Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni"

Transkript

1 Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

2 Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar - del I v/henrik L. Bang, Bygherreforeningen og Anders Lyngtorp, PrivatBo 13:00 Inspiration fra byggeriets udvikling på energi- og miljøområdet v/bente Sejersen, Århus Kommune (Bygherreforeningens Energi- og Miljøudvalg) 13:20 Inspiration fra andre energibesparelsesinitiativer v/dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe, Videncenter for energibesparelser i bygninger 13:40 Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark 14:00 Workshop om projektet på basis af opstillede hypoteser Oplæg v/anders Lyngtorp, PrivatBo og Claus Andersen, Rambøll Management 15:30 Fremlæggelse af input og foreløbige konklusioner til projektets faglige indhold og målsætninger v/alle opsamling v/henrik L. Bang 16:00 Afslutning

3 Formål med seminaret Del I af kick-off-seminaret blev afholdt den 10. maj 2011 med deltagelse af projektets nøgledeltagere og omhandlede introduktion til projektet, samt forventningsafstemning, rollefordeling og samarbejdet mellem parterne. Del II har til formål gennem videndeling at inspirere og bidrage til kvalificering af projektets indhold, indkredse og perspektivere særlige problemstillinger, som projektet skal tage højde for, og afprøve projektets målsætning i en bredere kreds af interessenter.

4 Projektets formål Formålet med projektet er at skabe ny viden om og inspiration til bygningsejere og administratorer vedrørende lejernes holdninger til energirenovering. Dermed skabes nye muligheder for og ideer til påvirkning af lejernes adfærd, der kan fremme energibesparelser i private udlejningsejendomme. Yderligere vil projektet kunne anskueliggøre for lejere, hvilke muligheder og begrænsninger det har, samt hvilke særlige opmærksomhedspunkter de skal være opmærksomme på i forbindelse med energirenoveringer.

5 Projektets to hoveddele Gennem analyseprojektet, som baseres på en bred spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udvalg af alle Danmarks private lejere, tilvejebringes overblik og viden om, hvordan lejere i private udlejningsejendomme ser på emner som energiforbrug og - besparelser. Gennem pilotprojektet undersøges på et konkret renoveringsprojekt lejernes indstilling til energibesparende løsninger med varierende omfang og tilbagebetalingstider. Løsningerne vil blive forsøgt udviklet i lejernes interesse, herunder gennem at involvere lejerne i samarbejde og dialog ved møder og anvendelse webbaseret dialogværktøj. Derudover afprøves software til synliggørelse og benchmarking af energiforbruget i ejendommene i sammenhæng med en energisparekampagne med det formål at påvirke lejernes adfærd.

6 Baggrund Initiativ 3: Markedsanalyse om energiforbrug blandt beboere Initiativ 4: Synliggørelse og påvirkning af brugeradfærd

7 Aktiviteter Projektkvalificering ved tværfaglig workshop Der afholdes som indledning på projektet en kick-off workshop med deltagelse af alle projektets parter samt inspiratorer fra videninstitutioner og mulige samarbejdspartnere. Desuden inviteres netværksdeltagere til sparring og som kritikerpanel ved workshoppen. 1. Foranalyse med afprøvning af spørgsmål og løsninger ift. pilotprojektets lejere Der gennemføres en foranalyse med afprøvning af spørgsmål på pilotprojektet. Dette sker i tæt sammenhæng med pilotprojektets aktive involvering af lejerne i forhold til valg mellem forskellige energibesparende løsninger som led i energirenovering. Der formuleres spørgsmål i forlængelse af initiativ 3 samt ud fra tidligere analyser gennemført på området. Afprøvning kan ske gennem spørgeskemaer, kvalitative interviews samt gennem møder og webbaseret dialog med lejerne. 2. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lejere i private udlejningsboliger Med baggrund i erfaringerne fra foranalysen gennemføres en landsdækkende undersøgelse blandt lejere i private udlejningsboliger. Analysefirmaet identificerer i samarbejde med udlejer- og lejerorganisationer lejerne. Der udarbejdes rapport samt sammenfatning af resultater og foreløbige konklusioner. 3. Afprøvning af konklusioner ift. synliggørelse og påvirkning af adfærd blandt lejere Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen danner grundlag for afprøvning af konklusioner i praksis. Det sker ved at gennemføre udvalgte tiltag i pilotprojektet, der har til formål at synliggøre og påvirke adfærden blandt lejerne samt understøtte realiseringen af energibesparelsestiltagene. 4. Foreløbige konklusioner ift. anbefalinger for mulige kampagnetiltag En vurdering af den umiddelbare effekt foretages gennem spørgeskemaundersøgelser og interviews med lejere om deres oplevelse af og holdning til de gennemførte tiltag. Ud fra vurderingen konkluderes foreløbigt ift. anbefalinger for mulige kampagnetiltag og dermed perspektiverne i at gennemføre initiativ 4 (kan evt. igangsættes i umiddelbar forlængelse heraf).

8 Aktiviteter Dokumentation af resultater i form af energibesparelser mv. i pilotprojektet Efter det første års drift opsamles dokumentation af resultater i form af realiserede energibesparelser i pilotprojektet. Der gennemføres supplerende spørgeskemaundersøgelser og interviews med lejere, driftspersonale mfl. 6. Konklusioner og afrapportering af resultater Herefter fremlægges konklusioner i endelig afrapportering fra projektet, herunder med anbefalinger for mulige kampagnetiltag og dermed perspektiverne i at gennemføre initiativ Løbende diskussion af resultater med netværk, herunder workshops og byggepladsbesøg Undervejs i projektet gennemføres løbende aktiviteter med diskussion af resultater med netværket af beslutningstagere, herunder workshops med diskussion af foreløbige resultater og samt (byggeplads)besøg på pilotprojektet. 8. Projektledelse, styring og dokumentation Bygherreforeningen varetager den overordnede projektledelse, herunder planlægning og styring af aktiviteter, koordinering af samarbejde med øvrige projektdeltagere samt dokumentation og endelig afrapportering. 9. Konceptudvikling og koordinering Bygherreforeningen og Privatbo konceptudvikler i fællesskab det faglige indhold i projektet og varetager den faglige koordinering.

9 Tidsplan 0. Projektkvalificering ved tværfaglig workshop April 2011 maj Foranalyse med afprøvning af spørgsmål og løsninger ift. pilotprojektets lejere Marts 2011 juni Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lejere i private udlejningsboliger August 2011 oktober Afprøvning af konklusioner ift. synliggørelse og påvirkning af adfærd blandt lejere September 2011 december Foreløbige konklusioner ift. anbefalinger for mulige kampagnetiltag December 2012 februar Dokumentation af resultater i form af energibesparelser mv. i pilotprojektet December 2012 december Konklusioner og afrapportering af resultater December 2013 februar Løbende diskussion af resultater med netværk, herunder workshops og byggepladsbesøg Marts 2011 februar Projektledelse, styring og dokumentation Marts 2011 februar 2014

10 Organisation/arbejdsgrupper Bygherreforeningen PrivatBo/Frederiksberg Boligfond Bygherreforeningen AlmenNet Ejendomsforeningen Danmark OMJ Bygherreforeningen PrivatBo GI Bedre Boliger Rambøll Management PrivatBo (arkitekt) COWI A/S Force Technology PrivatBo Techem Danmark EnergiData PrivatBo

11 Charter mål/samarbejde

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Midtvejsevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Midtvejsevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Midtvejsevaluering Udarbejdet til Af April 2011 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 1 1.1 BREDDEIDRÆTSPROJEKTETS BAGGRUND... 1 1.2 RESUMÉ AF MIDTVEJSEVALUERINGEN...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere