auction 80 1 april auction 801 auction copenhagen copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen"

Transkript

1 fine art auction 801 copenhagen

2

3 fine art + antiques tuesday wednesday thursday monday tuesday wednesday 28 april 6 pm selected paintings april 1 pm paintings and drawings april 1 pm russian paintings and antiques silver ceramics and glass oriental works of art may 4 pm jewellery and watches may 1 pm furniture, bronzes and clocks may 1 pm furniture, bronzes and clocks pm oriental carpets auction 801 copenhagen

4 fine art + antiques auction 28 april - 6 may 2009 preview thursday 23 april 4 pm - 7 pm friday 24 april 1 pm - 5 pm saturday 25 april 11 am - 4 pm sunday 26 april 11 am - 4 pm monday 27 april 1 pm - 5 pm Please note that parking is no longer available in the courtyard in Bredgade. Bredgade 33 DK-1260 Copenhagen K Tel Fax

5 malerier + antikviteter tirsdag onsdag torsdag mandag tirsdag onsdag 28 april kl. 18 udsøgte malerier april kl. 13 malerier og tegninger april kl. 13 russiske malerier og antikviteter sølv porcelæn, fajance og glas orientalsk kunsthåndværk may kl. 16 smykker og armbåndsure may kl. 13 møbler, bronze og ure may kl. 13 møbler, bronze og ure kl. 14 orientalske tæpper auktion 801 københavn

6 malerier + antikviteter auktion 28. april - 6. maj eftersyn torsdag 23. april kl fredag 24. april kl lørdag 25. april kl søndag 26. april kl mandag 27. april kl Bemærk venligst, at det ikke længere er muligt at parkere i gården i Bredgade. Bredgade 33 DK-1260 København K Tel Fax

7 Hovedkontoret er flyttet til Sundkrogsgade i København En lang række af Bruun Rasmussens funktioner er blevet samlet i Københavns Nordhavn. For virksomhedens kunder betyder det, at kontakten til blandt andet kundeservice og bogholderi foregår fra Sundkrogsgade 30. Den primære vurderings- og indleveringsfunktion er ligeledes flyttet fra Bredgade 33 til henholdsvis Sundkrogsgade 30 og Baltikavej 10. Det medfører, at vurdering og indlevering af effekter til både de traditionelle auktioner og net-auktionerne nu hovedsagligt finder sted i disse to afdelinger, der ligger tæt på offentlig transport og heldigvis har langt bedre parkeringsforhold end det gamle auktionshus i Bredgade. I Sundkrogsgade gælder det vurdering og indlevering af både ældre og moderne malerier, antikviteter, møbler, design, smykker, kunstindustri og dekorationer. Bruun Rasmussen udvider på Baltikavej i København Bruun Rasmussen har netop udvidet faciliteterne i Københavns Nordhavn. Det eksisterende domicil i Utzons visionære byggeri i Sundkrogsgade 30 er blevet suppleret med yderligere 4000 kvadratmeter nye lokaler på Baltikavej 10, der ligger i umiddelbar nærhed. Den store blå bygning huser Bruun Rasmussens afdelinger for samlerobjekter: bøger og manuskripter; frimærker, posthistorie og postkort; mønter, medailler og pengesedler og vin samt et lager. På Baltikavej vil auktionshusets sagkyndige dagligt stå klar med uforpligtende vurderinger af samlerobjekter, ligesom indlevering af disse foregår her. Det gamle auktionshus i Bredgade I den gamle, fredede bygning fra 1794 i Bredgade 33 har Bruun Rasmussen i over 60 år afholdt traditionelle auktioner, hvor der gennem tiden er blevet formidlet et utal af kunstgenstande. Således forbliver det! Husets årlige traditionelle auktioner vil fortsat blive afviklet fra auktionssalen i Bredgade. I begrænset omfang vil der på samme adresse stadig være mulighed for vurdering og indlevering af både ældre og moderne malerier, antikviteter, møbler, design, smykker, kunstindustri og dekorationer. Nyt jysk hovedsæde på Søren Frichs Vej i Århus Bruun Rasmussen har desuden flyttet sit jyske hovedsæde til Århus fra herregården Pedersholm i Vejle. Pedersholm vil pr. 1. april blive anvendt til andet formål. I Århus danner de store moderne lokaler på Søren Frichs Vej 34D nu ramme om virksomhedens auktioner i Jylland, der fremover kun benytter internettet som salgskanal. Den smukke bygning, der tidligere har huset Aarhus Maskinfabrik, ligger i en afstand af kun to km fra Århus centrum, ARoS og motorvejen. I det nye auktionshus bliver man hver uge mødt af nye malerier, møbelklassikere, designerlamper, antikviteter og smykker, og der er dagligt åbent for vurdering, indlevering og eftersyn. De effekter, der skønnes bedre solgt på en traditionel auktion, vil blive fragtet til København og solgt fra auktionssalen i Bredgade. Bruun Rasmussen Properties Bruun Rasmussen Properties er ligeledes flyttet fra Bredgade til Sundkrogsgade 30 i Københavns Nordhavn. Her udbydes eksklusive liebhaverboliger, villaer og lyst- og landejendomme i Danmark og udlandet. Formidlingen af ejendomme er en naturlig forlængelse af husets virke med salg af kunst og indbo. Auktionshuset sikrer en enestående eksponering til den rette kreds af både danske og internationale købere. Nye regler for afhentning Bruun Rasmussen har indført nye regler for afhentning af auktionsvarer. Det betyder, at effekter købt på auktion 801 skal være betalt og afhentet i Bredgade 33 senest mandag den 25. maj. I modsat fald bliver de transporteret til Bruun Rasmussens lager på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn for købers regning og risiko. Transporten koster 100 kr. pr. effekt inkl. moms, og opbevaringen koster 100 kr. pr. effekt pr. påbegyndt uge inkl. moms. Har De ikke mulighed for afhentning inden for dette tidsrum, kan De bestille transport eller forsendelse via hjemmesiden, dog ligeledes senest mandag den 25. maj. Ændring af købersalær Pr. 1. januar har Bruun Rasmussen ændret købersalæret til 24% (ekskl. moms). Salærændringen gælder alle køb på husets auktioner, både på de traditionelle auktioner og på net-auktionerne. Der vil fortsat ikke blive beregnet hammerslagsgebyr. Se købskonditionerne på side 514.

8 BALTIKAVEJ FÆRGEHAVNSVEJ SUNDKROGSGADE SKUDEHAVNSVEJ STORE KONGENSGADE BREDGADE KASTELLET AMALIENBORG KALKBRÆNDERIHAVNSGADE KONGENS NYTORV NORDHAVN STATION SUNDKROGSGADE PFA SILKEBORGVEJ VESTRE RINGVEJ TRINDSØVEJ FREJASVEJ ÅRHUS SØREN FRICHS VEJ Bruun Rasmussen på Søren Frichs Vej i Århus

9 The main office has moved to Sundkrogsgade in Copenhagen Furthermore, many of the auction house s functions have been concentrated in Copenhagen s Nordhavn. For the company s customers, this means that e.g. customer service and the bookkeeping department will be located at Sundkrogsgade 30. Likewise, the primary valuation and consignment function has been moved from Bredgade 33 to Sundkrogsgade 30 and Baltikavej 10. This means that valuation and consignment of items for traditional as well as online auctions will now chiefly be handled in these two branches both of which are conveniently located in relation to public transportation and luckily also have much better parking facilities than the old auction house in Bredgade. Sundkrogsgade will be the setting of valuation and consignment of both older and modern paintings, antiques, furniture, design, jewellery and decorative art. Bruun Rasmussen expands at Baltikavej in Copenhagen At Bruun Rasmussen we have recently expanded our facilities in Copenhagen s Nordhavn. The existing domicile in Utzon s visionary edifice at Sundkrogsgade 30 has been supplemented with an additional square metres of new spaces at Baltikavej 10 close by. The big blue building houses Bruun Rasmussen s departments of collectibles: Books and manuscripts; Stamps, postal history and postcards; Coins, medals and bank notes as well as Wine and a storage facility. At Baltikavej, the auction house s experts will be ready to assist with non-binding valuations of collectibles. Consignment of such items will also take place here. The old auction house in Bredgade In the old listed building from 1794 in Bredgade 33, Bruun Rasmussen has conducted traditional auctions of countless art objects for more than sixty years. And we will continue to do so! The traditional auctions conducted annually will continue to be held in the auction hall in Bredgade 33. To a limited extent it will still be possible to have both older and modern paintings, antiques, furniture, design, jewellery and decorative art valuated and consigned at the same address. New Jutland head office at Søren Frichs Vej in Aarhus Bruun Rasmussen has also relocated its Jutland head office to Aarhus from Pedersholm Manor in Vejle. As of April 1st, therefore, Pedersholm Manor will be used for something else. In Aarhus, the two large, modern premises at Søren Frichs Vej 34D now house Bruun Rasmussen s auctions in Jutland, henceforth conducted exclusively online. The beautiful building, formerly the location of Aarhus Machine Works, is located a mere 2 kilometres from Aarhus city centre, ARoS and the motor road. Every week this new auction house will present new paintings, furniture classics, designer lamps, antiques and jewellery, and it will be open daily for valuation, consignment and preview. Items deemed better suited for a traditional auction will be transported to Copenhagen and sold from the auction hall in Bredgade. Bruun Rasmussen Properties Bruun Rasmussen Properties has also been moved from Bredgade to Sundkrogsgade 30 in Copenhagen s Nordhavn. Here we present choice properties, villas and country houses in Denmark and abroad. Real estate is a natural extension of Bruun Rasmussen s sale of art and furniture. The auction house ensures a select exposure for the right circle of Danish and international clients. New rules for claiming of items Bruun Rasmussen has introduced new rules for claiming of auction items. Items bought at Action 801 must be paid and claimed in Bredgade 33 by Monday, May 25th at the latest. Otherwise, they will be moved to Bruun Rasmussen s storage facility at Baltikavej 10 in Copenhagen s Nordhavn at the buyer s expense and risk. This transportation will cost DKK 100 per item VAT included, and storage will cost DKK 100 per item per week VAT included. If it is impossible for you to claim your items within this period of time, you can arrange transportation or mailing by way of our website. Please note that this must also be done before Monday, May 25th. Changes in the buyer s premium As of January 1st Bruun Rasmussen has changed the buyer s premium to 24 percent (VAT excluded). This change applies for all purchases at Bruun Rasmussen s auctions, whether traditional or online. As before, no hammer price fees will be added. You will find the conditions of purchase at 516.

10 BALTIKAVEJ FÆRGEHAVNSVEJ SUNDKROGSGADE SKUDEHAVNSVEJ STORE KONGENSGADE BREDGADE KASTELLET AMALIENBORG KALKBRÆNDERIHAVNSGADE KONGENS NYTORV NORDHAVN STATION SUNDKROGSGADE PFA SILKEBORGVEJ VESTRE RINGVEJ TRINDSØVEJ FREJASVEJ ÅRHUS SØREN FRICHS VEJ The new Jutland at Søren Frichs Vej in Århus

11 Velkommen til forårets internationale auktion over ældre malerier og antikviteter Den danske guldalderkunst er fint repræsenteret med både landskaber, mariner og portrætter. Fremhæves skal Christen Købkes portræt af fætteren, bagermester P. Ryder, i afslappet positur og med cigarillo i hånden. En anden guldalderperle finder man med Wilhelm Marstrand, der har foreviget udsigten fra et vindue i C.W. Eckersbergs atelier på Charlottenborg. Blandt auktionens store udvalg af andre malerier lokker P.S. Krøyer med to fine lyseblå måneskinsbilleder fra Skagen. Man kan også lade sig friste af et forarbejde til hans berømte maleri af Børsens mænd fra 1895, som stadig kan ses i den imponerende bygning. I den russiske sektion optræder et charmerende saltkar og senempire-spejl, der begge har været i Zar Alexander III og Kejserinde Dagmars eje, samt Boris Mikhailovich Kustodievs snedækkede bylandskab fra revolutionsåret og en fin samling af russiske drikkekar i sølv og emalje en såkaldt kovsh. Et af auktionens højdepunkter er den folkekære kunstner Bjørn Wiinblads private samling fra Det blå hus af blådekoreret kinesisk porcelæn og europæisk fajance. Han blev internationalt anerkendt for sine dekorative arbejder med det særegne fabulerende udtryk. Mere upåagtet er det, at han livet igennem var en lidenskabelig samler. Fra samlingen udbydes bl.a. et sjældent Yongzheng-fad og to store Kangxi-skåle. Læs mere om Wiinblads samling side 514. Smykkeauktionen afholdes denne gang mandag den 4. maj kl. 4 om eftermiddagen for at tilfredsstille et ønske fra vores kunder. Den indeholder denne gang sjældne farvede ædelstene, f.eks. en diamanthalskæde med South Sea kulturperler og en ubehandlet Burma safir på ct. samt en platinring med en intens orange safir på over ct. Blandt auktionens diamantsmykker markerer tre diamantstjerner sig særligt alle stammer fra en diamanttiara fra 1930 erne. På møbelsiden står et ovalt mahognibord, tilskrevet David Roentgen, centralt. Det var ikke uden grund, at Frederik den Store af Preussen, Marie Antoinette og Katharina den Store beundrede hans excellente håndværk, og han fremstod da også om nogen som fyrsternes møbelsnedker og modtog titlen Ébéniste-mécanicien du Roi et de la Reine af Ludvig XVI af Frankrig og blev senere udnævnt til hofmøbelsnedker for Frederik Wilhelm II af Preussen.

12 Welcome to the international auction of fine art and antiques in the spring Danish Golden Age art is well represented with landscapes, marines and portraits. Christen Købke s portrait of his cousin, master baker P. Ryder, in relaxed posture and with a cigarillo in his hand, merits special attention. Another Golden Age gem is Wilhelm Marstrand s view from a window in C.W. Eckersberg s studio at Charlottenborg. The auction s comprehensive selection of paintings includes two fine light-blue moonlight pictures from Skagen by P.S. Krøyer. The auction also tempts with a sketch for Krøyer s famous painting of the Gentlemen of the Stock Exchange from 1895 which is still located in the impressive building. In the Russian section, we find a charming salt-cellar and a late Empire mirror, both former possessions of Tsar Alexander III and Empress Dagmar in addition to Boris Mikhailovich Kustodiev s snow-clad cityscape from the year of the revolution and a fine collection of Russian drinking vessels in silver and enamel a so-called kovsh. One of the highlights of the auction is the popular artist Bjørn Wiinblad s private collection from the The Blue House of blue-decorated Chinese porcelain and European faience. He was internationally renowned for his decorative works with their distinctive imaginative expression. It is less wellknown that he was a passionate collector his whole life. From his collection, we present e.g. a rare Yongzheng dish and two large Kangxi bowls. Read more about the Wiinblad collection page 516. This time, the jewellery auction is held Monday, May 4th at 4.00 pm in order to accommodate a request from our customers. It features rare coloured gems, e.g. a diamond necklace with South Sea cultured pearls and an untreated Burma sapphire at ct. in addition to a platinum ring with an intense orange sapphire at more than ct. Among the diamond jewellery, three diamond stars are particularly noteworthy they all derive from a diamond tiara from the 1930 s. In the furniture section an oval mahogany table, ascribed to David Roentgen, assumes a crucial position. It is no coincidence that Frederic the Great, Marie Antoinette and Catherine the Great were all admirers of his excellent craftsmanship. He ranked as the quintessential cabinet-maker for the princes of Europe, and Louis XVI of France gave him the title of Ébéniste-mécanicien du Roi et de la Reine, just as Frederic William II of Prussia later appointed him royal cabinetmaker.

13 department of fine art head of department Kasper Nielsen cataloguing paintings Birte Stokholm paintings Jeannette Trefzer paintings Bettina Sinnet russian expert professor Elena Nesterova Academy of Fine Arts St. Petersburg cataloguing russian fine art and antiques russian paintings Tatiana Heikkilä russian icons Henrik Schleppegrell russian antiques Anders Fredsted russian silver Martin Hans Borg russian porcelain Charlotte Hviid

14 paintings and drawings wednesday 29 april 1 pm lot

15 117 C. A. Schleisner b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882 Little girl with a white rabbit. Signed and dated C. Schleisner Oil on canvas. 33 x 27 cm. DKK / Hermann Carl Siegumfeldt b. Esbønderup Skovhuse 1833, d. Copenhagen 1912 "En lille Pige, som læser Lektier". A girl doing her homework. Signed and dated H. S Oil on canvas. 22 x 16 cm. Provenance: The collection of Johan Hansen, Consul General, no. 1732, his auction, part X, Winkel & Magnussen 143, 1933 no DKK / C. A. Schleisner b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882 A peasant girl is resting against a drystone wall. Signed and dated C. Schleisner Oil on canvas. 40 x 30 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

16 Constantin Hansen b. Rome 1804, d. Frederiksberg 1880 A little child playing with toys. Inscribed on the reverse Constantin Hansen Pinxit. Oil on canvas. 42 x 37 cm. Literature: Søren Rasmussen, "Slægts og Erindringsbog", 1956 p. 213 and 214. Provenance: Søren Rasmussen, Stenagergaard. DKK / Wilhelm Marstrand b. Copenhagen 1810, d.s.p Portrait of a young woman in a white dress and red cape. Unsigned. Oil on paper mounted on panel. 28 x 20 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

17 Anthonore Christensen b. Copenhagen 1849, d. Usserød 1926 Forest floor with globe flowers, forget-me-nots and butterflies. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 50 x 40 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

18 Anthonore Christensen b. Copenhagen 1849, d. Usserød 1926 Forest floor with growing harebells, branches of blackberry flowers and sweet pea. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 45 x 56 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

19 124 Christian Strodtmann b. Preetz 1793, d. Skraarup 1839 Carnations and primrose in a vase. Signed and dated C. Strodtmann Oil on canvas. 31 x 24 cm. DKK / Johan Frederik Damm b. Gothenburg 1820, d. Helsingør 1894 A flowering hibiscus branch. Signed and dated JF- Damm Oil on canvas. 65 x 32 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

20 C. D. Fritzsch, ascribed to b. Kiel 1765, d. Copenhagen 1841 Roses and lilacs in a vase. Unsigned. Oil on canvas. 45 x 37 cm. Period frame. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

21 127 Heinrich Hansen b. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890 A fountain in Alhambra. Signed H. H. Alhambra. Oil on canvas. 37 x 29 cm. DKK / Painter unknown 19th century "Vinhøsten". A vintage. Happy Italians celebrating a vintage in the Roman Campagna. Unsigned. Oil on canvas. 49 x 63 cm. The painting has previously been ascribed to the Danish Golden Age painter Jørgen Sonne ( ), as stated in the two opinions from 1940 on the reverse of the painting. At an auction sale in 1988, the Sonne theory was abandoned and the information regarding the artist was now: Painter unknown, 19th century. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

22 129 Peter Kornbeck b. Copenhagen 1837, d.s.p "Parti af byen Salo ved Gardasøen". View of the town Salo at Lake Garda, Italy. Signed and dated P. Kornbeck Oil on canvas. 54 x 44 cm. DKK / Richard Fresenius b. Frankfurt 1844, d. Monaco 1903 View of the Cliffs at Étretat in Normandy. Signed and dated R. Fresenius Oil on canvas. 42 x 78 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

23 Jean Henri Cless b. Strasbourg 1774, d Portrait of a young woman in a white dress. Signed and dated Cless pinxit Oil on canvas. 65 x 55 cm. DKK / Michael Ancher b. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 An old man with round cheeks, blue eyes and a beard. Signed M. A. Oil on canvas mounted on panel. 41 x 34 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

24 Frederik Vermehren b. Ringsted 1823, d. Copenhagen 1910 "Portræt af Etatsraadinde Pauline Heyman". Portrait of Mrs. Pauline Heyman. Signed and dated Vermehren Oil on canvas. 106 x 85 cm. Exhibited: Foreningen for National Kunst, "J. F. N. Vermehren ", 1965 no. 57, reproduced in the catalogue. Proveniens: Mrs. Adelaide Heyman. DKK / Anthony van Dyck, after 18th century A self-portrait of the Flemish painter Anthony van Dyck. Copy after the painting from 1630 in Galleria degli Uffizi, Florence. Unsigned. Oil on canvas. 61 x 51 cm. Provenance: Danish manor house. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

25 I. L. Jensen b. Copenhagen 1800, d.s.p Pink roses. Signed I. L. Jensen. Oil on mahogany x 18 cm. DKK / I. L. Jensen b. Copenhagen 1800, d.s.p A bunch of blue poppy anemones and white heather. Signed I. L. Jensen. Oil on mahogany. 13 x 18.5 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

26 Carl Balsgaard b. Copenhagen 1812, d.s.p Still life with grapes, peaches, figs and pineapple in a bowl. Signed C. Balsgaard. Oil on canvas. 33 x 44 cm. DKK / Carl Balsgaard b. Copenhagen 1812, d.s.p Branches of fully ripened abricots. Signed C. Balsgaard. Oil on paper mounted on cardboard. 30 x 39 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

27 139 C. F. Aagaard b. Odense 1833, d. Copenhagen 1895 Tall trees at a lake in the woods, with a view to the sea. Presumably a view of Dyrehaven (The Deer Gardens) north of Copenhagen with Øresund (The Sound) in the background. Signed and dated C. F. Aagaard Oil on canvas. 84 x 120 cm. DKK A. Andersen-Lundby b. Lundby near Aalborg 1840, d. Munich 1923 "Foraar". Springtime in the "English Garden" near Munich. Signed and dated A. Andersen- Lundby München Oil on canvas. 75 x 105 cm. On the reverse an exhibition label from Charlottenborg. DKK Carl Ludvig Messmann b. Copenhagen 1826, d. Gothenburg 1893 View from Klampenborg, evening light. Signed Ludvig Messmann and indistinct date 18..? Oil on canvas. 47 x 71 cm. Presumably exhibited at Charlottenborg in the 1850s. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

28 CD H. A. Brendekilde b. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942 Children in a spring forest with anemones in bloom. Signed H. A. Brendekilde. Oil on canvas. 87 x 103 cm. DKK / CD Peder Mønsted b. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941 "Gedebjerget" (Goat mountain) near Sæby, Jutland. Signed and dated P. Mønsted Sæby Oil on canvas. 37 x 56 cm. DKK BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

29 144 Michael Ancher b. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interior with a fisherman's wife dressed in black in the evening sun. Signed M. A. Oil on panel. 39 x 29 cm. DKK / Viggo Johansen b. Copenhagen 1851, d.s.p "Bakker ved Svinkløv". The hills at Svinkløv. Signed and dated Viggo Johansen Oil on canvas. 63 x 125 cm. Exhibited: Charlottenborg Foraarsudstillingen (spring exhibition) 1935 no Provenance: The estate of the late Viggo Johansen, Winkel & Magnussen auction 199, 1936 no DKK / Carl Holsøe b. Århus 1863, d. Asserbo 1935 Interior with a woman knitting. Signed C. Holsøe. Oil on canvas. 59 x 59 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

30 CD Helga Ancher b. Skagen 1883, d.s.p Midsummer Eve bonfire at Skagen Beach. Signed H. A. Oil on panel. 27 x 35 cm. Exhibited: Herning Kongrescenter, "Skagen i Herning", 2002 no. 15. DKK BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

31 I. E. C. Rasmussen b. Ærøskøbing 1841, d. The Atlantic Ocean 1893 Midsummer night in Svendborgsund. Signed and dated I. E. C. Rasmussen Midsommer Oil on canvas. 55 x 93 cm. DKK / Carl Bøgh b. Copenhagen 1827, d.s.p A lake surrounded by conifers, presumably Sweden. Signed Carl Bøgh. Oil on canvas. 83 x 114 cm. Presumably exhibited at Charlottenborg in 1890 no. 80 with the title "Regnstemning. Småland" (Rainy day in Småland, Sweden). DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

32 CD Vilhelm Arnesen b. Flensburg 1865, d. Copenhagen 1948 Ships in the Sound. Signed and dated Vilh. Arnesen Oil on canvas. 139 x 189 cm. DKK / Louis Burgade b. Bordeaux 1803, French painter Ships outside a town. Signed and dated L. Burgade x 97 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

33 Paul Fischer b. Copenhagen 1860, d.s.p Sailing boats off the coast near Aasgaard, Norway. Signed and dated Poul Fischer Aasgaardsstrand 2/8 89. Oil on panel. 10 x 36 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of Dorf in Tyrol. Unsigned. Dated 7. Novbr. Oil on paper. Visible size 19.5 x 29.5 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of a mountainous landscape disappearing into the fog. Unsigned. Oil on paper. Visible size 10.5 x 18 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of Nago and Lake Garda. Unsigned. Oil on paper. Visible size 19 x 30 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p "Kullen set i solnedgangslys fra Hornbæk". View from Hornbæk towards Kullen, Sweden, in the light of the setting sun. Unsigned. Oil on canvas. 21 x 30 cm. Unframed. Mona Christensen and Jan Faye, A Catalogue Raisonné of the Works of Vilhelm Petersen no Exhibited: Marienlyst Slot, "Vilhelm Petersen - en glemt guldaldermaler", 1990 no DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

35 157 Terence Shorey 19th-20th century, English painter The ship "Macleod". Signed T. Shorey. Oil on canvas. 67 x 103 cm. DKK / Edward Adams, jr. 19th-20th century English painter of ship portraits Ship portrait of S/S "Harald". Signed and dated Ed. Adam 1877 Havre. Oil on canvas. 62 x 92 cm. DKK George Stainton 19th-20th century, English painter "Homeward Bound". Sailing ships in the sunset. Signed G. Stainton. Oil on canvas. 61 x 91 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

36 William Howard Yorke b. 1847, d. 1921, English painter of ship portraits Ship portrait of "Siri" off Anglesey. Signed and dated W. H. Yorke 89 Belgrave Rd. Liverpool. Oil on canvas. 77 x 92 cm. DKK / F. Müller 19th century "India från Uleaborg". Unsigned. Inscribed: "India från Uleaborg Comp. af F. Müller 1861". Oil on canvas. 66 x 103 cm. Portalshaped frame. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

37 162 Paul Weber b. Darmstadt 1823, d. Munich 1916 Summer landscape with cows at a stream. Signed P. Weber. Oil on canvas. 77 x 122 cm. DKK / Jørgen Sonne b. Birkerød 1801, d. Copenhagen 1890 Summer landscape with a girl herding geese. Signed J. Sonne. Oil on canvas. 22 x 33 cm. DKK / Ferdinand Richardt b. Brede 1819, d. Oakland, California 1895 "Partie ved Rugtved i Vendsyssel". View from Rugtved in Vendsyssel in Northern Jutland. Signed and dated Ferdinand Richardt Oil on canvas. 75 x 115 cm. Exhibited: Charlottenborg 1848 no DKK / Hans Brasen b. Hillerød 1849, d. Copenhagen 1930 Tsar Nicholas II of Russia on battue in Denmark. Study. Signed H. Brasen. Oil on canvas. 62 x 85 cm. On the reverse a label with the following text: "Skitze til Klapjagt. Parti fra Grønholt Vang v. Fredensborg. Originalen malet til Kejseren af Rusland". Study for battue. View of Grønholt Field near Fredensborg. The original painted for the Emperor of Russia. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

38 Harry Hall b. 1814, d. 1882, English painter Jockey on the horse Hermit. Signed and dated H. Hall 1866 and inscribed Hermit. On a plate on the frame also inscribed: "Hermit Winner of the Derby 1867". Oil on canvas. 58 x 76 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

39 167 Hans Brasen b. Hillerød 1849, d. Copenhagen 1930 The silversmith and toy designer Kay Bojesen as a child playing cards with his sister Thyra. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 40 x 47 cm. DKK / Carl Holsøe b. Århus 1863, d. Asserbo 1935 Interior with an open stove. Signed C. Holsøe. Oil on canvas. 44 x 38 cm. DKK / Carl V. Meyer b. Aalborg 1870, d. Frederiksberg 1938 "Fattig Arbejderfamilie paa Landet. Efter endt Dagværk". Farmer family after a day's work. Signed and dated Carl V. Meyer Oil on canvas. 95 x 110 cm. Exhibited: Charlottenborg 1905 no Literature: Reproduced in Broby Johansen, "Danmarkshistorie". DKK / Joseph Bail, ascribed to b. Limonese 1862, d. Paris 1922 Kitchen interior with two women and a girl at the fireplace. Signed Bail Joseph. Oil on canvas. 61 x 72 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

FINE ART + ANTIQUES. International auction 853

FINE ART + ANTIQUES. International auction 853 FINE ART + ANTIQUES International auction 853 FINE ART + ANTIQUES International auction 853 AUCTION 25 November - 2 December 2014 PREVIEW Thursday 20 November 3 pm - 7 pm Friday 21 November 11 am - 5 pm

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

fine art paintings, drawings and prints

fine art paintings, drawings and prints fine art paintings, drawings and prints auction 6-17 september 2007 preview wednesday 29 august 3 pm - 6 pm thursday 30 august 10 am - 5 pm friday 31 august 10 am - 5 pm saturday 1 september 11 am - 4

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Det fortsætter ind med store fisk Peter Kromand Larsen med 16,1 kg og 117 cm i længden. Fanget mandag i denne uge. Flere kilder siger i øvrigt,

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Lobby. Executive værelse - Executive room

Lobby. Executive værelse - Executive room Lobby Executive værelse - Executive room Facade Velkommen til Grand Hotel en ægte klassiker Det klassiske Grand Hotel lever op til sit navn, når det gælder charme og stil. Bygningen er opført i 1890 og

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance

Vi glæder os til dit besøg! We look forward to your visit! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen atmosfære og elegance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance

We look forward to your visit! Vi glæder os til dit besøg! Welcome to Hotel Phoenix Copenhagen luxury and exquisite extravagance Lobby Facade Velkommen til Hotel Phoenix Copenhagen luksus og lækker ekstravagance Vi tilbyder eksklusiv overnatning på et af Københavns bedste luksushoteller, så uanset om du er fashionista eller forretningsrejsende

Læs mere

fine art trésor - 60 years selected paintings wednesday 19 november selected modern paintings and design antiques

fine art trésor - 60 years selected paintings wednesday 19 november selected modern paintings and design antiques fine art tuesday 18 november 6 pm trésor - 60 years selected paintings wednesday 19 november 1 pm thursday 20 november 1 pm 6 pm friday paintings paintings and drawings 200-424 425-614 trésor - 60 years

Læs mere