Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat"

Transkript

1 Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 4. Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter, herunder præsentation af en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter. 5. Indkomne forslag. 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent, gebyrer, kørepenge, diæter og honorarer til oldermanden og bestyrelsen. 7. Fastlæggelse af indskud. 8. Valg af oldermand for en 4-årig periode (udgår, da oldermanden blev valgt i 2010). 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 2-årig periode. På valg er Tim Gedsø og Per Hermansen. Tim Gedsø modtager genvalg. Per Hermansen genopstiller ikke. Valg af suppleanter for en 1-årig periode. 10. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden er født repræsentant. 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. Kritiske revisorer på valg: Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Schannong og Henrik Grage. Valg af suppleant for en 1-årig periode. 12. Valg af repræsentant til Foreningen for Kirkegårdskultur for en 2-årig periode (udgår, da Steen Jensen blev valgt i 2011). 13. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Oldermanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Niels Nielsen fra Dansk Byggeri blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget og Niels Nielsen takkede for valget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede: - at generalforsamlingen ved mail af 27. april 2012 var indkaldt i henhold til vedtægtens 10 med det fastsatte varsel på mindst 28 dage, samt at generalforsamlingen holdes i 2. kvartal. 1

2 - at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet de beslutninger der skulle træffes på generalforsamlingen, jf. vedtægtens 12, træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten læste vedtægternes 12, stk.2, 1. afsnit, op: Generalforsamlingen træffer selv beslutning om, hvem der udover medlemmerne skal være adgangsberettigede og/eller taleberettigede. Bestyrelsen foreslog at generalforsamlingen er åben, men at kun personmedlemmer gives taleret. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag. 2. Oldermandens beretning Oldermanden aflagde beretning for generalforsamlingen: Velkommen til alle medlemmer og gæster som er fremmødt her i dag i Kolding til Stenhuggerlaugets årlige Generalforsamling. Jeg håber vi får nogle gode timer sammen med interessante debatter omkring vores fag og vores fremtid. Det er nu 2 år siden, at jeg på Havreholm Slot blev valgt til posten som Oldermand i Stenhuggerlauget. Siden da har bestyrelsen og jeg arbejdet målrettet indenfor en lang række områder. Første Prioritet var skolen, som på daværende tidspunkt havde store problemer. Jeg føler at vores arbejde t med uddannelse og skolen er ved at bære frugt, og at vi på dette område allerede er kommet langt. En ny faglærer er tiltrådt og skolen har fået et andet engagement og drivkraft end tidligere. Netop nu er vi i det lokale Uddannelses udvalg i gang med et sundhedstjek på vores uddannelse, således at en faglært stenhugger altid har kompetencer og faglighed til at løse de opgaver, som der efterspørges af mestre og ikke mindst vores kunder. Vi skal være specialisten den professionelle fagmand, som folk går til, når de har brug for en natursten, hvad enten det er gravsten, restaurering eller mere industrielle produkter eller halvfabrikata til byggeindustrien eller leverancer til offentlige byrum. Dette er og vil altid vigtigt også i tider som disse. Jan Hemmsen vil under handlingsplanerne gennemgå de nærmere detaljer omkring dette. Som jeg nævnte i min beretning sidste år lever vi i en tid med forandringer. Forandringernes tid synes at fortsætte, og også i Danmark kan vi alle sammen på den ene eller den anden måde mærke, at krisen i det store udland også påvirker os herhjemme på vore breddegrader. Dette kan give mange af os nye udfordringer i forhold til den dagligdag vi befinder os i, og til måden vi løser vore opgaver på. Der bliver utvivlsomt også fra vore kunder stillet krav om, at vi kan løse anderledes opgaver, end dem vi måske traditionelt håndterer. Stenhuggerlauget ser i den forbindelse sig selv som en aktiv medspiller i processen, og vi ønsker at medvirke til at alle medlemmer kan have et fornuftigt og godt fundament for at videreudvikle hver deres forretning, og være klædt på til at kunne håndtere morgendagens opgaver. Nyligt afdøde Mærsk Mckinney Møller udtrykte det således: Den, der driver sin forretning som i går, lever måske ikke i morgen! 2

3 Dette skal vi have med i tankerne, når vi vælger hvilken vej vi ønsker at gå! Når vi kigger på industri og håndværk må vi konstatere, at det særligt indenfor teknologi sker rigtig meget i disse tider! Det går stærkt det går rigtig stærkt og det hvad enten vi kan lide det eller ej. Set i lyset af dette, har Bestyrelsen og jeg derfor taget initiativ til, at der arbejdes målrettet mod en væsentlig bedre profilering af Stenhuggerlauget med en mere inspirerende hjemmeside. Hensigten er aktivt at markedsføre os som en landsdækkende organisation med medlemmer indenfor alle områder af stenbranchen. I første omgang er der særligt gravstensforretningerne, som vil få et ekstra kvalitetsløft, men det er hensigten at de øvrige medlemsgrupper selvfølgelig også bliver tilgodeset indenfor hver deres område. For Stenhuggerlauget er denne investering bestemt ikke uvæsentlig, men den er nødvendig. Nødvendig for at være synlige i verden som den er i dag, nødvendig for tydeligt at kommunikere med vore kunder, nødvendigt for at vi fortsat har ordre i fremtiden! Under handlingsplanerne vil vor nye konsulent Robert Pajor i detaljer forklare nærmere om, hvad det nye tiltag indeholder og betyder for den enkelte og hvad det præcist er, bestyrelsen har bedt generalforsamlingen om at tage stilling til i dag. I det forgangne år måtte vi konstatere en tilbagegang på 1 medlem. Dette er udmeldelserne fra forrige år, hvor vor tidligere Oldermand Stig Andersen med Raadvad Stenhuggeri, Aalbæk Gravstensforretning og Kolds Stenhuggeri. Af nye medlemmer har vi i 2011 kunne byde velkommen til S.A. Granit og Nordisk Granitimport, og en særlig velkomst skal lyde til disse. Stenhuggerlauget s studietur har været plaget af få tilmeldinger, og jeg vil gerne efterlyse nogle gode forslag til destinationer, som kan give en god bred opbakning blandt medlemmerne. Særligt efterlyser jeg et prisniveau, som turen skal koste, samt nogle gode destinationer. Lad os nu få nogle gode forslag på bordet, så vi kan komme af sted! Jeg har taget initiativ til, at vi sammen med Danske Byggematerialer, som også er en sektion i Dansk Byggeri, kan deltage i deres studietur til Madrid i slutningen af september. Der er her lagt op til et spændende program, og med mange deltagere fra byggebranchen kan dette forhåbentlig bidrage til en både god stemning og et godt netværk. I oktober var jeg i Farum for at overrække Naturstensprisen til Henning Larsen Arkitekter for et fantastisk smukt og gennemført byggeri af Scandinavian Golf Club. Det var vitterlig ikke sparet på noget, og resultatet er da også en unik bygning i en særlig høj kvalitet. Det var et rigtig godt arrangement, og jeg kan kun opfordre til at lægge vejen forbi, hvis man en dag er på de kanter i Nordsjælland. I starten af 2012 deltog Stenhuggerlauget igen i markedsføring en af vort fag ved DM i Skills, som også denne gang blev afholdt i Odense Kongrescenter. Også i år var messen og vor stand godt besøgt, og jeg vil igen rette en stor tak til Henrik Vang Olsen og mestre, som aktivt deltog i at gøre vores stand til en succes. Udover selve synligheden af Stenhuggerlauget på messen, synes Bestyrelsen med deltagelsen at vi aktivt har vist unge, at Stenhuggerfaget også er en mulighed for en god uddannelse. Ved DM i Skills afholdt vi ligeledes medlemsmøde. En veloplagt Formand fra Danske Bedemænd kom her med et interessant indlæg omkring deres forretning og samspillet mellem stenhuggere og bedemænd i dag og i fremtiden. Dette gav anledning til en længere snak, bl.a. omkring Apps, 3

4 altså applikationer til Smartphones og Ipads, som bedemændene efterlyser. Jeg fornemmer at bedemændene teknologisk er langt fremme, og har et ønske om at fortsætte og viderebygge deres teknologiske platform i dialogen med deres kunder. Dette er således helt i tråd med det initiativ, som bestyrelsen og jeg nu har iværksat omkring Stenhuggerlauget s mere aktive profil på nettet. Sidste år etablerede vi Erfa-grupper indenfor Stenhuggerlauget, og der er i det forgangne år afholdt en del møder i erfagruppen for Gravsten og Monumenter, samt erfa-gruppen for Naturstensimport/CSR. Det er mit ønske, at vi fortsat skal udbygge Erfa-grupperne i det kommende år, som lokalafdelinger under lauget, med udgangspunkt i den forretningsmæssige vinkel. Samtale fremmer forståelsen, og udveksling af ideer og erfaring på kryds og tværs, bidrager til at vi sammen kan løse de opgaver og udfordringer, vi alle sammen står overfor. Sally Kelbøl vil efter min beretning orientere omkring arbejdet i Erfa-gruppen gravsten. I Erfagruppen for Naturstensimport arbejder vi fortsat med udarbejdelse af et sæt Fællesbetingelser for Naturstensimport med afsæt i CSR. Baggrunden herfor er de mange forskelligartede krav, som vi i den industrielle gren af branchen møder, og som kræver mange resurser at løse. Senest er også bæredygtighed kommet endnu mere på dagsordenen i denne erfagruppe, og dette vil således også blive en del af de fællesbetingelser, som bliver udarbejdet i tæt samarbejde med Dansk Byggeri, som har flere dygtige medarbejdere netop indenfor dette felt. I starten af maj måned var jeg til repræsentantskabsmøde i Dansk Byggeri i København. Igen var det et meget professionelt arrangement, og undervejs var der indlæg af bl.a. Energiministeren, som meget veloplagt fortalte omkring netop bæredygtighed og regeringens ønsker for fremtiden omkring dette. Der er ingen tvivl om, at der her er et stærkt ønske om mere bæredygtige leverancer, og dette vil givetvis også påvirke vores hverdag i forhold til de ydelser, som efterspørges af vore kunder, og ikke mindst dokumentationen herfor. Derfor er arbejdet indenfor CSR og bæredygtighed vigtigt, og noget jeg vil prioritere i det kommende år, så Stenhuggeerlaugets medlemmer også indenfor dette område er ordentligt klædt på! D. 12. Maj var jeg med til åbningen af Skt. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde, som Sally Kelbøl havde arrangeret. Stenhuggerlauget og flere medlemmer har her frem til slutningen af 2013 en flot disponering af nytænkning indenfor monumenter, og var fremkommet med 30 forskellige bud på, hvordan en gravsten kan se ud! Det var i det hele taget en god dag, selvom vejrguderne bestemt ikke var med os. Den efterfølgende omtale i medierne har været rigtig god, og sat skub i debatten omkring, hvad et gravminde kan og bør indeholde og begrebet kvalitet. Og her skal vi være vakse ved havelågen: for lige gyldigt hvad vi beskæftiger os med, skal vi altid huske kvalitet som en fast ingrediens i det, vi foretager os. Vi skal lytte til kunden, forstå kunden og rådgive kunden, ligegyldigt om vi håndhugger sandsten eller gravsten, eller får færdigforarbejdede varer hjem fra nær- eller fjern. Kvalitet kan og bør stadig være et væsentligt element. Det er det, vi skal bygge videre på, og det vi skal overleve på. Tak for jeres opmærksomhed! Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev vedtaget med applaus. 4

5 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab Robert Pajor fremlagde årsregnskabet for Resultatet blev et lille overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. De største afvigelser på hovedposterne var; - Lavere kontingentindtægter hvor man havde budgetteret med kr. og fået kr. i kontingentindbetalinger. - lavere omkostninger til medlemsvalgte hvor man havde budgetteret med kr. i og brugt kr. - Lavere kontoromkostninger hvor man havde budgetteret med kr. og brugt kr. - Højere omkostninger til bidrag og tilskud hvor man havde budgetteret med kr. og brugt kr. Der var et spørgsmål fra salen til en renteudgiftspost på kr. Hovedparten af beløbet skyldes et kurstab på og kr. hidrørte fra rentebetaling på en mellemregningskonto hos Dansk Byggeri hvor lauget har en kredit på ca kr. Bestyrelsen vil bringe kreditten i 0 ved at overføre kontanter fra laugets konto i Danske Bank hvor der står godt kr. Generalforsamlingen godkendte derefter årsregnskabet. 4. Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter, herunder præsentation af en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter Oldermanden fortalte om laugets planlagte aktiviteter: - Studietur til Madrid. Lauget har i år sluttet sig til Danske Byggematerialers studietur, som går til Madrid. Det giver større sikkerhed for, at nok deltagere tilmelder sig så turen kan blive til noget. Samtidig vil der blive lavet et skræddersyet fagligt program til stenhuggerne hvis der er tilmeldinger nok til at danne en stenhuggergruppe. Oldermanden hører gerne forslag og idéer til hvor en studietur skal gå hen, hvad indholdet skal være og især hvilken pris deltagerne er villige til at betale. - Medlemsmøder. Lauget organiserer både Erfagruppemøder og et medlemsmøde er også på programmet. Forslag til indhold og indslag f.eks. fra en ekstern ligesom bedemændene ved sidste medlemsmøde er meget velkomne. - Internationalt samarbejde om efteruddannelse med LearnMark. Lauget og LearnMark har i fælleskab søgt om EU-midler til støtte af internationale efteruddannelsesforløb for stenhuggere. Hvis pengene bevilges kan bestyrelsen og medlemmerne indstille personer til et internationalt efteruddannelsesophold, som der så vil blive givet tilskud til fra midlerne. Man vil f.eks. kunne sende stenhuggeruddannelsens faglærer af sted. - Mærkningsordningen. Erfagruppen for naturstensimport arbejder på en mærkningsordning i samarbejde med Henriette Thuen, som er Dansk Byggeris CSR ekspert. Formålet er at synliggøre virksomhedernes arbejde med CSR. - Samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter. Lauget vil investere noget af egenkapitalen i dette projekt for at give alle stenhuggerne inden for gravsten et kvalitetsløft. Udviklingen kan ikke vendes og der er ingen tvivl om, at der kun vil komme mere konkurrence på internettet. Her skal Stenhuggerlauget også være synligt. Lauget betaler for etableringen, men 5

6 driften og markedsføringen skal de virksomheder som deltager selv betale. Det er vigtigt at dem der har direkte glæde af projektet også er med til at betale for det så er vi også sikre på, at der er opbakning til det inden vi bruger en masse penge på at lave en hjemmeside. - Naturstensprisen. Bestyrelsen har i år valgt at give naturstensprisen til Ole Hagen Arkitekter for byggeriet af det nye hovedkontor for OJD Trading i Solrød. Ole Hagen og bygherre har på særlig vis anvendt naturmaterialer og i særdeleshed natursten i byggeriet, og har formået at skabe et unikt byggeri af høj kvalitet. Sally Kelbøl fortalte om aktiviteterne i Erfagruppen for gravsten: Indlæg om udstillingen Sct. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde Lørdag de 14. maj 2012 åbnede Sct. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde en udstilling med nye gravsten/gravminder og anlæg. Gennem et rigtigt godt samarbejde med kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg over et lille årstid er det lykkedes Stenhuggerlauget at få en stor indflydelse på udstillingen, der løber frem til udgangen af 2014 og omfatter ca. 50 gravsteder, så der er tale om en hel afdeling af kirkegården, der er sat af til dette. Foruden 12 af Stenhuggerlaugets medlemmer der står for de 30 gravsteder udstiller 2 lokale stenhuggere, 1 billedskærer og en broncestøber, så det er langt overvejende sten fra vore medlemmer der er udstillet. Ideen og formålet med denne udstilling er at skabe nytænkning og dialog omkring gravminder. Udstillingen blev lørdag d. 14. maj 2012 åbnet af Domprovst Jens Arendt, der lykønskede alle med det fine resultat og udtrykte blandt andet ønsket om, at der også herfra vil ske en påvirkning af gravsætningen med anlæg og gravminder frem mod en spejling af vor tid, gerne med en større variation. Oldermand Ole Grage holdt en tale, hvori han ønskede Sct. Jørgensbjerg Kirkegård tillykke med udstillingen og takkede for det gode samarbejde med Kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg. Det blev også til ros til os medlemmer, der havde leveret de mange gravstene. Tak for rosen. Inden åbningen Der har været en fin omtale af udstillingen inden åbning der har været artikler i Landsbygraveren/FAKK et blad for gravere. I Kirkegården et blad for kirkegårdslederne der udkommer i 1600 eksemplarer. Ved åbningen i Roskilde dagblad og i boligavisen et tillæg hertil. Ved åbning Dansk Byggeris kommunikationsafdeling har udarbejdet en pressemeddelelse, som er blevet sendt Til Kristelig Dagblad, fagaviser, lokalaviser og lokal TV. Det har blandt andet resulteret i at Pia Damsgaard Bach der er journalist ved Berlinske Medier har bragt historien i Aabenraa Ugeavis, tillægget Tendens i Århus Stiftstidende, Ugeavisen Ringsted, Aabenraa ugeavis og Ugeavisen Struer. Artiklen vil sandsynligvis også blive brugt i andre udgivelser senere på året. TV stationen TV2 Lorry har også lavet en reportage, men ingen af os her har endnu set den. 6

7 I forbindelse med udstillingen har kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg fremstillet folder over hver enkel udstillers produkter, nogle udstillers foldere er med QR-koder andre uden og det er Peter Stavnsbjerg der sørger for den videre mangfoldiggørelse. Jeg har efterfølgende talt med kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg der oplyser, at folderne bliver taget og der går ofte mennesker i udstillingen og lader sig inspirerer et anlæg med gravsten er allerede lavet direkte som kopi. Fremadrettet vil nye gravstedsejere blive informeret om udstillingen gennem den information de får fra Sct. Jørgensbjerg kirkegård i forbindelse med dødsfald. Jeg føler det har givet os i Otterup en god inspiration at være med til at skabe denne udstilling. Vi har tidligere deltaget i lignende udstillinger; men ikke samlet under Stenhuggerlauget. Jeg mener, at vi netop ved at stå sammen om at deltage i sådanne arrangementer styrker Stenhuggerlauget og dermed os selv. Det kan give den enkelte forretning en rigtig god mulighed for også at promovere sig lokalt overfor de kirkegårde der naturligt falder ind under den pågældende forretnings geografiske område. Ved sådanne begivenheder kan vi samlet vise flaget og fremmer det gode håndværk. Samarbejdet giver os styrke, hvilket Erfagruppen også er et godt udtryk for. Tim Gedsø fortalte om efteruddannelseskurser på Learnmark i Horsens: - Lauget har talt med LearnMark om at starte tre forskellige efteruddannelseskurser i foråret om skrift, dekoration og den vanskellige samtale. Især det sidste emne om den vanskellige samtale er der et stort behov for blandt stenhuggere, som ikke er vant til at tage dialogen med pårørende om valg af gravsten. Kurserne er dog endnu ikke blevet til noget og samarbejdet med LearnMark er meget tungt da der ikke er meget fremdrift fra skolens side. Vi håber dog, at der kommer kurser op at stå til efteråret. Jan Hemmsen fortalte om uddannelserne: - Ser man tilbage på forløbet omkring uddannelserne kan man sige, at først var alt kaos. Nu er vi nået så langt, at skuden er vendt og retningen er sat. Men vi er ikke fremme ved målet. Vi er på vej. Nu har vi en ny lærer, som er engageret. Det er meget vigtigt. Der er stadig behov for efteruddannelse af vores lærer, men vi er fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden - Sundhedstjek på stenhuggeruddannelsen og stenteknikeruddannelsen. Det er et meget omfattende arbejde der er blevet sat i gang. Bekendtgørelsen bliver skrevet helt om. Der har været en brainstorming om indhold og formål og teksten bliver skrevet i et nyere og mere nutidigt sprog. - Stenteknikeruddannelsen for ufaglærte. De ufaglærte får mulighed for at tage en 2-årig uddannelse og får dermed papir på det de kan. Uddannelsen skal klæde dem på til at kunne læse en tegning og derefter arbejde videre selvstændigt med det projekt de er blevet sat til. Forventningen er at uddannelsen vil tiltrække både unge, men også ufaglærte som er i arbejde og gerne vil videreuddanne sig. Det er alt i alt godt i tråd med regeringens ambition om, at en større del af arbejdsstyrken skal uddannes. - Kvaliteten af uddannelserne. Uddannelserne har fået en ny lærer, Terry Meehan. Terry arbejder på at få mere af uddannelsen skemalagt. Han vil gerne planlægge prøver og have mere struktur i uddannelsen. Skolen skal ikke være afslapning mellem arbejdsperioderne hos mester. Det skal være omvendt. Der arbejdes med idéer om, at eleverne skal forberede sig på opgaver før de kommer på skole. Når de kommer på skolen kan de med det samme demonstrere deres 7

8 kundskaber inden for en disciplin og så kan man arbejde med at forbedre og finpudse deres evner under skoleopholdet. F.eks. overvejer man at slutte tidligere med at lære at arbejde fra ru overflader så der bliver mere tid til at arbejde fra bearbejdede emner. Derefter var der en del spørgsmål og kommentarer til uddannelserne: - Der blev spurgt om uddannelsen ville komme i udbud? - Ja, uddannelsen kommer i udbud, men der vil sandsynligvis ikke være andre skoler der byder på den. Det skyldes bl.a. at uddannelsen er afhængig af de midler der tildeles til skyggeelever. Midlerne følger kun med hvis Haslev frivilligt giver afkald på dem. - Filip Møller har hørt fra LearnMark at de vil søge uddannelsen hvis lauget støtter deres ansøgning. Budskabet var hermed bragt videre. Filip Møller læste et brev op fra en lærling som belyste nogle af de udfordringer der stadig var med uddannelsen. Lærlingen foreslog en ekstra lærer eller gæsteundervisere, da faglæreren ikke kan forlade eleverne på grundtrinnet og det betød, at elever der var længere henne i uddannelsen ofte stod uden undervisning. Samtidig var der også udfordringer med manglende og defekte maskiner og manglende midler til materialer. Skolen har fået mange chancer for at rette op og det må snart være tid til at slå en streg i sandet. - Jan Hemmsen bekræftede, at det var korrekt at der var udfordringer, men at man også skal være opmærksom på, at det det er svært at starte fra nulpunktet. Det er vigtigt at give skolen tid til at få rettet op på tingene. Samtidig skal lauget hele tiden følge skolen og presse på for at sikre fremdrift. Jan Hemmsen ville gerne have en kopi af brevet så man kunne bruge det i dialogen med skolen og sikre, at der blev fulgt op på tingene. - Henrik Grage mente også, at skolen havde fået mange chancer. Måske kan man sætte en dato for hvornår stregen skal slås. Det er godt at der er fremgang, men man kan måske stille krav til, at vi skal være i mål med uddannelsen til næste generalforsamling? - Ole Grage kunne erklære sig enig i, at skolen havde fået mange chancer. Men skyggeeleverne og de midler der følger med er en meget vigtig grund til at være forsigtig med at skifte skole. Det vil være en meget stor risiko at løbe på hele fagets vegne, hvis vi mister skyggeeleverne og den finansiering der følger med. - Filip Møller mente at risikoen var værd at løbe og opfordrede bestyrelsen til at mødes med undervisningsministeren for at argumentere for at skyggeeleverne skal følge med uddannelsen. - Jan Hemmsen foreslog, at man indkalder til et udvalg hvor alle interesserede kan deltage. Her kan man opstille de krav og ønsker der er til uddannelsen og så kan man gå til skolen med ønskerne. - Der blev stillet et forslag om at mestrene stillede op og bidrog med gæstelærere til skolen. - Tim Gedsø nævnte, at hans erfaringer med LearnMark omkring efteruddannelse ikke havde været positive. LearnMark vil have andre til at gøre deres arbejde for dem og de er heller ikke seriøst med på banen i forhold til stenhuggeruddannelsen. - Der blev spurgt om skolen planlægger at ansætte yderligere en lærer? - Jan Hemmsen har ikke hørt om det. Der har været gæstelærere på uddannelsen. I forhold til hele debatten om faglæreren og dennes kompetencer mindede Jan Hemmsen også om, at der har været to ansøgere til stillingen da den blev slået op. Af de to ansøgere var Terry klart den bedste. Så det 8

9 handler også om at være realistisk om hvem man kan tiltrække til stillingen når man tager højde for lønnen og skolens beliggenhed. - Filip Møller foreslog, at mestrene kunne bytte lærlinge med hinanden således, at de kunne blive lært op i de områder, som hver mester var specialiseret i. Robert Pajor præsenterede en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter: - Bestyrelsen har besluttet at sætte projektet i gang fordi flere og flere søger information på internettet inden de beslutter sig for en større investering. Det gælder også gravsten. Samtidig er der større og større konkurrence om kunderne på internettet fra store stenhuggervirksomheder, bedemænd, udenlandske leverandører af webgravsten og mange andre. - Derfor skal Stenhuggerlaugets stenhuggere også være synlige på internettet og det er vigtigt at fortælle kunderne, at en gravsten er et kvalitetsprodukt, at man får det bedste resultat ved at gå til dygtige fagfolk med lokalkendskab, og at man skal besøge en forretning så man kan se og røre stenen og få personlig rådgivning. - Formålet med hjemmesiden er: o At give potentielle kunder som skal købe en gravsten troværdig information om de overvejelser man bør gøre sig før, under og efter et køb af en gravsten. o At de værdier som Stenhuggerlaugets medlemmer står for, bliver formidlet til disse potentielle kunder. o At flest mulige af de potentielle kunder som besøger hjemmesiden tager kontakt til et eller flere af medlemmerne via telefon, eller personligt besøg i en gravstensforretning - Robert Pajor beskrev hjemmesidens overordnede form og indhold, projektplanen og den forventede økonomi bag projektet. - Projektet vil kun blive ført ud i livet, hvis det har generalforsamlingens opbakning og der også efterfølgende kommer så mange bindende tilsagn fra stenhuggere, så hjemmesiden kan vise et landsdækkende net af gravstensforretninger/filialer. - Stenhuggerlauget vil betale for hjemmesidens etablering og der budgetteres med kr. til at etablere hjemmesiden. - De deltagende virksomheder vil skulle bidrage med kr. om året pr. filial, som vises på hjemmesiden under Find din lokale stenhugger. 9

10 - Hvad får stenhuggerne ud af projektet? o En professionel hjemmeside, som matcher de bedste konkurrenter o Et markedsføringsbudget, som sikrer at vi er synlige når kunder leder efter information om gravsten o Hver deltagende stenhugger får et visitkort på nettet for hver af sine forretninger til en god pris. Det vil ikke mindst være en fordel for de stenhuggere, som ikke selv har en hjemmeside o Løbende udvikling og optimering af hjemmesiden efterhånden som vi får trafik og gør os erfaringer med hvad der virker o Flere kunder Der var en række spørgsmål og kommentarer til hjemmesideprojektet: - Det blev bemærket, at de samlede omkostninger var vel høje. - Sekretariatet vil gøre sit bedste for at holde omkostningerne så lavt som muligt. Samtidig er det også vigtigt at vi får et godt resultat ud af investeringen. Vi kan måske spare penge på f.eks. billeder ved at få del i de billeder, som allerede er blevet indkøbt af andre af laugets medlemmer. - Spørgsmålet blev rejst om vi havde brug for endnu en telefonbog? Der er jo allerede en medlemsliste på - Den nye hjemmeside adskiller sig fra en telefonbog og på flere måder: o Hjemmesiden skal varetage Stenhuggerlaugets overordnede interesser og gøre vores budskaber mere synlige på internettet. Vores budskaber er, at en gravsten er et kvalitetsprodukt, som man får rådgivning om og køber hos sin lokale stenhugger. Gravsten er ikke en metervare o Hjemmesiden henvender sig direkte til private forbrugere, som overvejer at købe en gravsten. Det er en anden målgruppe end som henvender sig til virksomheder og stenhuggere - Der blev spurgt om alle kan være med? - Alle medlemmer af Stenhuggerlauget kan være med, hvis de bidrager til drift og markedsføring af hjemmesiden. Virksomheder som ikke er medlemmer af lauget, kan ikke være med. - Robert Pajor spurgte om nogen kunne tænke sig at være med i referencegruppen? Referencegruppen deltager i udviklingen af hjemmesiden ved at give Robert Pajor fagligt input om hjemmesidens form og indhold. I referencegruppen deltager Sally Kelbøl, Jan Hemmsen, Peter Lund, Bent Næslev og Allan Lind Justesen. - Thomas Johansson meldte sig til referencegruppen. 10

11 Bestyrelsen ønskede at generalforsamlingen skulle tage stilling til om man skulle fortsætte med projektet og der blev stemt ved håndsoprækning: - 17 stemte for - Ingen stemte imod - 2 stemte hverken for eller imod Dermed blev det besluttet at projektet skulle fortsætte. 5. Indkomne forslag Der var blevet stillet et forslag. Bestyrelsen foreslog en ændring af 2. sætning i vedtægternes 16, Regnskab og revision fra følgende formulering; til følgende formulering; Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den af Dansk Byggeri valgte statsautoriserede revisor samt den af Lauget valgte kritiske revisor. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to af Lauget valgte kritiske revisorer. Hvis der ikke er to kandidater til posterne som kritiske revisorer, kan generalforsamlingen vælge alene at udpege en kritisk revisor, som vil revidere regnskabet. Generalforsamlingen kan udpege en revisorsuppleant. Oldermanden motiverede forslaget. Dansk Byggeris økonomiafdeling udarbejder Stenhuggerlaugets årsregnskab og den statsautoriserede revisors eneste funktion er at kigge igennem og skrive under. Det koster lauget kr., som man gerne vil spare. Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning: - 18 stemte for - Ingen stemte imod - 1 stemte hverken for eller imod Dermed blev forslaget vedtaget og laugets vedtægter vil blive ændret så snart Dansk Byggeris bestyrelse har godkendt ændringen. 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent, gebyrer, kørepenge, diæter og honorarer til oldermanden og bestyrelsen. Oldermanden præsenterede laugets budget for 2012 og 2013, samt et revideret budget for

12 Da hjemmesideprojektet havde fået generalforsamlingens støtte vil der komme en større udgiftspost allerede i 2012 til etablering af hjemmesiden. Den ønskede bestyrelsen at udgiftsføre i ét hug i 2012, så vi er tilbage i normal økonomisk gænge i Det vil betyde et budgetteret underskud i 2012 på kr. og et budgetteret overskud i 2013 på kr. Det blev kommenteret, at der var budgetteret med kr. til revisor i Da denne udgift nu ikke finder sted vil resultatet forventeligt blive kr. bedre i Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet, som blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog at kontingenter, gebyrer, kørepenge og diæter, samt indskud forblev uændrede, som anført nedenfor: Kontingent (virksomhed inkl. 1 repræsentant): Personmedlem: Indskud: Oldermands honorar: Kørepenge og diæter: kr./år kr./år 0 kr kr./år Følger Dansk Byggeris retningslinjer Generalforsamlingen godkendte forslaget om at kontingenter, gebyrer, kørepenge og diæter, samt indskud blev fastholdt på det samme niveau som i Fastlæggelse af indskud Se forrige dagsordenspunkt. 8. Valg af oldermand for en 4-årig periode Punktet udgik da oldermanden blev valgt i Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 2-årig periode Dirigenten gennemgik hvem der var på valg i år. På valg var Tim Gedsø og Per Hermansen. Tim Gedsø modtog genvalg. Per Hermansen genopstillede ikke. Oldermanden indstillede Thomas Johansson fra Naturstensgruppen til den ledige plads efter Per Hermansen. Thomas Johansson repræsenter en virksomhed med aktiviteter inden for både gravsten og industri. Samtidig tilhører han den yngre generation. Dirigenten spurgte om der var andre kandidater? Peter Michael Jensen indstillede Thomas Neumeyer fra Neumeyers Sten- og Billedhuggeri til bestyrelsen. Thomas Neumeyer er en repræsentant for det klassiske stenhuggerfag og dermed en god afløser for Per Hermansen. 12

13 Derefter foretog generalforsamlingen skriftlig afstemning om, hvem der skulle være i bestyrelsen. Hvert medlem skrev navnene på de to personer, som de ønskede i bestyrelsen. Resultatet af afstemningen var: - Tim Gedsø fik 17 stemmer - Thomas Johansson fik 14 stemmer - Thomas Neumeyer fik 7 stemmer Dermed blev Tim Gedsø og Thomas Johansson valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Thomas Neumeyer blev indstillet som suppleant til bestyrelsen og blev valgt for en 2-årig periode. 10. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden er født repræsentant Dirigenten forklarede at Stenhuggerlauget kan vælge to repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden indstillede, at vise-oldermanden blev laugets anden repræsentant. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Da vice-oldermanden først udpeges af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen kunne der af formelle grunde endnu ikke sættes et navn på den anden repræsentant. 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode Efter vedtagelsen af bestyrelsens forslag kunne man nu vælge to kritiske revisorer og eventuelt en suppleant. Bestyrelsen foreslog genvalg af Anders Schannong og Henrik Grage. Anders Schannong og Henrik Grage blev valgt til posterne som kritiske revisorer. Der var ingen kandidater til posten som revisorsuppleant. 12. Valg af repræsentant til Foreningen for Kirkegårdskultur for en 2-årig periode Punktet udgik da Steen Jensen var blevet valgt til hvervet i Steen Jensen aflagde beretning for bestyrelsen om året der var gået. Steen Jensen har aktivt repræsenteret lauget i Foreningen for Kirkegårdskultur i mange forskellige sammenhænge, bl.a.: - 50 års fødselsdagsreception for foreningens formand, Elof Vestergaard - Årsmødet i Silkeborg - Gravstensudstillingen i Roskilde Steen efterlyser medkombattanter, som kan deltage i arrangementer og tale stenhuggernes sag. Bedemændene breder sig og vil også have indflydelse på kirkegårdene. Det samme kan man sige om landskabsarkitekter, som kun tænker på terrænet og landskabet og vil bestemme hvordan gravstenene skal se ud, uden at vise de store hensyn til de efterladte og deres ønsker. Det tjener bestemt heller ikke stenhuggernes sag. 13

14 Der er sparetider på kirkegårdene, og det kan også presse stenhuggerne. Sparetider betyder øget brugerbetaling, som ofte fører til, at kirkegårdene indfører mindre gravsteder for at holde omkostningerne nede. Og mindre gravsteder betyder mindre gravsten. Her er der brug for, at åbne kirkegårdenes øjne for, at det ikke handler om at få omkostningerne så langt ned som muligt, men om at give brugerne det de efterspørger. Der er gode muligheder for at gøre sin indflydelse gældende ved at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Og det er som regel ikke svært at blive valgt ind. Steen kunne også fortælle, at foreningen planlagde at genoptrykke arkitekt Exners bog om kirkegårde. Det var et arbejde, som Steen vil deltage i, så Stenhuggerlauget får sit fingeraftryk med i udgivelsen. 13. Eventuelt Dirigenten spurgte om der var kommentarer under dette punkt hvor alt kan diskuteres og intet kan besluttes. Filip Møller fortalte, at han havde oplevet meget lange leveringstider på bestillinger fra Bornholms Granit. Filip har en bestilling fra den 14. marts, som stadig ikke var blevet leveret næsten 3 måneder efter. Det var heller ikke længere muligt at bestille ubearbejdet paradis granit. Var der andre der havde oplevet noget tilsvarende? Tim Gedsø kunne nikke genkendende til, at der ikke længere blev leveret ubearbejdede sten. Men han havde bestilt sten og fået levering allerede 4-5 dage efter. Filip Møller spurgte til hvem der godkender lærepladser? Baggrunden for spørgsmålet var, at der efter sigende var en elev der stod i lære hos en ikke-faglært stenhugger. Uddannelsesudvalget godkender elevpladser og Jan Hemmsen ville gerne høre mere om den konkrete sag. Så vil den blive taget op. Derefter takkede oldermanden for god ro og orden under generalforsamlingen. Dirigent Niels Nielsen 14

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Dagsorden for ordinær generalforsamling jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter:

Dagsorden for ordinær generalforsamling jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: Dato: 3. juni 2010 Referat fra Stenhuggerlaugets ordinære generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 på Havreholm Slot, Hornbæk Dagsorden for ordinær generalforsamling jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter:

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere