Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30"

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca Bestyrelsens beretning 1

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen 6. Evt. herunder overrækkelse af dbio s arbejdsmiljøpris og jubilæumsgaver til medlemmerne. Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er 5. marts på dbio s hjemmeside. Uden for dagsorden: dbio s formand Bert Asbild og dbio s 1. næstformand Martina Jürs er gæster på generalforsamlingen og vil orientere om OK 13 og nyt fra fagligt område. 2

3 Indholdsfortegnelse Dagsorden... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Regionsbestyrelsen... 4 Forord... 5 Det faglige og uddannelsesområdet... 6 Rekruttering... 6 Danske Sundhedsorganisationers A-kasse/DSA... 6 Fagligt... 7 MED MED-Hovedudvalget... 8 MED-Sundhed MED-indflydelse & MED-bestemmelse Ny MED-aftale i Region Ledelses- og organisationsstruktur i Region Organisationsforandringer Kørselsordning Lønforhandlinger OK Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Årets gang fra Aktivitetsudvalget Kommunikation med medlemmerne dbio.dk/sjaelland Nyhedsbrev Kongressen Hovedbestyrelsen PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Det ske Sundhedskartel FTF Region Ansættelsesjubilæer Medlemsjubilæer år: år: år: Stort tillykke til alle!

4 Regionsbestyrelsen Anne Sørensen Regionsformand Kontakt til medlemmer og andre organisationer Hovedbestyrelsesmedlem Medlem af TR/AMiR-udvalget og Kommunikationsudvalget Lisbeth Holde Regionsansvarlig på arbejdsmiljøområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Kontakt til ledere Anja Aakeson Regionsansvarlig på tillidsrepræsentantområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Carina Foldager WEB-ansvarlig for hjemmesiden Formand for kommunikationsudvalget Sidsel Nørskov Wessel Medlem af kommunikationsudvalget Jenny Heinrichs Næstformand Hovedbestyrelsesmedlem Ansvarlig i forhold til MED-området Birgitte Bjørn Kasserer Kontakt til ansatte i praksis Solveig Rosendahl Kontaktperson til bioanalytikerundervisere Medlem af aktivitetsudvalget 1. suppleant til Hovedbestyrelsen Annette Jacobsen WEB redaktør Sekretær ved bestyrelsesmøder Medlem af aktivitetsudvalget 2. suppleant til Hovedbestyrelsen Gitte Byriel Laage-Petersen 1. suppleant til bestyrelsen Medlem af aktivitetsudvalget Andre udvalgsmedlemmer Lars Rønsholt Olsen Medlem af aktivitetsudvalget Medlem af TR/AMiR udvalget Hanne Normann Rasmussen Medlem af aktivitetsudvalget 4

5 Forord Kære medlem af dbio. Jeg håber, at denne skriftlige beretning kan give dig et billede af det arbejde og de aktiviteter, som dbio har stået for i denne generalforsamlingsperiode. Beretningen er ikke et fuldstændigt billede af alle aktiviteter og indsatsområder, men den vil blive suppleret af en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Den er ikke sendt ud i trykt form til dbio s medlemmer, men er tilgængelig til udprintning på dbio - s hjemmeside, ligesom den er sendt ud med et henvisningslink til hjemmesiden til de af vores medlemmer, der har mailadresse registreret under deres profil på dbio s hjemmeside. Ved generalforsamlingen i 2012 blev valgt en ny bestyrelse. En stor del af bestyrelsen blev nyvalgt, og en del af tiden i denne generalforsamlingsperiode har gået med at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet i dbio -, og det at arbejde i en fagforening. Bestyrelsen håber, at beretningen er konkret og relevant for dig som medlem. Det er endvidere meget vigtigt for bestyrelsen, at der kommer input fra medlemmer, og dit input og din mening modtager vi meget gerne. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke bestyrelsen (inkl. suppleanten) for den indsats, der er blevet gjort i årets løb i bestyrelsen. Det har været inspirerende og alle er gået ind i bestyrelsesarbejdet med gode idéer til det fremtidige arbejde i dbio. Vel mødt. Vi glæder os til at se dig og håber, at rigtig mange vil deltage i årets generalforsamling. På regionsbestyrelsens vegne Anne Sørensen Regionsformand 5

6 Det faglige og uddannelsesområdet Rekruttering Tidligere år har dbio brugt en del penge på rekrutteringskampagne her i regionen. Nu er rekrutteringen tilovers fag særdeles tilfredsstillende, så det har vi fravalgt i en periode, men følger stadig udviklingen. Vi er i øjeblikket inde i en periode med flere opsigelser begrundet i besparelser, og antallet af nyuddannede skulle gerne ballancere med efterspørgslen på arbejdskraft. Danske Sundhedsorganisationers A- kasse/dsa Fakta om DSA DSA er en uafhængig a-kasse. DSA er stadig Danmarks billigste a-kasse! Medlemskab af DSA er et selvstændigt valg og båret af medlemmernes faglighed. Studerende bioanalytikere tilbydes et år inden de er udlært, at blive gratis medlem af DSA, hvis man melder sig ind, inden man er 30 år. Sker indmeldelsen først, når man er blevet 30, er der særlige regler for kontingentfrihed og ellers betaler man 392 kr./md. (uden efterlønsordning). Hvis man har været medlem et år inden færdiggørelsen af sin uddannelse, kan man få dagpenge allerede fra man er færdig. Venter man med at melde sig ind, går der en måned, inden man kan få dagpenge. Så det, man har betalt i et år i kontingent, er hurtigt tjent ind. En af a-kassens mest grundlæggende opgaver består i at udbetale dagpenge til ledige og sørge for at medlemmer, der er meldt ledige, også er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er også a- kassens opgave at administrere efterlønsordningen. Der ses et markant fald i ledigheden, hvis man sammenligner 2012 med både 2010 og Det gælder ikke kun indenfor dbio s område, men den samme tendens gør sig også gældende indenfor de andre sundhedsfaglige organisationer. Akutjob Det er heldigvis få medlemmer af dbio, der har været i den situation, at de ville falde ud af dagpengesystemet DSA har holdt informationsmøder for ledige, og regionsformændene har haft mulighed for at komme og snakke med de ledige på møderne. DSA må ikke udlevere navn, bopæl m.v. til dbio, så vi kan ikke uden videre kontakte dem, men de ledige bliver af DSA opfordret til at kontakte den faglige organisation. Det er vigtigt, at man på arbejdspladserne også er opmærksomme på ledige bioanalytikere/laboranter i forbindelse med ledige stillinger. De tilbagemeldinger, jeg får fra tillidsrepræsentanterne i den forbindelse, er, at man er opmærksomme på, om der er ledige bioanalytikere/laboranter. Efterløn Flere bliver længere på arbejdsmarkedet og udskyder tidspunktet for, hvornår de går på efterløn eller går måske slet ikke på efterløn. DSA arrangerer stadig efterlønsmøder, og følgende møder er planlagt i foråret her i vores region og i Hovedstaden, hvor man også har mulighed for at deltage. 2. april kl i Kvæsthuset i KBH 30. april kl i Ringsted Kongrescenter 2. maj kl i Kvæsthuset i KBH Der kan tilmeldes via DSA s hjemmeside dbio rådgiver ikke om efterløn og dagpengespørgsmål, men henviser til DSA. 6

7 Lidt statistik: Antal aktive medlemmer af dbio på 60 år og derover (= i arbejde): 60 år = 20 medlemmer 61 år = 12 medlemmer 62 år = 15 medlemmer 63 år = 8 medlemmer 64 år = 7 medlemmer 65 år = 4 medlemmer 66 år = 2 medlemmer år = 0 medlemmer Der ud over er der registreret 22 passive medlemmer af dbio over 60 år. Når man er passiv medlem får man medlemsbladet hver måned, og bliver fortsat inviteret med til dbio s arrangementer. Ledighedstal december 2012 Fagligt dbio arbejder på flere fronter for at synliggøre, styrke og understøtte det faglige område. Gennem hele MED organisationen bliver der i forhold til andre faggrupper og samarbejdspartnere skabt synlighed omkring vores fag, og vores repræsentanter (TR og AMiR) i MED arbejder ligeledes på den led med at styrke det faglige område. På møder med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne og i regionsbestyrelsen tages aktuelle faglige emner op, der udveksles erfaring blandt repræsentanterne, og vores fagblad danske bioanalytikere bringer mange faglige artikler også omkring projekter m.v. her fra regionen. Senest har der været en stor artikel i oktober nummeret i 2012 omkring et midlertidigt AK projekt i Næstved, der styrker AKbehandlingen af ældre patienter. Når sådanne succesfulde projekter løber i en begrænset periode, har det også faglig interesse, at de kan fortsætte, og fra dbio s side prøver vi gennem embedsmandsværket/politisk at øve indflydelse, således at de kan fortsætte og blive varige. Det vil styrke vores fag og være til gavn for borgerne/patienterne. 7

8 Vi vil meget gerne i bestyrelsen høre om faglige spændende tiltag, forskning m.v., så vi kan bringe artikler i både nyhedsbladet og på hjemmesiden. MED-2012 MED-udvalgene var midt i en valgperiode ved årets start. Der er altid en vis udskiftning i medlemmerne i et MED-udvalg af forskellige årsagen, det er oftest ophør i jobbet eller andet job, der er årsagen. Der har ikke været udskiftning af dbio s repræsentanter og suppleanter i MED-Hovedudvalget og MED- Sundhed, hvor man er udpeget af de lokale hovedorganisationer det er fortsat næstformand Jenny Heinrichs, der er medlem og formand Anne Sørensen, der er suppleant. I Område-MED og Afdelings-MED er dbio også godt repræsenteret, og der vælges man af og blandt medarbejderne i området. Hovedreglen er, at medarbejdersiden i MED-udvalgene skal være repræsentativt sammensat med repræsentanter fra så mange faglige organisationer, som muligt og at tillidsrepræsentanter har fortrinsret til at indgå i MED. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges op i gennem MED-systemet, der må ikke springes et MED-udvalg over jvf. Arbejdsmiljøloven. MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget mødes mindst to gange årligt med forretningsudvalget, som er politikere fra Regionsrådet, som er valgt fra de forskellige partier til, at varetage udøvelsen og Regionsrådets beslutninger eller forberede møderne i Regionsrådet. Andre politikere kan også deltage i mødet med MED-Hovedudvalget efter eget ønske, og det forekommer i en vis udstrækning især, når der er særlige emner på dagsorden. Fire medarbejdere fra MED-Hovedudvalget bliver årligt inviteret til Regionsrådets budgetseminar og andre relevante temamøder, det giver mulighed for direkte dialog med politikerne og dermed påvirkning af beslutninger, som har betydning for medarbejderne i Regionen. Politikerne har flere gange udtalt stor tilfredshed med den direkte dialog med medarbejderne, men også med den store indsats alle medarbejdere yder til glæde for patienter, brugere og borgerne i Regionen. MEDudvalgene har til opgave at implementere de politiske beslutninger på den bedst mulige måde, så ressourcerne bruges bedst muligt, men også så arbejdsmiljøet til stadighed kan forbedres. Status på personalepolitiske initiativer: Organisations- og ledelsesprojekt - og de projekter der udløber heraf - er drøftet løbende gennem året i MED-Hovedudvalget. Ny organisations- og ledelsesstruktur i sundhedsvæsenet i Region, den organisatoriske og ledelsesmæssige samling af fælles løsninger i såkaldte fælles centre, organiseringen af interne serviceopgaver i Koncernservice og Medicoteknik er elementer i OLprojektet, der alle er drøftet med udgangspunkt i de personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger. Men OL-projektet og sagen om etablering af serviceassistenterne har bekymret og frustreret mange, og medarbejderrepræsentanterne har fået mange henvendelser på, at de berørte medarbejdere ikke har følt sig inddraget inden beslutningerne blev taget. I 2012 har MED-Hovedudvalget også løbende drøftet indhold i ordninger, der angår Region s sociale ansvar, som Løntilskud og etablering af Akutjob, det sidste har betydet en midlertidig stand by af jobbanken. Der er udarbejdet og godkendt en retningslinje om tilbud af helbredsundersøgelse i forbindelse med natarbejde i Region. MED-Hovedudvalget har også haft flere sager på dagsordenen, der er et resultat af tendensen i tiden Eksempler: Ledelsespapiret Gode råd ved brug af sociale medier 8

9 Drøftelsen af Medarbejdernes adfærd og udtryk (piercing, tatovering, ekstrem overvægt) MED-Hovedudvalget udtrykte stor tak for Regionsrådets beslutning om at etablere Medarbejdernes sundhedspris. Det var en meget positiv oplevelse, at se de mange initiativer, der er sat i gang på arbejdspladserne til gavn for medarbejdernes sundhed, og måske reducerer det sygefraværet på den lange bane. MED- Hovedudvalget håber prisen fortsætter og tror der kommer endnu flere ansøgninger til næste år. Status på arbejdsmiljøpolitiske initiativer: MED-Hovedudvalget konstaterede i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, at der foregår et stort og systematisk arbejde med arbejdsmiljøet i Region s enheder! Det blev konstateret, at der fortsat skal være fokus på at nedbringe sygefravær og arbejdsulykker. Som et led i indsatsen for forebyggelse af arbejdsulykker, blev der i 2012 indført et system, der gør det muligt for arbejdsmiljøgrupperne at samle viden om risici og nærved-ulykker. Der er indført en blanket med tilhørende postkasse, der er implementeret med henblik på, at den enkelte medarbejder nemt kan meddele arbejdsmiljøgruppen om mulige risikofaktorer. Meddelelserne indgår i arbejdsmiljøgruppernes løbende arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker. Et andet fokusområde, der kunne konstateres under den årlige arbejdsmiljøredegørelse, var en stigning i arbejdsulykker, som følge af psykisk/fysisk vold i enkelte enheder. Region gennemfører p.t. med stor succes projektet "Forebyggelse af vold og konflikter", der er et tilbud om kurser i konflikthåndtering til alle ansatte på arbejdspladser med høj risiko for psykisk og fysisk vold. Der er afholdt 17 undervisningshold i 2012 hen over efteråret/vinteren 2012, og der afvikles yderligere 5 kurser i starten af Projektet har også fået opmærksomhed uden for regionen. Region blev på baggrund af projektet nomineret til årets Arbejdsmiljøpris af Arbejdsmiljørådet i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Desværre fik Region ikke prisen, men der var stor anerkendelse og interesse for den indsats Region gør med projekt Forebyggelse af vold og konflikter. Den 6. september 2012 afholdt Region en arbejdsmiljøkonference for 400 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Region. En vellykket dag, hvor det emmede af arbejdsmiljø overalt, da oplæg, workshops og netværk var på plakaten - og hvor mange blev inspireret af indlæggene på konferencen. MED- Hovedudvalget har besluttet, at gentage succes en næste år, dog med udgangspunkt i interne projekter! Arbejdsmiljøpuljen 2012 er udmøntet der er givet støtte til 39 projekter, der har arbejdet med indsatsområderne og 16 projekter, som har fået støtte til at gennemføre omstillingsprocesser. Region har afsluttet implementeringen af risikovurdering. I den kommende ArbejdsPladsVurderingen (APV), som er en del af regionens systematiske arbejdsmiljøarbejde, indgår risikovurdering nu som en del af arbejdet, både i den løbende og den fastsatte APV hvert 2. år. Risikovurdering handler basalt set om at vurdere konsekvensen af en risiko/påvirkning og sammenholde konsekvensen med sandsynligheden for at den indtræffer. Metoden håndterer fysiske og psykiske risikofaktorer og påvirkninger, der relaterer sig til arbejdsrum og arbejdsprocesser. Videncenter for Arbejdsmiljø lancerede en ny kampagne i 2012 Job og Krop forebyg smerter i muskler og led. Indsatsen blev besluttet som led i kvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev 9

10 indgået i 2007 mellem regeringen og parterne. MED-Hovedudvalget anbefalede, at område-med drøftede tiltaget og evt. relevans i forhold til Enhederne. Kampagnen indeholdt: En lille gratis bog bevægelse virker En gratis mappe Dialog om god fysiske trivsel på arbejdspladsen Mulighed for dialogmøde med Videncenter for arbejdsmiljø om temaet Mulighed for at få besøg af kampagne bil Videncenter for Arbejdsmiljø havde også en stand på arbejdsmiljøkonferencen, hvor Job og Krop kampagnen blev præsenteret. dbio-sjælland har afholdt medlemsarrangement på baggrund af Job og Krop. MED-Sundhed MED-Sundhed har haft flere aflyste møder, fordi der ikke var tilstrækkeligt materiale til en dagsorden. Der har været en del sager på dagsorden, som også har været behandlet i enten MED-Hovedudvalget og/eller i Område-MED især sygehusene. MED-Sundhed har bl.a. drøftet: Driftaftaleopfølgning, Årlig arbejdsmiljø-drøftelse, IT-Sundhedsplatform, Projekter omhandlende Forstærket indsats for den kronisk syge patient, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Aktiviteterne på sundhedsområdet, Serviceassistenterne og ikke mindst personalemæssige konsekvenser af Regionens økonomi og aktivitetsmål. MED-indflydelse & MED-bestemmelse. Det er vigtigt at alle tillidsvalgte overvejer, hvordan man opnår størst muligt indflydelse på egen og andres arbejdssituation, især dem man er valgt til at repræsenterer. Det gælder om at søge indflydelse på beslutningsprocesserne via MEDudvalgene. Det er i MED-udvalgene at ledelsen har forpligtigelse til at inddrage medarbejderne, derfor er det et vigtigt arbejde, der foregår og det skal respekteres og accepteres på lige fod med alt andet arbejde. Medarbejderrepræsentanterne i MED skal være med til at sætte dagsorden og deltage i relevante drøftelser med lederne på alle niveauer, sammen med de andre repræsentanter fra de faglige organisationer kun i MED fås direkte indflydelse på alle forhold af betydning for medarbejdernes ve og vel. Ny MED-aftale i Region. I forbindelse med evaluering af Region s MED-aftale i , fremkom der bemærkninger om at MED-Sundhed og MED- Regionshus af forskellige årsagen ikke matcher ledelsesstrukturen. Det er en grundforudsætning at MED-organisationen skal matche ledelsesstrukturen. Der var også kommet en ny Arbejdsmiljølov i 2010 og en ny MED-Rammeaftale i forbindelse med OK- 11. Medarbejderne i MED-Hovedudvalget var opmærksom på de nye grundforudsætninger for MED-arbejdet og anmodede derfor om at få sagen på dagsorden. Ledelsen i MED-Hovedudvalget troede, der kun var behov for mindre redaktionelle ændringer, som ikke kunne tage lang tid, så ledelsen forventede en ny MED-aftale kunne være færdig til årsskiftet 2013, hvor alle MED-udvalg alligevel bliver nynedsat med start 1. januar. I sagsfremstillingen til MED-Hovedudvalget fremgik det, at ledelsen ville have nedlagt MED-Sundhed og MED-Regionshus. MED-Hovedudvalgets behandling af sagen blev, at medarbejdersiden anmodede om, at et forhandlingsudvalg blev nedsat, som skulle forestå forhandlingen af en ny MED-aftale. Ledelsen henvendte sig til de lokale hovedorganisationer og et forhandlingsudvalg blev nedsat og første møde blev afholdt den 5. september. Forinden havde 10

11 organisationsrepræsentanter afholdt et møde med de faglige organisationer for, at få afklaret mandat, opgaver og proces samt etableret en baggrundsgruppe, der kunne sparres løbende med under forhandlingerne. Ledelsen havde forslag om en hurtig procesplan med 3 forhandlinger, men det havde organisationer ikke tillid til kunne lade sig gøre. Der har i efteråret 2012 været afholdt 8 forhandlinger. Der er efter flere forhandlinger og arbejdsgruppearbejde opnået enighed om et formål for den nye MED-aftale. Der er blevet drøftet mange problemstillinger, som kan fremme eller hindre det gode samarbejde i forbindelse med medindflydelse og medbestemmelse. Der er en fælles erkendelse af hvilke udfordringer, der udgør særlige problemfelter, der kræver en grundig drøftelse for at nå til enighed. På forhandlingsmødet den 18. december, blev der enighed om, at en ny MED-aftale ikke kunne blive færdigforhandlet inden årsskiftet. Der blev i stedet opnået enighed om, at den nuværende MEDorganisation, inkl. de midlertidige MED-udvalg, der er etableret på grund af omstruktureringer og flytninger af medarbejdere og opgaver samt ledelsesmæssige forandringer, fortsætter, og udpegning/valg udskydes til der foreligger en ny MED-aftale. Der var også enighed om, at der kunne vælges supplerende arbejdsmiljørepræsentanter til de MED-udvalg, hvor der var arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke havde opnået genvalg. Der er meldt en procestidsplan ud, fordi der kan være behov for supplerende arbejdsmiljørepræsentanter på flere eller alle niveauer i MED-organisationen. Ledelses- og organisationsstruktur i Region Organisationsforandringer Omkring de ændringer i organisations- og ledelsesstrukturen, der får konsekvenser for dbio s medlemmer og laboratorierne, har dbio - en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne om, og vi drøfter det ligeledes i bestyrelsen. dbio - vil, hvor der er behov for det, støtte i processerne og evt. indgå i forhandlinger. Det kan være i forhold til, at medarbejdere flyttes fra en geografi til en anden, at medarbejdere får andre arbejdsopgaver, at medarbejdere bliver opsagt i forbindelse med strukturændringerne. Region har meget stort fokus på effektivisering, og ledelserne rundt omkring på arbejdspladserne er også meget pressede. Så der kan være situationer, hvor dbio har modsat rettede interesser end arbejdsgiverne, og nogle gange kan de så løses ved en forhandling. Ringsted Sygehus I 2012 blev det besluttet, at analyseproduktionen på klin. biokem. afd. i Ringsted skulle flyttes til Slagelse i slutningen af året. Det betød også, at der ville ske en personalereduktion, og der skulle flyttes medarbejdere til Slagelse. Der er stadig en stor blodprøvetagningsproduktion i Ringsted. Ambulatoriet i Ringsted er ved at blive moderniseret, og medarbejderne i Ringsted har selv stået for en stor del af arbejdet omkring indkøb, tilrettelæggelse af processen m.v. Når der sker strukturændringer er det vigtigt at inddrage personalet fra start så tidligt som muligt, og at medarbejderne får ansvar i processen og bliver informeret grundigt hele tiden. Dette skaber større forståelse for de forandringer, der nogle gange er nødvendige. Ofte bliver resultatet af en omstrukturering også, at arbejdsopgaverne bliver anderledes. Det er rigtig vigtigt i den forbindelse, at der er fokus på, at arbejdet er spændende og 11

12 givtigt ellers kan man frygte, at det kan blive svært at rekruttere bioanalytikere og ligeledes at fastholde medarbejderne i afdelingen. Mobile tappeenheder De mobile tappeenheder har nu været i gang et godt stykke tid. Det tager sin tid, når man laver noget om, før både brugere og medarbejder har fundet sig tilpas med forandringerne. Donorerne skal vænne sig til at komme til de mobile enheder og blive tappet, og medarbejderne skal vænne sig til at arbejde på en helt ny måde. dbio har med Sygehus Syd indgået en aftale om honorering i forbindelse med at arbejde i enhederne. Men den daglige arbejdsdag er meget anderledes, og den enkelte medarbejder skal køre hen til det sted, hvor enheden holder i henholdsvis det nordlige eller sydlige område af regionen. Selvom der er indgået en aftale om honorering er det ikke sådan, at man ikke mere skal se på løn og arbejdsvilkår for det personale, der arbejder der. dbio vil løbende vurdere, om der skal laves andre aftaler for løn- og eller arbejdsforhold, eller der skal ske en justering. Sygehusstruktur Der arbejdes på flere sygehuse med ombygning og tilpasning til den nye sygehusstruktur. Det er noget, der er stærkt belastende for arbejdsmiljøet. Nogle gange kan det være svært at se meningen med en ombygning, når man ved, at når det nye storsygehus i Køge er parat, så skal der ske ændringer igen. Men man må tro på, at der er en god mening med det hele! Det er indtrykket, at ledelserne er meget opmærksomme på de belastninger, der er ved at arbejde under vanskelige forhold i forbindelse med ombygningerne. Men Region har alligevel et overordnet ansvar for, at medarbejderne kan arbejde i et ordentligt arbejdsmiljø, og at de ikke udsættes for unødig fare. Der sker i forbindelse med strukturændringerne også tit ændringer af medarbejdernes arbejdsvilkår. Det er mange gange ikke nok at give et kort varsel på måske 4 uger, hvis medarbejderne får ændrede arbejdsvilkår. En del ændringer, når det handler om arbejdstid, løn eller andre ansættelsesvilkår, skal varsles med et noget længere varsel. I sådanne situationer kan en forhandling med regionen komme på tale, men det er langt fra altid, at regionen har den samme opfattelse af situationen som de faglige organisationer. Kørselsordning I forbindelse med opsigelse af kørselsaftalen med de praktiserende læger i 2012 er nu lavet en kørselsordning med afhentning af prøver i praksis. Den skulle gerne højne kvaliteten, således at færre prøvesvar bliver kasseret. Hidtil blev ca prøvesvar kasseret om måneden, blandt andet fordi prøverne blev forsinkede under transport eller blev transporteret for hårdhændet. Erfaringer fra Region Midt og Syd viser, at en afhentningsordning er ensbetydende med færre kasserede prøvesvar, hvilket betyder, at patienterne ikke skal have taget prøverne om, og at svar på prøverne kommer tidligere. Kørselsordningen er gratis for lægerne, og det har for nogle praktiserende læger betydet, at de mister indtægter i forhold til den gamle aftale om afregning af prøver afleveret på eller sendt til laboratoriet. Derfor har nogle ansatte i lægepraksis følt, at deres ansættelse blev noget mere usikker. En opsigelse af en bioanalytiker har således været begrundet i økonomiske forhold, uden at det dog har kunnet bevises, at det hang sådan sammen. Kørselsordningen betyder, at der afleveres prøver fra praksis to gange om dagen 5 dage om ugen på laboratorierne. Det har indflydelse på den daglige arbejdstilrettelæggelse. For nogle kan det betyde en væsentlig ændring, hvis man pludselig skal have en længere arbejdsdag end sædvanlig. I sådanne tilfælde opfordrer dbio til, at medlemmerne taler med deres tillidsrepræsentant og at tillidsrepræsentanten kontakter dbio 12

13 . Der kan være tale om, at der er noget omkring vilkårene, der skal varsles og forhandles. Lønforhandlinger Overenskomsten fra 2011 havde ikke afsat midler til lokale lønforhandlinger i 2011 og 2012, men organisationerne havde ret til at bede om en lønforhandling. De penge, man kunne forestille sig kom i spil ved lønforhandlingerne, kunne være, hvis der var vakante stillinger i afdelingerne, når medarbejdere med mange tillæg/høj løn ikke mere var ansat i afdelingen, og at der blev ansat medarbejdere med lavere løn i stedet. dbio bad - vel nok som en af de eneste organisationer - også om en lønforhandling i I skrivende stund har forhandlingerne fundet sted i Sygehus Syd for basisgruppen, og, nok som ventet, var det med et meget beskedent resultat. I (det tidligere) Sygehus Nord skal der være forhandlinger midt i februar måned. I forbindelse med forberedelserne til lønforhandlingerne gør tillidsrepræsentanterne et stort arbejde med at tale med deres kolleger, se på lønsammensætning og sende forslag til dbio. I denne overenskomstperiode, har udmeldingen til tillidsrepræsentanterne været, at de skulle være meget realistiske omkring forslag og ligeledes omkring de resultater, der kunne opnås. Derfor har der nok ikke været så store drøftelser på laboratorierne om lønforhandlingerne, for ikke at stille nogen noget i udsigt, som kunne være svært at nå i mål med. Tillidsrepræsentanterne skal have STOR TAK for det kæmpe arbejde, de har gjort i forbindelse med forberedelserne til forhandlingerne. OK13 Overenskomstforhandlingerne for 2013 er nu i fuld gang. Her i regionen har der, som i de øvrige regioner, været en proces omkring OK13, hvor tillidsrepræsentanterne har meldt overenskomstkrav ind til dbio s sekretariat. Disse overenskomstkrav er så blevet prioriteret af regionsbestyrelsen, og dbio s Hovedbestyrelse har foretaget den endelige prioritering. I Sundhedskartellet er kravene fra organisationerne samlet, og der er sket yderligere sortering og samling af kravene, inden de er blevet udvekslet med Danske Regioners krav. Der er overordnet fra Sundhedskartellets side fokus på 3 områder: Løn Arbejdsliv og medindflydelse Faglighed og professionel udvikling Sundhedskartellet har stadig løn stående øverst på ønskesedlen, men man er godt klar over, at det er svære forhandlinger, og forventningerne er realistiske i forhold til forhandlingsresultatet. Danske Regioners krav til Sundhedskartellet ligner overordnet set Sundhedskartellets. Men Danske regioner har en noget andet tilgang. For dem er tilgangen løntilbageholdenhed, indskrænkning af medarbejderindflydelsen og på arbejdstidsområdet en række meget barske krav, som lægger op til, at medarbejdernes beskyttelse af arbejdstiden reduceres. Der skal være opnået et resultat inden udgangen af februar måned, da der ellers udsendes strejkevarsel. Opnås der et resultat sendes det til urafstemning blandt Sundhedskartellets medlemmer. Selvom Sundhedskartellet ikke håber på konflikt, er man nødt til at forberede sig i organisationerne, så vi er parate, hvis der ikke opnås enighed. Tillidsrepræsentanterne har skullet svare på en række spørgsmål, for at dbio/hovedbestyrelsen kunne vurdere, hvilke afdelinger, der kunne være relevante som konfliktsteder. I skrivende stund, er det endnu ikke besluttet, hvilke afdelinger, der skal 13

14 udtages til konflikt. Vi håber dog, at der ikke bliver nødvendigt at tage skridtet fuldt ud om at varsle konflikt. Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Den 31. maj var der startkonference i Sundhedskartellet forud for OK forhandlingerne i Mange af tillidsrepræsentanterne fra dbio - deltog. Det var en rigtig god konference, hvor der i løbet af formiddagen var flere gode indlæg fra organisationerne og arbejdsgiverside. Flere gange blev der lagt emner ud til bordene, der skulle diskuteres og stemmes om, f. eks øget arbejdstid, hvor skulle den tages fra? 1. Væk med to feriedage 2. Væk med to søgnehelligdage? 3. Væk med betalt frokost? Om eftermiddagen var vi opdelt i forbund, tiden her blev brugt på, at diskutere forskellige muligheder, der vil kunne blive en del at OK-13. I august modtog tillidsrepræsentanterne så debatoplæggene fra dbio og kort tid efter skulle tillidsrepræsentanterne indsende krav. Det var med meget kort tidsfrist. Nu afventer vi så udfaldet af forhandlingerne, der forventes at være afsluttet i marts, så en ny overenskomst kan træde i kraft i april. Der har været afholdt 4 møder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne (TR og AMiR) i Alle har været fællesmøder, hvor vi efter frokost deles op i TR og AMiR, så vi holder erfaringsudvekslingen i hvert vores forum. Erfaringsudvekslingen har været rigtigt udbytterig, vi har hjulpet hinanden med løsninger på diverse problemer. Der har også været meget snak om al den ombygning, vi de fleste steder er underlagt, og hvilke problemer det giver fysisk og ikke mindst psykisk. Desuden har vi fulgt Ringsted sygehus omstrukturering og hvordan det er endt med, at der ikke mere er nogen analyseproduktion på laboratoriet. Det sidste møde for TR/AMiR blev holdt i starten af december. Mødet blev holdt som vanligt med, at vi fulgte dagsordenen, men der var dog en ændring, referatet fra Hoved-Med var udsendt på forhånd, så repræsentanterne kunne stille spørgsmål til det, i stedet for at Jenny skulle referere fra Hoved-Med, og det fungerede rigtigt godt. Vi nåede også en fælles erfaringsudveksling, inden det var tid til lækker julebuffet, hyggesnak og til sidst pakkeleg. Der var desværre ikke nogle der havde meldt sig til julefrokostudvalget, så TR/AMiR-udvalget stod selv for arrangementet. Til næste år er det et stort ønske fra os, at der vil være nogle repræsentanter med i julefrokostudvalget. Lisbeth Holde og Anja Aakeson har som henholdsvis AMiR og TR ansvarlig været til regionsansvarligmøde i dbio. Det var en udbytterig dag, hvor der blandt andet blev udarbejdet en liste over foredragsholdere, man har haft benyttet til møder i de forskellige regioner. Her kan man så se, om der er nogen, man selv kunne tænke sig at få på besøg. Desuden blev vi opfordret til at benytte dbio s egne konsulenter til f. eks TR/AMiR møder, hvor de kan komme og fortælle f. eks om nye barselsregler, arbejdstidsregler eller lignende. Det har vi tænkt os at drage brug af i Årets gang fra Aktivitetsudvalget 16. januar 2012 var emnet: "Farligt arbejde for bioanalytikere". To bioanalytikere, Hanne Måge og Louise Helt, som var ved at afslutte kandidatuddannelsen cand.scient.san, ville fortælle om deres eksamensprojekt om bioanalytikernes arbejdsmiljø. Foredraget ville handle om, hvordan man videnskabeligt undersøger helbredsforhold i populationer (epidemiologi), samt en gennemgang af resultaterne fra projektet "Risiko for sygdom i 14

15 laboratoriemiljøet" specifikt med fokus på leukæmi og cancer i lever- og galdeveje, samt reproduktionsskader. Vi måtte desværre aflyse dette arrangement på Næstved sygehus pga. for få tilmeldte. 30. maj 2012 var emnet: "Forhøjet blodtryk hos patienter med svær overvægt og effekten af fedmekirurgi". Læge og ph.d.-studerende ved klinisk nuklearmedicinsk- og fysiologisk afd. i Køge Peter Bonfils holdt et spændende foredrag om hans ph.d.-studier af svært overvægtige personer, som gennemgår fedmekirurgi (gastic bypass). Peter gennemgik en patientcase, fortalte generelt om 'fedmeepidemi', om fedmekirurgi og om de foreløbige resultater af hans projekt. Forhåbentlig kommer Peter i sin forskning tættere på sammenhængen mellem specielt BT og fedme, men også på nogle af alle de andre uklare sammenhænge, som han gjorde opmærksom på. Ca. 30 personer deltog i foredraget på Roskilde sygehus. 23. oktober 2012 var emnet: "Job & Krop forebyg smerter i muskler og led". Thomas Bartels fra Videncenter for Arbejdsmiljø holdt et foredrag med korte film, der var provokerende og sjove, men som også gav stof til eftertanke. Thomas lagde ud med at fortælle en dårlig nyhed; De fleste mennesker får ind i mellem ondt i ryg, skulder og nakke, men også den gode nyhed; Bevægelse hjælper. Der blev også lagt vægt på, at vi skal have det godt på vores arbejde. Et godt psykisk arbejdsmiljø gør, at vi måske ikke har så store smerter endda, og det øger også deltagelsen i den træning, som hjælper med at forebygge smerter. Få arbejdspladsen ordentligt organiseret og instruer hinanden, lød budskabet. Og så gik de ca. 70 deltagere ellers i gang med elastikkerne og den praktiske del af aftenen. Foredraget foregik på Roskilde sygehus. 6. februar 2013 var emnet: "Allergi og forebyggelse af håndeksem". Cand.scient.san og ph.d.-studerende Annette Mollerup fra Videncenter for Allergi fortalte om forekomst, årsager, forebyggelse og behandling af håndeksem. De fleste tilfælde af håndeksem er arbejdsrelaterede, og som bioanalytikere er vi jo i ét af de udsatte fag. Det viste sig da også, at forekomsten af håndeksem blandt de ca. 30 deltagere var en del højere end gennemsnitligt i befolkningen. Vi fik prøvet forskellige typer af handsker inklusiv diverse bomuldshandsker til brug under de tætte hansker, og kom hjem med mange gode råd om cremer og øvrig beskyttelse af hænderne. Annettes råd til alle var, at hændernes beskyttelse skulle ofres lige så meget opmærksomhed i dagligdagen som tændernes beskyttelse. Fælles for arrangementerne er, at vi mødes ca. en time inden foredragene, hvor vi starter med en let anretning. Snakken går, og det er hyggeligt at mødes med kolleger på tværs af geografierne. Vi har dog ved det sidst afholdte arrangement nedsat denne opstart til ½ time, så vi bliver lidt tidligere færdige, i håb om at endnu flere vil synes, at de kan nå at være friske til næste arbejdsdag. Der er generelt en bred opbakning om arrangementerne med deltagere fra de fleste laboratoriespecialer og fra praksisbioanalytikere. Kommunikation med medlemmerne dbio.dk/sjaelland På dbio s hjemmeside har vi i vores region også vores egen hjemmeside. På denne hjemmeside kan du som medlem blive opdateret på hvilke arrangementer, du kan deltage i. På hjemmesiden findes også referater og billeder fra de arrangementer regionsbestyrelsens 15

16 aktivitetsudvalg afholder. Endvidere er det muligt at tilmelde sig de foredrag, der afholdes, her. Dette gøres ved at gå ind under Aktiviteter og mødekalender og klikke på det pågældende foredrag. Vi vil gerne opfordre til, at medlemmerne kommer med indlæg til hjemmesiden, hvis der sker nogle spændende tiltag på jeres afdeling, I gerne vil delagtiggøre jeres andre kollegaer i regionen med. Sådanne indlæg kan sendes til regionsformanden eller den Web-ansvarlige i regionsbestyrelsen, så vil indlægget blive offentliggjort på hjemmesiden. Web-gruppen i dbio har afholdt fire møder sidste år, et i Odense, et i Virklund ved Silkeborg og to i Sekretariatet, hvor den Web-ansvarlige har deltaget. Grunden til denne store mødeaktivitet er, at dbio er ved at implementere en ny hjemmeside. Der bliver ikke nogle væsentlige ændringer for medlemmerne, hjemmesiden kan bruges på samme måde, som den bliver i dag. Men der sker ændring i designet, og de informationer I normalt finder på hjemmesiden, skal muligvis findes under andre faner end i dag. I skrivende stund er det endnu uvist hvornår den nye hjemmeside lanceres, men forhåbentlig bliver det her i starten af Den Web-ansvarlige har i december været på kursus i det styringssystem, der anvendes til den nye hjemmeside, og er nu klædt på til at administrere den nye hjemmeside. Nyhedsbrev. Som led i kommunikation med medlemmerne sender regionsformanden nogle gange om året et nyhedsbrev ud, hvor der er information fra bestyrelsesarbejdet, og hvad der ellers er af aktuelle nyheder. Bestyrelsen vil meget gerne bringe artikler om, hvad der rør sig på laboratorierne, så send gerne eventuelle input til dbio, og så kan det komme med i vores nyhedsbrev. Kongressen Hvert 3. år afholdes kongres og det sker i det år, der også er valg til regionsbestyrelserne. I juni 2012 blev kongressen holdt på Munkebjerg Hotel i Vejle. Ud over regionsbestyrelsen blev der på generalforsamlingen i 2012 valgt yderligere 6 delegerede, som deltog i kongressen. En del af kongressen foregik i et såkaldt Open Space. Her kunne alle byde ind med emner, som de ønskede at tale om i grupper - set i relation til kongressens overordnede tema: Fremtidens fagforening. Der kom rigtig mange emner på bordet og debatten var livlig. Der er blevet lavet en opsamling på de emner, der blev debatteret, og det var bl.a. synlighed, medlemmernes indflydelse, andre faggrupper og tværfaglighed, arbejdsmiljø og trivsel, fastholdelse og rekruttering og løn og lønforhandlinger. Dbio s Hovedbestyrelse har efterfølgende arbejdet med temaerne. Kongressen beslutter også kontingent og honorarer, og det blev besluttet, at der ikke skulle ske stigning på disse områder. Endvidere blev det besluttet, at dbio s struktur skal evalueres, og det regionale niveau bliver inddraget i denne proces. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen har i generalforsamlingsperioden holdt 8 møder heraf 4 todages møder. Kongresforberedelsen fyldte en del frem til kongressen, og ellers har emnerne bl.a. været opfølgning på dbio s medlemsundersøgelse MSI, det videre arbejde omkring professionsudvikling, udarbejdet politikpapirer omkring "Patientsikkerhed ved brug af POCT og selvtest udenfor sygehusvæsnet" og Præmiering af lavt sygefravær og set på budgetbesparelser både på det centrale og regionale niveau. Hovedbestyrelsen begyndte efter sommerferien at forberede overenskomstforhandlingerne for 2013, 16

17 som forhåbentlig er afsluttet, når generalforsamlingen løber af stablen. Der blev fortaget en række nyvalg til de udvalg, der er nedsat under dbio s Hovedbestyrelse. Lisbeth Holde fra regionsbestyrelsen blev valgt til Lederrådet og Solveig Rosendahl er vagt til Fagligt udvalg. Desuden er der flere bioanalytikere her fra regionen, der er med i faglige udviklingsgrupper i dbio. I 2012 vedtog dbio en arbejdsskadestrategi for bl.a. at øge fokus på arbejdsskadeområdet. Alle strategier og politikker, som Hovedbestyrelsen beslutter, drøfter vi på arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantmøder, for at få dem implementeret på arbejdspladserne. I marts måned 2013 flytter dbio s sekretariat til nye lokaliteter sammen med Farmakonomforeningen i Skindergade. Flytninger sker dels fordi det giver mulighed for 1-, 2- eller 3-mandskontorer mod nu storrumskontormiljø, og dels fordi det indebærer en pæn besparelse for dbio på huslejen. Strukturprojektet, som blev vedtaget på kongressen, er et stort projekt, skal afdække, om den struktur, dbio har nu, er den optimale struktur. Hovedbestyrelsen har besluttet at inddrage ledergruppen, bioanalytikerunderviserne, repræsentanterne, dbio s udvalgsgrupper og regionsbestyrelserne. Det sker bl.a. på 2 planlagte møder i april samt på et landsdækkende seminar for alle regionsbestyrelserne i maj måned. Via dbio s 2 hovedbestyrelsesmedlemmer Jenny Heinrichs og Anne Sørensen er det muligt at få bragt spørgsmål m.v. til Hovedbestyrelsen, og på møder for arbejdsmiljøog tillidsrepræsentanter bliver altid givet information om, hvad der sker på det centrale niveau i dbio. PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Grundet den nye skattereform er der mange, som i forhold til pension har gjort sig nogle tanker om, hvorvidt der skulle ændres på den måde, der blev betalt ind til pension på. Kapitalpension findes ikke længere, og der er i forbindelse med skattereformen mulighed for, at man kan ændre sine indbetalinger til en kapitalpension, hvis man har haft en sådan, til en ekstra indbetaling i PKA+ i stedet eller noget andet. Der er mange muligheder for stadig at spare ekstra op til pension ud over ens arbejdsgiverbetalte pensionsindbetaling. Det er en god idé at gøre det så tidligt som muligt i arbejdslivet, hvis man har mulighed for det og ønsker det. PKA+ er en af måderne at betale ekstra ind til pension. Læs mere om det på PKA s hjemmeside De delegerede i Region er: Agnete Van Der Aa Kühle - Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus, Anne Sørensen - Regionsformand, Bo Christensen Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus, Jenny Heinrichs Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus, Majbritt Eriksen Klin. Mikrobiolog. Afd. Slagelse Sygehus og Marianne Pedersen Patologiafdelingen Roskilde Sygehus. Du kan altid kontakte dem, hvis du har særlige spørgsmål omkring pensionsområdet. dbio rådgiver ikke om pensionsforhold, men henviser til PKA. PKA arrangerer både seniormøder og informationsmøder på arbejdspladserne (min. 25 deltagere). Informationsmøderne på arbejdspladserne kan omhandle: Hvorfor har I en pensionsordning? Hvordan er ordningen opbygget, og hvordan virker den? Hvilke ydelser findes i hvilke situationer? Hvad betyder orlov og nedsat arbejdstid for pensionen? Forskellige valgmuligheder i forskellige situationer 17

18 Et typisk informationsmøde varer 2-2½ time. Det koster jer ikke noget at få PKA ud til et møde. Du og dine kolleger arrangerer alt det praktiske og holder styr på tilmeldingerne til mødet. PKA dækker udgifterne til forplejning, I vores region er der i 2013 arrangeret seniormøder følgende steder: Næstved 3/9, Nykøbing F. 19/9 og Roskilde 26/9. Møderne er for medlemmer på 58 år og derover, der endnu ikke er gået på efterløn eller pension. Tilmelding sker på PKA s hjemmeside. Det ske Sundhedskartel Som en pendant til Sundhedskartellet (SHK) har de sundhedsfaglige organisationer Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet, Radiografforeningen, Jordmødrene og dbio i Region dannet Det ske Sundhedskartel. Formændene for organisationerne mødes jævnligt hen over året og udveksler erfaring og koordinerer det regionale samarbejde. I maj måned 2013 arrangerer Det Regionale Sundhedskartel et møde for tillidsrepræsentanterne som opfølgning på overenskomstforhandlingerne omkring OK13. Temaet vil være, hvordan overenskomstresultatet bliver implementeret på arbejdspladserne. Til at give gode input til dette kommer Danske Regioners chefforhandler Jens Stenbæk, som er politiker her i regionen, samt Høje Tåstrups borgmester Michael Ziegler, som har haft med kommunernes overenskomstforhandlinger at gøre. Anne Sørensen er medlem af FTF Region s bestyrelse og Jenny Heinrichs og Solveig Rosendahl fra regionsbestyrelsen samt afd. bioanalytiker Kirsten Werner Hansen er med i forskellige udvalg i FTF regi. FTF Region står som arrangør af en række forskellige medlemsarrangementer og understøtter arbejdet på uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, arbejdsmiljøområdet og hele MED området i kommuner og region. FTF s årlige vinterkonference, hvor rigtig mange bioanalytikere deltager i, havde i år overskriften Fra ord til handling. dbio - havde valgt at betale deltagergebyret for 10 repræsentanter, samt for 6 bestyrelsesmedlemmer ud over formanden, som sidder i FTF s bestyrelse og derfor er gratis for dbio. Vinterkonferencen i år havde rekord stort deltagerantal. Der var bred repræsentation af både ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Og oplægsholderne var utrolig gode til at formidle budskabet omkring Fra ord til handling ud fra hver deres synsvinkel. Der blev talt om Kommunikation og konflikthåndtering, Positiv psykologi, Sociale medier, Kend din tidstype og få styr på planlægningen. Desuden var et panel bestående af både leder, politikere og organisationsfolk sparring for en debat om den ny arbejdsmiljølovs indvirkning på arbejdsmarkedet. Om aftenen var der lækker mad, underholdning, og tid til rigtig meget snak med kolleger på kryds og tværs. Det kan kun anbefales at deltage i FTF s Vinterkonference! FTF Region dbio har FTF som hovedorganisation ligesom resten af organisationerne i Sundhedskartellet, lærere, pædagoger, bankfolk o.a. De to andre hovedorganisationer er LO og AC. Regionsformand 18

19 Ansættelsesjubilæer I forbindelse med ansættelsesjubilæum giver dbio en opmærksomhed. Det er den stedlige tillidsrepræsentant, der formidler oplysning om ansættelsesjubilæer til dbio og sørger for at give den pågældende opmærksomheden. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant i afdelingen, må øvrige medlemmer i afdelingen sende en mail til regionskontoret, med oplysning om jubilæet. Medlemsjubilæer På generalforsamlingen vil dbio s jubilæumsgave blive overrakt til de bioanalytikere, som er til stede, og som i årets løb har været medlem af dbio i 25, 40 eller 50 år. Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten fra afdelingen kan tage gaven med til de jubilarer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Der vil også være mulighed for selv at afhente gaven på regionskontoret i Ringsted. Aftal det i forvejen med regionsformanden. Datoen i parentes angiver jubilæumsdagen. 50 år: Bente Eghave Stillinge ( ) Hanne Hansen ( ) 40 år: Pia Klarskov Mehlsen Stage ( ), Kl. Biokem. Afd. Slagelse Sygehus Inger Mellerup ( ) Aase Stegmann ( ), Kl. Biokem. Afd. Slagelse Sygehus Margit Dalberg ( ), Kl. Biokem. Afd. Næstved Sygehus Marianne Schrøder Rafn ( ), Klin. Mikrobiologisk Afd. Slagelse Sygehus 25 år: Lene Møller Qwist ( ), Fertilitetsklinikken Holbæk Sygehus Connie Landgren Petersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Lotte Trine Johansen ( ), Klinisk Patologi Næstved Sygehus Linda Bagger Hansen ( ), Klinisk Patologi Næstved Sygehus Anne-Mette Hyldegaard Olsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Susanne Andresen ( ), Klin. Biokem. Afd. Køge Sygehus Christina Sarka, ( ), Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus Tina Kragh Andersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Susanne Olsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Køge Sygehus Marianne Nielsen ( ) Hanne Junker ( ), Klin. Mikrobiologisk Afd. Slagelse Sygehus Jette M. Larsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Heidi Nielsen ( ), Lægehuset i Jyderup Dorte Boesen Rubæk ( ), Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus Dorrit Bruun Krøll ( ), Transfusionscentret Næstved Sygehus Kirsten Peschardt Frederiksen ( ), Kardiologisk Afd. Roskilde Sygehus Birthe Viborg Nielsen ( ), Klin. Imm. Afd. Nykøbing F. Sygehus Lillian Schultz ( ), Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus Jette Sander Pedersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus Anne Haahr Ibsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Stort tillykke til alle! 19

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling i dbio Sjælland d kl på Hotel Sørup Herregaard, Sorupvej 26, 4100 Ringsted.

Referat af regionsgeneralforsamling i dbio Sjælland d kl på Hotel Sørup Herregaard, Sorupvej 26, 4100 Ringsted. Referat af regionsgeneralforsamling i dbio Sjælland d. 16.03.15 kl. 17.00 på Hotel Sørup Herregaard, Sorupvej 26, 4100 Ringsted. Regionsformand Anne Sørensen bød velkommen til regionsgeneralforsamlingen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 19. AUGUST 2014 TR & AMiR Nyhedsbrev 15. juni 2017 I dette nummer: Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 2017 OK18 - Har I drøftet prioriteringer på din arbejdsplads? Afbrydelse af

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Velkommen til. Den 11. november v/vicekommunaldirektør Poul Kold

Velkommen til. Den 11. november v/vicekommunaldirektør Poul Kold Velkommen til Arbejdsmiljø-Temamøde Den 11. november 2010 v/vicekommunaldirektør Poul Kold Dagens program kl. 8.30 Velkomst v/vicekommunaldirektør Poul Kold kl. 8.45 Oplæg v/bente Klarlund Pedersen Vi

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 Indledning Jeg takker for ordet. Jeg skal på vegne af HK klubben under regionshuset give en beretning om, hvad vi

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere