PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen"

Transkript

1 PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen

2 HJERNESKADEOMRÅDET

3 Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs hjerneskadeudspil med 10 anbefalinger efterår 2012 Evaluering af kommunalreformen: Hjerneskadeindsats mv Hjerneskadeprojekt I gennemført Central udmelding: Voksne med erhvervet hjerneskade Resultater fra hjerneskadeprojekt I : Vi er blevet bedre: ift. komplicerede forløb og koordination Vi er ikke helt i mål: Rette indsats er ikke altid i gang i tide Status : Vi er i godt gang med analyse af hjerneskadeområdet Vi er godt klædt på ift til den centrale udmelding mv. Spørgeskemaundersøgelse gentaget primo 2015

4 HJERNESKADEPROJEKTET II Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 2015

5 KKR Sjælland Undersøgelse af indsatsen for borgere med senhjerne-skade i kommuner i Region Sjælland

6 KKR Sjælland Kommunernes indsatser for senhjerneskade borgere Undersøgelse af kommunernes indsats for senhjerneskadede borgere i Region Sjælland Spørgeskemaundersøgelse gennemført januar/-februar kommuner har deltaget i Region Sjælland Undersøgelsen afdækker kommunernes implementering af KL s 10 anbefalinger til at styrke indsatsen for senhjerneskade Undersøgelsen gennemføres årligt LG Insight udarbejder et undersøgelsesnotat, hvor centrale resultater fremstilles, herunder forskelle mellem resultater fra 2013 og Undersøgelsesnotat udsendes til kommunerne medio april 2015

7 KKR Sjælland Kommunernes indsatser for senhjerneskade borgere Kommunernes organisering af indsatsen i forhold til borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade. Har kommunen en hjerneskadekoordinator? 83% 17% Har kommunen et koordinerende team på hjerneskadeområdet? 100% Bliver der udarbejdet en tværgående plan for det samlede forløb for borgeren? Har kommunen en udskrivningskoordinator el.lign., der har fast og systematisk kontakt med sygehusene? 78% 89% 22% 11% Har kommunen klare og tilgængelige visitationskriterier for hjerneskadeindsatsen? 56% 33% 11 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke N=17 kommuner

8 KKR Sjælland Kommunernes indsatser for senhjerneskade borgere Kommunens anvendelse af neuropsykologer i forhold til borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade? Kommunen har ansat en eller flere neuropsykolog(er). 11% Kommunen har en eller flere eksterne men fast tilknyttede neuropsykolg(er). 33% Kommunen har en eller flere eksterne løst tilknyttede neuropsykolg(er). 33% Kommunen har ingen neuropsykolog(er) tilknyttet. 22% Ved ikke 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% N=17 kommuner

9 KKR Sjælland Kommunernes indsatser for senhjerneskade borgere Hvilket udsagn matcher bedst hjerneskadeindsatsen i kommunerne? Indsatserne leveres enkeltvis og UKOORDINEREDE. Dvs. at faggrupperne IKKE i fællesskab har udarbejdet tydelige målsætninger og en plan for forløbet. 0% Indsatserne koordineres mellem NOGLE af de involverede faggrupper. Med koordineres menes, at faggrupperne i fællesskab udarbejder forløb med tydelige målsætninger og en plan for forløbet. 56% Indsatserne koordineres mellem SAMTLIGE involverede faggrupper. Med koordineres menes, at faggrupperne i fællesskab udarbejder forløb med tydelige målsætninger og en plan for forløbet. 44% Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=17 kommuner

10 KKR Sjælland Kommunernes indsatser for senhjerneskade borgere Hvilket af følgende udsagn matcher bedst kommunernes inddragelsen af borgere/pårørende? Målene og planen for forløbet er IKKE udviklet i et tæt samarbejde med borgerne/de pårørende. 6% Målene og planen for forløbet er I NOGEN GRAD udviklet i et tæt samarbejde med borgerne/de pårørende. 44% Målene og planen for forløbet er ALTID udviklet i et tæt samarbejde med borgerne/de pårørende. 50% Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=17 kommuner

11 KKR Sjælland Kommunernes indsatser for senhjerneskade borgere Har kommunerne etableret samarbejdsrelationer med følgende aktører: Andre kommuner 78% 6% 17% Specialiserede botilbud (fx. Kildebo, Kurhus m.fl.) 67% 6% 28% Specialiserede udekørende tilbud (fx. BOMI eller privatpraktiserende neuropsykologer m.fl.) 67% 6% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej, men vi har planer herom Nej N=17 kommuner

12 KKR Sjælland Kommunernes indsatser for senhjerneskade borgere Kommunernes samarbejde med sygehuse i forbindelse med udskrivning Hvor ofte inddrages kommunerne i udskrivningssamtaler på sygehusene? 17% 83% I hvilket omfang får kommunerne automatisk GOP en fra sygehuset i forbindelse med udskrivningen af borgerne? 33% 67% Hvor ofte oplever kommunerne, at GOP en indeholder en dækkende beskrivelse af personens genoptræningsbehov 50% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Sjældent/Aldrig Altid/ofte N=17 kommuner

13 KLs hjerneskadeudspil 10 anbefalinger efterår 2012 I 1) Alle kommuner skal sikre, at borgerne har adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering, enten i egne tilbud, i tværkommunale tilbud eller ved samarbejde med specialiserede tilbud 2) Der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud 3) KL anbefaler en konsolidering blandt de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet, som resulterer i få, særligt stærke vidensmiljøer, som både kan bistå kommunerne i rehabiliteringsarbejdet og understøtter den faglige udvikling og forskning

14 KLs hjerneskadeudspil 10 anbefalinger efterår 2012 II 4) Alle kommuner skal have en organisering, som understøtter en koordineret rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder, fx via en hjerneskadekoordinator 5) Der skal udvikles nationale standarder for tværfaglige og monofaglige kompetencer i den specialiserede rehabiliteringsindsats 6) Alle kommuner skal inden for én uge have kontaktet borgeren og givet borgeren en plan for genoptræningsforløbet 7) Alle kommuner skal med afsæt i Voksenudredningsmetoden sikre ensartethed og sammenhæng mellem udrednings- og rehabiliteringsindsatsen. Voksenudredningsmetoden skal suppleres med hjerneskadespecifikke redskaber

15 KLs hjerneskadeudspil 10 anbefalinger efterår 2012 III 8) Alle kommuner skal have de samme klare og tilgængelige visitationsretningslinjer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 9) KL anbefaler, at VISO og ViHS s nationale overblik og viden bruges mere aktivt i udviklingen af hjerneskadeområdet 10)Alle kommuner skal dokumentere deres indsatser på hjerneskadeområdet

16 Sundhedsstyrelsens forløbsprogram Anbefalinger til kommunerne I Sundhedsstyrelsens forløbsprogram har følgende anbefalinger til kommunerne: 1) At genoptræningsplanen inddrages og evt. interdisciplinær vurdering af personens funktionsevne og livssituation inddrages, både før og efter hjerneskadens opståen (familie, fritid og erhverv). 2) At det fremgår, hvilken forbedring af funktionsevnen, som personen forventes at kunne opnå ved rehabilitering, herunder behovet for intensitet og varighed af indsatsen. 3) At oplysninger fra almen praksis og rådgivning fra VISO eller andre aktører, herunder de specialiserede hjerneskadetilbud, kan indgå i kommunens vurdering.

17 Sundhedsstyrelsens forløbsprogram Anbefalinger til kommunerne II Sundhedsstyrelsens forløbsprogram har følgende anbefalinger til kommunerne: 4) At kommunerne etablerer en hjerneskadekoordineringsfunktion med neurofaglig viden til at koordinere rehabiliteringsindsatsen. 5) At der sikres adgang til graduerede rehabiliteringstilbud til personer med behov herfor, her-under udarbejder visitationsretningslinjer til de forskellige tilbud. 6) At regioner og kommuner sikrer tilstrækkelig og opdateret neurofaglig viden blandt alle involverede faggrupper. De relevante selskaber bør definere og afgrænse neurofaglig viden samt beskrive kompetenceniveauer for de enkelte faggrupper på de forskellige specialist-niveauer på sygehus og i kommunerne.

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade Til: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Økonomi og Planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Direkte 3863-4448 Dato: 9. august 2012 Ansøgning til Ministeriet for

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere