynger, såsom, sundhed, cleantech og den kreative industri. Herunder udvikling og opstart af to partnerskaber, herunder partnerskab med Risø DTU, Daejeon by i Sydkorea, og KAIST Tekniske Universitet, og partnerskab med Region Sjælland, RUC, UCSJ, Risø DTU, og byen Hanghzou i Zhejiangprovinsen i Kina. Status på arbejdet med den Globale strategi er: 1. Velkommen til Roskilde pakke: o På kommunens hjemmeside er der nu et særligt site med en række praktiske oplysninger til udenlandske borgere, der bosætter sig i Roskilde (Se Samme information er tilgængelig i pdf-form til download eller print samt til udlevering i bl.a. Borgerservice og på bibliotekerne. o Der er udarbejdet en pjece Living, Learning, Exploring, Clean, Green, Health, som samler korte informationer om en række aktørers indsatser ift. bl.a. cleantech og giver et samlet billede af et område med stærke ambitioner indenfor grøn vækst. Pjecen blev udarbejdet i efteråret 2013 og lanceret ved Nytårskur for Erhvervslivet i januar Den videre markedsføring sker primært gennem Erhvervsafdelingen og desuden i forbindelse med Roskilde Kommunes afsøgning af partnerskabssamarbejder i Kina. 2. I samarbejde med lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner samt virksomheder er der startet et projekt med det formål i løbet af 2014 at undersøge potentialet ved og eventuelt etablere partnerskaber i Hangzhou i Kina. Der er ingen slutdato for det internationale samarbejde. Det er håbet, at der kan indgås partnerskabsaftale med Hangzhou ultimo 2014 eller i løbet af Der er modtaget kr. i 2013 og kr. fra Udviklingspuljen.

19 Side4/54 Udviklingsstrategi Det Musiske Roskilde Den musiske fødekæde Der er ikke en særskilt målsætning eller særskilt finansiering af/for arbejdet med fødekæden. Fødekæden udmøntes i mange, forskellige projekter med børn unge som målgruppe. Musisk er forstået som de forskellige kunstneriske genrer og det kreative og skabende i bred forstand. Ikke kun musik. Bandakademiet varetager en del af fødekædearbejdet for den rytmiske musik. Derudover har forvaltningen samarbejde med Bandakademiet igangsat musiknetværket MusikLab og derigennem bl.a. været med til at sætte fokus på musikken i folkeskolen. MusikLab står bag forslag til musikaktiviteter i den nye folkeskole og debat med lokale kandidater om musikken i folkeskolen. Er i gang med involvering af musiklærere i kommunens folkeskoler Roskilde Kommune har søgt og modtaget penge Kunststyrelsen til et musikprojekt Hvis Landet ku tale som gennemføres i 4-6 uger i 20 dagsinstitutioner i Roskilde Kommune i Roskilde Kommune har sammen med Åben Dans søgt om at blive dansefyrtårn i Kultur/Region Midt og Vest. Hvis dette lykkes vil der være fokus på dans i skolen, dans med din nabo (dans i boligområder og bysamfund) og unge på vej (talentudvikling). I samarbejde med Center for Kultur og Udvikling har haft 5 workshops med kunstnere fra 3. verdens lande i kommunens folkeskoler WOWIWO - spoken word projekt i samarbejde med INSP og Asylcentret i Avnstrup. 6 ugers forløb med elever i folkeskole og gymnasiet. Tilskud til 20 ugers Rytmikforløb i Kulturkosmos i Viby for små og mindre børn. Det er et løbende projekt. I 2014 er der bl.a. fokus på folkeskolereformen og det musiske indplacering heri. - -

20 Side5/54 Udviklingsstrategi Fødekæden KulturCrew (Børn & Unge som kulturarrangører) Målet er at tilbyde børn og unge mulighed for at blive fremtidens kulturarrangører. Der er i øjeblikket oprettet KulturCrews på fem af kommunens folkeskoler. KulturCrewene, som består af elever fra klassetrin, deltager blandt andet i workshops og besøg hos vigtige kulturinstitutioner, hvor de blandt andet undervises i lyd- og lysteknik, præsentationsmetode, opsætning af scene, det gode værtskab og kontakt til de professionelle kunstnere, der besøger skolerne. Det langsigtede mål er, at en gruppe børn og unge på tværs af kommunen, bliver støttet i og kvalificeret til at påtage sig rollen som kulturarrangør. Der arbejdes videre med kvalificeringen af de fem eksisterende KulturCrews i 2014, hvorefter der laves en evaluering af projektet og en strategi for en forankring af projektet på skolerne. Som sagt er der pt. fem KulturCrews i Roskilde Kommune. Alle skoler har fået mulighed for at byde ind på projektet. De fem nuværende crews hører hjemme på: Lynghøjskolen, Peder Syv Skolen, Absalon Skole, Østervang skole og Sct. Jørgens skole. Tre af skolerne startede KulturCrews første gang i år, og alle fem crews deltog i en Klædt på til KulturCrew -workshop på Lynghøjskolen d. 18. september. De fem crews vil i det kommende år få tilbudt workshops i fx journalistik og lyd-og teknik, og et til flere besøg på kulturinstitutionerne - ud over deres arbejde på skolerne ved morgensamlinger, musik-, teaterog festarrangementer. et startede i 2011 med en pilot-fase Lynghøjskolen og Sct. Jørgens Skole. et vil i sin nuværende form fortsætte til ultimo 2014, hvorefter der evalueres og laves en handlingsplan for den videre fortsættelse og forankring på skolerne. Ingen -

Følgende yderligere projekter kan indgå i drøftelserne om udmøntning af den resterende udviklingspulje i budget 2013.

Følgende yderligere projekter kan indgå i drøftelserne om udmøntning af den resterende udviklingspulje i budget 2013. Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 228591 Brevid. 1632920 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Bilag til sag om udmøntning af udviklingspuljen i budget 2013 6. marts

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Bydelen Musicon: 500.000 m2 Udviklingsareal: 250.000 m2 = 40 fodboldbaner Gamle haller & bygninger: 20.000 m2 ÅR 2025 ÅR 2008 4 aktører 3 arrangementer ÅR

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabsaftalens parter 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere