Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30"

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca Bestyrelsens beretning 1

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen 6. Evt. herunder overrækkelse af dbio s arbejdsmiljøpris og jubilæumsgaver til medlemmerne. Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er 5. marts på dbio s hjemmeside. Uden for dagsorden: dbio s formand Bert Asbild og dbio s 1. næstformand Martina Jürs er gæster på generalforsamlingen og vil orientere om OK 13 og nyt fra fagligt område. 2

3 Indholdsfortegnelse Dagsorden... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Regionsbestyrelsen... 4 Forord... 5 Det faglige og uddannelsesområdet... 6 Rekruttering... 6 Danske Sundhedsorganisationers A-kasse/DSA... 6 Fagligt... 7 MED MED-Hovedudvalget... 8 MED-Sundhed MED-indflydelse & MED-bestemmelse Ny MED-aftale i Region Ledelses- og organisationsstruktur i Region Organisationsforandringer Kørselsordning Lønforhandlinger OK Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Årets gang fra Aktivitetsudvalget Kommunikation med medlemmerne dbio.dk/sjaelland Nyhedsbrev Kongressen Hovedbestyrelsen PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Det ske Sundhedskartel FTF Region Ansættelsesjubilæer Medlemsjubilæer år: år: år: Stort tillykke til alle!

4 Regionsbestyrelsen Anne Sørensen Regionsformand Kontakt til medlemmer og andre organisationer Hovedbestyrelsesmedlem Medlem af TR/AMiR-udvalget og Kommunikationsudvalget Lisbeth Holde Regionsansvarlig på arbejdsmiljøområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Kontakt til ledere Anja Aakeson Regionsansvarlig på tillidsrepræsentantområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Carina Foldager WEB-ansvarlig for hjemmesiden Formand for kommunikationsudvalget Sidsel Nørskov Wessel Medlem af kommunikationsudvalget Jenny Heinrichs Næstformand Hovedbestyrelsesmedlem Ansvarlig i forhold til MED-området Birgitte Bjørn Kasserer Kontakt til ansatte i praksis Solveig Rosendahl Kontaktperson til bioanalytikerundervisere Medlem af aktivitetsudvalget 1. suppleant til Hovedbestyrelsen Annette Jacobsen WEB redaktør Sekretær ved bestyrelsesmøder Medlem af aktivitetsudvalget 2. suppleant til Hovedbestyrelsen Gitte Byriel Laage-Petersen 1. suppleant til bestyrelsen Medlem af aktivitetsudvalget Andre udvalgsmedlemmer Lars Rønsholt Olsen Medlem af aktivitetsudvalget Medlem af TR/AMiR udvalget Hanne Normann Rasmussen Medlem af aktivitetsudvalget 4

5 Forord Kære medlem af dbio. Jeg håber, at denne skriftlige beretning kan give dig et billede af det arbejde og de aktiviteter, som dbio har stået for i denne generalforsamlingsperiode. Beretningen er ikke et fuldstændigt billede af alle aktiviteter og indsatsområder, men den vil blive suppleret af en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Den er ikke sendt ud i trykt form til dbio s medlemmer, men er tilgængelig til udprintning på dbio - s hjemmeside, ligesom den er sendt ud med et henvisningslink til hjemmesiden til de af vores medlemmer, der har mailadresse registreret under deres profil på dbio s hjemmeside. Ved generalforsamlingen i 2012 blev valgt en ny bestyrelse. En stor del af bestyrelsen blev nyvalgt, og en del af tiden i denne generalforsamlingsperiode har gået med at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet i dbio -, og det at arbejde i en fagforening. Bestyrelsen håber, at beretningen er konkret og relevant for dig som medlem. Det er endvidere meget vigtigt for bestyrelsen, at der kommer input fra medlemmer, og dit input og din mening modtager vi meget gerne. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke bestyrelsen (inkl. suppleanten) for den indsats, der er blevet gjort i årets løb i bestyrelsen. Det har været inspirerende og alle er gået ind i bestyrelsesarbejdet med gode idéer til det fremtidige arbejde i dbio. Vel mødt. Vi glæder os til at se dig og håber, at rigtig mange vil deltage i årets generalforsamling. På regionsbestyrelsens vegne Anne Sørensen Regionsformand 5

6 Det faglige og uddannelsesområdet Rekruttering Tidligere år har dbio brugt en del penge på rekrutteringskampagne her i regionen. Nu er rekrutteringen tilovers fag særdeles tilfredsstillende, så det har vi fravalgt i en periode, men følger stadig udviklingen. Vi er i øjeblikket inde i en periode med flere opsigelser begrundet i besparelser, og antallet af nyuddannede skulle gerne ballancere med efterspørgslen på arbejdskraft. Danske Sundhedsorganisationers A- kasse/dsa Fakta om DSA DSA er en uafhængig a-kasse. DSA er stadig Danmarks billigste a-kasse! Medlemskab af DSA er et selvstændigt valg og båret af medlemmernes faglighed. Studerende bioanalytikere tilbydes et år inden de er udlært, at blive gratis medlem af DSA, hvis man melder sig ind, inden man er 30 år. Sker indmeldelsen først, når man er blevet 30, er der særlige regler for kontingentfrihed og ellers betaler man 392 kr./md. (uden efterlønsordning). Hvis man har været medlem et år inden færdiggørelsen af sin uddannelse, kan man få dagpenge allerede fra man er færdig. Venter man med at melde sig ind, går der en måned, inden man kan få dagpenge. Så det, man har betalt i et år i kontingent, er hurtigt tjent ind. En af a-kassens mest grundlæggende opgaver består i at udbetale dagpenge til ledige og sørge for at medlemmer, der er meldt ledige, også er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er også a- kassens opgave at administrere efterlønsordningen. Der ses et markant fald i ledigheden, hvis man sammenligner 2012 med både 2010 og Det gælder ikke kun indenfor dbio s område, men den samme tendens gør sig også gældende indenfor de andre sundhedsfaglige organisationer. Akutjob Det er heldigvis få medlemmer af dbio, der har været i den situation, at de ville falde ud af dagpengesystemet DSA har holdt informationsmøder for ledige, og regionsformændene har haft mulighed for at komme og snakke med de ledige på møderne. DSA må ikke udlevere navn, bopæl m.v. til dbio, så vi kan ikke uden videre kontakte dem, men de ledige bliver af DSA opfordret til at kontakte den faglige organisation. Det er vigtigt, at man på arbejdspladserne også er opmærksomme på ledige bioanalytikere/laboranter i forbindelse med ledige stillinger. De tilbagemeldinger, jeg får fra tillidsrepræsentanterne i den forbindelse, er, at man er opmærksomme på, om der er ledige bioanalytikere/laboranter. Efterløn Flere bliver længere på arbejdsmarkedet og udskyder tidspunktet for, hvornår de går på efterløn eller går måske slet ikke på efterløn. DSA arrangerer stadig efterlønsmøder, og følgende møder er planlagt i foråret her i vores region og i Hovedstaden, hvor man også har mulighed for at deltage. 2. april kl i Kvæsthuset i KBH 30. april kl i Ringsted Kongrescenter 2. maj kl i Kvæsthuset i KBH Der kan tilmeldes via DSA s hjemmeside dbio rådgiver ikke om efterløn og dagpengespørgsmål, men henviser til DSA. 6

7 Lidt statistik: Antal aktive medlemmer af dbio på 60 år og derover (= i arbejde): 60 år = 20 medlemmer 61 år = 12 medlemmer 62 år = 15 medlemmer 63 år = 8 medlemmer 64 år = 7 medlemmer 65 år = 4 medlemmer 66 år = 2 medlemmer år = 0 medlemmer Der ud over er der registreret 22 passive medlemmer af dbio over 60 år. Når man er passiv medlem får man medlemsbladet hver måned, og bliver fortsat inviteret med til dbio s arrangementer. Ledighedstal december 2012 Fagligt dbio arbejder på flere fronter for at synliggøre, styrke og understøtte det faglige område. Gennem hele MED organisationen bliver der i forhold til andre faggrupper og samarbejdspartnere skabt synlighed omkring vores fag, og vores repræsentanter (TR og AMiR) i MED arbejder ligeledes på den led med at styrke det faglige område. På møder med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne og i regionsbestyrelsen tages aktuelle faglige emner op, der udveksles erfaring blandt repræsentanterne, og vores fagblad danske bioanalytikere bringer mange faglige artikler også omkring projekter m.v. her fra regionen. Senest har der været en stor artikel i oktober nummeret i 2012 omkring et midlertidigt AK projekt i Næstved, der styrker AKbehandlingen af ældre patienter. Når sådanne succesfulde projekter løber i en begrænset periode, har det også faglig interesse, at de kan fortsætte, og fra dbio s side prøver vi gennem embedsmandsværket/politisk at øve indflydelse, således at de kan fortsætte og blive varige. Det vil styrke vores fag og være til gavn for borgerne/patienterne. 7

8 Vi vil meget gerne i bestyrelsen høre om faglige spændende tiltag, forskning m.v., så vi kan bringe artikler i både nyhedsbladet og på hjemmesiden. MED-2012 MED-udvalgene var midt i en valgperiode ved årets start. Der er altid en vis udskiftning i medlemmerne i et MED-udvalg af forskellige årsagen, det er oftest ophør i jobbet eller andet job, der er årsagen. Der har ikke været udskiftning af dbio s repræsentanter og suppleanter i MED-Hovedudvalget og MED- Sundhed, hvor man er udpeget af de lokale hovedorganisationer det er fortsat næstformand Jenny Heinrichs, der er medlem og formand Anne Sørensen, der er suppleant. I Område-MED og Afdelings-MED er dbio også godt repræsenteret, og der vælges man af og blandt medarbejderne i området. Hovedreglen er, at medarbejdersiden i MED-udvalgene skal være repræsentativt sammensat med repræsentanter fra så mange faglige organisationer, som muligt og at tillidsrepræsentanter har fortrinsret til at indgå i MED. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges op i gennem MED-systemet, der må ikke springes et MED-udvalg over jvf. Arbejdsmiljøloven. MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget mødes mindst to gange årligt med forretningsudvalget, som er politikere fra Regionsrådet, som er valgt fra de forskellige partier til, at varetage udøvelsen og Regionsrådets beslutninger eller forberede møderne i Regionsrådet. Andre politikere kan også deltage i mødet med MED-Hovedudvalget efter eget ønske, og det forekommer i en vis udstrækning især, når der er særlige emner på dagsorden. Fire medarbejdere fra MED-Hovedudvalget bliver årligt inviteret til Regionsrådets budgetseminar og andre relevante temamøder, det giver mulighed for direkte dialog med politikerne og dermed påvirkning af beslutninger, som har betydning for medarbejderne i Regionen. Politikerne har flere gange udtalt stor tilfredshed med den direkte dialog med medarbejderne, men også med den store indsats alle medarbejdere yder til glæde for patienter, brugere og borgerne i Regionen. MEDudvalgene har til opgave at implementere de politiske beslutninger på den bedst mulige måde, så ressourcerne bruges bedst muligt, men også så arbejdsmiljøet til stadighed kan forbedres. Status på personalepolitiske initiativer: Organisations- og ledelsesprojekt - og de projekter der udløber heraf - er drøftet løbende gennem året i MED-Hovedudvalget. Ny organisations- og ledelsesstruktur i sundhedsvæsenet i Region, den organisatoriske og ledelsesmæssige samling af fælles løsninger i såkaldte fælles centre, organiseringen af interne serviceopgaver i Koncernservice og Medicoteknik er elementer i OLprojektet, der alle er drøftet med udgangspunkt i de personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger. Men OL-projektet og sagen om etablering af serviceassistenterne har bekymret og frustreret mange, og medarbejderrepræsentanterne har fået mange henvendelser på, at de berørte medarbejdere ikke har følt sig inddraget inden beslutningerne blev taget. I 2012 har MED-Hovedudvalget også løbende drøftet indhold i ordninger, der angår Region s sociale ansvar, som Løntilskud og etablering af Akutjob, det sidste har betydet en midlertidig stand by af jobbanken. Der er udarbejdet og godkendt en retningslinje om tilbud af helbredsundersøgelse i forbindelse med natarbejde i Region. MED-Hovedudvalget har også haft flere sager på dagsordenen, der er et resultat af tendensen i tiden Eksempler: Ledelsespapiret Gode råd ved brug af sociale medier 8

9 Drøftelsen af Medarbejdernes adfærd og udtryk (piercing, tatovering, ekstrem overvægt) MED-Hovedudvalget udtrykte stor tak for Regionsrådets beslutning om at etablere Medarbejdernes sundhedspris. Det var en meget positiv oplevelse, at se de mange initiativer, der er sat i gang på arbejdspladserne til gavn for medarbejdernes sundhed, og måske reducerer det sygefraværet på den lange bane. MED- Hovedudvalget håber prisen fortsætter og tror der kommer endnu flere ansøgninger til næste år. Status på arbejdsmiljøpolitiske initiativer: MED-Hovedudvalget konstaterede i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, at der foregår et stort og systematisk arbejde med arbejdsmiljøet i Region s enheder! Det blev konstateret, at der fortsat skal være fokus på at nedbringe sygefravær og arbejdsulykker. Som et led i indsatsen for forebyggelse af arbejdsulykker, blev der i 2012 indført et system, der gør det muligt for arbejdsmiljøgrupperne at samle viden om risici og nærved-ulykker. Der er indført en blanket med tilhørende postkasse, der er implementeret med henblik på, at den enkelte medarbejder nemt kan meddele arbejdsmiljøgruppen om mulige risikofaktorer. Meddelelserne indgår i arbejdsmiljøgruppernes løbende arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker. Et andet fokusområde, der kunne konstateres under den årlige arbejdsmiljøredegørelse, var en stigning i arbejdsulykker, som følge af psykisk/fysisk vold i enkelte enheder. Region gennemfører p.t. med stor succes projektet "Forebyggelse af vold og konflikter", der er et tilbud om kurser i konflikthåndtering til alle ansatte på arbejdspladser med høj risiko for psykisk og fysisk vold. Der er afholdt 17 undervisningshold i 2012 hen over efteråret/vinteren 2012, og der afvikles yderligere 5 kurser i starten af Projektet har også fået opmærksomhed uden for regionen. Region blev på baggrund af projektet nomineret til årets Arbejdsmiljøpris af Arbejdsmiljørådet i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Desværre fik Region ikke prisen, men der var stor anerkendelse og interesse for den indsats Region gør med projekt Forebyggelse af vold og konflikter. Den 6. september 2012 afholdt Region en arbejdsmiljøkonference for 400 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Region. En vellykket dag, hvor det emmede af arbejdsmiljø overalt, da oplæg, workshops og netværk var på plakaten - og hvor mange blev inspireret af indlæggene på konferencen. MED- Hovedudvalget har besluttet, at gentage succes en næste år, dog med udgangspunkt i interne projekter! Arbejdsmiljøpuljen 2012 er udmøntet der er givet støtte til 39 projekter, der har arbejdet med indsatsområderne og 16 projekter, som har fået støtte til at gennemføre omstillingsprocesser. Region har afsluttet implementeringen af risikovurdering. I den kommende ArbejdsPladsVurderingen (APV), som er en del af regionens systematiske arbejdsmiljøarbejde, indgår risikovurdering nu som en del af arbejdet, både i den løbende og den fastsatte APV hvert 2. år. Risikovurdering handler basalt set om at vurdere konsekvensen af en risiko/påvirkning og sammenholde konsekvensen med sandsynligheden for at den indtræffer. Metoden håndterer fysiske og psykiske risikofaktorer og påvirkninger, der relaterer sig til arbejdsrum og arbejdsprocesser. Videncenter for Arbejdsmiljø lancerede en ny kampagne i 2012 Job og Krop forebyg smerter i muskler og led. Indsatsen blev besluttet som led i kvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev 9

10 indgået i 2007 mellem regeringen og parterne. MED-Hovedudvalget anbefalede, at område-med drøftede tiltaget og evt. relevans i forhold til Enhederne. Kampagnen indeholdt: En lille gratis bog bevægelse virker En gratis mappe Dialog om god fysiske trivsel på arbejdspladsen Mulighed for dialogmøde med Videncenter for arbejdsmiljø om temaet Mulighed for at få besøg af kampagne bil Videncenter for Arbejdsmiljø havde også en stand på arbejdsmiljøkonferencen, hvor Job og Krop kampagnen blev præsenteret. dbio-sjælland har afholdt medlemsarrangement på baggrund af Job og Krop. MED-Sundhed MED-Sundhed har haft flere aflyste møder, fordi der ikke var tilstrækkeligt materiale til en dagsorden. Der har været en del sager på dagsorden, som også har været behandlet i enten MED-Hovedudvalget og/eller i Område-MED især sygehusene. MED-Sundhed har bl.a. drøftet: Driftaftaleopfølgning, Årlig arbejdsmiljø-drøftelse, IT-Sundhedsplatform, Projekter omhandlende Forstærket indsats for den kronisk syge patient, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Aktiviteterne på sundhedsområdet, Serviceassistenterne og ikke mindst personalemæssige konsekvenser af Regionens økonomi og aktivitetsmål. MED-indflydelse & MED-bestemmelse. Det er vigtigt at alle tillidsvalgte overvejer, hvordan man opnår størst muligt indflydelse på egen og andres arbejdssituation, især dem man er valgt til at repræsenterer. Det gælder om at søge indflydelse på beslutningsprocesserne via MEDudvalgene. Det er i MED-udvalgene at ledelsen har forpligtigelse til at inddrage medarbejderne, derfor er det et vigtigt arbejde, der foregår og det skal respekteres og accepteres på lige fod med alt andet arbejde. Medarbejderrepræsentanterne i MED skal være med til at sætte dagsorden og deltage i relevante drøftelser med lederne på alle niveauer, sammen med de andre repræsentanter fra de faglige organisationer kun i MED fås direkte indflydelse på alle forhold af betydning for medarbejdernes ve og vel. Ny MED-aftale i Region. I forbindelse med evaluering af Region s MED-aftale i , fremkom der bemærkninger om at MED-Sundhed og MED- Regionshus af forskellige årsagen ikke matcher ledelsesstrukturen. Det er en grundforudsætning at MED-organisationen skal matche ledelsesstrukturen. Der var også kommet en ny Arbejdsmiljølov i 2010 og en ny MED-Rammeaftale i forbindelse med OK- 11. Medarbejderne i MED-Hovedudvalget var opmærksom på de nye grundforudsætninger for MED-arbejdet og anmodede derfor om at få sagen på dagsorden. Ledelsen i MED-Hovedudvalget troede, der kun var behov for mindre redaktionelle ændringer, som ikke kunne tage lang tid, så ledelsen forventede en ny MED-aftale kunne være færdig til årsskiftet 2013, hvor alle MED-udvalg alligevel bliver nynedsat med start 1. januar. I sagsfremstillingen til MED-Hovedudvalget fremgik det, at ledelsen ville have nedlagt MED-Sundhed og MED-Regionshus. MED-Hovedudvalgets behandling af sagen blev, at medarbejdersiden anmodede om, at et forhandlingsudvalg blev nedsat, som skulle forestå forhandlingen af en ny MED-aftale. Ledelsen henvendte sig til de lokale hovedorganisationer og et forhandlingsudvalg blev nedsat og første møde blev afholdt den 5. september. Forinden havde 10

11 organisationsrepræsentanter afholdt et møde med de faglige organisationer for, at få afklaret mandat, opgaver og proces samt etableret en baggrundsgruppe, der kunne sparres løbende med under forhandlingerne. Ledelsen havde forslag om en hurtig procesplan med 3 forhandlinger, men det havde organisationer ikke tillid til kunne lade sig gøre. Der har i efteråret 2012 været afholdt 8 forhandlinger. Der er efter flere forhandlinger og arbejdsgruppearbejde opnået enighed om et formål for den nye MED-aftale. Der er blevet drøftet mange problemstillinger, som kan fremme eller hindre det gode samarbejde i forbindelse med medindflydelse og medbestemmelse. Der er en fælles erkendelse af hvilke udfordringer, der udgør særlige problemfelter, der kræver en grundig drøftelse for at nå til enighed. På forhandlingsmødet den 18. december, blev der enighed om, at en ny MED-aftale ikke kunne blive færdigforhandlet inden årsskiftet. Der blev i stedet opnået enighed om, at den nuværende MEDorganisation, inkl. de midlertidige MED-udvalg, der er etableret på grund af omstruktureringer og flytninger af medarbejdere og opgaver samt ledelsesmæssige forandringer, fortsætter, og udpegning/valg udskydes til der foreligger en ny MED-aftale. Der var også enighed om, at der kunne vælges supplerende arbejdsmiljørepræsentanter til de MED-udvalg, hvor der var arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke havde opnået genvalg. Der er meldt en procestidsplan ud, fordi der kan være behov for supplerende arbejdsmiljørepræsentanter på flere eller alle niveauer i MED-organisationen. Ledelses- og organisationsstruktur i Region Organisationsforandringer Omkring de ændringer i organisations- og ledelsesstrukturen, der får konsekvenser for dbio s medlemmer og laboratorierne, har dbio - en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne om, og vi drøfter det ligeledes i bestyrelsen. dbio - vil, hvor der er behov for det, støtte i processerne og evt. indgå i forhandlinger. Det kan være i forhold til, at medarbejdere flyttes fra en geografi til en anden, at medarbejdere får andre arbejdsopgaver, at medarbejdere bliver opsagt i forbindelse med strukturændringerne. Region har meget stort fokus på effektivisering, og ledelserne rundt omkring på arbejdspladserne er også meget pressede. Så der kan være situationer, hvor dbio har modsat rettede interesser end arbejdsgiverne, og nogle gange kan de så løses ved en forhandling. Ringsted Sygehus I 2012 blev det besluttet, at analyseproduktionen på klin. biokem. afd. i Ringsted skulle flyttes til Slagelse i slutningen af året. Det betød også, at der ville ske en personalereduktion, og der skulle flyttes medarbejdere til Slagelse. Der er stadig en stor blodprøvetagningsproduktion i Ringsted. Ambulatoriet i Ringsted er ved at blive moderniseret, og medarbejderne i Ringsted har selv stået for en stor del af arbejdet omkring indkøb, tilrettelæggelse af processen m.v. Når der sker strukturændringer er det vigtigt at inddrage personalet fra start så tidligt som muligt, og at medarbejderne får ansvar i processen og bliver informeret grundigt hele tiden. Dette skaber større forståelse for de forandringer, der nogle gange er nødvendige. Ofte bliver resultatet af en omstrukturering også, at arbejdsopgaverne bliver anderledes. Det er rigtig vigtigt i den forbindelse, at der er fokus på, at arbejdet er spændende og 11

12 givtigt ellers kan man frygte, at det kan blive svært at rekruttere bioanalytikere og ligeledes at fastholde medarbejderne i afdelingen. Mobile tappeenheder De mobile tappeenheder har nu været i gang et godt stykke tid. Det tager sin tid, når man laver noget om, før både brugere og medarbejder har fundet sig tilpas med forandringerne. Donorerne skal vænne sig til at komme til de mobile enheder og blive tappet, og medarbejderne skal vænne sig til at arbejde på en helt ny måde. dbio har med Sygehus Syd indgået en aftale om honorering i forbindelse med at arbejde i enhederne. Men den daglige arbejdsdag er meget anderledes, og den enkelte medarbejder skal køre hen til det sted, hvor enheden holder i henholdsvis det nordlige eller sydlige område af regionen. Selvom der er indgået en aftale om honorering er det ikke sådan, at man ikke mere skal se på løn og arbejdsvilkår for det personale, der arbejder der. dbio vil løbende vurdere, om der skal laves andre aftaler for løn- og eller arbejdsforhold, eller der skal ske en justering. Sygehusstruktur Der arbejdes på flere sygehuse med ombygning og tilpasning til den nye sygehusstruktur. Det er noget, der er stærkt belastende for arbejdsmiljøet. Nogle gange kan det være svært at se meningen med en ombygning, når man ved, at når det nye storsygehus i Køge er parat, så skal der ske ændringer igen. Men man må tro på, at der er en god mening med det hele! Det er indtrykket, at ledelserne er meget opmærksomme på de belastninger, der er ved at arbejde under vanskelige forhold i forbindelse med ombygningerne. Men Region har alligevel et overordnet ansvar for, at medarbejderne kan arbejde i et ordentligt arbejdsmiljø, og at de ikke udsættes for unødig fare. Der sker i forbindelse med strukturændringerne også tit ændringer af medarbejdernes arbejdsvilkår. Det er mange gange ikke nok at give et kort varsel på måske 4 uger, hvis medarbejderne får ændrede arbejdsvilkår. En del ændringer, når det handler om arbejdstid, løn eller andre ansættelsesvilkår, skal varsles med et noget længere varsel. I sådanne situationer kan en forhandling med regionen komme på tale, men det er langt fra altid, at regionen har den samme opfattelse af situationen som de faglige organisationer. Kørselsordning I forbindelse med opsigelse af kørselsaftalen med de praktiserende læger i 2012 er nu lavet en kørselsordning med afhentning af prøver i praksis. Den skulle gerne højne kvaliteten, således at færre prøvesvar bliver kasseret. Hidtil blev ca prøvesvar kasseret om måneden, blandt andet fordi prøverne blev forsinkede under transport eller blev transporteret for hårdhændet. Erfaringer fra Region Midt og Syd viser, at en afhentningsordning er ensbetydende med færre kasserede prøvesvar, hvilket betyder, at patienterne ikke skal have taget prøverne om, og at svar på prøverne kommer tidligere. Kørselsordningen er gratis for lægerne, og det har for nogle praktiserende læger betydet, at de mister indtægter i forhold til den gamle aftale om afregning af prøver afleveret på eller sendt til laboratoriet. Derfor har nogle ansatte i lægepraksis følt, at deres ansættelse blev noget mere usikker. En opsigelse af en bioanalytiker har således været begrundet i økonomiske forhold, uden at det dog har kunnet bevises, at det hang sådan sammen. Kørselsordningen betyder, at der afleveres prøver fra praksis to gange om dagen 5 dage om ugen på laboratorierne. Det har indflydelse på den daglige arbejdstilrettelæggelse. For nogle kan det betyde en væsentlig ændring, hvis man pludselig skal have en længere arbejdsdag end sædvanlig. I sådanne tilfælde opfordrer dbio til, at medlemmerne taler med deres tillidsrepræsentant og at tillidsrepræsentanten kontakter dbio 12

13 . Der kan være tale om, at der er noget omkring vilkårene, der skal varsles og forhandles. Lønforhandlinger Overenskomsten fra 2011 havde ikke afsat midler til lokale lønforhandlinger i 2011 og 2012, men organisationerne havde ret til at bede om en lønforhandling. De penge, man kunne forestille sig kom i spil ved lønforhandlingerne, kunne være, hvis der var vakante stillinger i afdelingerne, når medarbejdere med mange tillæg/høj løn ikke mere var ansat i afdelingen, og at der blev ansat medarbejdere med lavere løn i stedet. dbio bad - vel nok som en af de eneste organisationer - også om en lønforhandling i I skrivende stund har forhandlingerne fundet sted i Sygehus Syd for basisgruppen, og, nok som ventet, var det med et meget beskedent resultat. I (det tidligere) Sygehus Nord skal der være forhandlinger midt i februar måned. I forbindelse med forberedelserne til lønforhandlingerne gør tillidsrepræsentanterne et stort arbejde med at tale med deres kolleger, se på lønsammensætning og sende forslag til dbio. I denne overenskomstperiode, har udmeldingen til tillidsrepræsentanterne været, at de skulle være meget realistiske omkring forslag og ligeledes omkring de resultater, der kunne opnås. Derfor har der nok ikke været så store drøftelser på laboratorierne om lønforhandlingerne, for ikke at stille nogen noget i udsigt, som kunne være svært at nå i mål med. Tillidsrepræsentanterne skal have STOR TAK for det kæmpe arbejde, de har gjort i forbindelse med forberedelserne til forhandlingerne. OK13 Overenskomstforhandlingerne for 2013 er nu i fuld gang. Her i regionen har der, som i de øvrige regioner, været en proces omkring OK13, hvor tillidsrepræsentanterne har meldt overenskomstkrav ind til dbio s sekretariat. Disse overenskomstkrav er så blevet prioriteret af regionsbestyrelsen, og dbio s Hovedbestyrelse har foretaget den endelige prioritering. I Sundhedskartellet er kravene fra organisationerne samlet, og der er sket yderligere sortering og samling af kravene, inden de er blevet udvekslet med Danske Regioners krav. Der er overordnet fra Sundhedskartellets side fokus på 3 områder: Løn Arbejdsliv og medindflydelse Faglighed og professionel udvikling Sundhedskartellet har stadig løn stående øverst på ønskesedlen, men man er godt klar over, at det er svære forhandlinger, og forventningerne er realistiske i forhold til forhandlingsresultatet. Danske Regioners krav til Sundhedskartellet ligner overordnet set Sundhedskartellets. Men Danske regioner har en noget andet tilgang. For dem er tilgangen løntilbageholdenhed, indskrænkning af medarbejderindflydelsen og på arbejdstidsområdet en række meget barske krav, som lægger op til, at medarbejdernes beskyttelse af arbejdstiden reduceres. Der skal være opnået et resultat inden udgangen af februar måned, da der ellers udsendes strejkevarsel. Opnås der et resultat sendes det til urafstemning blandt Sundhedskartellets medlemmer. Selvom Sundhedskartellet ikke håber på konflikt, er man nødt til at forberede sig i organisationerne, så vi er parate, hvis der ikke opnås enighed. Tillidsrepræsentanterne har skullet svare på en række spørgsmål, for at dbio/hovedbestyrelsen kunne vurdere, hvilke afdelinger, der kunne være relevante som konfliktsteder. I skrivende stund, er det endnu ikke besluttet, hvilke afdelinger, der skal 13

14 udtages til konflikt. Vi håber dog, at der ikke bliver nødvendigt at tage skridtet fuldt ud om at varsle konflikt. Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Den 31. maj var der startkonference i Sundhedskartellet forud for OK forhandlingerne i Mange af tillidsrepræsentanterne fra dbio - deltog. Det var en rigtig god konference, hvor der i løbet af formiddagen var flere gode indlæg fra organisationerne og arbejdsgiverside. Flere gange blev der lagt emner ud til bordene, der skulle diskuteres og stemmes om, f. eks øget arbejdstid, hvor skulle den tages fra? 1. Væk med to feriedage 2. Væk med to søgnehelligdage? 3. Væk med betalt frokost? Om eftermiddagen var vi opdelt i forbund, tiden her blev brugt på, at diskutere forskellige muligheder, der vil kunne blive en del at OK-13. I august modtog tillidsrepræsentanterne så debatoplæggene fra dbio og kort tid efter skulle tillidsrepræsentanterne indsende krav. Det var med meget kort tidsfrist. Nu afventer vi så udfaldet af forhandlingerne, der forventes at være afsluttet i marts, så en ny overenskomst kan træde i kraft i april. Der har været afholdt 4 møder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne (TR og AMiR) i Alle har været fællesmøder, hvor vi efter frokost deles op i TR og AMiR, så vi holder erfaringsudvekslingen i hvert vores forum. Erfaringsudvekslingen har været rigtigt udbytterig, vi har hjulpet hinanden med løsninger på diverse problemer. Der har også været meget snak om al den ombygning, vi de fleste steder er underlagt, og hvilke problemer det giver fysisk og ikke mindst psykisk. Desuden har vi fulgt Ringsted sygehus omstrukturering og hvordan det er endt med, at der ikke mere er nogen analyseproduktion på laboratoriet. Det sidste møde for TR/AMiR blev holdt i starten af december. Mødet blev holdt som vanligt med, at vi fulgte dagsordenen, men der var dog en ændring, referatet fra Hoved-Med var udsendt på forhånd, så repræsentanterne kunne stille spørgsmål til det, i stedet for at Jenny skulle referere fra Hoved-Med, og det fungerede rigtigt godt. Vi nåede også en fælles erfaringsudveksling, inden det var tid til lækker julebuffet, hyggesnak og til sidst pakkeleg. Der var desværre ikke nogle der havde meldt sig til julefrokostudvalget, så TR/AMiR-udvalget stod selv for arrangementet. Til næste år er det et stort ønske fra os, at der vil være nogle repræsentanter med i julefrokostudvalget. Lisbeth Holde og Anja Aakeson har som henholdsvis AMiR og TR ansvarlig været til regionsansvarligmøde i dbio. Det var en udbytterig dag, hvor der blandt andet blev udarbejdet en liste over foredragsholdere, man har haft benyttet til møder i de forskellige regioner. Her kan man så se, om der er nogen, man selv kunne tænke sig at få på besøg. Desuden blev vi opfordret til at benytte dbio s egne konsulenter til f. eks TR/AMiR møder, hvor de kan komme og fortælle f. eks om nye barselsregler, arbejdstidsregler eller lignende. Det har vi tænkt os at drage brug af i Årets gang fra Aktivitetsudvalget 16. januar 2012 var emnet: "Farligt arbejde for bioanalytikere". To bioanalytikere, Hanne Måge og Louise Helt, som var ved at afslutte kandidatuddannelsen cand.scient.san, ville fortælle om deres eksamensprojekt om bioanalytikernes arbejdsmiljø. Foredraget ville handle om, hvordan man videnskabeligt undersøger helbredsforhold i populationer (epidemiologi), samt en gennemgang af resultaterne fra projektet "Risiko for sygdom i 14

15 laboratoriemiljøet" specifikt med fokus på leukæmi og cancer i lever- og galdeveje, samt reproduktionsskader. Vi måtte desværre aflyse dette arrangement på Næstved sygehus pga. for få tilmeldte. 30. maj 2012 var emnet: "Forhøjet blodtryk hos patienter med svær overvægt og effekten af fedmekirurgi". Læge og ph.d.-studerende ved klinisk nuklearmedicinsk- og fysiologisk afd. i Køge Peter Bonfils holdt et spændende foredrag om hans ph.d.-studier af svært overvægtige personer, som gennemgår fedmekirurgi (gastic bypass). Peter gennemgik en patientcase, fortalte generelt om 'fedmeepidemi', om fedmekirurgi og om de foreløbige resultater af hans projekt. Forhåbentlig kommer Peter i sin forskning tættere på sammenhængen mellem specielt BT og fedme, men også på nogle af alle de andre uklare sammenhænge, som han gjorde opmærksom på. Ca. 30 personer deltog i foredraget på Roskilde sygehus. 23. oktober 2012 var emnet: "Job & Krop forebyg smerter i muskler og led". Thomas Bartels fra Videncenter for Arbejdsmiljø holdt et foredrag med korte film, der var provokerende og sjove, men som også gav stof til eftertanke. Thomas lagde ud med at fortælle en dårlig nyhed; De fleste mennesker får ind i mellem ondt i ryg, skulder og nakke, men også den gode nyhed; Bevægelse hjælper. Der blev også lagt vægt på, at vi skal have det godt på vores arbejde. Et godt psykisk arbejdsmiljø gør, at vi måske ikke har så store smerter endda, og det øger også deltagelsen i den træning, som hjælper med at forebygge smerter. Få arbejdspladsen ordentligt organiseret og instruer hinanden, lød budskabet. Og så gik de ca. 70 deltagere ellers i gang med elastikkerne og den praktiske del af aftenen. Foredraget foregik på Roskilde sygehus. 6. februar 2013 var emnet: "Allergi og forebyggelse af håndeksem". Cand.scient.san og ph.d.-studerende Annette Mollerup fra Videncenter for Allergi fortalte om forekomst, årsager, forebyggelse og behandling af håndeksem. De fleste tilfælde af håndeksem er arbejdsrelaterede, og som bioanalytikere er vi jo i ét af de udsatte fag. Det viste sig da også, at forekomsten af håndeksem blandt de ca. 30 deltagere var en del højere end gennemsnitligt i befolkningen. Vi fik prøvet forskellige typer af handsker inklusiv diverse bomuldshandsker til brug under de tætte hansker, og kom hjem med mange gode råd om cremer og øvrig beskyttelse af hænderne. Annettes råd til alle var, at hændernes beskyttelse skulle ofres lige så meget opmærksomhed i dagligdagen som tændernes beskyttelse. Fælles for arrangementerne er, at vi mødes ca. en time inden foredragene, hvor vi starter med en let anretning. Snakken går, og det er hyggeligt at mødes med kolleger på tværs af geografierne. Vi har dog ved det sidst afholdte arrangement nedsat denne opstart til ½ time, så vi bliver lidt tidligere færdige, i håb om at endnu flere vil synes, at de kan nå at være friske til næste arbejdsdag. Der er generelt en bred opbakning om arrangementerne med deltagere fra de fleste laboratoriespecialer og fra praksisbioanalytikere. Kommunikation med medlemmerne dbio.dk/sjaelland På dbio s hjemmeside har vi i vores region også vores egen hjemmeside. På denne hjemmeside kan du som medlem blive opdateret på hvilke arrangementer, du kan deltage i. På hjemmesiden findes også referater og billeder fra de arrangementer regionsbestyrelsens 15

16 aktivitetsudvalg afholder. Endvidere er det muligt at tilmelde sig de foredrag, der afholdes, her. Dette gøres ved at gå ind under Aktiviteter og mødekalender og klikke på det pågældende foredrag. Vi vil gerne opfordre til, at medlemmerne kommer med indlæg til hjemmesiden, hvis der sker nogle spændende tiltag på jeres afdeling, I gerne vil delagtiggøre jeres andre kollegaer i regionen med. Sådanne indlæg kan sendes til regionsformanden eller den Web-ansvarlige i regionsbestyrelsen, så vil indlægget blive offentliggjort på hjemmesiden. Web-gruppen i dbio har afholdt fire møder sidste år, et i Odense, et i Virklund ved Silkeborg og to i Sekretariatet, hvor den Web-ansvarlige har deltaget. Grunden til denne store mødeaktivitet er, at dbio er ved at implementere en ny hjemmeside. Der bliver ikke nogle væsentlige ændringer for medlemmerne, hjemmesiden kan bruges på samme måde, som den bliver i dag. Men der sker ændring i designet, og de informationer I normalt finder på hjemmesiden, skal muligvis findes under andre faner end i dag. I skrivende stund er det endnu uvist hvornår den nye hjemmeside lanceres, men forhåbentlig bliver det her i starten af Den Web-ansvarlige har i december været på kursus i det styringssystem, der anvendes til den nye hjemmeside, og er nu klædt på til at administrere den nye hjemmeside. Nyhedsbrev. Som led i kommunikation med medlemmerne sender regionsformanden nogle gange om året et nyhedsbrev ud, hvor der er information fra bestyrelsesarbejdet, og hvad der ellers er af aktuelle nyheder. Bestyrelsen vil meget gerne bringe artikler om, hvad der rør sig på laboratorierne, så send gerne eventuelle input til dbio, og så kan det komme med i vores nyhedsbrev. Kongressen Hvert 3. år afholdes kongres og det sker i det år, der også er valg til regionsbestyrelserne. I juni 2012 blev kongressen holdt på Munkebjerg Hotel i Vejle. Ud over regionsbestyrelsen blev der på generalforsamlingen i 2012 valgt yderligere 6 delegerede, som deltog i kongressen. En del af kongressen foregik i et såkaldt Open Space. Her kunne alle byde ind med emner, som de ønskede at tale om i grupper - set i relation til kongressens overordnede tema: Fremtidens fagforening. Der kom rigtig mange emner på bordet og debatten var livlig. Der er blevet lavet en opsamling på de emner, der blev debatteret, og det var bl.a. synlighed, medlemmernes indflydelse, andre faggrupper og tværfaglighed, arbejdsmiljø og trivsel, fastholdelse og rekruttering og løn og lønforhandlinger. Dbio s Hovedbestyrelse har efterfølgende arbejdet med temaerne. Kongressen beslutter også kontingent og honorarer, og det blev besluttet, at der ikke skulle ske stigning på disse områder. Endvidere blev det besluttet, at dbio s struktur skal evalueres, og det regionale niveau bliver inddraget i denne proces. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen har i generalforsamlingsperioden holdt 8 møder heraf 4 todages møder. Kongresforberedelsen fyldte en del frem til kongressen, og ellers har emnerne bl.a. været opfølgning på dbio s medlemsundersøgelse MSI, det videre arbejde omkring professionsudvikling, udarbejdet politikpapirer omkring "Patientsikkerhed ved brug af POCT og selvtest udenfor sygehusvæsnet" og Præmiering af lavt sygefravær og set på budgetbesparelser både på det centrale og regionale niveau. Hovedbestyrelsen begyndte efter sommerferien at forberede overenskomstforhandlingerne for 2013, 16

17 som forhåbentlig er afsluttet, når generalforsamlingen løber af stablen. Der blev fortaget en række nyvalg til de udvalg, der er nedsat under dbio s Hovedbestyrelse. Lisbeth Holde fra regionsbestyrelsen blev valgt til Lederrådet og Solveig Rosendahl er vagt til Fagligt udvalg. Desuden er der flere bioanalytikere her fra regionen, der er med i faglige udviklingsgrupper i dbio. I 2012 vedtog dbio en arbejdsskadestrategi for bl.a. at øge fokus på arbejdsskadeområdet. Alle strategier og politikker, som Hovedbestyrelsen beslutter, drøfter vi på arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantmøder, for at få dem implementeret på arbejdspladserne. I marts måned 2013 flytter dbio s sekretariat til nye lokaliteter sammen med Farmakonomforeningen i Skindergade. Flytninger sker dels fordi det giver mulighed for 1-, 2- eller 3-mandskontorer mod nu storrumskontormiljø, og dels fordi det indebærer en pæn besparelse for dbio på huslejen. Strukturprojektet, som blev vedtaget på kongressen, er et stort projekt, skal afdække, om den struktur, dbio har nu, er den optimale struktur. Hovedbestyrelsen har besluttet at inddrage ledergruppen, bioanalytikerunderviserne, repræsentanterne, dbio s udvalgsgrupper og regionsbestyrelserne. Det sker bl.a. på 2 planlagte møder i april samt på et landsdækkende seminar for alle regionsbestyrelserne i maj måned. Via dbio s 2 hovedbestyrelsesmedlemmer Jenny Heinrichs og Anne Sørensen er det muligt at få bragt spørgsmål m.v. til Hovedbestyrelsen, og på møder for arbejdsmiljøog tillidsrepræsentanter bliver altid givet information om, hvad der sker på det centrale niveau i dbio. PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Grundet den nye skattereform er der mange, som i forhold til pension har gjort sig nogle tanker om, hvorvidt der skulle ændres på den måde, der blev betalt ind til pension på. Kapitalpension findes ikke længere, og der er i forbindelse med skattereformen mulighed for, at man kan ændre sine indbetalinger til en kapitalpension, hvis man har haft en sådan, til en ekstra indbetaling i PKA+ i stedet eller noget andet. Der er mange muligheder for stadig at spare ekstra op til pension ud over ens arbejdsgiverbetalte pensionsindbetaling. Det er en god idé at gøre det så tidligt som muligt i arbejdslivet, hvis man har mulighed for det og ønsker det. PKA+ er en af måderne at betale ekstra ind til pension. Læs mere om det på PKA s hjemmeside De delegerede i Region er: Agnete Van Der Aa Kühle - Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus, Anne Sørensen - Regionsformand, Bo Christensen Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus, Jenny Heinrichs Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus, Majbritt Eriksen Klin. Mikrobiolog. Afd. Slagelse Sygehus og Marianne Pedersen Patologiafdelingen Roskilde Sygehus. Du kan altid kontakte dem, hvis du har særlige spørgsmål omkring pensionsområdet. dbio rådgiver ikke om pensionsforhold, men henviser til PKA. PKA arrangerer både seniormøder og informationsmøder på arbejdspladserne (min. 25 deltagere). Informationsmøderne på arbejdspladserne kan omhandle: Hvorfor har I en pensionsordning? Hvordan er ordningen opbygget, og hvordan virker den? Hvilke ydelser findes i hvilke situationer? Hvad betyder orlov og nedsat arbejdstid for pensionen? Forskellige valgmuligheder i forskellige situationer 17

18 Et typisk informationsmøde varer 2-2½ time. Det koster jer ikke noget at få PKA ud til et møde. Du og dine kolleger arrangerer alt det praktiske og holder styr på tilmeldingerne til mødet. PKA dækker udgifterne til forplejning, I vores region er der i 2013 arrangeret seniormøder følgende steder: Næstved 3/9, Nykøbing F. 19/9 og Roskilde 26/9. Møderne er for medlemmer på 58 år og derover, der endnu ikke er gået på efterløn eller pension. Tilmelding sker på PKA s hjemmeside. Det ske Sundhedskartel Som en pendant til Sundhedskartellet (SHK) har de sundhedsfaglige organisationer Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet, Radiografforeningen, Jordmødrene og dbio i Region dannet Det ske Sundhedskartel. Formændene for organisationerne mødes jævnligt hen over året og udveksler erfaring og koordinerer det regionale samarbejde. I maj måned 2013 arrangerer Det Regionale Sundhedskartel et møde for tillidsrepræsentanterne som opfølgning på overenskomstforhandlingerne omkring OK13. Temaet vil være, hvordan overenskomstresultatet bliver implementeret på arbejdspladserne. Til at give gode input til dette kommer Danske Regioners chefforhandler Jens Stenbæk, som er politiker her i regionen, samt Høje Tåstrups borgmester Michael Ziegler, som har haft med kommunernes overenskomstforhandlinger at gøre. Anne Sørensen er medlem af FTF Region s bestyrelse og Jenny Heinrichs og Solveig Rosendahl fra regionsbestyrelsen samt afd. bioanalytiker Kirsten Werner Hansen er med i forskellige udvalg i FTF regi. FTF Region står som arrangør af en række forskellige medlemsarrangementer og understøtter arbejdet på uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, arbejdsmiljøområdet og hele MED området i kommuner og region. FTF s årlige vinterkonference, hvor rigtig mange bioanalytikere deltager i, havde i år overskriften Fra ord til handling. dbio - havde valgt at betale deltagergebyret for 10 repræsentanter, samt for 6 bestyrelsesmedlemmer ud over formanden, som sidder i FTF s bestyrelse og derfor er gratis for dbio. Vinterkonferencen i år havde rekord stort deltagerantal. Der var bred repræsentation af både ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Og oplægsholderne var utrolig gode til at formidle budskabet omkring Fra ord til handling ud fra hver deres synsvinkel. Der blev talt om Kommunikation og konflikthåndtering, Positiv psykologi, Sociale medier, Kend din tidstype og få styr på planlægningen. Desuden var et panel bestående af både leder, politikere og organisationsfolk sparring for en debat om den ny arbejdsmiljølovs indvirkning på arbejdsmarkedet. Om aftenen var der lækker mad, underholdning, og tid til rigtig meget snak med kolleger på kryds og tværs. Det kan kun anbefales at deltage i FTF s Vinterkonference! FTF Region dbio har FTF som hovedorganisation ligesom resten af organisationerne i Sundhedskartellet, lærere, pædagoger, bankfolk o.a. De to andre hovedorganisationer er LO og AC. Regionsformand 18

19 Ansættelsesjubilæer I forbindelse med ansættelsesjubilæum giver dbio en opmærksomhed. Det er den stedlige tillidsrepræsentant, der formidler oplysning om ansættelsesjubilæer til dbio og sørger for at give den pågældende opmærksomheden. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant i afdelingen, må øvrige medlemmer i afdelingen sende en mail til regionskontoret, med oplysning om jubilæet. Medlemsjubilæer På generalforsamlingen vil dbio s jubilæumsgave blive overrakt til de bioanalytikere, som er til stede, og som i årets løb har været medlem af dbio i 25, 40 eller 50 år. Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten fra afdelingen kan tage gaven med til de jubilarer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Der vil også være mulighed for selv at afhente gaven på regionskontoret i Ringsted. Aftal det i forvejen med regionsformanden. Datoen i parentes angiver jubilæumsdagen. 50 år: Bente Eghave Stillinge ( ) Hanne Hansen ( ) 40 år: Pia Klarskov Mehlsen Stage ( ), Kl. Biokem. Afd. Slagelse Sygehus Inger Mellerup ( ) Aase Stegmann ( ), Kl. Biokem. Afd. Slagelse Sygehus Margit Dalberg ( ), Kl. Biokem. Afd. Næstved Sygehus Marianne Schrøder Rafn ( ), Klin. Mikrobiologisk Afd. Slagelse Sygehus 25 år: Lene Møller Qwist ( ), Fertilitetsklinikken Holbæk Sygehus Connie Landgren Petersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Lotte Trine Johansen ( ), Klinisk Patologi Næstved Sygehus Linda Bagger Hansen ( ), Klinisk Patologi Næstved Sygehus Anne-Mette Hyldegaard Olsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Susanne Andresen ( ), Klin. Biokem. Afd. Køge Sygehus Christina Sarka, ( ), Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus Tina Kragh Andersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Susanne Olsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Køge Sygehus Marianne Nielsen ( ) Hanne Junker ( ), Klin. Mikrobiologisk Afd. Slagelse Sygehus Jette M. Larsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Heidi Nielsen ( ), Lægehuset i Jyderup Dorte Boesen Rubæk ( ), Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus Dorrit Bruun Krøll ( ), Transfusionscentret Næstved Sygehus Kirsten Peschardt Frederiksen ( ), Kardiologisk Afd. Roskilde Sygehus Birthe Viborg Nielsen ( ), Klin. Imm. Afd. Nykøbing F. Sygehus Lillian Schultz ( ), Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus Jette Sander Pedersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus Anne Haahr Ibsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Stort tillykke til alle! 19

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere