ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 Foto: Per Kjærbye RSBERETNING 2010

2 SKRIFTLIG BERETNING 2010 Af Formand Kurt Bagge-Hansen - Foto: Bakken & JJ Kommunikation Endnu et år er ved at være gået, og man må spørge sig selv, hvor blev det af. Vi lever i en verden hvor alting går meget stærkt, selv tiden, og man må her ved udgangen af 2010 igen spørge sig selv hvad er det der er årsagen til, at vi føler sådan? Knud Bagge-Hansen Alle har travlt med mange ting i hverdagen fritiden bliver mere og mere vigtig for den enkelte, og det betyder, at vi alle ønsker kvalitet i vores fritidsaktiviteter. Her spiller alle I frivillige idrætsledere en særdeles vigtig rolle, med den store og uvurderlige indsats I alle yder for Sjællandsk- og Dansk Fodbold. Et stort skulderklap til jer, for den altid positive måde I er med til at udvikle fodbolden på. Der er hele tiden mange nye tiltag undervejs, og det betyder samtidig ændring af rutiner og indstilling til fodboldspillet. IMPULSER FRA KLUBBER Sjællands Boldspil-Union spiller på klubbernes hjemmebane, og det betyder, at vi selvfølgelig altid er meget lydhøre for jeres holdninger og meninger og følger med ude i klubberne. Vi er meget opmærksomme på, hvad der rører sig rundt omkring, og i vores elektroniske tidsalder har det da heldigvis været muligt at følge med, selv når vi ikke har kunnet være fysisk til stede. KLUBUDVIKLING Vore to nye udviklingskonsulenter har ligeledes været meget aktive, og er kommet langt ud i klubberne, ligeledes er de med til at holde fokus på flere gamle som nye tiltag, samt altid parate til at hjælpe når I som klubber har behov for hjælp til forskellige tiltag og dagligdags udfordringer. NYE TILTAG I 2010 Af nye tiltag kan blandt andet nævnes: kvinder for fodbold pige Erfa-grupper formandsklubber fastholdelsesgruppe og meget andet. Vore udviklingskonsulenter har i år været på rigtig mange klubbesøg. 80 klubber har i alt haft mere end 150 besøg. Det vil sige, at nogle klubber har haft flere besøg, ofte i forbindelse med at der er åbnet op for et klubudviklingsprojekt eller lignende. ADMINISTRATIONEN HAR FÅET MERE PLADS Traditionen tro vil jeg også nævne vores administration i denne beretning. De har i det forløbne år igen haft rigtig travlt med at få indpasset de mange nye tiltag, som der til stadighed kommer i en levende og udviklende organisation. Vores personale har ikke altid haft de optimale fysiske betingelser, men det er der nu rådet bod på ved købet af en ny administrationsbygning i Himmelev. I det nye hus er mange flere m2 at gøre godt med. Det optimale arbejdsklima er med til at fastholde den positive udvikling af det nye DBU Sjælland. Den nye administrationsbygning giver også mulighed for at afholde flere interne møder og kurser i vores eget hus, så udgifterne kan minimeres på leje af kursuslokaler i byen. Vi forventer os rigtig meget, at det nye Fodboldens Hus på Sjælland til gavn og glæde for os alle i fodboldfamilien. EVENT VÆLTEDE BAKKEN Bakkens Fodbold Festival blev afviklet for første gang i slutningen af maj Det var en stor succes, både for de deltagende, SBU og Bakken. Lørdag og søndag, henholdsvis den 29. og 30. maj 2010, startede dagen med at børnene fra U 9 til U 12 spillede kampe ude i de nærliggende værtsklubber. Derefter kørte alle mod Bakken hvor der blev uddelt medaljer og turbånd til Bakkens Forlystelser. Bakkens Fodbold Festival er igen aktuel den sidste weekend i maj Sidste år oplevede en del af deltagerne, at holde i kø op til Dyrehavsbakken. Dette problem vil SBU og Dyrehavsbakken forsøge at afhjælpe ved følgende tiltag: Kampene ude på stævnepladserne vil slutte forskudt, således at ikke alle kører mod Bakken på samme tid med risiko for kø. Sidste år var der kun et bil-spor åbent til den store parkeringsplads, hvilket var medvirkende til kødannelse. I 2011 vil indgangen for busser også blive åbnet for biler. Det betyder i realiteten at dobbelt så mange biler kan komme ind på parkeringspladsen på samme tid. Børnene skal ikke stå i kø ude på Dyrehavsbakken for at få turbånd. Turbåndet vil blive uddelt på selve stævnepladsen, så når børnene ankommer til Dyrehavsbakken, kan gå direkte ombord i forlystelserne. Vi glæder os alle meget til at se jer igen til Bakkens Fodbold Festival i KOMMUNER BØR STØTTE OP OM FODBOLDEN Interessen for at spille fodbold forsætter, og vi bliver sta- 2 SJÆLLANDSK FODBOLD 2010

3 Der var store oplevelser at hente på Bakkens Fodbold Festival. dig flere og flere. Hvad er det der gør, at det er så tiltrækkende at spille fodbold? Det kunne være at det er fordi det er en sund hobby, socialt samvær og nye venskaber. De fleste af os der har spillet eller spiller fodbold har oplevet alt det sjove ved at komme ud på grønsværen og mærket at fodbolden på klubplan giver plads til alle. Det er vigtigt at have et godt samarbejde med kommunen. Det er min forventning, at politikerne forstår at værdsætte og prioritere det store arbejde de frivillige idrætsledere udfører. Samfundsmæssigt er det særdeles vigtigt, at alle har mulighed for at dyrke idræt og specielt fodbold, som det videnskabeligt er bevist at fodbolden er den sundeste form for sport. Min opfordring til jer alle vil være, at I skal sørge for at deltage aktivt i alle idrætspolitiske debatter der er rundt omkring, så vi får sat fokus på sundhed og fodbold. FÆRRE TILRÅB FRA SIDELINJEN Forældre på sidelinjen har været et emne vi har haft meget fokus på gennem årene, og jeg kan glædelig konstatere at det er blevet meget bedre. Der er dog stadig nogle få som har misforstået vigtigheden af at deres barn har en sjov og positiv oplevelse på fodboldbanen. De fleste klubber har ligeledes arbejdet med sidelinje-problematikken og de skal have stor ros for deres indsats. Set i lyset af at der er mindre uro på sidelinjen, så er det måske tid til en mere direkte kommunikation, idet uroen nu afgrænses til de få. FLERE DOMMERE PÅ SJÆLLAND Flere uddannede dommere er et rigtig stort ønske fra os alle i det nye år. Selvom vi i 2010 har fået knækket kurven i nedgangen af dommerantallet, så er det vigtigt at fastholde den positive udvikling. Jeg vil opfordre jer til at hjælpe med at få uddannet endnu flere nye dommere, da det er en stor kvalitet at have en uddannet dommer når kampene skal afvikles. Det er også meget vigtigt, at have en uddannet dommer hvis kampen ikke forløber lige efter bogen. Vi har heldigvis været forskånet for de grove sager i den forgangne sæson. Der er efterhånden blevet ryddet godt og grundigt op i problemerne omkring de grove forseelser, som vi hverken kan eller vil acceptere. En stor tak til alle vore mange aktive dommere rundt omkring på Sjælland for jeres indsats i DBU SJÆLLAND På delegeretmødet i 2010 blev der stemt for at Sjællands Boldspil-Union fik binavnet DBU Sjælland. Ideen var at binavnet skulle bruges i markedsføringsmæssige henseender. Nu er fællesarbejdet med DBU og de øvrige lokalunioner blevet så omfangsrigt at DBU Sjælland bliver mere og mere brugt. Lanceringen af det nye webunivers har samtidig været startskuddet til et kommende logo- og navneskift for SBU. Som opfølgning på denne udvikling stiller SBUs bestyrelse forslag på det kommende delegeretmøde om at ændre i navne rækkefølgen, således at organisationen kommer til at hedde DBU Sjælland og SBU som binavn. Dette vil I naturligvis høre mere om på årets delegeretmøde. STRATEGIPROCES I efteråret 2010 satte SBUs bestyrelse og ledelse af administrationen en strategiproces i gang, som har til hensigt at inkorporere de mange nye og udbyggede samarbejder og udviklingstiltag, med blandt andet de øvrige lokalunioner og DBU i et idegrundlag for SBU som selvstændig juridisk enhed. På vores delegeretmøde vil der blive en fremlæg- >> SJÆLLANDSK FODBOLD

4 gelse og orientering omkring dette spændende strategiarbejde, som er af stor vigtighed for det fremtidige arbejde med fodbolden på Sjælland. En stor tak til alle, som yder en stor indsats for Sjællandsk og Dansk Fodbold. Vi ser frem til at møde jer i 2011 på jeres hjemmebane for at få en rigtig god fodboldsnak, og samtidig høre om jeres erfaringer og udfordringer, som kan være til glæde og gavn for alle. Husk at komme til delegeretmødet, som igen vil blive afholdt i Roskilde Kongrescenter. Det bliver lørdag den 8. januar Brug her din mulighed for at deltage i debatten samt få en god snak med dine kollegaer fra andre klubber, udvalgs- og gruppemedlemmer, administrationen, SBUs udviklingskonsulenter samt bestyrelsen. På bestyrelsens vegne vil jeg hermed ønske jer alle og jeres familier en RIGTIG GLÆDELIG JUL samt ET GODT NYTÅR! På gensyn i Roskilde Kongrescenter lørdag den 8. januar Det er sjovt at spille fodbold. Fodbold er den sundeste sportsgren jf. større undersøgelse fra Københavns Universitet Disciplinærudvalget Af Flemming Pedersen, formand - Foto: SBU & Colourbox På SBU s brevpapir står følgende tekst i bunden: Det er sjovt at spille fodbold. Efter en gennemgang af årets sager må jeg konstatere, at det ikke er falsk reklame eller tomme ord. For iflg. statistikken har langt hovedparten af vores Flemming Pedersen fodboldspillere, dommere og ledere haft nogle rigtig gode oplevelser i forbindelse med de fodboldkampe, der i årets løb er afviklet i SBU-regi. Enkelte sidder måske og tænker tilbage på en mindre god oplevelse, når de læser dette. Til dem må vi sige, at der desværre kun skal en til at ødelægge den gode oplevelse for de mange. Heldigvis har der heller ikke i år været episoder, som på forskellig vis har kunnet bruges til at tegne et uretfærdigt billede af fodboldkampene som et slaraffenland for løsgående og utilpassede voldsmænd. 4 SJÆLLANDSK FODBOLD 2010

5 FAKTA: DISCIPLINÆRUDVALGETS MEDLEMMER: Formand Flemming Pedersen, Henrik Funder Kristensen, Preben Markvardsen og sekretær Bettina Pauck Hansen SBU håber på færre disciplinærsager i det nye år. Disciplinærudvalget vil derfor gerne sende en stor tak for et rigtig godt 2010 til de mange spillere, dommere, ledere og tilskuere, som har medvirket til at leve op til de flotte ord fra SBU og forbigå dem i tavshed, der alligevel ikke retter sig efter et velment råd om at udvise en anstændig adfærd til glæde for dem selv og andre. Det er dejligt at konstatere, at 99,9 % af aktørerne ved vores fodboldkampe fokuserer på glæden ved samværet og ikke mindst fodboldspillet i stedet for at lede med lys og lygte efter ting, man kan blive fornærmet over. Millimeterretfærdigheden breder sig desværre med stor hast både i samfundet og inden for idrætten. Nu skal der fx fem dommere til at få afviklet en fodboldkamp af en vis betydning. Hvorledes kan man så med rimelighed tro, at en enkelt dommer i en serie-kamp kan udfylde samme rolle og opnå samme niveau? Dette forhindrer dog ikke, at sagerne ofte skal gennem flere instanser indtil klagemulighederne er helt udtømt, før de finder deres afgørelse. De mest utilfredse må så være dem, der får en mindre god oplevelse, og de må sidde tilbage med fornemmelsen af, at alt i fodboldverdenen går dem imod. Det er meget ærgerligt, fordi en lidt mere positiv tilgang til kampene og problemstillingerne ville give dem en lang række gode oplevelser i stedet for dårlige Vores opfordring er derfor, at endnu flere ser på det positive i stedet for at forlange et generelt niveau så højt, at både dommerne, SBU, DBU, UEFA og FIFA har vanskeligt ved at leve op til det. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med håbet om, at endnu flere finder frem til de gode fodboldoplevelser i de kommende mange år. KARANTÆNEFORDELING: 1 dags karantæne dages karantæne dages karantæne dages karantæne 73 5 dages karantæne 38 Over 5 dages karantæne 71 I alt 2078 ANTAL SAGER, PROTESTER OG ANKER Turneringssager 62 Klub-turneringssager (klubber der selv indberetter brug af ulovlig spiller) 25 Protester 59 Anker 14 SJÆLLANDSK FODBOLD

6 Dommerudvalget Af Knud Erik Lauridsen, formand - Foto: SBU I 2010 havde SBU 447 tilmeldte seniordommere, de 17 af dem er indrangeret i DBU`s rækker. Derudover er der 100 ungdomsdommere, altså dommere der er indrangeret til de laveste ungdomsrækker. Alle nye dommere starter som Knud Erik Lauridsen ungdomsdommere og vejledes i løbet af sæsonen, hvorefter det vurderes om de er parate til seniorkampe. SBU har 63 udviklere/vejledere, lige fra superligaen til serie 5, samt 36 vejledere til ungdomsdommerne. En del af vejlederne og udviklerne er også aktive som dommer, og indgår derfor også i tallet for aktive dommere. TILGANGEN AF NYE DOMMERE I 2010 Tilgangen af nye ungdomsdommere har været ganske god, 72 gennemførte dommeruddannelsen og 66 af dem bestod dommereksamen. Tilgangen af ungdomsdommere er med til at løfte den relative høje gennemsnitsalder for de sjællandske dommere. 111 af de aktive dommere er over 50 år, 70 er mellem 45 år og 50 år og 38 er mellem 40 år og 45 år. Det er således nødvendigt at få flere unge mennesker igennem dommeruddannelsen, og ikke mindst at fastholde dem i dommerfaget efterfølgende, et område som SBU`s dommerudvalg har stor fokus på. DØM-SELV KAMPE OG REKRUTTERING Det er såvel en kendsgerning som en udfordring, at flere rækker i sjællandsk fodbold omlægges til døm-selv kampe grundet mangel på dommere. Hver eneste weekend er der endda flere klubber der får besked at de selv må dømme kampe, hvor der normalt påsættes dommer af SBU. Når et dommerafbud indløber findes der som oftest ingen anden dommer at påsætte. Det rammer klubberne, der udfordres ved selv at skulle skaffe kvalificeret kamp-ledelse af disse. Set i lyset af den udvikling valgte dommerudvalget at igangsætte et projekt i 2009, med støtte fra en af SBU`s konsulenter, hvor de medvirkende klubber skulle fokusere Her overrækker SBU s formand Kurt Bagge-Hansen en plakette til dommer Jørgen FIFA Hansen for hans indsats som aktiv dommer i 45 år. 6 SJÆLLANDSK FODBOLD 2010

7 Sportsjournalist og fodboldkommentator Carsten Werge underholder ved dommermødet i marts på det ansvar det er når klubben selv skal sørge for at have kampledere/ungdommere i klubben. De medvirkende klubber og deres kontaktpersoner fik et godt indblik i de servicerende tiltag, som unionen tilbyder deres medlemmer herunder kamplederuddannelse, ungdommeruddannelse og dommeruddannelse, og ikke mindst fik de uddannet en masse ungdommere. Håbet er af en del af de unge får smag for at dømme, og dermed får lyst til at tage den helt officielle dommeruddannelse. Et andet positiv afkast af initiativet er at holdene, forældrene og trænerne har påtaget sig mere ansvar i deres adfærd overfor dommerne. De kampledere har påtaget sig opgaven for vores skyld - med andre ord tonen i og omkring kampene er blevet markant forbedret i de medvirkende klubber. Projektet er fastsat til at fortsætte i 2011 og 2012 med fem nye deltagende klubber. Efter 2012 skal projektet evalueres og hvis det evalueres positivt kan projektet muligvis laves som et fast tilbud til klubberne. En af de nye ungdommere som forhåbentlig bliver i faget på sigt. ARBEJDET I ØVRIGT Dommerne blev inden forårssæsonen 2010 samlet til et dialogmøde, hvor dommerne blev opdateret på regelændringer/fortolkninger, samt fik et frisk input fra en ekstern foredragsholder. Udviklerne/vejlederne var ligeledes samlet inden forårssæsonen, for at blive klædt bedst muligt på i det teoretiske for at udvikle/vejlede dommerne. MÅL FOR FREMTIDEN Udvalget ønsker at måle sit samlede udbud således: At fastholde og udvide antallet af dommere ved at de integreres mere i fodboldfamilien. At der på længere sigt kan påsættes dommere til alle SBU kampe. At der så vidt muligt gives udviklinger til de unge dommere, så dommerne bliver bedre, og at der etableres et bedre kendskab til dommere med udviklingsmuligheder, så SBU hvert år har dommere, der er så gode, at de rykker op til DBU-regi. FAKTA: DOMMERUDVALGETS MEDLEMMER BESTÅR FOR NUVÆRENDE AF: Formand Knud Erik Lauridsen, Allan Vennike, Poul Erik Thomsen, Bill Rene Hansen, Flemming Linnemann, SFU, Thorkild Jensen, SFU og sekretær Niels-Jørgen Gottlieb. SJÆLLANDSK FODBOLD

8 Seniorudvalg Af Leon Sloth Skovbo, formand - Foto: SBU & Jens Kristian Lørup Vi nærmer os slutningen på 2010 og det er tid til at skue lidt bagud på hvad der hændte og meget fremad på det der skal ske. Et relativt nysammensat seniorudvalg i SBU startede året lidt underdrejet, idet kun to aktive medlemmer sad i udvalget ved årets start. Leon Sloth Skovbo I løbet af foråret lykkedes det at få rekrutteret Peter Poulsen fra Køge BK til udvalget, og i efteråret Katrine Mogensen fra Kværkeby IF trådt til, således at vi nu er fire medlemmer plus sekretær Thomas Rasmussen. POKALDAG I STRØBY I maj var seniorudvalget vært ved den efterhånden traditionsrige pokaldag i Strøby. Brian Rasmussen fra administrationen, SBU formand Kurt Bagge-Hansen og undertegnede overværede tre spændende fodboldkampe med stor underholdningsværdi. To af kampene måtte endog gå i forlængelse før der kunne findes en vinder. Et rigtig godt arrangement som desværre ikke blev begunstiget af vejret. POKALTURNERINGENS NYE FORM Ovenstående seniorpokaldag i Strøby blev samtidig den sidste af sin slags. Efter dialog med serieklubberne ved blandt andet et seminar i Brøndby i 2009, besluttede seniorudvalget at lave én samlet pokalturnering for serie 2 5 klubberne. En turnering som er startet op i efteråret Et nyt og spændende tiltag er at en klub nu kan deltage med sit hold og så videre. Således er pokalfodbold nu ikke længere er forbeholdt de få førsteholdsspillere. Der er taget rigtig godt imod den nye turnering med over 140 tilmeldte hold. FAKTA SENIORUDVALGETS MEDLEMMER: Formand Leon Sloth Skovbo, Katrine Mogensen, Nicas Kjeldsen, Peter Poulsen og sekretær Thomas Rasmussen MOTIONSFODBOLD Et af årets største og vigtigste temaer i SBU s seniorudvalg har været motionsfodbold. Ikke motionsfodbold i serie 4 eller 5, men derimod motionsfodbold for de spillere som ikke i dag er aktive i den etablerede SBU fodboldverden. Det er vores klare mål at få flere spillere, som i dag måske løber rundt og spiller søndags-hygge-bold ind i de organiserede klubber. For at få input fra klubberne om hvad de har af ideer på dette område afholder seniorudvalget et seminar i november 2010, hvor vi håber at få nogle konstruktive ideer til at arbejde videre med, for at lave nogle tilbud der kan gøre det attraktivt for denne gruppe spillere at blive en del af de etablerede klubber. NYE TIDER I det nye år kommer motionsfodbolden atter til at fylde godt ud på dagsordenen for seniorudvalget. Men også andre tanker gør sig gældende og skal arbejdes med. Åbner de efterhånden mange kunstgræsbaner mulighed for at spille serie 1 og sjællandsserie tidligere og senere på året? Skal Old Boys rækkerne omformes? Kan vi lykkes med at skabe et motionstilbud der er attraktivt nok til at tiltrække de mange uorganiserede spillere? Vi glæder os til at tage fat på et nyt år og ser frem til at være med til at præge udviklingen i sjællands seniorfodbold. FAKTA I 2009 var der 3 % flere fodboldspillere på Sjælland i forhold til året før. Disse tre procent var fordelt således: Herresenior Kvindesenior +404 Herreungdom Pigeungdom SJÆLLANDSK FODBOLD 2010

9 Udviklingsudvalget Af Glenn Jacobsen, formand - Foto: SBU & Colourbox Formand for udviklingsudvalget Glenn Jacobsen på scenen ved sidste års delegeretmøde. Udviklingsudvalget blev nedsat af bestyrelsen i maj 2009 med henblik på at styrke SBUs udvikling og fremdrift indenfor breddefodbolden på Sjælland på tværs af de forskellige fagområder, og øvrige interesseområder. Udviklingsudvalget fungerer som en slags tænketank og påtager sig som det eneste udvalg ikke egentlige driftsopgaver. FRIVILLIGE LEDERE I FOKUS Udviklingsudvalget har blandt andet som målsætning at sikre, at SBU til stadighed er en levende, fleksibel og omstillingsparat organisation, der evner at opfange, indarbejde og formidle klubbernes signaler, og relevante tendenser i både den nære og fjerne fremtid. Derfor indledte udviklingsudvalget sit arbejde med at udvikle og gennemføre en brugerundersøgelse blandt SBUs klubber i sensommeren Blandt mange interessante ting gav brugerundersøgelsen udviklingsudvalget en god indsigt i de vigtige udfordringer, som klubberne arbejder med. Mange klubber pegede blandt andet på udfordringer i ledelse og organisering af deres klub; økonomistyring; forbedring af faciliteter, og i den forbindelse at styrke dialog med kommuner, samt sportslig udvikling. Men især én udfordring fyldte mere end nogen anden: Det skal være nemmere og sjovere at være frivillig leder i klubfodbold på Sjælland. Det er altafgørende for at vi kan lykkes med at rekruttere, udvikle og fastholde de frivillige ledere i breddefodbolden. FAKTA UDVIKLINGSUDVALGETS MEDLEMMER: Formand Glenn Jacobsen, Kim Splidsboel, Ebbe Rasmussen, Kim Milton og sekretær Klaus Christensen. Udfordringen omkring de frivillige ledere er ikke ny, ligesom den jo grundlæggende er en udfordring for hele foreningskulturen, og vi må også indrømme, at der ikke findes hverken trylleformularer eller nemme løsninger. Mange klubber skal have stor ros for at arbejde benhårdt og målrettet for at skabe bedre betingelser for de frivillige ledere. Klubberne kan i høj grad inspirere hinanden, ligesom de i høj grad inspirerer udviklingsudvalget og SBU i øvrigt med spændende nye idéer og tiltag. FODBOLDFORÆLDRE På baggrund af brugerundersøgelsen blev vi i udviklingsudvalget enige om i 2010 at stille skarpt på, hvad vi i SBU kan gøre for, at gøre livet nemmere for de frivillige fodboldforældre i klubberne. De er om nogen grundstenen i arbejdet ude i klubberne. Forældrene fungerer ofte som trænere, holdledere, dommere, medhjælpere, tilskuere, ambassadører mv. Vi er i Udviklingsudvalget opmærksomme på, at det ikke er nok kun at forfølge de kortsigtede gevinster og bare at plukke de lavt hængende frugter, men også at arbejde hen imod større indsatser. Derfor er vi i samarbejde med de øvrige udvalg og administrationen i SBU i fuld sving med at udvikle tiltag, som kan målrettes de frivillige fodboldforældre, og som derfor kan understøtte klubberne i det store arbejde, som allerede bliver gjort herfor. Udviklingsudvalget har derudover også som mål at sikre, at SBUs udvikling er i overensstemmelse med udviklingen i dansk fodbold. SBUs idégrundlag, vision og strategi skal således dels have afsæt i det fælles grundlag, der er formuleret for hele DBU, dels afspejle den særlige udvikling på Sjælland og i det omgivende samfund i øvrigt. Således udfordrer udviklingsudvalget løbende bestyrelsen i dette arbejde med at opdatere SBU i forhold til udviklingen i DBU, Dansk fodbold og samfundet i det hele taget. Udviklingsudvalget stiller skarpt på organisationen SBU. SJÆLLANDSK FODBOLD

10 Udviklingskonsulenternes årsberetning 2010 Af Lene Rydal & Jan Lenander - Foto: SBU STRANDFODBOLD Afholdt projekt strandfodbold i samarbejde med Stillinge IF, Hornbæk IF og Karrebæk IF og dermed gennemført 3 velbesøgte stævnedage rundt på Sjælland. Succesen gentages i år Jan Lenander, Udviklingskonsulent Lene Rydal, Udviklingskonsulent SBUs 2 udviklingskonsulenter Lene Rydal og Jan Lenander har været vidt omkring i 2010, og godt 80 sjællandske klubber er blevet besøgt. Mere end 150 klubbesøg er det blevet til, og herunder følger en kort beskrivelse af nogle af de projekter og tiltag, begge har deltaget i : UDVIKLINGSKONSULENT LENE RYDALS BERETNING: KVINDER FOR FODBOLD Formålet med projektet er at motivere flere kvinder til at tage plads i klubbestyrelser og andre beslutningsposter. Dette gøres gennem inspirationsseminarer og fyraftensmøder, hvor der er blevet afholdt Fyraftensmøde på Novo Nordisk med Lene Andersen, vicepræsident, Novo Nordisk Trænerdag for kvinder og trænere med tilknytning til kvindehold Seminar om sund kost, børn og fysisk aktivitet. (Projektet har bl.a. medført et nyt kvindeligt medlem i SBU s seniorudvalg) UDVIKLINGSKONSULENT JAN LENANDERS BERETNING: NETVÆRKSKLUB Videreførelse af den bestående formandsklub, som er blevet omdøbt, da flere medlemmer ikke mere er formænd i deres klub, men som dog har et ønske om at være en del at et fodboldnetværk. Det har været en stor succes, så gruppen har ønsket at mødes i de forskellige klubber gennem året. Der har været afholdt 3 møder med forskellige temaer, hvor værtsklubben selv har valgt temaet. 12 klubber medvirker. Der arbejdes pt. på et projekt som skal få pensionisterne ud på grønsværen. PIGE ERFAGRUPPER Opstarter og tovholder på 3 pige-erfagrupper fordelt på Sjælland i vest, syd og nord. Pige erfagruppen i nord indeholder pt. 12 klubber, gruppen i vest består af 9 klubber, og den nyopstartede gruppe i syd består pt. af 8 forskellige klubber. Netværkene er åbne for flere klubber, og det fælles formål for grupperne er at inspirere og udvikle pigefodbolden. FASTHOLDELSESGRUPPE Tovholder på ny fastholdelsesgruppe, hvor det primært har været klubberne Hillerød GI Damer, Herstedøster IC og Snekkersten IF, som har udvekslet erfaringer om egne fastholdelsesprojekter. Der er kommet flere klubber til, og andre klubber er velkomne, hvis der ønskes sparring og inspiration. 10 SJÆLLANDSK FODBOLD 2010

11 Lene Terp under et trænerseminar for pigetrænere arrangeret af netværksgruppen Kvinder For Fodbold. NY FORMANDSKLUB Den nye DBU formandsklub er oprettet i Der har været afholdt 3 møder med forskellige temaer, som medlemmerne af netværket selv har valgt. Medlemmer er både formænd og ungdomsformænd. I 2011 bliver 2 af temaerne DBU s lederuddannelse, hvor man blandt andet får tegnet sin personprofil gennem kurser hos Insights. Derudover afsluttes der med en studietur, der vil byde på interessante oplevelser. 21 klubber medvirker. KLUBUDVIKLINGSPROJEKT BORUP Borup har nedsat en styregruppe, der gennem 2 år har arbejdet ihærdigt med temaet rekruttering af flere frivillige ledere, og i foråret 2011 vil man så præsentere oplægget for trænere, ledere og forældre i klubben. Klubben står over for stadig store udfordringer og søger derfor involvering af flere frivillige, der skal være med til at styrke klubben, så de få ildsjæle ikke brænder for tidligt ud i klubben. UNGDOMSRÅD Er et værktøj, hvis formål er at få de unge i klubben i tale og en måde at fastholde ungdomsspillere, når teenagealderen nås. Ni klubber er på vej til at starte et ungdomsråd op i egen klub og har derigennem søgt inspiration. Klubberne har i dag en stor udfordring i netop fastholdelse, da der er rigtig mange tilbud til de unge. Derfor skal klubben være foran og tilbyde nye former for fodbold og styrke de unges netværk. Aktiviteter tiltrækker de unge og relationer fastholder de unge. GENERELT I de mange klubbesøg opleves en stadig efterspørgsel på holdninger og handlinger, og dette har skabt grundlag for afholdelse af en del oplæg om vores anbefalinger til bedre børnefodbold herunder holdninger og handlinger. Dette har skabt god debat mellem trænere og ledere i de sjællandske klubber! PENSIONISTFODBOLD Et nyt tiltag for at tiltrække de ældre, der når den 3. alder. Det er sjovt og sundt at bevæge sig rundt efter bolden, så derfor har 5 klubber arbejdet på at starte pensionistfodbold i egen klub. Det er et tilbud til ældre, der ikke længere er aktive fodboldspillere men som gerne vil genoptage fodboldspillet og udbygge det sociale netværk. SJÆLLANDSK FODBOLD

12 Året der gik i store træk FODBOLDEVENTS PÅ SJÆLLAND I løbet af 2010 blev der afviklet et væld af fodboldevents ved siden af de traditionelle turneringstilbud. Der har blandt andet været afholdt Nationen Cup, Sommerland Sjælland Pige-Cup, Jyske 3-bold og Bakkens Fodbold Festival. Sidst og ikke mindst er julemandsfodbold for de mindste spillere netop gået i gang. De fleste af arrangementerne forløb over alt forventning og andre skal tilrettes så de passer til målgruppens ønsker og behov. På successiden så var tilstrømningen af glade fodboldspillere størst ved Sommerland Sjælland Pige-Cup, Jyske 3-Bold samt SBUs seneste satsning Bakkens Fodbold Festival. Alle nævnte arrangementer var et tilløbsstykke, som bliver en udfordring at følge op. VI ER ALLE VINDERE For Jyske 3-Bold var der, ligesom de forudgående år, stor begejstring for konceptet. På Sjælland blev der dystet tre steder, Jyderup, Køge og Birkerød. Alle tre steder var banerne proppet med fodboldglade børn fra morgen til sen eftermiddag. - Det er dejligt at se hvordan børnene hygger sig med fodbolden, og det er også rart at alle børn får medaljer, for de har jo alle ydet en indsats. På en måde er vi alle vindere, sagde en begejstret forælder da Jyske 3-Bold var på besøg i Køge BK. BAKKENS FODBOLD FESTIVAL VÆLTEDE BAKKEN Da tilmeldingen til Bakkens Fodbold Festival sluttede den 7. februar var der over 700 tilmeldte hold, dvs. over 5000 trænere og spillere (U9, U10, U11 og U12). Tilslutningen var overvældende og overgik SBUs forventninger i den positive retning. Den sidste weekend i maj blev Bakkens Fodbold Festival afviklet. Først blev der spillet en masse kampe i de nærliggende værtsklubber hvorefter turen gik videre til Bakkens Fodbold Festival. Udover en del kødannelse på vej ind til Bakken, så var arrangementet en succes. På baggrund af de mange positive tilbagemeldinger tilbyder Bakken og SBU igen at afvikle Bakkens Fodbold Festival i Tilmeldingen åbner den 6. december 2010 og lukkes den 20. februar NY BESTYRELSESMEDLEM Henrik Lindbaum blev valgt ind i bestyrelsen ved delegeretmødet i januar 2010, da tidligere medlem Ole Jacobsen forlod posten til fordel for hvervet som suppleant. Henrik Lindbaum arbejder som HR It-konsulent hos MAN Diesel i sit civile liv, er næstformand i B1973, Herlev og en habil cykelrytter i fritiden. Udover at Henrik Lindbaum er medlem af bestyrelsen, så er han også medlem af SBU s HR-gruppe og med i styregruppen Strategiproces NY SERIEPOKALTURNERING SBU introducerede i 2010 en ny 11 mands seriepokalturnering og tilmeldingen strømmede til. I alt har 173 hold som befinder sig i serie 2 og nedefter tilmeldt sig. I turneringen spilles der 150 kampe i perioden august 2010 og frem til juni Det er glædeligt at så mange trænere, ledere og spillere har ønsket at være med til denne nye turnering. Seriefodbold fortjener at få noget opmærksomhed, og det prøver vi på med denne turnering, fortæller administrationschef Jens Erik Jensen. FOKUS PÅ KVINDE OG PIGEFODBOLD PÅ SJÆLLAND I 2010 blev netværksgruppen Kvinder For Fodbold dannet med det formål at motivere flere kvinder til at tage plads i klubbestyrelser og andre beslutningsposter. For at fremme dette har Kvinder For Fodbold afholdt inspirationsseminarer og fyraftensmøder i løbet af I foråret mødtes netværksgruppen på Novo Nordisk og fik inspiration om hvordan kvinder skal gribe de muligheder Fodboldbørn får autugraf af helten fra FC København Thomas Christensen Bakkens Fodbold Festival: Stolte fodboldbørn med deres fine medaljer 12 SJÆLLANDSK FODBOLD 2010

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Valg af dirigent Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015 Københavns Fodbold-Dommerklub Niels Erik van Zeijst blev som dirigent af en enig forsamling og konkluderede efterfølgende

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk februar 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SIDSTE BANDE-DM - NU GÆLDER DET FUTSAL SANGEN OM LARSEN - GULD TIL JOHN FLØJLS-REVOLUTION FLØJLS-REVOLUTION - UNGDOMMEN

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009 Indhold Indhold Årets børneklub 2008 DBU til VM 3 3 UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere