Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstid blandt FOAs medlemmer"

Transkript

1 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Der er ikke er sket nogen markant ændring i andelen, der ønsker en anden arbejdstid, siden Undersøgelsen er gennemført i august Svarprocenten var 56, og medlemmer svarede på ét eller flere spøgsmål om arbejdstid. Hovedkonklusioner Næsten halvdelen af FOAs medlemmer i undersøgelsen arbejder deltid: 47 procent af FOAs medlemmer arbejder mindre end 37 timer om ugen. 35 procent arbejder fuld tid, mens 14 procent arbejder i aften- eller nattevagter. Der er flest mænd, der arbejder fuld tid: Størstedelen af de mandlige medlemmer (75 %) arbejder fuld tid, mens kun 29 procent af FOAs kvindelige medlemmer arbejder fuld tid. Omvendt er det primært kvinder, der arbejder i aften- eller nattevagter. 1 ud 4 FOA-medlemmer ønsker en anden arbejdstid end deres nuværende: 71 procent er tilfredse med deres nuværende arbejdstid, men 24 procent af FOAs medlemmer svarer, at de ønsker en anden arbejdstid. 13 procent ønsker flere timer, end de har i dag, mens 11 procent ønsker færre. Færrest tilfredse i Pædagogisk Sektor: Pædagogisk Sektor har færrest medlemmer, der er tilfrede med deres nuværende arbejdstid. En tredjedel af medlemmer i Pædagogisk Sektor ønsker en anden arbejdstid 17 procent ønsker at gå op i tid. En femtedel af deltidsansatte ønsker at gå op i tid: 21 procent af medlemmer på deltid ønsker at arbejde flere timer, end de gør i dag. Blandt fuldtidsansatte ønsker kun 1 procent at gå op i tid, mens det gælder 14 procent blandt medlemmer, der arbejder i aften- og nattevagter. 7 procent er gået ned i tid pga. besparelser: 7 procent af FOAs medlemmer, svarende til ca. 1 ud af 14, har svaret, at de er belvet nødt til at gå ned i tid på grund af besparelser inden for de seneste to år. Mere end 9 ud af 10 medlemmer har derimod ikke oplevet at gå ned i tid som følge af besparelser. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Inge Frölich Tlf Christoffer Cappelen Tlf

2 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 2 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Lidt mere end en tredjedel (35 %) af FOAs medlemmer arbejder fuld tid, dvs. 37 timer eller mere om ugen (figur 1). Næsten halvdelen (47 %) arbejder mindre end 37 timer om ugen (deltid), mens 14 procent arbejder i aften- eller nattevagter med 56 timer på 2 uger eller lignende. Især medlemmer inden for Teknik- og Servicesektoren arbejder fuld tid (figur 2). Her er det hele 86 procent (mere end 4 ud af 5), der arbejder 37 timer om ugen eller mere, mens kun 13 procent arbejder mindre end 37 timer om ugen. Det skyldes blandt andet, at Teknik- og Servicesektoren især består af mænd, som samtidig oftere arbejder fuld tid. De andre sektorer fordeler sig nogenlunde ens. Dog er andelen, der arbejder fuld tid, større i Pædagogisk Sektor sammenlignet med den samlede fordeling. Omvendt har Social- og Sundhedssektoren den laveste andel af medlemmer, der arbejder 37 timer eller mere om ugen. Det skyldes dog bl.a., at størstedelen af de medlemmer, der arbejder aften- og nattevagter skal findes i Social- og Sundhedssektoren, hvor 20 procent arbejder i aften- og nattevagt 56 timer fordelt på 2 uger. Figur 1. Hvor mange timer arbejder du om ugen? 37 timer eller mere 35% Under 37 timer 47% Aften-/nattevagt med 56 timer på 2 uger eller lignende 14% Andet 4% 0% 20% 40% 60% Antal svar: svar i kategorien Andet, der har specificeret, hvor mange timer, de arbejder er blevet omkodet til de tilsvarende kategorier. Størstedelen blev omkodet til Under 37 timer. Der er samtidig stor forskel på, om man er mand eller kvinde, når det kommer til arbejdstiden (figur 3). Blandt FOAs mandlige medlemmer arbejder 75 procent fuld tid, mens det kun gælder 29 procent af de kvindelige medlemmer. Forskellen er statistisk sikker. Det er også især de kvindelige medlemmer af FOA, der arbejder i aften- og nattevagter. 15 procent af de kvindelige medlemmer arbejder i aften- /nattevagt, mens det kun gælder 5 procent af de mandlige medlemmer. Det skyldes bl.a., at størstedelen af aften-/nattearbejdet finder sted i Social- og Sundhedssektoren, hvor de fleste samtidig er kvinder.

3 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 3 Figur 2. Arbejdstid blandt FOAs medlemmer fordelt på sektor Kost- og Servicesektoren (113) 36 % 51 % 11 % Pædagogisk Sektor (293) 42 % 51 % 5 % Social- og Sundhedssektoren (1.111) 28 % 49 % 20 % 4 % Teknik- og Servicesektoren (103) 86 % 13 % I alt (1.622) 35 % 47 % 14 % 4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37 timer eller mere Under 37 timer om ugen Aften-/nattevagt 56 timer om ugen eller lignende Andet Antal svar i parentes. Kategorien Uden sektor er ikke vist, da der ingen besvarelser er. 45 svar i kategorien Andet er omkodet til de respektive svarkategorier i det omfang, det har været muligt. Figur 3. Arbejdstid blandt FOAs medlemmer fordelt på køn Kvinder (1.409) 29 % 51 % 15 % 5 % Mænd (213) 75 % 19 % 5 % I alt (1.621) 35 % 47 % 14 % 4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 37 timer eller mere Under 37 timer om ugen Aften-/nattevagt 56 timer om ugen eller lignende Andet, skriv venligst hvad: Antal svar i parentes. 45 svar i kategorien Andet er omkodet til de respektive svarkategorier.

4 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 4 Tilfredshed med arbejdstiden blandt FOAs medlemmer Størstedelen af FOAs medlemmer er generelt tilfredse med deres arbejdstid (figur 2). Næsten 3 ud af 4 (71 %) svarer i undersøgelsen, at de er tilfredse med deres arbejdstid i dag. Omkring en fjerdedel (24 %) ønsker at få ændret deres arbejdstid. Heraf ønsker 13 procent af gå op i tid, mens 11 procent ønsker at gå ned i tid. Figur 4. Har du et ønske om at gå op eller ned i arbejdstid? Ja, jeg vil gerne gå op i tid 13% Ja, jeg vil gerne gå ned i tid 11% Nej, jeg er tilfreds med min arbejdstid i dag 71% Ved ikke/ikke relevant 5% 0% 20% 40% 60% 80% Antal svar: I 2011 spurgte FOA også, om medlemmerne ønskede en anden arbejdstid end deres nuværende. Her svarede hver tiende medlem (11 %), at de ønskede at gå op i tid, mens næsten hver femte (18 %) ønskede at gå ned i tid. I alt var 3 ud af 10 medlemmer utilfredse med deres arbejdstid, mens 71 procent var tilfredse. Det er også undersøgt, om der er sket en udvikling siden 2011, men der er ingen statistisk sikre forskelle.

5 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 5 Ser man på de enkelte sektorer, er fordelingen generelt relativt ens (figur 5). Dog er der i Teknik- og Servicesektoren kun 4 procent, der ønsker at gå op i arbejdstid, sammenlignet med 13 procent i Social- og Sundhedssektoren og 17 procent i Pædagogisk Sektor. Dette hænger igen sammen med, at Teknik- og Servicesektoren i forvejen har mange (mandlige) medlemmer af FOA, der er fuldtidsansatte, modsat Social- og Sundhedssektoren, hvor mange er deltidsansatte eller ansatte med aften- og natarbejde. Pædagogisk Sektor er den sektor, hvor færrest er tilfredse med deres arbejdstid i dag. 60 procent af medlemmerne i Pædagogisk Sektor er tilfredse med deres arbejdstid, mens det gælder 71 procent af alle medlemmer af FOA. Sammenlignet med Social- og Sundhedssektoren er der 13 procentpoint færre medlemmer (60 vs. 73 %), der er tilfredse med arbejdstiden i dag. Der er ingen statistisk sikre forskelle mellem mandlige og kvindelige medlemmer af FOA i forhold til, om de er tilfredse med deres nuværende arbejdstid (figur ikke vist). Figur 5. Tilfredshed med arbejdstid fordelt på sektor Kost- og Servicesektoren (112) 8 % 14 % 67 % Pædagogisk Sektor (293) 17 % 16 % 60 % Social- og Sundhedssektoren (1.107) 13 % 9 % 73 % Teknik- og Servicesektoren (103) 4 % 17 % 76 % I alt (1.617) 13 % 11 % 71 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, jeg vil gerne gå op i tid Nej, jeg er tilfreds med min arbejdstid i dag Ja, jeg vil gerne gå ned i tid Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Uden sektor er ikke vist, da der ingen besvarelser er.

6 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 6 Figur 6 viser medlemmernes tilfredshed med deres nuværende arbejdstid fordelt på, hvor mange timer medlemmerne arbejder i dag. Af figuren ses det, at størstedelen af FOAs medlemmer, uanset nuværende arbejdstid, er tilfredse, hvilket også stemmer overens med den samlede fordeling. Især blandt medlemmer, der arbejder fuld tid eller arbejder aften- og nattevagter, er der tilfredshed med den nuværende arbejdstid: hhv. 76 og 78 % procent er tilfredse med deres nuværende arbejdstid. Blandt de medlemmer, der har et deltidsarbejde på mindre end 37 timer om ugen, er 2 ud af 3 (66 %) tilfredse med deres arbejdstid. Der er næsten ingen medlemmer med fuldtidsarbejde, der ønsker at gå op i tid (1 %). Næsten en femtedel (17 %) ønsker derimod at gå ned i tid. Omvendt er der blandt medlemmer med deltidsarbejde eller aften- og nattevagter primært et ønske om at gå op i tid. Blandt medlemmer, der i dag er på deltid, ønsker en femtedel (20 %) at gå op i tid, mens hver tiende (9 %) ønsker at gå ned i tid. Blandt medlemmer, der i dag arbejder i aften- og nattevagter 56 timer på 2 uger, ønsker 22 procent at gå op i tid, mens 8 procent ønsker at gå ned i tid. Figur 6. Ønske om at gå op eller ned i arbejdstid, fordelt på nuværende arbejdstid. 37 timer eller mere (565) 17 % 76 % 6 % Mindre end 37 timer (756) 21 % 9 % 66 % Aften-/nattevagt 56 timer på 2 uger (226) 14 % 5 % 78 % Andet (70) 20 % 7 % 53 % 20 % I alt (1.142) 13 % 11 % 71 % 5 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, jeg vil gerne gå op i tid Nej, jeg er tilfreds med min arbejdstid i dag Ja, jeg vil gerne gå ned i tid Ved ikke/ikke relevant Antal svar i parentes.

7 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 7 De medlemmer, der har svaret, at de ønsker at gå op i arbejdstid, er også blevet spurgt, om de eventuelt har gjort noget for at komme op i arbejdstid. Svarfordelingen kan ses i figur 7. Samlet set har 80 procent af de adspugte medlemmer svaret, at de har gjort noget. Over halvdelen (58 %) har spurgt deres leder, om de kan få flere timer. 13 procent svarer, at de har søgt eller søger stillinger med højere timetal, og 9 procent svarer, at de har gjort andet. Hvert femte medlem, der ønsker at gå op i arbejdstid, har ikke foretaget sig noget. Der er flere kvinder end mænd, der har spurgt deres leder, om de kan få flere timer (figur ikke vist). 60 procent af de adspugte kvindelige medlemmer har svaret, at de har spurgt deres leder, mens det gælder 45 procent af mandlige medlemmer. På grund af det lave antal besvarelser på spørgsmålet, er det imidlertid vanskeligt at sige noget med sikkerhed, og forskellen er ikke statistisk signifikant. Det gælder også, når man kigger på sektorfordelingen. Figur 7. Har du eventuelt gjort noget for at komme op i arbejdstid? Jeg har spurgt min leder, om jeg kan få flere timer 58% Jeg har søgt/søger stillinger med højere timetal 13% Ja, andet 9% Nej, jeg har ikke gjort noget 19% Ved ikke 2% 0% 20% 40% 60% 80% Antal svar: 211. Kun medlemmer, der har svaret, at de ønsker at gå op i tid, er blevet stillet spørgsmålet.

8 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8 Mindre end hver tiende medlem har oplevet at gå ned i tid grundet besparelser Langt størstedelen af medlemmerne i undersøgelsen har ikke oplevet at gå ned i arbejdstid på grund af besparelser (figur 9). Kun 7 procent har svaret, at de inden for de seneste to år er blevet nødt til at gå ned i tid grundet besparelser. Der er ingen markante forskelle, når man sammenligner de forskellige sektorer eller sammenligner mænd og kvinder (figur ikke vist). I alle tilfælde er det under 10 procent, der har været nødt til at gå ned i tid på grund af besparelser. Figur 8. Er du blevet nødt til at gå ned i tid inden for de seneste to år pga. besparelser? Ja 7 % Nej 91 % Ved ikke 2 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Antal svar: har svaret, at de ikke har været på arbejdsmarkedet de seneste to år. Kategorien er ikke medregnet i ovenstående andele. Sygehusansatte Det er også undersøgt, om de regionsansatte på sygehusene, der er det største arbejdsområde i regionerne, er mere tilfredse med deres nuværende arbejdstid sammenlignet med andre medlemmer. Figur 9 viser fordelingen i arbejdstid for hhv. ansatte på sygehusene og andre arbejdssteder. Der er markant flere på sygehusene, der arbejder fuldtid sammenlignet med resten af FOAs medlemmer. 56 procent arbejder fuldtid på sygehusene mod 32 procent blandt andre. Tilsvarende er der også færre der arbejder mindre end 37 timer (hhv. 32 og 46 procent). Forskellene er statistisk sikre.

9 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 9 Figur 9. Hvor mange timer arbejde du om ugen? Fordelt på arbejdssted. Hospital/sygehus (174) 56% 32% 7% 6% Andet (1.447) 32% 46% 15% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37 timer eller mere Under 37 timer Aften-/nattevagt med 56 timer på 2 uger eller lignende Andet Antal svar i parentes. Figur 10 viser de ansattes tilfredshed med deres nuværende arbejdstid for hhv. sygehusansatte og andre medlemmer af FOA. Kun 5 procent af de sygehusansatte ønsker at gå op i tid, mens det gælder 14 procent blandt medlemmer ansat andre steder. Med andre ord, er der markant færre medlemmer af FOA, der er ansat på sygehuse, som ønsker at gå i tid. Forskellen er statistisk sikker (det gælder ikke de andre kategorier). En del af forskellen skyldes, at der også er færre deltidsansatte på sygehusene, som oftest er dem, der ønsker at gå op i arbejdstid. Det har imidlertid ikke været muligt at undersøge tilfredsheden specifikt for de sygehusansatte, der arbejder mindre end 37 timer, da der er for få besvarelser. Figur 10. Har du et ønske om at gå op eller ned i arbejdstid? Fordelt på arbejdssted. Hospital/sygehus (174) 5% 12% 75% 8% Andet (1.443) 14% 11% 70% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg vil gerne gå op i tid Jeg er tilfreds med min arbejdstid Jeg vil gerne gå ned i tid Ved ikke/ikke relevant Antal svar i parentes. Der er kun statistisk sikker forskel på Jeg vil gerne gå op i tid.

10 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 10 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden august Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse i indsamlingsperioden. Målgruppen Erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel. Da undersøgelsen er baseret på en stikprøve af FOAs erhvervsaktive medlemmer, er tallene forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle forskelle fremhævet i notatet er statistisk signifikante ved et signifikansniveau på minimum 95 % med mindre andet er nævnt. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om reelle forskelle og ikke blot tilfældigheder. Antal besvarelser og svarprocent I alt erhvervsaktive medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var ,5 procent af disse, svarende til medlemmer, gennemførte undersøgelsen fuldt ud. Yderligere 91 medlemmer, eller 2,6 procent, afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var således 56. Repræsentativitet Repræsentativitet er ikke undersøgt. Vægtning af data Vægtning på sektor ændrede ikke markant på resultaterne, og der er derfor ikke anvendt vægtning af data i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere