US AARH Spørgeskemaundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US AARH Spørgeskemaundersøgelse 2010"

Transkript

1 US AARH Spørgeskemaundersøgelse 2010 Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning Forskere bag undersøgelsen: Karen P. Munk, Aarhus Universitet Else-Marie Buch Leander, Aarhus Universitet Per Lindsø Larsen, Aarhus Universitetshospital Kurt Sørensen, Aarhus Universitetshospital Denne rapport er udarbejdet af: Else-Marie Buch Leander Karen P. Munk Per Lindsø Larsen ISBN AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR SUNDHED, MENNESKE OG KULTUR INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

2 2 Spørgeskemaundersøgelse 2010 Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Center for Oligofrenipsykiatri, Aarhus Universitetshospital

3 3 Data Titel Spørgeskemaundersøgelse 2010 Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning Forfattere Else-Marie Buch Leander, Karen P. Munk, Per Lindsø Larsen Forskningscentre Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Center for Oligofrenipsykiatri, Aarhus Universitetshospital Udgivelsesår December 2012 Redaktion afsluttet December 2012 Finansiel støtte Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ISBN Sideantal 50 Internet

4 4 Indhold 1.0 Information om undersøgelsen / Deltagende forskere / Formål, hypoteser og metode / Informanter / Svarprocent Spørgeskemaer for de fire grupper af informanter / Spørgsmål til befolkningsgruppen / Spørgsmål til deltagere fra BUPL / Spørgsmål til deltagere fra SL / Spørgsmål til deltagere fra FOA Oversigtstabel over undersøgelsens kvantitative resultater Hovedtendenser i undersøgelsen set ud fra både de kvantitative svar og deltagernes uddybende kommentarer Konklusion Note 2012: Retningslinjeundersøgelse Udvalgte citater fra spørgeskemaundersøgelsen / Deltagere fra befolkningsgruppen / Deltagere fra BUPL / Deltagere fra FOA / Deltagere fra SL Bilag 1 Resultater og tabeller / Svarprocent / Udfyldelsesprocent / Benyttelsesprocenten for Yderligere kommentarer / Aldersfordeling for deltagerne / Deltagernes kønsfordeling / Deltagernes arbejdsområde / Opsummering: / SPØRGSMÅL 1: Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb? / SPØRGSMÅL 2: Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større indenfor de senere år? / Spørgsmål 3: Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? / Spørgsmål 4: Hvis Ja, uddyb gerne hvordan? / Spørgsmål 4 b ( Undgår kropskontakt med børn ) / Spørgsmål 5: Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger/andre? / Spørgsmål 6: Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager?... 47

5 5 1.0 Information om undersøgelsen I marts 2010 gennemførte forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital i samarbejde med fagforeningerne BUPL, FOA og SL en spørgeskemaundersøgelse i Region Midtjylland om frygt for pædofilianklage og mistanke om pædofili. Undersøgelsen var finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Bevillingshaver: Karen P. Munk. 1.1/ Deltagende forskere Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund.: - Karen P. Munk, psykolog, lektor, ph.d. - Else-Marie Buch Leander, cand.mag., projektleder Aarhus Universitetshospital, Center for Oligofrenipsykiatri: - Per Lindsø Larsen, psykolog og statistisk ansvarlig - Kurt Sørensen, overlæge 1.2/ Formål, hypoteser og metode Undersøgelsens baggrund er en hypotese om, at den øgede fokus på pædofili i samfundet de sidste år kan have resulteret i dels en øget mistanke om pædofili blandt mennesker, dels en øget frygt for pædofilianklage i samfundet generelt og i daginstitutioner specifikt. Følgehypotesen er endvidere, at en frygt for pædofilianklage kunne give sig til udtryk i adfærdsændringer over for børn samt bringe børneprofessionelle til at overveje at forlade faget. Med det formål at undersøge disse hypoteser stilles der i undersøgelsen skriftlige spørgsmål om emnet til en repræsentativt udvalgt gruppe af pædagoger og pædagogmedhjælpere samt en kontrolgruppe af almene borgere. Endelig spørges også en gruppe af socialpædagoger, der arbejder med sindslidende og udviklingshæmmede i botilbud. Dette ud fra den hypotese, at den øgede fokus på pædofili kan have skabt en tilsvarende frygt hos socialpædagoger for at blive anklaget for seksuelle overgreb. Undersøgelsens emne er ubelyst i dansk sammenhæng, og undersøgelsen er den første danske videnskabelige undersøgelse om frygt for pædofili og pædofilianklage. Spørgeskemaerne indeholder få spørgsmål med lukkede svarmuligheder samt muligheden for at give uddybende bemærkninger. Det er hensigten med disse få, overordnede spørgsmål at tage pulsen på, hvorvidt øget frygt for pædofilianklage og øget mistanke om pædofili faktisk er til stede i samfundet. Skulle undersøgelsen indikere dette, vil den kunne danne afsæt for en yderligere undersøgelse af emnet.

6 6 1.3/ Informanter I samarbejde med BUPL, FOA og SL blev der udsendt spørgeskemaer til 2205 tilfældigt udtrukne informanter, der var repræsentativt og ligeligt fordelt på køn og alder samt by og land i Region Midtjylland: 600 pædagoger fra BUPL 600 pædagogmedhjælpere fra FOA 405 socialpædagoger fra SL, som alle arbejdede med sindslidende eller udviklingshæmmede i botilbud 600 almene borgere udtrukket fra CPR-registret Deltagerne fra BUPL og FOA var fordelt på alle typer daginstitutioner for alderen 0-6 år, inklusiv SFO. Alle deltagere i undersøgelsen var anonyme. 1.4/ Svarprocent Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 53,4 %. Svarprocent fordelt på deltagere: BUPL-deltagere: 64,5 % FOA-deltagere: 40,0 % SL-deltagere: 65,2 % Befolkningen: 47,7 %. Svarprocenten vurderes som tilfredsstillende og repræsentativ. Dog kunne man have ønsket sig en højere svarprocent fra FOA, hvor der navnlig er en lav svarprocent fra de mandlige pædagogmedhjælpere.

7 7 2.0 Spørgeskemaer for de fire grupper af informanter 2.1/ Spørgsmål til befolkningsgruppen Dit køn? Kvinde Mand Din alder? år 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for pædofili, når du er sammen med børn? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, uddyb gerne hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom overfor, hvordan andre opfører sig over for børn? Undgår at være alene med børn Ja Undgår kropskontakt med børn Nej Yderligere kommentarer:

8 8 2.2/ Spørgsmål til deltagere fra BUPL Dit køn? Kvinde Mand Din alder? Hvilken type institution arbejder du i? år vuggestue børnehave aldersintegreret institution fritidshjem SFO 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på de børn, som du passer som pædagog? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, uddyb gerne hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger i den institution, som I arbejder i? Undgår at være alene med børn Ja Undgår kropskontakt med børn Nej 6. Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager? Ja Nej Yderligere kommentarer:

9 9 2.3/ Spørgsmål til deltagere fra SL Dit køn? Kvinde Mand Din alder? Hvilken gruppe beboere arbejder du med? år voksne udviklingshæmmede voksne sindslidende 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på de beboere, som du passer som socialpædagog? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på beboerne er blevet større? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for beboerne i din institution som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger i den institution, som I arbejder i? Undgår at være alene med beboerne Ja Undgår kropskontakt med beboerne Nej 6. Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for anklager om seksuelle overgreb på beboerne? Ja Nej Yderligere kommentarer:

10 10 2.4/ Spørgsmål til deltagere fra FOA Dit køn? Kvinde Mand Din alder? Hvilken type institution arbejder du i? år vuggestue børnehave aldersintegreret institution fritidshjem SFO 1. Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb på de børn, som du passer som pædagogmedhjælper? Ja Nej 2. Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Ja Nej 3. Har du ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili? Ja Nej 4. Hvis ja, uddyb gerne hvordan? (sæt et eller to krydser) 5. Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger i den institution, som I arbejder i? Undgår at være alene med børn Ja Undgår kropskontakt med børn Nej 6. Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager? Ja Nej Yderligere kommentarer:

11 Oversigtstabel over undersøgelsens kvantitative resultater Note 1: Spørgsmålene i oversigtstabellen er en sammenskrivning af de fire spørgeskemaer til de fire grupper af informanter. For den nøjagtige ordlyd af spørgsmålene til den enkelt gruppe henvises til de oven for anførte spørgeskemaer. Note 2: Der henvises til bilag 1 for den komplette statistiske bearbejdelse af undersøgelsens kvantitative resultater. Befolkningen BUPL SL FOA Ja-svar i pct. Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt Har du inden for de senere år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb? Føler du, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden for de senere år? Har du ændret adfærd over for børn/beboerne som følge af den øgede fokus på pædofili? Undgår at være alene med børn/beboerne Undgår kropskontakt med børn/beboerne Er du inden for de senere år blevet mere mistænksom over for dine kolleger/andres opførsel over for børn? Har du overvejet at forlade faget på grund af risiko for pædofilianklager? 11,0 30,0 19,6 39,1 81,0 59,6 16,9 38,4 24,0 35,0 66,0 47,9 61,9 60,3 61,2 66,3 71,1 68,7 14,7 31,4 20,2 61,2 62,6 61,8 3,9 16,0 9,5 21,1 56,3 38,5 3,9 15,3 7,6 12,9 40,0 24,3 2,6 3,8 3,1 15,7 42,1 28,7 1,1 8,1 3,4 8,6 35,0 19,6 3,9 16,8 9,8 4,1 17,9 10,9 3,4 10,5 5,7 5,0 23,0 12,5 56,3 36,2 47,0 12,8 12,6 12,7 3,9 2,3 3,4 5,0 4,0 4, ,0 8,5 4,2 0,0 4,7 1,5 0,7 12,1 5,4

12 Hovedtendenser i undersøgelsen set ud fra både de kvantitative svar og deltagernes uddybende kommentarer Både de kvantitative og de kvalitative svar i undersøgelsen vidner om, at frygt for at blive mistænkt for pædofili har en tydelig kønslig slagside. Ifølge de kvantitative svar er det i markant højere grad mænd, der tænker på at blive mistænkt for pædofili, og mænd, som har ændret adfærd over for børn som følge af den øgede fokus på pædofili. Ligeledes er det udelukkende mænd, som blandt de børneprofessionelle har overvejet at forlade faget. Blandt mændene er det forventeligt især de børneprofessionelle, der føler sig berørte af problematikken, og det er bemærkelsesværdigt, at over halvdelen af mændene fra BUPL samt knapt halvdelen af mændene fra FOA har ændret adfærd over for børn. 30 % af mændene fra befolkningsgruppen har dog også tænkt på risikoen for at blive anklaget for pædofili, og hele 16 % af mændene fra befolkningsgruppen har ændret adfærd over for børn og undgår kropskontakt med børn, hvilke er blandt undersøgelsens overraskende tal. De peger på, at problematikken angår manden på et større kulturelt plan. Dette bestyrkes af vidnesbyrd fra de uddybende kommentarer, hvor fædre og mandlige bedsteforældre i befolkningsgruppen beretter om, at de endog holder igen over for børn og børnebørn for ikke at fremstå mistænkelige. De kvalitative svar underbygger i høj grad, at der finder en stigmatisering af manden sted. Det ligger direkte eller implicit i en stor del af udsagnene fra begge køn, at denne problematik angår mænd. Der er en markant rollefordeling, hvor mændene ved, at de er potentielle skydeskiver for en anklage, mens kvinderne på deres side enten føler medlidenhed med mændene eller erkender en øget mistanke mod dem. I daginstitutionerne hjælper de kvindelige pædagoger og pædagogmedhjælpere gerne deres mandlige kolleger med at beskytte sig imod en anklage. De uddybende kommentarer vidner om, at de mandlige pædagoger og pædagogmedhjælpere en del steder indtager en arbejdsrolle med særlige hensyn, hvor det enten er direkte regelsat eller accepteret, at de på eget initiativ undgår bestemte opgaver eller får kvindelige vidner/hjælpere til visse opgaver. Her er navnlig tale om bleskift, toilethjælp eller andre situationer, der kræver fysisk kontakt med børnene. De mandlige børneprofessionelle er undersøgelsen igennem særdeles bevidste om den fare for mistanke, som er forbundet med deres arbejde. De fleste af deres svar består af en kort beskrivelse af, hvad de gør for at beskytte sig imod denne anklage - at de f.eks. lader dørene stå åbne eller aldrig er alene med børn. Derforuden er der en del, der begræder udviklingen, og som vidner om, at de lider under den, og at den har omkostninger for arbejdet med børnene. Endelig er der også mandlige børneprofessionelle, navnlig pædagogmedhjælpere, der svarer, at problematikken ikke spiller nogen nævneværdig rolle for dem. Blandt mændene tegner der sig en særlig sårbar gruppe, som foruden at være mænd er vikarer, løst ansatte, uuddannede, unge, nye i faget etc. Fra institutionernes side retter sig en særlig opmærksomhed mod denne gruppe, der ikke som de fastansatte har haft mulighed for over længere tid at vinde institutionernes tillid. Men selv om den kønslige rollefordeling er markant, er den ikke entydig: mændene kan også være mistænksomme. 36 % af mændene fra befolkningsgruppen er blevet mere mistænksomme over for medmenneskers samvær med børn, ligesom 13 % af de mandlige pædagoger fra BUPL er blevet mere mistænksomme over for kolleger. Mange kvinder i undersøgelsen skriver, at de ikke personligt føler en risiko for at blive anklaget for pædofili - netop fordi de er kvinder. Alligevel har også nær ved 40 % af kvinderne fra både BUPL og FOA tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb, og 21 % af de kvindelige pædagoger fra BUPL

13 13 har ændret adfærd over for børnene. Denne adfærdsændring kan skyldes, at kvinderne også er underlagt retningslinjer. Imidlertid indikerer de kvalitative svar, at mange kvindelige børneprofessionelle også tager forholdsregler på eget initiativ, og at disse forholdsregler er de samme som mændenes. Kvinder lader f.eks. også døren stå åben, når de skifter ble eller hjælper børn på toilettet, og kvinder holder også fysisk afstand til børn. De børneprofessionelle kvinder ytrer sig endvidere som deres mandlige kolleger om, at frygten for pædofili og pædofilianklage kan være belastende for deres arbejde i institutionerne og have omkostninger for bl.a. relationen til børnene. Én kvinde fra befolkningsgruppen skriver direkte, at hun ligesom de tidligere nævnte mandlige borgere kan have en frygt for at blive mistænkt for incest. Retningslinjer i daginstitutionerne til forebyggelse af dels pædofili, dels falsk mistanke om pædofili går igen og igen i uddybende bemærkninger, hvilket tyder på, at de er udbredte. Der er her især tale om, at man lader døre stå åbne ind til aktiviteter med børnene, navnlig til pusleog toiletsituationer, ligesom man generelt undgår at være alene med børn. En del beretter endvidere om, at de begrænser deres fysiske kontakt med børn - at man f.eks. ikke tager børn på skødet i samme omfang som tidligere. Igen er det tydeligt, at selv om disse retningslinjer mange steder også følges af kvinder, er det en skærpet praksis for mændene, og der er institutioner, hvor retningslinjerne kun gælder for mænd. De kvalitative svar indikerer, at dét at undgå at være alene med børn hyppigere er en konkret retningslinje end at undgå kropskontakt. De kvantitative svar viser tilsvarende, at der er flere børneprofessionelle, der undgår at være alene med børn, end der er børneprofessionelle, der undgår fysisk kontakt med børn, og dette kunne tyde på, at retningslinjerne har en stor indflydelse. De kvalitative kommentarer tegner endvidere et billede af daginstitutionerne som transparente rum med åbne døre og glaspartier, der er tilføjet for at højne synligheden med pædagogernes arbejde. Samlet set er det tydeligt, at formålet med både retningslinjer og institutionens indretning er at undgå, at en given situation bliver mistænkelig eller misforstået et udtryk, der anvendes særdeles ofte i de uddybende bemærkninger. Hvad angår spørgsmålet om øget mistanke mod kolleger i institutionerne giver undersøgelsen flertydige svar. De kvantitative svar vidner om, at man kun er blevet meget begrænset mere mistænksom over for kolleger som følge af samfundets øgede fokus på pædofili. Det er alene blandt BUPL s medlemmer, at der er en nævneværdig stigning i mistanke, og selv dén er kun på knap 13 %. Her er det dog bemærkelsesværdigt, at 13 % af de mandlige pædagoger fra BUPL som sagt er blevet mere mistænksomme over for deres kolleger. Ligeledes er det som tidligere nævnt et udpræget træk ved de kvalitative svar, at de kvindelige medarbejdere i institutionerne har sympati med mændenes situation og ofte hjælper dem til at undgå mistanke. I den forbindelse fremgår det tydeligt, at retningslinjerne til forebyggelse af dels pædofili, dels falsk mistanke om pædofili, hovedsageligt har til formål at beskytte medarbejderne mod falsk mistanke. Det er i sig selv en væsentlig indikation af, at institutionerne selv vurderer risikoen for overgreb som mere usandsynlig end risikoen for en falsk mistanke. Alligevel berettes der også blandt de børneprofessionelle om øget opmærksomhed i forhold til kollegerne. Netop udtrykket øget opmærksomhed går igen og igen. Rigtig mange skriver, at de ikke er blevet mere direkte mistænksomme, men snarere har en øget opmærksomhed. Flere deltagere af begge køn tilføjer, at det jo desværre er blevet nødvendigt at være opmærksom, og at retningslinjerne desværre er nødvendige for at forebygge overgreb. Enkelte udtrykker også forståelse for, at det omkringliggende samfund er blevet mere mistænksomt over for institutionerne på baggrund af sager i medierne. Flere kvindelige pædagoger og pædagogmedhjælpere indrømmer endvidere direkte, at de er mere opmærksomme over for deres mandlige kolleger - nogle med en anelse flovhed. Det er imidlertid sigende, at mistanken mod andre menneskers samvær med børn ikke florerer kraftigst i institutionerne. Det er nemlig især befolkningsgruppen, som er blevet markant mere mistænkelig over for andres samvær med børn. Her er det 36 % af mændene og 56 % af kvinderne, der oplever øget mistanke. Navnlig borgere i den aldersgruppe, hvor man typisk har

14 14 hjemmeboende børn, herunder især de årige, er blevet mere mistænksomme. Hvor de børneprofessionelle hovedsagelig vidner om tryghed ved deres kolleger, er det omgivende samfund altså blevet mere mistænksomt over for andre mennesker. Det rimer vel med, at retningslinjerne i institutionerne hovedsagelig har til formål at gardere sig imod eksterne blikke. I de kvalitative svar nævnes det bl.a. flere gange, at det ikke mindst er forældrenes blik, man beskytter sig imod, når man som pædagog eller pædagogmedhjælper sørger for, at en situation ikke kan misforstås. Interessant er det at se, at oplevelsen af andre menneskers samvær med børn kan hænge nøje sammen med, hvilken rolle man selv befinder sig i. Flere børneprofessionelle medgiver, at de føler sig trygge ved deres egne kolleger, men at de kan opleve mistanke, når det drejer sig om deres egne børns institution. Flere faktorer i undersøgelsen indikerer derfor ikke overraskende, at frygt for pædofili ofte udgår fra forældrepositionen. Mange af de kvalitative svar peger på, at frygten for pædofili stammer fra mediernes behandling af emnet. De børneprofessionelle fortæller, at det kan mærkes i institutionerne, når der har været en stor sag i medierne. Nogle deltagere i undersøgelsen mener, at medierne bidrager til en overdrivelse af fænomenet. Andre begrunder modsat nødvendigheden af øget opmærksomhed i mediernes omtale af sager. Selv om det i undersøgelsens kvalitative besvarelser tilkendegives, at den offentlige pædofilidebat har haft en vis afsmitning på de mange socialpædagoger, der arbejder med udviklingshæmmede mennesker og psykiatri-brugere, adskiller socialpædagogernes besvarelser i undersøgelsen sig i bemærkelsesværdig grad fra børnepædagogernes og pædagogmedhjælpernes besvarelser. Blandt socialpædagogerne er frygten generelt langt lavere. Kun halvt så mange socialpædagoger, i forhold til børnepædagoger, har tænkt over risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb eller føler, at risikoen er blevet større gennem de seneste år. Ligeledes er der en gruppe af børneprofessionelle og en mindre gruppe af almene borgere, der i de kvalitative svar direkte skriver, at problematikken enten slet ikke fylder hos dem eller ikke udgør noget problem. Dette gælder både kvindelige og mandlige deltagere. Samlet set peger undersøgelsen dog på, at samfundets øgede fokus på pædofili har en væsentlig genklang i såvel de almene borgere som de professionelle i undersøgelsen. De generelt ret høje tal i de to første spørgsmål for, hvor mange der har tænkt på risikoen for at blive mistænkt for pædofili, og for hvor mange der føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større, viser en stor bevidsthed om emnet hos undersøgelsens deltagere. Det understøttes af de uddybende bemærkninger, hvor et hyppigt tilbagevendende svar som omtalt er, at man er øget opmærksom over for risikoen for pædofili. Hvad enten det er i rollen som den, der mistænker, eller i rollen som den, der frygter en mistanke, eller begge dele på én gang, vidner en samlet læsning af kvantitative og de kvalitative svar om, at undersøgelsens problematik ligger i baghovedet på en stor del af undersøgelsens deltagere. Undersøgelsen viser, at det ikke er muligt at begrænse emnets relevans til at angå mandlige børneprofessionelle. I større eller mindre grad kan emnet angå eller få konsekvens for begge køn og for alle, som har med børn at gøre, både professionelt og privat. Almene borgere kan være berørt af emnet helt ind i forholdet til deres egne børn og børnebørn. Det mistænksomme blik kan integreres og rettes imod en selv af en selv, selv om man ikke er det fjerneste pædofil. Det er det samme, som sker, når de børneprofessionelle hele tiden overvejer, om deres handlinger kunne se mistænkelige ud. Befolkningsgruppen er ikke som udgangspunkt den gruppe, man mest forventer, ville føle sig i skudlinjen for en pædofili-mistanke. Måske er det derfor ikke mindst dennes gruppes nævnte vidnesbyrd om deres relationer til egne børn og børnebørn, der illustrerer, at frygt for pædofili og pædofilianklage er et fænomen, som har en vis udbredelse i samfundet og en evne til at trænge dybt ind i menneskers inderste tanke- og følelsesliv. Samtidig er retningslinjerne i daginstitutionerne et udtryk for, at frygt for pædofili og

15 15 pædofilianklage kan resultere i praksisændringer på institutionelt plan i det danske samfund. Undersøgelsen vidner således samlet set om, at en mulig mentalitetsændring er på færde på samfundsplan som følge af den store fokus på pædofili i samfundet.

16 Konklusion Der er i undersøgelsen både tal og kommentarer, der vidner om, at frygt for pædofili eller pædofilianklage ikke nødvendigvis fylder i nævneværdig grad for en gruppe af deltagerne. Ligeledes er der spørgsmål i undersøgelsen eller grupper af deltagere, som man kunne have ønsket sig en større svarprocent på. F.eks. er svarprocenten fra de mandlige pædagogmedhjælpere fra FOA, som ikke mindst er blandt de udsatte i forhold til undersøgelsens emne, ikke nær så stor som forventet. Alligevel rummer undersøgelsen påfaldende tal og markante kommentarer, der gør det legitimt at antage, at frygt for pædofili og pædofilianklage har en vis udbredelse i samfundet og kan påvirke mennesker betydelig, herunder ikke mindst børneprofessionelle og mænd - og allermest børneprofessionelle mænd. Netop hvad angår praksis i dagsinstitutioner, finder vi, at undersøgelsen rejser en række vigtige spørgsmål. Undersøgelsen peger på, at retningslinjer til forebyggelse af pædofili og falsk pædofilianklage efter al sandsynlighed er et udbredt fænomen i danske daginstitutioner. Undersøgelsen rejser spørgsmålet om, hvad sådanne ændringer betyder for børns udviklingsmiljø og plejen af og omsorgen for dem. Hvad betyder det f.eks. for børnene, at det pædagogiske personale holder fysisk afstand til dem eller er to om at skifte dem? Undersøgelsen rejser endvidere spørgsmålet om, hvad retningslinjerne betyder for den pædagogiske praksis og for det pædagogiske personale - herunder ikke mindst mændene og deres psykiske arbejdsmiljø og værdi på arbejdspladsen. Hvad betyder det f.eks. på sigt, hvis mænd ikke længere kan varetage alle opgaver i en institution? Vi finder derfor, at denne undersøgelse kalder på en ny undersøgelse, som går i dybden med retningslinjerne på området i danske daginstitutioner. Forskerholdet vil derfor gennemføre en sådan retningslinjeundersøgelse (se afsluttende note).

17 Note 2012: Retningslinjeundersøgelse 2012 Forskerne Karen P. Munk og Else-Marie Buch Leander, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, og Per Lindsø Larsen, Aarhus Universitetshospital, gennemførte i 2012 en stor undersøgelse i danske daginstitutioner af retningslinjerne til forebyggelse af dels overgreb på børn, dels falsk mistanke mod personalet om overgreb på børn. Undersøgelsen var økonomisk støttet af SL s og BUPL s Forsknings- og Udviklingsfond. Rapporten over Retningslinjeundersøgelsens resultater kan findes på forskningsgruppens hjemmeside: Den kan ligeledes findes på SL's og BUPL's Forsknings- og Udviklingsfonds hjemmeside:

18 Udvalgte citater fra spørgeskemaundersøgelsen 7.1/ Deltagere fra befolkningsgruppen Kvinde, 30 år, befolkningsgruppen: Har selv børn og må indrømme, at jeg ikke er særlig glad for/tryg ved mandlige pædagoger. Er ekstra opmærksom, når mine børn er sammen med dem. Kvinde, 41 år, befolkningsgruppen: Den øgede opmærksomhed og risikoen for at blive uberettiget anklaget påvirker. Det er positivt for børnene, at de ikke længere er så nemme ofre, men man tænker sig uhyggeligt meget om I omgangen med både egne og andres børn, og der opstår nemt en unaturlig distancering. Ligeledes er angsten for anklager om incest også noget, der påvirker bade min man dog mig selv. Vi har dyb medfølelse for lærere og pædagoger. Mand, 42 år, befolkningsgruppen: ( ) Hvis mine børn f.eks. har venner med hjemme, undgår jeg helst at være alene med dem. Hvis de har brug for hjælp på toilettet, kalder jeg på min kone. Jeg synes det er en ekstremt sørgelig udvikling. Mænd som holder af børn mistænkes for forfærdelige lyster og forbrydelser. Vi tør dårligt lege med vores egne børn, hjælpe dem I badet eller tørre dem bagi. ( ) Jeg anstrenger mig for ikke at blive smittet med mistro til andre. Jeg vil ikke deltage i massehysteriet! Mand, 62 år, befolkningsgruppen: Selv om jeg ingen pædofile tendenser har overhovedet, er jeg betænkelig ved at hjælpe mit barnebarn på 2 år, en dreng, på toilettet. Især når det gentages i medierne, at de fleste overgreb mod børn foretages af familiemedlemmer. Ved at undgå enkelte mistænkelige situationer med børn kan man jo holde sig selv uden for mistanke. Mand, 27 år, befolkningsgruppen: Har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper, og det blev hurtigt en vane at skifte børnene for åben dør. Vi fik også ved ansættelsen at vide, at vi skulle passe på os selv og ikke sætte os i situationer, som kunne misforståes. ( ) Er lige selv blevet far og tænker nok over det, når han skal aftsted til og i institution og passes.

19 19 Mand, 61 år, befolkningsgruppen: Hjælper I en fodboldklub som træner. Børnene er piger i alderen 14/16 år, er sammen med min datter, 21, om opgaven. Ser ingen problemer, hvor jeg er. Mand, 51 år, befolkningsgruppen: Uden at vide det helt bestemt, er det mit indtryk, at fokus er øget væsentligt. Jeg ville ikke bryde mig om at arbejde som mandlig pædagog. Jeg har kendt en mand, der gennem mange år var træner for foldbolddrenge. Manden var af den gamle skole. Han krævede, at drengene gik i bad efter træning. Manden er ikke træner længere, fordi en enkelt forælder misforstod situationen. Synd for drengene. Mand, 53 år, befolkningsgruppen: Bekendte/ kolleger er betænkelige/ udsatte for ubehagelige hentydninger i forbindelse med deres engagement i ungdomssportslige aktiviteter. Nogle er endog ophørt i deres engagement af denne årsag. Mand, 31 år, befolkningsgruppen: Jeg mener at det hele grunder i uvidenhed og en medieskabt frygt og at vi som befolkning er for dårlige til at tale med hinanden om disse ting. Det er et tabu. Mvh far til 2 piger 7.2/ Deltagere fra BUPL Kvindelig pædagog, 32 år, SFO: Mistænksom er meget værdiladet, men skærpet opmærksomhed på kolleger det er mere sandfærdigt. Kvindelig pædagog, 38 år, aldersint. inst.: I situationer, hvor handlingen kan misforstås vil jeg have en kollega i samme rum. Kvindelig pædagog, 47 år, vuggestue: Vi har snakket en del om emnet på personalemøder og har indført en politik med åbne døre til f.eks. puslerum. I et nyindrettet motorikrum har vi glasdør. Vi vil dermed vise at der ikke foregår noget som ikke alle må se. Kvindelig pædagog, 49 år, SFO: Jeg som kvinde føler ikke at jeg er i risikogruppe for mistænkeliggørelse. Til gengæld kigger jeg mere på de mandlige kolleger end tidligere.

20 20 Kvindelig pædagog, 52 år, vuggestue: Den ændrede adfærd kommer især til udtryk, når et barn skal skiftes. Hvis jeg er alene på badeværelset m. barnet, lader jeg altid døren være åben, selvom det ikke er hensigtsmæssigt fordi andre børn kravler derud og ex. plasker i toiletterne osv. Tænker meget over aldrig at kysse et barn eller lade et barn kysse mig. Er meget bevidst om at tale m. især de mandlige medhjælpere om hvilke forholdsregler de kan ta, i forsøg på at undgå en mistanke el. anklage. Kvindelig pædagog, 45 år, vuggestue, børnehave: ( ) Jeg har oplevet at reaktionerne af forældrene i vuggestuen kan være anderledes, når vi har ansat en mandlig vikar i en sygeperiode. Kvindelig pædagog, 24 år, børnehave: Den øgede fokus skaber øget mistro samt øget usikkerhed i det daglige arb. Men den øgede fokus har vist sig at være nødvendig. Kvindelig pædagog, 36 år, børnehave: Synes kun at tankerne omkring pædofili er sporadiske. Det er kun v. toilet hjælp at jeg har ændret adfærd. Ellers ikke!! Kvindelig pædagog, 38 år, aldersint. inst.: Det fylder ikke det store i dagligdagen, men jeg tænker mere over at jeg ikke klapper børnene bagi, i leg. Jeg afholder mig dog ikke fra at give krammere når børnene har brug for det. Kvindelig pædagog, 49 år, SFO: Jeg er leder. Når jeg ansætter en mand sørger jeg for at han passer på sig selv, på den måde, at jeg præsenterer ham for risikoen for anklager, så han vurderer sin praksis. Ud fra hans tanker og svar, vurderer jeg min rolle og mine råd til ham. Men det er svært ikke at må vise 100% tillid til mennesker, man ønsker skal yde en 100% engageret arbejdsindsats. Jeg har svært ved at bede om børneattesten, - men må jo gøre det! Kvindelig pædagog, 45 år, aldersint. inst.: Ved godt at kvinder også kan være pædofile, men mener hovedsageligt at det er mine mandlige kolleger, der mærker det øgede fokus. Selv er jeg blevet mere opmærksom på at sikre mine mandlige kolleger ikke havner i situationer hvor der kan være grundlag for mistanke. For mig er det meget vigtigt at hele dette emne ikke fører til at vi undgår kropskontakt med børnene (især i arbejdet med de mindre børn).

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere