Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering"

Transkript

1 Den etiske pensionsopsparer Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Udarbejdet af Userneeds For Forsikring & Pension 19. december 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM METODEN ETIK-FORSTÅELSE Hvad er etiske investeringer for dig? Spiller det nogen rolle om vi er 20 eller 60 år? Spiller vores uddannelsesniveau nogen rolle? Måske handler det bare om vores overbevisning? ETIK ELLER AFKAST? Etikken i det store hele Hvad er vigtigst for dig etik eller stor pension? Bliver vi mere etiske med alderen? Er det et storbyfænomen det dér etik? Afhænger etik-prioriteringen så af husstandens indkomst? Hvad betyder etikken for vores pensionsudbetalinger? Etikken er vigtig men hvad så med pengene? Har det nogen betydning hvad vi forbinder etik med? ETIK OG EGET SELSKAB Hvad med dit eget pensionsselskab? Hvor vigtigt er det, at dit pensionsselskab har styr på etikken? Har du undersøgt, om dit primære pensionsselskab har etiske retningslinier? Hvem er de få, der har undersøgt deres pensionsselskab? Har vi så gjort noget ved det? ANSVAR Hvor ligger ansvaret? Hvem synes så, det er hvis ansvar? Skal selskaberne til- eller fravælge? Side 2

3 5.4 Hvad forventer vi så af vores selskab? Hvem synes hvad skal gøres? ORD- OG BEGREBSLISTE Side 3

4 Forord Gennem de senere år er fokus på selv at være med til at sikre sin økonomi som pensionist steget. Hvor det førhen var det offentliges opgave at sørge for vores økonomiske grundlag som pensionister, er det nu op til os selv at gøre en aktiv indsats. Private pensionsordninger er i vækst, og en stor del af danskerne indbetaler hver måned penge for at sikre deres alderdom økonomisk. Grundlæggende er pensionsopsparingens formål at få pengene til at yngle, så vi har flest muligt penge at leve for i vores pensionisttilværelse. Men betyder det så, at pengene skal yngle for enhver pris? Eller bør der f.eks. tages etiske eller moralske hensyn til, hvordan pensionsmidlerne investeres? Etikken i pensionsopsparinger Noget kunne tyde på, at penge ikke er alt. Når der af og til dukker historier op i medierne, hvor børn arbejder under stærkt kritisable og farlige forhold så skaber det mediestorm og stor debat i dagene derefter. Alle er enige om, at det er for galt. Men hvad så når projektørerne er slukket, og mediestormen har lagt sig? Når medierne ikke længere synes historien er interessant nok. Hvilke tanker efterlader historierne hos de danske pensionskunder? Hvor etisk bevidste er danskerne egentlig? Hvem tænker mest over etik i investeringerne? Hvordan prioriterer danskerne etikken i forhold til pensionsudbetalingernes størrelse og hvem har egentlig ansvaret for etik i investeringerne? Det er nogle af de spørgsmål, som søges besvaret i denne rapport danske pensionskunder er blevet spurgt, og grundlæggende er de enige; Etik er vigtigt men ikke for enhver pris. Hvad er etik, og hvor vigtigt er det for danske pensionskunder? Grundlæggende er danskerne også enige om, hvad etiske investeringer er for en størrelse det handler om at undgå børnearbejde og våbenproduktion og så ellers overholde loven og internationale konventioner på området. Samlet set betragter vi etik som noget med at vælge det dårligste fra og overholde nogle minimumsstandarder, altså et mindre ambitiøst men måske mere realistisk forhold til etik. Så længe pensionsselskaberne holder sig til disse minimumsstandarder, frygter pensionskunderne da heller ikke, at etiske investeringer får en negativ betydning for størrelsen på deres pensionsudbetalinger. Begynder selskaberne derimod at gøre en mere aktiv indsats og investere i virksomheder, som aktivt gør en indsats for f.eks. miljø eller menneskerettigheder, så begynder de danske pensionskunder at frygte, at de bliver ramt på pengepungen. Side 4

5 Næsten tre ud af fire danske pensionskunder oplever det som vigtigt, at deres pensionsselskab har etiske retningslinier for, hvordan de investerer pensionsindbetalingerne og langt de fleste pensionskunder har tænkt over, hvordan selskabet håndterer etiske aspekter i deres investeringer. Men dér stopper vores etik-engagement også for kun 6% af danske pensionskunder har undersøgt, hvorvidt deres selskab rent faktisk har etiske retningslinier. Befolkningen i de mindre byer og på landet er mere tilbøjelige til at undersøge, om deres pensionsselskab har etiske retningslinier og i det hele taget tager landboerne i højere grad stilling til, hvordan de skal forholde sig til etik i forbindelse med pensionsinvesteringer. Hvor ligger ansvaret? Men når de danske pensionskunder er enige om, at etik er vigtigt, og at det er vigtigt for dem, at deres eget pensionsselskab har etiske retningslinier hvem mener de så bærer ansvaret for, at det er tilfældet? Dét ansvar placerer pensionskunderne hos pensionsbranchen og hos de danske politikere, men jo højere uddannelse, de har, desto større ansvar påtager de sig i øvrigt selv. Paradoksalt nok er det dog samtidig de højtuddannede, som skænker etikken færrest tanker og gør mindst for at undersøge, om deres pensionsselskab har etiske retningslinier. Men der er også noget vi ikke ved Denne rapport finder ikke alle svar. F.eks. er det stadig uklart, hvad de få danske pensionskunder, som har gjort noget for, at deres pensionsselskab skulle få etiske retningslinier, har gjort og hvad reaktionen og resultatet var fra deres pensionsselskab. Ikke desto mindre er der vægt bag ordene, når et repræsentativt udsnit af de danske pensionskunder udtaler sig, og når etik er vigtigt for hovedparten af dem, kunne der ligge en kommunikationsopgave for pensionsselskaberne i at profilere sig som etiske selskaber naturligvis under forudsætning af, at det etiske bagland er i orden. Rapportens opbygning Rapporten er opbygget således, at hvert kapitel kan læses for sig selv. Hvert kapitel indledes med et kort resumé af kapitlets hovedpointer, som uddybes gennem resten af kapitlet. Bagerst i rapporten findes en ordliste med forklaring af begreber og termer, som er brugt i denne rapport og som er en del af pensionsområdet. Side 5

6 1 Fakta om metoden Interviewmetode CAWI onlinespørgeskema Periode for dataindsamling 26. juni til 9. juli 2008 Krav til deltagelse Mindst én pensionsordning og ikke udelukkende pensionsordning(er) i en bank/sparekasse Antal svar 1003 Deltagersammensætning Hyperrepræsentativt udsnit af den danske befolkning. Det vil sige, at deltagernes sammensætning afspejler den danske befolkning på køn, alder, bopælens placering, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Undersøgelsen er gennemført gennem Userneeds Danmarkspanel, som tæller danskere. Side 6

7 2 Etik-forståelse RESUMÉ Danskerne er generelt ret enige om, hvad etik er, når det handler om investeringer nemlig undgå børnearbejde, overhold loven og de internationale konventioner og begræns investeringer i virksomheder, som beskæftiger sig med bordeldrift, alkohol, spil mv. Arbejd i stedet hen imod at investere i virksomheder, som fremmer gode formål eksempelvis menneskerettigheder, klimaet osv. Den unge del af befolkningen er i højere grad end de ældre orienteret mod internationale konventioner på området til gengæld er de ældre i højere grad orienteret imod at fremme gode formål. Jo mere interesseret man er i etiske investeringer desto større krav stiller man til, hvad man kan opfatte som etisk, når det handler om investeringer. 2.1 Hvad er etiske investeringer for dig? Hvad forstår du ved etiske investeringer? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% Ingen investering i børnearbejde, våben og lignende 54% Overholder gældende lovgivning 44% Overholder internationale konventioner 35% Ingen investering i bordeldrift, alkohol, spil osv. 31% Investering som fremmer gode formål som klima, menneskerettigheder osv 8% Investering i fortrinsvis danske virksomheder 3% Ingen investering imod min religiøse holdning 1% Andet 8% Ved ikke Antal svar: 2583 svar fra 1003 respondenter Side 7

8 På spørgsmålet om, hvad man forstår ved Etiske investeringer, når det handler om pensionsordninger, svarer 73%, at det betyder, at pensionsselskabet ikke investerer i børnearbejde, våben og lignende. 54% forbinder etiske investeringer med, at gældende lovgivning bliver overholdt, og 44% forbinder etik med overholdelse af internationale konventioner. Forudsat at Overholder gældende lovgivning betragtes som, at danske virksomheder overholder dansk lovgivning, er det måske en smule overraskende, at mere end halvdelen af deltagerne vælger denne svarmulighed. Man må som udgangspunkt forudsætte, at alle overholder loven og at det således ikke er et særligt etisk begreb. Betragtes Overholder gældende lovgivning i stedet som spørgsmålet om, hvorvidt de firmaer, som pensionsselskaberne investerer i, overholder deres lokale lovgivning, er tallet mindre overraskende. Historier i medierne har sat fokus på, at virksomheder i f.eks. Indien eller andre tredjeverdenslande ikke altid overholder deres lokale lovgivning. Sådanne historier er med til at give os en formodning om, at virksomheder ude i verden ikke altid overholder loven. Set i dét perspektiv kan etik i investeringerne i høj grad være et spørgsmål om at overholde lovgivningen. Ligeledes er det værd at bemærke, at mindre end hver tredje ser etiske investeringer som noget med at fremme gode formål, som f.eks. klima, menneskerettigheder osv. men i stedet i højere grad ser etiske investeringer som et spørgsmål om at overholde nogle minimums-krav. Umiddelbart kan de etiske screeningsmuligheder deles op i tre kategorier; Tilvalg, Minimumskrav og Fravalg. Tilvalgsmulighederne handler om at vælge noget særligt etisk til f.eks. vælge at investere i virksomheder, der gør Hvad forstår du ved etiske investeringer? 50% 45% 45% 39% 40% 35% 30% 25% 20% 16% 15% 10% 5% 0% Tilvalg Mininumskrav Fravalg Antal svar: Baseret på 2495 svar fra 1003 respondenter noget godt for klimaet eller menneskerettighederne. Minimumskrav tæller de muligheder, som alle handler om at overholde forskellige minimumsstandarder f.eks. overholde Side 8

9 gældende lovgivning og internationale konventioner. Endelige tæller Fravalg de muligheder, hvor det handler om at vælge noget særligt uetisk fra f.eks. at fravælge virksomheder, der bruger børnearbejde. Her viser resultatet, at etik for danskerne især handler om at fravælge de mest uetiske virksomheder samt overholde en række minimumskrav hhv. 45% og 39% af svarene på spørgsmålet om etikforståelse er afgivet i disse kategorier. 2.2 Spiller det nogen rolle om vi er 20 eller 60 år? Kigger man på, hvilken betydning vores alder har, når vi skal forklare, hvad etiske investeringer er, så er stort set alle aldersgrupper enige om, at det bestemt er et spørgsmål om at undgå børnearbejde, våbenproduktion osv. 5% 11% 30% 30% 52% Hvad forstår du ved etiske investeringer? 10% 9% 3% 6% 2% 5% 1% 7% 1% 11% 0% 2% 2% 4% 17% 3% 36% 30% 42% 43% 26% 30% 32% 47% 43% 43% 43% 27% 1% 1% 52% 56% 54% 55% 56% 75% 74% 72% 75% 66% Under 30 år år år år 60 år og derover Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 1003 Men hvor de yngre i højere grad mener, at det er et spørgsmål om at overholde internationale konventioner og i højere grad ser gennem fingre med investering i bordeldrift, alkohol og spil i begrænsede mængder er de ældre i mindre grad enige i, at det Side 9

10 er et spørgsmål om at overholde internationale konventioner. I stedet synes de ældre, at det kræver noget ud over blot at overholde regler og undgå bestemte ting for dem er det ligeledes et spørgsmål om også at investere i virksomheder, som fremmer gode formål, som f.eks. klima eller menneskerettigheder. Således mener 52% af de unge under 30, at etiske investeringer handler om at overholde internationale konventioner, mens det tilsvarende tal for de ældre over 60 år kun er 27%. Omvendt mener kun 30% af de unge under 30, at etiske investeringer handler om at investere i virksomheder, der fremmer gode formål, mens det tilsvarende tal for de ældre over 60 år er 47%. De unge synes altså at have en større tiltro til internationale konventioner, end de ældre, og det kan måske hænge sammen med, at de unge er vokset op i en mere internationaliseret verden, end de ældre. Det er nemlig ikke uvæsentligt at huske på, at der ikke blot er tale om aldersforskel på de unge og de ældre men også generationsforskelle. Hvor de ældre er vokset op i en generation, hvor it-teknologi, hyppige rejser og international orientering først er kommet til undervejs i deres voksenliv, er de yngre vokset op i en international og multikulturel verden, hvor it-teknologi og i øvrigt også dét, at man selv skal spare op til sin alderdom har været en naturlig del af hverdagen. Side 10

11 2.3 Spiller vores uddannelsesniveau nogen rolle? 9% Hvad forstår du ved etiske investeringer? 12% 7% 6% 0% 7% 1% 7% 2% 4% 36% 36% 35% 27% 39% 29% 1% 2% 38% 46% 47% 52% 58% 52% 66% 75% 78% Grundskole Gymnasial/Erhverv Videregående Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 974 Også når det handler om uddannelsesniveau er skillepunktet, hvorvidt investeringer i virksomheder, der fremmer gode formål, er vigtigere, end det er at overholde internationale konventioner. Alle er fortsat enige om, at det er vigtigt at undgå børnearbejde og våbenindustrien men hvor 38% af de lavtuddannede opfatter etiske investeringer som et spørgsmål om at overholde internationale konventioner, er hele 47% af de højtuddannede af samme opfattelse. 29% af de lavtuddannede betragter investering i virksomheder, som fremmer gode formål som et omdrejningspunkt 39% af de højtuddannede er af samme opfattelse. 2.4 Måske handler det bare om vores overbevisning? Danskerne er altså generelt enige om, hvad de forstår ved etiske investeringer. Alder og uddannelsesniveau synes ikke at være afgørende for, hvad man forbinder etiske investeringer med. Det handler nemlig om at undgå børnearbejde og våbenproduktion, overholde Side 11

12 lovgivningen og i et vist omfang at investere i virksomheder som fremmer gode formål og lever op til de internationale konventioner på området. Så når demografiske parametre som alder, uddannelse, geografisk placering osv. ikke synes afgørende i forhold til danskernes etik-forståelse, hvad gør så? Måske er pensionskundernes etik-forståelse i højere grad defineret af deres overbevisning og prioriteter i forhold til, om et stort afkast eller etik i investeringer er vigtigst? Hvad forstår du ved etiske investeringer? 6% 4% 3% 12% 1% 0% 8% 0% 2% 10% 46% 39% 26% 42% 36% 22% 1% 3% 46% 48% 42% 49% 57% 58% 86% 82% 56% Etik-interesserede Medium-interesserede Etik-ignoranter Ved ikke Andet Investering i fortrinsvis danske virksomheder Ingen investering i virksomheder/lande, som går imod min religiøse holdning Ingen investering i virksomheder, der tjener penge på eksempelvis bordeldrift, alkohol, spil og lignende Investering i i virksomheder, som fremmer gode formål Overholder internationale konventioner Overholder gældende lovgivning Ingen investering i børnearbejde Antal svar: 919 Etik-interesserede: Mener at etiske hensyn er vigtigere end pensionens størrelse Medium-interesserede: Mener at etiske hensyn og pensionens størrelse er lige vigtige Etik-ignoranter: Mener at pensionens størrelse er vigtigere end etiske hensyn Disse tre etik-interesser behandles yderligere i kapitel 3 Opfattelsen af hvornår investeringer er etiske er relativt forskellige afhængig af, hvor stor betydning etik i investeringer har for én. Hvis man sætter etikken højt på sin egen dagsorden, sætter man ligeledes kravene til, hvornår noget er etisk, relativt højt. Hvis man derimod i Side 12

13 højere grad fokuserer på det økonomiske aspekt af en pensionsordning frem for det etiske, så rækker det, at lovgivning og vedtagne konventioner på området bliver overholdt. 86% af de etik-interesserede mener, at Ingen børnearbejde er med til at kendetegne, hvad etik er, når det handler om investeringer det tilsvarende tal for etik-ignoranterne er 56%. På samme måde oplever de etik-interesserede det som nødvendigt at fremme gode formål (42%) mens kun 22% af etik-ignoranterne har det på samme måde. Endelig er de etikintereserede uenige med etik-ignoranterne på spørgsmålet om bordeldrift, alkohol og spil. 46% af de etik-interesserede mener ikke dette er foreneligt med etiske investeringer kun 26% af etik-ignoranterne er af samme opfattelse. Side 13

14 3 Etik eller afkast? RESUMÉ 50% af danskerne vægter etiske hensyn og pensionens størrelse lige højt. Nok er etik vigtigt, men ikke for enhver pris økonomien er en meget vigtig faktor, da pensionsudbetalingen er dét, som hovedparten af os skal leve af, når vi forlader arbejdsmarkedet. Jo ældre man bliver, desto mere skeler man også til de økonomiske aspekter. Samtidig er danskerne mere fokuserede på pensionens størrelse, jo højere uddannelse de har. Flere lavtuddannede end højtuddannede sætter således etikken i centrum måske fordi mange omsorgsfag er at finde i lavindkomst-gruppen, mens mange økonomisk orienterede fag er at finde i højindkomst-gruppen. Grundlæggende er det ikke danskernes opfattelse, at etiske investeringer nødvendigvis betyder lavere pensionsudbetaling. Dog kan danske pensionskunder godt være lidt usikre på, om det går ud over deres pensionsudbetaling, hvis de vælger at investere i virksomheder som fremmer gode formål en usikkerhed som er mindre udtalt, hvis etikken i investeringerne blot er et spørgsmål om at overholde gældende lovgivning. Samtidig er det især den del af danskerne, som har særligt fokus på deres pensionsudbetalings størrelse, som er nervøse for, at det skal gå ud over deres pensionsudbetaling, hvis pensionsselskabet investerer deres indbetalinger etisk ansvarligt. 3.1 Etikken i det store hele Tidligere undersøgelser af både pensions- og forsikringsmarkedet har vist, at pris/afkast altså dét der rammer os på pengepungen er meget centrale faktorer for danskernes valg af pensionsordninger og forsikringer. Men hvor placerer etikken sig så i dét felt og tror de danske pensionskunder overhovedet, at etiske hensyn i investeringen af vores pensionsmidler påvirker vores pensionsudbetaling, når vi går på pension? Side 14

15 3.2 Hvad er vigtigst for dig etik eller stor pension? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 60% 50% 50% 40% 30% 28% 20% 10% 14% 8% 0% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Ved ikke Antal svar: 1003 Danskerne er lidt delte, når det handler om, hvad der er vigtigst; Størst mulig pension eller etiske hensyn. Således er kun 14% af den opfattelse, at etiske hensyn er vigtigst også selvom det betyder, at pensionens størrelse er mindre det er de Etik-interesserede. Samtidig mener 28%, at pensionens størrelse er vigtigst det er Etik-ignoranterne. Halvdelen af deltagerne vægter de to faktorer lige højt det er de Medium interesserede ; Nok er etiske hensyn vigtige men ikke for enhver pris. Generelt er mændene desuden lidt mere fokuseret på pensionens størrelse, end kvinderne er uanset om der er tale om unge eller ældre mænd eller mænd med lav eller høj indkomst. Danskerne er altså generelt enige om, at etik ikke er noget, man kommer udenom men hvis pensionsselskaberne kan tage højde for etik i investeringer i et omfang, så det ikke rammer kunderne negativt på pengepungen, så er det at foretrække. Side 15

16 3.3 Bliver vi mere etiske med alderen? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 11% 16% 12% 15% 8% 12% 5% 13% 4% 12% Ved ikke 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 41% 31% 42% 30% 54% 27% 60% 21% 52% 32% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst 0% Under år år år 60 år eller derover Antal svar: 1003 Umiddelbart er både unge og ældre stort set enige om, at etiske hensyn er vigtige, når det handler om at investere pensionsmidlerne. Blandt de unge er gruppen, der vægter etikken højst, nogle få procentpoint større end den tilsvarende gruppe blandt de ældre altså et vidne om en lidt mere ideologisk tilgang til pensionsordning, som for de yngste ligger langt ude i fremtiden og måske kan være svær at forholde sig til. Formodentlig af samme grund er en større andel af de unge uafklarede om deres holdning til vægtningen mellem etik og økonomi. For den ældste del af befolkningen er pensionen levebrødet, mens den for den unge del af befolkningen er væsentligt mere abstrakt og teoretisk økonomi. I takt med at pensionsalderen nærmer sig, bliver pensionsforhold mere vedkommende, og det bevirker, at jo tættere på pensionsalderen man er, desto mere skeler man også til økonomien. Etikken er dog forsat vigtig, og andelen af deltagere, som sætter pensionens størrelse højest, er stort set uændret gennem alle aldersgrupper. Det økonomiske aspekt viser sig derfor især i den lidt lavere andel af dem, som sætter etikken over økonomien samt den noget større andel af ældre, som vægter de to aspekter lige højt. Eksempelvis mener 41% af danskerne under 30, at etik og pensions-størrelse er lige vigtige, mens hele 60% mellem 50 og 59 år er af samme opfattelse. Det er dog vigtigt at pointere, at der her er tale Side 16

17 om en tværsnitsundersøgelse altså et billede af, hvordan danskernes holdning ser ud her og nu, og ikke en undersøgelse, hvor samme deltagere er blevet spurgt, både da de var unge, og da de er blevet ældre. 3.4 Er det et storbyfænomen det dér etik? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Storkøbenhavn 9% 15% 51% 25% En stor by (Mere end indb) 8% 16% 51% 25% Mindre by ( indb) 10% 13% 51% 26% Provinsby ( indb) 9% 13% 47% 32% 2% 15% 52% 31% På landet/ikke i en by Ved ikke Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Antal svar: 1000 Selvom vigtigheden af etiske overvejelser i investeringer er ganske bredt forankret i befolkningen generelt, er der en tendens til, at jo længere man kommer væk fra storbyerne, desto mere er der fokus også på økonomien, og desto mindre er man i tvivl om sin holdning. 25% af deltagerne i Storkøbenhavn vægter pensionens størrelse højst, mens det i provinsbyerne og på landet er hhv. 32% og 31%, som vægter pensionens størrelse højst. Den svagt stigende andel som vægter pensionens størrelse højst, bliver dog hovedsageligt hentet fra gruppen af uafklarede, som er 9% i Storkøbenhavn men kun 2% på landet/udenfor byerne. Etik er med andre ord ikke et storbyfænomen for storbyfolket er lidt mere i tvivl end landboerne, men til gengæld har landboerne i lidt højere grad gjort sig overvejelser om etik og har i lidt højere grad fokus på pensionens størrelse. Side 17

18 3.5 Afhænger etik-prioriteringen så af husstandens indkomst? Hvad er din holdning til, hvordan din pensionsopsparing skal forvaltes? 100% 90% 80% 70% 10% 18% 4% 13% 8% 10% Ved ikke 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 24% 56% 27% 50% 32% Etiske hensyn er vigtigst Pensionens størrelse og etiske hensyn er lige vigtige Pensionens størrelse er vigtigst Under Over Antal svar: 932 Når økonomien generelt er vigtig for os og for vores overvejelser om etik i investeringer spiller det så en afgørende rolle for danskernes holdning, om de er en del af en lille eller stor husstandsindkomst? Ja det gør det. 24% af lavindkomst-deltagerne vægter nemlig pensionens størrelse som det vigtigste men 32% af højindkomst-deltagerne gør det samme. Samtidig vægter 18% af lavindkomst-deltagerne etikken som det vigtigste, mens det tilsvarende tal for højindkomstdeltagerne er næsten det halve, nemlig 10%. Umiddelbart synes sammenhængen altså at være, at jo større indkomst desto vigtigere er pensionens størrelse. Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke er det samme som at højindkomst-deltagerne er ligeglade med etiske aspekter de prioriterer blot en balanceret afvejning af etik og økonomi højt. En af forklaringerne på, at lavindkomst-deltagerne i højere grad vægter etikken højt, skal måske findes i den store gruppe af omsorgs-fag, der findes i lavindkomst-grupperne. Pædagoger, folkeskolelærere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker mv. er alle at finde i lavindkomst-gruppen og fællesnævneren for disse fag er blandt andet de bløde værdier, den humanistiske tankegang og omsorg for andre, som i en vis udstrækning ligger i tråd med etikken. Side 18

19 Højindkomstgrupperne tæller derimod en række mere forretningsorienterede fag, hvor indtjening, profitoptimering og optimering af andre målbare faktorer i højere grad er en del af hverdagen og tankegangen. Vores holdning til etik afgøres i virkeligheden måske i mindre grad af vores demografiske karakteristika (køn, alder, geografi mv.), men i stedet i højere grad af de bløde værdier, vores værdigrundlag vores syn på verden i det hele taget. Hvis vi generelt har en meget humanistisk tilgang til verden, vil vi i nogen udstrækning også vægte etiske spørgsmål højt. 3.6 Hvad betyder etikken for vores pensionsudbetalinger? Men når vi nu generelt er enige om, at etik er vigtigt, og at vi som minimum skal sikre en balance mellem etik og økonomi, hvilke forventninger har vi så egentlig til, hvad det betyder for vores pensionsudbetaling, hvis vores pensionsmidler udelukkende investeres etisk forsvarligt? Er vi bange for at blive ramt på pengepungen, hvis vi følger vores etiske hjerte? Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 17% 10% 0% Ja Nej Ved ikke Antal svar: 1003 Svaret er nej. Generelt forbinder danskerne ikke etiske investeringer med en lavere pensions-udbetaling, når de går på pension. Dog svarer 17%, at de ikke har nogen ide om forholdet mellem etiske investeringer og pensionsudbetaling og den andel af Ved ikke er større end i undersøgelsens øvrige spørgsmål generelt. Det kan vidne om, at vi reelt ikke ved Side 19

20 så meget om sammenhængen, for dels er etiske investeringer et lidt diffust område, og dels er pensionsordninger et område med en enormt lang tidshorisont, og det kan være svært at forholde sig til og måle på. Resultatet på dette spørgsmål er måske ikke overraskende, da heller ikke pensionsbranchen eller -selskaberne reelt kan forudsige, hvad det vil betyde for pensionens størrelse, hvis indbetalingerne udelukkende investeres etisk ansvarligt. Undersøgelser af dette spørgsmål kommer til forskellige konklusioner afhængig af de valgte undersøgelsesmetoder. Den enkelte må derfor i nogen grad belave sig på sin overbevisning om forholdet mellem etik og afkast. Hele 60% tror ikke, at de får udbetalt en lavere pension, hvis pensions-indbetalingerne udelukkende investeres etisk, og et kryds i datamaterialet viser, at de unge i højere grad end de ældre er i tvivl. Andelen som mener, at etiske investeringer fører til en lavere pensionsudbetaling ligger dog ganske stabilt på omkring en fjerdedel i alle alderssegmenter. Især de ældre alderssegmenter har en tro på, at etikken ikke påvirker deres pensionsudbetalinger negativt. Her er det dog vigtigt at huske på, at størstedelen af deres opsparing 22% 55% Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 17% 62% er i hus. Når man er ung og pensions-begynder, 23% 21% hvor afkastet gennem 25% 24% 23% de næste mange år skal Under år år år 60 eller derover føre til den pensionsudbetaling, Antal svar: 1003 vi skal leve af, når vi går på pension, kan usikkerheden på, hvad tiden vil bringe være en ganske anden. De ældre ser således tilbage på deres opsparingsperiode, mens de unge ser frem på deres opsparingsperiode en ikke uvæsentlig skelnen. 19% 56% 12% 64% 16% 61% Ved ikke Nej Ja Side 20

21 3.7 Etikken er vigtig men hvad så med pengene? Alderen i sig selv synes altså ikke at være altafgørende for vores holdning til, om etiske investeringer betyder lavere pensionsudbetaling. Hvis vores holdning til etiske investeringer i stedet i højere grad er bestemt af vores værdigrundlag, kunne det være interessant at kigge på troen på pensionsstørelsen fordelt efter vores etik-interesse. Tror du, du får udbetalt lavere pension, hvis der investeres etisk? 9% 12% 20% 65% 69% 48% Ved ikke Nej Ja 26% 20% 32% Etik-interesserede Medium interesserede Etik-ignoranter Antal svar: 919 Her er det værd at bemærke, at 26% af de etik-interesserede (altså dem som mener, at etik er vigtigere end pensionens størrelse) faktisk har en forventning om, at etiske investeringer betyder en lavere pension til udbetaling. Præcis denne gruppe er altså villige til at ofre en økonomisk gevinst til fordel for etisk ansvarlige investeringer. Samtidig er 65% af de etikinteresserede dog sikre på, at man kan opnå samme pensionsudbetaling, selvom der investeres etisk ansvarligt. Etik-ignoranterne (altså dem som foretrækker en stor pensionsudbetaling frem for etiske hensyn i investeringerne) er i noget højere grad i tvivl om, hvad etiske investeringer betyder for deres pensionsudbetaling hver femte svarer Ved ikke. Samtidig forventer knap hver tredje i denne gruppe (32%), at etiske investeringer fører til lavere pensionsudbetaling, og det kan være en del af forklaringen på deres nedprioritering af de etiske hensyn. Det vidner Side 21

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Nordnet, internetbanken til investering og opsparing, har gennemført en undersøgelse af danskernes syn på gældskrisen. Undersøgelsen viser, at næsten en tredjedel

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med et aktivt liv som pensionister med gode økonomiske forudsætninger for rejser, restaurantbesøg og shopping. Samtidig sparer

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE

NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE Arbejdsnotat Skrevet af konsulent Mick Plesner og partner Michael Moos-Bjerre og Lange, Analyse og konsulentfirmaet Moos-Bjerre og Lange. Kontaktperson:

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere