Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen har ca. 200 personer i vores kartotek. Heraf er ca. 100 medlemmer aktive, dvs. betaler bladkontingent. Spørgeskemaet er udsendt til alle 200 personer. 60 personer har besvaret spørgeskemaet. Det er en svarprocent på 30. Resultaterne har været offentliggjort i WG bladet nr. 1, 2 og 3/2010. Nedenstående er en sammenskrivning af disse, men med nye illustrationer udført af Oliver Harritslev Christensen. Skema = 43 % af besvarelserne kommer fra mænd og 34 = 57 % fra kvinder. 82 % af besvarelserne kommer fra personer over 50 år, mens 18 % kommer fra personer under 50 år. Fordelingen mellem mænd og kvinder ses af tabellen ovenfor. Sygdommen kan opstå i en hvilken som helst alder, og den rammer mænd og kvinder lige hyppigt, står der på Gigtforeningens hjemmeside om WG. I vores undersøgelse har flere kvinder end mænd svaret især blandt dem, der har haft diagnosen mellem 5 og 9 år. Besvarelserne kommer hovedsageligt fra personer over 50 år. Kun 5 besvarelser er fra personer under 40 år. Bestyrelsen er opmærksom på, at der bør gøres mere for at få kontakt med unge WG ere.

2 Skema 2. Af skemaet ses, at 75 % af svarpersonerne har haft diagnosen i mere end 5 år. Kun 4 besvarelser kommer fra personer, som er diagnosticeret inden for de seneste 12 måneder. Bestyrelsen har konstateret, at der bør gøres mere for at oplyse nydiagnosticerede om vores arbejde.

3 Skema 3. WG kan være vanskelig at diagnosticere. Besvarelserne viser, at 35 personer = 58 % har fået diagnosen indenfor et halvt år efter, de har fået konstateret sygdom. Og 48 personer = 80 % indenfor 1 år. Men de viser også, at 16 % må vente meget længe på at få en diagnose. Vi har ikke undersøgt, om denne ventetid har givet problemer i forhold til sygedagpengelovgivningen.

4 Skema % svarer ja til, at de har haft mere end ét udbrud. 48 % svarer nej. Så her er fordelingen så godt som fifty fifty. Det er opmuntrende, at så mange kun har fået ét udbrud.

5 Skema 5 8 ud af 31 personer (=26 %) fik nyt udbrud indenfor 1 år efter diagnosen. Heraf 3 personer indenfor de første 6 måneder, og 5 personer indenfor 7 12 måneder efter diagnosen. Ca. halvdelen (15 ud af 31 personer = 48 %) af de nye udbrud kom mere end 2 år efter diagnosen. I vores pjece skriver vi, at ca. halvdelen kan forvente udbrud inden for 2 år efter, de er stoppet med medicin, eller mens man er i nedtrapning af prednisolon.

6 Skema 6 De fleste svarpersoner angiver flere problemer. Derfor kan man ikke sammenligne antal af modtagne spørgeskemaer (60 stk.) med antallet af opgivne symptomer. Enkelte har ikke besvaret spørgsmålet. Mange svarpersoner angiver desuden en lang række problemer, som KAN have forbindelse til WG, men som ikke behøver at have det. Mange af disse symptomer angives af 1 2 svarpersoner. Vi har valgt ikke at tage dem med i oversigten, da de kan være bivirkninger af medicin eller i øvrigt hænge sammen med, at de fleste svarpersoner (82 %) er over 50 år, hvor aldersskavanker i øvrigt kan vise sig uden sammenhæng med WG sygdommen.

7 Skema 7 47 af de 60 svarpersoner angiver at være i behandling nu dvs. på svartidspunktet. Den enkelte svarperson er ofte i behandling med flere præparater derfor giver tallene ikke 47 sammenlagt. At kun 2 personer er i dialyse er en glædelig overraskelse. Det viser, at det heldigvis lykkes at behandle sygdommen inden nyresvigt i de allerfleste tilfælde. At vi ikke har megen kontakt med nydiagnosticerede, fremgår også af, at ingen svarpersoner er i behandling med sendoxan/carloxan. Ud over de nævnte behandlinger, er en lang række andre behandlinger angivet af 1 2 svarpersoner. Men som ved symptomerne KAN disse behandlinger have sammenhæng med WG, men ikke nødvendigvis. Vi har også her som ved skema 6 valgt disse fra i sammenfatningen.

8 Skema 8 Stort set alle har svaret på spørgsmålet om, hvilke tidligere behandlinger de har fået. De fleste har angivet at de har fået flere forskellige behandlinger. Tallene giver derfor sammenlagt mere end 60. Enkelte har svaret medicinsk uden specifikation eller givet oplysninger uden at angive et navn på et præparat eller en behandlingsform. Disse få svar har ingen betydning for det samlede overblik. Det er overraskende, at kun 8 % (5 personer) har fået plasmaferese. Men det viser måske at lægerne har diagnosticeret sygdommen, før den blev så alvorlig, at det blev nødvendigt med denne behandling. En del svarpersoner skriver også om behandlinger, som ikke nødvendigvis hænger sammen med WG. Som tidligere er disse valgt fra i sammenfatningen.

9 Skema 9 13 personer har angivet at være medicinfri på svartidspunktet. Det fremgår, at kun 10 % af vore 60 svarpersoner angiver at have været medicinfri i mere end 2 år. 2 personer oplyser ikke, hvor længe, de har været medicinfri.

10 Skema personer angiver at være i arbejde = 37 % af de 60 svarpersoner. 38 personer er udenfor arbejdsmarkedet = 63 %. Her skal vi så være opmærksom på svarpersonernes alder. 35 af de 60 svarpersoner er over 60 år. Så undersøgelsen giver her ikke et retvisende billede af muligheden for at være på arbejdsmarkedet som WG er.

11 Skema % (=12 personer) har ordinært arbejde (på almindelige løn og arbejdsvilkår). 45 % (= 10personer) har fleksjob, skånejob, mens 2 personer er halvtids i arbejde og halvtids sygemeldt.

12 Skema 12 De WG ere, der har et ordinært arbejde, arbejder 28 timer pr. uge eller derover. Dog er 2 personer delvist sygemeldt. Deres aktuelle arbejdstid kendes ikke. En enkelt angiver at have en 56 aftale (Arbejdsgiveren kan få refusion fra kommunen fra 1. sygedag).

13 Skema 13 Ingen personer angiver at have skiftet job efter WG diagnosen. En enkelt angiver at være gået fra fuld tid til deltid, men det ser ud til at pågældende er i samme job. Svarpersonerne har været længe i deres job.

14 Skema af de 60 svar er fra personer udenfor arbejdsmarkedet. Heraf er 42 % (= 16 personer) på førtidspension. 3 af førtidspensionisterne er under 50 år og 5 personer mellem 50 og 59 år. På grund af svarpersonernes alderssammensætning har vi ikke grundlag for at konkludere på, hvorvidt yngre WG ere oftere tilkendes førtidspension end andre grupper. (Det er ikke muligt at sammenligne med statistik fra f.eks. Beskæftigelseministeriet).

15 Skema 15 På spørgeskemaet var der også mulighed for at svare på, om man deltager i frivilligt arbejde. Af de 60 svarpersoner svarer 17 ja til dette (28 %). Der er tale om forskelligt foreningsarbejde indenfor sport, humanitære organisationer og interesseorganisationer. Sammenfatning På spørgeskemaet spurgte vi: hvem er vi? Hvordan har vi det? Og hvad sker der? De 60 besvarelser har givet os et øjebliksbillede af, hvordan nogle af foreningens medlemmer havde det i vinteren 2009/10, og hvad de har været igennem af symptomer og behandlinger. Sygdommens mangfoldighed og forskellighed har været gennemgående i svarene, og som forventet kan der ikke peges på en typisk WG er. Resultaterne, som er gennemgået i 3 artikler i WG bladet (Nr 1, 2 og 3/2010), kan sammen med de mange gode sygehistorier forhåbentlig bidrage til at nuancere og personificere de faktuelle oplysninger om sygdommen, som bl.a. vores pjece giver. Med denne sammenskrivning som punktum, vil jeg sige tak for besvarelser, kommentarer og hilsner. Spørgeskemaerne er nu destrueret som lovet. November 2010/Gerda Bønning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

01:5 Sociale sager i Kongens Enghave

01:5 Sociale sager i Kongens Enghave 01:5 Sociale sager i Kongens Enghave Sociale sager i Kongens Enghave Hans Helmuth Bruhn Socialforskningsinstituttet 01:5 Sociale sager i Kongens Enghave De sociale klienter i den københavnske bydel Kongens

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Af Susanne van Deurs Planen om denne opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen kom i stand i tilslutning til foreningens

Læs mere