US AARH Spørgeskemaundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US AARH Spørgeskemaundersøgelse 2010"

Transkript

1 US AARH Spørgeskemaundersøgelse 2010 Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning Forskere bag undersøgelsen: Karen P. Munk, Aarhus Universitet Else-Marie Buch Leander, Aarhus Universitet Per Lindsø Larsen, Aarhus Universitetshospital Kurt Sørensen, Aarhus Universitetshospital Denne rapport er udarbejdet af: Else-Marie Buch Leander Karen P. Munk Per Lindsø Larsen ISBN AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR SUNDHED, MENNESKE OG KULTUR INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

2 2 Spørgeskemaundersøgelse 2010 Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Center for Oligofrenipsykiatri, Aarhus Universitetshospital

3 3 Data Titel Spørgeskemaundersøgelse 2010 Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning Forfattere Else-Marie Buch Leander, Karen P. Munk, Per Lindsø Larsen Forskningscentre Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Center for Oligofrenipsykiatri, Aarhus Universitetshospital Udgivelsesår December 2012 Redaktion afsluttet December 2012 Finansiel støtte Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ISBN Sideantal 50 Internet

4 4 Indhold 1.0 Information om undersøgelsen / Deltagende forskere / Formål, hypoteser og metode / Informanter / Svarprocent Spørgeskemaer for de fire grupper af informanter / Spørgsmål til befolkningsgruppen / Spørgsmål til deltagere fra BUPL / Spørgsmål til deltagere fra SL / Spørgsmål til deltagere fra FOA Oversigtstabel over undersøgelsens kvantitative resultater Hovedtendenser i undersøgelsen set ud fra både de kvantitative svar og deltagernes uddybende kommentarer Konklusion Note 2012: Retningslinjeundersøgelse Udvalgte citater fra spørgeskemaundersøgelsen / Deltagere fra befolkningsgruppen / Deltagere fra BUPL / Deltagere fra FOA / Deltagere fra SL Bilag 1 Resultater og tabeller / Svarprocent / Udfyldelsesprocent / Benyttelsesprocenten for Yderligere kommentarer / Aldersfordeling for deltagerne / Deltagernes kønsfordeling / Deltagernes arbejdsområde / Opsummering: / SPØRGSMÅL 1: Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb? / SPØRGSMÅL 2: Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større indenfor de senere år? / Spørgsmål 3: Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? / Spørgsmål 4: Hvis Ja, uddyb gerne hvordan? / Spørgsmål 4 b ( Undgår kropskontakt med børn ) / Spørgsmål 5: Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger/andre? / Spørgsmål 6: Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager?... 47

5 5 1.0 Information om undersøgelsen I marts 2010 gennemførte forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital i samarbejde med fagforeningerne BUPL, FOA og SL en spørgeskemaundersøgelse i Region Midtjylland om frygt for pædofilianklage og mistanke om pædofili. Undersøgelsen var finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Bevillingshaver: Karen P. Munk. 1.1/ Deltagende forskere Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund.: - Karen P. Munk, psykolog, lektor, ph.d. - Else-Marie Buch Leander, cand.mag., projektleder Aarhus Universitetshospital, Center for Oligofrenipsykiatri: - Per Lindsø Larsen, psykolog og statistisk ansvarlig - Kurt Sørensen, overlæge 1.2/ Formål, hypoteser og metode Undersøgelsens baggrund er en hypotese om, at den øgede fokus på pædofili i samfundet de sidste år kan have resulteret i dels en øget mistanke om pædofili blandt mennesker, dels en øget frygt for pædofilianklage i samfundet generelt og i daginstitutioner specifikt. Følgehypotesen er endvidere, at en frygt for pædofilianklage kunne give sig til udtryk i adfærdsændringer over for børn samt bringe børneprofessionelle til at overveje at forlade faget. Med det formål at undersøge disse hypoteser stilles der i undersøgelsen skriftlige spørgsmål om emnet til en repræsentativt udvalgt gruppe af pædagoger og pædagogmedhjælpere samt en kontrolgruppe af almene borgere. Endelig spørges også en gruppe af socialpædagoger, der arbejder med sindslidende og udviklingshæmmede i botilbud. Dette ud fra den hypotese, at den øgede fokus på pædofili kan have skabt en tilsvarende frygt hos socialpædagoger for at blive anklaget for seksuelle overgreb. Undersøgelsens emne er ubelyst i dansk sammenhæng, og undersøgelsen er den første danske videnskabelige undersøgelse om frygt for pædofili og pædofilianklage. Spørgeskemaerne indeholder få spørgsmål med lukkede svarmuligheder samt muligheden for at give uddybende bemærkninger. Det er hensigten med disse få, overordnede spørgsmål at tage pulsen på, hvorvidt øget frygt for pædofilianklage og øget mistanke om pædofili faktisk er til stede i samfundet. Skulle undersøgelsen indikere dette, vil den kunne danne afsæt for en yderligere undersøgelse af emnet.

6 6 1.3/ Informanter I samarbejde med BUPL, FOA og SL blev der udsendt spørgeskemaer til 2205 tilfældigt udtrukne informanter, der var repræsentativt og ligeligt fordelt på køn og alder samt by og land i Region Midtjylland: 600 pædagoger fra BUPL 600 pædagogmedhjælpere fra FOA 405 socialpædagoger fra SL, som alle arbejdede med sindslidende eller udviklingshæmmede i botilbud 600 almene borgere udtrukket fra CPR-registret Deltagerne fra BUPL og FOA var fordelt på alle typer daginstitutioner for alderen 0-6 år, inklusiv SFO. Alle deltagere i undersøgelsen var anonyme. 1.4/ Svarprocent Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 53,4 %. Svarprocent fordelt på deltagere: BUPL-deltagere: 64,5 % FOA-deltagere: 40,0 % SL-deltagere: 65,2 % Befolkningen: 47,7 %. Svarprocenten vurderes som tilfredsstillende og repræsentativ. Dog kunne man have ønsket sig en højere svarprocent fra FOA, hvor der navnlig er en lav svarprocent fra de mandlige pædagogmedhjælpere.

7 7 2.0 Spørgeskemaer for de fire grupper af informanter 2.1/ Spørgsmål til befolkningsgruppen Dit køn? Kvinde Mand Din alder? år 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for pædofili, når du er sammen med børn? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, uddyb gerne hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom overfor, hvordan andre opfører sig over for børn? Undgår at være alene med børn Ja Undgår kropskontakt med børn Nej Yderligere kommentarer:

8 8 2.2/ Spørgsmål til deltagere fra BUPL Dit køn? Kvinde Mand Din alder? Hvilken type institution arbejder du i? år vuggestue børnehave aldersintegreret institution fritidshjem SFO 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på de børn, som du passer som pædagog? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, uddyb gerne hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger i den institution, som I arbejder i? Undgår at være alene med børn Ja Undgår kropskontakt med børn Nej 6. Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager? Ja Nej Yderligere kommentarer:

9 9 2.3/ Spørgsmål til deltagere fra SL Dit køn? Kvinde Mand Din alder? Hvilken gruppe beboere arbejder du med? år voksne udviklingshæmmede voksne sindslidende 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på de beboere, som du passer som socialpædagog? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på beboerne er blevet større? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for beboerne i din institution som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger i den institution, som I arbejder i? Undgår at være alene med beboerne Ja Undgår kropskontakt med beboerne Nej 6. Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for anklager om seksuelle overgreb på beboerne? Ja Nej Yderligere kommentarer:

10 10 2.4/ Spørgsmål til deltagere fra FOA Dit køn? Kvinde Mand Din alder? Hvilken type institution arbejder du i? år vuggestue børnehave aldersintegreret institution fritidshjem SFO 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på de børn, som du passer som pædagogmedhjælper? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, uddyb gerne hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger i den institution, som I arbejder i? Undgår at være alene med børn Ja Undgår kropskontakt med børn Nej 6. Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager? Ja Nej Yderligere kommentarer:

11 Oversigtstabel over undersøgelsens kvantitative resultater Note 1: Spørgsmålene i oversigtstabellen er en sammenskrivning af de fire spørgeskemaer til de fire grupper af informanter. For den nøjagtige ordlyd af spørgsmålene til den enkelt gruppe henvises til de oven for anførte spørgeskemaer. Note 2: Der henvises til bilag 1 for den komplette statistiske bearbejdelse af undersøgelsens kvantitative resultater. Befolkningen BUPL SL FOA Ja-svar i pct. Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb? Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Har du ændret adfærd over for børn/beboerne som følge af den øgede fokus på pædofili? Undgår at være alene med børn/beboerne Undgår kropskontakt med børn/beboerne Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger/andres opførsel over for børn? Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager? 11,0 30,0 19,6 39,1 81,0 59,6 16,9 38,4 24,0 35,0 66,0 47,9 61,9 60,3 61,2 66,3 71,1 68,7 14,7 31,4 20,2 61,2 62,6 61,8 3,9 16,0 9,5 21,1 56,3 38,5 3,9 15,3 7,6 12,9 40,0 24,3 2,6 3,8 3,1 15,7 42,1 28,7 1,1 8,1 3,4 8,6 35,0 19,6 3,9 16,8 9,8 4,1 17,9 10,9 3,4 10,5 5,7 5,0 23,0 12,5 56,3 36,2 47,0 12,8 12,6 12,7 3,9 2,3 3,4 5,0 4,0 4, ,0 8,5 4,2 0,0 4,7 1,5 0,7 12,1 5,4

12 Hovedtendenser i undersøgelsen set ud fra både de kvantitative svar og deltagernes uddybende kommentarer Både de kvantitative og de kvalitative svar i undersøgelsen vidner om, at frygt for at blive mistænkt for pædofili har en tydelig kønslig slagside. Ifølge de kvantitative svar er det i markant højere grad mænd, der tænker på at blive mistænkt for pædofili, og mænd, som har ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili. Ligeledes er det udelukkende mænd, som blandt de børneprofessionelle har overvejet at forlade faget. Blandt mændene er det forventeligt især de børneprofessionelle, der føler sig berørte af problematikken, og det er bemærkelsesværdigt, at over halvdelen af mændene fra BUPL samt knapt halvdelen af mændene fra FOA har ændret adfærd over for børn. 30 % af mændene fra befolkningsgruppen har dog også tænkt på risikoen for at blive anklaget for pædofili, og hele 16 % af mændene fra befolkningsgruppen har ændret adfærd over for børn og undgår kropskontakt med børn, hvilke er blandt undersøgelsens overraskende tal. De peger på, at problematikken angår manden på et større kulturelt plan. Dette bestyrkes af vidnesbyrd fra de uddybende kommentarer, hvor fædre og mandlige bedsteforældre i befolkningsgruppen beretter om, at de endog holder igen over for børn og børnebørn for ikke at fremstå mistænkelige. De kvalitative svar underbygger i høj grad, at der finder en stigmatisering af manden sted. Det ligger direkte eller implicit i en stor del af udsagnene fra begge køn, at denne problematik angår mænd. Der er en markant rollefordeling, hvor mændene ved, at de er potentielle skydeskiver for en anklage, mens kvinderne på deres side enten føler medlidenhed med mændene eller erkender en øget mistanke mod dem. I daginstitutionerne hjælper de kvindelige pædagoger og pædagogmedhjælpere gerne deres mandlige kolleger med at beskytte sig imod en anklage. De uddybende kommentarer vidner om, at de mandlige pædagoger og pædagogmedhjælpere en del steder indtager en arbejdsrolle med særlige hensyn, hvor det enten er direkte regelsat eller accepteret, at de på eget initiativ undgår bestemte opgaver eller får kvindelige vidner/hjælpere til visse opgaver. Her er navnlig tale om bleskift, toilethjælp eller andre situationer, der kræver fysisk kontakt med børnene. De mandlige børneprofessionelle er undersøgelsen igennem særdeles bevidste om den fare for mistanke, som er forbundet med deres arbejde. De fleste af deres svar består af en kort beskrivelse af, hvad de gør for at beskytte sig imod denne anklage - at de f.eks. lader dørene stå åbne eller aldrig er alene med børn. Derforuden er der en del, der begræder udviklingen, og som vidner om, at de lider under den, og at den har omkostninger for arbejdet med børnene. Endelig er der også mandlige børneprofessionelle, navnlig pædagogmedhjælpere, der svarer, at problematikken ikke spiller nogen nævneværdig rolle for dem. Blandt mændene tegner der sig en særlig sårbar gruppe, som foruden at være mænd er vikarer, løst ansatte, uuddannede, unge, nye i faget etc. Fra institutionernes side retter sig en særlig opmærksomhed mod denne gruppe, der ikke som de fastansatte har haft mulighed for over længere tid at vinde institutionernes tillid. Men selv om den kønslige rollefordeling er markant, er den ikke entydig: mændene kan også være mistænksomme. 36 % af mændene fra befolkningsgruppen er blevet mere mistænksomme over for medmenneskers samvær med børn, ligesom 13 % af de mandlige pædagoger fra BUPL er blevet mere mistænksomme over for kolleger. Mange kvinder i undersøgelsen skriver, at de ikke personligt føler en risiko for at blive anklaget for pædofili - netop fordi de er kvinder. Alligevel har også nær ved 40 % af kvinderne fra både BUPL og FOA tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb, og 21 % af de kvindelige pædagoger fra BUPL

13 13 har ændret adfærd over for børnene. Denne adfærdsændring kan skyldes, at kvinderne også er underlagt retningslinjer. Imidlertid indikerer de kvalitative svar, at mange kvindelige børneprofessionelle også tager forholdsregler på eget initiativ, og at disse forholdsregler er de samme som mændenes. Kvinder lader f.eks. også døren stå åben, når de skifter ble eller hjælper børn på toilettet, og kvinder holder også fysisk afstand til børn. De børneprofessionelle kvinder ytrer sig endvidere som deres mandlige kolleger om, at frygten for pædofili og pædofilianklage kan være belastende for deres arbejde i institutionerne og have omkostninger for bl.a. relationen til børnene. Én kvinde fra befolkningsgruppen skriver direkte, at hun ligesom de tidligere nævnte mandlige borgere kan have en frygt for at blive mistænkt for incest. Retningslinjer i daginstitutionerne til forebyggelse af dels pædofili, dels falsk mistanke om pædofili går igen og igen i uddybende bemærkninger, hvilket tyder på, at de er udbredte. Der er her især tale om, at man lader døre stå åbne ind til aktiviteter med børnene, navnlig til pusleog toiletsituationer, ligesom man generelt undgår at være alene med børn. En del beretter endvidere om, at de begrænser deres fysiske kontakt med børn - at man f.eks. ikke tager børn på skødet i samme omfang som tidligere. Igen er det tydeligt, at selv om disse retningslinjer mange steder også følges af kvinder, er det en skærpet praksis for mændene, og der er institutioner, hvor retningslinjerne kun gælder for mænd. De kvalitative svar indikerer, at dét at undgå at være alene med børn hyppigere er en konkret retningslinje end at undgå kropskontakt. De kvantitative svar viser tilsvarende, at der er flere børneprofessionelle, der undgår at være alene med børn, end der er børneprofessionelle, der undgår fysisk kontakt med børn, og dette kunne tyde på, at retningslinjerne har en stor indflydelse. De kvalitative kommentarer tegner endvidere et billede af daginstitutionerne som transparente rum med åbne døre og glaspartier, der er tilføjet for at højne synligheden med pædagogernes arbejde. Samlet set er det tydeligt, at formålet med både retningslinjer og institutionens indretning er at undgå, at en given situation bliver mistænkelig eller misforstået et udtryk, der anvendes særdeles ofte i de uddybende bemærkninger. Hvad angår spørgsmålet om øget mistanke mod kolleger i institutionerne giver undersøgelsen flertydige svar. De kvantitative svar vidner om, at man kun er blevet meget begrænset mere mistænksom over for kolleger som følge af samfundets øgede fokus på pædofili. Det er alene blandt BUPL s medlemmer, at der er en nævneværdig stigning i mistanke, og selv dén er kun på knap 13 %. Her er det dog bemærkelsesværdigt, at 13 % af de mandlige pædagoger fra BUPL som sagt er blevet mere mistænksomme over for deres kolleger. Ligeledes er det som tidligere nævnt et udpræget træk ved de kvalitative svar, at de kvindelige medarbejdere i institutionerne har sympati med mændenes situation og ofte hjælper dem til at undgå mistanke. I den forbindelse fremgår det tydeligt, at retningslinjerne til forebyggelse af dels pædofili, dels falsk mistanke om pædofili, hovedsageligt har til formål at beskytte medarbejderne mod falsk mistanke. Det er i sig selv en væsentlig indikation af, at institutionerne selv vurderer risikoen for overgreb som mere usandsynlig end risikoen for en falsk mistanke. Alligevel berettes der også blandt de børneprofessionelle om øget opmærksomhed i forhold til kollegerne. Netop udtrykket øget opmærksomhed går igen og igen. Rigtig mange skriver, at de ikke er blevet mere direkte mistænksomme, men snarere har en øget opmærksomhed. Flere deltagere af begge køn tilføjer, at det jo desværre er blevet nødvendigt at være opmærksom, og at retningslinjerne desværre er nødvendige for at forebygge overgreb. Enkelte udtrykker også forståelse for, at det omkringliggende samfund er blevet mere mistænksomt over for institutionerne på baggrund af sager i medierne. Flere kvindelige pædagoger og pædagogmedhjælpere indrømmer endvidere direkte, at de er mere opmærksomme over for deres mandlige kolleger - nogle med en anelse flovhed. Det er imidlertid sigende, at mistanken mod andre menneskers samvær med børn ikke florerer kraftigst i institutionerne. Det er nemlig især befolkningsgruppen, som er blevet markant mere mistænkelig over for andres samvær med børn. Her er det 36 % af mændene og 56 % af kvinderne, der oplever øget mistanke. Navnlig borgere i den aldersgruppe, hvor man typisk har

14 14 hjemmeboende børn, herunder især de årige, er blevet mere mistænksomme. Hvor de børneprofessionelle hovedsagelig vidner om tryghed ved deres kolleger, er det omgivende samfund altså blevet mere mistænksomt over for andre mennesker. Det rimer vel med, at retningslinjerne i institutionerne hovedsagelig har til formål at gardere sig imod eksterne blikke. I de kvalitative svar nævnes det bl.a. flere gange, at det ikke mindst er forældrenes blik, man beskytter sig imod, når man som pædagog eller pædagogmedhjælper sørger for, at en situation ikke kan misforstås. Interessant er det at se, at oplevelsen af andre menneskers samvær med børn kan hænge nøje sammen med, hvilken rolle man selv befinder sig i. Flere børneprofessionelle medgiver, at de føler sig trygge ved deres egne kolleger, men at de kan opleve mistanke, når det drejer sig om deres egne børns institution. Flere faktorer i undersøgelsen indikerer derfor ikke overraskende, at frygt for pædofili ofte udgår fra forældrepositionen. Mange af de kvalitative svar peger på, at frygten for pædofili stammer fra mediernes behandling af emnet. De børneprofessionelle fortæller, at det kan mærkes i institutionerne, når der har været en stor sag i medierne. Nogle deltagere i undersøgelsen mener, at medierne bidrager til en overdrivelse af fænomenet. Andre begrunder modsat nødvendigheden af øget opmærksomhed i mediernes omtale af sager. Selv om det i undersøgelsens kvalitative besvarelser tilkendegives, at den offentlige pædofilidebat har haft en vis afsmitning på de mange socialpædagoger, der arbejder med udviklingshæmmede mennesker og psykiatri-brugere, adskiller socialpædagogernes besvarelser i undersøgelsen sig i bemærkelsesværdig grad fra børnepædagogernes og pædagogmedhjælpernes besvarelser. Blandt socialpædagogerne er frygten generelt langt lavere. Kun halvt så mange socialpædagoger, i forhold til børnepædagoger, har tænkt over risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb eller føler, at risikoen er blevet større gennem de seneste år. Ligeledes er der en gruppe af børneprofessionelle og en mindre gruppe af almene borgere, der i de kvalitative svar direkte skriver, at problematikken enten slet ikke fylder hos dem eller ikke udgør noget problem. Dette gælder både kvindelige og mandlige deltagere. Samlet set peger undersøgelsen dog på, at samfundets øgede fokus på pædofili har en væsentlig genklang i såvel de almene borgere som de professionelle i undersøgelsen. De generelt ret høje tal i de to første spørgsmål for, hvor mange der har tænkt på risikoen for at blive mistænkt for pædofili, og for hvor mange der føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større, viser en stor bevidsthed om emnet hos undersøgelsens deltagere. Det understøttes af de uddybende bemærkninger, hvor et hyppigt tilbagevendende svar som omtalt er, at man er øget opmærksom over for risikoen for pædofili. Hvad enten det er i rollen som den, der mistænker, eller i rollen som den, der frygter en mistanke, eller begge dele på én gang, vidner en samlet læsning af kvantitative og de kvalitative svar om, at undersøgelsens problematik ligger i baghovedet på en stor del af undersøgelsens deltagere. Undersøgelsen viser, at det ikke er muligt at begrænse emnets relevans til at angå mandlige børneprofessionelle. I større eller mindre grad kan emnet angå eller få konsekvens for begge køn og for alle, som har med børn at gøre, både professionelt og privat. Almene borgere kan være berørt af emnet helt ind i forholdet til deres egne børn og børnebørn. Det mistænksomme blik kan integreres og rettes imod en selv af en selv, selv om man ikke er det fjerneste pædofil. Det er det samme, som sker, når de børneprofessionelle hele tiden overvejer, om deres handlinger kunne se mistænkelige ud. Befolkningsgruppen er ikke som udgangspunkt den gruppe, man mest forventer, ville føle sig i skudlinjen for en pædofili-mistanke. Måske er det derfor ikke mindst dennes gruppes nævnte vidnesbyrd om deres relationer til egne børn og børnebørn, der illustrerer, at frygt for pædofili og pædofilianklage er et fænomen, som har en vis udbredelse i samfundet og en evne til at trænge dybt ind i menneskers inderste tanke- og følelsesliv. Samtidig er retningslinjerne i daginstitutionerne et udtryk for, at frygt for pædofili og

15 15 pædofilianklage kan resultere i praksisændringer på institutionelt plan i det danske samfund. Undersøgelsen vidner således samlet set om, at en mulig mentalitetsændring er på færde på samfundsplan som følge af den store fokus på pædofili i samfundet.

16 Konklusion Der er i undersøgelsen både tal og kommentarer, der vidner om, at frygt for pædofili eller pædofilianklage ikke nødvendigvis fylder i nævneværdig grad for en gruppe af deltagerne. Ligeledes er der spørgsmål i undersøgelsen eller grupper af deltagere, som man kunne have ønsket sig en større svarprocent på. F.eks. er svarprocenten fra de mandlige pædagogmedhjælpere fra FOA, som ikke mindst er blandt de udsatte i forhold til undersøgelsens emne, ikke nær så stor som forventet. Alligevel rummer undersøgelsen påfaldende tal og markante kommentarer, der gør det legitimt at antage, at frygt for pædofili og pædofilianklage har en vis udbredelse i samfundet og kan påvirke mennesker betydelig, herunder ikke mindst børneprofessionelle og mænd - og allermest børneprofessionelle mænd. Netop hvad angår praksis i dagsinstitutioner, finder vi, at undersøgelsen rejser en række vigtige spørgsmål. Undersøgelsen peger på, at retningslinjer til forebyggelse af pædofili og falsk pædofilianklage efter al sandsynlighed er et udbredt fænomen i danske daginstitutioner. Undersøgelsen rejser spørgsmålet om, hvad sådanne ændringer betyder for børns udviklingsmiljø og plejen af og omsorgen for dem. Hvad betyder det f.eks. for børnene, at det pædagogiske personale holder fysisk afstand til dem eller er to om at skifte dem? Undersøgelsen rejser endvidere spørgsmålet om, hvad retningslinjerne betyder for den pædagogiske praksis og for det pædagogiske personale - herunder ikke mindst mændene og deres psykiske arbejdsmiljø og værdi på arbejdspladsen. Hvad betyder det f.eks. på sigt, hvis mænd ikke længere kan varetage alle opgaver i en institution? Vi finder derfor, at denne undersøgelse kalder på en ny undersøgelse, som går i dybden med retningslinjerne på området i danske daginstitutioner. Forskerholdet vil derfor gennemføre en sådan retningslinjeundersøgelse (se afsluttende note).

17 Note 2012: Retningslinjeundersøgelse 2012 Forskerne Karen P. Munk og Else-Marie Buch Leander, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, og Per Lindsø Larsen, Aarhus Universitetshospital, gennemførte i 2012 en stor undersøgelse i danske daginstitutioner af retningslinjerne til forebyggelse af dels overgreb på børn, dels falsk mistanke mod personalet om overgreb på børn. Undersøgelsen var økonomisk støttet af SL s og BUPL s Forsknings- og Udviklingsfond. Rapporten over Retningslinjeundersøgelsens resultater kan findes på forskningsgruppens hjemmeside: Den kan ligeledes findes på SL's og BUPL's Forsknings- og Udviklingsfonds hjemmeside:

18 Udvalgte citater fra spørgeskemaundersøgelsen 7.1/ Deltagere fra befolkningsgruppen Kvinde, 30 år, befolkningsgruppen: Har selv børn og må indrømme, at jeg ikke er særlig glad for/tryg ved mandlige pædagoger. Er ekstra opmærksom, når mine børn er sammen med dem. Kvinde, 41 år, befolkningsgruppen: Den øgede opmærksomhed og risikoen for at blive uberettiget anklaget påvirker. Det er positivt for børnene, at de ikke længere er så nemme ofre, men man tænker sig uhyggeligt meget om I omgangen med både egne og andres børn, og der opstår nemt en unaturlig distancering. Ligeledes er angsten for anklager om incest også noget, der påvirker bade min man dog mig selv. Vi har dyb medfølelse for lærere og pædagoger. Mand, 42 år, befolkningsgruppen: ( ) Hvis mine børn f.eks. har venner med hjemme, undgår jeg helst at være alene med dem. Hvis de har brug for hjælp på toilettet, kalder jeg på min kone. Jeg synes det er en ekstremt sørgelig udvikling. Mænd som holder af børn mistænkes for forfærdelige lyster og forbrydelser. Vi tør dårligt lege med vores egne børn, hjælpe dem I badet eller tørre dem bagi. ( ) Jeg anstrenger mig for ikke at blive smittet med mistro til andre. Jeg vil ikke deltage i massehysteriet! Mand, 62 år, befolkningsgruppen: Selv om jeg ingen pædofile tendenser har overhovedet, er jeg betænkelig ved at hjælpe mit barnebarn på 2 år, en dreng, på toilettet. Især når det gentages i medierne, at de fleste overgreb mod børn foretages af familiemedlemmer. Ved at undgå enkelte mistænkelige situationer med børn kan man jo holde sig selv uden for mistanke. Mand, 27 år, befolkningsgruppen: Har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper, og det blev hurtigt en vane at skifte børnene for åben dør. Vi fik også ved ansættelsen at vide, at vi skulle passe på os selv og ikke sætte os i situationer, som kunne misforståes. ( ) Er lige selv blevet far og tænker nok over det, når han skal aftsted til og i institution og passes.

19 19 Mand, 61 år, befolkningsgruppen: Hjælper I en fodboldklub som træner. Børnene er piger i alderen 14/16 år, er sammen med min datter, 21, om opgaven. Ser ingen problemer, hvor jeg er. Mand, 51 år, befolkningsgruppen: Uden at vide det helt bestemt, er det mit indtryk, at fokus er øget væsentligt. Jeg ville ikke bryde mig om at arbejde som mandlig pædagog. Jeg har kendt en mand, der gennem mange år var træner for foldbolddrenge. Manden var af den gamle skole. Han krævede, at drengene gik i bad efter træning. Manden er ikke træner længere, fordi en enkelt forælder misforstod situationen. Synd for drengene. Mand, 53 år, befolkningsgruppen: Bekendte/ kolleger er betænkelige/ udsatte for ubehagelige hentydninger i forbindelse med deres engagement i ungdomssportslige aktiviteter. Nogle er endog ophørt i deres engagement af denne årsag. Mand, 31 år, befolkningsgruppen: Jeg mener at det hele grunder i uvidenhed og en medieskabt frygt og at vi som befolkning er for dårlige til at tale med hinanden om disse ting. Det er et tabu. Mvh far til 2 piger 7.2/ Deltagere fra BUPL Kvindelig pædagog, 32 år, SFO: Mistænksom er meget værdiladet, men skærpet opmærksomhed på kolleger det er mere sandfærdigt. Kvindelig pædagog, 38 år, aldersint. inst.: I situationer, hvor handlingen kan misforstås vil jeg have en kollega i samme rum. Kvindelig pædagog, 47 år, vuggestue: Vi har snakket en del om emnet på personalemøder og har indført en politik med åbne døre til f.eks. puslerum. I et nyindrettet motorikrum har vi glasdør. Vi vil dermed vise at der ikke foregår noget som ikke alle må se. Kvindelig pædagog, 49 år, SFO: Jeg som kvinde føler ikke at jeg er i risikogruppe for mistænkeliggørelse. Til gengæld kigger jeg mere på de mandlige kolleger end tidligere.

20 20 Kvindelig pædagog, 52 år, vuggestue: Den ændrede adfærd kommer især til udtryk, når et barn skal skiftes. Hvis jeg er alene på badeværelset m. barnet, lader jeg altid døren være åben, selvom det ikke er hensigtsmæssigt fordi andre børn kravler derud og ex. plasker i toiletterne osv. Tænker meget over aldrig at kysse et barn eller lade et barn kysse mig. Er meget bevidst om at tale m. især de mandlige medhjælpere om hvilke forholdsregler de kan ta, i forsøg på at undgå en mistanke el. anklage. Kvindelig pædagog, 45 år, vuggestue, børnehave: ( ) Jeg har oplevet at reaktionerne af forældrene i vuggestuen kan være anderledes, når vi har ansat en mandlig vikar i en sygeperiode. Kvindelig pædagog, 24 år, børnehave: Den øgede fokus skaber øget mistro samt øget usikkerhed i det daglige arb. Men den øgede fokus har vist sig at være nødvendig. Kvindelig pædagog, 36 år, børnehave: Synes kun at tankerne omkring pædofili er sporadiske. Det er kun v. toilet hjælp at jeg har ændret adfærd. Ellers ikke!! Kvindelig pædagog, 38 år, aldersint. inst.: Det fylder ikke det store i dagligdagen, men jeg tænker mere over at jeg ikke klapper børnene bagi, i leg. Jeg afholder mig dog ikke fra at give krammere når børnene har brug for det. Kvindelig pædagog, 49 år, SFO: Jeg er leder. Når jeg ansætter en mand sørger jeg for at han passer på sig selv, på den måde, at jeg præsenterer ham for risikoen for anklager, så han vurderer sin praksis. Ud fra hans tanker og svar, vurderer jeg min rolle og mine råd til ham. Men det er svært ikke at må vise 100% tillid til mennesker, man ønsker skal yde en 100% engageret arbejdsindsats. Jeg har svært ved at bede om børneattesten, - men må jo gøre det! Kvindelig pædagog, 45 år, aldersint. inst.: Ved godt at kvinder også kan være pædofile, men mener hovedsageligt at det er mine mandlige kolleger, der mærker det øgede fokus. Selv er jeg blevet mere opmærksom på at sikre mine mandlige kolleger ikke havner i situationer hvor der kan være grundlag for mistanke. For mig er det meget vigtigt at hele dette emne ikke fører til at vi undgår kropskontakt med børnene (især i arbejdet med de mindre børn).

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

US AARH. Retningslinjeundersøgelsen 2012. Else-Marie Buch Leander Karen Pallesgaard Munk Per Lindsø Larsen

US AARH. Retningslinjeundersøgelsen 2012. Else-Marie Buch Leander Karen Pallesgaard Munk Per Lindsø Larsen US AARH h Retningslinjeundersøgelsen 2012 - en undersøgelse af retningslinjer til forebyggelse af dels seksuelle overgreb på børn, dels uberettiget mistanke mod personalet om seksuelle overgreb på børn

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark.

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Denne opgavetype kan tage sig ud på forskellig vis, da det udleverede materiale enten kan være en tabel eller en figur. Nedenfor

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Daginstitution. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Daginstitution. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Daginstitution Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Daginstitution-Sex.indd 1 15/01/13 11.15 Du har en samtale

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Att.: Thomas Palner, Økonomichef. Billund Kommune. Ang. Forslag om start i børnehave fra 2,8 år. 28. august 2011

Att.: Thomas Palner, Økonomichef. Billund Kommune. Ang. Forslag om start i børnehave fra 2,8 år. 28. august 2011 Att.: Thomas Palner, Økonomichef Billund Kommune Ang. Forslag om start i børnehave fra 2,8 år. 28. august 2011 Hermed høringssvar fra Daginstitutionerne i Vorbasse: Vi har i bestyrelsen for Børnehuset

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere