Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30"

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca Bestyrelsens beretning 1

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen 6. Evt. herunder overrækkelse af dbio s arbejdsmiljøpris og jubilæumsgaver til medlemmerne. Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er 5. marts på dbio s hjemmeside. Uden for dagsorden: dbio s formand Bert Asbild og dbio s 1. næstformand Martina Jürs er gæster på generalforsamlingen og vil orientere om OK 13 og nyt fra fagligt område. 2

3 Indholdsfortegnelse Dagsorden... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Regionsbestyrelsen... 4 Forord... 5 Det faglige og uddannelsesområdet... 6 Rekruttering... 6 Danske Sundhedsorganisationers A-kasse/DSA... 6 Fagligt... 7 MED MED-Hovedudvalget... 8 MED-Sundhed MED-indflydelse & MED-bestemmelse Ny MED-aftale i Region Ledelses- og organisationsstruktur i Region Organisationsforandringer Kørselsordning Lønforhandlinger OK Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Årets gang fra Aktivitetsudvalget Kommunikation med medlemmerne dbio.dk/sjaelland Nyhedsbrev Kongressen Hovedbestyrelsen PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Det ske Sundhedskartel FTF Region Ansættelsesjubilæer Medlemsjubilæer år: år: år: Stort tillykke til alle!

4 Regionsbestyrelsen Anne Sørensen Regionsformand Kontakt til medlemmer og andre organisationer Hovedbestyrelsesmedlem Medlem af TR/AMiR-udvalget og Kommunikationsudvalget Lisbeth Holde Regionsansvarlig på arbejdsmiljøområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Kontakt til ledere Anja Aakeson Regionsansvarlig på tillidsrepræsentantområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Carina Foldager WEB-ansvarlig for hjemmesiden Formand for kommunikationsudvalget Sidsel Nørskov Wessel Medlem af kommunikationsudvalget Jenny Heinrichs Næstformand Hovedbestyrelsesmedlem Ansvarlig i forhold til MED-området Birgitte Bjørn Kasserer Kontakt til ansatte i praksis Solveig Rosendahl Kontaktperson til bioanalytikerundervisere Medlem af aktivitetsudvalget 1. suppleant til Hovedbestyrelsen Annette Jacobsen WEB redaktør Sekretær ved bestyrelsesmøder Medlem af aktivitetsudvalget 2. suppleant til Hovedbestyrelsen Gitte Byriel Laage-Petersen 1. suppleant til bestyrelsen Medlem af aktivitetsudvalget Andre udvalgsmedlemmer Lars Rønsholt Olsen Medlem af aktivitetsudvalget Medlem af TR/AMiR udvalget Hanne Normann Rasmussen Medlem af aktivitetsudvalget 4

5 Forord Kære medlem af dbio. Jeg håber, at denne skriftlige beretning kan give dig et billede af det arbejde og de aktiviteter, som dbio har stået for i denne generalforsamlingsperiode. Beretningen er ikke et fuldstændigt billede af alle aktiviteter og indsatsområder, men den vil blive suppleret af en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Den er ikke sendt ud i trykt form til dbio s medlemmer, men er tilgængelig til udprintning på dbio - s hjemmeside, ligesom den er sendt ud med et henvisningslink til hjemmesiden til de af vores medlemmer, der har mailadresse registreret under deres profil på dbio s hjemmeside. Ved generalforsamlingen i 2012 blev valgt en ny bestyrelse. En stor del af bestyrelsen blev nyvalgt, og en del af tiden i denne generalforsamlingsperiode har gået med at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet i dbio -, og det at arbejde i en fagforening. Bestyrelsen håber, at beretningen er konkret og relevant for dig som medlem. Det er endvidere meget vigtigt for bestyrelsen, at der kommer input fra medlemmer, og dit input og din mening modtager vi meget gerne. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke bestyrelsen (inkl. suppleanten) for den indsats, der er blevet gjort i årets løb i bestyrelsen. Det har været inspirerende og alle er gået ind i bestyrelsesarbejdet med gode idéer til det fremtidige arbejde i dbio. Vel mødt. Vi glæder os til at se dig og håber, at rigtig mange vil deltage i årets generalforsamling. På regionsbestyrelsens vegne Anne Sørensen Regionsformand 5

6 Det faglige og uddannelsesområdet Rekruttering Tidligere år har dbio brugt en del penge på rekrutteringskampagne her i regionen. Nu er rekrutteringen tilovers fag særdeles tilfredsstillende, så det har vi fravalgt i en periode, men følger stadig udviklingen. Vi er i øjeblikket inde i en periode med flere opsigelser begrundet i besparelser, og antallet af nyuddannede skulle gerne ballancere med efterspørgslen på arbejdskraft. Danske Sundhedsorganisationers A- kasse/dsa Fakta om DSA DSA er en uafhængig a-kasse. DSA er stadig Danmarks billigste a-kasse! Medlemskab af DSA er et selvstændigt valg og båret af medlemmernes faglighed. Studerende bioanalytikere tilbydes et år inden de er udlært, at blive gratis medlem af DSA, hvis man melder sig ind, inden man er 30 år. Sker indmeldelsen først, når man er blevet 30, er der særlige regler for kontingentfrihed og ellers betaler man 392 kr./md. (uden efterlønsordning). Hvis man har været medlem et år inden færdiggørelsen af sin uddannelse, kan man få dagpenge allerede fra man er færdig. Venter man med at melde sig ind, går der en måned, inden man kan få dagpenge. Så det, man har betalt i et år i kontingent, er hurtigt tjent ind. En af a-kassens mest grundlæggende opgaver består i at udbetale dagpenge til ledige og sørge for at medlemmer, der er meldt ledige, også er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er også a- kassens opgave at administrere efterlønsordningen. Der ses et markant fald i ledigheden, hvis man sammenligner 2012 med både 2010 og Det gælder ikke kun indenfor dbio s område, men den samme tendens gør sig også gældende indenfor de andre sundhedsfaglige organisationer. Akutjob Det er heldigvis få medlemmer af dbio, der har været i den situation, at de ville falde ud af dagpengesystemet DSA har holdt informationsmøder for ledige, og regionsformændene har haft mulighed for at komme og snakke med de ledige på møderne. DSA må ikke udlevere navn, bopæl m.v. til dbio, så vi kan ikke uden videre kontakte dem, men de ledige bliver af DSA opfordret til at kontakte den faglige organisation. Det er vigtigt, at man på arbejdspladserne også er opmærksomme på ledige bioanalytikere/laboranter i forbindelse med ledige stillinger. De tilbagemeldinger, jeg får fra tillidsrepræsentanterne i den forbindelse, er, at man er opmærksomme på, om der er ledige bioanalytikere/laboranter. Efterløn Flere bliver længere på arbejdsmarkedet og udskyder tidspunktet for, hvornår de går på efterløn eller går måske slet ikke på efterløn. DSA arrangerer stadig efterlønsmøder, og følgende møder er planlagt i foråret her i vores region og i Hovedstaden, hvor man også har mulighed for at deltage. 2. april kl i Kvæsthuset i KBH 30. april kl i Ringsted Kongrescenter 2. maj kl i Kvæsthuset i KBH Der kan tilmeldes via DSA s hjemmeside dbio rådgiver ikke om efterløn og dagpengespørgsmål, men henviser til DSA. 6

7 Lidt statistik: Antal aktive medlemmer af dbio på 60 år og derover (= i arbejde): 60 år = 20 medlemmer 61 år = 12 medlemmer 62 år = 15 medlemmer 63 år = 8 medlemmer 64 år = 7 medlemmer 65 år = 4 medlemmer 66 år = 2 medlemmer år = 0 medlemmer Der ud over er der registreret 22 passive medlemmer af dbio over 60 år. Når man er passiv medlem får man medlemsbladet hver måned, og bliver fortsat inviteret med til dbio s arrangementer. Ledighedstal december 2012 Fagligt dbio arbejder på flere fronter for at synliggøre, styrke og understøtte det faglige område. Gennem hele MED organisationen bliver der i forhold til andre faggrupper og samarbejdspartnere skabt synlighed omkring vores fag, og vores repræsentanter (TR og AMiR) i MED arbejder ligeledes på den led med at styrke det faglige område. På møder med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne og i regionsbestyrelsen tages aktuelle faglige emner op, der udveksles erfaring blandt repræsentanterne, og vores fagblad danske bioanalytikere bringer mange faglige artikler også omkring projekter m.v. her fra regionen. Senest har der været en stor artikel i oktober nummeret i 2012 omkring et midlertidigt AK projekt i Næstved, der styrker AKbehandlingen af ældre patienter. Når sådanne succesfulde projekter løber i en begrænset periode, har det også faglig interesse, at de kan fortsætte, og fra dbio s side prøver vi gennem embedsmandsværket/politisk at øve indflydelse, således at de kan fortsætte og blive varige. Det vil styrke vores fag og være til gavn for borgerne/patienterne. 7

8 Vi vil meget gerne i bestyrelsen høre om faglige spændende tiltag, forskning m.v., så vi kan bringe artikler i både nyhedsbladet og på hjemmesiden. MED-2012 MED-udvalgene var midt i en valgperiode ved årets start. Der er altid en vis udskiftning i medlemmerne i et MED-udvalg af forskellige årsagen, det er oftest ophør i jobbet eller andet job, der er årsagen. Der har ikke været udskiftning af dbio s repræsentanter og suppleanter i MED-Hovedudvalget og MED- Sundhed, hvor man er udpeget af de lokale hovedorganisationer det er fortsat næstformand Jenny Heinrichs, der er medlem og formand Anne Sørensen, der er suppleant. I Område-MED og Afdelings-MED er dbio også godt repræsenteret, og der vælges man af og blandt medarbejderne i området. Hovedreglen er, at medarbejdersiden i MED-udvalgene skal være repræsentativt sammensat med repræsentanter fra så mange faglige organisationer, som muligt og at tillidsrepræsentanter har fortrinsret til at indgå i MED. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges op i gennem MED-systemet, der må ikke springes et MED-udvalg over jvf. Arbejdsmiljøloven. MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget mødes mindst to gange årligt med forretningsudvalget, som er politikere fra Regionsrådet, som er valgt fra de forskellige partier til, at varetage udøvelsen og Regionsrådets beslutninger eller forberede møderne i Regionsrådet. Andre politikere kan også deltage i mødet med MED-Hovedudvalget efter eget ønske, og det forekommer i en vis udstrækning især, når der er særlige emner på dagsorden. Fire medarbejdere fra MED-Hovedudvalget bliver årligt inviteret til Regionsrådets budgetseminar og andre relevante temamøder, det giver mulighed for direkte dialog med politikerne og dermed påvirkning af beslutninger, som har betydning for medarbejderne i Regionen. Politikerne har flere gange udtalt stor tilfredshed med den direkte dialog med medarbejderne, men også med den store indsats alle medarbejdere yder til glæde for patienter, brugere og borgerne i Regionen. MEDudvalgene har til opgave at implementere de politiske beslutninger på den bedst mulige måde, så ressourcerne bruges bedst muligt, men også så arbejdsmiljøet til stadighed kan forbedres. Status på personalepolitiske initiativer: Organisations- og ledelsesprojekt - og de projekter der udløber heraf - er drøftet løbende gennem året i MED-Hovedudvalget. Ny organisations- og ledelsesstruktur i sundhedsvæsenet i Region, den organisatoriske og ledelsesmæssige samling af fælles løsninger i såkaldte fælles centre, organiseringen af interne serviceopgaver i Koncernservice og Medicoteknik er elementer i OLprojektet, der alle er drøftet med udgangspunkt i de personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger. Men OL-projektet og sagen om etablering af serviceassistenterne har bekymret og frustreret mange, og medarbejderrepræsentanterne har fået mange henvendelser på, at de berørte medarbejdere ikke har følt sig inddraget inden beslutningerne blev taget. I 2012 har MED-Hovedudvalget også løbende drøftet indhold i ordninger, der angår Region s sociale ansvar, som Løntilskud og etablering af Akutjob, det sidste har betydet en midlertidig stand by af jobbanken. Der er udarbejdet og godkendt en retningslinje om tilbud af helbredsundersøgelse i forbindelse med natarbejde i Region. MED-Hovedudvalget har også haft flere sager på dagsordenen, der er et resultat af tendensen i tiden Eksempler: Ledelsespapiret Gode råd ved brug af sociale medier 8

9 Drøftelsen af Medarbejdernes adfærd og udtryk (piercing, tatovering, ekstrem overvægt) MED-Hovedudvalget udtrykte stor tak for Regionsrådets beslutning om at etablere Medarbejdernes sundhedspris. Det var en meget positiv oplevelse, at se de mange initiativer, der er sat i gang på arbejdspladserne til gavn for medarbejdernes sundhed, og måske reducerer det sygefraværet på den lange bane. MED- Hovedudvalget håber prisen fortsætter og tror der kommer endnu flere ansøgninger til næste år. Status på arbejdsmiljøpolitiske initiativer: MED-Hovedudvalget konstaterede i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, at der foregår et stort og systematisk arbejde med arbejdsmiljøet i Region s enheder! Det blev konstateret, at der fortsat skal være fokus på at nedbringe sygefravær og arbejdsulykker. Som et led i indsatsen for forebyggelse af arbejdsulykker, blev der i 2012 indført et system, der gør det muligt for arbejdsmiljøgrupperne at samle viden om risici og nærved-ulykker. Der er indført en blanket med tilhørende postkasse, der er implementeret med henblik på, at den enkelte medarbejder nemt kan meddele arbejdsmiljøgruppen om mulige risikofaktorer. Meddelelserne indgår i arbejdsmiljøgruppernes løbende arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker. Et andet fokusområde, der kunne konstateres under den årlige arbejdsmiljøredegørelse, var en stigning i arbejdsulykker, som følge af psykisk/fysisk vold i enkelte enheder. Region gennemfører p.t. med stor succes projektet "Forebyggelse af vold og konflikter", der er et tilbud om kurser i konflikthåndtering til alle ansatte på arbejdspladser med høj risiko for psykisk og fysisk vold. Der er afholdt 17 undervisningshold i 2012 hen over efteråret/vinteren 2012, og der afvikles yderligere 5 kurser i starten af Projektet har også fået opmærksomhed uden for regionen. Region blev på baggrund af projektet nomineret til årets Arbejdsmiljøpris af Arbejdsmiljørådet i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Desværre fik Region ikke prisen, men der var stor anerkendelse og interesse for den indsats Region gør med projekt Forebyggelse af vold og konflikter. Den 6. september 2012 afholdt Region en arbejdsmiljøkonference for 400 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Region. En vellykket dag, hvor det emmede af arbejdsmiljø overalt, da oplæg, workshops og netværk var på plakaten - og hvor mange blev inspireret af indlæggene på konferencen. MED- Hovedudvalget har besluttet, at gentage succes en næste år, dog med udgangspunkt i interne projekter! Arbejdsmiljøpuljen 2012 er udmøntet der er givet støtte til 39 projekter, der har arbejdet med indsatsområderne og 16 projekter, som har fået støtte til at gennemføre omstillingsprocesser. Region har afsluttet implementeringen af risikovurdering. I den kommende ArbejdsPladsVurderingen (APV), som er en del af regionens systematiske arbejdsmiljøarbejde, indgår risikovurdering nu som en del af arbejdet, både i den løbende og den fastsatte APV hvert 2. år. Risikovurdering handler basalt set om at vurdere konsekvensen af en risiko/påvirkning og sammenholde konsekvensen med sandsynligheden for at den indtræffer. Metoden håndterer fysiske og psykiske risikofaktorer og påvirkninger, der relaterer sig til arbejdsrum og arbejdsprocesser. Videncenter for Arbejdsmiljø lancerede en ny kampagne i 2012 Job og Krop forebyg smerter i muskler og led. Indsatsen blev besluttet som led i kvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev 9

10 indgået i 2007 mellem regeringen og parterne. MED-Hovedudvalget anbefalede, at område-med drøftede tiltaget og evt. relevans i forhold til Enhederne. Kampagnen indeholdt: En lille gratis bog bevægelse virker En gratis mappe Dialog om god fysiske trivsel på arbejdspladsen Mulighed for dialogmøde med Videncenter for arbejdsmiljø om temaet Mulighed for at få besøg af kampagne bil Videncenter for Arbejdsmiljø havde også en stand på arbejdsmiljøkonferencen, hvor Job og Krop kampagnen blev præsenteret. dbio-sjælland har afholdt medlemsarrangement på baggrund af Job og Krop. MED-Sundhed MED-Sundhed har haft flere aflyste møder, fordi der ikke var tilstrækkeligt materiale til en dagsorden. Der har været en del sager på dagsorden, som også har været behandlet i enten MED-Hovedudvalget og/eller i Område-MED især sygehusene. MED-Sundhed har bl.a. drøftet: Driftaftaleopfølgning, Årlig arbejdsmiljø-drøftelse, IT-Sundhedsplatform, Projekter omhandlende Forstærket indsats for den kronisk syge patient, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Aktiviteterne på sundhedsområdet, Serviceassistenterne og ikke mindst personalemæssige konsekvenser af Regionens økonomi og aktivitetsmål. MED-indflydelse & MED-bestemmelse. Det er vigtigt at alle tillidsvalgte overvejer, hvordan man opnår størst muligt indflydelse på egen og andres arbejdssituation, især dem man er valgt til at repræsenterer. Det gælder om at søge indflydelse på beslutningsprocesserne via MEDudvalgene. Det er i MED-udvalgene at ledelsen har forpligtigelse til at inddrage medarbejderne, derfor er det et vigtigt arbejde, der foregår og det skal respekteres og accepteres på lige fod med alt andet arbejde. Medarbejderrepræsentanterne i MED skal være med til at sætte dagsorden og deltage i relevante drøftelser med lederne på alle niveauer, sammen med de andre repræsentanter fra de faglige organisationer kun i MED fås direkte indflydelse på alle forhold af betydning for medarbejdernes ve og vel. Ny MED-aftale i Region. I forbindelse med evaluering af Region s MED-aftale i , fremkom der bemærkninger om at MED-Sundhed og MED- Regionshus af forskellige årsagen ikke matcher ledelsesstrukturen. Det er en grundforudsætning at MED-organisationen skal matche ledelsesstrukturen. Der var også kommet en ny Arbejdsmiljølov i 2010 og en ny MED-Rammeaftale i forbindelse med OK- 11. Medarbejderne i MED-Hovedudvalget var opmærksom på de nye grundforudsætninger for MED-arbejdet og anmodede derfor om at få sagen på dagsorden. Ledelsen i MED-Hovedudvalget troede, der kun var behov for mindre redaktionelle ændringer, som ikke kunne tage lang tid, så ledelsen forventede en ny MED-aftale kunne være færdig til årsskiftet 2013, hvor alle MED-udvalg alligevel bliver nynedsat med start 1. januar. I sagsfremstillingen til MED-Hovedudvalget fremgik det, at ledelsen ville have nedlagt MED-Sundhed og MED-Regionshus. MED-Hovedudvalgets behandling af sagen blev, at medarbejdersiden anmodede om, at et forhandlingsudvalg blev nedsat, som skulle forestå forhandlingen af en ny MED-aftale. Ledelsen henvendte sig til de lokale hovedorganisationer og et forhandlingsudvalg blev nedsat og første møde blev afholdt den 5. september. Forinden havde 10

11 organisationsrepræsentanter afholdt et møde med de faglige organisationer for, at få afklaret mandat, opgaver og proces samt etableret en baggrundsgruppe, der kunne sparres løbende med under forhandlingerne. Ledelsen havde forslag om en hurtig procesplan med 3 forhandlinger, men det havde organisationer ikke tillid til kunne lade sig gøre. Der har i efteråret 2012 været afholdt 8 forhandlinger. Der er efter flere forhandlinger og arbejdsgruppearbejde opnået enighed om et formål for den nye MED-aftale. Der er blevet drøftet mange problemstillinger, som kan fremme eller hindre det gode samarbejde i forbindelse med medindflydelse og medbestemmelse. Der er en fælles erkendelse af hvilke udfordringer, der udgør særlige problemfelter, der kræver en grundig drøftelse for at nå til enighed. På forhandlingsmødet den 18. december, blev der enighed om, at en ny MED-aftale ikke kunne blive færdigforhandlet inden årsskiftet. Der blev i stedet opnået enighed om, at den nuværende MEDorganisation, inkl. de midlertidige MED-udvalg, der er etableret på grund af omstruktureringer og flytninger af medarbejdere og opgaver samt ledelsesmæssige forandringer, fortsætter, og udpegning/valg udskydes til der foreligger en ny MED-aftale. Der var også enighed om, at der kunne vælges supplerende arbejdsmiljørepræsentanter til de MED-udvalg, hvor der var arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke havde opnået genvalg. Der er meldt en procestidsplan ud, fordi der kan være behov for supplerende arbejdsmiljørepræsentanter på flere eller alle niveauer i MED-organisationen. Ledelses- og organisationsstruktur i Region Organisationsforandringer Omkring de ændringer i organisations- og ledelsesstrukturen, der får konsekvenser for dbio s medlemmer og laboratorierne, har dbio - en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne om, og vi drøfter det ligeledes i bestyrelsen. dbio - vil, hvor der er behov for det, støtte i processerne og evt. indgå i forhandlinger. Det kan være i forhold til, at medarbejdere flyttes fra en geografi til en anden, at medarbejdere får andre arbejdsopgaver, at medarbejdere bliver opsagt i forbindelse med strukturændringerne. Region har meget stort fokus på effektivisering, og ledelserne rundt omkring på arbejdspladserne er også meget pressede. Så der kan være situationer, hvor dbio har modsat rettede interesser end arbejdsgiverne, og nogle gange kan de så løses ved en forhandling. Ringsted Sygehus I 2012 blev det besluttet, at analyseproduktionen på klin. biokem. afd. i Ringsted skulle flyttes til Slagelse i slutningen af året. Det betød også, at der ville ske en personalereduktion, og der skulle flyttes medarbejdere til Slagelse. Der er stadig en stor blodprøvetagningsproduktion i Ringsted. Ambulatoriet i Ringsted er ved at blive moderniseret, og medarbejderne i Ringsted har selv stået for en stor del af arbejdet omkring indkøb, tilrettelæggelse af processen m.v. Når der sker strukturændringer er det vigtigt at inddrage personalet fra start så tidligt som muligt, og at medarbejderne får ansvar i processen og bliver informeret grundigt hele tiden. Dette skaber større forståelse for de forandringer, der nogle gange er nødvendige. Ofte bliver resultatet af en omstrukturering også, at arbejdsopgaverne bliver anderledes. Det er rigtig vigtigt i den forbindelse, at der er fokus på, at arbejdet er spændende og 11

12 givtigt ellers kan man frygte, at det kan blive svært at rekruttere bioanalytikere og ligeledes at fastholde medarbejderne i afdelingen. Mobile tappeenheder De mobile tappeenheder har nu været i gang et godt stykke tid. Det tager sin tid, når man laver noget om, før både brugere og medarbejder har fundet sig tilpas med forandringerne. Donorerne skal vænne sig til at komme til de mobile enheder og blive tappet, og medarbejderne skal vænne sig til at arbejde på en helt ny måde. dbio har med Sygehus Syd indgået en aftale om honorering i forbindelse med at arbejde i enhederne. Men den daglige arbejdsdag er meget anderledes, og den enkelte medarbejder skal køre hen til det sted, hvor enheden holder i henholdsvis det nordlige eller sydlige område af regionen. Selvom der er indgået en aftale om honorering er det ikke sådan, at man ikke mere skal se på løn og arbejdsvilkår for det personale, der arbejder der. dbio vil løbende vurdere, om der skal laves andre aftaler for løn- og eller arbejdsforhold, eller der skal ske en justering. Sygehusstruktur Der arbejdes på flere sygehuse med ombygning og tilpasning til den nye sygehusstruktur. Det er noget, der er stærkt belastende for arbejdsmiljøet. Nogle gange kan det være svært at se meningen med en ombygning, når man ved, at når det nye storsygehus i Køge er parat, så skal der ske ændringer igen. Men man må tro på, at der er en god mening med det hele! Det er indtrykket, at ledelserne er meget opmærksomme på de belastninger, der er ved at arbejde under vanskelige forhold i forbindelse med ombygningerne. Men Region har alligevel et overordnet ansvar for, at medarbejderne kan arbejde i et ordentligt arbejdsmiljø, og at de ikke udsættes for unødig fare. Der sker i forbindelse med strukturændringerne også tit ændringer af medarbejdernes arbejdsvilkår. Det er mange gange ikke nok at give et kort varsel på måske 4 uger, hvis medarbejderne får ændrede arbejdsvilkår. En del ændringer, når det handler om arbejdstid, løn eller andre ansættelsesvilkår, skal varsles med et noget længere varsel. I sådanne situationer kan en forhandling med regionen komme på tale, men det er langt fra altid, at regionen har den samme opfattelse af situationen som de faglige organisationer. Kørselsordning I forbindelse med opsigelse af kørselsaftalen med de praktiserende læger i 2012 er nu lavet en kørselsordning med afhentning af prøver i praksis. Den skulle gerne højne kvaliteten, således at færre prøvesvar bliver kasseret. Hidtil blev ca prøvesvar kasseret om måneden, blandt andet fordi prøverne blev forsinkede under transport eller blev transporteret for hårdhændet. Erfaringer fra Region Midt og Syd viser, at en afhentningsordning er ensbetydende med færre kasserede prøvesvar, hvilket betyder, at patienterne ikke skal have taget prøverne om, og at svar på prøverne kommer tidligere. Kørselsordningen er gratis for lægerne, og det har for nogle praktiserende læger betydet, at de mister indtægter i forhold til den gamle aftale om afregning af prøver afleveret på eller sendt til laboratoriet. Derfor har nogle ansatte i lægepraksis følt, at deres ansættelse blev noget mere usikker. En opsigelse af en bioanalytiker har således været begrundet i økonomiske forhold, uden at det dog har kunnet bevises, at det hang sådan sammen. Kørselsordningen betyder, at der afleveres prøver fra praksis to gange om dagen 5 dage om ugen på laboratorierne. Det har indflydelse på den daglige arbejdstilrettelæggelse. For nogle kan det betyde en væsentlig ændring, hvis man pludselig skal have en længere arbejdsdag end sædvanlig. I sådanne tilfælde opfordrer dbio til, at medlemmerne taler med deres tillidsrepræsentant og at tillidsrepræsentanten kontakter dbio 12

13 . Der kan være tale om, at der er noget omkring vilkårene, der skal varsles og forhandles. Lønforhandlinger Overenskomsten fra 2011 havde ikke afsat midler til lokale lønforhandlinger i 2011 og 2012, men organisationerne havde ret til at bede om en lønforhandling. De penge, man kunne forestille sig kom i spil ved lønforhandlingerne, kunne være, hvis der var vakante stillinger i afdelingerne, når medarbejdere med mange tillæg/høj løn ikke mere var ansat i afdelingen, og at der blev ansat medarbejdere med lavere løn i stedet. dbio bad - vel nok som en af de eneste organisationer - også om en lønforhandling i I skrivende stund har forhandlingerne fundet sted i Sygehus Syd for basisgruppen, og, nok som ventet, var det med et meget beskedent resultat. I (det tidligere) Sygehus Nord skal der være forhandlinger midt i februar måned. I forbindelse med forberedelserne til lønforhandlingerne gør tillidsrepræsentanterne et stort arbejde med at tale med deres kolleger, se på lønsammensætning og sende forslag til dbio. I denne overenskomstperiode, har udmeldingen til tillidsrepræsentanterne været, at de skulle være meget realistiske omkring forslag og ligeledes omkring de resultater, der kunne opnås. Derfor har der nok ikke været så store drøftelser på laboratorierne om lønforhandlingerne, for ikke at stille nogen noget i udsigt, som kunne være svært at nå i mål med. Tillidsrepræsentanterne skal have STOR TAK for det kæmpe arbejde, de har gjort i forbindelse med forberedelserne til forhandlingerne. OK13 Overenskomstforhandlingerne for 2013 er nu i fuld gang. Her i regionen har der, som i de øvrige regioner, været en proces omkring OK13, hvor tillidsrepræsentanterne har meldt overenskomstkrav ind til dbio s sekretariat. Disse overenskomstkrav er så blevet prioriteret af regionsbestyrelsen, og dbio s Hovedbestyrelse har foretaget den endelige prioritering. I Sundhedskartellet er kravene fra organisationerne samlet, og der er sket yderligere sortering og samling af kravene, inden de er blevet udvekslet med Danske Regioners krav. Der er overordnet fra Sundhedskartellets side fokus på 3 områder: Løn Arbejdsliv og medindflydelse Faglighed og professionel udvikling Sundhedskartellet har stadig løn stående øverst på ønskesedlen, men man er godt klar over, at det er svære forhandlinger, og forventningerne er realistiske i forhold til forhandlingsresultatet. Danske Regioners krav til Sundhedskartellet ligner overordnet set Sundhedskartellets. Men Danske regioner har en noget andet tilgang. For dem er tilgangen løntilbageholdenhed, indskrænkning af medarbejderindflydelsen og på arbejdstidsområdet en række meget barske krav, som lægger op til, at medarbejdernes beskyttelse af arbejdstiden reduceres. Der skal være opnået et resultat inden udgangen af februar måned, da der ellers udsendes strejkevarsel. Opnås der et resultat sendes det til urafstemning blandt Sundhedskartellets medlemmer. Selvom Sundhedskartellet ikke håber på konflikt, er man nødt til at forberede sig i organisationerne, så vi er parate, hvis der ikke opnås enighed. Tillidsrepræsentanterne har skullet svare på en række spørgsmål, for at dbio/hovedbestyrelsen kunne vurdere, hvilke afdelinger, der kunne være relevante som konfliktsteder. I skrivende stund, er det endnu ikke besluttet, hvilke afdelinger, der skal 13

14 udtages til konflikt. Vi håber dog, at der ikke bliver nødvendigt at tage skridtet fuldt ud om at varsle konflikt. Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Den 31. maj var der startkonference i Sundhedskartellet forud for OK forhandlingerne i Mange af tillidsrepræsentanterne fra dbio - deltog. Det var en rigtig god konference, hvor der i løbet af formiddagen var flere gode indlæg fra organisationerne og arbejdsgiverside. Flere gange blev der lagt emner ud til bordene, der skulle diskuteres og stemmes om, f. eks øget arbejdstid, hvor skulle den tages fra? 1. Væk med to feriedage 2. Væk med to søgnehelligdage? 3. Væk med betalt frokost? Om eftermiddagen var vi opdelt i forbund, tiden her blev brugt på, at diskutere forskellige muligheder, der vil kunne blive en del at OK-13. I august modtog tillidsrepræsentanterne så debatoplæggene fra dbio og kort tid efter skulle tillidsrepræsentanterne indsende krav. Det var med meget kort tidsfrist. Nu afventer vi så udfaldet af forhandlingerne, der forventes at være afsluttet i marts, så en ny overenskomst kan træde i kraft i april. Der har været afholdt 4 møder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne (TR og AMiR) i Alle har været fællesmøder, hvor vi efter frokost deles op i TR og AMiR, så vi holder erfaringsudvekslingen i hvert vores forum. Erfaringsudvekslingen har været rigtigt udbytterig, vi har hjulpet hinanden med løsninger på diverse problemer. Der har også været meget snak om al den ombygning, vi de fleste steder er underlagt, og hvilke problemer det giver fysisk og ikke mindst psykisk. Desuden har vi fulgt Ringsted sygehus omstrukturering og hvordan det er endt med, at der ikke mere er nogen analyseproduktion på laboratoriet. Det sidste møde for TR/AMiR blev holdt i starten af december. Mødet blev holdt som vanligt med, at vi fulgte dagsordenen, men der var dog en ændring, referatet fra Hoved-Med var udsendt på forhånd, så repræsentanterne kunne stille spørgsmål til det, i stedet for at Jenny skulle referere fra Hoved-Med, og det fungerede rigtigt godt. Vi nåede også en fælles erfaringsudveksling, inden det var tid til lækker julebuffet, hyggesnak og til sidst pakkeleg. Der var desværre ikke nogle der havde meldt sig til julefrokostudvalget, så TR/AMiR-udvalget stod selv for arrangementet. Til næste år er det et stort ønske fra os, at der vil være nogle repræsentanter med i julefrokostudvalget. Lisbeth Holde og Anja Aakeson har som henholdsvis AMiR og TR ansvarlig været til regionsansvarligmøde i dbio. Det var en udbytterig dag, hvor der blandt andet blev udarbejdet en liste over foredragsholdere, man har haft benyttet til møder i de forskellige regioner. Her kan man så se, om der er nogen, man selv kunne tænke sig at få på besøg. Desuden blev vi opfordret til at benytte dbio s egne konsulenter til f. eks TR/AMiR møder, hvor de kan komme og fortælle f. eks om nye barselsregler, arbejdstidsregler eller lignende. Det har vi tænkt os at drage brug af i Årets gang fra Aktivitetsudvalget 16. januar 2012 var emnet: "Farligt arbejde for bioanalytikere". To bioanalytikere, Hanne Måge og Louise Helt, som var ved at afslutte kandidatuddannelsen cand.scient.san, ville fortælle om deres eksamensprojekt om bioanalytikernes arbejdsmiljø. Foredraget ville handle om, hvordan man videnskabeligt undersøger helbredsforhold i populationer (epidemiologi), samt en gennemgang af resultaterne fra projektet "Risiko for sygdom i 14

15 laboratoriemiljøet" specifikt med fokus på leukæmi og cancer i lever- og galdeveje, samt reproduktionsskader. Vi måtte desværre aflyse dette arrangement på Næstved sygehus pga. for få tilmeldte. 30. maj 2012 var emnet: "Forhøjet blodtryk hos patienter med svær overvægt og effekten af fedmekirurgi". Læge og ph.d.-studerende ved klinisk nuklearmedicinsk- og fysiologisk afd. i Køge Peter Bonfils holdt et spændende foredrag om hans ph.d.-studier af svært overvægtige personer, som gennemgår fedmekirurgi (gastic bypass). Peter gennemgik en patientcase, fortalte generelt om 'fedmeepidemi', om fedmekirurgi og om de foreløbige resultater af hans projekt. Forhåbentlig kommer Peter i sin forskning tættere på sammenhængen mellem specielt BT og fedme, men også på nogle af alle de andre uklare sammenhænge, som han gjorde opmærksom på. Ca. 30 personer deltog i foredraget på Roskilde sygehus. 23. oktober 2012 var emnet: "Job & Krop forebyg smerter i muskler og led". Thomas Bartels fra Videncenter for Arbejdsmiljø holdt et foredrag med korte film, der var provokerende og sjove, men som også gav stof til eftertanke. Thomas lagde ud med at fortælle en dårlig nyhed; De fleste mennesker får ind i mellem ondt i ryg, skulder og nakke, men også den gode nyhed; Bevægelse hjælper. Der blev også lagt vægt på, at vi skal have det godt på vores arbejde. Et godt psykisk arbejdsmiljø gør, at vi måske ikke har så store smerter endda, og det øger også deltagelsen i den træning, som hjælper med at forebygge smerter. Få arbejdspladsen ordentligt organiseret og instruer hinanden, lød budskabet. Og så gik de ca. 70 deltagere ellers i gang med elastikkerne og den praktiske del af aftenen. Foredraget foregik på Roskilde sygehus. 6. februar 2013 var emnet: "Allergi og forebyggelse af håndeksem". Cand.scient.san og ph.d.-studerende Annette Mollerup fra Videncenter for Allergi fortalte om forekomst, årsager, forebyggelse og behandling af håndeksem. De fleste tilfælde af håndeksem er arbejdsrelaterede, og som bioanalytikere er vi jo i ét af de udsatte fag. Det viste sig da også, at forekomsten af håndeksem blandt de ca. 30 deltagere var en del højere end gennemsnitligt i befolkningen. Vi fik prøvet forskellige typer af handsker inklusiv diverse bomuldshandsker til brug under de tætte hansker, og kom hjem med mange gode råd om cremer og øvrig beskyttelse af hænderne. Annettes råd til alle var, at hændernes beskyttelse skulle ofres lige så meget opmærksomhed i dagligdagen som tændernes beskyttelse. Fælles for arrangementerne er, at vi mødes ca. en time inden foredragene, hvor vi starter med en let anretning. Snakken går, og det er hyggeligt at mødes med kolleger på tværs af geografierne. Vi har dog ved det sidst afholdte arrangement nedsat denne opstart til ½ time, så vi bliver lidt tidligere færdige, i håb om at endnu flere vil synes, at de kan nå at være friske til næste arbejdsdag. Der er generelt en bred opbakning om arrangementerne med deltagere fra de fleste laboratoriespecialer og fra praksisbioanalytikere. Kommunikation med medlemmerne dbio.dk/sjaelland På dbio s hjemmeside har vi i vores region også vores egen hjemmeside. På denne hjemmeside kan du som medlem blive opdateret på hvilke arrangementer, du kan deltage i. På hjemmesiden findes også referater og billeder fra de arrangementer regionsbestyrelsens 15

16 aktivitetsudvalg afholder. Endvidere er det muligt at tilmelde sig de foredrag, der afholdes, her. Dette gøres ved at gå ind under Aktiviteter og mødekalender og klikke på det pågældende foredrag. Vi vil gerne opfordre til, at medlemmerne kommer med indlæg til hjemmesiden, hvis der sker nogle spændende tiltag på jeres afdeling, I gerne vil delagtiggøre jeres andre kollegaer i regionen med. Sådanne indlæg kan sendes til regionsformanden eller den Web-ansvarlige i regionsbestyrelsen, så vil indlægget blive offentliggjort på hjemmesiden. Web-gruppen i dbio har afholdt fire møder sidste år, et i Odense, et i Virklund ved Silkeborg og to i Sekretariatet, hvor den Web-ansvarlige har deltaget. Grunden til denne store mødeaktivitet er, at dbio er ved at implementere en ny hjemmeside. Der bliver ikke nogle væsentlige ændringer for medlemmerne, hjemmesiden kan bruges på samme måde, som den bliver i dag. Men der sker ændring i designet, og de informationer I normalt finder på hjemmesiden, skal muligvis findes under andre faner end i dag. I skrivende stund er det endnu uvist hvornår den nye hjemmeside lanceres, men forhåbentlig bliver det her i starten af Den Web-ansvarlige har i december været på kursus i det styringssystem, der anvendes til den nye hjemmeside, og er nu klædt på til at administrere den nye hjemmeside. Nyhedsbrev. Som led i kommunikation med medlemmerne sender regionsformanden nogle gange om året et nyhedsbrev ud, hvor der er information fra bestyrelsesarbejdet, og hvad der ellers er af aktuelle nyheder. Bestyrelsen vil meget gerne bringe artikler om, hvad der rør sig på laboratorierne, så send gerne eventuelle input til dbio, og så kan det komme med i vores nyhedsbrev. Kongressen Hvert 3. år afholdes kongres og det sker i det år, der også er valg til regionsbestyrelserne. I juni 2012 blev kongressen holdt på Munkebjerg Hotel i Vejle. Ud over regionsbestyrelsen blev der på generalforsamlingen i 2012 valgt yderligere 6 delegerede, som deltog i kongressen. En del af kongressen foregik i et såkaldt Open Space. Her kunne alle byde ind med emner, som de ønskede at tale om i grupper - set i relation til kongressens overordnede tema: Fremtidens fagforening. Der kom rigtig mange emner på bordet og debatten var livlig. Der er blevet lavet en opsamling på de emner, der blev debatteret, og det var bl.a. synlighed, medlemmernes indflydelse, andre faggrupper og tværfaglighed, arbejdsmiljø og trivsel, fastholdelse og rekruttering og løn og lønforhandlinger. Dbio s Hovedbestyrelse har efterfølgende arbejdet med temaerne. Kongressen beslutter også kontingent og honorarer, og det blev besluttet, at der ikke skulle ske stigning på disse områder. Endvidere blev det besluttet, at dbio s struktur skal evalueres, og det regionale niveau bliver inddraget i denne proces. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen har i generalforsamlingsperioden holdt 8 møder heraf 4 todages møder. Kongresforberedelsen fyldte en del frem til kongressen, og ellers har emnerne bl.a. været opfølgning på dbio s medlemsundersøgelse MSI, det videre arbejde omkring professionsudvikling, udarbejdet politikpapirer omkring "Patientsikkerhed ved brug af POCT og selvtest udenfor sygehusvæsnet" og Præmiering af lavt sygefravær og set på budgetbesparelser både på det centrale og regionale niveau. Hovedbestyrelsen begyndte efter sommerferien at forberede overenskomstforhandlingerne for 2013, 16

17 som forhåbentlig er afsluttet, når generalforsamlingen løber af stablen. Der blev fortaget en række nyvalg til de udvalg, der er nedsat under dbio s Hovedbestyrelse. Lisbeth Holde fra regionsbestyrelsen blev valgt til Lederrådet og Solveig Rosendahl er vagt til Fagligt udvalg. Desuden er der flere bioanalytikere her fra regionen, der er med i faglige udviklingsgrupper i dbio. I 2012 vedtog dbio en arbejdsskadestrategi for bl.a. at øge fokus på arbejdsskadeområdet. Alle strategier og politikker, som Hovedbestyrelsen beslutter, drøfter vi på arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantmøder, for at få dem implementeret på arbejdspladserne. I marts måned 2013 flytter dbio s sekretariat til nye lokaliteter sammen med Farmakonomforeningen i Skindergade. Flytninger sker dels fordi det giver mulighed for 1-, 2- eller 3-mandskontorer mod nu storrumskontormiljø, og dels fordi det indebærer en pæn besparelse for dbio på huslejen. Strukturprojektet, som blev vedtaget på kongressen, er et stort projekt, skal afdække, om den struktur, dbio har nu, er den optimale struktur. Hovedbestyrelsen har besluttet at inddrage ledergruppen, bioanalytikerunderviserne, repræsentanterne, dbio s udvalgsgrupper og regionsbestyrelserne. Det sker bl.a. på 2 planlagte møder i april samt på et landsdækkende seminar for alle regionsbestyrelserne i maj måned. Via dbio s 2 hovedbestyrelsesmedlemmer Jenny Heinrichs og Anne Sørensen er det muligt at få bragt spørgsmål m.v. til Hovedbestyrelsen, og på møder for arbejdsmiljøog tillidsrepræsentanter bliver altid givet information om, hvad der sker på det centrale niveau i dbio. PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Grundet den nye skattereform er der mange, som i forhold til pension har gjort sig nogle tanker om, hvorvidt der skulle ændres på den måde, der blev betalt ind til pension på. Kapitalpension findes ikke længere, og der er i forbindelse med skattereformen mulighed for, at man kan ændre sine indbetalinger til en kapitalpension, hvis man har haft en sådan, til en ekstra indbetaling i PKA+ i stedet eller noget andet. Der er mange muligheder for stadig at spare ekstra op til pension ud over ens arbejdsgiverbetalte pensionsindbetaling. Det er en god idé at gøre det så tidligt som muligt i arbejdslivet, hvis man har mulighed for det og ønsker det. PKA+ er en af måderne at betale ekstra ind til pension. Læs mere om det på PKA s hjemmeside De delegerede i Region er: Agnete Van Der Aa Kühle - Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus, Anne Sørensen - Regionsformand, Bo Christensen Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus, Jenny Heinrichs Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus, Majbritt Eriksen Klin. Mikrobiolog. Afd. Slagelse Sygehus og Marianne Pedersen Patologiafdelingen Roskilde Sygehus. Du kan altid kontakte dem, hvis du har særlige spørgsmål omkring pensionsområdet. dbio rådgiver ikke om pensionsforhold, men henviser til PKA. PKA arrangerer både seniormøder og informationsmøder på arbejdspladserne (min. 25 deltagere). Informationsmøderne på arbejdspladserne kan omhandle: Hvorfor har I en pensionsordning? Hvordan er ordningen opbygget, og hvordan virker den? Hvilke ydelser findes i hvilke situationer? Hvad betyder orlov og nedsat arbejdstid for pensionen? Forskellige valgmuligheder i forskellige situationer 17

18 Et typisk informationsmøde varer 2-2½ time. Det koster jer ikke noget at få PKA ud til et møde. Du og dine kolleger arrangerer alt det praktiske og holder styr på tilmeldingerne til mødet. PKA dækker udgifterne til forplejning, I vores region er der i 2013 arrangeret seniormøder følgende steder: Næstved 3/9, Nykøbing F. 19/9 og Roskilde 26/9. Møderne er for medlemmer på 58 år og derover, der endnu ikke er gået på efterløn eller pension. Tilmelding sker på PKA s hjemmeside. Det ske Sundhedskartel Som en pendant til Sundhedskartellet (SHK) har de sundhedsfaglige organisationer Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet, Radiografforeningen, Jordmødrene og dbio i Region dannet Det ske Sundhedskartel. Formændene for organisationerne mødes jævnligt hen over året og udveksler erfaring og koordinerer det regionale samarbejde. I maj måned 2013 arrangerer Det Regionale Sundhedskartel et møde for tillidsrepræsentanterne som opfølgning på overenskomstforhandlingerne omkring OK13. Temaet vil være, hvordan overenskomstresultatet bliver implementeret på arbejdspladserne. Til at give gode input til dette kommer Danske Regioners chefforhandler Jens Stenbæk, som er politiker her i regionen, samt Høje Tåstrups borgmester Michael Ziegler, som har haft med kommunernes overenskomstforhandlinger at gøre. Anne Sørensen er medlem af FTF Region s bestyrelse og Jenny Heinrichs og Solveig Rosendahl fra regionsbestyrelsen samt afd. bioanalytiker Kirsten Werner Hansen er med i forskellige udvalg i FTF regi. FTF Region står som arrangør af en række forskellige medlemsarrangementer og understøtter arbejdet på uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, arbejdsmiljøområdet og hele MED området i kommuner og region. FTF s årlige vinterkonference, hvor rigtig mange bioanalytikere deltager i, havde i år overskriften Fra ord til handling. dbio - havde valgt at betale deltagergebyret for 10 repræsentanter, samt for 6 bestyrelsesmedlemmer ud over formanden, som sidder i FTF s bestyrelse og derfor er gratis for dbio. Vinterkonferencen i år havde rekord stort deltagerantal. Der var bred repræsentation af både ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Og oplægsholderne var utrolig gode til at formidle budskabet omkring Fra ord til handling ud fra hver deres synsvinkel. Der blev talt om Kommunikation og konflikthåndtering, Positiv psykologi, Sociale medier, Kend din tidstype og få styr på planlægningen. Desuden var et panel bestående af både leder, politikere og organisationsfolk sparring for en debat om den ny arbejdsmiljølovs indvirkning på arbejdsmarkedet. Om aftenen var der lækker mad, underholdning, og tid til rigtig meget snak med kolleger på kryds og tværs. Det kan kun anbefales at deltage i FTF s Vinterkonference! FTF Region dbio har FTF som hovedorganisation ligesom resten af organisationerne i Sundhedskartellet, lærere, pædagoger, bankfolk o.a. De to andre hovedorganisationer er LO og AC. Regionsformand 18

19 Ansættelsesjubilæer I forbindelse med ansættelsesjubilæum giver dbio en opmærksomhed. Det er den stedlige tillidsrepræsentant, der formidler oplysning om ansættelsesjubilæer til dbio og sørger for at give den pågældende opmærksomheden. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant i afdelingen, må øvrige medlemmer i afdelingen sende en mail til regionskontoret, med oplysning om jubilæet. Medlemsjubilæer På generalforsamlingen vil dbio s jubilæumsgave blive overrakt til de bioanalytikere, som er til stede, og som i årets løb har været medlem af dbio i 25, 40 eller 50 år. Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten fra afdelingen kan tage gaven med til de jubilarer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Der vil også være mulighed for selv at afhente gaven på regionskontoret i Ringsted. Aftal det i forvejen med regionsformanden. Datoen i parentes angiver jubilæumsdagen. 50 år: Bente Eghave Stillinge ( ) Hanne Hansen ( ) 40 år: Pia Klarskov Mehlsen Stage ( ), Kl. Biokem. Afd. Slagelse Sygehus Inger Mellerup ( ) Aase Stegmann ( ), Kl. Biokem. Afd. Slagelse Sygehus Margit Dalberg ( ), Kl. Biokem. Afd. Næstved Sygehus Marianne Schrøder Rafn ( ), Klin. Mikrobiologisk Afd. Slagelse Sygehus 25 år: Lene Møller Qwist ( ), Fertilitetsklinikken Holbæk Sygehus Connie Landgren Petersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Lotte Trine Johansen ( ), Klinisk Patologi Næstved Sygehus Linda Bagger Hansen ( ), Klinisk Patologi Næstved Sygehus Anne-Mette Hyldegaard Olsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Susanne Andresen ( ), Klin. Biokem. Afd. Køge Sygehus Christina Sarka, ( ), Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus Tina Kragh Andersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Susanne Olsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Køge Sygehus Marianne Nielsen ( ) Hanne Junker ( ), Klin. Mikrobiologisk Afd. Slagelse Sygehus Jette M. Larsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Heidi Nielsen ( ), Lægehuset i Jyderup Dorte Boesen Rubæk ( ), Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus Dorrit Bruun Krøll ( ), Transfusionscentret Næstved Sygehus Kirsten Peschardt Frederiksen ( ), Kardiologisk Afd. Roskilde Sygehus Birthe Viborg Nielsen ( ), Klin. Imm. Afd. Nykøbing F. Sygehus Lillian Schultz ( ), Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus Jette Sander Pedersen ( ), Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus Anne Haahr Ibsen ( ), Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus Stort tillykke til alle! 19

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Skriftlig udgave af mundtlig beretning

Skriftlig udgave af mundtlig beretning Skriftlig udgave af mundtlig beretning Kære medlemmer Dette er min anden beretning som regionsformand for Kost &Ernæringsforbundet i Region Nordjylland. Jeg har nu været på posten i snart seks år, og ih

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, værelse 401/402. Merete bød velkommen

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere