Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014"

Transkript

1 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 3. Lærken 16A side 9 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 4. Lærken 16B side 12 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 5. Lærken 18A side 16 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 6. Lærken 18B side 21 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 7. Lærken 20C side 25 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Bilag 1: Samlet besvarelse af spørgeskemaer Bilag 2: Samlet oversigt over skriftlige kommentarer Bilag 3: Spørgeskemaer

2 0. Indledning - Kort om undersøgelsen I forbindelse med renovering af Gårdhusene i Albertslund Syd er der opført seks prøvehuse, ét i Vibens Kvarter og fem i Lærkens Kvarter. Prøvehusenes indretning er defineret i samarbejde med beboerne i Gårdhusene på en serie workshops i efteråret Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af den samlede evaluering af prøvehusene, og kan indgå i de kommende beslutningsprocesser om stor skala renoveringen i de tre boligafdelinger; AB Syd, VA 4Nord og VA 4Syd. Prøvehusene er vist frem for beboerne ved indvielsesfesten den 11. april og ved åbent-hus arrangementer den 11., 12., 23. og 24. april Ved åbent-hus arrangementerne er spørgeskemaerne distribueret til de fremmødte, og spørgeskemaerne har været tilgængelige på Masterplan Syd hjemmesiden. Efterfølgende har beboerne kunne aflevere de udfyldte skemaer med det samme i prøvehusene eller i en postkasse på et senere tidspunkt. Der var deadline for aflevering af spørgeskemaer efter åbent-hus den 24. kl. 20. Spørgeskemaer som er afleveret efter denne deadline er ikke med i denne rapport. Antal besvarelser og fordeling på boligafdeling Der er afleveret i alt besvarelser af spørgeskemaerne. Alle spørgsmål er ikke besvaret i samtlige spørgeskemaer. Beboerne har haft mulighed for at afkrydse, hvilken afdeling de bor i, eller om de ikke bor i bebyggelsen. Der er kun én enkelt besvarelse som har afkrydset, at vedkommende ikke bor i bebyggelsen, mens der er en hel del som ikke har afkrydset hvor de bor. Disse besvarelser er samlet under Andet, således at undersøgelsen både er opgjort samlet og pr. boligafdeling og Andet. Besvarelserne fordeler sig således: AB Syd: VA 4Nord: VA 4Syd: Andet: 431 besvarelser i alt 155 besvarelser i alt 317 besvarelser i alt 294 besvarelser i alt Samlet antal besvarelser: I de efterfølgende afsnit er besvarelserne for hver enkelt hus gennemgået. Undersøgelsens metode Undersøgelsen er designet og behandlet som en tilfredshedsundersøgelse. 2

3 Der er to typer af spørgsmål i undersøgelsen. Nogle af spørgsmålene er formuleret som udsagn, som beboerne kan angive graden af enighed i. Skalaen går fra Meget enig, Enig, Uenig og Meget uenig. Andre spørgsmål er formuleret som spørgsmål til en facilitet. Skalaen er i disse spørgsmål: Virkelig god, God, Acceptabel, Mangelfuld eller Dårlig. For hvert hus er der opgørelser over besvarelserne både samlet og fordelt på boligafdelinger og Andet (jf. ovenfor). Dog skal der som ovenfor nævnt gøres opmærksom på at ikke alle spørgsmål er besvaret i samtlige spørgeskemaer. Data fremlægges i denne rapport som grafer i form af søjlediagrammer samt tabeller. Søjlediagrammer Søjlediagrammer viser, hvor mange procent af de adspurgte, der har været Meget enige eller Enige i spørgsmålene om boligens indretning og faciliteter, samt hvor mange der synes at de enkelte elementer i boligen er henholdsvis Virkelig gode, Gode eller Acceptable. Det vil sige at søjlediagrammerne på én gang viser tilfredshedsgraden, og utilfredshedsgraden. Hvis 80% svarer, at de er Meget enige eller Enige i spørgsmålene om boligens indretning og faciliteter, eller synes at de enkelte elementer i boligen er henholdsvis Virkelig gode, Gode eller Acceptable, betyder det at 20% er Uenige, Meget uenige, eller synes at løsningerne er Mangelfulde eller Dårlige. En uddybning af både de positive og de negative svar kan findes i de mange skriftlige kommentarer, der er gengivet i sin helhed i bilag 2. Kommentarerne er ikke behandlet derudover i denne rapport. Tabeller Ud over søjlediagrammerne er der for hvert hus udarbejdet en tabel, hvor spørgsmålene er sorteret efter graden af den angivne tilfredshed i den samlede besvarelse. De spørgsmål, hvor beboerne samlet har angivet størst tilfredshed er øverst i tabellen og de spørgsmål, hvor beboerne samlet har angivet lavest tilfredshed er i bunden af tabellen. Besvarelsesprocent og repræsentativitet Det er ikke muligt at angive noget om besvarelsesprocenten i undersøgelsen. Det vides ikke, hvor mange skemaer, der er delt ud eller hvor mange husstande, der har været repræsenteret på åbent-hus arrangementerne. Derudover kan den enkelte husstand have afleveret flere besvarelser på samme boligtype og/eller have besøgt og besvaret spørgeskemaer fra alle eller udvalgte boligtyper. 3

4 Beboerne har kunnet angive i spørgeskemaet, hvilken afdeling de kom fra. Det ville derved være muligt at se, om undersøgelsen var repræsentativ for den enkelte afdeling. Imidlertid har en stor del af beboerne ikke angivet det; 294 besvarelser svarende til 25% af samtlige besvarelser. Det faktiske antal boliger i de tre afdelinger er: AB Syd: 500 boliger = 50% VA 4Nord: 227 boliger = 23% VA 4Syd: 278 boliger = 27% Besvarelserne fordeler sig således mellem de tre afdelinger: AB Syd: 431 besvarelser = 36% VA 4Nord: 155 besvarelser = 13% VA 4Syd: 317 besvarelser = 26% Det er ikke muligt at konkludere repræsentativiteten på grund af at så mange ikke har angivet afdelingstilhørsforhold. Umiddelbart kunne det se ud som om AB Syd og VA 4Nord er lidt underrepræsenteret. Ser man bort fra ovenstående usikkerhed og kikker på tilfredshedsgraden, sammenholdt med boligafdeling er der en tendens til at besvarelserne fra VA 4Nord er mindre tilfredse end de øvrige tre kategorier. Men som nævnt er dette behæftet med en ret stor usikkerhed. 1. Sammenfatning I de efterfølgende afsnit gennemgås resultaterne for de enkelte prøvehuse. For hvert hus er der først en gennemgang af besvarelserne, og herefter er der søjlediagrammer med de enkelte spørgsmål, samt en tabel over spørgsmålene i forhold til besvarelsernes tilfredshedsgrad. Nedenfor er en kort sammenfatning for alle seks huse. På spørgsmålet om hvorvidt beboerne er tilfredse med husets samlede indretning fordeler besvarelserne sig således: Lærken 16B: 87% Lærken 18A: 76% Lærken 20C: 76% Lærken 18B: 72% Lærken 16A: 67% Viben 8C: 65% Ved gennemgang af besvarelserne tegner der sig et forholdsvis tydeligt billede af, hvilke elementer i husene beboerne er henholdsvis mest og mindst tilfredse med. 4

5 Når man ser nærmere på besvarelserne af de spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad viser der sig et mønster for nogle af spørgsmålene, som afviger fra normalfordelingen. De beboere, der har angivet at være utilfredse har angivet det mest markante udsagn. Der er for nogle af disse spørgsmål flere, der har angivet at være meget utilfredse end der er beboere, der har angivet den mildere karakter at være utilfreds. Dette mønster er ikke gældende for de øvrige spørgsmål, der er mere normalfordelt. Besvarelserne kan sammenfattes således: I Viben 8C er der høj tilfredshed med plankeværket omkring gårdhaven, mens der er en lav tilfredshed med teknikskabets placering inde i entréen og med den sortmalede facade. I Lærken 16A er der høj tilfredshed med teknikboksens placering udenfor i forbindelse med hoveddøren, og høj tilfredshed med gulvvarmen og ventilationsristene i gulvet. Der er lav tilfredshed med havens åbne indretning. I Lærken 16B er der meget høj tilfredshed med teknikboksens placering i x-boks ved hoveddøren, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er relativ lav tilfredshed med facadens lukkede felter, havens indretning, pergolaen i genbrugsmaterialer, samt radiatorernes udformning og placering. I Lærken 18A er der meget høj tilfredshed med den nye loftshøjde, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er lav tilfredshed med reolvæggen og arbejdsnichen i genbrugsmaterialer og med havens åbne indretning. I Lærken 18B er der meget høj tilfredshed med den nye loftshøjde, gulvvarmen og det nye tag, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen, samt havens indretning. Der er en mindre tilfredshed med facaden i cementfiberplader. I Lærken 20C er der meget høj tilfredshed med den store overdækning ved hoveddøren, teknikken i udendørs x-boks, det nye tag og loftshøjden, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er mindre tilfredshed med havens handicapvenlige indretning med klinker, med det nye hegn med stor låge og med den sortmalede facade. 5

6 2. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Viben 8C A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 235 besvarelser om Viben 8C, fordelt på denne måde: AB Syd: 88 VA 4Nord: 42 VA 4Syd: 49 Andet: 56 Samlet set er 65% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. Samlet set er 49% tilfredse med køkkenets indretning, dog med relativt store forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 40% til omkring 60% tilfredse. 44% er tilfredse med den sorte facade mod gårdhaven, dog med store forskelle mellem de forskellige afdelinger fra godt 30% til godt 60% tilfredse. Der er større tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er 75% der er tilfredse, og endnu flere 90% er tilfredse med havens plankeværk. I forhold til husets teknik er kun 35% tilfredse med teknikskabets placering, og under 45% er tilfredse med radiatorvarme. Flere 70% er tilfredse med ventilationsanlægget. 54% er samlet set tilfredse med placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tvstik, dog med store forskelle mellem de enkelte afdelinger fra godt 40% til knap 80% tilfredse. Når man ser nærmere på besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 18% er utilfredse og 35% er meget utilfredse med radiatorvarme. 19% er utilfredse og 35% er meget utilfredse med den sorte facade. Og endelig er 16% utilfredse og 44% er meget utilfredse med teknikskabets placering. 6

7 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 7

8 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Viben 8C Procent tilfredse totalt 1 C2. Hvad synes du om plankeværket med en enkelt låge? 90% 2 C1. Hvad synes du om havens indretning? 75% 3 D3. Jeg synes godt om ventilationsanlægget med riste i gulvet 70% 4 E1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 65% 5 D4. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og TVstik 54% 6 A1. Hvad synes du om køkkenets indretning? 49% 7 D2. Jeg synes godt om radiatorvarme 45% 8 B1. Jeg synes godt om den sorte facade mod gårdhaven 44% 9 D1. Jeg synes teknikskabet er placeret godt i entreen 35% 8

9 3. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 16A A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 211 besvarelser om Lærken 16A, fordelt på denne måde: AB Syd: 71 VA 4Nord: 27 VA 4Syd: 58 Andet: 55 Samlet set er 67% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 49% er samlet set tilfredse med muligheden for at medbringe eget køkken, dog med store forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 35% til omkring 70% tilfredse. 68% er tilfredse med badeværelsets indretning, og 78% er tilfredse med bryggerset. 61% er tilfredse med facadens udformning. I forhold til husets teknik er hele 86% tilfredse med teknikboksens placering, og 89% er tilfredse med gulvvarme og ventilationsriste. 64% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik. Der er mindre tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er kun er 32% der er tilfredse med havens åbne indretning, dog med ret store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring blot 10% til godt 40%. Når man ser nærmere på besvarelserne af de to spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 9% er utilfredse med muligheden for at medbringe eget køkken og 42% er meget utilfredse med denne mulighed. 8% er utilfredse med havens åbne indretning og hele 60% er meget utilfredse. 9

10 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 10

11 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 16A Procent tilfredse totalt 1 E2. Jeg synes godt om gulvvarmen og ventilationsristene i gulvet 89% 2 E1. Jeg synes teknikboksen er placeret godt udenfor i forbindelse med 86% den overdækkede hovedør 3 C1. Hvad synes du om bryggersets størrelse og indretning? 78% 4 B1. Hvad synes du om badeværelsets indretning? 68% 5 G1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 67% 6 E3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og TVstik 64% 7 D1. Jeg synes godt om facaden i træ-aluminium mod gårdhaven 61% 8 A1. Hvad synes du om muligheden for at medbringe eget køkken? 49% 9 F1. Hvad synes du om havens åbne indretning med haveskur og græs? 32% 11

12 4. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 16B A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 247 besvarelser om Lærken 16B, fordelt på denne måde: AB Syd: 96 VA 4Nord: 28 VA 4Syd: 64 Andet: 59 Samlet set er 87% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 88% er samlet set tilfredse med køkkenets åbne indretning. Det samme gælder badeværelses og vaskerummets indretning, som også 88% er tilfredse med. Her er der dog større forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 65% til over 90% tilfredse. 74% er tilfredse med de nye ovenlys. 88% er tilfredse med facadens udformning i lærketræ mod gårdhaven, mens 52% er tilfredse med de lodrette lukkede felter i facaden. 78% er tilfredse med det nye vindue og espalieret på den eksisterende facade. I forhold til husets teknik er hele 95% tilfredse med teknikboksens placering. 50% er tilfredse med radiatorerne og deres placering. 80% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, med et udsving på fra knap 70% til knap 90% mellem de enkelte afdelinger. 51% er tilfredse med havens indretning, dog med store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring knap 20% til over 60%. Også 51% er tilfredse med pergolaen i genbrugsmaterialer. Når man ser nærmere på besvarelserne af de fire spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 21% er utilfredse med de lodrette lukkede felter i facaden, og at 25% er meget utilfredse med denne løsning. 15% er utilfredse med havens åbne indretning og 34% er meget utilfredse. 11% er utilfredse med pergolaen i genbrugsmaterialer og 38% er meget utilfredse. 5% er utilfredse med radiatorernes udformning og placering, mens hele 46% er meget utilfredse. 12

13 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 13

14 14

15 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 16B Procent tilfredse totalt 1 F1. Hvad synes du om teknikboksens placering i x-boksen ved 95% hovedøren? 2 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning? 88% B1. Hvad synes du om badeværelsets og vaskerummets indretning? 88% D1. Jeg synes godt om facaden i lærketræ mod gårdhaven 88% 5 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 87% 6 F3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 80% TV-stik 7 E1. Jeg synes godt om det nye vindue og espalieret på den 78% eksisterende facade 8 C1. Jeg synes godt om de nye ovenlys med den nye placering 74% 9 D2. Jeg synes godt om de lodrette lukkede felter i facaden som 52% radiatorerne kan stilles op ad 10 G1. Hvad synes du om havens indretning? 51% G2. Hvad synes du om pergolaen i genbrugsmaterialer? 51% 12 F2. Hvad synes du om radiatorernes udformning og placering i de høje partier ved vinduerne? 50% 15

16 5. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 18A A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 182 besvarelser om Lærken 18A, fordelt på denne måde: AB Syd: 66 VA 4Nord: 25 VA 4Syd: 51 Andet: 40 Samlet set er 76% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 68% er samlet set tilfredse med køkkenets indretning med mobil køkkenø, og 94% er tilfredse med badeværelsets indretning. 46% er tilfredse med reolvæg og arbejdsniche i genbrugsmaterialer. Samlet set er 58% er tilfredse med klinkegulvet i hele boligen, dog med relativt store forskelle mellem de enkelte afdelinger fra omkring 50% til omkring 75%. 94% er tilfredse med det nye tag, dog med forskelle mellem de enkelte afdelinger fra godt 80% til 100%. 81% er tilfredse med de nye højtsiddende vinduer og 82% er tilfredse med det øgede tagudhæng. Samlet set er hele 98% tilfredse med den nye loftshøjde, og der er kun et lille udsving mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er hele 96% tilfredse med teknikboksens placering, og 95% er tilfredse med gulvvarme. 92% er tilfredse med ventilationsristenes placering i loftet. 85% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, og 92% er tilfredse med de trådløse afbrydere. 93% er tilfredse med muligheden for intelligent styring af el systemet. 84% er tilfredse med facadeudformningen mod gårdhaven og 81% er tilfredse med facadeudformningen mod fælles arealet. Der er mindre tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er kun er 38% der er tilfredse med havens åbne indretning, dog med relativt store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring 25% til knap 50%. Når man ser nærmere på besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således, viser det sig at 5% er utilfredse med reolvæggen og arbejdsnichen og 48,5% er meget utilfredse. 10% er utilfredse med havens åbne indretning og hele 51% er meget utilfredse med haven. Samlet set er 58% tilfreds med klinkegulvet, men kun 4 % er utilfredse, mens 38% er meget utilfredse. 16

17 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 17

18 18

19 19

20 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 18A Procent tilfredse totalt 1 B4. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 98% 2 C1. Jeg synes teknikboks og skur er godt placeret i forbindelse med 96% hoveddøren 3 D1. Hvad synes du om gulvvarme i boligen? 95% 4 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse samt 94% mulighed for vaskesøjle B1. Hvad synes du om det nye tag? 94% 6 D5. Hvad synes du om muligheden for intelligent styring af 93% elsystemet? 7 D2. Hvad synes du om ventilationsristenes placering i loftet? 92% D4. Hvad synes du om de trådløse afbrydere? 92% 9 D3. Hvad synes du om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 85% TV-stik? 10 E1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ med skydedøre mod 84% gårdhaven 11 B3. Hvad synes du om det øgede tagudhæng? 82% 12 B2. Hvad synes du om de nye højtsiddende vinduer? 81% F1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ mod fællesarealet 81% 14 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 76% 15 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning med mobil 68% køkkenø? 16 H2. Hvad synes du om klinkegulvet i hele boligen? 58% 17 A3. Hvad synes du om reolvæggen og arbejdsnichen i 46% genbrugsmaterialer? 18 G1. Hvad synes du om havens åbne indretning med højbed og terrasse? 38% 20

21 6. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 18B A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 193 besvarelser om Lærken 18A, fordelt på denne måde: AB Syd: 64 VA 4Nord: 18 VA 4Syd: 56 Andet: 55 Samlet set er 72% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning, med et udsving mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. 78% er samlet set tilfredse med køkkenets åbne indretning, og 74% er tilfredse med badeværelsets indretning. 77% er tilfredse med gulvet i genbrugsparket. 96% er tilfredse med det nye tag. 85% er tilfredse med de nye højtsiddende vinduer, med et udsving mellem 60% og omkring 95% mellem de enkelte afdelinger. Hele 97% er tilfredse med den nye loftshøjde. 74% er tilfredse med det nye karnapvindue med et udsving på mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er 90 %r tilfredse med teknikboksens placering ved hoveddøren. Hele 97% er tilfredse med gulvvarmen i boligen, og 95% er tilfredse med ventilationsristenes placering 88% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, og 92% er tilfredse med de trådløse afbrydere. 93% er tilfredse med muligheden for intelligent styring af elsystemet. 79% er tilfredse med facadeudformningen mod gårdhaven med et udsving på mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger og 86% er tilfredse med facadeudformningen i Kebony mod fælles arealet. Kun 63% er tilfredse med facaden i cementfiberplader, dog med udsving mellem omkring 50% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. 88% er tilfredse med haveindretningen med højbed og terrasse. Når man går ind i besvarelserne af det spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad, følger besvarelserne normalfordelingen. Det viser sig at 22% er utilfredse med facaden i cementfiberplader, mens 11% er meget utilfredse. 21

22 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 22

23 23

24 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 18B Procent tilfredse totalt 1 B3. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 97% D1. Hvad synes du om gulvvarme i boligen? 97% 3 B1. Hvad synes du om det nye tag? 96% 4 D2. Hvad synes du om ventilationsristenes placering i loftet? 95% 5 D5. Hvad synes du om muligheden for intelligent styring af 93% elsystemet? 6 D4. Hvad synes du om de trådløse afbrydere? 92% 7 C1. Jeg synes teknikboksen er godt placeret i forbindelse med 90% hoveddøren 8 D3. Hvad synes du om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 88% TV-stik? G1. Hvad synes du om havens åbne indretning med højbed og 88% terrasse? 10 F1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ mod fællesarealet 86% 11 B2. Hvad synes du om de nye højtsiddende vinduer? 85% 12 E1. Jeg synes godt om facaden mod gårdhaven 79% 13 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning? 78% 14 A3. Hvad synes du om gulvet i genbrugsparket? 77% 15 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse? 74% B4. Hvad synes du om det nye karnapvindue? 74% 17 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning med fire 72% soveværelser? 18 F2. Jeg synes godt om facaden i cementfiberplade på øst- og sydsiden 63% 24

25 7. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 20C A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 129 besvarelser om Lærken 20C, fordelt på denne måde: AB Syd: 46 VA 4Nord: 15 VA 4Syd: 39 Andet: 29 Samlet set er 76% meget tilfredse eller tilfredse med boligens handicapvenlige indretning. 80% er samlet set tilfredse med køkkenets indretning, og 82% er tilfredse med badeværelsets indretning. 96% er tilfredse med det nye tag. 87% er tilfredse med de nye ovenlys, med et udsving mellem godt 60% og omkring 100% mellem de enkelte afdelinger. Hele 96% er tilfredse med den nye loftshøjde. 70% synes godt om facaden mod gårdhaven med et udsving på mellem knap 60% og knap 80% mellem de enkelte afdelinger. Kun 51% er tilfredse med den sortmalede facade med et udsving på mellem knap 40% og godt 60% mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er hele 98% tilfredse med teknikboksens placering i udedørs x-boks, og 99% er tilfredse med den store overdækning ved hoveddøren. 88% er samlet set tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik. 65% er tilfredse med den nye haveindretning med klinker, med et udsving på mellem godt 50% og godt 70% mellem de enkelte afdelinger. 54% synes godt om det nye hegn med den store låge, med et meget stort udsving på mellem godt10% og omkring 80% mellem de enkelte afdelinger. Når man går ind i besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad, følger besvarelserne normalfordelingen. Det viser det sig at 22% er utilfredse med havens nye indretning med klinker, og 13% er meget utilfredse. 21% er utilfredse med det nye hegn, og 25% er meget utilfredse, så her er en lille afvigelse fra normalfordelingen. 24% er utilfredse med den sortmalede facade og 23% er meget utilfredse. 25

26 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 26

27 27

28 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 20C Procent tilfredse totalt 1 E2. Hvad synes du om den store overdækning ved hoveddøren? 99% 2 E1. Hvad synes du om teknikkens placering i udendørs x-boks? 98% 3 B1. Hvad synes du om det nye tag? 96% B3. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 96% 5 E3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 88% TV-stik 6 B2. Hvad synes du om størrelse og placering af de nye ovenlys? 87% 7 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse? 82% 8 A1. Hvad synes du om køkkenets indretning? 80% 9 G1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 76% 10 C1. Jeg synes godt om facaden mod gårdhaven 70% 11 F1. Jeg synes, den nye have med klinker er godt indrettet 65% 12 F2. Jeg synes godt om det nye hegn med den store låge 54% 13 D1. Jeg synes godt om den sortmalede facade 51% 28

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

OVERSIGTSPLAN. www.masterplansyd.dk. Vibens kvarter. Lærkens kvarter 16A 16B 20C 18A 18B. følg fodsporene til prøvehus i Viben 8C.

OVERSIGTSPLAN. www.masterplansyd.dk. Vibens kvarter. Lærkens kvarter 16A 16B 20C 18A 18B. følg fodsporene til prøvehus i Viben 8C. OVERSIGTSPLAN Prøvehuse i Vibens og Lærkens Kvarter Vibens kvarter 8C Lærkens kvarter følg fodsporene til prøvehus i Viben 8C skurby 16A 16B 20C 18A 18B 1 ALBERTSLUND SYD Udførelse af seks prøvehuse i

Læs mere

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 30. april 2014 Tid: Kl. 17.00-19:33 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup.

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 30. april 2014 Tid: Kl. 17.00-19:33 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup. Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 30. april 2014 Tid: Kl. 17.00-19:33 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21. ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.00 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 7. APRIL 2014 NOTAT 1. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 7. APRIL 2014 KL. 17.00 20.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 7. APRIL 2014 NOTAT 1. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 7. APRIL 2014 KL. 17.00 20. 1. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 7. APRIL 2014 KL. 17.00 20.45 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99 beboere i Albertslund Vest, der tilmeldte sig gruppen på

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Opsamling på kommentarer til prøvehuse i rækkehusene i Albertslund Syd

Opsamling på kommentarer til prøvehuse i rækkehusene i Albertslund Syd NOTAT 12. maj 2009 BF1 - AGA Sag: 1350 Opsamling på kommentarer til prøvehuse i rækkehusene i Albertslund Syd I det følgende gennemgås kommentarerne fra gæstebøgerne fra åben-hus-arrangementerne i prøvehusene

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

VEJLEDNING TIL BN & BNV

VEJLEDNING TIL BN & BNV VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE BN & BNV LANG GANG VEJLEDNING TIL BN & BNV Vejledning til beboervalg for type BN og BNV Valg i forbindelse med renovering. Disse valg er uden ekstra omkostninger. Valgene

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

NOTAT. Evaluering af seks prøvehuse - Opsamling af kommentarer fra spørgeskemaer VIBENS KVARTER 8 C. Albertslund Syd, gårdhusene

NOTAT. Evaluering af seks prøvehuse - Opsamling af kommentarer fra spørgeskemaer VIBENS KVARTER 8 C. Albertslund Syd, gårdhusene NOTAT 25. april 2014 Albertslund Syd, gårdhusene Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Evaluering af seks prøvehuse - Opsamling

Læs mere

Byggeudvalgsmøde tirsdag den 31. maj 2016, kl. 18:00 til kl. 20:30 Beboerhuset Ankerets kvarter 10B

Byggeudvalgsmøde tirsdag den 31. maj 2016, kl. 18:00 til kl. 20:30 Beboerhuset Ankerets kvarter 10B Byggeudvalgsmøde tirsdag den 31. maj 2016, kl. 18:00 til kl. 20:30 Beboerhuset Ankerets kvarter 10B Deltagere: Byggeudvalg: BO-Vest: Wissenberg: Vandkunsten: Vinie Hansen Henning Knudsen Per Larsen Peter

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

BOLIGSELSKABET DANBO Attraktive rækkehuse opføres centralt beliggende i Nordborg by

BOLIGSELSKABET DANBO Attraktive rækkehuse opføres centralt beliggende i Nordborg by BOLIGSELSKABET DANBO Attraktive rækkehuse opføres centralt beliggende i Nordborg by Boligselskabet Danbo vil i perioden 2017 til 2019 opføre 62 rækkehuse på Th. Brorsensvej samt et fælleshus til beboerne

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA DRIFTEN 3 PRØVEHUSE, SPØRGESKEMAER OG EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE KONGSHOLMGRUPPEN 9

MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA DRIFTEN 3 PRØVEHUSE, SPØRGESKEMAER OG EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE KONGSHOLMGRUPPEN 9 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA DRIFTEN 3 PRØVEHUSE, SPØRGESKEMAER OG EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE KONGSHOLMGRUPPEN 9 4-8 BYDELSFESTEN I KANALGADEN 10 NYVANG TUR 10 SOMMERLEJR 10 AFTENTUR PÅ

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 - kommentarer til undersøgelsesmetode og resu l- tater. 1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

HPU-MØDE 4. FEBRUAR 2015. Badeværelser. - Evaluering af 1:1 modellerne

HPU-MØDE 4. FEBRUAR 2015. Badeværelser. - Evaluering af 1:1 modellerne HPU-MØDE 4. FEBRUAR 2015 Badeværelser - Evaluering af 1:1 modellerne BAGGRUND FOR BADEVÆRELSESMODELLERNE Badeværelserne er indrettet med udgangspunkt i at de enkelte elementer, farver og materialer skal:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Gr KA ST en l da e n øn UD -C

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN. Vejledning til beboervalg for type AN

VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN. Vejledning til beboervalg for type AN VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN Vejledning til beboervalg for type AN Valg i forbindelse med renovering. Disse valg er uden ekstra omkostninger. Valgene afkrydses i separat

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Vedrørende beboerinformationsmøde om gårdhusrenoveringen. i AB SYD den 30. oktober 2014

Vedrørende beboerinformationsmøde om gårdhusrenoveringen. i AB SYD den 30. oktober 2014 Vedrørende beboerinformationsmøde om gårdhusrenoveringen i AB SYD den 30. oktober 2014 SPØRGSMÅL OG SVAR OP TIL MØDET: A: Vedligeholdelseskontoen hvad med den? Vedligeholdelseskontoen tilhører boligen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 28. APRIL 2014 NOTAT 2. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 28. APRIL 2014 KL. 17.00 21.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 28. APRIL 2014 NOTAT 2. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 28. APRIL 2014 KL. 17.00 21. 2. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 28. APRIL 2014 KL. 17.00 21.00 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99 beboere i Albertslund Vest, der tilmeldte sig gruppen

Læs mere

Nørre Søpark. Nye tagboliger på Nørrebro i København. Afdeling Ryesgade København N

Nørre Søpark. Nye tagboliger på Nørrebro i København. Afdeling Ryesgade København N Nørre Søpark Nye tagboliger på Nørrebro i København 6 nye familieboliger tæt på søerne - forventet indflytning 1. februar 2017 Afdeling 457-0 Ryesgade 15-17 2200 København N Udlejning Hovedstaden Telefon:

Læs mere

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

HYLDEPARKEN, 9 ANDELSBOLIGER I VARDE

HYLDEPARKEN, 9 ANDELSBOLIGER I VARDE HYLDEPARKEN, 9 ANDELSBOLIGER I VARDE Salg: EDC Rekrea Torvet 4, 6800 Varde Tlf. 75 22 19 33 HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VoksenBøgen Beboere/brugere

VoksenBøgen Beboere/brugere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen Beboere/brugere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal spurgte:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Besvarelse fra de unge der har benyttet Teaterskolen for Unge s fritidstilbud...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

MODEL FUNKIS MATERIALELISTE

MODEL FUNKIS MATERIALELISTE MODEL FUNKIS MATERIALELISTE COPENHAGEN MODEL FUNKIS BASIS STANDARD STANDARD PLUS Planløsning Typisk 150-260 m 2 Etplanshus i terræn niveau - Niveauforskudt stue - Kælder - To etager Fundament og terrændæk

Læs mere

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTEES PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af aftenens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden SPEJDERHYTTER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Notat vedr. spejderhytter

Læs mere

PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD

PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE Beboere Ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen - ønsker alt skal være som det altid har været Tag Basisrenoveringen

Læs mere