Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014"

Transkript

1 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 3. Lærken 16A side 9 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 4. Lærken 16B side 12 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 5. Lærken 18A side 16 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 6. Lærken 18B side 21 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed 7. Lærken 20C side 25 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Bilag 1: Samlet besvarelse af spørgeskemaer Bilag 2: Samlet oversigt over skriftlige kommentarer Bilag 3: Spørgeskemaer

2 0. Indledning - Kort om undersøgelsen I forbindelse med renovering af Gårdhusene i Albertslund Syd er der opført seks prøvehuse, ét i Vibens Kvarter og fem i Lærkens Kvarter. Prøvehusenes indretning er defineret i samarbejde med beboerne i Gårdhusene på en serie workshops i efteråret Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af den samlede evaluering af prøvehusene, og kan indgå i de kommende beslutningsprocesser om stor skala renoveringen i de tre boligafdelinger; AB Syd, VA 4Nord og VA 4Syd. Prøvehusene er vist frem for beboerne ved indvielsesfesten den 11. april og ved åbent-hus arrangementer den 11., 12., 23. og 24. april Ved åbent-hus arrangementerne er spørgeskemaerne distribueret til de fremmødte, og spørgeskemaerne har været tilgængelige på Masterplan Syd hjemmesiden. Efterfølgende har beboerne kunne aflevere de udfyldte skemaer med det samme i prøvehusene eller i en postkasse på et senere tidspunkt. Der var deadline for aflevering af spørgeskemaer efter åbent-hus den 24. kl. 20. Spørgeskemaer som er afleveret efter denne deadline er ikke med i denne rapport. Antal besvarelser og fordeling på boligafdeling Der er afleveret i alt besvarelser af spørgeskemaerne. Alle spørgsmål er ikke besvaret i samtlige spørgeskemaer. Beboerne har haft mulighed for at afkrydse, hvilken afdeling de bor i, eller om de ikke bor i bebyggelsen. Der er kun én enkelt besvarelse som har afkrydset, at vedkommende ikke bor i bebyggelsen, mens der er en hel del som ikke har afkrydset hvor de bor. Disse besvarelser er samlet under Andet, således at undersøgelsen både er opgjort samlet og pr. boligafdeling og Andet. Besvarelserne fordeler sig således: AB Syd: VA 4Nord: VA 4Syd: Andet: 431 besvarelser i alt 155 besvarelser i alt 317 besvarelser i alt 294 besvarelser i alt Samlet antal besvarelser: I de efterfølgende afsnit er besvarelserne for hver enkelt hus gennemgået. Undersøgelsens metode Undersøgelsen er designet og behandlet som en tilfredshedsundersøgelse. 2

3 Der er to typer af spørgsmål i undersøgelsen. Nogle af spørgsmålene er formuleret som udsagn, som beboerne kan angive graden af enighed i. Skalaen går fra Meget enig, Enig, Uenig og Meget uenig. Andre spørgsmål er formuleret som spørgsmål til en facilitet. Skalaen er i disse spørgsmål: Virkelig god, God, Acceptabel, Mangelfuld eller Dårlig. For hvert hus er der opgørelser over besvarelserne både samlet og fordelt på boligafdelinger og Andet (jf. ovenfor). Dog skal der som ovenfor nævnt gøres opmærksom på at ikke alle spørgsmål er besvaret i samtlige spørgeskemaer. Data fremlægges i denne rapport som grafer i form af søjlediagrammer samt tabeller. Søjlediagrammer Søjlediagrammer viser, hvor mange procent af de adspurgte, der har været Meget enige eller Enige i spørgsmålene om boligens indretning og faciliteter, samt hvor mange der synes at de enkelte elementer i boligen er henholdsvis Virkelig gode, Gode eller Acceptable. Det vil sige at søjlediagrammerne på én gang viser tilfredshedsgraden, og utilfredshedsgraden. Hvis 80% svarer, at de er Meget enige eller Enige i spørgsmålene om boligens indretning og faciliteter, eller synes at de enkelte elementer i boligen er henholdsvis Virkelig gode, Gode eller Acceptable, betyder det at 20% er Uenige, Meget uenige, eller synes at løsningerne er Mangelfulde eller Dårlige. En uddybning af både de positive og de negative svar kan findes i de mange skriftlige kommentarer, der er gengivet i sin helhed i bilag 2. Kommentarerne er ikke behandlet derudover i denne rapport. Tabeller Ud over søjlediagrammerne er der for hvert hus udarbejdet en tabel, hvor spørgsmålene er sorteret efter graden af den angivne tilfredshed i den samlede besvarelse. De spørgsmål, hvor beboerne samlet har angivet størst tilfredshed er øverst i tabellen og de spørgsmål, hvor beboerne samlet har angivet lavest tilfredshed er i bunden af tabellen. Besvarelsesprocent og repræsentativitet Det er ikke muligt at angive noget om besvarelsesprocenten i undersøgelsen. Det vides ikke, hvor mange skemaer, der er delt ud eller hvor mange husstande, der har været repræsenteret på åbent-hus arrangementerne. Derudover kan den enkelte husstand have afleveret flere besvarelser på samme boligtype og/eller have besøgt og besvaret spørgeskemaer fra alle eller udvalgte boligtyper. 3

4 Beboerne har kunnet angive i spørgeskemaet, hvilken afdeling de kom fra. Det ville derved være muligt at se, om undersøgelsen var repræsentativ for den enkelte afdeling. Imidlertid har en stor del af beboerne ikke angivet det; 294 besvarelser svarende til 25% af samtlige besvarelser. Det faktiske antal boliger i de tre afdelinger er: AB Syd: 500 boliger = 50% VA 4Nord: 227 boliger = 23% VA 4Syd: 278 boliger = 27% Besvarelserne fordeler sig således mellem de tre afdelinger: AB Syd: 431 besvarelser = 36% VA 4Nord: 155 besvarelser = 13% VA 4Syd: 317 besvarelser = 26% Det er ikke muligt at konkludere repræsentativiteten på grund af at så mange ikke har angivet afdelingstilhørsforhold. Umiddelbart kunne det se ud som om AB Syd og VA 4Nord er lidt underrepræsenteret. Ser man bort fra ovenstående usikkerhed og kikker på tilfredshedsgraden, sammenholdt med boligafdeling er der en tendens til at besvarelserne fra VA 4Nord er mindre tilfredse end de øvrige tre kategorier. Men som nævnt er dette behæftet med en ret stor usikkerhed. 1. Sammenfatning I de efterfølgende afsnit gennemgås resultaterne for de enkelte prøvehuse. For hvert hus er der først en gennemgang af besvarelserne, og herefter er der søjlediagrammer med de enkelte spørgsmål, samt en tabel over spørgsmålene i forhold til besvarelsernes tilfredshedsgrad. Nedenfor er en kort sammenfatning for alle seks huse. På spørgsmålet om hvorvidt beboerne er tilfredse med husets samlede indretning fordeler besvarelserne sig således: Lærken 16B: 87% Lærken 18A: 76% Lærken 20C: 76% Lærken 18B: 72% Lærken 16A: 67% Viben 8C: 65% Ved gennemgang af besvarelserne tegner der sig et forholdsvis tydeligt billede af, hvilke elementer i husene beboerne er henholdsvis mest og mindst tilfredse med. 4

5 Når man ser nærmere på besvarelserne af de spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad viser der sig et mønster for nogle af spørgsmålene, som afviger fra normalfordelingen. De beboere, der har angivet at være utilfredse har angivet det mest markante udsagn. Der er for nogle af disse spørgsmål flere, der har angivet at være meget utilfredse end der er beboere, der har angivet den mildere karakter at være utilfreds. Dette mønster er ikke gældende for de øvrige spørgsmål, der er mere normalfordelt. Besvarelserne kan sammenfattes således: I Viben 8C er der høj tilfredshed med plankeværket omkring gårdhaven, mens der er en lav tilfredshed med teknikskabets placering inde i entréen og med den sortmalede facade. I Lærken 16A er der høj tilfredshed med teknikboksens placering udenfor i forbindelse med hoveddøren, og høj tilfredshed med gulvvarmen og ventilationsristene i gulvet. Der er lav tilfredshed med havens åbne indretning. I Lærken 16B er der meget høj tilfredshed med teknikboksens placering i x-boks ved hoveddøren, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er relativ lav tilfredshed med facadens lukkede felter, havens indretning, pergolaen i genbrugsmaterialer, samt radiatorernes udformning og placering. I Lærken 18A er der meget høj tilfredshed med den nye loftshøjde, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er lav tilfredshed med reolvæggen og arbejdsnichen i genbrugsmaterialer og med havens åbne indretning. I Lærken 18B er der meget høj tilfredshed med den nye loftshøjde, gulvvarmen og det nye tag, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen, samt havens indretning. Der er en mindre tilfredshed med facaden i cementfiberplader. I Lærken 20C er der meget høj tilfredshed med den store overdækning ved hoveddøren, teknikken i udendørs x-boks, det nye tag og loftshøjden, samt en høj tilfredshed med de fleste faciliteter i boligen. Der er mindre tilfredshed med havens handicapvenlige indretning med klinker, med det nye hegn med stor låge og med den sortmalede facade. 5

6 2. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Viben 8C A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 235 besvarelser om Viben 8C, fordelt på denne måde: AB Syd: 88 VA 4Nord: 42 VA 4Syd: 49 Andet: 56 Samlet set er 65% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. Samlet set er 49% tilfredse med køkkenets indretning, dog med relativt store forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 40% til omkring 60% tilfredse. 44% er tilfredse med den sorte facade mod gårdhaven, dog med store forskelle mellem de forskellige afdelinger fra godt 30% til godt 60% tilfredse. Der er større tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er 75% der er tilfredse, og endnu flere 90% er tilfredse med havens plankeværk. I forhold til husets teknik er kun 35% tilfredse med teknikskabets placering, og under 45% er tilfredse med radiatorvarme. Flere 70% er tilfredse med ventilationsanlægget. 54% er samlet set tilfredse med placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tvstik, dog med store forskelle mellem de enkelte afdelinger fra godt 40% til knap 80% tilfredse. Når man ser nærmere på besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 18% er utilfredse og 35% er meget utilfredse med radiatorvarme. 19% er utilfredse og 35% er meget utilfredse med den sorte facade. Og endelig er 16% utilfredse og 44% er meget utilfredse med teknikskabets placering. 6

7 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 7

8 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Viben 8C Procent tilfredse totalt 1 C2. Hvad synes du om plankeværket med en enkelt låge? 90% 2 C1. Hvad synes du om havens indretning? 75% 3 D3. Jeg synes godt om ventilationsanlægget med riste i gulvet 70% 4 E1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 65% 5 D4. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og TVstik 54% 6 A1. Hvad synes du om køkkenets indretning? 49% 7 D2. Jeg synes godt om radiatorvarme 45% 8 B1. Jeg synes godt om den sorte facade mod gårdhaven 44% 9 D1. Jeg synes teknikskabet er placeret godt i entreen 35% 8

9 3. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 16A A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 211 besvarelser om Lærken 16A, fordelt på denne måde: AB Syd: 71 VA 4Nord: 27 VA 4Syd: 58 Andet: 55 Samlet set er 67% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 49% er samlet set tilfredse med muligheden for at medbringe eget køkken, dog med store forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 35% til omkring 70% tilfredse. 68% er tilfredse med badeværelsets indretning, og 78% er tilfredse med bryggerset. 61% er tilfredse med facadens udformning. I forhold til husets teknik er hele 86% tilfredse med teknikboksens placering, og 89% er tilfredse med gulvvarme og ventilationsriste. 64% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik. Der er mindre tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er kun er 32% der er tilfredse med havens åbne indretning, dog med ret store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring blot 10% til godt 40%. Når man ser nærmere på besvarelserne af de to spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 9% er utilfredse med muligheden for at medbringe eget køkken og 42% er meget utilfredse med denne mulighed. 8% er utilfredse med havens åbne indretning og hele 60% er meget utilfredse. 9

10 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 10

11 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 16A Procent tilfredse totalt 1 E2. Jeg synes godt om gulvvarmen og ventilationsristene i gulvet 89% 2 E1. Jeg synes teknikboksen er placeret godt udenfor i forbindelse med 86% den overdækkede hovedør 3 C1. Hvad synes du om bryggersets størrelse og indretning? 78% 4 B1. Hvad synes du om badeværelsets indretning? 68% 5 G1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 67% 6 E3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og TVstik 64% 7 D1. Jeg synes godt om facaden i træ-aluminium mod gårdhaven 61% 8 A1. Hvad synes du om muligheden for at medbringe eget køkken? 49% 9 F1. Hvad synes du om havens åbne indretning med haveskur og græs? 32% 11

12 4. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 16B A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 247 besvarelser om Lærken 16B, fordelt på denne måde: AB Syd: 96 VA 4Nord: 28 VA 4Syd: 64 Andet: 59 Samlet set er 87% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 88% er samlet set tilfredse med køkkenets åbne indretning. Det samme gælder badeværelses og vaskerummets indretning, som også 88% er tilfredse med. Her er der dog større forskelle mellem de enkelte afdelinger - fra omkring 65% til over 90% tilfredse. 74% er tilfredse med de nye ovenlys. 88% er tilfredse med facadens udformning i lærketræ mod gårdhaven, mens 52% er tilfredse med de lodrette lukkede felter i facaden. 78% er tilfredse med det nye vindue og espalieret på den eksisterende facade. I forhold til husets teknik er hele 95% tilfredse med teknikboksens placering. 50% er tilfredse med radiatorerne og deres placering. 80% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, med et udsving på fra knap 70% til knap 90% mellem de enkelte afdelinger. 51% er tilfredse med havens indretning, dog med store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring knap 20% til over 60%. Også 51% er tilfredse med pergolaen i genbrugsmaterialer. Når man ser nærmere på besvarelserne af de fire spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således viser det sig at 21% er utilfredse med de lodrette lukkede felter i facaden, og at 25% er meget utilfredse med denne løsning. 15% er utilfredse med havens åbne indretning og 34% er meget utilfredse. 11% er utilfredse med pergolaen i genbrugsmaterialer og 38% er meget utilfredse. 5% er utilfredse med radiatorernes udformning og placering, mens hele 46% er meget utilfredse. 12

13 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 13

14 14

15 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 16B Procent tilfredse totalt 1 F1. Hvad synes du om teknikboksens placering i x-boksen ved 95% hovedøren? 2 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning? 88% B1. Hvad synes du om badeværelsets og vaskerummets indretning? 88% D1. Jeg synes godt om facaden i lærketræ mod gårdhaven 88% 5 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 87% 6 F3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 80% TV-stik 7 E1. Jeg synes godt om det nye vindue og espalieret på den 78% eksisterende facade 8 C1. Jeg synes godt om de nye ovenlys med den nye placering 74% 9 D2. Jeg synes godt om de lodrette lukkede felter i facaden som 52% radiatorerne kan stilles op ad 10 G1. Hvad synes du om havens indretning? 51% G2. Hvad synes du om pergolaen i genbrugsmaterialer? 51% 12 F2. Hvad synes du om radiatorernes udformning og placering i de høje partier ved vinduerne? 50% 15

16 5. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 18A A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 182 besvarelser om Lærken 18A, fordelt på denne måde: AB Syd: 66 VA 4Nord: 25 VA 4Syd: 51 Andet: 40 Samlet set er 76% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning. 68% er samlet set tilfredse med køkkenets indretning med mobil køkkenø, og 94% er tilfredse med badeværelsets indretning. 46% er tilfredse med reolvæg og arbejdsniche i genbrugsmaterialer. Samlet set er 58% er tilfredse med klinkegulvet i hele boligen, dog med relativt store forskelle mellem de enkelte afdelinger fra omkring 50% til omkring 75%. 94% er tilfredse med det nye tag, dog med forskelle mellem de enkelte afdelinger fra godt 80% til 100%. 81% er tilfredse med de nye højtsiddende vinduer og 82% er tilfredse med det øgede tagudhæng. Samlet set er hele 98% tilfredse med den nye loftshøjde, og der er kun et lille udsving mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er hele 96% tilfredse med teknikboksens placering, og 95% er tilfredse med gulvvarme. 92% er tilfredse med ventilationsristenes placering i loftet. 85% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, og 92% er tilfredse med de trådløse afbrydere. 93% er tilfredse med muligheden for intelligent styring af el systemet. 84% er tilfredse med facadeudformningen mod gårdhaven og 81% er tilfredse med facadeudformningen mod fælles arealet. Der er mindre tilfredshed med havens indretning, hvor det samlet set er kun er 38% der er tilfredse med havens åbne indretning, dog med relativt store udsving mellem de enkelte afdelinger fra omkring 25% til knap 50%. Når man ser nærmere på besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad i bilag 1, afviger besvarelserne fra normalfordelingen. Således, viser det sig at 5% er utilfredse med reolvæggen og arbejdsnichen og 48,5% er meget utilfredse. 10% er utilfredse med havens åbne indretning og hele 51% er meget utilfredse med haven. Samlet set er 58% tilfreds med klinkegulvet, men kun 4 % er utilfredse, mens 38% er meget utilfredse. 16

17 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 17

18 18

19 19

20 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 18A Procent tilfredse totalt 1 B4. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 98% 2 C1. Jeg synes teknikboks og skur er godt placeret i forbindelse med 96% hoveddøren 3 D1. Hvad synes du om gulvvarme i boligen? 95% 4 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse samt 94% mulighed for vaskesøjle B1. Hvad synes du om det nye tag? 94% 6 D5. Hvad synes du om muligheden for intelligent styring af 93% elsystemet? 7 D2. Hvad synes du om ventilationsristenes placering i loftet? 92% D4. Hvad synes du om de trådløse afbrydere? 92% 9 D3. Hvad synes du om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 85% TV-stik? 10 E1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ med skydedøre mod 84% gårdhaven 11 B3. Hvad synes du om det øgede tagudhæng? 82% 12 B2. Hvad synes du om de nye højtsiddende vinduer? 81% F1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ mod fællesarealet 81% 14 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 76% 15 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning med mobil 68% køkkenø? 16 H2. Hvad synes du om klinkegulvet i hele boligen? 58% 17 A3. Hvad synes du om reolvæggen og arbejdsnichen i 46% genbrugsmaterialer? 18 G1. Hvad synes du om havens åbne indretning med højbed og terrasse? 38% 20

21 6. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 18B A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 193 besvarelser om Lærken 18A, fordelt på denne måde: AB Syd: 64 VA 4Nord: 18 VA 4Syd: 56 Andet: 55 Samlet set er 72% meget tilfredse eller tilfredse med boligens samlede indretning, med et udsving mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. 78% er samlet set tilfredse med køkkenets åbne indretning, og 74% er tilfredse med badeværelsets indretning. 77% er tilfredse med gulvet i genbrugsparket. 96% er tilfredse med det nye tag. 85% er tilfredse med de nye højtsiddende vinduer, med et udsving mellem 60% og omkring 95% mellem de enkelte afdelinger. Hele 97% er tilfredse med den nye loftshøjde. 74% er tilfredse med det nye karnapvindue med et udsving på mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er 90 %r tilfredse med teknikboksens placering ved hoveddøren. Hele 97% er tilfredse med gulvvarmen i boligen, og 95% er tilfredse med ventilationsristenes placering 88% er samlet ser tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik, og 92% er tilfredse med de trådløse afbrydere. 93% er tilfredse med muligheden for intelligent styring af elsystemet. 79% er tilfredse med facadeudformningen mod gårdhaven med et udsving på mellem godt 60% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger og 86% er tilfredse med facadeudformningen i Kebony mod fælles arealet. Kun 63% er tilfredse med facaden i cementfiberplader, dog med udsving mellem omkring 50% og godt 80% mellem de enkelte afdelinger. 88% er tilfredse med haveindretningen med højbed og terrasse. Når man går ind i besvarelserne af det spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad, følger besvarelserne normalfordelingen. Det viser sig at 22% er utilfredse med facaden i cementfiberplader, mens 11% er meget utilfredse. 21

22 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 22

23 23

24 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 18B Procent tilfredse totalt 1 B3. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 97% D1. Hvad synes du om gulvvarme i boligen? 97% 3 B1. Hvad synes du om det nye tag? 96% 4 D2. Hvad synes du om ventilationsristenes placering i loftet? 95% 5 D5. Hvad synes du om muligheden for intelligent styring af 93% elsystemet? 6 D4. Hvad synes du om de trådløse afbrydere? 92% 7 C1. Jeg synes teknikboksen er godt placeret i forbindelse med 90% hoveddøren 8 D3. Hvad synes du om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 88% TV-stik? G1. Hvad synes du om havens åbne indretning med højbed og 88% terrasse? 10 F1. Jeg synes godt om facaden i Kebony-træ mod fællesarealet 86% 11 B2. Hvad synes du om de nye højtsiddende vinduer? 85% 12 E1. Jeg synes godt om facaden mod gårdhaven 79% 13 A1. Hvad synes du om køkkenets åbne indretning? 78% 14 A3. Hvad synes du om gulvet i genbrugsparket? 77% 15 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse? 74% B4. Hvad synes du om det nye karnapvindue? 74% 17 H1. Hvad synes du om boligens samlede indretning med fire 72% soveværelser? 18 F2. Jeg synes godt om facaden i cementfiberplade på øst- og sydsiden 63% 24

25 7. Spørgeskemaundersøgelse om prøvehuset i Lærken 20C A. Gennemgang af resultater Der er kommet i alt 129 besvarelser om Lærken 20C, fordelt på denne måde: AB Syd: 46 VA 4Nord: 15 VA 4Syd: 39 Andet: 29 Samlet set er 76% meget tilfredse eller tilfredse med boligens handicapvenlige indretning. 80% er samlet set tilfredse med køkkenets indretning, og 82% er tilfredse med badeværelsets indretning. 96% er tilfredse med det nye tag. 87% er tilfredse med de nye ovenlys, med et udsving mellem godt 60% og omkring 100% mellem de enkelte afdelinger. Hele 96% er tilfredse med den nye loftshøjde. 70% synes godt om facaden mod gårdhaven med et udsving på mellem knap 60% og knap 80% mellem de enkelte afdelinger. Kun 51% er tilfredse med den sortmalede facade med et udsving på mellem knap 40% og godt 60% mellem de enkelte afdelinger. I forhold til husets teknik er hele 98% tilfredse med teknikboksens placering i udedørs x-boks, og 99% er tilfredse med den store overdækning ved hoveddøren. 88% er samlet set tilfredse med placeringer placering af el-stik, afbrydere, lampeudtag og tv-stik. 65% er tilfredse med den nye haveindretning med klinker, med et udsving på mellem godt 50% og godt 70% mellem de enkelte afdelinger. 54% synes godt om det nye hegn med den store låge, med et meget stort udsving på mellem godt10% og omkring 80% mellem de enkelte afdelinger. Når man går ind i besvarelserne af de tre spørgsmål, der rangerer lavest i tilfredshedsgrad, følger besvarelserne normalfordelingen. Det viser det sig at 22% er utilfredse med havens nye indretning med klinker, og 13% er meget utilfredse. 21% er utilfredse med det nye hegn, og 25% er meget utilfredse, så her er en lille afvigelse fra normalfordelingen. 24% er utilfredse med den sortmalede facade og 23% er meget utilfredse. 25

26 B. Søjlediagrammer for de enkelte spørgsmål 26

27 27

28 C. Rangering af spørgsmål efter tilfredshed Spørgsmål til Lærken 20C Procent tilfredse totalt 1 E2. Hvad synes du om den store overdækning ved hoveddøren? 99% 2 E1. Hvad synes du om teknikkens placering i udendørs x-boks? 98% 3 B1. Hvad synes du om det nye tag? 96% B3. Hvad synes du om den nye loftshøjde? 96% 5 E3. Jeg synes godt om placering af stik, afbrydere, lampeudtag og 88% TV-stik 6 B2. Hvad synes du om størrelse og placering af de nye ovenlys? 87% 7 A2. Hvad synes du om badeværelsets indretning og størrelse? 82% 8 A1. Hvad synes du om køkkenets indretning? 80% 9 G1. Hvad synes du om boligens samlede indretning? 76% 10 C1. Jeg synes godt om facaden mod gårdhaven 70% 11 F1. Jeg synes, den nye have med klinker er godt indrettet 65% 12 F2. Jeg synes godt om det nye hegn med den store låge 54% 13 D1. Jeg synes godt om den sortmalede facade 51% 28

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg FREMTIDENS ALMENE Hert UNGDOMSBOLIG Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg Fremtidens Almene Ungdomsbolig Et vidensgrundlag for etablering

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTEES PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af aftenens

Læs mere

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10.

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10. Referat Temamøde om tilvalg - gårdhusene Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10 Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere