auction 80 1 april auction 801 auction copenhagen copenhagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen"

Transkript

1 fine art auction 801 copenhagen

2

3 fine art + antiques tuesday wednesday thursday monday tuesday wednesday 28 april 6 pm selected paintings april 1 pm paintings and drawings april 1 pm russian paintings and antiques silver ceramics and glass oriental works of art may 4 pm jewellery and watches may 1 pm furniture, bronzes and clocks may 1 pm furniture, bronzes and clocks pm oriental carpets auction 801 copenhagen

4 fine art + antiques auction 28 april - 6 may 2009 preview thursday 23 april 4 pm - 7 pm friday 24 april 1 pm - 5 pm saturday 25 april 11 am - 4 pm sunday 26 april 11 am - 4 pm monday 27 april 1 pm - 5 pm Please note that parking is no longer available in the courtyard in Bredgade. Bredgade 33 DK-1260 Copenhagen K Tel Fax

5 malerier + antikviteter tirsdag onsdag torsdag mandag tirsdag onsdag 28 april kl. 18 udsøgte malerier april kl. 13 malerier og tegninger april kl. 13 russiske malerier og antikviteter sølv porcelæn, fajance og glas orientalsk kunsthåndværk may kl. 16 smykker og armbåndsure may kl. 13 møbler, bronze og ure may kl. 13 møbler, bronze og ure kl. 14 orientalske tæpper auktion 801 københavn

6 malerier + antikviteter auktion 28. april - 6. maj eftersyn torsdag 23. april kl fredag 24. april kl lørdag 25. april kl søndag 26. april kl mandag 27. april kl Bemærk venligst, at det ikke længere er muligt at parkere i gården i Bredgade. Bredgade 33 DK-1260 København K Tel Fax

7 Hovedkontoret er flyttet til Sundkrogsgade i København En lang række af Bruun Rasmussens funktioner er blevet samlet i Københavns Nordhavn. For virksomhedens kunder betyder det, at kontakten til blandt andet kundeservice og bogholderi foregår fra Sundkrogsgade 30. Den primære vurderings- og indleveringsfunktion er ligeledes flyttet fra Bredgade 33 til henholdsvis Sundkrogsgade 30 og Baltikavej 10. Det medfører, at vurdering og indlevering af effekter til både de traditionelle auktioner og net-auktionerne nu hovedsagligt finder sted i disse to afdelinger, der ligger tæt på offentlig transport og heldigvis har langt bedre parkeringsforhold end det gamle auktionshus i Bredgade. I Sundkrogsgade gælder det vurdering og indlevering af både ældre og moderne malerier, antikviteter, møbler, design, smykker, kunstindustri og dekorationer. Bruun Rasmussen udvider på Baltikavej i København Bruun Rasmussen har netop udvidet faciliteterne i Københavns Nordhavn. Det eksisterende domicil i Utzons visionære byggeri i Sundkrogsgade 30 er blevet suppleret med yderligere 4000 kvadratmeter nye lokaler på Baltikavej 10, der ligger i umiddelbar nærhed. Den store blå bygning huser Bruun Rasmussens afdelinger for samlerobjekter: bøger og manuskripter; frimærker, posthistorie og postkort; mønter, medailler og pengesedler og vin samt et lager. På Baltikavej vil auktionshusets sagkyndige dagligt stå klar med uforpligtende vurderinger af samlerobjekter, ligesom indlevering af disse foregår her. Det gamle auktionshus i Bredgade I den gamle, fredede bygning fra 1794 i Bredgade 33 har Bruun Rasmussen i over 60 år afholdt traditionelle auktioner, hvor der gennem tiden er blevet formidlet et utal af kunstgenstande. Således forbliver det! Husets årlige traditionelle auktioner vil fortsat blive afviklet fra auktionssalen i Bredgade. I begrænset omfang vil der på samme adresse stadig være mulighed for vurdering og indlevering af både ældre og moderne malerier, antikviteter, møbler, design, smykker, kunstindustri og dekorationer. Nyt jysk hovedsæde på Søren Frichs Vej i Århus Bruun Rasmussen har desuden flyttet sit jyske hovedsæde til Århus fra herregården Pedersholm i Vejle. Pedersholm vil pr. 1. april blive anvendt til andet formål. I Århus danner de store moderne lokaler på Søren Frichs Vej 34D nu ramme om virksomhedens auktioner i Jylland, der fremover kun benytter internettet som salgskanal. Den smukke bygning, der tidligere har huset Aarhus Maskinfabrik, ligger i en afstand af kun to km fra Århus centrum, ARoS og motorvejen. I det nye auktionshus bliver man hver uge mødt af nye malerier, møbelklassikere, designerlamper, antikviteter og smykker, og der er dagligt åbent for vurdering, indlevering og eftersyn. De effekter, der skønnes bedre solgt på en traditionel auktion, vil blive fragtet til København og solgt fra auktionssalen i Bredgade. Bruun Rasmussen Properties Bruun Rasmussen Properties er ligeledes flyttet fra Bredgade til Sundkrogsgade 30 i Københavns Nordhavn. Her udbydes eksklusive liebhaverboliger, villaer og lyst- og landejendomme i Danmark og udlandet. Formidlingen af ejendomme er en naturlig forlængelse af husets virke med salg af kunst og indbo. Auktionshuset sikrer en enestående eksponering til den rette kreds af både danske og internationale købere. Nye regler for afhentning Bruun Rasmussen har indført nye regler for afhentning af auktionsvarer. Det betyder, at effekter købt på auktion 801 skal være betalt og afhentet i Bredgade 33 senest mandag den 25. maj. I modsat fald bliver de transporteret til Bruun Rasmussens lager på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn for købers regning og risiko. Transporten koster 100 kr. pr. effekt inkl. moms, og opbevaringen koster 100 kr. pr. effekt pr. påbegyndt uge inkl. moms. Har De ikke mulighed for afhentning inden for dette tidsrum, kan De bestille transport eller forsendelse via hjemmesiden, dog ligeledes senest mandag den 25. maj. Ændring af købersalær Pr. 1. januar har Bruun Rasmussen ændret købersalæret til 24% (ekskl. moms). Salærændringen gælder alle køb på husets auktioner, både på de traditionelle auktioner og på net-auktionerne. Der vil fortsat ikke blive beregnet hammerslagsgebyr. Se købskonditionerne på side 514.

8 BALTIKAVEJ FÆRGEHAVNSVEJ SUNDKROGSGADE SKUDEHAVNSVEJ STORE KONGENSGADE BREDGADE KASTELLET AMALIENBORG KALKBRÆNDERIHAVNSGADE KONGENS NYTORV NORDHAVN STATION SUNDKROGSGADE PFA SILKEBORGVEJ VESTRE RINGVEJ TRINDSØVEJ FREJASVEJ ÅRHUS SØREN FRICHS VEJ Bruun Rasmussen på Søren Frichs Vej i Århus

9 The main office has moved to Sundkrogsgade in Copenhagen Furthermore, many of the auction house s functions have been concentrated in Copenhagen s Nordhavn. For the company s customers, this means that e.g. customer service and the bookkeeping department will be located at Sundkrogsgade 30. Likewise, the primary valuation and consignment function has been moved from Bredgade 33 to Sundkrogsgade 30 and Baltikavej 10. This means that valuation and consignment of items for traditional as well as online auctions will now chiefly be handled in these two branches both of which are conveniently located in relation to public transportation and luckily also have much better parking facilities than the old auction house in Bredgade. Sundkrogsgade will be the setting of valuation and consignment of both older and modern paintings, antiques, furniture, design, jewellery and decorative art. Bruun Rasmussen expands at Baltikavej in Copenhagen At Bruun Rasmussen we have recently expanded our facilities in Copenhagen s Nordhavn. The existing domicile in Utzon s visionary edifice at Sundkrogsgade 30 has been supplemented with an additional square metres of new spaces at Baltikavej 10 close by. The big blue building houses Bruun Rasmussen s departments of collectibles: Books and manuscripts; Stamps, postal history and postcards; Coins, medals and bank notes as well as Wine and a storage facility. At Baltikavej, the auction house s experts will be ready to assist with non-binding valuations of collectibles. Consignment of such items will also take place here. The old auction house in Bredgade In the old listed building from 1794 in Bredgade 33, Bruun Rasmussen has conducted traditional auctions of countless art objects for more than sixty years. And we will continue to do so! The traditional auctions conducted annually will continue to be held in the auction hall in Bredgade 33. To a limited extent it will still be possible to have both older and modern paintings, antiques, furniture, design, jewellery and decorative art valuated and consigned at the same address. New Jutland head office at Søren Frichs Vej in Aarhus Bruun Rasmussen has also relocated its Jutland head office to Aarhus from Pedersholm Manor in Vejle. As of April 1st, therefore, Pedersholm Manor will be used for something else. In Aarhus, the two large, modern premises at Søren Frichs Vej 34D now house Bruun Rasmussen s auctions in Jutland, henceforth conducted exclusively online. The beautiful building, formerly the location of Aarhus Machine Works, is located a mere 2 kilometres from Aarhus city centre, ARoS and the motor road. Every week this new auction house will present new paintings, furniture classics, designer lamps, antiques and jewellery, and it will be open daily for valuation, consignment and preview. Items deemed better suited for a traditional auction will be transported to Copenhagen and sold from the auction hall in Bredgade. Bruun Rasmussen Properties Bruun Rasmussen Properties has also been moved from Bredgade to Sundkrogsgade 30 in Copenhagen s Nordhavn. Here we present choice properties, villas and country houses in Denmark and abroad. Real estate is a natural extension of Bruun Rasmussen s sale of art and furniture. The auction house ensures a select exposure for the right circle of Danish and international clients. New rules for claiming of items Bruun Rasmussen has introduced new rules for claiming of auction items. Items bought at Action 801 must be paid and claimed in Bredgade 33 by Monday, May 25th at the latest. Otherwise, they will be moved to Bruun Rasmussen s storage facility at Baltikavej 10 in Copenhagen s Nordhavn at the buyer s expense and risk. This transportation will cost DKK 100 per item VAT included, and storage will cost DKK 100 per item per week VAT included. If it is impossible for you to claim your items within this period of time, you can arrange transportation or mailing by way of our website. Please note that this must also be done before Monday, May 25th. Changes in the buyer s premium As of January 1st Bruun Rasmussen has changed the buyer s premium to 24 percent (VAT excluded). This change applies for all purchases at Bruun Rasmussen s auctions, whether traditional or online. As before, no hammer price fees will be added. You will find the conditions of purchase at 516.

10 BALTIKAVEJ FÆRGEHAVNSVEJ SUNDKROGSGADE SKUDEHAVNSVEJ STORE KONGENSGADE BREDGADE KASTELLET AMALIENBORG KALKBRÆNDERIHAVNSGADE KONGENS NYTORV NORDHAVN STATION SUNDKROGSGADE PFA SILKEBORGVEJ VESTRE RINGVEJ TRINDSØVEJ FREJASVEJ ÅRHUS SØREN FRICHS VEJ The new Jutland at Søren Frichs Vej in Århus

11 Velkommen til forårets internationale auktion over ældre malerier og antikviteter Den danske guldalderkunst er fint repræsenteret med både landskaber, mariner og portrætter. Fremhæves skal Christen Købkes portræt af fætteren, bagermester P. Ryder, i afslappet positur og med cigarillo i hånden. En anden guldalderperle finder man med Wilhelm Marstrand, der har foreviget udsigten fra et vindue i C.W. Eckersbergs atelier på Charlottenborg. Blandt auktionens store udvalg af andre malerier lokker P.S. Krøyer med to fine lyseblå måneskinsbilleder fra Skagen. Man kan også lade sig friste af et forarbejde til hans berømte maleri af Børsens mænd fra 1895, som stadig kan ses i den imponerende bygning. I den russiske sektion optræder et charmerende saltkar og senempire-spejl, der begge har været i Zar Alexander III og Kejserinde Dagmars eje, samt Boris Mikhailovich Kustodievs snedækkede bylandskab fra revolutionsåret og en fin samling af russiske drikkekar i sølv og emalje en såkaldt kovsh. Et af auktionens højdepunkter er den folkekære kunstner Bjørn Wiinblads private samling fra Det blå hus af blådekoreret kinesisk porcelæn og europæisk fajance. Han blev internationalt anerkendt for sine dekorative arbejder med det særegne fabulerende udtryk. Mere upåagtet er det, at han livet igennem var en lidenskabelig samler. Fra samlingen udbydes bl.a. et sjældent Yongzheng-fad og to store Kangxi-skåle. Læs mere om Wiinblads samling side 514. Smykkeauktionen afholdes denne gang mandag den 4. maj kl. 4 om eftermiddagen for at tilfredsstille et ønske fra vores kunder. Den indeholder denne gang sjældne farvede ædelstene, f.eks. en diamanthalskæde med South Sea kulturperler og en ubehandlet Burma safir på ct. samt en platinring med en intens orange safir på over ct. Blandt auktionens diamantsmykker markerer tre diamantstjerner sig særligt alle stammer fra en diamanttiara fra 1930 erne. På møbelsiden står et ovalt mahognibord, tilskrevet David Roentgen, centralt. Det var ikke uden grund, at Frederik den Store af Preussen, Marie Antoinette og Katharina den Store beundrede hans excellente håndværk, og han fremstod da også om nogen som fyrsternes møbelsnedker og modtog titlen Ébéniste-mécanicien du Roi et de la Reine af Ludvig XVI af Frankrig og blev senere udnævnt til hofmøbelsnedker for Frederik Wilhelm II af Preussen.

12 Welcome to the international auction of fine art and antiques in the spring Danish Golden Age art is well represented with landscapes, marines and portraits. Christen Købke s portrait of his cousin, master baker P. Ryder, in relaxed posture and with a cigarillo in his hand, merits special attention. Another Golden Age gem is Wilhelm Marstrand s view from a window in C.W. Eckersberg s studio at Charlottenborg. The auction s comprehensive selection of paintings includes two fine light-blue moonlight pictures from Skagen by P.S. Krøyer. The auction also tempts with a sketch for Krøyer s famous painting of the Gentlemen of the Stock Exchange from 1895 which is still located in the impressive building. In the Russian section, we find a charming salt-cellar and a late Empire mirror, both former possessions of Tsar Alexander III and Empress Dagmar in addition to Boris Mikhailovich Kustodiev s snow-clad cityscape from the year of the revolution and a fine collection of Russian drinking vessels in silver and enamel a so-called kovsh. One of the highlights of the auction is the popular artist Bjørn Wiinblad s private collection from the The Blue House of blue-decorated Chinese porcelain and European faience. He was internationally renowned for his decorative works with their distinctive imaginative expression. It is less wellknown that he was a passionate collector his whole life. From his collection, we present e.g. a rare Yongzheng dish and two large Kangxi bowls. Read more about the Wiinblad collection page 516. This time, the jewellery auction is held Monday, May 4th at 4.00 pm in order to accommodate a request from our customers. It features rare coloured gems, e.g. a diamond necklace with South Sea cultured pearls and an untreated Burma sapphire at ct. in addition to a platinum ring with an intense orange sapphire at more than ct. Among the diamond jewellery, three diamond stars are particularly noteworthy they all derive from a diamond tiara from the 1930 s. In the furniture section an oval mahogany table, ascribed to David Roentgen, assumes a crucial position. It is no coincidence that Frederic the Great, Marie Antoinette and Catherine the Great were all admirers of his excellent craftsmanship. He ranked as the quintessential cabinet-maker for the princes of Europe, and Louis XVI of France gave him the title of Ébéniste-mécanicien du Roi et de la Reine, just as Frederic William II of Prussia later appointed him royal cabinetmaker.

13 department of fine art head of department Kasper Nielsen cataloguing paintings Birte Stokholm paintings Jeannette Trefzer paintings Bettina Sinnet russian expert professor Elena Nesterova Academy of Fine Arts St. Petersburg cataloguing russian fine art and antiques russian paintings Tatiana Heikkilä russian icons Henrik Schleppegrell russian antiques Anders Fredsted russian silver Martin Hans Borg russian porcelain Charlotte Hviid

14 paintings and drawings wednesday 29 april 1 pm lot

15 117 C. A. Schleisner b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882 Little girl with a white rabbit. Signed and dated C. Schleisner Oil on canvas. 33 x 27 cm. DKK / Hermann Carl Siegumfeldt b. Esbønderup Skovhuse 1833, d. Copenhagen 1912 "En lille Pige, som læser Lektier". A girl doing her homework. Signed and dated H. S Oil on canvas. 22 x 16 cm. Provenance: The collection of Johan Hansen, Consul General, no. 1732, his auction, part X, Winkel & Magnussen 143, 1933 no DKK / C. A. Schleisner b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882 A peasant girl is resting against a drystone wall. Signed and dated C. Schleisner Oil on canvas. 40 x 30 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

16 Constantin Hansen b. Rome 1804, d. Frederiksberg 1880 A little child playing with toys. Inscribed on the reverse Constantin Hansen Pinxit. Oil on canvas. 42 x 37 cm. Literature: Søren Rasmussen, "Slægts og Erindringsbog", 1956 p. 213 and 214. Provenance: Søren Rasmussen, Stenagergaard. DKK / Wilhelm Marstrand b. Copenhagen 1810, d.s.p Portrait of a young woman in a white dress and red cape. Unsigned. Oil on paper mounted on panel. 28 x 20 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

17 Anthonore Christensen b. Copenhagen 1849, d. Usserød 1926 Forest floor with globe flowers, forget-me-nots and butterflies. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 50 x 40 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

18 Anthonore Christensen b. Copenhagen 1849, d. Usserød 1926 Forest floor with growing harebells, branches of blackberry flowers and sweet pea. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 45 x 56 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

19 124 Christian Strodtmann b. Preetz 1793, d. Skraarup 1839 Carnations and primrose in a vase. Signed and dated C. Strodtmann Oil on canvas. 31 x 24 cm. DKK / Johan Frederik Damm b. Gothenburg 1820, d. Helsingør 1894 A flowering hibiscus branch. Signed and dated JF- Damm Oil on canvas. 65 x 32 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

20 C. D. Fritzsch, ascribed to b. Kiel 1765, d. Copenhagen 1841 Roses and lilacs in a vase. Unsigned. Oil on canvas. 45 x 37 cm. Period frame. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

21 127 Heinrich Hansen b. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890 A fountain in Alhambra. Signed H. H. Alhambra. Oil on canvas. 37 x 29 cm. DKK / Painter unknown 19th century "Vinhøsten". A vintage. Happy Italians celebrating a vintage in the Roman Campagna. Unsigned. Oil on canvas. 49 x 63 cm. The painting has previously been ascribed to the Danish Golden Age painter Jørgen Sonne ( ), as stated in the two opinions from 1940 on the reverse of the painting. At an auction sale in 1988, the Sonne theory was abandoned and the information regarding the artist was now: Painter unknown, 19th century. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

22 129 Peter Kornbeck b. Copenhagen 1837, d.s.p "Parti af byen Salo ved Gardasøen". View of the town Salo at Lake Garda, Italy. Signed and dated P. Kornbeck Oil on canvas. 54 x 44 cm. DKK / Richard Fresenius b. Frankfurt 1844, d. Monaco 1903 View of the Cliffs at Étretat in Normandy. Signed and dated R. Fresenius Oil on canvas. 42 x 78 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

23 Jean Henri Cless b. Strasbourg 1774, d Portrait of a young woman in a white dress. Signed and dated Cless pinxit Oil on canvas. 65 x 55 cm. DKK / Michael Ancher b. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 An old man with round cheeks, blue eyes and a beard. Signed M. A. Oil on canvas mounted on panel. 41 x 34 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

24 Frederik Vermehren b. Ringsted 1823, d. Copenhagen 1910 "Portræt af Etatsraadinde Pauline Heyman". Portrait of Mrs. Pauline Heyman. Signed and dated Vermehren Oil on canvas. 106 x 85 cm. Exhibited: Foreningen for National Kunst, "J. F. N. Vermehren ", 1965 no. 57, reproduced in the catalogue. Proveniens: Mrs. Adelaide Heyman. DKK / Anthony van Dyck, after 18th century A self-portrait of the Flemish painter Anthony van Dyck. Copy after the painting from 1630 in Galleria degli Uffizi, Florence. Unsigned. Oil on canvas. 61 x 51 cm. Provenance: Danish manor house. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

25 I. L. Jensen b. Copenhagen 1800, d.s.p Pink roses. Signed I. L. Jensen. Oil on mahogany x 18 cm. DKK / I. L. Jensen b. Copenhagen 1800, d.s.p A bunch of blue poppy anemones and white heather. Signed I. L. Jensen. Oil on mahogany. 13 x 18.5 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

26 Carl Balsgaard b. Copenhagen 1812, d.s.p Still life with grapes, peaches, figs and pineapple in a bowl. Signed C. Balsgaard. Oil on canvas. 33 x 44 cm. DKK / Carl Balsgaard b. Copenhagen 1812, d.s.p Branches of fully ripened abricots. Signed C. Balsgaard. Oil on paper mounted on cardboard. 30 x 39 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

27 139 C. F. Aagaard b. Odense 1833, d. Copenhagen 1895 Tall trees at a lake in the woods, with a view to the sea. Presumably a view of Dyrehaven (The Deer Gardens) north of Copenhagen with Øresund (The Sound) in the background. Signed and dated C. F. Aagaard Oil on canvas. 84 x 120 cm. DKK A. Andersen-Lundby b. Lundby near Aalborg 1840, d. Munich 1923 "Foraar". Springtime in the "English Garden" near Munich. Signed and dated A. Andersen- Lundby München Oil on canvas. 75 x 105 cm. On the reverse an exhibition label from Charlottenborg. DKK Carl Ludvig Messmann b. Copenhagen 1826, d. Gothenburg 1893 View from Klampenborg, evening light. Signed Ludvig Messmann and indistinct date 18..? Oil on canvas. 47 x 71 cm. Presumably exhibited at Charlottenborg in the 1850s. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

28 CD H. A. Brendekilde b. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942 Children in a spring forest with anemones in bloom. Signed H. A. Brendekilde. Oil on canvas. 87 x 103 cm. DKK / CD Peder Mønsted b. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941 "Gedebjerget" (Goat mountain) near Sæby, Jutland. Signed and dated P. Mønsted Sæby Oil on canvas. 37 x 56 cm. DKK BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

29 144 Michael Ancher b. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interior with a fisherman's wife dressed in black in the evening sun. Signed M. A. Oil on panel. 39 x 29 cm. DKK / Viggo Johansen b. Copenhagen 1851, d.s.p "Bakker ved Svinkløv". The hills at Svinkløv. Signed and dated Viggo Johansen Oil on canvas. 63 x 125 cm. Exhibited: Charlottenborg Foraarsudstillingen (spring exhibition) 1935 no Provenance: The estate of the late Viggo Johansen, Winkel & Magnussen auction 199, 1936 no DKK / Carl Holsøe b. Århus 1863, d. Asserbo 1935 Interior with a woman knitting. Signed C. Holsøe. Oil on canvas. 59 x 59 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

30 CD Helga Ancher b. Skagen 1883, d.s.p Midsummer Eve bonfire at Skagen Beach. Signed H. A. Oil on panel. 27 x 35 cm. Exhibited: Herning Kongrescenter, "Skagen i Herning", 2002 no. 15. DKK BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

31 I. E. C. Rasmussen b. Ærøskøbing 1841, d. The Atlantic Ocean 1893 Midsummer night in Svendborgsund. Signed and dated I. E. C. Rasmussen Midsommer Oil on canvas. 55 x 93 cm. DKK / Carl Bøgh b. Copenhagen 1827, d.s.p A lake surrounded by conifers, presumably Sweden. Signed Carl Bøgh. Oil on canvas. 83 x 114 cm. Presumably exhibited at Charlottenborg in 1890 no. 80 with the title "Regnstemning. Småland" (Rainy day in Småland, Sweden). DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

32 CD Vilhelm Arnesen b. Flensburg 1865, d. Copenhagen 1948 Ships in the Sound. Signed and dated Vilh. Arnesen Oil on canvas. 139 x 189 cm. DKK / Louis Burgade b. Bordeaux 1803, French painter Ships outside a town. Signed and dated L. Burgade x 97 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

33 Paul Fischer b. Copenhagen 1860, d.s.p Sailing boats off the coast near Aasgaard, Norway. Signed and dated Poul Fischer Aasgaardsstrand 2/8 89. Oil on panel. 10 x 36 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of Dorf in Tyrol. Unsigned. Dated 7. Novbr. Oil on paper. Visible size 19.5 x 29.5 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of a mountainous landscape disappearing into the fog. Unsigned. Oil on paper. Visible size 10.5 x 18 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p View of Nago and Lake Garda. Unsigned. Oil on paper. Visible size 19 x 30 cm. DKK / Vilhelm Petersen b. Copenhagen 1812, d.s.p "Kullen set i solnedgangslys fra Hornbæk". View from Hornbæk towards Kullen, Sweden, in the light of the setting sun. Unsigned. Oil on canvas. 21 x 30 cm. Unframed. Mona Christensen and Jan Faye, A Catalogue Raisonné of the Works of Vilhelm Petersen no Exhibited: Marienlyst Slot, "Vilhelm Petersen - en glemt guldaldermaler", 1990 no DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

35 157 Terence Shorey 19th-20th century, English painter The ship "Macleod". Signed T. Shorey. Oil on canvas. 67 x 103 cm. DKK / Edward Adams, jr. 19th-20th century English painter of ship portraits Ship portrait of S/S "Harald". Signed and dated Ed. Adam 1877 Havre. Oil on canvas. 62 x 92 cm. DKK George Stainton 19th-20th century, English painter "Homeward Bound". Sailing ships in the sunset. Signed G. Stainton. Oil on canvas. 61 x 91 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

36 William Howard Yorke b. 1847, d. 1921, English painter of ship portraits Ship portrait of "Siri" off Anglesey. Signed and dated W. H. Yorke 89 Belgrave Rd. Liverpool. Oil on canvas. 77 x 92 cm. DKK / F. Müller 19th century "India från Uleaborg". Unsigned. Inscribed: "India från Uleaborg Comp. af F. Müller 1861". Oil on canvas. 66 x 103 cm. Portalshaped frame. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

37 162 Paul Weber b. Darmstadt 1823, d. Munich 1916 Summer landscape with cows at a stream. Signed P. Weber. Oil on canvas. 77 x 122 cm. DKK / Jørgen Sonne b. Birkerød 1801, d. Copenhagen 1890 Summer landscape with a girl herding geese. Signed J. Sonne. Oil on canvas. 22 x 33 cm. DKK / Ferdinand Richardt b. Brede 1819, d. Oakland, California 1895 "Partie ved Rugtved i Vendsyssel". View from Rugtved in Vendsyssel in Northern Jutland. Signed and dated Ferdinand Richardt Oil on canvas. 75 x 115 cm. Exhibited: Charlottenborg 1848 no DKK / Hans Brasen b. Hillerød 1849, d. Copenhagen 1930 Tsar Nicholas II of Russia on battue in Denmark. Study. Signed H. Brasen. Oil on canvas. 62 x 85 cm. On the reverse a label with the following text: "Skitze til Klapjagt. Parti fra Grønholt Vang v. Fredensborg. Originalen malet til Kejseren af Rusland". Study for battue. View of Grønholt Field near Fredensborg. The original painted for the Emperor of Russia. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

38 Harry Hall b. 1814, d. 1882, English painter Jockey on the horse Hermit. Signed and dated H. Hall 1866 and inscribed Hermit. On a plate on the frame also inscribed: "Hermit Winner of the Derby 1867". Oil on canvas. 58 x 76 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION

39 167 Hans Brasen b. Hillerød 1849, d. Copenhagen 1930 The silversmith and toy designer Kay Bojesen as a child playing cards with his sister Thyra. Signed with monogram and dated Oil on canvas. 40 x 47 cm. DKK / Carl Holsøe b. Århus 1863, d. Asserbo 1935 Interior with an open stove. Signed C. Holsøe. Oil on canvas. 44 x 38 cm. DKK / Carl V. Meyer b. Aalborg 1870, d. Frederiksberg 1938 "Fattig Arbejderfamilie paa Landet. Efter endt Dagværk". Farmer family after a day's work. Signed and dated Carl V. Meyer Oil on canvas. 95 x 110 cm. Exhibited: Charlottenborg 1905 no Literature: Reproduced in Broby Johansen, "Danmarkshistorie". DKK / Joseph Bail, ascribed to b. Limonese 1862, d. Paris 1922 Kitchen interior with two women and a girl at the fireplace. Signed Bail Joseph. Oil on canvas. 61 x 72 cm. DKK / BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 801

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen

auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen fine art auction 801 copenhagen fine art + antiques tuesday wednesday thursday monday tuesday wednesday 28 april 6 pm selected paintings 1-116 29 april 1 pm paintings and drawings 117-235 30 april 1 pm

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Reading for Learning!

Reading for Learning! Starter 1 (11 titles x2) Pair work: (Names) Date: (starting from) Where is my mobile Zoo animals The hawk A cat in the wheel Without Water A grass snake Without electricity Stopping the thief What s That

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Preview in Copenhagen

Preview in Copenhagen Inv itation Preview in Copenhagen Private opening on Thursday, November 22nd 2007 3.00-6.00 p.m. at Bredgade 33. Russian refreshments will be served accompanied by the sounds of the Pavlovski Balalaika

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Gunnar Aagaard Andersen ord, Undated Glue on plastic 17 x 24 cm DKK10,000

Gunnar Aagaard Andersen ord, Undated Glue on plastic 17 x 24 cm DKK10,000 Gunnar Aagaard Andersen ord, Undated Glue on plastic 17 x 24 cm DKK10,000 Georg Baselitz Belle Voilette, 2002 Linocut, black color on custom made paper 228 x 170 cm Ed. 6 (3 black, 2 black with white circle

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

fine art paintings, drawings and prints

fine art paintings, drawings and prints fine art paintings, drawings and prints auction 6-17 september 2007 preview wednesday 29 august 3 pm - 6 pm thursday 30 august 10 am - 5 pm friday 31 august 10 am - 5 pm saturday 1 september 11 am - 4

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3 Facitliste - ENGELSK 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 3 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH 22 CM 16 CM > HENNING KOPPEL 1918-1981 Henning Koppel, the world-famous Danish designer of the BUBI lamp, was first and foremost an artist. He was trained in drawing

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival. Helsingør, Danmark. 8. oktober Technical Guide UCI C2

Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival. Helsingør, Danmark. 8. oktober Technical Guide UCI C2 Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival Helsingør, Danmark 8. oktober 2017 Technical Guide UCI C2 Organisation Name: CK Kronborg Cyclingevents Commettee Adress: Cykle Klubben Kronborg, Gefionsvej

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

fine art + antiques international auction 813

fine art + antiques international auction 813 fine art + antiques international auction 813 fine art + antiques international auction 813 in bredgade 33 auction 27 september - 6 october 2010 preview tuesday 21 september 4 pm - 7 pm wednesday 22 september

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere