Spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal belyse hvilke faktorer der påvirker en golfspillers spil og hvad der har betydning for om en golfspiller får en god oplevelse når han/hun vælger at spille en runde golf. Der er tale om oplevelsen fra man står på tee stedet på hul 1 til man når greenen på hul 18. Fokus er specielt på banernes kvalitet, spillekvalitet og spillekvalitetsparametre. Undersøgelsen er finansieret af Skandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) i samarbejde med Dansk Golfunion og udføres af Skov & Landskab under Københavns Universitet. Resultaterne vil blive offentliggjort i golf- og greenkeeperblade i hele Skandinavien. Undersøgelsen - er anonym og du skal ikke opgive dit navn - du svarer på de spørgsmål du kan - kommentarer kan noteres på sidste side Hvad er det undersøgelsen skal give svar på? Ud fra oplysninger om hvad der påvirker golfspillerens spil og spilleoplevelse fra hul 1 18 vil vi gerne have svar på; - Hvilke spillekvalitetsparametre golfspillere sætter højest? - Hvilke faktorer der påvirker spillet - Hvad en golfspiller lægger mærke til ude på banen - Hvilken betydning golfspillerne tillægger banens stand

2 Generel information Køn(sæt x) Mand Kvinde Alder (sæt x) Hvor mange år har du spillet golf? (sæt x) Handicap (sæt x) Hvilken klub er du medlem af?: Hvilket land bor du i?: Type medlemskab (sæt x) Fuldtid Hverdag Langdistance Uddannelse (sæt x) Under uddannelse Ufaglært Faglært Kortere videregående uddannelse Længere videregående uddannelse Ph.D. Andet Ansættelse (sæt x) Offentlig Privat Selvstændig Andet

3 Hvor mange timer om ugen ser du i gennemsnit golf på TV? (sæt x) Er du medlem af klubbens.. (sæt x) - baneudvalg? - eliteudvalg? - juniorudvalg? - bestyrelse? - andre udvalg? Ja Nej Hvorfor spiller du golf? (giv svar fra 1-5 med et 1 for det der har størst betydning) For konkurrencens skyld For motionens skyld For det sociale samværs skyld (venner, familie) For at networke (arbejdsmæssigt) For at komme ud i naturen Hvor ofte spiller du golf? (sæt x) En gang om ugen Flere gange om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Antal runder (ca.) du har spillet i år 2008 (sæt x i tabellerne herunder) Hjemmebane-(officiel hjemmebane (sæt x)) Over 50 Greenfee indland (sæt x)

4 Over 50 Greenfee - udlandet (sæt x) Over 50 Company dage på udebane (sæt x) Over 50 Turneringer på udebane arrangeret af klub eller DGU (sæt x) Over 50 Hvem spiller du oftest med? (giv svar fra 1-6 med et 1 for dem du oftest spiller med) Venner Tilfældige greenfee gæster Andre klubmedlemmer Familie Forretningsforbindelser Modstandere/medspillere i matcher Deltager du i turneringer.. (sæt x) - i din hjemmeklub? - i fremmede klubber? - i DGU regi? Ja Nej

5 Hvilken betydning har følgende faktorer når du spiller greenfee på en fremmed bane?(sæt x) Stor Nogen Lidt Ingen - beliggenhed kørselsafstand - venner/familie er der - banens spillemæssige udfordring - pris - at det er en ny bane du ikke har spillet før - klubbens renomme - at banen er i god stand - at banen er godt beskrevet på Internettet - at banens omtales af andre - at du har spillet den før og at det var en god bane - at du på klubbens hjemmeside kan finde opgivelsen af flere spillekvalitets parametre på greens så som hurtighed, jævnhed og hårdhed - at det er en miljøvenlig/miljøansvarlig bane - banetype (links, park, skov etc.) - at du kan forvente en god service fra start til slut Hvis du skulle prioritere, hvor bør greenkeeperen så bruge mest tid? giv numre fra 1-7 i forhold til det element du mener, bør have højest prioritet, hvor 1 er det du vægter højest Forgreen Semi rough Fairway Bunkers Greens Teested Rough Den næste række spørgsmål er delt op i forhold til banens forskellige elementer. Greens Hvilken betydning har følgende faktorer for dit golfspil? (sæt x) - greenhastigheden - hårdhed af greens - at greens er vertikalskåret dagen før - at greens er prikket dagen før - at greens lige er topdresset - at dagens Pind-placering er oplyst - at der er en manglende opretning af nedslagsmærker - at hulkanten er slidt

6 - at græsset er grønt på greens - at greenhastighed på banen er ensartet fra hul at bolden ruller jævnt på greens I hvor høj grad vil du kunne acceptere.. (sæt x) - at greens er angrebet af svampe i en periode? - at greens er angrebet af insekter? - at der er ukrudt på greens? - at græsset er skadet (frost, svidning, mangel skader)? Lidt om greens generelt (sæt x) Går du efter baner med specielle græstyper på greens? Kan du forestille dig at spille på kunstgræs greens så kvaliteten kan opretholdes hele året igennem? Vil du være villig til at spille med sko uden spikes når vejret er tørt, hvis det kunne højne spillekvaliteten på greens generelt på golfbaner? Er det vigtigt for dig at kunne spille til sommergreens hele året rundet? Checker du greenhastigheden på hjemmesiden inden du går en runde golf? Har greenhastigheden betydning for oplevelsen af dit spil? Har greenhastigheden betydning for dit valg af bane? Er du bevidst om fordele og ulemper ved forskellige valg af græs på greens? Ja Nej Hvad betyder mest for dig? (List følgende faktorer med tallene 1-5 efter deres betydning 1 er det der betyder mest) - at greens er hurtige - at greens fra hul 1-18 har samme egenskaber - hårdheden af greens - at greens er jævne - sværhedsgraden af greens (fald, kupering etc.) Vælg et af følgende 2 udsagn ved at sætte x Foretrækker du på greens at kende.. (sæt x) - hastigheden? - hårdheden? Hvad er vigtigst på greens? (sæt x) - at bolden ruller hurtigt - at bolden ruller jævnt

7 Følgende spørgsmål omhandler fairways Hvilken betydning har følgende faktorer for dit golfspil? (sæt x) - at fairways er brede - at der er kløver på fairways - at der er andet ukrudt end kløver på fairways - klippehøjde på fairways - at græsset kan bære bolden oppe - at græsset er grønt - at bolden ligger så tæt på jorden som muligt - at der ikke er ukrudt på fairways - at fairways ikke er hårde - opslået tørv på fairways - at tørvehuller, bliver efterfyldt med sand I hvor høj grad vil du kunne acceptere - ukrudt på fairways? - at fairways er brune og tørre i en varm sommerperiode? Generelt om fairways (sæt x) Kunne du finde på at fravælge en golfbane på grund af for høj forekomst af ukrudt på fairways? Vil du få noget ud af at kende græssets bæreevne på fairways? Ja Nej Når du spiller på fairway hvad vægter du så højest? Angiv det med et tal fra 1-6 hvor 1 er det du vægter højest og 6 er det du vægter lavest - at græsset er tæt - at græsset er grønt - at græsset bærer bolden godt - at der ikke er ukrudt - at den er jævn - at der ikke er bare pletter Vælg et af følgende 2 udsagn ved at sætte x Foretrækker du på fairways

8 - at græsset bærer bolden oppe? - at bolden ligger så tæt på jorden som muligt? Følgende spørgsmål omhandler teesteder Hvilken betydning har følgende faktorer for dit golfspil? (sæt x) - klippehøjde på teestedet - at græsset er grønt på teestedet - at teestedet er jævnt - at der er mange bare jordpletter på teestedet - at teestedsmarkeringer sigter i spilleretningen - at der ikke lægger knækkede tee s på teestedet Følgende spørgsmål omhandler bunkers Hvilken betydning har følgende faktorer for dit golfspil? (sæt x) - at der ikke forefindes større sten i bunkers - at bolden ikke laver spejlæg i sandet - at kanten omkring bunkers er veldefineret - at der ikke står vand i bunkers ved mindste regnskyl Følgende spørgsmål omhandler roughen Hvilken betydning har følgende faktorer for dit golfspil? (sæt x) - at der er kløver i roughen - at din bold ikke forsvinder - at roughen er klippet - at roughen er saftig/kraftig Hvilken betydning har følgende faktorer for din golfoplevelse? (sæt x) - at der er en rig flora og fauna i roughen I hvor høj grad vil du kunne acceptere.. (sæt x) - græssende dyr i rougharealerne?

9 Vælg et af følgende 2 udsagn ved at sætte x Foretrækker du - at fairways er adskilt af høj rough? - at arealet mellem to fairways er lavt klippet græs? Overordnede spørgsmål I hvor høj grad (Sæt x) - går du efter baner med specielle græstyper? - læser du info fra greenkeeperen på din klubs hjemmeside? - kunne du bruge mere information der fortæller dig hvordan du kan være med til at højne banens/spillefladens kvalitet? - vil du være parat til at acceptere at banen kan være lukket ind imellem fordi vejrforholdene er sådan at spil på banen kraftigt kan forringe kvaliteten i en lang periode fremover? - er du villig til at gå på kompromis med banens kvalitet, hvis der er miljømæssige hensyn som skal tages? - påvirker forekomsten af ukrudt dit valg af golfbane? - kan du acceptere en nedgang i spillekvaliteten mod at kunne spille hele året? - i hvor høj grad er du bevidst om forskellige græsarters fordele og ulemper? Har det betydning for dit golfspil.. (sæt x) - at du kan tage strategiske valg? - at tiderne overholdes for runderne? - at baneguiden er god? - at greenkeepere ikke arbejder når du spiller? - hvordan banens stand er? Har det betydning for din golfoplevelse.. (sæt x) - at beplantningen på banen ser sund ud? - at tiderne overholdes for runderne? - at folk følger dress code? - hvordan banens layout er (spillemæssige udfordring)? - at banen plejes miljøvenligt? - at du får en naturoplevelsen?

10 - at banen/klubben har en miljøpolitik? Spørgsmål i forhold til miljø (sæt x) Har du hørt om pesticidaftalen mellem Dansk Golf Union, Kommunernes Landsorganisation og Miljøministeriet der har som målsætning at nedbringe/stoppe brugen af pesticider (kemiske sprøjtemidler) på golfbaner? Ved du hvilke konsekvenser et pesticidstop har på banens kvalitet? Hvis der ikke må bruges kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler vil du så acceptere en forhøjelse af kontingentet mod at klubberne bruger tilsvarende flere ressourcer på at bekæmpe/forhindre ukrudt? Hvis der ikke må bruges kemiske svampebekæmpelsesmidler vil du så acceptere en forhøjelse af kontingentet mod at klubberne bruger tilsvarende flere ressourcer på at bekæmpe/forhindre svampeangreb? Hvis der ikke må bruges kemiske insektbekæmpelsesmidler vil du så acceptere en forhøjelse af kontingentet mod at klubberne bruger tilsvarende flere ressourcer på at bekæmpe/forhindre insektangreb? Er du villig til at betale mere i kontingent så der kan fairwayvandes? Er du villig til at betale mere i kontingent så klubberne kan støtte forskningen i pesticidfri plejemetoder? Ja Nej Kommentarer:

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Banebesøg/Hjortespring. I storbyens. Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven. 82 Dansk GOLF 2012 3

Banebesøg/Hjortespring. I storbyens. Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven. 82 Dansk GOLF 2012 3 I storbyens Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven 82 Dansk GOLF 2012 3 tekst/ Foto Thomas Vennekilde Uret i bilen viser 6.37, da jeg drejer af hovedvejen, kører ind i skoven og

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november 2007 23 deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere