Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat"

Transkript

1 Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 4. Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter, herunder præsentation af en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter. 5. Indkomne forslag. 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent, gebyrer, kørepenge, diæter og honorarer til oldermanden og bestyrelsen. 7. Fastlæggelse af indskud. 8. Valg af oldermand for en 4-årig periode (udgår, da oldermanden blev valgt i 2010). 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 2-årig periode. På valg er Tim Gedsø og Per Hermansen. Tim Gedsø modtager genvalg. Per Hermansen genopstiller ikke. Valg af suppleanter for en 1-årig periode. 10. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden er født repræsentant. 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. Kritiske revisorer på valg: Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Schannong og Henrik Grage. Valg af suppleant for en 1-årig periode. 12. Valg af repræsentant til Foreningen for Kirkegårdskultur for en 2-årig periode (udgår, da Steen Jensen blev valgt i 2011). 13. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Oldermanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Niels Nielsen fra Dansk Byggeri blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget og Niels Nielsen takkede for valget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede: - at generalforsamlingen ved mail af 27. april 2012 var indkaldt i henhold til vedtægtens 10 med det fastsatte varsel på mindst 28 dage, samt at generalforsamlingen holdes i 2. kvartal. 1

2 - at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet de beslutninger der skulle træffes på generalforsamlingen, jf. vedtægtens 12, træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten læste vedtægternes 12, stk.2, 1. afsnit, op: Generalforsamlingen træffer selv beslutning om, hvem der udover medlemmerne skal være adgangsberettigede og/eller taleberettigede. Bestyrelsen foreslog at generalforsamlingen er åben, men at kun personmedlemmer gives taleret. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag. 2. Oldermandens beretning Oldermanden aflagde beretning for generalforsamlingen: Velkommen til alle medlemmer og gæster som er fremmødt her i dag i Kolding til Stenhuggerlaugets årlige Generalforsamling. Jeg håber vi får nogle gode timer sammen med interessante debatter omkring vores fag og vores fremtid. Det er nu 2 år siden, at jeg på Havreholm Slot blev valgt til posten som Oldermand i Stenhuggerlauget. Siden da har bestyrelsen og jeg arbejdet målrettet indenfor en lang række områder. Første Prioritet var skolen, som på daværende tidspunkt havde store problemer. Jeg føler at vores arbejde t med uddannelse og skolen er ved at bære frugt, og at vi på dette område allerede er kommet langt. En ny faglærer er tiltrådt og skolen har fået et andet engagement og drivkraft end tidligere. Netop nu er vi i det lokale Uddannelses udvalg i gang med et sundhedstjek på vores uddannelse, således at en faglært stenhugger altid har kompetencer og faglighed til at løse de opgaver, som der efterspørges af mestre og ikke mindst vores kunder. Vi skal være specialisten den professionelle fagmand, som folk går til, når de har brug for en natursten, hvad enten det er gravsten, restaurering eller mere industrielle produkter eller halvfabrikata til byggeindustrien eller leverancer til offentlige byrum. Dette er og vil altid vigtigt også i tider som disse. Jan Hemmsen vil under handlingsplanerne gennemgå de nærmere detaljer omkring dette. Som jeg nævnte i min beretning sidste år lever vi i en tid med forandringer. Forandringernes tid synes at fortsætte, og også i Danmark kan vi alle sammen på den ene eller den anden måde mærke, at krisen i det store udland også påvirker os herhjemme på vore breddegrader. Dette kan give mange af os nye udfordringer i forhold til den dagligdag vi befinder os i, og til måden vi løser vore opgaver på. Der bliver utvivlsomt også fra vore kunder stillet krav om, at vi kan løse anderledes opgaver, end dem vi måske traditionelt håndterer. Stenhuggerlauget ser i den forbindelse sig selv som en aktiv medspiller i processen, og vi ønsker at medvirke til at alle medlemmer kan have et fornuftigt og godt fundament for at videreudvikle hver deres forretning, og være klædt på til at kunne håndtere morgendagens opgaver. Nyligt afdøde Mærsk Mckinney Møller udtrykte det således: Den, der driver sin forretning som i går, lever måske ikke i morgen! 2

3 Dette skal vi have med i tankerne, når vi vælger hvilken vej vi ønsker at gå! Når vi kigger på industri og håndværk må vi konstatere, at det særligt indenfor teknologi sker rigtig meget i disse tider! Det går stærkt det går rigtig stærkt og det hvad enten vi kan lide det eller ej. Set i lyset af dette, har Bestyrelsen og jeg derfor taget initiativ til, at der arbejdes målrettet mod en væsentlig bedre profilering af Stenhuggerlauget med en mere inspirerende hjemmeside. Hensigten er aktivt at markedsføre os som en landsdækkende organisation med medlemmer indenfor alle områder af stenbranchen. I første omgang er der særligt gravstensforretningerne, som vil få et ekstra kvalitetsløft, men det er hensigten at de øvrige medlemsgrupper selvfølgelig også bliver tilgodeset indenfor hver deres område. For Stenhuggerlauget er denne investering bestemt ikke uvæsentlig, men den er nødvendig. Nødvendig for at være synlige i verden som den er i dag, nødvendig for tydeligt at kommunikere med vore kunder, nødvendigt for at vi fortsat har ordre i fremtiden! Under handlingsplanerne vil vor nye konsulent Robert Pajor i detaljer forklare nærmere om, hvad det nye tiltag indeholder og betyder for den enkelte og hvad det præcist er, bestyrelsen har bedt generalforsamlingen om at tage stilling til i dag. I det forgangne år måtte vi konstatere en tilbagegang på 1 medlem. Dette er udmeldelserne fra forrige år, hvor vor tidligere Oldermand Stig Andersen med Raadvad Stenhuggeri, Aalbæk Gravstensforretning og Kolds Stenhuggeri. Af nye medlemmer har vi i 2011 kunne byde velkommen til S.A. Granit og Nordisk Granitimport, og en særlig velkomst skal lyde til disse. Stenhuggerlauget s studietur har været plaget af få tilmeldinger, og jeg vil gerne efterlyse nogle gode forslag til destinationer, som kan give en god bred opbakning blandt medlemmerne. Særligt efterlyser jeg et prisniveau, som turen skal koste, samt nogle gode destinationer. Lad os nu få nogle gode forslag på bordet, så vi kan komme af sted! Jeg har taget initiativ til, at vi sammen med Danske Byggematerialer, som også er en sektion i Dansk Byggeri, kan deltage i deres studietur til Madrid i slutningen af september. Der er her lagt op til et spændende program, og med mange deltagere fra byggebranchen kan dette forhåbentlig bidrage til en både god stemning og et godt netværk. I oktober var jeg i Farum for at overrække Naturstensprisen til Henning Larsen Arkitekter for et fantastisk smukt og gennemført byggeri af Scandinavian Golf Club. Det var vitterlig ikke sparet på noget, og resultatet er da også en unik bygning i en særlig høj kvalitet. Det var et rigtig godt arrangement, og jeg kan kun opfordre til at lægge vejen forbi, hvis man en dag er på de kanter i Nordsjælland. I starten af 2012 deltog Stenhuggerlauget igen i markedsføring en af vort fag ved DM i Skills, som også denne gang blev afholdt i Odense Kongrescenter. Også i år var messen og vor stand godt besøgt, og jeg vil igen rette en stor tak til Henrik Vang Olsen og mestre, som aktivt deltog i at gøre vores stand til en succes. Udover selve synligheden af Stenhuggerlauget på messen, synes Bestyrelsen med deltagelsen at vi aktivt har vist unge, at Stenhuggerfaget også er en mulighed for en god uddannelse. Ved DM i Skills afholdt vi ligeledes medlemsmøde. En veloplagt Formand fra Danske Bedemænd kom her med et interessant indlæg omkring deres forretning og samspillet mellem stenhuggere og bedemænd i dag og i fremtiden. Dette gav anledning til en længere snak, bl.a. omkring Apps, 3

4 altså applikationer til Smartphones og Ipads, som bedemændene efterlyser. Jeg fornemmer at bedemændene teknologisk er langt fremme, og har et ønske om at fortsætte og viderebygge deres teknologiske platform i dialogen med deres kunder. Dette er således helt i tråd med det initiativ, som bestyrelsen og jeg nu har iværksat omkring Stenhuggerlauget s mere aktive profil på nettet. Sidste år etablerede vi Erfa-grupper indenfor Stenhuggerlauget, og der er i det forgangne år afholdt en del møder i erfagruppen for Gravsten og Monumenter, samt erfa-gruppen for Naturstensimport/CSR. Det er mit ønske, at vi fortsat skal udbygge Erfa-grupperne i det kommende år, som lokalafdelinger under lauget, med udgangspunkt i den forretningsmæssige vinkel. Samtale fremmer forståelsen, og udveksling af ideer og erfaring på kryds og tværs, bidrager til at vi sammen kan løse de opgaver og udfordringer, vi alle sammen står overfor. Sally Kelbøl vil efter min beretning orientere omkring arbejdet i Erfa-gruppen gravsten. I Erfagruppen for Naturstensimport arbejder vi fortsat med udarbejdelse af et sæt Fællesbetingelser for Naturstensimport med afsæt i CSR. Baggrunden herfor er de mange forskelligartede krav, som vi i den industrielle gren af branchen møder, og som kræver mange resurser at løse. Senest er også bæredygtighed kommet endnu mere på dagsordenen i denne erfagruppe, og dette vil således også blive en del af de fællesbetingelser, som bliver udarbejdet i tæt samarbejde med Dansk Byggeri, som har flere dygtige medarbejdere netop indenfor dette felt. I starten af maj måned var jeg til repræsentantskabsmøde i Dansk Byggeri i København. Igen var det et meget professionelt arrangement, og undervejs var der indlæg af bl.a. Energiministeren, som meget veloplagt fortalte omkring netop bæredygtighed og regeringens ønsker for fremtiden omkring dette. Der er ingen tvivl om, at der her er et stærkt ønske om mere bæredygtige leverancer, og dette vil givetvis også påvirke vores hverdag i forhold til de ydelser, som efterspørges af vore kunder, og ikke mindst dokumentationen herfor. Derfor er arbejdet indenfor CSR og bæredygtighed vigtigt, og noget jeg vil prioritere i det kommende år, så Stenhuggeerlaugets medlemmer også indenfor dette område er ordentligt klædt på! D. 12. Maj var jeg med til åbningen af Skt. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde, som Sally Kelbøl havde arrangeret. Stenhuggerlauget og flere medlemmer har her frem til slutningen af 2013 en flot disponering af nytænkning indenfor monumenter, og var fremkommet med 30 forskellige bud på, hvordan en gravsten kan se ud! Det var i det hele taget en god dag, selvom vejrguderne bestemt ikke var med os. Den efterfølgende omtale i medierne har været rigtig god, og sat skub i debatten omkring, hvad et gravminde kan og bør indeholde og begrebet kvalitet. Og her skal vi være vakse ved havelågen: for lige gyldigt hvad vi beskæftiger os med, skal vi altid huske kvalitet som en fast ingrediens i det, vi foretager os. Vi skal lytte til kunden, forstå kunden og rådgive kunden, ligegyldigt om vi håndhugger sandsten eller gravsten, eller får færdigforarbejdede varer hjem fra nær- eller fjern. Kvalitet kan og bør stadig være et væsentligt element. Det er det, vi skal bygge videre på, og det vi skal overleve på. Tak for jeres opmærksomhed! Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev vedtaget med applaus. 4

5 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab Robert Pajor fremlagde årsregnskabet for Resultatet blev et lille overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. De største afvigelser på hovedposterne var; - Lavere kontingentindtægter hvor man havde budgetteret med kr. og fået kr. i kontingentindbetalinger. - lavere omkostninger til medlemsvalgte hvor man havde budgetteret med kr. i og brugt kr. - Lavere kontoromkostninger hvor man havde budgetteret med kr. og brugt kr. - Højere omkostninger til bidrag og tilskud hvor man havde budgetteret med kr. og brugt kr. Der var et spørgsmål fra salen til en renteudgiftspost på kr. Hovedparten af beløbet skyldes et kurstab på og kr. hidrørte fra rentebetaling på en mellemregningskonto hos Dansk Byggeri hvor lauget har en kredit på ca kr. Bestyrelsen vil bringe kreditten i 0 ved at overføre kontanter fra laugets konto i Danske Bank hvor der står godt kr. Generalforsamlingen godkendte derefter årsregnskabet. 4. Fremlæggelse af handlingsplaner for det kommende års aktiviteter, herunder præsentation af en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter Oldermanden fortalte om laugets planlagte aktiviteter: - Studietur til Madrid. Lauget har i år sluttet sig til Danske Byggematerialers studietur, som går til Madrid. Det giver større sikkerhed for, at nok deltagere tilmelder sig så turen kan blive til noget. Samtidig vil der blive lavet et skræddersyet fagligt program til stenhuggerne hvis der er tilmeldinger nok til at danne en stenhuggergruppe. Oldermanden hører gerne forslag og idéer til hvor en studietur skal gå hen, hvad indholdet skal være og især hvilken pris deltagerne er villige til at betale. - Medlemsmøder. Lauget organiserer både Erfagruppemøder og et medlemsmøde er også på programmet. Forslag til indhold og indslag f.eks. fra en ekstern ligesom bedemændene ved sidste medlemsmøde er meget velkomne. - Internationalt samarbejde om efteruddannelse med LearnMark. Lauget og LearnMark har i fælleskab søgt om EU-midler til støtte af internationale efteruddannelsesforløb for stenhuggere. Hvis pengene bevilges kan bestyrelsen og medlemmerne indstille personer til et internationalt efteruddannelsesophold, som der så vil blive givet tilskud til fra midlerne. Man vil f.eks. kunne sende stenhuggeruddannelsens faglærer af sted. - Mærkningsordningen. Erfagruppen for naturstensimport arbejder på en mærkningsordning i samarbejde med Henriette Thuen, som er Dansk Byggeris CSR ekspert. Formålet er at synliggøre virksomhedernes arbejde med CSR. - Samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter. Lauget vil investere noget af egenkapitalen i dette projekt for at give alle stenhuggerne inden for gravsten et kvalitetsløft. Udviklingen kan ikke vendes og der er ingen tvivl om, at der kun vil komme mere konkurrence på internettet. Her skal Stenhuggerlauget også være synligt. Lauget betaler for etableringen, men 5

6 driften og markedsføringen skal de virksomheder som deltager selv betale. Det er vigtigt at dem der har direkte glæde af projektet også er med til at betale for det så er vi også sikre på, at der er opbakning til det inden vi bruger en masse penge på at lave en hjemmeside. - Naturstensprisen. Bestyrelsen har i år valgt at give naturstensprisen til Ole Hagen Arkitekter for byggeriet af det nye hovedkontor for OJD Trading i Solrød. Ole Hagen og bygherre har på særlig vis anvendt naturmaterialer og i særdeleshed natursten i byggeriet, og har formået at skabe et unikt byggeri af høj kvalitet. Sally Kelbøl fortalte om aktiviteterne i Erfagruppen for gravsten: Indlæg om udstillingen Sct. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde Lørdag de 14. maj 2012 åbnede Sct. Jørgensbjerg Kirkegård i Roskilde en udstilling med nye gravsten/gravminder og anlæg. Gennem et rigtigt godt samarbejde med kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg over et lille årstid er det lykkedes Stenhuggerlauget at få en stor indflydelse på udstillingen, der løber frem til udgangen af 2014 og omfatter ca. 50 gravsteder, så der er tale om en hel afdeling af kirkegården, der er sat af til dette. Foruden 12 af Stenhuggerlaugets medlemmer der står for de 30 gravsteder udstiller 2 lokale stenhuggere, 1 billedskærer og en broncestøber, så det er langt overvejende sten fra vore medlemmer der er udstillet. Ideen og formålet med denne udstilling er at skabe nytænkning og dialog omkring gravminder. Udstillingen blev lørdag d. 14. maj 2012 åbnet af Domprovst Jens Arendt, der lykønskede alle med det fine resultat og udtrykte blandt andet ønsket om, at der også herfra vil ske en påvirkning af gravsætningen med anlæg og gravminder frem mod en spejling af vor tid, gerne med en større variation. Oldermand Ole Grage holdt en tale, hvori han ønskede Sct. Jørgensbjerg Kirkegård tillykke med udstillingen og takkede for det gode samarbejde med Kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg. Det blev også til ros til os medlemmer, der havde leveret de mange gravstene. Tak for rosen. Inden åbningen Der har været en fin omtale af udstillingen inden åbning der har været artikler i Landsbygraveren/FAKK et blad for gravere. I Kirkegården et blad for kirkegårdslederne der udkommer i 1600 eksemplarer. Ved åbningen i Roskilde dagblad og i boligavisen et tillæg hertil. Ved åbning Dansk Byggeris kommunikationsafdeling har udarbejdet en pressemeddelelse, som er blevet sendt Til Kristelig Dagblad, fagaviser, lokalaviser og lokal TV. Det har blandt andet resulteret i at Pia Damsgaard Bach der er journalist ved Berlinske Medier har bragt historien i Aabenraa Ugeavis, tillægget Tendens i Århus Stiftstidende, Ugeavisen Ringsted, Aabenraa ugeavis og Ugeavisen Struer. Artiklen vil sandsynligvis også blive brugt i andre udgivelser senere på året. TV stationen TV2 Lorry har også lavet en reportage, men ingen af os her har endnu set den. 6

7 I forbindelse med udstillingen har kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg fremstillet folder over hver enkel udstillers produkter, nogle udstillers foldere er med QR-koder andre uden og det er Peter Stavnsbjerg der sørger for den videre mangfoldiggørelse. Jeg har efterfølgende talt med kirkegårdsleder Peter Stavnsbjerg der oplyser, at folderne bliver taget og der går ofte mennesker i udstillingen og lader sig inspirerer et anlæg med gravsten er allerede lavet direkte som kopi. Fremadrettet vil nye gravstedsejere blive informeret om udstillingen gennem den information de får fra Sct. Jørgensbjerg kirkegård i forbindelse med dødsfald. Jeg føler det har givet os i Otterup en god inspiration at være med til at skabe denne udstilling. Vi har tidligere deltaget i lignende udstillinger; men ikke samlet under Stenhuggerlauget. Jeg mener, at vi netop ved at stå sammen om at deltage i sådanne arrangementer styrker Stenhuggerlauget og dermed os selv. Det kan give den enkelte forretning en rigtig god mulighed for også at promovere sig lokalt overfor de kirkegårde der naturligt falder ind under den pågældende forretnings geografiske område. Ved sådanne begivenheder kan vi samlet vise flaget og fremmer det gode håndværk. Samarbejdet giver os styrke, hvilket Erfagruppen også er et godt udtryk for. Tim Gedsø fortalte om efteruddannelseskurser på Learnmark i Horsens: - Lauget har talt med LearnMark om at starte tre forskellige efteruddannelseskurser i foråret om skrift, dekoration og den vanskellige samtale. Især det sidste emne om den vanskellige samtale er der et stort behov for blandt stenhuggere, som ikke er vant til at tage dialogen med pårørende om valg af gravsten. Kurserne er dog endnu ikke blevet til noget og samarbejdet med LearnMark er meget tungt da der ikke er meget fremdrift fra skolens side. Vi håber dog, at der kommer kurser op at stå til efteråret. Jan Hemmsen fortalte om uddannelserne: - Ser man tilbage på forløbet omkring uddannelserne kan man sige, at først var alt kaos. Nu er vi nået så langt, at skuden er vendt og retningen er sat. Men vi er ikke fremme ved målet. Vi er på vej. Nu har vi en ny lærer, som er engageret. Det er meget vigtigt. Der er stadig behov for efteruddannelse af vores lærer, men vi er fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden - Sundhedstjek på stenhuggeruddannelsen og stenteknikeruddannelsen. Det er et meget omfattende arbejde der er blevet sat i gang. Bekendtgørelsen bliver skrevet helt om. Der har været en brainstorming om indhold og formål og teksten bliver skrevet i et nyere og mere nutidigt sprog. - Stenteknikeruddannelsen for ufaglærte. De ufaglærte får mulighed for at tage en 2-årig uddannelse og får dermed papir på det de kan. Uddannelsen skal klæde dem på til at kunne læse en tegning og derefter arbejde videre selvstændigt med det projekt de er blevet sat til. Forventningen er at uddannelsen vil tiltrække både unge, men også ufaglærte som er i arbejde og gerne vil videreuddanne sig. Det er alt i alt godt i tråd med regeringens ambition om, at en større del af arbejdsstyrken skal uddannes. - Kvaliteten af uddannelserne. Uddannelserne har fået en ny lærer, Terry Meehan. Terry arbejder på at få mere af uddannelsen skemalagt. Han vil gerne planlægge prøver og have mere struktur i uddannelsen. Skolen skal ikke være afslapning mellem arbejdsperioderne hos mester. Det skal være omvendt. Der arbejdes med idéer om, at eleverne skal forberede sig på opgaver før de kommer på skole. Når de kommer på skolen kan de med det samme demonstrere deres 7

8 kundskaber inden for en disciplin og så kan man arbejde med at forbedre og finpudse deres evner under skoleopholdet. F.eks. overvejer man at slutte tidligere med at lære at arbejde fra ru overflader så der bliver mere tid til at arbejde fra bearbejdede emner. Derefter var der en del spørgsmål og kommentarer til uddannelserne: - Der blev spurgt om uddannelsen ville komme i udbud? - Ja, uddannelsen kommer i udbud, men der vil sandsynligvis ikke være andre skoler der byder på den. Det skyldes bl.a. at uddannelsen er afhængig af de midler der tildeles til skyggeelever. Midlerne følger kun med hvis Haslev frivilligt giver afkald på dem. - Filip Møller har hørt fra LearnMark at de vil søge uddannelsen hvis lauget støtter deres ansøgning. Budskabet var hermed bragt videre. Filip Møller læste et brev op fra en lærling som belyste nogle af de udfordringer der stadig var med uddannelsen. Lærlingen foreslog en ekstra lærer eller gæsteundervisere, da faglæreren ikke kan forlade eleverne på grundtrinnet og det betød, at elever der var længere henne i uddannelsen ofte stod uden undervisning. Samtidig var der også udfordringer med manglende og defekte maskiner og manglende midler til materialer. Skolen har fået mange chancer for at rette op og det må snart være tid til at slå en streg i sandet. - Jan Hemmsen bekræftede, at det var korrekt at der var udfordringer, men at man også skal være opmærksom på, at det det er svært at starte fra nulpunktet. Det er vigtigt at give skolen tid til at få rettet op på tingene. Samtidig skal lauget hele tiden følge skolen og presse på for at sikre fremdrift. Jan Hemmsen ville gerne have en kopi af brevet så man kunne bruge det i dialogen med skolen og sikre, at der blev fulgt op på tingene. - Henrik Grage mente også, at skolen havde fået mange chancer. Måske kan man sætte en dato for hvornår stregen skal slås. Det er godt at der er fremgang, men man kan måske stille krav til, at vi skal være i mål med uddannelsen til næste generalforsamling? - Ole Grage kunne erklære sig enig i, at skolen havde fået mange chancer. Men skyggeeleverne og de midler der følger med er en meget vigtig grund til at være forsigtig med at skifte skole. Det vil være en meget stor risiko at løbe på hele fagets vegne, hvis vi mister skyggeeleverne og den finansiering der følger med. - Filip Møller mente at risikoen var værd at løbe og opfordrede bestyrelsen til at mødes med undervisningsministeren for at argumentere for at skyggeeleverne skal følge med uddannelsen. - Jan Hemmsen foreslog, at man indkalder til et udvalg hvor alle interesserede kan deltage. Her kan man opstille de krav og ønsker der er til uddannelsen og så kan man gå til skolen med ønskerne. - Der blev stillet et forslag om at mestrene stillede op og bidrog med gæstelærere til skolen. - Tim Gedsø nævnte, at hans erfaringer med LearnMark omkring efteruddannelse ikke havde været positive. LearnMark vil have andre til at gøre deres arbejde for dem og de er heller ikke seriøst med på banen i forhold til stenhuggeruddannelsen. - Der blev spurgt om skolen planlægger at ansætte yderligere en lærer? - Jan Hemmsen har ikke hørt om det. Der har været gæstelærere på uddannelsen. I forhold til hele debatten om faglæreren og dennes kompetencer mindede Jan Hemmsen også om, at der har været to ansøgere til stillingen da den blev slået op. Af de to ansøgere var Terry klart den bedste. Så det 8

9 handler også om at være realistisk om hvem man kan tiltrække til stillingen når man tager højde for lønnen og skolens beliggenhed. - Filip Møller foreslog, at mestrene kunne bytte lærlinge med hinanden således, at de kunne blive lært op i de områder, som hver mester var specialiseret i. Robert Pajor præsenterede en samlet webløsning for Stenhuggerlaugets gravstensaktiviteter: - Bestyrelsen har besluttet at sætte projektet i gang fordi flere og flere søger information på internettet inden de beslutter sig for en større investering. Det gælder også gravsten. Samtidig er der større og større konkurrence om kunderne på internettet fra store stenhuggervirksomheder, bedemænd, udenlandske leverandører af webgravsten og mange andre. - Derfor skal Stenhuggerlaugets stenhuggere også være synlige på internettet og det er vigtigt at fortælle kunderne, at en gravsten er et kvalitetsprodukt, at man får det bedste resultat ved at gå til dygtige fagfolk med lokalkendskab, og at man skal besøge en forretning så man kan se og røre stenen og få personlig rådgivning. - Formålet med hjemmesiden er: o At give potentielle kunder som skal købe en gravsten troværdig information om de overvejelser man bør gøre sig før, under og efter et køb af en gravsten. o At de værdier som Stenhuggerlaugets medlemmer står for, bliver formidlet til disse potentielle kunder. o At flest mulige af de potentielle kunder som besøger hjemmesiden tager kontakt til et eller flere af medlemmerne via telefon, eller personligt besøg i en gravstensforretning - Robert Pajor beskrev hjemmesidens overordnede form og indhold, projektplanen og den forventede økonomi bag projektet. - Projektet vil kun blive ført ud i livet, hvis det har generalforsamlingens opbakning og der også efterfølgende kommer så mange bindende tilsagn fra stenhuggere, så hjemmesiden kan vise et landsdækkende net af gravstensforretninger/filialer. - Stenhuggerlauget vil betale for hjemmesidens etablering og der budgetteres med kr. til at etablere hjemmesiden. - De deltagende virksomheder vil skulle bidrage med kr. om året pr. filial, som vises på hjemmesiden under Find din lokale stenhugger. 9

10 - Hvad får stenhuggerne ud af projektet? o En professionel hjemmeside, som matcher de bedste konkurrenter o Et markedsføringsbudget, som sikrer at vi er synlige når kunder leder efter information om gravsten o Hver deltagende stenhugger får et visitkort på nettet for hver af sine forretninger til en god pris. Det vil ikke mindst være en fordel for de stenhuggere, som ikke selv har en hjemmeside o Løbende udvikling og optimering af hjemmesiden efterhånden som vi får trafik og gør os erfaringer med hvad der virker o Flere kunder Der var en række spørgsmål og kommentarer til hjemmesideprojektet: - Det blev bemærket, at de samlede omkostninger var vel høje. - Sekretariatet vil gøre sit bedste for at holde omkostningerne så lavt som muligt. Samtidig er det også vigtigt at vi får et godt resultat ud af investeringen. Vi kan måske spare penge på f.eks. billeder ved at få del i de billeder, som allerede er blevet indkøbt af andre af laugets medlemmer. - Spørgsmålet blev rejst om vi havde brug for endnu en telefonbog? Der er jo allerede en medlemsliste på - Den nye hjemmeside adskiller sig fra en telefonbog og på flere måder: o Hjemmesiden skal varetage Stenhuggerlaugets overordnede interesser og gøre vores budskaber mere synlige på internettet. Vores budskaber er, at en gravsten er et kvalitetsprodukt, som man får rådgivning om og køber hos sin lokale stenhugger. Gravsten er ikke en metervare o Hjemmesiden henvender sig direkte til private forbrugere, som overvejer at købe en gravsten. Det er en anden målgruppe end som henvender sig til virksomheder og stenhuggere - Der blev spurgt om alle kan være med? - Alle medlemmer af Stenhuggerlauget kan være med, hvis de bidrager til drift og markedsføring af hjemmesiden. Virksomheder som ikke er medlemmer af lauget, kan ikke være med. - Robert Pajor spurgte om nogen kunne tænke sig at være med i referencegruppen? Referencegruppen deltager i udviklingen af hjemmesiden ved at give Robert Pajor fagligt input om hjemmesidens form og indhold. I referencegruppen deltager Sally Kelbøl, Jan Hemmsen, Peter Lund, Bent Næslev og Allan Lind Justesen. - Thomas Johansson meldte sig til referencegruppen. 10

11 Bestyrelsen ønskede at generalforsamlingen skulle tage stilling til om man skulle fortsætte med projektet og der blev stemt ved håndsoprækning: - 17 stemte for - Ingen stemte imod - 2 stemte hverken for eller imod Dermed blev det besluttet at projektet skulle fortsætte. 5. Indkomne forslag Der var blevet stillet et forslag. Bestyrelsen foreslog en ændring af 2. sætning i vedtægternes 16, Regnskab og revision fra følgende formulering; til følgende formulering; Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den af Dansk Byggeri valgte statsautoriserede revisor samt den af Lauget valgte kritiske revisor. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to af Lauget valgte kritiske revisorer. Hvis der ikke er to kandidater til posterne som kritiske revisorer, kan generalforsamlingen vælge alene at udpege en kritisk revisor, som vil revidere regnskabet. Generalforsamlingen kan udpege en revisorsuppleant. Oldermanden motiverede forslaget. Dansk Byggeris økonomiafdeling udarbejder Stenhuggerlaugets årsregnskab og den statsautoriserede revisors eneste funktion er at kigge igennem og skrive under. Det koster lauget kr., som man gerne vil spare. Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning: - 18 stemte for - Ingen stemte imod - 1 stemte hverken for eller imod Dermed blev forslaget vedtaget og laugets vedtægter vil blive ændret så snart Dansk Byggeris bestyrelse har godkendt ændringen. 6. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent, gebyrer, kørepenge, diæter og honorarer til oldermanden og bestyrelsen. Oldermanden præsenterede laugets budget for 2012 og 2013, samt et revideret budget for

12 Da hjemmesideprojektet havde fået generalforsamlingens støtte vil der komme en større udgiftspost allerede i 2012 til etablering af hjemmesiden. Den ønskede bestyrelsen at udgiftsføre i ét hug i 2012, så vi er tilbage i normal økonomisk gænge i Det vil betyde et budgetteret underskud i 2012 på kr. og et budgetteret overskud i 2013 på kr. Det blev kommenteret, at der var budgetteret med kr. til revisor i Da denne udgift nu ikke finder sted vil resultatet forventeligt blive kr. bedre i Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet, som blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog at kontingenter, gebyrer, kørepenge og diæter, samt indskud forblev uændrede, som anført nedenfor: Kontingent (virksomhed inkl. 1 repræsentant): Personmedlem: Indskud: Oldermands honorar: Kørepenge og diæter: kr./år kr./år 0 kr kr./år Følger Dansk Byggeris retningslinjer Generalforsamlingen godkendte forslaget om at kontingenter, gebyrer, kørepenge og diæter, samt indskud blev fastholdt på det samme niveau som i Fastlæggelse af indskud Se forrige dagsordenspunkt. 8. Valg af oldermand for en 4-årig periode Punktet udgik da oldermanden blev valgt i Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 2-årig periode Dirigenten gennemgik hvem der var på valg i år. På valg var Tim Gedsø og Per Hermansen. Tim Gedsø modtog genvalg. Per Hermansen genopstillede ikke. Oldermanden indstillede Thomas Johansson fra Naturstensgruppen til den ledige plads efter Per Hermansen. Thomas Johansson repræsenter en virksomhed med aktiviteter inden for både gravsten og industri. Samtidig tilhører han den yngre generation. Dirigenten spurgte om der var andre kandidater? Peter Michael Jensen indstillede Thomas Neumeyer fra Neumeyers Sten- og Billedhuggeri til bestyrelsen. Thomas Neumeyer er en repræsentant for det klassiske stenhuggerfag og dermed en god afløser for Per Hermansen. 12

13 Derefter foretog generalforsamlingen skriftlig afstemning om, hvem der skulle være i bestyrelsen. Hvert medlem skrev navnene på de to personer, som de ønskede i bestyrelsen. Resultatet af afstemningen var: - Tim Gedsø fik 17 stemmer - Thomas Johansson fik 14 stemmer - Thomas Neumeyer fik 7 stemmer Dermed blev Tim Gedsø og Thomas Johansson valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Thomas Neumeyer blev indstillet som suppleant til bestyrelsen og blev valgt for en 2-årig periode. 10. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden er født repræsentant Dirigenten forklarede at Stenhuggerlauget kan vælge to repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Oldermanden indstillede, at vise-oldermanden blev laugets anden repræsentant. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Da vice-oldermanden først udpeges af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen kunne der af formelle grunde endnu ikke sættes et navn på den anden repræsentant. 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode Efter vedtagelsen af bestyrelsens forslag kunne man nu vælge to kritiske revisorer og eventuelt en suppleant. Bestyrelsen foreslog genvalg af Anders Schannong og Henrik Grage. Anders Schannong og Henrik Grage blev valgt til posterne som kritiske revisorer. Der var ingen kandidater til posten som revisorsuppleant. 12. Valg af repræsentant til Foreningen for Kirkegårdskultur for en 2-årig periode Punktet udgik da Steen Jensen var blevet valgt til hvervet i Steen Jensen aflagde beretning for bestyrelsen om året der var gået. Steen Jensen har aktivt repræsenteret lauget i Foreningen for Kirkegårdskultur i mange forskellige sammenhænge, bl.a.: - 50 års fødselsdagsreception for foreningens formand, Elof Vestergaard - Årsmødet i Silkeborg - Gravstensudstillingen i Roskilde Steen efterlyser medkombattanter, som kan deltage i arrangementer og tale stenhuggernes sag. Bedemændene breder sig og vil også have indflydelse på kirkegårdene. Det samme kan man sige om landskabsarkitekter, som kun tænker på terrænet og landskabet og vil bestemme hvordan gravstenene skal se ud, uden at vise de store hensyn til de efterladte og deres ønsker. Det tjener bestemt heller ikke stenhuggernes sag. 13

14 Der er sparetider på kirkegårdene, og det kan også presse stenhuggerne. Sparetider betyder øget brugerbetaling, som ofte fører til, at kirkegårdene indfører mindre gravsteder for at holde omkostningerne nede. Og mindre gravsteder betyder mindre gravsten. Her er der brug for, at åbne kirkegårdenes øjne for, at det ikke handler om at få omkostningerne så langt ned som muligt, men om at give brugerne det de efterspørger. Der er gode muligheder for at gøre sin indflydelse gældende ved at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Og det er som regel ikke svært at blive valgt ind. Steen kunne også fortælle, at foreningen planlagde at genoptrykke arkitekt Exners bog om kirkegårde. Det var et arbejde, som Steen vil deltage i, så Stenhuggerlauget får sit fingeraftryk med i udgivelsen. 13. Eventuelt Dirigenten spurgte om der var kommentarer under dette punkt hvor alt kan diskuteres og intet kan besluttes. Filip Møller fortalte, at han havde oplevet meget lange leveringstider på bestillinger fra Bornholms Granit. Filip har en bestilling fra den 14. marts, som stadig ikke var blevet leveret næsten 3 måneder efter. Det var heller ikke længere muligt at bestille ubearbejdet paradis granit. Var der andre der havde oplevet noget tilsvarende? Tim Gedsø kunne nikke genkendende til, at der ikke længere blev leveret ubearbejdede sten. Men han havde bestilt sten og fået levering allerede 4-5 dage efter. Filip Møller spurgte til hvem der godkender lærepladser? Baggrunden for spørgsmålet var, at der efter sigende var en elev der stod i lære hos en ikke-faglært stenhugger. Uddannelsesudvalget godkender elevpladser og Jan Hemmsen ville gerne høre mere om den konkrete sag. Så vil den blive taget op. Derefter takkede oldermanden for god ro og orden under generalforsamlingen. Dirigent Niels Nielsen 14

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere