Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014"

Transkript

1 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 3. Lærken 16A side 9 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 4. Lærken 16B side 12 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 5. Lærken 18A side 16 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 6. Lærken 18B side 21 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 7. Lærken 20C side 25 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Bilag 1: Samlet besvarelse af spørgeskemaer Bilag 2: Samlet oversigt over skriftlige kommentarer Bilag 3: Spørgeskemaer

2 0. Indledning - Kort om undersøgelsen I forbindelse med renovering af Gårdhusene i Albertslund Syd er der opført seks prøvehuse, ét i Vibens Kvarter og fem i Lærkens Kvarter. Prøvehusenes indretning er defineret i samarbejde med beboerne i Gårdhusene på en serie workshops i efteråret Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af den samlede evaluering af prøvehusene, og kan indgå i de kommende beslutningsprocesser om stor skala renoveringen i de tre boligafdelinger; AB Syd, VA 4Nord og VA 4Syd. Prøvehusene er vist frem for beboerne ved indvielsesfesten den 11. april og ved åbent-hus arrangementer den 11., 12., 23. og 24. april Ved åbent-hus arrangementerne er spørgeskemaerne distribueret til de fremmødte, og spørgeskemaerne har været tilgængelige på Masterplan Syd hjemmesiden. Efterfølgende har beboerne kunne aflevere de udfyldte skemaer med det samme i prøvehusene eller i en postkasse på et senere tidspunkt. Der var deadline for aflevering af spørgeskemaer efter åbent-hus den 24. kl. 20. Spørgeskemaer som er afleveret efter denne deadline er ikke med i denne rapport. Antal besvarelser og fordeling på boligafdeling Der er afleveret i alt besvarelser af spørgeskemaerne. Alle spørgsmål er ikke besvaret i samtlige spørgeskemaer. Beboerne har haft mulighed for at afkrydse, hvilken afdeling de bor i, eller om de ikke bor i bebyggelsen. Der er kun én enkelt besvarelse som har afkrydset, at vedkommende ikke bor i bebyggelsen, mens der er en hel del som ikke har afkrydset hvor de bor. Disse besvarelser er samlet under Andet, således at undersøgelsen både er opgjort samlet og pr. boligafdeling og Andet. Besvarelserne fordeler sig således: AB Syd: VA 4Nord: VA 4Syd: Andet: 431 besvarelser i alt 155 besvarelser i alt 317 besvarelser i alt 294 besvarelser i alt Samlet antal besvarelser: I de efterfølgende afsnit er besvarelserne for hver enkelt hus gennemgået. Undersøgelsens metode Undersøgelsen er designet og behandlet som en tilfredshedsundersøgelse. 2

3 Der er to typer af spørgsmål i undersøgelsen. Nogle af spørgsmålene er formuleret som udsagn, som beboerne kan angive graden af enighed i. Skalaen går fra Meget enig, Enig, Uenig og Meget uenig. Andre spørgsmål er formuleret som spørgsmål til en facilitet. Skalaen er i disse spørgsmål: Virkelig god, God, Acceptabel, Mangelfuld eller Dårlig. For hvert hus er der opgørelser over besvarelserne både samlet og fordelt på boligafdelinger og Andet (jf. ovenfor). Dog skal der som ovenfor nævnt gøres opmærksom på at ikke alle spørgsmål er besvaret i samtlige spørgeskemaer. Data fremlægges i denne rapport som grafer i form af søjlediagrammer samt tabeller. Søjlediagrammer Søjlediagrammer viser, hvor mange procent af de adspurgte, der har været Meget enige eller Enige i spørgsmålene om boligens indretning og faciliteter, samt hvor mange der synes at de enkelte elementer i boligen er henholdsvis Virkelig gode, Gode eller Acceptable. Det vil sige at søjlediagrammerne på én gang viser tilfredshedsgraden, og utilfredshedsgraden. Hvis 80% svarer, at de er Meget enige eller Enige i spørgsmålene om boligens indretning og faciliteter, eller synes at de enkelte elementer i boligen er henholdsvis Virkelig gode, Gode eller Acceptable, betyder det at 20% er Uenige, Meget uenige, eller synes at løsningerne er Mangelfulde eller Dårlige. En uddybning af både de positive og de negative svar kan findes i de mange skriftlige kommentarer, der er gengivet i sin helhed i bilag 2. Kommentarerne er ikke behandlet derudover i denne rapport. Tabeller Ud over søjlediagrammerne er der for hvert hus udarbejdet en tabel, hvor spørgsmålene er sorteret efter graden af den angivne tilfredshed i den samlede besvarelse. De spørgsmål, hvor beboerne samlet har angivet størst tilfredshed er øverst i tabellen og de spørgsmål, hvor beboerne samlet har angivet lavest tilfredshed er i bunden af tabellen. Besvarelsesprocent og repræsentativitet Det er ikke muligt at angive noget om besvarelsesprocenten i undersøgelsen. Det vides ikke, hvor mange skemaer, der er delt ud eller hvor mange husstande, der har været repræsenteret på åbent-hus arrangementerne. Derudover kan den enkelte husstand have afleveret flere besvarelser på samme boligtype og/eller have besøgt og besvaret spørgeskemaer fra alle eller udvalgte boligtyper. 3

4 Beboerne har kunnet angive i spørgeskemaet, hvilken afdeling de kom fra. Det ville derved være muligt at se, om undersøgelsen var repræsentativ for den enkelte afdeling. Imidlertid har en stor del af beboerne ikke angivet det; 294 besvarelser svarende til 25% af samtlige besvarelser. Det faktiske antal boliger i de tre afdelinger er: AB Syd: 500 boliger = 50% VA 4Nord: 227 boliger = 23% VA 4Syd: 278 boliger = 27% Besvarelserne fordeler sig således mellem de tre afdelinger: AB Syd: 431 besvarelser = 36% VA 4Nord: 155 besvarelser = 13% VA 4Syd: 317 besvarelser = 26% Det er ikke muligt at konkludere repræsentativiteten på grund af at så mange ikke har angivet afdelingstilhørsforhold. Umiddelbart kunne det se ud som om AB Syd og VA 4Nord er lidt underrepræsenteret. Ser man bort fra ovenstående usikkerhed og kikker på tilfredshedsgraden, sammenholdt med boligafdeling er der en tendens til at besvarelserne fra VA 4Nord er mindre tilfredse end de øvrige tre kategorier. Men som nævnt er dette behæftet med en ret stor usikkerhed. 1. Sammenfatning I de efterfølgende afsnit gennemgås resultaterne for de enkelte prøvehuse. For hvert hus er der først en gennemgang af besvarelserne, og herefter er der søjlediagrammer med de enkelte spørgsmål, samt en tabel over spørgsmålene i forhold til besvarelsernes tilfredshedsgrad. Nedenfor er en kort sammenfatning for alle seks huse. På spørgsmålet om hvorvidt beboerne er tilfredse med husets samlede indretning fordeler besvarelserne sig således: Lærken 16B: 87% Lærken 18A: 76% Lærken 20C: 76% Lærken 18B: 72% Lærken 16A: 67% Viben 8C: 65% Ved gennemgang af besvarelserne tegner der sig et forholdsvis tydeligt billede af, hvilke elementer i husene beboerne er henholdsvis mest og mindst tilfredse med. 4

5 Når man ser nærmere på besvarelserne af de spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad viser der sig et mønster for nogle af spørgsmålene, som afviger fra normalfordelingen. De beboere, der har angivet at være utilfredse har angivet det mest markante udsagn. Der er for nogle af disse spørgsmål flere, der har angivet at være meget utilfredse end der er beboere, der har angivet den mildere karakter at være utilfreds. Dette mønster er ikke gældende for de øvrige spørgsmål, der er mere normalfordelt. Besvarelserne kan sammenfattes således: I Viben 8C er der høj tilfredshed med plankeværket omkring gårdhaven, mens der er en lav tilfredshed med teknikskabets placering inde i entréen og med den sortmalede facade. I Lærken 16A er der høj tilfredshed med teknikboksens placering udenfor i forbindelse med hoveddøren, og høj tilfredshed med gulvvarmen og ventilationsristene i gulvet. Der er lav tilfredshed med havens åbne indretning. I Lærken 16B er der meget høj tilfredshed med teknikboksens placering i x-boks ved hoveddøren, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er relativ lav tilfredshed med facadens lukkede felter, havens indretning, pergolaen i genbrugsmaterialer, samt radiatorernes udformning og placering. I Lærken 18A er der meget høj tilfredshed med den nye loftshøjde, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er lav tilfredshed med reolvæggen og arbejdsnichen i genbrugsmaterialer og med havens åbne indretning. I Lærken 18B er der meget høj tilfredshed med den nye loftshøjde, gulvvarmen og det nye tag, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen, samt havens indretning. Der er en mindre tilfredshed med facaden i cementfiberplader. I Lærken 20C er der meget høj tilfredshed med den store overdækning ved hoveddøren, teknikken i udendørs x-boks, det nye tag og loftshøjden, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er mindre tilfredshed med havens handicapvenlige indretning med klinker, med det nye hegn med stor låge og med den sortmalede facade. 5

6 2. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Viben 8C A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 235 besvarelser om Viben 8C, fordelt på denne måde: AB Syd: 88 VA 4Nord: 42 VA 4Syd: 49 Andet: 56 Samlet set er 65% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. Samlet set er 49% tilfredse med køkkenets indretning, dog med relativt store forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 40% til omkring 60% tilfredse. 44% er tilfredse med den sorte facade mod gårdhaven, dog med store forskelle mellem de forskellige afdelinger fra godt 30% til godt 60% tilfredse. Der er større tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er 75% der er tilfredse, og endnu flere 90% er tilfredse med havens plankeværk. I forhold til husets teknik er kun 35% tilfredse med teknikskabets placering, og under 45% er tilfredse med radiatorvarme. Flere 70% er tilfredse med ventilationsanlægget. 54% er samlet set tilfredse med placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tvstik, dog med store forskelle mellem de enkelte afdelinger fra godt 40% til knap 80% tilfredse. Når man ser nærmere på besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 18% er utilfredse og 35% er meget utilfredse med radiatorvarme. 19% er utilfredse og 35% er meget utilfredse med den sorte facade. Og endelig er 16% utilfredse og 44% er meget utilfredse med teknikskabets placering. 6

7 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 7

8 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Viben 8C Procent tilfredse totalt 1 C2. Hvad synes du om plankeværket med en enkelt låge? 90% 2 C1. Hvad synes du om havens indretning? 75% 3 D3. Jeg synes godt om ventilationsanlægget med riste i gulvet 70% 4 E1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 65% 5 D4. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og TVstik 54% 6 A1. Hvad synes du om køkkenets indretning? 49% 7 D2. Jeg synes godt om radiatorvarme 45% 8 B1. Jeg synes godt om den sorte facade mod gårdhaven 44% 9 D1. Jeg synes teknikskabet er placeret godt i entreen 35% 8

9 3. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 16A A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 211 besvarelser om Lærken 16A, fordelt på denne måde: AB Syd: 71 VA 4Nord: 27 VA 4Syd: 58 Andet: 55 Samlet set er 67% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 49% er samlet set tilfredse med muligheden for at medbringe eget køkken, dog med store forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 35% til omkring 70% tilfredse. 68% er tilfredse med badeværelsets indretning, og 78% er tilfredse med bryggerset. 61% er tilfredse med facadens udformning. I forhold til husets teknik er hele 86% tilfredse med teknikboksens placering, og 89% er tilfredse med gulvvarme og ventilationsriste. 64% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik. Der er mindre tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er kun er 32% der er tilfredse med havens åbne indretning, dog med ret store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring blot 10% til godt 40%. Når man ser nærmere på besvarelserne af de to spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 9% er utilfredse med muligheden for at medbringe eget køkken og 42% er meget utilfredse med denne mulighed. 8% er utilfredse med havens åbne indretning og hele 60% er meget utilfredse. 9

10 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 10

11 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 16A Procent tilfredse totalt 1 E2. Jeg synes godt om gulvvarmen og ventilationsristene i gulvet 89% 2 E1. Jeg synes teknikboksen er placeret godt udenfor i forbindelse med 86% den overdækkede hovedør 3 C1. Hvad synes du om bryggersets størrelse og indretning? 78% 4 B1. Hvad synes du om badeværelsets indretning? 68% 5 G1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 67% 6 E3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og TVstik 64% 7 D1. Jeg synes godt om facaden i træ-aluminium mod gårdhaven 61% 8 A1. Hvad synes du om muligheden for at medbringe eget køkken? 49% 9 F1. Hvad synes du om havens åbne indretning med haveskur og græs? 32% 11

12 4. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 16B A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 247 besvarelser om Lærken 16B, fordelt på denne måde: AB Syd: 96 VA 4Nord: 28 VA 4Syd: 64 Andet: 59 Samlet set er 87% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 88% er samlet set tilfredse med køkkenets åbne indretning. Det samme gælder badeværelses og vaskerummets indretning, som også 88% er tilfredse med. Her er der dog større forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 65% til over 90% tilfredse. 74% er tilfredse med de nye ovenlys. 88% er tilfredse med facadens udformning i lærketræ mod gårdhaven, mens 52% er tilfredse med de lodrette lukkede felter i facaden. 78% er tilfredse med det nye vindue og espalieret på den eksisterende facade. I forhold til husets teknik er hele 95% tilfredse med teknikboksens placering. 50% er tilfredse med radiatorerne og deres placering. 80% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, med et udsving på fra knap 70% til knap 90% mellem de enkelte afdelinger. 51% er tilfredse med havens indretning, dog med store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring knap 20% til over 60%. Også 51% er tilfredse med pergolaen i genbrugsmaterialer. Når man ser nærmere på besvarelserne af de fire spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 21% er utilfredse med de lodrette lukkede felter i facaden, og at 25% er meget utilfredse med denne løsning. 15% er utilfredse med havens åbne indretning og 34% er meget utilfredse. 11% er utilfredse med pergolaen i genbrugsmaterialer og 38% er meget utilfredse. 5% er utilfredse med radiatorernes udformning og placering, mens hele 46% er meget utilfredse. 12

13 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 13

14 14

15 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 16B Procent tilfredse totalt 1 F1. Hvad synes du om teknikboksens placering i x-boksen ved 95% hovedøren? 2 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning? 88% B1. Hvad synes du om badeværelsets og vaskerummets indretning? 88% D1. Jeg synes godt om facaden i lærketræ mod gårdhaven 88% 5 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 87% 6 F3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 80% TV-stik 7 E1. Jeg synes godt om det nye vindue og espalieret på den 78% eksisterende facade 8 C1. Jeg synes godt om de nye ovenlys med den nye placering 74% 9 D2. Jeg synes godt om de lodrette lukkede felter i facaden som 52% radiatorerne kan stilles op ad 10 G1. Hvad synes du om havens indretning? 51% G2. Hvad synes du om pergolaen i genbrugsmaterialer? 51% 12 F2. Hvad synes du om radiatorernes udformning og placering i de høje partier ved vinduerne? 50% 15

16 5. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 18A A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 182 besvarelser om Lærken 18A, fordelt på denne måde: AB Syd: 66 VA 4Nord: 25 VA 4Syd: 51 Andet: 40 Samlet set er 76% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 68% er samlet set tilfredse med køkkenets indretning med mobil køkkenø, og 94% er tilfredse med badeværelsets indretning. 46% er tilfredse med reolvæg og arbejdsniche i genbrugsmaterialer. Samlet set er 58% er tilfredse med klinkegulvet i hele boligen, dog med relativt store forskelle mellem de enkelte afdelinger fra omkring 50% til omkring 75%. 94% er tilfredse med det nye tag, dog med forskelle mellem de enkelte afdelinger fra godt 80% til 100%. 81% er tilfredse med de nye højtsiddende vinduer og 82% er tilfredse med det øgede tagudhæng. Samlet set er hele 98% tilfredse med den nye loftshøjde, og der er kun et lille udsving mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er hele 96% tilfredse med teknikboksens placering, og 95% er tilfredse med gulvvarme. 92% er tilfredse med ventilationsristenes placering i loftet. 85% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, og 92% er tilfredse med de trådløse afbrydere. 93% er tilfredse med muligheden for intelligent styring af el systemet. 84% er tilfredse med facadeudformningen mod gårdhaven og 81% er tilfredse med facadeudformningen mod fælles arealet. Der er mindre tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er kun er 38% der er tilfredse med havens åbne indretning, dog med relativt store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring 25% til knap 50%. Når man ser nærmere på besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således, viser det sig at 5% er utilfredse med reolvæggen og arbejdsnichen og 48,5% er meget utilfredse. 10% er utilfredse med havens åbne indretning og hele 51% er meget utilfredse med haven. Samlet set er 58% tilfreds med klinkegulvet, men kun 4 % er utilfredse, mens 38% er meget utilfredse. 16

17 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 17

18 18

19 19

20 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 18A Procent tilfredse totalt 1 B4. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 98% 2 C1. Jeg synes teknikboks og skur er godt placeret i forbindelse med 96% hoveddøren 3 D1. Hvad synes du om gulvvarme i boligen? 95% 4 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse samt 94% mulighed for vaskesøjle B1. Hvad synes du om det nye tag? 94% 6 D5. Hvad synes du om muligheden for intelligent styring af 93% elsystemet? 7 D2. Hvad synes du om ventilationsristenes placering i loftet? 92% D4. Hvad synes du om de trådløse afbrydere? 92% 9 D3. Hvad synes du om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 85% TV-stik? 10 E1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ med skydedøre mod 84% gårdhaven 11 B3. Hvad synes du om det øgede tagudhæng? 82% 12 B2. Hvad synes du om de nye højtsiddende vinduer? 81% F1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ mod fællesarealet 81% 14 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 76% 15 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning med mobil 68% køkkenø? 16 H2. Hvad synes du om klinkegulvet i hele boligen? 58% 17 A3. Hvad synes du om reolvæggen og arbejdsnichen i 46% genbrugsmaterialer? 18 G1. Hvad synes du om havens åbne indretning med højbed og terrasse? 38% 20

21 6. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 18B A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 193 besvarelser om Lærken 18A, fordelt på denne måde: AB Syd: 64 VA 4Nord: 18 VA 4Syd: 56 Andet: 55 Samlet set er 72% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning, med et udsving mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. 78% er samlet set tilfredse med køkkenets åbne indretning, og 74% er tilfredse med badeværelsets indretning. 77% er tilfredse med gulvet i genbrugsparket. 96% er tilfredse med det nye tag. 85% er tilfredse med de nye højtsiddende vinduer, med et udsving mellem 60% og omkring 95% mellem de enkelte afdelinger. Hele 97% er tilfredse med den nye loftshøjde. 74% er tilfredse med det nye karnapvindue med et udsving på mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er 90 %r tilfredse med teknikboksens placering ved hoveddøren. Hele 97% er tilfredse med gulvvarmen i boligen, og 95% er tilfredse med ventilationsristenes placering 88% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, og 92% er tilfredse med de trådløse afbrydere. 93% er tilfredse med muligheden for intelligent styring af elsystemet. 79% er tilfredse med facadeudformningen mod gårdhaven med et udsving på mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger og 86% er tilfredse med facadeudformningen i Kebony mod fælles arealet. Kun 63% er tilfredse med facaden i cementfiberplader, dog med udsving mellem omkring 50% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. 88% er tilfredse med haveindretningen med højbed og terrasse. Når man går ind i besvarelserne af det spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad, følger besvarelserne normalfordelingen. Det viser sig at 22% er utilfredse med facaden i cementfiberplader, mens 11% er meget utilfredse. 21

22 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 22

23 23

24 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 18B Procent tilfredse totalt 1 B3. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 97% D1. Hvad synes du om gulvvarme i boligen? 97% 3 B1. Hvad synes du om det nye tag? 96% 4 D2. Hvad synes du om ventilationsristenes placering i loftet? 95% 5 D5. Hvad synes du om muligheden for intelligent styring af 93% elsystemet? 6 D4. Hvad synes du om de trådløse afbrydere? 92% 7 C1. Jeg synes teknikboksen er godt placeret i forbindelse med 90% hoveddøren 8 D3. Hvad synes du om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 88% TV-stik? G1. Hvad synes du om havens åbne indretning med højbed og 88% terrasse? 10 F1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ mod fællesarealet 86% 11 B2. Hvad synes du om de nye højtsiddende vinduer? 85% 12 E1. Jeg synes godt om facaden mod gårdhaven 79% 13 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning? 78% 14 A3. Hvad synes du om gulvet i genbrugsparket? 77% 15 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse? 74% B4. Hvad synes du om det nye karnapvindue? 74% 17 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning med fire 72% soveværelser? 18 F2. Jeg synes godt om facaden i cementfiberplade på øst- og sydsiden 63% 24

25 7. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 20C A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 129 besvarelser om Lærken 20C, fordelt på denne måde: AB Syd: 46 VA 4Nord: 15 VA 4Syd: 39 Andet: 29 Samlet set er 76% meget tilfredse eller tilfredse med boligens handicapvenlige indretning. 80% er samlet set tilfredse med køkkenets indretning, og 82% er tilfredse med badeværelsets indretning. 96% er tilfredse med det nye tag. 87% er tilfredse med de nye ovenlys, med et udsving mellem godt 60% og omkring 100% mellem de enkelte afdelinger. Hele 96% er tilfredse med den nye loftshøjde. 70% synes godt om facaden mod gårdhaven med et udsving på mellem knap 60% og knap 80% mellem de enkelte afdelinger. Kun 51% er tilfredse med den sortmalede facade med et udsving på mellem knap 40% og godt 60% mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er hele 98% tilfredse med teknikboksens placering i udedørs x-boks, og 99% er tilfredse med den store overdækning ved hoveddøren. 88% er samlet set tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik. 65% er tilfredse med den nye haveindretning med klinker, med et udsving på mellem godt 50% og godt 70% mellem de enkelte afdelinger. 54% synes godt om det nye hegn med den store låge, med et meget stort udsving på mellem godt10% og omkring 80% mellem de enkelte afdelinger. Når man går ind i besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad, følger besvarelserne normalfordelingen. Det viser det sig at 22% er utilfredse med havens nye indretning med klinker, og 13% er meget utilfredse. 21% er utilfredse med det nye hegn, og 25% er meget utilfredse, så her er en lille afvigelse fra normalfordelingen. 24% er utilfredse med den sortmalede facade og 23% er meget utilfredse. 25

26 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 26

27 27

28 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 20C Procent tilfredse totalt 1 E2. Hvad synes du om den store overdækning ved hoveddøren? 99% 2 E1. Hvad synes du om teknikkens placering i udendørs x-boks? 98% 3 B1. Hvad synes du om det nye tag? 96% B3. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 96% 5 E3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 88% TV-stik 6 B2. Hvad synes du om størrelse og placering af de nye ovenlys? 87% 7 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse? 82% 8 A1. Hvad synes du om køkkenets indretning? 80% 9 G1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 76% 10 C1. Jeg synes godt om facaden mod gårdhaven 70% 11 F1. Jeg synes, den nye have med klinker er godt indrettet 65% 12 F2. Jeg synes godt om det nye hegn med den store låge 54% 13 D1. Jeg synes godt om den sortmalede facade 51% 28

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

NOTAT. Evaluering af seks prøvehuse - Opsamling af kommentarer fra spørgeskemaer VIBENS KVARTER 8 C. Albertslund Syd, gårdhusene

NOTAT. Evaluering af seks prøvehuse - Opsamling af kommentarer fra spørgeskemaer VIBENS KVARTER 8 C. Albertslund Syd, gårdhusene NOTAT 25. april 2014 Albertslund Syd, gårdhusene Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Evaluering af seks prøvehuse - Opsamling

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTEES PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af aftenens

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD

PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE Beboere Ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen - ønsker alt skal være som det altid har været Tag Basisrenoveringen

Læs mere

BEBOERMØDE D. 17. JUNI 2014 TEMAGRUPPERNES INDSTILLING

BEBOERMØDE D. 17. JUNI 2014 TEMAGRUPPERNES INDSTILLING REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST BEBOERMØDE D. 17. JUI 2014 TEMAGRUPPERES IDSTILLIG VELKOMME AFTEES PROGRAM Temagruppernes arbejdsproces Temagruppernes indstilling PAUSE Økonomiske forudsætninger

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Side1 af 8. Bilag til mødereferat. Indkomne kommentarer i forbindelse med møde for følgegruppen og afdelingsbestyrelserne gårdhuse

Side1 af 8. Bilag til mødereferat. Indkomne kommentarer i forbindelse med møde for følgegruppen og afdelingsbestyrelserne gårdhuse Bilag til mødereferat Indkomne kommentarer i forbindelse med møde for følgegruppen og afdelingsbestyrelserne gårdhuse Dato: 20. januar 2009 Tid: kl. 19.00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Indhold

Læs mere

Hvorfor et sikkert tilbud?

Hvorfor et sikkert tilbud? Boligtilbuddet drejer sig om en 3-soveværelses lejlighed på 145 m2 + ca. 80 m2 privat tagterrasse. Prisen er nedsat fra oprindelig 350.000 euro til nu 210.000 euro. En prisnedsættelse på 40 procent. Hvorfor

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag omgodkendelse af foreløbigt

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10.

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10. Referat Temamøde om tilvalg - gårdhusene Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10 Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris HASSERIS Velkommen som lejer i Parken i Aalborg HASSERIS Ejendomsselskabet tilbyder 25 attraktive udlejningsrækkehuse

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Bolig F1 - Nr 38 74 m 2

Bolig F1 - Nr 38 74 m 2 Bolig F1 - Nr 38 74 m 2 pulter 2 skydedøre 9 m² affaldsskakt TEGNESTUEN VANDKUNSTEN SAG Havnehuset, Århusgade TEGNING A 60 Plan af bolig F1 SKALA 1:100 DATO 28-06-2013 Bolig F2 - Nr 46 146 m 2 indgangsniveau

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund

Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund Spørgsmål og svar til Konkurrenceprogram for Albertslund Kanalområde by, vand, liv - 5 Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund kanalområde by, vand,

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Tankefuld Svendborg Fyns almennyttige oligselskab Fyns almennyttige oligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA Entreprenør: Salg: Nybolig Grenå Østergade 9 86 32 24 22 8500 Grenå www.nybolig.dk HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Lejeboliger i Aarup 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Kielberg Ejendomsadministration Hunderupvej 71 Postboks 1311 5100 Odense C Tlf. 6311 7880 www.albeca.dk mail@albeca.dk

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

ALBERTSLUND SYD RÆKKEHUSENE - RENOVERING

ALBERTSLUND SYD RÆKKEHUSENE - RENOVERING ALBERTSLUND SYD RÆKKEHUSENE - RENOVERING S- OG RÅDERETSKATALOG 24.04.2013 DATO: NAVN: ADRESSE: TLF.. NR: LEJEMÅL: MAIL: UNDERSKRIFT: Tilvalg i alt: 0 Sagsbehandlingshonorar: 0 Tilvalg incl sagsbehandlingshonorar:

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2014 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Samlet nøglefærdig pris*

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Havremarken 1 A-D, Skallebølle Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere