Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat"

Transkript

1 Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 4. Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter, herunder præsentation af en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter. 5. Indkomne forslag. 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent, gebyrer, kørepenge, diæter og honorarer til oldermanden og bestyrelsen. 7. Fastlæggelse af indskud. 8. Valg af oldermand for en 4-årig periode (udgår, da oldermanden blev valgt i 2010). 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 2-årig periode. På valg er Tim Gedsø og Per Hermansen. Tim Gedsø modtager genvalg. Per Hermansen genopstiller ikke. Valg af suppleanter for en 1-årig periode. 10. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden er født repræsentant. 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. Kritiske revisorer på valg: Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Schannong og Henrik Grage. Valg af suppleant for en 1-årig periode. 12. Valg af repræsentant til Foreningen for Kirkegårdskultur for en 2-årig periode (udgår, da Steen Jensen blev valgt i 2011). 13. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Oldermanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Niels Nielsen fra Dansk Byggeri blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget og Niels Nielsen takkede for valget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede: - at generalforsamlingen ved mail af 27. april 2012 var indkaldt i henhold til vedtægtens 10 med det fastsatte varsel på mindst 28 dage, samt at generalforsamlingen holdes i 2. kvartal. 1

2 - at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet de beslutninger der skulle træffes på generalforsamlingen, jf. vedtægtens 12, træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten læste vedtægternes 12, stk.2, 1. afsnit, op: Generalforsamlingen træffer selv beslutning om, hvem der udover medlemmerne skal være adgangsberettigede og/eller taleberettigede. Bestyrelsen foreslog at generalforsamlingen er åben, men at kun personmedlemmer gives taleret. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag. 2. Oldermandens beretning Oldermanden aflagde beretning for generalforsamlingen: Velkommen til alle medlemmer og gæster som er fremmødt her i dag i Kolding til Stenhuggerlaugets årlige Generalforsamling. Jeg håber vi får nogle gode timer sammen med interessante debatter omkring vores fag og vores fremtid. Det er nu 2 år siden, at jeg på Havreholm Slot blev valgt til posten som Oldermand i Stenhuggerlauget. Siden da har bestyrelsen og jeg arbejdet målrettet indenfor en lang række områder. Første Prioritet var skolen, som på daværende tidspunkt havde store problemer. Jeg føler at vores arbejde t med uddannelse og skolen er ved at bære frugt, og at vi på dette område allerede er kommet langt. En ny faglærer er tiltrådt og skolen har fået et andet engagement og drivkraft end tidligere. Netop nu er vi i det lokale Uddannelses udvalg i gang med et sundhedstjek på vores uddannelse, således at en faglært stenhugger altid har kompetencer og faglighed til at løse de opgaver, som der efterspørges af mestre og ikke mindst vores kunder. Vi skal være specialisten den professionelle fagmand, som folk går til, når de har brug for en natursten, hvad enten det er gravsten, restaurering eller mere industrielle produkter eller halvfabrikata til byggeindustrien eller leverancer til offentlige byrum. Dette er og vil altid vigtigt også i tider som disse. Jan Hemmsen vil under handlingsplanerne gennemgå de nærmere detaljer omkring dette. Som jeg nævnte i min beretning sidste år lever vi i en tid med forandringer. Forandringernes tid synes at fortsætte, og også i Danmark kan vi alle sammen på den ene eller den anden måde mærke, at krisen i det store udland også påvirker os herhjemme på vore breddegrader. Dette kan give mange af os nye udfordringer i forhold til den dagligdag vi befinder os i, og til måden vi løser vore opgaver på. Der bliver utvivlsomt også fra vore kunder stillet krav om, at vi kan løse anderledes opgaver, end dem vi måske traditionelt håndterer. Stenhuggerlauget ser i den forbindelse sig selv som en aktiv medspiller i processen, og vi ønsker at medvirke til at alle medlemmer kan have et fornuftigt og godt fundament for at videreudvikle hver deres forretning, og være klædt på til at kunne håndtere morgendagens opgaver. Nyligt afdøde Mærsk Mckinney Møller udtrykte det således: Den, der driver sin forretning som i går, lever måske ikke i morgen! 2

3 Dette skal vi have med i tankerne, når vi vælger hvilken vej vi ønsker at gå! Når vi kigger på industri og håndværk må vi konstatere, at det særligt indenfor teknologi sker rigtig meget i disse tider! Det går stærkt det går rigtig stærkt og det hvad enten vi kan lide det eller ej. Set i lyset af dette, har Bestyrelsen og jeg derfor taget initiativ til, at der arbejdes målrettet mod en væsentlig bedre profilering af Stenhuggerlauget med en mere inspirerende hjemmeside. Hensigten er aktivt at markedsføre os som en landsdækkende organisation med medlemmer indenfor alle områder af stenbranchen. I første omgang er der særligt gravstensforretningerne, som vil få et ekstra kvalitetsløft, men det er hensigten at de øvrige medlemsgrupper selvfølgelig også bliver tilgodeset indenfor hver deres område. For Stenhuggerlauget er denne investering bestemt ikke uvæsentlig, men den er nødvendig. Nødvendig for at være synlige i verden som den er i dag, nødvendig for tydeligt at kommunikere med vore kunder, nødvendigt for at vi fortsat har ordre i fremtiden! Under handlingsplanerne vil vor nye konsulent Robert Pajor i detaljer forklare nærmere om, hvad det nye tiltag indeholder og betyder for den enkelte og hvad det præcist er, bestyrelsen har bedt generalforsamlingen om at tage stilling til i dag. I det forgangne år måtte vi konstatere en tilbagegang på 1 medlem. Dette er udmeldelserne fra forrige år, hvor vor tidligere Oldermand Stig Andersen med Raadvad Stenhuggeri, Aalbæk Gravstensforretning og Kolds Stenhuggeri. Af nye medlemmer har vi i 2011 kunne byde velkommen til S.A. Granit og Nordisk Granitimport, og en særlig velkomst skal lyde til disse. Stenhuggerlauget s studietur har været plaget af få tilmeldinger, og jeg vil gerne efterlyse nogle gode forslag til destinationer, som kan give en god bred opbakning blandt medlemmerne. Særligt efterlyser jeg et prisniveau, som turen skal koste, samt nogle gode destinationer. Lad os nu få nogle gode forslag på bordet, så vi kan komme af sted! Jeg har taget initiativ til, at vi sammen med Danske Byggematerialer, som også er en sektion i Dansk Byggeri, kan deltage i deres studietur til Madrid i slutningen af september. Der er her lagt op til et spændende program, og med mange deltagere fra byggebranchen kan dette forhåbentlig bidrage til en både god stemning og et godt netværk. I oktober var jeg i Farum for at overrække Naturstensprisen til Henning Larsen Arkitekter for et fantastisk smukt og gennemført byggeri af Scandinavian Golf Club. Det var vitterlig ikke sparet på noget, og resultatet er da også en unik bygning i en særlig høj kvalitet. Det var et rigtig godt arrangement, og jeg kan kun opfordre til at lægge vejen forbi, hvis man en dag er på de kanter i Nordsjælland. I starten af 2012 deltog Stenhuggerlauget igen i markedsføring en af vort fag ved DM i Skills, som også denne gang blev afholdt i Odense Kongrescenter. Også i år var messen og vor stand godt besøgt, og jeg vil igen rette en stor tak til Henrik Vang Olsen og mestre, som aktivt deltog i at gøre vores stand til en succes. Udover selve synligheden af Stenhuggerlauget på messen, synes Bestyrelsen med deltagelsen at vi aktivt har vist unge, at Stenhuggerfaget også er en mulighed for en god uddannelse. Ved DM i Skills afholdt vi ligeledes medlemsmøde. En veloplagt Formand fra Danske Bedemænd kom her med et interessant indlæg omkring deres forretning og samspillet mellem stenhuggere og bedemænd i dag og i fremtiden. Dette gav anledning til en længere snak, bl.a. omkring Apps, 3

4 altså applikationer til Smartphones og Ipads, som bedemændene efterlyser. Jeg fornemmer at bedemændene teknologisk er langt fremme, og har et ønske om at fortsætte og viderebygge deres teknologiske platform i dialogen med deres kunder. Dette er således helt i tråd med det initiativ, som bestyrelsen og jeg nu har iværksat omkring Stenhuggerlauget s mere aktive profil på nettet. Sidste år etablerede vi Erfa-grupper indenfor Stenhuggerlauget, og der er i det forgangne år afholdt en del møder i erfagruppen for Gravsten og Monumenter, samt erfa-gruppen for Naturstensimport/CSR. Det er mit ønske, at vi fortsat skal udbygge Erfa-grupperne i det kommende år, som lokalafdelinger under lauget, med udgangspunkt i den forretningsmæssige vinkel. Samtale fremmer forståelsen, og udveksling af ideer og erfaring på kryds og tværs, bidrager til at vi sammen kan løse de opgaver og udfordringer, vi alle sammen står overfor. Sally Kelbøl vil efter min beretning orientere omkring arbejdet i Erfa-gruppen gravsten. I Erfagruppen for Naturstensimport arbejder vi fortsat med udarbejdelse af et sæt Fællesbetingelser for Naturstensimport med afsæt i CSR. Baggrunden herfor er de mange forskelligartede krav, som vi i den industrielle gren af branchen møder, og som kræver mange resurser at løse. Senest er også bæredygtighed kommet endnu mere på dagsordenen i denne erfagruppe, og dette vil således også blive en del af de fællesbetingelser, som bliver udarbejdet i tæt samarbejde med Dansk Byggeri, som har flere dygtige medarbejdere netop indenfor dette felt. I starten af maj måned var jeg til repræsentantskabsmøde i Dansk Byggeri i København. Igen var det et meget professionelt arrangement, og undervejs var der indlæg af bl.a. Energiministeren, som meget veloplagt fortalte omkring netop bæredygtighed og regeringens ønsker for fremtiden omkring dette. Der er ingen tvivl om, at der her er et stærkt ønske om mere bæredygtige leverancer, og dette vil givetvis også påvirke vores hverdag i forhold til de ydelser, som efterspørges af vore kunder, og ikke mindst dokumentationen herfor. Derfor er arbejdet indenfor CSR og bæredygtighed vigtigt, og noget jeg vil prioritere i det kommende år, så Stenhuggeerlaugets medlemmer også indenfor dette område er ordentligt klædt på! D. 12. Maj var jeg med til åbningen af Skt. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde, som Sally Kelbøl havde arrangeret. Stenhuggerlauget og flere medlemmer har her frem til slutningen af 2013 en flot disponering af nytænkning indenfor monumenter, og var fremkommet med 30 forskellige bud på, hvordan en gravsten kan se ud! Det var i det hele taget en god dag, selvom vejrguderne bestemt ikke var med os. Den efterfølgende omtale i medierne har været rigtig god, og sat skub i debatten omkring, hvad et gravminde kan og bør indeholde og begrebet kvalitet. Og her skal vi være vakse ved havelågen: for lige gyldigt hvad vi beskæftiger os med, skal vi altid huske kvalitet som en fast ingrediens i det, vi foretager os. Vi skal lytte til kunden, forstå kunden og rådgive kunden, ligegyldigt om vi håndhugger sandsten eller gravsten, eller får færdigforarbejdede varer hjem fra nær- eller fjern. Kvalitet kan og bør stadig være et væsentligt element. Det er det, vi skal bygge videre på, og det vi skal overleve på. Tak for jeres opmærksomhed! Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev vedtaget med applaus. 4

5 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab Robert Pajor fremlagde årsregnskabet for Resultatet blev et lille overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. De største afvigelser på hovedposterne var; - Lavere kontingentindtægter hvor man havde budgetteret med kr. og fået kr. i kontingentindbetalinger. - lavere omkostninger til medlemsvalgte hvor man havde budgetteret med kr. i og brugt kr. - Lavere kontoromkostninger hvor man havde budgetteret med kr. og brugt kr. - Højere omkostninger til bidrag og tilskud hvor man havde budgetteret med kr. og brugt kr. Der var et spørgsmål fra salen til en renteudgiftspost på kr. Hovedparten af beløbet skyldes et kurstab på og kr. hidrørte fra rentebetaling på en mellemregningskonto hos Dansk Byggeri hvor lauget har en kredit på ca kr. Bestyrelsen vil bringe kreditten i 0 ved at overføre kontanter fra laugets konto i Danske Bank hvor der står godt kr. Generalforsamlingen godkendte derefter årsregnskabet. 4. Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter, herunder præsentation af en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter Oldermanden fortalte om laugets planlagte aktiviteter: - Studietur til Madrid. Lauget har i år sluttet sig til Danske Byggematerialers studietur, som går til Madrid. Det giver større sikkerhed for, at nok deltagere tilmelder sig så turen kan blive til noget. Samtidig vil der blive lavet et skræddersyet fagligt program til stenhuggerne hvis der er tilmeldinger nok til at danne en stenhuggergruppe. Oldermanden hører gerne forslag og idéer til hvor en studietur skal gå hen, hvad indholdet skal være og især hvilken pris deltagerne er villige til at betale. - Medlemsmøder. Lauget organiserer både Erfagruppemøder og et medlemsmøde er også på programmet. Forslag til indhold og indslag f.eks. fra en ekstern ligesom bedemændene ved sidste medlemsmøde er meget velkomne. - Internationalt samarbejde om efteruddannelse med LearnMark. Lauget og LearnMark har i fælleskab søgt om EU-midler til støtte af internationale efteruddannelsesforløb for stenhuggere. Hvis pengene bevilges kan bestyrelsen og medlemmerne indstille personer til et internationalt efteruddannelsesophold, som der så vil blive givet tilskud til fra midlerne. Man vil f.eks. kunne sende stenhuggeruddannelsens faglærer af sted. - Mærkningsordningen. Erfagruppen for naturstensimport arbejder på en mærkningsordning i samarbejde med Henriette Thuen, som er Dansk Byggeris CSR ekspert. Formålet er at synliggøre virksomhedernes arbejde med CSR. - Samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter. Lauget vil investere noget af egenkapitalen i dette projekt for at give alle stenhuggerne inden for gravsten et kvalitetsløft. Udviklingen kan ikke vendes og der er ingen tvivl om, at der kun vil komme mere konkurrence på internettet. Her skal Stenhuggerlauget også være synligt. Lauget betaler for etableringen, men 5

6 driften og markedsføringen skal de virksomheder som deltager selv betale. Det er vigtigt at dem der har direkte glæde af projektet også er med til at betale for det så er vi også sikre på, at der er opbakning til det inden vi bruger en masse penge på at lave en hjemmeside. - Naturstensprisen. Bestyrelsen har i år valgt at give naturstensprisen til Ole Hagen Arkitekter for byggeriet af det nye hovedkontor for OJD Trading i Solrød. Ole Hagen og bygherre har på særlig vis anvendt naturmaterialer og i særdeleshed natursten i byggeriet, og har formået at skabe et unikt byggeri af høj kvalitet. Sally Kelbøl fortalte om aktiviteterne i Erfagruppen for gravsten: Indlæg om udstillingen Sct. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde Lørdag de 14. maj 2012 åbnede Sct. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde en udstilling med nye gravsten/gravminder og anlæg. Gennem et rigtigt godt samarbejde med kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg over et lille årstid er det lykkedes Stenhuggerlauget at få en stor indflydelse på udstillingen, der løber frem til udgangen af 2014 og omfatter ca. 50 gravsteder, så der er tale om en hel afdeling af kirkegården, der er sat af til dette. Foruden 12 af Stenhuggerlaugets medlemmer der står for de 30 gravsteder udstiller 2 lokale stenhuggere, 1 billedskærer og en broncestøber, så det er langt overvejende sten fra vore medlemmer der er udstillet. Ideen og formålet med denne udstilling er at skabe nytænkning og dialog omkring gravminder. Udstillingen blev lørdag d. 14. maj 2012 åbnet af Domprovst Jens Arendt, der lykønskede alle med det fine resultat og udtrykte blandt andet ønsket om, at der også herfra vil ske en påvirkning af gravsætningen med anlæg og gravminder frem mod en spejling af vor tid, gerne med en større variation. Oldermand Ole Grage holdt en tale, hvori han ønskede Sct. Jørgensbjerg Kirkegård tillykke med udstillingen og takkede for det gode samarbejde med Kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg. Det blev også til ros til os medlemmer, der havde leveret de mange gravstene. Tak for rosen. Inden åbningen Der har været en fin omtale af udstillingen inden åbning der har været artikler i Landsbygraveren/FAKK et blad for gravere. I Kirkegården et blad for kirkegårdslederne der udkommer i 1600 eksemplarer. Ved åbningen i Roskilde dagblad og i boligavisen et tillæg hertil. Ved åbning Dansk Byggeris kommunikationsafdeling har udarbejdet en pressemeddelelse, som er blevet sendt Til Kristelig Dagblad, fagaviser, lokalaviser og lokal TV. Det har blandt andet resulteret i at Pia Damsgaard Bach der er journalist ved Berlinske Medier har bragt historien i Aabenraa Ugeavis, tillægget Tendens i Århus Stiftstidende, Ugeavisen Ringsted, Aabenraa ugeavis og Ugeavisen Struer. Artiklen vil sandsynligvis også blive brugt i andre udgivelser senere på året. TV stationen TV2 Lorry har også lavet en reportage, men ingen af os her har endnu set den. 6

7 I forbindelse med udstillingen har kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg fremstillet folder over hver enkel udstillers produkter, nogle udstillers foldere er med QR-koder andre uden og det er Peter Stavnsbjerg der sørger for den videre mangfoldiggørelse. Jeg har efterfølgende talt med kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg der oplyser, at folderne bliver taget og der går ofte mennesker i udstillingen og lader sig inspirerer et anlæg med gravsten er allerede lavet direkte som kopi. Fremadrettet vil nye gravstedsejere blive informeret om udstillingen gennem den information de får fra Sct. Jørgensbjerg kirkegård i forbindelse med dødsfald. Jeg føler det har givet os i Otterup en god inspiration at være med til at skabe denne udstilling. Vi har tidligere deltaget i lignende udstillinger; men ikke samlet under Stenhuggerlauget. Jeg mener, at vi netop ved at stå sammen om at deltage i sådanne arrangementer styrker Stenhuggerlauget og dermed os selv. Det kan give den enkelte forretning en rigtig god mulighed for også at promovere sig lokalt overfor de kirkegårde der naturligt falder ind under den pågældende forretnings geografiske område. Ved sådanne begivenheder kan vi samlet vise flaget og fremmer det gode håndværk. Samarbejdet giver os styrke, hvilket Erfagruppen også er et godt udtryk for. Tim Gedsø fortalte om efteruddannelseskurser på Learnmark i Horsens: - Lauget har talt med LearnMark om at starte tre forskellige efteruddannelseskurser i foråret om skrift, dekoration og den vanskellige samtale. Især det sidste emne om den vanskellige samtale er der et stort behov for blandt stenhuggere, som ikke er vant til at tage dialogen med pårørende om valg af gravsten. Kurserne er dog endnu ikke blevet til noget og samarbejdet med LearnMark er meget tungt da der ikke er meget fremdrift fra skolens side. Vi håber dog, at der kommer kurser op at stå til efteråret. Jan Hemmsen fortalte om uddannelserne: - Ser man tilbage på forløbet omkring uddannelserne kan man sige, at først var alt kaos. Nu er vi nået så langt, at skuden er vendt og retningen er sat. Men vi er ikke fremme ved målet. Vi er på vej. Nu har vi en ny lærer, som er engageret. Det er meget vigtigt. Der er stadig behov for efteruddannelse af vores lærer, men vi er fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden - Sundhedstjek på stenhuggeruddannelsen og stenteknikeruddannelsen. Det er et meget omfattende arbejde der er blevet sat i gang. Bekendtgørelsen bliver skrevet helt om. Der har været en brainstorming om indhold og formål og teksten bliver skrevet i et nyere og mere nutidigt sprog. - Stenteknikeruddannelsen for ufaglærte. De ufaglærte får mulighed for at tage en 2-årig uddannelse og får dermed papir på det de kan. Uddannelsen skal klæde dem på til at kunne læse en tegning og derefter arbejde videre selvstændigt med det projekt de er blevet sat til. Forventningen er at uddannelsen vil tiltrække både unge, men også ufaglærte som er i arbejde og gerne vil videreuddanne sig. Det er alt i alt godt i tråd med regeringens ambition om, at en større del af arbejdsstyrken skal uddannes. - Kvaliteten af uddannelserne. Uddannelserne har fået en ny lærer, Terry Meehan. Terry arbejder på at få mere af uddannelsen skemalagt. Han vil gerne planlægge prøver og have mere struktur i uddannelsen. Skolen skal ikke være afslapning mellem arbejdsperioderne hos mester. Det skal være omvendt. Der arbejdes med idéer om, at eleverne skal forberede sig på opgaver før de kommer på skole. Når de kommer på skolen kan de med det samme demonstrere deres 7

8 kundskaber inden for en disciplin og så kan man arbejde med at forbedre og finpudse deres evner under skoleopholdet. F.eks. overvejer man at slutte tidligere med at lære at arbejde fra ru overflader så der bliver mere tid til at arbejde fra bearbejdede emner. Derefter var der en del spørgsmål og kommentarer til uddannelserne: - Der blev spurgt om uddannelsen ville komme i udbud? - Ja, uddannelsen kommer i udbud, men der vil sandsynligvis ikke være andre skoler der byder på den. Det skyldes bl.a. at uddannelsen er afhængig af de midler der tildeles til skyggeelever. Midlerne følger kun med hvis Haslev frivilligt giver afkald på dem. - Filip Møller har hørt fra LearnMark at de vil søge uddannelsen hvis lauget støtter deres ansøgning. Budskabet var hermed bragt videre. Filip Møller læste et brev op fra en lærling som belyste nogle af de udfordringer der stadig var med uddannelsen. Lærlingen foreslog en ekstra lærer eller gæsteundervisere, da faglæreren ikke kan forlade eleverne på grundtrinnet og det betød, at elever der var længere henne i uddannelsen ofte stod uden undervisning. Samtidig var der også udfordringer med manglende og defekte maskiner og manglende midler til materialer. Skolen har fået mange chancer for at rette op og det må snart være tid til at slå en streg i sandet. - Jan Hemmsen bekræftede, at det var korrekt at der var udfordringer, men at man også skal være opmærksom på, at det det er svært at starte fra nulpunktet. Det er vigtigt at give skolen tid til at få rettet op på tingene. Samtidig skal lauget hele tiden følge skolen og presse på for at sikre fremdrift. Jan Hemmsen ville gerne have en kopi af brevet så man kunne bruge det i dialogen med skolen og sikre, at der blev fulgt op på tingene. - Henrik Grage mente også, at skolen havde fået mange chancer. Måske kan man sætte en dato for hvornår stregen skal slås. Det er godt at der er fremgang, men man kan måske stille krav til, at vi skal være i mål med uddannelsen til næste generalforsamling? - Ole Grage kunne erklære sig enig i, at skolen havde fået mange chancer. Men skyggeeleverne og de midler der følger med er en meget vigtig grund til at være forsigtig med at skifte skole. Det vil være en meget stor risiko at løbe på hele fagets vegne, hvis vi mister skyggeeleverne og den finansiering der følger med. - Filip Møller mente at risikoen var værd at løbe og opfordrede bestyrelsen til at mødes med undervisningsministeren for at argumentere for at skyggeeleverne skal følge med uddannelsen. - Jan Hemmsen foreslog, at man indkalder til et udvalg hvor alle interesserede kan deltage. Her kan man opstille de krav og ønsker der er til uddannelsen og så kan man gå til skolen med ønskerne. - Der blev stillet et forslag om at mestrene stillede op og bidrog med gæstelærere til skolen. - Tim Gedsø nævnte, at hans erfaringer med LearnMark omkring efteruddannelse ikke havde været positive. LearnMark vil have andre til at gøre deres arbejde for dem og de er heller ikke seriøst med på banen i forhold til stenhuggeruddannelsen. - Der blev spurgt om skolen planlægger at ansætte yderligere en lærer? - Jan Hemmsen har ikke hørt om det. Der har været gæstelærere på uddannelsen. I forhold til hele debatten om faglæreren og dennes kompetencer mindede Jan Hemmsen også om, at der har været to ansøgere til stillingen da den blev slået op. Af de to ansøgere var Terry klart den bedste. Så det 8

9 handler også om at være realistisk om hvem man kan tiltrække til stillingen når man tager højde for lønnen og skolens beliggenhed. - Filip Møller foreslog, at mestrene kunne bytte lærlinge med hinanden således, at de kunne blive lært op i de områder, som hver mester var specialiseret i. Robert Pajor præsenterede en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter: - Bestyrelsen har besluttet at sætte projektet i gang fordi flere og flere søger information på internettet inden de beslutter sig for en større investering. Det gælder også gravsten. Samtidig er der større og større konkurrence om kunderne på internettet fra store stenhuggervirksomheder, bedemænd, udenlandske leverandører af webgravsten og mange andre. - Derfor skal Stenhuggerlaugets stenhuggere også være synlige på internettet og det er vigtigt at fortælle kunderne, at en gravsten er et kvalitetsprodukt, at man får det bedste resultat ved at gå til dygtige fagfolk med lokalkendskab, og at man skal besøge en forretning så man kan se og røre stenen og få personlig rådgivning. - Formålet med hjemmesiden er: o At give potentielle kunder som skal købe en gravsten troværdig information om de overvejelser man bør gøre sig før, under og efter et køb af en gravsten. o At de værdier som Stenhuggerlaugets medlemmer står for, bliver formidlet til disse potentielle kunder. o At flest mulige af de potentielle kunder som besøger hjemmesiden tager kontakt til et eller flere af medlemmerne via telefon, eller personligt besøg i en gravstensforretning - Robert Pajor beskrev hjemmesidens overordnede form og indhold, projektplanen og den forventede økonomi bag projektet. - Projektet vil kun blive ført ud i livet, hvis det har generalforsamlingens opbakning og der også efterfølgende kommer så mange bindende tilsagn fra stenhuggere, så hjemmesiden kan vise et landsdækkende net af gravstensforretninger/filialer. - Stenhuggerlauget vil betale for hjemmesidens etablering og der budgetteres med kr. til at etablere hjemmesiden. - De deltagende virksomheder vil skulle bidrage med kr. om året pr. filial, som vises på hjemmesiden under Find din lokale stenhugger. 9

10 - Hvad får stenhuggerne ud af projektet? o En professionel hjemmeside, som matcher de bedste konkurrenter o Et markedsføringsbudget, som sikrer at vi er synlige når kunder leder efter information om gravsten o Hver deltagende stenhugger får et visitkort på nettet for hver af sine forretninger til en god pris. Det vil ikke mindst være en fordel for de stenhuggere, som ikke selv har en hjemmeside o Løbende udvikling og optimering af hjemmesiden efterhånden som vi får trafik og gør os erfaringer med hvad der virker o Flere kunder Der var en række spørgsmål og kommentarer til hjemmesideprojektet: - Det blev bemærket, at de samlede omkostninger var vel høje. - Sekretariatet vil gøre sit bedste for at holde omkostningerne så lavt som muligt. Samtidig er det også vigtigt at vi får et godt resultat ud af investeringen. Vi kan måske spare penge på f.eks. billeder ved at få del i de billeder, som allerede er blevet indkøbt af andre af laugets medlemmer. - Spørgsmålet blev rejst om vi havde brug for endnu en telefonbog? Der er jo allerede en medlemsliste på - Den nye hjemmeside adskiller sig fra en telefonbog og på flere måder: o Hjemmesiden skal varetage Stenhuggerlaugets overordnede interesser og gøre vores budskaber mere synlige på internettet. Vores budskaber er, at en gravsten er et kvalitetsprodukt, som man får rådgivning om og køber hos sin lokale stenhugger. Gravsten er ikke en metervare o Hjemmesiden henvender sig direkte til private forbrugere, som overvejer at købe en gravsten. Det er en anden målgruppe end som henvender sig til virksomheder og stenhuggere - Der blev spurgt om alle kan være med? - Alle medlemmer af Stenhuggerlauget kan være med, hvis de bidrager til drift og markedsføring af hjemmesiden. Virksomheder som ikke er medlemmer af lauget, kan ikke være med. - Robert Pajor spurgte om nogen kunne tænke sig at være med i referencegruppen? Referencegruppen deltager i udviklingen af hjemmesiden ved at give Robert Pajor fagligt input om hjemmesidens form og indhold. I referencegruppen deltager Sally Kelbøl, Jan Hemmsen, Peter Lund, Bent Næslev og Allan Lind Justesen. - Thomas Johansson meldte sig til referencegruppen. 10

11 Bestyrelsen ønskede at generalforsamlingen skulle tage stilling til om man skulle fortsætte med projektet og der blev stemt ved håndsoprækning: - 17 stemte for - Ingen stemte imod - 2 stemte hverken for eller imod Dermed blev det besluttet at projektet skulle fortsætte. 5. Indkomne forslag Der var blevet stillet et forslag. Bestyrelsen foreslog en ændring af 2. sætning i vedtægternes 16, Regnskab og revision fra følgende formulering; til følgende formulering; Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den af Dansk Byggeri valgte statsautoriserede revisor samt den af Lauget valgte kritiske revisor. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to af Lauget valgte kritiske revisorer. Hvis der ikke er to kandidater til posterne som kritiske revisorer, kan generalforsamlingen vælge alene at udpege en kritisk revisor, som vil revidere regnskabet. Generalforsamlingen kan udpege en revisorsuppleant. Oldermanden motiverede forslaget. Dansk Byggeris økonomiafdeling udarbejder Stenhuggerlaugets årsregnskab og den statsautoriserede revisors eneste funktion er at kigge igennem og skrive under. Det koster lauget kr., som man gerne vil spare. Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning: - 18 stemte for - Ingen stemte imod - 1 stemte hverken for eller imod Dermed blev forslaget vedtaget og laugets vedtægter vil blive ændret så snart Dansk Byggeris bestyrelse har godkendt ændringen. 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent, gebyrer, kørepenge, diæter og honorarer til oldermanden og bestyrelsen. Oldermanden præsenterede laugets budget for 2012 og 2013, samt et revideret budget for

12 Da hjemmesideprojektet havde fået generalforsamlingens støtte vil der komme en større udgiftspost allerede i 2012 til etablering af hjemmesiden. Den ønskede bestyrelsen at udgiftsføre i ét hug i 2012, så vi er tilbage i normal økonomisk gænge i Det vil betyde et budgetteret underskud i 2012 på kr. og et budgetteret overskud i 2013 på kr. Det blev kommenteret, at der var budgetteret med kr. til revisor i Da denne udgift nu ikke finder sted vil resultatet forventeligt blive kr. bedre i Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet, som blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog at kontingenter, gebyrer, kørepenge og diæter, samt indskud forblev uændrede, som anført nedenfor: Kontingent (virksomhed inkl. 1 repræsentant): Personmedlem: Indskud: Oldermands honorar: Kørepenge og diæter: kr./år kr./år 0 kr kr./år Følger Dansk Byggeris retningslinjer Generalforsamlingen godkendte forslaget om at kontingenter, gebyrer, kørepenge og diæter, samt indskud blev fastholdt på det samme niveau som i Fastlæggelse af indskud Se forrige dagsordenspunkt. 8. Valg af oldermand for en 4-årig periode Punktet udgik da oldermanden blev valgt i Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 2-årig periode Dirigenten gennemgik hvem der var på valg i år. På valg var Tim Gedsø og Per Hermansen. Tim Gedsø modtog genvalg. Per Hermansen genopstillede ikke. Oldermanden indstillede Thomas Johansson fra Naturstensgruppen til den ledige plads efter Per Hermansen. Thomas Johansson repræsenter en virksomhed med aktiviteter inden for både gravsten og industri. Samtidig tilhører han den yngre generation. Dirigenten spurgte om der var andre kandidater? Peter Michael Jensen indstillede Thomas Neumeyer fra Neumeyers Sten- og Billedhuggeri til bestyrelsen. Thomas Neumeyer er en repræsentant for det klassiske stenhuggerfag og dermed en god afløser for Per Hermansen. 12

13 Derefter foretog generalforsamlingen skriftlig afstemning om, hvem der skulle være i bestyrelsen. Hvert medlem skrev navnene på de to personer, som de ønskede i bestyrelsen. Resultatet af afstemningen var: - Tim Gedsø fik 17 stemmer - Thomas Johansson fik 14 stemmer - Thomas Neumeyer fik 7 stemmer Dermed blev Tim Gedsø og Thomas Johansson valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Thomas Neumeyer blev indstillet som suppleant til bestyrelsen og blev valgt for en 2-årig periode. 10. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden er født repræsentant Dirigenten forklarede at Stenhuggerlauget kan vælge to repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden indstillede, at vise-oldermanden blev laugets anden repræsentant. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Da vice-oldermanden først udpeges af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen kunne der af formelle grunde endnu ikke sættes et navn på den anden repræsentant. 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode Efter vedtagelsen af bestyrelsens forslag kunne man nu vælge to kritiske revisorer og eventuelt en suppleant. Bestyrelsen foreslog genvalg af Anders Schannong og Henrik Grage. Anders Schannong og Henrik Grage blev valgt til posterne som kritiske revisorer. Der var ingen kandidater til posten som revisorsuppleant. 12. Valg af repræsentant til Foreningen for Kirkegårdskultur for en 2-årig periode Punktet udgik da Steen Jensen var blevet valgt til hvervet i Steen Jensen aflagde beretning for bestyrelsen om året der var gået. Steen Jensen har aktivt repræsenteret lauget i Foreningen for Kirkegårdskultur i mange forskellige sammenhænge, bl.a.: - 50 års fødselsdagsreception for foreningens formand, Elof Vestergaard - Årsmødet i Silkeborg - Gravstensudstillingen i Roskilde Steen efterlyser medkombattanter, som kan deltage i arrangementer og tale stenhuggernes sag. Bedemændene breder sig og vil også have indflydelse på kirkegårdene. Det samme kan man sige om landskabsarkitekter, som kun tænker på terrænet og landskabet og vil bestemme hvordan gravstenene skal se ud, uden at vise de store hensyn til de efterladte og deres ønsker. Det tjener bestemt heller ikke stenhuggernes sag. 13

14 Der er sparetider på kirkegårdene, og det kan også presse stenhuggerne. Sparetider betyder øget brugerbetaling, som ofte fører til, at kirkegårdene indfører mindre gravsteder for at holde omkostningerne nede. Og mindre gravsteder betyder mindre gravsten. Her er der brug for, at åbne kirkegårdenes øjne for, at det ikke handler om at få omkostningerne så langt ned som muligt, men om at give brugerne det de efterspørger. Der er gode muligheder for at gøre sin indflydelse gældende ved at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Og det er som regel ikke svært at blive valgt ind. Steen kunne også fortælle, at foreningen planlagde at genoptrykke arkitekt Exners bog om kirkegårde. Det var et arbejde, som Steen vil deltage i, så Stenhuggerlauget får sit fingeraftryk med i udgivelsen. 13. Eventuelt Dirigenten spurgte om der var kommentarer under dette punkt hvor alt kan diskuteres og intet kan besluttes. Filip Møller fortalte, at han havde oplevet meget lange leveringstider på bestillinger fra Bornholms Granit. Filip har en bestilling fra den 14. marts, som stadig ikke var blevet leveret næsten 3 måneder efter. Det var heller ikke længere muligt at bestille ubearbejdet paradis granit. Var der andre der havde oplevet noget tilsvarende? Tim Gedsø kunne nikke genkendende til, at der ikke længere blev leveret ubearbejdede sten. Men han havde bestilt sten og fået levering allerede 4-5 dage efter. Filip Møller spurgte til hvem der godkender lærepladser? Baggrunden for spørgsmålet var, at der efter sigende var en elev der stod i lære hos en ikke-faglært stenhugger. Uddannelsesudvalget godkender elevpladser og Jan Hemmsen ville gerne høre mere om den konkrete sag. Så vil den blive taget op. Derefter takkede oldermanden for god ro og orden under generalforsamlingen. Dirigent Niels Nielsen 14

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Dagsorden for ordinær generalforsamling jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter:

Dagsorden for ordinær generalforsamling jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: Dato: 3. juni 2010 Referat fra Stenhuggerlaugets ordinære generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 på Havreholm Slot, Hornbæk Dagsorden for ordinær generalforsamling jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter:

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen 1. Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-,

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere