auction 80 1 april auction 801 auction copenhagen copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen"

Transkript

1 fine art auction 801 copenhagen

2

3 fine art + antiques tuesday wednesday thursday monday tuesday wednesday 28 april 6 pm selected paintings april 1 pm paintings and drawings april 1 pm russian paintings and antiques silver ceramics and glass oriental works of art may 4 pm jewellery and watches may 1 pm furniture, bronzes and clocks may 1 pm furniture, bronzes and clocks pm oriental carpets auction 801 copenhagen

4 fine art + antiques auction 28 april - 6 may 2009 preview thursday 23 april 4 pm - 7 pm friday 24 april 1 pm - 5 pm saturday 25 april 11 am - 4 pm sunday 26 april 11 am - 4 pm monday 27 april 1 pm - 5 pm Please note that parking is no longer available in the courtyard in Bredgade. Bredgade 33 DK-1260 Copenhagen K Tel Fax

5 malerier + antikviteter tirsdag onsdag torsdag mandag tirsdag onsdag 28 april kl. 18 udsøgte malerier april kl. 13 malerier og tegninger april kl. 13 russiske malerier og antikviteter sølv porcelæn, fajance og glas orientalsk kunsthåndværk may kl. 16 smykker og armbåndsure may kl. 13 møbler, bronze og ure may kl. 13 møbler, bronze og ure kl. 14 orientalske tæpper auktion 801 københavn

6 malerier + antikviteter auktion 28. april - 6. maj eftersyn torsdag 23. april kl fredag 24. april kl lørdag 25. april kl søndag 26. april kl mandag 27. april kl Bemærk venligst, at det ikke længere er muligt at parkere i gården i Bredgade. Bredgade 33 DK-1260 København K Tel Fax

7 Hovedkontoret er flyttet til Sundkrogsgade i København En lang række af Bruun Rasmussens funktioner er blevet samlet i Københavns Nordhavn. For virksomhedens kunder betyder det, at kontakten til blandt andet kundeservice og bogholderi foregår fra Sundkrogsgade 30. Den primære vurderings- og indleveringsfunktion er ligeledes flyttet fra Bredgade 33 til henholdsvis Sundkrogsgade 30 og Baltikavej 10. Det medfører, at vurdering og indlevering af effekter til både de traditionelle auktioner og net-auktionerne nu hovedsagligt finder sted i disse to afdelinger, der ligger tæt på offentlig transport og heldigvis har langt bedre parkeringsforhold end det gamle auktionshus i Bredgade. I Sundkrogsgade gælder det vurdering og indlevering af både ældre og moderne malerier, antikviteter, møbler, design, smykker, kunstindustri og dekorationer. Bruun Rasmussen udvider på Baltikavej i København Bruun Rasmussen har netop udvidet faciliteterne i Københavns Nordhavn. Det eksisterende domicil i Utzons visionære byggeri i Sundkrogsgade 30 er blevet suppleret med yderligere 4000 kvadratmeter nye lokaler på Baltikavej 10, der ligger i umiddelbar nærhed. Den store blå bygning huser Bruun Rasmussens afdelinger for samlerobjekter: bøger og manuskripter; frimærker, posthistorie og postkort; mønter, medailler og pengesedler og vin samt et lager. På Baltikavej vil auktionshusets sagkyndige dagligt stå klar med uforpligtende vurderinger af samlerobjekter, ligesom indlevering af disse foregår her. Det gamle auktionshus i Bredgade I den gamle, fredede bygning fra 1794 i Bredgade 33 har Bruun Rasmussen i over 60 år afholdt traditionelle auktioner, hvor der gennem tiden er blevet formidlet et utal af kunstgenstande. Således forbliver det! Husets årlige traditionelle auktioner vil fortsat blive afviklet fra auktionssalen i Bredgade. I begrænset omfang vil der på samme adresse stadig være mulighed for vurdering og indlevering af både ældre og moderne malerier, antikviteter, møbler, design, smykker, kunstindustri og dekorationer. Nyt jysk hovedsæde på Søren Frichs Vej i Århus Bruun Rasmussen har desuden flyttet sit jyske hovedsæde til Århus fra herregården Pedersholm i Vejle. Pedersholm vil pr. 1. april blive anvendt til andet formål. I Århus danner de store moderne lokaler på Søren Frichs Vej 34D nu ramme om virksomhedens auktioner i Jylland, der fremover kun benytter internettet som salgskanal. Den smukke bygning, der tidligere har huset Aarhus Maskinfabrik, ligger i en afstand af kun to km fra Århus centrum, ARoS og motorvejen. I det nye auktionshus bliver man hver uge mødt af nye malerier, møbelklassikere, designerlamper, antikviteter og smykker, og der er dagligt åbent for vurdering, indlevering og eftersyn. De effekter, der skønnes bedre solgt på en traditionel auktion, vil blive fragtet til København og solgt fra auktionssalen i Bredgade. Bruun Rasmussen Properties Bruun Rasmussen Properties er ligeledes flyttet fra Bredgade til Sundkrogsgade 30 i Københavns Nordhavn. Her udbydes eksklusive liebhaverboliger, villaer og lyst- og landejendomme i Danmark og udlandet. Formidlingen af ejendomme er en naturlig forlængelse af husets virke med salg af kunst og indbo. Auktionshuset sikrer en enestående eksponering til den rette kreds af både danske og internationale købere. Nye regler for afhentning Bruun Rasmussen har indført nye regler for afhentning af auktionsvarer. Det betyder, at effekter købt på auktion 801 skal være betalt og afhentet i Bredgade 33 senest mandag den 25. maj. I modsat fald bliver de transporteret til Bruun Rasmussens lager på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn for købers regning og risiko. Transporten koster 100 kr. pr. effekt inkl. moms, og opbevaringen koster 100 kr. pr. effekt pr. påbegyndt uge inkl. moms. Har De ikke mulighed for afhentning inden for dette tidsrum, kan De bestille transport eller forsendelse via hjemmesiden, dog ligeledes senest mandag den 25. maj. Ændring af købersalær Pr. 1. januar har Bruun Rasmussen ændret købersalæret til 24% (ekskl. moms). Salærændringen gælder alle køb på husets auktioner, både på de traditionelle auktioner og på net-auktionerne. Der vil fortsat ikke blive beregnet hammerslagsgebyr. Se købskonditionerne på side 514.

8 BALTIKAVEJ FÆRGEHAVNSVEJ SUNDKROGSGADE SKUDEHAVNSVEJ STORE KONGENSGADE BREDGADE KASTELLET AMALIENBORG KALKBRÆNDERIHAVNSGADE KONGENS NYTORV NORDHAVN STATION SUNDKROGSGADE PFA SILKEBORGVEJ VESTRE RINGVEJ TRINDSØVEJ FREJASVEJ ÅRHUS SØREN FRICHS VEJ Bruun Rasmussen på Søren Frichs Vej i Århus

9 The main office has moved to Sundkrogsgade in Copenhagen Furthermore, many of the auction house s functions have been concentrated in Copenhagen s Nordhavn. For the company s customers, this means that e.g. customer service and the bookkeeping department will be located at Sundkrogsgade 30. Likewise, the primary valuation and consignment function has been moved from Bredgade 33 to Sundkrogsgade 30 and Baltikavej 10. This means that valuation and consignment of items for traditional as well as online auctions will now chiefly be handled in these two branches both of which are conveniently located in relation to public transportation and luckily also have much better parking facilities than the old auction house in Bredgade. Sundkrogsgade will be the setting of valuation and consignment of both older and modern paintings, antiques, furniture, design, jewellery and decorative art. Bruun Rasmussen expands at Baltikavej in Copenhagen At Bruun Rasmussen we have recently expanded our facilities in Copenhagen s Nordhavn. The existing domicile in Utzon s visionary edifice at Sundkrogsgade 30 has been supplemented with an additional square metres of new spaces at Baltikavej 10 close by. The big blue building houses Bruun Rasmussen s departments of collectibles: Books and manuscripts; Stamps, postal history and postcards; Coins, medals and bank notes as well as Wine and a storage facility. At Baltikavej, the auction house s experts will be ready to assist with non-binding valuations of collectibles. Consignment of such items will also take place here. The old auction house in Bredgade In the old listed building from 1794 in Bredgade 33, Bruun Rasmussen has conducted traditional auctions of countless art objects for more than sixty years. And we will continue to do so! The traditional auctions conducted annually will continue to be held in the auction hall in Bredgade 33. To a limited extent it will still be possible to have both older and modern paintings, antiques, furniture, design, jewellery and decorative art valuated and consigned at the same address. New Jutland head office at Søren Frichs Vej in Aarhus Bruun Rasmussen has also relocated its Jutland head office to Aarhus from Pedersholm Manor in Vejle. As of April 1st, therefore, Pedersholm Manor will be used for something else. In Aarhus, the two large, modern premises at Søren Frichs Vej 34D now house Bruun Rasmussen s auctions in Jutland, henceforth conducted exclusively online. The beautiful building, formerly the location of Aarhus Machine Works, is located a mere 2 kilometres from Aarhus city centre, ARoS and the motor road. Every week this new auction house will present new paintings, furniture classics, designer lamps, antiques and jewellery, and it will be open daily for valuation, consignment and preview. Items deemed better suited for a traditional auction will be transported to Copenhagen and sold from the auction hall in Bredgade. Bruun Rasmussen Properties Bruun Rasmussen Properties has also been moved from Bredgade to Sundkrogsgade 30 in Copenhagen s Nordhavn. Here we present choice properties, villas and country houses in Denmark and abroad. Real estate is a natural extension of Bruun Rasmussen s sale of art and furniture. The auction house ensures a select exposure for the right circle of Danish and international clients. New rules for claiming of items Bruun Rasmussen has introduced new rules for claiming of auction items. Items bought at Action 801 must be paid and claimed in Bredgade 33 by Monday, May 25th at the latest. Otherwise, they will be moved to Bruun Rasmussen s storage facility at Baltikavej 10 in Copenhagen s Nordhavn at the buyer s expense and risk. This transportation will cost DKK 100 per item VAT included, and storage will cost DKK 100 per item per week VAT included. If it is impossible for you to claim your items within this period of time, you can arrange transportation or mailing by way of our website. Please note that this must also be done before Monday, May 25th. Changes in the buyer s premium As of January 1st Bruun Rasmussen has changed the buyer s premium to 24 percent (VAT excluded). This change applies for all purchases at Bruun Rasmussen s auctions, whether traditional or online. As before, no hammer price fees will be added. You will find the conditions of purchase at 516.

10 BALTIKAVEJ FÆRGEHAVNSVEJ SUNDKROGSGADE SKUDEHAVNSVEJ STORE KONGENSGADE BREDGADE KASTELLET AMALIENBORG KALKBRÆNDERIHAVNSGADE KONGENS NYTORV NORDHAVN STATION SUNDKROGSGADE PFA SILKEBORGVEJ VESTRE RINGVEJ TRINDSØVEJ FREJASVEJ ÅRHUS SØREN FRICHS VEJ The new Jutland at Søren Frichs Vej in Århus

11 Velkommen til forårets internationale auktion over ældre malerier og antikviteter Den danske guldalderkunst er fint repræsenteret med både landskaber, mariner og portrætter. Fremhæves skal Christen Købkes portræt af fætteren, bagermester P. Ryder, i afslappet positur og med cigarillo i hånden. En anden guldalderperle finder man med Wilhelm Marstrand, der har foreviget udsigten fra et vindue i C.W. Eckersbergs atelier på Charlottenborg. Blandt auktionens store udvalg af andre malerier lokker P.S. Krøyer med to fine lyseblå måneskinsbilleder fra Skagen. Man kan også lade sig friste af et forarbejde til hans berømte maleri af Børsens mænd fra 1895, som stadig kan ses i den imponerende bygning. I den russiske sektion optræder et charmerende saltkar og senempire-spejl, der begge har været i Zar Alexander III og Kejserinde Dagmars eje, samt Boris Mikhailovich Kustodievs snedækkede bylandskab fra revolutionsåret og en fin samling af russiske drikkekar i sølv og emalje en såkaldt kovsh. Et af auktionens højdepunkter er den folkekære kunstner Bjørn Wiinblads private samling fra Det blå hus af blådekoreret kinesisk porcelæn og europæisk fajance. Han blev internationalt anerkendt for sine dekorative arbejder med det særegne fabulerende udtryk. Mere upåagtet er det, at han livet igennem var en lidenskabelig samler. Fra samlingen udbydes bl.a. et sjældent Yongzheng-fad og to store Kangxi-skåle. Læs mere om Wiinblads samling side 514. Smykkeauktionen afholdes denne gang mandag den 4. maj kl. 4 om eftermiddagen for at tilfredsstille et ønske fra vores kunder. Den indeholder denne gang sjældne farvede ædelstene, f.eks. en diamanthalskæde med South Sea kulturperler og en ubehandlet Burma safir på ct. samt en platinring med en intens orange safir på over ct. Blandt auktionens diamantsmykker markerer tre diamantstjerner sig særligt alle stammer fra en diamanttiara fra 1930 erne. På møbelsiden står et ovalt mahognibord, tilskrevet David Roentgen, centralt. Det var ikke uden grund, at Frederik den Store af Preussen, Marie Antoinette og Katharina den Store beundrede hans excellente håndværk, og han fremstod da også om nogen som fyrsternes møbelsnedker og modtog titlen Ébéniste-mécanicien du Roi et de la Reine af Ludvig XVI af Frankrig og blev senere udnævnt til hofmøbelsnedker for Frederik Wilhelm II af Preussen.

12 Welcome to the international auction of fine art and antiques in the spring Danish Golden Age art is well represented with landscapes, marines and portraits. Christen Købke s portrait of his cousin, master baker P. Ryder, in relaxed posture and with a cigarillo in his hand, merits special attention. Another Golden Age gem is Wilhelm Marstrand s view from a window in C.W. Eckersberg s studio at Charlottenborg. The auction s comprehensive selection of paintings includes two fine light-blue moonlight pictures from Skagen by P.S. Krøyer. The auction also tempts with a sketch for Krøyer s famous painting of the Gentlemen of the Stock Exchange from 1895 which is still located in the impressive building. In the Russian section, we find a charming salt-cellar and a late Empire mirror, both former possessions of Tsar Alexander III and Empress Dagmar in addition to Boris Mikhailovich Kustodiev s snow-clad cityscape from the year of the revolution and a fine collection of Russian drinking vessels in silver and enamel a so-called kovsh. One of the highlights of the auction is the popular artist Bjørn Wiinblad s private collection from the The Blue House of blue-decorated Chinese porcelain and European faience. He was internationally renowned for his decorative works with their distinctive imaginative expression. It is less wellknown that he was a passionate collector his whole life. From his collection, we present e.g. a rare Yongzheng dish and two large Kangxi bowls. Read more about the Wiinblad collection page 516. This time, the jewellery auction is held Monday, May 4th at 4.00 pm in order to accommodate a request from our customers. It features rare coloured gems, e.g. a diamond necklace with South Sea cultured pearls and an untreated Burma sapphire at ct. in addition to a platinum ring with an intense orange sapphire at more than ct. Among the diamond jewellery, three diamond stars are particularly noteworthy they all derive from a diamond tiara from the 1930 s. In the furniture section an oval mahogany table, ascribed to David Roentgen, assumes a crucial position. It is no coincidence that Frederic the Great, Marie Antoinette and Catherine the Great were all admirers of his excellent craftsmanship. He ranked as the quintessential cabinet-maker for the princes of Europe, and Louis XVI of France gave him the title of Ébéniste-mécanicien du Roi et de la Reine, just as Frederic William II of Prussia later appointed him royal cabinetmaker.

13 department of fine art head of department Kasper Nielsen cataloguing paintings Birte Stokholm paintings Jeannette Trefzer paintings Bettina Sinnet russian expert professor Elena Nesterova Academy of Fine Arts St. Petersburg cataloguing russian fine art and antiques russian paintings Tatiana Heikkilä russian icons Henrik Schleppegrell russian antiques Anders Fredsted russian silver Martin Hans Borg russian porcelain Charlotte Hviid

14 paintings and drawings wednesday 29 april 1 pm lot

15 117 C. A. Schleisner b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882 Little girl with a white rabbit. Signed and dated C. Schleisner Oil on canvas. 33 x 27 cm. DKK / Hermann Carl Siegumfeldt b. Esbønderup Skovhuse 1833, d. Copenhagen 1912 "En lille Pige, som læser Lektier". A girl doing her homework. Signed and dated H. S Oil on canvas. 22 x 16 cm. Provenance: The collection of Johan Hansen, Consul General, no. 1732, his auction, part X, Winkel & Magnussen 143, 1933 no DKK / C. A. Schleisner b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882 A peasant girl is resting against a drystone wall. Signed and dated C. Schleisner Oil on canvas. 40 x 30 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

16 Constantin Hansen b. Rome 1804, d. Frederiksberg 1880 A little child playing with toys. Inscribed on the reverse Constantin Hansen Pinxit. Oil on canvas. 42 x 37 cm. Literature: Søren Rasmussen, "Slægts og Erindringsbog", 1956 p. 213 and 214. Provenance: Søren Rasmussen, Stenagergaard. DKK / Wilhelm Marstrand b. Copenhagen 1810, d.s.p Portrait of a young woman in a white dress and red cape. Unsigned. Oil on paper mounted on panel. 28 x 20 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

17 Anthonore Christensen b. Copenhagen 1849, d. Usserød 1926 Forest floor with globe flowers, forget-me-nots and butterflies. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 50 x 40 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

18 Anthonore Christensen b. Copenhagen 1849, d. Usserød 1926 Forest floor with growing harebells, branches of blackberry flowers and sweet pea. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 45 x 56 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

19 124 Christian Strodtmann b. Preetz 1793, d. Skraarup 1839 Carnations and primrose in a vase. Signed and dated C. Strodtmann Oil on canvas. 31 x 24 cm. DKK / Johan Frederik Damm b. Gothenburg 1820, d. Helsingør 1894 A flowering hibiscus branch. Signed and dated JF- Damm Oil on canvas. 65 x 32 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

20 C. D. Fritzsch, ascribed to b. Kiel 1765, d. Copenhagen 1841 Roses and lilacs in a vase. Unsigned. Oil on canvas. 45 x 37 cm. Period frame. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

21 127 Heinrich Hansen b. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890 A fountain in Alhambra. Signed H. H. Alhambra. Oil on canvas. 37 x 29 cm. DKK / Painter unknown 19th century "Vinhøsten". A vintage. Happy Italians celebrating a vintage in the Roman Campagna. Unsigned. Oil on canvas. 49 x 63 cm. The painting has previously been ascribed to the Danish Golden Age painter Jørgen Sonne ( ), as stated in the two opinions from 1940 on the reverse of the painting. At an auction sale in 1988, the Sonne theory was abandoned and the information regarding the artist was now: Painter unknown, 19th century. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

22 129 Peter Kornbeck b. Copenhagen 1837, d.s.p "Parti af byen Salo ved Gardasøen". View of the town Salo at Lake Garda, Italy. Signed and dated P. Kornbeck Oil on canvas. 54 x 44 cm. DKK / Richard Fresenius b. Frankfurt 1844, d. Monaco 1903 View of the Cliffs at Étretat in Normandy. Signed and dated R. Fresenius Oil on canvas. 42 x 78 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

23 Jean Henri Cless b. Strasbourg 1774, d Portrait of a young woman in a white dress. Signed and dated Cless pinxit Oil on canvas. 65 x 55 cm. DKK / Michael Ancher b. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 An old man with round cheeks, blue eyes and a beard. Signed M. A. Oil on canvas mounted on panel. 41 x 34 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

24 Frederik Vermehren b. Ringsted 1823, d. Copenhagen 1910 "Portræt af Etatsraadinde Pauline Heyman". Portrait of Mrs. Pauline Heyman. Signed and dated Vermehren Oil on canvas. 106 x 85 cm. Exhibited: Foreningen for National Kunst, "J. F. N. Vermehren ", 1965 no. 57, reproduced in the catalogue. Proveniens: Mrs. Adelaide Heyman. DKK / Anthony van Dyck, after 18th century A self-portrait of the Flemish painter Anthony van Dyck. Copy after the painting from 1630 in Galleria degli Uffizi, Florence. Unsigned. Oil on canvas. 61 x 51 cm. Provenance: Danish manor house. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

25 I. L. Jensen b. Copenhagen 1800, d.s.p Pink roses. Signed I. L. Jensen. Oil on mahogany x 18 cm. DKK / I. L. Jensen b. Copenhagen 1800, d.s.p A bunch of blue poppy anemones and white heather. Signed I. L. Jensen. Oil on mahogany. 13 x 18.5 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

26 Carl Balsgaard b. Copenhagen 1812, d.s.p Still life with grapes, peaches, figs and pineapple in a bowl. Signed C. Balsgaard. Oil on canvas. 33 x 44 cm. DKK / Carl Balsgaard b. Copenhagen 1812, d.s.p Branches of fully ripened abricots. Signed C. Balsgaard. Oil on paper mounted on cardboard. 30 x 39 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

27 139 C. F. Aagaard b. Odense 1833, d. Copenhagen 1895 Tall trees at a lake in the woods, with a view to the sea. Presumably a view of Dyrehaven (The Deer Gardens) north of Copenhagen with Øresund (The Sound) in the background. Signed and dated C. F. Aagaard Oil on canvas. 84 x 120 cm. DKK A. Andersen-Lundby b. Lundby near Aalborg 1840, d. Munich 1923 "Foraar". Springtime in the "English Garden" near Munich. Signed and dated A. Andersen- Lundby München Oil on canvas. 75 x 105 cm. On the reverse an exhibition label from Charlottenborg. DKK Carl Ludvig Messmann b. Copenhagen 1826, d. Gothenburg 1893 View from Klampenborg, evening light. Signed Ludvig Messmann and indistinct date 18..? Oil on canvas. 47 x 71 cm. Presumably exhibited at Charlottenborg in the 1850s. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

28 CD H. A. Brendekilde b. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942 Children in a spring forest with anemones in bloom. Signed H. A. Brendekilde. Oil on canvas. 87 x 103 cm. DKK / CD Peder Mønsted b. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941 "Gedebjerget" (Goat mountain) near Sæby, Jutland. Signed and dated P. Mønsted Sæby Oil on canvas. 37 x 56 cm. DKK BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

29 144 Michael Ancher b. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interior with a fisherman's wife dressed in black in the evening sun. Signed M. A. Oil on panel. 39 x 29 cm. DKK / Viggo Johansen b. Copenhagen 1851, d.s.p "Bakker ved Svinkløv". The hills at Svinkløv. Signed and dated Viggo Johansen Oil on canvas. 63 x 125 cm. Exhibited: Charlottenborg Foraarsudstillingen (spring exhibition) 1935 no Provenance: The estate of the late Viggo Johansen, Winkel & Magnussen auction 199, 1936 no DKK / Carl Holsøe b. Århus 1863, d. Asserbo 1935 Interior with a woman knitting. Signed C. Holsøe. Oil on canvas. 59 x 59 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

30 CD Helga Ancher b. Skagen 1883, d.s.p Midsummer Eve bonfire at Skagen Beach. Signed H. A. Oil on panel. 27 x 35 cm. Exhibited: Herning Kongrescenter, "Skagen i Herning", 2002 no. 15. DKK BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

31 I. E. C. Rasmussen b. Ærøskøbing 1841, d. The Atlantic Ocean 1893 Midsummer night in Svendborgsund. Signed and dated I. E. C. Rasmussen Midsommer Oil on canvas. 55 x 93 cm. DKK / Carl Bøgh b. Copenhagen 1827, d.s.p A lake surrounded by conifers, presumably Sweden. Signed Carl Bøgh. Oil on canvas. 83 x 114 cm. Presumably exhibited at Charlottenborg in 1890 no. 80 with the title "Regnstemning. Småland" (Rainy day in Småland, Sweden). DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

32 CD Vilhelm Arnesen b. Flensburg 1865, d. Copenhagen 1948 Ships in the Sound. Signed and dated Vilh. Arnesen Oil on canvas. 139 x 189 cm. DKK / Louis Burgade b. Bordeaux 1803, French painter Ships outside a town. Signed and dated L. Burgade x 97 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

33 Paul Fischer b. Copenhagen 1860, d.s.p Sailing boats off the coast near Aasgaard, Norway. Signed and dated Poul Fischer Aasgaardsstrand 2/8 89. Oil on panel. 10 x 36 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of Dorf in Tyrol. Unsigned. Dated 7. Novbr. Oil on paper. Visible size 19.5 x 29.5 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of a mountainous landscape disappearing into the fog. Unsigned. Oil on paper. Visible size 10.5 x 18 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of Nago and Lake Garda. Unsigned. Oil on paper. Visible size 19 x 30 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p "Kullen set i solnedgangslys fra Hornbæk". View from Hornbæk towards Kullen, Sweden, in the light of the setting sun. Unsigned. Oil on canvas. 21 x 30 cm. Unframed. Mona Christensen and Jan Faye, A Catalogue Raisonné of the Works of Vilhelm Petersen no Exhibited: Marienlyst Slot, "Vilhelm Petersen - en glemt guldaldermaler", 1990 no DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

35 157 Terence Shorey 19th-20th century, English painter The ship "Macleod". Signed T. Shorey. Oil on canvas. 67 x 103 cm. DKK / Edward Adams, jr. 19th-20th century English painter of ship portraits Ship portrait of S/S "Harald". Signed and dated Ed. Adam 1877 Havre. Oil on canvas. 62 x 92 cm. DKK George Stainton 19th-20th century, English painter "Homeward Bound". Sailing ships in the sunset. Signed G. Stainton. Oil on canvas. 61 x 91 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

36 William Howard Yorke b. 1847, d. 1921, English painter of ship portraits Ship portrait of "Siri" off Anglesey. Signed and dated W. H. Yorke 89 Belgrave Rd. Liverpool. Oil on canvas. 77 x 92 cm. DKK / F. Müller 19th century "India från Uleaborg". Unsigned. Inscribed: "India från Uleaborg Comp. af F. Müller 1861". Oil on canvas. 66 x 103 cm. Portalshaped frame. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

37 162 Paul Weber b. Darmstadt 1823, d. Munich 1916 Summer landscape with cows at a stream. Signed P. Weber. Oil on canvas. 77 x 122 cm. DKK / Jørgen Sonne b. Birkerød 1801, d. Copenhagen 1890 Summer landscape with a girl herding geese. Signed J. Sonne. Oil on canvas. 22 x 33 cm. DKK / Ferdinand Richardt b. Brede 1819, d. Oakland, California 1895 "Partie ved Rugtved i Vendsyssel". View from Rugtved in Vendsyssel in Northern Jutland. Signed and dated Ferdinand Richardt Oil on canvas. 75 x 115 cm. Exhibited: Charlottenborg 1848 no DKK / Hans Brasen b. Hillerød 1849, d. Copenhagen 1930 Tsar Nicholas II of Russia on battue in Denmark. Study. Signed H. Brasen. Oil on canvas. 62 x 85 cm. On the reverse a label with the following text: "Skitze til Klapjagt. Parti fra Grønholt Vang v. Fredensborg. Originalen malet til Kejseren af Rusland". Study for battue. View of Grønholt Field near Fredensborg. The original painted for the Emperor of Russia. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

38 Harry Hall b. 1814, d. 1882, English painter Jockey on the horse Hermit. Signed and dated H. Hall 1866 and inscribed Hermit. On a plate on the frame also inscribed: "Hermit Winner of the Derby 1867". Oil on canvas. 58 x 76 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

39 167 Hans Brasen b. Hillerød 1849, d. Copenhagen 1930 The silversmith and toy designer Kay Bojesen as a child playing cards with his sister Thyra. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 40 x 47 cm. DKK / Carl Holsøe b. Århus 1863, d. Asserbo 1935 Interior with an open stove. Signed C. Holsøe. Oil on canvas. 44 x 38 cm. DKK / Carl V. Meyer b. Aalborg 1870, d. Frederiksberg 1938 "Fattig Arbejderfamilie paa Landet. Efter endt Dagværk". Farmer family after a day's work. Signed and dated Carl V. Meyer Oil on canvas. 95 x 110 cm. Exhibited: Charlottenborg 1905 no Literature: Reproduced in Broby Johansen, "Danmarkshistorie". DKK / Joseph Bail, ascribed to b. Limonese 1862, d. Paris 1922 Kitchen interior with two women and a girl at the fireplace. Signed Bail Joseph. Oil on canvas. 61 x 72 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

modern art + design international auction 813

modern art + design international auction 813 modern art + design international auction 813 modern art + design international auction 813 in bredgade 33 auction 27 september - 6 october 2010 preview tuesday 21 september 4 pm - 7 pm wednesday 22 september

Læs mere

modern art + design international auction 812

modern art + design international auction 812 modern art + design international auction 812 modern art + design international auction 812 in bredgade 33 auction 31 may - 9 june 2010 vernissage wednesday 26 may 4 pm - 7 pm preview thursday 27 may 11

Læs mere

tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200

tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200 international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200 onsdag 1. december kl. 13 smykker... 499-776 kl. 18 Saxhofs

Læs mere

Modern art + design. International auction 831

Modern art + design. International auction 831 Modern art + design International auction 831 M o D ern art + D e S ign International auction 831 auction 18-27 September 2012 preview Thursday 13 September 3 pm - 6 pm Friday 14 September 11 am - 5 pm

Læs mere

FINE ART + ANTIQUES. International auction 849

FINE ART + ANTIQUES. International auction 849 FINE ART + ANTIQUES International auction 849 FINE ART + ANTIQUES International auction 849 AUCTION 10-19 June 2014 PREVIEW Wednesday 4 June 2 pm - 5 pm Thursday 5 June 11 am - 4 pm Friday 6 June 11 am

Læs mere

Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen

Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen Det katalog De nu sidder med i hånden er udtryk for flere fornyelser. Markedet for moderne kunst er i uafbrudt bevægelse. Bevægelser som det er vores

Læs mere

modern art + design international auction 813

modern art + design international auction 813 modern art + design international auction 813 modern art + design international auction 813 in bredgade 33 auction 27 september - 6 october 2010 preview tuesday 21 september 4 pm - 7 pm wednesday 22 september

Læs mere

moderne auktion 741 tirsdag 12. april kl. 17 cobra... 1-62 nutidskunst... 63-145

moderne auktion 741 tirsdag 12. april kl. 17 cobra... 1-62 nutidskunst... 63-145 moderne auktion 741 F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S K U N S T tirsdag 12. april kl. 17 cobra......................... 1-62 nutidskunst.................. 63-145 onsdag 13. april kl. 13 Ove Sprogøe samlingen.........

Læs mere

modern art + design international auction 813

modern art + design international auction 813 modern art + design international auction 813 modern art + design international auction 813 in bredgade 33 auction 27 september - 6 october 2010 preview tuesday 21 september 4 pm - 7 pm wednesday 22 september

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland 2013/14 Frederikssund.dk Nordsjælland 1 Welcome to Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup Fokus på turistservice Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at

Læs mere

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART Tak / Thanks Forord Følgende har støttet erhvervelser af kunst til Louisianas samling i 2007-2008 / The following

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

At the east gable end

At the east gable end 198 The Arcade Room Who lived in the so-called Arcade Room, 206, is not known before the end of the 1780 s, but the room s appearance has changed completely several times none of the other rooms on the

Læs mere

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement 2 O&A August 2005 Issue 32 4 Kolofon: O&A August 2005 Issue 32 Out

Læs mere

Lærereksemplar kun til lærerbrug

Lærereksemplar kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 5th Round Indhold Side 2 Jeopardy Letter Shifts 3 The Weather Forecast 4 5 Verbs in the Present

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw 150 ÅR YEARS Jesper Böttzauw DAMAS 150 år Firmaportrætbog af Jesper Böttzauw Først udgivet i 2013 Forside: DAMAS Trykt i Danmark ISBN 000-000-000 Copyright DAMAS Der tages forbehold for faktuelle oplysninger,

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad October 2002 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til...3 Presidents report......4 Coming Function.....5

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

Penselskriftsanalyse af J.L. Jensens malerier Autenticitet og forfalskninger. Bilag

Penselskriftsanalyse af J.L. Jensens malerier Autenticitet og forfalskninger. Bilag Penselskriftsanalyse af J.L. Jensens malerier Autenticitet og forfalskninger Susan Ritterband Konservatorskolen Det Kgl. Danske Kunstakademi 2006 Forsidefotografi: J.L. Jensen, Røde liljer og fuchsia,

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad May 2003 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til.....3 Danish style Wedding......4 Nyheder fra Danmark.....5

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Deltagerhåndbog. Competition Handbook 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004

Deltagerhåndbog. Competition Handbook 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004 Deltagerhåndbog Competition Handbook Pris/Price: Eur 2,-/Dkk 15,- 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004 ÅRHUS RANDERS København Odense

Læs mere

Den store juletur 2007

Den store juletur 2007 Den store juletur 2007 Torsdag 13/12 Copenhagen...2 Fredag 14/12 Perth...2 Lørdag 15/12 Perth to Alice Springs...4 Søndag 16/12 Alice Springs - Ayers Rock...6 Mandag 17/12 Kings Creek...6 Tirsdag 18/12

Læs mere

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender Kolofon Velkommen til Copenhagen Art Week! Copenhagen

Læs mere